Sunteți pe pagina 1din 22

PARALELOGRAMUL

D C

Este patrulaterul convex avnd laturile paralele dou cte dou. Propriet@i: - laturile opuse sunt congruente; - unghiurile opuse sunt congruente; - diagonalele se intersecteaz n segmente congruente (se njumt@esc); - laturile opuse sunt paralele i congruente. ABCD este paralelogram - [AB] [CD], [BC] [AD]; - A C, B D; - [OA] [OC], [OB] [OD]; - AB CD (AB i CD sunt paralele i congruente).

D O

DREPTUNGHIUL
D C

Este paralelogramul cu un unghi drept.

Propriet@i : - are toate unghiurile drepte; - diagonalele sunt congruente; - diagonalele formeaz cu laturile patru triunghiuri isoscele.

- m(A) = m(B) = m(C) = m(D) = 90o - [AC] [BD]; - AOB, COD, AOD, BOC isoscele.

ROMBUL
C

Este paralelogramul cu dou laturi consecutive congruente.

Propriet@i: - toate laturile sunt conguente; B - diagonalele sunt perpendiculare; - diagonalele sunt bisectoarele unghiurilor. - diagonalele formeaz cu laturile patru triunghiuri dreptunghice congruente. - [AB] [BC] [CD] [DA]; - AC ^ BD; - BCO DCO, ABO CBO, BAO DAO, ADO CDO. - AOB BOC COD DOA dr.

PTRATUL
D C

Este: - rombul cu un unghi drept; - dreptunghiul cu dou laturi consecutive congruente.

Propriet@i: - are toate laturile congruente; - are toate unghiurile drepte; B - diagonalele sunt congruente; - diagonalele sunt perpemdiculare; - diagonalele formeaz unghiuri de 45o cu laturile; - diagonalele formeaz cu laturile 4 triunghiuri dr. i iso. congruente. - [AB] [BC] [CD] [DA]; - m(A) = m(B) = m(C) = m(D) = 90o - [AC] [BD]; - AC ^ BD; - AOB BOC COD DOA dr. i iso.

TRAPEZUL
D C

C'

Este patrulaterul convex cu dou laturi paralele i dou laturi neparalele. [AB], [CD] - bazele; (AB CD) [AD], [BC] - laturile neparalele; [CC'] - nl@imea; (CC' ^ AB).

TRAPEZE PARTICULARE: - dreptunghic (AD ^ BC);- isoscel([AD] [BC]); - ortodiagonal (BD ^ AC).
D C
D C
D O C

B
A B
A B

TRAPEZUL ISOSCEL

D O

C
- este trapezul cu laturile neparalele congruente;

B
Propriet@i:

- diagonalele sunt congruente; - unghiurile de la baz sunt congruente. - [AC] [BD] - A B, C D.

LINIA MIJLOCIE N TRAPEZ


D O M P A Q B N C

Este segmentul care unete mijloacele laturilor neparalele. Propriet@i: - este paralel cu bazele; - este egal cu semisuma bazelor; - segmentul care unete mijloacele diagonalelor este inclus n linia mijlocie. - segmentul care unete mijloacele diagonalelor este egal cu semidiferen@a bazelor.

[DM] [AM], [CN] [BN] - MN AB CD; - MN = AB + CD . 2 [AP] [PC], [BQ] [DQ] PQ AB CD; AB CD - PQ = . 2

TEOREMA LUI THALES O paralel dus la una dintre laturile unui triunghi determin pe celelalte dou laturi segmente propor@ionale. MN BC AM = AN . AB AC Reciproca: O dreapt care mparte dou laturi ale unui N triunghi n pr@i propor@ionale este paralel cu a treia latur a triunghiului. C - AM = AN MN BC; AB AC TEOREMA FUNDAMENTAL A ASEMNRII O paralel dus la o latur a unui triunghi determin un triunghi asemenea cu cel dat. MN BC AM = AN = MN . AB AC BC
C

n plus: A A, B M (a.i.), C N. Deci ABC ~ AMN.

TRIUNGHIURI ASEMENEA
A M

Dou triunghiuri sunt asemenea dac au unghiurile congruente i laturile respectiv propor@ionale. A M B N ABC ~ MNP C P . AB BC CA = = MN NP PM

Propriet@i: - ABC MNP ABC ~ MNP - ABC ~ MNP MNP ~ ABC. - ABC ~ A'B'C' , A'B'C' ~ A"B"C" ABC ~ A"B"C"

CAZURILE DE ASEMNARE
A M

1. L.U.L.
P

A M ABC ~ MNP AB AC MN = MP 2. U.U.

ABC ~ MNP
P

A M B N

3. LLL. ABC ~ MNP AB = BC = CA MN NP PM

Propriet@i: - Dou triunghiuri dreptunghice sunt asemenea au o pereche de unghiuri ascu@ite congruente; - Dou triunghiuri isoscele sunt asemenea au o pereche de unghiuri congruente; - Dou triunghiuri echilaterale sunt asemenea; - Dou triunghiuri dr. i iso. sunt asemenea; - Dou triunghiuri cu laturile respectiv paralele sunt asemenea; - Dou triunghiuri cu laturile respectiv perpendiculare sunt asemenea; - Dac dou triunghiuri sunt asemenea atunci raportul de asemnare al laturilor este egal cu: - raportul bisectoarelor; - raportul nl@imilor; - raportul medianelor; - raportul razelor cercurilor nscrise; - raportul razelor cercurilor circumscrise.

RELA`II METRICE N TRIUNGHI TEOREMA BISECTOAREI ntr-un triunghi bisectoarea unui unghi determin pe latura A opus segmente propor@ionale cu laturile unghiului. BAD DAC BD = CD . AB AC
B D C

TEOREMA DE ARIE
A
B' C' H A' C

ntr-un triunghi produsul dintre laturi i nl@imile corespunztoare este constant. AA BC BB AC AB CC' = BC AA' = AC BB' CC AB

TEOREMA LUI MENELAOS


A
M P C N

M, N, P AM BN CP = 1 . MB NC PA

TEOREMA LUI CEVA AN BP CM = {S} AM BN CP = 1 . A MB NC PA


M P S B N A

RELA`II METRICE N TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC IP:


C D

AB ^ AC BD ^ BC CL:

AB = c, AC = b, BC = a AD = h, BD = m, CD = n

AB2 = BC BD, c2 = am AC2 = BC CD b2 = an (Teorema catetei) AD2 = BD CD h2 = mn (Prima teorem a nl@imii) AD BC = AB AC ah = bc (A doua teorem a nl@imii) 1 = 1 + 1 1 = 1 + 1 h2 b2 c2 AD 2 AB 2 AC 2 BC2 = AC2 / AC2 a2 = b2 / c2 (Teorema lui Pitagora)

ELEMENTE DE TRIGONOMETRIE cateta opusa sin x = ipotenuza sin B = b a a c cateta alaturata b cos x = ipotenuza cos B = a cateta opusa tg x = cateta alaturata tg B = b B A c c cateta alaturata ctg x = cateta opusa ctg B = c b FORMULE FUNDAMENTALE sin x = cos (90o x); sin2 x / cos2 x = 1 ; sin2 x = 1 cos2 x; cos2 x = 1 sin2 x sin cos x = sin (90o x); tg x = cos x ; ctg x = cos x ; x sin x o tg x = ctg (90 x); tg x ctg x = 1; ctg x = tg (90o x); 1 / tg2 x = 12 ; cos x sin x = sin (180o x); 1 / ctg2 x = 12 ; sin x o cos x = cos (180 x); tg x = tg (180o x); ctg x = ctg (180o x);
C

FUNC`IILE TRIGONOMETRICE ALE UNOR UNGHIURI PARTICULARE

0o 30o 45o sin 0 1 2 2 2 cos 1 3 2 2 2 tg 0 3 1 3 ctg 3 1

60o 90o 3 1 sin 2 1 0 cos 2

15o 6 2 4

220 30' 67o 30'

75o

2 2 2 + 2 6 + 2 sin 4 2 2 6 + 2 2 + 2 2 2 6 2 cos 4 4 2 2 tg 3 tg 2 3 2 1 2 +1 2+ 3 2 +1 2 1 2 3 ctg

3 0 ctg 2 + 3 3

A c b

RELA`II NTRE UNGHIURI I LATURI a = b = c = R (Teorema sinusurilor); sin A sin B sin C a2 = b2 / c2 2bc cos A (Teorema lui Pitagora generalizat); b 2 + c 2 a 2 (Teorema cosinusului). cos A = 2bc a = bcos C / c cosB (Teorema proiec@iilor) ALTE RELA`II METRICE N TRIUNGHI

+c m 2 = b 2 a4 (Teorema medianei); a AB2 PC / AC2 PB = AP2 BC / BP CP BC (Teorema lui Stewart).


2 2 2

ARII
A D c I r O B A' a b R C

TRIUNGHIUL ha - nl@imea din A; p = a + b + c , semiperimetrul; 2 r = raza cercului nscris; R = raza cercului circumscris a ha ; S= S = bc sin A ; S = pr; S = abc ; 4R 2 2 S = p(p a)(p b)(p c) - formula lui Heron

PARALELOGRAMUL DREPTUNGHIUL
D b h a B C

S = ah S = absinA

D b A O a

AC= d S = ab d 2 sin O S= 2

ROMBUL
D A a B
A

PTRATUL AC = D, BD = d S = Dd 2 S = a2 sin A
D O a C

BD = d S =a2 d2 S= 2

TRAPEZUL
D h A D' B B b C

PATRULATERUL ORTODIAGONAL (ZMEU) AC = D, BD = d C (B + b) h S= Dd S= 2 2 B D


O

CERCUL

ARCUL DE CERC (SECTORUL CIRCULAR) L = 2R S = R2


O u B A

l = Ru 180 R 2 u S= 360

PATRULATERUL CONVEX
C B D O

AC = d1, BD = d2 d d sin O S= 1 2 2

O B M C

O M B

E O M A

POLIGOANE REGULATE TRIUNGHIUL ECHILATERAL OA = R; AB = l3; AM = h3; OM = a3. R ; h = 3R ; S = 3R 2 3 ; l3 = R 3 ; a3 = 3 3 2 2 4 l2 3 l 3 l 3 l 3 a3 = ;R= ; h3 = ; S3 = . 6 3 2 4 PTRATUL OA = R; AB = l4; OM = a4 R 2 l4 = R 2 ; a4 = ; S 4 = 2R 2 2 l 2 R= ; a4 = l ; S4 = l2 2 2 HEXAGONUL REGULAT OA = R; AB = l6; OM = a6 3R 2 3 R 3 l6 = R; a 6 = ; S6 = . 2 2

S-ar putea să vă placă și