Sunteți pe pagina 1din 6

Cap I MONEDA ,CREDIT, GESTIUNE BANCARA 1.

Interventia statului in economie este necesara pentru: asigurarea utilizarii complete a fortei de munca (Keynes) 2.La baza functionarii etalonului aur-moneda sta principiul:stabilirea prin lege a valorii paritare si circulatia libera a aurului 3.In structura masei monetare NU intra activele:bonuri de tezaur 4.Masa monetara se prezinta ca :marime eterogena 5.Sistemul valutar Breton Woods este:un mare succes al ideii de cooperare internationala in domeniul financiar-monetar 6.Cauzele care au dus la criza sistemului valutar de la Breton Woods : incalcarea tuturor principiilor puse la baza functionarii sale 7. Masa monetara inseamna totalitatea activelor ce pot fi utilizate pe un teritoriu pentru a cumpara bunuri si servicii pentru stingerea obligatiunilor 8.Moneda primara este:moneda emisa si controlata de Banca Centrala 9.Bazele crearii SMI au avut loc la Bretton Woods in 1944 10.Mecanismul SMI NU include asigurarea convertibilitatii monedelor in lingouri de aur 11.Principalul scop al SMI este:asigurarea unei largi cooperari monetare 12.Printre operatiuni active ale bancilor comerciale se numara si:op. de creditare a firmelor 13.La Conf. MI de la Bretton Woods s-a creat FMI 14.Una dintre pp. functii ale BNR este si functia de emisiune monetara 15.Banca de emisiune are ca op. activa: op. de creditare a statului 16. Bancile si institutiile de credit specializate includ si : bancile de comert exterior 17.Sistemul rezervelor minime obligatorii consta in : obligatia bancii ce constituie depozite sa consemneze in conturile sale deschise la banca de emisiune o suma dimensionata prin cote procentuale 18. In faza de stagnare economica banca de emisiune intervine pe piata monetara prin reducerea taxei scontului 19. Cand sunt presiuni inflationiste mari , banca de emisiune vinde titluri de credit public 20.Inflatia este provocata de expansiunea creditului bancar 21.O masura antiinflationista de ordin general este si adoptarea unei politici monetare corespunzatoare std. de dezv. a economiei nationale. 22.Inflatia provoaca prin dezechilibrul creat subminarea finantelor publice. 23. Pentru a contracara cresterea preturilor si fenom. Inflationist o masura de politica monetara este stabilizarea monetara. 24.Norma Cooke (reglementarea prudentiala) obliga bancile sa aiba un rap. minim intre fondurile proprii si riscurile ponderate dupa natura lor. 25. Quasimoneda este agregatul monetar M2. 26. Rolul important al bancilor specializate este sa mobilizeze resursele de creditare si sa le plaseze pe termen mediu si lung. 27. Agregatul monetar M3 are in plus fata de M2 certificate de depozit , bonuri de casa. 28. Principalul indicator al pol. monetare in tarile dezvoltate este rata dobanzii. 29. Intre atributiunile BNR se afla si: participarea in numele statului la tratative si negocieri externe in probleme financiare si monetare. 30. NU este instrument de plata : acreditivul 31. NU este valabil pentru trata : nu este negociabila

32. Legat de caracteristicile serv. + produse este incorect ca : sunt protejate prin brevete 33. NC (norma Cooke) = Fond. Proprii / Active ponderate in fct. de risc 34. NU este un avantaj al monedei unice faptul ca atenueaza semnificativ socurile economice 35,105 .Riscul inregistrarii pierderilor in cazul imposibilitatii debitorilor de a-si onora obligatiile este riscul de contrapartida 36. Cauze ale falimentului bancar sunt: -active de calitate inferioara -deficiente ale garantiei de baza a imprumutului -crestere excesiva a chelt. Manageriale 37,59* Caracteristicile monedei DST sunt: - valoarea initiala a DST =1$=0,88g aur* -e mijloc de rezerva internationala* -exprima pretul obligatiunilor de plata internationala -sunt emise/anulate de FMI in fct de cota parte pe tari* 38. Disponibilitatea statistica a unui agregat monetar se refera la : calitatea de a fi rapid disponibil si in masura sa permita autoritatii monetare o reactie rapida 39. NU este adevarat despre M2 ca include doar M1 si depunerile in conturile curente nepurtatoare de dobanzi 40.Principiul ce sta la baza SMI de la Bretton Woods este paritatea monetara 41.Dobanda= recompensa pentru renuntarea la lichiditate pt. o perioada de timp este un concept: keynesist 42.In functie de garantii , creditul poate fi real si personal 43, 65, 76, 86. NU este adevarat ca fenom. multiplicarii creditului are limite din cauza : variatiei numerarului din afara sistemului bancar 44. RDN (rata dobanzii nominale) si RI (rata inflatiei): 1+RDN/ 1+ RDI - 1 45, 56,67. Evolutia cursului valutar de la 2,52 la 2,61 ($ RON) inseamna: - cresterea preturilor marfurilor importate -cresterea competitivitatii marfurilor romanesti la export -ieftinirea marfurilor romanesti pentru straini -scumpirea marfurilor straine pentru romani 46.Se considera 3 banci A,B,C cu rata dobanzii pe 5 ani... si depunere de 1200 u.m.Dobanda cea mai mare o atinge: oricare din cele 3 banci 47. Un sistem monetar national NU cuprinde rata dobanzii si a inflatiei 48. Sarpele monetar a fost infiintat in 1972 49. Un dezavantaj DST : circula doar intre autoritatile monetare 50.Despre contrapartida exterioara masei monetare putem spune ca: soldul balantei de plati exerne are o influenta directa asupra nivelului masei monetare 51. Componentele lui M2: -certificat de depozit cu scadenta in maxim 2 ani -bancnote si piese -titlurile organismelor de plasament colectiv 52. NU este adevarat ca FMI acorda credite pentru realizarea unor proiecte , in scop productiv si pentru a stimula cresterea economica 53.Dobanda= rata a profitului prin folosirea capitalului este un concept clasic 54.Nu se acorda persoanelor juridice: -credite de investitii -credite speculative -linia de credit simpla

55. Despre rata reala a dobanzii putem spune ca e d.p. cu rata nominala si i.p. cu grd. de depreciere monetara 57. N=disponibilitati ca numerar; formula multiplicatorului este: m= D/ [ 1 (1-R) x (1-N)] 58. Sistemul European al Bancilor Centrale NU actioneaza in directiile: -mentine marjele de fluctuare ale cursului in limitele stabilite 60. Lichiditatea monetara a economiei creste atunci cand se manifesta o crestere economica, iar preturile cunosc o anumita stabilitate 61. M1 include numerar din afara sistemului bancar si disponibilitati la vedere 62. Conform FMI de la B.W. a fost institutionalizat un sistem monetar bazat pe etalonul aur-devize 63. Dobanda= pret al banilor actual exprimat in banii de maine este un concept neoclasic 64. Garantarea creditului cu valori materiale valorificate tine de garantia reala. 66,77. Afirmatia despre dobanda nominala si reala NU este corecta: Rata reala = [(1+ rata nominala)-(1-rata inflatiei)]-1 68. Cursul de schimb care NU impune costuri mari este crowling peg 69.In SME pragul de divergenta este 75% din ecartul maxim autorizat de fluctuare a monedelor 70. Un avantaj al DST este ca poate contribui in mare masura la mentinerea de rezerve monetare intarnationale echilibrate 71. In economia contemporana acoperirea masei monetare se face in aur, valute, devize,credite acordate economiei. 72. In structura lui M2 intra : -mijloace de plata(bancnote,monede divizionare) -plasamente pt. economisire -depuneri in conturi curente nepurtatoare de dobanzi -plasamente la termen 73. NU este caracteristica Bancii Mondiale acordarea de asistenta tuturor tarilor membre 74. Nivelul dobanzii boonificate este influentat de : -ratele dobanzilor practicate de celelalte banci -rata de refinantare -rata inflatiei 75. Garantia personala= angajamentul luat de o persoana terta de a plati suma ajunsa la scadenta , in cazul incapacit. de plata a debitorului 78. Cand bancile centrale intervin pe piata pt. dirijarea cursului prin valute, cursul de schimb = flotant impur 79.Tratatul de la Roma a fost semnat in 1957 80. Ca instrument monetar, DST NU are ca avantaje:nu sunt supuse unor presiuni inflationiste sau deflationiste 81. Structura bazei monetare cuprinde: -disponibil.bancilor la BNR -numerarul in casieriile bancilor -numerarul in afara sistemului bancar 82. NU este adevarat despre moneda efectiva ca reprezinta activul cel mai putin lichid al masei monetare 83. Asistenta acordata de FMI NU include : acordarea dreptului de a cumpara cu moneda nationala o moneda straina 84. Factorii ce influenteaza nivelul dobanzii percepute sunt:

-erodarea monetara -rezerva minima obligatorie -gradul de risc -profitul bancar -chelt. cu op. bancare 85. Acordul prin care anumite bunuri, servici sau o cantitate de moneda sunt cedate contra unei plati viitoare convenite=expresie a relatiilor de schimb 87.Relatia dintre rata reala si rata nominala a dobanzii este: reala=nominala intr-o lume fara inflatie 88. Tratatul de la Paris a fost semnat in anul 1951 89. NU este adevarat ca DST sunt supuse regulilor de rambursare intre banci 90. NU duce la scaderea vitezei de rotatie a numerarului frecventa mare in obtinerea salariilor 91. Plasamentele la termen (in vederea economisirii) ce pot fi transformate in lichiditati sunt incluse in M2 92. Ordinea cronologica este: 1.Bretton Woods 2.Votarea suspendarii convertibilitatii externe a $-aur 3.SME 4.rap. Dellors 5.moneda euro 93.Dobanda interbancara nu tine de nivelul la care se practica dobanda 94. NU este un element al creditului asigurarea de lichiditati debitorului 95. Consiliul valutar este o institutie care poate sa asigure printre altele disciplina financiara a economiei 96. Nu este specifica Bancii Centrale ca banca a bancilor asig. autorizarii fct. bancilor comerciale si a avizarii tuturor operatiunilor derulate de acestea 97. Op. de lombardare sunt op. de imprumut pe gaj de efecte publice 98. BNR are ca obiectiv fundamental de pol. monetara asig. stabilitatii preturilor 99. Implica interventia unei banci: -vanzarea de obligatiuni -constituirea unui depozit -semnarea unui contract de ipoteca 100.Grd. de independenta al unei banci centrale NU se stabileste analizand structura sistemului bancar 101. Specifice pietei monetare ii sunt: -mobilizarea disponibilitatilor monetare de la detinatori si acordarea de credite solicitantilor -piata e deschisa tuturor participantilor -resursele de creditare = disponibilitatile din conturile curente 102. Depozitele la vedere sunt cea mai stabila sursa a bancilor comerciale deoarece permit formarea unui sold permanent 103. Limita minima a coef. fondurilor proprii si al resurselor permanente este 60% 104. Pentru active riscante ponderate =100 mil euro, nivelul min. al fondurilor proprii =12 mil. Euro 106. Despre limitarea riscului de credit in Romania putem spune ca suma totala a imprumuturilor mari acordate nu poate depasi x8 ori nivelul fondurilor proprii ale bancilor 107. Specifice inflatiei prin cerere sunt:

- isi are geneza intr-un dezechilibru ce se produce pe piata bunurilor si serviciilor -cresterea preturilor se datoreaza cresterii cererii globale de bunuri si serv. fata de oferta globala, lipsita de elasticitate -inelasticitatea ofertei poate fi accidentala 108. In componenta capitalului suplimentar intra: datoria subordonata 109. Sunt op. de comision ale bancilor comerciale: -tinerea de registre in numele clientilor -op. de acreditiv -op de incasso 110.Factorii cu caracter institutional ce influenteaza necesarul de moneda centrala includ si rezervele minime obligatorii 111.Coef. de exploatare bancara se determina prin relatia : chelt. generale / produs net bancar 112.Op. de restructurare bancara NU includ intensificarea concurentei bancare 113. Utilizarea ratei dobanzii ca instrument de pol. monetara are obstacole precum: -credite cu dobanda cu rata preferentiala -conflict curs schimb-masa monetara -heterogenitatea sistemului bancar -indatorarea intreprinderilor 114. NU tine de stagflatie prin cerere: sporirea ofertei globale fara sporirea cantitatii de moneda 115. Vol. max de credite acordate prin multiplicarea creditelor NU e limitat de op. de majorare a capitalului social al bancilor comerciale 116. Fundamentarea ratei dobanzii conform cu teoria preferintei pt. lichiditate arata: cresterea oferetei de moneda duce la scaderea dobanzii 117. Cursul de schimb in care moneda se apreciaza /depreciaza in pas fix planificat: crowling peg 118.Reglementarea prudentiala : selecteaza clienti si activ consumatoare de fonduri proprii mici 119.Rata marjei brute este def. de: -profitabilitatea societatii -arata partea din vanzari ce revine soc. dupa acoperirea cheltuielilor 120.Fact. ce influenteaza nivelul riscului de tara sunt: -cresterea economica -inflatia-datoria externa -situatia balantei de plati 121.Capit. permanente/imobilizari = rata de structura 122. Riscul de schimb este redat de: -riscul economic -riscul de translatare -riscul de tranzactie 123. Pentru a masura grd. de acop. al activelor cu pasivele se calculeaza rata grd. de sensibilitate 124. Banca M, A= 15.500, P= 12.300, rdA=12,65%, rdP=11,7%, max rd= 16,30% 125. Banca Z, Vd=45.000, rA=12,5 %, Av=80%A,V=15.500, rVd=4,7%, dobanzi platite =26801,6 126. At=258.500, rdA=15.75%, PT=235000, rata de acop.=22%, rdP= 15,125% 127. Asistenta financiara pt dezvoltare NU include si asistenta primara

128. Cresterea economica reprezinta capac. unei economii de a genera si a mentine o crestere a PIB sau a PNB 129. Aranjamentele BARTER sunt: barterul simplu si barterul paralel 130. Preschimbarile datoriei in produse inseamna debitul e schimbat cu produse ceea ce necesita efectuarea unei plati in bani pentru produse 131.SEBC este format din BCE + bancile centrale ale statelor membre 132. Obiectivele SEBC sunt: - def. si aplicarea pol. monetare a Comunitatii -conducerea op. de schimb valutar - detinerea si gestionarea rezervelor oficiale de schimb ale statelor membre - promovarea unei bune functionari a sistemului de plati 133. Bazele SME au fost puse in 1979 134. Realizarea UEM-are drept criterii de convergenta: - criteriul stabilitatii preturilor (inflatia max. cu 1,5 pct % > rata inflatiei in 3 state) -criteriul situatiei fin. publice (datoria publ. max 60% din PIB) -criteriul participarii la mecan. de schimb. SME -criteriul convergentei ratei dobanzii 135. Introducerea monedei euro cu retragerea celor vechi s-a produs in anul 2002 136.Realizarea UEM NU are criteriu de convergenta: criteriul monetar 137.Nu este corect despre procesul cambial ca este efectuat de tragator 138. Titularizarea NU contribuie la curatarea bilantului 139. Avantajele utilizarii banilor comparativ cu trocul sunt: -existenta unui numitor comun de apreciere a valorii bunurilor -scaderea costului tranzactiilor -favz. specializarii ag. economici -durabilitatea fizica a etalonului monetar 140. Nu este o functie specifica banilor : e mijloc de masurare a gradului de ocupare