Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

ÎNOTUL TERAPEUTIC ÎN PREVENIREA


DEFICIENȚELOR
FIZICE FUNCȚIONALE ALE COLOANEI
VERTEBRALE A
COPIILOR

A elaborat:Iachim Elena
Coordonator științific: Dorgan Viorel
dr. hab., prof. univ
Actualitatea și importanța temei
Studiile și cercetările efectuate până în prezent au scos în evidență faptul că
frecvența deficiențelor fizice la copii ce practică sportul este foarte mare.
Structura sistemul osos în perioada de creștere este în formare, oasele sunt lungi și
subțiri, dezvoltarea musculară insuficientă, articulațiile sunt într-o laxitate
ligamentară accentuată, fapt ce favorizează lipsa stabilității și, implicit, apariția
deficiențelor fizice funcționale, a atitudinilor de postură vicioasă, care, odată
instalate, au un trend evolutiv și sunt greu de stabilizat sau corectat.
La momentul actual, problematica creșterii și dezvoltării somato-funcționale a
copiilor, raportat la programele de igienă posturală existente, se află într-o situație
deficitară, favorizând instalarea atitudinilor posturale vicioase, care determină
complicații la nivelul coloanei vertebrale de natura deficiențelor fizice funcționale.
Motivația alegerii temei
Adolescența este una dintre cele mai importante și controversate perioade de creștere
și dezvoltare a organismului uman. Atât la fete cât și la băieți se constată: creștere
rapidă în înălțime, fără o creștere corespunzătoare în greutate, oasele devin lungi și
subțiri, cu musculatură insuficientă; articulații cu o mare mobilitate, care facilitează
instalarea atitudinilor deficiente ale corpului; trunchiul este alungit, toracele îngust,
abdomenul este supt și membrele lungi și subțiri. În această perioadă, fenomenul
caracteristic este cel de accelerați.
În urma acestor transformări accelerate ale copiilor în perioada prepubertară apar
primele semne ale instalării unor deficiențe posturale. Bineînțeles că aceste
deficiențe au la bază un factor declanșator, este vorba despre suprasolicitare,
incapacitatea organismului de a face față la solicitările la care este supus, facilitând o
stare conflictuală. Nu vom omite nici acei factori favorizanți, care pot fi de mediu,
ale anumitor activități, alimentație, etc. Credem că identificarea atitudinilor posturale
vicioase în timp optim va permite o bună monitorizare și coordonarea de programe
profesionale de exerciții fizice și înot terapeutic, care vor putea oferi copiilor o
creștere și dezvoltare armonioasă
Scopul și ipoteza cercetării

Scopul cercetării Ipoteza cercetării.


îl constituie, perfecționarea Se presupune că prin implementarea
mijloacelor sportului în general și a
sistemului de aplicare a înotului înotului terapeutic în special, în perioada
terapeutic în de dezvoltare a copiilor va contribui la
prevenirea instalării deficiențelor fizice
prevenirea deficiențelor fizice
funcționale ale coloanei vertebrale care
funcționale ale coloanei debutează cu preponderență la această
vertebrale. vârstă.
Obiectivele cercetării
• 1. Analiza și generalizarea datelor din literatura de specialitate privind evaluarea și
diagnosticarea deficiențelor fizice funcționale ale coloanei vertebrale cât și metodele
folosite de prevenție sau recuperare prin înot.
• 2. Identificarea factorilor etiopatogenici a deficiențelor fizice funcționale ale coloanei
vertebrale în stadiul de atitudine posturală vicioasă și influența negativă a acestora
asupra copiilor în perioada prepubertară.
• 3. Studiul privind analiza somatoscopică, somato-funcțională și psihomotrică a copiilor în
perioada prepubertară, în vederea elaborării unei metodologii de aplicare a mijloacelor
înotului terapeutic cu scopul prevenirii deficitelor de postură.
• 4. Argumentare metodologică și experimentală a eficacității programului de înot
terapeutic în vederea preântâmpinării tendinței de instalare a deficiențelor fizice
funcționale ale coloanei vertebrale la copiii de vârstă prepubertară.
Metode de cercetare:
Analiza literaturii Ancheta tip Foto- Experimentul Reprezentar
Observarea
de specialitate, chestionar video pedagogic ea grafică
Subiecții și locul desfășurării cercetării
• Cercetarea a fost efectuată în cadrul clubului de
fitness Energy Fitness Botanica, situat pe bd. Dacia
31, în perioada septembrie 2020-aprilie 2021.
Rezultatele cercetării
1. În urma realizării programului model de înot, grupa experiment obține
rezultate pozitive la toate probele de înot supuse testării cu P<0,01 – 0,001, ceea
ce denotă o semnificație statistică puternică.
2. Din rezultatele analizei somatoscopice a subiecților incluși în cadrul
experimentului pedagogic se pot extrage următoarele concluzii:
- dacă la etapa inițială în grupa experimentală s-au observat tendințe de instalare
a unor deficite posturale la majoritatea copiilor, după aplicarea programului de
înot s-a stabilt o îmbunătățire evidentă asupra parametrilor posturii corporale;
- prin compararea indicatorilor somatoscopici apreciați inițiali și finali s-a realizat
un scor pozitiv la rezultatele inregistrate (de la 24 cazuri inițial la 14 cazuri în
final);
Astfel, problema de cercetare constă în fundamentarea teoretică şi experimentală
a unui program specific înotului terapeutic, în vederea prevenirii deficiențelor
fizice funcționale ale coloanei vertebrale la copiii de vârstă prepubertară
Plecând de la informațiile obținute în urma studiului literaturii de specialitate și a
rezultatelor obținute în cadrul experimentului pedagogic prin implementarea programului
profilactic de exerciții specifice înotului, putem formula următoarele recomandări practico-
metodice:
1. Necesitatea realizării unor investigații somatoscopice, în vederea punerii sub observație a
posturii corporale a copiilor.
2. Instruirea antrenorilor și a părinților în vederea descoperirii din timp a instalării unor
atitudini posturale vicioase la copiii care participă la antrenamente.
3. Organizarea de seminarii pe tema profilaxiei posturii corporale și implementarea
programelor sanogene attractive, care ar motiva tânăra generație la participarea activităților
fizice.
4. Promovarea înotului ca mijloc profilactic și nu numai în vederea menținerii unui status
funcțional pozitiv și favorizarea unei creșteri și dezvoltări somatice armonioase.
5. Copiii care prezintă deficiențe fizice deja instalate (scolioze cu grad mare de angulație) și
practică înotul în vederea corecției trebuie consultați de specialiști ortopezi și
kinetoterapeuți
Bibliografie selectivă