Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE VNZARE-CUMPRARE COMERCIAL PERSOANE FIZICE

NR......
ncheiat astzi .................. la ....................................... I. PRILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. DEC CONS S.R.L., cu sediul social n BUCURESTI, str.CALEA MOSILOR, l 39 , scara 2, etaj 6, apartament 54, sector 2, nregistrat la Oficiul egistrului !omer"ului su# nr. !"#$"%1&', din 1(()., cod *iscal nr. RO)%+%',( din 1((), a-. n$ contul nr. O29%& '(43()2(2*33324++, $eschis la %,-!, & ,-./'0,-/, ,1.2/*,/ % ,03, reprezentat $e 2/'/!,4 ,5,'6& ,73, cu func"ia $e ,72/-/.& ,&O , n calitate $e VNZTOR, pe $e o parte, 8i 1.%. Su se/natul .............................................................., do/iciliat n .......................................... ........................................................................., nscut la $ata $e ................................ n ........................ , *iul lui ........................................................................... , posesorul #uletinului 9cr"ii: $e i$entitate seria ........ nr. ..................., eli erat de................................., cod nu/eric 0ersonal .............................................., n calitate de CUMPRTOR, pe $e alt parte, au con;enit s ncheie prezentul contract $e antrepriz cu respectarea urmtoarelor clauze< II. OBIECTUL CONTRACTULUI %.1. O iectul 0re1entului contract l constituie trecerea $in proprietatea ;=nztorului n proprietatea cumprtorului, $up ce acesta $in urm ;a plti pre"ul cu;enit, a 0roduselor 0re1entate in ane2a 1. III. DURATA CONTRACTULUI ).1. 3re1entul contract se nc4eie 0e o dur at $e ..... luni, nce0.nd cu data de ........................ p=n la data de ........................ 3.2. >r"ile contractante pot con;eni prelungirea prezentului contract prin ncheierea, n scris, a unui act a$i"ional, semnat $e am#ele pr"i. IV. TERMENE DE LIVRARE 4.). 0=nztorul se o#lig s e?pe$ieze primul lot $e marf, la $at a de ........................ n conformitate cu instruc"iunile cumprtorului. 4.2. &ermenul $e li;rare a mrfii ;a putea fi $ecalat n cazul n care inter;in e;enimente nepre;zute. 4.3. !u acor$ul scris al am#elor pr"i contractante, n con$i"iile prezentului contract, se ;or putea efectua 8i li;rri cu anticipa"ie. V. PREUL CONTRACTULUI 5.). 0aloarea total a mrfii ;=n$ute este de ........................ lei 5*ara T6A7 . >re"ul, $efalcat pe sortimente $e pro$use, este cel men"ionat n ane?a nr. ) la 0re1entul contract. 5.2. >re"ul inclu$e cheltuielile $e transport p=n la cumparator . VI. MODALITI DE PLAT I CONDIII 6.). >lata pre"ului ;a fi efectuat $e ctre cumprtor ;=nztorului, pe #az de *actura. !umprtorul se o#lig s ntreprin$ tot ce este necesar 8i legal pentru a se efectua plata mrfii n conformitate cu pre;e$erile prezentului contract. &.%. 3lata se -a e*ectua la inter-alul de ...... 1ile lucratoare de la data *acturarii.

6.3. 7ocumentele prin care se ;or efectua pl"ile sunt< fila !6! sau #ilet l a ordin. VII. AMBALAJUL I MARCAREA @.). 0=nztorul se o#lig a asigura un am#alaj corespunztor, care s protejeze marfa pe tot parcursul transportului, $e la e?pe$i"ie p=n la $estina"ie. ,m#alajul nu ;a ncrca costul transportului 8i ;a fi a$aptat speci*icului /i8loacelor de trans0ort. +.%. 0=nztorul are o#liga"ia s marcheze am#alajul, n scopul nlesnirii manipulrii mrfii 8i pu#licit"ii comerciale. VIII. CONDIII DE LIVRARE A.). 2arfa ;a fi li;rat conform con$i"iei /-!O&6 2. )99( 9$enumirea r e9ulii INCOTERMS7 . A.2. 0=nztorul ;a comunica cumprtorului termenul preala#il al sosirii mrfii . A.3. !umprtorul, ;a asigura $escrcarea acesteia 8i tot ce implic prezentul contract. IX. GARANII 9.). 0=nztorul are o#liga"ia $e a eli#era un certificat $e calitate sau un #uletin $e analiz pentru marf. . (.%. >entru pro$usele ce impun termen $e garan"ie, ;=nztorul ;a in$ica< a: nceperea termenului $e garan"ie 8i $urata luiB #: cazurile $e ncetare sau prelungire a termenului $e garan"ieB c7 data nceperii 8i terminrii li;rrilorB $: $ocumente $e atestare a calit"ii mrfii. (.). nuntrul termenului $e garan"ie ;=nztorul se o#lig s acor$e asisten" tehnic pentru marfa li;rat 8i furnizarea $e piese $e nlocuire, aceste opera"iuni fc=n$u4se gratuit. (.#. 0=nztorul este rspunztor $e ;iciile ascunse 8i $e ;iciile aparente, pri;in$ calitatea mrfii pe care acesta o li;reaz cumprtorului. X. CONTROLUL I RECEPIA MRFII )(.). 0=nztorul este o#ligat s pre$ea marfa la locul stipulat n contract 8i s transfere cumprtorului proprietatea asupra pro$uselor, $up ncasarea pre"ului sta#ilit. )(.2. !umprtorul se o#lig s preia marfa $up ce a fost efectuat recep"ia ei cantitati; 8i calitati;. 'a finalul recep"iei se ;a ncheia un proces4;er#al $e recep"ie, semnat $e participan"ii la opera"iunea respecti;. 1$.). ecep"ia mrfii ;a fi fcut la ................................. $e ctre.................................................. . mputernicitul $in partea cumprtorului este o#ligat s comunice ;=nztorului, n timp rezona#il, orice $efec"iune sau neregul $escoperit n timpul controlului. n caz contrar, neinformarea ;=nztorului l lipse8te pe cumprtor $e $repturile ce4i re;in. 1$.#. n cazul n care cumprtorul hotr8te s refuze marfa, acesta tre#uie s ac"ioneze n timp util 8i $ecis, prin notificarea ;=nztorului 8i s cear instruc"iuni, pentru ca ;=nztorul s poat lua msurile necesare pentru limitarea pier$erilor. 1$.,. 7ac li;rarea mrfii se ;a efectua e8alonat, pentru fiecare li;rare n parte, ;=nztorul 8i cumprtorul ;or ncheia acte a$i"ionale separate, iar $efec"iunile constatate la un lot $e marf nu ;or afecta continuitatea li;rrii celorlalte loturi. 1$.&. espingerea mrfii nu echi;aleaz cu rezilierea sau cu rezolu"iunea contractului. 1$.+. iscurile ce $ecurg $in respingerea mrfii $e ctre cumprtor re;in ;=nztorului. XI. RECLAMAII 11.). !umprtorul are $reptul s reclame, a#aterile cantitati;e sau calitati;e 8i

$efec"iuni ale pro$uselor, $eterminate $e ;icii ascunse sau alte cauze generate $in neglijen"a ;=nztorului. 11.2. eclama"iile ;or fi fcute n termen $e + 1ile $e la preluarea mrfii $e ctre cumprtor $e la ;=nztor, n scris, 8i ;or cuprin$e, n mo$ o#ligatoriu, urmtoarele< * o#iectul reclama"ieiB * ter/enul n care au *ost *or/ulate: * do-e1ile a aterilor recla/ate: * meto$a $e ;erificare ce tre#uie folositB * cau1ele care au deter/inat de*ectele recla/ate: * necesitatea pstrrii mrfii reclamate n $epozit, pe un termen contractual $eterminatB * /odul de stin9ere a reclama"iilor 9prin nlocuire, reparare, acor$are $e #onifica"ii: . XIII. INVALIDAREA PARIAL )3.). ezilierea total sau par"ial a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra o#liga"iilor $eja sca$ente ntre pr"i. )3.2. >re;e$erile alineatului prece$ent nu sunt $e natur s nlture rspun$erea pr"ii care, $in ;ina sa, a $eterminat ncetarea contractului. XIV. CESIUNEA CONTRACTULUI )4.). >r"ile contractante nu ;or putea cesiona $repturile 8i o#liga"iile pre;zute $e prezentul contract unei ter"e persoane fr acor$ul e?pres, $at n scris $e ce$ent. )4.2. ,cor$ul pre;zut la alineatul prece$ent tre#uie comunicat $e cesiona r n ter/en de + zile $e la $ata c=n$ ce$entul i4a cerut acest acor$B n caz contrar se prezum c cesionarul nu a consim"it cesiunea contractului. XV. FORA MAJOR )5.). -ici una $intre pr"ile contractante nu rspun$e $e nee?ecutarea la termen sauC8i $e e?ecutarea n mo$ necorespunztor 4 total sau par"ial 4 a oricrei o#liga"ii care i re;ine n #aza prezentului contract, $ac nee?ecutarea sau e?ecutarea necorespunztoare a o#liga"iei respecti;e a fost cauzat $e for"a major, a8a cum este $efinit $e lege. )5.2. >artea care in;oc for"a major este o#ligat s notifice celeilalte pr"i, n ter/en de %# ore, pro$ucerea e;enimentului 8i s ia toate msurile posi#ile n ;e$erea limitrii consecin"elor lui. )5.3. 7ac n termen $e %# ore $e la pro$ucere, e;enimentul respecti; nu nceteaz, pr"ile au $reptul s48i notifice ncetarea $e plin $rept a prezentului contract fr ca ;reuna $intre ele s pretin$ $aune4interese. XVI. CLAUZA PENAL )6.). n cazul n care una $intre pr"i nu 8i n$epline8te o#liga"iile contractuale sau 8i le n$epline8te n mo$ necorespunztor, se o#lig s plteasc celeilalte pr"i penalit"i $aune interese n ;aloare $e $,1; din -aloarea contractului 0e 1i . XVII. NOTIFICRI )@.). n accep"iunea pr"ilor contractante, orice notificare a$resat $e una $intre acestea celeilalte este ;ala#il n$eplinit $ac ;a fi transmis la a$resaCse$iul pre;zut n partea intro$ucti; a prezentului contract. )@.2. n cazul n care notificarea se face pe cale po8tal, ea ;a fi transmis, prin scrisoare recoman$at, cu confirmare $e primire 9,. .: 8i se consi$er primit $e $estinatar la $ata men"ionat $e oficiul po8tal primitor pe aceast confirmare. )@.3. 7ac notificarea se trimite prin tele? sau telefa?, ea se consi$er primit n

prima zi lucrtoare $up cea n care a fost e?pe$iat. )@.4. -otificrile ;er#ale nu se iau n consi$erare $e nici una $intre pr"i, $ac nu sunt confirmate, prin interme$iul uneia $intre mo$alit"ile pre;zute la alineatele prece$ente. XVIII. SOLUIONAREA LITIGIILOR )A.). n cazul n care rezol;area nen"elegerilor nu este posi#il pe cale amia#il, ele ;or fi supuse spre solu"ionare !ur"ii $e ,r#itraj !omercial /nterna"ional $e pe l=ng !amera $e !omer" 8i /n$ustrie a om=niei, conform regulamentului su. XIX. NCETAREA CONTRACTULUI )9.). >rezentul contract nceteaz $e plin $rept, fr a mai fi necesar inter;en"ia unuiCunei tri#unal ar#itralCinstan"e ju$ectore8ti, n cazul n care una $intre pr"i< * nu 8i e?ecut una $intre o#liga"iile esen"iale $in prezentul contractB * este $eclarat n stare $e incapacitate $e pl"i sau a fost $eclan8at proce$ura $e lichi$are 9faliment: nainte $e nceperea e?ecutrii prezentului contractB * cesioneaz $repturile 8i o#liga"iile sale pre;zute $e prezentul contract fr acor$ul celeilalte pr"iB * 8i ncalc ;reuna $intre o#liga"iile sale, $up ce a fost a;ertizat, printr4o notificare scris, $e ctre cealalt parte, c o nou nerespectare a acestora ;a $uce la rezolu"iuneaCrezilierea prezentului contrac t. )9.2. >artea care in;oc o cauz $e ncetare a pre;e$erilor prezentului contract o ;a notifica celeilalte pr"i, cu cel pu"in )5 zile nainte $e $ata la care ncetarea urmeaz s48i pro$uc efectele. )9.3. ezilierea prezentului contract nu ;a a;ea nici un efect asupra o#liga"iilor $eja sca$ente ntre pr"ile contractante. 1(.#. 3re-ederile 0re1entului capitol nu nltur rspun$erea pr"ii care n mo$ culpa#il a cauzat ncetarea contractului. XX. CLAUZE FINALE 2(.). 2o$ificarea prezentului contract se face numai prin act a$i"ional ncheiat ntre pr"ile contractante. 2(.2. >rezentul contract, mpreun cu ane?ele sale care fac parte integrant $in cuprinsul su, reprezint ;oin"a pr"ilor 8i nltur orice alt n"elegere ;er#al $intre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. 2(.3. n cazul n care pr"ile 8i ncalc o#liga"iile lor, nee?ercitarea $e partea care sufer ;reun preju$iciu a $reptului $e a cere e?ecutarea ntocmai sau prin echi;alent #nesc a o#liga"iei respecti;e nu nseamn c ea a renun"at la acest $rept al su. %$.#. >rezentul contract a fost ncheiat ntr4un numr $e 2 e?emplare, cate unul pentru fiecare parte contractuala astzi .............................., $ata semnrii lui.

VNZTOR<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
5nu/e 0renu/e 0ersoana autori1ata , se/natura si sta/0ila societatii7

CUMPRTOR<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
5nu/e 0renu/e 0ersoana autori1ata7