Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE LEASING1) IMOBILIAR

ncheiat astzi ................


la ....................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. .....................................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea) .........................,
str. ....................................... nr. ......................., bloc ............., scara ...........,
etaj ........, apartament ......., jude/sector ......................................., nregistrat la
Oficiul Registrului Comerului ................................................., sub nr. ................
din ........................................, cod fiscal nr. ........................................
din ................................., avnd contul nr. ........................................, deschis
la ............................................., existnd i funcionnd potrivit legislaiei
statului ........................., reprezentat de ....................................., cu funcia
de ..................................................., cetean ..................................., posesor act
de identitate/paaport ......................................., n calitate de locator, pe de o
parte, i
1.2. S.C. .....................................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea)...........................,
str. ........................................ nr. ....................., bloc ............., scara ...........,
etaj ........, apartament ......., jude/sector ......................................., nregistrat la
Oficiul Registrului Comerului ............................................, sub nr. ......................
din ........................................, cod fiscal nr. ........................................
din .................................., avnd contul nr. ........................................, deschis
la .............................................., existnd i funcionnd potrivit legislaiei
statului ........................, reprezentat de ......................................., cu funcia
de .........................................., cetean .............................................., posesor
act de identitate/paaport ....................................................., n calitate de
utilizator, pe de alt parte,
sau
1.2.
Asociaia/Fundaia ...................................................................................................
......................, cu sediul n (localitatea) ....................................................,
str. .................................... nr. .........., bloc ........., scara ........, etaj ........,
apartament ........, sector/jude .............................................., nregistrat n
registrul persoanelor juridice prin Sentina civil nr. ..............................................
din ........................................., a Tribunalului ........................, codul fiscal
nr. .............................. din .............................., avnd contul nr. ........................., deschis
la .........................................., reprezentat de ......................, cu funcia
de ....................., n calitate de utilizator, pe de alt parte
sau
1.2.
ntreprinderea/Asociaia .................................................................................................
..............., cu sediul n (localitatea) ....................................................,
str. ................................. nr. ............., bloc ........., scara ........, etaj ........,
apartament ........, sector/jude .............................................., nregistrat n
registrul persoanelor juridice prin Sentina civil nr. ...............................................
din ........................................., a Tribunalului ........................, codul fiscal
nr. .............................. din .............................., avnd contul nr. .........................,
deschis la .........................................., reprezentat de ......................, cu funcia
de .................................., persoan fizic autorizat s desfoare activiti
independente, n calitate de utilizator, pe de alt parte,

sau
1.2. D ........................................................................, domiciliat
n ....................................................., str. ................................... nr. .............., bloc
.........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude ................................, nscut la data de (ziua, luna,
anul) ......................................... n (localitatea) ............................
sector/jude .................................., fiul lui ................................. i
al ........................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria .........
nr. .........................., eliberat de .........................., cod numeric
personal .............................., n calitate de utilizator, pe de alt parte
au convenit s ncheie prezentul contract de leasing imobiliar, cu respectarea
urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Locatorul se oblig s transmit dreptul de folosin i posesia, iar utilizatorul s
plteasc preul i s preia bunul imobil2) situat n ............................
str. ........................ nr. ..................................,
sectorul/judeul ................................., mpreun cu terenul aferent, avnd
urmtoarele vecinti:
1. la
Nord ...............................................................................................................................
.
2. la
Sud ................................................................................................................................
..
3. la
Vest ................................................................................................................................
.
4. la
Est .................................................................................................................................
.
2.2. Predarea-primirea imobilului ce face obiectul prezentului contract se va face n
baza unui proces-verbal parte integrant a contractului.
2.3. Imobilul care face obiectul prezentului contract va fi folosit
pentru: .............................................. ........................................................................................
............................................................ .
2.4. Cheltuielile legate de predarea-primirea imobilului vor fi suportate
de ......................................... ....................................................................................................
................................................. .
2.5. Locatorul are dreptul s verifice la intervale
de ........................................................ starea imobilului i modul de folosire a lui,
iar dac utilizatorul nu i-a ndeplinit obligaiile contractuale poate s rezilieze,
nainte de termen, contractul.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Termenul utilizrii imobilului n sistem leasing este de ..... ani3), ncepnd cu data
de ........................................................ i pn la data
de ........................................................ .
IV. PREUL CONTRACTULUI
4.1. Utilizatorul va plti locatorului, ncepnd cu data transmiterii folosinei imobilului
care face obiectul prezentului contract, o redeven n valoare
de ........................................................ lei, n rate lunare
astfel: ...............................................................................................................................
. .................................................................................................................................................
.... .
4.2. Evoluia ratei inflaiei, care se nregistreaz ulterior ncheierii prezentului
contract, determin indexarea redevenei.

4.3. Neplata redevenei la termenele i n condiiile prevzute la pct. 4.1. i 4.2.


atrage penalizri de ............ % pe zi de ntrziere, calculate la valoarea
redevenei restante.
4.4. n cazul n care, la expirarea prezentului contract, utilizatorul i exprim intenia
de a cumpra imobilul, locatorul trebuie s ia n calcul vrsmintele efectuate
anterior cu titlu de redeven, precum i valoarea rezidual a imobilului.
4.5. Dreptul de opiune constnd din cumprarea imobilului se poate exercita pn la
expirarea prezentului contract, cu acceptul locatorului, numai dac utilizatorul va
formula o ofert de cumprare ferm i irevocabil.
V. OBLIGAIILE PRILOR
5.1. Locatorul se oblig:
5. s transmit dreptul de folosin i posesia bunului utilizat n sistem de
leasing imobiliar;
6. s predea bunul la termenul prevzut n prezentul contract;
7. s respecte, la expirarea contractului, dreptul de opiune al utilizatorului,
constnd n posibilitatea de a solicita achiziionarea imobilului sau
restituirea lui;
8. s-i garanteze utilizatorului folosina linitit a imobilului, n condiiile n
care acesta a respectat toate clauzele contractuale.
5.2. Utilizatorul se oblig:
9. s preia n posesie i s foloseasc bunul potrivit destinaiei sale;
10. s nu ncheie un contract de sublocaiune privind bunul ncredinat, fr
acordul locatorului;
11. s efectueze plata ratelor de leasing n cuantumul valoric stabilit i la
datele fixate n prezentul contract;
12. s execute la termen i n bune condiii toate reparaiile curente i capitale
necesare meninerii lui n stare de funcionare;
13.s apere, n raporturile cu terii, dreptul de proprietate al locatorului cu
privire la imobilul ce face obiectul prezentului contract;
14. s asigure imobilul la o societate de asigurri autorizat i s plteasc
primele de asigurare/s preia contractul de asigurare de la locator;
15. s plteasc toate impozitele i taxele aferente, precum i utilitile
consumate (energie electric i termic, gaze naturale, ap, canal i
salubritate, taxe telefonice .a.) ;
16. s predea locatorului imobilul n stare bun de folosin, potrivit destinaiei
sale, la expirarea sau rezilierea prezentului contract, n cazul n care nu ia exercitat dreptul la opiune, prin notificare scris, cu cel puin 30 de zile
nainte de data expirrii.
VI. RSPUNDERI
6.1. n cazul n care utilizatorul refuz s primeasc imobilul la data stabilit n
prezentul contract, nu i respect obligaiile referitoare la efectuarea reparaiilor
capitale i curente sau n situaia n care se afl n reorganizare ori lichidare
judiciar, locatorul poate rezilia contractul, pretinznd daune-interese.
6.2. n cazul n care utilizatorul nu i execut obligaia de plat a ratelor de leasing
dou luni consecutiv, locatorul are dreptul de a rezilia contractul, cu dauneinterese.
6.3. Nerespectarea dreptului de opiune a utilizatorului oblig locatorul la plata unor
daune egale cu valoarea contabil a redevenei rmas de plat.
VII. FORA MAJOR
7.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen
sau/i de executarea n mod necorespunztor - total sau parial - a oricrei
obligaii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau
executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost cauzat de fora
major, aa cum este definit de lege.
7.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n

termen de ....................... (zile, ore), producerea evenimentului i s ia toate


msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui.
7.3. Dac n termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv
nu nceteaz, prile au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului
contract fr ca vreuna dintre ele s pretind daune-interese.
VIII. NOTIFICRI
8.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre
acestea celeilalte este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul
prevzut n partea introductiv a prezentului contract.
8.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin
scrisoare recomandat, cu confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de
destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare.
8.3. Dac notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n
prima zi lucrtoare dup cea n care a fost expediat.
8.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele
precedente.
IX. LITIGII
9.1. Prile au convenit c toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract
sau rezultate din interpretarea, executarea sau ncetarea acestuia s fie
rezolvate pe cale amiabil de reprezentanii lor.
9.2. n cazul n care rezolvarea nenelegerilor nu este posibil pe cale amiabil, ele
vor fi supuse spre soluionare tribunalului arbitral, conform regulilor de
procedur aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de
Comer i Industrie a Romniei.
X. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre
prile contractante.
10.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din
cuprinsul su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal
dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui.
10.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care
sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin
echivalent bnesc a obligaiei respective nu nseamn c ea a renunat la acest
drept al su.
10.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ............... exemplare, din
care ..................... astzi ........................., data semnrii lui.
LOCATOR
UTILIZATOR
NOTE
17. Modelul, este orientativ, prile avnd dreptul s-i stabileasc drepturi i
obligaii n raport de specific, n conformitate cu prevederile art. 969 Cod
civil, cu excepia clauzelor care definesc natura juridic a contractului.
18. Se va face referire i la bunurile imobile prin destinaia lor, dac sunt
afectate activitii bunului imobil care face obiectul contractului, precum i
la teren, dup caz.
19. Contractul se ncheie, potrivit legii, pentru cel puin un an.