Sunteți pe pagina 1din 10

Să-nvățăm de

la furnici
Florin Costinescu
Să-nvățăm de la furnici
Să-nvăţăm de la furnici
De când suntem foarte mici
Cea mai sfântă să ne fie
Lecţie de hărnicie !
Le-aţi privit , dar nu în joacă
Să aflaţi ce pot să facă ?
Toată ziua cât de mare ,
Cară hrană în spinare . Ghiceşte cine sunt !
Să-nvăţăm de la furnici
Trec grăbite , pe cărare ,
Patru sute de picioare
Greutatea cât un bloc ,
Dar nu zic nicicând : nu pot !
Aşa-s ele , muncitoare ,
Harnice , nevoie mare !
Deci , cât suntem noi de „ pici ”
Să-nvăţăm de la furnici !
Furnicile
•  

• Ioana stă pe iarbă . Pe mâna ei se urcă o furnică . Fetiţa o dă jos cu


grijă .

• Ioana observă o dâră de pământ bătătorită . E o cărăruie a furnicilor . Pe


ea trec multe furnici harnice . Cărăruia duce la un muşuroi . Aici e multă
mişcare . Sute de furnici intră şi ies din casa lor .

• Două dintre ele cară un bob de mazăre . Vor să îl ducă înăuntru . Bobul
e prea mare .

• __ Acum înţeleg de ce îmi spune mama să fiu ca o furnică de harnică ,


gândeşte fetiţa .
EXERCIŢII

•  1. Învăţăm cuvinte noi :

• dâră – urmă îngustă şi continuă lăsată pe pământ ;

• cărare – potecă ;

• bătătorită – bătută , bătucită , tare şi netedă ;

• muşuroi - moviliţă formată din ţărâna pe care o aruncă la suprafața solului


furnicile
2.Numeşte locul !
casa furnicilor - mușuroi
casa albinelor - stup
3. Şi cuvintelor le place să fie alintate !
furnică – furnicuţă
fată – fetiță
albină – albinuță
mână- mânuță
cărare - cărărușă
casă - căsuță
4.Scrie cuvinte cu înţeles opus
pentru :
urcă-coboară ,
jos- sus,
multe - puține ,
intră-iese ,
mare-mic ,
harnică - lenoasă ,
frumos- urât.
6. Completează propoziţiile cu cuvinte potrivite din
text .
a) Ioana stă pe iarbă .
b) Cărăruia duce la un muşuroi .
c) Sute de furnici intră şi ies din casa lor .
7. Răspunde la următoarele întrebări :
a) Ce s-a urcat pe mâna Ioanei ?
b) De ce a dat fetiţa cu grijă furnica jos ?
c) Ce făceau furnicile ?
d) Cum sunt furnicile ?
8. a) Alcătuieşte propoziţii în care să foloseşti cuvintele
:
furnici , mişcare , cărare , muşuroi , dâră .
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
______________

b) Formulează două propoziţii în care cuvântul mareaibă înţelesuri diferite .