Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Hyperion Facultatea de Drept i Administraie Public Suport de curs n format ID

DREPTUL MUNCII
- suport de curs pentru ID-

Autor: Lect. Dr. Anca Rotman

Universitatea Hyperion Facultatea de Drept i Administraie Public Suport de curs n format ID

CUPRINS UNITATEA DE NV !ARE I: INTR"DUCERE N STUDIUL DISCIPLINEI DREPTUL MUNCII I.1. Munca i Dreptul muncii I.2 Obiectul i metoda de reglemetare a disciplinei

I.3 Locul disciplinei n sistemul tiinelor juridice I.4 I !oarele dreptului muncii I.4.1 I !oarele interne ale dreptului muncii I.4.2. "rincipiile dreptului muncii I.4.3. I !oare internaionale ale dreptului muncii UNITATEA DE NV !ARE II: #"RMAREA PR"#ESI"NAL

II.1 De#inirea noiunilor II.2 "reg$tirea pro#esional$ II.3 "er#ecionarea pro#esional$ II.4 %ontracte speciale de preg$tire i per#ecionare pro#esional$ II.& %ontractul de ucenicie la locul de munc$ UNITATEA DE NV !ARE III: C"NTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC III.1 De#iniia contractului indi!idual de munc$ i reglementarea acestuia n legislaia rom'n$ III.2 %aracterele juridice ale contractului indi!idual de munc$ III.3 %ondiii de !aliditate ale contractului de munc$ III.3.1 %ondiiile de #ond III.3.2 %ondiiile de #orm$ III.3.3 %ondiii speciale pentru !aliditatea contractului indi!idual de munc$ III.4 (cte necesare n !ederea nc)eierii contractului indi!idual de munc$ III.& %lau e obligatorii i clau e #acultati!e ale contractului indi!idual de munc$ III.&.1 %lau e obligatorii ale contractului indi!idual de munc$ III.&.2 %lau e #acultati!e n contractul indi!idual de munc$ III.* +#ectele contractului indi!idual de munc$ III.*.1 Drepturile i obligaiile salariatului III.*.2 Drepturile i obligaiile angajatorului III., Modi#icarea contractului indi!idual de munc$ III.- .uspendarea contractului indi!idual de munc$ III./ 0ncetarea contractului indi!idual de munc$ III./.1 1ulitatea contractului indi!idual de munc$ III./.2 0ncetarea de drept a contractului indi!idual de munc$
2

Universitatea Hyperion Facultatea de Drept i Administraie Public Suport de curs n format ID

III./.3 0ncetarea contractului indi!idual de munc$ prin acordul p$rilor III./.4 0ncetarea contractului indi!idual de munc$ din iniiati!a angajatorului III./.& "rocedura ncet$rii contractului indi!idual de munc$ din iniiati!a angajatorului2 pentru moti!e neimputabile salariatului III./.* +#ectele ncet$rii contractului indi!idual de munc$ III.13 %ontracte indi!iduale de munc$ de tip particular III.13.1 %ontractul indi!idual de munc$ pe durat$ determinat$ III.13.2 Munca prin agent de munc$ temporar$

III.13.3 %ontractul indi!idual de munc$ cu timp parial III.13.4 Munca la domiciliu III.13.& %ontractul de ucenicie III.13.* (lte tipuri de contracte prin intermediul c$rora se prestea $ munc$ UNITATEA DE NV !ARE IV: C"NTRACTUL C"LECTIV DE MUNC I4.1 De#iniie2 natur$ juridic$ i tr$s$turi

I4.2 1egocierea i nc)eierea contractului colecti! de munc$ I4.3 +#ectele contractului colecti! de munc$ I4.4 Modi#icarea2 suspendarea i ncetarea contractului colecti! de munc$ UNITATEA DE NV !ARE V: R SPUNDEREA $URIDIC N DREPTUL MUNCII 4.1 De#iniie2 #undament juridic i clasi#icarea r$spunderii juridice n dreptul muncii 4.2 5$spunderea disciplinar$ 4.3 5$spunderea patrimonial$ 4.4 5$spunderea contra!enional$ 4.& 5$spunderea penal$ UNITATEA DE NV !ARE VI: C"N#LICTELE DE MUNC 4I.1 1oiunea de con#licte de munc$6 reglementare2 clasi#icare 4I.2 %on#lictele de interese6 noiune2 conciliere2 mediere i arbitraj 4I.3 7re!a6 noiune2 cadru legal2 tipuri de gre!$ 4I.4 Declansare2 des#$urarea i e#ectele gre!ei 4I.& .uspendarea i ncetarea gre!ei 4I.* Limitarea dreptului la gre!$ UNITATEA DE NV !ARE VI: $URISDIC!IA MUNCII %I%LI"&RA#IE

T'an( )ou *or e+a,uat-n.

%CL eas)Con+erter Des(top


8)is 9ord document :as con!erted #rom "D; :it) an e!aluation !ersion o# <%L eas=%on!erter Des>top so#t:are t)at on,) con+erts t'e *-rst / pa.es o# =our "D;. (cti!ate =our so#t:are #or less t)an ?23
)ttp6@@:::.pd#online.com@eas=con!erter@

%85LA %lic> on t)e lin> belo: to purc)ase