Sunteți pe pagina 1din 1

Domnului Racu Sergiu,

Decanul Catedrei de Kinetoterapie


a Universității de Stat
de Educație Fizică și Sport

Domnule Decan,
Parteneriatul cu Dvs. şi cu Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport au condus la
rezultate fructuoase de care atît personalul instituției, cît și pacienții au rămas profund mulțumiți.
Suntem încîntați de faptul că studenții facultății de kinetoterapie dau dovadă de
profesionalism, implicare și responsabilitate în programul de recuperare.
Dorim să Vă mulţumim Dvs. personal, cât şi tuturor membrilor colectivului profesoral,
pentru nivelul înalt de pregătire de care dispun discipolii universității
Cu profund respect,
Asociația Masorilor și Reabilitologilor Moldovei