Nr. intrare : ....................................................

data : ..................................................
Anexa nr. 7

SPECIMEN DE SEMNĂTURI
Nr. de ordine în registrul comerţului |__|__|__| / |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|
cod jud.

nr. în R.C.

an

Cod unic de înregistrare ...................................................................
FIRMA : .......................................................................................................................................................................................

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
descifrabil

Calitatea

Semnătura
(1)

1). ................................................................................................................................
................................................................................................................................,
Pag. .......

(1)

2). ................................................................................................................................
................................................................................................................................,

(1)

3). ................................................................................................................................
................................................................................................................................,

(1)

4). ................................................................................................................................
................................................................................................................................,

Semnătura a fost dată în faţa mea .....................................................................................................................…............................,
judecător delegat la / director al Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul .................................................... .

Data : ................................................

Semnătura, ........................................

Notă : (1) În spaţiul destinat semnăturii nu se va depăşi chenarul.

Pag. .......

Nr. intrare : ....................................................

data : ..................................................

(1)

5). ................................................................................................................................
................................................................................................................................,

(1)

6). ................................................................................................................................
................................................................................................................................,

(1)

7). ................................................................................................................................
................................................................................................................................,

(1)

8). ................................................................................................................................
................................................................................................................................,

(1)

9). .................................................................................................................................
.................................................................................................................................,

(1)

10. .................................................................................................................................
...............................................................................................................................…

Notă : (1) În spaţiul destinat semnăturii nu se va depăşi chenarul.

Pag. .......