Sunteți pe pagina 1din 12

REACȚII CHIMICE

Scolobiuc Ștefan Arald


Clasa a-VIII-a A
REACȚIA CHIMICĂ
Reacțiile chimice sunt interacțiuni la nivel molecular dintre substanțe chimice, sau altfel
spus sunt procese chimice prin care are loc transformarea unor substanțe chimice numite
reactanți în produși de reacție. Reprezentarea reacțiilor chimice se face aproape de fiecare
dată cu ajutorul ecuațiilor chimice.

Substanțele care reacționează între ele se numesc reactanți, iar substanțele rezultate în
urma reacției se numesc produși de reacție. Numărul reactanților și al produșilor de reacție
este destul de variat, astfel că pot exista, de exemplu, reacții în care avem un singur reactant
sau reacții în care avem doi reactanți, etc.

Reacțiile chimice au loc la o anumită viteză de reacție caracteristică pentru o anumită


temperatură și concentrație. Vitezele de reacție cresc cu creșterea temperaturii la care are loc
reacția, deoarece astfel este disponibilă o mai mare energie termică, care face să se atingă
mai repede energia de activare necesară pentru ruperea legăturilor chimice dintre atomi.
REACȚIA DE COMBINARE

 Reacţia în care din doi sau mai mulţi reactanţi se obţine un singur produs de
reacţie, se numeşte reacţie de combinare.

 A+B→C

 Reactanţii, A şi B pot fi substanţe simple sau compuse, iar produsul de reacţie, C


este întotdeauna o substanţă compusă.
 Importanța reacției de combinare constă în obținerea unor substanțe chimice esențiale
pentru industrie și viața de toate zilele, conform schemei de mai jos:

• Sinteza acidului clorhidric: H2 + Cl2 = 2HCl

• Sinteza amoniacului: N2 + 3H2 = 2NH3

• Stingerea varului: CaO + H2O = Ca(OH)2


Exemple de reacții de combinare

 Combinarea oxigenului cu alte elemente


2 H2 + O2 →2 H2O
Combinarea oxizilor cu apa, cu formare de acizi sau baze
CaO + H2O → Ca(OH)2
CO2 + H2O → H2CO3
Obţinerea unor săruri prin reacţii de combinare
Fe + S → FeS
Na + Cl2 → 2 NaCl
NH3 + HCl → NH4Cl
SO2
REACȚIA DE DESCOMPUNERE
 Reacţia în care dintr-un singur reactant se obţin doi sau mai mulţi produşi de
reacţie, se numeşte reacţie de descompunere.

 A→B+C

 Reactantul, A o substanţă compusă, iar produşii de reacţie, B şi C pot fi substanţe


simple sau compuse.

 Importanța reacției de descompunere constă în obținerea unor substanțe chimice


importante
Exemple de reacții de
descompunere
 Descompunerea hidroxizilor, cu formare de oxizi şi apă
Cu(OH)2 → CuO + H2O↑
2 Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3 H2O↑
Descompunerea unor acizi
H2CO3 → CO2↑ + H2O
Descompunerea unor oxizi
2 HgO → O2↑ + 2 Hg↑
Descompunerea termică a unor săruri
CuCO3 → CuO + CO2↑
Alte descompuneri
2 H2O → 2 H2↑+ O2↑(electroliza apei)
Importanța descompunerilor

 Reacția de descompunere a calcarului are loc în cuptorul de var, la temperatură


ridicată. În urma reacției se obține CaO, var nestins, care se stinge cu apă și se
folosește în construcții ca var stins.
 Descompunerea cloratului de potasiu se folosește pentru obținerea oxigenului în
laborator. Este o substanță care explodează ușor și se utilizează la prepararea
prafului de pușcă.
 Descompunerea apei oxigenate nu are loc la încălzire ci folosindu-se un
catalizator de dioxid de mangan. Reacția are loc și la dezinfectarea rănilor.
Substanța dezinfectantă este oxigenul care se degajă.
REACȚIA DE ÎNLOCUIRE SAU DE
SUBSTITUȚIE
 Reacţia în care un element dintr-o substanţă simplă ia locul unui alt element dintr-
o substanţă compusă.

 A + BC → AC + B

 Reactantul A şi produsul B sunt substanţe simple, iar reactantul BC şi produsul


AC sunt substanţe compuse.
Exemple de reacții de înlocuire

 Reacţia metalelor cu apa


2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2↑
Zn + H2O → ZnO + H2↑
Reacţia metalelor cu acizii
2 K + 2 HCl → 2 KCl + H2↑
Fe + H2SO4→ FeSO4 + H2↑
Reacţia metalelor cu compuşi ai altor metale mai puţin active (oxizi sau săruri)
Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe
Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu↓
Reactivitatea diferită a metalelor

 La aşezarea metalele în ordine descrescătoare a reactivităţii lor se obţine seria


activităţii metalelor. Cu cât un metal este situat mai la stânga, cu atât acesta este mai
reactiv

S-ar putea să vă placă și