Sunteți pe pagina 1din 202

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta

1 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 001 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Nota iile fiind cele folosite n manualele de fizic , rela ia corect este: a. Ff = N d. Ff = N b. Ff = N / c. Ff = N 2 (2p) 2. Unitatea de m sur a puterii mecanice n SI poate fi scris n forma: a. kg m 2 s 1 b. kg m 2 s 3 c g m s 3 d. kg m 2 s (5p) 3. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n ma nualele de fizic , expresia matematic a teoremei varia iei energiei cinetice a p unctului material este: a. E c = Ltotal b. E c = Ltotal c. E c = Ltotal d. E c = Lto tal (3p) 4. Un corp de mas m se deplaseaz cu vitez constant pe o suprafa orizont al cu frecare, sub ac iunea G unei for e F , orientat sub un unghi fa de orizont al , ca n figur . Coeficientul de frecare la alunecare are expresia: a. = F cos mg F sin F sin mg + F cos c. = F sin mg F cos d. = F cos mg + F sin b. = (2p) rezultant constant F , pe direc ia i n sensul 5. Asupra unui corp de masa m = 0,3 kg ac ioneaz o for vitezei ini iale. ntr-un interval de timp t = 2s , varia ia vitezei corpului este v = 6m/s . Valoarea for ei F este: a. 0,3 N b. 0,6 N c. 0,9 N d. 1,2 N (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 001 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Dou corpuri de mase m1 = 200g i m 2 = 100 g sunt l egate printr-un fir inextensibil i de mas neglijabil , ca n figura al turat . Depl asarea pe planul orizontal se face cu frecare, coeficientul de frecare la alunec are fiind = 0,2 . Ini ial sistemul se afl n repaus. a. Determina i accelera ia si stemului. b. Calcula i valoarea for ei de tensiune din fir. c. Calcula i interva lul de timp necesar corpului m1 pentru a atinge viteza v = 4 m/s . d. Determina i valoarea unei for e orizontale care, aplicat corpului de mas m1 , produce micar ea sistemului de corpuri cu vitez constant , corpul de mas m1 deplasndu-se spre s tnga. Proba E, F: Prob scris la Fizic

A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 001 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : O locomotiv cu puterea P = 480 kW tracteaz pe o c ale ferat orizontal o garnitur de vagoane. Masa total a trenului este m = 400 t For a de rezisten ntmpinat la naintare reprezint o frac iune f = 0,015 din greutate . a. Calcula i viteza maxim pe care o poate atinge garnitura de vagoane. b. Calc ula i valoare energiei cinetice a trenului n momentul n care viteza sa este maxim . c. Dup atingerea vitezei maxime, for a de trac iune nceteaz s mai ac ioneze asu pra garniturii. Calcula i lucrul mecanic efectuat de for a de rezisten n timpul o pririi trenului. d. Calcula i distanta parcurs de garnitura de vagoane de la ncet area ac iunii for ei de trac iune pn la oprirea trenului.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 2 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 002 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. tiind c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic , formula de defini ie a puterii mecanice este: a. Fd b. L / t c. L t d. mgh (2p) 2. tiind c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n m anualele de fizic , formula de calcul a constantei elastice a unui fir elastic e ste: b. k = S / EA 0 c. k = SE / A 0 d. k = E / SA 0 (3p) a. k = SEA 0 3. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manua lele de fizic , unitatea de m sur n sistemul interna ional a m rimii fizice expri mate prin produsul m v poate fi scris sub forma: b. N s c. Kg m/s 2 d. J (5p) a. N m 4. Considera i trei corpuri care se mic f r frec ri, pe o suprafa orizontal , ca n figura al turat . Unghiul pe care l face for a care ac ioneaz asupra corpul ui 3 cu orizontala este = 60D . Rela iile ntre accelera iile corpurilor sunt: a. a1 > a3 > a2 b. a1 > a2 > a3 c. a3 > a1 > a2 d. a2 > a1 > a3 (3p) 5. De cap tul liber al unui resort vertical, ini ial nedeformat, de constant elastic k = 200 N /m , se suspend un corp de mas m = 300 g . Valoarea, n modul, a lucrului mecanic efectuat de for a elastic pn la atingerea echilibrului mecanic este: a. 450,0 mJ b. 225,0 mJ c. 45,0 mJ d. 22,5 mJ (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 002 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un scripete ideal este montat pe muchia format de dou plane nclinate fixe, ce formeaz cu orizontala unghiurile = 30 i respectiv = 45. Peste scripete este trecut un fir inextensibil, de mas neglijabil , ac ionat la capete de corpurile cu mase m1 = m 2 = 1kg . De o parte i de alta a scripetelui, firul este paralel cu planele nclinate respective. Determina i: G G a. m rimile componentelor Gp , Gn ale greut ii corpului de mas m1 pe direc ia paralel cu pla nul nclinat de unghi , respectiv normal la suprafa a acestuia; b. accelera ia sis temului, dac micarea se face f r frecare; c. accelera ia sistemului, dac micarea s e face cu frecare, coeficien ii de frecare fiind 1 = 2 = 0,1 ; d. valoarea masei suplimentare care trebuie ad ugat la unul dintre corpuri, astfel nct sistemul s r mn n echilibru, n absen a frec rii. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 002

Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 4 kg , este aezat la o distan A = 1,1m de cap tul liber al unei platforme orizontale fixe, aflat la n l imea h = 1,2 m fa de sol. Corpul primete viteza ini ial orizontal v 0 = 6 m/s , orientat c tre cap tul liber al platformei, ca n figura al turat . Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i platform este = 0,5 . Determina i: a. energia cinetic a corpului n momentul ini ial; b. viteza corpului n momentul n care se afl la cap tul liber al platformei; c. energia mecanic total a corpului n condi iile de la p unctul b. (se consider gravita ional nul la nivelul solului); d. viteza corpului n momentul n care acesta atinge suprafa a solului. (15 puncte) energia poten ial

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 3 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 003 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Un tren coboar pe o cale ferat erpuit i nclinat , men innd o vitez constant . n aceast situa ie: a. energia total va crete; b. energia total va r mne constant ; c. energia cinetic va crete; d. energia poten ial va sc dea. (2p ) 2. Unitatea de m sur din S.I. a m rimii fizice egale cu produsul dintre energi e i timp este aceeai cu unitatea de m sur a produsului dintre m rimile fizice: a. putere, mas i vitez ; b. putere i vitez ; c. deplasare, mas i vitez ; d. lucru meca nic i vitez (3p) 3. n figura al turat este reprezentat grafic energia poten ial gr avita ional Epot (exprimat n joule) a corpurilor A, B, C i D n func ie de n l imea h (exprimat n metri) fa de nivelul de referin . Punnd pe talerul din stnga al unei b alan e cu bra e egale corpurile A i C, iar pe talerul din dreapta corpurile B i D, balan a va fi n echilibru dac vom ad uga: a. 2 kg pe talerul din stnga; b. 20 kg pe talerul din stnga; c. 2 kg pe talerul din dreapta; d. 20 kg pe talerul din dre apta. (5p) 4. Energia cinetic pe unitatea de mas a unui punct material este 2 J/ kg; viteza acestuia are valoarea: a. 1 m/s; b. 2 m/s; c 4 m/s.; d. 8 m/s. (3p) 5 . La ridicarea unei l zi pe un plan nclinat fa de planul orizontal cu unghiul (pe ntru care sin = 0,6), randamentul este 75%. Coeficientul de frecare are valoarea : a. 0,20; b. 0,25; c. 0,40; d. 0,44. (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 003 Rezolva i urm toarea problem : O lad cu masa total m = 2500 kg este urcat unifor m la n l imea h = 3 m pe un plan nclinat aspru lung de 5 m, cu ajutorul a dou cabl uri: unul men inut mereu paralel cu planul nclinat i altul men inut mereu vertical . Tensiunile n cabluri au valorile: T1 = 16 kN, respectiv T2 = 5 kN. Pe desenul a l turat sunt figurate: greutatea l zii, reac iunea normal a planului i tensiunile din cabluri. Apoi, lada este golit de con inut (a c rui mas este 2400 kg) i este l sat s alunece liber pe planul nclinat. G G a. n cazul ridic rii l zii, completa i desenul, reprezentnd componentele Gp , Gn (15 puncte) G G T2 T1 G N 3m G G 5m ale greut ii pe direc ia paralel cu planul nclinat, respectiv normal la suprafa a

G acestuia i for a de frecare F . G G G b. Calcula i m rimile componentelor Gp , Gn i for ei de frecare F la urcarea l zii pe plan. f f c. Determina i valoarea coeficientului de frecare la alunecare dintre lad i supra fa a planului nclinat. Proba E, F: i accelera iala Fizic coboar liber lada goal p e planul nclinat, n situa ia n care coeficientul de A.1 A. Mecanic d. Calcula Prob scris cu care frecare la alunecare are valoarea = 0,25 . Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 003 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un camion cu masa m = 10 tone pleac din repaus i s e deplaseaz cu viteza constant v0 = 45 km/h pe un drum dintr-o regiune deluroas ; n graficul al turat este reprezentat varia ia energiei poten iale a sistemului format din camion i P mnt, Ep (exprimat n megajoule) n func ie de durata mic rii (exp rimat n minute), n intervalul [0; 0,8 min]. a. Preciza i intervalele de timp n care drumul este orizontal. b. Determina i diferen a de nivel dintre punctul din car e a plecat camionul i punctul din care acesta ncepe s coboare. c. Reprezenta i gra fic energia poten ial Ep a camionului, exprimat n megajoule, n func ie de distan a parcurs d, exprimat n hectometri. d. Calcula i varia ia energiei poten iale a ca mionului din momentul plec rii i pn n momentul n care se afl la 375 m de punctul de pornire.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 4 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 004 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. G F 1. Unitatea de m sur n S.I. pentru m rimea fizic exprimat prin raportul este: m 2 m m m m d. kg 2 a. kg 2 c. (2p) b. 2 s s s s 2. Dou bar e de dimensiuni identice, dar din materiale diferite, sunt ac ionate axial de ac eeai for . Dac A 1 E raportul alungirilor produse de for e este = 3 , raportul 1 a l modulelor de elasticitate pentru cele dou A 2 E2 materiale este: 1 1 c. 9 d. (3 p) a. 3 b. 3 9 3. Un mobil aflat n micare rectilinie uniform , parcurge jum tate d in drumul s u cu viteza v1, iar restul drumului cu viteza v 2 . Viteza medie a m obilului este: a. 2v1v 2 v 2 + v1 b. v1v 2 2 c. v1 + v 2 2 d. v1 v 2 2 (5p) 4. Un corp este lansat vertical n sus, cu viteza ini ial v 0 , n cmpul gravita iona l terestru, de la nivelul la care energia poten ial este nul . n absen a frec ril or, n l imea h la care energia sa cinetic este jum tate din energia sa poten ial va fi: v2 v2 v2 v2 a. 0 b. 0 c. 0 d. 0 (3p) g 2g 3g 4g 5. Un corp de mas m se de plaseaz pe o suprafa orizontal , pe o distan d = 2m , sub ac iunea unei for e co nstante F = 6N , a c rei direc ie face un unghi = 30 cu direc ia de deplasare. Lu crul mecanic efectuat de for a F este: 3 ( 3,86 ) J a. 12 3 ( 20,76 ) J b. 6 3 ( 10 ,38 ) J c. 6,12 J d. 3 (2p) 2 Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 004 Rezolva i urm toarea problem : Dou corpuri, de mase m1 = 1kg i m 2 = 2kg sunt sus pendate prin intermediul unui fir inextensibil, de greutate neglijabil , trecut peste un scripete ideal fix, ca n figura al turat . a. Reprezenta i toate for ele care ac ioneaz asupra celor dou corpuri. b. Determina i accelera ia sistemului.

c. Calcula i valoarea for ei de tensiune din fir. d. Se dezleag corpul de mas m 2 i n locul s u se trage n jos cu o for egal cu greutatea sa. Calcula i noua valoa re a accelera iei corpului de mas m1 . (15 puncte) Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 004 Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 0,25 kg , aflat ini ial n repau s n vrful A al unui plan nclinat care formeaz unghiul = 30 0 cu orizontala, alunec liber de-a lungul suprafe ei planului, ca n figura al turat . Se cunoate n l imea p lanului nclinat h = 0,5m i valoarea coeficientului de frecare (15 puncte)

1 . la alunecare = 0,28 2 3 a. Calcula i energia mecanic total a corpului at acesta se afl n punctul A. Energia poten ial gravita ional se consider nul n punc tul B. b. Calcula i valoarea lucrului mecanic efectuat de for a de frecare la de plasarea corpului pe distan a AB. c. Determina i energia cinetic a corpului la b aza planului nclinat. d. Calcula i viteza corpului la baza planului nclinat (n punc tul B).

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 5 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 005 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m s ur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur n S.I. a m rimii e xprimate prin produsul g este: a. m/s b. N c. m/s 2 d. J (2p) 2. Asupra unui cor p cu masa m = 100 g ac ioneaz o for rezultant F = 2 N . Accelera ia imprimat ace stuia are valoarea: a. 5 m/s 2 b. 10 m/s 2 c. 15 m/s 2 d. 20 m/s 2 (3p) 3. La al ergarea de vitez , un elev avnd masa m = 60 kg parcurge uniform o distan Energia cinetic a acestuia este: a. 150 J b. 250 J c. 750 J d. 950 J de 20 m n 4 s . (5p) 4. Un nur moale de lungime A i mas m trebuie urcat complet pe un plan nclinat cu un ghiul fa de orizontal , ca n figura al turat . Frecarea fiind neglijabil , lucrul mecanic minim necesar este: mgA mgA a. mgA cos b. mgA sin (2p) d. c. cos sin 2 2 5. Un corp de mas m, suspendat de un fir elastic avnd modulul de elasticitate E i aria sec iunii transversale S , produce firului, la echilibru, o alungire A . L ungimea firului nedeformat este dat de expresia: mg ES ESA ESm d. (3p) b. c. a. m gA mg ESA gA Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 005 Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 2 kg se deplaseaz rectiliniu p e un plan orizontal sub ac iunea unei for e F = 10 N paralel cu planul. Viteza c orpului variaz n timp conform graficului din figura al turat . a. Determina i acc elera ia corpului. b. Reprezenta i for ele ce se exercit asupra corpului. c. Det ermina i valoarea coeficientului de frecare la alunecare. d. Determina i valoare a pe care ar trebui s o aib coeficientul de frecare la alunecare ncepnd din moment ul t 1 = 5 s , cnd ac iunea for ei F nceteaz , tiind c dup alte dou secunde, la mom entul t 2 = 7 s , corpul se oprete. (15 puncte) Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 005

(15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 1kg alunec , pornind din repau s, pe un plan nclinat fix care formeaz unghiul = 30 cu orizontala, dup care i contin u micarea pe un plan orizontal. Pe planul nclinat micarea se face f r frecare, iar pe planul orizontal cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare fiind = 0,2 5 . Viteza corpului la baza planului nclinat este v = 25 m . Calcula i: s a. energia cinetic a corpului la baza planului nclinat; b. n l im ea la care se afl punctul de pe planul nclinat din care ncepe micarea corpului, m s urat fa a de planul orizontal; c. valoarea maxim a energiei poten iale gravita i onale, considernd c energia poten ial este nul la nivelul planului orizontal; d. distan a parcurs de corp pe planul orizontal.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 6 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 006 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Unitatea de m sur n S.I. pentru puterea mecanic este: a. N m s b. kg m s 2 c. kWh d. W (2p) 2. Un avion a parcurs distan a d = 720 km dintr e dou aeroporturi n timpul t = 1h . Viteza medie a acestuia a fost: km m m m b. v = 20 c. v = 200 d. v = 720 a. v = 20 (5p) s s s h 3. Un corp cade liber n cmpul gr avita ional al P mntului, pornind din repaus de la n l imea h fa de sol. Viteza ac estuia la impactul cu solul are expresia: a. v = g h b. v = 2 g h c. v = 2 g h d . v = g h (3p) 4. Un sistem de corpuri cu masele m , respectiv 4m , legate ntre e le cu un fir inextensibil i de mas G neglijabil , se deplaseaz pe o suprafa orizo ntal sub ac iunea unei for e F , care ac ioneaz pe direc ie F . n aceast situa ie se poate orizontal asupra unuia dintre corpuri. Accelera ia sistemului este a < 5m afirma cu certitudine c : a. for a se exercit asupra corpului cu masa m b. f or a se exercit asupra corpului cu masa 4m c. ntre corpuri i suprafa a orizontal e xist frecare d. ntre corpuri i suprafa a orizontal nu exist frecare (2p) 5. O tele cabin cu masa m = 3000 kg este ridicat pe diferen a de nivel de h = 1500 m fa de locul de plecare. Lucrul mecanic efectuat de greutate are valoarea: a. 450 MJ b. 4 5 MJ c. 4,5 MJ d. 0,45 MJ (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 006 Rezolva i urm toarea problem : Un corp A de greutate G A = 3N , este men inut n e chilibru pe un plan nclinat cu ajutorul unui alt corp B ataat prin intermediul unu i fir inextensibil i de mas neglijabil , trecut peste un scripete ideal, ca n figu ra al turat . Unghiul de nclinare al planului este = 300 . Considera i frec rile neglijabile. a. Reprezenta i toate for ele care se exercit asupra corpurilor A i B din sistem. b. Determina i masa mB a corpului B . c. Determina i valoarea for ei cu care scripetele apas asupra axului. d. Calcula i accelera ia cu care coboa r corpul A pe planul nclinat, dac firul este t iat. (15 puncte) Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 006 Rezolva i urm toarea problem : Un punct material de mas m = 2 kg se afl n repaus n originea axei Ox, orientate n lungul unui plan orizontal f r frec ri. Asupra pun ctului material ac ioneaz , pe direc ia axei Ox, o for orizontal variabil confor m graficului al turat. Determina i: a. accelera ia imprimat corpului n timpul dep las rii ntre punctele de coordonate x 1 = 4m i x2 = 8m ; b. lucrul mecanic efectua t de for a F pe primii 10 m ; c. viteza punctului material n punctul de coordonat x 1 = 4 m ; d. intervalul de timp necesar deplas rii corpului din punctul de co ordonat coordonat x 2 = 8 m . (15 puncte) x 1 = 4 m n punctul de

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 7 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 007 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Dac n timpul mic rii unui corp vectorul vitez are direc ia i sensul vectorului accelera ie, atunci: a. viteza este constant ; b. viteza crete ; c. viteza scade; d. traiectoria este curbat . (2p) 2. tiind c simbolurile m rim ilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , un itatea de m sur a m rimii mg este: b. m/s c. m/s 2 d. kg m/s (3p) a. kg m/s 2 3. Trei corpuri A, B i C , de mase egale, sunt ridicate de la nivelul solului la ac eeai n l ime: corpul A pe un drum vertical, corpul B pe un drum oblic, iar corpul C pe un semicerc. ntre energiile poten iale finale ale corpurilor n raport cu nive lul solului exist rela ia: a. E A > E B > E C b. E A < E B < E C c. E A = E B = E C d. E A > E B = E C (5p) 4. Un sistem mecanic este alc tuit din dou corpuri d e mase m1 i m 2 , legate printr-un resort elastic de mas neglijabil . Sistemul es te aezat pe o mas orizontal f r frec ri. Resortul este alungit, prin ndep rtarea c orpurilor unul de altul. Dup ce sistemul este l sat liber, raportul modulelor ac celera iilor corpurilor este: a m a 2m 2 a a a m a. 1 = 1 c. 1 = 1 b. 1 = d. 1 = 2 (2p) a2 m1 a2 m2 a2 2m 2 a2 m1 5. Un corp este ridicat cu vitez constant de-a lungul unui plan nclinat care formeaz cu orizontala unghiul , pentru care tg = 1 ,8 . Randamentul planului nclinat are valoarea = 80% . Coeficientul de frecare di ntre corp i plan este: a. 0,45 b. 0,50 c. 0,60 d. 0,75 (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 007 (15 puncte Rezolva i urm toarea problem Un corp cu masa m = 100 kg se deplaseaz pe un plan orizontal fiind tras de dou for e concurente F1 = 150 N i F2 prin intermediul unu i fir inextensibil de mas neglijabil . Cele dou for e sunt orientate n plan verti cal i formeaz ntre ele un unghi de 90 , ca n figura al turat . Rezultanta celor dou for e este paralel cu planul orizontal. Sub ac iunea acestor for e i a for ei de frecare ( = 0,2 ), corpul are o micare uniform accelerat cu accelera ia a = 1 m/s 2 . Determina i: a. valoarea for ei de reac iune normal cu care planul orizonta l ac ioneaz asupra corpului; G G b. modulul rezultantei for elor F1 i F2 ; G G c. unghiurile 1 i 2 formate de for ele F1 i respectiv F2 cu orizontala. G G d. La un moment dat ac iunea for elor F1 i F2 nceteaz iar corpul i continu micarea pe planul orizontal. Determina i noua valoare a accelera iei corpului. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 007 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un autoturism avnd masa m = 800 kg se deplaseaz cu viteza constant v 1 = 54km/h pe o osea orizontal , dezvoltnd o putere P = 15kW . La un moment dat motorul se oprete i autoturismul i continu deplasarea cu motorul op rit, f r a frna. Presupune i c for ele de rezisten la naintare sunt constante. Det ermina i: a. rezultanta for elor care ac ioneaz asupra autoturismului nainte de o prirea motorului; b. lucrul mecanic efectuat de for ele de rezisten la naintare d in momentul opririi motorului pn la oprirea autoturismului; c. distan a parcurs d in momentul opririi motorului pn la oprirea autoturismului; d. intervalul de timp n care autoturismul se oprete.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 8 - mecanica Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. MECANIC Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . SUBIECTUL I Varianta 008 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera c orespunz toare r spunsului considerat corect. g , exprimat n unit i din S.I. are valoarea: 1. Densitatea 10 cm 3 kg kg kg kg a. 10 4 3 b. 1000 3 c. 100 3 d. 10 3 (3p) m m m m 2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sun t cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur a m rimii fizice exprim at prin raportul F/m este: m m m m a. b. kg c. 2 d. kg 2 (2p) s s s s 3. tiind c nota iile sunt cele utilizate n manualele de fizic , expresia matematic a legii l ui Hooke este: SEA 0 F A A F F a. F = (5p) =E d. =E b. = SEA 0 c. A S A0 A0 A S 4. U n corp este aruncat vertical n sus, de pe sol, cu viteza ini ial EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic v 0 = 10 m . n absen a frec rii cu aerul, s 1 din energia sa poten ial m surat fa de nivelul solului este: 4 a. 8 m b. 10 m c. 5 m d. 4 m (2p) 5. O macara cu puterea P = 20kW este folosit pentru ridicarea , cu vitez constant , a unui cub din beton cu masa m = 4 t pe o n l ime h = 20m . Timpul necesar efectu rii acestei opera ii este: a. 4s b. 20s c. 40s d. 60s (3p ) n l imea la care energia cinetic reprezint Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 008 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Pe un plan orizontal cu frecare, se afl un corp d e mas m = 1kg . Se modific nclinarea planului i se constat c atunci cnd planul face cu orizontala unghiul = 30 , corpul alunec uniform spre baza planului. a. Reprez enta i pe un desen toate for ele care actioneaz asupra corpului aflat pe planul n clinat. b. Calcula i coeficientul de frecare Ia alunecare pe plan, considerndu-l constant de-a lungul planului. c. Se aduce din nou planul n pozi ie orizontal i as upra corpului ncepe s ac ioneze o for F = 15 N , sub un unghi fa de orizontal . C alcula i valoarea minim a sinusului unghiului pentru care corpul nu mai apas pe plan. d. n condi iile n care corpul este tractat de o for F = 10 N care ac ioneaz sub un unghi = 300 deasupra orizontalei, calcula i accelera ia corpului la depla sarea pe planul orizontal. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 008 (15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 1kg , aflat ini ial n repaus, a lunec de la n l imea h = 1m pe un plan nclinat care formeaz unghiul = 300 cu orizo ntala, dup care corpul i continu micarea pe un drum orizontal. Trecerea pe por iune a orizontal se face lin, f r modificarea modulului vitezei. Coeficientul de frec are este 1 , att pe planul nclinat ct i pe por iunea orizontal . Determina i: = 0 2 3 a. energia cinetic a corpului la baza planului nclinat; b. lucrul mecanic efec tuat de for a de frecare pe tot parcursul mic rii, pn la oprirea pe planul orizont al; c. distan a parcurs de corp pe planul orizontal; d. viteza pe care ar fi avu t-o corpul la baza planului nclinat, n absen a frec rii.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 9 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 009 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Puterea de 72kJ/h exprimat n func ie de unit i ale m rimil or fizice fundamentale corespunde valorii: a. 20 W b. 120 J/s c. 20 kg m s 3 d. 1 20 kg m 2 s 3 (2p) 2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , F unitatea de m sur a m rimii fizice exprimate prin raportul este :

. N/m b. m 2 c. N/m 2 d. Kg m 2 /s 2 (5p) 3. Asupra unui corp de mas m , situat pe un plan nclinat care formeaz un unghi cu orizontala, G ac ioneaz o for F , pa ralel cu planul nclinat. Corpul urc deplasndu-se pe distan a d. Formula de calcul G a lucrului mecanic efectuat de for a F este: a. Fd b. Fd cos c. Fd sin d. (F m g sin )d (3p) 4. Un tren parcurge jum tate din drumul s u cu viteza de 72 km/h , iar cealalt jum tate a drumului cu viteza de 30 m/s . Viteza medie a trenului p e ntreaga distan este: a. 24 m/s b. 25 m/s c. 51m/s d. 102 m/s (2p) 5. O persoan se afl ntr-un lift care coboar cu accelera ia constant a = 2 m/s 2 orientat mic ri i. Raportul dintre greutatea persoanei i for a cu care ea apas pe podeaua liftulu i este: a. 1 b. 1,25 c. 150 , d. 1,75
n sensul (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 009 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 10 kg , este men inut n echilib ru pe un plan nclinat cu ajutorul unei for e F = 50 N , paralel cu planul nclinat, care ac ioneaz ca n figura al turat . a. Considernd frec rile neglijabile, determ ina i unghiul format de plan cu orizontala. b. Reprezenta i toate for ele care s e exercit asupra corpului pentru situa ia n care corpul alunec liber pe G plan (s e elimin for a F ) iar frec rile nu se neglijeaz . c. Scrie i expresia modulului for ei de frecare n situa ia descris la punctul b., n func ie de ,m , i g . G d. Det ermina i valoarea for ei F care determin urcarea accelerat a corpului pe plan cu accelera ia a = 2,5 m/s 2 , dac unghiul planului este = 30 i coeficientul de fre care la alunecare are valoarea = 0,29

Proba E, F: Prob scris la Fizic 3 6 . A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 009 Rezolva i urm toarea problem : Un corp se deplaseaz pe o suprafa (15 puncte) orizontal , f r frecare, cu viteza v 0 = 36km/h . Asupra acestuia G G ncepe s ac ioneze, pe aceeai direc ie cu viteza v 0 , o for F de valoare F = 20N . G G a. Fo r a F are acelai sens cu viteza v 0 . Determina i masa corpului dac , dup parcurg erea distan ei G d = 20m din momentul aplic rii for ei F , energia cinetic a cor pului devine E c = 0,8kJ . G b. Calcula i puterea medie dezvoltat de for a F pe distan a d , n situa ia de la punctul a. G G c. For a F este orientat n sens opus vitezei v 0 . Considernd masa corpului m = 8kg , determina i distan a G parcurs d e corp pn la oprire, din momentul aplic rii for ei F asupra corpului care se depl asa cu v 0 = 36km/h . d. Determina i n l imea maxim la care ajunge corpul dat dac este lansat cu viteza v 0 de la baza unui plan nclinat rugos, n lungul acestuia ( pe direc ia de pant maxim ), tiind c unghiul de nclinare al planului este = 45 iar coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i plan are valoarea = 0,2 .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 10 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 010 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Despre vectorul vitez instantanee se poate afirma c : a. este perpendicular pe traiectorie la fiecare moment de timp; b. are ntotdeauna di rec ia vectorului vitez medie; c. este tangent la traiectorie la fiecare moment de timp; d. nu exist nicio regul cu privire la orientarea n spa iu. (2p) 2. innd s eama c nota iile sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur a p uterii mecanice poate fi scris n forma: a. kg m 2 s b. kg m 2 s 3 c. kg m s 2 m s 1 . (5p) 3. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , expresia corect pentru coeficientul de fre care este: G G Ff N N F a. = G b. = d. = f c. = G (3p) Ff N Ff N 4. Un corp cade liber pe vertical de la n l imea H fa gravita ional este nul la nivelul solului. n absen a frec rilor, la o n l ime h = va reprezenta o frac iune din energia meca nic ini ial egal cu: a. 12,5% b. 25% c. 50% de sol. Consider m c energia poten i al H , energia cinetic a corpului 4 (3p) d. 75% G 5. Asupra unui corp de mas m, aflat n contact cu un perete vertical, ac ioneaz o for F care formeaz cu verticala unghiul = 60 , ca n figura al turat . Cor pul urc de-a lungul peretelui cu vitez constant . Cunoscnd valoarea coeficientulu i de frecare la alunecare G 1 , modulul for ei F are expresia: dintre corp i pere te, = 0,29 2 3 mg 4 3 a. F = c. F = mg b. F = mg d. F = 4mg 3 3 2 (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 010 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un sistem format din dou corpuri de mase m1 = 2kg i m 2 = 0,5kg , legate printr-un fir inextensibil i de mas neglijabil , se poate deplasa cu frecare sub ac iunea for ei de trac iune F = 10N , paralel cu suprafa a orizontal , ca n figur . Coeficien ii de frecare la alunecare ai celor dou cor puri cu suprafa a orizontal , respectiv cu suprafa a planului nclinat au aceeai va loare, = 0,2 . Scripe ii sunt ideali, greutatea firului este neglijabil , iar pl anul nclinat este suficient de lung i formeaz unghiul = 45 0 cu orizontala. a. Rep rezenta i toate for ele ce ac ioneaz asupra sistemului de corpuri. b. Determina i valoarea accelera iei sistemului. c. Determina i valoarea for ei de tensiune d in fir. d. Calcula i valoarea for ei exercitate asupra axului scripetelui S1 afl at la baza planului nclinat. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1

A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 010 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui corp cu masa m1 = 2kg aflat ini ial n repaus, pe un plan orizontal, ac ioneaz o for constant G F , a c rei direc ie fo rmeaz unghiul = 30 0 cu suprafa a planului. Corpul se g sete n contact cu un al do ilea corp, de mas m 2 = 0,5kg ca n figura al turat . Pentru deplasarea sistemului pe o distan d = 10m lucrul mecanic efectuat de for a de trac iune este de 173J , iar cel al for elor de frecare este egal, n valoare absolut , cu 15J . Se consi der c ambele corpuri au acelai coeficient de frecare la alunecare cu planul orizo ntal, iar ntre cele dou corpuri nu exist frecare. a. Determina i valoarea for ei de trac iune. b. Calcula i coeficientul de frecare la alunecare dintre corpuri i suprafa a orizontal . c. Determina i puterea medie disipat prin frecare de corpu l cu masa m 2 pe distan a d . G d. Afla i viteza sistemului de corpuri dup parcu rgerea unei distan e D = 20m din momentul aplic rii for ei F .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 11 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 011 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Viteza de 72 km/h , exprimat n func ie de unit i de m sur fundamentale din S.I., corespunde valorii: a. 1m/s b. 2 m/s c. 10 m/s d. 20 m/s (2p) 2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele ut ilizate n manualele de fizic , L unitatea de m sur a m rimii fizice exprimat prin raportul este : t a. W b. N c. J d. Ns (3p) 3. M rimea fizic ce m soar iner ia u nui corp este: a. viteza b. masa c. accelera ia d. greutatea (3p) 4. Expresia ma tematic a principiului fundamental al mecanicii poate fi scris n forma: G G G m G m G F a a. F = G b. a = G c. a = d. m = G (5p) a m F F 5. Un nur moale de lungim e A i mas m trebuie trecut de cealalt parte a unui plan dublu nclinat de unghi fa de orizontal , ca n figura al turat . Planul nclinat are, de fiecare parte, o lung ime egal cu lungimea nurului. Lucrul mecanic minim necesar pentru a trece nurul, c u frecare neglijabil , de cealalt parte a planului dublu nclinat este: 1 1 3 b. m gA sin c. mgA sin a. mgA sin (2p) d. mgA sin 4 2 4 Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 011 Rezolva i urm toarea problem : (15 puncte) G O lad cu masa m = 20 Kg se deplaseaz pe o suprafa orizontal sub ac iunea unei for e F orientat sub un unghi deasupra orizontalei. Micarea are loc cu frecare, c oeficientul de frecare la alunecare fiind . a. Reprezenta i toate for ele care s e exercit asupra corpului. b. Exprima i accelera ia corpului n func ie de F, , m, g, . c. Calcula i valoarea accelera iei dac F = 100 N , = 45 i = 0,1 . d. Considernd c l ada pleac din repaus, calcula i valoarea vitezei la care ajunge dup t = 2s . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 011 Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui corp avnd masa m = 2kg , aflat ini ial n repaus pe o suprafa orizontal , se exercit , pe direc ia axei Ox, o for de tra c iune orizontal care depinde de coordonata la care se g sete corpul conform graf icului din figura al turat . La momentul t 0 = 0 , corpul se afla n originea axei Ox. Frec rile se neglijeaz . Determina i: a. accelera ia corpului n primii 2m pa rcuri; b. por iunea de drum pe care accelera ia corpului are valoarea minim ; c. lucrul mecanic efectuat de for a de trac iune pe intervalul [0 m;6 m] ; d. vitez a corpului n punctul de coordonat x = 6 m . (15 puncte)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 12 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 012 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Puterea unui motor variaz n timp conform rela iei P = c t , n care c este o constant . Unitatea de m sur n S.I. pentru constanta c este: (2p ) a. J/s 2 b. J s c. W s d. W 2. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utiliza te n manualele de fizic , expresia care poate reprezenta o accelera ie este: a. v t b. mgh c. L / (md ) d. P / v (3p) 3. Direc ia vectorului vitez instantanee est e ntotdeauna: a. normal la traiectorie; b. tangent la traiectorie; c. perpendicul ar pe accelera ie; d. paralel cu accelera ia. (5p) 4. Un corp de mas m coboar de la n l imea h pe un plan nclinat de unghi . Lucrul mecanic efectuat G de for a de reac iune normal N , ce ac ioneaz asupra corpului din partea planului nclinat, e ste: a. mgh b. mgh sin c. mgh cos d. 0 (3p) 5. Un autoturism ncepe s frneze, cu ro ile blocate, n momentul n care viteza lui este v 1 = 60 km/h . Distan a parcurs d e autoturism pn la oprire este d 1 = 35 m . Dac viteza autoturismului n momentul nc eperii frn rii ar fi v 2 = 120 km/h , distan a parcurs pn la oprire, cu ro ile blo cate i n aceleai condi ii de drum, ar fi: a. 35 m b. 70 m c. 105 m d. 140 m (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 012 Rezolva i urm toarea problem : (15 puncte) Dou for e de valori egale F1 = F2 = 1 41N 2 N , avnd direc ii perpendiculare ntr-u n plan orizontal, , ac ioneaz asupra unui corp cu masa m = 2,5 kg , legat printr -un fir de lungime A 0 = 0,5 m i sec iune frecare pe planul orizontal sub ac iune a rezultantei for elor pn la momentul t 1 , cnd ac iunea for elor nceteaz iar corpu l ncepe s urce pe un plan nclinat. Calcula i: a. rezultanta celor dou for e; b. mo dulul de elasticitate al firului, tiind c alungirea sa sub ac iunea for ei rezult ante era, nainte de t ierea firului, A = 1,5 m ; c. accelera ia corpului imediat du p t ierea firului; d. accelera ia corpului la urcarea pe planul nclinat, dac ungh iul de nclinare al acestuia este = 30 , iar coeficientul de frecare ntre corp i plan are valoarea s = 1mm 2 de un perete fix. La un moment dat se taie firul, corpul deplasndu-se f r ( ) = 0,58 Proba E, F: Prob. scris la Fizic

3 1 A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 012 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Pe o ramp nclinat cu unghiul = 30 0 fa de orizonta l i avnd lungimea A = 10 m , este ridicat uniform o lad de mas m = 500 kg . Coefic ientul de frecare la alunecare dintre lad i ramp este = 0,3 . Energia poten ial g ravita ional se consider nul la nivelul bazei rampei. Determina i: a. energia po ten ial a sistemului lad -P mnt cnd lada se afl n punctul superior al rampei; b. lu crul mecanic efectuat de for a de frecare la ridicarea l zii pe ramp ; c. randam entul rampei; d. puterea necesar ridic rii l zii pe ramp ntr-un interval de timp t = 40 s .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 13 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 013 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. n cursul c derii unui corp punctiform n cmpul gravita ional al P mntului, neglijnd frecarea cu aerul, se conserv : a. numai energia cinetic ; b. numai energia poten ial ; c. att energia cinetic , ct i cea poten ial ; d. energ ia mecanic total . (2p) 2. Unitatea de m sur din S.I. a m rimii fizice egale cu produsul dintre deplasare i putere este aceeai cu a m rimii egale cu produsul dint re: a. energie i timp; b. energie i for ; c. energie cinetic i vitez ; d. for i vite z . (3p) 3. n figura al turat sunt reprezentate grafic deforma iile resorturilor elastice A, B, C i D n func ie de for a deformatoare. Rela ia dintre constantele e lastice ale celor patru resorturi este: a. k A > k B > k C > k D b. k A < k C < k D < k B c. k A < k D < k C < k B (5p) d. k A < k B < k C < k D . 4. Dac avioan ele A1, A2 i A3 ar pleca simultan de la Timioara spre Bucureti cu vitezele medii v 1 = 340km/h , v 2 = 100m/s i v 3 = 8km/min , ar ajunge la destina ie n ordinea: b. A3, A2, A1 c. A2, A1, A3 d. A3, A1, A2. (3p) a. A1, A2, A3 5. Expresia lucrului mecanic efectuat de greutatea unei l zi (G) ridicate cu ajutorul unui plan nclin at cu unghiul fa de orizontal pe distan a A (m surat paralel cu planul nclinat) e ste: a. G A sin b. G A cos c. G A cos d. G A (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 013 Rezolva i urm toarea problem : O lad nc rcat , avnd mas total m = 2000 kg, este ur cat uniform pn la n l imea h = 3 m pe un plan nclinat rugos, lung de 5 m, cu ajutor ul unui cablu men inut paralel cu planul nclinat. Tensiunea din cablu este 16 kN. Apoi, lada este golit de con inut (a c rui mas este 1950 kg) i este cobort unifor m, cu ajutorul aceluiai cablu, men inut permanent paralel cu planul nclinat. Pe de senul al turat sunt figurate: greutatea l zii, reac iunea normal a planului i ten siunea din cablu. a. n cazul ridic rii l zii, completa i desenul, reprezentnd G G componentele Gp , Gn ale greut ii pe direc ia paralel cu planul G nclinat, respec tiv normal la suprafa a acestuia i for a de frecare F . G b. Calcula i m rimea fo r ei de frecare F la ridicarea l zii pe plan. c. Calcula i valoarea coeficientul ui de frecare la alunecare. d. Calcula i for a scris la Fizic din cablu la coborr ea l A.1 goale pe planul nclinat. zii Proba E, F: Prob de tensiune f f (15 puncte) A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E

valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 013 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un automobil cu masa m = 1000 kg pleac din repaus i se deplaseaz rectiliniu pe o autostrad orizontal . n graficul al turat este rep rezentat proiec ia for ei rezultante care se exercit asupra automobilului pe dir ec ia mic rii, Fx (exprimat n kN) n func ie de distan a parcurs , x (exprimat n hect ometri). a. Reprezenta i grafic proiec ia ax pe direc ia mic rii a accelera iei a utomobilului, n func ie de distan a parcurs d, pentru primii 200 m . b. Indica i i justifica i ce distan xm a parcurs automobilul pn n momentul n care viteza sa a at ins valoarea maxim . c. Calcula i lucrul mecanic efectuat de for a rezultant n ti mpul n care automobilul parcurge primii 300 m. d. Determina i valoarea v1 a vitez ei automobilului n momentul n care acesta se afl n punctul de coordonat x = 300 m .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 14 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 014 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. kg m corespunde m rimii 1. Simbolurile m rimilor fizice fiin d cele utilizate n manuale, unitatea de m sura s fizice definite prin expresia: G G mv 2 b. F t c. m a a. d. F d (2p) 2 G 2. Un corp cu masa m se deplaseaz pe o s uprafa orizontal sub ac iunea unei for e F orientat sub unghiul fa de direc ia d eplas rii, ca n figura al turat . ntre suprafa a orizontal i corp exist frecare, co eficientul de frecare fiind . For a de frecare ce se exercit asupra corpului are expresia: a. mg b. mg cos c. (mg F sin ) d. F sin (3p) 3. Un corp lansat cu vit v0 pe o suprafa orizontal rugoas de coeficient de frecare , se oprete dup parcurg erea distan ei d, dat de rela ia : v v v2 2 g a. 0 b. 0 c. d. 0 (2p) 2 g 2 g 2 g v0 4. Un corp de mici dimensiuni se mic pe o suprafa asupra corpului ncepe s ac ioneze o for constant d din momentul nceperii ac iunii for ei: a. viteza are aceeai valoare mv 2 b. energia cinetic a corpului este E c = 2 c. viteza va avea valoare mai mare dect v d. accelera ia i viteza vor avea sen suri opuse. orizontal , f r frecare, cu viteza v. La un moment dat G F , ca n figura al turat . Dup parcurgerea distan ei (3p) 5. Figurile al turate ilustreaz patru corpuri cilindrice, din acelai material ela stic. tiind c A 0 reprezint lungimea, iar S0 aria sec iunii transversale a corpul ui din figura 1, corpul cu cea mai mic valoare a constantei elastice este ilustr at n figura: a. 1 b. 2 c. iei, d. Ministerul Educa3 Cercet rii i Inov rii 4 Centru l Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar (5p) A. SUBIECTUL II Varianta 014 Rezolva i urm toarea problem : Un sistem mecanic (vezi figura al turat ) este al c tuit dintr-un fir inextensibil i f r mas la capetele c ruia sunt prinse dou cor puri de mase m1 = 1 kg, respectiv m2 = 4 kg. Firul este trecut peste un scripete c ruia i se neglijeaz masa i frec rile din axul s u. Pentru a men ine corpul 1 p e suprafa a orizontal , ap s m vertical n jos cu o for de valoare F = 70 N . a. R eprezenta i toate fortele care ac ioneaz asupra corpurilor. b. Determina i valoa rea for ei de reac iune din axul scripetelui. c. Determina i valoarea for ei de reac iune normal , N1 care ac ioneaz asupra corpului 1 din partea suprafe ei. G d. La un moment dat nceteaz ac iunea for ei F . Determina i valoarea for ei de re ac iune din axul scripetelui, n timpul mic rii sistemului de corpuri. (15 puncte)

Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 014 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 1kg, aflat ini ial n repaus, al unec f r frecare din vrful unui plan nclinat de unghi = 30 D i lungime d = 10m. Mica rea se continu cu frecare pe un plan orizontal, coeficientul de frecare fiind = 0,25 . Trecerea pe por iunea orizontal se face lin, f r modificarea modulului vi tezei. Dup ce corpul parcurge distan a A = 10m , lovete un resort de constant de elasticitate k = 100 N pe care l comprim i se oprete. Determina i: m a. energia mec anic total a corpului atunci cnd se afla n vrful planului nclinat (se consider energ ia poten ial gravita ional nul la baza planului nclinat); b. energia cinetic a co rpului la baza planului nclinat; c. viteza corpului imediat nainte ca acesta s ati ng resortul; d. comprimarea maxim a resortului, neglijnd frecarea pe timpul compr im rii.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 15 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 015 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Asupra unui corp cu masa m = 2kg , aflat pe o suprafa ori zontal f r frecare, ac ioneaz dou for e orizontale F1 = 3N i F2 = 4N care fac ntre ele un unghi de 90 . Accelera ia corpului este: a. 3,5m/s 2 b. 2,5m/s 2 c. 1m/s 2 d. 0,3m/s 2 (3p) 2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m su r sunt cele utilizate n manualele de fizic ( E este modulul de elasticitate, S o este aria sec iunii transversale n starea nedeformat , A 0 este lungimea

n starea nedeformat ), unitatea de m sur a m rimii ES 0 / A 0 este : a. kg m 2 s 2 b. kg m s 2 c. kg s 2 d. kg m s 2 (5p) 3. Un corp de mas m est at vertical cu accelera ia a = g orientat n sus. For a de trac iune are expresia: a. 3mg b. mg c. mg / 2 d. 2mg (2p) G 4. Asupra unui corp de mas m , aflat ini i al n repaus pe o mas orizontal , ac ioneaz o for orizontal F . Coeficientul de fr ecare la alunecare este . Viteza corpului dup parcurgerea distan ei d are expres ia: a. 2m (F mg ) d b. 2d (F mg ) m c. 2md (F + mg ) d. 2d (F + mg ) m (2p) 5. O minge cade pe vertical de la n l imea h = 5 m . Mingea are masa m = 0,3 kg . Varia ia energiei poten iale a mingii pe ntreaga durat a c derii sale este: a. 15 J b. 9 J c. 9 J d. 15 J (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 015 (15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui corp de mas m = 2kg se exercit for el e F1 = 7N i F2 = 10N ca n figur . Unghiul dintre G direc ia for ei F2 i orizontal e ste = 60 0 . Micarea corpului pe planul orizontal se face f r frecare, iar consta nta elastic a resortului de mas neglijabil este k = 100N/m . a. Determina i sens ul mic rii corpului. b. Calcula i alungirea resortului. c. Determina i valoarea a ccelera iei corpului. G d. Se modific valoarea for ei F2 dar se men ine nemodifi cat unghiul f cut cu suprafa a orizontal . G Deduce i valoarea minim a for ei F2 pentru care corpul aflat n situa ia de mai sus nu mai apas pe planul orizontal. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 015 (15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 200g este lansat n sus de-a lun gul unui plan nclinat de unghi = 30 0 fa de orizontal , de la baza acestuia, cu v iteza ini ial v 0 = 10m/s . Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i pl an are 1 . Se consider c energia poten ial gravita ional este nul la baza planului nclin at. valoarea = 0,29 2 3 Determina i: a. energia cinetic a corpului n momentul la rii; b. distan a parcurs pn la oprire pe planul nclinat; c. lucrul mecanic efectua t de for a de frecare pn n momentul n care corpul ajunge la n l imea maxim ; d. ener gia poten ial a sistemului corp-P mnt n momentul n care corpul se afl la n l imea ma xim .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 16 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 016 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Lucrul mecanic: a. este o m rime fizic de stare b. este o m rime fizic de proces c. depinde ntotdeauna de forma drumului parcurs d. poate lua doar valori pozitive (2p) 2. Un corp de mas m este lansat n sus de-a lungul u nui plan nclinat cu unghiul fa de orizontal . Coeficientul de frecare la alunecar e dintre corp i plan este . Formula de calcul a valorii for ei de frecare la alun ecare este: b. mg / cos c. mg sin d. mg cos (3p) a. mg / sin 3. innd cont c simb le m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de mv 2 este: fizic ( r este modulul vectorului de pozi ie), unitatea de m sur a m ri mii fizice r 2 b. m/s c. m/s d. J (5p) a. N 4. Un elev mpinge cu o for orizontal o lad de mas m , situat pe o suprafa orizontal . Lada se deplaseaz uniform, cu v iteza v . Coeficientul de frecare la alunecare dintre lad i suprafa este . Putere a mecanic dezvoltat de elev este: b. mgv c. mg / v d. v / mg (3p) a. mg 5. Cu ajutor ul unui cablu de lungime nedeformat A 0 = 9,42 ( 3 ) m , realizat prin mpletirea a n = 50 fire din o el, se ridic rectiliniu uniform un corp de mas m = 500 kg . Di ametrul unui fir este d = 2 mm , iar modulul de elasticitate al o elului este E 2 10 11N/m 2 . Alungirea cablului are valoarea de aproximativ: a. 0,37 mm b. 0,7 5 mm c. 1,50 mm d. 3,00 mm (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 016 Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui corp de mas m = 3 kg , aflat n contact cu un perete vertical, ac ioneaz o for F = 144 N , care formeaz (15 puncte) un unghi = 600 cu suprafa a peretelui (vezi figura al turat ). Corpul urc accelerat, cu frecare, de-a lungul peretelui. Accelera ia corpului es te a = 2 m/s 2 . a. Realiza i un desen care s eviden ieze for ele care ac ioneaz asupra corpului. b. Determina i valoarea for ei de frecare la alunecare dintre corp i perete. c. Determina i coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i p erete. d. Dac unghiul ar fi micorat, preciza i dac accelera ia corpului ar crete, ar sc dea sau ar r mne nemodificat . Justifica i r spunsul. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1

A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 016 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 0,5 kg este lansat de la nivel ul solului, vertical n sus, cu viteza ini ial v 0 = 8 m/s . Frecarea cu aerul se consider neglijabil . Energia poten ial gravita ional este considerat nul la niv elul solului. a. Determina i n l imea maxim atins de corp. b. Reprezenta i grafic dependen a energiei poten iale gravita ionale a sistemului corp-Pamnt de n l imea la care se g sete corpul. c. Determina i viteza corpului n momentul n care energia sa cinetic este de trei ori mai mic dect cea poten ial . d. Dac frecarea cu aeru l nu ar fi neglijabil , preciza i dac viteza cu care corpul ar atinge solul la c oborre ar fi mai mare, mai mic , sau egal cu viteza ini ial v 0 . Justifica i r s punsul.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 17 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 017 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manual ele de fizic , unitatea de m sur pentru m rimea G fizic exprimat prin produsul m a este: a. kg m m c. Js d. kg 2 b. kg (2p) s s s2 2. Considernd c nota iile sunt cele utilizate n manualele de fizic , expresia energiei cinetice este: mv 2 kx 2 mv b. c. d. (3 p) a. mgh 2 2 2 3. Un mobil aflat n micare rectilinie uniform , parcurge o frac iu ne f din drumul s u cu viteza v1, iar restul drumului cu viteza v 2 . Viteza med ie a mobilului este: m2 v 1v 2 v1v 2 v + v2 fv + (1 f )v 2 (2p) d. 1 c. 1 b. 2 fv 1 + (1 f )v 2 fv 2 + ( 1 f )v1 2 4. Dou bare de dimensiuni identice, dar din materiale diferite, sunt a c ionate axial de aceeai for . Dac A 1 E raportul deform rilor produse de for e es te = n , raportul 1 al modulelor de elasticitate pentru cele dou A 2 E2 materiale este: 1 1 c. n 2 d. 2 (5p) a. n b. n n 5. Un corp este lansat vertical n sus cu viteza ini ial v, n cmp gravita ional terestru, de la nivelul la care energia pote n ial este nul . n absen a frec rilor, n l imea h la care energia sa cinetic este egal cu energia poten ial , va fi: v v2 v2 v b. c. d. (3p) a. g 2g 4g 3g a. Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 017 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Peste un scripete ideal este trecut un fir de mas neglijabil , inextensibil, de capetele c ruia sunt suspendate dou corpuri de ma se M = 200 g fiecare. Peste unul din corpurile de mas M se aeaz un corp de mas m = 20 g . a. Reprezenta i pe un desen toate for ele care ac ioneaz asupra corpuri lor. b. Calcula i accelera ia sistemului. c. Determina i for a cu care ac ioneaz corpul de mas m asupra corpului de mas M. d. Calcula i valoarea for ei de tensi une din firul ideal. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 017 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 800 g se g sete la momentul t = 0 n punctul A, situat la baza unui plan nclinat cu un

unghi = 30 0 fa de orizontal . Energia cinetic a corpului n acest moment este E c = 90 J . Corpul urc pe plan pn n punctul B, n care se oprete. Cunoscnd coeficientul de frecare dintre corp i plan 3 , determina i: = 0,288 6 a. viteza corpulu ntul t = 0 ; b. distan a AB parcurs de corp pe planul nclinat; c. lucrul mecanic efectuat de for a de frecare n timpul urc rii corpului pe planul nclinat, pn la opr ire; d. energia mecanic total a corpului n punctul B. Se consider c energia poten ial gravita ional a sistemului corp P mnt este nul n punctul A.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 18 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 018 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Alungirea unui resort n func ie de for a deformatoare este reprezentat n figura al turat . Constanta elastic a resortului pentru care a fos t trasat graficul este: a. k = 0,05N/m b. k = 5N/m c. k = 20N/m d. k = 50N/m (2p ) 2. Un corp de masa m = 2 kg este l sat s cad liber, f r frecare, de la n l imea h = 0,5 m fa de nivelul la care energia poten ial gravita ional se consider nul . Energia mecanic total a corpului are valoarea: a. 10 J b. 10 W c. 2,5 J d. 2, 5 W (5p) 3. Unitatea de m sur kg m 2 /s 3 poate fi considerat unitatea de m sur pentru: a. lucru mecanic b. putere c. for d. energie. 4. O scndur omogen , de mas m i lungime A , este deplasat orizontal, pe ghea (3p) ( g = 0 ), de c tre un

elev. La un moment dat scndura p trunde pe asfalt, unde coeficientul de frecare e ste . Din acest moment, elevul deplaseaz uniform scndura cu ajutorul unei for e o rizontale. Lucrul mecanic efectuat de elev din momentul n care scndura atinge asfa ltul i pn cnd p trunde n ntregime pe asfalt, este: mgA mgA a. 2mgA b. mgA c. d. (2p) 5. Un copil se deplaseaz cu rolele cu viteza constant v 1 = 5m/s , iar vntul i bat e din fa cu viteza v 2 = 4m/s . Viteza vntului fa de copil este: a. v = 9m/s b. v = 41m/s c. v = 1m/s d. v = 3m/s (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 018 Rezolva i urm toarea problem : Dou corpuri, de mase m1 = 1kg i m 2 = 3 kg sunt le gate printr-un fir inextensibil de mas neglijabil , trecut peste un scripete ide al (f r frec ri i lipsit de iner ie). Scripetele este suspendat de tavan prin int ermediul unui dinamometru, ca n figura al turat . a. Reprezenta i toate for ele c are ac ioneaz asupra fiec rui corp din sistem. b. Calcula i accelera ia corpului de mas m1 . c. Calcula i valoarea for ei de tensiune n firul de leg tur . d. Cal cula i valoarea for ei indicate de dinamometru. (15 puncte)

Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 018 Rezolva i urm toarea problem Un copil avnd masa m1 = 35kg , aflat pe o s niu de m as (15 puncte) m 2 = 5 kg , coboar liber din vrful A al unui

deal. Dealul formeaz unghiul = 30 0 cu orizontala i are n l imea h = 5 m , ca n fig ura al turat . Micarea se face cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare f iind acelai pe por iunea nclinat i pe cea 1 . Trecerea pe por iunea orizontal se fa ce lin, f r modificarea modulului vitezei. orizontal , = 0,28 2 3 Determina i: a. energia mecanic total a copilului i s niu ei n punctul A (se va considera energia poten ial gravita ional nul la baza dealului); b. energia cinetic a sistemului c opil s niu n punctul B; c. viteza s niu ei la baza dealului, n punctul B; d. dista n a parcurs pe orizontal , pn la oprire.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 19 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 019 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. tiind c nota iile sunt cele utilizate n manualele de fizic , expresia puterii momentane dezvoltate de un automobil este: G G G G L mv 2 a. P = F d b. P = F v c. P = d. P = (2p) d 2 2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur a m rimii fizice exprimate prin produsul m v este: N m m a. b. N s c. 2 d. kg 2 (3p) s s s 3. tiind c nota iile sunt cele utilizate n manualele de fizic , co nstanta de elasticitate a unei tije se poate exprima cu ajutorul legii lui Hooke astfel: SEl0 l F S b. k = ESl0 c. d. k = E (5p) a. F = =E l l0 S l0 m . n absen a frec rii cu aerul, s n l imea la care energia cinetic este egal cu e nergia poten ial , m surat fa de nivelul solului, este: a. 2,5 m b. 4 m c. 5 m d . 7 m (3p) 4. Un corp este aruncat vertical n sus, de pe sol, cu viteza ini ial v 0 = 10 5. O scndur este lanst pe o suprafa orizontal , ca n figura al turat , cu viteza v orientat pe lungimea ei, de pe ghea (frecarea este neglijabil ) i p trunde par i al pe asfalt, oprindu-se din cauza frec rii. Viteza cu care trebuie lansat o scnd ur din acelai material dar de dou ori mai lung , pentru a p trunde pe asfalt pe a ceeasi distan ca i prima, este: v 2 v a. 2v d. c. b. v 2 2 2 (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 019 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : n figura al turat este reprezentat un fir inextens ibil, de care este suspendat un resort de mas neglijabil . La cap tul resortului se g sete un corp cu masa m = 1kg aezat pe un plan orizontal. Constanta elastic a resortului este k = 20 N/m . Firul rezist la o tensiune maxim T = 8 N iar resor tul este ini ial nedeformat. Cap tul superior al firului este ridicat treptat pe vertical . Determina i: a. for a de tensiune n fir n momentul alungirii resortulu i cu 2 cm ; b. valoarea alungirii resortului n momentul ruperii firului; c. for a de ap sare pe suprafa n momentul imediat anterior ruperii firului; d. for a de t ensiune minim la care trebuie s reziste firul pentru a putea desprinde corpul de suprafa .

Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 019 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp cu masa m = 2 kg , aflat la baza unui pla n nclinat de unghi = 45 , este lansat n lungul planului cu viteza v 0 = 6 m/s . Mica rea are loc cu frecare iar planul nclinat este suficient de lung. Coeficientul de frecare la alunecare este = 0,2 . Energia poten ial gravita ional a sistemului corp P mnt se consider nul la baza planului nclinat. Determina i: a. distan a parc urs de corp pe plan pn la oprire; b. energia poten ial gravita ional a sistemului corp - P mnt n momentul opririi; c. lucrul mecanic efectuat de for a de frecare n timpul mic rii corpului, pn la ntoarcerea acestuia la baza planului nclinat; d. vite za pe care o are corpul cnd revine la baza planului nclinat.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 20 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 020 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Unitatea de m sur n S.I. pentru lucrul mecanic este echiva lent cu: a. N m s 1 b. kg m 2 s 2 c. kg m s 2 d. kg m 2 s 3 (2p) 2. Un co er n vid, pornind din repaus, n cmpul gravita ional considerat uniform al P mntului. Dup parcurgerea unei distan e h , viteza corpului este v . n aceste condi ii est e valabil rela ia: a. g h = v b. 2 g h = v c. g h = v 2 d. 2 g h = v 2 (5p) 3. U n corp este lansat pe un plan orizontal de-a lungul c ruia coeficientul de freca re la alunecare este . Modulul accelera iei corpului are expresia: a. a = 2 g b. a = 2 g c. a = g d. a = g (3p) 4. Un sistem de corpuri de mici dimensiuni cu mase le m , respectiv 4m , legate ntre ele cu un fir de mas neglijabil , cade liber ve rtical sub ac iunea greut ii. n aceast situa ie, tensiunea din firul de leg tur a re expresia: (2p) a. T = 5 m g b. T = 3 m g c. T = 2 m g d. T = 0 5. O bar cilin dric din cauciuc este supus ac iunii unei for e care o comprim longitudinal. Dac deformarea relativ este de 10% , iar efortul unitar de 20 kN m 2 , modulul de el asticitate al barei este: a. 2 10 3 N m 2 b. 2 10 4 N m 2 c. 2 10 5 N m 2 d. 2 N m 2 (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 020 Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui corp cu masa m = 2 kg , aflat pe un p lan orizontal, G ac ioneaz for a F orientat ca n figura al turat , sub unghiul = 30 fa de orizontal . Corpul se afla ini ial n repaus i, datorit ac iunii for ei G F , se deplaseaz cu accelera ia constant a = 2 m s 2 . Coeficientul de frecare la alunecare este = 0,1 . a. Realiza i un desen n care s reprezenta i toate for ele care ac ioneaz asupra corpului. G b. Calcula i valoarea for ei F . G c. Determi na i valoarea minim a for ei F pentru care corpul nu apas pe planul orizontal. d . Calcula i valoarea accelera iei imprimate corpului n condi iile de la punctul c . (15 puncte) Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 020 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un automobil cu masa m = 1000 kg pornete din repau s i se deplaseaz pe o osea orizontal . Asupra automobilului ac ioneaz o for de rez isten la naintare direct propor ional cu greutatea acestuia. Coeficientul de prop or ionalitate are valoarea = 0,1 . Puterea dezvoltat de motorul automobilului es te constant , avnd valoarea P = 35 kW . Determina i: a. for a de trac iune exerci tat asupra automobilului, n momentul n care viteza sa este v = 7 m s 1 ; b. valoare a accelera iei imprimat automobilului n condi iile de la punctul a; c. viteza max im pe care o poate atinge automobilul n condi iile din enun ; d. varia ia energie i cinetice a automobilului, de la plecare pn la atingerea vitezei maxime.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 21 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 021 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Dac pe toat durata mic rii unui corp vectorul vitez moment an este egal cu vectorul vitez medie, atunci micarea corpului este: a. rectilinie cu accelera ie constant nenul b. curbilinie cu vitez constant c. rectilinie uni form d. rectilinie neuniform (2p) 2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale un it ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur a m rimii fizice exprimate prin expresia mgd poate fi scris n forma: a. kg m/s 2 b. m /s c. m/s 2 d. kg m 2 /s 2 3. Dou mingi A i B cu masele egale se afl , la un mome nt dat, la n l imile h A = 0 , respectiv hB = fa de sol i au vitezele v A = 20m/s , respectiv v B = 0 . Energia poten ial gravita ional se consider la nivelul sol ului. ntre energiile mecanice totale ale celor dou corpuri exist rela ia: a. E A = 0,25E B b. E A = 0,5E B c. E A = E B d. E A = 2E B (3p) 20m nul (5p) 4. Un fir din cauciuc E = 9,8 10 4 N/m 2 are n stare nedeformat lungimea de 1m i s ec iunea 10 mm 2 . For a deformatoare care alungete firul cu 1cm are valoarea de aproximativ: a. 1,5mN b. 2,8mN c. 7,6mN d. 9,8mN (2p) 5. Un juc tor de oin arunc mingea cu o vitez de 18 m/s . Un alt juc tor prinde mingea la acelai nivel de la care a fost aruncat , n momentul n care viteza mingii este de 12 m/s . Dac viteza mingii s-a redus numai datorit rezisten ei la naintarea prin aer i masa mingii es te 250g , lucrul mecanic efectuat de for a de rezisten este: a. 22,5J b. 30,5J c. 1 12J d. 225J (3p) ( ) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 021 Rezolva i urm toarea problem : Pe o suprafa orizontal se afl un corp A de mas m1 , legat prin fire inextensibile i de mas neglijabil de corpurile B i C . Firele s unt trecute peste scripe i ideali (f r frecare i lipsi i de iner ie) ca n figura a l turat . Masa corpului B este m 2 iar a corpului C este m 3 . L sat liber siste mul se deplaseaz accelerat (corpul C urc ). Coeficientul de frecare ntre corpul A i suprafa a orizontal este . (15 puncte)

a. Reprezenta i toate for ele ce ac ioneaz asupra corpurilor A , B i C . b. Deduc e i expresia accelera iei sistemului n func ie de m1, m 2 , m 3 , g, . c. Calcula i valoarea for ei de tensiune din firul care leag corpurile A i B n cazul n care m 1 = 1kg , m2 = 5kg , m3 = 2kg i = 0,2 . d. Considernd valorile numerice de mai sus , calcula i cea mai mic valoare pe care o poate avea masa unui corp suplimentar care ataat corpului C determin micarea sistemului cu vitez constant . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 021 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : De la baza unui plan nclinat suficient de lung se lanseaz n sus de-a lungul planului un corp de mas m = 4kg , care are, n momentul l ans rii, energia cinetic E 0 = 200J . Unghiul planului nclinat fa de orizontal es te = 30 . Corpul revine la baza planului nclinat i continu micarea pe un plan orizon tal. Trecerea pe planul orizontal se face lin, f r modificarea modulului vitezei . Deplasarea corpului se face peste tot cu frecare, coeficientul de frecare la a lunecare fiind = 0,4 . Determina i: a. valoarea vitezei cu care este lansat corp ul pe planul nclinat; b. puterea medie disipat de for a de frecare la urcarea cor pului pe planul nclinat; c. energia cinetic a corpului n momentul n care revine la baza planului nclinat; d. lucrul mecanic efectuat de for a de frecare pe distan a d = 0,5m , str b tut de corp pe planul orizontal.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 22 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 022 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manual ele de fizic , expresia energiei poten iale gravita ionale este: c. kx d. mgh (2p ) a. k x 2 / 2 b. mv 2 / 2 2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur a m rimii exprimate prin raportul m v 2 / F este: c. kg m/s 2 d. kg m 2 /s 2 (5p) a. kg m/ s b. m 3. Puterea medie consumat de un motor pentru a ridica uniform un utilaj c u masa m = 300 kg la n l imea de 60 m n 1,5 minute este: b. 2kW c. 12kW d. 120kW ( 3p) a. 1kW 4. Un corp de mas m = 3kg este suspendat de un resort vertical de lun gime nedeformat l 0 = 30cm , avnd constanta de elasticitate k = 1kN/m . La echili bru, alungirea relativ a resortului are valoarea: a. 10% b. 30% c. 100% d. 300% (2p) 5. Un copil se afl ntr-un lift care urc cu accelera ia a = 1m/s 2 orientat n sus. Raportul dintre for a de reac iune a podelei liftului i greutatea copilului este: , , c. 11 d. 12 (3p) a. 0,9 b. 1 Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 022 (15 puncte) d cu Rezolva i urm toarea problem : Un ciclist cu masa de M = 80 kg pornete din repaus pe un drum orizontal i parcurge o distan 2 accelera ia a = 0,25 m/s , atingnd viteza v = 18 km/h . Masa bicicletei este m = 20 kg . For a de trac iune dezvoltat este de n = 6,0 ori mai mare dect for a de r ezisten la naintare. a. Determina i intervalul de timp necesar atingerii vitezei v. b. Calcula i valoarea for ei de trac iune dezvoltat de ciclist. c. Dup atinge rea vitezei v, ciclistul se deplaseaz rectiliniu uniform i este dep it de un camio n de lungime A = 10m care circul n acelai sens, cu viteza v c = 54 km/h . Determin a i intervalul de timp T scurs ntre momentul cnd ciclistul este ajuns din urm i mom entul n care acesta este dep it de camion (se neglijeaz lungimea bicicletei). d. T rasa i graficul vitezei ciclistului n func ie de timp n primele t = 15 s de micare. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 022 (15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 2 kg se afl ini ial la baza un ui plan nclinat de unghi = 30 . Sub ac iunea unei G for e constante F orientat sub unghiul = 30 fa de planul nclinat, corpul este ridicat uniform pe plan, ca n figur a al turat . Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i planul nclinat est e 1 . Determina i: = 0,29 2 3 G a. lucrul mecanic efectuat de for a F la d ea corpului pe distan a d = 0,2 m ; b. lucrul mecanic efectuat de greutate la de plasarea corpului pe distan a d = 0,2 m ; c. energia poten ial gravita ional a s itemului corp P mnt dup ce corpul a parcurs distan a d = 0,2 m ; d. lucrul mecani c efectuat de for a de frecare pe distan a d = 0,2 m , n situa ia n care corpul ur c sub ac iunea unei for e de trac iune paralel cu planul.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 23 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 023 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. m km , i corespunde valoarea: 1. Vitezei de 15 , exprimate n s h km km km km a. 3,6 b. 36 c. 54 d. 72 (2p) h h h h 2. Unitatea de m sur pentru lucrul mecanic, exprimat cu ajutorul unit ilor de m sur fundamentale din S.I. e ste: m2 m m2 (3p) b. kg d. kg 2 a. kg 2 c. kg m s s s s 3. Doi not tori, care noa pe culoare paralele, pornesc simultan de la cap tul unui bazin cu lungimea L = 50 m i se deplaseaz cu vitezele constante v1=1 m/s i respectiv v2 = 0,8 m/s. Inter valul de timp n care un not tor execut ntoarcerea la cel lalt cap t al bazinului es te t = 0,5s. Distan a, fa de locul de ntoarcere, la care se afl not torii n momentul n care ei se ntlnesc (se afl pe o dreapt paralel cu linia de start) este egal cu a proximativ: a. 3,2 m b. 5,3 m c. 6,4 m d. 7,5 m (5p) 4. Dac viteza unui corp est e de n ori mai mare dect viteza altui corp identic, energiile cinetice ale celor doua corpuri sunt n raportul: 1 a. n 2 b. n c. d. 1 (3p) n 5. O s niu coboar rect iliniu uniform, sub ac iunea greut ii, pe un plan nclinat care formeaz unghiul cu orizontala. For a de frecare care ac ioneaz asupra s niu ei este: a. mg b. mg s in c. mg cos d. mg tg (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 023 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : O main de teren cu masa de 2,5 tone tracteaz pe un drum orizontal, cu viteza constant , o main identic al c rei motor nu func ionea z , folosind un cablu paralel cu axa drumului. Masa cablului este neglijabil . P entru fiecare main , for ele (datorate frec rilor) care se opun mic rii reprezint 10% din m rimea greut ii fiec rei maini. Puterea dezvoltat de maina din fa la un m oment dat este 100 kW. Determina i: a. m rimea for ei care se opune mic rii fiec rei maini; b. valoarea for ei de trac iune dezvoltate de motorul mainii din fa ; c . viteza de deplasare a celor dou maini, exprimat n km/h; d. valoarea tensiunii di n cablul care leag mainile, imediat dup ce acestea ncep s se deplaseze m accelerat , cu accelera ia a = 1,5 2 (considera i c for ele care se opun mic rii nu s-au sc himbat s semnificativ). Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 023

(15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un autoturism cu masa m = 1 t se deplaseaz pe un drum rectiliniu. Puterea dezvoltat de for a de trac iune km este constant , avnd valoarea P = 60 kW. Cnd viteza autoturismului este v1 = 36 , rezultanta for elor h km care se opun mic rii are valoarea R1 = 1 kN. Cnd viteza autoturismului are va loarea v 2 = 54 , h m accelera ia autoturismului este a2 = 2 2 , iar cnd viteza a utoturismului atinge valoarea maxim v 3 , s rezultanta for elor care se opun mic rii devine R3 = 3 kN. Determina i: km a. energia cinetic a autoturismului n momen tul n care viteza sa are valoarea v1 = 36 ; h b. accelera ia a1 a autoturismului cnd viteza are valoarea v1 ; c. rezultanta R2 a for elor care se opun mic rii cnd v iteza autoturismului este v 2 ; d. valoarea v 3 a vitezei maxime a autoturismulu i.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 24 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 024 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. m km 1. Vitezei de 10 , exprimate n , i corespunde valoarea: s h km km km km a. 3,6 b. 18 c. 36 d. 72 (2p) h h h h 2. tiind c simbolurile m rim ilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic , expresia matematic a energ iei cinetice este: mv 2 mv mv 2 b. mgh c. d. (5p) a. 2g 2 2 3. Unitatea de m sur pentru modulul de elasticitate este : kg m kg N b. 2 a. (3p) c. N d. s m m 4. O s niu coboar liber, f r frecare, pe un plan nclinat care formeaz unghiul cu oriz ontala. Accelera ia s niu ei este: b. g cos c. g sin d. g tg (3p) a. g

5. O br ar de ceas ca aceea din figura 1 este inut de cap tul superior, aflndu-se toat pe un plan nclinat f r frec ri. Cap tul inferior se afl exact la baza planu lui nclinat, ca n pozi ia a din figura 2. Se elibereaz br ara i se constat c se opr ete pe planul orizontal exact cnd ajunge toat n pozi ie orizontal (pozi ia b din fi gura 2). Dac este unghiul format de planul nclinat cu orizontala, atunci coeficie ntul de frecare dintre br ar i planul orizontal este: a. = sin b. = cos c. = tg = ctg (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 024 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp mic, de mas m = 0,5 kg , este aezat pe o s cndur orizontal i n acelai timp suspendat printr-un resort vertical, nedeformat, de lungime A 0 = 10 cm i constanta de elasticitate k = 10 N/m . Scndura este tras ori zontal uniform, iar resortul deviaz cu unghiul maxim = 600 fa de vertical . a. C alcula i greutatea corpului. b. Reprezenta i pe un desen toate for ele care ac i oneaz asupra corpului atunci cnd resortul este deviat cu unghiul = 600 fa de vert ical . c. Calcula i valoarea for ei cu care corpul apas asupra scndurii, pentru u nghiul dat. d. Determina i valoarea coeficientului de frecare dintre corp i scndur . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 024 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 1kg , aflat ini ial n repaus, e ste l sat s alunece liber pe un plan nclinat, dup care i continu micarea pe un drum orizontal. Planul nclinat formeaz unghiul = 300 cu orizontala. Pe planul nclinat d eplasarea se face f r frecare, iar pe planul orizontal cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare m dintre corp i planul orizontal fiind = 0,25 . Viteza co rpului la baza planului nclinat este v = 25 . Trecerea s pe planul orizontal se f ace lin, f r modificarea modulului vitezei. Determina i: a. n l imea fa de orizon tal a punctului de pe planul nclinat de unde ncepe micarea corpului; b. lucrul meca nic efectuat de for a de greutate pe ntregul traseu; c. lucrul mecanic efectuat d e for a de frecare pe ntregul traseu; d. distan a parcurs de corp pe planul orizo ntal pn la oprire.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 25 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 025 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Viteza de 7,2 km/h exprimat n func ie de unit i de m sur f undamentale din S.I. corespunde valorii: a. 1m/s b. 2m/s c. 10 m/s d. 20 m/s (2p ) 2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utili zate n manualele de fizic , unitatea de m sur a m rimii fizice exprimate prin pro dusul F d cos este : c. J d. W (3p) a. Ns b. N 3. Simbolurile m rimilor fizice f iind cele obinuite n manualele de fizic , expresia energiei poten iale gravita ion ale n cmp gravita ional uniform este: kx 2 mv 2 b. c. mgh d. Fd cos (5p) a. 2 2 4. Un l n ior omogen, de lungime A = 20 cm , este aezat pe marginea unei mese orizon tale, ca n figura al turat . Coeficientul de frecare dintre l n ior i mas este = 0, 25 . Lungimea minim , x 0 , a por iunii de l n ior situat pe mas , pentru care l n iorul r mne n repaus, este: a. 18 cm b. 16 cm c. 10 cm d. 4 cm 5. Sub ac iunea un ei for e rezultante F , un corp de mas m cap t o accelera ie a . O for ac ioneaz asupra unui corp cu masa de 2 ori mai mare va imprima o accelera ie: 3a 2a a. d . 2a b. c. a 2 3 (2p) tripl care (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 025 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp cu masa m = 1kg este suspendat la cap tul inferior al resortului unui dinamometru. Prin intermediul m dinamometrului, cor pul este ridicat vertical cu accelera ia a = 0,8 2 . s a. Reprezenta i pe un des en toate for ele care se exercit asupra corpului. b. Determina i valoarea for ei indicate de dinamometru. c. Calcula i constanta elastic a resortului dinamometr ului tiind c , n timpul ridic rii accelerate a corpului, resortul s-a alungit cu 2 cm. d. Calcula i valoarea for ei indicate de dinamometru dac ridicarea corpului s-ar face rectiliniu uniform. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 025 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 2kg se afl ini ial n repaus pe o suprafa orizontal . Asupra corpului se aplic , prin intermediul unui resort or izontal de mas G neglijabil , o for de trac iune F , a c rei valoare crete lent i determin alungirea resortului conform graficului al turat. Coeficientul de freca re la alunecare are valoarea = 0,2 . Determina i: a. constanta elastic a resortu lui; b. valoarea alungirii resortului n timpul deplas rii uniforme a corpului; G c. lucrul mecanic efectuat de for a F care trage de resort, n timpul deform rii r esortului de la x 1 = 2cm la x 2 = 4cm ; d. valoarea raportului dintre alungirea resortului n cazul mic rii uniforme i alungirea resortului n cazul mic rii cu accele ra ia constant a = 2m/s 2 .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 26 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 026 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Despre coeficientul de frecare la alunecare se poate spun e c : Ns a. se m soar n kg b. este o m rime fizic adimensional kg m c. se m soar n s Nm d. se m soar n (2p) kg 2. Un tren a parcurs prima jum tate din durata deplas rii sale cu v1, iar a doua cu v2. Viteza medie a trenului are expresia: 2v1v 2 v v v + v2 b. v m = v1v 2 d. v m = 1 (3p) a. v m = c. v m = 1 2 v1 + v 2 v1 + v 2 2 3. Raportul dintre lucrul mecanic efectuat de for a elastic la deformarea unei corzi elastice din cauciuc pe prima treime a deform rii i cel efectuat pe ultima treime a deform rii are valoarea: 1 1 a. b. c. 3 d. 5 (2p) 5 3 4. tiind c nota i ile sunt cele utilizate n manualele de fizic , expresia puterii momentane dezvolt ate de un automobil este: G G G G L mv 2 b. P = F v c. P = d. P = (3p) a. P = F d 2 d 5. O minge de baschet cu masa m = 0,5kg este aezat ntre doi pere i netezi, l ipsi i de frecare, ca n figura al turat . Cunoscnd unghiurile f cute de cei doi pe re i cu suprafa a orizontal , = 60 , respectiv = 30 , for ele de ap sare asupra pe re ilor 1, respectiv 2 au valorile: a. F1 = F2 = 4,33N b. F1 = 2,5N; F2 = 4,33N c. F1 = F2 = 2,5N d. F1 = 4,33N; F2 = 2,5N (5p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 026 Rezolva i urm toarea problem : Un muncitor avnd greutatea G1 = 950N ridic un sac de mas m = 80kg prin intermediul unui cablu de mas neglijabil , inextensibil, tr ecut peste un scripete ideal, f r frec ri, ca n figura al turat . Muncitorul ac i oneaz asupra firului cu o for constant F = 0,9kN . a. Calcula i accelera ia sacu lui. b. Determina i valoarea for ei de ap sare exercitat de om asupra planului o rizontal. c. Determina i valoarea maxim a accelera iei cu care poate fi ridicat sacul f r ca muncitorul s se ridice de pe sol. d. Se nlocuiete sacul cu un altul a c rui mas este m' = 40 kg . Calcula i valoarea for ei de tensiune din cablu tiin d c n aceast situa ie sacul este ridicat cu aceeai accelera ie ca la punctul a. (15 puncte) Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 026 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp cu masa m = 1kg se g sete la baza unui pla n nclinat care face unghiul = 30 0 cu orizontala. n l imea planului nclinat este h = 50cm iar coeficientul de frecare la alunecare este = 0,29 3 6 . Determina i: a . puterea necesar ridic rii corpului de-a lungul planului, cu viteza constant v = 30m/min ; b. lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului la ridicarea corpul ui pn n vrful planului nclinat; c. lucrul mecanic efectuat de for a de frecare la ur carea corpului pn n vrful planului nclinat; d. viteza cu care revine la baza planulu i nclinat corpul l sat liber pe plan la n l imea h = 50 cm , dac se neglijeaz for ele de frecare. ( )

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 27 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 027 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Rezultatul ob inut de un elev n urma rezolv rii unei probl eme este 100 J/s . Simbolurile unit ilor de m sur fiind cele utilizate n manualel e de fizic , acest rezultat poate reprezenta valoarea unei: a. puteri b. for e c . energii d. mase (2p) 2. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n man ualele de fizic , expresia care poate reprezenta o constant elastic este: a. kx 2 b. kx c. F x d. L x (3p) 3. ntr-o micare care are loc cu vitez constant pe o tra iectorie curbilinie, accelera ia mobilului: a. este nul b. are numai component n ormal c. are numai component tangen ial d. are att component normal ct i component tangen ial (5p) 4. Un corp coboar liber, f r frec ri, pe un plan nclinat. Pe m su r ce corpul coboar : a. viteza corpului crete i accelera ia scade b. viteza corpul ui scade i accelera ia crete c. viteza corpului crete i accelera ia crete d. viteza c orpului crete i accelera ia r mne constant (3p) 5. Un corp se deplaseaz pe un plan orizontal n virtutea iner iei. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i plan este = 0 ,1 . Proiec ia accelera iei corpului pe o ax avnd sensul pozitiv n s ensul mic rii corpului este: a. 2 m/s 2 b. 1m/s 2 c. 0 d. 2 m/s 2 (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 027 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Corpurile de mase m1 = 2kg i m 2 = 1kg se afl pe o suprafa orizontal cu frecare. Coeficientul de frecare este acelai pentru ambele corpuri i are valoarea = 0 ,6 . Corpurile sunt legate printr-un fir inextensibil de mas neglijabil , ca n figura al turat . Asupra corpului m1 ac ioneaz o for F = 20N a c rei direc ie formeaz cu orizontala unghiul . Dac for ele normale de ap sare exercitate de cele dou corpuri asupra suprafe ei de contact sunt egale, det ermina i: a. valoarea unghiului ; b. valorile for elor de frecare care ac ioneaz asupra celor dou corpuri, dac = 30 ; c. valoarea accelera iei sistemului format din cele dou corpuri; d. valoarea for ei de tensiune din firul de leg tur . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 027 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 2kg este lansat n sus de-a lung ul unui plan nclinat de unghi = 45 0 , cu viteza ini ial v 0 = 5m/s . Corpul revi ne n punctul de lansare cu viteza v = 3m/s . Determina i: a. energia cinetic a co rpului n momentul lans rii; b. lucrul mecanic efectuat de for ele de frecare ce a c ioneaz asupra corpului din momentul lans rii, pn n momentul revenirii n punctul i ni ial; c. n l imea maxim atins de corp fa de punctul de lansare; d. coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i planul nclinat.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 28 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 028 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manual e, unitatea de m sur a m rimii fizice descrise prin F A0 expresia este: S 0 A kg s kg N (3p) d. c. m m m s2 2. Dintre urm toarele m rimi fizice, m sura iner i ei unui corp este: a. puterea b. for a c. viteza d. masa (2p) 3. O persoan se cnt rete n lift. Cntarul indic o mas mai mare dect n realitate. n aceste condi ii liftul a. urc cu vitez constant b. coboar cu vitez constant c. urc cu accelera ie const ant orientat n sensul mic rii d. coboar cu accelera ie constant orientat n sensul m ic rii. (5p) 4. Vectorul accelera ie: a. este ntotdeauna paralel cu vectorul vitez b. are ntotdeauna direc ia i sensul vectorului vitez c. este paralel cu vectorul vitez numai n micarea rectilinie d. este ntotdeauna perpendicular pe vectorul vitez (2p) 5. Un muncitor ridic un corp cu masa de 50kg folosindu-se de un scripete, aa cum este ilustrat in figura al turat . El trage de sfoar cu o for de 600 N, ri dicnd corpul pe o distan d = 3 m. Prin compara ie cu valoarea lucrului mecanic ef ectuat de muncitor, valoarea energiei poten iale ctigat de corp este: a. aceeai b. cu 300 J mai mic c. cu 300 J mai mare d. cu 150 J mai mare (3 p) a. N m 2 b. Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 028 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Corpurile A, B i C sunt plasate ca n figur i conecta te prin fire inextensibile i de mas neglijabil . Cei doi scripe i sunt ideali (au frec ri neglijabile i sunt lipsi i de iner ie). Att pe planul nclinat ct i pe cel or izontal micarea se efectueaz cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare fii nd = 0,25. Corpurile B i C au fiecare greutatea egal cu 40N, iar corpul A coboar cu vitez constant . a. Reprezenta i toate for ele care ac ioneaz asupra sistemul ui de corpuri. b. Calcula i valoarea for ei de tensiune din firul care leag corp urile B i C. c. Calcula i valoarea for ei de frecare ce ac ioneaz la contactul di ntre corpul B i planul nclinat. d. Calcula i valoarea for ei de tensiune din firul AB dup ce se taie firul care leag corpurile B i C, dac masa corpului A este m A = 3,87 kg . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E

valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 028 Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m este lansat vertical n cmp gravita ional, de jos n sus, de la nivelul solului. Energia sa cinetic variaz n timp conf orm graficului din figura al turat . Considernd c for a de rezisten din partea ae rului este neglijabil , determina i : a. viteza ini ial a corpului; b. masa corp ului; c. n l imea maxim la care urc corpul; d. n l imea la care energia cinetic a corpului este egal cu energia sa poten ial (energia poten ial gravita ional se c onsider nul la nivelul solului). (15 puncte)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 29 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 029 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Un corp cu masa de 5kg se deplaseaz cu viteza de 10 m/s . Energia cinetic a corpului are valoarea: a. 25J b. 50J c. 250J d. 500J (2p) 2. t iind c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic , un itatea de m sur a mv m rimii poate fi scris n forma: t m s d. W a. W s b. J s c. W (5p) s m 3. Un automobil se deplaseaz rectiliniu cu viteza constant v = 108 km/h . Dac puterea motorului este P = 48 kW , for a de trac iune dezvoltat de acesta are valoarea: a. 1600 N b. 2600N c. 3000N d. 3600N (3p) 4. Lucrul mecanic efect uat de o for conservativ : a. este m rime fizic vectorial b. nu depinde de forma drumului parcurs de corp c. este negativ pentru for e motoare d. este totdeauna nul. (2p) 5. tiind c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic , expresia matematic a randamentului planului nclinat este: sin sin cos cos b. c. d. (3p) a. sin + sin cos + sin sin + cos cos + sin Miniterul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 029 Rezolva i urm toarea problem : Micarea celor dou corpuri pe planele nclinate fixe reprezentate n figura al turat se face f r frecare. Ini ial, sistemul de corpuri se afl n repaus. Firul inextensibil i de mas neglijabil este trecut peste un scrip ete f r frec ri i lipsit de iner ie. Se cunosc masele m1 = 3 kg , m 2 = 2 kg i (15 puncte) unghiurile = 30 0 , = 60 0 . a. Reprezenta i toate for ele care ac ioneaz asupra celor dou corpuri. b. Calcula i accelera ia sistemului de corpuri. c. Determina i viteza sistemului de corpuri dup intervalul de timp t = 5 s (firul i planele ncl inate se consider suficient de lungi). d. Determina i valoarea for ei care ac io neaz asupra scripetelui. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 029

(15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui corp, aflat ini ial n repaus pe un pla n orizontal pe care se poate mica f r frecare, ac ioneaz pe direc ie orizontal o for constant de valoare F = 4N . Dup un timp t = 2s energia cinetic a corpului ar e valoarea E c = 8J . a. Calcula i distan a parcurs de corp n intervalul de timp t . b. Determina i viteza corpului la momentul t = 2s . c. Calcula i masa corpulu i. d. La momentul t = 2s asupra corpului ncepe s ac ioneze o for orizontal suplim entar . Din momentul aplic rii for ei i pn la oprire corpul parcurge distan a D = 0,5m . Determina i valoarea for ei suplimentare.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 30 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 030 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1.tiind c nota iile sunt cele utilizate n manualele de fizic , expresia care poate reprezenta o putere mecanic este: G G G G a. F v b. F t c. F d d. mgh (2p) 2. Un mobil descrie o micare rectilinie uniform , cu viteza v = 5 m/s . Distan a parcurs de mobil n 15 minute este: a. 0,45 km b. 0,75 km c. 4,50 km d. 7,50 km (3p) 3. tiind c simbo lurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele d e fizic , at2 este: unitatea de m sur n sistemul interna ional a m rimii 2 a. m/s b. J c. N d. m (5p) 4. Un fir elastic are constanta de elasticitate k = 600 N/m . Se taie din fir o bucat de lungime egal cu o treime din lungimea total a firul ui nedeformat. Bucata t iat se ndep rteaz . Constanta elastic a p r ii r mase din fir are valoarea: a. 200 N/m b. 400 N/m c. 900 N/m d. 1800 N/m (3p) 5. Un corp este lansat cu viteza ini ial v 0 = 10m/s pe o suprafa orizontal . Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i suprafa este = 0,2 . n aceste condi ii, dist an a parcurs de corp pn la oprire este: a. 50 m b. 25 m c. 12 m d. 10 m (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 030 Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui corp A, de greutate G = 8 N , situat pe o suprafa 0 (15 puncte) orizontal , ac ioneaz o for F = 4 N care formeaz un unghi = 30 cu suprafa a orizontal , ca n figura al turat . Micarea corp ului este rectilinie uniform . a. Determina i masa corpului. b. Reprezenta i ntrun desen toate for ele care ac ioneaz asupra corpului A. c. Calcula i valoarea f or ei de frecare care ac ioneaz asupra corpului. d. Determina i valoarea coefici entului de frecare la alunecare dintre corp i suprafa a orizontal . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 030 Rezolva i urm toarea problem : Un corp este lansat de la nivelul solului, vertic al n sus. n graficul din figura al turat este redat dependen a energiei cinetice a corpului de n l imea la care se afl . Se neglijeaz pierderile energetice datorat e frec rii cu aerul. Energia poten ial gravita ional la nivelul solului este con siderat nul . Determina i: a. viteza cu care a fost lansat corpul de la suprafa a p mntului; b. masa corpului; c. lucrul mecanic efectuat de for a de greutate de la momentul lans rii pn la momentul n care corpul atinge n l imea maxim ; d. n l im ea la care se afl corpul n momentul n care valoarea vitezei acestuia este egal cu jum tate din valoarea vitezei cu care a fost lansat. (15 puncte)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 31 - mecanica Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. MECANIC Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . SUBIECTUL I Varianta 031 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera c orespunz toare r spunsului considerat corect. kJ 1. Puterea de 36 , exprimat n un it i din S.I. are valoarea: h a. 10 W b. 36 kW c. 100 kW d. 1000 kW (2p) 2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n man uale, unitatea de kx 2 este : m sur a m rimii fizice exprimat prin 2 m a. b. N c . J d. W (5p) s 3. tiind c nota iile sunt cele utilizate n manualele de fizic , ex presia matematic a for ei elastice este: JG JG JG JJ G JG JJ G c. F = k l d. F = m a a. F = k l b. F = kl 0 (3p) 4. Un corp este aruncat de la suprafa a p mntului, c u viteza ini ial v 0 = 10 EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic m , vertical n sus. n absen a s frec rii cu aerul, n l imea maxim la care urc corpu l fa de punctul de lansare este: a. 5 km b. 100 m c. 50 m d. 5 m (2p) 5. Un stlp de telegraf de lungime A = 10 m i de mas m = 200 kg se afl c zut pe sol, n pozi ie orizontal . Se presupune c stlpul are masa uniform distribuit . Lucrul mecanic m inim efectuat de o macara pentru a-l ridica n pozi ie vertical este de aproximati v: a. L = 10 J b. L = 10 3 J c. L = 10 4 J d. L = 10 4 kJ (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 031 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Dou discuri de mase m1 = 100 g i m 2 = 300 g sunt prinse ntre ele cu un resort de mas neglijabil . Suspendnd sistemul de discul supe rior, de mas m2 , resortul cap t lungimea A 1 = 40 cm . Aeznd sistemul pe o mas cu discul cu masa m1 n partea inferioar , lungimea resortului devine A 2 = 20 cm . a. Reprezenta i ntr-un desen toate for ele care ac ioneaz asupra fiec ruia dintre cele dou discuri, n situa ia n care sistemul este aezat pe mas cu discul de mas m1 n partea inferioar . b. Determina i valoarea for ei de reac iune normal cu care masa ac ioneaz asupra discului de mas m1 , n situa ia descris la punctul a. c. De termina i constanta elastic a resortului. d. Determina i lungimea resortului ned eformat. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 031

(15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui corp de mas m = 2 kg care se deplasea z cu frecare de-a lungul unei suprafe e orizontale ac ioneaz , un timp t , pe dir ec ie orizontal , o for de trac iune. Viteza corpului crete n intervalul de timp m m t = 5s de la valoarea v 1 = 2 la valoarea v 2 = 6 , distan a parcurs de corp n acest timp fiind d = 20 m . s s For a de frecare la alunecare dintre corp i supra fa a orizontal are valoarea Ff = 2 N . Determina i: a. energia cinetic a corpulu i n momentul n care viteza corpului este v 2 ; b. lucrul mecanic efectuat for a de trac iune n timpul t ; c. puterea medie dezvoltat de for a de trac iune; d. coefi cientul de frecare la alunecare dintre corp i suprafa a orizontal .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 32 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 032 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Un corp de mas m = 400g este suspendat de un resort elast ic pe care l alungete, la echilibru, cu A = 2cm . Constanta elastic a resortului es te: a. k = 200N/m b. k = 800N/m c. k = 2000N/m d. k = 8000N/m (2p) 2. Rezultanta a dou for e concurente F1 = 10N i F2 = 20N , care formeaz ntre ele un unghi = 60 , are modulul: b. 10 5 ( 22,4 )N c. 10 7 ( 26,5 )N d. 20 2 ( 28,3 )N (5p) a. 10 3 ( 1 7,3 )N 3. Un corp este ridicat cu vitez constant pe un plan nclinat cu randamentu l = 80% . Componenta tangen ial a greut ii corpului este Gt = 500N . For a de tr ac iune paralel cu planul necesar pentru a urca uniform corpul are valoarea: a. 900N b. 625N c. 525N d. 400N (3p) 4. Unitatea de m sur n S.I. a lucrului mecanic poate fi exprimat n forma: b. kg s 2 /m c. kg m 2 /s 2 d. kg m/s 2 (2p) a. kg s 2 /m 2 5. Energia cinetic a unui corp de mas m = 500g care se deplaseaz cu o vite z v = 2m/s este: a. 1000J b. 250J c. 2J d. 1J (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 032 Rezolva i urm toarea problem : Sub ac iunea unei for e orizontale F = 20 3 N , u n corp de mas m = 1kg urc (15 puncte) uniform pe un plan nclinat fix de unghi = 60 0 , ca n figura al turat . Micarea are loc cu frecare. a. Reprezenta i toate for ele care ac ioneaz asupra corpului. b . Calcula i valoarea for ei de ap sare normal la suprafa a planului nclinat. c. D etermina i valoarea for ei de frecare la alunecare dintre corp i plan. d. Calcula i valoarea coeficientului de frecare la alunecare. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 032 (15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : De la n l imea h = 30m fa de sol este lansat, vert ical n sus, cu viteza v 0 = 50m/s , un corp de mas m = 5kg . Se neglijeaz frec ri le cu aerul. Determina i: a. energia mecanic total la momentul ini ial, considern d c energia poten ial gravita ional este nul la nivelul solului; b. n l imea maxi m H la care ajunge corpul; c. viteza corpului imediat nainte de a atinge solul; d . lucrul mecanic efectuat de for a de greutate asupra corpului pe toat durata mic rii acestuia.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 33 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 033 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. mv 3 este aceeai cu unitatea de m sur a 1. Unitatea de m sur a m rimii definite prin expresia 3 produsului dintre m rimile fizice: a. putere i for ; b. energie i durat ; c. putere i deplasare; d. energie i mas . (2p) 2. Un m r cu masa 200 g cade de pe ramura unui pom i atinge solul cu energia cinetic de 1 0 J. Produsul dintre masa m rului i viteza acestuia imediat naintea contactului cu solul este: m m m m a. 1 kg ; b. 2 kg ; c. 4 kg ; d. 8 kg . (3p) s s s s 3. Pe o scndur , nclinat cu 30 fa de orizontal , alunec uniform o c r mid . Accelera ia c u care va aluneca aceeai c r mid pe scndura nclinat cu 45 fa de orizontal este de ap roximativ: b. 2 m/s2; c. 3 m/s2; d. 4 m/s2. (5p) a. 1 m/s2; 4. Un corp cu masa d e 10kg este l sat s cad liber n cmpul gravita ional (presupus uniform) al P mntului . Ca urmare, energia poten ial a sistemului corp-P mnt scade cu 2 kJ. Considernd c frecarea cu aerul este neglijabil , viteza atins de corp n urma acestui proces e ste: a. 4 m/s; b. 20 m/s; c. 40 m/s; d. 400 m/s. (3p) 5. Dou automobile A i B se deplaseaz uniform pe o autostrad , n acelai sens, cu vitezele vA = 72 km/h i respec tiv vB = 1,8 km/min. Automobilul B se afl n urma lui A. Viteza cu care se apropie automobilul B de automobilul A este: a. 10 m/s; b. 20 m/s; c. 30 m/s; d. 50 m/s . (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 033 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui parautist cu masa m = 60 kg care coboa r pe vertical ac ioneaz o for de rezisten din partea aerului care se opune coborr ii. Aceast for este propor ional cu viteza v a parautistului, Frezistenta = k v . Parautistul sare f r vitez ini ial din nacela unui aerostat care sta ioneaz la o n l ime foarte mare i i deschide imediat parauta. El atinge aproape de suprafa a P mn tului o vitez constant cu modulul v 0 = 5 m s 1 . a. Reprezenta i grafic for ele care se exercit asupra parautistului ntr-un moment oarecare al deplas rii sale. b. Deduce i expresia accelera iei parautistului la un moment dat n func ie de greuta tea sa i de viteza pe care acesta o are n momentul respectiv. c. Determina i valoa rea constantei de propor ionalitate k dintre Frezistenta i viteza parautistului. d . Cacula i valoarea accelera iei parautistului n momentul n care viteza sa avea val oarea v 1 = 4 m s 1 . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 033 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un camion avnd greutatea G se deplaseaz pe o osea c u viteza men inut tot timpul constant v 0 ; rezisten a la naintare R depinde numa i de viteza camionului. Cnd camionul urc pe un drum de pant p sin (unde este ungh iul f cut de drum cu planul orizontal), puterea camionului este P1 = 124 kW . Cnd camionul coboar un drum avnd aceeai pant p, puterea camionului este P2 = 112 kW . a. Scrie i rela ia dintre rezisten a la naintare R, puterea P0 i viteza v0 n cazul n care drumul este orizontal. b. Scrie i rela ia dintre rezisten a la naintare R, puterea P1, greutatea G, panta p i viteza v0 n cazul n care camionul urc drumul de pant p . c. Scrie i rela ia dintre rezisten a la naintare R, puterea P2, greutat ea G, panta p i viteza v0 n cazul n care camionul coboar drumul de pant p . d. Calc ula i puterea camionului pe drum orizontal.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 34 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 034 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Unitatea de m sur a accelera iei n S.I. este: N N Ns m (3p) b. c. d. a. 2 s m kg s 2. Dintre situa iile enumerate mai jos, modelul punctulu i material poate fi aplicat cel mai bine n cazul: a. unui vapor care intr la dana unui port b. unui avion aflat pe aeroport, care se ndreapt spre terminal c. unui cargou care traverseaz strmtoarea Bosfor d. unei rachete care zboar spre Lun . ( 2p) 3. Un corp punctiform de mas m cade liber, f r vitez ini ial , de la n l imea h . Energia cinetic a corpului la n l imea h / 4 este: a. mgh / 4 b. 3mgh / 4 c. mgh d. 2mgh (5p) 4. Dou corpuri se deplaseaz pe aceeai dreapt unul spre cel lalt , cu viteze constante. Valorile vitezelor corpurilor sunt v 1 = 3 m / s , respec tiv v 2 = 5 m / s . Valoarea vitezei relative a celui de-al doilea corp fa de pr imul este: m m m m b. 4 c. 2 d. 1 (3p) a. 8 s s s s N 5. Pe o mas se afl un reso rt ideal aezat orizontal avnd constanta de elasticitate k = 400 , comprimat m cu x = 2 cm . Unul dintre capetele resortului este fixat, iar cel lalt cap t este n co ntact cu un corp de mas m = 10 g . Resortul este l sat liber. Neglijnd frec rile, viteza corpului n momentul n care se desprinde de resort este: m m m m b. 8 c. 4 d. 2 (2p) a. 12 s s s s Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 034 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Pe o suprafa orizontal se deplaseaz un corp cu ma sa m1 = 5 kg . Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i suprafa este = 0,2 . a. Afla i valoarea for ei orizontale care, aplicat corpului, i-ar produce deplasarea m cu accelera ia a = 4 2 . s b. Corpul de masa m1 se leag de corpul d e mas m 2 = 3 kg printr-un fir inextensibil, de mas neglijabil , trecut peste sc ripetele ideal S, ca n figur . Sistemul este l sat liber. Considernd c valoarea co eficientului de frecare la alunecare dintre corpul de mas m1 i suprafa a orizonta l r mne aceeai, calcula i valoarea for ei de tensiune din firul de leg tur . c. Ca lcula i valoarea for ei cu care firul apas asupra scripetelui. d. Calcula i valo area masei suplimentare ce trebuie ad ugat corpului de mas m1 , pentru ca sistem ul s Proba E, F: Prob scris la Fizic se deplaseze cu vitez constant . A.1

A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 034 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui corp cu masa m = 12kg , aflat ini ial n repaus pe o suprafa orizontal , ac ioneaz o for orizontal avnd modulul F = 100 N . Fo a de frecare la alunecare are modulul egal cu o treime din greutatea corp ului. Corpul parcurge, din momentul n care ncepe s ac ioneze for a F , distan a d = 10m n intervalul de timp t = 2s . Determina i: a. puterea medie dezvoltat de for a de trac iune; b. lucrul mecanic efectuat de for a de frecare pe distan a d ; c. energia cinetic a corpului dup parcurgerea distan ei d ; d. viteza corpului d up parcurgerea distan ei d .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 35 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 035 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Unitatea de m sur pentru for exprimat n func ie de unit il e de m sur fundamentale din S.I., este: a. kg m s 1 b. kg m s 2 c. kg m 2 s d. m s 2 (2p) 2. Un automobil se deplaseaz cu viteza constant v 1 o distan d , apoi n continuare o distan egal , cu viteza constant v 2 . Viteza medie a automobilul ui pe ntreaga distan parcurs este: a. v 1v 2 v1 + v 2 b. 2v 1v 2 v1 + v 2 c. v1 + v 2 2 d. v1 v 2 2 (2p) 3. Un corp de mas m cade liber n vid, pornind din repaus de la n l imea h . Consid ernd for ele de rezisten la naintare neglijabile, energia cinetic imediat nainte de impactul cu solul este: a. E c = 2m g h b. Ec = 2m g h c. E c = m g h d. E c = m g h (3p) 4. Un fir elastic cilindric cu aria sec iunii transversale S i lungime a n stare nedeformat A 0 este supus ac iunii unei for e F care produce alungirea A . n aceast situa ie, este adev rat urm toarea rela ie de propor ionalitate direc t : F F F A0 F A ~ S A0 c. ~ S A b. ~ (5p) d. ~ a. A A0 S A S A0 5. O macara ridic u n corp cu masa m = 1000 kg , de la sol pn la o n l ime h = 18 m , n timp de 120 s . Puterea minim pe care trebuie s o dezvolte motorul macaralei este de aproximati v: , a. 0,15 kW b. 0,30 kW c. 150 kW d. 3,0 kW (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 035 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Pe un plan nclinat cu unghiul = 30 fa de orizontal alunec liber un corp cu masa m = 1kg . Coeficientul de frecare la alunecare pe p

lanul nclinat este = 0,25 . Determina i: a. valorile componentelor greut ii corpu lui pe direc ia paralel cu planul nclinat, respectiv normal la suprafa a acestuia ; b. accelera ia cu care coboar pe planul nclinat corpul l sat liber; G c. valoar ea for ei F paralel cu planul nclinat sub ac iunea c reia corpul coboar uniform p e plan; G G d. valoarea unei for e orizontale F1 care nlocuiete for a F , sub ac i unea c reia corpul urc pe plan cu vitez constant . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 035 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui corp cu masa m = 1kg , aflat pe o sup rafa orizontal , ac ioneaz o for de trac iune orientat orizontal, de-a lungul ax ei Ox. La momentul ini ial corpul trece prin origine cu viteza ini ial v 0 = 9m/ s , n sensul pozitiv al axei Ox. Coeficientul de frecare la alunecare are valoare a = 0,1 . For a rezultant care ac ioneaz asupra corpului depinde de coordonata x conform graficului din figur . Determina i: a. lucrul mecanic efectuat de for a rezultant la deplasarea corpului din pozi ia ini ial pn n punctul de coordonat x = 10 m ; b. valoarea lucrului mecanic efectuat de for a de frecare la deplasarea corpului din pozi ia ini ial pn n punctul de coordonat x = 10 m ; c. varia ia ene rgiei cinetice a corpului ntre momentul n care x = 0 i momentul n care x = 10 m . d. valoarea vitezei corpului n momentul n care coordonata sa este x = 10 m .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 36 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 036 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Dac scutur m sau batem un covor, praful este ndep rtat: a. deoarece praful are densitate mai mic dect covorul b. deoarece covorul este atrna t, iar praful are greutate c. datorit existen ei presiunii atmosferice d. datori t iner iei firelor de praf (2p) 2. Doi elevi parcurg de la coal pn acas aceeai dist an , d = 200 m . Ei pornesc de la coal n acelai moment, dar unul merge pe jos cu vi teza de 1m / s , iar cel lalt cu bicicleta, cu viteza de 18 km/h . Intervalul de timp scurs ntre momentul n care ajunge acas elevul care merge cu bicicleta i momen tul n care ajunge acas elevul care merge pe jos este: a. 65s b. 100s c. 160s d. 2 00s (3p) 3. Asupra unui corp cu masa m = 10kg , aezat pe un plan nclinat, ac ionea z o for de valoare F = 400N orientat paralel cu planul nclinat. Corpul urc pe plan cu accelera ia a = 10m/s 2 . Componenta tangen ial a greut ii corpului pe planul nclinat este Gt = 50N . Va loarea for ei de frecare este: a. 100N b. 250 N c. 300 N d. 350 N (5p) 4. Un om deplaseaz un corp efectund asupr a lui un lucru mecanic L1 = 1000 J n intervalul de timp de t 1 = 100s . Un alt om, deplasnd acelai corp, efectueaz un lucru mecanic L2 = 100 J n t 2 = 10s . Raportul puterilor mecanice dezvoltate de cei doi oameni, P1 / P2 , este: a. 1 b . 2 c. 5 d. 10 (3p) 5. Un autoturism, deplasndu-se pe o osea rectilinie, i modific v iteza de la v 1 = 54km/h la v 2 = 72km/h n intervalul de timp t = 10s . Accelera i a medie a autoturismului este: a. 0,25m/s 2 b. 0,5m/s 2 c. 1m/s 2 d. 2m/s 2 (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 036 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Dou corpuri de mase m1 = 12kg respectiv m 2 = 8kg sunt legate ntre ele cu un fir inextensibil de mas neglijabil i sunt aezate pe o s uprafa orizontal . Asupra corpului de mas m1 ac ioneaz for a F1 = 100 N a c rei direc ie formeaz cu orizontala unghiul 1 = 30 , iar asupra corpului de mas m 2 ac ioneaz for a F2 = 60N a c rei direc ie formeaz cu orizontala unghiul 2 = 45 , ca n figura al turat . Frecarea dintre corpuri i suprafa a orizontal se neglijeaz . a. Reprezenta i toate for ele ce ac ioneaz asupra fiec ruia dintre corpuri. b. D etermina i accelera ia corpurilor. c. Calcula i valoarea minim a for ei F1 , pen tru care ap sarea exercitat pe suprafa a orizontal de c tre corpul de mas m1 est e nul , unghiul 1 r mnnd nemodificat. d. Se modific valorile for elor astfel nct sis temul de corpuri se deplaseaz orizontal cu vitez constant . n G Proba E, F: Prob

scris la Fizic A.1 G A. Mecanic aceast situa ie, calcula i raportul dintre valor ile for elor F2 i F1 . Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 036 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 20kg este tras de-a lungul une i suprafe e orizontale cu ajutorul unei for e constante de valoare F = 100N , a c rei direc ie formeaz unghiul = 45 cu direc ia deplas rii. Corpul pornete din rep aus i parcurge distan a d = 80m . Considernd c micarea se face cu frecare, coeficie ntul de frecare la alunecare fiind = 0,1 , determina i: G a. lucrul mecanic efec tuat de for a F pe distan a d ; b. lucrul mecanic efectuat de for a de frecare p e distan a considerat ; c. energia cinetic a corpului dup ce a parcurs distan a d ; G d. puterea medie dezvoltat de for a F .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 37 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 037 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Iner ia corpurilor este: a. proprietate fizic m surabil b . m rime fizic scalar c. m rime fizic vectorial d. m rime fizic de stare (2p) 2. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manuale, unitatea de m sur n S.I. a m rimii fizice exprimat prin produsul mg sin poate fi scris n forma: m2 m m d. kg 2 (3p) b. N s c. kg 2 s s s 3. De un resort elastic avnd constanta d e elasticitate k este suspendat un corp de mas m, alungirea n acest caz fiind A . Dac resortul aflat n starea nedeformat se taie n dou buc i identice, iar de una di ntre ele se suspend acelai corp de mas m, atunci alungirea noului resort va fi: A 3A b. A c. d. 2A (2p) a. 2 2 4. Un turist avnd masa m = 90 kg urc un munte, de la co ta h1 = 840 m pn la cota h 2 = 1340 m . Lucrul mecanic efectuat de greutatea turi stului este: a. 450 kJ b. 450 kJ c. 1206 kJ d. -1206 kJ (3p) 5. Dou corpuri supr apuse, de mase m1 = 10 kg , respectiv m 2 = 3 kg , se afl n repaus ca n figura al turat . For a cu care corpul 2 ac ioneaz asupra corpului 1 are valoarea: a. de 3 0 N orientat pe vertical n sus b. de 30 N orientat pe vertical n jos c. de 100 N o rientat pe vertical n sus d. de 100 N orientat pe vertical n jos. (5p) a. kg Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 037 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 50kg aflat ini ial n repaus pe o suprafa orizontal f r frecare, este legat de un suport fix printr-un fir orizo ntal de mas neglijabil , ntins, netensionat. Se tie c for a ce ac ioneaz asupra co rpului de mas m depinde de timp conform rela iei F (t ) = (10t + 10) [N], iar fi rul se rupe la o for de tensiune Tmax = 100 N . a. Determina i momentul de timp la care se rupe firul. b. Reprezenta i grafic valoarea for ei de tensiune din fi r n func ie de timp, n primele 9 s de la nceputul ac iunii for ei F. c. Imediat dup ruperea firului, corpul intr ntr-o zon n care coeficientul de frecare la alunecar e dintre corp i plan este = 0,2 . Determina i valoarea for ei de frecare dintre c orp i plan. d. Determina i accelera ia pe care o are corpul la momentul t = 10s . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 037

(15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : O camionet de mas m = 1,6 t se deplaseaz pe un dr um orizontal, astfel nct viteza acesteia crete liniar n timp. La momentul t 1 viteza sa este v1 = 18 km h , iar la un moment ulterior t 2 , devine v 2 = 20 m s . n i ntervalul de timp t = t 2 t1 , for a de trac iune produs de motorul camionetei ef ectueaz un lucru mecanic L = 375 kJ , dezvoltnd o putere medie P = 75 kW . Determ ina i: a. energia cinetic a camionetei la momentul de timp t1 ; b. lucrul mecani c efectuat de for ele de rezisten n intervalul de timp t ; c. distan a parcurs de camionet n intervalul de timp t ; d. for a de trac iune dezvoltat de motor.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 38 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 038 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. tiind c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic , teorema varia iei energiei cinetice a punctului material se scrie corect: c. Ec Ec 0 = kx 2 d. Ec Ec 0 = L (2p) a. Ec = E p b. Ec = L + E 2. ti nd c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n m anualele de fizic , unitatea de m sur a m rimii fizice avnd expresia mgd este: (5 p) a. kg m 2 /s 2 b. kg m/s c. m/s2 d. kg m/s 2 3. Un resort elastic se alungete cu 1 cm atunci cnd asupra lui se ac ioneaz cu o for de 20 N. Lucrul mecanic efect uat asupra resortului de o for deformatoare care crete lent de la 0 la 40 N, conf orm graficului din figura al turat , este: (3p) a. 0,1J b. 0,2 J c. 0,4 J d. 0,8 J 4. Un corp cade liber n cmpul gravita ional (considerat uniform) al P mntului. F or a de frecare cu aerul este propor ional cu viteza Fr = k v . n prima parte a mic rii spre p mnt, accelera ia corpului: a. crete, propor ional cu distan a parcurs ; b. crete, propor ional cu viteza corpului; c. scade; d. este tot timpul egal cu g . (2p) 5. Puterea motorului unei maini care se deplaseaz pe autostrad cu vitez a constant de 144 km / h este P = 50kW . For a de trac iune medie are valoarea d e: a. 347,22 N b. 1250 N c. 12,5kN d. 75kN (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 038 Rezolva i urm toarea problem : Dou l zi avnd fiecare masa m = 40kg sunt deplasate pe o suprafa orizontal sub ac iunea cte unei for e F , ca n figurile al turate. C oeficientul de frecare la alunecare este = 0,1 i unghiul format de for cu orizont ala este = 30 . a. Reprezenta i toate for ele care se exercit asupra l zii din de senul 1. b. Deduce i expresiile reac iunii planului asupra fiec rei l zi. c. L z ile sunt deplasate cu aceeai accelera ie. Preciza i n care dintre situa ii (15 puncte) este necesar o for F de modul mai mare. Justifica i r spunsul. d. Calcula i alun girea absolut a unui cablu din o el ( E = 2 1011 N m2 ) de lungime l 0 = 60 cm i c u aria sec iunii S = 1mm 2 , prin intermediul c ruia se aplic for a de trac iune la deplasarea uniform a l zii n cazul din desenul 1. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 038 Rezolva i urm toarea problem : Un proiectil de mas m = 100g str punge vertical o

grind de lemn a c rei sec iune transversal este un p trat cu latura l = 20cm . Proiectilul intr n grind cu viteza ini ial v 0 = 500m/s i iese cu viteza v = 400m/ s (ca n figura al turat ). Determina i: a. energia cinetic ini ial a proiectilulu i; b. lucrul mecanic efectuat de for a de greutate a proiectilului pe durata str pungerii grindei; c. accelera ia proiectilului n grinda de lemn, presupunnd c pe durata trecerii prin grind for ele de rezisten sunt constante; d. lucrul mecanic efectuat de for a de rezisten ntmpinat de proiectil n grind . (15 puncte)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 39 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 039 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Lucrul mecanic efectuat de for a elastic la alungirea pe o distan x a unui resort avnd constanta de elasticitate k , ini ial nedeformat, a re expresia: kx kx 2 kx 2 c. L = d. L = (2p) b. L = a. L = kx 2 2 2 2. n timpul mic rii unui corp, vectorul vitez are direc ia i sensul vectorului accelera ie. n ace ste condi ii viteza corpului: a. r mne constant b. crete c. scade d. i schimb sensul (3p) G v 3. Unitatea de m sur n S.I. a m rimii fizice definite prin raportul este : t 2 c. m/s d. m s 2 (2p) a. m/s b. m s 4. n graficul din figura al turat este re prezentat energia poten ial gravita ional a unui corp n func ie de n l imea la car e se g sete acesta. Masa corpului este: a. 500g b. 1kg c. 2kg d. 5kg (3p) 5. Un c orp i p streaz starea de micare rectilinie i uniform sau r mne n repaus dac asupra cor pului ac ioneaz : a. o singur for b. dou for e pe direc ii diferite c. mai multe for e cu orient ri diferite, iar rezultanta lor este nenul d. mai multe for e c u orient ri diferite, iar rezultanta lor este nul (5p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 039 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Dou corpuri de mase m1 = m 2 = m = 2 kg sunt lega te prin intermediul unui fir inextensibil i de mas neglijabil trecut peste un scr ipete f r frec ri i lipsit de iner ie situat n vrful unui plan nclinat cu unghiul fa de orizontal , ca n figura al turat . Se cunosc: coeficientul de frecare la alun ecare ntre corp i planul nclinat = 0,25 i sin = 0,6 . a. Reprezenta i for ele care a c ioneaz asupra fiec ruia dintre corpuri. b. Calcula i valoarea for ei de frecar e la alunecare dintre corpul de mas m1 i planul nclinat. c. Calcula i accelera ia cu care corpul de mas m1 urc pe plan. d. Calcula i valoarea for ei de tensiune d in firul de leg tur . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 039

(15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui corp cu masa m = 500g aflat ini ial n repaus pe o suprafa orizontal , n originea axei Ox, se exercit o for rezultant or izontal orientat de-a lungul axei Ox, al c rei modul depinde de coordonat confor m graficului al turat. Determina i: a. lucrul mecanic efectuat de aceast for asu pra corpului pe intervalul [ 0m ; 4m ] . b. valoarea energiei cinetice a corpulu i n momentul n care acesta trece prin punctul de coordonat x = 2m . c. viteza corp ului n momentul n care acesta trece prin punctul de coordonat x = 2m . d. lucrul m ecanic care trebuie efectuat ncepnd din punctul de coordonat x = 4m pentru oprirea corpului.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 40 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 040 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Afirma ia corect privind rezultanta a dou for e concurent e este: a. modulul rezultantei este ntotdeauna mai mare dect oricare dintre module le componentelor b. rezultanta este perpendicular pe planul determinat de cele d ou for e c. modulul rezultantei este ntotdeauna egal cu suma modulelor componente lor d. rezultanta este suma vectorial a componentelor (2p) 2. For a de tensiune n tr-un fir inextensibil ntins, aflat n micare accelerat , are aceeai valoare n orice s ec iune transversal a firului doar dac : a. firul este ntins la ambele capete b. firul are masa neglijabil c. firul este trecut peste un scripete ideal d. firul prezint o deformare pu in vizibil (3p) 3. Asupra unui resort elastic ac ioneaz l a ambele extremit i, n sensuri contrare, cte o for avnd modulul egal cu 20N . Alung irea resortului este egal cu 10cm . Constanta de elasticitate a resortului este egal cu: a. 2N/m b. 40N/m c. 200N/m d. 400N/m (3p) 4. Randamentul unui plan nclin at este egal cu 75% . Cunoscnd valoarea coeficientului de frecare la 1 , m sura u nghiului f cut de plan cu suprafa a orizontal este: alunecare = 0,192 3 3 b. / . / 4 d. / 3 (5p) a. / 6 5. n figura al turat este reprezentat dependen a de timp a vitezei unui corp. Lucrul mecanic total efectuat de for a rezultant care ac i oneaz asupra corpului n timpul celor 30s este egal cu: a. 0J b. 100J c. 200J d. 3 00J (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 040 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp este l sat s alunece liber, pornind din r epaus, cu frecare ( = 0,2 ), din vrful unui plan nclinat ce face cu orizontala ung hiul de 45 0 . Cnd acesta ajunge la baza planului i continu micarea pn la oprire pe u n plan orizontal cu un coeficient de frecare la alunecare dublu fa de cel de pe planul nclinat. Corpul ajunge la baza planului nclinat cu viteza de 10 m/s i se con sider c aceasta este i viteza cu care intr pe planul orizontal. Determina i: a. a ccelera ia corpului pe planul nclinat; b. accelera ia corpului pe planul orizonta l; c. timpul total ct dureaz micarea corpului; d. distan a parcurs de acesta pn la oprire pe suprafa a orizontal . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 040 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp avnd masa egal cu 2kg este aruncat vertica l n sus, de la 30cm fa de sol, n cmpul gravita ional terestru. Frec rile cu aerul s e consider neglijabile. Considera i nivelul solului ca nivel de referin pentru c alculul energiei poten iale. a. Calcula i energia poten ial gravita ional a sist emului corp-P mnt atunci cnd corpul se afl la n l imea de 30cm . b. Determina i vit eza cu care a fost aruncat corpul, dac acesta urc pn la o n l ime maxim egal cu 12 ,3m fa de sol. c. Calcula i lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului din mo mentul arunc rii sale i pn la atingerea solului. d. Afla i n l imea la care energia cinetic a corpului este egal cu energia sa poten ial .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 41 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 041 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. L 1. Unitatea de m sur pentru m rimea fizic exprimat prin ra portul dintre lucrul mecanic efectuat i t intervalul de timp este: N a. W (3p) b. J s c. W s d. s 2. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manualele de fizica, rela ia de defini ie pentru vectorul accelera ie medie este: G G G G G G G G v v F b. a med = c. a med = d. a med = F m (2p) a. a med = t t m 3. O cutie cu masa m este lansat pe o suprafa orizontal , coeficientul de frecare fiind di ferit de zero. For ele care ac ioneaz asupra cutiei n timpul deplas rii acesteia sunt: a. greutatea, reac iunea normal din partea planului b. greutatea, tensiune a, reac iunea normal din partea planului c. greutatea, for a de frecare, reac iu nea normal din partea planului d. greutatea, for a de frecare, for a de ap sare normal pe plan (5p) 4. Dou corpuri punctiforme sunt aruncate n cmp gravita ional s ub unghiuri diferite cu aceeai vitez ini ial , urmnd traiectoriile 1 i 2, reprezent ate n figura al turat . Frec rile fiind neglijabile, la n l imea h vitezele corpur ilor se afl n rela ia: a. v 1 > v 2 G K b. v 1 = v 2 c. v 1 = v 2 d. v 1 < v 2 (2 p) 5. O macara ridic vertical un corp cu masa de 40 kg, cu viteza constant v = 2 m/s . Puterea dezvoltat de macara este: a. 5 mW b. 80 W c. 200 W d. 800 W (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 041 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Dou corpuri cu masele m1 = 4 kg i m 2 = 8 kg legat e printr-un fir ideal, alunec liber pe un plan nclinat cu unghiul = 30 fa de orizo ntal . Micarea se efectueaz cu frecare, coeficientul de frecare fiind pentru prim ul corp 1 1 1 = 0,29( ) , iar pentru al doilea 2 = 0,58( ). 3 2 3 a. Reprezenta i toate for ele care ac ioneaz asupra sistemului de corpuri legate prin fir. b. C alcula i accelera ia sistemului de corpuri. c. Calcula i tensiunea din fir. d. S tabili i dac firul de leg tur ar mai r mne tensionat n absen a frec rii ntre corpur i i suprafa a planului nclinat. Justifica i r spunsul. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 041 Rezolva i urm toarea problem : Un vehicul cu masa m = 500 kg merge pe un drum or izontal cu viteza v = 20 (15 puncte) m . Dup aplicarea unei for e de s frnare constante, el se oprete n timpul t = 20 s . Calcula i: a. energia cinetic a c orpului n momentul nceperii frn rii; b. lucrul mecanic efectuat de for a de frnare pn la oprirea corpului; c. valoarea for ei de frnare; d. distan a parcurs de corp pn la oprire.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 42 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 042 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Unitatea de m sur a m rimii fizice egale cu raportul dint re for i mas exprimat n func ie de unit ile fundamentale ale S.I., este: J N m m c . b. d. 2 (2p) a. 2 s s s s 2. Un m r cu masa 200 g cade de pe ramura unui pom. Imediat naintea contactului cu solul, produsul dintre m masa m rului i viteza aces tuia este 2 kg . n acelai moment, energia cinetic a m rului este: s a. 0,2 J b. 1 J c. 10 J d. 20 J (3p) 3. Pe o scndur nclinat cu 45 fa de orizontal alunec o c r mi d cu accelera ia 3 m/s2. Tangenta unghiului de nclinare a scndurii fa de orizontal pentru care c r mida va aluneca uniform este de aproximativ: a. 0,57 b. 0,71 c. 1,00 d. 1,73 (2p) 4. Un corp de mas 10 kg este aruncat vertical n sus, n cmpul gra vita ional (presupus uniform) al P mntului, cu viteza 10 m/s. Frec rile cu aerul se neglijeaz . Energia poten ial gravita ional se consider nul n punctul de arunc are. Valoarea maxim a energiei poten iale este: a. 5 J b. 50 J c. 0,5 kJ d. 5 kJ (5p) 5. Dou automobile A i B se deplaseaz uniform pe o osea, unul spre altul, cu vitezele vA = 54 km/h i respectiv vB = 1,5 km/min. Viteza cu care se apropie auto mobilul A de automobilul B este: a. 10 m/s b. 15 m/s c. 25 m/s d. 40 m/s (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 042 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Trei automobile, M, N i P se deplaseaz uniform, cu vitezele VM = 2VN = 2VP = 90 km/h pe o autostrad dreapt ; la ora 11.55 (ora 11 i 55 minute), N se afl la mijlocul distan ei D = 9 km dintre M i P. a. Determina i viteza v1 cu care scade distan a dintre M i N. b. Stabili i orD hh .mm la care automobilul M va ajunge din urm automobilul N. c. Calcula i distan D parcurs de fiecare automobil n intervalul de timp cuprins ntre ora 11.55 i ora hh. mm la care M l-a ajuns din urm pe N. d. Reprezenta i grafic dependen a de timp a coordonatei automobilului P, alegnd axa Ox ca n figur , fixnd originea timpului la ora 11.55 i limitnduv la intervalul de timp dintre 11.55 i ora la care P ajunge n or iginea O. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 042 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : n figura al turat este reprezentat dependen a de n l ime a modulului for ei cu care ac ioneaz cablul de trac iune asupra cabinei un ui ascensor cu masa m = 500 kg aflat ntr-o cl dire de n l ime mare. Ascensorul urc de-a lungul axei verticale Oy. La momentul ini ial t 0 = 0 cabina ascensorului se afla n repaus n originea axei Oy. Energia poten ial gravita ional se consider n ul n originea axei Oy. For ele de frecare se neglijeaz . Determina i: a. lucrul m ecanic cheltuit de motorul care ridic ascensorul pn cnd acesta atinge n l imea y 1 = 10 m ; b. energia poten ial a cabinei ascensorului n momentul n care ascensorul se afl la y 1 = 10 m ; c. viteza cabinei ascensorului, n momentul specificat la p unctul b; d. puterea instantanee a motorului n momentul n care ascensorul se afl l a n l imea y 2 = 22 m .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 43 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 043 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Lucrul mecanic efectuat de c tre o for constant F care ac ioneaz asupra unui corp ntr-un interval de G timp n care varia ia vectorului de p ozi ie a corpului este d are expresia: (2p) d 2. tiind c simbolurile m rimilor fi zice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , mv 2 unit atea de m sur a m rimii este: 2 b. kg m/s c. m/s 2 d. J (5p) a. N 3. Un corp cu masa m = 800kg este ridicat cu vitez constant , cu ajutorul unei macarale, de la nivelul solului pn la n l imea h = 35m . Lucrul mecanic efectuat de macara este: a. 280kJ b. 28kJ c. 28kJ d. 280kJ (3p) 4. Un resort, de constant elastic k = 10N/m , este men inut comprimat cu 2cm . Modulul for ei deformatoare care ac ioneaz a supra resortului are valoarea: a. 0N b. 0,05N c. 0,1N d. 0,2N (3p) 5. Un corp ar e masa m i viteza v . Un alt corp are masa 3m i viteza 2v . Asupra lor ncep s ac io neze for e identice, n sens invers vitezei, care determin oprirea lor. Dac al doi lea corp se oprete dup un interval de timp t , atunci primul corp se oprete dup un interval de timp: a. t / 9 b. t / 6 c. t / 3 d. 6t (2p) a. F d b. F d c. F d d. F Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 043 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Dou corpuri de mase m1 i m 2 sunt legate printr-un fir inextensibil i de mas neglijabil , trecut peste un scripete ideal fixat n vrfu l planului nclinat de unghi = 45 0 , ca n figura al turat . Micarea pe planul nclina t se face 2 . Determina i: cu frecare, coeficientul de frecare fiind = 0,707 2 raportul m1 / m2 pentru care sistemul se deplaseaz rectiliniu uniform, astfel nct m 2 coboar pe planul nclinat; b. accelera ia sistemului de corpuri dac m1 = 3m 2 ; c. valoarea for ei de tensiune n fir dac m 2 urc , m1 = 1kg i a = 4,48m/s 2 ; d. distan a parcurs de sistemul de corpuri n timpul t = 2s , dac acesta pleac din re paus iar accelera ia are valoarea a = 0,75m/s 2 . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 043 (15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 1kg , aflat ini ial n repaus la n l imea H = 5m , este l sat liber s alunece f r frecare pe o suprafa curb AB, c a n figura al turat . ncepnd din punctul B el i continu micarea cu frecare pe planul o rizontal, coeficientul de frecare fiind = 0,2 . Energia poten ial gravita ional se consider nul n punctul B. Determina i: a. viteza corpului n punctul B; b. lucru l mecanic efectuat de greutate la deplasarea corpului ntre punctele A i B; c. dist an a parcurs de corp pe suprafa a orizontal pn cnd energia mecanic total a acestui a devine egal cu un sfert din energia mecanic total ini ial ; d. distan a parcur s de corp pe suprafa a orizontal pn la oprire.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 44 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 044 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Viteza de 45 km/h , exprimat n func ie de unit i de m sur fundamentale n S.I., este: a. 12,5 m/s b. 15,0 m/s c. 17,5 m/s d. 20,0 m/s (2p) 2 . Unitatea de m sur a puterii mecanice, scris n func ie de unit ile de m sur fund amentale n S.I., este: m2 m2 m m a. kg 2 c. kg (3p) b. kg 2 d. kg 3 s s s s 3. tii nd c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n m anualele de fizic , 2h este: unitatea de m sur a m rimii g a. m b. s c. m/s d. m 2 /s 2 (5p) 4. De cap tul liber al unui resort vertical, ini ial nedeformat, de constant de elasticitate k = 150 N/m , este suspendat un corp. Alungirea resort ului n momentul n care corpul se afl n pozi ia de echilibru este 3 cm . Masa corpul ui este: a. 22 g b. 45 g c. 225 g d. 450 g (3p) 5. Pentru a ridica un corp la o anumit n l ime este folosit un plan nclinat de unghi = 60 . Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i plan este = 0,43 3 / 4 . n aceste condi ii, randamentul planului nclinat este: a. 57% b. 60% c. 80% d. 90% ( ) (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 044 Rezolva i urm toarea problem : Un corp A, de greutate G = 40 N , este men inut n echilibru pe un plan nclinat de unghi = 30 0 cu ajutorul unui fir ideal, inextens ibil. Asupra G corpului ac ioneaz o for orizontal F , ca n figura al turat . Frec rile dintre corp i plan se consider neglijabile. a. Determina i masa corpului. b . Reprezenta i toate for ele care ac ioneaz asupra corpului A. (15 puncte) c. Dac valoarea for ei orizontale este F = 17,3 N 10 3N , calcula i valoarea ten siunii din fir. G d. Afla i valoarea minim a for ei F pentru care corpul A nu ma i exercit ap sare pe suprafa a planului nclinat. ( )

Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 044 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui corp de mas m = 2,5 kg care se deplas eaz orizontal de-a lungul axei Ox ac ioneaz , pe direc ia axei Ox, o for variabi l . Dependen a proiec iei for ei pe axa Ox de coordonata x este reprezentat n fig ura al turat . Cnd for a a nceput s ac ioneze asupra corpului, acesta se afla n rep aus n originea axei Ox. For a se exercit pn cnd corpul ajunge la coordonata x f = 4 m , f r s mai existe alte for e. Determina i: a. accelera ia corpului n interval ul de timp n care for a este constant ; b. distan a parcurs de corp n intervalul d e timp n care for a scade de la valoarea maxim pn la zero; c. viteza corpului n mom entul n care coordonata are valoarea x 2 = 3 m ; d. lucrul mecanic efectuat de fo r n timpul deplas rii corpului din punctul de coordonat x 1 = 1m pn n punctul de co ordonat x f = 4 m .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 45 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 045 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Dintre m rimile fizice de mai jos, m rime fizic adimensio nal este: a. masa; b. accelera ia; c. energia; d. coeficientul de frecare. (2p) 2. n expresiile de mai jos P reprezint puterea mecanic , v - viteza, t - timpul, L - lucrul mecanic iar m - masa corpului. Expresia care are ca unitate de m sur newtonul este: a. P / v b. Pt c. L / t d. mv (3p) 3. Un corp se deplaseaz rectil iniu i uniform. Rezultanta for elor ce ac ioneaz asupra corpului este: a. paralel cu direc ia de deplasare a corpului i orientat n sensul deplas rii b. paralel cu direc ia de deplasare a corpului i orientat n sens invers deplas rii c. nul d. per pendicular pe direc ia de deplasare a corpului (5p) 4. Un corp de mas m , l sat liber pe un plan nclinat care face un unghi cu orizontala, se afl n repaus. Valoar ea for ei cu care planul nclinat ac ioneaz asupra corpului este: a. nul b. mg sin c. mg cos d. mg (3p) 5. Un camion parcurge jum tate din drumul s u cu viteza v 1 = 60km/h , iar restul cu viteza v 2 = 40km/h . Viteza medie a camionului pe ntr eaga distan parcurs are valoarea: a. 45km/h b. 48km/h c. 50km/h d. 55km/h (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 045 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Cele dou corpuri din figura al turat au masele m1 = 500g i m 2 = 300g i sunt legate prin intermediul unui fir inextensibil i de mas neglijabil trecut peste un scripete ideal. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corpul de mas m1 i suprafa a de sprijin este = 0,4 . Determina i valoarea: a. for ei de frecare la alunecare care ac ioneaz asupra corpului de mas m1 ; b. accelera iei sistemului format din cele dou corpuri; c. for ei de ap sare exerc itat asupra scripetelui; d. vitezei sistemului la momentul t = 4s , dac la momen tul ini ial corpurile se g sesc n repaus. Considera i c ini ial corpul de mas m1 este suficient de departe de scripete iar corpul m 2 nu ajunge pe sol. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 045 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : n graficul din figura al turat este reprezentat de penden a energiei cinetice a unui corp, lansat vertical n sus de la suprafa a p mn tului, de n l imea la care se g sete corpul. Folosind datele din grafic i considernd c for ele de rezisten ce ac ioneaz asupra corpului sunt neglijabile, determina i: a. energia mecanic total a corpului; b. masa corpului; c. viteza ini ial a co rpului; d. n l imea la care energia cinetic a corpului reprezint o frac iune f = 0,25 din energia sa poten ial . Energia poten ial gravita ional se consider nul la suprafa a p mntului.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 46 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 046 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Sub ac iunea unei for e constante, un corp i m rete viteza d e la valoarea ini ial v 1 = 4m/s la valoarea v 2 = 8m/s . n aceste condi ii, ener gia cinetic a crescut de: a. 0,25ori b. 2ori c. 4 ori d. 32ori (2p) 2. Asupra un ui corp de mas m = 2kg care se deplaseaz liber pe o suprafa orizontal ac ioneaz o for de frecare la alunecare Ff = 10N . Valoarea coeficientului de frecare la a lunecare este: a. = 5 b. = 0,5 c. = 0,2 d. = 0,05 (5p) 3. Componenta tangen ial a greut ii unui corp de mas m = 4kg , care urc pe un plan nclinat, este Gt = 20 3N . Unghiul f cut de planul nclinat cu orizontala este: 1 d. = 60 5 3 4. Un autoturism se deplaseaz cu viteza v = 72km/h . Valoarea vitez ei exprimat n m/s este: a. 120m/s b. 43,2m/s c. 36m/s d. 20m/s a. = 30 b. = 45 c. arcsin (3p) (2p) m s2 5. Un ascensor de mas m = 400 kg urc accelerat pe distan a h = 2 m , cu accelera ia a = 2 c. 9,6 kJ d. 1,6 kJ . Lucrul (3p) mecanic efectuat de motor este: a. 96 kJ b. 9,6 J Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 046 Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas 0 (15 puncte)

m = 4kg se deplaseaz cu vitez constant sub ac iunea for ei F care formeaz unghiu l = 30 cu orizontala, ca n figura al turat . For a de frecare la alunecare are valo area Ff = 17,3 N 10 3N . a. Reprezenta i toate for ele care se exercit asupra co rpului. G G b. Determina i valorile componentelor Fx (pe orizontal ) i Fy (pe ver tical ) ale for ei F . c. Calcula i valoarea coeficientului de frecare la alunecare . d. Com ponenta vertical a for ei de trac iune r mne nemodificat , iar componenta orizont al accelera iei corpului. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic ( ) a for ei de trac iune devine Fx1 = 52 N 30 3 N . Calcula i noua valoare a Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 046 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : De la n l imea H = 10m cade liber un corp de mas m = 2 kg , ca n figura al turat . La n l imea h = 2m fa de sol corpul ciocnete un pl an nclinat de lungime A = 4m , de-a lungul c ruia alunec , f r s se desprind de a cesta. n urma ciocnirii, corpul pierde 75% din energia cinetic pe care o avea nain te de ciocnire. For a de frecare cu aerul se neglijeaz , iar for a de frecare la alunecarea pe planul nclinat este Ff = 4N . Energia poten ial gravita ional se c onsider nul la baza planului nclinat. Determina i: a. energia mecanic total a cor pului aflat la n l imea H ; b. energia cinetic a corpului imediat nainte de ciocni rea cu planul nclinat; c. energia mecanic total a corpului la n l imea h , imediat dup ciocnirea acestuia cu planul nclinat; d. viteza corpului n punctul B.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 47 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 047 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Lucrul mecanic este o m rime fizic : a. scalar b. vectori al c. de stare d. adimensional (2p) 2. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele u tilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur a m rimii fizice exprimat prin produsul mgh este: a. N b. J c. N/s2 d. N/m (3p) 3. Un fir inextensibil i de mas neglijabil poate suporta o tensiune maxim Tmax = 100 N . Un corp de mas m este s uspendat de tavan prin intermediul acestui fir. Considernd c tensiunea din fir es te cu 10% mai mic dect Tmax , masa corpului suspendat de fir este: a. 20 kg b. 11 kg c. 10 kg d. 9 kg (3p) 4. Un turist de mas m = 90kg coboar versantul unui mun te de la cota h1 = 1340m pn la cota h2 = 840m . Lucrul mecanic efectuat de greuta tea turistului este: a. 450 kJ b. 450 kJ c. 1206 kJ d. 1206 kJ (2p) 5. Ansamblul celor dou corpuri din figura al turat , cu masele m1 = 10 kg i m 2 = 3 kg , aezat e unul peste cel lalt, se afl n repaus pe o suprafa orizontal . For a cu care cor pul 1 ac ioneaz asupra corpului 2 are valoarea: a. de 30 N orientat pe vertical n sus b. de 30 N orientat pe vertical n jos c. de 100 N orientat pe vertical n sus d. de 100 N orientat pe vertical n jos (5p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 047 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Pentru a men ine n repaus un corp pe un plan nclina t de unghi = 30 0 trebuie aplicat o for minim de-a lungul planului F1 = 3,5 N , iar pentru a-l trage uniform n sus de-a lungul planului trebuie ac ionat asupra l ui cu o for orientat n sus de-a lungul planului F2 = 6,5 N . a. Reprezenta i graf ic for ele care ac ioneaz asupra corpului, n cazul aplic rii fortei F1 ; b. Deter mina i coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i plan; c. Determina i ac celera ia cu care coboar corpul l sat liber pe planul nclinat; d. Calcula i vitez a atins de corp dup un interval de timp t = 5 s , presupunnd c acesta pornete din r epaus, lungimea planului nclinat este suficient de mare iar accelera ia este a = 3,5 m s 2 . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E

valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 047 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un schior cu masa de 80 kg alunec f r vitez ini i al , de la o n l ime de 40 m , din vrful unei pante care face un unghi = 30 cu oriz ontala. Dup terminarea pantei schiorul i continu micarea, pn la oprire, pe o suprafa orizontal . Trecerea de pe pant pe suprafa a orizontal se face lin, f r modific area modulului vitezei. Micarea se face cu frecare doar pe suprafa a orizontal ( = 0,25 ). Determina i: a. viteza schiorului la baza pantei; b. intervalul de tim p n care schiorul str bate panta; c. lucrul mecanic efectuat de for a de frecare pn la oprire; d. distan a parcurs de schior pe suprafa a orizontal pn la oprire.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 48 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 048 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Asupra unui corp de mas m ac ioneaz o for rezultant const ant F = 5N . n graficul al turat este reprezentat dependen a de timp a vitezei co rpului. Masa corpului este: a. 1,5kg b. 2,5kg c. 4,5kg d. 7,5kg (2p) 2. Asupra u nui corp de mas m ac ioneaz un sistem de for e a c rui rezultant este nul . Afir ma ia corect referitoare la micarea corpului este: a. accelera ia este pozitiv b. corpul este n repaus absolut c. corpul se mic circular d. vectorul vitez este con stant (3p) 3. n graficul al turat este reprezentat dependen a de coordonata x a f or ei care ac ioneaz asupra unui punct material. Lucrul mecanic efectuat de acea st for la deplasarea punctului material pe primii 8 m pe axa Ox i n sensul for ei este: a. 6J b. 12J c. 24J d. 30J (2p) 4. tiind c simbolurile m rimilor fizice i al e unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur a m rimii exprimate prin produsul F v este: kg s 3 Ns c. a. W d. J s (5p) b. m m 2 5. Asupra unui corp de mas m = 3kg , aflat pe o suprafa orizontal , ac ioneaz vertical n jos o for de valoare F = 10N . For a de ap sare exercitat de corp asup ra planului are valoarea: a. 10N b. 30N c. 40N d. 50N (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 048 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp paralelipipedic de mas m = 1kg se mic unif orm pe o suprafa orizontal din lemn, sub ac iunea unei for e orizontale F = 5N . Sub ac iunea aceleiai for e, corpul se mic pe o suprafa orizontal din aluminiu cu accelera ia a = 2m/s 2 . Determina i: a. valoarea for ei de frecare la micarea c orpului pe suprafa a din lemn; b. coeficientul de frecare la alunecare dintre co rp i suprafa a din lemn; c. coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i sup rafa a din aluminiu; d. valoarea for ei de trac iune care ar trebui s ac ioneze asupra corpului aflat pe suprafa a din lemn pentru a determina micarea acestuia c u aceeai accelera ie ca i pe suprafa a din aluminiu. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 048 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 2kg l sat liber din vrful unui plan nclinat care formeaz unghiul = 30 cu orizontala alunec far frecare pn la baza planului, dup care i continu micarea cu frecare ( = 0,2) pe un plan orizontal, pn la oprire. n l imea planului nclinat este h = 2m . Considera i c trecerea de pe planu l nclinat pe suprafa a orizontal se face f r modificarea modulului vitezei. Deter mina i: a. energia poten ial a corpului aflat n vrful planului nclinat, considernd e nergia poten ial gravita ional nul la baza planului; b. viteza cu care ajunge co rpul la baza planului nclinat; c. distan a pe care o parcurge corpul pe planul or izontal pn la oprire. d. Considera i acum c dup parcurgerea distan ei d = 1m pe o rizontal , corpul ncepe s urce pe un alt plan nclinat pe care frec rile sunt negli jabile. Calcula i n l imea maxim la care ajunge corpul pe acest plan nclinat.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 49 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 049 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Unitatea de m sur pentru accelera ie n S.I. este: a. m s 1 b. m s 2 c. m s d. m s 2 (2p) 2. Viteza de 20 m/s exprimat n km/h este egal cu: a. 72 km/h b. 36 km/h c. 20 km/h d. 5 km/h (5p) 3. Un corp de mas m aflat ini ial n repaus la n l imea h cade liber n vid, n cmpul gravita ional terestru (considerat u niform). Energia cinetic a corpului n momentul imediat anterior impactului cu sol ul este: a. E c = m g h b. Ec = 2m g h c. E c = m g h d. E c = 2m g h (3p) 4. resort elastic avnd constanta de elasticitate k , ini ial nedeformat, este alung it sub ac iunea unei for e deformatoare. Lucrul mecanic efectuat de for a elasti c pn la atingerea alungirii y este: a. L = k y ; 5. O lad a. 400 N k y ; 2 paralelipipedic , cu masa de 100 kg , este aezat b. L = k y 2 ; c. L = k y2 . (2p) 2 pe o suprafa orizontal . Coeficientul de d. L = frecre la alunecare este = 0,2 . Valoarea minim a for ei orizontale necesare de plas rii corpului este: b. 300 N c. 200 N d. 100 N (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 049 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mici dimensiuni, avnd masa m = 0,1kg , este suspendat la cap tul inferior al unui resort elastic vertical, fixat la cap tul superior. Modulul for ei elastice din resort variaz cu alungirea y a resort ului conform graficului al turat. Determina i: a. valoarea for ei elastice din r esort n situa ia n care corpul suspendat este n echilibru; b. valoarea constantei e lastice a resortului; c. valoarea alungirii absolute a resortului n situa ia n car e corpul suspendat la cap tul s u este n echilibru. d. Presupunnd c se fixeaz cap tul liber al resortului de tavanul unui lift care se deplaseaz cu accelera ia a = 0,5 m/s 2 orientat n sus, determina i noua valoare a alungirii resortului (pent ru pozi ia de echilibru a corpului fa de lift). Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 049 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : O lad cu masa m = 500 kg este tractat uniform n su s de-a lungul unei rampe de lungime A = 10 m nclinat cu unghiul = 30 fat de orizon tal . Coeficientul de frecare dintre lad i ramp este = 0,3 . Calcula i: a. lucrul mecanic necesar pentru urcarea l zii pe ramp ; b. lucrul mecanic necesar pentru urcarea l zii la aceeai n l ime dar pe direc ie vertical ; c. energia poten iala gravita ional dup ce lada a parcurs rampa de lungime A (se consider c energia po ten ial este nul la baza rampei); d. puterea unui motor cu ajutorul c ruia lada este ridicat pe ramp n timpul t = 30 s .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 50 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 050 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Un camion a parcurs cu vitez constant o distan de 15km n 2 5 minute. Un tren, deplasndu-se cu vitez constant , are viteza de 2 ori mai mare dect a camionului. Distan a parcurs de tren n 10 minute este: a. 12km b. 20km c. 3 0km d. 40km (3p) 2. Un copil de mas m1 are energia cinetic egal cu jum tate din energia cinetic a altui copil, a c rui mas este m 2 = 2m1 . ntre vitezele celor d oi copiii exist rela ia: a. v 1 = v 2 b. v 1 = 2v 2 c. v 1 = 4v 2 d. v 1 = 16v 2 (5p) 3. O perdea, cu masa de 1,5kg i n l imea de 2m , poate fi nf urat pe un sul de grosime neglijabil aflat n partea de sus a ferestrei. Dac se neglijeaz frec rile , lucrul mecanic efectuat pentru a ridica perdeaua nf urnd-o n totalitate pe sul cu vitez constant este: a. 5J b. 10J c. 15J d. 25J (2p) 4. Un biciclist parcurge un sfert dintr-un cerc cu raza de 10m n timp de 2s . Modulul vectorului vitez medie a biciclistului este: b. 2 2m/s c. 4 2m/s d. 5 2m/s a. 2m/s 5. Un corp cu masa de 100kg este ridicat cu o macara care exercit asupra lui o for vertical. Neglijn d for ele de frecare, accelera ia corpului este: a. 0,5m/s 2 b. 1m/s 2 c. 2m/s 2 d. 10m/s 2 (2p) de 1100N , orientat (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 050 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : De tavanul unui ascensor este legat un dinamometr u, prev zut n partea de jos cu un scripete de mas neglijabil care se poate roti l iber. Peste scripete este trecut un fir inextensibil i de mas neglijabil , la cap etele c ruia sunt legate dou corpuri de mase m1 = 0,1kg i m 2 = 0,3kg care sunt l sate s se mite liber pe vertical . Neglijnd frec rile i considernd ascensorul n repa us, determina i: a. accelera ia sistemului de corpuri; b. valoarea for ei de ten siune din firul ce leag corpurile; c. alungirea resortului dinamometrului, cunos cnd valoarea constantei sale elastice k = 200N/m . d. n locul scripetelui cu siste mul de corpuri m1 i m 2 se suspend la cap tul dinamometrului numai corpul cu masa m1 = 0,1kg . Determina i for a indicat de dinamometru dac ascensorul se deplase az cu accelera ia aasc = 1m/s 2 orientat n jos i corpul se g sete n echilibru fa de ascensor. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 050 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Pe o suprafa orizontal AB se lanseaz din punctul A , cu viteza ini ial v 0 = 20m/s , un corp cu masa m = 2kg (vezi figura al tura t ). Corpul ajunge n punctul B cu o vitez egal cu jum tate din valoarea vitezei i ni iale, dup care ncepe s coboare pe o pant de lungime A = BC = 34,6m , care form eaz un unghi (sin = 0,6 ) cu orizontala, f r a p r si suprafa a pe care se deplas eaz . Trecerea de pe planul orizontal pe planul nclinat se face f r modificarea m odulului vitezei. Corpul ajunge la baza pantei cu viteza v 0 , egal cu viteza in i ial . Pe toat distan a micarea se face cu frecare. Determina i: a. varia ia ene rgiei cinetice a corpului ntre punctele A i B; b. energia poten ial a corpului n pu nctul B , considernd c nivelul de referin cu energie poten ial nul este n punctul C; c. lucrul mecanic efectuat de for ele de frecare pe toat durata deplas rii, nt re punctul de lansare i baza pantei; d. varia ia energiei mecanice totale a corpu lui ntre punctele B i C.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 51 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 051 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Viteza sunetului n aer este c = 1224 km/h . Aceast vitez e xprimat n func ie de unit i fundamentale este: a. 320 m/s b. 340 m/s c. 360 m/s d . 380 m/s (3p) 2. tiind c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manua lele de fizic , unitatea de m sur a m rimii F / m este : a. m/s b. m 2 /s c. m/s 2 d. m 2 /s 2 (2p) 3. Un corp lansat de-a lungul unei mese orizontale f r frec r i se oprete dup parcurgerea unei distan e d sub ac iunea unei for e constante car e formeaz cu vectorul deplasare unghiul > 90 . Expresia lucrului mecanic efectuat de for este: d. Fd sin (5p) a. Fd cos b. Fd cos c. Fd sin 4. Pe o suprafa orizont al neted se afl n contact dou corpuri paralelipipedice de mas m i respectiv G 3m. Corpurile se deplaseaz mpreun sub ac iunea unei for e orizontale F perpendiculare pe una din fe ele 3 F . n aceast situa ie: unuia dintre corpuri, astfel nct ntre co rpuri se exercit o for 4 G a. for a F se exercit asupra corpului cu masa m G b. for a F se exercit asupra corpului cu masa 3m c. corpurile se despart n timpul de plas rii d. for a dintre ele are aceeai valoare numeric , indiferent de corpul as upra c ruia G se exercit for a F (2p) 5. Din vrful unui plan nclinat de n l ime h = 2 m alunec cu frecare un corp cu masa m = 2 kg . Lucrul mecanic efectuat de gre utatea corpului pn n momentul opririi n lungul planului orizontal este: a. 80 J b. 60 J c. 40 J d. 20 J (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 051 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Pe un plan orizontal se afl un corp cu masa m = 2 0 kg legat de un fir trecut peste un scripete ideal ca n figura al turat . Un om trage de cap tul A al firului. Coeficientul de frecare dintre planul orizontal i corp este = 0,2 . Determina i: a. valoarea for ei orizontale cu care trebuie s t rag omul de fir astfel nct corpul s se deplaseze cu vitez constant ; b. valoarea f or ei din axul scripetelui n condi iile deplas rii uniforme a omului; c. accelera ia cu care se deplaseaz corpul de mas m dac omul trage de fir astfel nct for a de tensiune din acesta s devin T ' = 60 N ; d. valoarea for ei totale cu care corp ul, n timpul deplas rii, ac ioneaz asupra planului orizontal. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 051 Rezolva i urm toarea problem : Un om avnd masa M = 80 Kg men ine n repaus o lad cu masa m = 20 Kg prin intermediul unui fir inextensibil i de mas neglijabil trecut peste un scripete fix, ca in figur . ntre lad i podeaua pe care st omul este lega t un resort nedeformat avnd constanta de elasticitate K = 200 N/m . Omul trage de sfoar n jos cu scopul de a ridica lada ct mai sus. a. Calcula i cu ct se modific e nergia poten ial gravita ional a sistemului lad -Pamnt cnd aceasta este ridicat pe vertical pe o distan h = 0,5 m . b. Determina i lucrul mecanic efectuat de for a elastic la alungirea resortului cu h. c. Calcula i lucrul mecanic efectual de om pentru a ridica lada legat de resort, cu vitez constant , pe distan a h = 0,5 m . d. Determina i deformarea maxim a resortului considernd c lada este ridicat cu vitez constant foarte mic , omul nu se desprinde de sol i scripetele se afl su ficient de sus. (15 puncte)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 52 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 052 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m s ur sunt cele utilizate n manualele de fizic , G G unitatea de m sur a m rimii des crise de expresia F d este : a. kg m 2 /s b. kg m/s c. kg m 2 /s 2 d. kg m/s 2 ( 2p) 2. Un bloc avnd greutatea de 20 N este mpins de-a lungul unei mese orizontale cu for orizontal de 18 N . Coeficientul de frecare la alunecare dintre bloc i mas este = 0,4 . Accelera ia blocului are valoarea: a. 0,5 m/s 2 b. 1,5 m/s 2 c. 2, 5 m/s 2 d. 5 m/s 2 (5p) 3. O pies , cu masa m = 10 3 kg , este ridicat ntre dou n ivele cu ajutorul unei macarale. Tensiunea care ia natere n cablul macaralei este T = 10000 N . n aceast situa ie, accelera ia piesei are valoarea: a. a = 2 g b. a = g c. a = g / 2 d. a = 0 (3p) 4. Un copil de mas m = 45 kg urc uniform pe o co ard vertical , pe distan a h = 3 m , n timpul t = 5 s . Puterea medie dezvoltat de copil n timpul c r rii este: a. 27 W b. 270 W c. 2,7 kW d. 27 kW (2p) 5. n timpul unei film ri un cascador, aflat la bordul unei maini, intr ntr-un zid gros de z p ad cu viteza v = 72 km/h . Masa mainii mpreun cu a cascadorului este m = 1200 kg . n urma impactului, maina p trunde n z pad pe distan a d = 4 m . Ac iunea z pezii a supra mainii se reduce la o for de rezisten orientat n sens opus vitezei, al c rei modul considerat constant are valoarea: a. 6 10 4 N b. 8 10 4 N c. 9 10 4 N d. 10 5 N (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 052 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : De un re sort elastic ideal, suspendat vertical , avnd constanta elastic k i lungimea nedef ormat A 0 = 12 cm , se ataeaz un corp solid A de mas m = 100 g . La echilibru, lu ngimea resortului devine A 1 = 13 cm . Corpul solid A , ataat de resort, este apo i aezat de-a lungul unui plan nclinat de unghi , ca n figura al turat . Lungimea re sortului corespunz toare noii pozi ii de echilibru este A 2 = 11,5 cm . n aceast pozi ie de echilibru static se neglijeaz for ele de frecare. a. Determina i cons tanta elastic a resortului. b. Reprezenta i toate for ele care se exercit asupra corpului A n situa ia din figura al turat . c. Determina i modulul for ei elasti ce din resort pentru situa ia de echilibru static din figura al turat . d. Calcu la i valoarea unghiului . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 052 (15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : O locomotiv cu puterea constant P = 400 kW tracte az un tren cu masa total m = 200 t pe o cale ferat orizontal . For a de rezisten la naintare ntmpinat de tren este propor ional cu greutatea acestuia, coeficientul de propor ionalitate fiind f = 0,01 . Calcula i: a. viteza maxim atins de tren (se neglijeaz rezisten a aerului); m b. accelera ia trenului n momentul n care vit eza sa are valoarea v = 5 ; s c. lucrul mecanic efectuat de locomotiv n timpul t = 2 s ; d. lucrul mecanic efectuat de for a de rezisten pe distan a d = 5 m .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 53 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 053 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Unitatea de m sur a efortului unitar = F / S , exprimat n unit i din S.I., este: a. kg m 3 s 1 b. kg m 2 s 3 c. kg m 1 s 2 d. kg m odusul scalar dintre vectorul for (considerat constant pe durata deplas rii) car e ac ioneaz asupra unui punct material i vectorul deplasare al punctului de aplic a ie al for ei reprezint : a. energia cinetic a punctului material b. lucrul mec anic efectuat de for asupra punctului material c. puterea instantanee a punctulu i material d. energia poten ial a sistemului P mnt-punct material (2p) 3. Randame ntul opera iei de ridicare uniform a unui corp pe un plan nclinat care formeaz un ghiul = 30 cu orizontala este = 60% . Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i planul nclinat este: 1 2 3 b. c. d. (5p) 3 2 3 3 3 4 3 4. Pentru deplasarea uniform a unui corp pe o suprafa orizontal se ac ioneaz asupra lui cu o anumit for de trac iune, orientat orizontal. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i suprafa a orizonta l este . Dac acum corpul este tractat orizontal cu o for de 3 ori mai mare dect n prima situa ie, pe o suprafa orizontal pentru care coeficientul de frecare la al unecare dintre corp i suprafa este 2 , accelera ia corpului va fi: b. a = 2g c. a = 3 g 2 d. a = 3 g (2p) a. a = g 5. Dac se neglijeaz for ele de rezisten , puterea m edie dezvoltat de motorul unui automobil cu masa m = 800kg , aflat ini ial n repa us, pentru a atinge viteza de 54km/h ntr-un interval de timp egal cu 15s , este: a. 6kW b. 12,4kW c. 25,9kW d. 38,8kW . (3p) a. 1 Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 053 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : O sanie de mas m = 5kg este l sat s coboare liber pe o pant nalt de 4m i lung de 8m . Accelera ia cu care se deplaseaz sania este a = 2m/s 2 . Determina i: a. modulul for ei de f recare la alunecare; b. valoarea coeficientului de frecare la alunecare; c. acce lera ia cu care va cobor sania dac pe ea se urc un copil cu masa M = 25kg ; d. va loarea for ei de trac iune necesar ridic rii uniforme a sistemului sanie-copil d e-a lungul pantei.

Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 053 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un tren cu masa M = 210 t se deplaseaz uniform, p e o linie orizontal , cu viteza v = 108km/h , sub ac iunea unei for e de trac iu ne constante F = 42kN . La un moment dat, ultimul vagon de mas m = 10t este decu plat, trenul continundu-i micarea sub ac iunea aceleiai for e de trac iune. Se consi der c toate for ele de rezisten sunt direct propor ionale cu greut ile : Fr = k G . Determina i: a. puterea mecanic dezvoltat de tren n timpul mic rii sale unifor me. b. energia cinetic a trenului nainte de decuplarea vagonului; c. accelera ia cu care se va mica trenul dup decuplarea ultimului vagon. d. distan a parcurs de vagonul desprins, din momentul desprinderii pn n momentul opririi acestuia.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 54 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 054 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic -toate profilele, filiera voca ional -toate profilele i specializ r ile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subiec tele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. ME CANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CONTI NUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 o re. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Dintre m rimile de mai jos, m rime fizic vectorial este: a. masa b. densitatea c. lucrul mecanic d. for a (2p) 2. Despre alungirea relati v a unui resort se poate afirma c : a. se m soar n N m 1 b. se m soar n N m c. se m soar n Nm2 d. este adimensional (3p) 3. Un corp de mas m este ridicat accelerat p e vertical , cu ajutorul unui cablu de mas neglijabil . Cunoscnd modulul accelera iei a , for a de tensiune din cablu are expresia: a. T = mg b. T = m (g + a ) c . T = m (g a ) d. T = m a (3p) 4. n figura al turat sunt reprezentate vitezele a trei mobile n func ie de timp. ntre accelera iile corespunz toare celor trei mobil e este valabil rela ia: a. a1 > a2 > a3 b. a1 < a2 > a3 c. a1 < a2 < a3 (5p) d. a1 = a2 > a3 5. Pe un antier trebuie pozi ionat un stlp de mas M = 10 tone. Pentru aceasta o macara ridic un cap t al stlpului, cu vitez constant , pn la n l imea h = 2 m . Cap tul opus r mne pe sol, ca n figura al turat . Masa stlpului este unifor m distribuit iar diametrul este neglijabil comparativ cu lungimea. Lucrul mecani c cheltuit de macara n acest proces este: a. 0,1MJ b. 0,2 MJ c. 1 MJ d. 2 MJ (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 054 Rezolva i urm toarea problem : n figura al turat este reprezentat dependen a de t imp a accelera iei unui corp de masa m = 500kg care este ridicat vertical, porni nd din repaus, cu ajutorul unui cablu inextensibil i de mas neglijabil . Micarea c orpului are loc timp de 25s. a. Determina i for a de tensiune din cablu n fiecare dintre cele trei intervale de micare. b. Calcula i viteza corpului la momentul t = 15 s . c. Determina i viteza medie a corpului n intervalul de timp t [0 s ;10 s ] . d. Reprezenta i grafic viteza corpului n func ie de timp n intervalul t [0 s ; 25 s] . (15 puncte) Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 054 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Din vrful unui plan nclinat cu unghiul = 30 fa de or izontal i avnd lungimea A = 2 m , coboar liber, f r vitez ini ial , un corp cu mas a m = 3kg care i continu micarea pe un plan orizontal. Trecerea pe planul orizontal se face lin, f r modificarea modulului vitezei. Micarea are loc cu frecare, coef icientul de 1 frecare la alunecare avnd peste tot valoarea = 0,29( ) . Energia po ten ial gravita ional se 2 3 consider nul la baza planului nclinat. a. Determina i energia mecanic a corpului n vrful planului nclinat. b. Calcula i lucrul mecanic efectuat de for a de greutate pe ntregul traseu. c. Determina i varia ia energiei cinetice ntre momentul ini ial i momentul n care corpul se afl la baza planului ncl inat. d. Calcula i distan a parcurs de corp pe planul orizontal.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 55 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 055 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic -toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subie ctele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. M ECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CONT INUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Unitatea de m sur a lucrului mecanic exprimat n func ie de unit i de m sur fundamentale este: a. kg m s -2 b. kg m c. kg m 2 s -2 d. kg m 2 s -1 (3p) 2. Utiliznd nota iile din manualele de fizic , legea lui Hooke se exp rim prin rela ia: S A F A0 E A0 A E F F = d. a. F = 0 0 ; b. c. A = ; . = (2p) E A E S0 A0 S0 A 3. Un copil ine n mna o minge de cauciuc. Reac iunea corespunz toare greut ii mingii este exercitat de: a. mn asupra mingii b. minge asupra P mntului c . P mnt asupra minii d. P mnt asupra mingii (5p) 4. n condi ii de carosabil uscat, u n autoturism care se deplasa cu viteza de 50 km/h frneaz cu ro ile blocate i oprete dup parcurgerea unei distan e de 25 m . Dac se deplaseaz cu viteza de 100km/h , n aceleai condi ii de drum, acelai autoturism va opri cu ro ile blocate dup parcur gerea unei distan e de: a. 25 m b. 50 m c. 75 m d. 100 m (2p) 5. Dou corpuri ide ntice, aflate ini ial n repaus la aceeai n l ime H alunec f r frecare pe traiectori ile reprezentate n figura al turat . Corpurile ies de pe traiectorie n punctul A, respectiv B, aflate la aceeai n l ime h . ntre vitezele lor n aceste puncte exist re la ia : G G a. v 1 > v 2 b. v 1 = v 2 c. v 1 = v 2 d. v1 < v 2 . (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 055 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Dou corpuri A i B cu masele mA = 2kg i mB = 1kg, le gate ntre ele printr-un fir inextensibil i de mas neglijabil , se afl pe un plan nc linat cu unghiul = 30 fa de orizontal , ca n figura al turat . Corpurile sunt prin se de un perete vertical prin intermediul unui resort f r mas , cu N constanta d e elasticitate k = 150 . ntre corpuri i suprafa a planului nu m exista frec ri iar sistemul se afl n echilibru. a. Calcula i modulul for ei de ap sare normal pe pl an exercitat de fiecare dintre corpuri. b. Calcula i valoarea for ei de tensiune din firul ce leag corpurile. c. Calcula i alungirea resortului ce sus ine siste mul de corpuri. d. Stabili i dac alungirea resortului se modific dac se schimb nt re ele pozi iile celor dou Justifica i r spunsul. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 corpuri. A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 055 Rezolva i urm toarea problem : (15 puncte) m din s punctul A, pe o suprafa orizontal , ca n figura al turat . Dup ce parcurg e distan a AB = d = 5 m pe planul orizontal, corpul intr pe un Un corp de mas m = 5 kg este lansat cu viteza ini ial v 0 = 10 plan nclinat care face unghiul = 30 0 cu orizontala i urc pe acesta pn n punctul C, unde se oprete. Att pe planul orizontal ct i pe cel nclinat micarea are loc cu frecare , coeficientul de frecare fiind 1 = 0,5 pe planul orizontal i 2 = 0,58 1 3 pe planul nclinat. Determina i: a. lucru l mecanic efectuat de for a de frecare pe distan a AB; b. energia cinetic n punct ul B; c. n l imea maxim la care ajunge corpul pe plan nclinat. Considera i c la in trarea pe planul nclinat se modific doar orientarea vectorului vitez , nu i modulu l acestuia; d. energia mecanic a corpului n punctul C. ( )

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 56 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 056 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. n graficul al turat este reprezentat dependen a de timp a vitezei unui sportiv participant la o curs de triatlon pentru juniori, n timpul c elor trei probe: not, ciclism i alergare. Viteza medie a sportivului n timpul compe ti iei a fost: a. 4 m/s b. 5 m/s c. 5,5 m/s d. 5,8 m/s (2p) 2. M rimea fizic a c rei unitate de m sur n S.I. poate fi pus sub forma J este: m kg a. for a b. viteza c. puterea mecanic d. accelera ia (5p) 3. Un avion care a dec olat atinge viteza v = 420km/h la n l imea h = 4,9km . Raportul dintre lucrul mec anic efectuat de motor n timpul ascensiunii pentru nvingerea for ei de greutate a avionului i lucrul mecanic efectuat pentru creterea vitezei acestuia este: a. 7,2 b. 5,4 c. 1,8 d. 0,36 (3p) 4. Leg tura dintre constanta de elasticitate ( k ) a unui fir elastic de lungime l 0 i sec iune S 0 (n stare nedeformat ) i modulul de e lasticitate ( E ) al materialului din care este confec ionat firul, este: a. k = (S 0 l 0 ) / E b. k = (E l 0 ) / S 0 c. k = S 0 l 0 E d. k = (S 0 E ) / l 0 (3p ) 5. O locomotiv cu puterea de 2200kW tracteaz o garnitur de tren cu viteza cons tant de 79,2km/h . For a de rezisten la naintarea trenului reprezint 0,4% din gre utatea acestuia. Masa trenului este egal cu: a. 1500t b. 1800t c. 2500t d. 2800t (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 056 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Apa unui fluviu curge cu vitez constant ntre dou p orturi A i B avnd sensul de la B la A. Dependen a de timp a coordonatei d a unei al upe, coordonat m surat fa de portul A, este redat n figura al turat . alupa pornete din A, ajunge n B unde sta ioneaz i se ntoarce n A. Viteza alupei fa de ap se consid er constant pe tot parcursul. Determina i: a. viteza alupei fa de ap ; b. durata deplas rii alupei pe drumul ABA dac alupa nu ar sta iona n B; c. distan a fa de portu l B la care se ntlnesc dou alupe care au aceeai vitez fa de ap v s = 14km/h , presup unnd c ele pornesc simultan din B i A. d. Reprezenta i grafic dependen a de timp a coordonatei d a alupei (la deplas rile AB i BA) n condi iile n care apa ar fi st Prob a E, F: Prob scris la Fizic t toare i alupa nu ar sta iona n B, dac viteza alupei fa de Mecanic A.1 A. ap este v s = 14km/h . Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 056 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Sania din figura al turat alunec liber, pornind d in repaus din vrful unei pante avnd unghiul de nclinare fa de orizontal = 30 0 i se deplaseaz pn la oprire pe un drum orizontal. Masa saniei este m = 15kg . Coeficie ntul de frecare la alunecare dintre t lpile saniei i z pad este peste tot acelai i ar distan ele (notate cu d ), parcurse pe planul nclinat i pe cel orizontal, sunt egale. Determina i: a. coeficientul de frecare la alunecare dintre t lpile sanie i i z pad ; b. lucrul mecanic efectuat de for a de frecare pe ntreg parcursul sani ei, dac d = 20m ; c. viteza pe care ar avea-o sania la baza pantei, dac s-ar neg lija frecarea dintre t lpile saniei i z pad , iar distan a ar fi d = 20m ; d. ene rgia mecanic total a saniei la momentul ini ial, dac d = 20 m .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 57 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 057 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Viteza de 1,8km / h exprimat n func ie de unit i ale m rim ilor fundamentale corespunde valorii: a. 0,5m/s b. 1m/s c. 2m/s d. 2,5m/s (2p) 2 . tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizat e n manualele de fizic 2E c este : ( E c este energia cinetic , m este masa), uni tatea de m sur a m rimii m 2 2 d. kg m/s 2 (3p) a. m/s b. kg m/s c. m /s 3. Un c orp se deplaseaz rectiliniu uniform pe o suprafa orizontal cu frecare, sub ac iu nea unei for e de trac iune. Se poate afirma c : a. lucrul mecanic efectuat de f or a de frecare este pozitiv b. lucrul mecanic efectuat de for a de trac iune es te negativ c. lucrul mecanic efectuat de for a de frecare este nul d. lucrul mec anic total efectuat asupra corpului este nul (5p) 4. Un corp pornete din repaus i atinge viteza de 10m/s dup 10s . Accelera ia corpului n acest interval de timp fi ind constant , distan a parcurs de corp are valoarea: a. 10m b. 25m/s c. 50m d. 100m (3p) 5. Un om cu masa de 80 kg ridic o brn cu masa de 20 kg i lungimea de 4 m pe o scar nclinat la = 30 fa de orizontal . Omul ridic brna de cap tul aflat la ba za sc rii, ca n figura al turat , i urc pe scar pe o distan egal cu lungimea brnei, pn cnd cap tul opus al brnei ajunge la baza sc rii. Dac se neglijeaz frec rile, lu crul mecanic minim cheltuit de om n acest proces este: a. 1600 J b. 1800 J c. 200 0 J d. 2200 J (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 057 Rezolva i urm toarea problem : Se consider planul nclinat fix, din figur , care f ormeaz unghiul = 60 cu direc ia orizontal . Trei corpuri de mase m1 = 1kg , m 2 = 2 kg i respectiv m 3 = 3 kg sunt legate ntre ele prin fire ideale. Corpurile de m ase m1 i m 2 alunec cu frecare pe fa a nclinat a planului, iar firul de leg tur di ntre corpurile m 2 i m 3 este trecut peste un scripete ideal. Se cunoate coeficien tul de frecare dintre corpuri i plan = 0,1 . a. Stabili i sensul deplas rii siste mului format din cele trei corpuri. b. Calcula i valoarea accelera iei sistemulu i. c. Determina i valoarea for ei de tensiune din firul de leg tur dintre corpur ile de mase m1 i respectiv m 2 . d. Determina i valoarea for ei de tensiune din f irul de leg tur dintre corpurile de mase m 2 i respectiv m 3 . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 (15 puncte) A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 057 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Dintr-un turn cu n l imea H = 100m este l sat s ca d vertical, f r vitez ini ial , un corp cu masa m = 3kg. Energia mecanic total p e care o are corpul imediat naintea impactului cu solul reprezint o frac iune f = 90% din energia mecanic ini ial . Se consider c energia poten ial gravita ional este nul la baza turnului. Determina i: a. energia mecanic ini ial a corpului; b. lucrul mecanic efectuat de for a de rezisten la naintare n timpul c derii corpu lui; c. viteza corpului la atingerea solului; d. for a medie de rezisten la naint are ntmpinat de corp n timpul c derii.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 58 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 058 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Unitatea de m sur a accelera iei poate fi scris , n func i e de unit i de m sur din S.I., sub forma: m m N N a. kg d. b. c. (2p) s s kg m 2 . For a de frecare la alunecare care ac ioneaz asupra unui corp care se deplasea z de-a lungul suprafe ei unui plan nclinat: a. este ntotdeauna propor ional cu gre utatea corpului b. este invers propor ional cu for a de ap sare normal exercitat de corp asupra planului nclinat c. este ntotdeauna orientat spre baza planului ncl inat d. depinde de natura i gradul de prelucrare al materialului din care e confe c ionat corpul. (3p) 3. tiind c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic , expresia corect a legii lui Hooke este: A A A A F S F (5p) =E =E E = b. c. d. F S = E a. A0 A0 A0 A0 S F S 4. Modulul lucrului mecanic efectuat de for a elastic la comprimarea cu 2 cm a unui resort ini ial nedeformat avnd co nstanta de elasticitate k = 250 N/m este: a. 5 mJ b. 50 mJ c. 100 mJ d. 500 mJ ( 3p) 5. Asupra unui corp de mas m = 200 kg , aflat ini ial la suprafa a p mntului, ac ioneaz , timp de un minut, G vertical n sus, o for constant F . Corpul urc ve rtical, rectiliniu uniform, pn la n l imea h = 90 m . G Puterea dezvoltat de for a F are valoarea: a. 0,3 W b. 1,8 kW c. 3,0 kW d. 18,0 kW (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 058 (15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 2 kg este aezat pe suprafa a un ui plan nclinat care formeaz un unghi = 30 0 cu 1 . orizontala. Coeficientul de frecare la alunecare ntre corp i suprafa a planului nclinat este = 0,29 2 3 a. Reprezenta i toate for ele care ac ioneaz asupra cor ui. b. Calcula i valoarea for ei de reac iune normal care ac ioneaz asupra corpu lui din partea planului nclinat. c. Determina i valoarea accelera iei cu care cob oar corpul. d. Calcula i valoarea for ei care trebuie s ac ioneze asupra corpulu i, dup o direc ie paralel cu suprafa a planului nclinat, astfel nct corpul s urce u niform de-a lungul planului. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E

valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 058 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp cu masa m = 5kg pornete din repaus din vrfu l unui plan nclinat de lungime A = 7m , care face cu orizontala un unghi = 30 o . Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i p lan este = 0,1 . Energia poten ial gravita ional se consider nul la baza planulu i nclinat. Determina i: a. energia poten ial gravita ional a sistemului corp-P mnt la momentul ini ial; b. lucrul mecanic efectuat de for a de frecare pe distan a A ; c. energia cinetic pe care o are corpul la baza planului; d. n l imea, fa de baza planului, la care energia cinetic este egal cu energia poten ial gravita i onal .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 59 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 059 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. tiind c nota iile sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur a m rimii fizice care are expresia E c / x , exprimat prin un it ile fundamentale din S.I., este: a. kg m s 1 b. kg m-1 s 1 c. kg m s 2 d. k s 1 (3p) 2. Orientarea vectorului vitez : a. coincide cu orientarea vectorului a ccelera ie, indiferent de forma traiectoriei descrise de punctul material b. se modific dac traiectoria descris de punctul material este curbilinie c. se modifi c dac traiectoria descris de punctul material este rectilinie uniform i acesta se ndep rteaz fa de reper d. este ntotdeauna aceeai cu a vectorului de pozi ie (2p) 3 . O sond spa ial , pornind dintr-un loc n care accelera ia gravita ional este g 1 = 9,78 m s 2 , ajunge n altul n care g 2 = 1,63 m s 2 . Ca urmare, greutatea sondei nregistreaz o varia ie relativ aproximativ egal cu: a. 8,2 b. 0,83 c. 0,83 d. 5 (5p) 4. Un corp de mas m este l sat liber n cmp gravita ional uniform, la n l imea h1 fa de sol. Asupra corpului ac ioneaz o for de frecare constant Ff . n punctul B, situat la n l imea h2 < h1, energia cinetic a corpului are expresia: a. E c2 = mg (h2 h1 ) b. E c2 = mg (h1 h2 ) c. E c2 = mg (h2 h1 ) + Ff (h1 h2 ) d. E c2 = (mg Ff )(h1 h2 ) (3p) 5. Alungirea unui resort de mas neglijabil depinde de for a deformatoare conform A(cm) graficului redat n figura al turat . For a deformato are ac ioneaz la cap tul liber al 4 resortului i de-a lungul acestuia. Lucrul mec anic efectuat de for a deformatoare lent Fdef (N) cresc toare pentru alungirea r esortului cu 4 cm este: O 4 a. 80 mJ b. 240 mJ c. 400 mJ d. 480 mJ (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 059 (15 puncte) Dou corpuri de mase m1 = 0,4 kg i m2 = 1,2 kg, legate printr-un fir inextensibil i de mas neglijabil , pot aluneca pe un suport orizontal (vezi figura al turat ). Coeficientul de frecare la alunecare are aceeai valoare pentru ambele corpuri, = 0,2. La un moment dat, asupra corpului (1) ncepe s ac ioneze o for de modul vari abil orientat fa de orizontal sub un unghi pentru care sin = 0,6. G a. Calcula i valoarea for ei cu care suportul ac ioneaz asupra corpului (2) n absen a F G for ei F , dac sistemul este n repaus. 2 1 G b. n absen a corpului (2), determina i v alorile for ei F pentru care corpul (1) r mne n repaus. G c. n absen a corpului (2) , afla i valorea minim a for ei F pentru care corpul (1) nu mai apas pe suport. G d. Determina i accelera ia sistemului de corpuri n momentul n care for a F are m odulul F3 = 5 N . Proba E, F: Prob scris la Fizic

A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 059 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp cu masa m = 5 kg, aflat ini ial n repaus, n cepe s alunece cu R x (N) frecare de-a lungul axei Ox, din punctul de coordonat x 0 = 100 m, sub 40 ac iunea unei for e de trac iune orientate n lungul acestei a xe. Cnd corpul ajunge n punctul de coordonat x 1 = 500m , for a de trac iune i x(m) 100 500 nceteaz ac iunea. For a de frecare este constant n tot cursul mic rii. -20 n figura al turat este reprezentat dependen a de coordonata x a rezultantei R x a for elor ce ac ioneaz pe direc ia mic rii. Determina i: a. modulul for ei de tra c iune; b. puterea dezvoltat de motorul care asigur for a de trac iune, dac dura ta ac iunii acesteia este t = 10 s; c. viteza v 1 a corpului n momentul ncet rii ac iunii for ei de trac iune; d. viteza v 2 a corpului n momentul n care acesta se a fl n punctul de coordonat x2 = 850 m.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 60 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 060 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Sub ac iunea unei for e constante, un corp de mas m = 3kg i m rete viteza de la valoarea ini ial v 1 = 4m/s la valoarea final v 2 = 8m/s . n aceste condi ii, energia cinetic a crescut cu: a. 130J b. 72J c. 12J d. 6J (2p) 2. O for F = 50N ac ioneaz asupra unui corp timp de 10s i i modific viteza cu v = 5 m/s . Masa corpului este: a. 100kg b. 25kg c. 10kg d. 1kg (5p) 3. Un fir de o el avnd modulul de elasticitate E = 1,96 10 11N/m 2 are o alungire relativ = 3,60 1 0 3 . Efortul unitar care a produs alungirea firului este de aproximativ: a. 7,06 10 11 N/m 2 b. 7,06 10 8 N/m 2 c. 544 10 5 N/m 2 d. 1,83 10 14 N/m 2 (3p) 4. Dou resorturi, de constante elastice k 1 = 30N/m i k 2 = 60N/m sunt deformate pe rnd de aceeai for F. Alungirile lor sunt A 1 i respectiv A 2 . Constanta elastic a unui singur resort, care supus la aceeai for deformatoare se alungete cu A 1 + A 2 , este : a. 90N/m b. 30N/m c. 20N/m d. 15N/m (2p) 5. O for F = 600N , care formeaz un u nghi = 60 cu orizontala (ca n figura al turat ), ac ioneaz asupra unui corp i l depl aseaz pe orizontal pe o distan d = 25m . Lucrul mecanic efectuat de for a F este : a. 12J b. 7,5kJ c. 7,5 3kJ d. 30kJ (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 060 Rezolva i urm toarea problem : Un corp cu masa m = 20 kg este tras uniform pe o suprafa plan (15 puncte) i orizontal , avnd coeficientul de 3 frecare la alunecare = 0,43 ( ) , prin intermediul unui cablu elastic, de mas neglijabil , ce face unghiul 4 2 = 30 0 cu orizontala. Diametrul cablului este d = 0,79 mm ( mm) , iar alungirea relativ a acestuia este = 2% . a. Reprezenta i pe un desen for ele ce ac ioneaz asupra corpului. b. Determina i valoarea for ei de trac iune. c. Calcula i valoarea for ei de reac iune normal la suprafa . d. Determina i valoarea modulului de elasticitate longitudinal a ma terialului din care este confec ionat cablul. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1

A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 060 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Lucrul mecanic util pentru urcarea uniform a unui corp de mas m = 10 kg pe planul nclinat reprezentat n figura al turat , din punct ul A n punctul B, este Lu = 2000J , iar lucrul mecanic efectuat de for a de freca re este Lf = 500J . Energia cinetic a corpului este E c = 5 J . Determina i: a. l ucrul mecanic consumat; b. randamentul al planului nclinat; c. viteza corpului; d . n l imea planului nclinat.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 61 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 061 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Nota iile fiind cele din manualele de fizic , unitatea de m sur pentru modulul de elasticitate se exprim n unit i fundamentale S.I. prin: a. kg s 2 b. kg m 2 s 2 c. kg m 1 d. kg m 1 s 2 (2p) 2. tiind c simboluril izice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur a m rimii mv 2 / F este: a. kg m s b. m c. kg m s d. kg m 2 s (3p) 3. Un corp este ridicat uniform pe un plan nclinat care face unghiul cu planul orizo ntal. Cunoscnd coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i planul nclinat ( ),randamentul acestei opera ii este: a. = 1 1 + sin 2 2 b. = 1 1 + ctg c. = 1 1 + tg d. = 1 1 + cos (5) 4. Un corp de mas m = 5 kg se afl suspendat n repaus de un resort elastic ideal c u constanta elastic k = 800 N/ m i lungimea nedeformat l 0 = 50 cm . La echilibru , alungirea relativ a resortului este: a. 0,125 b. 0,150 c. 0,175 d. 0,200 (3p) 5. O minge de mas m = 0,25kg cade vertical i lovete o suprafa orizontal cu viteza v 1 = 20 m s . Imediat dup ce lovete suprafa a, mingea are viteza v 2 = 10 m s , orientat vertical n sus. Dac interac iunea cu suprafa a dureaz un timp t = 1ms , f or a medie F cu care mingea ac ioneaz asupra suprafe ei are modulul de aproximat iv: (2p) a. F = 7500N b. F = 4500N c. F = 2500N d. F = 500N Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 061 (15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un bloc de lemn cu masa M = 5 kg este suspendat d e un fir de o el. Peste bloc este aezat un manon de fier cu masa m = 3 kg . De fir ul de o el, care traverseaz manonul de-a lungul axei acestuia, f r s -l ating , s e trage vertical n sus cu o for constant F = 96 N . Determina i: a. accelera ia s istemului; b. for a cu care blocul mpinge manonul; c. intervalul de timp n care vit eza sistemului variaz cu v = 20 m/s , dac accelera ia sistemului este a = 2 m/s 2 ; d. efortul unitar din fir, dac sec iunea acestuia are diametrul d = 0,565 mm = 1 / mm . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 061 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : O juc rie-elicopter telecomandat , cu masa m = 50 g , poate dezvolta, datorit motoraului electric, o for de trac iune vertical cons tant F = 1N . La n l imea H = 9m fa de nivelul solului se suspend de aceasta o al t juc rie cu masa M = 100g , iar sistemul nou format va ncepe s zboare vertical, pornind din repaus. Dup un astfel de zbor pe distan a h = 4m , juc ria-elicopter scap obiectul suspendat. Determina i: a. raportul dintre for a de trac iune dez voltat de motoraul electric i greutatea total a sistemului; b. lucrul mecanic efec tuat de juc ria-elicopter pn cnd scap obiectul sus inut; c. lucrul mecanic efectua t de greutatea juc riei suspendate pe toat durata mic rii ei (pn la c derea pe sol ); d. viteza pe care o are elicopterul n momentul n care scap juc ria suspendat .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 62 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 062 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Un corp cu masa m = 0,5kg suspendat de un fir elastic avnd constanta de elasticitate k = 200N/m este l sat liber din pozi ia n care firul e ste nedeformat. Ca urmare, firul se alungete. Varia ia energiei poten iale gravit a ionale a corpului ntre pozi ia ini ial i cea de echilibru este: a. 254mJ b. 125 mJ c. 150mJ d. 240mJ (3p) 2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic L ( L lucrul mecanic, t durata mic rii), unitatea de m sur a m rimii fizice exprimat prin raportul t este: a. J b. N m c. W d. kg m/s 2 (2p) 3. Un corp lansat de la baza unui plan nclinat care form eaz unghiul cu orizontala urc cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare f iind . Modulul accelera iei corpului este: a. a = g ( cos + sin ) b. a = g cos c. a = g ( cos sin ) d. a = g sin (3p) 4. n cazul unui sistem izolat de corpuri n e ac ioneaz doar for e conservative, se poate afirma c : a. energia poten ial cr ete ca urmare a creterii energiei cinetice; b. energia cinetic a sistemului scade ca urmare a creterii vitezei corpurilor componente; c. efectuarea de lucru mecani c de c tre for ele conservative men ine constant energia cinetic a sistemului; d . energia mecanic r mne constant . (5p) 5. Un corp cu masa m = 2kg este lansat de -a lungul unei suprafe e orizontale i se oprete, sub ac iunea for ei de frecare, p e distan a d = 20m . Coeficientul de frecare la alunecare este = 0,2 . Lucrul me canic efectuat de for a de frecare este: a. 120J b. 100 J c. 80J d. 0J (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 062 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui corp de masa m = 5 kg , aflat pe un p lan nclinat fix care formeaz unghiul cu orizontala, G ac ioneaz o for F , paralel cu planul nclinat, orientat n sus. Coeficientul de frecare dintre corp i planul G n clinat este . Dac valoarea for ei F este F1 = 36 N , corpul urc uniform pe plan, iar dac for a are valoarea F2 = 14 N , corpul coboar uniform pe plan. b. Realiz a i un desen n care s eviden ia i for ele ce ac ioneaz asupra corpului la urcarea pe planul nclinat. c. Calcula i valoarea unghiului . G G a. Calcula i modulele c omponentelor Gp , Gn ale greut ii corpului pe direc ia paralel cu planul nclinat, respectiv normal la suprafa a acestuia, dac = 30 . d. Determina i valoarea coefi cientului de frecare dintre corp i plan. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1

A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 062 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp cu masa m = 1kg , aflat ini ial n repaus, este suspendat de un fir inextensibil i de mas neglijabil avnd lungimea A = 1m . F irul este scos din pozi ia de echilibru i adus sub un unghi = 30 fa de vertical , dup care este l sat liber. Se consider c energia poten ial gravita ional este nu l n pozi ia de echilibru. Determina i: a. lucrul mecanic efectuat de for a de gre utate n timpul revenirii corpului n pozi ia de echilibru; b. valoarea vitezei corp ului la trecerea prin pozi ia de echilibru; c. n l imea fa de pozi ia de echilibr u la care energia cinetic a corpului este egal cu energia sa poten ial gravita i onal ; d. viteza minim care ar trebui imprimat corpului aflat n pozi ia de echili bru, pe direc ie vertical , pentru a ajunge la n l imea H = 2 A .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 63 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 063 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Unitatea de m sur pentru vitez n S.I. poate fi scris n form a: a. N s kg 1 b. m s 2 c. m s d. N m s 2 (2p) 2. Un corp de mas m alunec liber o suprafa orizontal cu frecare. Coeficientul de frecare la alunecare este . Exp resia corect a modulului for ei de frecare la alunecare care ac ioneaz asupra co rpului este: b. Ff = m g c. Ff = m v d. Ff = m v (5p) a. Ff = m g 3. Un corp mas m cade liber n vid sub ac iunea greut ii i atinge solul cu viteza v . n l imea h de la care cade poate fi exprimat prin rela ia: c. h = v 2 2g a. h = 2g v 2 b. h = 2g v 2 d. h = 2 v 2 g (3p) 4. Un resort, avnd constanta elastic k , este def ormat sub ac iunea unei for e F . La echilibru, alungirea resortului este y . Va loarea for ei care ac ioneaz pentru producerea acestei deform ri poate fi calcul at prin expresia: k y k y2 ; b. F = k y 2 ; c. F = ; d. F = k y (2p) a. F = 2 2 5 . O lad cu masa de 100 kg este ridicat de un ascensor la n l imea de 10 m . Lucru l mecanic minim efectuat de motorul de antrenare al ascensorului are valoarea: a . 20 kJ b. 15 kJ c. 10 kJ d. 5 kJ (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 063 Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mici dimensiuni cu masa m = 0,1kg este l sat liber pe un plan nclinat de la n l imea h = 0,5 m fa de sol, ca n figura al turat . Unghiul de nclinare al planului este = 300 . Corpul alunec pe por iunea A B pn la baza pantei, coeficientul de frecare la alunecare fiind = 0,1 . a. Calcul a i accelera ia corpului pe por iunea AB. b. Calcula i viteza cu care corpul aju nge la baza planului nclinat. c. Determina i valoarea for ei paralele cu planul nc linat sub ac iunea c reia corpul ar cobor uniform pe planul nclinat. d. Determina i valoarea minim a for ei paralele cu planul nclinat care este necesar corpului p e planul nclinat. (15 puncte) pentru ridicarea Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 063 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mici dimensiuni cu masa m = 0,1kg se d eplaseaz pe o suprafa orizontal sub ac iunea unei for e de trac iune orizontale orientate n lungul axei Ox, a c rei valoare depinde de coordonat conform graficul ui din figur . La momentul ini ial, corpul trece prin punctul de coordonat x 0 = 0 cu viteza v 0 = 0,1m/s orientat pe direc ia i n sensul axei Ox. Primii 2 cm sun t parcuri f r frecare, dup care ac iunea for ei de trac iune nceteaz iar corpul in tr pe o por iune pe care coeficientul de frecare este = 0,1 . Determina i: a. lu crul mecanic efectuat de for la deplasarea corpului pe distan a de 2 cm ; b. vit eza corpului cnd acesta se afl la distan a de 1cm fa de punctul de coordonat x 0 = 0 ; c. accelera ia imprimat corpului n intervalul de timp n care for a de trac i une este constant ; d. coordonata punctului n care se oprete corpul.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 64 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 064 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m s ur sunt cele utilizate n manualele de fizic , G v unitatea de m sur a m rimii este : t (2p) a. m/s b. m/s2 c. m s2 d. m s 2. Un corp se deplaseaz rectiliniu pe o su prafa orizontal , sub ac iunea unei for e de trac iune. Dependen a de timp a put erii dezvoltate de for a de trac iune este reprezentat n graficul din figura al t urat . Lucrul mecanic efectuat pe toat durata mic rii este: a. 250J b. 400J c. 60 0J d. 1000J (3p) 3. Dac asupra unui corp ac ioneaz un alt corp cu o for a (ac iu ne), primul corp va reac iona cu o for a numit reac iune. For ele de ac iune i de reac iune fiind egale n modul i de sensuri contrare: a. se anuleaz reciproc b. se anuleaz numai dac interac iunea are loc prin contact c. nu se anuleaz deoarece nu ac ioneaz simultan d. nu se anuleaz deoarece ac ioneaz asupra unor corpuri di ferite (3p) 4. O for rezultant de 5N ac ioneaz asupra unui corp cu masa m1 i i imp rim o accelera ie de 8m/s 2 , iar cnd ac ioneaz asupra altui corp cu masa m 2 , i imprim acestuia o accelera ie de 24m/s 2 . Dac for a de 5N este unica for care ac ioneaz asupra celor dou corp uri cuplate, accelera ia imprimat corpurilor este: a. 2m/s 2 b. 4m/s 2 c. 6m/s 2 d. 24m/s 2 (2p) 5. Un copil cu masa m1 alearg de dou ori mai repede dect alt cop il care are masa m 2 , iar energiile cinetice ale celor doi copiii sunt egale. nt re masele celor doi copiii este rela ia: a. m 2 = m1 b. m 2 = 2m1 c. m 2 = 3m1 d . m 2 = 4m1 (5p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 064 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Corpurile de mase m1 = 1kg i m 2 = 2kg sunt legate printr-un fir inextensibil i de mas neglijabil , trecut peste un scripete f r fr ec ri i lipsit de iner ie, ca n figura al turat . Corpul de mas m 1 se deplaseaz c u frecare ( = 0,286 2 / 7 ) pe suprafa a orizontal . a. Determina i valoarea for ei care se opune mic rii corpului de mas m1 . b. Determina i valoarea for ei de t ensiune din firul de leg tur . c. Sistemul de corpuri din figur se deplaseaz cu accelera ia a 1 . Se inverseaz apoi pozi ia corpurilor i sistemul se deplaseaz cu accelera ia a 2 . Determina i raportul accelera iilor n cele dou situa ii (coefi cientul de frecare la alunecare ntre corpul de mas m 2 i suprafa a orizontal este acelai, = 0,286 2 / 7 ). d. Determina i masa suplimentar care trebuie aezat deasup ra corpului de mas m 1 , n situa ia din figur , pentru ca sistemul de corpuri s s e deplaseze cu vitez constant .

Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 064 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui corp cu masa m = 2kg , care se g sete ini ial n repaus pe o mas orizontal la n l imea G h = 1m fa de podea, ncepe s ac io neze o for constant F , de valoare F = 1 41N 10 2N , care face un unghi = 45 cu direc ia mic rii, ca n figura , al tur at . Corpul se deplaseaz cu frecare, coeficientul de frecare fiind = 0,2 , iar G cnd ajunge la cap tul mesei ac iunea for ei F nceteaz i corpul cade de la G n l ime a h . Pentru a deplasa corpul pe toat lungimea mesei, for a F efectueaz lucrul m ecanic L = 20J n timpul t = 1s . Determina i: a. distan a parcurs de corp pe supra fa a mesei; b. lucrul mecanic efectuat de for a de frecare pe toat durata mic rii corpului pe mas ; G c. puterea medie dezvoltat de for a F n intervalul de timp t ; d. energia cinetic a corpului cnd acesta ajunge la suprafa a P mntului. Se negli jeaz frecarea cu aerul. ( )

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 65 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 065 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m s ur sunt cele utilizate n manualele de fizic , G G unitatea de m sur a m rimii fiz ice exprimate prin produsul F v este: a. kg m 2 /s 3 b. kg m/s c. kg m 2 /s d. k g m/s 2 (2p) 2. Un puc de hochei avnd masa m = 0,1kg alunec pe ghea cu viteza con stant v = 5 m/s . Energia cinetic a pucului este: a. 0,75 J b. 1,25 J c. 2,50 J d. 5,00 J (5p) 3. Un corp cu masa m este suspendat de un resort elastic vertical avnd constanta de elasticitate k . La echilibru, alungirea resortului are expres ia: (3p) a. m k / g b. m g / k c. k g / m d. m / k 4. Pe o ramp care formeaz ung hiul = 30 cu orizontala se aaz o cutie. Coeficientul de frecare la alunecare dintr e cutie i suprafa a rampei este = 0,5 . n aceast situa ie: a. cutia coboar i accele ra ia crete b. cutia coboar cu vitez constant c. cutia r mne n repaus pe ramp d. cu tia coboar cu accelera ie constant (2p) 5. O roc avnd masa m = 4 kg cade liber de la marginea unei stnci nalte de 36 m . For a de rezisten la naintare care ac ionea z asupra rocii n c dere din partea aerului se consider constant , avnd valoarea de 8 N . Viteza cu care roca va lovi solul este: a. v = 27 m/s b. v = 25 m/s c. v = 24 m/s d. v = 20 m/s (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 065 Rezolva i urm toarea problem : Un corp solid A , de mas m = 2 kg , poate aluneca f r (15 puncte) frecare de-a lungul unui plan nclinat fix care formeaz unghiul = 30 0 cu orizontala. Corpul A este legat de un alt corp solid B , de aceeai mas , printr-un fir inextensibil trecut peste un scripete fix, f r f recare i de mas neglijabil . Micarea corpurilor ncepe din repaus. a. Reprezenta i t oate for ele care se exercit asupra corpurilor A i B . b. Indica i sensul de micar e al corpurilor i calcula i accelera ia sistemului. c. Corpul solid B este compus din dou p r i, una deasupra celeilalte. Partea inferioar , de mas m1 , lipit ma i slab, se desprinde de partea superioar de mas m2 . Determina i masa m2 dac sis temul se mic uniform n urma desprinderii masei m1 . d. Calcula i valoarea for ei d e tensiune din fir dup desprinderea masei m1 . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 065 Rezolva i urm toarea problem : Un mic corp solid S , de mas m = 50 g , poate alu neca f r frecare pe dou plane nclinate OA i OB , ca n figura al turat . 0 (15 puncte) Se cunosc: 0 A O = OB = 17,3 cm 10 3cm , ( ) = 30 , = 45 . Axa Ox reprezint nivelul de referin pentru energia poten ial gravi ta ional . Se consider c la trecerea corpului de pe un plan nclinat pe altul nu s e modific modului vitezei. a. Corpul solid S este l sat liber n punctul B , f r v itez ini ial , i alunec spre punctul O . Calcula i energia poten ial gravita iona l a sistemului (corp solid, P mnt) n starea B . b. Determina i coordonatele punctu lui C n care corpul se ntoarce din drum pentru situa ia descris la punctul a. c. D etermina i viteza minim necesar corpului solid lansat dinn punctul B c tre punct ul O astfel nct s ajung n punctul A . d. Corpul solid este l sat liber n punctul A , f r vitez ini ial i alunec spre punctul O . Calcula i energia cinetic a corpului n punctul B .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 66 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 066 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. kJ 1. Puterea de 72 , exprimat n unit i din S.I. are valoarea : h a. 36 10 3 W b. 10 W c. 20 W d. 200 W (2p) 2. tiind c simbolurile m rimilor f izice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur a m rimii fizice exprimat prin produsul m g h este: a. m s b. W c. N d. J (3p) 3. Un corp este aruncat cu v 0 = 36 km vertical n sus. n absen a frec rii cu aerul, n l imea maxim la care h urc corpul este: a. 3 m b. 5 m c. 10 m d. 64,8m (5p) 4. Un corp cu greutatea G = 100 N este tras, prin intermediul unui fir elastic de mas neglijabil , pe o 2 s uprafa orizontal . Corpul se deplaseaz cu accelera ia a = 2 m/s , coeficientul d e frecare la alunecare fiind egal cu = 0,2. n timpul deplas rii, firul se alungete cu A = 10 cm . Constanta elastic a firului este egal cu: a. 200 N/m b. 300 N/m c . 400 N/m d. 500 N/m (3p) 5. Un stlp de telegraf de lungime A = 10 m i de mas m = 100 kg se afl pe sol, n pozi ie orizontal . Consider m c stlpul are masa uniform d istribuit . Lucrul mecanic minim efectuat de o macara pentru a ridica stlpul n poz i ie vertical este: a. L = 50 J b. L = 10 3 J c. L = 5 kJ d. L = 10 4 J (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 066 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : n figura al turat este redat dependen a de timp a vitezei unui corp cu masa m = 0,1kg , care cade vertical de la n l imea h . a. De termina i accelera ia corpului. b. Determina i for a de rezisten la naintare ntmpin at de corp. c. Determina i distan a parcurs de corp ntre momentele 0,5 s i 1,5 s . d. Simultan, de la o n l ime suficient de mare, se d drumul s cad unei mingi de

mas m = 0,1kg . Presupunnd c for a de rezisten la naintare ntmpinat de minge se poat e exprima prin rela ia Fr = k v , unde k = 0,05 N s/m , determina i viteza maxim atins de minge n timpul c derii. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 066 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : La o competi ie de schi, sportivul aflat n pozi ia A trebuie s aib o vitez minim pentru a putea ajunge pn n pozi ia B (vezi figura a l turat ) situat la n l imea H = 3,2 m fa de por iunea orizontal a pistei. Masa s istemului sportiv-schiuri este M = 90kg . Determina i: a. viteza minim pe care t rebuie s o aib sportivul n punctul A pentru a ajunge n B , dac s-ar neglija for el e de rezisten la naintare; b. lucrul mecanic efectuat de for a de greutate la dep lasarea sportivului din punctul A n punctul B ; c. n l imea h la care se afl punct ul C n care sportivul se oprete, dac viteza sportivului n punctul A este v A = 8 m/ s iar lucrul mecanic efectuat de rezultanta for elor de rezisten ntmpinate de spor tiv n deplasarea sa este Lr = 480 J . d. Presupunnd c sportivul are n punctul A vite za v A = 8 m/s , afla i lucrul mecanic efectuat de for ele de rezisten pn cnd spor tivul ajunge la n l imea h1 = 2 m , unde viteza sa devine v 1 = 4 m/s.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 67 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 067 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. M rimea fizic a c rei unitate de m sur n S.I. este N m 2 , este: a. energia mecanic b. lucrul mecanic c. puterea mecanic d. modulul de elas ticitate (2p) 2. Un corp cu masa m = 1kg cade liber, pe vertical , cu o accelera ie a = 7m/s 2 . For a de rezisten ntmpinat din partea aerului are valoarea: a. Fr ez = 10N b. Frez = 7N c. Frez = 3N d. Frez = 0N (5p) 3. Despre energia cinetic a unui corp se poate afirma c : a. este o m rime fizic de proces b. depinde de si stemul de referin ales c. este direct propor ional cu viteza corpului d. este di rect propor ional cu accelera ia gravita ional (3p) 4. Un resort cu constanta el astic k = 200 N m este supus ac iunii unei for e deformatoare F = 10N . Printr-u n proces lent n cursul c ruia, n fiecare moment, for a deformatoare este propor io nal cu deformarea resortului, valoarea for ei deformatoare se m rete de trei ori. Lucrul mecanic suplimentar efectuat de for a deformatoare n cursul acestui proce s este: a. 2J b. 0,5J c. 250mJ d. 225mJ (2p) 5. Un autoturism cu masa m = 1t , a flat ini ial n repaus, se deplaseaz pe o osea sub ac iunea unei for e rezultante c are variaz cu distan a ca n graficul al turat. Viteza autoturismului dup parcurge rea a 100m are valoarea: a. 8 m/s b. 10 m/s c. 11m/s d. 12 m/s (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 067 Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m1 = 5kg se afl pe o suprafa (15 puncte) orizontal , coeficientul de frecare la alunecare fiind = 0,2 . a. Calcula i valoarea for ei orizontale ce ar deplasa corpul cu accelera ia a = 0,4m/s 2 . b. Corpul de mas m1 se leag printr-un fir inextensibil i de mas neglij abil trecut peste un scripete ideal de un al doilea corp, de mas m 2 = 3kg , ca n figura al turat . Coeficientul de frecare r mne acelai. Determina i accelera ia s istemului. c. Calcula i valoarea for ei de tensiune din firul de leg tur . d. De termina i masa m 0 a unui corp care, aezat deasupra celui de mas m1 , va determin a micarea uniform a sistemului. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E

valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 067 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Sub ac iunea unei for e de trac iune paralele cu planul nclinat, un corp cu masa m = 300kg urc , cu vitez constant , pe un plan ncl inat ce face unghiul = 30 0 cu orizontala, pe o distan A = 20m . Micarea se face cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i plan fiind = 0,2 . Datermina i: a. varia ia energiei poten iale gravita ionale a corpului. b. lucr ul mecanic efectuat de for a de frecare pe distan a A . c. puterea necesar pentr u ca ridicarea uniform a corpului s se fac n timp de 100s . d. energia cinetic a corpului, n condi iile punctului c.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 68 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 068 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. M rimea fizic a c rei unitate de m sur este exprimat n uni t ile de m sur fundamentale din S.I. prin kg m 2 / s 3 se numete: a. for b. puter e mecanic c. energie poten ial d. constant de elasticitate (2p) 2. Randamentul p lanului nclinat depinde de: a. for a de trac iune ce ac ioneaz asupra corpului b. lungimea planului nclinat c. coeficientul de frecare d. energia cinetic ini ial a corpului (2p) G G 3. La momentul t 0 punctul material are viteza v 0 , iar la momentul t are viteza v . Dac punctul material are o micare rectilinie uniform va riat , atunci vectorul accelera ie a punctului material r mne constant n timp. Por nind de la aceast afirma ie, se ajunge la urm toarea rela ie de dependen de timp a vitezei momentane: G G G G G G G a. v = v 0 + a(t - t0 ) b. v = v 0 + a(t - t 0 ) c. v = v 0 - a(t + t0 ) / 2 d. v = v 0 + 2am (t - t0 ) (3p) 4. Un corp, l sa t liber la n l imea de 3,2 m fa de sol, atinge solul cu viteza: a. 1,79 m/s b. 2, 53 m/s c. 5,65 m/s d. 8 m/s (3p) 5. O main parcurge 20% dintr-o distan cu viteza v 1 = 50,4 km/h , iar restul cu v 2 = 1 6 v 1. Viteza medie a , mainii pe ntregul traseu este egal cu: a. 14 m/s b. 18 m/s c. 20 m/s d. 22 m/s (5p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 068 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un resort suspendat vertical are masa neglijabil i lungimea n stare nedeformat A 0 = 20 cm. Prinznd de cap tul liber al resortului o bil de mici dimensiuni, la echilibru, lungimea acestuia crete cu p = 5%. Dac se ac ioneaz asupra bilei prinse de resort cu o for vertical de modul F2 = 5 N, la echilibru, alungirea resortului se dubleaz . a. Calcula i masa bilei. b. Determi na i constanta elastic a resortului. c. For a F2 este nlocuit de o alt for orient at orizontal, de modul F3 = 1,41N( 2 N) . Reprezenta i sistemul i for ele care ac ioneaz asupra bilei n starea de echilibru final . d. Determina i deformarea reso rtului n situa ia descris la punctul c. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 068 (15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 6 kg , aflat n punctul A (vezi figura al turat ), pornete din repaus i parcurge distan a x = 8 m pe un plan nclinat cu = 30 0 fa de orizontal , dup care i continu micarea pe un plan orizontal. Coeficientul de frecare are 1 pe ambele plane. Energia aceeai valoare = 0,116 5 3 poten ial gravita ional se consider nul la nivelul punctului B. Determina i: a. energia poten ial gravita ional a sistemului corp-P mnt n momen tul nceperii mic rii corpului pe planul nclinat; b. lucrul mecanic efectuat de for a de frecare pe distan a AB; c. energia mecanic atunci cnd corpul se afl la jum t atea planului nclinat; d. distan a parcurs de corp pe planul orizontal pn la oprir e.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 69 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 069 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Expresia ce corespunde unit ii de m sur a modulului de el asticitate poate fi scris sub forma: a. kg m 1 s 2 b. N m c. J m 2 d. kg m s 2. Un corp este aruncat pe vertical de jos n sus n cmp gravita ional. n punctul de n l ime maxim : a. energia cinetic i accelera ia sunt nule (2p) b. energia cinetic este nul i accelera ia este diferit de zero c. energia cinetic este diferit de ze ro i accelera ia este nul d. energia cinetic i accelera ia sunt diferite de zero 3 . Un mobil parcurge distan a d = 50 m n timpul t = 2 s . Viteza medie a mobilului are valoarea: a. 25 km/h b. 50 km/h c. 60 km/h d. 90 km/h (5p) 4. Un corp de mas m = 100g este lansat cu viteza ini ial v0 = 10 m/s de-a lungul unei suprafe e o rizontale pe care se mic cu frecare. Lucrul mecanic efectuat de c tre for a de fr ecare pn la oprirea corpului este: a. 1J b. 5J c. 10J d. 20J (2p) 5. Lucrul mecan ic efectuat de c tre for a elastic n timpul comprim rii unui resort, ini ial nede format, pe distan a x, are expresia: kx kx kx 2 kx 2 (3p) c. b. d. a. 2 2 2 2 Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 069 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m =7 kg coboar uniform de-a lungul unui plan nclinat fix de unghi = 30 D , sub ac iunea unei for e orizontale de va loare F = 17,3 N 10 3 N , ca n figura al turat . Micarea corpului pe plan are loc cu frecare. G G a. Calcula i valorile componentelor Gp , Gn ale greut ii corpulu i pe direc ia paralel cu planul nclinat, respectiv normal la suprafa a acestuia. b. Reprezenta i ntr-un desen toate for ele care ac ioneaz asupra corpului. c. Det ermina i valoarea for ei de frecare dintre corp i planul nclinat. d. Determina i v aloarea coeficientului de frecare dintre corp i plan. ( ) Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E

valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 069 Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 5kg pornete din repaus i se depl aseaz cu frecare, pe G o suprafa orizontal , sub ac iunea unei for e de trac iun e orizontale F , ca n G figur . Dependen a valorii for ei F de coordonata corpulu i este reprezentat n graficul din figura alaturat . Coeficientul de frecare la al unecare fiind = 0,2 , determina i: a. accelera ia corpului n intervalul de timp n care for a este constant ; b. lucrul mecanic efectuat de for a F pe distan a de 6 m; c. viteza corpului n punctul de coordonat x = 6 m; G d. distan a parcurs de corp din momentul ncet rii ac iunii for ei F pn la oprire. (15 puncte)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 70 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 070 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Dintre m rimile fizice de mai jos, m rime fizic vectorial este: a. masa b. for a c. energia d. puterea (2p) 2. Simbolurile m rimilor fizi ce fiind cele utilizate n manuale, expresia care poate reprezenta o putere mecani c este: a. ma b. mv 2 / 2 (3p) c. mgh d. Fv 3. Conform principiului III al dinam icii, se poate afirma c : a. ac iunea i reac iunea se aplic aceluiai corp b. ac iu nea i reac iunea au acelai sens c. ac iunea i reac iunea sunt egale ca modul d. ac iunea este perpendicular pe reac iune (5p) 4. Un corp de greutate G = 10N este s uspendat de tavanul unui lift cu ajutorul unui dinamometru. Dac for a indicat de dinamometru este F = 12N putem afirma c : a. liftul este n repaus b. liftul urc uniform c. liftul urc accelerat d. liftul coboar uniform (3p) 5. Un corp este la nsat vertical n sus, cu viteza ini ial v, n cmp gravita ional terestru, de la nivel ul la care energia poten ial gravita ional este nul . n absen a frec rilor, n l im ea h la care energia sa cinetic este jum tate din energia poten ial va fi: v2 v2 v2 v2 a. b. c. d. (2p) g 2g 3g 4g Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 070 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 500g coboar cu frecare, pornin d din repaus, pe un plan nclinat de unghi = 60 0 . Viteza corpului (exprimat n m/s ) depinde de timp (exprimat n s ) conform ecua iei v = 5 t . Determina i: a. val oarea for ei normale de ap sare exercitat de corp asupra planului nclinat; b. acc elera ia corpului; c. coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i planul nc linat; d. for a paralel cu planul necesar pentru urcarea uniform a corpului pe p lanul nclinat, considernd coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i plan = 0,73 . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 070

Rezolva i urm toarea problem : (15 puncte) G Asupra unui corp de mas m = 2kg , aflat ini ial n repaus pe sol, ac ioneaz o fo r F de valoare F = 50N , orientat vertical n sus. Cnd corpul atinge n l imea h = 2m , ac iunea for ei nceteaz . Energia poten ial gravita ional se consider nul la n ivelul solului. Frecarea cu aerul se neglijeaz . Determina i: a. energia poten i al gravita ional a sistemului corp-P mnt, cnd corpul se afl la n l imea h ; G b. lu crul mecanic efectuat de for a F pe ntreaga durat a mic rii; G c. energia cinetic a corpului imediat dup ncetarea ac iunii for ei F ; d. viteza corpului la revenir ea pe sol.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 71 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 071 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Varia ia energiei cinetice a unui corp asupra c ruia ac i oneaz un sistem de for e este ntotdeauna egal cu: a. energia poten ial n starea fi nal b. zero c. lucrul mecanic efectuat de rezultanta sistemului de for e n timpul acestei varia ii d. for a rezultant a sistemului de for e care ac ioneaz asupra corpului (2p) 2. Un copil trage cu o for F = 10N de o sanie pe care o deplaseaz cu vitez constant , pe un drum orizontal. For a formeaz un unghi = 60 cu direc i a deplas rii, ca n figura al turat . For a de frecare dintre sanie i z pad are val oarea: a. 5N b. 10N c. 20N d. 40N (3p) 3. Expresia randamentului unui plan nclina t este: 1 tg 1 a. = b. = c. = d. = (5p) sin + cos 1 + tg (1 + ctg ) 1 orpuri avnd masele m1 = 20kg i m 2 = 10kg , legate ntre ele printr-un fir ideal, su nt aezate pe un plan orizontal. Corpurile se deplaseaz sub ac iunea unei for e or izontale F = 60N care trage de corpul cu masa m 2 . Coeficientul de frecare la a lunecare este acelai pentru ambele corpuri. For a de tensiune din fir are valoare a: b. 20N c. 25N d. 40N (2p) a. 10N 5. Legea conserv rii energiei mecanice total e pentru un sistem izolat, ale c rui corpuri interac ioneaz prin for e conservat ive, este: a. E c + E p = constant b. Ec = L c. E p = L d. F = ma (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 071 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m1 , avnd greutatea G1 = 10N , afla t pe un plan orizontal, este legat printr-un fir inextensibil i de mas neglijabil de un alt corp cu masa m2 . Firul este trecut peste un scripete f r frec ri i li psit de iner ie, ca n figura al turat . Coeficientul de frecare la alunecare dint re corpul cu masa m1 i planul orizontal este = 0,2 . Se las sistemul liber. a. Re prezenta i toate for ele care se exercit asupra fiec ruia dintre corpuri. b. Ded uce i expresia accelera iei sistemului format din cele dou corpuri n func ie de m rimile , m1, m2 , g . c. Deduce i expresia for ei de tensiune din fir n func ie d e , m1, m2 , g . , d. Calcula i accelera ia sistemului n cazul n care m 2 = 1 4kg . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 071 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 1kg este lansat vertical n sus, de la nivelul solului, cu viteza v 0 = 10m/s . Neglijnd frecarea cu aerul i consi dernd energia poten ial gravita ional nul la nivelul solului, determina i: a. vit eza corpului n momentul n care energia lui cinetic este egal cu energia poten ial ; b. n l imea maxim la care ajunge corpul; c. lucrul mecanic efectuat de for a de greutate din momentul lans rii pn n momentul revenirii corpului pe sol; d. viteza cu care revine corpul pe sol.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 72 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 072 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Nota iile fiind cele din manuale, unitatea de m sur pentr u lucru mecanic se exprim n unit i fundamentale S.I. prin: c. kg m 2 s 2 a. kg m s 2 b. kg m s d. kg s 2 m 2 (2p) 2. n figura al turat este reprezentat ansamblul de for e, egale n modul, care ac ioneaz asupra sistemului format dintr-un corp i s uprafa a orizontal pe care acesta se afl n repaus. Perechea de for e care reprezi nt o ac iune i o reac iune este: G G a. F i N G G b. F i G G G c. N i G d. oricare d intre ele (3p) 3. Asupra unui automobil care se mic accelerat pe un drum orizonta l ac ioneaz for a de trac iune G G dezvoltat de motor Ft i for a de rezisten Fr . ntre modulele celor dou for e exist rela ia: (5p) a. Ft = Fr b. Ft > Fr c. Ft < Fr d. Ft Fr 4. Un corp de mas m1 este suspendat de tavan prin intermediul unui f ir. De corpul de mas m1 este legat un resort ideal, de constant elastic k . La c ap tul cel lalt al resortului se suspend un corp de mas m 2 , ca n figura al tura t . La echilibru, alungirea resortului este: m1 m 2 g mg m g c. A = 1 d. A = 2 (2p) b. A = k k k k 5. Un corp este aruncat verti cal n sus cu viteza v 0 , dintr-un punct n care energia poten ial se consider nul . n l imea, m surat fa de nivelul arunc rii, la care energia cinetic devine egal cu energia poten ial , este: v2 v2 v2 v2 a. h = 0 c. h = 0 b. h = 0 d. h = 0 (3p ) 2g g 3g 4g a. A = (m1 + m 2 )g Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 072 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 1kg este aezat pe o suprafa ori zontal i este n acelai timp legat de un resort cu masa neglijabil , vertical, de lu ngime nedeformat A 0 = 12cm i de constant elastic k = 260 N m , ca n pozi ia A din figura al turat (n aceast pozi ie resortul este nedeformat). Corpul este adus n p ozi ia B din figur ( AB = d = 9 cm ), dup care este eliberat. ntre corp i suprafa a orizontal exist frecare, coeficientul de frecare la alunecare fiind = 0,1 . a. Reprezenta i toate for ele care ac ioneaz asupra corpului eliberat n pozi ia B . b. Determina i valoarea for ei elastice care ac ioneaz asupra corpului n pozi ia B. c. Determina i accelera ia corpului n momentul n care este eliberat n pozi ia B . d. Determina i valoarea for ei de frecare care ac ioneaz asupra corpului n mome ntul trecerii prin punctul A.

Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 072 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un avion de mas m = 2,5t , cu motorul oprit, plan eaz cu viteza constant v = 144 km h ntr-o atmosfer linitit i coboar de la n l imea h 1 = 2km pn la n l imea h2 = 1km , ntre dou puncte A i B aflate la distan a d = AB = 10km unul de altul. Determina i: a. energia cinetic a avionului n timpul plan rii ; b. lucrul mecanic efectuat de for ele de rezisten n timpul plan rii; c. lucrul mecanic dezvoltat de motor la ntoarcerea avionului pe acelai drum, cu aceeai vitez ; d. puterea dezvoltat de motor n situa ia descris la punctul c.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 73 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 073 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. O main are la momentul ini ial viteza v 0 = 57,6 km h . In tervalul de timp n care maina se oprete, dac aceasta este frnat cu accelera ia const ant a = 8 m s 2 , este: a. 1 s b. 2 s c. 4 s d. 7,2 s (5p) F din legea Hooke se n umete: 2. Raportul S a. alungire relativ b. alungire absolut c. presiune d. efort unitar (3p) 3. Despre for a de frecare la alunecare dintre dou corpuri aflate n micare unul fa de cel lalt se poate afirma c este direct propor ional cu: a. m ri mea suprafe ei de contact b. viteza relativ a unui corp n raport cu cel lalt c. f or a de ap sare normal d. accelera ia relativ a unui corp n raport cu cel lalt (2 p) 4. n figura al turat este reprezentat dependen a for ei ce ac ioneaz asupra un ui corp, pe direc ia i n sensul mic rii, n func ie de pozi ia acestuia n timpul mic ri i sale de-a lungul axei Ox. Lucrul mecanic efectuat de for a F la deplasarea cor pului ntre punctele de coordonate x1 = 2m i x 2 = 10m are valoarea: a. 120 J b. 16 0 J c. 200 J d. 240 J (2p) 5. Un corp de mas m cade liber, f r vitez ini ial , d e la n l imea h fa de sol. Energia cinetic a corpului n momentul n care corpul atin ge solul are expresia: mgh 2 mgh c. mgh d. 2mgh (3p) b. a. 2 2 Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 073 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Pe un plan nclinat cu unghiul = 30 fa de orizontal , se ridic un corp de mas m = 2 kg cu ajutorul unei G for e F , orientat sub ung hiul = 45 fa de planul nclinat. tiind c valoarea coeficientului de frecare dintre c orp i planul nclinat este = 0,2 , determina i: G G a. modulele componentelor Gp , Gn ale greut ii corpului pe direc ia paralel cu planul nclinat, respectiv normal la suprafa a acestuia; G b. valoarea minim a for ei F pentru care corpul nu apas pe planul nclinat; G c. valoarea for ei F sub ac iunea c reia corpul urc uniform pe plan; G d. valoarea for ei F sub ac iunea c reia corpul coboar uniform accel erat pe planul nclinat, cu accelera ia m a =1 2 . s Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 073 Rezolva i urm toarea problem : n figura al turat se cunosc: m = 0,5 kg , M = 1,5 kg unghiul

(15 puncte)

planului nclinat = 30 o , coeficientul de frecare la alunecare dintre 1 . Sistemu l este corpul de mas m i planul nclinat = 0,29 2 3 eliberat din repaus i corpu s M parcurge n c dere pn la atingerea solului distan a h = 2 m . Presupunnd firul i nextensibil, de mas neglijabil i scripetele f r frecare i lipsit de iner ie, deter mina i: a. lucrul mecanic efectuat de for a de frecare pe distan a d = 2 m ; b. energia cinetic a sistemului n momentul n care corpul de mas M atinge solul; c. vi teza maxim atins de corpul de mas m; d. varia ia energiei poten iale a sistemulu i de la pornire pn n momentul n care corpul de mas M atinge solul.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 74 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 074 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele obinuite n manualel e de fizic , unitatea de m sur a expresiei at 2 2 este: a. s b. m c. m s 2 d. m s (3p) 2. Energia cinetic a unui corp de mas m = 100 g , n raport cu un sistem de referin , este de 20 J. Viteza corpului n raport cu acel sistem de referin este de aproximativ: b. 17,3 m s c. 20,0 m s d. 28,2 m s (3p) a. 14,1 m s 3. La echil ibru, for a elastic ce apare ntr-un resort deformat este: a. numeric egal cu for a deformatoare b. invers propor ional cu alungirea resortului c. for neconservat iv d. orientat pe direc ia i n sensul for ei deformatoare (5p) 4. Joule-ul este un itatea de m sur pentru: a. vitez ; b. accelera ie; c. for ; d. energie. (2p) 5. n graficul al turat este reprezentat dependen a de timp a accelera iei unui corp de mas m = 2 kg , n primele 10 s de la nceputul mic rii sale. Considernd c viteza in i ial a corpului a fost nul , lucrul mecanic total efectuat asupra corpului este : a. 300 J b. 450 J c. 600 J d. 900 J (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 074 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Pe o sanie de mas M = 10 kg este aezat un corp de mas m = 20 kg . Coeficientul de frecare sanie-z pad este 1 = 0,1 . De corpul m e ste legat un fir inextensibil i de mas neglijabil de care se trage orizontal. Cor pul se poate mica cu frecare pe suprafa a saniei. n urma aplic rii unei for e de t rac iune asupra corpului, sania se mic rectiliniu uniform. a. Reprezenta i toate for ele care ac ioneaz asupra corpului aezat pe sanie. b. Determina i valoarea fo r ei de frecare dintre sanie i z pad . c. Determina i valoarea for ei de frecare dintre corp i sanie. d. Corpul se deplaseaz pe suprafa a saniei. Determina i valo area coeficientului de frecare la alunecare dintre suprafa a corpului i cea a san iei. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 074 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Dou corpuri cu masele m1 = 2 kg , respectiv m 2 = 4 kg se afl la momentul ini ial t 0 = 0 deasupra solului la n l imile h1 = 10 m , respectiv h2 = 5 m . Corpurile sunt l sate s cad liber, simultan, f r vitez in i ial . Presupunnd c frecarea cu aerul este neglijabil , determina i: a. lucrul m ecanic efectuat de greutatea corpului 1 pn la atingerea solului; b. varia ia ener giei poten iale a corpului 2 la c derea corpului de la n l imea h2 pn la atingerea solului; c. raportul d. raportul v1 al vitezelor cu care cele dou corpuri ating solul; v2 t 1 al intervalelor de t imp dup care cele dou corpuri ating solul. t 2

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 75 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 075 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m s ur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur a m rimii G n S.I. poate fi scris sub forma: a. kg m 2 /s 3 b. kg m/s c. kg m 2 /s d. kg m/s 2 (2p ) 2. O pies cu masa m = 9 t este urcat uniform pe vertical cu ajutorul unei maca rale. Cablul macaralei, alc tuit din o el cu modulul de elasticitate E = 21 10 10 N/m 2 , are lungimea n stare nedeformat sec iunea S 0 = 16 cm 2 . n timpul acestu i transport, cablul s-a alungit cu: a. 1,875 mm b. 18,75 mm c. 18,75 cm d. 18,75 dm (5p) 3. Un c rucior de greutate G = 100 kN este cobort ntr-o min cu ajutorul u nui cablu. Graficul din figura al turat reprezint viteza c ruciorului n timpul co borrii, v = v (t ) . Tensiunea din cablu n intervalul de timp t [8 s;16 s] are val oarea: a. 90 kN b. 95 kN c. 100 kN d. 105 kN (3p) 4. O lad alunec de-a lungul un ei suprafe e orizontale, cu viteza constant v = 2 m/s , sub ac iunea unei for e de trac iune orizontale F = 200 N . Puterea folosit pentru a men ine aceast micar e este: a. 200 W b. 400 W c. 600 W d. 800 W (3p) 5. Un corp este lansat de jos n sus de-a lungul unui plan nclinat. Corpul are, n momentul lans rii, energia cineti c E 0 = 300 J . Cnd revine n locul de lansare, corpul are energia cinetic E c = 15 0 J . Randamentul planului nclinat este: a. 50% b. 65% c. 75% d. 85% (2p) l 0 = 7 m i Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 075 Rezolva i urm toarea problem : Un bloc de beton de mas m = 10 kg , aflat ini ial n repaus pe o suprafa plan i orizontal , este supus unei for e de trac iune paral el cu suprafa a orizontal . For a de trac iune i p streaz direc ia, iar modulul ei se modific n timp conform graficului din figura al turat . Coeficientul de freca re dintre blocul de beton i suprafa a plan este = 0,1 0. Determina i: a. viteza b locului de beton n intervalul de timp t [0 s;1s] ; b. accelera ia blocului de beto n n intervalul de timp t [2 s;3 s ] ; c. for a de frecare dintre blocul de beton i suprafa a orizontal n intervalul de timp t [1; 6 s] ; d. for a rezultant ce ac io neaz asupra blocului n intervalul de timp t [ 4s; 5 s] . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 (15 puncte) A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III Varianta 075 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Pe o suprafa orizontal se lanseaz , din punctul O , un corp cu masa m = 2 kg . Energia cinetic ini ial a corpului este E 0 = 400 J . Cnd valoarea vitezei corpului devine jum tate din valoarea ini ial , corpul a junge n punctul A i ncepe s urce pe o pant care formeaz unghiul = 45 0 cu orizontal a, ca n figura al turat . Ajuns la n l imea maxim pe pant , corpul se oprete n punct ul B . Att pe orizontal ct i pe pant deplasarea se face cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare fiind = 0,25 . Trecerea pe por iunea nclinat se face lin, f r modificarea modulului vitezei. Determina i: a. viteza corpului la momentul in i ial; b. energia cinetic a corpului n punctul A; c. n l imea maxim h pn la care ur c pe pant corpul; d. lucrul mecanic efectuat de for a de frecare pe durata depla s rii din O pn n B.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 76 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 076 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Un motociclist care se deplaseaz rectiliniu parcurge succ esiv distan ele d 1 = 50m i d 2 = 75m n intervalele de timp t 1 = 4s i respectiv t 2 = 6s . Viteza medie a motociclistului pe por iunea de traiectorie considerat est e: a. 30km/h b. 36km/h c. 45km/h d. 54km/h (3p) G 2. Un corp cu masa m atrnat de cablul unei macarale este cobort cu accelera ia a orientat n jos. Dac se neglijeaz masa cablului, valoarea for ei de tensiune din cablu se poate determina cu ajut orul expresiei: b. m ( g + a ) c. m g d. m a (2p) a. m ( g a ) 3. For ele care a c ioneaz asupra unui corp aflat n repaus, legat de un resort alungit, aflat pe o suprafa orizontal cu frecare sunt reprezentate corect n figura: (3p) 4. Un corp este ridicat uniform pe un plan rizontala. Coeficientul de frecare la alunecare , randamentul planului nclinat este: a. tg d. tg /(tg + ) (5p) 5. Un corp se deplaseaz al sub ac iunea unei for e de trac iune

nclinat care formeaz unghiul cu o dintre corp i planul nclinat fiind /(1 + tg ) b. 1 /(tg + ) c. 1 /(1 + cu vitez constant pe o suprafa orizont

orizontale Ft , parcurgnd distan a d . Nota iile fiind cele din manuale, lucrul m ecanic efectuat de for a de frecare la alunecare se poate exprima prin: (2p) b. L = Ft d c. L = Ff d cos180 d. L = Ft d a. L = N d cos0 Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 076 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Corpurile din figura al turat au masele egale m1 = m 2 = 1kg i sunt legate ntre ele printr-un fir inextensibil i de mas neglijabil , trecut peste un scripete ideal. Coeficientul de frecare la alunecare ntre corpul de mas m 2 i suprafa a pe care este aezat are valoarea = 0,2 . a. Reprezenta i fo r ele care ac ioneaz asupra fiec rui corp. b. Determina i for a de tensiune din firul de leg tur dintre cele dou corpuri. c. Determina i accelera ia sistemului de corpuri. d. Considera i c se nlocuiete corpul de mas m 2 cu un alt corp, avnd ma sa M . Coeficientul de frecare la alunecare r mne acelai. Afla i valoarea masei M astfel nct sistemul format din acest corp i corpul de mas m1 s se deplaseze cu vite z constant . Proba E, F: Prob scris la Fizic

A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 076 Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui corp cu masa m = 50kg ac ioneaz Ft = 800N , care formeaz (15 puncte) o for de trac iune de valoare un unghi = 30 0 cu orizontala, ca n figura al turat . Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i suprafa a orizontal este = 0,2 . Corpul pornete din repaus i, dup ce parcurge distan a d = 10m , ac iunea for ei de trac iune nceteaz . Dete rmina i: a. lucrul mecanic efectuat de for a de frecare pe distan a d ; b. vitez a pe care o are corpul dup parcurgerea distan ei d ; c. puterea medie dezvoltat de for a de trac iune pe toat durata ac iunii ei, dac n momentul ncet rii ac iunii for ei, corpul a avut viteza v = 16,4 m s ; d. distan a parcurs de corp din mom entul ncet rii ac iunii for ei de trac iune pn la oprirea corpului, dac n momentul n cet rii ac iunii for ei, corpul a avut viteza v = 16,4 m s .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 77 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 077 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Un corp de mas m se afl n repaus pe o suprafa plan i orizon tal . Coeficientul de frecare la G alunecare dintre corp i suprafa a orizontal es te . Dac se aplic corpului o for orizontal F , pentru care F < mg , corpul r mne n repaus. For a de frecare dintre corp i suprafa a orizontal este: b. Ff > F c. Ff = F d. zero (3p) a. Ff = mg 2. Viteza unui mobil variaz n raport cu timpul conform graficului al turat. Distan a total parcurs de mobil n intervalul de timp cuprin s ntre momentele 0 i 2t 0 este: a. 2v 0t 0 b. v 0t 0 c. v 0t 0 2 d. v 0 t 0 4 (3p) 3. Micarea unui mobil pe axa Ox este descris de legea x = 2t 2 + 7t + 5 , n care toate m rimile sunt exprimate n unit i S.I. Viteza medie n intervalul de timp cupr ins ntre momentele t 1 = 1s i t 2 = 3s este: a. 11m s b. 13 m s c. 15 m s d. 17 m s (5p) 4. Unitatea de m sur kg s 2 este unitate de m sur pentru: a. putere mecan ic b. lucru mecanic c. accelera ie d. constant elastic (2p) 5. Motorul unui auto mobil dezvolt o putere constant . Cnd viteza automobilului crete, despre for a de trac iune a motorului putem spune c : a. crete b. scade c. r mne constant d. nu se poate preciza cum variaz (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 077 Rezolva i urm toarea problem : Dou corpuri de mase m1 = 0,3kg i m 2 = 0,2kg sunt legate printr-un fir sub ire trecut peste un scripete ideal, ca n figura al turat . Pe por iunea de fir de care este legat corpul de mas m1 este inserat un resor t uor cu constanta elastic k = 100 N m . Determina i: a. deformarea resortului da c sistemul se afl n echilibru, scripetele fiind blocat; b. accelera ia sistemului l sat liber, dup ce alungirea resortului se stabilizeaz ; c. deformarea resortu lui n situa ia specificat la punctul b; d. reac iunea axului scripetelui n situa i a n care sistemul se mic liber. (15 puncte) Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 077

(15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : De la baza unui plan nclinat cu unghiul = 30 0 fa de orizontal i de lungime A = 5m se lanseaz n sus de-a lungul planului un corp de mas m = 2kg , cu viteza v 0 = 10 m s . Corpul p r sete cap tul superior al planul ui nclinat cu viteza v = 5 m s i ajunge n final n planul orizontal al punctului de l ansare, n care energia poten ial gravita ional se consider nul . Neglijnd rezisten a la naintarea corpului n aer, determina i: a. lucrul mecanic efectuat pentru lan sarea corpului; b. energia mecanic total pe care o are corpul n momentul p r siri i planului nclinat; c. coeficientul de frecare dintre corp i planul nclinat; d. vit eza cu care ajunge corpul n planul orizontal al punctului de lansare.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 78 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 078 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. n S.I., unitatea de m sur pentru constanta elastic a unui resort poate fi exprimat i sub forma: J W J a. kg m2 s-2 ; b. ; c. 2 ; d. . (2p) ms msW m 2. Interac iunea a dou corpuri NU poate avea ca efect: a. frnarea unuia dintre corpuri b. modificarea iner iei sistemului de corpuri c. accelerarea ambe lor corpuri d. deformarea corpurilor (3p) 3. Randamentul unui plan nclinat cu ung hi , pentru care sin = 0,6 este egal cu = 0,5 . Coeficientul de frecare la alune care are valoarea: a. = 0,75; b. = 0,50; c. = 0,20; d. = 0,15. (2p) 4. Dou maini se deplaseaz pe o autostrad , una spre cealalt , cu aceeai vitez 90 km/h. Prima d intre maini are masa m = 600 kg. Considernd un sistem de referin legat de a doua m ain , energia cinetic a primei maini are valoarea: a. 0 J; b. 187,5 kJ; c. 750 kJ. d. 2,43 MJ; (3p) 5. Se consider un punct material care se poate deplasa f r fre c ri de-a lungul unei suprafe e orizontale. Asupra lui ac ioneaz o for constant orientat sub un unghi variabil fa de orizontal . Conform principiului al II-lea al dinamicii: a. modulul accelera iei punctului material scade atunci cnd unghiul dintre for a care ac ioneaz asupra lui i axa dat crete, f r a dep i 90 D b. accele ra ia punctului material r mne aceeai doar dac masa lui r mne constant c. accelera ia punctului material este constant i nenul dac punctul material este izolat d. o rientarea accelera iei punctului material nu depinde de orientarea for ei care a c ioneaz asupra lui (5p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 078 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Sub ac iunea for ei F = 15,2 N, care are punctul de aplica ie n A, corpul de A mas m1 = 2 kg este ridicat uniform pe planul nclinat fa de orizontal cu un G F unghi , pentru care sin = 0,6 (vezi figura al turat ). Se neglijeaz masa firului i a scripetelui, precum i frec rile n axul scripetelui i cu aerul. Determina i: a. valoarea for ei de tensiune n firul de leg tur ; b. coe ficientul de frecare la alunecarea corpului pe planul nclinat; c. accelera ia cu care ar cobor corpul dac ar fi l sat liber pe planul nclinat; d. viteza cu care ar ajunge corpul la baza planului nclinat n condi iile punctului c, dac durata coborr ii este t = 2 s . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1

A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 078 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un camion tracteaz pe un drum orizontal o remorc de mas m = 1000 Kg cu viteza constant v = 54 km/h . For a de tensiune care apare n sistemul de cuplaj are valoarea de 800 N. La un moment dat, men inndu-i aceeai vi tez , camionul ncepe s urce o pant nclinat fa de orizontal cu unghiul pentru care sin = 0,1. Determina i: a. puterea necesar pentru a tracta remorca pe drumul ori zontal; b. lucrul mecanic efectuat de for a de rezisten care ac ioneaz asupra re morcii n timpul deplas rii pe o distan d = 10 m pe por iunea orizontal ; c. puter ea necesar pentru a tracta remorca pe pant (considera i c for a de rezisten la na intare are aceeai valoare ca i la deplasarea pe drumul orizontal); d. intervalul d e timp, m surat din momentul nceperii urc rii pantei, n care energia poten ial gra vita ional a sistemului remorc P mnt crete cu 1,5 MJ .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 79 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 079 expresia Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. tiind c nota iile sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur a m rimii fizice avnd 2gA(1 cos ) , poate fi scris n forma: m J N c. d. m s (5p) b. a. s kg kg 2. n figura al turat este reprezentat dependen a de timp a vitezei, n cursul mic rii unui mobil. Viteza medie pentru ntreaga micar e are valoarea: a. 3,25 m/s b. 6,50 m/s c. 7,25 m/s (2p) d. 13,50 m/s 3. Despre coeficientul de frecare la alunecare dintre dou corpuri, atunci cnd acestea se af l n micare relativ unul fa de cel lalt, se poate afirma c : a. depinde de for a de reac iune normal ; b. este o m rime vectorial ; c. este o m rime adimensional ; d. depinde de m rimea suprafe ei de contact dintre cele dou corpuri. (3p) 4. Ne wton-ul este unitatea de m sur pentru : a. vitez b. accelera ie c. for d. energi e (2p) v 5. Un automobil A are masa m i viteza v . Un alt automobil B are masa 4m i viteza . Dac asupra lor ar 4 ac iona for ele de rezisten FfA , respectiv FfB c are ar opri automobilele pe aceeai distan d , atunci raportul Ff A / FfB are valoarea: a. 4 b. 2 c. 1 d. 1/ 4 (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 079 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un automobil cu masa m = 700 kg se deplaseaz rect iliniu pe o suprafa orizontal cu o vitez care variaz n func ie de timp conform gr aficului din figura al turat . For a de rezisten la naintarea automobilului este constant i este egal cu a 10 -a parte din greutatea acestuia. Determina i: a. acc elera ia automobilului n intervalele de timp [0; 0,5]min i [3,5; 4] min; b. for a de trac iune dezvoltat de motor n intervalul de timp [0,5; 3,5] min; c. distan a parcurs de automobil atunci cnd se deplaseaz cu vitez constant ; d. energia cinet ic a automobilului la momentul t = 3 min. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1

A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 079 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 2 kg , aflat ini ial n repaus l a nivelul solului, este ridicat pe vertical n sus sub ac iunea unei for e de valo are F = 50 N . For a de rezisten la naintare, considerat constant , are valoarea Fr = 10 N . Considernd nivelul de referin al energiei poten iale gravita ionale c orp P mnt la nivelul solului, determina i: a. energia poten ial gravita ional a s istemului corp-P mnt atunci cnd corpul se afl la n l imea h = 125 m fa de sol; b. e nergia cinetic a corpului atunci cnd acesta se afl n urcare, la n l imea h1 = 80 m fa de sol; c. lucrul mecanic efectuat de for a gravita ional din momentul ini ia l pn n momentul n care corpul se afl la n l imea h = 125 m fa de sol; d. puterea med ie dezvoltat de for a F = 50 N n timpul ridic rii corpului la n l imea h = 125 m f a de sol.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 80 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 080 m2 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Alege i expresia care corespunde unit ii de m sur a energ iei: d. N s (2p) c. W m s2 2. Preciza i care dintre for ele prezentate mai jos e ste neconservativ : a. greutatea b. for a elastic c. for a de frecare d. for a c oulombian (3p) 3. Puterea mecanic dezvoltat de o for este egal cu: a. produsul d intre lucru mecanic efectuat de for i timp b. for a exercitat n unitatea de timp c . raportul dintre lucru mecanic efectuat de for i viteza imprimat d. produsul sca lar dintre for i vitez (5p) 4. Un corp cu masa m este suspendat succesiv de dou r esorturi avnd constantele elastice k1 i k 2 , producnd alungirile x1 , respectiv x 2 . Raportul x1 / x 2 este: a. k1 k2 k2 k1 k1 k2 2 2 a. J m b. kg b. c. d. k2 2 2 k1 (2p) 5. Dou corpuri de mase m1 = 1kg i m2 = 0,5kg aezate pe un plan orizontal sunt lega te printr-un fir inextensibil. De corpul m1 se trage orizontal cu o for F1 = 9N . Se neglijeaz frec rile. Tensiunea din fir are valoarea: a. 3N b. 4,5N c. 6N d. 8N (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 080

(15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Dou corpuri de mase m1 = 100 g i m 2 = 300 g sunt legate printr-un fir inextensibil i de mas neglijabil , trecut peste un scripete ideal. n firul de care este legat corpul de mas m 2 este inserat un resort foarte N . Ini ial scripetele este blocat, astfel nct sistemul este n repaus. m a. Calcula i greut ile celor dou corpuri. b. Calcula i deformarea absolut a resortului, cnd sistemul este blocat. c. Calcula i deformarea absolut a resortului dup deblocar ea scripetelui, n timpul deplas rii corpurilor cu accelera ie egal . d. Determina i for a cu care ac ioneaz scripetele asupra axului s u n condi iile de la punctu l c. uor, de constant elastic k = 60 Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 080 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp cu masa m = 500g cade liber, f r vitez in i ial , de la n l imea H fa de p mnt. Viteza cu care corpul atinge solul este v = 100 m s iar frecarea cu aerul se neglijeaz . Energia poten ial gravita ional se consider nul la suprafa a p mntului. Determina i: a. n l imea H de la care cade co rpul; b. viteza corpului n punctul n care energia cinetic este egal cu energia sa poten ial ; c. for a medie de rezisten a solului, dac adncimea pe care corpul p t runde n sol este d = 100 cm ; d. lucrul mecanic efectuat de for a de greutate pe toat durata deplas rii corpului.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 81 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 081 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Considernd c nota iile sunt cele folosite n manualele de fi zic , unitatea de m sur pentru puterea mecanic poate fi scris sub forma: kg m 2 kg m 2 kg s a. d. b. J s c. (2p) 3 s s m3 m km , i corespunde valoarea: 2. Viteze i de 20 , exprimate n s h km km km km a. 3,6 b. 36 c. 54 d. 72 (3p) h h h h 3. Un corp de mas m cade liber, n cmp gravita ional uniform, de la n l imea h. Valoarea energiei cinetice h a corpului la n l imea este: 3 mgh 2mgh mgh b. (5p) c. d. a. m g h 3 3 2 4. De la capetele opuse ale unui bazin de not cu lungimea L= 50 m por nesc, pe culoare paralele, doi not tori. Primul not tor se deplaseaz cu vitez cons tant i pornete la un interval de timp t=5 s dup plecarea celui de-al doilea not tor. Al doilea not tor nainteaz cu viteza v2 = 1,25 m/s. Dac cei doi not tori se ntlnesc la mijlocul bazinului, viteza cu care nainteaz primul not tor este egal cu apoxima tiv: a. 0,75 m/s b. 1 m/s c. 1,25 m/s d. 1,67 m/s (3p) 5. O s niu de mas m alune c accelerat pe un plan orizontal, sub ac iunea unei forte G constante F care for meaz unghiul cu planul orizontal, ca n figura al turat . Expresia for ei de freca re la alunecare ce ac ioneaz asupra s niu ei este: b. Ff = mg (2p) a. Ff = m g co s c. Ff = mg sin d. Ff = ( m g F sin ) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 081 Rezolva i urm toarea problem : Dou corpuri de mase M = 4 kg i m = 1 kg sunt aezate pe o suprafa orizontal , ca n figura al turat . Sistemul de G corpuri se mic sub ac iunea unei for e F aplicat sub un unghi = 30 , ca n figur . For ele de frecare sunt neglijabile. Determina i: a. valoarea for ei f cu care corpul M mpinge corpu l m dac (15 puncte) a = 1,73m/s 2 3 m/s 2 . b. valoarea for ei F care ac ioneaz asupra sistemului, n cazul descris la punctul a. c. valoarea reac iunii planului asupra corpului de m as M, n cazul descris la punctul a., dac valoarea for ei G F este de 10N . d. efo rtul unitar exercitat ntr-un cablu cu raza de 1mm cu ajutorul c ruia ar fi ridica t pe vertical corpul de mas M , cu accelera ia a = 2m/s 2 . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic ( ) sistemul se mic

cu accelera ia Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 081 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp cu masa m = 2kg este l sat s coboare libe r f r vitez ini ial , din vrful A al unui plan nclinat de n l ime h = 2 m (ca n figu ra al turat ) i i continu micarea pe o suprafa orizontal rugoas . Se consider c micar ea corpului pe planul nclinat are loc f r frecare iar pe planul orizontal are loc cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare fiind = 0,2 . Trecerea corpulu i de pe planul nclinat pe suprafa a orizontal se face f r modificarea modulului v itezei. Determina i: a. viteza corpului la baza planului nclinat; b. n l imea la c are energia cinetic a corpului este un sfert din energia sa poten ial (energia p oten ial gravita ional se consider nul la nivelul planului orizontal); c. lucrul mecanic efectuat de for a de frecare din momentul n care corpul trece pe suprafa a orizontal pn la oprirea corpului; d. distan a la care se oprete corpul fa de ba za planului nclinat.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 82 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 082 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Nota iile fiind cele din manuale, unitatea de m sur pentr u modulul lui Young (de elasticitate) se exprim n unit i fundamentale S.I. prin: a. kg s 2 b. kg m 1 s 2 c. kg m 1 d. kg m 2 s 2 (2p) G 2. Valoarea rezultan elor care ac ioneaz asupra unui corp cu masa m = 2kg , aflat ini ial n repaus, d epinde de timp conform graficului al turat. La momentul t = 2s , viteza corpului va avea valoarea: a. v = 40 m s b. v = 30 m s c. v = 20 m s d. v = 10 m s (3p) 3. Un corp este ridicat uniform pe un plan nclinat care face unghiul cu planul or izontal. Dac coeficientul de frecare de alunecare dintre corp i planul nclinat est e , atunci randamentul acestei opera ii este: a. = 1 1 1 1 b. = c. = d. = (5p) 1 + sin 1 + cos 1 + tg 1 + ctg 4. Dac o for ac upra unui corp i imprim o accelera ie a1 , iar dac ac ioneaz asupra altui corp i imprim o accelera ie a 2 . Accelera ia pe care aceast for celor dou corpur i unul de altul este: a + a2 a1a 2 b. a1 + a 2 c. 1 a. a1 + a 2 2 o imprim corpului rezultat prin lipirea d. 2a1a 2 a1 + a 2 (3p) 5. O minge de mas m = 0,5kg cade vertical i lovete o suprafa orizontal cu viteza v 1 = 10 m s . Imediat dup ce lovete suprafa a mingea are viteza v 2 = 8 m s , ori entat vertical n sus. Dac interac iunea cu G suprafa a dureaz un timp t = 2ms , fo r a F cu care mingea ac ioneaz asupra suprafe ei are valoarea de aproximativ: a. F = 9000N b. F = 4500N c. F = 1000N d. F = 500N (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 082 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Pe un plan nclinat este aezat un corp A de mas M = 2kg , legat de un corp B printr-un fir sub ire ntins paralel cu planul i trecut pe ste un scripete ideal fixat n vrful planului, ca n figura al turat . Unghiul f cut de planul nclinat cu suprafa a orizontal este = 30 0 . Coeficientul de frecare la alunecare dintre corpul A i suprafa a planului nclinat are valoarea = 0,29( 3 6) . Determina i: a. valoarea for ei normale cu care corpul A apas pe plan; b. acce lera ia sistemului, dac masa corpului B este m = 3kg ; c. valoarea for ei de ten

siune din fir n condi iile punctului b; d. masa m1 a corpului B pentru care corpu l A coboar pe planul nclinat cu vitez constant . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 082 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Asupra unei bile de mas m = 0,4kg , aflat ini ial n repaus la n l imea h0 = 1m deasupra solului, G ac ioneaz o for constant F orien tat vertical n sus. Ac iunea for ei nceteaz n momentul n care bila G atinge viteza v = 4 m s . Rezisten a la naintare n aer este neglijabil . tiind c for a F efectueaz un lucru mecanic L = 16J , determina i: G a. n l imea la care se afl bila fa de sol n momentul n care ac iunea for ei F nceteaz ; b. n l imea maxim fa de sol la car e ajunge bila; c. viteza cu care trece bila n c dere prin punctul n care s-a aflat ini ial; d. viteza bilei n momentul n care atinge solul.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 83 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 083 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. For a elastic ap rut ntr-un resort deformat, de constant k , depinde de deformarea resortului conform rela iei: G G G G x k x2 a. Fe = k x b. Fe = k x c. Fe = d. Fe = (2p) 2 k 2. Un corp de mas m se afl la n l imea h fa de nivelul c ruia i se atribuie, prin conven ie, valoarea nul a energiei poten i ale gravita ionale. Expresia energiei poten iale gravita ionale este: m v2 h a. m g h b. c. m g d. m g h (3p) 2 2 3. Un corp l sat liber pe un plan nclinat care ormeaz unghiul cu orizontala coboar rectiliniu uniform. Randamentul opera iei de ridicare uniform a corpului pe acest plan nclinat este: d. 0,70 (5p) a. 0,25 b. 0,50 c. 0,60 4. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur n S.I. a m rimii v fizice este: t b. kg m s 2 c. m s 2 d. kg m s (3p) a. m s 5. Un mobil cu masa de 100 kg se mic rectiliniu. Dependen a v itezei sale de timp este ilustrat n graficul al turat. Lucrul mecanic total efect uat asupra mobilului n intervalul de timp t [0s; 40s] este: a. 90kJ b. 45kJ c. 36 kJ (2p) d. 18kJ Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 083 Rezolva i urm toarea problem : Se consider sistemul ilustrat n figura al turat . Corpurile au masele m1 = 40g i (15 puncte) respectiv m 2 = 20g , iar planul nclinat formeaz unghiul = 60 D cu orizontala. ntr e corpul 1 i plan exist frecare. Determina i: a. valoarea coeficientului de freca re pentru care corpul 1 coboar cu vitez constant ; b. valoarea for ei de tensiun e n fir, n condi iile punctului a; c. valoarea accelera iei sistemului n timpul urc rii corpului de mas m1 pe plan, dac se imprim corpului cu masa m 2 o vitez pe v ertical n jos iar coeficientul de frecare la alunecare are valoarea = 0,73 ; d. m asa m 2 ' a corpului 2 pentru care m1 urc uniform in lungul planului, coeficient ul de frecare la alunecare fiind = 0,73 . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 083 (15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Pe un plan nclinat fix, care formeaz unghiul = 30 c u direc ia orizontal , se lanseaz de la baz spre vrf, cu viteza ini ial v 0 = 10 m , un corp de mas s m = 1kg . Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp

3 . Calcula i: i plan este = 0,58 3 a. energia cinetic ini ial a corpului; ea maxim la care ajunge corpul pe planul nclinat; c. lucrul mecanic efectuat de f or a de frecare la urcarea corpului pe planul nclinat, pn la n l imea maxim ; d. lu crul mecanic efectuat de greutatea corpului la urcarea pe planul nclinat, pn la n l imea maxim .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 84 - mecanica A. MECANIC EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . SUBIECTUL I Varianta 084 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m s ur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur n S.I. a m rimii ( k l ) poate fi scris sub forma: a. kg m 2 /s 3 b. kg m/s c. kg m 2 /s d. kg m/s 2 (2p) 2. Puterea dezvoltat de un dispozitiv variaz n func ie de timp conform graficului din figur . Lucrul mecanic efectuat de dispozitiv ntre momentele t 0 = 0 s i t = 150 s este: a. L = 1100kJ b. L = 2000kJ c. L = 2100kJ d. L = 2200kJ (5p) 3. Un b loc de beton cu masa m = 200 kg este tractat cu ajutorul unui cablu pe o suprafa orizontal aspr , direc ia cablului fiind paralel cu direc ia deplas rii. Coefic ientul de frecare la alunecare are valoarea = 0,20 . Cablul se rupe pentru o ten siune mai mare dect T = 1500 N . Accelera ia maxim care poate fi imprimat bloculu i de beton este: a. 4 m/s 2 b. 4,5 m/s 2 c. 5 m/s 2 d. 5,5 m/s 2 (3p) 4. Un cami on cu masa m1 = 4,8 t ruleaz cu viteza v 1 = 72 km/h . Pentru a avea aceeai energ ie cinetic , un automobil cu masa m 2 = 1200 kg , trebuie s ruleze cu viteza v 2 egal cu: a. 20 m/s b. 30 m/s c. 40 m/s d. 50 m/s (2p) 5. Podeaua unei nc peri es te situat la n l imea H = 7,5 m fa de sol. Urcnd pe o scar , o persoan cu masa m = 75 kg ajunge la n l imea h = 1,5 m deasupra podelei. Energia poten ial a sistemu lui persoan -P mnt n raport cu nivelul solului este: a. 5,62 kJ b. 6,75 kJ c. 7,50 kJ d. 9,75 kJ (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 084 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Corpul B de mas m = 4 Kg este legat prin intermed iul a dou fire inextensibile i de mase neglijabile, de corpurile A i C cu masele m 1 i respectiv m 2 = 4 Kg . Firele sunt trecute peste doi scripe i ideali S1 i S2 s itua i la capetele unui plan nclinat cu unghiul = 30 0 , ca n figura al turat . Co rpul B se poate deplasa pe planul nclinat cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare fiind = 0,20 . Determina i: a. valorile masei m1 pentru care accelera ia sistemului este nul ; b. accelera ia cu care se mic sistemul, dac masa corpulu i A este m1 = 4 Kg ; c. tensiunea din firul care leag corpurile A i B n cazul n car e masa corpului A este m1 = 4 Kg ; d. for a cu care scripetele S2 apas asupra ax ului, n cazul n care corpul A are masa m = 4 la Proba E, F: Prob 1 scrisKg . Fizic A.1

A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 084 Rezolva i urm toarea problem : O piatr de mas m = 200 g , lansat vertical n sus d in punctul O aflat la nivelul solului, atinge n punctul M n l imea maxim H = 20 m , iar apoi cade ntr-o groap de adncime h = 10 m , ca n figura al turat . Frec rile cu aerul se neglijeaz . Determina i: a. viteza pietrei n momentul lans rii; b. en ergia mecanic a pietrei n punctul M , considernd c energia poten ial gravita ional este nul la nivelul solului (n punctul O); c. energia cinetic a pietrei atunci cn d piatra atinge punctul P ; d. lucrul mecanic efectuat de for a de greutate pe t oat durata deplas rii pietrei. (15 puncte)

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 85 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 085 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Dintre m rimile fizice de mai jos, m rime fizic scalar es te: a. viteza b. accelera ia c. for a d. masa (2p) 2. Simbolurile m rimilor fizi ce fiind cele utilizate n manualele de fizic , expresia care reprezint un lucru m ecanic este: a. F / a b. P t c. F v d. v / t (3p) 3. Un corp cade liber n cmp gravit ional. Presupunnd c for ele de rezisten care ac ioneaz asupra corpului sunt negl ijabile, putem afirma c n timpul c derii: a. energia poten ial a corpului crete b. energia total a corpului r mne constant c. energia cinetic a corpului scade d. e nergia cinetic a corpului este negativ (5p) 4. Un tren se deplaseaz pe o suprafa orizontal cu vitez constant , sub ac iunea unei for e de trac iune constante. C onsidera i c for a de rezisten la naintare este direct propor ional cu num rul de vagoane. Desprinderea ultimului vagon de tren determin : a. micarea accelerat a trenului b. micarea ncetinit a trenului c. micarea trenului cu aceeai vitez d. sc de rea accelera iei trenului (3p) 5. Un corp de mas m , l sat liber, coboar uniform pe un plan nclinat. Lucrul mecanic minim necesar pentru a urca acelai corp napoi p e plan pn la aceeai n l ime h este: a. mgh / 2 b. mgh c. 2mgh d. 4mgh (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 085 Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui corp de mas m = 2kg , aflat ini ial n repaus pe o suprafa (15 puncte) orizontal , ac ioneaz pentru un interval de timp t = 15s o for constant F = 10N care face unghiul = 60 0 cu orizo ntala, ca n figura al turat . Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i s uprafa a orizontal este = 0 ,3 . Determina i: a. for a normal de ap sare exercit at de corp asupra suprafe ei de sprijin n intervalul de timp t [0;15s] ; b. accel era ia corpului; c. viteza corpului imediat dup ncetarea ac iunii for ei F ; d. i ntervalul de timp t 0 , m surat dup ncetarea ac iunii for ei F , n care corpul se o prete. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E

valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 085 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un autoturism de mas m = 1000 kg se deplaseaz cu vitez constant pe un drum orizontal. Puterea dezvoltat de for a de trac iune est e P = 50 kW . Rezultanta for elor de rezisten ce ac ioneaz asupra autoturismului reprezint o frac iune f = 0,25 din greutatea acestuia i r mne tot timpul constant . Determina i: a. lucrul mecanic efectuat de for a de trac iune pentru deplasar ea autoturismului pe distan a d = 2 km ; b. viteza autoturismului; c. energia ci netic a autoturismului d. distan a d 0 parcurs de autoturism pn la oprire, dup ntr eruperea aliment rii motorului.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 86 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 086 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. innd seama de nota iile uzuale din manualele de fizic , un itatea de m sur n S.I. a m rimii fizice exprimate prin rela ia g (sin cos ) , poa te fi scris sub forma : m J N b. c. d. m s (3p) s kg kg 2. Un biciclist se deplaseaz cu viteza de 54 km h descriind o traiectorie de forma unui sfert de cerc cu raza a. de 23,87 m ( 75 ) m . Dac modulul vitezei r mne constant, timpul necesar descrierii traiectoriei este de aproximativ: a. 5,0s b. 2,5s c. 1,6s d. 0,8s (5p) 3. Despre constanta elastic a unui resort elastic se poate afirma c : a. depinde de for a deformatoare b. este o m rime vectorial N c. n S.I. se m soar n 2 m d. depinde de natura materialului din care este confec ionat resortul. (2p) 4. ntre for a de ac iune i for a de reac iune care se manifest la interac iunea dintre dou corpuri exist rela ia: a. FAB = FBA b. FAB = FBA c. FAB FBA = 0 d. FAB = 2 FBA . (2p) v 5. Un automobil A are masa m i viteza v . Un alt automobil B are masa 4m i vitez a . Raportul energiilor 4 E cA cinetice a celor dou automobile este: E cB

a. 4 b. 1 c. 1 2 d. 1 4 (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 086 Rezolva i urm toarea problem : Un c rucior cu masa m = 10 kg se poate deplasa f r frecare pe o suprafa orizontal . Asupra lui ac ioneaz o for a c rei dependen d e timp este reprezentat n graficul al turat. Dac viteza ini ial a c ruciorului es te nul , determina i : a. accelera ia c ruciorului la momentul de timp t = 2 s ; b. viteza c ruciorului la momentul de timp t = 4 s ; c. spa iul parcurs de c ru cior n primele 4 secunde de la nceputul mic rii; d. de cte ori este mai mare acceler a ia c ruciorului la momentul t = 7s dect accelera ia determinat la punctul a. (15 puncte) Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 086 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Dintr-un turn cu n l imea h = 20 m este aruncat ve rtical n sus, cu viteza ini ial v 0 = 20 m s , un corp cu masa m = 200 g . Consid ernd energia poten ial gravita ional nul la baza turnului i neglijnd frecarea cu ae rul, determina i: a. energia poten ial gravita ional maxim a sistemului corp-P mn t; b. lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului, din momentul lans rii corpu lui pn cnd acesta atinge solul; c. energia cinetic pe care o are corpul n momentul atingerii solului; d. n l imea fa de baza turnului la care energia cinetic este e gal cu energia poten ial .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 87 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 087 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. M rimea fizic a c rei unitate de m sur n S.I. poate fi exp rimat sub forma J/m 3 este: a. constanta elastic b. alungirea relativ c. modulul de elasticitate d. for a deformatoare (2p) 2. Un plan nclinat care formeaz unghi ul = 45 cu orizontala, utilizat pentru a ridica uniform un corp, are randamentul egal cu 80% . Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i plan are valoare a: a. 0,15 b. 0,25 c. 0,28 d. 0,3 (3p) 3. Vectorul accelera ie medie am calculat pe un interval de timp t are direc ia i sensul: a. vectorului deplasare r n acelai interval de timp t b. vectorului vitez medie v m n intervalul de timp t c. vectorul ui vitez momentan v

d. vectorului varia ie a vitezei v n intervalul de timp t (3p) 4. Un biciclist car e se deplaseaz rectiliniu parcurge succesiv distan ele d 1 = 100m i d 2 = 75m . V iteza medie a biciclistului pe acest parcurs este v m = 21km/h . Dac prima dista n este parcurs n timpul t 1 = 15s , distan a d 2 este parcurs n timpul: a. 15s b. 12s c. 10s d. 7s (2p) 5. Un sportiv avnd masa m execut o s ritur de la trambulin n felul urm tor: se nal pe distan a h fa de trambulin (drumul AB), revine la nivelu l trambulinei (drumul BC) i apoi cde spre suprafa a apei. Lucrul mecanic efectuat d e for a de greutate a s ritorului pe drumul ABC este egal cu: a. 2 m g h b. 0 c. m g h d. 2 m g h (5p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 087 Rezolva i urm toarea problem : Corpurile din figura al turat sunt legate ntre ele printr-un fir de mas neglijabil care are intercalat un resort avnd constanta de elasticitate k = 10N/cm . Masele corpurilor sunt M = 5kg i respectiv m = 3kg , ma sa resortului se neglijeaz iar coeficientul de frecare la alunecare ntre corpul c u masa M i planul orizontal este = 0,2 . a. Reprezenta i for ele care ac ioneaz a supra celor dou corpuri. b. Determina i accelera ia sistemului format din cele d ou corpuri. c. Determina i valoarea for ei de tensiune din fir. d. Determina i v

aloarea alungirii resortului dac tensiunea din fir are valoarea T = 22,5N . (15 puncte) Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 087 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui corp de mas m = 2 kg , aflat ini ial pe sol, ac ioneaz vertical n sus o for a de valoare F = 100 N . Pe toat durata mic rii se neglijeaz for a de rezisten ntmpinat din partea aerului. a. Calcula i vari a ia energiei poten iale a sistemului corp - P mnt, n timpul ridic rii corpului pe distan a h = 10 m ; b. Calcula i lucrul mecanic efectuat de for a F pe distan a h; c. Calcula i viteza corpului la n l imea h; d. Considernd c la n l imea h for a F i nceteaz ac iunea, calcula i viteza cu care corpul atinge solul.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 88 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 088 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Despre coeficientul de frecare la alunecare se poate spun e c : a. se m soar n kg m s-2 W -1 b. se m soar n c. se m soar n W Js Ns m kg d. este o m rime fizic adimensional 2. Se consider interac iunea a dou p uncte materiale. Dac modifica direc ia i sensul, atunci valoarea reac iunii: a. n u se modific ac iunea i dubleaz valoarea f r (2p) a-i b. crete de 2 ori c. se dubleaz (3p) d. scade de dou ori 3. Un corp alunec liber spre baza unui plan nclinat cu accelera ia a = 4 m/s2 . Efectele frec rii fiind n eglijabile, unghiul format de planul nclinat cu orizontala respect rela ia: b. co s = 0,4 c. sin = 0,2 d. tg = 0,4 (3p) a. sin = 0,4 4. Un avion aflat ini ial n rep aus decoleaz de la sol i atinge viteza de 360 km/h la n l imea de 5 km. Raportul d intre lucrul mecanic necesar pentru ridicarea avionului i cel necesar pentru crete rea vitezei este egal cu: a. 5; b. 10; c. 50; d. 100. (2p) 5. Asupra unui resort , a c rui lungime n stare nedeformat este A 0 , ac ioneaz o for deformatoare. La echilibru, alungirea resortului este A . Conform legii lui Hooke, este adev rat r ela ia: G G G G G G G G b. Fdeformatoare = k A a. Fdeformatoa re = k A 0 c. Fdef ormatoa re = k A 0 d. Fdeformatoare = -k A (5p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 088 (15 puncte) 1m 1m Rezolva i urm toarea problem : n figura al turat este redat traiectoria curbilini e plan descris de un punct y material n sistemul de axe xOy. Ini ial, mobilul se afl n punctul A. Durata mic rii din punctul A pn n punctul D este de 1 min. a. Stabi li i coordonatele mobilului atunci cnd acesta se g sete n punctul C. B A b. Afla i

modulul vectorului de pozi ie al mobilului atunci cnd se afl n punctul A . O c. Co pia i pe foaia de lucru sistemul de axe i traiectoria cu pozi iile date ale C pun ctului material (cu aproxima ie) i desena i vectorul deplasare la trecerea mobilu lui din A n B. d. Calcula i modulul vectorului vitez medie cu care s-a deplasat m obilul ntre punctele A i D. x D Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 088 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp cu masa m = 200 kg este ridicat uniform p e vertical , de la nivelul solului la n l imea h = 10 m, cu ajutorul unui dispozi tiv echipat cu un motor. Durata ridic rii corpului este t = 5 s. De la n l imea at ins , corpul este l sat s cad f r vitez ini ial . Se neglijeaz frec rile, iar en ergia poten ial gravita ional se consider nul la nivelul solului. Determina i: a . lucrul mecanic efectuat de for a de trac iune dezvoltat de motor n timpul urc r ii corpului pn la n l imea h = 10 m ; b. puterea dezvoltat de motor pentru ridicar ea corpului; c. energia poten ial a sistemului corp P mnt n momentul n care corpul atinge n l imea h = 10 m ; d. n l imea la care, n timpul coborrii corpului, energia cinetic a corpului este egal cu 3/5 din energia poten ial a sistemului corp P mnt .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 89 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 089 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Viteza ini ial a unui mobil este v 0 = 2 m/s . Cunoscnd va loarea accelera iei a = 1m/s 2 i faptul c aceasta r mne constant n timp, intervalul de timp dup care viteza mobilului se dubleaz este: a. 1 s b. 2 s c. 4 s d. 7,2 s (3p) 2. Expresia matematic a energiei cinetice a unui corp de mas m, aflat n mic are cu viteza v fa de un sistem de referin iner ial, este: mv mv 2 c. Ec = mv 2 b. E c = a. E c = d. Ec = mv (2p) 2 2 3. Lucrul mecanic efectuat de o for conser vativ : a. este independent de forma traiectoriei, dar depinde de st rile ini ia l i final b. este independent de starea ini ial i final , dar depinde de forma tra iectoriei c. este ntotdeauna negativ d. este ntotdeauna pozitiv (3p) 4. n figura al turat este reprezentat dependen a for ei ce ac ioneaz asupra unui corp de pozi ia acestuia n timpul mic rii sale de-a lungul axei Ox. Lucrul mecanic efectuat de for a F, cnd corpul se deplaseaz ntre punctele de coordonate x1 = 2cm i x 2 = 6cm , este: a. 80 J b. 10 J c. 8 J d. 0,8 J (2p) 5. Un corp de mas m este aruncat cu viteza ini ial v 0 , vertical n sus, de la n l imea h fa de sol. Energia poten ial gravita ional se consider nul la nivelul solului. Neglijnd for ele de rezisten d in partea aerului, energia total a corpului poate fi exprimat cu ajutorul rela i ei: 2 2 2 mv 0 mv 0 mv 0 mgh 2 mv 0 c. b. mgh + (5p) d. mgh + a. mgh 2 + + 2 2 2 2 2 Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 089 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 2kg se afl la baza unui plan nc linat de unghi = 30 0 i lungime L = 90m . Coeficientul de frecare la alunecare di ntre corp i planul nclinat este = 0,3 . Determina i: a. modulul for ei F , paralel cu planul nclinat, necesar pentru a trage corpul n sus de-a lungul planului cu vi tez constant ; b. accelera ia corpului dac acesta este l sat liber din vrful plan ului nclinat; c. viteza corpului la baza planului n condi iile punctului b.; d. un ghiul planului nclinat pentru care corpul, l sat liber pe plan, ar cobor uniform d e-a lungul acestuia. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 089 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 2kg cade liber, f r vitez ini ial , de la n l imea h = 20m . Se neglijeaz for ele de rezisten la naintare. Deter mina i: a. energia cinetic a corpului cnd acesta atinge solul; b. lucrul mecanic efectuat de greutate n timpul c derii corpului, pn n momentul atingerii solului; h c. viteza corpului n momentul n care trece prin punctul situat la n l imea ; 4 d. n l imea la care se ridic din nou corpul, dac imediat dup ciocnirea cu solul, ener gia cinetic a corpului reprezint o frac iune f = 50% din valoarea energiei cinet ice imediat nainte de ciocnire. Micarea are loc pe vertical .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 90 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 090 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Unitatea de m sur pentru constanta de elasticitate a unui resort n S.I., este: N N N a. N m (2p) c. d. 2 b. kg m m G G G 2. Asupra unui pu nct material de mas m ac ioneaz un sistem de n for e F1, F2 , ........, Fn avnd ( ) n G rezultanta R = G G a Fi = a. m i =1 n i =1 G Fi . Rela ia corect este: n n b. F i =1 G i G = a t c. F i =1 G i =

G v t n d. F i =1 G i G = ma (3p) 3. n graficul al turat este reprezentat dependen a for ei aplicate unui corp de d istan a parcurs , m surat din punctul de plecare. For a se exercit pe direc ia i n sensul deplas rii corpului. Lucrul mecanic efectuat de for a F pe distan a de 2 0m este: a. 800J b. 630J c. 560J d. 360J (5p) 4. O piatr este lansat vertical n s us cu viteza ini ial de 12 m s . La nivelul punctului de lansare, energia poten ial gravita ional a sistemului P mnt-piatr este nul . Valoarea energiei cinetice a pietrei este egal cu valoarea energiei sale poten iale la n l imea de: a. 2,8m b. 3,6m c. 4,5m d. 5,2m (3p) 5. Un corp de mas m , aezat pe un plan nclinat care f ormeaz unghiul cu orizontala, r mne n repaus. Expresia for ei de frecare care ac i oneaz asupra corpului este: b. m g c. m g sin d. m g tg (2p) a. m g cos Miniterul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 090 Rezolva i urm toarea problem : Masele corpurilor care alc tuiesc sistemul reprez entat n figur sunt m1 = 6 kg i m 2 = 2 kg . Planul nclinat fixat ferm formeaz unghi ul (15 puncte) = 30 D cu orizontala. Se consider c efectele frec rii sunt neglijabile, firul in extensibil are masa neglijabil i lungime suficient , iar scripe ii sunt ideali. I ni ial corpurile sunt men inute n repaus. Determina i: a. valoarea tensiunii din fir imediat dup eliberarea corpurilor; b. accelera ia sistemului; c. valoarea fo r ei de reac iune din axul scripetelui S2; d. valoarea coeficientului de frecare la alunecare (acelai peste tot) n situa ia n care ntre corpuri i suprafa ele pe care se deplaseaz ac ioneaz for e de frecare, iar micarea corpurilor este uniform . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 090 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mici dimensiuni, cu masa m = 20 g , es te l sat s alunece liber, f r vitez ini ial , din punctul cel mai nalt A al unei

sfere fixe cu raza de 48 cm , ca n figura al turat . n punctul B, situat la n l ime a h = 0,8 m fa de sol, corpul nceteaz s mai apese asupra sferei i i continu c derea spre suprafa a solului. Energia poten ial gravita ional se consider nul la nivel ul solului. Neglijnd frec rile, determina i: a. lucrul mecanic efectuat de greuta te la deplasarea corpului din A n B; b. energia cinetic a corpului n momentul desp rinderii de sfer ; c. valoarea vitezei corpului n momentul n care atinge solul; d. valoarea energiei totale a corpului cnd acesta se afl fa de sol la o n l ime egal cu raza sferei.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 91 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 091 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. M rimea fizic a c rei unitate de m sur n S.I. poate fi pus n forma J kg 1 m 1 s este: a. energia cinetic b. lucrul mecanic c. viteza d. for a (2p) 2. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manuale de fizic , e xpresia efortului unitar este: b. E c. F S d. F l 0 (E S ) (5p) a. l l 0 3. Dou c amioane identice, cu masele de 10t fiecare, circul pe aceeai direc ie, n sensuri c ontrare, fiecare avnd viteza de 54km/h fa de osea. Energia cinetic a unui camion n raport cu cel lalt camion este: a. 1,125 kJ b. 4,5 kJ c. 1,125 MJ d.4,5MJ (3p) 4 . Vitezele a patru mobile variaz ca n graficul al turat. Rela iile dintre acceler a ii sunt: a. a1 < a 4 < a3 <| a 2 | b. a 3 > a 4 < a1 < | a 2 | c. | a 2 | < a 4 < a 3 < a1 (2p) d. a 4 < | a 2 | < a3 < a1 5. Un copil comprim lent, cu 2cm , un resort ini ial nedeformat. Pentru a comprima lent acelai resort cu 6cm , resor tul fiind ini ial nedeformat, copilul efectueaz un lucru mecanic: a. de dou ori mai mare b. de trei ori mai mare c. de patru ori mai mare d. de nou ori mai mare (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 091 Rezolva i urm toarea problem : Se consider sistemul mecanic prezentat n figura al turat (n care S este un scripete f r frec ri i lipsit de iner ie iar firul se con sider inextensibil, de mas neglijabil i suficient de lung). Cele dou corpuri de m ase m1 = 4 kg i m 2 = 1 kg se afl ini ial n repaus, diferen a de nivel ntre ele fii nd h = 1m . a. Reprezenta i for ele care ac ioneaz asupra fiec ruia dintre corpu ri i asupra scripetelui. b. Determina i accelera ia sistemului. c. Determina i vi teza corpurilor n momentul n care se g sesc la aceeai n l ime fa de sol. d. Calcula i valoarea for ei de tensiune din firul de care este suspendat scripetele. (15 puncte) Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 091

(15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un pescar mpinge o barc aflat ini ial n repaus cu o for orizontal de valoare F = 180 N . n barc se afl un prieten cu masa de 60kg , feti a sa cu masa de 20kg i so ia cu masa de 45kg . Masa b rcii goale este de 75k g . a. For a de rezisten ntmpinat de barc este de 80 N . Barca se deplaseaz orizon tal, pe distan a G d = 1m , dup care ac iunea for ei F nceteaz . Determina i vite za atins de barc imediat dup ncetarea G ac iunii for ei F . b. Calcula i lucrul m ecanic efectuat de pescar pe distan a d , n situa ia descris la punctul a. G c. D etermina i distan a parcurs de barc pn la oprire, dup ncetarea ac iunii for ei F , n situa ia descris la punctul a. d. For a de rezisten ntmpinat de barc se consider neglijabil . Determina i viteza atins de barc dup ce aceasta a fost mpins pe dis tan a D = 0,45 m .

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 92 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 092 1. Rela ia a = Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect.

F reprezint expresia matematic a: m a. principiului iner iei b. principiului fun damental al mecanicii clasice c. principiului ac iunii i reac iunii d. legii lui Hooke (2p) 2. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manualele de fi zic , unitatea de m sur n S.I. pentru 2E c este: m rimea fizic dat prin expresia m a. m s 1 b. m s 2 c. kg s d. m kg1 (3p) 3. Un corp l sat liber pe un plan nclinat boar rectiliniu uniform. Dac acelai corp este ridicat cu vitez constant pe acelai plan nclinat, randamentul planului nclinat este: a. 25 % b. 50 % c. 75 % d. 100 % (5p) 4. n figura al turat sunt reprezentate, pentru un corp care se mic pe vertica l , f r frecare, n cmp gravita ional uniform, dependen ele energiei poten iale gra vita ionale E p , energiei cinetice (E c ) i energiei mecanice totale ( ) de n l imea h fa de nivelul de energie poten ial segmente de dreapt (1) , (2) i (3 ) reprezint : a. (1) E p , (2) (E c ) , (3 ) (E ) (E ) zero. Cele trei ( )

b. (1) (E c ) , (2 ) E p , (3 ) (E ) c. (1) (E ) , (2) (E c ) , (3 ) E p d. (1) E p , (2) (E ) , (3 ) E p ( ) ( ) ( ) ( ) (3p) 5. Indiferent de tipul traiectoriei, n timpul mic rii unui mobil, direc ia vectoru lui vitez momentan este: a. perpendicular pe vectorul de pozi ie b. coliniar cu vectorul de pozi ie c. normal la traiectorie d. tangent la traiectorie (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E

valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 092 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Asupra unui parautist cu masa m = 60 kg care coboa r pe vertical ac ioneaz o for care se opune coborrii. Aceast for de rezisten Frezi stenta , datorat frn rii parautei n aer, este propor ional cu viteza v a parautistul ui, Frezistenta = k v . Parautistul sare din nacela unui aerostat f r vitez ini i al fa de aceasta i i deschide imediat parauta. n momentul saltului parautistului, aero statul avea viteza v aerostat = 7 m s 1 orientat pe vertical n jos. Parautistul ati nge aproape de suprafa a P mntului o vitez constant avnd modulul v 0 = 5 m s 1 . a. reprezenta i grafic for ele care se exercit asupra parautistului ntr-un moment oa recare al deplas rii sale; b. deduce i rela ia de dependen a accelera iei parauti stului la un moment dat de greutatea sa i de viteza pe care acesta o are n momentu l respectiv; c. determina i valoarea constantei de propor ionalitate k dintre Fr ezistenta i viteza parautistului; d. calcula i valoarea accelera iei parautistului n momentul n care viteza sa avea valoarea v 1 = 6 m s 1 . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 092 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : O s niu cu masa m = 10 kg coboar liber pe o prtie format dintr-o por iune curbilinie AB , care se continu cu o por iune orizontal BC , aa cum se vede n figura al turat . S niu a pornete f r vitez ini ial din punct ul A , aflat la n l imea h = 3 m fa de por iunea orizontal , ajunge n punctul B cu viteza v = 3,6 m s , trece pe por iunea orizontal de pist f r a-i modifica modul ul vitezei i se oprete n punctul C . Determina i: a. lucrul mecanic efectuat de for ele de frecare pe por iunea curbilinie de prtie AB ; b. lucrul mecanic efectuat de for ele de frecare pe por iunea orizontal de prtie BC ; c. coeficientul de fre care de alunecare dintre s niu i z pad pe planul orizontal, dac distan a BC = d = 12,96 m ; d. lucrul mecanic necesar pentru a aduce s niu a cu vitez constant nap oi din C n A , pe acelai drum, for a de trac iune fiind orientat ntotdeauna pe dire c ia tangentei la traiectorie.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 93 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 093 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Unitatea de m sur n S.I. a raportului dintre lucrul mecani c i intervalul de timp n care acesta a fost efectuat poate fi scris sub forma: a. kg m 2 /s 3 b. kg m/s 3 c. kg m 2 /s d. kg m 2 /s 2 (2p) 2. n graficul din figura al turat este reprezentat dependen a alungirii unui fir elastic de m rimea for ei care o produce. For a care produce o alungire a firului l = 2 cm este: a. 2,50 N b. 2,00 N c. 1,75 N d. 1,50 N (5p) 3. O persoan cu greutatea G = 800 N se afl ntr-un lift care urc accelerat cu accelera ia a = 5 m/s 2 . For a cu care apas p ersoana pe podeaua liftului este: a. 400 N b. 800 N c. 1000 N d. 1200 N (3p) 4. Un corp este aruncat vertical n sus n cmpul gravita ional uniform al de suprafa a P mntului. P mntului, i urc pn la n l imea h0 fa Rezisten a opus de aer la deplasarea corpului este neglijabil . Dintre dependen ele reprezentate grafic n figura al tu rat , aceea care ilustreaz corect dependen a p tratului vitezei corpului de n l i mea la care acesta se afl deasupra solului este: a. (1) b. (2) c. (3) d. (4) (2p ) 5. O main de curse de carting parcurge de la plecare pn la linia de sosire dista n a d , n timpul t = 10 s . Masa mainii mpreun cu a pilotului s u este m = 300 kg . Puterea medie dezvoltat de motor este P = 15 CP (1CP = 735 W ) . La sfritul cursei , viteza mainii este v = 72 km/h . Lucrul mecanic efectuat de for ele de rezisten care ac ioneaz asupra mainii este: b. 85,50 kJ c. 120,50 kJ d. 160,50 kJ (3p) a. 50, 25 kJ Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 093 Rezolva i urm toarea problem : (15 puncte) G Un muncitor trage o sanie nc rcat de mas m = 20 kg cu o for F , deplasnd-o din p unctul O pn n G punctul A aflat n vrful unei pante de unghi = 30 0 , ca n figura al t urat . Direc ia for ei F face cu direc ia deplas rii saniei, att pe drumul orizon tal ct i pe pant , unghiul = 45 0 . Micarea saniei se face cu frecare, pe ntreg parcursul coeficientul de frecare la alunecare fiind = 0,1 . Determina i: a. acc elera ia saniei pe planul orizontal, dac valoarea for ei este F = 100 N ; b. val oarea for ei F sub ac iunea c reia sania urc uniform pe pant ; c. valoarea minim a for ei F pentru care sania nu apas pe pant ; d. accelera ia saniei pe pant n c ondi iile n care valoarea for ei este F = 200 N . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 093 Rezolva i urm toarea problem : Un bloc de piatr de greutate G = 3000 N este tras uniform, cu viteza constant (15 puncte) v = 5 m/s , pe panta OA de unghi = 30 0 , cu ajutorul unui cablu ac ionat de motorul M , ca n figura al tura t . Cablul exercit asupra G blocului for a constant F , de modul F = 4000 N , a c rei direc ie de ac iune este paralel cu planul nclinat format de pant . a. Calc ula i puterea furnizat de motor. b. Determina i lucrul mecanic efectuat de for a de frecare n timpul deplas rii blocului de piatr cu d = 8 m de-a lungul pantei. c. Determina i lucrul mecanic efectuat de for a rezultant care ac ioneaz asupra blocului pe distan a OA . d. Calcula i energia mecanic total a blocului de piatr n momentul n care acesta se afl la n l imea h = 4 m fa de nivelul solului. Energia poten ial gravita ional se consider nul la nivelul solului (n punctul O).

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 94 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 094 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Energia mecanic a unui sistem este: a. ntotdeauna egal cu diferen a dintre energia cinetic i energia poten ial (E c E p ) b. constant dac s istemul este izolat i n interiorul acestuia ac ioneaz numai for e conservative c. n totdeauna constant d. ntotdeauna nul (3p) 2. Expresia energiei cinetice a unui co rp cu masa m aflat n micare cu viteza v este: m v 2 m v v v2 c. d. (2p) a. b. 2 2 2m 2m 3. Un resort cu constanta elastic k = 10 N m este comprimat cu x = 2cm . Lucru l mecanic efectuat de for a elastic pe durata comprim rii este: (5p) a. 2 mJ b. 4 mJ c. 4 J d. 10 J 4. Puterea unui motor variaz n timp conform figurii al turate. Lucrul mecanic efectuat de motor n intervalul t [0; 3s] este: a. 3KJ b. 4,5kJ c. 6kJ d. 12kJ (3p) 5. Un corp de mas m , l sat liber pe un plan nclinat cu un unghi fa de orizontal , r mne n repaus. tiind c este coeficientul de frecare la alunecar e, for a de frecare care ac ioneaz asupra corpului n acest caz are expresia: a. m g sin b. m g sin c. m g d. 0 (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 094 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Doua corpuri legate ntre ele printr-un fir inexten sibil de greutate neglijabil au masele m1 = 200g i m 2 = 300g . Firul, suficient de lung, este trecut peste un scripete ca n figura al turat . Sistemul se pune n m icare sub ac iunea corpului cu masa m 2 . ntre corpul m1 i plan exist frecare ( = 0 ,25). a. Reprezenta i for ele care ac ioneaz asupra fiec rui corp. b. Calcula i accelera ia sistemului. c. Determina i valoarea for ei de tensiune din fir. d. C alcula i valoarea for ei care actioneaz asupra axului scripetelui. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 094 (15 puncte)

Rezolva i urm toarea problem : Din vrful A al unui jgheab se las s alunece liber, f r vitez ini ial , un corp de mas m = 1kg care se mic f r frecare pn n punctul B, dup care intr pe o suprafa orizontal f r a-i modifica modulul vitezei, ca n figur a al turat . Punctul A se afl la n l imea h = 5 m . Coeficientul de frecare la al unecare pe suprafa a orizontal este = 0,1 . Energia poten ial gravita ional se c onsider nul n punctul B. Determina i: a. energia mecanic total a corpului n punctu l A; b. viteza corpului n punctul B; c. lucrul mecanic efectuat de greutatea corp ului la deplasarea acestuia pe jgheab; d. distan a parcurs de corp pe suprafa a orizontal pn la oprire.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 95 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 095 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Unitatea de m sur pentru accelera ie poate fi scris astfe l: m N W J a. b. c. d. (2p) kg s kg kg JG G 2. Lucrul mecanic efectuat de o for a constant F al c rei punct de aplica ie se deplaseaz cu r se definete prin rela i a: G G JG G JG G G a. L = F r c. L = F r d. L = F r (3p) b. L = F r 3. For a de f are ce se exercit asupra unui corp care se deplaseaz de-a lungul unei suprafe e orizontale este: a. dependent de aria suprafe ei de contact dintre corp i suprafa b. conservativ c. invers propor ional cu greutatea corpului d. propor ional cu for a de ap sare normal (5p) 4. Un resort ini ial nedeformat este comprimat lent cu 4cm, fiind men inut n aceast stare de o for de 20N. Valoarea lucrului mecanic efectuat de for a deformatoare n timpul comprim rii este: a. 0,1J b. 0,3J c. 0,4 J d. 0,5J (3p) 5. O bil cu masa m = 100g este suspendat printr-un fir de tavanul unui vagon. Cnd vagonul se deplaseaz orizontal cu accelera ie constant , firul c u bila se afl n echilibru relativ, deviat fa de vertical cu unghiul = 60 . For a d e tensiune din fir are valoarea: a. 20N b. 4,76N c. 2N d. 1,73N (2p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 095 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 510 kg este deplasat pe un pla n orizontal, cu ajutorul unui cablu paralel cu suprafa a planului. Cablul are se c iunea S 0 = 16 cm 2 i modulul de elasticitate E = 2,15 10 11 N m2 . Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp i plan este = 0,215 . Calcula i: a. valoarea for ei de reac iune normal cu care planul ac ioneaz asupra corpului; b. raportul al ungirilor absolute ale cablului, n cazul deplas rii uniforme a corpului i n cazul d eplas rii cu m accelera ia constant a = 2,5 2 ; s c. alungirea relativ a cablulu i, n cazul deplas rii uniforme a corpului; d. valoarea for ei totale cu care plan ul ac ioneaz asupra corpului n timpul deplas rii acestuia. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 095 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp cu masa m = 1kg este prins de un fir inex tensibil i de mas neglijabil , cu lungimea A = 1m . Firul este suspendat ntr-un pu nct care se afl la n l imea H = 4 m fa de sol. Firul este deviat cu = 90 o fa de verticala care trece prin punctul de suspensie i apoi este l sat liber. n momentul n care firul trece prin pozi ia vertical , acesta se rupe instantaneu, iar corpu l cade pe sol. Se consider energia poten ial gravita ional nul la nivelul solulu i. Neglijnd frecarea cu aerul, determina i: a. energia poten ial gravita ional a corpului cnd firul este deviat cu = 90 o fa de vertical ; b. viteza corpului cnd f irul trece prin pozi ia vertical ; c. lucrul mecanic efectuat de greutate din mo mentul ruperii firului i pn n momentul cnd corpul atinge solul; d. energia cinetic a corpului imediat nainte de ciocnirea cu solul.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 96 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 096 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. nainte de a intra ntr-o curb , oferul unei maini care se depl aseaz rectiliniu, reduce viteza de la 72km/h la 54km/h n timp de 2s . Accelera ia medie a mainii n intervalul de timp considerat este egal cu: a. 4m/s 2 b. 2,5m/s 2 c. 1,5m/s 2 d. 4m/s 2 (2p) 2. Un corp este tras orizontal prin intermediul unu i fir de mas neglijabil . n figura de mai jos sunt reprezentate for ele care ac i oneaz n aceast situa ie. Urm toarea pereche de for e constituie o pereche ac iune -reac iune: a. N i G b. F5 i F3 c. F2 i F4 d. F1 i F2 (3p) 3. Modulul de elasticitate E : a. este o cara cteristic a materialului din care este confec ionat firul supus deform rii b. es te o caracteristic a firului supus deform rii c. depinde de sec iunea firului su pus deform rii d. depinde de lungimea firului supus deform rii (2p) 4. Un corp e ste l sat s cad liber, f r vitez ini ial , de la n l imea h . Dup parcurgerea dis tan ei d = 4m , energia cinetic a corpului este de patru ori mai mare dect energi a poten ial . Dac se neglijeaz for ele de rezisten la naintare i se consider energ ia poten ial gravita ional nul la nivelul solului, n l imea h de la care a c zut corpul este egal cu: a. 15m b. 10m c. 5m d. 4,5m (5p) 5. n figura al turat este r edat dependen a de timp a vitezei unui vehicul care pornete din repaus. For a de trac iune a motorului fiind Ftr = 45kN , puterea medie dezvoltat de motor n inter valul de timp cuprins ntre momentele t 0 = 0s i t = 40s , este egal cu: (3p) a. 20 0kW b. 450kW c. 500kW d. 900kW Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 096 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Doi oameni mping o main cu masa M = 15t pe un drum orizontal, un , interval de timp t = 4s . Cei doi oameni ac ioneaz unul lng altul, practic n acelai punct, cu for ele orizontale i paralele F1 = 400N i F2 = 500N . Va ria ia vitezei mainii n func ie de timp pe durata acestei opera iuni este redat n g raficul al turat. a. Determina i accelera ia mainii. b. Reprezenta i for ele care ac ioneaz asupra mainii i determina i rezultanta for elor de rezisten care se man ifest la naintarea mainii. Se va presupune c rezultanta for elor de rezisten este

constant . c. Determina i distan a parcurs de main n intervalul de timp t = 4s . d. Considernd c rezultanta for elor de rezisten la naintarea mainii este constant i ar e valoarea Fr = 450N , determina i intervalul de timp scurs din momentul ncet rii ac iunii celor doi oameni, pn la oprirea mainii. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 096 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp, lansat n sus de-a lungul suprafe ei unui plan nclinat cu unghiul = 14 0 ( tg 0,25 ) fa de orizontal , are n momentul lans ri i energia cinetic E C 0 = 500 J . Dup ce parcurge o anumit distan pe planul nclin at, corpul se oprete i apoi revine la baza planului. Coeficientul de frecare la al unecare dintre corp i suprafa a planului este = 0,15. Considernd c energia poten i al gravita ional a sistemului corp-P mnt este nul n punctul din care este lansat c orpul, determina i: a. lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului de la lansa rea corpului pn la revenirea acestuia n locul de lansare; b. energia poten ial gra vita ional a sistemului corp-P mnt n momentul opririi corpului pe planul nclinat; c . lucrul mecanic efectuat de for a de frecare la alunecare ntre momentul lans rii i momentul opririi corpului pe planul nclinat, dac energia poten ial maxim a sist emului corp-P mnt este E p max = 312,5 J ; d. energia cinetic pe care o are corpu l n momentul revenirii sale n pozi ia din care a fost lansat.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 97 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 097 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manual ele de fizic , unitatea de m sur n S.I. a m rimii fizice exprimat prin a. F12 + F22 + 2F1F2 cos poate fi scris n forma: m J N b. c. d. m s kg m s2 2. n graficul al turat este reprezentat dependen a de timp a accelera iei unui corp care pleac din repaus, n cursul mic rii sale rectili nii. Valoarea maxim a vitezei este atins de corp la momentul: a. ; b. (3p) 2 ; c. ; 4 d. 0. (2p) 3. Despre energia cinetic a unui corp se poate afirma c : N ; a. are ca unitate de m sur m2 b. este o m rime fizic vectorial ; c. depinde de s istemul de referin ales; d. este o m rime de proces. (2p) G 4. Un resort este al ungit cu A , fiind men inut n aceast stare cu ajutorul unei for e F . Sub ac iunea for ei G deformatoare 2F , alungirea resortului la echilibru este: A c. A d. 2A . (3p) a. 0 b. 2 5. Un automobil de mas m = 800kg frneaz de la viteza v 0 = 25 m s pn la oprire, parcurgnd o distan d . Lucrul mecanic efectuat de for ele de reziste n ce ac ioneaz asupra automobilului este: a. 500kJ b. 250kJ c. 100kJ d. 10kJ (5p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 097 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un corp de mas m = 5kg se deplaseaz pe o suprafa orizontal sub ac iunea unei for e de trac iune F = 100N . Coeficientul de frecar e la alunecare dintre corp i suprafa a orizontal este = 0,5 . Determina i: G a. f or a de reac iune normal ce ac ioneaz asupra corpului, dac for a F ac ioneaz par alel cu suprafa a orizontal ; b. accelera ia corpului n cazul descris la punctul a.; c. viteza corpului dup un interval de timp de 2s , considernd c accelera ia c orpului are valoarea a = 15 m s i c viteza ini ial este nul ; G d. unghiul pe care ar trebui s -l form

eze direc ia for ei F cu orizontala, astfel nct for a de reac iune normal s se anu leze. 2 Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 097 Rezolva i urm toarea problem : Un corp ura al turat , format dintr-o por iune un unghi = 45 0 , racordat lin cu o pornete din repaus, micarea are loc (15 puncte) AB = 5,65 m 4 2 m , iar por iunea circular are forma unui sfert de cerc. Determi na i : a. viteza v B a corpului n punctul B; b. lucrul mecanic efectuat de greuta tea corpului la deplasarea acestuia ntre punctele A i C; c. energia cinetic a corp ului n momentul n care acesta ajunge n punctul C; d. n l imea, m surat fa de punctul B, la care energia cinetic este egal cu energia poten ial . Energia poten ial g ravita ional se consider nul n punctul B. ( ) de mas m = 500 g parcurge traseul din fig rectilinie AB, nclinat fa de orizontal sub por iune circular BC de raz R = 1m . Corpul f r frecare, lungimea por iunii liniare este

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 98 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 098 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Despre randamentul planului nclinat se poate afirma c : N m2 a. se m soar n J s b. este o m rime fizic adimensional kg m c. se m soar n 2 s W d. se m soar n kg m s-2 J-1 (2p) 2. Comparnd, la echilibru, for a deformatoare ca re ac ioneaz asupra unui resort cu for a de reac iune a resortului NU se poate a firma c acestea au: a. acelai punct de aplica ie b. aceeai direc ie c. acelai modul (2p) d. sensuri opuse 3. O scar rulant se mic uniform n jos cu viteza v . Pe scar se afl trei copii: A, care fa de scar urc cu viteza v ; B care fa de scar coboa r cu viteza v i copilul C care este nemicat fa de scar . La cap tul opus al sc rii se afl copilul D. Copiii care au aceeai vitez fa de P mnt sunt: a. A i B b. A i C c . A i D d. C i D (3p) 4. O minge este aruncat vertical n sus cu viteza v = 10 m/s. Neglijnd frec rile, n l imea maxim atins de minge este egal cu: b. 20 m c. 5 m d. 2,5m (5p) a. 50 m 5. Un punct material se poate deplasa doar de-a lungul axei Ox . Expresia matematic a lucrului mecanic efectuat de o for constant NU poate fi: a. L = F x, atunci cnd for a i deplasarea au aceeai orientare b. L = F x cos , unde eprezint unghiul dintre for i direc ia deplas rii G K c. L = F r G K d. L = F r (3 p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 098 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Datele din tabelul ataat au fost ob inute ntr-un ex periment de studiere a deform rii unei corzi elastice. Coarda a fost utilizat pe ntru a trage F(N) 0 5 10 15 20 25 30 uniform i orizontal, pe o suprafa A(cm) 340 340,6 341,2 341,8 342,4 343,1 344,1 orizontal , un corp de mas m = 2,5 kg. Coefi cientul de frecare la alunecare a avut valoarea = 0,2. Se neglijeaz greutatea co rzii. a. Folosind aceste date, trasa i un grafic care s ilustreze dependen a alu ngirii corzii elastice de for a deformatoare. b. Scrie i enun ul legii lui Hooke i, folosind datele din tabel, ar ta i pentru ce domeniu de valori este valabil a ceast lege n cazul corzii folosite n experiment. c. Calcula i constanta elastic a corzii. d. Determina i alungirea corzii n timpul deplas rii uniforme a corpului. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 098 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : O main cu masa de 1000 kg se deplaseaz orizontal c u viteza de 36 km/h . Sub ac iunea unei for e de frnare constante, maina parcurge x m = 20 m pn la oprire. Determina i: a. energia cinetic ini ial a mainii; b. lucr ul mecanic efectuat de for a de frnare, pn la oprire ; c. distan a parcurs din mom entul nceperii frn rii pn cnd energia cinetic reprezint o frac iune f = 30% din ener gia cinetic ini ial ; d. viteza mainii cu 2 m nainte de oprire.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 99 - mecanica A. MECANIC SUBIECTUL I Varianta 099 Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manual ele de fizic , expresia matematic a legii lui Hooke este: F A0 1 S A0 1 F S 1 F A 0 a. A = E c. A = b. A = d. A = (2p) S E S E A0 E F 2. Un corp este lansat cu viteza v 0 , n sus de-a lungul unui plan nclinat foarte lung. ntre unghiul format de plan ul nclinat cu orizontala i coeficientul de frecare la alunecare exist rela ia tg < . Dup ce se oprete, corpul: a. revine la baza planului cu viteza v < v 0 b. revin e la baza planului cu viteza v = v 0 c. revine la baza planului cu viteza v > v 0 d. r mne n repaus n locul n care s-a oprit (3p) 3. Asupra unui corp care se mic pe axa Ox ac ioneaz pe direc ia de deplasare o for F , a c rei valoare variaz n rapo rt cu coordonata x conform graficului de mai sus. Nota iile fiind cele din manua le, unitatea de m sur n S.I. pentru m rimea fizic reprezentat de aria haurat pe gr afic, este: a. W b. J c. N d. N/m (3p) 4. Un elev se afl ntr-un lift. For a de ap sare exercitat de elev asupra podelei liftului este mai mic dect greutatea sa, d ac : a. liftul coboar n micare ncetinit b. liftul urc n micare accelerat c. liftul ur c n micare ncetinit d. liftul urc sau coboar n micare uniform (5p) 5. Un corp este la nsat de-a lungul unei suprafe e orizontale pe care se deplaseaz , cu frecare, pn la oprire. Rezultanta for elor cu care suprafa a ac ioneaz asupra corpului forme az unghiul cu orizontala. Coeficientul de frecare de alunecare dintre corp i supr afa a orizontal este: b. = tg c. = cos (2p) a. = ctg d. = sin Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 099 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Corpul de mas M = 1,5kg , aezat pe suprafa a orizo ntal , este legat printr-un fir sub ire i inextensibil trecut peste un scripete i deal fixat la marginea suprafe ei orizontale, de un corp de mas m = 1kg , l sat s atrne la cap tul por iunii verticale a firului. Coeficientul de frecare dintre corpul de mas M i suprafa a orizontal este = 0,2 . Dac , printr-un impuls, se imp rim corpului G de mas M o vitez mic v orizontal spre stnga, aa cum se vede n figur , corpul de mas m urc i, nainte de a ajunge la scripete, se oprete, pentru ca apoi s nceap s coboare. Determina i: a. accelera ia sistemului n timpul urc rii corpulu i de mas m ; b. valoarea for ei de tensiune din firul de leg tur n acest caz; c. accelera ia sistemului n timpul coborrii corpului de mas m ; d. accelera ia corpul ui de mas M , dac n timpul mic rii sistemului firul care leag cele dou corpuri se rupe. Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1 A. Mecanic

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 099 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : O pist de snowboard are forma din figur : dou por iuni curbe AB i CD , separate de o por iune orizontal BC = d = 12m . Un sportiv cu masa m = 70kg coboar liber pe un snowboard, din punctul M al por iunii curbe AB a pistei, punctul M aflndu-se la n l imea h1 = 2,45m . Admi nd c micarea pe cele dou por iuni curbe AB i CD se face f r frecare, c pe por iunea orizontal BC d coe ficientul de frecare la alunecare dintre snow-board i z pad este = 0,1 i c treceri le de pe por iunile curbe pe cea orizontal i invers se fac f r modificarea modulu lui vitezei, determina i: a. viteza v 2 cu care trece prima dat sportivul prin p unctul C ; b. n l imea h2 a punctului N n care se oprete prima dat sportivul pe por iunea CD a pistei; c. lucrul mecanic efectuat de for ele de frecare de la nceput ul mic rii sportivului i pn la oprirea sa definitiv ; d. distan a dintre punctul B i punctul n care se va opri definitiv sportivul.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar Varianta 100 - mecanica A. MECANIC Se consider accelera ia gravita ional g = 10m/s 2 . Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii Proba F: Filie ra tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea matematic -informatic Sunt obligatorii toate subi ectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANIC , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC , C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CON TINUU, D. OPTIC Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scris la Fizic SUBIECTUL I Varianta 100 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 1. Un mobil se deplaseaz rectiliniu astfel: prima por iune d e drum, egal cu 10% din distan a total cu viteza v 1 = 10 m s , iar restul cu vi teza v 2 = 30 m s . Viteza medie pentru ntreaga deplasare este: a. 25 m s b. 22,5 m s c. 20 m s d. 15 m s (3p) 2. Dac nota iile folosite sunt cele din manualele de fizic , unitatea de m sur a m rimii fizice exprimat prin produsul m v este: J c. J s d. N s (2p) a. W s b. s 3. Conform mecanicii clasice, greutatea unui cor p aflat n apropierea scoar ei terestre depinde de: a. sistemul de referin iner ia l ales b. accelera ia corpului c. valoarea for ei de frecare d. masa corpului (2 p) 4. Un corp de mas m = 10 kg este suspendat de un suport fix prin intermediul unui fir ideal. Corpul este sprijinit pe fa a vertical a unui alt suport fix, as tfel nct firul formeaz cu verticala un unghi = 60 , ca n figur . For a de tensiune n fir are valoarea: a. T = 50N b. T = 115N c. T = 200N (5p) d. T = 400N 5. Dac val oarea vitezei unui mobil care se mic pe o traiectorie rectilinie crete, rezultanta for elor care ac ioneaz asupra corpului: a. este nul ; b. are direc ia i sensul vectorului vitez c. este perpendicular pe traiectorie d. are aceeai direc ie cu v ectorul vitez dar sens contrar (3p) Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL II Varianta 100 Rezolva i urm toarea problem : Pe un plan nclinat de unghi = 30 0 coboar (15 puncte) liber, pornind din repaus, un corp de mas m = 3 kg . 1 . Determina i: Coeficientul de frecare la alunecare corp-plan este = 0,29 accelera ia corpului pe planul nclinat; b. intervalul de timp dup care viteza co rpului devine v = 5 m s , considernd planul suficient de lung; c. energia cinetic a corpului dup un interval de timp de 4 s ; d. valoarea coefi cientului de frecare la alunecare pentru care corpul ar cobor pe planul nclinat cu vitez constant . Proba E, F: Prob scris la Fizic A.1

A. Mecanic Ministerul Educa iei, Cercet rii i Inov rii Centrul Na ional pentru Curriculum i E valuare n nv mntul Preuniversitar A. SUBIECTUL III Varianta 100 (15 puncte) Rezolva i urm toarea problem : Un tren de mas total m = 200 t se deplaseaz orizo ntal cu vitez constant . Puterea mecanic dezvoltat de locomotiv este P = 400 kW iar for ele de rezisten care ac ioneaz asupra trenului reprezint o frac iune f = 0,01 din greutatea acestuia. Determina i: a. lucrul mecanic efectuat de for ele de rezisten la deplasarea trenului pe distan a d = 1200 m ; b. energia cinetic a trenului; c. lucrul mecanic efectuat de locomotiv ntr-un interval de timp = 2 m in . d. La un moment dat este decuplat ultimul vagon. Considernd c for ele de rez isten care ac ioneaz asupra acestuia reprezint o frac iune f = 0,01 din greutate a acestuia, calcula i distan a parcurs de vagon din momentul desprinderii pn n mom entul opririi.