Sunteți pe pagina 1din 8

CapitolulIV.

Proiectareauneifundaiicontinue

IV. PROIECTAREAUNEIFUNDAIICONTINUE SUBUNir DE


STLPI

Fundaia ce se proiecteaz susine un ir de stlpi ai unei construcii industriale sau civile


ncadrat n clasa a IIa de importan . Se consider c ncrcrile transmise de structur la
nivelul terenului sunt alctuite numai din forele verticale dinstlpi.Stratificaiaterenuluidefundarei
caracteristicile geotehnice ale acestuia sunt prezentate ntro fi deforajanexat datelordetem.
nanexaB2esteprezentatunmodeldecalculpentruoastfeldefundaie.
FundaiacontinuserealizeazsubformauneigrinzidinbetonarmatcanfiguraIV.1.
FiguraIV.1

Grinda continu are seciunea transversal, de regul, de form T, cu placa de baz


dezvoltatsimetricfadegrind(fig.IV.2).
FiguraIV.2

Etapelerealizriiproiectului
Proiectareafundaieicontinuesubunirdestlpicuprindeurmtoareleetape:
1. determinareacaracteristicilorgeotehnicedecalculaleterenuluidefundare
2. predimensionareagrinziidefundaiepebazapresiunilorconvenionaledecalcul
3. calcululpresiunilorpeterenialeforturilorngrindprintrometodaproximativ
4. calcululpresiunilorpeterenialeforturiloringrindprintrometodexact
5. armareagrinziidefundaie.

IV.1 Determinarea caracteristicilor GEOTEHNICE de calcul ale terenului de


fundare
SefaceconformIII.1.

IV.2 Predimensionarea fundaieI CONTINUE pe baza presiunilorconvenionalede


calcul
IV.2.1Alegereaadncimiidefundare
SefaceconformIII.2.1.

IV.2.2Stabilirealimiitlpiifundaiei
1
RdulescuN.,PopaH.,MunteanuA.Fundaii.ndrumtordeproiectare

CapitolulIV.Proiectareauneifundaiicontinue

Stabilirea limii tlpii fundaiei se face pe baza condiiei ca presiunea efectiv dezvoltat
subtalpafundaieisnudepeascpresiuneaconvenionalcorespunztoarestratuluidefundare.
Deoarece grindaestencrcat numaicuforeleaxialedinstlpi(Pi)condiiadedeterminare
alimiiBeste:
ncare:
pefmedpresiuneaefectivmediedezvoltatsubtalpafundaiei
medgreutatea volumic medie a betonului din fundaie i a pmntului care sprijin pe
fundaie la acest stadiu de predimensionaresepoateconsideraovaloareaproximativ alui
3
med=20kN/m
pconvpresiuneaconvenional aterenuluinvaloarecorectat cuadncimeadefundare icu
limeafundaiei,determinatconformSTAS3300/286.
Not : Mrimea B obinut se majoreaz cu 1020% limea efectiv a tlpii
fundaieiserotunjetelamultiplude5cm.
IV.2.2.1Stabilireapresiuniiconvenionaledecalcul
SefaceconformIII.2.2.1.
IV.2.3Stabilireadimensiunilorpeverticalalefundaiei
Dup stabilirea dimensiunii tlpii fundaiei este necesar determinarea i a celorlalte
elementegeometricealefundaiei(fig.IV.2).

Not : Dimensiunilestlpuluilsibssuntconsideratestabiliteicunoscutedincalculul
structurii

IV.3 Calculul presiuniLOR pe teren i al eforturilor n grind printro metod


aproximativ
Metodele aproximative pornesc de la o diagram cunoscut a presiunilor pe talp . De
regulseacceptipotezadistribuieiliniareapresiunilorpeteren,rezultatdinaplicarearelaiei:
(IV.1)
unde:
NrezultantaforelorPI,aplicatncentruldegreutatealgrinzii
Mmomentul ncovoietor exterior rezultat ca urmare a reducerii forelor PIncentrul
degreutatealgrinzii
Aariatlpiifundaiei(m2)
Wmodululderezistenaltlpiifundaiei(m3).
Ca metodeaproximativedecalculamintimmetodagrinziicontinuecureazemefixeimetoda
grinzii continue static determinat . n cadrul acestei teme ca metod aproximativ folosit la
2
RdulescuN.,PopaH.,MunteanuA.Fundaii.ndrumtordeproiectare

CapitolulIV.Proiectareauneifundaiicontinue

calcululeforturilorngrindsefolosetemetodagrinziicontinuestaticdeterminat.
n aceast metod fundaia continu se consider ca o grind static determinat , cu
reaciunile pe reazemecunoscute,egalecuforeleaxialedinstlpi.Avndgrindancrcat cuaceste
reaciuni i cu reaciunea terenului, valoarea momentului ncovoietor i a forei tietoare n orice
seciunedepegrindsedeterminprinscriereaecuaiilordeechilibru.
n cazul ncareforeledinstlpidifer ntreele(cumaimultde20%)iarreaciuneaterenului
afostpresupusliniarerorilepotfimari.
n acest caz, se accept ipotezauneidistribuiintrepteapresiunilorpeteren,foraaferent
fiecruistlprepartiznduseuniformpedeschidereaaferent.

IV.4 Calculul presiuniLOR pe teren i al eforturilor n grind prinTRO metod


EXACT
Metodele exacte sunt cunoscute sub denumirea de metode pentru calculul grinzilor pe
mediu elastic. Principalul criteriu dup care se difereniaz aceste metode l constituie modelul
adoptat pentru teren. Ca metode exacte amintim metoda Boussinesq i metoda Winkler. n
aceast tem se propune utilizarea metodei bazat pe modelul Winkler, terenul de fundare fiind
asimilatprinresoarteelastice.
Mediul de tip Winkler se caracterizeaz prin relaia de proporionalitate ntre presiunea p
ntrunpunctalmediuluiitasareayaaceluipunct:
(IV.2)
ncareKsestedenumitcoeficientdepat.
Valoarea coeficientului de pat se determin experimental , fiind funcie de natura terenului,
mrimeancrcriiiformafundaiei.
UnelevaloriorientativealecoeficientuluidepatsuntdatentabelulIV.2.

TabelulIV.2
Nr.crt.Naturaterenului
1
2
3
4

Ks
(daN/cm3)
Nisipinisipargilosafnat,argiliargilnisipoas,nstaredecurgere
0.10.5
Pietri, nisip i nisip argilos de compactitate mijlocie, argil i 0.55
nisipoasnstareplastic
Pietri,nisipargilosnstarecompact,argiliargilnisipoasconsistent
510
Stncdur,stnccufisuri
10100
Valoareacoeficientuluidepatsepoatedeterminacurelaia(conformP10/86):
(IV.3)

unde:
kmcoeficient n funcie de raportul dintre lungimeailtimeade contactagrinzii(b/a,tabelul
IV.3)
3
RdulescuN.,PopaH.,MunteanuA.Fundaii.ndrumtordeproiectare

CapitolulIV.Proiectareauneifundaiicontinue

Emodululdedeformaieliniaraterenului
coeficientuldedeformaietransversalaterenului
asemilimeasuprafeeidecontactagrinzii
bsemilungimeasuprafeeidecontactagrinzii.
TabelulIV.3.Valorilecoeficientuluikm
b/a
1
1.25
1.5
1.75
2
2.23
2.5
2.75
3
3.5
4
4.5
5

km
0.5283
0.4740
0.4357
0.4070
0.3845
0.3663
0.3512
0.3385
0.3275
0.3093
0.2953
0.2836
0.2739

b/a
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

km
0.2584
0.2465
0.2370
0.2292
0.2226
0.1868
0.1705
0.1606
0.1537
0.1484
0.1442
0.1407
0.1378
0.1353

Valoarea coeficientului de pat poate fi obinut i prin prelucrarea datelor obinute n urma
ncercriidecompresibilitatenedometru:
KsB=2M,
(IV.4)
undeMestemodululedometriccorespunztorunuiintervaldepresiuni.
Pentru deducerea relaiilor de calcul a deformaiilor i eforturilor n grind prin metoda
Winkler se pleac de la ecuaia diferenial a fibrei medii deformate a grinzii supus la
ncovoiere:
,incareestencrcareapeunitateadelungime,iarEIrigiditateagrinzii.
Dar,ncarepestepresiuneapetalpiarp=Ksy.
nlocuindacesterelaiinrelaiaanterioarseobine:
,ncaresaintrodusnotaia:
(IV.5)
ncare:
Blimeagrinzii(cm)
Emodulul de elasticitate al betonului din care este realizat grinda(pentruunbeton
declasaBc15seiaE=2.4*105daN/cm2)
Imomentuldeineriealseciuniigrinziiobinutcurelaia
Soluiageneralcunoscutaacesteiecuaiieste:

4
RdulescuN.,PopaH.,MunteanuA.Fundaii.ndrumtordeproiectare

CapitolulIV.Proiectareauneifundaiicontinue

Constantele deintegrare A,B,C,Dsedetermin,pentruoproblem dat,punndcondiiile


pecontur.
Considernd grinda de lungime infinit , ncrcat cuofor concentrat,punndcondiiile
pecontury=0,pentrux= ,rezultA=B=0.
Punndcondiiaderotirezeropentrux=0,rezultC=D.
Cuacestevalorialeconstantelorobinem:
.
Punndcondiiapentrux=0,obinem.
Considernd o grind infinit acionat de mai multeforeconcentrateP1,P2,...Pn,calculul
mrimilory, ,M,Tntroseciunedatsefaceaplicndusesuprapunereaefectelor.
ncare = x
(IV.6)
Funciile ( ), ( ), ( ), ( )suntdatentabeleleIV.4,IV.5,IV.6,IV.7.
Expresiileanaliticealeacestorfunciisunt:
(IV.7)
TabelulIV.4Valorilecoeficientului
0.000
0.010
0.020
0.030
0.045
0.052
0.065
0.075
0.085
0.095
0.100
0.105
0.114
0.127
0.140
0.155
0.165
0.175
0.185
0.200
0.212
0.225
0.240
0.255
0.265

0.250
0.245
0.240
0.235
0.230
0.225
0.220
0.215
0.210
0.205
0.203
0.200
0.195
0.190
0.185
0.180
0.175
0.170
0.165
0.160
0.155
0.150
0.145
0.140
0.135

0.350
0.365
0.380
0.400
0.415
0.430
0.445
0.465
0.480
0.500
0.520
0.540
0.560
0.580
0.600
0.605
0.630
0.655
0.675
0.700
0.725
0.755
0.785
0.800
0.820

0.105
0.100
0.095
0.090
0.085
0.080
0.075
0.070
0.065
0.060
0.055
0.050
0.045
0.040
0.036
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0.002
0.005

1.025
1.080
1.100
1.115
1.155
1.190
1.200
1.245
1.300
1.300
1.390
1.400
1.450
1.500
1.570
1.600
1.690
1.775
1.840
1.900
1.945
1.995
2.000
2.035
2.085

0.030
0.035
0.036
0.038
0.040
0.042
0.043
0.045
0.048
0.049
0.050
0.050
0.051
0.052
0.052
0.052
0.051
0.050
0.049
0.048
0.046
0.045
0.045
0.044
0.042

2.300
2.310
2.350
2.385
2.400
2.425
2.460
2.500
2.540
2.575
2.600
2.615
2.695
2.700
2.740
2.780
2.800
2.825
2.870
2.900
2.915
2.965
3.000
3.015
3.065

0.035
0.035
0.034
0.032
0.032
0.031
0.030
0.029
0.028
0.026
0.025
0.025
0.022
0.022
0.021
0.020
0.019
0.019
0.017
0.017
0.016
0.015
0.014
0.014
0.012

3.385
3.400
3.465
3.500
3.550
3.600
3.650
3.705
3.770
3.800
3.850
3.900
3.927
3.970
4.020
4.060
4.100
4.150
4.200
4.220
4.300
4.400
4.500
4.600
4.700

0.006
0.006
0.005
0.004
0.004
0.003
0.003
0.002
0.001
0.001
0.001
0.000
0.000
0.000
0.002
0.001
0.001
0.001
0.001
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002

5
RdulescuN.,PopaH.,MunteanuA.Fundaii.ndrumtordeproiectare

CapitolulIV.Proiectareauneifundaiicontinue

0.277
0.290
0.300
0.305
0.320
0.335

0.130
0.125
0.122
0.120
0.115
0.110

0.850
0.885
0.900
0.930
0.975
1.000

0.010
0.015
0.016
0.020
0.025
0.028

2.100
2.120
2.155
2.200
2.235
2.270

0.042
0.041
0.040
0.039
0.038
0.036

3.100
3.120
3.180
3.200
3.245
3.310

0.012
0.011
0.010
0.010
0.009
0.008

4.710
4.800
4.900
5.000

0.002
0.002
0.002
0.002

0.000
0.003
0.005
0.010
0.012
0.015
0.019
0.020
0.024
0.025
0.028
0.030
0.031
0.032
0.033
0.034
0.033
0.033
0.032
0.032

2.700
2.715
2.800
2.855
2.900
2.985
3.000
3.100
3.200
3.220
3.300
3.330
3.400
3.456
3.500
3.590
3.600
3.700
3.720
3.785

0.030
0.030
0.029
0.027
0.027
0.025
0.025
0.022
0.020
0.020
0.018
0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
0.009

3.800
3.855
3.900
3.920
3.995
4.075
4.100
4.165
4.200
4.270
4.300
4.390
4.400
4.500
4.600
4.700
4.800
4.830
4.930
5.000

0.009
0.008
0.007
0.007
0.006
0.005
0.005
0.004
0.004
0.003
0.003
0.002
0.002
0.001
0.001
0.000
0.000
0.000
0.001
0.001

TabelulIV.5Valorilecoeficientului
0.000
0.050
0.100
0.155
0.200
0.205
0.255
0.300
0.310
0.360
0.400
0.420
0.480
0.500
0.540
0.600
0.605
0.670
0.700
0.740

0.500
0.475
0.450
0.425
0.401
0.400
0.375
0.354
0.350
0.325
0.309
0.300
0.275
0.266
0.250
0.227
0.225
0.200
0.199
0.175

0.800
0.820
0.900
1.000
1.100
1.105
1.200
1.220
1.250
1.280
1.300
1.310
1.350
1.375
1.400
1.415
1.465
1.485
1.500
1.525

0.157
0.150
0.125
0.100
0.076
0.075
0.055
0.050
0.045
0.040
0.036
0.035
0.030
0.025
0.021
0.020
0.015
0.010
0.008
0.005

1.537
1.600
1.625
1.680
1.700
1.745
1.800
1.820
1.900
1.925
2.000
2.065
2.100
2.200
2.300
2.365
2.400
2.500
2.530
2.600

Not
Deoarece linia deinfluen a foreitietoareTesteantisimetric nraport cupunctul
de aplicare al fortei P, valorile lui seiaucusemnuldintabelcndforaestesituat
la stnga seciunii de calcul i cu semn schimbat cnd fora este situat la dreapta
seciuniidecalcul.
TabelulIV.6Valorilecoeficientului
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4

0.0000
0.0903
0.1627
0.2189
0.2610

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

0.2626
0.2430
0.2226
0.2018
0.1812

2.6
2.7
2.8
2.9
3.0

0.0383
0.0287
0.0204
0.0132
0.0070

3.9
4.0
4.1
4.2
4.3

0.0139
0.0139
0.0136
0.0131
0.0124

6
RdulescuN.,PopaH.,MunteanuA.Fundaii.ndrumtordeproiectare

CapitolulIV.Proiectareauneifundaiicontinue

0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2

0.2908
0.3099
0.3199
0.3223
0.3185
0.3096
0.2967
0.2807

1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

0.1610
0.1415
0.1231
0.1057
0.0896
0.0748
0.0613
0.0491

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

0.0019
0.0024
0.0058
0.0085
0.0106
0.0121
0.0131
0.0137

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0

0.119
0.100
0.098
0.079
0.075
0.062
0.500
0.047
0.033
0.025
0.022
0.012
0.004
0.000
0.003

2.500
2.540
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
3.100
3.141
3.200
3.300
3.400
3.445
3.500
3.600

0.0117
0.0109
0.0100
0.0091
0.0082
0.0073
0.0065

TabelulIV.7Valorilecoeficientului
0.000
0.100
0.200
0.240
0.300
0.350
0.400
0.450
0.500
0.545
0.600
0.620
0.650
0.700
0.780

0.500
0.495
0.482
0.475
0.463
0.450
0.439
0.425
0.412
0.400
0.381
0.375
0.350
0.350
0.325

0.800
0.855
0.900
0.935
1.000
1.015
1.095
1.100
1.185
1.200
1.275
1.300
1.375
1.400
1.475

0.312
0.300
0.286
0.275
0.254
0.250
0.225
0.224
0.200
0.195
0.175
0.168
0.150
0.142
0.125

1.500
1.580
1.600
1.700
1.720
1.800
1.880
1.900
2.000
2.070
2.100
2.200
2.300
2.352
2.400

0.008
0.010
0.013
0.016
0.018
0.020
0.021
0.021
0.021
0.021
0.021
0.020
0.020
0.019
0.018

3.700
3.800
3.845
3.900
4.000
4.100
4.200
4.300
4.400
4.500
4.600
4.665
4.700
4.800
5.000

0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.010
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.005
0.004
0.001

Pentru a se putea utiliza i n cazul grinzii de lungime finit funciile(liniile de influen )


stabilite pentru grinda de lungime infinit , se aplic procedeul denumit al forelor fictive care
constnurmtoarele:
Se consider grinda AB prelungit de o parte i de alta a extremitilor A i B. Asupra
grinzii infinite astfel definit acioneaz ncrc rile P1,..Pn petronsonulAB,ctipatruforefictive
V1 i V2 la stnga extremitii A i V3 i V4 la dreapta extremitii B. Pentru ca forelefictives nu
modifice deformaiile i solicitrile grinzii AB, se consider seciunile A i B ca articulaii ale grinzii
infinite.
Pentru determinarea forelor fictive necunoscute se exprim condiiile: MA=0, TA=0,
MB=0,TB=0,cuajutorulcrorasedeterminnecunoscuteleV1,V2,V3,V4.
Poziia forelor fictive poate fi oarecare.Totui,pentrusimplificareacalculelor,foreleVipot
fi amplasate la asemenea distane de A i, respectiv B, nct momentul sau fora tietoare datorate
acestorforenseciunileAsauBsfienule.
Astfel, dac se alege x=1.575 , fora tietoare n A datorat lui V1 este zero dac se
alegex=0.785 ,momentulncovoietornAdatoratluiV2estezero.
Pe de alt parte, dac lungimea L a grinzii infinite este astfel nct distanele x3 i x4 ale
7
RdulescuN.,PopaH.,MunteanuA.Fundaii.ndrumtordeproiectare

CapitolulIV.Proiectareauneifundaiicontinue

celorlalte fore fictive V3 i V4 fa de extremitatea A ndeplinesc condiiile x3


4, x4 4, efectul
acestor fore n raport cu seciunea A este practic neglijabil, ca i efectul forelor V1 i V2 fa de
seciunea B. n acest mod sistemul de 4 ecuaii cu 4 necunoscute se transform ntrunsistemde4
ecuaiiavndfiecareosingurnecunoscut.
Rezultastfel:
(IV.8)
unde i= xi, iar distanele xiA i xiB sunt distanele de la forelePiiVilaextremitileAi
respectiv B ale grinzii reale. Valorile absciselor x se iau cu semn negativ dac forele respectivese
gsesclastngaseciuniidecalculicusemnpozitivdacsegsescladreaptaseciunii.
Dup aflarea necunoscutelor V1, V2, V3, V4sedetermin valorileluiy,M, Tipndiferite
seciuni ale grinzii reale AB, sub efectul tuturor forelor V1...V4 i P1..Pn, ca n cazul unei grinzi
infinite.
Calculul acestor mrimi poate fi organizat cu ajutorul unui tabel pentru fiecare seciune de
calcul(tabelulIV.1).
TabelulIV.1
For
x
P
P
P
V1
V2
P1
P2
.
.
Pn
V3
V4
IV.5Armareagrinziidefundaie
Armarea longitudinal se face ca pentru o sectiune T de beton dublu armat solicitat la
ncovoierecufortietoare.
Armarea n seciune transversal a tlpii fundaiei continue se calculeaz ca pentru o
consolncastratincrcat,dejosnsus,depresiunilereactivemobilizatenterenuldefundare.

8
RdulescuN.,PopaH.,MunteanuA.Fundaii.ndrumtordeproiectare