Sunteți pe pagina 1din 11

Importanța caracterului acid

sau bazic în lumea vie

Badea Denisa Maria


Marcu Diana Maria
Acizii si Bazele

• De la cele mai mici particule până la cele mai complexe


combinații, natura din jurul nostru poate fi "
descompusă" și înțeleasă cu ajutorul chimiei. Acizii si
bazele sunt două clase de compuși extrem de importante
în întreaga chimie. Reacții acido-bazice întâlnim în viața
de zi cu zi, în industrie sau în laborator, în procesele
biochimie etc. Acești compuși au fost identificați încă
din cele mai vechi timpuri.
• Acizi sunt substanțe care în soluție apoasă
pun în libertate protoni (H+). Bazele sunt
substanțe care în soluție apoasă pun în
libertate ioni de hidroxil (OH-). Cataliza
omogenă prin acizi si baze Rolul important
al catalizei, pentru mersul reacțiilor chimice,
este cunoscut.Aici vom aminti că un
catalizator este o substanță care nu ia parte in
mod vizibil la reacție. Conform definiției,
substanțele chimice care au forma HBr, HI,
HCl.
Clasificarea acizilor:
• După compoziție, acizii se clasifică în:
1. hidracizi= conțin în molecula lor doar atomi de hidrogen și de
nemetal ( HCl, HBr, HI, H2S) ;
2. oxiacizi= conțin în molecula lor,pe lângă atomi de hidrogen și
nemetal, și atomi de oxigen ( H2SO4, H2CO3, H3PO4);
• După numărul atomilor de hidrogen, care pot fi
înlocuiți cu metale, acizii se împart în trei grupe:
1. acizi monobazici: HCl;
2. acizi dibazici: H2SO4;
3. acizi tribazici: H3PO4.
Denumirea
acizilor
• Denumirea hidracizilor se formează din termenul acid urmat de numele
metalului, la care se adaugă sufixul " HIDRIC".
• Denumirea oxiacizilor în care metalul are valența inferioară, se
formează din termenul acid urmat de numele nemetalului, la care se
adaugă sufixul " OS".
• Denumirea oxiacizilor în care nemetalul are valența maximă, se
formează din termenul acid urmate de numele nemetalului la care se
adaugă sufixul " IC".
Importanța și utilizările
acizilor O M
• Importanța acizilor este atât de mare încât prezentarea utilizarilor nu
poate fi ușor epuizată. BO
• Acidul clorhidric se folosește la obținerea în laborator a hidrogenului,
clorului, a clorurilor și acizilor mai slabi. De asemenea, se folosește și
în industriile coloranților, medicamentelor, pielariei, textilelor și
maselor plastice.
• Acidul sulfuric ( vitriol) este considerat sângele industriei. Se
folosește la obținerea sulfaților, a îngrășămintelor chimice, a
hidracizilor și a oxiacizilor, în industria farmaceutică etc.
• Acidul azotic are largi utilizări în industria îngrășămintelor chimice, a
explozivilor, a firelor și fibrelor sintetice.
• Acizii tari sunt acizii total sau aproape total ionizați în soluție apoasă.
• Acizii slabi sunt acizii parțial sau puțin ionizați în soluție apoasă.
• Potrivit teoriei Brönsted-Lowry, tăria unui acid este determinată de
capacitatea de a ceda protoni. Cu cât acidul cedează mai ușor
protonul, acesta este considerat un acid mai tare.
• pH-ul unei soluții este egal cu
puterea cu semn schimbat a
numărului 10 din valoarea
concentrației ionilor de [ H3O+]
• pH-ul este un număr pozitiv întreg
sau zecimal
• pH-ul nu are unitate de măsură
• pH-ul măsoară aciditatea sau
bazicitatea unei soluții
Bazele
Bazele sunt substanțe compuse în compoziția cărora intră
un atom de metal și una sau mai multe grupări hidroxid, în
funcție de valența metalului.
Formula generală: M(OH)n
Clasificare: După solubilitatea în apă, bazele se clasifică în
două mari categorii:
• Baze solubile: NaOH ( soda caustică), KOH etc.
• Baze insolubile, sau mai greu solubile: Cu(OH)2,
Al(OH)3, Fe(OH)2, Fe(OH)3 etc.
• Bazele solubile și greu solubile sunt substanțe solide,
albe( NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3 ) sau colorate
( Cu(OH)2 albastru, Fe(OH)3 brun roșcat)
Fe(OH)3 Ca(OH)2
Importanța și utilizări:
BOOM • reactivi de laborator
• soda caustică și potasa caustică sunt
folosite la fabricarea săpunului
• NaOH se folosește la obținerea fibrelor
artificiale, la mercerizarea bumbacului, la
fabricarea sodei de rufe (Na2CO3)
• laptele de var, soluție de Ca(OH)2 este
folosit în construcții, la văruirea pereților, la
obținerea mortarului, în pomicultură, la
văruirea tulpinilor pomilor.
Exemple

S-ar putea să vă placă și