Metodica predarii activitatilor instructiv-educative în gradinita de copii (scris – definitivat si oral – gradul II) Obiective specifice: 1.

sa identifice si sa defineasca mijloace si procedee adecvate vârstei prescolare de realizare a obiectivelor programei pentru toate categoriile de activitati; 2. sa ilustreze solutii noi si variate de rezolvare a problemelor aparute în procesul didactic si sa le argumenteze din punct de vedere psiho-pedagogic; 3. sa elaboreze proiecte didactice eficiente si coerente pentru activitatile instructiv-educative desfasurate în învatamântul prescolar. Itemi: 1.1. corelarea mijloacelor si procedeelor de lucru cu prescolarii cu obiectivele Programei instructiv-educative în gradinita de copii; 1.2. explicarea unor mijloace si procedee utilizate în activitatile cu copiii de vârsta prescolara. 2.1. selectarea solutiei optime de rezolvare a situatiilor didactice aparute în procesul de predareînvatare-evaluare a cunostintelor copiilor dintr-un domeniu de cunoastere, pentru o grupa de vârsta data; 2.2. utilizarea cunostintelor de metodica în contexte variate; 2.3. crearea unor situatii de învatare integrata. 3.1. elaborarea unor obiective operationale clare si corente, în concordanta cu obiectivele de referinta ale Programei instructiv-educative în gradinita de copii; 3.2. proiectarea evenimentelor didactice în acord cu tipul de activitate; aprecierea corecta a strategiilor de predare-învatare-evaluare pentru tipul de activitate si grupa de vârsta alese. Continuturi: 1. Obiectivele cadru, obiectivele de referinta si exemplele de comportamente propuse de Programa instructiv-educativa în gradinita de copii (pe categorii de activitati) 2. Continut, metode si mijloace specifice activitatilor organizate în gradinita cu copiii prescolari (pe grupe de vârsta) 3. Forme specifice de realizare a obiectivelor activitatilor organizate cu grupa întreaga, cu grupuri mici si individual. Modalitati de formare si dezvoltare a independentei si creativitatii copiilor prin jocuri si activitati la alegere 4. Specificul conceperii, organizarii, desfasurarii si evaluarii diferitelor tipuri de activitati din gradinita 5. Modalitati specifice de aplicare a jocului ca metoda fundamentala de realizare a obiectivelor formativ-educative 6. Abordarea grupei pregatitoare din perspectiva reformei si a noului curriculum. Modalitati de organizare si desfasurare a activitatilor cu prescolarii în vederea structurarii componentelor aptitudinii de scolaritate 7. Corelatia dintre materialul didactic, strategia didactica si realizarea obiectivelor în cadrul diferitelor tipuri de activitati. Criterii de selectare a materialului didactic 8. Rolul educatoarei în conducerea si îndrumarea activitatilor cu prescolarii. Respectarea raportului optim între dirijarea si manifestarea libera, creativa a copiilor 9. Valorificarea valentelor educativ-formative a continutului activitatilor din gradinita în scopul structurarii premiselor personalitatii copilului prescolar. 10. Repere pentru evaluarea formativ-predictiva a obiectivelor procesului si a rezultatelor înregistrate în activitatile instructiv-educative desfasurate cu copiii prescolari 11. Construirea mediului educational din perspectiva noii abordari educationale a activitatilor

Bucuresti. – “It is tomorrow yet?” – tradusa în limba româna cu titlul “Didactica prescolara” de Magdalena Dumitrana.P.P. Liliana. E. 1999 4. Bucuresti. Bucuresti. Miron – “Lectia între proiect si realizare”.. – “Definirea obiectivelor educationale” (trad. 2000 7. teorie. Bucuresti.D. 1978 23.D. Bucuresti. Kolumbus. E.Dacia. Magdalena – “Educarea limbajului în învatamântul prescolar” vol. Notarea sistematica a observatiilor educatoarei asupra evolutiei copilului prescolar. Landsheere. 1972 8.II Comunicarea scrisa. Florica – “Metodica activitatilor de educare a limbajului”. Târcovnicu. Bucuresti.Dacia. Editura Imago. 1998 11.I Comunicarea orala. Wallon. Bucuresti. Preda. Editura V&I Integral. 2000 19. Dumitrana. Bucuresti. Bucuresti.P. 2001 5. Metoda proiectelor le vârstele timpurii 13. Dumitrana. Viorica – “Copilul si gradinita”. G. Bucuresti. Emile – “Pedagogie scolara contemporana”.P. Barta. Cluj. E. Neacsu. Florea – “Elaborarea obiectivelor educationale. *** Documentar metodic. 2002 6. 2000 10. Cluj-Napoca. 2001 15. Henry – “Evolutia psihologica a copilului”.. 1992 16.D. 1992 14. 1981 20.). Andrei si Dragomir. Bucuresti. Editura Compania. Magdalena – “Educarea limbajului în învatamântul prescolar” vol. 1979 12. Bucuresti. Ed. aplicatii”. Silvia si Matei. 2001 21. Editura Radical. Landsheere. Petrica – “Deprinderi motrice la prescolari”. învatamânt pe grupe”.. Bucuresti. 1995 22. E. *** Metoda proiectelor la vârstele timpurii. V. Ed. Magdalena – “Dezvoltarea psihica umana”. 2002 25. Editura V&I Integral. Emilia si Ezechil. Bucuresti.instructiv-educative în gradinita de copii 12. Editura Pro Humanitas. Victor – “Învatamânt frontal. Craiova. Editura Compania. Bucuresti. 2001 24. Preda. Magdalena – “Activitatile matematice în gradinita”. Editura Compania. Editura V&I Integral. Bucuresti. interdisciplinara 15. I. învatamânt individual. Dumitrana.D. Modalitati de implicare a comunitatii pentru sprijinirea actului educational 16. Editura V&I Integral.. Ionescu. Valerica – Activitati de educatie plastica în gradinita. Editura V&I Integral. Bucuresti.S. 2000 13. *** Programa activitatilor instructiv-educative în gradinita de copii. Bucuresti.. E. 1999 18. Elena – “Cunoasterea mediului – ghid pentru învatamântul prescolar”. Breben. Voiculescu. Voiculescu. Editura V&I Integral. Metode specifice învatamântului alternativ abordate cu succes în învatamântul traditional din gradinite 14. Ionescu. Planchard. Editura V&I Integral. în viziune integrata. Mitu. Editura Aramis. Editura Compania. Variante de proiectare didactica a activitatilor instructiv-educative din gradinite. Miron – “Demersuri creative în predare si învatare”. cu referire la diferitele domenii de cunoastere Bibliografie: 1. Sibiu. 2000 . 1995 2. Lazarescu. Editura Presa universitara clujeana. Editura Compania.D. Ionescu. 2000 17. Popa. Editura V&I Integral. Dumitrana. – “Instruire si învatare” – E. 2001 3. Viorica – “Educatia pentru stiinta”. Paisi.. – “Laborator prescolar”. 1982 9. Miron – “Clasic si modern în organizarea lectiei”.P. cercetari. Elisabeta – “Pedagogie prescolara”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful