Sunteți pe pagina 1din 30

Proiectul regional de alimentare cu apa si canalizare din judetul Arges

MASTER PLAN

MASTER PLAN JUDET ARGES

REGULI PRIVIND EVALUAREA PROIECTELOR

A. CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI:


1. Face parte din categoria de beneficiari mentionata in POS Mediu la Axa Prioritara 1; 2. Indeplineste urmatoarele criterii de natura institutionala, legala si financiara: - constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA (HCL, statut, Act constitutiv, Certificat de inmatriculare la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, documente anexate); - constituirea OPERATORULUI REGIONAL (HCL, Act constitutiv, Certificat de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului, Plan de preluare a serviciilor, Plan de actiuni + politica tarife comune pe termen lung); - CONTRACT UNIC DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR (semnat intre ADI si OR);

- UNITATEA DE IMPLEMNTARE A PROIECTULUI (UIP).


3. Dovezi privind asigurarea surselor de co-finantare a proiectului (scrisori de intentie, acorduri, HCL).

A. CRITERII DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI: 1. Proiectul se incadreaza in categoriile de operatiuni / activitati ale axei prioritare 1;

2. Proiectul nu a mai beneficiat de finantare din alte fonduri publice (evitarea dublei finantari);
3. Perioada de implementare 2007 2015; 4. Aria proiectului este de nivel judetean / regional;

5. Proiectul respecta legislatia in domeniul egalitatii de sanse, dezvoltarii durabile, achizitiilor publice si eligibilitarea cheltuielilor;
6. Disponibilitatea terenurilor

MASTER PLAN JUDET ARGES

Etapele prezentului proiect: Master Plan document strategic (2008 2037)


Rezultate: - strategie de investitii - lista de investitii necesare - lista de investitii prioritare

Studii de fezabilitate pentru investitiile din lista de


investitii prioritare

Studii de impact de mediu Studii economice si analiza cost-beneficiu Aplicatia de finantare

Documentatii de licitatie pentru masurile din lista de

investitii prioritare incluse in Memorandumul de Finantare - licitatii de tip Proiectare si Construire pentru statii de tratare si/sau epurare - licitatii de tip Construire pentru retele

MASTER PLAN JUDET ARGES

Structura documentatiei Master Plan Judet ARGES


-Raport:

Situatia existenta; Previziuni si prognoze tehnico-financiare;

Plan de investitii pe termen lung la nivel judetean;


Lista investitii prioritare ( Fond de Coeziune)

-Anexe tehnice si financiare: -

Situatia existenta; Investitii prevazute; Metodologie de calcul si proiectare;

Indici populatie si costuri;


Planuri generale

MASTER PLAN JUDET ARGES

CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI

Suprafata

judetului:

6826,3

kmp

Relief - proporional repartizat, cobornd n trepte de la nord la sud: - Zona de Munte (2.023,9 kmp reprezentnd 29,6% din teritoriu) se afl n nordul judeului. - Zona de Deal (2.612,2 kmp reprezentnd 38,3% din teritoriu) situat n partea central a judeului; Zona de Cmpie ( 2.190,2 kmp reprezentnd 32,1% din teritoriu) se afl n sudul judeului;

Populatia judetului (la nivelul anului 2005): 646.320 loc.


- 3 municipii si 4 orase cu o populatie de 311.236 loc. care reprezinta 48,15 % din populatia judetului; - 95 comune cu o populatie de 335.084 loc. care reprezinta 51,85 % din populatia judetului; Densitatea populatiei: 94,8 locuitori/kmp * Conform institutiilor oficiale se estimeaza o rata a evolutiei populatiei judetului Arges de 0,3 % pe an;

MASTER PLAN JUDET ARGES

Situatia existenta
- alimentarea cu apa * Lungime sisteme de distributie: 2319 km din care: 644,8 km zona urbana 1674,2 km zona rurala 25 40 % necesita reabilitare Cerinta totala de apa : 119.686 mc/zi

Sisteme de alimentare cu apa : 79 (7 sisteme urbane si 72 sisteme rurale)


Rata de conectare : - zona urbana 89% - zona rurala 63% Sisteme centralizate: Pitesti, Curtea de Arges, Campulung, Costesti (17 localitati deservite 3 municipii, 2 orase, 12 comune periurbane) -Sisteme in curs de executie (OG. 7/2006 si alte surse) : 14

Probleme identificate:

- zone deficitare in asigurarea cerintei de apa: Platforma Cotmeana - 9 localitati fara sistem de alimentare cu apa - lipsa facilitatilor pentru asigurarea gradului de siguranta a surselor - neasigurarea continuitatii serviciului datorita avariilor inregistrate la sistemele de transport si distributie ( procent pierderi 50-60%); - materiale neconforme cu risc ridicat de depreciere a calitatii apei (azbociment, otel neprotejat, bransamente din plumb); - consumuri energetice specifice mari (2,1 kwh/mc Sistem Topoloveni; 0,9 kwh/mc Sistem Curtea de Arges) - Sistemul Mioveni nu are sursa de apa proprie ( alimentarea cu apa se face de la Statia de Tratare a Uzinei Dacia-Renault).
Detalii capitolul II al documentatiei Master Plan

MASTER PLAN JUDET ARGES

Situatia existenta
- sisteme de canalizare * Lungime sistem de colectare a apelor uzate = 498,5 km 448,5 km in zona urbana 50 km in zona rurala 20 - 35 % necesita Gradul de conectare :-Zona urbana: 61% reabilitare - Zona rurala 2% *Statii de epurare: - 6 unitati (treapa mecanico-biologica) - zona urbana - 9 unitati ( 8 unit. Trepta mecanica si o statie MB zona rurala - SE Pitesti in curs de reabilitare( Masura ISPA nr. 2003/RO/16/PE/026) - SE Mioveni in curs de reabilitare (SF nr. 315/2006 ) * sisteme de canalizare in curs de executie (OG 7/2006 si alte surse): 14 unitati * Deficiente ale statiilor de epurare datorata:

- efiecientei scazute ( CBO5, CCOCr, P, N); - nerealizarii gradului de epurare impus prin avizul de gospodarire a apelor datorita gradului avansat de degradare fizica si morala a utilajelor si echipamentelor existente; - tehnologiile actuale din cadrul treptei biologice nu permit retinerea compusilor de azot si fosfor; - deficientele principale ale proceselor de epurare biologica sunt reprezentate de sistemele de aerare care sunt preponderent mecanice si consumatoare majore de energie electrica; - toate cele 6 statii de epurare din zona urbana nu indeplinesc cerintele de conformitate la Directiva 91/271 si NTPA 001/2002.
* Deficiente ale sistemelor de colectare: - avarii (ruperi ale imbinarilor, prabusiri ale canalelor); - Volum mare de infiltratii din apa subterana. - Consumuri energetice specifice mari (statii de pompare energofage). Detalii capitolul II al documentatiei Master Plan

MASTER PLAN JUDET ARGES

Aglomerari
Ce este o Aglomerare? Conform Articolului 2.4 din Directiva 91/271/EEC, o aglomerare este o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru a justifica colectarea centralizata a apelor uzate menajere si industriale, epurare lor in statii dotate cu echipamente specifice si apoi descarcarea in emisar respectand un anumit set de parametri.

MASTER PLAN JUDET ARGES

Definirea aglomerarilor
Aglomerarile
s-au definit la nivelul intregului judet in cursul dezvoltarii prezentului Master Plan.
CRITERII PENTRU DEFINIREA AGLOMERARILOR: - Concentrarea populatiei (zone suficient de oncentrate); - Concentrarea activitatilor economice.

Limita aglomerarii : limitele zonelor construite in prezent si zonelor ce urmeaza


a fi construite , unde apa uzata poate fi colectata in termeni de eficienta a costurilor (densitati mari de cladiri care generaza apa uzata) REZUMATUL AGLOMERARILOR DEFINITE IN JUDETUL ARGES in ANEXA 3 a Programului National de Implementare a Directivei 91/271/CEE, limitele aglomerarilor a coincis cu LIMITELE ADMINISTRATIV TERITORIALE ale localitatilor; in Master Plan definirea si constituirea Aglomerarilor s-a facut in conformitate cu cerintele si recomandarile cuprinse in Directiva 91/271/CEE si Termeni si definitii ale Directivei 91/271 de tratare a apei uzate .
Populatie echivalenta (l.e.)
Nr. aglomerari > 100.000 1* 10.000 100.000 5** 2.000 10.000 32 50 - 2000 179 < 50 731

* Aglomerarea Pitesti 320.000 l.e ** Aglomerarea Aglomerarea Aglomerarea Aglomerarea Aglomerarea Campulung 56.810 l.e Curtea de Arges 47.156 l.e Mioveni 45.062 l.e Topoloveni 38.093 l.e Costesti 11.859 l.e

MASTER PLAN JUDET ARGES

Termenele de conformare cu aceste cerine sunt stabilite deasemenea n Tratatul de Aderare, termenul maxim fiind 31 decembrie 2018, cu diferite termene intermediare de monitorizare dup cum urmeaz : 31 decembrie 2013 conformarea cu prevederile privind sistemele de colectare a apelor uzate n aglomerri mai mari de 10000 locuitori echivaleni

31 decembrie 2015 - conformarea cu prevederile privind epurarea apelor uzate n aglomerri mai mari de 10000 locuitori echivaleni 31 decembrie 2010 atingerea unei rate de acoperire pentru sistemele de colectare a apelor uzate de 61% cu o rat de acoperire n capacitatea de epurare instalat de 51%
31 decembrie 2013 atingerea unei rate de acoperire pentru sistemele de colectare a apelor uzate de 69% cu o rat de acoperire n capacitatea de epurare instalat de 61% 31 decembrie 2015 atingerea unei rate de acoperire pentru sistemele de colectare a apelor uzate de 80% cu o rat de acoperire n capacitatea de epurare instalat de 77%

MASTER PLAN JUDET ARGES

ANALIZA OPTIUNILOR TEHNICE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA


Principalele criterii care au stat la baza identificrii soluiilor tehnice propuse n cadrul Capitolului 5 (Analiza i selecia alternativelor optime) din Master Plan au fost: - asigurarea cerinei de ap (disponibilitatea resurselor de ap ); - caracteristicile hidrogeologice i topografice; - cadrul socio-economic local/regional; - infrastructura existent / proiectele in derulare. Concluzii : n urma elaborrii analizei de opiuni n ceea ce privete sistemele de alimentare cu ap au rezultat urmtoarele concluzii :

- sistemele urbane centralizate vor asigura n continuare alimentarea cu ap a populaiei din cele 3 municipii (Piteti, Curtea de Arge i Cmpulung), 4 orae (Mioveni, Topoloveni, Costeti i tefneti) i a localitailor situate n zonele periurbane;
- alimentarea cu ap a populaiei care locuiete n zona rural a judeului va fi asigurat prin sisteme descentralizate (surse subterane individuale).

MASTER PLAN JUDET ARGES

ANALIZA OPTIUNILOR TEHNICE SISTEME DE CANALIZARE


Principalele criterii care au stat la baza evalurii variantelor/opiunilor n domeniul infrastructurii de ap uzat au fost : - distribuia densitii populaiei i concentrarea activitilor economice la nivel judeean; - lungimea colectoarelor care deservesc o comunitate; - cotele terenului amplasamentelor facilitilor de colectare i epurare a apelor uzate fa de receptor; - capacitile de transport pentru volumele de nmol rezultate din procesele de epurare; - capacitile unitilor de deshidratare.
Adoptarea variantelor optime pentru sectorul de ap uzat a luat n considerare urmtoarele elemente : - evitarea tranzitului apelor uzate pe distane mari (reducerea lungimii colectoarelor principale i a numrului staiilor de pompare a apelor uzate); - utilizarea microstaiilor de epurare (combinaii de filtre biologice cu metode fizico-chimice de tratare avansat) n cazul ambelor variante prezentate pentru infrastructura de ap uzat, sisteme centralizate vs. sisteme descentralizate, au fost analizate urmtoarele elemente: - staii de epurare centralizate i/sau individuale pe locaii avnd capaciti definite; - soluii privind tratarea i deshidratarea nmolurior n fiecare locaie sau n locaii concentrate prin transport hidraulic i/sau vehicule specializate; a fost luat n considerare i tratarea local a nmolului prin instalaii mobile care s deserveasc mai multe amplasamente. n urma elaborrii analizei de opiuni n sectorul de ap uzat au rezultat urmtoarele CONCLUZII : sistemele urbane de colectare i epurare a apelor uzate vor asigura deservirea populaiei din principalele aglomerri urbane (se prevede reabilitarea, modernizarea i extinderea sistemelor existente); pentru aglomerarile situate n zona rural se propun soluii de extindere a sistemelor de canalizare aflate n curs de execuie (n cadrul altor programe de finanare) i de execuie a unor sisteme noi de colectare i epurare a apelor uzate, pentru zonele care nu beneficiaz n prezent de aceste faciliti.

MASTER PLAN JUDET ARGES

ETAPIZAREA NECESARULUI DE LUCRARI AFERENT PLANULUI DE INVESTITII PE TERMEN LUNG SISTEME DE ALIMENTARE CU APA
ETAPA I pana in 2015 A. Lucrari de reabilitare: captare: 1 captare cu drenuri 6 foraje aductiune: 68,5 km inmagazinare: 21.300 m 3 statii de pompare: 8 unit. retele de distributie: 204 km A.Lucrari noi: captare: 2 prize mal 7 captari cu crib 13 captari izvoare 129 foraje aductiune: 41,7 km Statii de tratare: 1 unit. Complexe tratarea apei: reabilitare procese de coagulare floculare reabilitare filtre rapide de nisip filtru CAG post - ozonizare Inmagazinare: 94.300 m 3 Statii de pompare: 78 unit. Statii de clorinare: 86 unit. Retele de distributie: 1294 km ETAPA a II-a (pana in 2018)

Lucrari noi: - retele de distributie - 282 km


Tratarea apei: - cresterea gradului de siguranta a proceselor de dezinfectie; - asigurarea resurselor suplimentare de apa si a facilitatilor pentru combaterea efectelor poluarii accidentale.

MASTER PLAN JUDET ARGES

ETAPIZAREA NECESARULUI DE LUCRARI AFERENT PLANULUI DE INVESTITII PE TERMEN LUNG SISTEME DE COLECTARE SI EPURARE A APEI UZATE
ETAPA I pana in 2015 A. Lucrari de reabilitare: sistem de colectare: 31,7 km statii de pompare: 2 unit. statii de epurare: 3 unit. A.Lucrari noi: sisteme de colectare: 2540 km statii de pompare: 126 unit. Statii de epurare: 72 unit. Nota: Dupa implementarea investitiilor aferente SEAU (treapta tertiara) va fi asigurata conformarea indicatorilor de calitate ai efluentilor cu cerintele Directivei 91/271/CEE pentru aglomerarile > 10.000 l.e. ETAPA a II-a (pana in 2018)

Lucrari noi: sisteme de colectare: 327 km statii de epurare extinderea capacitatilor existente in sistem modular
Nota: Dupa implementarea investitiilor aferente SEAU(treapa secundara) va fi asigurata conformarea indicatorilor de cal;itate ai efluentilor cu cerintele Directivei 91/271/CEE pentru aglomerarile cuprinse intre 2.000 si 10.000 l.e. Lucrari noi: sisteme de colectare : 670 km statii de pompare: 70 unit. statii de epurare: 35 unit. noi si extinderea capacitatilor existente in sistem modular. Nota: Directiva cadru in sectorul apei uzate ofera posibilitatea adoptarii solutiilor adecvate in cazul aglomerarilor < 2.000 l.e. (fose septice modernizate sau paturi biologice naturale).

MASTER PLAN JUDET ARGES

ANALIZA COSTURILOR DE INVESTITII


SISTEME DE ALIMENTARE CU APA: - Costuri totale : 505.132.000 Euro din care: - etapa I ( 2008 2015): 448.911.000 Euro - etapa II (2016 2018): 56.221.000 Euro - totalul investitiilor prioritare propuse pentru finantare din Fondul de Coeziune: 30.062.000 Euro.

Costurile totale de investitie pe componente : - Fronturi de captare/Statii de tratare /compl. de inmagazinare/ pompare 132.815.000 Euro - Aductiuni apa bruta si apa tratata: 35.763.000 Euro - Retele de distributie : 336.554.000 Euro

SISTEME DE CANALIZARE: - Costuri totale: 808.876.882 Euro din care: - etapa I ( 2008 2015): 530.362.000 Euro - etapa II (2016 2018): 91.460.000 Euro - etapa III (2019 2037): 187.054.882 Euro - totalul investitiilor prioritare propuse pentru finantare din Fondul de Coeziune: 69.714.000 Euro. Costurile totale de investitie pe componente : - Statii de epurare : - Statii de pompare: - Sisteme de colectare: 153.986.882 Euro 18.461.000 Euro 636.429.000 Euro

COSTURI TOTALE SECTOR APA + APA UZATA : 1.314.008.882 Euro din care: - etapa I ( 2008 2015): 979.273.000 Euro - etapa II (2016 2018): 147.681.000 Euro - etapa III (2019 2037): 187.054.882 Euro - totalul investitiilor prioritare propuse pentru finantare din Fondul de Coeziune: 99.776.000 Euro.

MASTER PLAN JUDET ARGES

ANALIZA ECONOMICA SI FINANCIARA Activitatea de alimentare cu apa (Euro/m3)


Costuri directe * Activitatea de distributie apa Pitesti Campulung Curtea de Arges Mioveni Costesti Topoloveni Investitii (Euro/m3) 0,34 0,51 0,68 0,19 0,98 0,61

Operare si intretinere (Euro/m3)


0,61 0,54 0,96 0,67 0,39 0,58

Total (Euro/m3) 0,95 1,05 1,63 0,86 1,37 1,19

Rural
Total

1,56
0,66

0,51
0,61

2,07
1,27

Activitatea de canalizare epurare ape uzate (Euro/m3)


Activitatea de canalizare epurare ape uzate Pitesti Campulung Curtea de Arges Mioveni Costesti Topoloveni Rural Total Costuri directe * Extinderi (Euro/m3) 0,35 0,68 1,02 0,07 1,50 1,83 3,72 1,06 Operare si intretinere (Euro/m3) 0,59 0,71 0,59 0,40 0,82 0,76 0,90 0,65 Total (Euro/m3) 0,94 1,39 1,61 0,47 2,32 2,59 4,62 1,71

* Reflecta nivelul minim al veniturilor (euro/m 3) care trebuie generate de operator pentru a acoperi investitiile si cheltuielile de operare aferente perioadei 2008 - 2037

MASTER PLAN JUDET ARGES

ANALIZA ECONOMICA SI FINANCIARA

Costuri investitionale pe cap de locuitor

Cluster / zona proiect Pitesti Campulung Curtea de Arges Mioveni Costesti Topoloveni Zona rurala Euro/loc. Euro/loc. Euro/loc. Euro/loc. Euro/loc. Euro/loc. Euro/loc.

Indice investitional 1037 1744 2148 313 1789 4794 3365

ANALIZA DE MACRO-SUPORTABILITATE
Necesarul de finantare Cluster / zona de proeict 0 Pitesti Stefanesti Campulung Curtea de Arges Mioveni Costesti Topoloveni Rural Total Investitii (extinderi + reabilitari) (mil. Euro) 1 170 11 77 88 10 23 57 495 920 Serviciul datoriei (mil. Euro) 2 36 2 7 16 13 3 6 21 102 Venituri suplimentare (mil. Euro) 3 75 5 17 8 18 2 5 14 139 Necesarul de finantare (mil. Euro) 4=1+2-3 131 8 67 96 5 24 58 502 883

MASTER PLAN JUDET ARGES LISTA INVESTITIILOR PRIORITARE

Principalele criterii de prioritizare a investiiilor luate n considerare au fost urmtoarele: Criteriile instituionale; Criteriile tehnice; Criteriile de impact. n urma aplicrii criteriilor de prioritizare i a metodologiei de ierarhizare a investiiilor, lund n considerare elementele referitoare la situaia existent a sistemelor de alimentare cu ap i canalizare, strategia naional/judeean, precum i componena aglomerrilor constituite n sectorul de ap uzat, pe lista investiiilor prioritare aferent judeului Arge au fost incluse urmtoarele tipuri de lucrri: construcia, modernizarea sau extinderea staiilor de epurare a apelor uzate (justificate prin nerealizarea gradului de epurare impus de legislaia n vigoare); extinderea reelelor de canalizare (minim 90 % din populaie trebuie s fie conectat la sistemele centralizate de canalizare din aglomerrile respective); extinderea sistemelor de distribuie a apei potabile (minim 90 % din populaie trebuie s beneficieze de serviciile de alimentare cu ap); reabilitarea/construcia de noi faciliti de captare, transport, tratare i nmagazinare (jusificate prin insuficiena surselor de ap, prin existena problemelor referitoare la calitatea apei furnizate sau prin gradul de siguran sczut al sistemelor actuale).

Lista investiiilor prioritare pentru judeul Arge cuprinde un numr total de 15 aglomerri: Piteti, Curtea de Arge, Mioveni, Topoloveni, Costeti, Rucr, Stlpeni, Izvoru, Suseni, Slobozia, Schitu Goleti, Pietroani, Coeti, Albota i Brla.
Investiiile incluse pe Lista investiiilor prioritare pentru judeul Arge, vizeaz lucrri att pentru sectorul de ap (aproximativ 30 mil. Euro), ct i pentru sectorul de ap uzat (aproximativ 70 mil. Euro). O prezentare detaliat a investitilor prioritare este cuprins n Capitolul 10.
Sistem Component Captare Tratare Aduciune nmagazinare-pompare Reea de distribuie Staie de epurare a apelor uzate Canalizare Colectoare principale Staii de pompare Reea de canalizare Costurideinvestiie Total (Euro) 2.909.000 7.848.000 5.493.000 3.073.000 10.739.000 27.712.000 13.799.000 1.209.000 26.994.000 99.776.000 69.714.000

Alimentare cu ap

30.062.000

TOTAL GENERAL

MASTER PLAN JUDET ARGES

Strategia judeteana

Din punct de vedere tehnic, strategia de dezvoltare a sistemelor de ap potabil i ape uzate a luat n consideraie urmtoarele: sistemele de alimentare cu ap i canalizare din municipii i orae vor fi reabilitate i dezvoltate innd seama de specificul acestora: toate sistemele sunt conectate i asigur servicii i n zonele peri-urbane; se vor dezvolta legturile sistemelor urbane ctre zonele peri-urbane prin formarea unor sisteme care dispun de garania asigurrii apei potabile, operare calificat i eliminarea riscurilor n asigurarea calitii apei potabile i apei epurate; pentru comunele necuprinse n aglomerri se vor realiza sisteme descentralizate de alimentare cu ap care vor cuprinde: surs proprie, aduciune, faciliti de tratare, nmagazinare i pompare i reea de distribuie; pentru aglomerrile cu o populaie echivalent cuprins ntre 2000 10000 l.e. vor fi realizate sisteme descentralizate de colectare ape uzate i epurare a apelor uzate care vor cuprinde urmtoarele componente: reea canalizare, staii de pompare ape uzate, staie de epurare; pentru aglomerrile sub 2000 l.e. se vor efectua analize tehnico-economice specifice pentru alegerea soluiei optime.

Conceptele menionate mai sus au fost adoptate n urma unei analize tehnico-economice de detaliu care a luat n consideraie: costuri de operare i investiie pentru sisteme centralizate/ descentralizate; surse de ap subteran / surse de suprafa pentru producia de ap potabil; epurare ap uzat cu tehnologie intensiv / extensiv.

MASTER PLAN JUDET ARGES Strategia judeteana n tabelul urmtor este prezentat ealonarea msurilor necesare pentru ndeplinirea cerinelor de conformare la nivelul judeului Arge, n domeniul serviciilor de alimentare cu ap i canalizare.
Perioada Descriereamsurii Stabilirea unui operator regional care s dein toate competenele necesare pentru preluarea responsabilitilor de exploatare i ntreinere a sistemelor de alimentare cu ap i canalizare, indiferent de contextul regional. Va fi necesar ca operatorul s beneficieze de asistena necesar pentru: coordonarea i monitorizarea activitii i a contractelor de achiziii dezvoltarea noilor competene privind serviciile oferite consumatorilor revizuirea practicilor operaionale. Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu ap, cu precdere n localitile prioritare. O cot ridicat a prioritii este caracterizat de un cost de investiie specific sczut i un nalt grad de importan al parametrilor ne -economici. Reabilitarea reelelor de distribuie existente pentru: reducerea pierderilor, controlul costurilor de exploatare i crearea unor capaciti suplimentare n vedrea extinderii zonei de deservire. Optimizarea proceselor de tratare, corespunztor unor standarde ridicate. Reabilitarea reelelor de canalizare n scopul reducerii infiltraiilor/exfiltraiilor pentru aglomerrile > 10.000 l.e. Extinderea reelelor de canalizare pentru aglomerrile > 10.000 l .e. Reabilitarea / extinderea staiilor de epurare pentru aglomerrile > 2.000 l.e. Extinderea reelelor de canalizare pentru aglomerrile > 2.000 l .e. Optimizarea proceselor de epurare, corespunztor unor standarde ridicate. 2015 20162018 Extinderea sistemelor de canalizare n conformitate cu programul de ndeplinire a cerinelor de conformare care prevede creterea procentului conectare i asigurarea capacitilor de epurare corespunztoare. Extinderea unor sisteme de canalizare corespunztoare pentru aglomerrile < 2.000 l.e n scopul conformrii cu obiectivele de conectare naionale. n general, localitile mici vor fi echipate cu reele locale de canalizare i microstaii de epurare.

20082009

2008-

2015
20082015 20112015 20102015 20112015

20112015
20112018

2011-

20192025

MASTER PLAN JUDET ARGES

STRATEGIA POMJ ARGES 2007-2013 SISTEME INTEGRATE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

SISTEMUL VEST

SISTEMUL EST

Populatia deservita 198.183 loc.;

Populatia deservita 368.816 loc. Localitati deservite 31 (Pitesti, Mioveni; Campulung, Topoloveni, Stefanesti si 26 de comune); L AD. PRINC. = 70 km Dn = 1000 mm; Material - OL Debit captat Q 1250 l/s;

Localitati deservite 44 ( Curtea de Arges, Costesti si 25 de comune, fiind incluse si 17 sate apartinatoare);
L AD. PRINC. = 144 km Dn = (500 700) mm; Material fonta G.S. (grafit sferoidal) Debit captat Q 1000 l/s (15 km amonte Salatruc);

Tipul constructiei de captare baraj cu stavile mobile si deznisipator


Total investitii sistem central

Statie tratare: Leresti Tipul constructiei de captare captare cu priza baraj

184.370.116 EURO
( nu au fost incluse investitiile aferente sistemelor locale inmagazinare / pompare / distributie).

Total investitii sistem central


116.359.000 EURO ( nu au fost incluse investitiile aferente sistemelor locale inmagazinare / pompare / distributie).

STRATEGIA POMJ ARGES 2007-2013 SISTEME INTEGRATE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ZONA VEST

STRATEGIA POMJ ARGES 2007-2013 SISTEME INTEGRATE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ZONA EST

MASTER PLAN JUDET ARGES

STRATEGIA NAMOLULUI

Opiuniconcretedegestionareanmoluluilaniveluljudeului ( solutia anticipata)

In baza parteneriatului cu Statiunea de Cercetari Agricole Albota (SCAA), Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice (OSPA), precum si cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS) a fost elaborat Studiul privind utilizarea in agricultura a namolurilor procesate in cadrul Statiei de Epurare a municipilului Pitesti si evaluarea impactului asupra productiei agricole si a solului, precum si o analiza a caracteristicilor namolurilor rezultate de la statiile de epurare Topoloveni, Mioveni, Curtea de Arges, Campulung si Costesti.

Concluziile studiului efectuat in colaborare cu Institutul de Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie (ICPA) au evidentiat urmatoarele:

- cu exceptia namolului rezultat de la SE Campulung, cantitatile de namol procesate in cadrul celorlalte statii de epurare pot fi utilizate in agricultura ca pedoameliorator al solurilor, in special pentru cele acide, situatie in care nu genereaza aparitia fenomenului de poluare;

In perioada 2007 2008, in cadrul unui studiu pilot, in care s-au utilizat suprafete de 5 10 ha, au fost aplicate ca si ingrasamant cantitati din namolurile rezultate de la SE Pitesti. Rezultatele obtinute au confirmat veridicitatea concluziilor studiilor anterioare, namolurile fiind omologate pentru folosirea ca si ingrasamant organic pentru mai multe tipuri de culturi cerealiere si plante industriale.

MASTER PLAN JUDET ARGES

STRATEGIA NAMOLULUI

Opiuniconcretedegestionareanmoluluilaniveluljudeului ( solutia anticipata)

Incepand cu anul 2008, s-au facut demersurile necesare in vederea constituirii unei Asociatii Agricole. In baza unui contract cadru, Asociatia va prelua namolurile pasivate prin fermentare anaeroba si deshidratate la 65-70 % umiditate din SE pentru incorporarea, in conformitate cu principiile OSPA, pe terenurile agricole pe care le are in arenda (aprox. 200 ha) incepand cu anul agricol 2009.
Urmeaza ca, pentru o perioada de 4 ani, sa se efectueze o monitorizare continua a modificarilor aparute in sol, precum si a tendintei de acumulare a metalelor grele in produsele agricole rezultate (actiunea se desfasoara in conditiile de extindere a studiului pilot). In paralel, impreuna cu Institutul de Cercetari pentru Epurarea Apelor (ICPEAR) si SCA Albota, pe un reactor cu aerare fortata de 10 t, se experimenteaza proceduri si combinatii de realizare a compostului din namol si produse celulozice specifice culturilor agricole (paie, coceni, rumegus, frunze, iarba materiale fibroase bogate in carbon). Ca urmare a solicitarilor si recomandarilor MMDD, privitoare la gestionarea unitara a namolurilor si a fractiunilor organice rezultate prin selectarea deseurilor menajere, precum si din necesitatea elaborarii unui concept unitar referitor la posibilitatea de tratare a levigatului rezultat din depozitarea controlata, la statiile de epurare a apelor menajere, exista in curs de elaborare (impreuna cu partenerii amintiti anterior) un plan de actiuni care sa permita initierea unor proceduri comune de procesare a produselor rezultate in urma epurarii apelor uzate (namolului) si a produselor organice si celulozice specifice deseurilor produse la nivelul aglomerarilor umane.

MASTER PLAN JUDET ARGES

Planuldeaciunepentruimplementareaproiectului

Derularea planului de aciuni cuprinde urmtoarele etape: Faza I - elaborarea Aplicaiei de finanare i a documentaiei suport Faza I a: etapa de pre-fezabilitate (aciuni specifice: colectarea datelor, evaluarea situaiei curente a sistemelor de alimentare cu ap i canalizare la nivelul judeului Arge, elaborarea/revizuirea Master Planului, inclusiv a Raportului Iniial, Planului de investiii pe termen lung i a Listei investiiilor prioritare). Faza I b: etapa de fezabilitate (aciuni specifice: elaborarea Studiului de Fezabilitate - redefinirea proiectului, elaborarea proiectrii preliminare i a specificaiilor tehnice; Analize Financiare/Economice i Instituionale; Evaluarea Impactului asupra Mediului (inclusiv consultarea public); Strategia de achiziie i planificarea implementrii; Aplicaia de finanare).

Faza II asistena tehnic pentru elaborarea documentaiilor de licitaie i n cadrul etapelor de evaluare Elaborarea Caietelor de Sarcini (CS) pentru Contractele de Lucrri i Servicii, cu asisten pe parcursul fazelor licitaiei, evalurii ofertelor i acordrii contractelor (AT i Lucrri) inclusiv pregtirea Raportului Final.

MASTER PLAN JUDET ARGES LISTA DE INVESTITII PRIORITARE SEMNAREA ACORDULUI DE PRINCIPIU

MASTER PLAN JUDET ARGES LISTA DE INVESTITII PRIORITARE SEMNAREA ACORDULUI DE PRINCIPIU

MASTER PLAN JUDET ARGES LISTA DE INVESTITII PRIORITARE SEMNAREA ACORDULUI DE PRINCIPIU

MASTER PLAN JUDET ARGES LISTA DE INVESTITII PRIORITARE SEMNAREA ACORDULUI DE PRINCIPIU

S-ar putea să vă placă și