Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATE DE INVATARE ACIZI SI BAZE

SCHITA LECTIEI Solutii apoase de acizi

SOLUŢII APOASE DE ACIZI

Elementul comun care intră în compoziţia acizilor este atomul de hidrogen


Proprietăţile caracteristice ale acizilor studiate sunt:
 Au gust acru;
 Au acţiune asupra indicatorilor (înroşesc turnesolul);
 Reacţionează cu metalele active (cu degajare de hidrogen), cu oxizii metalici, cu
bazele solubile şi insolubile şi cu sărurile acizilor mai slabi.
 Acizii reacţionează cu metalele mai reactive decât hidrogenul, rezultând săruri şi
hidrogen.
 Acizii reacţionează cu oxizii bazici, rezultând săruri şi apă.
 Acizii reacţionează cu bazele, rezultând săruri şi apă.
 Acizii reacţionează cu sărurile acizilor mai slabi.

În anul 1880 chimistul suedez Arrhenius descoperă proprietatea comună a acizilor:


în soluţie apoasă toţi acizii pun în libertate ioni de hidrogen.
Revedeţi fenomenul de solvatare care are loc la dizolvarea moleculelor polare de HCl gazos în
apă:

Pentru un acid în general, reprezentat HA:

Ionul pozitiv H+ nu există liber şi se ataşează la orice pereche de electroni neparticipanţi


ai altor particule.
Datorită ionilor care apar în soluţiile apoase ale acizilor, acestea conduc curentul
electric.

În anul 1923, chimistul danez Brönsted formulează o definiţie proprie acizilor:


Acizii sunt speciile chimice capabile să cedeze protoni în soluţie apoasă. (teoria
protolitică)
El lărgeşte conţinutul noţiunii de acid.
Conform teoriei protolitice acizi pot fi:
 Molecule neutre: HCl, H2SO4, H2S, etc.
 Radicali acizi care mai conţin şi atomi de hidrogen: HSO4-, H2PO4-, HPO42-, etc.
 Ioni pozitivi: H3O+, NH4+.
În funcţie de compoziţia lor chimică, acizii pot fi clasificaţi în două categorii:
 Hidracizi: acizi care conţin în molecula lor numai atomi de hidrogen şi un nemetal;
 Oxiacizi: acizi care conţin în molecula lor şi atomi de oxigen.

1
Radicalii acizi de la oxiacizi conţin şi atomi de oxigen.

In funcţie de numărul de protoni cedaţi, acizii se clasifică astfel:


 Acizi monoprotici- au un singur atom de hidrogen în moleculă;
 Acizi poliprotici- au mai mulţi atomi de hidrogen în moleculă
 Diprotici;
 Triprotici.
Acizii poliprotici pot ceda mai mulţi protoni.
În funcţie de modalitatea prin care cedează protonii în soluţie apoasă, acizii se
clasifică astfel:
 Acizi tari: în soluţie apoasă ionizează total- HCl, HI, HNO 3, H2SO4.
 Acizi slabi: cedează greu protonii în soluţie apoasă, reacţia de ionizare având loc în
ambele sensuri- CH3-COOH, H2S, H2CO3, H3PO4.
În soluţie apoasă acizii tari sunt total ionizaţi, iar cei slabi sunt parţial ionizaţi.
Acizii poliprotici ionizează în mai multe trepte, eliberând pe rând câte un proton:

Un acid poliprotic ionizează într-un număr de trepte egal cu numărul de atomi de


hidrogen din moleculă.

ŞTIAŢI CĂ?

Înţepături de insecte. Când albina înţeapă, injectează un lichid acid în piele. Acesta
poate fi neutralizat prin tamponare cu o loţiune care conţine carbonat de zinc sau bicarbonat de
sodiu.
Înţepătura de viespe este alcalină şi poate fi neutralizată cu oţet. De ce ?
Înţepăturile de furnică şi de urzică sunt acide. Cum le veţi trata?

Hiperaciditatea este o tulburare funcţională care se manifestă prin creşterea excesivă a


acidului clorhidric din secreţia gastrică, tulburare întâlnită în cazul gastritei şi a ulcerului
duodenal. Excesul de acid se neutralizează cu o soluţie de bicarbonat de sodiu ( substanţă cu
caracter slab bazic).
Hidroaciditatea este o tulburare organică datorată scăderii secreţiei sucului gastric sub valorile
normale şi cauzată de unele boli de stomac.

Tratamentul solului. Multe plante se dezvoltă mai bine dacă solul este neutru. Dacă
solul este prea acid sau prea alcalin, plantele se dezvoltă insuficient sau deloc. Pentru
corectarea caracterului acido-bazic al solului se adaugă diferite substanţe chimice. Frecvent
solul este prea acid şi se tratează cu substanţe bazice (CaO şi altele).

Deşeurile industriale lichide conţin adesea acizi. Dacă acestea ajung în râuri, acidul va
provoca moartea peştilor şi a altor organisme acvatice. Un astfel de accident se poate
preveni adăugând soluţie de hidroxid de calciu în apele industriale pentru a le neutraliza.

S-ar putea să vă placă și