Metodica predarii activitatilor instructiv-educative în gradinita de copii (scris – definitivat si oral – gradul II) Obiective specifice: 1.

sa identifice si sa defineasca mijloace si procedee adecvate vârstei prescolare de realizare a obiectivelor programei pentru toate categoriile de activitati; 2. sa ilustreze solutii noi si variate de rezolvare a problemelor aparute în procesul didactic si sa le argumenteze din punct de vedere psiho-pedagogic; 3. sa elaboreze proiecte didactice eficiente si coerente pentru activitatile instructiv-educative desfasurate în învatamântul prescolar. Itemi: 1.1. corelarea mijloacelor si procedeelor de lucru cu prescolarii cu obiectivele Programei instructiv-educative în gradinita de copii; 1.2. explicarea unor mijloace si procedee utilizate în activitatile cu copiii de vârsta prescolara. 2.1. selectarea solutiei optime de rezolvare a situatiilor didactice aparute în procesul de predareînvatare-evaluare a cunostintelor copiilor dintr-un domeniu de cunoastere, pentru o grupa de vârsta data; 2.2. utilizarea cunostintelor de metodica în contexte variate; 2.3. crearea unor situatii de învatare integrata. 3.1. elaborarea unor obiective operationale clare si corente, în concordanta cu obiectivele de referinta ale Programei instructiv-educative în gradinita de copii; 3.2. proiectarea evenimentelor didactice în acord cu tipul de activitate; aprecierea corecta a strategiilor de predare-învatare-evaluare pentru tipul de activitate si grupa de vârsta alese. Continuturi: 1. Obiectivele cadru, obiectivele de referinta si exemplele de comportamente propuse de Programa instructiv-educativa în gradinita de copii (pe categorii de activitati) 2. Continut, metode si mijloace specifice activitatilor organizate în gradinita cu copiii prescolari (pe grupe de vârsta) 3. Forme specifice de realizare a obiectivelor activitatilor organizate cu grupa întreaga, cu grupuri mici si individual. Modalitati de formare si dezvoltare a independentei si creativitatii copiilor prin jocuri si activitati la alegere 4. Specificul conceperii, organizarii, desfasurarii si evaluarii diferitelor tipuri de activitati din gradinita 5. Modalitati specifice de aplicare a jocului ca metoda fundamentala de realizare a obiectivelor formativ-educative 6. Abordarea grupei pregatitoare din perspectiva reformei si a noului curriculum. Modalitati de organizare si desfasurare a activitatilor cu prescolarii în vederea structurarii componentelor aptitudinii de scolaritate 7. Corelatia dintre materialul didactic, strategia didactica si realizarea obiectivelor în cadrul diferitelor tipuri de activitati. Criterii de selectare a materialului didactic 8. Rolul educatoarei în conducerea si îndrumarea activitatilor cu prescolarii. Respectarea raportului optim între dirijarea si manifestarea libera, creativa a copiilor 9. Valorificarea valentelor educativ-formative a continutului activitatilor din gradinita în scopul structurarii premiselor personalitatii copilului prescolar. 10. Repere pentru evaluarea formativ-predictiva a obiectivelor procesului si a rezultatelor înregistrate în activitatile instructiv-educative desfasurate cu copiii prescolari 11. Construirea mediului educational din perspectiva noii abordari educationale a activitatilor

Magdalena – “Educarea limbajului în învatamântul prescolar” vol. Florea – “Elaborarea obiectivelor educationale. *** Documentar metodic. Planchard. Valerica – Activitati de educatie plastica în gradinita. Popa.P. Emilia si Ezechil. – “Instruire si învatare” – E. Editura V&I Integral. – “It is tomorrow yet?” – tradusa în limba româna cu titlul “Didactica prescolara” de Magdalena Dumitrana. Cluj-Napoca. Dumitrana. Neacsu. 2001 21. 1999 4. Dumitrana. Editura Imago. Editura Compania. Ed. Craiova. – “Laborator prescolar”. Editura V&I Integral. Bucuresti. 2002 25. aplicatii”. Editura Compania. Bucuresti. Kolumbus. Editura Compania. Modalitati de implicare a comunitatii pentru sprijinirea actului educational 16. Bucuresti. Variante de proiectare didactica a activitatilor instructiv-educative din gradinite. Editura V&I Integral. Bucuresti. I. E.D. Florica – “Metodica activitatilor de educare a limbajului”. Wallon. E.D. învatamânt pe grupe”. Henry – “Evolutia psihologica a copilului”. Bucuresti. 1992 14. E. cercetari. Editura V&I Integral..P. 2000 10. 2000 19. Cluj. Editura V&I Integral. Landsheere. – “Definirea obiectivelor educationale” (trad. 2001 5.D. Landsheere.D. Editura Presa universitara clujeana. 2000 13. Dumitrana.P. Bucuresti.S. Viorica – “Copilul si gradinita”. G. Metoda proiectelor le vârstele timpurii 13. Bucuresti. Barta. Voiculescu. Editura Radical. Editura Compania. Editura V&I Integral. teorie. Viorica – “Educatia pentru stiinta”. Miron – “Demersuri creative în predare si învatare”. Silvia si Matei. Bucuresti.. *** Metoda proiectelor la vârstele timpurii. 1979 12. Bucuresti. 2001 15. Magdalena – “Educarea limbajului în învatamântul prescolar” vol. Lazarescu. 1995 2. Notarea sistematica a observatiilor educatoarei asupra evolutiei copilului prescolar.. Miron – “Lectia între proiect si realizare”.Dacia. V.I Comunicarea orala.. Bucuresti. Bucuresti. 1972 8. 2001 3. în viziune integrata. Ionescu. Târcovnicu. 1995 22. Magdalena – “Dezvoltarea psihica umana”. învatamânt individual. 1992 16. E.II Comunicarea scrisa. 2001 24. Bucuresti. Editura Aramis.Dacia. Editura Pro Humanitas. Editura V&I Integral. interdisciplinara 15. 1998 11. 2000 . Elisabeta – “Pedagogie prescolara”... Preda. Emile – “Pedagogie scolara contemporana”. Preda. 2002 6. Bucuresti. Ionescu. 2000 7. Victor – “Învatamânt frontal. E. Bucuresti. Petrica – “Deprinderi motrice la prescolari”. Metode specifice învatamântului alternativ abordate cu succes în învatamântul traditional din gradinite 14. 1982 9. *** Programa activitatilor instructiv-educative în gradinita de copii. cu referire la diferitele domenii de cunoastere Bibliografie: 1.). Ed. Bucuresti. Liliana. Bucuresti. 1978 23. Paisi. Andrei si Dragomir. Magdalena – “Activitatile matematice în gradinita”. 2000 17. 1999 18. Breben. Sibiu.P.instructiv-educative în gradinita de copii 12. Editura Compania. Elena – “Cunoasterea mediului – ghid pentru învatamântul prescolar”. Bucuresti.P.D. Bucuresti. Ionescu. Mitu. Dumitrana. Voiculescu. 1981 20. Editura V&I Integral. Miron – “Clasic si modern în organizarea lectiei”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful