Sunteți pe pagina 1din 4

Trei generat ii ale familiei Cankar

Skoda Superba, model 1942 Generator DOKOGEN cu gaz de lemn

Principiul de func t ionare al generatorului Dokogen din 1938

Cazanul EKONOMIK, 1968

ARO 240 1985 / Generator DOKOGEN

Fabrica ATMOS 2

Product ie de compresoare la compania ATMOS n Bela pod Bezdezem, 1950

ATMOS

72 ani
n 1980 la expozit ia Pragoterm a fost prezentat primul cazan cu ardere inversa s i gazeificarea lemnului. n 1991 dupa schimbarea sistemului politic din Cehia compania ATMOS a fost reorganizata . Pa na n prezent au fost dezvoltate 65 de modele de cazane pe baza a 12 patente industriale proprii. Unul dintre primele a fost cazanul EKONOMIK dezvoltat n 1962. n prezent trei generat ii ale familiei Cankar sunt active n firma , stra duindu-se sa furnizeze pe piat a europeana cazane de calitate, cu noxe reduse s i consum mic de combustibil, n scopul
proteja rii mediului nconjura tor. n 2006 s-au produs 31.000 buca t i de cazane. Gama actuala de produse cuprinde: G cazane cu gazeificarea lemnului 15-100 kW G cazane cu gazeificarea lemnului s i a ca rbunelui 18-50 kW G cazane pe pelet i 15-60 kW G cazane mixte lemn-pelet i 15-35 kW lemn-combustibil lichid lemn-gaz metan

Societatea ATMOS este o afacere de familie, fondata n 1936, n Bohemia. La nceput product ia a fost orientata spre unita t i de gazeificare pentru motoare de mas ini s i vapoare marca DOKOGEN. Au fost utilizate aceleas i principii ca s i la cazanele actuale moderne. Din 1942 au fost produse s i compresoare care s-au exportat n ntreaga lume pa na la nat ionalizare. Chiar s i n aceasta perioada s-a continuat product ia de cazane pe combustibil solid, a unita t ilor de gazeificare s i a compresoarelor.

Avantajele cazanelor pe combustibil solid ATMOS G Ventilator de aer - de tip exhaustor - controlat prin termostate; G Magazia de lemne spat ioasa ; G Fa ra t evi de fum; G Aerul de ardere (primar s i secundar) este prenca lzit; G Utilizare s i cura t are simpla ; G Dimensiuni reduse; G Calitate nalta ; G Pret atractiv; G Pret rezonabil al pieselor de schimb; G Utilizare simpla , caracteristici deosebite; G Camere de ardere cu ca ptus ire ceramica ; G Protect ia mpotriva supranca lzirii prin serpentina de ra cire; G Piese ceramice de construct ie speciala .

Noua hala de asamblare ATMOS

TRADIT IE S I EXPERIENT A
ECONOMIC: Principalele caracteristici ale cazanelor pe combustibil solid sunt: pret ul competitiv s i posibilitatea economisirii combustibilului. FUNCT IONARE: Procesul de ardere este divizat n doua etape: gazeificarea lemnului (arderea inversa ) s i arderea gazogenului n camera de ardere secundara ca ptus ita cu ceramica . Aerul necesar arderii este asigurat de un: G Exhaustor (S); AUTOMATIZARE: Arderea inversa s i gazeificarea permit o ardere aproape perfecta , genera ndu-se o cantitate minima de noxe. Cazanele ndeplinesc limitele ecologice stabilite prin directiva nr. 13/2002 a Ministerului Mediului din Republica Ceha .

ATMOS generator de gaz de lemn DC 18S, DC 22S, DC 25S, DC 32S, DC 40SX, DC 50S,

Automatizare ACD 01 regulator cu control echitermic

INOVAT II: ptus ire ceramica ; G camera de ardere cu ca G exhaustor; G serpentina de ra cire pentru asigurarea protect iei mpotriva supranca lzirii. INSTALARE: Cazanele Atmos au o construct ie compacta - dimensiuni reduse. Pentru o funct ionare optima cazanele trebuie sa fie dotate cu un ventil termoregulator care sa asigure o temperatura minima a apei de retur de 65C, iar temperatura de funct ionare pe cazan sa fie de 80-90C. Produca torul recomanda instalarea cu rezervoare de acumulare. CONFORT: rii cu lemne de dimensiuni mari; G Posibilitatea alimenta G Ventilatorul asigura o ardere uniforma s i eficienta ; G Exhaustorul faciliteaza aprinderea s i reduce afumarea nca perii n care se afla cazanul; G Construct ia practica permite o nca lzire us oara s i rapida ; G Accesibilitate pentru cura t are s i ntret inere.

bus teni lemn

exhaustor

ATMOS Generator DC 20 GS, DC 25GS, DC 32GS, DC 40GS, DC 50GSX, DC 60GSX