Sunteți pe pagina 1din 12

ECONOMIE-SINTEZE

1.Nevoile si Resursele.Activitatea Economica.

1.1.NEVOILE SI ACTIVITATEA UMANA. Pentru a putea trai,omul trebuie: -sa-si satisfaca diferite nevoi; -sa consume bunuri si servicii(omul fiind consumator,inainte de a fi producator)

Nevoile pe care omul le are ca individ si ca membru al societatii: -constituie baza procesului de transformare al naturii; -determina comportomentul creator al omului in societate si in raport cu natura datorita tendintei omului de a le satisfice cat mai bine. Elementul central al relatiilor dintre om si mediul in care traieste (relatii dezvoltate in cursul timpului)este reprezentat de relatia dintre nevoi si obtinerea mijloacelor pentru satisfacerea lor. Nevoile omului ce alcatuiesc un sistem pot fi: -nevoi: -materiale-individuale(biologice-naturale) -sociale,legate de convietuirea omului in societate. -nevoi: -elementare(de baza,fundamentale) -superioare(complexe,elevate)

Caracteristicile sistemului de nevoi: -sunt reprezentate de caracterul lor : -dinamic -nelimitat. (dinamica nevoilor de la cele elementare la nevoile superioare-sociale si spiritual-este semnificativa pentru a exemplifica aceasta trasatura a sistemului de nevoi) -au o dubla conditionare: -obiectiva,determinate de nivelul de dezvoltare al societatii; -subiectiva,determinate de nivelul de dezvoltare al individului. si

Activitatea umana in general,de productie in special: -au character functional ,fiind orientate spre satisfacerea unor nevoi si interese; -sunt creatoare de noi nevoi care rezulta chiar din desfasurarea lor; -sunt procese cu finalitate in cadrul carora oamenii urmaresc in mod constient realizarea unor scopuri legate de necesitatea satisfacerii nevoilor individului si societatii.

Forma fundamental a activitatii umane este munca care il defineste pe om ca specie;in munca,omul concentreaza: -cunostiinte; -capacitati transformatoare; -capacitati de anticipare,omul reprezentand in constiinta sa: -scopul actiunii desfasurate; -interesul urmaririi; -mijloacele necesare atingerii scopului;

Activitatea economica este modul fundamental prin care se manifesta societatea,in acest process fiind create: -conditii material-unelte si bunuri de consum; -structura sociala in care traieste omul.

Raporturile intre oameni in cadrul activitatii economice sunt raporturi de interese,raporturi care: -determina o activitate ce urmareste satisfacerea unor nevoi; -se reflecta ca mobiluri.

1.2.RESURSELE SI LIMITELE LOR

Resursele: -reprezinta elementele pe care omul le foloseste in activitatea sa pentru a-si satisfice trebuintele; -sunt suportul consumatorului. Cantitatea si calitatea resurselor determina gradul in care omul isi satisface nevoile la nivel: -individual; -social.

Clasificare resurselor de care dispune societatea: -resurse primare,formate din: -potentialul demografic; -potentialul de resurse naturale. -resurse derivate,formate pe baza resurselor primare: -masini,utilaje; -cunostiinte; -experienta stiintifica. Insemnatatea deosebita a resurselor naturale tine de implicare lor in orice activitate umana, Clasificarea resurselor naturale se poate face dupa diferite criterii,astfel: 1)dupa durata folosirii lor,resursele naturale pot fi: -neregenerabile sau epuizabile(zacaminte de combustibi fosil si minereuri) -regenerabile(pamantul,apa,aerul)

2)dupa posibiliatea recuperarii lor,resursele naturale pot fi: -recuperabile(o parte din materialele prime); -partial recuperabil(resursele biologice); -nerecuperabile(resursele energetice)

Resursele sunt limitate teoretic la potentialul planetei. Caracterul limitat al resurselor este o problema principala a omenirii deoarece multiplicarea si diversificarea nevoilor oamenilor: -solicita o cantitate mare de resurse,dar -nu pot fi insotite de o crestere corespunzatoare a resurselor. Satisfacerea unor nevoi in crestere si diversificare presupune folosirea rationala a resurselor.

1.3.RATIONALITATEA UTILIZARII RESURSELOR

Rationalitatea activitatii economice consta in capacitatea omului de a intelege si cunoaste aceasta activitate ,precum si de a actiona constient potrivit cunostiintelor dobandite,anticipand conseciintele faptelor sale. Activitatea economica: -trebuie sa asigure o asemenea folosire a resurselor limitate incat sa determine o satisfacere cat mai buna a nevoilor; -are un obiectiv exprimat in functie de maximizare a efectelor utile prin miniminizarea consumului de resurse; -exprima rationalitate si are eficienta daca satisface nevoi mai mari cu: -aceleasi resurse; -resurse mai putine.

Utilizarea rationala a resurselor presupune realizarea unui raport eficient intre resurse si nevoi,respectiv intre productie si consum.

Situatia economica: -studiaza:

-comportamentul uman in activitatea de repartizare si utilizare rationala a resurselor limitate pentru satisfacerea cat mai buna a nevoilor nelimitate; -modul de stabilire si realizare eficienta a raportului dintre resurse si nevoi precum si de identificare a cailor de optimizarea a acestuia;

-are drept rezultat folosirea eficienta a unor resurse limitate. Insenatatea studiului economic consta in: -caracterul ei practic si educativ deoarece permite celui ce o studiaza asimilare comportamentului de agent economic pentru a reactiona rational si eficient; -realizarea unui act de cultura prin cunoasterea domeniului economic,domeniu dintre cele mai importante ale vietii sociale.

1.4.ECONOMIA,O REALITATE DIVERSA

Activitatea economica: -exprima efortul pe care il face omul pentru satisfacerea dorintelor sale; -are subiect si obiect; -subiectul:este agentul economic,respectiv omul considerat individual si colectiv -obiectul: el este reprezentat de satisfcerea trebuintelor,in crestere si diversificare cu resurse limitate -se realizeaza pin actiunile diverse ale agentilor economici ca acte de comportament rational,acestea: -se presupun reciproc -se diversifica -se extind sau se restrang,corespunzator evolutiei nevoilor si raportului lor cu resursele;

-desfasurata in prezent este diferita de la tara la alta.

Orice economie trebuie sa raspunda practic la intrebari esentiale asa cum sunt:CE/CAT/CUM/PENTRU CINE SA PRODUCA? Economia tarilor dezvoltate s-a dovedit optima din punctul de vedere al raspunsului acestor intrebari,deoarece,dup J.K. Galbrath,acesta asigura maximum din ceea ce au nevoie oamenii.Economia tarilor dezvoltate a fost denumita initial economie capitalista,apoi concurentiala,in prezent fiind denumita economie de piata. Economia de piata este acel mod de organizare si de functionare a economiei ,in care sigurarea bunurilor si serviciilor are la baza,indeosebi proprietatea privata,iar raportul intre cerere si oferta detrmina principiile de stabilire a prioritatiilor economice si metodelor de organizare si producere ,accesul la bunurile economice pentru diferite persoane sau categorii de persoane sunt reglate prin pret. Trasaturile fundamentale ale economiei de piata: 1)Liberatatea de actiune a agentilor economici: -presupune realizarea raportului dintre resurse si nevoi prin manifestarea libera a optiunii agentilor economici pentru: -domeniul de actiune; -mijloacele folosite; -caile urmate; -stimuleaza comportamentul creator al agentilor economici datorita concurentei pe care o genereaza. 2)Libertatea pretului ,format pe baza concurentei dintre agentii economici ; 3)Folosirea parghiilor economice,in mod deosebit a banilor,ce asigura corelarea actiunii agentilor economici,in cadrul economiei de piata.

4)Libertatea comertului: -intern,prin intermediul caruia intra in concurenta bunurile nationale cu cele produse in strainatate(in conditiile convertibilitatii monedei nationale).

2.PROPRIETATEA SI INITATIVA ECONOMICA

2.1. CE ESTE PROPRIETATEA?

Pluralismul formelor de proprietate: -intemeiaza economi de piata in oricare dintre formele concrete in care se manifesta aceasta; -are drept forma fundamentala proprietatea privata. Proprietatea este o relatie intre oameni,un contract social ,cu privire la bunurile materiale,spirituale si de alta natura existente in societate sau obtinute prin activitatea economica. Atributiile proprietatii sunt: -dreptul de posesiune -dreptul de utlizare -dreptul de dispozitie -dreptul de uzufruct,respectiv dreptul de a se folosi de rodul unui bun,de venitul unei mosteniri,de dobanda unui imprumut etc.

Elementele proprietatii sunt: -obiectul proprietatii -subiectul proprietatii. Obiectul proprietatii este rerezentat de bunuri. Clasificare bunurilor se poate face in functie de diferite criterii;astfel,dupa: 1)forma lor materiale,bunurile pot fi: -obiecte stabile; -servicii; -informatii. 2)gradul de prelucrare,bunurile pot fi: -primare-desprinse direct din natura; -intermediare-aflate in diferite faze de prelucrare;

-finale-care numai sunt supuse unor transformari ulterioare.

3)modul de utilizare,bunurile pot fi: -pebtru consum(satisfactori)-folosite direct pentru satisfacerea nevoilor umane; -pentru productie(prodfactori)-folosite indirect pentru obtinerea bunurilor de sonsum. Deosebirea dintre cele 2 categorii de bunuri nu este transanta;un bun se poate folosi in ambele sensuri.

4)modul in care circula in economie,se pot deosebi: -bunuri cu caracter de marfuri; -bunuri care circula fara a fi marfuri. Subiectul proprietatii este reprezentat de agentii economici. Categoriile de subiecti ai proprietatii sunt urmatoarele: 1)indivizii pot fi subiecti ai proprietatii in oricare din formele ei;in aceasta calitate: -pot sa fie si producatori,situatie in care exercita toate atributele proprietatii: -poesesiunea -dispozitia -uzufructul -utiizarea directa a obiectului proprietatii -pot sa nu fie si producatori,situatie in care,ca proprietatri neproducatori: -exercita integral 2 dintre atributele proprietatii:posesiunea si dispozitia; -utilizeaza indirect obiectul proprietatii prin salariati; -impart rezultatele obtinute(uzufructul)cu producatori directi; 2)Sociogrupurile: -reprezinta un grup de indivizi reuniti de cel putin o trasatura comuna,care determina interese si comportamente asemanatoare pentru membrii grupului; -pot fi:-cooperative; -societati pe actiuni;

3)Organizatiile: -sunt formate pe baza unor anumite criterii; -pot fi: -Nationale,acestea sunt: -uniuni de intreprinderi sau cooperative ce au la baza criterii de ramura,zona,teritorial administrative; -statul; -Internationale,care se constituie prin asocierea agentilor economici,organizatiile din cel putin 2 tari.

2.2PLURALISMUL FORELOR DE PROPRIETATE

Pluralismul formelor de proprietate reprezinta coexistenta formelor de proprietate manifestata intr-o tara. Formele de proprietate cunoscute de omenire in decursul timpului sunt urmatoarele:

1)Proprietatea particulara: Este baza economiei de piata; -exista prin: -proprietate individuala,in: -mici unitati mestesugaresti; -mici unitati comerciale; -ferme . -proprietate privata,i unitati in care proprietarul: -foloseste lucratori salariati; - Administreaza bunurile direct sau prin intermediul unei persoane pe care o desmneaza acesta.

2)proprietatea particulara asociativa: -exista sub forma de: -cooperatve; -societati pe actiuni; -Are o mare raspandire.

3)proprietatea publica: -exista in toate tarile,cunoscand grade diferite de dezvoltare; -poate exista la nivel : -national -municipal -comunal

-este formata din unitati care produc bunuri si servicii cu destinatie sociala si culturala.

4)Proprietate mixta constituita prin asocierea(in cadrul national sau international) formelor de proprietate particulara cu proprietata publica.

Formele de proprietate: -coexista,coexistenta lor fiind o trasatura a lumii de azi; -se afla in continua transformare,rolul lor modificandu-se corespunzator capacitatii demonstrate de folosirea eficienta su rentabila a obiectului proprietatii.

Pluralismul formelor de proprietate: -genereaza concurenta dintre formele de proprietate pentru mentinere si dezvoltare,ceea ce duce la: -reducerea costurilor de productie; -cresterea volumului si calitatii bunurilor realizate;

-introducerea progresului tehnic;

-este deopotriva necesar si posibil;pluralismul formelor de proprietate: -constituie o necesitate datorita conseciintelor favorabile si avantajelor ce rezulte pentru membrii societatii din concurenta pe care o genereaza; -este posibil ca expresie a liberei initiative,respectiv a dreptului agentilor economici de a alege orice forma de proprietate care corespunde cel mai bine intereselor lor.

2.3.LIBERA INITIATIVA

Libera initiativa este espresia libertatii agentului economic de a poseda bunuri,de a le utiliza,de a dispune de ele si de uzufructul lor cum crede ca este mai bine. Libera initiativa: -se intemeiaza pe exercitarea deplina a atributiilor proprietatii; -se exprima in dreptul agentilor economici: -de a se manifesta ca intreprinzatori; -de a dezvolta sau a restrage activitatiile pe care le desfasoara; -de a lua decizii cu privire la actiuniile economice realizate si la bunurile din proprietatea lor;

-se dezvolta cel mai mult pe baza proprietatii private ce determina cresterea eficientei si afirmarea celor competenti;proprietatea privata: -restructureaza activitatea economica corespunzator interesului agentilor economici; -este baza formarii comportamentului economic al agentilor economici,exprimat in desfasurarea unei activitati economice eficiente deopotriva pentru el cat si pentru societate; -este o sursa de motivatii pentru agentii economici exprimata in initiativa,stimulare,responsabilitate,competenta;agentii economici: -se orienteaza catre activitati utile;

-folosesc resursele de care dispun pentru a satisface nevoi sociale reale; -sunt receptivi la semnalele pietei.

-este ingradita sau eliminata fiind inlocuita cu masuri dictatoriale sau decizii rigide ale organelor administrative in masura in care proprietatea privata este desfiintata sau depersonalizata;este cazul economiilor: -specifice regimurilor totalitare; -in care nu exista un sector privat preponderent; -dominate de monopoluri;

In aceste conditii proprietatea isi pierde rolul de a fi o sursa de eficietnat oamenii fiind rupti de procesul economic si de rezultatul acestuia.

S-ar putea să vă placă și