Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT COMODAT

ncheiat astzi, .../......../.........


I.PRTILE CONTRACTANTE
I.1............................, domiciliat n ............., str. ............., nr. ......, Bl. ..........,
sc...........,ap. ........, nscut() la data de ........., n ...................., posesor al C.I.
seria ......., nr.
............, eliberat de ..............., C.N.P. ................................., n calitate de
comodant, pe de o
parte,
i
I.2............................................, C.I.F. ...................., reprezentat ...........................,
domiciliat................., str. ............., nr......., Bl. ......, sc. ..., ap. ...., nscut la data
de ...................., n ............., posesor al C.I. seria ........., nr. .........., eliberat de
........................, CNP .................................., n calitate de comodatar, pe de alt
parte, au convenit s ncheie prezentul contract de comodat, cu respectarea
urmtoarelor clauze:
II.
OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1.
Obiectul contractului l constituie imobilul situat n .............., str. .......................,
nr. ......., bl. .........., sc........, ap. ..........., i este compus din .................
II.2.Comodanii, n calitate de proprietar, n conformitate cu art. 2146 i urm. din
Codul civil, mprumut comodatarului, cu titlu gratuit, imobilul ce face obiectul
prezentului contract, cu destinaia de sediu, -birou
II.3.Comodanii declar c imobilul ce face obiectul prezentului contract nu se
suprapune cu sediulaltei firme, se afl n circuitul civil, nu este sechestrat sau
urmrit i a intrat n proprietatea comodanilor prin
III.OBLIGAIILE PRILOR
III.1.Obligaiile comodatarului sunt urmtoarele:
a)s ngrijeasc i s conserve locuina ca un bun proprietar i chiar mai bine
dect de lucrurile sale, pe care este obligat s le sacrifice n caz de pericol, n
vederea conservrii lucrului mprumutat;
b)sa aduc imobilului mbuntirile necesare n vederea desfurarea activitii
stipulate n prezentul contract (compartimentare, amenajri birouri)
c)s foloseasc imobilul, sub sanciunea plii de daune interese, conform
destinaiei prevzute n contract;
d)s suporte toate cheltuielile de folosin ale locuinei precum cheltuieli de
ntreinere, energie electric i termic, abonament telefon, internet, reparaii,
precum i orice alte cheltuieli rezultate din folosirea zilnic a imobilului;
e)s suporte taxele i impozitele aferente imobilului mprumutat

f)s suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepia ntrebuinrii normale i


fr culp din partea sa;
g)s predea locuina liber i n bun stare, la data expirrii termenului
contractului;
III.2.Obligaiile comodantului sunt urmtoarele:
a)s predea la termenul, prevzut la pct. IV.2. din contract, spre folosin
comodatarului imobilul mai sus menionat;
b)s repare prejudiciul suferit de comodatar cauzat de viciile ascunse ale bunului
mprumutat, n situaia n care avea cunotiin de existena acestora la data
ncheierii contractului;
c)s nu nstrineze bunul mprumutat i s nu perturbe activitatea comodatarului
pe toat durata derulrii prezentului contract.
IV.DURATA CONTRACTULUI
IV.1.Prezentul contract de mprumut de folosin pe o perioad de .............ani,
cu posibilitatea de prelungire doar prin act adiional.
IV.2.Predarea locuinei va avea loc la data de ...................., dat la care ncepe
executarea contractului a crui durat se ncheie pn la data de .....................
V.NCETAREA CONTRACTULUI
V.1. Prezentul contract nceteaz de plin drept, fr a mai fi necesar intervenia
instanelor judectoreti, n cazul n care:
a)una dintre pri nu i execut una dintre obligaiile eseniale enumerate la
punctul III, din prezentul contract;
V.2.Partea care invoc o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o
va notifica celeilalte pri, cu cel puin ........ zile de data la care ncetarea urme
az s-i produc efectele.
V.3.Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaiilor
deja scadente ntre prile contractante.
V.4.Prevederile prezentului articol nu nltur rspunderea prii care n mod
culpabil a cauzat ncetarea contractului.
VII.LITIGII
VI.1.Prile au convenit ca toate nenelegerile privind validitatea prezentului
contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie
rezolvate pe cale amiabil de reprezentanii lor.
VI.2.n cazul n care nu este posibil rezolvarea diferendelor pe cale amiabil,
prile se vor adresa instanelor judectoreti competente.
VI.FORA MAJOR
Fora major exonereaz de rspundere prile n cazul neexecutrii
necorespunztoare sau cu ntrziere a obligaiilor asumate prin contract.

VIII.CLAUZE FINALE
VII.1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat
ntre prile contractante.
VII.2.Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din
cuprinsul su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal
dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui.
VII.3.n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea
care sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin
echivalent bnesc a obligaiei respective nu nseamn c ea a renunat la acest
drept al su.
VII.4.Prezentul contract a fost ncheiat astzi ..................... ntr-un
numr .................. exemplare originale pentru fiecare parte
COMODANT .....................
COMODATAR ....................

Aviz/Accept conform Legii nr. 230/2007


I.
1.
ASOCIAIA DE PROPRIETARI / LOCATARI
(1)Str. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . , nr. . . . , localitate . . . . . . . . . . . ., judeul
2.La cererea dlui/dneidomiciliat n . . . . . . . . . . . . . . .
str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . .,bloc . . . . . . . ., sc. . . . .
. ., et. . . . . . ., ap. . . . . . , n calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
n temeiul art. 42 din Legea nr. 230/2007privind nfiinarea, organizarea i funcionarea
asociaiilor de proprietari avndacceptul proprietarilor i al titularilor contractelor de
nchiriere din locuinele cu care se nvecineaz pe plan orizontal i vertical,
3.Asociaia avizeaz stabilirea sediului social/secundar n spaiul situat n str. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . , bloc . . . ., sc. . . . . . ,
et. . . . . ., ap. . . . . . ,localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., jude/sector . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n care,
4.PFA Michele Vicenzo Sollitto
5.urmeaz s-i desfoare activitea de birou-sediul social
....................
Preedinte / Administrator,
(Nume, prenume, semntura,tampila asociaiei)
Data
...........
II. ACCEPTUL PROPRIETARILOR / TITULARILOR DE CONTRACTE DE
NCHIRIERE DIN LOCUINELE NVECINATE
Confirmm c spaiul, a crui destinaie se schimb, se nvecineaz
(5):1.pe plan orizontal:
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiria
Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,semntura . . . . . .
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiria
Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,semntura . . . . . .
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiria
Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,semntura . . . . . .
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiria
Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,semntura . . . . . .
2.pe plan vertical:
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiria
Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ,semntura . . . . .
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiria
Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ,semntura . . . . .

- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiria


Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,semntura .

- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiria


Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ,semntura . . . . .

S-ar putea să vă placă și