P. 1
fise de lucru gradinita

fise de lucru gradinita

|Views: 647|Likes:
Published by andreyoss
la polul nord
la polul nord

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: andreyoss on Feb 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2014

pdf

text

original

PROIECT TEMATIC

TEMA: LA POLUL NORD/SUD CLASA PREGĂTITOARE ARGUMENT: Contactul cu mediul natural oferă copilului multiple şi noi posibilităţi de cunoaştere a unor aspecte din natură, legăturile dintre acestea, cauzele care le determină şi urmările care le au. Prin acest proiect tematic, interdisciplinar voi încerca să-i înarmez pe elevi cucounoştinţe precise, lărgindu-le orizontul de cunoaştere, dezvoltându-le capacitatea de a cercetaşi de a descoperi relaţiile dintre fenomene. În săptămâna ce urmează ne-am propus să abordăm tema “Călătorii imaginare în zonele polare”, tema prin intermediul căreia dorim să oferim copiilor cât mai multe informaţii despre o lume mai puţin cunoscută dar atât de interesantă ,,lumea de gheata”. Parcurgând pas cu pas activităţile acestui proiect, elevii vor înregistra progres atât în plan informaţional cât şi comportamental şi se vor adapta şi integra mai uşor în mediul şcolar şi social. GRUP ŢINTĂ: Elevii clasei pregătitoare – 6 elevi. RESURSE UMANE: Învăţătoarea, elevii.

Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt pe teme familiare. 1. Dezvoltare Personală.3. Articularea de enunţuri folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare .5.3.1. Precizarea cardinalelor unor mulţimi rezultate prin gruparea şi regruparea elementelor . 3.D. crearea unor modele repetitive reprezentate prin obiecte .1. planşe.01. Educaţie pentru Societate.2013) ÎNTRBARE CHEIE : CE SE ÎNTÂMPLĂ LA POLI ? ALTE ÎNTREBĂRI : Care sunt animalele care trăiesc la Poli? Ce înfăţişare au animalele polare ? Cu ce se hrănesc animalele polare? Cum este vremea la Poli? Cine cercetează viaţa polară? De unde vine Moş Crăciun? Ce este un iglu ? DISCIPLINE/ARII CURRICULARE VIZATE : Comunicare în Limba Română. în contexte uzuale de comunicare 4. 2.2. calculator. PERIOADA DE DERULARE : 2 săptămâni (14.1. Oferirea de informaţii referitoare la universul apropiat prin mesaje scurte . fenomene. 1.Transcierea. 3. atlas zoologic.2. MEM : 1. C. Desprinderea semnificaţiei globale din imagini care prezintă intâmplări.RESURSE MATERIALE: pliante cu imagini. Exprimarea de idei trăiri personale şi informaţii prin intermediul limbajului verbal şi nonverbal. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale din universul apropiat . Matematică şi explorarea mediului. Arte vizuale şi lucru manual. 3.01.2013 . Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt rostit clar şi rar . în contexte de comunicare cunoscute. Compararea cardinalelor unor mulţimi având cel mult 10 elemente .1. 1.3. Repreoducerea unor mesaje simple. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale.1. 2. . evenimente familiare 4. continuarea.26. Participarea la dialoguri scurte de comunicare uzuală . 2. mulaje cu animale polare. Muzică şi mişcare.2. filmuleţe ppt.4. jetoane. COMPETENŢE VIZATE : CLR : 1..

2. 2.3.2. Expimarea liberă a ideilor şi a emoţiilor prin utilizarea de material plastic. AVLM : 1. asociind mişcarea sugerată de text. apelând la diverse forme de exprimare. 3.1. 2. 2.Cântarea în colectiv asociind acompaniamentul liber.2. 3. Sesizarea frumosului din cotidian . 2. 3.3. Manifestarea curiozităţii faţă de mesajele artistice transmise prin limbaj vizual . literatură. pe baza interesului direct/a iniţiativei spontane . 3. cu durate şi intensităţi diferite .3. 3. Observarea corpurilor. Identificarea elementelor de limbaj plastic.1.2.1.Descrierea observaţiilor prin folosirea unui limbaj comun .Identificarea unor norme elementare de conduită în contexte familiare . Manifestarea interesului pentru lucru manual.3. 1. DP : .Manifestarea liberă. pe muzică. în ipostaze familiare .dans. Discriminarea unor senzaţii opuse ( cald-rece. Descoperirea şi selectarea unor sonorităţi din mediul înconjurător .2. 3. Asocierea unor elemente simple de exprimare: muzică.7.Receptarea unor sunete din mediul înconjurător.1.Punerea în practică a unor norme de conduită în contexte familiare . 3. 3.2.Aplicarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte familiare .Colectarea datelor din relitatea imediată. 5.3.4.Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprin între DO1-LA1 .Manifestarea grijii pentru un mediu înconjurător curat şi prietenos . 1. 1.Participarea la acţiunile grupului de apartenenţă dovedind disponibilitate.8. ca urmare a unui proces de observare . Sesizarea transformării unui material după intervenţie. 5.5. cu intrumente alese de copii. 2. Realizarea unor lucrări simple. 1. fenomenelor.Cântarea în colectiv a cântecelor. MM: 1. evenimentelor din realitatea imediată .5. însorit-înnorat) ES : 1.2.1.2.2.

Realizarea unei expoziţii cu obiectele confecţionate FORMA DE ORGANIZARE : frontal. circ. ursul polar de Cezar Petrescu . vulpi polare. Audiţie şi interpretare muzicală cântecele : „Săniuţa fuge” din folclorul copiilor Ninge. 3. ( fram = înainte). portofoliile elevilor. pinguini. urşi polari. zăpezi eterne. eschimoşi. aurora boreala. Ursul cafeniu de Vladimir Colin.2. gheţari. compararea. 4.1. banchiză. Aplicarea unor tehnici care sprijină învăţarea şi succesul şcolar. ELEMENTE CHEIE (CUVINTE) : polul nord. foca. polul sud. . PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR/RESURSE Studierea textelor suport : Fram. grafice. individual şi pe grupe EVALUARE : Observarea sistematică. iglu.1. săniuţe trase de câinii polari. album cu fotografii. pe baza materialului confecţionat. Identificarea modalităţilor de solicitare a ajutorului de la colegi şi adulţi . alcătuirea de tabele. Identificarea activităţilor şi comportamentelor care îl fac să se simtă bine . ren. ninge iar… Ordonarea. Confecţionarea unor obiecte cu materiale sintetice. explorator.2.

E mânjit tot! . .Vai.Fraţilor! strigă bucuros Martin. Ei. vai. îl rog să-mi dea de ştire şi să nu mă mai lase să scriu minciuni )... ba mai fac şi baie) când. mormăind. . Aşa. Un urs murdar! strigă o focă. spre marea lui mirare.. Cum a ajuns el la pol să nu mă întrebaţi. nu văzu niciun urs. şi toate surorile ei începură să chicotească. se ştie. râdeau de nu mai puteau. fireşte. ce caraghios! .. care venea tocmai din munţii noştri. . Ah! Ce bine-mi pare că vă văd.De la gheare pân' la bot! . se spală pe dinţi în fiecare dimineaţă şi seară. . de Vladimir Colin Urşii care trăiesc la Polul Nord sunt albi. dacă vreunul dintre voi a aflat că li se spune albi din alte pricini.ANEXE Povestea ursului cafeniu. Şi nu merse el cine ştie cât. aşa că bietul urs îşi luă tălpăşiţa. . spuse şi mai supărat Martin.Nu cumva râdeţi de mine? întrebă el supărat.Păi de cine. că se întâlni cu nişte urşi albi. Cred că din pricina asta le spune urşi albi (dar.Ia te uită!.. măi Martine? . că nu ştiu. .Eu sunt curat.. M-am spălat chiar azi dimineaţă. Dar focile nu-l crezură şi râseră mai departe. Ursul nostru se uită în jur gata să râdă şi el de ursul cel murdar (pentru că urşii. Ce ştiu e că s-a pomenit acolo şi că a început să caşte ochii la munţii de gheaţă şi la focile care se zbenguiau pe ei. şi iată că printre urşii cei albi de la pol s-a rătăcit într-o bună zi un urs cafeniu.Parc-a fost muiat în sos! Uite-aşa râdeau focile. un urs mare şi frumos. să hohotească şi să se prăpădească de râs.

şi fără a-1 mai învrednicii cu o privire. .Nu-i nimic. ca să găsesc aici numai batjocură? se întreba el. dacă urşii albi mă dispreţuiesc şi râd de mine? Eu sunt cafeniu. şi .Cine-i urâtul ăsta care se crede frate cu noi? spuse cu dispreţ un urs alb.Ce blană albă! se minună al doilea.Şi numai pentru atâta lucru plângi? Hai.Dar bine. . ursule? întrebă pinguinul. Le-am spus şi focilor că sunt curat.De ce plângi. Vai.Şi tu? se supără ursul. . bine. de sus şi până jos! îl îndemnă el pe Martin. . răspunse pinguinul.Şi ce mândru străluceşte în soare! şopti al treilea. toţi urşii albi plecară. înotând voiniceşte.Ia săpuneşte-te bine. răspunse primul urs alb.. Martin se muie într-un ochi de apă şi prinse a se săpuni. M-am spălat chiar azi-dimineaţă! . . . aduse o bucată de săpun. Martin se aşeză pe un sloi şi începu să plângă. Bombănind. . că nici nu-şi bătu capul să înţeleagă. pinguinule. De mânios ce era se frecă bine. un munte de gheaţă se apropie de sloiul pe care se jucau. fraţilor.Ia te uită ce neobrăzare! vorbi un altul. dar pinguinul îl opri. la noi toţi urşii sunt cafenii. vino cu mine! Îl duse pinguinul într-un loc ferit şi. un pinguin se apropia încetişor. . nu vedeţi că sunt urs.. ca şi voi? -Urşii cumsecade sunt albi. De ciudă. .Vai. Ii mulţumi pin guinului şi rămase printre urşii albi cu care jucă „bâz" şi „baba-oarba". Dar era atât de bucuros de primirea care i-o făceau urşii albi. uitând de toate. Deodată însă. legânându-şi îngâmfaţi blănurile. Bietul Martin nu mai înţelegea nimic. . Fă-mi mie plăcerea asta.Aşa. . Martin lăsă jos săpunul şi voi să se vâre în ochiul de apă. bietul Martin simţi că-i dau lacrimile.curând toată blana îi era plină de clăbuci albi şistrălucitori. destul. spuse pinguinul.. .Fugiţi! Fugiţi! strigă un pui de urs şi se aruncă în apă. .iată ..Făcea să bat atâta cale până la pol. Pinguinul era o pasăre tare isteaţă. . cât ai bate din palme. ce urşi răi trăiesc printre munţii de gheaţă! Şi cum plângea aşa.Stai! Rămâi aşa! Apoi îl luă de mână şi-l duse în mijlocul urşilor albi. . ce urs frumos! strigă un urs alb.Cum să nu plâng. bine.

iar când s-a întors acasă a alergat la prietenul meu.Alb sau cafeniu. A rămas pe sloi! Nici unul dintre urşii care se depărtaseră nu scoase nicio vorbă. dar. Mama ursuleţului se repezi să-i mulţumească. şi ursul nostru era din nou cafeniu . De atunci mai cântă Martin şi-n ziua de azi: Crezi că-mi pasă că te ştiu Negru. Chiar în clipa aceea răsună glasul înspăimântat al unei ursoaice: . înotând... Cât a rămas printre urşii albi s-a bucurat de cinste şi prietenie. când ajunse lângă Martin. Clăbucii de săpun din blana lui Martin se topiseră în apă. Fusese rănit de suliţele de gheaţă. văzâd cum puiul se prinsese cu lăbuţele de gâtul lui Martin. săriră în apă şi se depărtară degrabă. încremeni. care scrie toate poveştile pentru copii. la adăpost de alte primejdii. se ridică pe un sloi ce plutea. se prăbuşea. spuse mama ursuleţului.neobişnuit cu viaţa de la pol. adunându-se în jurul lui Martin şi strângându-i care mai de care laba.Totul pârâia. în vreme ce Martin . Când înţelese ce primejdie îl paşte voi să sară şi el în apă. încuviinţară şi ceilalţi urşi albi. Din ziua aceea. Niciunul dintre noi n-a cutezat să rămână pe sloi. văzură muntele şi pricepură că se va ciocni de sloiul lor. mari cât o casă.. Cu puiul în braţe şi ferindu-l de bucăţile de gheaţă. O lespede grea îl împiedica acum pe Martin să iasă la lumină. Îţi mulţumesc. ceea ce nu era deloc frumos şi nici plăcut nu era). valurile ţâşniră înalte cât muntele.. cu vai sparse lespedea şi.. Dar puiul era nevătămat. alb sau cafeniu? Inima să-ţi fie dreaptă.Urşii se opriră din joacă. .Nu blana îl face pe urs. Martin se pomeni în apă. Speriaţi. eşti un urs bun şi viteaz... Îl află pe o movilită de zăpadă şi-l luă în braţe. şi a povestit întâmplarea. strivindu-i sub greutatea lespezilor de gheaţă. . nici unul nu cuteza să se întoarcă pe sloi.. Martin se repezi şi începu să caute ursuleţul. Cu chiu.Puiul! Puiul meu!. Martin n-a mai fost nevoit să-şi împodobească blana cu clăbuci de săpun (treabă care l-a bucurat straşnic căci săpunul uscat îi pricinuia mâncărimi cumplite şi-l silea să se scarpine cu toate cele zece gheare. Eu te judec după faptă! . Şi la fel încremeniră şi ceilalţi urşi albi. dar în clipa aceea se auzi un troznet cumplit şi muntele de gheaţă izbi sloiul.rămase pe sloi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->