Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Finantelor

Actele legislative (Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27.12.2011) si normative (Hotarirea Guvernului Cu privire la limitele
prin care se aproba structura si efectivul limita;

numrului de uniti de personal i ale cheltuielilor de personal n sectorul bugetar pentru autoritile administraiei publice centrale i locale pe anul 2012 proiect)

Statul de personal aprobat si inregistrat conform procedurii stabilite la Cancelaria de Stat (Hotarirea Guvernului nr.201 din
11.03.2009, Hotarirea Guvernului nr.1001/26.12.2011);

Actele legislative/normative care reglementeaza conditiile de salarizare


(Legea nr.355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar, Legea nr.48 din 22.03.2012 privind salarizarea functionarilor publici, Hotarirea Guvernului Cu privire la conditiile de salarizare a personalului din unitatile bugetare nr.381 din13.04.06, hotarirea Guvernului privind salarizarea functionarilor publici proiect);

In titlul schemei de incadrare statutul institutiei (autoritate publica, institutie publica) - pentru a determina conform carei anexe este elaborata schema de incadrare; Data punerii in aplicare a schemei de incadrare
(la functionarii publici 1 aprilie, pentru a nu omite perioada de trecere din recalcularea salariilor in conditii noi);

Aplicarii semnaturilor de catre persoanele abilitate. Pentru subdiviziunile din subordinea consiliului raional schema de incadrare se semneaza de catreconducatorul subdiviziunii, se aproba de catre presedintele raionului. Pentru autoritatile publice locale de nivelul I semneaza conducatorul institutiei, aproba conducatorul ierarhic de subordonare; Termenul de prezentare cel tirziu pina la 31 ianuarie a anului financiar in curs. Orientativ, la elaborarea indicatiilor metodice pentru elaborarea bugetului se va indica termenul de prezentare;

Indicarea obligatorie a componentei bugetare pentru care se elaboreaza schema de incadrare (componenta de baza, mijloace speciale, fonduri speciale,venituri proprii) ; Schema de incadrare pentru APL care cad sub incidenta Legii nr.158 din 04.07.08 cu privire la functia publica si statutul functionarului public se elaboreaza pentru persoanele incadrate;
4

Modalitatea de completare a schemei de incadrare pentru functiile vacante / temporar vacante: pentru functiile vacante: in conformitate cu prevederile pct.11 litera
b) alin.2) din Hotarirea Guvernului Privind salarizarea functionarilor publici pentru funcionarii publici care se vor rencadra n funcie public
conform prevederilor art.28 al Legii nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcia public i statutul funcionarului public, dup 1 aprilie 2012, treapta de salarizare se acord la decizia conductorului autoritii publice, innd cont de evaluarea anterioar a performanelor profesionale individuale, dar nu mai nalt de treapta IV.

pentru functiile temporar vacante: in conformitate cu prevederile

art.11 litera b) alin.3 din Hotarirea Guvernului Privind salarizarea functionarilor publici pentru funcionarii publici ale cror raporturi de

serviciu au fost suspendate conform prevederilor art.51-55 al Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcia public i statutul funcionarului public i se vor rencadra n funcie dup expirarea termenului de suspendare a acestora, treapta de salarizare se stabilete n condiiile prevzute n subpunctul 2), innd cont de vechimea n serviciul public atins la data depunerii cererii de suspendare a raportului de serviciu i de evaluarea anterioar a performanelor profesionale individuale;

Se completeaza integral toate coloanele caracteristice functiei; Elaborarea schemei de incadrare cu respectarea normelor de creare a subdiviziunilor interioare si indicarea denumiririi corecte a subdiviziunilor si functiilor conform Statului de personal avizat (totaluri pe subdiviziuni, total general);

Situatii de modificare a schemei de incadrare: modificarea efectivului-limita; modificarea structurii; modificarea salariului lunar/ de functie /de baza sau a conditiilor de stabilire a acestuia;

Schema de ncadrare nu se modific n cazul n care pe parcursul anului are loc fluctuaia cadrelor si/sau modificarea treptei de salarizare pentru funciile deinute de funcionarii publici, conform procedurii de angajare;
Modificarile respective se fixeaza prin act administrativ in dosarul personal al angajatului; La finele anului, la elaborarea schemei de incadrare pentru anul urmator se va tine cont de modificarile aprobate prin actele administrative;
8

La Ministerul Finantelor schemele de incadrare se examineaza la prezentarea acestora concomitent cu statul de personal avizat, intregral pe toate subdiviziunile raionului care cad sub incidenta Legii nr.158 din 04.07.08 cu privire la functia publica si statutul functionarului public ;

Pentru APL se inregistreaza schemele de incadrare ale unitatilor de personal luate in calcul pentru estimarea transferurilor la relatiile interbugetare.
Pentru monitorizare se prezinta si schemele de incadrare pentru unitatile instituite din venituri proprii;

Schemele de incadrare sunt valabile dupa inregistrarea la MF. Pentru autoritatile publice locale de nivelul I schemele de incadrare se inregistreaza de autoritatile publice locale de nivelul II.
9

Fondul de salarizare aprobat pentru anul 2012 include si masurile de majorare pentru personalul de demnitate publica si de deservire tehnica; Ajutorul material se acorda n conformitate cu art.1651 al Codului Muncii, utiliznd anual n acest scop, mijloacele a unui fond mediu lunar de salarizare (pct.8 alin.1) din Hotarirea Guvernului Privind
salarizarea functionarilor publici);

Acordarea indemnizatiei unice se va efectua in baza prevederilor art.42 din Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la functia publica si statutul functionarului public in vigoare, la data depunerii cererii. Alt cuantum va fi aprobat prin modificarea acestui articol (in proces de modificare).

10