Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE DE INMATRICULARE

(MODEL ADRESA DE SOLICITARE INMATRICULARE)

Domnule Comandant,
Subsemnatul(a)/pers. juridica :

1 2 3 4 5 6

Nume /denumire C.N.P. / cod fiscal Prin delegat/ imputernicit (in cazul persoanei juridice) Domiciliul / sediul in jud. Localiatea. Adresa

Str. nr. bl. sc. ap. sect. .

Solicitam inmatricularea in circulatie a vehiculului : 1 Marca si tip Serie sasiu / numar de 2 identificare 4 An de fabricatie

In conformitate cu art. 292, Cod Penal, declaram, pe proprie raspundere ca vehiculul mentionat mai sus l-am dobandit la data de , prin: -
(cumparare/donatie/mostenire/ etc. - numar act)

de la
(fostul proprietar, nume, prenume, serie act identitate, adresa completa)

Imputernicim/ delegam (numai pt. persoanele juridice) pe dl ., care se legitimeaza cu , pentru inmatricularea pe numele societatii noastre, a vehiculului mai sus mentionat. Date complementare (se completeaza de solicitantul inmatricularii): 1. CNP / CUI detinator 2. Coproprietar (daca este cazul) ; CNP / CUI ; nume, adresa completa 3. Tip document identitate (persoane fizice) Carte identitate 4. Seria document identitate 5. Statia care a efectuat inspectia tehnica auto 6. Data expirarii ITP 7. Serie chitanta contravaloare certificat (CEC) 8. Data eliberarii chitantei CEC 9. Termen limita import temporar (daca este cazul) 10. Serie document vamal (daca este cazul) 11. Emitentul documentului vamal (daca este cazul) 12. Serie Certificat autenticitate / Nota identificare auto 13. Data emiterii doc. de identificare auto 14. Numarul de inmatriculare al vehiculului din strainatate 15. Tara de origine a vehiculului (daca este cazul )
DATA

Buletin

SEMNATURA / STAMPILA...........................

- verso -

DOCUMENTELE NECESARE LA INMATRICULAREA UNUI VEHICUL SI ORDINEA DE PREZENTARE A LOR LA GHISEU a) b) cartea de identitate a vehiculului (CIV) + copie anexa cu verificarea tehnica in vederea inmatricularii; - verificare tehnica efectuata la orice statie autorizata, insotita de Certificatul de Autenticitate al vehiculului, eliberat de R.A.R. - pentru auto noi nu este necesara; fisa de inmatriculare completata, semnata si stampilata de detinator; viza primarie-impozit cumparator cerere de inmatriculare completata, semnata (si stampilata); chitanta taxa de inmatriculare se achita la primaria locala; chitanta contravaloare certificat se achita la CEC in contul RA APPS; chitanta contravaloare placi numere se achita direct la ghiseu inmatriculari ; un exemplar act de vinzarecumparare +copie; documentul de identitate al cumparatorului original si copie: - in cazul persoanelor juridice codul fiscal plus documentul de identitate al imputernicitului (imputernicit prin adresa inregistrata); copie legalizata document vamal (unde este cazul), dovada achitarii taxei speciale pentru prima inmatriculare in Romania (unde este cazul) ; placile cu numere de inmatriculare din strainatate insotite de documentul de inmatriculare (original) in strainatate, a vehiculului; copie asigurarea obligatorie a vehiculului (pe numele cumparatorului)

c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)