Sunteți pe pagina 1din 4

Catedrala Arhiepiscopala “Sfanta Parascheva” Roman

Catedrala Arhiepiscopala “Sfanta Parascheva” Roman  COLIND BASARABEAN 

Catedrala Arhiepiscopala “Sfanta Parascheva” Roman  COLIND BASARABEAN 

COLIND

BASARABEAN

“Sfanta Parascheva” Roman  COLIND BASARABEAN 

  



u

eşti

lu

-

mi - i - i - na cea

sfân

-

tă -ă

- ă,



Pre

-

ci

-

stă -

ă

bla

-

go

-

o

-

slo -

o

-

o



vi - i

-

i

-

tă,

Că

ai

nă

-

ă

- scut

pe

Fi -

i

-

ul



Sfâ -

â -

ânt,



mâ-â

-

â

- ântu.

Oa

-

me

-

ni

- i

-

i

-

lo

- or

pe

pă

-

ă

 mâ-â - â - ântu. Oa - me - ni - i - i -

Catedrala Arhiepiscopala “Sfanta Parascheva” Roman

Catedrala Arhiepiscopala “Sfanta Parascheva” Roman  

  

u

eşti

ci

-

i

-

in-ste - e

în - ge

-

rea

- scă-ă



ă

Şi

sla

-

vă

- ă

a

-

po -

os

-

to

-

o

-

o



lea - a

-

a

-

scă,

Bi

-

ru

-

i

-

in

-

ţa

stri

- ie - es - trea



scă -

ă

-

ă,

Nă



rea - a

-

as

-

că.

-

dej

-

dea - a

 rea - a - as - c ă . - dej - dea - a

-

a

că -

 rea - a - as - c ă . - dej - dea - a

ă

-

lu

-

gă

-

a - as - c ă . - dej - dea - a - a c

ă

as - c ă . - dej - dea - a - a c ă -

  

a

toţi

sfi

-

i

- in-ţii

- i eşti

cu

-

nu

-

nă - ă



ă

Cu

co

-

co - on

fiu

î

-

îm

-

pre -

e

-

e



u

- u

-

u

-

nă;

Toţi

se

sa

-

a

-

tu

-

ră

cu - u

ti



ne

-

e

-

e,

De



pâ - â

-

âi

-

ne.

dum -

ne - e

-

e

-

 pâ - â - âi - ne. dum - ne - e - e -

ze -

e

-

ia

 pâ - â - âi - ne. dum - ne - e - e -

- scă - ă

Catedrala Arhiepiscopala “Sfanta Parascheva” Roman

Catedrala Arhiepiscopala “Sfanta Parascheva” Roman  



u

eşti

iz

-

vo - o -or de

vi

-

a

-

ţă -ă - ă,



A

- dăpi

bi

-

i

-

ne

cu

-

u

du

-

u

-

ul



cea - a

-

a

-

ţă;

Şi eşti Ma - ai - c-a - de - vă - ă - ra



tă

-

ă -

ă,

C-ai



ta -

a

-

a

-

tă.

năs -

cu - u

-

ut

Fi - iu

făr’

ta - a - a - t ă . n ă s - cu - u

de

-

e

a - a - t ă . n ă s - cu - u - ut



ai

în

-

tâi

şi - i - i mai cin - sti - tă -ă - ă,



De -

cât

soa - a

-

re

-

le

-

e

ma

- a

-

ai



sfâ - â

-

ân

-

tă.

În

-

tru

to

-

o

-

tul

eşti

sfi - in

-

ţi



tă

-

ă

-

ă,

De



ci - i

-

i

-

tă.

Da

-

vi -

i

-

id

e - eşti

pro -

 ci - i - i - t ă . Da - vi - i -

ro

-

o

Catedrala Arhiepiscopala “Sfanta Parascheva” Roman

Catedrala Arhiepiscopala “Sfanta Parascheva” Roman     e-n

 

e-n



-

ţe

-

le

-

e

-

ep-tu - ul So - lo

-

mo

-

o - o



on

Şi de Sfâ -â - ân - tu - ul Ghe - e - e



de - e

-

e

-

on.

Eşti

ies

-

lea

-

a

să

-

lăş

- lu - u

-

i



tă

-

ă - ă

Şi



i -

i

-

i

-

tă.

car

-

tea - a

-

a

pe - e

- cet -

lu

-

u

i - i - i - t ă . car - tea - a - a
i - i - i - t ă . car - tea - a - a



ar

-

tea

ne

scri - i - i - e

cu

drep -

ţi - i

-

i,



Un

- de

do

-

o

-

o

-

re

-

esc

î

-

în

-

ţe



le

- e

-

ep

-

ţii.

Şi de-a - cu - um pâ - nă-n ve - e - ci



ie

-

e

-

e

Mi

-

la



fi

- i

-

i

-

e.

Do - o

- om

-

nu - u

- lui

să

-

ă

 fi - i - i - e. Do - o - om - nu -