Sunteți pe pagina 1din 10

14533 – G.M. 10/1974

În triunghiul ABC se noteaz cu A, B,Cmijloacele laturilor [BC],[CA], respectiv [AB].

Dac E, F,G sunt trei puncte coliniare situate respectiv pe dreptele BC,CA i AB, atunci

AE, BF i CG întâlnesc dreptele BC,CA i AB respectiv în trei puncte coliniare. S. Sava, Constan a

Solu ie.

trei puncte coliniare. S. Sava, Constan a Solu ie. Se noteaz { M } = AE

Se noteaz {M} = AE BC, {N} = BF CA

i

{P} = CG AB .

Conform teoremei lui

Menelaus în triunghiul ABCpentru transversala EFG , putem scrie :

În

EB

EC

FC

FA

GA

GB

ABM

triunghiurile

=

1

(1)

i ACM , [EC ]

i

[EB ]

sunt

linii

mijlocii,

deci

BM = 2EC,

CM = 2EB; analog, CN = 2FA, AN = 2FC, AP = 2GB, BP = 2GA.

Se

calculeaz

produsul

BM

CN

AP

=

2

EC

2

FA

2

GB

=

1

CM

AN

BP

2

EB

2

FC

2

GA

,

folosind

rela ia

(1) .

Rezult (reciproca teoremei lui Menelaus) coliniaritatea punctelor M , N , P , q.e.d.

16053 – G.M. 9/1976

(

Fie

CA

)

ABC un triunghi oarecare, iar

, C

1

(

AB

)) .

Not m

{

A

2

}

1

AA , BB ,CC trei ceviene concurente (

1

1

1

{

B

2

}

= C A CA,

1

1

{

C

2

}

1

A

1

1

(

BC

= A B AB .

= B C BC,

1

demonstreze c punctele

A

2

, B ,C

2

2

sunt coliniare.

D.Bu neag, Craiova

Solu ie.

B , C 2 2 sunt coliniare. D.Bu neag, Craiova Solu ie. Teorema lui Ceva pentru

Teorema lui Ceva pentru cevienele concurente

AA , BB ,CC se scrie

1

1

1

AC

1

A B

1

C B

1

C A

1

B A

1

B C

1

)

, B

1

S

se

= 1

Se scrie teorema lui Menelaus în triunghiul ABC , intersectat de transversalele :

-

-

-

C B A

1

1

2

AC B

1

1

A B C

1 1

2

2

B C

: 1

B A

A B

2

A

B

2

2

C

C

C A

1

1

1

C A

1

C B

1

A B

1

=

1

=

:

:

B

C

2

2

A

A

C B

1

A B

1

AC

1

B C

1

=

1

C B

2

AC

1

B A

1

A B

2

A C

2

B C

2

B A

2

C A

2

C B

2

=

=

=

B A

1

B C

1

C B

1

C A

1

AC

1

A B

1

C B

1

C A

1

AC

1

A B

1

B A

1

B C

1

(

(

(

1

)

2

3

)

)

Prin înmul irea rela iilor (1) (3) membru cu membru rezult :

A B

2

A C

2

B C

2

B A

2

C A

2

C B

2

=

AC

1

A B

1

C B

1

C A

1

B A

1

B C

1

2

= 1

Reciproca teoremei lui Menelaus ne asigur de coliniaritatea punctelor

A , B

2

2

i

C

2

.

22440* – G.M. 8/1991

Fie ABCD un patrulater convex, iar M i N mijloacele laturilor [BC], respectiv [CD]. S se

demonstreze c dac diagonala [BD] este împ r it de AM i AN în trei segmente congruente, atunci ABCD este paralelogram.

Solu ie.

Ioan D ncil , Bucure ti

paralelogram. Solu ie. Ioan D ncil , Bucure ti Fie { P } = AM ∩

Fie {P} = AM BD , {Q} = AN BD i {O} = AC BD . Se scrie teorema lui Menelaus :

- în triunghiul BOC , pentru transversala APM :

BM

AC

OP

=

1

OP

=

AO

MC

AO

BP

BP

AC

(1)

- în triunghiul DOC , pentru transversala AQN :

DN

NC

AC

AO

OQ

DQ

=

1

AO

AC

OQ

=

DQ

(2)

Din rela iile (1) i (2) rezult OP

BP

=

OQ

DQ

. Cum îns

1

BP = DQ = BD , rezult

3

OP = OQ .

Din

OP + OQ = PQ =

1

BD

deducem

OP = OQ =

1

BD . Se calculeaz OB = OP + BP =

 

3

6

=

1

BD +

1

BD =

1

BD ; rezult

OD = BD OB =

1

BD = OB .

6

3

2

2

Din rela ia (

1

)

,

AO

=

OP

=

1

6

BD

=

AC

BP

1

BD

 

3

1

1

AO

=

2 2

AC

OC

=

AC

AO

=

1

AC

=

AO

 

2

.

Întrucât diagonalele sale se înjum t esc, patrulaterul ABCD este paralelogram.

22497 – G.M. 10/1991

Într-un triunghi oarecare ABC se duce o cevian arbitrar AD, D (BC) i fie M ( AB),

N ( AC) picioarele simedianelor din D în triunghiurile ABD , respectiv ADC . Not m cu P

intersec ia dreptelor BC i MN . Demonstra i c

PD

2

= PB PC

. Nicolae Oprea, profesor, Satu Mare

Solu ie.

⋅ PC . Nicolae Oprea, profesor, Satu Mare Solu ie. Dac într-un triunghi ABC , D

Dac într-un triunghi ABC, D este mijlocul lui (BC) i S piciorul simedianei din A , conform

rela iei lui Steiner, putem scrie :

BS BD

AB

2

=

CS CD

AC

2

BS

AB

2

=

CS

AC

2

Acest rezultat se aplic în triunghiurile ADB i ADC :

AM

AD

2

AN

AD

2

 

=

=

BM

BD

2

;

BN

CD

2

Teorema lui Menelaus în triunghiul ABC pentru transversala MNP se scrie :

AM

PB

CN

=

1

BM

PC

AN

AD

2

PB

CD

2

BD

2

PC

AD

2

=

1

PB

BD

2

=

PC

CD

2

Dac C (PB) , atunci PB PC = BC = a . Se evalueaz raportul :

PB

PC

=

=

CD

PC

BD

2

CD

2

BD CD

PC

PD

+

CD

CD

(

2

=

2

+

PC

2

=

a CD

Calcul m

BD

CD

CD

2

2

+

= ⋅

BD

2

CD

2

a CD

2

a BD

2

BD

2

+

CD

BD

2

CD

2

=

CD

CD

,

)

(

PB

=

BD

BD

+

CD

2

)

CD

2

CD

+

BD

2

CD

2

2

=

BD

2

BD CD

a

BD

2

CD

2

CD

2

=

Rela ia

PD

2

=

BD CD

a

BD

2

CD

2

2

=

BD

2

a

BD

2

CD

2

CD

2

a

BD

2

CD

2

=

PB PC

se verific prin calcul

direct. Un ra ionament similar se efectueaz în cazul B (PC) .

Observ m c nu putem avea

BD CD = 0 BD = CD ; ar rezulta AM BM

2

2

=

AN

,

BN

deci

MN BC , conform reciprocei teoremei lui Thales. În acest caz, punctul P infinit”.

ar fi “aruncat la

25440 – G.M.B. 12/2005

Fie

ABC

un

triunghi

oarecare

i

O Int ABC

un

punct

mobil.

Fie

AO

BC

=

{A

}, BO

CA

=

{B

}, CO

AB

=

{C }

. Fie {D} = BC′ ∩ AO . S se arate c

C

D

B C

B

D

C B

= constant

.

Solu ie.

Gh. Szöllösy, Sighetu Marma iei

. Solu ie. Gh. Szöllösy, Sighetu Marma iei Se noteaz k 1 = BA CA ′

Se noteaz

k

1

=

BA

CA

,

k

2

=

CB

AB

, k

3

=

AC

BC

. Conform teoremei lui Ceva, avem

Folosind rela ia lui Van Aubel, calcul m

CO

OC

=

CB

AB

+

CA

BA

=

k

2 +

1

k k

1

2

+ 1

=

k

1

k

1

Cu ajutorul propor iilor derivate, avem

AB

1

=

CB

k

2

AB

1

=

AC

k

2

+ 1

.

k k k

1

2

(

1 )

3

.

=1.

Scriem teorema lui Menelaus în triunghiul CBC , pentru transversala ADO :

C

D

B

D

C

D

B

D

AB

AC

AC

OC

OC

C O

= 1

=

AB

⋅ =

CO

; inem seama de (1) i g sim

(

k

2

+

1

)

k

1

k k

1

2

+ 1

(

2

)

Tot cu metoda propor iilor derivate, calcul m:

 

CB

=

k

2

CB

′ =

k

2

b

AC

 

k

2

+

1

k

2

+

1

BC

1

BC

1

 

c

 

=

 

=

BC

′ =

 
 

AC

k

3

 

AB

 

k

3

+

1

k

3

+

1

În concluzie,

C D

B C

 

=

k

1

(

k

2

+ 1

)

k b

2

k

3

+ 1

=

b

k k

1

2

(

k

3

+ 1

)

 

B D

C B

 

k k

1

2

+

1

k

2

+

1

c

c

k k

1

2

+

1

.

Dar

k k

1

 

(

k

3

+1

)

= k k k

1

2

 

+ k k

1

2

= 1+ k k

1

2

. Rezult c

C

D

B C

=

b

=

AC

2

3

B

D

C B

 

c

AB

= constant

.

C:1262 – G.M. 5/1992

În interiorul triunghiului ABC consider m un punct M . Prin acesta ducem paralele la laturile

A , A , B , B ,C ,C fiind situate pe

triunghiului :

A A

1

2

BC, B B

1

2

AC i A A

2

BC

1

C C AB , punctele

1

2

+

B B

1

2

AC

+

C C

1

2

AB

=

2 .

1

2

1

2

1

2

laturile triunghiului. S se arate c :

Ion Brînzan, profesor, Craiova

Solu ie.

se arate c : Ion Brînzan, profesor, Craiova Solu ie. Fie { A ′ } =

Fie {A} = AM BC, {B} = BM CA, {C} = CM AB . Deoarece

A A BC , au

1

2

asem n rile :

-

-

AA A

1

2

AMA

1

ABC

A A

1

2

AA

1

=

AA B

BC

AA

1

AB

AB

AM

=

AA

;

. Rezult

A A

1

2

BC

AM

=

AA

;

analog, avem

B B

1

2

AC

BM

=

BB

loc

i

C C

1

2

AB

=

CM CC .

=

=

=

1 + k

2

k k

2

3

+

k

2

CB

=

+

k k

AB

1

=

CA

=

=

k

3

k

1

k

2

3

)

+

+

+

=

BA

k

=

CB

k

=

AC

BC

. Teorema lui Ceva se scrie

k

k k

 

CA

,

2

AB

,

3

1

2

3

1

=

k k

2

3

+

1

AM

=

k k

2

3

+

1

k

1

2

k

k k

3

1

2

+

1

AA

BM

k k

2

3

k k

3

+

k

2

1

+

1

+ 1

 

k k

3

1

+

1

k k k

3

2

1

+

k

2

=

=

=

 

=

k

3

1

k

3

k k

1

2

+

1

BB

CM

 

k k

3

1

+

k k

1

2

k

3

+

+

1

1

1

k

2

+

k

k k

1

2

3

+ 1

1

+

k k k

1

2

3

+

k k

2

3

+

k

2

 

=

 

=

=

 

=

k

1

k

1

CC

 

k k

1

2

+

k

1

+

1

k k

1

2

+

k

1

+

k k k

1

2

3

= 1.

=

=

k

2

+

k k

2

3

Se noteaz rapoartele :

k

1

Se scrie rela ia lui Van Aubel :

AM

MA

BM

MB

AC

BC

BA

CA

+

AB

+

CB

BC

AC

CM

MC

+ 1

BA

2

(

1 +

=

k

k 1

(

k

2

+

1

+

k k

2

3

)

k

2

+

1

+

k k

2

3

Prin adunarea celor trei rela ii, ob inem :

A A

1

2

BC

+

B B

1

2

AC

+

C C

1

2

AB

=

k k

2

3

+

1

+

1

+

k

2

+

k k

2

3

+

k

2

k k

2

3

+

k

2

+

1

=

2

(

k k

2

3

+

k

2

+

1

)

k k

2

3

+

k

2

+

1

= 2

, q.e.d.

22421* - G.M. 7/1991

Se

d

un

tetraedru

C

2

AB . Se noteaz {

CF sunt concurente.

ABCD

E

i

patru

}

= BC DC

1

2

puncte

coplanare

A

1

CD, A CB, C AD

2

1

i {

F

}

= BA DA . S se arate c dreptele

1

2

AE

Florentin Smarandache, matematician, Craiova

Solu ie.

AE Florentin Smarandache, matematician, Craiova Solu ie. Fie α planul ce con ine punctele Cazul I

Fie α planul ce con ine punctele

Cazul I Planul α BD . Rezult

A , A ,C ,C . Apar dou cazuri distincte.

1

2

1

2

C C

1

2

BD

i

A A

1

2

BD .

Fie

{H} = CF BD .

{G} = AE

BD

Se scrie teorema lui Ceva în ABD pentru cevienele concurente

AG, BC i

1

rezult

BG

DG

BG

DG =

DC

1

AC

1

1

AC

2

BC

2

=

1 ; dar

AC

1

=

DC

1

AC

2

BC

2

G este mijlocul lui [BD].

(teorema lui Thales în ABD ,

DC

2

C C

1

2

:

BD );

i

i

i

Un ra ionament similar în CBD arat c H este mijlocul lui [BD]; rezult c AE i CF se

intersecteaz în acest caz în mijlocul lui [BD].

Cazul al II-lea Planul α BD ≠ ∅ ; fie {M} = α BD .

Dreptele coplanare

BD C C

1

2

=

{

M

C C

1

2

i

BD

nu pot

C C

1

2

fi paralele, c ci

α . Analog se arat i c

ar rezulta

BD α , contradic ie

=

{

M

}

.

}

, deoarece

BD A A

1

2

Teorema lui Menelaus în ABD pentru transversala

AC

2

BC

2

BM

DM

DC

DC

1 1

=

1

AC

1

AC

1

AC

2

BC

2

DM

=

BM

C C M

1

2

se scrie :

Se scrie teorema lui Ceva în ABD pentru cevienele concurente

BG

DG

DC

1

AC

1

AC

2

BC

2

=

1

BG

DM

=

1

BG

=

BM

 

DG

BM

DG

DM

AG, BC i

1

DC

2

:

Analog se arat c i

BH

=

BM

=

BG

H

G

DH

DM

DG

intersecteaz în punctul {M} = BD α .

. În acest caz, dreptele

AE i CF se

14530 – G.M.10/1974

Într-un triunghi isoscel ABC, AB = AC, AB > BC , se construiesc în l imea [AD] i bisectoarea [BE] (D (BC), E ( AC)) . Dreptele AB i DE se intersecteaz în F . S se

arate c

Solu ie.

DE

AB

BC

=

DF

AB

+

BC

.

Ion Safta, Pite ti

ie. D E A B − B C = DF AB + BC . Ion Safta,

Se scrie teorema lui Menelaus în triunghiul ABC pentru transversala DEF :

BD

EC

DC

Îns

BD

AE

=

DC

1

AF

BF

=

1

.

, deoarece în l imea [AD] este i median ; teorema bisectoarei ne d EC

AE

Rezult AF

BF

AF

=

AB

BC

BF

; cu ajutorul propor iilor derivate, ob inem

AB

BC

AB BC

=

AB

CE

BC

=

=

BC

CE

, avem

BF

BC

=

AC

AB

+

BC

(1)

AB BC

AB

+

BC

BF

BC

=

AB

Cum CE

AE

(2)

BC

=

AB

Se scrie teorema lui Menelaus în triunghiul AFE pentru transversala BDC :

AB

DF

CE

=

1

DE

=

CE