Sunteți pe pagina 1din 1

Drept Online - Nimeni nu e mai presus de lege

Model de intampinare recurs


20 februarie 2008

CURTEA DE APEL ...............

Dosar nr xxx/xxxx Termen xx.xx.xxxx DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata ............................, cu domiciliul in .................., str. ........................, nr ............, sector ................, in calitate de intimata - apelanta, fata de recursul declarat de catre recurenta ......................., impotriva dec. civ. Nr xxxx/xx.xx.xxxx, pronuntata de catre Tribunalul ................, sectia a ............ a civila, in dosarul nr xxxx/xxxx, in termen legal formulez prezenta INTAMPINARE solicitandu-va respingerea, ca nefondat, a recursului si mentinerea, ca temeinica si legala, a deciziei recurate, pentru urmatoarele considerente: Facand o apreciere corecta a probelor administrate si aplicand corect legea, instanta de apel a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si, pe cale de consecinta, a admis apelul nostru, iar pe fond a respins cererea de revendicare a reclamantei, pe motiv ca nu s-a facut dovada identitatii depline intre perosana reclamantei si titularul dreptului pretins. [se va prezenta motivare, faptele] Depunem, in copie, aceasta hotarare, cu mentiunea "definitiva si irevocabila". Intimata-apelanta, ............................

Domnului Presedinte al Curtii al Apel .......................

http://www.dreptonline.com

Powered by Joomla!

Generat: 12 September, 2012, 10:55