Sunteți pe pagina 1din 7

Țara este o comunitate mare, la nivel național.

Țara natală este țara în care cineva s-a născut.


Ţara mea este locul sfânt în care sunt părinţii şi prietenii mei.
Ţara mea e locul în care trăiesc şi mă bucur în fiecare zi .
Totalitatea locuitorilor unei țări formează poporul.
România e un colţ de rai, unde până şi frunzele vorbesc despre
dragostea acestei patrii , în care până şi soarele străluceşte
româneşte.
Ne-au lăsat străbunii o ţară liberă: munţii Carpaţi acoperiţi
cu păduri dese, dealuri cu pomi fructiferi şi viţă de vie, câmpii
roditoare, ape limpezi, portul şi graiul dulce românesc.
 Cetățenii sunt locuitori ai unei țări cu drepturi și
îndatoriri.
 Unele persoane au mai multe cetățenii sau își pot schimba
cetățenia atunci când aleg să trăiască în altă țară.
 În România alături de români trăiesc și cetățeni care
aparțin altor etnii: maghiari, germani, sârbi, romi, evrei,
bulgari, ucrainieni, ruși-lipoveni, turci, tătari etc.
 Aceștia au drepturi egale și îndatoriri ca toți cetățenii
români.
 Românii sunt oameni inteligenți, harnici, frumoși, cinstiți,
curajoși, prietenoși.
Datoria noastră este aceea de a învăţa, de a munci, pentru
a lăsa la rândul nostru, ţara urmaşilor noştri.

„ Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste,


ci cu muncă cinstită şi la nevoie cu jertfă . ”
Mihail Sadoveanu
ÎNDEMN
Să-ţi fie veşnic ţara
Lumină neîntinată.
Copile, ţine minte
Să fii la fel ca ea!
Să-ţi fie gândul ager,
Să nu uiţi niciodată
Că te ridici în lume, puternic,
Doar prin ea !