Sunteți pe pagina 1din 20

STATICA NAVEI

Procedura de calcul a stabilităţii la unghiuri mari de înclinare

Una din metodele utilizate este aşanumita metodă a lui Cbîşev. Metoda se bazează pe procedura de integrare şi construcţia transversalului Cebîşev, realizat în urma intersecţiei corpului navei cu un număr de plane paralele cu planul cuplului maestru. Pentru exemplificare, principiul este prezentat în figura de mai jos pentru 5 cuple.

În mod uzual, pentru a reduce volumul de calcul, se utilizează 7 cuple Cebîşev. Acest lucru este prezentat în figura de mai jos. Distanţele de la cuplul maestru (considerat ca referinţă) sunt definite prin coeficienţii Cebîşev.

x

x

x

x

L

2

i

1

i

=

=

=

= 0

0

' ±

1,1

±

i

2

2 ,2 '

±

i

3

3,3'

=

L

2

0

L

2

=

0

= ± 0 .3239

L

2

L

2

= ± 0 .5297

= ± 0 .8839

L

2

L

2

L

2

Pentru realizarea calculului, prin centrul de

plutire al plutirii iniţiale drepte, F 0 , se duce plutirea înclinată cu unghiul Φ 10 (cu linie întreruptă) care se mai numeşte şi plutire ajutătoare. Calculele se realizează pâna la o înclinare de

90 o cu un pas de 10 o .

Pe această primă plutire se citesc valorile a şi

respectiv b pentru cele 7 cuple Cebîşev.

Se calculează:

- suprafaţa de plutire, unde lclclclc reprezintă lungimea de calcul:

A

WL

=

l

C

(a

+

b )

- distanţa dintre centrul iniţial de plutire (centrul plutirii anterioare) considerată ca plutire ajutătoare şi poziţia reală pentru noua plutire:

=

1

2

(

a

)

2

2

b

(a

+

b)

- momentul de inerţie al plutirii ajutătoare şi momentul corectat al plutirii reale:

I

'

x

I

x

=

- razele metacentrice:

1

3

l

C

 

'

=

I

x

r

=

I

(

a

2

x

3

+

b

A

WL

3

)

Aplicaţia este realizată pentru o navă de tip cargou de marfuri generale având următoarele

caracteristci:

L pp = 137 m;

B

= 20 m;

d

= 8.2 m;

D

= 11.3 m;

= 15743.95 t; w = 10000 tdw z G = 6.32 m;

a = z G – z B0 = 1.93 m; h 0 = 2.0 m.

Φ=0 o ; l C = 19.57 m;

= 15360 m 3

2 2 3 3 Cupla a b a b a b ’ 3 2.08 2.08
2
2
3
3
Cupla
a
b
a
b
a
b
3
2.08
2.08
4.32
4.32
8.99
8.99
2
8.94
8.94
79.92
79.92
714.51
714.51
1
10.00
10.00
100.00
100.00
1000.00
1000.00
0
10.00
10.00
100.00
100.00
1000.00
1000.00
1 10.00
10.00
100.00
100.00
1000.00
1000.00
2 9.82
9.82
96.43
96.43
946.96
946.96
3 4.08
4.08
16.64
16.64
67.91
67.91
Suma,
54.93
54.93
497.33
497.33
4738.4
4738.4
I
(a + b)
[m]
109.86
II
(
2
2
)
a
b
[m 2 ]
0.00
III
(
3
3
)
a
+ b
[m 3 ]
9476.8
IV
A
=
l
(a
+
b)
=
l
I
[m 2 ]
2149.96
WL
C
C
(
2
2
)
1
a
b
1
II
V
=
=
[m]
0.00
2
(
a
+
b
)
2
I
1
1
'
(a
3
b )
3
VI
I
=
l
+
=
l
III
[m
4 ]
61820.3
x
C
C
3
3
VII
'
2
2
I
=
I
A
=
VI
V
IV
[m
4 ]
61820.3
x
x
WL
I
VII
x
VIII
r
=
=
[m]
4.02

Pentru exemplificare sunt prezentate calculele pentru câteva unghiuri.

Φ = 10 o

Cupla

   

a

   

b

     

a

2

b

2

a

3

b

3

3

   

2.22

 

2.03

     

4.93

 

4.12

10.94

8.36

2

   

9.23

 

8.95

     

85.19

 

80.10

786.33

716.91

1

 

10.16

 

10.16

     

103.22

 

103.22

1048.77

1048.77

0

 

10.16

 

10.16

     

103.22

 

103.22

1048.77

1048.77

1

 

10.16

 

10.16

     

103.22

 

103.22

1048.77

1048.77

2

   

10.16

 

9.40

     

103.22

 

88.36

1048.77

830.58

3

   

5.18

 

3.43

     

26.83

 

11.76

138.99

40.35

Suma,

   

57.27

 

54.29

     

529.83

 

494.00

4936.26

4742.51

I

 

(a + b)

 

[m]

111.56

 

II

 

(

a

2

 

b

 

2

)

[m

2 ]

35.83

III

 

(

a

3

+ b

 

3

)

[m

3 ]

13062.9

IV

 

A

WL

=

l

C

 

(a

+

b)

=

l

C

 

I

 

[m

2 ]

2183.22

V

 

=

1

 

(

a

 

2

b

2

)

=

1

II

[m]

0.16

 
 

2

   

(

a

 

+

b

)

2

I

   

'

1

 

(a

 

1

   

VI

 

I

=

l

C

 

3

+

b

3

)

=

 

l

C

 

III

[m

4 ]

85213.8

 

x

 

3

 

3

 

VII

 

I

x

 

=

I

'

x

 

2

A

WL

=

VI

 

V

2

IV

 

[m

4 ]

85157.5

   

I

x

VII

   

VIII

 

r

=

=

 

[m]

5.54

 

Φ = 50 o

2 2 3 3 Cupla a b a b a b ’ 3 8.35 0.16
2
2
3
3
Cupla
a
b
a
b
a
b
3
8.35
0.16
69.72
0.025
582.18
0.004
2
6.71
7.706
45.02
59.38
302.11
457.60
1
6.08
9.10
36.96
82.81
224.75
753.57
0
5.80
9.40
33.64
88.36
195.11
830.58
1 6.03
8.85
36.36
78.32
219.25
693.15
2 6.26
7.05
39.18
49.70
245.31
350.40
3 7.05
0.61
49.70
0.37
350.40
0.22
Suma,
46.30
42.88
310.60
358.97
2119.13
3085.54
I
(a + b)
[m]
89.18
II
(
2
2
)
a
b
[m
2 ]
- 48.37
III
(
3
3
)
a
+ b
[m
3 ]
5204.67
IV
A
=
l
(a
+
b)
=
l
I
[m 2 ]
1745.25
WL
C
C
(
2
2
)
1
a
b
1
II
V
=
=
[m]
- 0.27
2
(
a
+
b
)
2
I
1
1
'
(a
3
3
)
VI
I
=
l
+
b
=
l
III
[m
4 ]
33951.8
x
C
C
3
3
VII
'
2
2
I
=
I
A
=
VI
V
IV
[m
4 ]
33824.6
x
x
WL
I
VII
x
VIII
r
=
=
[m]
2.2

Φ= 90 o

2 2 3 3 Cupla a b a b a b ’ 3 6.19 1.69
2
2
3
3
Cupla
a
b
a
b
a
b
3
6.19
1.69
48.16
2.85
334.25
4.83
2
5.62
6.66
31.58
44.44
177.50
296.29
1
5.12
6.66
26.21
44.44
132.22
296.29
0
4.92
6.66
24.21
44.44
119.09
296.29
1
5.10
6.66
26.01
44.44
132.65
296.29
2
5.27
6.66
27.77
44.44
146.36
296.29
3
5.89
0.03
34.69
9x10 -4
204.34
2.7x10 -5
Suma,
38.86
35.05
218.63
225.07
1248.41
1486.28
I
(a + b)
[m]
73.91
II
(
2
2
)
a
b
[m
2 ]
- 6.44
III
(
3
3
)
a
+ b
[m
3 ]
2734.69
IV
A
=
l
(a
+
b)
=
l
I
[m
2 ]
1446.42
WL
C
C
(
2
2
)
1
a
b
1
II
V
=
=
[m]
- 0.044
2
(
a
+
b
)
2
I
1
1
'
(a
3
3
)
VI
I
=
l
+
b
=
l
III
[m
4 ]
17839.3
x
C
C
3
3
VII
'
2
2
I
=
I
A
=
VI
V
IV
[m
4 ]
17836.6
x
x
WL
I
VII
x
VIII
r
=
=
[m]
1.16

Odată calculate razele metacentrice, este acum posibil calculul coordonatelor centrului de carenă, ale metacentrului şi calculul braţului stabilităţii de formă, după modelul prezentat în tabelui următor, utilizând următoarele relaţii de calcul:

- Coordonatele centrului de carenă

y

B

=

0

r

cos

d

;

z

B

z

B 0

=

0

r

sin

d

- Coordonatele metacentrului

y

m

= y

B

r

sin

;

z

m

- Braţul stabilităţii de formă

l

sf

=

y

B

cos

+

(

z

B

= z

z

B 0

B

)

+ r cos

sin

Φ [grd]

I

0

o

10

o

20

o

30

o

40

o

50

o

60

o

70

o

80

o

90

o

sin Φ

II

0.00

0.173

0.342

0.500

0.642

0.766

0.866

0.939

0.984

1.000

cos Φ

III

1.00

0.980

0.930

0.860

0.760

0.640

0.500

0.340

0.170

0.000

r Φ

IV

4.02

5.540

4.070

3.410

2.690

2.200

1.690

1.370

1.220

1.160

r Φ sin Φ (II x IV)

V

0.00

0.958

1.392

1.705

1.726

1.680

1.453

1.286

1.200

1.160

int ( V )

int (V)

VI

0.00

0.960

3.310

6.400

9.820

13.220

16.350

19.090

21.570

23.940

r Φ cos Φ (III x IV)

VII

4.02

5.430

3.780

2.930

2.040

1.410

0.840

0.460

0.210

0.000

int (VII)

VIII

0.00

9.450

18.660

25.370

30.340

33.790

36.040

37.340

38.010

38.220

y BΦ = δΦ/2 x (VIII)

IX

0.00

0.820

1.630

2.210

2.650

2.950

3.140

3.260

3.320

3.330

z BΦ – z B0 =δΦ/2 x (VI)

X

0.00

0.080

0.290

0.550

0.850

1.150

1.420

1.660

1.870

2.080

y BΦ cos Φ

XI

0.00

0.800

1.510

1.900

2.010

1.890

1.570

1.110

0.560

0.000

(z BΦ – z B0 ) sin Φ

XII

0.00

0.014

0.098

0.280

0.550

0.880

1.230

1.560

1.850

2.080

llll sfΦ = (XI + XII)

XIII

0.00

0.814

1.610

2.180

2.560

2.770

2.800

2.670

2.400

2.080

y mΦ = y BΦ - r Φ sin Φ = (IX V)

XIV

0.00

- 0.130

0.240

0.500

0.920

1.270

1.690

1.970

2.120

2.170

z mΦ = z BΦ + r Φ cosΦ

XV

4.02

5.510

4.060

3.480

2.890

2.560

2.260

2.120

2.080

2.080

Următorul pas constă în calculul momentului de redresare şi al lucrului mecanic al forţelor de redresare la unghiuri mari de înclinare.

Se calculează:

- Braţul stabilităţii statice

- Braţul stabilităţii dinamice

- Momentul de redresare

l

l

s

d

M

r

= l

sf

=

l

0

=

s

- Lucrul mecanic al forţelor de redresare

a sin

d

l

s

L

r

=

l

d

Φ

sin Φ

a x sinΦ

llll sfΦ

llll sΦ =(IVIII)

M r =x llll sΦ

int (V)

llll dΦ =δΦ/2x(VII)

L

r

[grd]

[-]

[m]

[m]

[m]

[t x m]

[m/grd]

[m]

[tf x m]

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

0

o

0.00

0.000

0.000

0.000

0.00

0.000

0.000

0.00

10

o

0.173

0.339

0.814

0.475

7478.38

0.475

0.041

651.80

20

o

0.342

0.660

1.610

0.950

14956.75

1.900

0.166

2608.77

30

o

0.500

0.965

2.180

1.215

19128.90

4.065

0.355

5582.80

40

o

0.652

1.258

2.560

1.302

20498.62

6.582

0.574

9038.60

50

o

0.766

1.478

2.770

1.292

20341.18

9.176

0.800

12601.46

60

o

0.860

1.660

2.800

1.140

17948.10

11.608

1.125

17708.79

70

o

0.930

1.795

2.670

0.875

13775.96

13.623

1.188

18706.96

80

o

0.980

1.891

2.400

0.509

8013.67

15.007

1.309

20607.26

90

o

1.000

1.930

2.080

0.150

2361.59

15.666

1.366

21512.53

Modul de calcul al sumelor integrale este prezentat mai jos.

Modul de calcul al sumelor integrale este prezentat mai jos. Reprezentarea grafic ă a m ă

Reprezentarea grafică a mărimilor calculate anterior constituie diagrama curbelor stabilităţii la unghiuri mari de înclinare, fiind cunoscută şi sub denumirea de diagramă polară a stbilităţii.