Sunteți pe pagina 1din 1

Reglementari legale

1. Legea nr. 82 din 24.12.1991, Legea contabilitatii, republicata in M.Of. nr. 48 din 14.01.2005; 2. Ordinul nr. 94 din 29.01.2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu 3. 4.
Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat in M.Of. nr. 85 din 20.02.2001; Ordinul nr. 306 din 26.02.2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat in M.Of. nr. 279 bis din 25.04.2002; Ordinul nr. 990 din 26.07.2002 pentru completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat in M.Of. nr. 574 din 02.08.2002; H .G. nr. 830 din 31.07.2002 privind regimul deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici, ale bancilor, organizatiilor cooperatiste de credit si fondurilor de garantare, publicata in M.Of. nr. 606 din 15.08.2002; Codul fiscal din 22.12.2003 (Legea nr. 571/2003), publicat in M.Of. nr. 927 din 23.12.2003; H .G. nr. 44 din 22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in M.Of. nr. 112 din 06.02.2004.

5. 6. 7.