Sunteți pe pagina 1din 2

Trei metode de demonstrare a inegalitii lui Euler

r R 2 ( * )
Gizela Pascale
Fie ABC n care notm cu a, b, c lungimile laturilor BC, AC, AB i cu R i
r raza cercului circumscris, respectiv nscris triunghiului at!
"! Prima metod de lucru const n a e#prima raportul
r
R
2
une
S
abc
R
4
=
,
p
S
r =
, iar
( ) ( ) ( ) c p b p a p p S =
cu $ormula lui %eron!
&olu'ie(
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
.
2 2 2 2 2 2 8
2
2
abc
c p b p a p
abc
c p b p a p p
pabc
S
r
R
=

= =
)otm
*p+*a,#, *p+*b,-, *p+*c,z
2
y x
c ,
2
z x
b ,
2
+
=
+
=
+
=
z y
a
! .b'inem
( ) ( )( )
xyz
z x z y y x
r
R
8 2
+ + +
=
! Cum
xy y x 2 +
,
yz z y 2 +
, xz z x 2 +
( ) ( ) ( ) xyz z x z y y x 8 + + + e une
1
2

r
R
ceea ce conuce la r R 2 ( * ) cu
egalitate #,-,z a,b,c, aic ABC echilateral!
""! A doua metod de lucru const n stabilirea rela'iei lui /uler( Rr R OI 2
2 2
= une
C(", r), C(., R) reprezint cercul nscris, respectiv circumscris
ABC ! Cum 0
2
OI r R 2 ( * )!
&olu'ie( Fie
AI
C(., R)
{ } D =
! 0in AB0 cu teorema sinusului ob'inem
2
sin 2
A
R BD =
i n AIP e#primm
2
sin
A
r
AI =
(1), une 2 este proiec'ia
punctului " pe latura AB! &e constat cu uurin' c BID IBD ( $iecare are
msura


2 2
B
m
A
m
), eci 0B" este isoscel cu "0,B0
2
sin 2
A
R ID =
(*)! 3n A.0 aplicm teorema lui &te4art i ob'inem
= + AD ID AI AI DO AD OI ID AO
2 2 2
( ) = + AD ID AI AD OI AI ID R
2 2
ID AI OI R =
2 2
! Cum Rr ID AI 2 = in (1)5 (*) ob'inem rela'ia cutat, e
une concluzia!
"""! 2entru a emonstra inegalitatea r R 2 ( * ), stabilim mai nt6i relaia lui
Carnot( c b a
d d d r R + + = +
, une cu c b
d , d ,
a
d
am notat istan'ele e la centrul
cercului circumscris triunghiului ABC la laturile e lungimi a, b, c, iar 7, ), 2 sunt
proiec'iile punctului . pe laturile BC, AC, AB!
&olu'ie( 2atrulaterele A2.), B7.2, C).7 sunt inscriptibile i aplic6n teorema
lui 2tolemeu n acestea, ob'inem e e#emplu( AN OP AP ON PN AO + = ceea ce
conuce la rela'iile
2 2 2
b
d
c
d
a
R
c b
+ =
8
2 2 2
c
d
a
d
b
R
a c
+ =
8
2 2 2
a
d
b
d
c
R
b a
+ =
!
Aun6n aceste trei egalit'i i grup6n convenabil

+ +

+ +
+
+

+ +
+

+ +
=

+
+

+
+

+
=

+ +
c b a c
b a c b a
d
c
d
b
d
a c b a
d
c b a
d
c b a
d
b a
d
c a
d
c b
d
c b a
R
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
prin urmare
( ) ( )

ABC
A
AOB AOC BOC c b a
A A A d d d
c b a c b a
R


+ + + +

+ +
=

+ +
2 2
eci
( ) r d d d
c b a c b a
R
c b a
+ +

+ +
=

+ +
2 2
! Am $olosit

+ +
= =

2
c b a
r p r A
ABC
, eci
ob'inem rela'ia lui Carnot!
7ai eparte vom emonstra teorema lui Paul Erdos care a$irm c(
0ac 2 este un punct care apar'ine interiorului triunghiului ABC ascu'itunghic i
A9, B9, C9 sunt proiec'iile punctului 2 pe laturile triunghiului, atunci are loc(
A25B25C2 *( 2 A952 B952 C9)!
&olu'ie( Fie A2, a
R
, B2 b
R =
, C2 c
R =
, 2 A9 a
d =
, 2 B9 b
d =
, 2 C9 c
d =
!
"negalitatea in enun' este echivalent cu
( )
c b a c b a
d d d R R R + + + + 2
!
2atrulaterul A B92 C9 este inscriptibil eci B9C9
A R
a
sin =
! Analog e#primm A9C9
i
A9B9! Fie
1
A i
2
A proiec'iile punctelor C9 i B9 pe BC! Atunci
1
A
2
A ,
1
A A95
2
A
A9! Fie
PD
1
A C98 m( 02 C9) ( ) B m =

90 cos( 02 C9)
c
d
PD
=
e une
= = B d PD
c
sin
1
A
A9 i analog
2
A
A9
C d
b
sin =
, eci
C d B d A A
b c
sin sin
2 1
+ =
!
Cum B9C9
2 1
A A ob'inem
+ C d B d A R
b c a
sin sin sin
A
C
d
A
B
d R
b c a
sin
sin
sin
sin
+
i analoagele(
;
sin
sin
sin
sin
B
A
d
B
C
d R
c a b
+
C
A
d
C
B
d R
b a c
sin
sin
sin
sin
+
, prin aunarea acestor ultime trei
inegalit'i ob'inem
( )
c b a c b a c b a
d d d
B
A
A
B
d
C
A
A
C
d
C
B
B
C
d R R R + +

+ +

+ +

+ + + 2
sin
sin
sin
sin
sin
sin
sin
sin
sin
sin
sin
sin
Cu
atele ob'inute putem emonstra acum inegalitatea lui /uler!
Fie O P nlocuin n inegalitatea 2aul /ros, ob'inem
( )
c b a
d d d R + + 2 3
! Cum
c b a
d d d r R + + = + ( ) r R R + 2 3
, prin urmare
r R 2
( * )
Bibliografie:
Buletin matematic, Vol.1, Trgoi!te, 1"#$.
%icolescu &., Bos'off V., Probleme (ractice de geometrie, Editura Te)nic,
Bucure!ti, 1""*.