Sunteți pe pagina 1din 5

REFERAT TIINIFIC

CU PRIVIRE LA TEZA DE DOCTORAT PROBLEME ALGORITMICE N STUDIUL PROPRIETILOR EREDITARE PE GRAFURI ELABORAT DE CTRE DOMNUL CRISTIAN FRSINARU

Subsemnatul, Olaru Elefterie, profesor la Facultatea de tiine a Universitii Dunrea de Jos din alai, !n calitate de conductor de doctorat la Facultatea de "nformatic a Universitii #l$ "$ %u&a din "a'i [ am anali&at lucrarea ()O*+E,E #+ O)"-,"%E ./ S-UD"U+ ()O()"E-01"+O) E)ED"-#)E (E )#FU)" reali&at de ctre domnul Cristian Frsinaru, !n vederea obinerii titlului 'tiinific de doctor !n "nformatic 'i fac urmtoarele aprecieri prin prisma principalelor criterii de evaluare a unui elaborat 'tiinific de asemenea natur$ Actualitatea i oportunitatea temei abordate O multitudine de probleme deosebit de importante din punct de vedere 'tiinific 'i mai ales din punct de vedere practic se dovedesc de o comple2itate prea mare pentru a fi abordate cu te3nici matematice u&uale$ De&voltarea industriei 'i economiei fac ca !n cadrul foarte multor procese de calcul sau sisteme inte4rate de anali& s intervin situaii comple2e a cror re&olvare nu este deloc simpl$ %onform teoriei comple2itii, problemele de deci&ie care pot fi re&olvate de o ma'in secvenial determinist !n timp polinomial formea& clasa de comple2itate P 'i sunt considerate u'oare$ (roblemele de deci&ie ale cror soluii pot fi 4site !n timp polinomial de ctre o ma'in nedeterminist constituie clasa de comple2itate NP$ O clas aparte din NP este cea a problemelor NP5 complete sau NP-dificile, caracteri&ate prin aceea c, dac una din ele ar putea fi re&olvat de un al4oritm polinomial, atunci acel al4oritm ar putea fi folosit pentru re&olvarea tuturor din acea clas$ "dentificarea unui mecanism de re&olvare care s poat fi aplicat !n mod unitar la c6t mai multe tipuri de probleme, s poat aborda situaii
Am obin ! "#$%! & "$ 'on" '$#$ "$ "o'!o#(!$ )n #(m #( m(!$m(!i'* + ,%$'i(&i-(#$( in.o#m(!i'* )n (n & /00/ + %#in o#"in & mini,!# & i )n1*!*m2n! & i n#3 44556 7i #$(!$,!(! )n /005 8o#"in & n#35694:;3 D$o(#$'$ Uni1$#,i!(!$( "in G(&(i n (#$ "#$%! & ,* o#<(ni-$-$ "o'!o#(! )n #(m #( m(!$m(!i'*++ (m '$# !+ )n 'on.o#mi!(!$ ' '#i!$#ii&$ ni!(#$ ,!(bi&i!$ "$ Comi,i( , %$#io(#* "$ (!$,!(#$ + ,* .i !#(n,.$#(! &( Uni1$#,i!(!$( A&3I3C -( "in I(7i+ F(' &!(!$( "$ M(!$m(!i'* 7i (%oi &( F(' &!(!$( "$ In.o#m(!i'*3 T#(n,.$# & ,=( $.$'! (! )n b(-( o#"in & i mini,!# & i )n1**mn! & i n#3>9?/@::3IV3/004 3

NP-dificile c6t mai performant posibil 'i s pun !n valoare e2istena unor restricii polinomiale ale problemei date, este linia pe care se !nscrie 'i lucrarea de fa$ (ornind de la aceast premi&, !ncep6nd cu anii 789 s5a de&voltat teoria satisfacerii constr6n4erilor :%S(:, care define'te un model pentru repre&entarea problemelor sub forma unei reele de constr6n4eri 'i o serie de te3nici de pro4ramare pentru re&olvarea acestora$ Din punct de vedere 'tiinific, pro4ramarea cu constr6n4eri !mbin aspecte le4ate de lo4ic, teoria 4rafurilor 'i inteli4en artificial$ Datorit diversitii problemelor care pot fi modelate 'i re&olvate eficient !n acest fel, domeniul %S( a fost identificat de or4ani&aia #%, ca o ;direcie strate4ic de de&voltare a informaticii;$ E2ist astfel un interes crescut pe plan internaional pentru de&voltarea te3nicilor de re&olvare a problemelor modelate cu constr6n4eri precum 'i pentru construirea de aplicaii care s implemente&e eficient aceste te3nici$ )e&ultatele 'tiintfice ale tratrii subiectului ales de ctre doctorand, constau !n urmtoarele< = identificarea al4oritmilor care stau la ba&a pro4ramrii cu constr6n4eri, anali&a acestora din punctul de vedere al reali&rii unor implementri eficiente 'i obinerea de noi astfel de al4oritmi= = crearea unei ar3itecturi ori4inale, e2tensibile 'i simplu de utili&at pe ba&a creia s poat fi implementat un solver %S(= = testarea performanelor unei astfel de soluii pe diverse probleme NP dificile, cum ar fi >5S#-, problema orarului 'i colorarea 4rafurilor$ #'adar, apreciem c tematica aleas este oportun 'i de mare actualitate $ Ba a documentar cercetat *iblio4rafia consultat cuprinde cele mai repre&entative publicaii referitoare la domeniul tratrat care fac apel, printre altele, la lo4ic, teoria 4rafurilor 'i inteli4en artificial$ +ucrrile referitoare strict la tematica lucrrii sunt de dat recent$ .n construcia te&ei, autorul este nevoit s includ anumite re&ultate cunoscute preluate din literatura de specialitate$ #cest lucru se reali&ea& prelu6nd, !ntr5o tratare ori4inal, cele necesare pentru a conferi lucrrii unitate 'i o !nele4ere mai clar a re&ultatelor

Structura lucrrii i rezultate originale Formatul acestei te&e este u&ual pe plan internaional, pentru domeniul informatic< plec6nd de la o e2celent cunoa'tere a domeniului de cercetare, se reali&ea& un sistem soft?are de mare comple2itate, care este evaluat pentru a convin4e comunitatea 'tiinific de calitile lui$ .n ca&ul nostru acesta este sol!erul C"P denumit #$mniC", care este publicat la adresa 3ttp<@@omnics$sourcefor4e$net 'i poate fi folosit, e2tins sau !mbuntit$ Spre deosebire de alte sisteme similare, Omni%S este un sistem unitar, foarte performant, beneficiind de faptul c autorul este !n acela'i timp proiectantul, implementatorul 'i e2pertul !n problematica 'tiintific 'i al4oritmic$ O pre&entare mai !n detaliu a coninutului lucrrii, cu sublinierea re&ultatelor ori4inale, va conferi o ima4ine mai clar a valorii sale$ #stfel, prima parte a te&ei de doctorat Acapitolele B 'i >C are caracter mono4rafic de bun calitate, pre&ent!nd clar 'i fr s complice neDustificat e2punerea, noiunile fundamentale ale teoriei satisfacerii constr6n4erilor$ %apitolul E este !n !ntre4ime ori4inal 'i pre&int o descriere ampl a tuturor aspectelor care trebuie anali&ate !n implementarea unui sistem soft?are capabil s re&olve probleme modelate cu aDutorul constr6n4erilor$ Sistemul a fost conceput pe ba&a 'ablonului de proiectare ,F% A,odel5 Fie?5%ontrollerC, fiind structurat astfel< = /ivelul de modelare Apermite definirea problemei ce trebuie re&olvatC= = /ivelul de control Asolver5ul propriu5&is, al4oritmii de filtrare 4lobali sau cei definii de constr6n4eriC= = /ivelul de pre&entare Ainterfaa cu utili&atorul pentru afi'area re&ultatelorC$ +a toate nivelele s5au adus inovaii de pro4ramare, datorate facilitilor oferite de platforma de pro4ramare Java$ De e2emplu, specificarea constr6n4erilor, a domeniilor 'i a problemei au necesitat inventarea unor structuri de date 'i a unui control la nivel al4oritmic care nu se re4sesc !n alte solvere$ "mplementarea unui solver sistematic ba&at pe deci&ie5 propa4are5!ntoarcere este acompaniat de posibilitatea interveniei utili&atorului 'i de furni&area de e2plicaii asupra unor e'ecuri$ %apitolul G preia noiunea de ;e2plicaie; introdus !n solverul %3oco 'i anali&ea& din punct de vedere teoretic modul de creare a unui raionament care s rspund la !ntrebarea< ;De ce o problem nu are soluie H;$ %u e2cepia definiiei, !ntrea4a anali& este ori4inal, const6nd

!n noiunile de< 4raful eliminrilor, arborele reducerilor 'i al4oritmii IE,IG,IJ,IK, care au fost implementai practic !n cadrul solverului Omni%S$ %apitolul J este un prim studiu de ca& !n care este anali&at problema satisfiabilitii !n varianta restr6ns >5S#-$ %apitolul este !n !ntre4ime ori4inal 'i are la ba& lucrarea LJM$ #u fost introduse definiiile reelei de constr6n4eri asociate unei formule >5%/F, a 4rafului asociat unei formule >5%/F 'i noiunea de 4raf arc5consistent, proprietile acestora fiind date !n propo&iiile I>,IE,IG,IJ,IK$ A(ractic, a fost reali&at modelarea problemei 'i re&olvarea acesteia cu Omni%S, proiectul av6nd circa B9 de clase 'i apro2imativ IE99 linii de cod$C %apitolul K se ocup de problema orarului$ ,aDoritatea abordrilor e2istente sunt dedicate unui anume tip de !nvm6nt 'i c3iar unei anumite structuri specifice unei instituii !n sine, motivul acestor particulari&ri fiind reducerea comple2itii problemei 4enerale$ Folosind te3nici de satisfacere a constr6n4erilor, autorul acestei lucrri a reu'it s reali&e&e un model care s surprind, !ntr5un mod c6t mai 4eneral, problema planificrii unor evenimente !ntr5un spaiu temporal$ #cest model poate fi folosit !n orice tip de !nvm6nt 'i pentru orice structur$ )e&olvarea problemei orarului, !n aceast abordare, se face utili&6nd solverul %S( AOmni%SC care, permi6nd particulari&area strate4iilor de !naintare 'i instaniere a variabilelor, s5a dovedit a fi adecvat din punct de vedere practic$ .n mod concret, a fost reali&at o aplicaie care permite construirea orarului unei faculti$ A.n condiiile !n care problema nu a fost supra5 constr6ns, pentru un numr de peste >99 de evenimente 'i peste B9$999 de constr6n4eri, soluia s5a obinut !ntr5un timp de ordinul minutelor$ (roiectul are peste I99 de clase 'i apro2imativ K>99 linii de cod$ C (roblema orarului este reluat !n capitolul intitulat )e&olvarea interactiv a problemelor unde se aduc !mbuntiri solverului %S( reali&at pentru a fi interactiv, !n sensul de a permite utili&atorului s direcione&e procesul de cutare a soluiei precum 'i de a oferi posibilitatea de a modifica dinamic problema re&olvat prin adu4area@eliminarea de variabile sau constr6n4eri$ #stfel, prin definiiile IK5B9, se introduc noiunile de stare simpl, stare e2tins, solver corect 'i solver complet, iar al4oritmii BI,BB,B>,BE,BG descriu aciunile care trebuie efectuate de solver la cererea utili&atorului$ Subliniem c, dup c6te cunoa'tem, nici unul din solverele disponibile pe plan internaional la ora scrierii te&ei nu oferea o facilitate similar$ %apitolul N descrie o serie de te3nici de modelare a problemelor de colorare a 4rafurilor, folosind AOmni%SC, scopul final fiind de inte4rare a unor al4oritmi polinomiali de&voltai pentru diverse clase de 4rafuri !n

al4oritmul 4eneral de re&olvare$ /oiunea ori4inal introdus este cea de anali&or de problem, responsabil cu inte4rarea de al4oritmi polinomiali pentru restricii specifice, !n cadrul procesului 4eneral de re&olvare a unei probleme /(5dificile$ Perspecti!a continurii cercetrii )e&ultatele obinute de ctre Dl$ %ristian Frsinaru !n te&a de doctorat desc3id calea spre noi direcii de cercetare, cum ar fi< = Definirea unei modaliti declarative de specificare a constr6n4erilor, prin intermediul unui limbaD dedicat= = %rearea unei librrii e2tinse de constr6n4eri, care s includ al4oritmi dedicai de filtrare specifici constr6n4erilor 4lobale= = %rearea unei librrii de anali&oare pentru diverse clase de restricii polinomiale ale unor probleme /(5dificile= = %rearea unui mecanism de !nvare cu aDutorul cruia s poat fi creat o ba& de date cu e2plicaii pentru diferite probleme, care s poat fi consultat de solver !n procesul de re&olvare$ -oate aceste direcii sunt provocri comple2e at6t din punct de vedere teoretic c6t 'i practic, dar importana domeniului 'i interesul 4eneral sunt motivaii suficiente pentru a le aborda$ Ni1$& & 7!iini.i' (& ( !o# & i este corespun&tor cerinelor fire'ti puse !n aceast privin unei te&e de doctorat$ #cestea se concreti&ea& printr5o vi&iune de ansamblu a problematicii abordate, ri4oarea investi4aiilor fcute, calitatea ar4umentaiei, si4urana demersului, fora impactului teorectic , practic 'i metodolo4ic al re&ultatelor obinute$ n 'on'& -i$+ & '#(#$( (n(&i-(!* #$.&$'!* m(! #i!(!$( 7!iini.i'* ( ( !o# & i+ '(%('i!(!$( & i "$ ( $.$'! (+ ' miA&o('$ ("$'1(!$+ n "$m$#, %#$!$nio, )n!#= n "om$ni mo"$#n+ ' % !$#ni'$ 1(&$n$ (%&i'(!i1$3 in !( 7!iini.i'* "$ (n,(mb& ( & '#*#ii 7i 'on!#ib ii&$ o#i<in(&$ 'onin !$ )n ('$(,!( , n! (#< m$n!$ , .i'i$n!$ )n ,%#iAin & %#o% n$#ii "$ ( i ,$ 'on.$#i "omn & i C#i,!i(n F#*,in(# !i!& & "$ "o'!o# )n in.o#m(!i'*3 P#o.3 D#3 E&$.!$#i$ O&(# 9: noi$mb#i$ :99>