Metodica predarii activitatilor instructiv-educative în gradinita de copii (scris – definitivat si oral – gradul II) Obiective specifice: 1.

sa identifice si sa defineasca mijloace si procedee adecvate vârstei prescolare de realizare a obiectivelor programei pentru toate categoriile de activitati; 2. sa ilustreze solutii noi si variate de rezolvare a problemelor aparute în procesul didactic si sa le argumenteze din punct de vedere psiho-pedagogic; 3. sa elaboreze proiecte didactice eficiente si coerente pentru activitatile instructiv-educative desfasurate în învatamântul prescolar. Itemi: 1.1. corelarea mijloacelor si procedeelor de lucru cu prescolarii cu obiectivele Programei instructiv-educative în gradinita de copii; 1.2. explicarea unor mijloace si procedee utilizate în activitatile cu copiii de vârsta prescolara. 2.1. selectarea solutiei optime de rezolvare a situatiilor didactice aparute în procesul de predareînvatare-evaluare a cunostintelor copiilor dintr-un domeniu de cunoastere, pentru o grupa de vârsta data; 2.2. utilizarea cunostintelor de metodica în contexte variate; 2.3. crearea unor situatii de învatare integrata. 3.1. elaborarea unor obiective operationale clare si corente, în concordanta cu obiectivele de referinta ale Programei instructiv-educative în gradinita de copii; 3.2. proiectarea evenimentelor didactice în acord cu tipul de activitate; aprecierea corecta a strategiilor de predare-învatare-evaluare pentru tipul de activitate si grupa de vârsta alese. Continuturi: 1. Obiectivele cadru, obiectivele de referinta si exemplele de comportamente propuse de Programa instructiv-educativa în gradinita de copii (pe categorii de activitati) 2. Continut, metode si mijloace specifice activitatilor organizate în gradinita cu copiii prescolari (pe grupe de vârsta) 3. Forme specifice de realizare a obiectivelor activitatilor organizate cu grupa întreaga, cu grupuri mici si individual. Modalitati de formare si dezvoltare a independentei si creativitatii copiilor prin jocuri si activitati la alegere 4. Specificul conceperii, organizarii, desfasurarii si evaluarii diferitelor tipuri de activitati din gradinita 5. Modalitati specifice de aplicare a jocului ca metoda fundamentala de realizare a obiectivelor formativ-educative 6. Abordarea grupei pregatitoare din perspectiva reformei si a noului curriculum. Modalitati de organizare si desfasurare a activitatilor cu prescolarii în vederea structurarii componentelor aptitudinii de scolaritate 7. Corelatia dintre materialul didactic, strategia didactica si realizarea obiectivelor în cadrul diferitelor tipuri de activitati. Criterii de selectare a materialului didactic 8. Rolul educatoarei în conducerea si îndrumarea activitatilor cu prescolarii. Respectarea raportului optim între dirijarea si manifestarea libera, creativa a copiilor 9. Valorificarea valentelor educativ-formative a continutului activitatilor din gradinita în scopul structurarii premiselor personalitatii copilului prescolar. 10. Repere pentru evaluarea formativ-predictiva a obiectivelor procesului si a rezultatelor înregistrate în activitatile instructiv-educative desfasurate cu copiii prescolari 11. Construirea mediului educational din perspectiva noii abordari educationale a activitatilor

Kolumbus. Valerica – Activitati de educatie plastica în gradinita. interdisciplinara 15. – “Laborator prescolar”. Bucuresti. 2000 17. Bucuresti. Variante de proiectare didactica a activitatilor instructiv-educative din gradinite. *** Metoda proiectelor la vârstele timpurii. în viziune integrata. 1979 12. 2000 13. Editura Presa universitara clujeana. Landsheere. Editura Compania.D. 2001 24.instructiv-educative în gradinita de copii 12. Sibiu. Preda.P. Bucuresti.P.P. 1995 22. Neacsu. 1995 2. Bucuresti.S. 2002 6. 2000 7. 1978 23. Editura V&I Integral. Barta. 2001 21. Miron – “Clasic si modern în organizarea lectiei”. – “Instruire si învatare” – E. Editura Compania. Lazarescu. Bucuresti. 2002 25. 1992 14. Miron – “Demersuri creative în predare si învatare”. Editura V&I Integral. Viorica – “Copilul si gradinita”. 1998 11. Andrei si Dragomir. *** Documentar metodic. G. Dumitrana. Voiculescu.I Comunicarea orala. Bucuresti. Liliana. Emile – “Pedagogie scolara contemporana”. Dumitrana. V. Viorica – “Educatia pentru stiinta”.. Florea – “Elaborarea obiectivelor educationale. Cluj-Napoca. Bucuresti. Elisabeta – “Pedagogie prescolara”. teorie. 2001 5.P. Editura Compania. Ed..D. 1982 9. Editura V&I Integral. – “Definirea obiectivelor educationale” (trad. 1972 8.II Comunicarea scrisa. Miron – “Lectia între proiect si realizare”. Ionescu. Ed. Planchard. Bucuresti. Bucuresti. cu referire la diferitele domenii de cunoastere Bibliografie: 1. Paisi. Mitu. Bucuresti. 2000 19. Victor – “Învatamânt frontal. Craiova. Preda. 2000 10. Magdalena – “Dezvoltarea psihica umana”. 2000 . Landsheere. Dumitrana. Bucuresti.. Silvia si Matei. Voiculescu. Bucuresti. Bucuresti.Dacia. Editura Pro Humanitas. Editura V&I Integral. Editura Compania.). Notarea sistematica a observatiilor educatoarei asupra evolutiei copilului prescolar. *** Programa activitatilor instructiv-educative în gradinita de copii. Editura Radical. Magdalena – “Educarea limbajului în învatamântul prescolar” vol. învatamânt individual. E. 1981 20. Breben. 2001 15. Editura V&I Integral. învatamânt pe grupe”. Magdalena – “Activitatile matematice în gradinita”.. E.. Petrica – “Deprinderi motrice la prescolari”. Bucuresti. Bucuresti. Ionescu. E. Florica – “Metodica activitatilor de educare a limbajului”. I. Cluj.D. aplicatii”. Bucuresti. 1999 4. Emilia si Ezechil.D.. Editura V&I Integral. Modalitati de implicare a comunitatii pentru sprijinirea actului educational 16. Metode specifice învatamântului alternativ abordate cu succes în învatamântul traditional din gradinite 14. Bucuresti. Bucuresti. Metoda proiectelor le vârstele timpurii 13. Editura V&I Integral. cercetari. 2001 3. Popa.Dacia. Editura Aramis. Dumitrana. Magdalena – “Educarea limbajului în învatamântul prescolar” vol. 1992 16. Editura Imago. Târcovnicu. E.P. Henry – “Evolutia psihologica a copilului”. 1999 18. Editura Compania. Ionescu. E. Wallon. Elena – “Cunoasterea mediului – ghid pentru învatamântul prescolar”.D. – “It is tomorrow yet?” – tradusa în limba româna cu titlul “Didactica prescolara” de Magdalena Dumitrana. Editura V&I Integral.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful