Sunteți pe pagina 1din 67

DREPTUL FAMILIEI

- SUPORT CURS -
Anul IV
Semestrul I
2007
CUPRINS
I. NOIUNI INTRODUCTIVE.........................................................................................
Noiunea de familie...................................................................................................... 3
Funciile familiei............................................................................................................ 3
Definiia dreptului familiei...................................................................................... 4
Obiectul de reglementare.......................................................................................... 4
Metoda de reglementare............................................................................................ 5
Calitatea prilor............................................................................................................. 5
Caracterul normelor juridice................................................................................... 5
Natura sanciunilor....................................................................................................... 5
rincipiile generale ale dreptului familiei....................................................... 5
!nterferena dreptului familiei cu alte ramuri de drept............................. "
!#$oarele dreptului familiei...................................................................................... %
II. C!S!TORIA........................................................................................................................... "
0
Noiunea de &cstorie'............................................................................................. (
)
Caractere juridice.......................................................................................................... (
)
Natura juridic a cstoriei...................................................................................... (
*
Cstoria +i concubinajul.......................................................................................... (
3
Condiii de $aliditate ale actului juridic al cstoriei............................... (
4
Condiiile de fond............................................................................................... (
5
!mpedimente la cstorie................................................................................ (
,
Condiiile de form ale cstoriei.............................................................. *
*
roba cstoriei.............................................................................................................. *
5
Nulitatea actului juridic al cstoriei................................................................. *
5
-fectele cstoriei......................................................................................................... *
%
.. /aporturile patrimoniale dintre soi.......................................................... *
%
0unurile soilor.................................................................................................... 3
)
Datoriile soilor.................................................................................................... 4
4
0. /aporturile personale dintre soi................................................................. 4
"
*
,. Desfacerea cstoriei.................................................................................................... 4
%
Desfacerea cstoriei la iniiati$a unuia dintre soi......................... 4
%
Desfacerea cstoriei prin acordul soilor............................................. 4
,
rocedura di$orului.......................................................................................... 4
,
-fectele desfacerii cstoriei........................................................................ 5
3
III. FILIAIA FA! DE MAM!.................................................................................... #
$
1tabilirea filiaiei fa de mam prin certificatul de na+tere................. 5
%
1tabilirea filiaiei fa de mam prin recunoa+terea $oluntar
a
mamei...............................................................................................................................
5
,
1tabilirea filiaiei fa de mam prin 2otr3re judectoreasc............. 4
(
IV. FILIAIA FA! DE TAT! A COPILULUI DIN C!S!TORIE.... %

re#umia timpului legal al concepiei.............................................................. 4


3
re#umiile legale de paternitate........................................................................... 4
4
Conflictele de paternitate.......................................................................................... 4
4
5gada paternitii........................................................................................................ 4
5
V. FILIAIA FA! DE TAT! A COPILULUI DIN AFARA
C!S!TORIEI.......................................................................................................................... %
&
1tabilirea paternitii din afara cstoriei prin recunoa+tere................. 4
,
1tabilirea paternitii copilului din afara castoriei prin aciune
6n
justiie.............................................................................................................................
"
(
VI. O'LI(AIA LE(AL! DE )NTREINERE................................................. 7
%
Caractere juridice.......................................................................................................... "
4
ersoanele 6ntre care e7ist obligaia legal de 6ntreinere.................... "
,
Ordinea 6n care se datorea# 6ntreinerea......................................................... "
,
Condiii generale ale obigaiei de 6ntreinere................................................. %
)
Modaliti de e7cutare a obligaiei legale de 6ntreinere......................... %
*
3
1tingerea obligaiei de 6ntreinere........................................................................ %
*
Obligaia legal de 6ntreinere 6ntre soi........................................................... %
4
Obligaia legal de 6ntreinere 6ntre fo+tii soi.............................................. %
5
Obligaia de 6ntreinere 6ntre prini +i copii................................................. %
4
(). .specte procesuale pri$ind obligaia legal de 6ntreinere................... %
%
'I'LIO(RAFIE........................................................................................................................... &
0
I. NOIUNI INTRODUCTIVE
NOIUNEA DE FAMILIE
8n $ec2iul drept roman9 familia desemna un grup larg de persoane libere +i scla$e9 care locuiau
6n acela+i domus +i care se aflau sub puterea aceluia+i pater familias.
Din aceast familie fceau parte: soia cstorit cum manu9 fiii cu soiile lor9 fiicele +i nepoatele
p3n la cstoria cum manu. ;lterior9 familia patriar2ala s<a e7tins9 inclu#3nd +i persoanele
adoptate +i copiii legitimai =adoptai sau adrogai>. Dreptul familiei recunoa+te familia agnatic din
dreptul roman9 ba#at pe rudenia de s3nge. Familia agantic e cea de mai sus =rudenii prin brbai ?
poter>.
Conceptul de &familie' poate fi anali#at pe mai multe coordonate:
biologic ? familia se raportea# dintre brbat +i femeie +i procreare
sociologic ? familia repre#int o form de relaii sociale dintre persoanele unite 6ntre ele prin
cstorii9 filiaii sau rudenie@
juridic ? familia desmnea# grupul de persoane 6ntre care e7ist relaii sociale reglementate de
norme juridice.
8n cadrul dreptului familiei nu e7ist o definiie a familiei. otri$it art. (9 alin. 39 C. fam.9
&familia are la ba# cstoria liber consimit 6ntre soi'.
rin urmare9 6n sens larg9 prin familie 6nelegem totalitatea persoanelor care descind dintr<un
center comun9 6n linie dreapt sau colateral9 precum +i soii acestora.
8n sens restr3ns familia cuprinde pe soi +i copiii lor minori. .ceasta este accepiunea luat 6n
considerare de dreptul familiei.
2. FUNCIILE FAMILIEI
Familia 6ndepline+te urmtoarele funcii
funcia de perpetuare a speciei umane ? familia are o ba# biologic9 deosebirea +i atracia 6ntre
se7e9 care st la temelia uniunii dintre un brbat +i o femeie@ copiii 6n familie a$3nd un factor
de ec2ilibru@
4
funcia economic ? este e7presia comunitii de bunuri a soilor9 a obligaiei de 6ntreinere 6ntre
soi9 prini?copii. .ceast funcie deri$ din raporturile patrimoniale care fac obiectul
di$orului.
funcia educati$ ? familia joac un rol important 6n formarea unei persoane9 6n de#$oltarea ei
moral +i fi#ic9 integrarea 6n societate9 6n$tur +i pregtire profesional. O serie de
factori influenea# o persoan:
relaiile dintre membrii familiei@
trinicia +i profun#imea sentimentelor dintre prini@
comportamentul membrilor familiei fa de persoane din afara familiei.
Familia repre#int punctul de plecare pentru copil9 etapa cea mai important 6n formarea
personalitii.
funcia de solidaritate familial ? i#$or+te din relaiile de familie9 relaii de afeciune. /elaiile
de familie se ba#ea# pe prietenie +i afeciune 6ntre membrii ei9 care sunt datori s<+i acorde
unul altuia sprijin material +i moral.=art.*>.
. DEFINIIA DREPTULUI FAMILIEI
5otalitatea relaiilor personale +i patrimoniale nscute din cstorie9 filiaie9 adopie sau alte
reglementri asimilate de lege relaiilor de familie9 reglementate de norme juridice alctuiesc dreptul
familiei.
Dreptul familiei reglemente# raporturile e7istente 6ntre membrii unei familii9 precum +i cele
dintre ace+tia +i alte persoane.
*. O'IECTUL DE RE(LEMENTARE al dreptului familiei este alctuit din:
raporturi de cstorie: norme juridice care pre$ed 6nc2eierea cstoriei9 norme juridice care
reglementea# raporturile personale +i matrimoniale dintre soi9 desfacerea sau desfiinarea
cstoriei.
raporturi re#ultate din rudenie
raporturi ba#ate pe rudenia de s3nge =raporturi de filiaie> 6ntre mai multe persoane ? rudenie 6n
linie dreapt +i rudenie 6n linie colateral ? norme juridice care reglementea# filiaia fa de
mam9 filiaia fa de tat9 situaia legal a copilului din cstorie +i din afara cstoriei.
raporturi ba#ate pe rudenia ci$il ? raporturi de adopie ? norme juridice care reglementea#
6ncu$iinarea adopiei9 raporturile personale +i patrimoniale i#$or3te din adopie9 nulitatea +i
desfacerea adopiei.
raporturi pri$itoare la ocrotirea printeasc ? norme juridice care reglementea# drepturile +i
obligaiile ce le re$in prinilor pentru reali#area +i aprarea intereselor copiilor lor minori9
norme juidice relati$e la cre+terea +i educarea copiilor9 sanciunile care inter$in.
raporturile asimilate de lege raporturilor de familie: norme juridice care reglementea# tutela9
curatela minorilor@ normele juridice care pre$d plasamentul familial =Aegea *"*B)4>9
raporturile nscute dintre fo+tii soi.
Nu intr sub incidena dreptului familiei raporturile nscute din concubinaj9 logodn9
succesiune.
.lturi de obiectul de reglementare =relaiile interumane cu caracter comple7>9 metoda de
reglementare face din dreptul familiei o ramur de drept distinct 6n cadrul sistemului de drept.
#. METODA DE RE(LEMENTARE se caracteri#ea# fie prin egalitatea prilor 6n raport de
dreptul familiei ? egalitatea dintre soi9 fie prin subordonarea prilor ? raporturile dintre prini +i
copii.
5otodat9 dreptul familiei se caracteri#ea# +i prin metoda reglementrii unui statut legal
=instituia cstoriei>.
5
%. CALITATEA P!RILOR
8n raporturile de dreptul familiei9 prile au o calitate special: so9 soie9 printe ? copil9 adoptat
? adoptator9 rud9 afin.
7. CARACTERUL NORMELOR +URIDICE
redominante 6n dreptul familiei sunt normele imperati$e:
prohibitive. -ste oprit s se cstoreasc alienatul sau debilul mintal9 precum +i cel lipsit
$remelnic de facultile mintale9 c3t timp nu are discernm3ntul faptelor sale ? art. ,9 Codul
familiei.
onerative ? 1oii sunt obligai s poarte 6n timpul cstoriei numele comun declarat ? art. *%9
codul familiei.
$. NATURA SANCIUNILOR
1anciunile 6n dreptul familiei sunt specifice =de e7emplu decderea din drepturile printe+ti>.
&. PRINCIPIILE (ENERALE ALE DREPTULUI FAMILIEI
Aa ba#a relaiilor de familie +i a dreptului familiei ca ramur de drept9 stau urmtoarele principii:
a) Principiul ocrotirii familiei, a cstoriei, a mamei i a copilului
otri$it art. (9 Codul familiei9 statul ocrote+te cstoria +i familia@ el sprijin prin msuri
economice +i sociale9 de#$oltarea +i consolidarea familiei =alin. (>9 iar potri$it alin. * al aceluia+i
articol9 statul apr interesele mamei +i a copilului +i manifest o deosebit grij pentru cre+terea +i
educarea tinerei generaii
.ceste dispo#iii sunt preluate din Declaraia uni$ersal a drepturilor omului9 adoptat de
.dunarea Ceneral a O.N.; la () decembrie (,4% =art. (49 alin. 3>9 6n accepiunea cruia familia
constituie elementul natural +i fundamental al societii +i are drept la ocrotire din partea societii +i
a statului.
Ocrotirea cstoriei9 aprarea intereselor mamei +i copilului se reali#ea# prin norme juridice
care reglementea# 6nc2eierea9 desfacerea sau desfiinarea cstoriei9 stabile+te filiaia fa de mam9
tat9 obligaia de 6ntreinere9 e7ercitarea 6ndrumrii +i controlului de ctre autoritatea tutelar9
6ncu$iinarea adopiei9 etc.
b) Principiul cstoriei liber consimite ntre soi
Conform art. (9 alin. 39 Codul familiei9 familia are la ba# cstoria liber consimit 6ntre soi
.cest principiu constituional este preluat din Declaraia ;ni$ersal a drepturilor omului +i
actul internaional pri$ind drepturile ci$ile +i politice +i actul intenaional pri$ind drepturi
economice9 sociale +i culturale.
/aiunea instituirii acestui principiu re#id din faptul c la ba#a cstoriei se afl sinceritatea +i
teimeinicia sentimentelor de afeciune dintre soi.
c) Principiul monogamiei este reglementat 6n art. 59 Codul familiei ? &-ste oprit a se cstori
brbatul care este cstorit sau femeia care este cstorit' precum +i de dispo#iii din alte acte
normti$e:
art. **"9 alin. ( din Aegea 3)"B*))4 ? 6nc2eierea unei cstorii de ctre o persoan cstorit
constituie infraciunea de bigamie
alin. * ? persoana necstorit care se cstore+te cu o persoan pe care o +tie cstorit
s$3r+e+te infraciunea de bigamie.
d) Principiul egalitii n drepturi i obligaii a soilor
4
otri$it art. *5 +i art. *49 Codul familiei9 brbatul +i femeia au drepturi egale 6n cstorie@ soii
2otrsc de comun acord 6n tot ce pti$e+te cstoria.
.cest principiu are la ba# egalitatea deplin a femeii cu brbatul 6n toate sectoarele $ieii
sociale +i este preluat din reglementrile internaionale.
rincipiul $i#ea# raporturile dintre soi9 dintre ace+tia9 6n calitate de prini +i copii lor minori.
5oate msurile pri$ind persoana +i bunurile copiilor se iau de ctre prini 6n comun. Membrii
unei familii au obligaia de a<+i asigura sprijin moral +i material =art. ,%9 Codul familiei>.
Obligaiile de 6ntreinere e7ist 6ntre soi9 prini ? copii9 dar +i 6ntre bunici +i nepoi9 strbunici
si strnepoi9 frai ? surori sau 6ntre persoanele anume pre$#ute de lege ? obligaia de 6ntreinere a
soului fa de copilul minor al celuilalt so9 c3t timp este minor9 iar prinii si fire+te au murit9 sunt
disprui sau 6n ne$oie.
e) Principiul exercitrii drepturilor i ndatoririlor printeti n interesul copiilor
.rt. (9 alin. 59 Codul familiei statuea#: &Drepturile printe+ti se e7ercit numai 6n interesul
copiilor'.
.ceast dispo#iie se aplic at3t copiilor din cstorie9 c3t +i din afara cstoriei9 precum +i
copiilor adoptai. -7ercitarea 6ndatoririlor printe+ti se face sub 6ndrumarea +i controlul autoritii
tutelare.
"0. INTERFERENA DREPTULUI FAMILIEI CU ALTE RAMURI DE DREPT
/aporturile interumane care se afl 6n str3ns legtur cu familia9 constituie obiect de
reglementare pentru numeroase ramuri de drept. De aceea9 dreptul familiei se afl 6n str3ns legtur
cu alte ramuri de drept.
a) Dreptul civil
Normele de dreptul familiei se completea# cu normele de drept ci$il. Dreptul ci$il are rol de
drept comun 6n materie. Codul familiei s<a desprins din Codul familiei. Dispo#iiile pri$ind
capacitatea9 consimm3ntul soilor la 6nc2eierea cstoriei9 $iciile de consimm3nt9 dispo#iii
pri$ind nulitatea9 domiciliul9 starea ci$il9 completea# normele de dreptul familiei. 5otodat9
succesiunia se de#bate dup rudenie9 reglementat de dreptul familiei.
b) Drept procesual civil
Normele de drept procesual ci$il asigur reali#area normelor de dreptul familiei pe calea
constr3ngerii judiciare9 atunci c3nd participanii la raporturile de dreptul familiei nu le 6ndeplinesc
de bun $oie.
rocedura di$orului constituie una dintre procedurile speciale reglementate 6n Codul de
procedur ci$il: competena teritorial a instanei judectore+ti in$estit cu soluionarea di$orului
este cea de la ultimul domiciliu comun al soilor@
< 6ncredinarea minorilor se poate reali#a pe calea ordonanei pre+ideniale9 cu respectarea
dispo#iiilor din Codul de procedur ci$il@
< 2otr3rile judectore+ti pri$ind pensia de 6ntreinere +i 6ncredinarea minorilor nu au
autoritate de lucru judecat@
< potri$it art. (%,9 Cod procedur ci$il9 nu pot fi ascultai ca martori rudele +i afinii p3na la
gradul trei inclusi$9 +i nici soul9 c2iar desprit.
c) Dreptul muncii
Codul muncii conine dispo#iii menite a proteja interesele prinilor9 ale copiilor9 precum
concediul de maternitateBpaternitate pentru 6ngrijirea copiilor nou<nscui sau bolna$i9 alocaiile de
stat9 alocaiile suplimentare pentru familiile cu mai muli copii.
"
d) Dreptul constituional ? principiile dreptului familiei sunt9 6n general9 principii
constituionalitii
e) Dreptul administrativ ? o serie de organe ale publice au atribuii pri$itoare la raportul de
dreptul familiei ? primarul acord dispens de $3rst pentru 6nc2eierea cstoriei9 la Oficiul /om3n
pentru .dopii desf+oar acti$itate funcionari publici.
f) Drept penal
1unt consacrate 6n Codul penal o serie de dispo#iii prin care se urmre+te ocrotirea relaiilor de
familie:
< art. 3)5 incriminea# abandonul de familie@
< art. 3)3 ? bigamia@
< art. 3)4 ? rele tratamente aplicabile minorilor@
< art.3)" ? nerespectarea msurilor pri$ind 6ncredinarea minorului@
< art. (,% ? act se7ual cu un minor.
5itlul D este intitulat &Minoritatea' +i reglementea# rspunderea penal a minorilor9 sunt
instituite msuri educati$e9 etc.
g) Drept procesual penal
< soul sau orice alt rud apropiat a 6n$inuitului sau inculpatului sunt scutii a depune
mrturie@
< femeia 6nsrcinat sau care are 6n 6ngrijire un copil mai mic de ( an poate solicita am3narea
sau 6nt3r#ierea pedepsei cu 6nc2isoarea@
< tribunale pentru minori sunt instane judectore+ti care soluionea# cau#e cu minori.
h) Drept internaional privat
.tunci c3nd raporturile de familie cuprind unul sau mai multe elemente de e7taneitate9 se aplic
dispo#iiile Aegii nr. ()5B(,,* pri$ind raporturile de drept internaional pri$at. Normele conflictuale
soluionea# conflictele de legi care pot s apar 6n materia cstoriei9 a di$orului9 obligaiei de
6ntreinere9 etc.
"". I,VOARELE DREPTULUI FAMILIEI
Codul familiei care a intrat 6n $igoare la data de ( februarie (,54 prin Aegea nr. 4B(,549
constituie principalul i#$or al dreptului familiei.
/eglementrile Codului familiei sunt completate de pre$ederile constituionale9 ale Codului
ci$il9 ale Codului de procedur ci$il9 ale Codului de proedur penal9 Codului muncii9 ale Codului
penal +i ale altor acte normati$e de natur administrati$ +i financiar.
.lte acte normati$e ce cuprind dispo#iii cu pri$ire la relaiile de familie sunt:
Decretul nr. 3(B(,54 pri$itor la persoanele fi#ice +i persoanele juridice@
Decretul nr. 3*B(,54 pentru punerea 6n aplicare a Codului familiei@
Aegea nr. ((,B(,,4 cu pri$ire la actele de stare ci$il@
Aegea nr. *"3B*))4 pri$ind regimul juridic al adopiei@
Aegea nr. *"*B*))4 pri$ind protecia +i promo$area drepturilor copilului@
Aa aceste dispo#iii se adaug o serie de acte internaionale:
< Con$enia asupra proteciei copiilor +i cooperrii 6n materia adopiilor 6nc2eiat la Eaga9 la
data de *, mai (,,3 +i ratificat de /om3nia prin Aegea nr. %4B(,,4@
< Con$enia cu pri$ire la drepturile copilului adoptat de ctre .dunarea Ceneral O.N.;. la
data de *) mai (,%, +i ratificat de /om3nia prin Aegea nr.(%B(,,)@
%
< Con$enia de la Eaga cu pri$ire la regimurile matrimoniale9 6nc2eiat la data de (
septembrie (,,*9 semnat de .ustria9 ortugalia9 Frana9 Au7emburg.
II. C!S!TORIA
". NOIUNEA DE -C!S!TORIE.
8n accepiunea Codului familiei9 prin cstorie se 6ntelege:
< 6ntr<un prim sens9 actul juridic prin care $iitori soi 6+i manifest $oina9 de a se cstori9 6n
condiiile +i 6n termenele impuse de lege =art. 3?(%9 Codul familiei>. .cesta este 6nelesul
noiunii 6n conte7tul art. (9 alin. 3 din Codul familiei: &familia are la ba# cstoria liber
consimit 6ntre soi'@
< 6n al !!<lea sens9 termenul de &cstorie' desemnea# situaia juridic dob3ndit prin
6nc2eierea actului juridic +i care sub#ist pe toat durata cstoriei ? art. *%9 alin. ( din
Codul familiei: &1oii sunt obligai s poarte 6n timpul cstoriei numele comun declarat'.
< 6n al !!!<lea sens9 prin cstorie9 se 6nelege instituia juridic9 alctuit din ansamblul
normelor juridice care reglementea# actul juridic de cstorie +i statutul juridic al soilor@
desemnea# +i ceremonia care are loc atunci c3nd se 6nc2eie actul juridic de cstorie@ art.
*(" ? celebrarea cstoriei ? procedura 6nc2eierii cstoriei de ctre ofierul strii ci$ile.
Definiia cstoriei
Codul familiei nu define+te cstoria.
,
Cstoria este uniunea liber consimit dintre un brbat +i o femeie9 6nc2eiat 6n scopul
6ntemeierii unei familii +i cu respectarea dispo#iiilor legale.
2. CARACTERE +URIDICE
Cstoria se distinge prin urmtoarele caractere juridice:
a) storia este o alian ntre dou persoane de sex opus, o uniune dintre un brbat i o
femeie
Cstoria9 ca uniune9 intr sub incidena normelor juridice. rin cosimm3ntul e7primat la
6nc2eierea cstoriei9 $iitorii soi situea# uniunea dintre ei sub incidena normelor juridice
imperati$e.
Cstoria nu se poate 6nc2eia dec3t 6ntre un brbat +i o femeie9 6n sensul persoanelor de se7
opus. 8n situaia 6n care o persoan 6+i sc2imb se7ul printr<o inter$enie c2irurgical =transse7ual>9
se poate cstori 6n mod $alabil9 numai dup ce sc2imbarea de se7 a fost 6nregistrat la ser$iciul de
stare ci$il. =art. 449 litera i din Aegea ((,B(,,4 ? sc2imbarea se7ului se face prin meniune pe actul
de stare ci$il9 iar certificatul de na+tere se eliberea# 6n ba#a 2otr3rii judectore+ti definiti$ +i
ire$ocabil>.
b) storia este liber consimit
.rt.(9 alin. 3 din Codul familiei pre$ede c familia se 6ntemeia# pe cstoria liber consimit
6ntre soi. Consimm3ntul $iitorilor soi trebuie s fie liber e7primat +i nu $iciat. .ceste
reglementri sunt cuprinse +i 6n acte internaionale: Declaraia ;ni$ersal a drepturilor omului9
Con$enia O.N.;. cu pri$ire la consimm3ntul la cstorie9 $3rsta minim pentru cstorie +i
6nregistrarea cstorie 6nc2eiat la NeF GorH la data de () decembrie (,,* +i ratificat de /om3nia
prin Aegea ((4B(,,*9 Con$enia european a drepturilor omului ratificat de ara noastr prin Aegea
nr. 3)B(,,4.
c) storia este monogam
1e ba#ea# pe fundamentul cstoriei +i anume e7istena unor sentimente de afeciune reciproc
6ntre soi9 care implic monogamia. Codul familiei reglementea# monogamia ca +i principiul
fundamental 6n art. 59 iar alte dispo#iii legale incriminea# bigamia =art. 3)39 Cod enal>.
d) storia este n principiu o uniune pe via !caracterul perpetuu)
Cstoria 6ncetea# prin moartea sau prin declararea judectoreasc a morii unuia dintre soi +i
se poate desface prin di$or. Ca o consecin a acestui caracter legiuitorul a pre$#ut +i situaiile 6n
care se acoper ca#urile de nulitate absolut. .cest caracter nu este stipulat e7pres9 dar decurge din
riguro#itatea cu care a reglementat 6nc2eierea9 desfacerea sau desfiinarea nulitii9 numai pe cale
judiciar9 6n ba#a unor proceduri derogatorii de la dreptul comun.
e) storia se ntemeia" pe egalitatea deplin n drepturi dintre brbat i femeie ? este un
principiu constituional.
f) storia se ncheie n scopul ntemeierii unei familii
Cau#a actului juridic al cstoriei const 6n 6ntemeiere unei familii. Cstoria 6nc2eiat din alte
considerente9 de ctre unul dintre soi =sau ambii> poate fi desfiinat. -ste $orba despre cstoria
ficti$ care poate fi probat prin orice mijloc de prob. Nulitatea absolut a unei cstorii 6nc2eiate
6n scopul de a obine anumite a$antaje poate fi acoperit dac 6ntre soi se stabilesc relaii conjugale
reale.
g) aracterul laic#civil al cstoriei
8n /om3nia9 6nc2eierea +i 6nregistrarea cstoriei este de competena autoritilor de stat ? art. 39
Codul familiei recunoa+te numai cstoriile 6nc2eiate 6n faa ofierului de stare ci$il +i nu poate fi
do$edit dec3t prin certificatul de cstorie9 eliberat pe ba#a actului 6ntocmit 6n registrul de stare
ci$il =art. (%9 Codul familiei>.
Cstoria religioas nu produce efecte juridice.
()
-7ist legislaii 6n care $iitorii soi pot opta 6ntre cstoria religioas +i cea ci$il =!talia9 1pania9
1.;...9 Finlanda9 Danemarca9 0ra#ilia9 !ndia> sau legislaii 6n care se recunosc efectele juridice
numai cstoriilor religioase =ri musulmane9 Crecia>.
h) storia este un act $uridic solemn
1implul acord de $oin al $iitorilor soi nu este suficient pentru 6nc2eierea cstoriei@ pentru a fi
$alabil9 el trebuie e7primat cu respectarea solemnitilor impuse de lege:
< 6n faa ofierului de stare ci$il9 la sediul primriei 6n a crei ra# teritorial 6+i are domiciliul
sau re+edina oricare dintre $iitorii soi@
< consimm3mtul trebuie e7primat personal +i public9 6n faa a doi martori.
i) storia este un act $uridic bilateral
Consimm3ntul9 ca o condiie de fond9 este de esna cstoriei 6n sensul c numai prin acord de
$oin se poate 6nc2eia actul juridic de cstorie9 6n sens de negotium iuris.
$) Din punct de $edere al rolului $oinei prilor 6n determinarea coninutului actului juridic9
cstoria este un act $uridic de condiie. Diitorii soi9 prin consimm3ntul e7primat la 6nc2eierea
cstoriei9 accept aplicarea unui regim judiciar de la care nu pot deroga +i nici nu 6l pot modifica.
. NATURA +URIDIC! A C!S!TORIEI
Natura juridic a dat na+tere la discuii 6n literatura de specialitate. .stfel au fost e7primate
opinii diferite care pot fi grupate pe mai multe te#e:
%) storia este o instituie civil diferit de instituia contractului. .rgumentele in$ocate 6n
susinerea acestei teorii au fost:
< prile nu pot stabili clau#ele uniunii dintre ei@
< e7ist un regim juridic diferit din punct de $edere al capacitii prilor9 consimm3ntului +i
$iciilor de consimm3nt9 obiectului +i cau#ei
< regim juridic diferit 6n materia nulitilor@
< principiile fundamentale care stau la ba#a 6nc2eierii actelor juridice ci$ile: principiul
consensualismului =mutuus consensus, mutuus dissensus> +i principiul forei obligatorii nu se
regsesc +i 6n materia cstoriei =cstoria se desface sau desfiinea# numai pe cale
judiciar>@
< efectele cstoriei sunt diferite de efectele actului juridic ci$il
&) storia este un contract
Ar/umente0
< raportul juridic dintre soi ia na+tere 6n ba#a acordului de $oin liber e7primat@
< 6n ba#a acestui acord de $oin se nasc drepturi +i obligaii 6ntre soi.
.cest contract de cstorie este diferiot de con$enia matrimonial9 care are un caracter
accesoriu +i facultati$ +i reglementea# raporturile patrimoniale. .nali#3nd aceste argumente9 putem
desprinde o serie de asemnri +i deosebiri 6ntre cstorie +i contract.
Asem1n1r20
(. cstoria +i contractul sunt acte juridice bilaterale@
*. participanii la raporturile judiciare nscute din cstorie sau contract se afl 6ntr<o po#iie de
egalitate juridic.
De3se42r20
(. principiul libertii de $oin a prilor care confer posibilitatea de a determina efectele
actului juridic 6nc2eiat este lipsit de eficen 6n materia cstoriei. Cstoria este un act
juridic condiie9 6n timp ce majoritatea contractelor sunt acte juridice subiecti$e. 1e apropie
de contractul de ade#iune.
((
*. contractul 6nc2eiat prin $oina prilor =mutuus consensus> poate 6nceta tot prin acord de
$oin =mutuus dissensus>9 cstoria poate fi desfcut prin acordul soilor9 dar numai 6n
condiiile legii =art. 3%9 alin. *9 Codul familiei9 art. *,%?3)*9 roiect cod ci$il> +i numai pe
clae judiciar =art. ()*)?()*(9 Cod ci$il>.
3. 6n ca#ul contractului9 fiecare parte are un scop diferit de cel cocontractantului su9 6n timp ce
prin 6nc2eierea cstoriei $iitori soi urmresc acela+ scop9 al 6ntemeierii unei familii.
4. nulitatea 6n materia cstoriei au particulariti fa de nulitatea actelor juridice9 6n general.
5. contractul poate fi susceptibil de modaliti: termen 9 condiie9 sarcin9 pe c3nd cstoria nu
poate fi afectat de nici una dintre ele
4. contractul poate fi 6nc2eiat prin repre#entare 9 6n timp ce cstoria este un act juridic
personal
". 6n ceea ce pri$e+te efectele9 prile contractante pot stabili9 de comun acord9 6ntinderea
drepturilor +i obligaiilor ce le re$in9 6n timp ce soii prin acordul lor e7primat la 6nc2eierea
cstoriei se supun unui regim legal +i imperati$ cu anumite drepturi +i obligaii.
*. C!S!TORIA 5I CONCU'INA+UL
Concubinajul este o uniune de fapt cu caracter de stabili#are +i nu intr sub incidena
reglementrilor legale.
1tarea de concubinaj se caracteri#ea# prin urmtoarele:
a> uniune de $ia 6n comun@
b> aparena e7terioar a unui menaj@
c> libertatea juridic de a se cstori.
8n ceea ce pri$e+te concubinajul9 este e7clus aplicarea prin analogie a dispo#iiilor din codul
familiei pri$itoare la relaiile dintre soi.
E6e7tele 73n7u42n89ulu2
1tarea de concubinaj d na+tere la o serie de efecte.
%) 'egimul $uridic al bunurilor dob(ndite n timpul concubina$ului
/egimul juridic al comunitii de bunuri9 aplicat soilor9 nu se e7tinde +i asupra bunurilor
concubinilor. Nu se aplic pre#umia legal de bunuri comune bunurilor dob3ndite de concubini 6n
perioada cocncubinajului. Concubinii pot dob3ndi bunuri aspra crora s aib fiecare un drept de
propietate pe cote<pri9 6n raport cu contribuia fiecruia la dob3ndirea lor. Contribuia concubinilor
este o c2estiune de fapt9 lsat la aprecierea instanelor judectore+ti9 pe ba#a probatorului
administrat.
&) 'egimul $uridic al construciilor ridicate de concubini difer dup ace+tia au ridicat o
construcie pe terenul proprietatea celuilalt9 c3nd incidente sunt dispo#iiile art. 4,49 Cod ci$il ? fr
consimm3ntul proprietarului terenului9 construcia de$ine proprietatea concubinului proprietar al
terenului9 constructorul concubin a$3nd dreptul la o crean egal cu $aloarea contribuiei sale.
Dac starea de fapt se transform 6ntr<o aciune juridic9 bunurile concubinilor $or a$ea regimuri
juridice diferite:
< bunuri dob3ndite separat ? bunuri proprii fiecruia dintre soi@
< bunuri dob6ndite 6mpreun ? bunuri asupra crora au o cot<parte potri$it regulilor care
gu$ernea# proprietatea pe cote<pri@
< bunuri dob3ndite dup 6nc2eierea cstoriei ? sunt supuse regimului proprietii de$lma+e@
< .ctele juridice menite a determina pe una dintre prile contractante s 6nceap sau s
menin o relaie de concubinaj sunt lo$ite de nulitate absolut pentru cau# imoral +i
ilicit. Donaia 6ntre concubini9 cu cau# imoral9 de$ine $alabil cu 6nc2eierea cstoriei.
(*
< /spunderea ci$il delictual ? concubina are de suferit un prejudiciu 6n urma decesului
susintorului9 dac relaia de concubinaj are caracter de stabilitate.
< 8n pri$ina copiilor re#ultai din relaii de concubinaj9 nu operea# pre#umia legal de
paternitate. Con$ieuirea 6n fapt a mamei cu pretinsul tat sau prestarea unei 6ntreineri
produce efecte asupra cursului prescripiei e7tincti$e: dreptul la actiune 6n stabilirea
paternitii copilului 6ncepe s curg de la 6ncetarea con$eniei sau prestrii 6ntreinerii.
< Dac soii sunt desprii 6n fapt +i din relaia de concubinaj a mamei cu alt brbat ia na+tere
un copil9 acesta are ca tat pe soul mamei9 iar paternitatea biologic poate de$eni legal
numai 6n urma tgduirii paternitii de ctre soul mamei sau recunoa+terii sau admiterii
aciunii 6n stabilirea paternitii fa de tatl biologic.
CONDIII DE VALIDITATE ALE ACTULUI +URIDIC
AL C!S!TORIEI
Ca orice act juridic9 cstoria $alabil presupune 6ndeplinirea unor condiii de fond +i de form
pre$#ute de lege9 dar +i lipsa impedimentelor legale.
CONDIIILE DE FOND repre#int acele 6mprejurri care trebuie s e7iste la 6nc2eierea
cstoriei pentru ca ea s fie $alabil.
)mpedimentele repre#int acele 6mprejurri care nu trebuie s e7iste la 6nc2eierea cstoriei
pentru ca ea s fie $alabil.
ondiiile de form repre#int totalitatea formalitilor cerute de lege pentru 6nc2eierea
cstoriei 6n mod $alabil.
Cl8s26278re8 73n:2;22l3r :e 63n:
%) Dup caracterul lor*
< condiii pri$itoare la aptitudinea fi#ic de a se 6nc2eia cstoria: diferna de se79 $3rsta
legal9 sntatea fi#ic a $iitorilor soi@
< condiii s asigure o cstorie liber consimit: consimm3ntul@
< condiii pri$ind aptitudinea moral de a 6nc2eia cstoria: cstoria 6ntre rude =rudenia>9
tutela9 adopia.
&) Dup consacrarea lor legislativ*
< condiii e7prese: consimm3ntul soilor9 $3rsta matrimonial@
< condiii $irtuale9 care re#ult implicit :diferena de se7.
+) n funcie de sanciunile care intervin n ca" de nerespectare*
< dirimante ? condiii a cror ne6ndeplinire atrage nulitatea relati$@
< pro2ibiti$e ? nu afectea# $alabilitatea cstoriei.
Dispo#iiile codului familiei pre$d 6n mod e7pres9 ca +i condiie de fond:
< consimm3ntul la cstorie@
< $3rsta matrimonial@
< comunicarea reciproc de ctre $iitorii soi a strii de sntate.
Aa acestea se mai adaug diferena de se79 care re#ult implicit din dispo#iiile Codului familie.
A< C3ns2m;1m=ntul l8 71s1t3r2e 8l >22t3r2l3r s3;2 =art. (49 art. ("9 Codul familiei
Consimm3ntul repre#int manifestarea de $oin a unei persoane9 fcut cu intenia de a
produce efecte juridice9 6n primul sens. .cordul d $oin e7primat 6n $ederea na+terii unui rapot
juridic < 6n al doilea sens.
entru a fi $alabil9 consimm3ntul trebuie s 6ndeplineasc cumulati$ urmtoarele cerine:
(3
". s e7iste ? e7istena consimm3ntului la cstorie se concreti#ea# 6n rspunsul afirmati$ al
$iitorilor soi la 6ntrebrile ofierului de satre ci$il9 adresate fiecruia dintre ei9 6n sensul c
$or s se cstoreasc =art. 3(9 alin. ( din Aegea ((,B(,,4>. .tunci c3nd unul dintre soi este
cetean strin9 sau dac unul sau ambii soi nu cunosc limba rom3n sau sunt surdo<mui9
consimm3ntul $a fi dat prin interpret +i consemnat 6ntr<un proces $erbal.
Aipsa consimm3ntului la cstorie.
oate fi material sau psi2ic +i poate pri$i pe unul sau pe ambii soi.
1ituaii:
< alienaii sau debilii mintali nu se pot cstori pentru c nu pot s<+i e7prime
consimm3ntul9 nici c2iar 6n perioadele de luciditate pasager@
< persoana lipsit $remelmic de facultile mintale9 datorit unor cau#e precum
afeciuni psi2ice9 cu e7cepia alienaiei sau debilitii mentale9 somnambulism9
influena alcoolului etc.@ pe timpul c3t nu are discernm3ntul faptelor sale9
$iitorul so nu poate e7prima un consimm3nt $alabil@
< rspunsul negati$ sau refu#ul de a rspunde a unuia sau ambilor soi la 6ntrebarea
ofierului de stare ci$il dac dore+te s se cstoreasc9 iar cstoria a fost
declarat 6nc2eiat@
< eroarea<obstacol9 adic faptul c unul dintre soi sau ambii cred c 6nc2eie un alt
act juridic9 altul dec3t actul juridic al cstoriei@
< cstoria ficti$9 6nc2eiat 6n alt scop de c3t acela de a 6ntemeia o familie9 iar
6ntre cei care au 6nc2eiat cstoria nu au inte$enit raporturi conjugale reale.
2. Consimm3ntul s fie actual
Consimm3ntul la cstorie trebuie s fie dat c2iar 6n momentul 6nc2eierii cstoriei.
romisiunile de cstorie9 logodn nu da na+tere la obligaia de a 6nc2eia 6n $iitor cstoria. 1e poate
antrena rspunderea ci$il delictual 6n condiiile cau#rii unui prejudiciu moral sau material.
Caracterul actual reiese din cerina pre#enei personal +i simultan a $iitorilor soi la 6nc2eierea
cstoriei 6n faa ofierului de stare ci$il.
. Consimm3ntul trebuie s fie nealterat de $reun $iciu de consimm3nt
Aa fel ca 6n dreptul ci$il9 $iciile care pot afecta $oina soilor la 6nc2eierea cstoriei sunt:
eroarea9 dolul +i $iolena.
-roarea repre#int falsa manifestare a realitii 6n momentul 6nc2eierii actului juridic. -a
constituie $iciu de consimm3nt numai dac pri$e+te identitatea fi#ic a celuilalt so =se cstore+te
cu sora sau fratele geamn>. Nu constituie $iciu de consimm3nt eroarea asupra unor caliti psi2ice
sau fi#ice9 asupra caracterului9 pregtirii profesionale9 strii ci$ile =di$orat sau necstorit> c2iar
dac au fost determinante la 6nc2eierea actului de cstorie.
Datorit formalitilor cerute de lege pentru 6nc2eierea cstoriei9 precum +i a realitilor sociale
=cstoria presupune o &perioad de prob'>9 eroarea<$iciu de consimm3nt nu este 6nt3lnit 6n
practic.
Dolul =eroare pro$ocat9 $iclenie> const 6n inducerea 6n eroare a unei persoane9 prin mijloace
dolosi$e9 pentru a o determina s 6nc2eie un act juridic.
Dolul are un element subiecti$9 care const 6n intenia de a induce 6n eroare +i un element
obiecti$9 materiali#at 6n utili#area de manopere dolosi$e pentru a induce 6n eroare. Dac 6n materie
contractual9 dolul constituie $iciu de consimm3nt dac pro$ine de la cellalt contractant9
repre#entant al contractului sau complice9 6n materia cstoriei dolul trebuie s pro$in de la cellalt
so.
Dolul trebuie s fie determinant. Caracterul determinant este o c2estiune de fapt9 care se
aprecia# de ctre instan9 de la ca#9 la ca#9 6n funcie de e7periena de $ia9 pregtire profesional9
$3rst@ ascunderea $3rstei sau a pregtirii profesionale nu constituie dol. Numai dolul principial este
$iciu de consimm3nt.
(4
Dolul poate 6mbrca forma comisi$ dar +i omisi$ =dol prin reticen>9 de e7emplu ascunderea
strii de gra$iditate la 6nc2eierea cstoriei9 a neputinei de a procrea sau a bolii de care sufer.
Diolena const 6n const3ngerea moral sau fi#ic a $iitorului so9 menit a<i insufla acestuia o
temere decisi$ pentru 6nc2eierea cstoriei. Const3ngerea fi#ic ? imposibil. Constr3ngerea
moral ? simpla temere re$erenioas nu constituie $iciu de consimm3nt.
'< V=rst8 le/8l1 ?entru 71s1t3r2e @>=rst8 m8tr2m3n28l1<
otri$it pre$ederilor art. 49 alin. (9 Codul familiei9 $3rsta matrimonial este de (% ani pentru
brbat +i (4 ani 6mplinii pentru femeie =6n roiectul de cod ci$il nu se mai face distincie 6ntre
brbat +i femeie9 cstoria 6nc2eindu<se $alabil dac $iitori soi au 6mplinit $3rsta de (% ani>.
Minorul care a 6mplinit (" ani se poate cstori numai dac are 6ncu$iinarea prinilor sau a
tutorelui. Dac unul din prini e decedat sau se afl 6n imposibilitate de a<+i manifesta $oina9 e
suficient 6ncu$iinarea celuilalt printe. 8n lipsa acestuia este ne$oie de consimm3ntul persoanei
sau al autoritii care a fost abilitat s e7ercite drepturile printe+ti.
Minorul care a 6mplinit $3rsta de (4 ani se poate cstori pentru moti$e temeinice9 6n temeiul
unui a$i# medical9 cu 6ncu$iinarea prinilor +i a pre+edintelui consiliului judeean 6n a crui ra#
teritorial 6+i are domiciliul =dispensa de $3rst>.
rin urmare9 singura condiie cerut de lege referitor la $3rsta $iitorilor soi este cea a $3rstei
minime. Aegea nu impune o $3rst ma7im pentru 6nc2eierea cstoriei c2iar dac9 din punct de
$edere biologic +i moral9 nu se urmre+te 6ntemeierea unei familii.
/aiunile care au impus aceast cerin legal sunt multiple:
< din punct de $edere biologic +i eugenic9 $iitorii soi trebuie s aib aptitudinea fi#ic de a se
cstori9 adic s fi atins cel puin $3rsta pubertii. ubertatea e o c2estiune de fapt9 astfel
6nc3t legea impune o $3rst superioar celei reale.
< din punct de $edere psi2ic +i moral9 $iitorii soi trebuie s aib maturitatea necesar
6nelegerii importanei cstoriei. De asemenea9 ei trebuie s aib capacitatea de a<+i asuma
6ndatoririle pe care cstoria le implic.
< din punct de $edere juridic9 cstoria este un act juridic care presupune e7istena
discernm3ntului ca o consecin a consimm3ntului liber +i con+tie nt al $iitorilor soi.
Dispensa de v(rst
8n mod e7cepional9 femeia minor se poate cstori9 6n ba#a unei 6ncu$iinri prealabile a
pre+edintelui consiliului judeean din ra#a teritorial a domiciliului solicitantei sau al primarului
general al municipiului 0ucure+ti.
Condiiile care trebuie 6ndeplinite cumulati$9 sunt urmtoarele:
minora a 6mplinit (5 ani@
e7ist moti$e temeinice pentru 6nc2eierea cstoriei =gra$iditatea9 na+terea unui copil>@
a$i# medical fa$orabil care s ateste c minora este suficient de matur fi#ic +i intelectual.
Dispens poate acorda +i comandantul na$ei sau aerona$ei9 dac se 6nc2eie cstoria 6ntre autori
rom3ni9 pe o na$ rom3n 6n afara granielor /om3niei.
C< C3mun278re8 re72?r371 :e 71tre >22t3r22 s3;2 8 st1r22 :e s1n1t8te
.ceast cerin este 6n str3ns legtur cu asigurarea caracterului liber al consimm3ntului la
cstorie. Diitorii soi sunt obligai s<+i comunice reciproc starea de sntate. 8n acest fel $iitorii
soi sunt pre$enii asupra pericolului la care sunt e7pu+i ei sau descendenii lor 6n ca#ul 6n care unul
dintre ei sufer de o maladie. 8n principiu legea nu opre+te cstoria persoanelor care sufer de
anumite boli. 8n mod e7cepional9 art. % din Decretul 4(B,53 pri$ind pre$enire bolilor $enerice
opre+te cstoria persoanelor afectate de o boal $eneric transmisibil =testul Ei$ este facultati$9 nu
e7ist reglementare prin care s fie inter#is cstoria persoanelor bolna$e de 1!D.>.
(5
.scunderea de ctre unul dintre $iitori soi a strii de boal fa de cellalt so9 poate constitui
moti$ de anulare a cstoriei pentru $icierea consimm3ntului prin dol9 atunci c3nd:
< e7istena bolii a fost cunoscut de so anterior 6nc2eierii cstoriei. 0oala dob3ndit 6n
timpul cstoriei constituie moti$ de di$or@
< boala s fie ascuns 6n mod deliberat 9 cu rea<credin
< boala s aib o anumit gra$itate9 adic poate pune 6n pericol9 $iaa9 sntatea ambilor soi +i
elaiile de familie.
Cerina instituit de art. ()9 Codul familiei este asigurat prin obligati$itatea depunerii la ofierul
de stare ci$il a certificatelor medicale pri$ind starea de sntate a $iitorilor soi +i prin inserarea 6n
declaraia de cstorie a meniunii c +i<au comunicat reciproc starea sntii lor.
Certificatul medical se eliberea# 6n urma unui e7amen mediacal prenupial9 6n ba#a cruia
medicul atest dac o persoan se poate cstori sau nu. -7amenul medical este obligatoriu pentru
c 6n lipsa certificatului medical9 ofierul de stare ci$il nu reali#ea# publicitatea declaraiei de
cstorie =art. **9 lit. g din Aegea nr. ())B(,,% pri$ind asistena de sntate public>.
D< D26eren;8 :e seA ? aceast condiie reiese din interpretarea te7telor din Codul familiei 6n
care se $orbe+te despre brbatul +i femeia care se pot cstori.
IMPEDIMENTE LA C!S!TORIE ? diferite 6mprejurri de fapt sau de drept a cror
e7isten 6mpiedic 6nc2eierea cstoriei.
lasificarea impedimentelor
,n funcie de persoanele ntre care intervin9 acestea se clasific 6n:
< absolute9 inter#ic 6nc2eierea cstoriei unei persoane cu orice alt persoan =alienaia9
debilitatea9 cstoria nedesfcut>@
< relati$e9 inter#ic 6nc2eierea cstoriei 6ntre anumite persoane =rudenia9 adopia9tutela9 lipsa
autori#aiei>.
,n funie de sanciunile care intervin n ca"ul nclcrii impedimentului:
< dirimante ? atrag nulitatea absolut a cstoriei =cstoria nedesfcut9 rudenia9 adopia9
alienaia>@
< pro2ibiti$e9 nu atrag nulitatea absolut9 ci numai sanciuni pentru ofierul de stare ci$il care
nu a obser$at impedimentul +i a 6nc2eiat cstoria =tutela9 lipsa autori#aiilor pre$#ute de
lege 6n anumite ca#uri>.
Constituie piedici legale la 6nc2eierea cstoriei urmtoarele 6mprejurri: starea de persoan
cstorit =art. 5>9 rudenia fireasc =art. 4>9 adopia =art. ">9 tutela =art. %> alienaia sau debilitatea
mintal precum +i lipsa discernm3ntului =art. ,>.
,n funcie de consacrarea legislativ:
< impedimente pre$#ute de codul familiei@
< impedimente pre$#ute 6n legi speciale: Aegea nr. (,5B*))) pre$de constituirea +i
organi#area clerului militar@ Aegea nr. %)B(,,5 modificat prin O.;.C. nr. ,)B*))( pri$ind
statutul cadrelor militare.
(> -7istena unei cstorii nedesfcute a unuia dintre $iitorii soi =art. 59 Codul familiei>
.cest impediment decurge din principiul monogamiei care gu$ernea# familia +i cstoria. 1e
pot cstori 6n mod $alabil numai persoanele necstorite9 fie c nu au 6nc2eiat niciodat o cstorie9
fie c au pierdut calitatea de so prin moartea sau declararea juridic a morii unuia dintre soi ori
cstoria a fost desfiinat prin nulitate sau desfcut prin di$or.
Distingem mai multe situaii:
(4
a> dac soul supra$ieuitor 6nc2eie o cstorie 6ntre data morii pre#umate +i data rm3nerii
definiti$e a 2otr3rii judectore+ti9 cstoria nu e $alabil@
b> dac cel declarat mort reapare9 2otr3rea juridic declarati$ de moarte $a fi anulat +i9 6n
consecin9 efectele 6ncetrii cstoriei $or fi 6nlturate dup cum urmea#@
c> situaia 6n care soul supra$ieuitor a fost de rea<credin 6n momentul 6nc2eierii cstoriei
subsec$ente9 adic a$ea cuno+tin c cel declarat mort se afla 6n $ia9 cstoria
subsec$ent $a fi desfiinat pentru bigamie9 iar prima cstorie $a fi meninut@
d> 6n situaia 6n care soul supra$ieuitor a fost de bun credin9 iar soul su din cstoria
subsec$ent a fost de rea<credin 6n momentul 6nc2eierii acesteia9 cstoria $a fi desfiinat
pentru fraud la lege@
e> cstoria subsec$ent este $alabil numai dac soul supra$ieuitor c3t +i soul din cstoria
subsec$ent sunt de bun<credin =art. **9 Codul familiei>9 prima cstorie este desfcut pe
data 6nc2eierii noii cstorii@
/ectificarea ulterioar a datei morii stabilit prin 2otr3re judectoreasc nu afectea#
$alabilitatea cstoriei subsec$ente.
f> 6n ca#ul desfacerii cstoriei prin di$or9 soii se pot recstori 6n mod $alabil dup data
rm3nerii ire$ocabile a 2otr3rii de di$or. 8n ca#ul di$orului prin acordul soilor9 di$orul
este ire$ocabil pe data pronunrii 2otr3rii@
g> 6n ca#ul desfiinrii cstoriei pentru moti$e de nulitate absolut sau realti$9 soii se pot
recstori 6n mod $alabil dup data rm3nerii ire$ocabile a 2otr3rii judectore+ti prin care
s<a pronunat nulitatea@
2> ceteanul strin cstorit nu se poate cstori 6n mod $alabil pe teritoriul /om3niei c2iar
dac legea sa naional permite poligamia9 6ntruc3t ar contra$eni ordinii publice.
*> /udenia
.rt. 49 Codul familiei inter#ice cstoria 6ntre rudele 6n linie dreapt +i 6ntre cele 6n linie
colateral p3n la gradul patru inclusi$. /udenia constituie impediment dac pro$ine din cstorie
sau din afara cstoriei.
8n ceea ce pri$e+te rudenia din afara cstoriei9 aceasta constituie impedement la cstorie c2iar
+i atunci c3nd nu este confirmat juridic9 cu condiia probrii e7istenei relaiei de rudenie 6n grad
inter#is. Ofierul de stare ci$il9 poate refu#a oficierea cstoriei =art. 3) din Aegea nr.((,B(,,4 +i
art. (59 Codul familiei> dac are indicii cu pri$ire la e7istena unui impediment la cstorie. artea
interesat are posibilitatea s atace acest refu# 6n justiie =art. ()9 Aegea ((,B,4>.
entru moti$e temeinice9 pre+edintele consiliului judeean sau9 dup ca#9 primarul municipiului
0ucure+ti9 poate 6ncu$iina cstoria 6ntre rudele 6n linie colateral de gradul 4.
3> .dopia =art. "9 Codul familiei>
Codul familiei opre+te cstoria 6ntre:
< adoptator sau ascendenii si9 pe de o parte +i adoptat sau descendenii si9 pe de alt parte@
< copiii adoptatorului9 pe de o parte +i cel adoptat sau copiii acestuia9 pe de alt parte@
< persoanele adoptate de acela+i printe adoptati$.
entru moti$e temeinice poate fi 6ncu$iinat acordarea dispensei de $3rst cstoriei 6ntre copiii
adoptatorului9 pe de o parte +i cel adoptat sau copiii acestuia9 pe de alt parte9 precum +i cstoria
6ntre persoanele adoptate de acela+i printe adopti$.
4> 5utela =art. %9 Codul familiei>
5utela +i persoana minor aflat sub tutela sa nu se pot cstori 6n mod $alabil. Dup 6ncetarea
funciei tutorelui sau 6ncetarea tutelei9 cstoria de$ine posibil.
("
8n ca#ul 6n care persoana aflat sub tutel este alienat sau debil mintal9 +i nu minor9 +i 6ntre
tutore +i cel aflat sub tutel se 6nc2eie cstorie9 cstoria este nul absolut datorit alenaiei sau
debilitii.
5> 1tarea de alienaie sau debilitate mental9 precum +i lipsa discernm3ntului =art. ,9 Codul
familiei>
1tarea de alienaie mintal se instalea# 6n timpul $ieii unei persoane +i e7prim 6nstrinarea
acesteia de propriul ps2ic +i de interrelaiile sociale.
.lienatul mintal 6+i creea# propria lume9 ie+ind dim sfera realului +i nu are capacitatea de a
nega sau de a e$alua actele sale.
Debilitatea mintal este nati$. -a situea# persoana la limita dintre normalitate +i boala psi2ic9
afectea# funciile de cunoa+tere +i e7prim o de#$oltare di#armonic a peronalitii.
.lienaia sau debilitatea mintal anulea# discernm3ntul. De aceea9 alienatul sau debilul
mintal9 indiferent dac se afl sau nu sub interdicie judectoreasc9 nu poate 6nc2eia cstoria 6n
mod $alabil9 nici c2iar 6n momentele de luciditate pasager.
Nu au discernm3nt nici persoanele lipsite $remelnic de facultile mintale9 datorit unor cau#e
precum boala psi2ic =alta dec3t alienaia sau debilitatea>9 beia. Cstoria poate fi 6nc2eiat 6n mod
$alabil 6n perioadele de luciditate9 6n care se pre#um e7istena discernm3ntului9 prin urmare9
persoana poate s<+i e7prime consimm3ntul.
4> Aipsa unor autori#aii pre$#ute de lege
Aegea nr. %)B(,,5 pri$ind statutul cadrelor militare9 a+a cum a fost modificat +i completat de
O.;.C. nr. ,)B*))(9 condiionea# 6nc2eierea $alabil a cstoriei de ctre un cadru militar =ofier9
subofier9 maistru militar> cu un apatrid sau o persoan care nu are cetenie rom3n de obinerea
aprobrii prealabile a ministrului aprrii naionale.
otri$it dispo#iiilor Aegii nr. (,5B*))) pri$ind constituirea +i organi#area clerului militar9
$alabilitatea cstoriei preoilor militari este condiionat de aprobarea conductorului instituiei
unde este 6ncadrat.
CONDIIILE DE FORM! ALE C!S!TORIEI
/epre#int formalitile prealabile +i concomitente 6nc2eierii cstoriei. 1unt reglementate de
art. (*?(%9 Codul familiei +i art. *"?33 din Aegea nr. ((,B(,,4 6n scopul asigurrii respectrii
condiiilor de fond cerute de lege +i garantrii recunoa+terii publice a cstoriei +i do$edirii ei.
Formaliti prealabile 6nc2eierii cstoriei
Declaraia de cstorie se face personal de ctre $iitorii soi +i 6n scris9 la autoritatea
administraiei publice locale unde urmea# a se 6nc2eia cstoria9 adic la sediul ser$iciului de stare
ci$il din ra#a teritorial a domiciliului sau re+edinei fiecruia dintre $iitorii soi.
Declaraia de cstorie poate fi fcut +i 6n alt localitate de ctre unul din $iitorii soi. 1er$iciul
de stare ci$il la care afost 6nregistrat declaraia de cstorie o $a transmite9 6n termen de 4% de ore9
ser$iciului de stare ci$il al localitii unde urmea# a fi celebrat cstoria.
8n mod e7cepional9 6n ca#ul 6n care unul dintre $iitorii soi se afl 6n imposibilitatea de a se
pre#enta la sediul ser$iciului de stare ci$il din moti$e temeinice =boal9 infirmitate>9 ofierul de
stare ci$il $a putea lua declaraia 6n locul 6n care se afl persoana.
8n ca#ul 6n care $iitorii soi sunt ceteni strini sau ceteni rom3ni cu domiciliul 6n strintate9
declaraia de cstorie poate fi fcut la primria localitii 6n care ace+tia se afl temporar =art. 3%9
alin. *9 Metodologia de aplicare a Aegii nr.((,B(,,4>.
oninut
Declaraia de cstorie trebuie s cuprind:
< datele de identificare a fiecruia dintre $iitorii soi@
(%
< manifestarea $oinei de a se cstori@
< meniunea c nu e7ist impedimente la cstorie +i c au luat cuno+tin reciproc9 de starea
sntii lor@
< meniunea cu pri$ire la numele pe care au con$enit s<l poarte 6n timpul cstoriei.
8nelegerea cu pri$ire la nume poate inter$eni +i ulterior depunerii declaraiei de cstorie9
dar nu mai t3r#iu de 6nc2eierea cstoriei. 8nelegerea $a fi consemnat 6ntr<o declaraie
scris +i ane7at declaraiei de cstorie.
< indicarea locului unde urmea# a se 6nc2eia cstoria9 dac $iitorii soi au fcut declaraiile
de cstorie la ser$icii de stare ci$il diferite.
Declaraia de cstorie $a fi 6nsoit de 6nscrisurile do$editoare celor menionate 6n declaraie.
.cestea sunt enumerate de art. *% din Aegea nr. ((,B(,,4 +i art. 3,9 alin. ( din Metodologia de
aplicare +i sunt:
< actul de identitate@
< certificatul de na+tere 6n original +i copie@
< certificat medical pri$ind starea sntii@
< acte din care s re#ulte desfacerea9 6ncetarea sau desfiinarea cstoriei anterioare@
< dac este ca#ul9 deci#ia de acordare a dispensei de $3rst9 rudenie9 adopiei@
< deci#ia primarului sau comandantului de na$ pentru 6nc2eierea cstoriei 6nainte de
6mplinirea termenului de () #ile de la 6nregistrarea declaraiei de cstorie9 dac persoana
interesat face o solicitare 6n acest sens.
Dac unul dintre $iitorii soi este cetean strin9 la declaraia de cstorie trebuie ane7at
do$ada eliberat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate 6n /om3nia din care s
reias faptul c 6ndepline+te condiiile de fond cerute de legea sa naional pentru 6nc2eierea
cstoriei. Dac nu e7ist oficii consulare sau misiuni diplomatice 6n /om3nia9 $iitorul so9 cetean
strin9 trebuie s fac o declaraie pe propria rspundere9 6n faa unui notar public9 6n sensul c nu
este cstorit +i 6ndepline+te condiiile de fond cerute de legea sa naional pentru 6nc2eierea
cstoriei.
8n ca#ul 6nc2eierii cstoriei 6ntre persoane care nu cunosc limba rom3n sau sunt surdo<mui9
trebuie ane7at la declaraia de cstorie procesul<$erbal 6nc2eiat de interpretul autori#at.
8n ca#uri e7pres pre$#ute de lege9 pentru persoane care au o anumit calitate9 trebuie fcut
do$ada aprobrii organelor abilitate.
Ofierul de stare ci$il $a confrunta datele 6nscrise 6n declaraie cu do$e#ile pre#entate9 apoi
$iitorii soi $or semna 6n faa sa 9 declaraia de cstorie. 8n #iua 6n care prime+te declaraia9 ofierul
de stare ci$il $a dispune afi+area sa 6n e7tras9 6ntr<un loc special amenajat la sediul primriei la care
se $a oficia cstoria. -7trasul cuprinde datele de stare ci$il ale $iitorilor soi +i 6n+tiinarea c orice
persoan poate face opunere la cstorie 6n primele #ece #ile de la data afi+rii. Aa calcularea
acestor #ece #ile se ia 6n considerare at3t #iua depunerii declaraiei9 c3t +i #iua 6n care are loc
oficierea cstoriei.
entru moti$e temeinice9 primarul localitii poate 6ncu$iina 6nc2eierea cstoriei 6nainte de
6mplinirea celor #ece #ile@ de asemenea9 termenul de #ece #ile poate fi dep+it9 6ns 6nc2eierea
cstoriei trebuie s aib loc p3n la data e7pirrii certificatelor medicale =(4 #ile de la data
emiterii>.
-po"iia la cstorie const 6n aducerea la cuno+tina ofierului de stare ci$il a unor 6mprejurri
care afectea# $alabilitatea cstoriei. oate face opo#iie orice persoan9 c2iar dac nu justific un
interes.
5rebuie fcut 6n form scris +i cu indicarea do$e#ilor pe care se sprijin 6mprejurrile +i
6nainte de 6nc2eierea cstoriei.
Ofierul de stare ci$il este obligat s $erifice realitatea celor artate 6n opo#iie.
(,
8n urma $erificrilor efectuate ofierul de stare ci$il poate respinge sau poate admite opo#iia.
/efu#ul ofierului de stare ci$il de a celebra cstoria se consemnea# 6ntr<un proces $erbal +i
poate fi atacat de persoana nemulumit 6n instan9 competent 6n acest sens fiind judectoria de la
domiciliul su.
Formaliti pri$ind 6nc2eierea cstoriei
%. /olemnitatea ncheierii cstoriei presupune:
< 6nc2eierea cstoriei 6n faa ofierului de stare ci$il9 pre#ena personal a $iitorilor soi9
pre#ena a doi martori9 constatarea 6nc2eierii cstoriei de ofierul de stare ci$il.
Cstoria se 6nc2eie 6n faa ofierului de stare ci$il al primriei localitii 6n a crei ra#
teritorial se afl domiciliul sau re+edina oricruia dintre $iitorii soi. 1unt ofieri de stare ci$il
primarii9 +efii misiunilor diplomatice +i oficiilor consulare9 comandanii de na$e +i aerona$e. .ce+tia
pot delega e7erciiul atribuiei de ofier de stare ci$il $iceprimarului9 secretarului sau altor
funcionari9 agenilor diplomatici9 funcionarilor consulari.
ompetena ofierului de stare civil este*
< personal ? determinarea se face 6n funcie de domiciliul sau re+edina unuia dintre $iitorii
soi@
< material ? determinat de calitatea de ofier de stare ci$il9 adic persoan in$estit cu
atribuii de stare ci$il@
< teritorial9 determinat de graniele teritoriale ale localitii 6n care funcionea# ofierul de
stare ci$il.
&. 0ocul ncheierii cstoriei este acela al sediului ser$iciului de stare ci$il din localitatea 6n
care cel puin unul dintre $iitorii soi 6+i are domiciliul sau re+edina. Cstoria se poate 6nc2eia 6n
afara sediului ser$iciului de stare ci$il numai 6n situaii e7treme. De asemenea poate fi 6nc2eiat la
bordul unei na$e sau aerona$e sub pa$ilion rom3nesc 6n timpul unei cltorii 6n afara apelor
teritoriale.
+. 1omentul ncheierii cstoriei este acela 6n care ofierul de stare ci$il9 constat3nd
6ndeplinirea tuturor cerinelor legale cerute pentru $alabilitatea cstoriei9 declar pe $iitorii soi
cstorii.
8nregistrarea cstoriei 6n registrul actelor de stare ci$il se face imediat dup 6nc2eierea
cstoriei de ctre ofierul de stare ci$il. .ctul de cstorie se semnea# de ctre soi cu numele pe
care s<au 6n$oit s<l poarte 6n timpul cstoriei9 de doi martori +i de ofierul de stare ci$il. e ba#a
actului de stare ci$il $a fi eliberat certificatul de stare ci$il soilor.
Publicitatea cstoriei ce reali#ea# prin procedura de 6nc2eiere a cstoriei.
%. PRO'A C!S!TORIEI.
8n ceea ce pri$e+te proba cstoriei9 art. (%9 Codul familiei pre$ede c aceasta nu poate fi
do$edit dec3t prin certificatul de cstorie eliberat pe ba#a actului 6ntocmit 6n registrul de stare
ci$il.
Dac certificatul de cstorie conine unele gre+eli sau omisiuni9 dar 6nregistrarea lui 6n registrul
actelor de stare ci$il este corect9 rectificarea se $a face de ctre funcionarul care a eliberat
certificatul de cstorie9 6n ba#a 2otr3rii judectore+ti definiti$e +i ire$ocabile.
.ctul de cstorie9 c3t +i certificatul de cstorie sunt 6nscrisuri autentice9 6n consecin9
constatrile personale ale ofierului de stare ci$il fac do$ada p3n la 6nscrierea 6n fals9 iar celelalte
meniuni p3n la proba contrar.
/econstituirea actului de cstorie nu poate fi fcut dec3t atunci c3nd registrele de stare ci$il
au fost pierdute9 distruse sau actul a fost 6ntocmit 6n strintate +i nu poate fi procurat.
8ntocmirea ulterioar a actului de stare ci$il se poate face numai atunci c3nd nu au e7istat
registre de stare ci$il sau ofierul de stare ci$il a omis 6ntocmirea.
*)
Cererea de reconstituire sau 6ntocmire ulterioar a actului de stare ci$il se depune la auroritatea
administraiei publice locale competente a 6ntocmi actul sau a locului de domiciliu al persoanei
interesate. 1tarea ci$il poate fi do$edit prin orice mijloc de prob.
8n ca#ul pierderii9 distrugerii sau sustragerii certificatului de cstorie9 ofierul de stare ci$il9 la
cererea persoanei interesate9 $a elibera un nou certificat.
rin urmare9 atunci c3nd se pretind efecte de stare ci$il precum $ocaia succesoral9 pensia de
urma+9 do$ada se face e7clusi$ prin certificatul de cstorie.
.tunci c3nd proba cstoriei este necesar 6n alte scopuri9 probaiunea se poate face prin orice
mijloc de prob.
7. NULITATEA ACTULUI +URIDIC AL C!S!TORIEI este sanciunea ci$il care
inter$ine ca urmare a nerespectrii condiiilor de fond sau de form cerute de lege.
Ca#uri de nulitatea absolut:
(. lipsa $3rstei matrimoniale cerut de lege ? dispensa ? se acoper@
*. starea de persoan cstorit@
3. rudenia 6n gradele inter#ise de lege@
4. adopia@
5. starea de alienaie sau debilitate mintalsau lipsa $remelnic a discernm3ntului@
4. lipsa consimm3ntului la cstorie +i ofierul de stare ci$il a oficiat cstoria@
". ne6ndeplinirea msurilor de publicitate +i a solemnitii cstoriei@
%. lipsa diferenei se7uale@
,. necompetena material a ofierului de stare ci$il@
(). ficti$itatea cstoriei.
Ca#uri de nulitate relati$:
(. eroarea asupra identitii fi#ice a celuilalt so@
*. dolul@
3. $iolena.
/egimul juridic al nulitii absolute
(. poate fi in$ocat de soi sau de orice alt persoan care justific un interes =mo+tenitorii
soului decedat pot solicita constatarea nulitii cstoriei pentru a 6nltura de la mo+tenire
pe soul supra$ieuitor>@ c2iar +i de procuror9 6n timpul $ieii soilor pentru a apra drepturile
+i interesele legitime ale minorilor9 ale persoanei puse sub interdicie +i ale celor disprui +i
de instana de judecat9 din oficiu9 6n ba#a rolului acti$@
*. dreptul la aciune 6n constatarea nulitii absolute a cstoriei este imprescriptibil@
3. 6n principiu9 nulitatea absolut nu poate fi acoperit prin confirmare@ prin e7cepie9 nulitatea
absolut a cstoriei9 6nc2eiat fr ca unul dintre soi sau ambii s aib $3rsta legal9 se
acoper atunci c3nd soia rm3ne 6nsrcinat sau d na+tere unui copil sau dac soulBsoii a
6mplinit $3rsta legal pentru cstorie.
/egimul juridic al nulitii relati$e
(. poate fi in$ocat numai de ctre soul care pretinde c i<a fost $iciat consimm3ntul prin
eroare dol sau $iolen@
*(
*. aciunea 6n anularea cstoriei are caracter personal9 mo+tenitorii nu pot iniia +i nici
continua aciunea 6n anularea cstoriei autorului lor@
3. aciunea 6n anularea cstoriei este prescriptibil 6n termen de 4 luni socotite de la data
descoperirii erorii sau a dolului sau de la data 6ncetrii $iolenei@
4. nulitatea relati$ poate fi confirmat. 8mplinirea termenului de 4 luni pre#um c titularul
dreptului la aciune a renunat la dreptul de a in$oca nulitatea9 ceea ce ec2i$alea# cu o
confirmare.
!nstana de judecat in$estit prinr<o aciune 6n constatarea nulitii sau 6n anularea cstoriei
este obligat s se pronune asupra bunei sau relei < credine a soilor la 6nc2eierea cstoriei.
!nstana competent din punct de $edere material este tribunalul9 iar din punct de $edere
teritorial 9 instana din ra#a teritorial a domiciliului p3r3tului.
Eotr3rea prin care s<a pronunat nulitatea cstoriei este supus cilor de atac9 pri$itoare
dreptului comun. Cstoria este desfiinat din #iua rm3nerii ire$ocabile a 2otr3rii. 8n ba#a
2otr3rii judectore+ti de desfiinare a cstoriei se 6nscriu meniuni 6n actele de na+tere +i de
cstorie ale soilor cu pri$ire la modificarea inter$enit 6n starea ci$il a acestora.
Cstoria putati$
otri$it art. *39 alin. (9 C. fam.9 &soul care a fost de bun<credin la 6nc2eierea cstoriei9
declarat nul sau anulat9 pstra#9 p3n la data c3nd 2otr3rea instanei judectore+ti rm3ne
definiti$9 situaia unui so dintr<o cstorie $alabil'.
5rebuie 6ndeplinite cumulati$ dou condiii:
< e7itena unei cstorii nule sau anulate@
< buna<credin a ambilor sau a unuia dintre soi. 0una<credin deri$ din eroarea unuia sau a
ambilor soi cu pri$ire la cau#a nulitii cstoriei.
-roarea poate s pri$easc un fapt sau o dispo#iie legal. 0una<credin se pre#um +i trebuie s
e7iste 6n momentul 6nc2eierii cstoriei.
-fectele cstoriei putati$e sunt cuprinse 6n dispo#iiile art. *39 alin. (9 C. fam.9 care consacr
regula retroacti$itii efectelor nulitii 6n fa$oarea soului de bun<credin.
Dac ambii soi au fost de bun<credin distingem urmtoarele efecte:
< 6n pri$ina raporturilor personale dintre soi9 sub#ist9 p3n la data rm3nerii definiti$e a
2otr3rii judectore+ti prin care s<a pronunat nulitatea9 obligaia de sprijin moral reciproc9
obligaia de fidelitate@ cursul prescripiei e7tincti$e se suspend@ soul minor $a pstra
capacitatea de e7erciiu deplin dob3ndit prin 6nc2eierea cstoriei@
< 6n pri$ina raporturilor patrimoniale dintre soi9 se impun unele preci#ri:
(. 6mprirea bunurilor comune $a fi c3rmuit de regulile din materia di$orului@
*. $a e7ista obligaia de 6ntreinere potri$it pre$ederilor art. *49 alin. ( +i ale art. 4(9
alin. * +i alin. 39 C. fam.
3. soul supra$ieuitor are drept la mo+tenirea soului decedat 6nainte de rm3nerea
definiti$ a 2otr3rii judectore+ti de declarare a nulitii.
Dac numai unul dintre soi a fost de bun<credin9 efectele sunt diferite:
< 6n pri$ina raporturilor personale9 numai soul de bun<credin $a beneficia de efectele pe
care le produce cstorie@
< 6n pri$ina raporturilor patrimoniale9 bunurile dob3ndite 6n timpul cstoriei $or fi
considerate comune numai 6n beneficiul ambilor soi.
rin urmare9 comunitatea de bunuri sub#ist at3t timp c3t cel puin unul dintre soi a fost de
bun<credin la 6nc2eierea cstoriei. Dreptul la mo+tenire nu poate fi recunoscut dec3t soului de
bun<credin.
**
$. EFECTELE C!S!TORIEI
8nc2eierea cstoriei d na+tere la un comple7 de drepturi +i obligaii9 at3t de natur personal
c3t +i de natur patrimonial. Codul familiei consacr capitolul !!!9 intitulat &-fectele cstoriei':
seciunea ! =art. *5?*%> reglementea# drepturile +i obligaiile personale ale soilor9 iar seciunea a
!!<a =art. *,?34>9 drepturile +i obligaiile patrimoniale ale soilor.
De asemenea9 sunt consacrate drepturi +i obligaii ale soilor +i 6n alte capitole ale codului ?
obligaia de 6ntreinere 6ntre soi =art. %49 alin. (9 art. %,9 litera a9 art. 4(9 alin. (9 Codul familiei>9
drepturile +i obligaiile soilor pri$ind copilul minor =art. ,"9 Codul familiei>.
;nele drepturi +i obligaii ale soilor 6+i au i#$orul 6n norme aparin3nd altor ramuri de drept:
interdicia contractului de $3n#are<cumprare 6ntre soi =art. ()3"9 Cod ci$il>@ $ocaia succesoral
reciproc 6ntre soi =art. (?59 Aegea nr. 3(,B(,44>. 5otodat unele dispo#iii referitoare la numele
soilor +i comuniunea de bunuri se completea# cu dispo#iii din Aegea nr. ((,B(,,4 +i dispo#iiile
Codului ci$il.
A. RAPORTURILE PATRIMONIALE DINTRE SOI pot fi clasificate 6n:
a> raporturi pri$itoare la obligaiile de sprijin material reciproc 6ntre soi: obligaia de a suporta
c2eltuielile cstoriei +i obligaia de 6ntreinere 6ntre soi@
b> raporturi cu pri$ire la bunurile soilor.
8< obligaia de sprijin material reciproc ntre soi =art. *9 Codul familiei>. Obligaia este
detaliat 6n art. *,9 art. %4 +i art. %, din Codul familiei.
(> obligaia de a suporta c2eltuielile cstoriei =art. *,9 Codul familiei>
8n sens larg9 noiunea de &c2eltuielile cstoriei' cuprinde costurile propriu<#ise ale menajului
comun9 cele referitoare la cre+terea9 educarea +i pregtirea profesional a copiilor9 precum +i cele
necesare soului aflat 6n ne$oie din cau#a imposibilitii de a munci.
1oii sunt obligai s contribuie9 6n raport cu mijloacele fiecruia9 la c2eltuielile cstoriei.
Munca depus 6n gospodrie +i pentru cre+terea copilului repre#int o contribuie la c2eltuielile
cstoriei@ mai pe larg9 roiect cod ci$il ? $enituri profesionale ? dreptul la compensaie =art. *53?
*54>.
.tunci c3nd unul dintre soi nu 6+i 6ndepline+te obligaia de a contribui la c2eltuielile cstoriei9
indiferent dac soii duc sau nu o $ia 6n comun sau9 din moti$e temeinice9 cellalt so poate apela
la fora coerciti$ a statului. !nstanele judectore+ti s<au pronunat 6n sensul admisibilitii aciunii
prin care unul dintre soi solicit obligaia celuilat so s contribuie9 6n temeiul art. *,9 Codul
familiei9 potri$it cu mijloacele sale9 la suportarea c2eltuielilor comune ale csniciei.
*> Obligaia de 6ntreinere 6ntre soi =art. %4 +i art. %,9 Codul familiei>.
.ceast obligaie este prioritar fa de celelate obligaii de 6ntreinere enumerate imperati$ 6n
art. %,9 Codul familiei.
3> /aporturi cu pri$ire la bunurile soilor au cea mai mare pondere 6n ansamblul relaiilor
patrimoniale dintre soi.
/aporturile dintre soi sau dintre soi +i teri9 cu pri$ire la bunurile soilor alctuiesc regimul
juridic al bunurilor soilor9 numit regim matrimonial.
otri$it pre$ederilor codului familiei9 bunurile dob3ndite de soi 6n timpul cstoriei sunt
c3rmuite de regimul comunitii de bunuri =art. ")9 C. fam. &0unurile dob3ndite de soi 6n timpul
cstoriei sunt bunuri comune9 orice con$eie contrar fiind lo$it de nulitate absolut'>.
Caractere juridice
/egimul comunitii de bunuri este:
< legal ? consacrat 6n Codul familiei@
< imperati$@
*3
< unic ? este e7clus alt regim =regimul separaiei de bunuri sau al comunitii con$enionale>@
< imutabil ? nu poate fi sc2imbat sau modificat pe durata cstoriei.
8n literatura juridic9 comunitatea matrimonial a soilor a fost consacrat prin noiunea de
proprietatea comun 6n de$lm+ie. .ceasta se caracteri#ea# prin urmtoarele:
< are i#$orul 6n actul juridic al cstoriei@
< este legat e7clusi$ de calitatea de so@
< oricare dintre soi poate face singur acte juridice de administrare +i conser$are asupra
bunurilor comune9 c2iar +i acte de dispo#iie cu pri$ire la bunurile mobile9 pre#um3ndu<se
c are mandat de la cellalt so@
< cota<parte a fiecruia dintre soi din bunurile comun nu poate fi determinat9 aceasta
stabilindu<se cu oca#ia unei e$entuale 6mpriri a bunurilor comune@
< soii nu pot dispune prin acte juridice de dreptul asupra bunurilor comune9 deoarece acesta
nu este determinat@
< 6n ca#ul 6mpririi bunurilor comune9 aceasta se $a face 6n funcie de contribuia fiecrui so
la ac2i#iionarea bunurilor.
< soii nu pot intenta unul fa de cellalt aciune posesorie sau aciune 6n re$endicare9 6ntruc3t
nici unul nu e7ercit o posesie e7clusi$.
8n timpul cstoriei oricare dintre soi poate solicita constatarea9 prin 2otr3re judectoreasc9 a
faptului c unul sau mai multe bunuri sunt comune +i nu proprii celuilat so sau c9 dimpotri$9 de+i
sunt dob3ndite 6n timpul cstoriei9 sunt bunuri proprii +i nu comune ambilor soi. .ciunea este
admisibil9 deoarece se clarific situaia unui drept aflat 6n incertitudine.
.ciunea 6n constatarea 6ntinderii drepturilor soilor asupra masei bunurilor aflate 6n proprietatea
lor de$lma+ e inadmisibil9 fiindc ar a$ea drept consecine transformarea dreptului de proprietate
comun de$lma+ 6n proprietate comun pe cote<pri. entru moti$e temeinice9 conform art. 349
alin. *9 C. fam9 bunurile comune se pot 6mpri +i 6n timpul cstoriei.
4< bunurile soilor
Noiunea de &bunuri'
Aegiuitorul 6ntrebuinea# termenul de &bunuri dob3ndite 6n timpul cstoriei'.
.ccepiunea conferit noiunii de &bunuri' este cea din dreptul comun9 ea desemn3nd bunurile
corporale ? mobile +i imobile9 +i bunuri incorporale ? toate drepturi reale9 +i drepturi de crean9
principale +i accesorii.
Categoriile de bunuri ale soilor. -7ist dou categorii de bunuri 6n patrimoniul soilor +i anume:
bunuri comune ambilor soi =art. *)9 Codul familiei> +i bunuri propii fiecruia din soi =art. 3(9
Codul familiei>.
'UNURILE COMUNE ALE SOILOR
otri$it art. 3)9 Codul familiei9 bunurile dob3ndite 6n timpul cstoriei de oricare dintre soi
sunt9 de la data dob3ndirii lor9 bunuri comune ale soilor =alin. (>. Calitatea de bun comun nu trebuie
do$edit =alin. 3>. Corabor3nd aceste dispo#iii cu cele ale art. 3(9 Codul familiei9 putem desprinde
dou condiii pe care trebuie s le 6ndeplineasc9 cumulati$9 un bun pentru a fi calificat ca fiind
comun al ambilor soi:
"< 0unul s fi fost dob3ndit de oricare dintre soi 6n timpul cstoriei
.ceast condiie presupune e7istena a trei elemente constituti$e: noiunea de dob3ndire9
calitatea dob3nditorului +i momentul dob3ndirii bunului.
a) 2oiunea de dob(ndire consacrat de lege 6n cuprinsul art. 3)9 Codul familiei9 trebuie
6neleas 6n sensul c $or fi considerate bunuri comune acelea care au intrat 6n patrimoniul soilor
*4
prin oricare din modurile de dob3ndire reglementate de legea ci$il =originare sau deri$ate>
indiferent dac au fost acd2i#iionate de unul sau ambii soi +i indiferent de natura bunului.
8n ca#ul drepturilor reale9 acestea $or fi considerate dob3ndite de soi indiferent dac au la ba#
un mod originar sau de$iat de dob3ndire. 8nscrierea 6n cartea funciar a unui astfel de drept numai
pe numele unuia dintre soi nu afecte# comunitatea bunului9 dac a fost dob3ndit 6n timpul
cstoriei. 8n ca#ul 6n care 6n actul de dob3ndire figurea# ambii soi9 iar 6n Codul familiei se indic
+i cota fiecruia9 bunul $a fi considerat bun comun 6n de$lm+ie +i nu 6n coproprietate pe cote pri.
8n ca#ul dob3ndirii bunului prin u#ucapiune9 bunul urmea# s fie considerat comun dac
termenul de prescripie a 6nceput s curg 6n timpul cstoriei =u#ucapiunea de 3) de ani>@ 6n ca#ul
celei de ()?*) de ani9 bunul este comun dac data justului titlu se situea# 6n timpul cstoriei.
8n ca#ul dob3ndirii bunului prin acte juridice9 bunul urmea# a fi considerat comun dac actul
juridic este cu titlu oneros@ 6n ca#ul dob3ndirii prin act juridic cu titlu gratuit9 bunul este comun
numai dac dispuntorul preci#ea# c bunul urmea# s fie comun.
Dob3ndirea dreptului de crean 6n patrimoniul comun al soilor poate a$ea ca i#$or orice act
juridic generator de obligaii: delictul ci$il9 gestiunea de afaceri9 6mbogirea fr just temei9 plata
nedatorat.
Creanele dob3ndite 6n timpul cstoriei sunt bunuri comune.
b) alitatea dob(nditorului
Din acest punct de $edere9 singura cerin este calitatea de so9 6n momentul dob3ndirii bunului.
.ceast calitate este dob3ndit 6n momentul 6n care ofierul de stare ci$il constat c sunt
6ndeplinite condiiile legale pentru 6nc2eirea cstoriei9 +i se pierde cu desfiinarea cstoriei prin
di$or9 6ncetarea prin moartea unuia dintre soi sau desfiinarea 6n ca#uri de nulitate.
8n ca#ul desfiinrii cstoriei prin di$or9 pre#umia de comunitate sub#ist +i 6n inter$alul de
timp dintre data pronunrii 2otr3rii +i data rm3nerii ire$ocabile. Fa de teri9 pre#umia de
comunitate 6ncetea# atunci c3nd s<a fcut meniune despre 2otr3rea de di$or pe marginea actului
de cstorie sau la data c3nd ace+tia au aflat despre di$or9 pe o alt cale.
Dac 6ncetea# cstoria prin decesul fi#ic constatat al unuia dinte soi9 bunurile dob3ndite de
soul supra$ieuitor $or fi proprii. 0unurile dob3ndite p3n la data fi7at prin 2otr3re
judectoreasc ca fiind cea a morii $or fi comune. 0unurile dob3ndite de soul supra$ieuitor dup
aceast dat +i p3n la rm3nerea definiti$ a 2otr3rii declarati$e de moarte9 beneficia# pro$i#oriu9
de pre#umia de comunitate.
Dac 2otr3rea judectoreasc declarati$ de moarte este anulat datorit re6ntoarcerii celui
declarat mort9 atunci comunitatea de bunuri re6n$ie retroacti$@ prin urmare bunurile dob3ndite de
soul supra$ieuitor 6ntre data rm3nerii definiti$e a 2otr3rii judectore+ti +i data anulrii 2otr3rii
sunt bunuri comune9 deoarece data dob3ndirii se afla 6n timpul cstoriei.
Nulitatea cstoriei operea# retroacti$9 astfel 6nc3t calitatea de so se consider c nu a e7istat
niciodat +i9 prin urmare9 soii nu au putut dob3ndi bunuri 6n comun. 5oate bunurile ac2i#iionate
$or fi considerate proprii al celui care le<a dob3ndit9 iar cel care a contribuit cu sume proprii de bani
la ac2i#iionarea unor bunuri de ctre cellalt9 $a a$ea un drept de crean sau $a fi considerat
coproprietar9 dac cota sa din bunurile 6n discuie a fost determinat.
rin e7cepie9 6n ipote#a 6n care unul din soi a fost de bun<credin la 6nc2eierea cstoriei nule
sau anulate9 cstoria 6+i $a produce efectele fa de acesta p3n la data c3nd 2otr3rea
judectoreasc rm3ne definiti$. 1oul de bun<credin $a putea beneficia de comunitatea de
bunuri9 ca efect al cstoriei probati$e. Comunitatea de bunuri este alctuit din bunurile dob3ndite
6n timpul cstoriei de soul de rea<credin.
Desprirea 6n fapt a soilor nu atrage 6ncetarea comunitii de bunuri. Faptul c unul dintre soi
nu a contribuit la ac2i#iionarea unor bunuri 6n perioada despririi 6n fapt pre#int importan la
stabilirea contribuiei acestuia la dob3ndirea bunului comun.
c) 1omentul dob(ndirii bunurilor.
*5
entru a de$eni comun ambilor soi9 bunul trebuie dob3ndit 6n timpul cstoriei9 adic 6n
perioada cuprins 6ntre 6nc2eierea +i desfacerea9 6ncetarea sau desfiinarea cstoriei.
Momentul dob3ndirii bunurilor este acela 6n care bunurile intr 6n patrimoniul unuia dintre soi
sau ambilor. Nu pre#int importan momentul intrrii 6n posesia bunului sau momentul reali#rii
creanei.
8n ca#ul 6n care na+terea dreptului de crean +i dob3ndirea pe ba#a acestuia a dreptului de
proprietate au loc 6n timpul cstoriei9 ambele categorii de bunuri sunt comune. Dac aceste
momente nu coincid9 unul situ3ndu<se 6n timpul cstoriei9 iar altul 6n afara cstoriei9 atunci numai
bunul dob3ndit 6n timpul cstoriei este bun comun9 dac nu intr sub incidena art. 3(9 Codul
familiei.
8n ca#ul 6n care bunurile sunt dob3ndite prin acte juridice afectate de modaliti9 se impun
urmtoarele preci#ri.
0unurile dob3ndite 6n timpul cstoriei prin con$eii afectate de termen sunt bunuri comune9 iar
cele 6nstrinate 6n timpul cstoriei prin astfel de con$enii nu mai fac parte din comunitate 6ntruc3t
termenul afectea# numai producerea efectelor.
0unurile ac2i#iionate 6n timpul cstoriei sub condiia suspendrii nu se $or considera bunuri
comune at3t timp c3t nu s<a reali#at condiia. Dac condiia se reali#ea# retroacti$ dup desfacerea
sau 6ncetarea cstoriei9 bunul se consider dob3ndit9 retroacti$9 din momentul contractrii9 bunul
comun depinde de reali#area sau nereali#area condiiei.
0unul comun 6nstrinat9 6n timpul cstoriei sub condiia suspendrii nu $a ie+i di comunitate
c3t timp nu se $a reali#a condiia. Dac se reali#ea# condiia9 bunul se $a considera ie+it din
comunitate din momentul contractrii.
Dac bunul este dob3ndit sub condiie re#olutorie calitatea de bun comun depinde de reali#area
sau nereali#area condiiei. Dac bunul a fost ac2i#iionat 6n timpul cstoriei sub condiie
re#olutorie9 actul juridic produce efecte imediat9 bunul de$enind comun. /eali#area condiiei face ca
ctul juridic s se desfiine#e cu efect retroacti$.
0unul 6nstrinat 6n timpul cstoriei sub condiie re#olutorie se consider ie+it din comunitate.
Dac se reali#ea# condiia9 contractul se $a desfiina cu efect retroacti$9 bunul $a fi considerat ca
aparin3nd comunitii soilor.
2< 0unul s nu fac parte din categoria bunurilor proprii unuia dintre soi.
.rt. 3(9 Codul familiei determin bunurile calificate drept proprii ale fiecruia dintre soi.
-numerarea categoriilor de bunuri proprii din cuprinsul art. 3(9 Codul familiei are caracter
limitati$ +i este de strict interpretare. Criteriile a$ute 6n $edere de legiuitor 6n determinarea
bunurilor prorpii sunt: momentul dob3ndirii 6n raport cu data 6nc2eierii cstoriei =art. 3(9 litera a>@
legtura bunului cu persoana soului =art. 3(9 litera b?e>@ subrogaia real =art. 3(9 litera f>@ criteriul
afectaiunii.
'unur2le ?r3?r22
(> 0unurile dob3ndite 6nainte de 6n2eierea cstorie =art. 3(9 litera a>.
0unurile ac2i#iionate 6nainte de 6nc2eierea cstoriei sunt9 6n principiu bunuri proprii ale
dob3nditorului +i $or pstra acest caracter +i dup 6nc2eierea cstoriei. Dac unul dintre soi
pretinde c anumite bunuri sunt comune9 trebuie s fac do$ada proprietii indi$i#e9 precum +i a
contribuiei sale la dob3ndirea bunului9 6n raport cu care se $a stabili cota<parte cu$enit@ cota<parte
respecti$ constituie bun propriu.
rin analogie +i bunurile dob3ndite ulterior desfiinrii sau 6ncetrii cstoriei sunt bunuri
proprii.
ractica judiciar recunoa+te caracterul de bun comun 6n de$lm+ie imobilului dob3ndit prin
contribuia comun a $iitorilor soi9 dac e7ist con$enie 6n acest sens. O asemenea con$enie este
sub condiie +i determin caracterul comun al bunului9 da la data 6nc2eierii cstoriei.
*4
*> 0unurile dob3ndite 6n timpul cstoriei prin mo+tenire9 legat sau donaie9 afar numai dac
dispuntorul a pre$#ut c ele $or fi comune =art. 3(9 litera b>.
8n ceea ce pri$e+te bunurile dob3ndite prin mo+tenire9 legiuitorul are 6n $edere mo+tenirea
legal9 c3nd transmiterea dreptului succesoral se reali#ea# 6n temeiul legii9 6n considerarea legturii
de rudenie sau a calitii de so supra$ieuitor 6n raport cu de cuius. 0unurile dob3ndite prin
mo+tenire legal $or fi9 6n toate ca#urile9 proprii ale soului mo+tenitor.
Aiberalitile9 legatele +i donaiile sunt fcute 6n considerarea persoanei gratificate. 0unurile
dob3ndite prin aceste acte juridice $or fi proprii sau comune dup cum dispuntorul a urmrit
gratificarea unuia sau a ambilor soi.
Doina dispuntorului cu pri$ire la caracterul bunului poate fi e7primat e7pres sau tacit9 cu
condiia s re#ulte ne6ndoielnic. Do$ada $oinei dispuntorului se poate face prin orice mijloc de
prob. 8n lipsa ei bunul $a fi considerat propriu.
Donaiile 6ntre soi se pot face numai din bunurile proprii. Donaia sub forma darului manual
fcut de un so celuilat so9 6naintea 6nc2eierii cstoriei +i 6n $ederea 6nc2eierii cstoriei9 sunt
bunuri proprii ale soului donatar.
8n ca#ul liberalitilor cu sarcin9 bunul donat sau testat $a fi bun propriu9 numai 6n limita
diferenei dintre emolumentul sarcinii +i $aloarea bunului.
8n practica judiciar s<a decis c sunt bunuri proprii9 bunurile 6nstrinate de ascendent
descendentului9 cu re#er$a dreptului de u#ufruct9 6ntruc3t are caracterul unei liberaliti9 6n timpul
cstoriei prin contribuia prinilor unuia dintre soi 6ntruc3t repre#int o donaie fcut 6n fa$oarea
e7clusi$ a copilului lor.
rin urmare manifestarea de $oin a dispuntorului este 2otr3toare 6n calificarea bunului.
Distingem urmtoarele situaii:
< liberalitatea a fost fcut ambilor soi9 cu meniunea e7pres ca bunul s fie comun<bunul
intr 6n proprietatea 6n de$lm+ie a soilor@
< liberalitatea a fost fcut ambilor soi9 dar fr meniune e7pres ca bunul s de$in comun<
bunul intr 6n proprietatea 6n de$lm+ie a soilor@
< liberalitatea a fost fcut unuia dintre soi9 cu meniunea ca bunul s fie comun<bunul intr
6n proprietatea 6n de$lm+ie a soilor
< liberalitatea s<a fcut numai unuia dintre soi9 fr nici o meniune ? 6n principiu bunul este
propriu al soului gratificat.
8n ceea ce pri$e+te darurile de nunt obi+nuite9 adic acele bunuri care sunt oferite oricruia
dintre soi cu oca#ia celebrrii cstoriei9 se pre#um a fi fcute ambilor soi9 pentru c se pre#um
intenia dispuntorului de a contribui la constituirea minimului patrimonial necesar 6n csnicie. Dac
$aloarea bunului este ridicat sau const 6n sume de bani foarte mari druite unuia dintre soi cu
oca#ia nunii9 atunci acest bun nu intr 6n categoria darurilor obi+nuite +i $or de$eni bunuri proprii9
dac dispuntorul nu a pre$#ut altfel.
3> 0unurile de u# personal +i cele destinate e7ercitrii profesiunii unuia dintre soi =art. 3(9 litera
c>.
Caracterul de bunuri proprii este conferit acelor categorii de bunuri datorit afectaiunii lor
u#ului personal sau profesional al unuia sau altuia dintre soi.
0unurile de u# personal ? pentru a fi considerate bunuri proprii9 bunurile de u# personal trebuie
s 6ndeplineasc urmtoarele condiii:
a> 0unul s fie dob3ndit de unul dintre soi ? este posibil ca bunul s aparin unuia dintre so9
dar s fie folosit de cellalt. -7emplu: autoturism mo+tenit de soie9 dar condus 6n
e7clusi$itate de so sau bijuteriile mo+tenite de so +i purtate de soie. 8n aceast situaie9
destinaia bunului +i folosina lui nu clarific caracterul de bun propriu.
b> 0unul $a fi considerat propriu al celui care 6l folose+te9 indiferent de modul de dob3ndire9 6n
afar de ca#ul 6n care modul de dob3ndire 6l a+ea# 6ntr<o alt categorie artat 6n art. 3(9
*"
Codul familiei. 0unul $a fi propriu soului care 6l folose+te9 c2iar dac a fost dob3ndit cu
mijloace comune@ dob3ndirea trebuie s se fi fcut 6n acest scop. 1oul care a contribuit la
procurarea unui astfel de bun are un drept de crean 6mpotri$a celuilalt so9 nscut din
6mbogirea fr just cau#.
3> 0unul trebuie s aib destinaia u#ului personal +i s fie efecti$ folosit de unul dintre soi.
Cele dou criterii trebuie 6ndeplinite cumulati$. !ntr 6n aceast categorie bunurile destinate
folosinei e7clusi$e a unuia dintre soi: 6mbrcminte9 6nclminte. ;#ul personal poate fi fi#ic sau
intelectual =crile9 re$istele de pescuit9 undia9 2obbI>.
Obiectele de lu7 sunt considerate bunuri comune9 c2iar dac sunt folosite e7clusi$ de un so9
atunci c3nd $aloarea lor este disproporionat fa de ni$elul de $ia al soilor. Calitatea de bunuri
comune sau proprii este o c2estiune de fapt. Dac se do$ede+te c unele obiecte de $aloare au fost
ac2i#iionate pentru in$estirea c2eltuielilor comune ale soilor9 ele $or fi considerate comune9 c2iar
dac au fost folosite 6n e7clusi$itate de ctre unul dintre soi.
0unurile destinate e7ercitrii profesiei sunt acele bunuri carte potri$it naturii +i afectaiunii lor9
ser$esc 6n mod efecti$ u#ului profesional al unuia dintre soi. entru a de$eni bun propriu9 nu este
suficient destinaia acestuia concordat cu profesia e7ercitat de unul dintre soi ci +i 6ntrebuinarea
concret.
Calitatea de bun propriu sub#ist +i 6n ca#ul 6n care inter$in sc2imbri 6n profesia soului. C3nd
unul dintre soi e7ercit concomitent dou sau mai multe profesii bunurile destinate e7ercitrii
fiecreia sunt proprii9 indiferent de caracterul principal sau subsidiar9 de moment sau temporar9
e7cept3nd bunurile care ser$esc unor acti$iti cu titlu $remelnic.
8n ipote#a profesiilor comune ale soilor9 bunurile sunt proprii sub forma coproprietii 6n cote<
pri egale9 oricare dintre soi $a putea do$edi o cot superioar a contribuiei la ac2i#iionarea
bunului9 sau c anumite bunuri sunt proprii9 6ntruc3t se 6ncadrea# 6n alt categorie de bunuri din cel
pre$#ute de art. 3(.
Aa fel ca la bunurile de u# personal9 sunt comune dac au $aloare 6n raport de standardul de
$ia a soilor +i sunt ac2i#iionate din mijloace comune9 cu intenia de capitali#are a unor economii.
4> 0unurile dob3ndite cu titlu de premii sau recompens9 manuscrisele literare sau +tiinifice9
sc2iele +i proiectele artistice9 proiectele de in$enii sau ino$aii9 precum +i alte asemenea bunuri
=art. 3(9 litera d>.
.ceste bunuri sunt proprii datorit aportului e7clusi$ sau calitilor intelectuale deosebite ale
unuia dintre soi9 care le<a obinut sau le<a creat.
< premiul repre#int rsplata oca#ional pentru eforturi remarcabile
< recompensa este bun propriu dac s<a acordat 6n mod e7cepional9 pentru merite deosebite.
Dac au caracter periodic9 fiind incluse 6n salariu9 $or fi considerate bunuri comune =bonus la
salariu9 prim de Crciun9 etc.>.
0unurile enumerate 6n a doua grup au caracter e7emplificati$ +i au ca trstur comun
materiali#area capacitii creatoare9 literare9 artistice sau +tiinifice a unuia dintre soi. 1e are 6n
$edere doar obiectul material care 6ncorporea# opera de creaie intelectual +i asupra cruia autorul
are un drept de proprietate9 distinct de dreptul de autor +i consecinele patrimoniale care decurg din
acesta. 1umele dob3ndite cu titlu de remuneraie cu$enit autorului 6n timpul cstoriei sunt bunuri
comune 6n practica judiciar +i bunuri proprii 6n doctrin. Considerm c renumeraia trebuie
socotit bun comun dac creaia intelectual repre#int o acti$itate obi+nuit a soului.
Dreptul patrimonial de autor dob3ndit prin mo+tenire9 legat sau donaie intr sub incidena art.
3(9 litera b.
5> !ndemni#aia de asigurare sau despgubire pentru pagubele pricinuite persoanei =art. 3(9 litera
e>.
1umele obinute cu acest titlu de unul dintre soi sunt bunuri proprii ale acestuia9 indiferent dac
pro$in dintr<o asigurare contractual sau prin efectul legii. Nu interesea# sursa sumelor care au
ser$it la plata primelor de asigurare.
*%
5e7tul se refer la asigurare de persoane +i nu la asigurare de bunuri9 6n ca#ul creia sumele
6ncasate $or fi bunuri comune sau proprii9 6n funcie de categoria bunurilor asigurate.
De asemenea constituie bun propriu +i despgubirea pentru pagubele pricinuite persoanei unuia
dintre soi ca urmare a faptei ilicite a altei persoane. Dac prejudiciul e str3ns legat de persoan +i
despgubirea sau indemni#aia sunt destinate s refac capacitatea de munc sau s asigure e7istena
persoanei care nu mai este capabil s munceasc9 etc.@ atunci sunt bunuri proprii.
4> Daloarea ce repre#int +i 6nlocuie+te un bun propriu sau bunul 6n care a trecut aceast $aloare
=art. 3(9 litera f>.
.ceast categorie are la ba# principiul subrogaiei reale cu titlu uni$ersal.
De$in bunuri proprii al soilor:
< bunurile dob3ndite prin $alorificarea altui bun propriu@ astfel imobilul ac2i#iionat 6n timpul
cstoriei prin 6ntrebuinarea sumelor pro$enite dintr<o donaie fcut 6n fa$oarea unuia
dintre soi este bun propriu al acestuia9 c2iar dac contractul de $3n#are<cumprare a fost
6nc2eiat pe numele ambilor soi@
< preul obinut din $3n#area unor bunuri proprii sau creana preului de $3n#are<cumprare a
acestora@
< bunul cumprat din sume obinute ca pre din $3n#area bunurilor proprii@
< bunul dob3ndit sau sulta obinut 6n ba#a unui contract de sc2imb a$3nd ca obiect bunuri
proprii@
< indemni#aia de asigurare sau despgubirile datorate pentru daune cau#ate unor bunuri
proprii.
1ubrogaia real poate s produc +i efecte pariale9 dac 6ntr<un bun propriu in$estesc9 6n
$ederea reparrii sau modificrii at3t $alori proprii c3t +i $alori comune sau 6ntr<un bun comun se
in$estesc $alori proprii.
8mbuntirile sau reparaiile efectuate 6n timpul cstoriei aasupra bunului propriu nu
determin9 6n principiu9 sc2imbarea naturii juridice a 2otr3rii9 adic nu<l transform 6n bun comun.
Doar sporul de $aloare $a fi comun. .tunci c3nd 6n urma acestei lucrri bunul este cu totul deosebit
de cel iniial9 bunul $a fi considerat comun@ e o c2estiune de fapt9 apreciat de ctre instana de
judecat.
D3>8:8 4unur2l3r s3;2l3r
(. Do$ada bunurilor comune
otri$it pre$ederilor art. 3)9 alin. (9 Codul familiei9 bunurile dob3ndite 6n timpul cstoriei de
oricare dintre soi9 sunt de la data dob3ndirii lor9 bunuri comune9 calitate care nu trebuie do$edit
=alin. 3>. .cest te7t de lege instituie o pre#umie de comunitate 6n pri$ina bunurilor dob3ndite de
soi 6n timpul cstoriei.
re#umia de comunitate a bunurilor soilor este o pre#umie relati$ +i legal9 care poate fi
rsturnat prin orice mijloc de prob. Celui care contest comunitatea unui bun 6i re$ine sarcina de a
proba c bunul este propriu.
0eneficiul art. 3)9 alin. 39 Codul familiei poate fi in$ocat at3t de soi9 c3t +i de terii interesai9 de
regul creditorii comuni ai soilor.
*. Do$ada bunurilor proprii
.rt. 59 alin. ( din Decretul nr. 3*B(,54 pre$ede c &do$ada c un bun este propriu se $a putea
face 6ntre soi prin orice mijloc de prob'. Corabor3nd acest te7t cu pre$edrile art. ((,(9 Cod ci$il9
6n literatura juridic au fost formulate puncte de $edere diferite 6n pri$ina mijoacelor de prob:
a> 8ntr<o opinie se consider c probaiunea bunurilor proprii se poate reali#a fr nici o
restricie +i 6n toate situaiile9 c2iar +i 6n pri$ina actelor solemne +i 6mpotri$a sau peste
cuprinsul unui 6nscris.
*,
b> 8ntr<o alt prere9 se susine c atunci c3nd dob3ndirea bunului s<a reali#at printr<un act
juridic solemn9 do$ada actului juridic nu se poate face dec3t prin forma cerut de lege pentru
$alabilitatea acelui act juridic@ lipsa probei unui act solemn nu poate fi suplinit prin
administrarea altor probe =e7emplu: do$ada darului manual se face prin faptul predrii>.
c> 1<a e7primat +i opinia conform creia 6n pri$ina actelor juridice sunt admisibile toare
mijloacele de prob reglementate de lege cu condiia s nu se fi 6ntocmit un 6nscris ad
probationem =jurisprudena a consacrat imposibilitatea moral de a preconstitui un 6nscris
6ntre soi>.
rin urmare9 6n raporturile dintre soi9 do$ada calitii de bun propriu a bunurilor dob3ndite prin
fapte juridice =bunuri dob3ndite prin u#ucapiune> se poate face prin orice mijloc de prob. Aa fel +i
6n ca#ul bunului dob3ndit prin subrogaie real.
Do$ada calitii de bun propriu a bunului dob3ndit prin acte juridice derog de la dreptul comun
sub urmtoarele aspecte:
< do$ada c un bun este propriu9 c2iar +i atunci c3nd $aloarea lui este mai mare de *5) lei9 se
$a putea face prin orice mijloc de prob9 numai dac forma scris a actului juridic este
cerut de lege ad protionem. .ctele juridice pentru care legea cere forma scris ad
$aliditatem nu $or putea fi do$edite dec3t prin 6nscrisul respecti$. Nerespectarea formei
cerute de lege atrage nulitatea absolut a actului juridic respecti$ +i deci9 condiia dob3ndirii
$alabile a bunului de ctre unul dintre soi nu e 6ndeplinit =art. ((,(9 alin. (9 Cod ci$il>.
< dac prile dein un 6nscris cerut ad probationem9 do$ada cu martori poate fi primit
6mpotri$a +i peste cuprinsul 6nscrisului do$editor al actului juridic =art. ((,(9 alin. *>.
< mrturisirea e7trajudiciar oral este acceptat ca mijloc de prob 6n toate ca#urile 6n care
do$ada cu martori este admis. 8n ceea ce pri$e+te mrturisirea judiciar este admisibil
numai c3nd constituie un fapt probator9 fapt material care din moment ce a fost do$edit
printr<un mi7 de probe9 este folosit la r3ndul lui pentru a do$edi o 6mprejurare determinant
6n soluionarea pricinii.
Mrturisirea este inadmisibil atunci c3nd este de natur s duc la pierderea unui drept sau la
decderea dintr<un drept asupra cruia autorul ei nu poate face tran#acie9 prin urmare9 renunarea la
beneficiul comunitii este lo$it de nulitate absolut. Mrturisirea ca mijloc de prob este lsat la
aprecierea instanei.
8n ceea ce pri$e+te condiiile procedurale de administrare a probelor9 art. 59 alin. ( din Decretul
nr. 3*B(,54 nu derog de la dispo#iiile art. (%,9 Cod de procedur ci$il9 6n sensul c un so nu
poate do$edi calitatea de bun propriu cu martori care s fie rude sau afini p3n la gradul al 3<lea
inclusi$.
8n raporturile dintre soi +i teri9 do$ada calitii de bun propriu se face diferit9 dup cum este
$orba de cstorii 6nc2eiate anterior sau ulterior punerii 6n aplicare a codului familiei =( februarie
(,54>.
1unt teri acele persoane care nu se afl 6n nici un raport juridic cu soii9 succesorii cu titlu
particular ai soilor9 creditorii c2irografari care in$oc un drept propriu =dreptul de solicita re$ocarea
actelor 6nc2eiate 6n fraud prin promo$area aciunii pauliene>.
8n ipote#a cstoriei 6nc2eiate anterior datei de ( februarie (,549 do$ada calitii de bun propriu
se poate face fa de ter prin orice mijloc de prob. Dispo#iiile se aplic numai bunurilor proprii
dob3ndite anterior intrrii 6n $igoare a Codului familiei. 0unurile dob3ndite ulterior9 c2iar 6n ca#ul
cstoriei anterioare datei de ( februarie sunt supuse regulilor de drept comun9 6ntruc3t se pre#um
c soii au cunoscut regimul matrimonial instituit de Codul familiei. 8n ca#ul cstoriei 6nc2eiate
dup data intrrii 6n $igoare a Codului familiei9 do$ada calitii de bun propriu se face 6n condiiile
dreptului comun.
3)
5erele persoane9 6n raporturile dintre ele +i 6n raporturile cu soii9 $or putea face do$ada calitii
de bun propriu prin orice mijloace de prob9 6ntruc3t ele nu posed 6nscrisurile pe care soii le<au
6ntocmit 6n acest sens.
Dre?tur2le s3;2l3r 8su?r8 4unur2l3r 73mune B2 ?r3?r22
(. re#umia mandatului tacit reciproc de repre#entare 6ntre soi.
.rt. 359 Codul familiei dispune c soii administrea# +i folosesc 6mpreun bunurile comune +i
dispun tot astfel de ele =alin. (>. Oricare dintre soi9 e7ercit3nd singur acest drept este socotit c are
+i consimm3ntul celuilalt so9 cu toate c niciunul dinte soi nu poate 6nstrina un teren sau o
construcie ce face parte din bunurile comune dac nu are consimm3ntul e7pres al celuilalt so
=alin. *>.
/egula mandatului tacit reciproc de repre#entare 6ntre soi este legat indisolubil de calitatea de
so +i funcionea# pe toat durata cstoriei.
!#$orul mandatului tacit de repre#entare se afl 6n lege9 +i nu 6n $oina soilor.
.ceast regul are un caracter imperati$9 adic nici unul dintre soi nu ar putea9 prin
manifestarea contrar de $oin9 s o 6nlture.
Caracterul relati$ const 6n faptul c soul neparticipant la actul juridic respecti$ poate face
do$ada c s<a opus la 6nc2eierea lui9 fapt care $a atrage anularea actului juridic@ opo#iia c2iar
do$edit nu $a putea fi opus terului de bun<credin cu care s<a contractat. entru anularea actului
juridic 6nc2eiat de unul dintre soi 6n ba#a mandatului tacit reciproc trebuie do$edit at3t lipsa
consimm3ntului soului necontractant c3t +i reaua<credin a terului contractant.
ractica judiciar a stabilit reaua<credin a terului atunci c3nd e7ist opunere e7pres din
partea soului neparticipant la 6nc2eierea actului juridic9 dar +i c3nd aceast opunere poate fi dedus
din fapte sau 6mprejurri care au semnificaia lipsei consimm3ntului soului repre#entat. Aipsa
consimm3ntului poate fi desprins din faptul separaiei soilor9 atunci c3nd s<a introdus o cerere de
di$or9 soul necontractant a cerut punerea bunului sub sec2estru9 etc..
Opunerea soului este o c2estiune de fapt9 lsat la aprecierea instanei judectore+ti9 care o pot
cen#ura dac 6mbrac forma abu#ului de drept sau nu este 6n interesul comunitii.
Domeniul de aplicare
Constituie obiect al dreptului de repre#entare reciproc 6ntre soi actele de administrare9 de
folosin9 precum +i actele de dispo#iie pri$itoare la bunurile comune.
.ctele de administrare a bunurilor comune sunt acelea prin care se urmre+te $alorificarea
bunurilor9 fr a se ajunge la 6nstrinarea lor. 1unt de asemenea acelea care tind la e7ploatarea
normal a patrimoniului9 precum +i la 6ntrebuinarea $eniturilor.
ot fi clasificate 6n:
< acte de administrare prin natura lor9 care se refer la un bun i#olat: dreptul de 6nc2iriere pe
durat determinat =p3n la 5 ani9 peste 5 ani este act de dispo#iie>9 e7ecutarea unor
reparaii la bunurile comune
< acte de administrare prin scopul lor9 raportate la patrimoniu 6n 6ntregul su: $3n#area
fructelor naturale supuse pierii sau stricciunii9 aciunile posesorii9 calea de atac declarat
numai de unul dintre soi 6n cadrul procesului a$3nd ca obiect un bun comun.
.ctele de folosin ? legiuitorul are 6n $edere accepiunea larg a noiunii de &folosin'9
inclu#3nd at3t facultatea soilor de a 6ntrebuina 6mpreun bunurile comune c3t +i 6ndreptirea de a
culege +i percepe fructele pe care bunurile le produc. -7emplu: 6ntreruperea cursului prescripiei
e7tincti$e9 efectuarea reparaiilor necesare +i urgente.
.ctele de dispo#iie cuprind at3t acte de dispo#iie juridic =6nstrinarea sau gre$area unui bun9
renunarea la un drept>99 c3t +i acte de dispo#iie material =distrugerea sau consumarea bunului>.
3(
Din interpretarea dispo#iiilor art. 359 alin. *9 Codul familiei re#ult c dreptul de repre#entare
este recunoscut soilor 6n pri$ina actelor de dispo#iie dac au ca obiect bunuri mobile comune9
indiferent de $aloarea lor.
Auarea 6n posesie sau deinerea unui bun comun de ctre unul dintre soi9 fr consimm3ntul
celuilalt so constituie infraciunea de furt9 iar fapta unuia dintre soi de a<+i 6nsu+i sau de a dispune
pe nedrept de unul sau mai multe bunuri comune aflate 6n detenia sa e7clusi$ constituie
infraciunea de abu# de 6ncredere.
.plicarea sanciunilor penale nu 6nltur posibilitatea anulrii actului de dispo#iie 6nc2eiat de
soul fptuitor. Condamnarea unuia dintre soi pentru aceste infraciuni 6ndrepte+te pe cellalt so
s solicite protejarea bunurilor comune 6n timpul cstoriei.
Aimitele mandatului tacit reciproc de repre#entare:
(> 0imite legale ? art. 359 alin. *9 Codul familiei instituie o detogare de la regul9 pentru actele
de 6nstrinare sau gre$are a imobilului comun9 6n ca#ul crora consimm3ntul soului neparticipant
la 6nc2eierea actului juridic nu se mai presupune
(. .ctele de dispo#iie cu pri$ire la imobile ? soii nu pot 6nc2eia acte de dispo#iie a$3nd ca
obiect un imobil fr consimm3ntul e7pres al celuilalt so. Dispo#iiile art. 359 alin. *9
Codul familiei a fost e7tins +i la celelate bunuri imobile9 altele dec3t cele prin natura lor
=terenuri9 construcii> adic la cele prin destinaie +i la cele prin obiect la cares e refer
=u#ufructul bunurilor imobile9 superficii9 ser$itui9 aciuni 6n re$endicarea imobilelor>.
*. .ctele de dob3ndire cu titlu oneros a bunurilor imobile prin 6ntrebuinarea unor sume de
bani comune pot fi 6nc2eiate9 6n mod $alabil9 de oricare dintre soi9 fr a fi necesar
consimm3ntul e7pres al ambilor soi. 1oluia a fost criticat 6n doctrin +i 6n practica
recent9 6ntruc3t s<ar ajunge la ac2i#iionarea unui bun imobil de ctre unul dintre soi9 c2iar
+i atunci c3nd ar e7ista opunere din partea celuilalt9 asimil3ndu<se9 astfel actele de reali#area
dreptului cu cele de conser$are.
3. .ntecontractul de $3n#are<cumprare 6nc2eiat de ctre unul dintre soi 6n calitate de
promitent pri$itor la imobilul comun este $alabil9 6ntruc3t nu are ca efect modificarea9
transferul sau stingerea unui drept real e7istent 6n patrimoniul soilor9 ci d na+tere la
obligaia de a face 6n sarcina soului promitent. .ceast con$enie nu diminuea#
patrimoniul comun al soilor. .tunci c3nd 6n ba#a acestui antecontract se solicit instanei s
pronune o 2otr3re judectoreasc care s in loc de contract de $3n#are<cumprare este
necesar consimm3ntul e7pres al ambilor soi.
4. .ciunea 6n 6mpreala bunurilor comune este asimilat cu actele de 6nstrinare. De+i
6mpreala nu are caracter constituti$ de drept9 ci numai declarati$9 6n practica judiciar s<a
decis c la 6mprirea bunurilor comune trebuie s participe ambii soi.
5. .ctele juridice cu titlu gratuit 6ntre $ii ? de+i nu sunt e7ceptate in terminis de la pre#umia
mandatului tacit reciproc de repre#entare9 fac necesar consimm3ntul ambilor soi. rin
e7cepie9 oricare dintre soi poate face singur acte de dispo#iie sub forma darului manual
pentru c acesta9 a$3nd o $aloare redus9 se presupune c nu $a afecta semnificati$
patrimoniul soilor. 8n pri$ina actelor de#interesate9 prin care se procur altei persoane un
folos material fr a mic+ora patrimoniul comun pot fi 6nc2eiate 6n temeiul mandatului de
repre#entare.
4. .ciunea 6n re$endicare prin care se solicit instanei recunoa+terea dreptului de proprietate
asupra unui bun determinat +i obligarea p3r3tului la restituirea posesiei bunului pre#int
interes sub aspectul participrii 6n calitate de parte 6n proces a unuia sau a ambilor soi.
1<au conturat dou opinii:
3*
< aciunea 6n re$endicare este un act de dispo#iie +i este necesar participarea ambilor soi 6n
calitate de parte ? opinia majoritar@
< aciunea 6n re$endicare este un act de conser$are a bunului comun +i oricare dintre soi are
calitate procesual.
.tunci c3nd aciunea 6n re$endicare pri$e+te un bun comun9 dac acesta este mobil9 ea poate fi
introdus numai de unul dintre soi 6n ba#a pre#umiei de mandat tacit reciproc9 iar dac bunul este
imobil pre#umia nu mai operea#. 8n ultima situaie ambii soi trebuie s participe ca pri la proces9
at3t 6n situaia 6n care sunt reclamani9 c3t +i atunci c3nd sunt p3r3i.
*> 0imite convenionale
8ntruc3t pre#umia de mandat tacit reciproc de repre#entare are caracter relati$9 soilor le este
6ngduit s stabileasc9 de comun acord sau prin manifestarea unilateral de $oin9 unele limitri9 6n
sensul c anumite acte juridice care pot fi 6nc2eiate $alabil de ctre un singur so9 s poat s fie
6nc2eiate numai cu consimm3ntul e7pres al ambilor. -ste necesar ca derogrile s fie particulare9
speciale9 6n sensul c $or fi determinate cu e7actitate actele juridice care nu $or fi $alabil 6nc2eiate
dec3t a$3nd manifestarea de $oin a fiecrui so.
Ca#uri speciale de e7ercitare a mandatului tacit reciproc:
(> Desprirea 6n fapt a soilor.
Mandatul tacit reciproc funcionea# pe toat durata cstoriei9 c2iar dac soii triesc desprii.
8n practica judiciar a fost consacrat punctul de $edere opus9 6n sensul c 6n aceast perioad9
consimm3ntul nu mai poate fi presupus9 ci trebuie do$edit.
*> Dispariia unui so sau punerea sub interdicie a unui so.
Dac s<a instituit curatela sau tutela9 curatorul sau tutorele poate s 6nc2eie acte de administrare
6n ba#a temeiului mandatului pre#umat sau s se opun la 6nc2eierea actelor pe care cellalt ar $rea
s le fac. Curatorul sau tutorele poate 6nc2eia acte de dispo#iie cu consimm3ntul celuilalt so +i
cu 6ncu$iinarea prealabil a autoritii tutelare.
3> /ectificarea datei morii sau anularea 2otr3rii declaratoare de moarte
< persoana care a 6nc2eiat actul de dispo#iie 6n calitate de persoan cstorit +i retroacti$9
apare ca necstorit ? actul e $alabil cu pri$ire la bunurile comune care la acea dat
apreau ca bunuri comune9 c2iar +i dac nu a e7istat consimm3ntul celuilalt so.
< persoana necstorit de$ine retroacti$ cstorit ? actul de dispo#iie pri$ind bunurile are
un de$enit9 retroacti$9 comune este anulabil
5erul cu care s<a contractat se afl 6ntr<o eroare comun9 in$incibil9 astfel 6nc3t9 nefiind de rea<
credin este aprat de o e$entual aciune 6n anulare.
1anciuni
.ctul de 6nstrinare sau de gre$are a$3nd ca obiect construcii sau terenuri9 6nc2eiate de unul
dintre soi9 fr consimm3ntul e7pres a celuilalt so9 este lo$it de nulitate relati$9 dreptul la
aciune fiind supus termenului general de prescripie e7tinci$9 socotit de la data c3nd soul a aflat
de faptul 6nc2eierii actului juridic. .ctul poate fi confirmat e7pres sau tacit de soul necontractant9
iar dac ratificarea nu are loc9 actul e lo$it de nulitate relati$ 6n 6ntregul su. -l nu $a de$eni $alabil
prin efectul partajrii bunului comun.
Nulitatea operea# indiferent de buna sau reaua<credin a terului dob3nditor. Dac e de bun<
credin9 restituie preul9 pstrea# fructele culese anterior promo$rii aciunii 6n abulare9 iar dac
este de rea<credin 6napoia# $aloarea de 6nlocuire a bunului +i fructele =art. 359 alin. *>.
)m?1r;2re8 4unur2l3r 73mune Cn t2m?ul 71s1t3r2e2
8n principiu9 art. 349 alin. *9 Codul familiei9 permite 6n mod e7cepional 6mprirea 6n timpul
cstoriei9 pe cale judiciar9 a bunurilor comune 6n 6ntregime sau 6n parte.
33
8mprirea poate a$ea loc numai atunci c3nd: e7ist moti$e temeinice 6n susinerea cererii de
6mpreal +i se poate face la cererea oricruia dintre soi sau a creditorilor personali ai oricruia
dintre soi.
(> 8mprirea bunurilor comune la cererea oricruia dintre soi ? 6n timpul cstoriei poate fi
dispus de ctre instana de judecat9 atunci c3nd e7ist moti$e temeinice. Noiunea de moti$e
temeinice nu beneficia# de o determinare legal. 8nelesul su a fost stabilit de teoria +i practica
judiciar. 5eimeinicia moti$elor in$ocate 6n susinerea cererii de 6mprire a bunurilor comune $a fi
stabilit 6n raport cu cererea de partajare =e7emplu: $iolena soului ? moti$ de di$or@
imposibilitatea material de a susine un copil din afara cstoriei>. 1impla desprire 6n fapt a
soilor nu constituie moti$ temeinic pentru 6mprirea bunurilor comune9 dec3t coraborat cu alte
6mprejurri: 6nstrinarea sau degradarea bunurilor comune de ctre unul dintre soi9 relaii de
concubinaj a soului rmas 6n locuina proprietate de$lma+. De asemenea instana poate dispune
partajarea bunurilor comune 6n timpul cstoriei +i atunci c3nd e7ist o 2otr3re penal de
condamnare a unuia dintre soi pentru furt sau abu# de 6ncredere.
artajul bunurilor comune 6n timpul cstoriei are caracter judiciar. 1unt supuse partajului
bunurile comune e7istente 6n momentul reali#rii 6mpririi9 fie 6n totalitatea lor9 fie numai 6n parte.
artajul are caracter definiti$9 adic bunurile atribuite fiecruia dintre soi de$in bunuri proprii ale
acestora9 retroacti$9 din momentul dob3ndirii lor. 8mprirea bunurilor comune nu 6nltur regimul
legal al comunitii de bunuri.
.ciunea 6n 6mprirea bunurilor comune 6n timpul cstoriei poate fi primit pe toat durata
cstoriei9 inclusi$ ulterior promo$rii unei aciuni a$3nd ca obiect desfacerea cstoriei9 p3n 6n
momentul rm3nerii ire$ocabile a 2otr3rii de di$or. rocedura urmat 6n soluionarea cererii este
cea aplicabil pentru judecata oricrei cereri de 6mpreal pri$ind bunuri asupra crora prile au un
drept de proprietate comun9 pre$#ut de art. ("3(9 Cod de procedur ci$il.
Dreptul la aciune are caracter personal@ decesul unui so atrage soluia respingerii cererii ca
fiind lipsit de obiect@ judecata neput3nd fi continuat de mo+tenitorii defunctului. 1oul
supra$ieuitor 6+i $a $alorifica preteniile 6n cadrul procedurii succesorale.
!nstana competent din punct de $edere material este tribunalul speciali#at9 iar teritorial9
instana de la domiciliul sau re+edina p3r3tului. Dac printre bunurile supuse partajului se afl +i un
imobil $a fi competena instana 6n a crei circumscripie teritorial se afl situat imobilul.
*> 8mprirea bunurilor comune la cererea creditorilor personali ai unuia dintre soi ? potri$it art.
339 alin. *9 Codul familiei9 dup urmrirea bunurilor proprii ale soului debitor9 creditorul su
personal poate cere urmrirea bunului comun9 6ns numai 6n msura acoperirii creanei sale. Dreptul
creditorilor personali ai oricruia dintre soi de a cere 6mpreala bunurilor comune ale soilor are
caracter de e7cepie +i poate fi $alorificat de ace+tia fie pe cale principal9 prin promo$area cererii
de c2emare 6n judecat9 fie pe cale incident9 6n cadrul contestaiei la e7ecutare.
Dreptul de urmrire aparine tuturor creditorilor personali. Ordinea de urmrire a bunurilor ?
mai 6nt3i cele proprii9 apoi partajarea celor comune ? este imperati$. Aimita $aloric 6n care
urmea# a se face partajul este determinat de cuantumul creanei rmas neacoperit. 0unurile
atribuite soului debitor9 care e7ced ne$oii de 6ndestulare a creditorului rm3n proprii ale acestuia.
Cererea creditorilor personali poate a$ea ca obiect numai bunurile e7istente 6n patrimoniul
comun al soilor la data partajului9 nu +i bunurile $iitoare. 8n timpul procesului9 creditorul
beneficia# de pre#umia de comunitate a bunurilor supuse 6mprelii.
otri$it art. 4))J9 Cod procedur ci$il9 6mprirea bunurilor proprii comune se poate face la
cererea prii interesate9 +i 6n cadrul contestaiei la e7ecutare. .tunci c3nd urmrirea datoriilor
personale ale oricruia dintre soi poart +i asupra unor bunuri comune9 soul ter9 soul debitor sau
creditorul pot s solicite 6mprirea bunurilor comune 6n msura necesar acoperii integrale a
creanei.
DATORIILE SOILOR
34
Datoriile comune ale soilor
otri$it art. 3*9 Codul familiei sunt datorii ale comunitii pentru care soii rspund cu bunurile
lor comune:
< litera a ? c2eltuielile fcute cu administrarea oricruia dintre bunurile comune@
< litera b ? obligaiile contractate 6mpreun de ctre soi@
< litera c ? obligaiile contractate de fiecare dintre soi pentru 6mplinirea ne$oilor obi+nuite ale
csniciei@
< litera d ? obligaia de a repara prejudiciul cau#at prin 6nsu+irea ilicit a unor bunuri
proprietate public9 dac prin acestea au sporit bunurile comune ale soilor.
(> C2eltuielile fcute cu administrarea oricruia dintre bunurile comune
1unt asimilate c2eltuielilor de administrare toate obligaiile asumate de soi sau impuse de lege
6n $ederea 6ntreinerii +i punerii 6n $aloare a bunrilor9 dar +i c2eltuielile de conser$are a bunurilor
comune. Datoria contractat de unul dintre soi $a fi comun numai dac a ser$it 6n mod efecti$
conser$rii9 6ntreinerii sau $alorificrii unor bunuri comune. 8n temeiul pre#umiei de mandat tacit
reciproc9 actul juridic prin care se contractea# o obligaie 6n legtur cu dreptul de administrare a
bunului comun poate fi 6nc2eiat 6n mod $alabil de un singur so. C3nd actul juridic s<a 6nc2eiat de
un so 6n pofida opunerii celuilalt9 datoria contractat $a fi personal.
*> Obligaiile contractate de soi 6mpreun ? singura cerin legal este caracterul comun al
datoriei soilor. Determinarea $a fi fcut numai dac are legtur cu ne$oile csniciei. 5e7tul nu are
6n $edere participarea efecti$ a ambilor soi la 6nc2eierea actului juridic9 6ntruc3t orice obligaie
asumat de ctre unul dintre soi cu pri$ire la bunurile comune9 $a fi comun9 sub re#er$a
neopunerii celuilalt so.
Dor fi considerate comune9 potri$it literei b9 acele obligaii care au i#$orul 6n actul juridic de
dispo#iie pri$ind bunurile imobile comune.
3> Obligaiile contractate de fiecare dintre soi pentru 6mplinirea ne$oilor obi+nuite ale csniciei
? criteriul a$ut 6n $edere este cel al afectaiunii datoriei comune destinat s acopere ne$oile
obi+nuite ale familiei.
Coninutul noiunii de &ne$oi obi+nuite ale cstoriei' se $a determina 6n raport de ni$elul de
trai al soilor. C2eltuielile de lu7 $or fi considerate personale ale soului contractant9 care $a
rspunde cu bunurile sale proprii. De regul9 sunt considerate astfel c2eltuielile legate de procurarea
alimentelor9 medicamentelor9 obiectelor de u# personal9 6ntreinere9 c2irie9 mobilier9 etc.
Opunerea soului repre#entat 6n ba#a mandatului tacit pre#umat9 cunoscut de creditorul
contractant9 face ca datoria s fie personal a soului participant la 6nc2eierea actului juridic.
4> Obligaia de a repara prejudiciul cau#at prin 6nsu+irea ilicit a unor bunuri proprietate public9
dac +i 6n msura sporului 6nregistrat de comunitate prin faptul 6nsu+irii ? pentru angajarea
rspunderii soilor cu bunurile lor comune 6n $ederea reparrii prejudiciului cau#at prin fapta ilicit
a unuia dintre ei trebuie 6ndeplinite urmtoarele condiii:
a> s e7iste un prejudiciu patrimonial re#ultat al faptei ilicite comise de ctre unul dintre soi.
1e are 6n $edere at3t dreptul de proprietate public9 c3t +i celelalte drepturi reale care se
6ntemeia# pe dreptul de proprietate public.
b> prejudiciul s fie reali#at prin 6nsu+irea unui bun propritate public. rin &6nsu+ire' trebuie
s 6nelegem at3t acti$itatea cu caracter infracional9 c3t +i delictul ci$il.
c> faptul 6nsu+irii s fi fost s$3r+it de ctre unul dintre soi ? fptuitorul trebuie s aib
calitatea de so 6n momentul comiterii faptei. Dac 6nsu+irea s<a produs anterior 6nc2eierii
cstoriei9 soii nu sunt inui s rspund cu bunurile comune9 c2iar dac foloasele ilicite
procurate astfel au fost 6ntrebuinate 6n timpul cstoriei9 pentru c bunurile procurate astfel9
6n ba#a subrogaiei reale $or fi proprii.
35
d> masa bunurilor comune s fi 6nregistrat un spor prin ac2i#iionarea de noi bunuri9 prin
cre+tera $aloric a bunurilor e7istente sau prin e$itarea deprecierii unor bunuri din
patrimoniu comun.
e> 6ntre faptul 6nsu+irii s$3r+it de unul din soi +i sporul $alorii bunului s e7iste legtur de
cau#alitate@ raportul de cau#alitate poate fi do$edit prin orice mijloc de prob. ;rmrirea nu
poart numai asupra bunului care materiali#ea# sporul de $aloare9 ci a oricruia dintre
bunurile aflate 6n patrimoniul comun al soilor.
entru toate aceste creane9 creditorul poate urmri bunurile comune ale soilor. Creditorul
beneficia# de pre#umia de comunitate9 soul interesat $a putea 6ns s o rstoarne +i s e$ite
e7ecutarea silit asupra unor bunuri comune. Dac dup epui#area bunurilor comune9 datoria nu este
acoperit9 creditorul $a putea urmri bunurile proprii ale fiecruia dintre soi. Fiecare dintre soi $a
fi inut la jumate din $aloarea creanei rmas neacoperit. Ordinea aceasta este imperati$.
Dac obligaiile sunt indi$i#ibile sau solidare9 creditorul comun $a putea urmri pe oricare
dintre soi pentru $aloarea 6ntregii creane rmas neacoperit. 8n raporturile dintre soii debitori se
aplic regulile de drept comun. Contribuia soilor la datoriile comune 6n timpul cstoriei $a fi
considerat egal. Dac 6n urma 6mprelii se $a stabili c unul dintre soi a participat la acoperirea
datoriilor comune cu mai mult dec3t 6i re$enea9 se $a putea 6ntoarce 6mpotri$a celuilalt pentru
diferen.
'. EFECTELE PERSONALE ALE C!S!TORIEI
@RAPORTURILE PERSONALE DINTRE SOI<
(. Numele soilor =art. *"9 alin. (> ? Aa 6nc2eierea cstoriei9 $iitorii soi $or declara ofieruliui
de stare ci$il numele pe care urmea# s<l poarte 6n timpul cstoriei. Diitorii soi pot opta pentru
una dintre cele trei posibiliti legale:
a> fiecare dintre ei $a pstra numele a$ut la data 6nc2eierii cstoriei@
b> $or a$ea ca nume comun numele oricruia dintre ei@
c> numele lor reunite.
-numerarea e limitati$9 soii neput3nd alege o $ariant intermediar. 1oii sunt obligai s
poarte numele ales pe toat durata cstoriei.
1oii pot solicita sc2imbarea numelui de familie pe cale administrati$9 6n condiiile art. 49
punctul *9 litera i din Ordonana de Cu$ern nr. 4(B*))3 pri$ind dob3ndirea +i sc2imbarea pe cale
administrati$ a numelui persoanei fi#ice9 opt3nd pentru numele de familie dob3ndit la na+tere de
ctre unul dintre ei sau s re$in fiecare la numele a$ut anterior cstoriei. Dac numai unul dintre
soi dore+te sc2imbarea numelui de familie comun 6n timpul cstoriei trebuie s aib +i
consimm3ntul celuilalt so dat 6n form autentic. 1c2imbarea numelui de familie al unuia dintre
soi nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt so.
Dac unul dintre soi este adoptat 6n timpul cstoriei +i are nume comun cu cellalt so9 potri$it
art. 539 alin. 4 din Aegea nr. *"3B*))4 pri$ind regimul juridic al adopiei9 soul adoptat poate lua
numele adopatatorului numai dac cellt so 6+i e7prim consimm3ntul 6n acest sens. Dup acest
moment9 soii $or a$ea nume diferite.
*. Obligaia de sprijin moral reciproc =art. *9 Codul familiei> const 6n 6ndatorirea pe care o are
fiecare so de a acorda celuilat ajutor9 6n ca#ul 6n care acesta are ne$oie pentru dep+irea situaiilor
dificile.
34
Aegiuitorul nu determin coninutul concret al obligaiei.
3. Obligaia de fidelitate nu este pre$#ut e7pres de legiuitor9 ci reiese indirect din unele
pre$edri din Codul familiei ? pre#umia de paternitate e fondat pe ideea respectrii de ctre soie a
obligaiei de fidelitate.
4. Obligaia de coabitare ? cstoria implic +i traiul comun 6n cadrul aceluia+i domiciliu.
Domiciliul comun nu este de esena cstoriei. entru moti$e 6ntemeiate soii pot con$eni ca
temporar9 s aib locuine separate. /efu#ul nejustificat de a locui 6mpreun cu cellalt so poate
constitui moti$ de di$or. ri$area de locuin a unuia dintre soi de ctre cellalt so9 prin alungarea
sau refu#ul de a<l primi 6n locuina ce constituie domiciliul comun9 poate constitui infraciunea de
abandon de familie sau contra$enie. /eintegrarea 6n locuin poate fi dispus la cerere9 de instana
de judecat9 pe calea ordonanei pre+ediniale.
8n situaii e7treme9 instana poate adimite aciunea 6n e$acuarea soului care s$3r+e+te fapte
deosebit de gra$e9 care pun 6n pericol $iaa9 integritatea sau sntatea celuilalt so ori a copiilor.
-$acuarea se poate dispune c2iar 6mpotri$a soului proprietar e7clusi$ al locuinei. /elati$ la
raporturile personale dintre soi legea nu pre$ede soluie pentru situaia 6n care 6ntre soi inter$in
ne3nelegeri. .cestea pot constitui moti$e de di$or.
&. DESFACEREA C!S!TORIEI
Di$orul stinge9 la data rm3nerii ire$ocabile a 2otr3rii judectore+ti9 efectele cstoriei 6n
raporturile dintre soi. Desfacerea cstoriei poate fi pronunat9 potri$it art. 3%9 Codul familiei9 fie
la iniiati$a unuia dintre soi9 fie pe temeiul consimm3ntului ambilor soi.
DESFACEREA C!S!TORIEI LA INIIATIVA UNUIA DINTRE SOI
Din interpretarea art. 3%9 alin. ( +i alin. 39 Codul familiei9 deducem urmtoarele condiii ce
trebuie 6ntrunite cumulati$:
< e7istena unor moti$e temeinice@
< $tmarea gra$ a relaiilor dintre soi@
< imposibilitatea continurii cstoriei.
Moti$ele temeinice de di$or
Aegiuitorul a lsat instanei de judecat libertate deplin 6n aprecierea temeiniciei moti$elor
in$ocate 6n cererea de di$or promo$at de unul dintre soi. 8n practica judiciar au fost reinute ca
fiind moti$e temeinice: actele de $iolen fi#ic sau $erbal a unuia dintre soi9 infidelitatea9
e7istena unei nepotri$iri de ordin fi#iologic9 boal gra$ sau incurabil a unuia dintre soi care
afectea# raporturile dintre soi@ desprirea 6n fapt dac are caracter definiti$ etc.
Moti$ele de di$or in$ocate +i do$edite 6ncursul procesului de di$or permit instanei s
stabileasc culpa soilor 6n destrmarea csniciei.instana poate pronuna di$orul din $ina ambilor
soi sau din culpa e7clusi$ a soului p3r3t. Di$orul nu poate fi pronunat dac din probele
administrate reiese culpa e7clusi$ a soului reclamant9 iar soul p3r3t nu a formulat cerere
recon$enional prin care s solicite +i el desfacerea cstoriei.
!nstana poate pronuna di$orul din $ina ambilor soi9 dac aceasta reiese din probele
administrate9 c2iar dac numai unul dintre ei a fcut cerere de di$or.
Dino$ia soilor stabilit de instana de judecat9 are consecine directe asupra obligaiei de
6ntreinere 6ntre soi9 6n sensul c soul din a crui culp e7clusi$ a fost pronunat di$orul nu $a
putea beneficia de dreptul la 6ntreinere din partea fostului so dec3t timp de un an de la desfacerea
cstoriei =art. 4( alin.4 Codul familiei>@ are consecine +i asupra atribuirii locuinei comune.
Aa cererea ambilor soi9 2otr3rea prin care se pronun desfacerea cstoriei nu se $a moti$a.
!nstana e obligat s se pronune cu pri$ire la culpa soilor9 cu e7cepia ca#urilor pre$#ute de art.
3%9 alin. 39 Codul familiei9 c3nd starea sntii unuia dintre soi face imposibil continuarea
cstoriei.
3"
DESFACEREA C!S!TORIEI PRIN ACORDUL SOILOR poate fi pronunat9 potri$it
art. 3%9 alin. * dac sunt 6ndeplinite urmtoarele condiii:
a> p3n la data cererii de di$or a trecut cel puin un an de la 6nc2eierea cstoriei ? at3t 6nainte
c3t +i dup 6mplinirea termenului de un an9 oricare dintre soi poate introduce aciunea de
di$or potri$it art. 3%9 alin. ( +i alin. 39 Codul familiei9 fiind inut s fac do$ada moti$ului
de di$or.
!ntroducerea aciunii de di$or 6nainte de un an 6n temeiul art. 3%9 alin. * duce la respingerea ei
ca fiind prematur formulat.
Aa calculul termenului de un an nu se $a lua 6n considerare #iua 6nc2eierii cstoriei9 #iua de
plecare fiind a doua #i de cstorie =() mai *))3?(( mai *))4> ? este un sistem intermediar de
calcul9 nici pe #ile pline9 nici pe #ile libere.
b> nu e7ist copii minori re#ultai din cstorie ? legea are 6n $edere copiii minori la data
cererii de di$or9 re#ultai din cstoria a crei desfacere se cere. !ntr 6n categoria copiilor
minori re#ultai din cstorie +i copiii adoptai de ambii soi9 precum +i copilul conceput dar
nenscut la data introducerii aciunii. -7istena copiilor majori sau a copiilor pro$enii din
cstoriile anterioare sau din afara cstoriei9 nu 6mpiedic desfacerea cstoriei. -ste
admisibil di$orul prin consimm3ntul prinilor minorei cstorite.
Cererea de di$or trebuie semnat de ambii soi9 ca o premis a acordului acestora. rimind
cererea de di$or pre+edintele instanei $a $erifica e7istena consimm3ntului soilor +i $a fi7a un
termen de dou luni impedan public. Aa 6mplinirea acestui termen instana $a $erifica dac soii
struie 6n desfacerea cstoriei9 pe ba#a acordului lor +i9 6n ca# afirmati$9 $a trece la judecarea
cererii =art. 4(39 alin. *9 Cod procedur ci$il>. 8mpcarea soilor stinge aciunea de di$or =art. 4(%9
alin. *9 Cod procedur ci$il>.
PROCEDURA DIVORULUI
1ediul materiei 6l constituie dispo#iiile art. 4)"?4(,9 Cod de procedur ci$il.
(> Cererea de c2emare 6n judecat poate fi formulat numai de ctre soi9 6ntruc3t nu au calitate
procesual 6n procesul de di$or creditorii acestuia sau a ambilor soi9 procurorul sau mo+tenitorii
soilor.
1oul alienat sau debil mintal9 c2iar +i pus sub interdicie judectoreasc9 $a putea introduce
aciune de di$or 6n momente de luciditate.
Cuprinsul cererii. e l3ng meniunile generale9 indicate de art. ((*9 Cod de procedur ci$il9 6n
cererea de di$or trebuie s se arate numele copiilor minori nscui din cstorie sau care au aceast
situaie legal9 iar dac nu sunt copii minori9 se $a face preci#are e7pres 6n acest sens.
Cererea principal este desfacerea cstoriei. -a poate fi 6nsoit +i de cereri accesorii9 a cror
soluionare este dependent de re#ol$area cererii principale. ;nele dintre cererile acestea sunt
obligatorii9 instana urm3nd a se pronuna c2iar +i atunci c3nd prile nu au cerut 6n mod e7pres:
6ncredinarea copiilor minori spre cre+tere +i educare unuia dintre prini9 stabilirea contribuiei
printelui la cre+terea +i educarea copiilor9 numele soilor.
8n cererea de desprenie prin acordul soilor se $or arta +i modalitile 6n care urmea# a fi
soluionate cererile accesorii di$orului@ 6n lipsa 6n$oielii9 instana le $a soluiona 6n temeiul probelor
administrate 6n cau#.
Aa cererea de di$or se $or ane7a 6nscrisurile do$editoare =certificat de cstorie9 certificatele de
na+tere ale copiilor minori>.
Cererea $a fi pre#entat personal de reclamant pre+edintelui judectoriei =art. 4(*9 alin. 3 +i 49
Cod de procedur ci$il>. re+edintele $a da sfaturi de 6mpcare +i dac soul struie 6n demersul
su9 $a fi7a termen pentru judecata cau#ei.
*> Cererea recon$enional ? soul p3r3t poate solicita +i el di$orul pe calea cererii
recon$enionale la cererea 6n desfacerea cstoriei iniiat de cellalt so. Cererea recon$enional
poate fi fcut cel mai t3r#iu p3n la prima #i de 6nfi+are9 6n +edina public9 pentru fapte petrecute
3%
p3n la acea dat sau p3n la 6nceperea de#baterilor asupra fondului 6n cererea reclamantului ?
pentru fapte petrecute dup prima #i de 6nfi+are. Nerespectarea acestui termen atrage decderea
soului<p3r3t din dreptul de a mai solicita desfacerea cstoriei din moti$e proprii. .cestea $or putea
fi in$ocate 6ntr<un nou proces de di$or9 declan+at dup ce cererea reclamantului a fost respins +i
moti$ele di$orului au aprut dup soluionarea cererii. Cererea recon$enional se soluionea#
6mpreun cu cea principal.
3> !nstana competent a soluiona ca#urile de di$or9 din punct de $edere material9 este9 potri$it
art. 4(9 punctul ( din Aegea 3)4B*))49 tribunalul speciali#at ? tribunalul pentru minori +i familie
=$or fi 6nfiinate p3n la data de ( ianuarie *))%>. 8n ceea ce pri$e+te competena teritorial 6n
materie de di$oruri9 dispo#iiile sunt derogatorii9 6n sensul c este competent instana 6n a crei
circumscripie se afl ultimul domiciliu comun al soilor dac9 la data introducerii cererii9 cel puin
unul dintre soi 6+i are domiciliul 6n ra#a acestei instane@ dac soii nu au a$ut domiculiu comun9
competent este instana de la domiciliul soului p3r3t@ dac soul p3r3t nu are domiciliul 6n ar9
cererea $a fi introdus la instana de la domiciliul soului reclamant.
4> re#ena personal a soilor 6n faa instanei este9 potri$it art. 4(49 Cod de procedur ci$il9
obligatorie. rin derogare de la dreptul comun9 prile nu pot fi repre#entate9 ci doar asistate de un
mandatar.
8n mod e7cepional9 repre#entarea este permis 6n situaiile pre$#ute limitati$ prin art. 4(49
Cod de procedur ci$il +i anume:
a> unul dintre soi e7ecut o pedeaps pri$ati$ de libertate@
b> unul dintre soi este 6mpiedicat de o boal gra$@
c> unul dintre soi este pus sub interdicie@
d> unul dintre soi are re+edina 6n strintate.
Obligati$itatea soilor de a se pre#enta personal sub#ist numai la soluionarea di$orului 6n faa
instanei de fond.
Aipsa nejustificat a soului reclamant 6n faa instanei de fond la oricare din termenele de
judecat atrage respingerea cererii de di$or ca fiind nesusinut9 indiferent dac soul p3r3t a fost
sau nu pre#ent.
Dac p3r3tul a formulat cererea recon$enional la cererea principal a$3nd ca obiect desfacerea
cstoriei9 se aplic aceste sanciuni dac acesta nu este pre#ent la termenele de judecat.
Dac lipsesc ambele pri la termenul fi7at pentru judecarea aciunii de di$or9 judecata se $a
suspenda potri$it art. *4*9 alin. (9 punctul *.
C3nd di$orul se 6ntemeia# pe acordul soilor9 pre#ena acestora este obligatorie la termenul
fi7at 6n prim instan9 dat la care instana $a $erifica dac ace+tia mai struie 6n desfacerea
cstoriei.
5> robele 6n procesul de di$or urmea# un regim derogator de la dreptul comun. .stfel9 proba
interogatoriului nu poate fi primit 6n do$edirea moti$elor de di$or9 ci doar 6n combaterea
moti$elor de di$or sau 6n do$edirea cererilor accesorii. De asemenea9 pot fi ascultai ca martori
rudele +i afinii p3n la gradul trei inclusi$9 cu e7cepia descendenilor prilor.
1oluionarea cererii acestora a$3nd ca obiect 6ncredinarea minorilor9 se $a face cu ascultarea
copilului care a 6mplinit $3rsta de () ani +i numai 6n legtur cu 6ncredinarea sa la unul dintre
prini sau la o ter persoan. 8ncredinarea $a proceda la citarea acesteia +i 6i $a solicita o
informare cu pri$ire la traiul soilor9 modul 6n care sunt 6ngrijii copiii +i propuneri de msuri 6n
interesul copiilor. Aipsa conclu#iilor autoritii tutelare atrage nelegalitatea 2otr3rii pri$ind
6ncredinarea minorilor.
4> .ctele de dispo#iie ale soilor ? soul reclamant poate renuna la cererea sa 6n tot cursul
judecii 6n faa instanei de fond9 c2iar dac soul p3r3t se 6mpotri$e+te. /enunarea nu produce
efecte asupra cererii recon$enionale. 8n lipsa acesteia9 instana $a lua act de renunare printr<o
6nc2eiere.
3,
8mpcarea prilor stinge aciunea de di$or9 6ns nu +i dreptul de a mai cere desfacerea
cstoriei pentru moti$e aprute dup 6mpcare9 +i 6n acest ca# se $a putea folosi +i de faptele $ec2i.
1oii pot 6nc2eia o tran#acie cu pri$ire la cererile accesorii di$orului: nume9 atribuirea locuinei
comune. 8n$oiala soilor referitoare la 6ncredinarea minorilor +i prestarea 6ntreinerii este supus
controlului +i cen#urii instanei9 care o poate 6ncu$iina numai dac este 6n interesul copiilor.
"> Msuri pro$i#orii ? pe toat durata procesului de di$or instana poate dispune9 pe calea
ordonanei pre+ediniale9 msuri $remelnice pri$ind 6ncredinarea minorilor9 obligaia de 6ntreinere9
folosina locuinei comune. Msurile durea# numai p3n la soluionarea procesului de di$or.
%> Eotr3rea de di$or ? instana judectoreasc se pronun prin 2otr3re de di$or asupra
admiterii sau respingerii cererii de desfacere a cstoriei.
Eotr3rea de admitere a aciunii $a indica culpa soului sau soilor 6n desfacerea cstoriei.
Aegiutorul permite desfacerea cstoriei +i fr indicarea $ino$iei soilor9 6n ca#urile pre$#ute de
art. 3%9 alin. * +i alin. 39 Codul familiei.
Aa solicitarea soilor instana nu $a moti$a 2otr3rea prin care pronun di$orul. De asemenea
2otr3rea nu $a fi moti$at 6n ca#ul di$orului prin acordul soilor.
.dmiterea cererii de di$or implic +i re#ol$area cererilor accesorii obligatorii sau facultati$e:
a> dac soii au copii minori9 inclusi$ adoptai9 instana $a dispune9 6n mod obligatoriu9 cu
pri$ire la 6ncredinaarea copiilor spre cre+tere +i educare fie unuia dintre prini9 fie unei
tere persoane familiei9 cu consimm3ntul acestora sau unei instituii de ocrotire9 +i implicit
cu pri$ire la atribuia fiecruia dintre prini la c2eltuielile de 6ntreinere. 8n ca#ul
6ncredinrii copiilor unei alte persoane9 instana $a stabili care dintre prini $a e7ercita
dreptul de a<i administra bunurile +i de a<l repre#enta sau 6ncu$iina actele.
b> 6n ceea ce pri$e+te numele soilor9 ace+tia se pot 6n$oi 6n sensul pstrrii numelui de ctre
acela care l<a dat prin cstorie. 8n lipsa 6n$oielii soilor9 la cererea soului interesat9 pentru
moti$e temeinice9 instana poate 6ncu$iina continuarea numelui comun din cstorie9 c2iar
+i 6n condiiile opunerii celuilalt so. Dac nu a inter$enit nici o 6n$oial sau dac instana nu
a dat 6ncu$iinare9 fiecare dintre soi $a relua numele a$ut anterior cstoriei.
c> asupra dreptului la 6ntreinere al fostului so instana se pronun numai la cerere ? poate
beneficia de 6ntreinere soul aflat 6n ne$oie din cau#a incapacitii de munc sur$enit
6nainte9 6n timpul cstoriei sau 6n decurs de un an de la desfacerea cstoriei9 dac
incapacitatea deri$ dintr<o 6mprejurare 6n legtur cu cstoria.
d> atribuirea locuinei comune se dispune de instan la cererea prii interesate. .tunci c3nd
con$ieuirea fo+tilor soi este posibil9 instana poate 6mparte folosina locuinei. 8n ca#ul
spaiilor locati$e 6nc2iriate9 dac titularul dreptului de 6nc2iriere prse+te definiti$
domiciliul9 potri$it art. *"9 alin. (9 litera c din Aegea ((4B,49 6nc2irierea continu 6n
beneficiul soului9 dac a locuit 6mpreun cu titularul. Dac locuinaa e proprietate comun a
soilor sau a locuinei 6nc2iriate +i dac e7ist copii minori9 instana este obligat s in cont
de interesele copiilor9 deci $a atribui locuina soului cruia i s<au 6ncredinat copiii.
e> c2eltuielile de judecat $or fi imputate prii care a pierdut procesul = ta7 de timbru9 plata
e7perilor9 onorariul a$ocatului>.
Cile de atac ? apelul +i recursul ? pot fi promo$ate 6n termen de 3) de #ile de la data
comunicrii 2otr3rii de di$or. Dac cererea pri$ind partajul bunurilor comune a fost desprins9
fc3nd obiectul unui alt proces9 2otr3rea $a fi atacat 6n termen de (5 #ile de la comunicare. .pelul
sau recursul reclamantului 6mpotri$a 2otr3rii prin care s<a respins cererea de di$or9 $a fi respins ca
nesusinut9 dac la judecat se pre#int numai p3r3tul. .pelul sau recursul p3r3tului $a fi judecat
c2iar +i 6n lipsa acestuia.
Eotr3rea de di$or nu este supus re$i#uirii.
Eotr3rea pronunat pe temeiul acordului soilor este definiti$ +i ire$ocabil9 adic pot fi
atacate numai soluiile date 6n cererile accesorii di$orului.
4)
Eotr3rea de di$or definiti$ +i ire$ocabil se comunic ser$iciului de stare ci$il unde s<a
6ntocmit actul de cstorie al soilor pentru a se face meniuni despre desfacerea cstoriei.
Data desfacerii cstoriei. 8n raporturile dintre soi9 coincide cu data rm3nerii ire$ocabile a
2otr3rii de di$or9 dat 6n prim instan9 dac nu este atacat cu apel@ data pronunrii 2otr3rii de
instana de apel9 dac nu este atacat cu recurs@ 2otr3rea dat 6n recurs@ 2otr3rea de di$or prin
acordul soilor.
Fa de teri9 data desfacerii cstoriei este data la care se face meniune pe marginea actului de
cstorie despre desfacerea cstoriei sau data la care terii au aflat9 pe alt cale9 despre di$or.
EFECTELE DESFACERII C!S!TORIEI
I.
(> /elaiile personale dintre prini +i copii
a> 8ncredinarea copiilor minori se pronun de instan9 6n funcie de interesul copilului.
Dac 6mprejurrile care au determinat 6ncredinarea se sc2imb9 se poate re$eni asupra
acesteia. Aa cererea oricruia dintre prini sau a copilului care a 6mplinit (4 ani9 instana
$a dispune re6ncredinarea copilului.
b> -7ercitarea ocrotirii printe+ti pri$ind persoana copilului ? printele di$orat cruia i s<a
6ncredinat copilul e7ercit drepturile printe+ti cu pri$ire la acesta. Cellalt printe are
dreptul de a a$ea legturi personale cu copilul +i dreptul de a $eg2ea la cre+terea9
educarea9 6n$tura +i pregtirea profesional a acestuia. .cest drept este recunoscut
printelui numai 6n acord cu interesele copilului. 8n ca# contrar aceste legturi pot fi
restricionate sau suspendate.
*> /elaiile patrimoniale dintre prini +i copii
a> contribuia prinilor la c2eltuielile de cre+tere9 educare9 6n$tur +i pregtire
profesional ? instana de judecat este obligat s stabileasc contribuia fiecrui
printe la c2eltuielile de 6ntreinere a minorului c2iar +i 6n lipsa unei cereri e7prese 6n
acest sens. Cuantumul 6ntreinerii datorate se stabile+te 6n funcie de ne$oile minorului
+i de mijloacele fiecrui printe. 8n$oiala prinilor este admisibil9 dar este necesar +i
6ncu$iinarea insatanei. /enunarea unuia dintre prini la pensia de 6ntreinere
cu$enit copilului nu poate fi ratificat. oate fi 6ncu$iinat con$enia prinilor de
scutire temporar a unuia dintre ei la c2eltuielile de 6ntreinere ale copilului9 dac
printele cruia i s<a 6ncredinat minorul dispune de condiii materiale 6ndestultoare.
1c2imbarea situaiei materiale a printelui sau a strii de ne$oie a copilului poate justifica o
ree$aluare a ni$elului contribuiei la c2eltuielile de 6ntreinere =art. ,49 alin. 3 stabile+te cuantumul
6ntreinerii datorate: o ptrime din $enituri9 pentru un copil9 o treime din $enitui9 pentru doi copii +i
o jumtate din $enituri9 pentru trei sau mai muli copii>.
b> e7ercitarea drepturilor +i 6ndatoririlor printe+ti cu pri$ire la bunurile copilului re$ine
printelui cruia i<a fost 6ncredinat copilul. .re dou componente: dreptul +i respecti$
6ndatorirea de a administra bunurile copilului +i de a<l repre#enta sau a<i 6ncu$iina
actele ci$ile. Dac minorul a fost 6ncredinat altei persoane sau instituiei de ocrotire9
instana $a decide care printe $a e7ercita acest drept sau $a a$ea aceast 6ndatorire.
c> alocaia de stat pentru copii ? 6n conformitate cu Aegea nr. 4(B(,,39 cu modificrile
ulterioare9 titularul este copilul +i se plte+te ocrotitorului su legal:
< prinilor@
< printelui 6ncredinat prin 2otr3re judectoreasc de di$or@
< tutorelui sau curatorului sau persoanei cruia i<a fost dat 6n plasament
familial@
4(
< titularului9 cu 6ncu$iinarea repre#entantului legal9 dac a 6mplinit $3rsta de
(4 ani.
II.
(> /elaiile patrimoniale 6ntre fo+tii soi
< comunitatea de bunuri a soilor 6ncetea# prin 6mprirea bunurilor comune@
< obligaia legal de 6ntreinere dintre soi 6ncetea# +i e 6nlocuit cu obligaia de
6ntreinere 6ntre fo+tii soi@
< dreptul la mo+tenire a soului supra$ieuitor se pierde.
*> /elaiile personale 6ntre fo+tii soi
< 6ncetea# obligaia de coabitare +i obligaia de fidelitate@
< soii re$in la numele a$ut 6nainte de 6nc2eierea cstoriei9 dac prin cstorie +i<au
sc2imba# numele@
< minora care prin cstorie a dob3ndit capacitate deplin de e7erciiu9 o pstra#.
8mprirea bunurilor comune ale soilor la desfacerea cstoriei
(> 8mprirea bunurilor comune prin 6n$oiala soilor
8mprirea bunurilor comune se poate face fie prin 6n$oiala soilor9 fie9 dac nu se 6neleg9 prin
2otr3re judectoreasc potri$it art. 349 Codul familiei ? soii pot con$eni asupra 6mpririi bunurilor
comune printr<o con$enie. 1oii pot 6nc2eia oric3nd aceast con$enie9 numai c efectele ei se $or
produce numai la desfacerea cstoriei. rin con$enie9 soii pot determina at3t cotele ce le re$in9 c3t
+i bunurile atribuite fiecruia9 potri$it acestor cote. Dac soii nu se 6neleg 6n pri$ina formei
concrete a loturilor9 $a 2otr6 instana de judecat9 potri$it cotelor stabilite de pri. 8n ceea ce
pri$e+te condiiile de $alabilitate ale con$eniei soilor9 se $or aplica regulile dreptului comun.
*> 8mprirea bunurilor comune ale soilor prin 2otr3re judectoreasc
Dac soii nu au reu+it s se 6n$oiasc asupra 6mpririi bunurilor comune9 oricare dintre ace+tia
se poate adresa instanei de judecat.
8mpreala judiciar se $a face potri$it dispo#iiilor cuprinse 6n Codul de procedur ci$il9
capitolul D!!
(
9 art. 4"3
(
?4"3
(4
. Cererea a$3nd ca obiect partajarea bunurilor comune poate fi
promo$at pe cale principal9 accesorie9 6n cadrul procesului de di$or9 sau pe cale incident prin
cerere recon$enional.
Competent material +i teritorial este instana competent a soluiona cererea de di$or9 atunci
c3nd partajul se solicit pe cale accesorie sau incident. e cale principal9 instana competent
material e tribunalul speciali#at9 iar teritorial ? instana de la domiciliul p3r3tului9 c3nd 6n masa de
6mprit se afl numai bunuri mobile9 sau instana de la locul siturii bunului ? dac 6n mas se
gse+te +i un imobil @prin e7tindere9 este competent aceea+i instan9 dac 6n masa bunurilor
comune se afl mai multe bunuri imobile9 situate 6n mai multe circumscripii.
Dreptul soilor de a cere 6mpreala bunurilor comune este imprescriptibil.
Cererea de c2emare 6n judecat trebuie s cuprind meniuni specifice potri$it art .4"3
*
9 Cod de
procedur ci$il +i anume:persoanele 6ntre care urmea# a a$ea loc 6mpreala9 titlul pe ba#a cruia
se cere 6mprirea bunurilor supuse 6mpririi9 e$aluarea lor9 locul unde se afl +i persoana care le
deine sau le administrea#.
Aa prima #i de 6nfi+are9 dac prile sunt pre#ente9 instana le $a lua declaraii cu pri$ire la
fiecare bun supus 6mprelii9 $a lua act de recunoa+terile +i acordul lor cu pri$ire la e7istena9
$aloarea +i locul unde se afl bunurile.
rocesul de partaj poate parcurge dou etape:
(. 6nc2eierea de admitere 6n principiu9 prin care se stabilesc bunurile supuse 6mpririi9
calitatea de coprta+9 cotele<pri +i creanele nscute din starea de proprietate comun@
4*
*. partajul propriu<#is9 prin formarea +i atribuirea loturilor.
Dac instana are suficiente probe9 poate soluiona fondul fr admiterea 6n principiu a cererii de
partaj.
Obiectul partajului 6l constituie bunurile comune9 dob3ndite 6n timpul cstoriei9 e7istente la
data cererii de partaj. Dac pentru formarea loturilor sunt necesare operaii de msurare sau
e$aluare9 instana $a dispune efectuarea unei e7perti#e. 0unurile $or fi e$aluate la $aloarea lor de
circulaie de la data judecii. 8n raport de e7perti# se $or arta +i bunurile care sunt comod
partajabile 6n natur +i 6n ce mod9 propun3ndu<se loturile ce urmea# a fi atribuite.
Determinarea cotelor de contribuie la dob3ndirea bunurilor comune
8n tcerea legii9 practica judiciar a stabilit c instana trebuie s in seama de contribuia
efecti$ a fiecruia dintre fo+tii soi la dob3ndirea bunurilor supuse partajului9 adic aportul
material9 indicat de ni$elul $eniturilor fiecruia dintre soi9 dar +i de alte 6mprejurri: munca prestat
6n gospodrie +i pentru cre+terea copiilor9 ajutorul primit din partea prinilor9 donaiile 6ntrbuinate
la ac2i#iionarea bunurilor comune.
1eparaia 6n fapt a soilor influenea# 6ntinderea cotelor de contribuie a soilor la dob3ndirea
bunurilor comune. entru stabilirea cotelor de contribuie sunt admisibile orice mijloace de prob.
Dac nu se face do$ada aportului difereniat al soilor la dob3ndirea bunurilor comune9 instana $a
dispune partajarea lor 6n cote egale.
8mpreala propriu<#is
8n mod concret partajul se poate 6nfptui: fie prin 6mpreala 6n natur a bunurilor9 fie prin
atribuirea 6ntregului bun unui coproprietar sau prin $3n#area bunurilor.
/egula este 6mpreala 6n natur. Aa formarea +i atribuirea loturilor9 instana $a ine seama de
e$entualul acord al prilor9 mrimea cotei<pri ce re$ine fiecrui so9 natura bunului9 domiciliul +i
ocipaia prilor9 faptul c unul dintre soi a fcut 6nainte de a cere 6mpreala9 construcii sau lucrri
de 6mbuntire. Dac loturile nu sunt egale ele se $or 6ntregi prin sult.
.tunci c3nd 6mpreala 6n natur nu e posibil sau neeconomic9 bunul se $a atribui unuia dintre
soi. .tribuirea bunului unui coproprietar parcurge dou etape: atribuire pro$i#orie +i atribuirea
definiti$.
.tribuirea pro$i#orie poate fi dispus de instanla cererea unuia dintre soi prin 6nc2eiere.
5otodat9 instana $a stabili +i termenul 6n care soul beneficiar al atribuirii este obligat s depun
suma ce repre#int cota<parte cu$enit celuilalt so. C3nd se depune suma fi7at9 instana9 prin
2otr3rea dat asupra fondului9 $a atribui bunul definiti$. 8n ca# contrar bunul $a fi atribuit celuilat
so. entru moti$e temeinice9 ca derogare de la regula atribuirii pro$i#orii a bunului9 instana poate
atribui bunul direct prin 2otr3re asupra fondului cau#ei.
3. D3n#area bunurilor supuse 6mprelii repre#int o modalitate e7trem de lic2idare a
comunitii de bunuri. 0unurile pot fi supuse $3n#rii 6n totalitate sau 6n parte. !nstana
poate dispune $3n#area bunurilor prin intermediul interlocutorilor dac nici unul dintre
soi nu are atribuirea bunurilor. Dac prile s<au 6n$oit asupra $3n#rii bunurilor9
instana $a indica termenul 6n care trebuie reali#at $3n#area@ termenul nu poate dep+i
+ase luni.
rocedura $6n#rii prin licitaie se reali#ea# de e7ecutorul judectoresc. .cesta $a fi7a termenul
de licitaie care nu poate dep+i 3) de #ile pentru bunurile mobile +i 4) de #ile pentru bunurile
imobile socotite de la data primirii 6nc2eierii. De asemenea9 e7ecutorul judectoresc $a 6n+tiina pe
soi cu pri$ire la data9 ora +i locul $3n#rii. reul pltit de adjudecatar $a fi consemnat de
e7ecutorul judectoresc la dispo#iia instanei9 care $a proceda la 6mprirea lui potri$it cotei
cu$enite fiecruia dintre soi =soii se pot con$eni asupra preului oferit>.
Dac 6mpreala nu se poate reali#a 6n nici una dintre modalitile pre$#ute de lege9 instana $a
dispune 6nc2iderea dosarului.
43
Eotr3rea de partaj este supus apelului 6n termen de (5 #ile de la comunicarea 2otr3rii9 atunci
c3nd a fost cerut pe cale principal.
Eotar3rea de partaj are efect declarati$ de drepturi9 astfel c fo+tii soi $or fi considerai9
retroacti$9 proprietari e7clusi$i ai bunurilor atribuite9 din c2iar momentul dob3ndirii lor.
Eotr3rea constituie titlu e7ecutoriu +i este susceptibil de e7ecutare silit 6n termenul general
de prescripei e7tincti$. Dreptul de proprietate asupra bunurilor atribuite poate fi do$edit cu
2otr3rea de partaj.
III. FILIAIA FA! DE MAM!
8n sens larg9 filiaia repre#int legtura juridic dintre o persoan +i ascendeii si ca urmare a
descendenei biologice.
8n sens restr3ns9 filiaia desemnea# raportul de descenden a unei persoane fa de prinii si.
8n raport cu mama9 filiaia se nume+te maternitate9 iar 6n raport cu tatl9 paternitate.
Filiaia matern re#ult din faptul material al na+terii copilului de ctre o anumit femeie.
". STA'ILIREA FILIAIEI FA! DE MAM!
PRIN CERTIFICATUL DE NA5TERE
!nteresea# dou elemente de fapt: 6mprejurarea c o anumit femeie a dat na+tere unui copil +i
identitatea copilului care re$endic maternitatea cu aceea a copilului nscut de femeia respecti$.
otri$it art. 4"9 alin. *9 Codul familiei9 filiaia fa de mam se do$ede+te prin certificatul
constatator al na+terii. .ctul de na+tere e 6ntocmit de ofierul de stare ci$il al autoritii
administraiei publice locale 6n a crei ra# teritorial s<a produs na+terea9 pe ba#a declaraiei
$erbale a oricruia dintre prini9 sau@ dac din diferite moti$e ace+tia nu o pot face9 a declaraiei
medicului9 a persoanelor care au fost de fa la na+tere9 a personalului din unitatea 6n care a a$ut loc
na+terea9 a rudelor sau a $ecinilor care au luat cuno+tin de na+terea copilului9 precum +i pe ba#a
actului de identitate al mamei +i al declarantului9 a certificatului medical constatator al na+terii +i
dup ca#9 a certificatului de cstorie al prinilor =art. ("9 alin. ( +i art. (,9 din Aegea nr. ((,B(,,4>.
Declaraia na+terii se face 6n (5 #ile pentru copilul nscut $iu +i 3 #ile pentru copilul nscut
mort. Dac 6n termen de (5 #ile de la data na+terii9 copilul nscut $iu a decedat9 declaraia na+terii se
face 6n *4 de ore de la data decesului.
Certificatul constatator al na+terii face do$ada at3t a faptului na+terii9 c3t +i a identitii
copilului9 c3t +i a identitii copilului9 adic prin acest 6nscris e do$edit faptul c mama a nscut un
44
copil la data +i locul indicat9 precum +i faptul c posesorul certificatului de na+tere +i nu altcine$a a
fost nscut de acea femeie.
Certificatul constatator al na+terii face do$ada at3t a raporturilor de filiaie matern a titularului9
c3t +i a statutului juridic al persoanei fa de teri. Folosina strii ci$ile unit cu actul de stare ci$il
concordant creea# pre#umia absolut de e7istena legal a strii ci$ile folosite.
Contestarea maternitii care re#ult din certificatul constatator al na+terii
.ciunea 6n contestarea maternitii9 re#ult3nd din actul de stare ci$il e admisibil 6n dou
situaii:
". posesia de stare nu corespunde strii ci$ile re#ult3nd din certificatul de na+tere@
2. persoana deine numai certificatul constatator al na+terii nu +i folosina strii ci$ile9 adic
starea de drept e diferit de starea de fapt.
.ciunea 6n contestarea maternitii e imperescriptibil +i poate fi promo$at de orice persoan
interesat. Dac cel care contest maternitatea e 6nsu+i copilul9 aciunea are un dublu caracter: pe de
o parte contestarea maternitii re#ultate din certificatul de na+tere sau folosina strii ci$ile9 +i pe de
alt parte9 de stabilire a ade$ratei filiaii fa de mam.
-ste admisibil orice mijloc de prob 6n do$edirea aciunii. Meniunile din actul de stare ci$il
care constituie constatri personale ale e7istenei de stare ci$il nu pot fi 6nlturate dec3t prin
6nscrierea 6n fals.
2. STA'ILIREA FILIAIEI FA! DE MAM!
PRIN RECUNOA5TEREA VOLUNTAR! A MAMEI
rin recunoa+terea de maternitate se 6nelege declaraia fcut de bun$oie de ctre o femeie9 6n
oricare din formele pre$#ute de lege9 prin care recunoa+te c e mama unui anumit copil.
otri$it art. 4%9 alin. (9 Codul familiei9 recunoa+terea $oluntar de maternitate e posibil atunci
c3nd:
< na+terea nu a fost 6nregistrat 6n registrul de stare ci$il@
< copilul a fost trecut 6n registrul de stare ci$il ca fiind nscut din prini necunoscui.
.ceste dispo#iii nu pot fi e7tinse prin analogie.
1tabilirea filiaiei materne e admisibil +i fa de copilul major.
Formele recunoa+terii de maternitate
otri$it art. 4%9 alin. *9 Codul familiei9 sub sanciunea nulitii absolute9 recunoa+terea de
maternitate poate fi fcut numai 6n urmtoarele forme:
< prin declaraie $erbal sau scris la orice ser$iciu de stare ci$il@ 6nscrierea recunoa+terii se
$a efectua 6n registrul de stare ci$il al localitii unde a fost 6nregistrat na+terea@
< prin 6nscris autentic ? 6nelegem 6nscrisul autentificat de notar9 declaraia mamei dat 6n faa
instanei de judecat +i consemnat 6n 6nc2eierea de +edin@
< prin testament ? de+i testamentul este re$ocabil9 recunoa+terea filiaiei nu se poate re$oca
=art. 4%9 alin. 39 Codul familiei>. De asemenea9 recunoa+terea de filiaie fcut prin testament
produce efecte juridice imediate9 care retroacti$ea# p3n la momentul na+terii. Maternitatea
astfel stabilit se $a 6nscrie 6n actul de na+tere al copilului prin meniune9 la cerere sau din
oficiu.
Caracterele juridice ale recunoa+terii de maternitate
(. act juridic strict personal. 8n numele mamei9 recunoa+terea poate fi fcut de
mandatarul cu procur special +i autentic. Aa decesul mamei9 dreptul de a
recunoa+te un copil nu se transmite mo+tenitorilor.
45
8n ceea ce pri$e+te capacitatea de e7erciiu9 femeia lipsit de capacitate de e7erciiu sau cu
capacitate de e7erciiu restr3ns poate recunoa+te singur filiaia. Dac e pus sub interdicie
judectoreasc9 recunoa+terea e $alabil dac e fcut 6n moment de luciditate.
*. act juridic unilateral9 care produce efecte indiferent +i independent de acceptarea
recunoa+terii de ctre beneficiarul actului@
3. act juridic declarati$9 produce efecte juridice retroacti$ p3n la data na+terii sau
concepiei copilului9 6n pri$ina drepturilor lor@
4. act juridic pur +i simplu9 care nu poate fi afectat de modaliti@
5. act juridic ire$ocabil9 c2iar +i dac a fost e7primat 6ntr<un testament@
4. act juridic solemn9 $alabil e7primat fie prin declaraie la ofierul de stare ci$il9
6nscris autentic sau testament@
". act juridic opo#abil erga omnes.
Contestarea recunoa+terii de maternitate
/ecunoa+terea care nu corespunde ade$rului poate fi contestat de orice persoan interesat 6n
condiiile art. 4,9 Codul familiei.
!ntr 6n categoria &persoanelor interesate'9 copilul recunoscut9 autoarea recunoa+terii de
maternitate9 precum +i o alt femeie care pretinde c este mama copilului9 dar +i tatl copilului9
procurorul 6n ba#a art. 459 alin. (9 Cod de procedur ci$il. Dreptul la aciunea 6n contestarea
maternitii este imprescriptibil. 8n cadrul procesului9 sunt admisibile orice mijloace de prob9
6ntruc3t se tinde la do$edirea unei 6mprejurri de fapt. .dmiterea aciunii 6n contestarea
recunoa+terii de maternitate 6nltur raportul de filiaie stabilit prin recunoa+tere9 consider3ndu<se c
femeia respecti$ nu a fost niciodat mama copilului recunoscut.
Nulitatea recunoa+terii de maternitate
Constituie cau#e de nulitate absolut 6n aceast materie:
< recunoa+terea nu se 6ncadrea# 6n ca#urile pre$#ute de art. 4%9 alin. (9 Codul familiei@
< recunoa+terea a fost fcut de o alt persoan dec3t mama sau repre#entantul acesteia care
are procur special +i autentic@
< femeia de la care eman recunoa+terea este lipsit de $oin con+tient
< mrturisirea de maternitate nu respect condiiile de form impuse de legiuitor.
Constituie cau#e de nulitate relati$ 6n aceast materie:
< $icirea consimm3ntului prin eroare9 dol sau $iolen.
. STA'ILIREA FILIAIEI FA! DE MAM!
PRIN DOT!RERE +UDEC!TOREASC!
Ca#urile 6n care e admisibil stabilirea maternitii pe cale judectoreasc
1tabilirea maternitii se poate reali#a pe cale de aciune 6n justiie numai 6n ca#urile pre$#ute
de art. 5)9 Codul familiei:
a> c3nd9 din orice 6mprejurare9 do$ada filiaiei fa de mam nu se poate face prin certificatul
constatator al na+terii =na+terea nu a fost 6nregistrat9 copilul a fost 6nregistrat ca fiind nscut
din prini necunoscui>. .ciunea nu e admisibil atunci c3nd actul de na+tere poate fi
reconstituit sau 6ntocmit ulterior.
b> c3nd se contest realitatea celor cuprinse 6n certificatul constatator al na+terii9 adic e7ist un
raport de filiaie dar acesta nu corespunde ade$rului. .ciunea 6n stabilirea altei materniti
dec3t cea care re#ult din actul constatator al na+terii9 fr ca 6n prealabil acest raport s fi
fost contestat9 e inadmisibil.
Dac la data cererii copilul e adoptat9 aciunea e admisibil9 dac stabilirea filiaiei se 6ncadrea#
6n ipote#ele din art. 5)9 Codul familiei.
44
-7ercitarea aciunii 6n stabilirea maternitii
Dreptul la aciune 6n stabilirea maternitii are caracter strict personal +i aparine numai copilului
=art. 5*9 alin. (9 Codul familiei>. Dac acesta e lipsit de capacitatea de e7rciiu9 aciunea poate fi
pornit de repre#entantul su legal. 8n situaia 6n care are capacitate de e7erciiu restr3ns9 copilul $a
fi asistat 6n cursul judecii de printe sau tutore. .ciunea poate fi promo$at +i de procuror9 6n
temeiul art. 459 alin. (9 Cod de procedur ci$il. Dac 6n timpul procesului titularul dreptului la
aciune decedea#9 mo+tenitorii si pot continua aciunea aflat 6n curs de soluionare.
.ciunea 6n stabilirea maternitii se promo$ea# 6mpotri$a pretinsei mame9 iar dup decesul
acesteia9 6mpotri$a mo+tenitorilor si =art. 5*9 alin. 39 Codul familiei>. Dreptul la aciune nu se
prescrie +i poate fi $alorificat 6n tot timpul $ieii copilului.
Eotr3rea de admitere a aciunii 6n stabilirea maternitii9 rmas ire$ocabil se 6nscrie prin
meniune 6n actul de na+tere al copilului. 1tatutul copilului care re#ult din 2otr3re e opo#abil
rudelor mamei +i terilor.
Dac femeia fa de care a fost stabilit filiaia este cstorit9 poate opera pre#umia paternitii
6n persoana soului mamei. 1oul sau fostul so al mamei poate promo$a fie aciunea 6n tgada
paternitii9 fie contest 6n justiie maternitatea stabilit pe cale judiciar9 sub re#er$a c certificatul
de na+tere al copilului nu este conform folosinei strii ci$ile.
Contestarea maternitii stabilite pe cale judectoreasc
Maternitatea care re#ult din certificatul de na+tere eliberat 6n ba#a 2otr3rii judectore+ti de
stabilire a filiaiei fa de mam9 ire$ocabil9 poate fi contestat de persoanele care nu au a$ut
calitatea de pri 6n proces9 dac justific un interes direct +i personal.
Dreptul la aciunea 6n contestaia maternitii stabilit pe cale judiciar este imprescriptibil. 8n
probaiune sunt admisibile toate mijloacele de prob legale.
4"
IV. FILIAIA FA! DE TAT! A COPILULUI
DIN C!S!TORIE
Filiaia fa de tat sau paternitatea const 6n legtura juridic ba#at pe faptul concepiei9 care
e7ist 6ntre tat +i fiu. 1pre deosebire de filiaia matern9 paternitatea e mai dificil de probat.
". PRE,UMIA TIMPULUI LE(AL AL CONCEPIEI
Determinarea inter$alului de timp 6n care a a$ut loc concepia pre#int importan 6n stabilirea
paternitii copilului din cstorie9 atunci c3nd na+terea are loc dup 6ncetarea9 desfacerea sau
desfiinarea cstoriei@ stabilirea pe cale judectoreasc a paternitii copilului din afara cstoriei
sau 6n aciunea 6n tgada paternitii =c3nd soul mamei e inut s do$edeasc c nu e cu putin ca el
s fie tatl copilului>.
Aegiuitorul a instituit prin art. 4(9 Codul familiei9 pre#umia timpului legal al concepiei9 care se
stabile+te fc3nd diferena dintre durata ma7im a gestaiei9 fi7at la 3)) de #ile9 +i durata minim9
fi7at la (%) #ile. /e#ult c perioada legal de concepie este de (*( de #ile. 5ermenul se socote+te
regresi$9 pe #ile9 pornindu<se de la #iua na+terii copilului9 care nu se ia 6n calcul9 6n sc2imb se ia 6n
calcul #iua de 6mplinire.
8n $irtutea acestei pre#umii9 pentru ca un copil nscut dup 6ncetarea9 desfacerea sau
desfiinarea cstoriei s fie considerat conceput 6n timpul cstoriei9 na+terea trebuie s fi a$ut loc
6nainte de 6mplinirea a 3)) de #ile de la 6ncetarea9 desfacerea sau desfiinarea cstoriei =+i fr ca
mama s se fi recstorit>9 iar la data na+terii s se fi 6mplinit cel puin (%) de #ile de la 6nc2eierea
cstoriei. -ste suficient ca o singur #i din timpul legal al concepiei s se gseasc 6n timpul
cstoriei9 pentru a se stabili filiaia9 paternitatea fa de fostul so al mamei.
Caracterul pre#umiei
Doctrina este unanim 6n a aprecia c pre#umia timpului legal al concepiei are caracter absolut9
6n sensul c nu se poate do$edi c sarcina a fost mai scurt de (%) de #ile +i nici c a fost mai lung
de 3)) de #ile. -ste admisibil9 6n sc2imb9 do$ada c faptul concepiei a a$ut loc 6ntr<o anumit
parte din timpul stabilit de lege ca fiind al concepiei.
2. PRE,UMIILE LE(ALE DE PATERNITATE
a> re#umia legal de paternitate a copilului nscut 6n timpul cstoriei =art. 539 alin. (9 Codul
familiei>: &Copilul nscut 6n timpul cstoriei are ca tat pe soul mamei'. Distingem dou
ipote#e:
< copilul a fost conceput +i nscut 6n timpul cstoriei
< copilul a fost conceput anterior cstoriei mamei dar s<a nscut 6n timpul
cstoriei9 se aplic +i 6n ca#ul 6n care mama9 la data concepiei copilului9 era
cstorit cu un alt brbat9 6ns na+terea a a$ut loc 6n timpul cstoriei
subsec$ente.
b> re#umia legal de paternitate a copilului conceput 6n timpul cstoriei =art. 539 alin. *9
Codul familiei>: copilul nscut dup desfacerea9 declararea nulitii sau anularea cstoriei
4%
are ca tat pe fostul so al mamei9 dac a fost conceput 6n timpul cstoriei +i na+terea a a$ut
loc 6nainte ca mama s fi intrat 6ntr<o nou cstorie. 5e7tul trebuie e7tins +i la situaia
na+terii copilului ulterior 6ncetrii cstoriei prin moartea soului mamei.
re#umia de paternitate presupune 6ndeplinirea cumulati$ a dou cerine:
< copilul a fost conceput 6n timpul cstoriei@
< la data na+terii9 mama nu este recstorit@ 6n ca# contrar9 se aplic pre#umia de paternitate
a copilului nscut 6n timpul cstoriei.
rima condiie se consider 6ndeplinit atunci c3nd na+terea copilului are loc la mai puin de 3))
de #ile de la data rm3nerii ire$ocabile a 2otr3rii judectore+ti9 data decesului sau data fi7at de
instan ca fiind cea a morii. Dac faptul concepiei e situat 6n perioada cuprins 6ntre data motii
pre#umate +i rm3nerea definiti$ a 2otr3rii judectore+ti9 copilul este considerat ca fiind din afara
cstoriei.
/ectificarea datei morii poate sc2imba situaia legal a copilului.
. CONFLICTELE DE PATERNITATE apar atunci c3nd9 6ntr<o situaie dat9 cel puin
aparent9 6n pri$ina aceluia+i copil9 sunt incidente ambele pre#umii. Ca regul general 6n materie
de conflicte de paternitate9 6nt3ietate are pre#umia de paternitate a copilului nscut 6n timpul
cstoriei fa de cea a copilului conceput 6n timpul cstoriei. rin admiterea aciunii 6n tgada
paternitii promo$at de soul mamei9 copilul nu de$ine din afara cstoriei9 ci rm3ne din
cstorie9 6ns din cea anterioar a mamei9 pentru c prin 6nlturarea pre#umiei de paternitate de
care a beneficiat copilul9 $a produce efecte cealalt pre#umie. Dac +i fostul so al mamei obine o
2otr3re ire$ocabil de admitere a cererii 6n tgada paternitii9 copilul de$ine din afara cstoriei.
1e na+te un conflict aparent de paternitate +i 6n ca#ul 6n care soia celui declarat mort prin
2otr3re judectoreasc definiti$ se recstore+te +i la mai puin de 3)) de #ile de la data6nc2eierii
cstoriei subsec$ente d na+tere unui copil9 iar apoi 2otr3rea declaratoare de moarte este anulat
datorit apariiei fostului so9 copilul are ca tat pe soul mamei din cstoria subsec$ent. .ceast
soluie se impune +i atunci c3nd cstoria subsec$ent a mamei este lo$it de nulitate absolut
pentru bigamie.
uterea do$editoare a pre#umiei legale de paternitate
re#umiile de paternitate sunt pre#umiile legale mi7te9 care pot fi rsturnate 6n cadrul aciunii
6n tgada paternitii9 admis printr<o 2otr3re ire$ocabil.
re#umiile de paternitate se aplic de plin drept9 adic 6+i produc efectele fr ca partea s fie
ne$oit a le in$oca +i independent de cuprinsul certificatului constatator al na+terii.
1tatutul de copil nscut sau conceput 6n timpul cstoriei nu poate fi modificat printr<un act de
recunoa+tere $oluntar a paternitii din partea altui brbat9 c3t timp pre#umia de paternitate
aplicabil nu a fost 6nlturat printr<o jotr3re ire$ocabil de admitere a aciunii 6n tgada
paternitii.
.plicabilitatea pre#umiei legale de paternitate presupune stabilirea 6n prealabil a maternitii
copilului9 care 6mpreun cu do$ada cstoriei mamei la data na+terii sau concepiei copilului9 face
posibil raportul de filiaie copil<tat.
*. T!(ADA PATERNIT!II desemnea# aciunea prin care soul femeii cstorite care a
nscut un copil9 urmre+te s rstoarne 6n justiie pre#umia de paternitate care operea# 6mpotri$a
sa. -ste reglementat de art. 54<559 Codul familiei. -ste o aciune 6n contestaie de stat9 6ntruc3t
tinde s 6nlture raportul de filiaie 6n total pre#umat de lege +i copilul din cstorie.
5itularul dreptului la aciune.
.rt. 549 Codul familiei confer aciunii 6n tgada paternitii9 un pronunat caracter personal9 ea
put3nd fi e7ercitat numai de ctre soul mamei. Mo+tenitorii acestuia nu pot introduce aciunea 6ns
o pot continua9 dac 6ntre timp aciunea nu s<a perimat sau tatl nu a renunat la judecat.
4,
Dispo#iiile art. 549 alin. *9 Codul familie au fost declarate neconstituionale prin Deci#ia Curii
Constituionale nr. 34,B*))(9 &consararea dreptului la promo$area unei aciuni 6n tgada paternitii
pre#umate doar 6n fa$oarea tatlui pre#umti$9 cu e7cluderea mamei +i a copilului nscut 6n timpul
cstoriei9 6n egal msur ti#ulari ai unui interes legitim 6n promo$area unei asemenea aciuni9
constituie o 6nclcare a principiului egalitii 6n drepturi pre$#ut 6n Constituie'.
8n anumite situaii9 aciunea poate fi e7ercitat +i prin repre#entare. 8n numele soului aflat sub
interdicie judectoreasc9 aciunea poate fi introdus de repre#entantul su legal cu 6ncu$iinarea
prealabil a autoritii tutelare@ c3nd tutorele soului incapabil e c2iar soia acestuia $a fi numit un
curator. rocurorul9 6n temeiul art. 459 alin. (9 Cod de procedur ci$il poate promo$a aciunea 6n
tgada paternitii =iar titularul dreptului introdus 6n proces poate face acte de dispo#iie9 poate
renuna>.
Calitate procesual de p3r3t are copilul9 care de regul9 e minor la data punerii 6n mi+care a
aciunii. 3n la 6mplinirea $3rstei de (4 ani9 copilul $a fi repre#entat de mam9 iar dac aceasta e
pus sub interdicie sau a decedat9 de tutore. Dac copilul are capacitate de e7erciiu restr3ns9 $a
participa personal la judecat +i $a fi asistat fie de mam9 fie de tutore.
otri$it art. 549 alin. ultim9 Codul familiei9 mama copilului $a fi citat 6n proces9 6n toate
ca#urile9 c2iar +i atunci c3nd 6l repre#int sau asist pe copil. Dac decesul copilului a sur$enit
6nainte de promo$area cererii9 aciunea $a fi introdus 6mpotri$a mamei sau a unui tutore ad<2oc.
.ceast soluie se impune +i atunci c3nd copilul decedea# 6n timpul procesului. Dac mama
decedea# 6nainte de introducerea aciunii sau 6n timpul procesului9 copilul $a fi repre#entat de un
curator.
Curtea Constituional nu lmure+te aspectele legate de calitatea procesual pasi$ atunci c3nd
aciunea e promo$at de copil sau mama acestuia.
5ermenul de prescripie e7tincti$
otri$it art. 559 Codul familiei9 termenul de introducere a aciunii este de 4 luni care 6ncepe s
curg de la data c3nd soul mamei cunoa+te de na+terea copilului.
Dac 6nainte de 6mplinirea termenului9 soul mamei a fost pus sub interdicie9 pentru tutorele su
curge un nou termen de la data c3nd acesta a aflat de na+terea copilului. 1oul mamei poate +i el9
dup ridicarea interdicie9 s promo$e#e aciunea9 6nuntrul unui nou termen de +ase luni.
Dac soul mamei se afl 6n eroare cu pri$ire la na+terea copilului9 termenul $a 6ncepe s curg
din momentul 6n care a cunoscut eroarea.
8n situaia 6n care soul mamei a fost declarat mort9 iar 2otr3rea declarati$ a morii se anulea#
dup trecerea termenului de 4 luni9 momentul curgerii termenului este acela c3nd soul mamei9 dup
re6ntoarcere9 a aflat despre na+terea copilului.
8n ca#ul stabilirii filiaiei fa de mam prin recunoa+tere sau 2otr3re judectoreasc9 termenul
$a curge de la data c3nd a aflat c acel copil +i<a stabilit filiaia fa de soia sa.
entru fostul so al mamei9 dac femeia na+te un copil dup ce se recstore+te9 dar la mai puin
de 3)) de #ile de la data desfiinrii9 6ncetrii sau desfacerii cstoriei anterioare9 termenul de 4 luni
$a curge de la data c3nd acesta a aflat de 2otr3rea definiti$ prin care s<a admis aciunea 6n tgada
paternitii introdus de soul din cstoria subsec$ent.
Fiind un termen de prescripie e7tinciti$9 este susceptibil de 6ntrerupere9 suspendare +i repunere
6n termenul de prescripie e7tincti$9 potri$it dispo#iiilor Decretului nr. (4"B(,5% pri$ind
prescripia e7tincti$.
Do$ada nepaternitii
re#umia de paternitate a copilului din cstorie poate fi 6nlturat numai dac soul mamei
do$ede+te c e cu neputin ca el s fi conceput copilul nscut de soia sa =art. 59 Codul familiei>.
5)
1ensul juridic al noiunii de stare de neputin a soului mamei acoper o gam larg de 6mprejurri
de fapt9 obiecti$e sau subiecti$e:
< imposibilitatea fi#ic de a procrea datorit faptului c 6n perioada legal de concepie soii
nu au coabitat. 1impla separaie 6n fapt sau infidelitatea mamei9 c2iar mrturisit 6n faa
instanei9 nu 6nltur pre#umia de paternitate@
< neputina fi#iologic de a procrea9 poate pro$eni din imposibilitatea consumrii actului
se7ual asociat cu impotena de procreare@
< imposibilitatea moral de a coabita9 datorit relaiilor conflictuale pre#ente 6ntre soi 6n
timpul legal al concepiei.
1tarea de neputin a soului mamei de a fi tatl copilului e o 6mprejurare de fapt +i poate fi
do$edit prin orice mijloc de prob.
(. roba cu martori ? pot fi ascultai ca martori rudele +i afinii prilor9 indiferent de grad9 cu
e7ecepia descendenilor.
*. Mrturisirea mamei c nu soul ei este tatl copilului sau c 6n perioada de concepie a
6ntreinut relaii se7uale cu un alt brbat nu 6nltur pre#umia de paternitate.
3. -7perti#ele medico<legale ? e$alurile clasice presupun trei categorii de e7aminri:
e7amenul serologic care are ca obiect stabilirea transmisibilitii unei grupe sang$ine
determinate de la printe la copil@ e7ameul dactiloscopic prin care sunt anali#ate comparati$
desenele papilare ale copilului +i ale brbatului@ e7amenul antropometric9 determin
e$entualele semne anatomice comune =malformaii congenitale9 boli ereditare>.
Conclu#iile e7perilor pot fi categorice numai 6n ceea ce pri$e+te e7cluderea de la paternitate a
unui anumit brbat. 8n ca# contrar9 ele constituie indicii ale probabilitii paternitii9 fiind necesar
coraborarea lor cu alte probe administrate 6n cau#. C3nd conclu#iile raportului de e7perti# medico<
legal sunt contradictorii9 instana poate solicita a$i#area de ctre c omisia superioar de medicin
legal din cadrul !nstitutului de Cercetare Ktiinific &rofesor Mina Mino$ici'.
-7perti#a antropologic poate fi efectuat numai dup ce copilul 6mpline+te $3rsta de trei ani.
-7perti#a genetic poate conclu#iona cu o probabilitate de ,%?,,L c un anumit brbat e tatl
unui copil. .cesta se ba#ea# pe anali#a factorului genetic EA.9 ale crui caracteristici se transmit
pe cale ereditar.
entru a completa aceste probe9 se practic +i e7perti#a capacitii de procreere +i cercetarea
duratei sarcinii.
-fectele 2otr3rii judectore+ti de admitere a aciunii 6n tgada paternitii
rin admiterea aciunii 6n tgada paternitii9 instana constat c e cu neputin ca soul mamei
s fie tatl copilului. 8n majoritatea ca#urilor9 copilul de$ine din afara cstoriei9 a$3nd desc2is
posibilitatea stabilirii filiaiei paterne din afara cstoriei.
Modificarea statutului ci$il al copilului ridic problema numelui de familie9 a domiciliului9 a
ocrotirii printe+ti +i a obligaiei legale de 6ntreinere:
Numele copilului ? copilul din afara cstoriei dob3nde+te numele de familie al aceluia dintre
prini fa de care filiaia a fost mai 6nt3i stabilit =art. 449 Codul familiei>. .ceste
dispo#iii se $or aplica +i copilului de$enit din afara cstoriei. 8ntruc3t filiaia matern a
copilului este cea cunoscut9 acesta $a purta numele de familie al mamei de la data na+terii.
Domiciliul copilului $a fi la mam p3n 6n momentul 6n care se $a stabili paternitatea. Conform
art. ())9 Codul familiei9 dac cei doi prini au domicilii diferite9 domiciliul copilului $a fi la
oricare dintre ace+tia9 potri$it 6n$oielii prinilor9 iar 6n ca# de ne6nelegere potri$it 2otr3rii
judectore+ti
Ocrotirea printeasc a copilului este asigurat de mam. 1tabilirea ulterioar a filiaiei fa de
tat $a asigura ocrotirea printeasc prin tat9 6n condiii similare acelora de care beneficia#
copilul din cstorie9 a$3nd prinii di$orai.
5(
8n ceea ce pri$e+te obligaiile de 6ntreinere9 copilul nu $a putea pretinde 6ntreinere soului
mamei. 8ntruc3t admiterea aciunii produce efecte retroacti$9 din momentul na+terii
copilului9 6n literatura juridic s<au conturat dou opinii cu pri$ire la pensia de 6ntreinere
prestat de soul mamei.
8ntr<o opinie s<a susinut c pensia de 6ntreinere prestat anterior tgduirii paternitii e supus
restituirii9 a$3nd la ba# plata nedatorat9 dac restituirea se cere de la copil9 sau 6mbogirea fr
just temei9 dac restituirea se cere de la mam sau de la tatl din afara cstoriei.
. doua opinie susine c pensia de 6ntreinere nu e supus restituirii9 datorit caracterului ei
succesi$9 iar p3n la 6nlturarea pre#umiei9 soul mamei are obligaia legal de 6ntreinere.
Eotr3rea de admitere a aciunii 6n tgada paternitii rmas ire$ocabil se 6nscrie9 prin
meniune9 pe marginea actului de na+tere al copilului =art. 449 din Aegea nr. ((,B(,,4>.
V. FILIAIA FA! DE TAT! A COPILULUI DIN AFARA C!S!TORIEI
Copilul din afara cstoriei este acela nscut de o femeie necstorit at3t la data na+terii
copilului9 c3t +i la data concepiei acestuia9 precum +i cel nscut sau conceput 6n timpul cstoriei
mamei9 dar a crui paternitate a fost tgduit ire$ocabil de soul mamei.
otri$it art. 549 Codul familiei9 stabilirea paternitii copilului din afara cstoriei se poate
reali#a fie prin recunoa+tere9 fie prin 2otr3re judectoreasc.
". STA'ILIREA PATERNIT!II DIN AFARA C!S!TORIEI
PRIN RECUNOA5TERE
/ecunoa+terea de paternitate repre#int declaraia fcut de bun<$oie de ctre un brbat9 6ntr<
una din formele pre$#ute de lege prin care mrturise+te c este tatl unui anumit copil.
Caracterele juridice ale recunoa+terii:
< act juridic personal al tatlui@ Dreptul de a recunoa+te filiaia nu e transmisibil mo+tenitorilor
acestuia. Dalabilitatea manifestrii de $oin e condiionat de e7istena discernm3ntului.
1tadiul capacitii de e7erciiu nu pre#int importan
< act juridic unilateral ? recunoa+terea produce efecte nefiind condiionat de acceptarea de
ctre copil sau mama acestuia@
< act juridic solemn ? $oina juridic a autorului trebuie s 6mbrace forma declaraiei la
ser$iciul de stare ci$il9 6nscris autentic sau testament =art. 5"9 alin. *9 Codul familiei>@
< act juridic declarati$ ? efectul recunoa+terii se produce +i pentru inter$alul de timp cuprins
6ntre data na+terii copilului +i data manifestrii de $oin a tatlui@
< act juridic pur +i simplu9 neafectat de modaliti@
< act juridic ire$ocabil consacrat prin art. 5"9 alin. 39 Codul familiei@
< act juridic opo#abil erga omnes ? copilul $a putea in$oca +i opune fa de teri paternitatea
astfel obinut.
Copiii care pot fi recunoscui
5*
otri$it art. 5"9 alin. (9 Codul familiei9 &copilul conceput +i nscut 6n afara cstoriei poate fi
recunoscut de ctre tatl su'. ot fi recunoscui numai copiii din afara cstoriei9 nu +i cei din
cstorie.
Copilul conceput poate fi recunoscut cu condiia ca9 la na+tere9 el s aib situaia de copil din
afara cstoriei.
8n ceea ce pri$e+te copilul decedat9 art. 5"9 alin. (9 Codul familiei pre$ede e7pres c acesta poate
fi recunoscut9 dar numai dac a lsat descendeni fire+ti. De$enit succesibil prin efectele
recunoa+terii de paternitate a descendentului predecedat 9 brbatul 6n cau#a $a putea $eni la
mo+tenirea copilului.
Nu este admisibil recunoa+terea unui copil deja recunoscut c3t $reme filiaia acestuia stabilit
anterior nu este 6nlturat.
Formele recunoa+terii de paternitate
1ub sanciunea nulitii absolute9 recunoa+terea trebuie s 6mbrace una din formele pre$#ute de
art. 5"9 alin. *9 Codul familiei:
< declaraie la ser$iciul de stare ci$il9 fie o dat cu 6nregistrarea na+terii9 fie ulterior acestei
6nregistrri@
< 6nscris autentic@
< testament ? 6n oricare din formele pre$#ute de lege ? recunoa+terea e ire$ocabil.
-fectele recunoa+terii de paternitate
-fectul principal al recunoa+terii de paternitate const 6n stabilirea legturii de filiaie fireasc
6ntre copil +i tatl su din afara cstoriei. -fectele care decurg sunt cele referitoare la nume9 ocrotire
printeasc9 obligaia de 6ntreinere +i se produc retroacti$ din momentul concepiei.
8n pri$ina numelui9 copilul din afara cstoriei dob3nde+te numele de familie al aceluia dintre
prini fa de care +i<a stabilit mai 6nt3i filiaia9 iar dac filiaia a fost stabilit ulterior +i fa de
cellalt printe9 instana $a putea 6ncu$iina purtarea numelui acestui din urm printe. Dac ambii
prini au recunoscut 6n acela+i timp filiaia copilului9 acesta $a purta numele de familie al unuia
dintre ei sau numele lor reunite. Numele copilului se $a stabili prin 6n$oiala prinilor +i se $a
declara odat cu na+terea copilului la ser$iciul de stare ci$il. !nstana nu e obligat s 6ncu$iine#e
copilului purtarea numelui printelui fa de care s<a stabilit ulterior filiaia9 ci poate s apreci#e 6n
funcie de interesele copilului. 1c2imbarea ulterioar a numelui de familie al tatlui nu produce
efecte 6n pri$ina numelui copilului.
Contestarea recunoa+terii de paternitate
/ecunoa+terea care nu corespunde ade$rului poate fi contestat de orice persoan interesat9 pe
calea aciunii 6n justiie. ot fi persoane interesate: copilul9 mama acestuia9 mo+tenitorii copilului9
autorul recunoa+terii9 mo+tenitorii autorului recunoa+terii@ procurorul poate promo$a aciunea.
Dreptul la aciune nu e supus prescripiei e7tincti$e.
8n pri$ina probatorului9 ca o derogare de la dreptul comun9 potri$it cruia reclamantului 6i
re$ine sarcina probei9 copilul recunoscut9 descendeii acestuia sau mama sunt scutii de orice
do$ad9 6ntruc3t p3r3tul9 autorul recunoa+terii9 este inut s do$edeasc paternitatea. 8n ca#ul 6n care
se afl 6n imposibilitatea s dac do$ada paternitii9 instana $a 6nltura recunoa+terea ca fiind
neconform realitii.
Eotr3rea de admitere a aciunii 6n contestarea recunoa+terii de filiaie 6nltur retroacti$
paternitatea mrturisit9 copilul re$enind la situaia juridic anterioar ? copil din afara cstoriei cu
filiaia fa de tat nestabilit.
Eotr3rea ire$ocabil se 6nscrie prin meniune pe actul de stare ci$il.
Nulitatea recunoa+terii de paternitate
Ca#uri de nulitate absolut:
53
< recunoa+terea se refer la un copil care beneficia# de una dintre pre#umiile legale de
paternitate sau care9 fiind din afara cstoriei are deja paternitatea stabilit@
< recunoa+terea se refer la un copil din afara cstoriei9 decedat +i cu descendeni fire+ti@
< autorul recunoa+terii nu a a$ut discernm3nt 6n momentul recunoa+terii@
< manifestarea nu a 6mbrcat una din formele legale.
8n ceea ce pri$e+te nulitatea relati$9 6n literatura de specialitate e7ist aceea+i contro$ers ca la
anulabilitatea recunoa+terii de maternitate. 8ntr<o opinie se susine c recunoa+terea de paternitate9
fiind un act juridic unilateral9 poate fi anulat pentru $icii de consimm3nt. 8n opinia contrar9
majoritar9 recunoa+terea de paternitate poate fi anulat pentru $icii de consimm3nt9 6ns mijlocul
juridic nu este aciunea 6n anulare9 ci aciunea 6n contestarea recunoa+terii de paternitate.
2. STA'ILIREA PATERNIT!II COPILULUI
DIN AFARA CFS!TORIEI PRIN ACIUNE )N +USTIIE
.ciunea 6n stabilirea paternitii
5itularul dreptului la aciune este9 potri$it art. 5,9 alin. (9 Cod fam.9 6nsu+i copilul@ 6n numele
copilului9 aciunea poate fi pornit de mam sau de repre#entantul legal9 sau de ctre procuror9 6n
temeiul art. 459 Cod proc. ci$.
Ca o condiie de admisibilitate a cererii9 aciunea trebuie introdus de copilul din afara
cstoriei. /eclamantul nu trebuie s beneficie#e9 la data introducerii cererii de nici una dintre
pre#umiile legale de paternitate pre$#ute de art. 539 Cod fam.
Copilul adoptat nu pierde9 prin efectul adopiei9 dreptul de a<+i stabili filiaia fireasc.
.rgumentele aduse 6n acest sens sunt urmtoarele:
< potri$it art "9 alin. ( din Con$enia cu pri$ire al drepturile copilului9 ratificat de /om3nia
prin Aegea nr. (%B(,,)9 Mcopilul se 6nregistrea# imediat dup na+terea sa +i are dreptul la nume9
dreptul de a dob3ndi o cetenie9 +i9 6n msura posibilului9 dreptul de a<+i cunoa+te prinii +i de a fi
6ngrijit de ace+tia'@
< stabilirea paternitiidin afara cstoriei produce efecte retroacti$e 6ncep3nd cudata na+terii
sau a concepiei@
< impedimentul la cstorie re#ultat din rudenia fireasc se menine datorit legturii de
s3nge@
< 6n ca#ul decderii adoptatorului din drepturile printe+ti sau al desfacerii ori desfiinrii
adopiei9 e7erciiul drepturilor +i 6ndatoririlor printe+ti poate fi preluat de ctre printele firesc@
< 6n ca#ul desfacerii ori desfiinrii adopiei9 se produc efcte cu pri$ire la nume +i obligaia de
6ntreinere9 care sunt influenate de filiaia fireasc@
< $ocaia succesoral reciproc e7ist p3n la data 6ncu$iinrii adopiei.
8n numele copilului lipsit de capacitate de e7erciiu9 aciunea poate fi pornit de ctre mam9
inclusi$ cea minor9 6n calitate de repre#entant legal. Dac mama e pus sub interdicie9 disprut
sau decedat9 aciunea poate fi pornit de repre#entantul legal al copilului9 far a fi necesar
6ncu$iinarea autoritii tutelare. Datorit caracterului strict personal al dreptului la aciune9 mama
sau repre#entantul legal nu pot renuna la judecat. Orice con$enie de renunare la pornirea sau
continuarea aciunii dintre mama copilului sau repre#entantul su lagal +i pretinsul tat este nul.
Copilul care a 6mplinit $3rsta de (4 ani poate s introduc singur aciunea9 fr 6ncu$iinarea
repre#entantului su legal sau a autoritii tutelare. -l $a fi 6ns asistat9 pe tot timpuul procesului9 de
printe sau repre#entantul su legal.
.ciunea nu poate fi pus 6n mi+care 6n numele copilului conceput sau decedat. Dac 6n cursul
procesului9 copilul decedea#9 aciunea poate fi continuat de mo+tenitorii acestuia =art. 5,9 alin. *9
Cod fam.>9 dac aciunea se inter$erte+te dintr<o aciune personal9 6ntr<o aciune patrimonial.
54
Copilul din afara cstoriei9 recunoscut9 poate introduce aciune 6n stabilirea filiaiei fa de un
alt brbat dec3t autorul recuno+terii9 6ntruc3t nici un te7t de lege nu se opune9 iar 2otr3rea
judectoreasc prin care se stabile+te paternitatea din afra cstoriei 6ndepline+te +i funcia de
contestare a recunoa+terii fcute anterior. /m3ne $alabil ultima paternitate stabilit.
otri$it art. 5,9 alin. 39 Cod fam.9 aciunea se introduce 6mpotri$a pretinsului tat sau9 6n ca#ul
decesului acestuia9 6mpotri$a mo+tenitorilor si9 c2iar +i atunci c3nd ace+tia au renunat la
mo+tenire9 6ntruc3t aciunea continu s aib caracter personal.
5ermenul de introducere a aciunii
Dreptul la aciune 6n stabilirea paternitii poate fi e7ercitat 6ntr<un termen de un an de #ile9
care9 conform art. 4)9 alin. (9 C. fam.9 6ncepe s curg9 ca regul general9 de la na+terea copilului.
rin e7cepie9 termenul de un an 6+i 6ncepe cursul la o dat ulterioar na+terii copilului:
a> c3nd titularul dreptului la aciune a de$enit din afara cstoriei prin efectul admiterii
aciunii 6n tgada paternitii promo$at de soul mamei9 termenul $a curge de la data rm3nerii
ire$ocabile a 2otr3rii judectore+ti =art. 4)9 alin. *9 C. fam.>. 5e7tul art. 4)9 alin. *9 C. fam. trebuie
e7tins +i la situaia 6n care recunoa+terea de paternitate a fost contestat sau lo$it de nulitate9 c3nd
termenul de un an $a curge de la data rm3nerii ire$ocabile a 2otr3rii judectore+ti prin care s<a
admis contestarea recuno+terii sau s<a declarat nulitatea recuno+terii. Contestarea sau anularea
recuno+terii trebuioe s fi a$ut loc 6nuntrul termenului de un an dee la na+terea copilului sau de la
data 6ncetrii con$ieuirii mamei cu pretinsul tat sau 6nteinerii prestate de ctre acesta.
b> c3nd mama copilului a con$ieuit cu pretinsul tat9 termenul de un an curge de la data
6ncetrii con$ieuirii =art. 4)9 alin. 39 C. fam.>.
rin con$ieuirea mamei cu pretinsul tat se 6nelege traiul comul 6n aceea+i locuin sau
e7istena unor legturi statornice cu caracter de continuitate. Cau#ele care au dus la 6ncetarea
con$ieuirii nu pre#int interes dec3t 6n msura 6n care pot contribui la stabilirea datei la care se reia
cursul prescripiei dreptului la aciune.
c> c3nd pretinsul tat a prestat 6ntreinere copilului9 termenul de un an $a curge de la data
6ncetrii 6ntreinerii. Faptul prestrii 6ntreinerii ec2i$alea# cu recunoa+tere tacit de paternitate9
care 6ns nu produce efecte juridice.
entru a 6ntrerupe cursul prescripiei9 faptul 6ntreinerii trebuie s 6ndeplineasc cumulati$
urmtorele condiii:
< s fi fost acordat 6n mod $oluntar de ctre pretinsul tat9 fie personal9 fie 6n numele +i
cu acordul acestuia@
< 6ntreinerea s fi a$ut o anumit constan9 care se $a aprecia 6n raport cu intenia celui
care a acordat<o9 coroborat cu alte elemente de fapt.
Cuantumul 6ntreinerii nu pre#int importan.
< 6ntreinerea acordat9 prin natura +i coninutul su9 s fi contribuit 6n mod real la
6ntreinerea copilului9 c2iar dac nu a acoperit 6n 6ntregime ne$oile acestuia. Darurile oferite
oca#ional nu duc la 6ntreruperea cursului prescripiei dreptului la aciune.
reci#ri pri$ind aplicarea art 4)9 alin. * +i alin. 3:
Dac faptul con$ieuirii mamei cu pretinsul tat a 6nceput anterior na+terii copilului sau la data
na+terii acestuia9 sau 6n ca#ul 6ntreinerii9 s<au fcut prestaii c2iar de la data na+terii copilului9
termenul de un an $a curge de la data 6ncetrii con$ieuirii sau a sistrii 6ntreinerii.
.tunci c3nd con$ieuirea sau 6ntreinerea a 6nceput dup na+terea copilului9 dar 6nainte de
6mplinirea termenului de un an socotit de la na+terea copilului9 prescripia dreptului la aciune se
6ntrerupe. De la data 6ncetrii cau#ei de 6ntrerupere $a curge un nou termen de un an.
55
Copilul de$enit din afara cstoriei 6n urma tagduirii paternitii sau prin 6nlturarea
recunoa+terii de paternitate9 poate in$oca efectul 6ntrerupti$ al con$ieuirii mamei cu pretinsul tat
sau al 6ntreinerii de care a beneficiat9 dac respecti$a cau# de 6ntrerupere a sur$enit 6nainte de
6mplinirea termenului de un an9 socotit de la data c3nd a pierdut statutul de copil din castorie sau
de copil din afara cstoriei cu paternitatea legal stabilit.
rin 6mplinirea termenului de un an de la data na+terii fr s fi 6nceput con$ieuirea mamei cu
pretinsul tat sau fr ca acesta s fi prestat 6ntreinere copilului9 dreptul la aciune 6n stabilirea
paternitii se stinge.
8n ca#ul titularului dreptului la aciune major9 termenul de un an curge tot de la data 6ncetrii
con$ieuirii mamei cu pretinsul tat sau prestrii 6ntreinerii copilului9 6ntruc3t legea nu distinge
6ntre copilul minor +i cel major.
Do$ada paternitii copilului din afara castoriei
/eclamantul trebuie s fac do$ada a dou 6mprejurri de fapt:
< e7istena legturilor intime 6ntre mam +i pretinsul tat 6n perioada timpului legal al
concepiei@
< copilul a crui paternitate se cercetea# s<a nscut 6n urma acestor relaii.
1unt admisibile ca mijloace de prob oricare dintre do$e#ile pre$#ute de lege pentru stabilirea
unor 6mprejurri de fapt9 cum ar fi proba testimonial9 6nscrisurile9 pre#umiile9 probele +tiinifice.
C3t pri$e+te proba testimonial9 pot fi ascultate ca martori inclusi$ rudele sau afinii prilor9
p3n la gradul al treilea inclusi$9 cu e7cepia descendenilor.
8nscrisurile constituie probe dac conin relatri pri$itoare la legturile care au e7istat 6ntre
mama copilului +i pretinsul tat.
Mrturisirea judiciar a p3r3tului are o for probatorie deosebit9 6ns instana trebuie s o
corobore#e cu celelalte probe administrate 6n cau#.
8n pri$ina pre#umiilor9 faptul c p3r3tul este tatl copilului poate fi dedus din din 6mprejurarea
cone79 temeinic do$edit9 c 6n timpul legal al concepiei acesta a 6ntreinut relaii se7uale cu
mama copilului.
8n cadrul aciunii 6n stabilirea paternitii din afara cstoriei se pot dispune e7perti#e medico<
legale9 prin care s se stabileasc perioada legale de concepie +i cercetarea paternitii: e7perti#a
serologic9 antropologic9 dactiloscopic9 genetic. !mposibilitatea fi#ic a p3r3tului de a a$ea
relaii se7uale sau de a procrea are $aloare absolut raportat la data efecturii probei@ 6n raport cu
perioada legal de concepie9 are caracter de probabilitate.
8n aprare9 p3r3tul poate solicita orice probe de natur a do$edi c nu el este tatl copilului.
Eotr3rea de stabilire a paternitii copilului din afara cstoriei
rin 2otr3rea judectoreasc de admitere a aciunii 6n stabilirea paternitii9 brbaul c2emat 6n
judecat de$ine9 retroacti$9 tatl copilului. Copilul rm3ne tot copil din afara cstoriei9 asimilat
prin efectul legii9 cu cel din cstorie9 a$3nd acelea+i drepturi +i obligaii 6n relaia cu prinii +i
rudele acestora. 1tatutul copilului este opo#abil erga omnes.
aternitatea astfel stabilit nu poate fi contestat 6ntruc3t pre$ederile art. 5%9 C. fam. are 6n
$edere numai filiaia stabilit prin recunoa+tere $oluntar.
!nstana se $a pronuna +i cu pri$ire la numele +i domiciliul copilului9 la 6ncredinarea lui spre
cre+tere +i educare9 precum +i la obligaia de 6ntreinere.
8n ba#a 2otr3rii rmas ire$ocabil se $a face meniune pe actul de stare ci$il al copilului +i i
se $a elibera un nou certificat de na+tere.
54
VI. O'LI(AIA LE(AL! DE )NTREINERE
Obligaia de 6ntreinere este 6ndatorirea legal a unei persoane de a asigura altei persoane
mijloacele necesare traiului +i educrii +i pregtirii profesionale.
Fundamentul obligaiei de 6ntreinere const 6n 6ndatorirea de sprijin moral +i material a
persoanei aflate 6n raporturi de rudenie9 de cstorie +i alte raporturi asimilate celor de rudenie.
". CARACTERE +URIDICE
(> Caracterul legal ? obligaia de 6ntreinere e pre$#ut de lege +i e7ist numai 6ntre persoanele
+i 6n condiiile artate de lege. Obligaia legal de 6ntreinere e diferit de obligaia de 6ntreinere
contractual. -le pot 6ns coe7ista9 6ntruc3t nu e7ist compatibilitate 6ntre ele9 6n sensul c acela+i
creditor poate fi 6ndreptit la 6ntreinere din partea aceluia+i debitor at3t 6n temeiul dispo#iiilor
Codului familiei c3t +i prin con$enie.
*> Caracterul personal ? obligaia de 6ntreinere e7ist numai 6ntre anumite persoane pre$#ute
de lege9 fiind str3ns legat de calitatea persoanei +i destinat e7clusi$ asigurrii traiului de #i cu #i.
Decurg urmtoarele consecine:
< obligaia de 6ntreinere e insesi#abil9 dar nu 6n 6ntregime. otri$it art. 4),9 alin. (9 Cod de
procedur ci$il9 sumele ce se pltesc periodic +i sunt destinate asigurrii mijloacelor de
e7isten ale unei persoane pot fi mrite p3n la o treime din $enitul lunar net. Dac sunt mai
multe urmriri asupra aceleia+i sume9 urmrirea nu poate dep+i o jumtate din $enitul lunar
net9 indiferent de natura creanelor9 at3t numai dac legea pre$ede altfel. Dac sumele pltite
periodic +i destinate asigurrii mijloacelor de e7isten sunt mai mici dec3t cuantumul
salariului minim net pe economie9 caestea $or fi urmrite numai asupra prii ce dep+e+te
jumtate din acest cuantum =alin. 3>.
< obligaia de 6ntreinere este incesibil ? cesiunea de crean9 no$aia prin sc2imbare de
debitor9 stipulaia pentru altul nu sunt permise@
< compensaia legal =art. ((4"9 punctul 39 Cod ci$il> nu operea#. Compensaia
judectoreasc poate fi dispus de instan9 dar numai cu pri$ire la creanele de 6ntreinere
5"
=stabilirea pensiei de 6ntreinere la di$or c3nd ambilor prini li s<a 6ncredinat c3te un
copil>. Creana de 6ntreinere nu poate fi compesat cu creane de alt natur.
< obligaia de 6ntreinere nu este transmisibil ? mo+tenitorilor9 cu e7cepia obligaiei de
6ntreinere a copilului minor care poate trece asupra mo+tenitorului debitor obligat 6n
condiiile art. ,49 Codul familiei@
< obligaia de 6ntreinere nu poate forma obiectul aciunii oblice@ 6ns creditorii debitorilor
obligai la 6ntreinere pot cere sistarea 6ntreinerii sau reducerea cuantumului acesteia.
3> Caracterul reciproc ? art. * +i art. %49 Codul familiei ? e7istena obligaiei nu este condiionat
de reciprocitatea 6ndeplinirii acesteia.
rin e7cepie9 e7ist obligaia unilateral de 6nteinere 6n sarcina sau 6n beneficiul unor categorii
de persoane:
< soul care a contribuit la 6ntreinerea copilului celuilalt so este obligat s dea 6ntreinere
copilului pe timpul minoritii9 dac prinii fire+ti ai acestuia sunt decedai9 disprui sau 6n
ne$oie =art. %"9 alin. (9 Codul familiei>. Obligaia de 6ntreinere de$ine reciproc dac
6ntreinerea copilului a fost prestat timp de () ani =art. %"9 alin. *9 Cod. fam.>.
< cel care a luat un copil spre cre+tere fr s 6ntocmeasc formele legale pentru adopie9 dac
prinii acestuia sunt decedai9 disprui sau se afl 6n ne$oie =art. %%9 Codul familiei>@
< mo+tenitorii persoanei care a 6ntreinut un minor fr a fi a$ut obligaia legal sunt datori s
asigure acestuia 6ntreinere pe timpul minoritii9 dar numai 6n limita bunurilor mo+tenite +i
dac prinii fire+ti sunt decedai9 disprui sau 6n ne$oi =art. ,49 Codul familiei>@
< fostul so de rea<credin din cstoria desfiinat datorea# 6ntreinere soului de bun<
credin =art. *49 alin. (9 Codul familiei>@
< fostul so din a crui culp e7clusi$ s<a pronunat di$orul are obligaia unilateral de
6ntreinere9 6ns numai la 6mplinirea termenului de un an de la desfacerea cstoriei =art. 4(9
alin. *9 Codul familiei>. 5imp de un an de la rm3nerea ire$ocabil a 2otr3rii de di$or din
culpa e7clusi$ a unuia dintre soi9 obligaia de 6ntreinere este reciproc@
< fostul so din cstoria desfcut9 recstorit9 datorea# 6ntreinere fostului so =art. 4(9 alin.
ultim>. -l nu beneficia# de reciprocitate9 6ntruc3t prin recstorire a pierdut acest drept. Da
datora unilateral actualul so.
4> Caracterul succesi$ al obligaiei de 6ntreinere ? e7ecutarea sa se face de regul9 prin prestaii
periodice. De aceea9 6n principiu9 plata anticipat a 6ntreinerii9 sub forma unei sume globale nu este
admis. 8n practica judiciar s<a admis +i te#a contrar9 atunci c3nd e7ecutarea obligaiei ar fi
imposibil de e7ecutat@ astfel c2iar +i 6n aceste condiii creditorul 6ntreinut poate solicita majorarea
cuantumului 6ntreinerii9 dac au inter$enit modificri 6n pri$ina criteriilor a$ute 6n $edere iniial la
stabilirea cuantumului. Obligaia de 6ntreinere se datorea# de la data cererii de c2emare 6n
judecat9 dar se pre#um c p3n la aceast dat creditorul nu a a$ut ne$oie de 6ntreinere. re#umia
e relati$9 put3nd fi rsturnat dac se do$ede+te c sesi#area instanei a fost 6nt3r#iat din moti$e
imputabile debitorului.
5> Caracterul $ariabil al obligaiei de 6ntreinere ? e7istena cuantumului +i modalitile de
e7ecutare ale acesteia difer de la ca# la ca#
4> Caracterul di$i#ibil al obligaiei de 6ntreinere9 at3t sub aspect acti$ al creditorilor 6ntreinui9
c3t +i sub aspect pasi$9 al debitorilor obligai. 8n ipote#a 6n care mai multe persoane sunt inute a
acorda asisten aceluia+i creditor9 fiecare debitor $a contribui la plata 6ntreinerii proporional cu
mijloacele de care dispune =di$i#ibilitate pasi$> ? art. ,)9 alin. (9 Codul familiei. .tunci c3nd mai
5%
muli creditori sunt 6ndreptii s solicite concomitent 6ntreinere de la acela+i debitor9 iar debitorul
nu poate asigura 6n 6ntregime 6ntreinerea cu$enit fiecruia 6n parte9 potri$it art. ,*9 Codul familiei9
instana poate dispune fie ca 6ntreinerea s fie prestat numai unuia dintre creditori9 fie ca
6ntreinerea care poate fi prestat de debitor s fie 6mprit 6ntre mai muli sau c2iar toi creditorii
=di$i#ibilitate acti$>. Creditorul ne3ndestulat 6n totul sau 6n parte poate solicita 6ntreinere de la alte
persoane obligate 6n ordinea imediat urmtoare.
ersoana 6ndreptit s solicite 6ntreinerea trebuie s c2eme 6n judecat pe toi debitorii9 pentru
a obine acoperirea integral a creanei9 6ntruc3t fiecare dintre debitori este inut numai 6n msura
propriei pri. Dac aciunea e 6ndreptat numai 6mpotri$a unora dintre debitori9 instana $a stabili
contribuia p3r3ilor in3nd cont de partea fiecruia.
De la regula di$i#ibilitii e7ist dou e7cepii9 atunci c3nd debitorii sunt inui s rspund
solidar9 debitorul pltitor urm3nd s se 6ntoarc 6mpotri$a celorlali9 pe partea fiecruia cu aciune 6n
regres.
< printele 6ndreptit la 6ntreinere9 6n ca# de urgen9 se poate 6ndrepta 6mpotri$a unuia dintre
copii si +i cu posibilitatea recunoscut descendenilor care au prestat 6ntreinerea de a se
6ntoarce 6mpotri$a celorlali obligai pentru partea fiecruia =art. ,)9 alin. *9 Codul familiei>.
1olidaritatea pasi$ este facultati$ pentru printele creditor +i operea# numai 6n condiiile
urgenei9 care trebuie $erificat de ctre instana de judecat.
< oricare dintre mo+tenitorii persoanei obligate la 6ntreinerea unui minor sau dintre
mo+tenitorii celui care a dat 6ntreinere unui copil fr a a$ea obligaie legal9 poate fi
acionat 6n justiie pentru 6ntreaga crean cu$enit minorului prin aciunea 6n regres ?
6mpotri$a celorlali debitori solidari9 pentru partea fiecruia9 stabilit proporional cu
$aloarea bunurilor mo+tenite =art. ,49 alin. *9 Codul familiei>. Obligaia poatefi a$lorificat
dac prinii minorului au murit9 au disprut sau sunt 6n ne$oi.
2. PERSOANELE )NTRE CARE EGIST! O'LI(AIA LE(AL!
DE )NTREINERE
Obligaia de 6ntreinere se fundamentea# pe 6ndatorirea moral a membrilor unei familii de a<+i
acorda sprijin atunci c3nd unul dintre ace+tia s<ar afla 6n stare de ne$oie. .stfel9 potri$it art. %49
Codul familiei9 obligaia legal de 6ntreinere e7ist 6ntre urmtoarele persoane:
< 6ntre so +i soie@
< 6ntre prini +i copii@
< 6ntre bunici +i nepoi@
< strbunici +i strnepoi@
< frai +i surori@
< 6ntre celelalte persoane anume pre$#ute de lege9 adic 6ntre fo+tii soi din cstoria
desfcut =art. ,(9 alin. (9 Codul familiei>sau desfiinat =art. *49 alin. (9 Codul familiei> ?
reciprocitatea e7ist atunci c3nd ambii soi au fost de bun credin la data 6nc2eiereii
cstoriei nule sau anulate@
< cel care a luat un copil pentru a<l cre+te fr a 6ntocmi formele necesare ? art. %%9 Codul
familiei@
< soul care a contribuit la 6ntreinerea copilului firesc al celuilalt so e obligat s continuie a
da 6ntreinere acestuia pe timpul minoritii9 dac prinii fire+ti sunt decedai9 disprui sau
6n ne$oie =art. %"9 alin. (9 Codul familiei>@
< copilul care a beneficiat () ani de 6ntreinerea printelui $itreg 9 poate fi obligat la r3ndul su
la 6ntreinere =art. %"9 alin. *9 Codul familiei>@
5,
< mo+tenitorii celui obligat la 6ntreinere9 6n limita bunurilor mo+tenite9 pe perioada minoritii
copilului +i 6n subsidiar fa de persoana acestuia =art. ,49 alin. (9 Codul familiei>.
. ORDINEA )N CARE SE DATOREA,! )NTREINEREA
8n situaia 6n care mai muli debitori sunt inui s acorde deopotri$9 6ntreinerea aceluia+
creditor9 legiuitorul stabile+te ordinea imperati$ a prestrii 6ntreinerii9 6n funcie de calitatea sau de
pro7imitatea relaiilor de rudenie fa de cel 6ndreptit la 6ntreinere.
5e7tul art. %,9 Codul familiei stabile+te urmtoarea ordine a prestrii 6ntreinerii de ctre
persoanele inute s<+i acorde 6ntreinere:
(. soii 6+i datorea# 6ntreinere 6naintea celorlali obligai@
*. descendentul este obligat la 6ntreinere 6naintea ascendentului9 iar dac sunt mai muli
ascendeni sau descendeni9 cel 6n grad mai apropiat este obligat 6naintea celui 6n grad mai
6ndeprtat@
3. cel care adopt este obligat la 6ntreinere 6naintea prinilor fire+ti. 8n ca#ul adopiei cu efecte
restr3nse9 obligaia de 6ntreinere a prinilor fire+ti +i a rudelor acestora are caracter
subsidiar9 adoptatul urm3nd s cear 6ntreinere printelui su adopti$ +i dac acesta e
decedat9 disprut sau 6n stare de ne$oie9 se $a putea 6ndrepta 6mpotri$a prinilor fire+ti@
4. fraii +i surorile 6+i datorea# 6ntreinere dup prini9 dar 6naintea bunicilor.
!ntr 6n categoria & celelate persoane pre$#ute de lege':
< 6ntre fo+tii soi di$orai sau a cror cstorie a fost desfiinat9 6ntreinerea se datorea# 6n
aceea+i ordine ca +i 6ntre soii din cstorie@
< cel care a luat un copil spre cre+tere fr a 6ntocmi actele necesare adopiei are fa de minor
o obligaie de 6ntreinere9 6ns subsidiar prinilor fire+ti +i se prestea# atunci c3nd au
decedat9 au disprut +i sunt 6n stare de ne$oie@
< soul care a contribuit la 6ntreinerea copilului firesc al celuilat so datorea# 6ntreinere
copilului dac prinii au decedat9 disprut sau sunt 6n ne$oi@
< copilul 6ntreinut timp de () ani de printele $itreg ? art. %"9 alin. *9 C. fam.@
< mo+tenitorii persoanei obligate la 6ntreinerea unui copil ? art. ,49 Codul familiei.
*. CONDIII (ENERALE ALE O'I(AIEI DE )NTREINERE
Condiiile pri$itoare la creditorul obligaiei legale de 6ntreinere
O persoan este 6ndreptit la 6ntreinere dac sunt 6ndeplinite cumulati$9 potri$it art. %49 alin. *9
Codul familiei9 dou condiii:
(. starea de ne$oie a creditorului 6ntreinut@
*. cau#a strii de ne$oie este incapacitatea de a munci.
%. /tarea de nevoie a creditorului obligat de 6ntreinere repre#int neputina unei persoane9 total
sau parial9 de a<+i procura prin mijloace proprii cele necesare traiului #ilnic: alimente9
6mbrcminte9 locuin9 medicamente etc.
1e afl 6n aceast stare persoanele care nu pot obine $enituri din munc sau produse de bunurile
sale +i nici nu dein bunuri pe care le<ar putea $alorifica. 1tarea de ne$oie este o c2estiune de fapt9
apreciat de instana de judecat9 de la ca# la ca#9 6n funcie de situaia concret 6n care se gse+te
cel care pretinde 6ntreinerea9 ni$elul general de $ia pstr3ndu<se ec2ilibrul 6ntre standardul de
$ia al creditorului +i cel al debitorului 6ntreinut.
1tarea de ne$oie a descendentului minor
4)
otri$it art. %49 alin. 39 Codul familiei9 descendentul9 pe perioada minoritii9 are dreptul la
6ntreinere oricare ar fi starea de ne$oie 6n care se afl. rincipala cau# a strii de ne$oie a
minorului este incapacitatea de a munci +i procesul de +colari#are. Faptul c minorul refu# s
urme#e $reo form de 6n$m3nt sau s se 6ncadre#e 6n munc9 de+i are $3rsta legal9 nu are nici o
consecin asupra dreptului descendentului minor de a pretinde +i obine 6ntreinere.
re#umia strii de ne$oie a descendentului minor are caracter relati$9 prinii neput3nd fi
obligai la 6ntreinere dac au fcut do$ada c minorul dispune de $enituri proprii fie din munc9 fie
din alte surse. Dac starea de ne$oie 6ncetea# temporar9 instana poate dispune 6ncetarea temporar
a 6ntreinerii. Dac $eniturile minorului sunt insuficiente prinii sunt datori s le complete#e =art.
()"9 alin. *9 Codul familiei>.
8n situaia 6n care minorul dispune de bunuri pe care le<ar putea $alorifica 6n $ederea obinerii
sumelor necesare traiului9 starea de ne$oie a minorului trebuie s se aprecie#e 6n funcie de
$eniturile proprii9 fr a se ine seama de bunurile din patrimoniu. otri$it art. ()49 Codul familiei9
printele nu are nici un drept asupra bunului copilului +i nici copilul asupra bunului printelui9 6n
afar de dreptul la mo+tenire +i la 6ntreinere. De asemenea starea de ne$oie trebuie e$aluat +i prin
raportare la mijloacele materiale ale prinilor.
.tunci c3nd minorul solicit 6ntreinere altor persoane dec3t prinii9 starea de ne$oie nu se mai
pre#um9 ci trebuie s decurg din incapacitatea de a munci. 1tarea de ne$oie se $a aprecia cu mai
mult e7igen +i nu $a primi 6ntreinere dec3t dac nu are bunuri proprii $alorificabile.
&. )ncapacitatea de a munci poate a$ea cau#e diferite: $3rsta 6naintat9 boal etc.9 total sau
parial9 definiti$ sau temporar. Dreptul la 6ntreinere se aprecia# 6n funcie de potenialul real de
munc al beneficiarului 6ntreinerii. .tingerea $3rstei de pensionare de ctre o persoan nu poate fi
ec2i$alat 9 obligatoriu9 cu pierdera capacitii de munc. Obinerea 6ntreinerii de ctre o astfel de
persoan este condiionat de proba incapacitii de munc. roba incapacitii poate fi fcut prin
orice mijloc de prob.
rin e7ecepie9 este scutit de proba incapacitii de munc descendentul minor care solicit
6ntreinere de la ascendentul su.
Condiii pri$itoare la debitorul obligaiei legale de 6ntreinere
(. Debitorul s dispun de mijloacele necesare 6ndeplinirii obligaiei de 6ntreinere. otri$it art.
,49 Codul familiei9 6ntreinerea e datorat potri$it cu ne$oia celui care o cere +i cu mijloacele celui
care urmea# a o plti.
Dor fi luate 6n considerare toate mijloacele materiale ale debitorului cum ar fi $eniturile din
munc9 salarii9 premii9 ajutorul pentru incapacitatea temporar de a munci9 compensaia acordat 6n
ca# de desfacere a contractului indi$idual de munc9 indemni#aia de +omer9 bunurile care nu<i sunt
necesare +i pot fi $alorificate =art. 4),9 alin. 49 Cod de procedur ci$il>. Nu $or fi luate 6n
considerare $enituirile 6nt3mpltoare: sporul de munc pentru condiii deosebite de munc9 aocaiile
de stat pentru copii9 ajutorul pentru 6ngrijirea copilului bolna$9 ajutorul de maternitate sau deces9
bursele de studii9 diurnele9 precum +i alte asemenea indemni#aii de destinaie special9 stabilite
potri$it legii =art. 4),9 alin. "9 Cod de procedur ci$il>.
Noiunea de &mijloace de dob3ndire' trebuie interpretat nu doar 6n raport de ceea ce s<a reali#at
p3n la un moment dat de debitor ci +i de ceea ce este posibil s se reali#e#e 6n $iitor9 lu3ndu<se 6n
considerare aptitudinea de a munci.
Cel lipsit de mijloace materiale9 care de+i e apt de munc9 din moti$e 6ntemeiate9 nu poate fi
obligat la 6ntreinere at3t timp c3t sub#ist cau#ele de 6mpiedicare.
1unt considerate moti$e temeinice: boala gra$9 satisfacerea stagiului militar9 continuarea
studiilor la cursurile de #i ale unei forme de 6n$m3nt9 starea pri$ati$ de libertate datorat
debitorului care a s$3r+it o infraciune9 alta dec3t cea de abandonare de familie.
4(
Aa stabilirea posibilitilor materiale ale debitorului se $a ine seama +i de alte obligaii de
6ntreinere care 6i incumb 9 c2eltuielile cu ne$oile personale etc.
*. 1 nu e7iste o alt persoan obligat prioritar la 6ntreinere potri$it ordinii instituite de lege ?
creditorul nu are dreptul de opiune 6n pri$ina debitorului care 6i acord 6ntreinerea. ;n debitor de
rang inferior e obligat s preste#e 6ntreinerea numai dac debitorul aflat 6naintea sa nu poate fi
obligat pentru c nu dispune de mijloace materiale9 e decedat sau disprut.
#. MODALIT!I DE EGCUTARE A O'LI(AIEI LE(ALE
DE )NTREINERE
otri$it art. ,39 alin. (9 Codul familiei 6ntreinerea $a fi prestat fie 6n natur9 fie prin ec2i$alent
bnesc@ de asemenea se poate stabili un sistem mi7t de e7ecutare.
Modul de e7ecutare $a fi stabilit 6n concret de ctre instan 6n funcie de circumstanele cau#ei9
in3ndu<se seama de ne$oile creditorului +i posibilitile debitorului. Felul e7ecutrii se poate stabili
+i prin 6n$oiala prilor9 6ns acesta trebuie supus controlului judiciar.
Aa cerere9 atunci c3nd inter$in modificri 6n pri$ina 6mprejurrilor a$ute 6n $edere de instan la
data stabilirii modului de e7ecutare9 pot opera sc2imbri 6n pri$ina modului de acordare a
6ntreinerii.
Datorit caracterului succesi$ al obligaiei de 6ntreinere9 prestaiile se fac9 de regul9 la anumite
inter$ale de timp9 de regul lunar. rin e7cepie9 este posibil e7ecutarea 6ntreinerii printr<o singur
prestaie a debitorului.
%. STIN(EREA O'LI(AIEI DE )NTREINERE
Cau#ele generale de stingere a oblogaiei de 6ntreinere sunt:
(. Dispariia strii de ne$oie a creditorului 6ntreinut =art. %49 alin. *9 Codul familiei>. 1tarea de
ne$oie a creditorului 6ntreinut9 de regul9 deri$ din incapacitatea de a munci9 cu e7ecutarea
descendentului major. rin urmare dreptul la 6ntreinere se stinge odat cu dispariia
cau#elor de incapacitate. -ste posibil sistarea pensiei de 6ntreinere a copilului minor9 care9
6nainte de $3rsta majoratului9 de$ine salariat9 reali#3nd $enituri 6ndestultoare intereselor
sale. De asemenea copilul minor care se cstore+te pierde dreptul la 6ntreinerea prinilor.
Descendentul major care nu se afl 6n continuarea studiilor9 nu mai beneficia# de
6ntreinere.
*. Debitorul obligat nu mai dispune de mijloace 6ndestultoare prestrii 6ntreinerii.
!nsuficiena resurselor materiale stinge obligaiile debitorului fa de creditorul 6ntreinut9
dar nu afectea# dreptul la 6ntreinere al beneficiarului9 care poate solicita 6ntreinere de la
debitorii obligai 6n subsidiar. 8ncetarea obligaiei de 6ntreinere nu este cu titlu definiti$. De
6ndat ce situaia material a debitorului se 6mbunte+te9 debitorul poate solicita re$enirea
asupra situaiei prestaiilor.
3. decesul creditorilor sau al debitorilor obligai la 6ntreinere= art. ,59 Codul familie>. Obligaia
de 6ntreinere are caracter personal9 fiind st3ns legat de calitatea persoanei. rin e7ecepie9
conform art. ,49 Codul familiei9 la decesul celui obligat la 6ntreinerea unui copil minor +i a
decesului celui care a acordat 6ntreinere unui copil minor fr s fi a$ut aceast obligaie
legal9 mo+tenitorii defunctului sunt obligai s continue 6ntreinerea pe toat perioada
minoritii copilului9 proporional cu $aloarea bunurilor mo+tenite9 6n condiiile 6n care
prinii minorului sunt decedai9 disprui sau sunt 6n ne$oie.
4. pierderea calitii a$ut 6n $edere de legiutor la impunerea obligaiei de 6ntreinere. .ceast
cau# decurge tot din caracterul personal al obligaiei legale de 6ntreinere. .stfel obligaia
de 6ntreinere 6ntre soi sub#ist pe perioada cstoriei9 din care decurge calitatea de so.
8n unele situaii9 stingerea obligaiei legale de 6ntreinere e determinat de dispariia unor cerine
anume pre$#ute de lege:
4*
< 6ntre soi9 obligaaia reciproc de 6ntreinere e7ist numai pe durata cstoriei@
< 6ntre fo+tii soi9 dreptul la 6ntreinere al fostului so9 6ncetea# prin recstorirea creditorului
6ntreinut9 iar c3nd beneficiarul 6ntreinerii e fostul so di$orat $ino$at. e7clusi$ pentru
desfacerea cstoriei9 prin 6mplinirea termenului de ( an de la data desfacerii cstoriei
prilor@
< minorul9 creditor al 6ntreinerii prestat de o alt persoan dec3t prinii fire+ti sau adopti$i9
ajuns la majorat9 nu mai poate pretinde 6ntreinere pe moti$ c se afl 6n continuarea
studiilor.
7. O'LI(AIA LE(AL! DE )NTREINERE )NTRE SOI =art %49 alin. ( +i art. 4(9
Codul familiei> ? poate fi definit ca o 6ndatorire legal reciproc a soilor i#$or3t din instituia
cstoriei9 de a<+i asigura la ne$oie unul altuia cele necesare traiului.Obligaia are caracter prioritar9
soii dator3ndu<+i 6ntreinere 6naintea altor persoane.
8n mod normal9 e7ecutarea obligaiei de 6ntreinere se reali#ea# prin simplul fapt al con$ieuirii
soilor +i prin contribuia fiecruia la toate sarcinile csniciei. Obligaia de 6ntreinere 6ntre soi
sub#ist pe tot timpul cstoriei9 inclusi$ 6n timpul procesului de di$or.
8n ca# de ne6nelegeri9 soul aflat 6n ne$oie $a putea solicita obligarea celuilalt la a<i presta
6ntreinerea. /efu#ul unuia dintre soi de a<i acorda celuilalt 6ntreinerea poate constitui infraciunea
de abandon de familie.
1oul care pretinde 6ntreinerea trebuie s fac do$ada strii de ne$oie 6n care se afl. 1tarea de
ne$oie e o c2estiune de fapt9 care se aprecia# at3t 6n raport de $eniturile soului creditor9 c3t +i de
bunurile sale $alorificabile. 1tarea de ne$oie nu e7ist at3t timp c3t soul care nu reali#ea# $enituri
are bunuri proprii sau comune $alorificabile. ot fi $3ndute numai bunurile care prisosesc unui trai
decent. 0unurile comune $or fi $alorificate mai 6nainte de a se cere obligarea soului la plata unei
pensii de 6ntreinere. entru acest moti$ este admisibil cererea de partaj a bunurilor comune 6n
timpul cstoriei.
8n practic au e7istat discuii legate de faptul condiionrii dreptului la 6ntreinere de condiia
celui aflat 6n ne$oie. .stfel9 soul care a prsit domiciliul conjugal are dreptul la 6ntreinere numai
6n situaia 6n care prsirea domiciliului a fost justificat. De asemenea soul care a s$3r+it fa de
cellat fapte de o gra$itate deosebit9 trebuie dec#ut din dreptul la 6ntreinere.
8n ca#ul cstoriei putati$e9 soul de bun<credin are dreptul la 6ntreinere p3n la rm3nerea
definiti$ a 2otr3rii prin care s<a constatat nulitatea cstoriei.
otri$it art. ,)9 alin. (9 art. ,( +i art. ,49 alin. (9 Codul familiei9 o persoan poate fi obligat la
6ntreinere dac dispune de mijloacele necesare. Aa determinarea posibilitilor materiale ale soului
debitor se $a ine seama de $eniturile cu caracter de continuitate ale acestuia9 bunurile care nu<i sunt
strict necesare +i pot fi 6nstrinate9 precum +i de economiile reali#ate. 1e $a ine seama9 de
asemenea9 +i de alte sarcini care 6i re$in9 de e7emplu: alte obligaii de 6ntreinere care 6i afectea#
posibilitile materiale. 8ntreinerea datorat poate fi stabilit p3n la o treime din $enitul net al
soului debitor. 8ntreinerea acordat soului +i cea datorat copiilor nu poate dep+i o jumtate din
$enitul net al soului debitor.
$. O'LI(AIA LE(AL! DE )NTREINERE )NTRE FO5TII SOI =art. 4(9 alin. *?59
Codul familiei>
43
!#$orul acestei obligaii este tot cstoria dar desfcut sau desfiinat. resupune 6ndeplinirea
condiiilor generale9 cu unele particulariti. 1e cer 6ndeplinite urmtoarele condiii:
a> fostul so se afl 6n ne$oie datorit incapacitii de a munci@
b> incapacitatea de munc trebuie s fi sur$enit 6nainte de cstorie sau 6n timpul acesteia.
Dac a inter$enit dup desfacerea cstoriei9 are dreptul la 6ntreinere numai dac
incapacitatea a fost determinat de unele 6mprejurri 6n legtur cu cstoria +i a inter$enit
6n decurs de cel mult un an de la desfacerea acesteia.
c> fostul so din a crui $in s<a desfcut cstoria are dreptul la 6ntreinere timp de un an de la
desfacerea cstoriei.
1$3r+irea unor fapte gra$e care atrag nedemnitatea succesorilor duc la pierderea dreptului la
6ntreinere9 dac faptele au fost comise au fost comise 6nainte sau ulterior desfacerii cstoriei.
Fo+tii soi 6+i datorea# 6ntreinere 6naintea oricrei alte persoane.
Dreptul la 6ntreinere al fostului so se na+te din momentul 6n care dob3nde+te calitatea de &fost
so'9 adic de la data rm3nerii ire$ocabile a 2otr3rii de di$or =instana $a dispune obligarea
debitorului la plata 6ntreinerii +i ulterior di$orului9 6ncep3nd cu data introducerii cererii de c2emare
6n judecat> dac dreptul la 6ntreinere a fostului so a fost stabilit 6n cadrul procesului de di$or.
Creditorul fost so e7clusi$ culpabil de desfacerea cstoriei9 are dreptul la 6ntreinere limitat 6n timp
de un an de #ile socotit de la data desfacerii cstoriei. Culpa este stabilit 6n procesul de di$or +i
are autoritate de lucru judecat 6n aciunea direct 6n stabilirea pensiei de 6ntreinere.
8n ceea ce pri$e+te cuantumul 6ntreinerii se aplic dispo#iiile art. 4(9 alin. 39 Codul familiei.
Dreptul la 6ntreinere al fostului so se stinge prin recstorirea sa sau prin moartea creditorului
sau debitorului 6ntreinut. Obligaia de 6ntreinere sub#ist c2iar dac debitorul se recstore+te.
.cesta poate fi inut concomitent la 6ntreinerea at3t fa de fostul so9 c3t +i fa de soul din
cstoria actual.
8n ca#ul cstoriei putati$e9 dreptul la 6ntreinere al fostului so de bun<credin se na+te de la
rm3nerea ire$ocabil a 2otr6rii prin care a fost desfiinat cstoria. Dreptul fostului so de bun<
credin la 6ntreinere nu e limitat 6n timp. C3nd ambii soi sunt de bun<credin9 obligaia de
6ntreinere are caracter reciproc.
&. O'LI(AIA DE )NTREINERE )NTRE P!RINI 5I COPII =art. %49 alin. l9 +i art. ()"9
alin. (9 Codul familiei>.
articulariti:
a> 1tarea de ne$oie a copilului minor ? este singura cerin impus de legiutor descendentului
minor +i aceasta se pre#um iuris tantum pe toat durata minoritii. Minorul care obine
$enituri 6ndestultoare 6ntreinerii sale nu poate pretinde 6ntreinere@ dac acestea acoper
numai 6n parte starea de ne$oie9 prinii sunt obligai s 6ntrein proporional cu ne$oia
minorului.
b> obiectul obligaiei de 6ntreinere ? potri$it art. ()"9 alin. *9 Cod familiei9 const 6n asigurarea
mijloacelor necesare pentru cre+terea9 educarea9 6n$tura +i pregtirea profesional a
copilului. Obligaia de 6ntreinere a prinilor minorului are caracter comple79 a$3nd ca
finalitate at3t procurarea mijloacelor necesare traiului c3t +i asigurarea condiiilor materiale
impuse de procesul de formare a copilului prin +colari#are +i pregtire profesional@
c> Data de la care se datore# 6ntreinerea ? de regul9 6ntreinerea copilului minor se
6nfptuie+te $oluntar de ctre prini prin con$ieuirea 6n cadrul aceleia+i familii. .tunci
44
c3nd e7ecutarea acestei obligaii se face prin inter$enia instanei judectore+ti9 6ntreinerea
se datorea# de la data cererii de c2emare 6n judecat.
rin e7cepie9 se poate stabili pensie de 6ntreinere pentru o perioad anterioar cererii de
c2emare 6n judecat dac promo$area aciunii a fost 6nt3r#iat din cau#e imputabile debitorului.
8n ca# de di$or9 6ntreinerea se datorea# tot de la data introducerii cererii de c2emare 6n
judecat. Dac pensia cu$enit copilului minor a fost stabilit print<o 2otr3re anterioar pronunrii
di$orului9 instana in$estit cu soluionarea di$orului este datoare s se pronune cu pri$ire la
obligaia de 6ntreinere a printelui +i $a dispune obligaia printelui<debitor cu 6ncepere de la data
pronunrii 2otr3rii de di$or.
Copilul din afara cstoriei a crui paternitate a fost stabilit pe cale judiciar9 poate solicita
6ntreinerea tatlui de la data introducerii cererii 6n stabilirea paternitii.
rintele care a suportat 6n 6ntregime c2eltuielile de 6ntreinere are dreptul la despgubiri 6n ba#a
art. ,,(9 Cod ci$il.
d> Cuantumul obligaiei de 6ntreinere se stabile+te a$3nd 6n $edere pre$edrile art. ,49 alin. 39
Codul familiei care stabile+te plafoane ma7imale din c3+tigul de munc al celui obligat:
< p3n la o ptrime pentru un copil@
< p3n la o treime pentru doi copii@
< p3n la jumtate pentru trei sau mai muli copii.
.ceste plafoane nu sunt fi7e. Aa stabilirea cuantumului de 6ntreinere9 instana $a ine cont de
plafoanele ma7imale legale9 dar +i de ne$oia creditorului +i mijloacele debitorului. otri$it art. ()"9
alin. *9 6ntinderea obligaiei legale de 6ntreinere9 felul +i modalitile concrete de e7ecutare9 precum
+i contribuia fiecrui printe se $or stabili pe cale judiciar doar dac e7ist ne3nelegeri 6ntre
prini. rin urmare9 con$eniile inter$enite 6ntre prini sunt licite at3t timp c3t nu sunt atinse
interesele copilului. 8n ca# de di$or9 orice con$enie a soilor cu pri$ire la pensia de 6ntreinere este
supus 6ncu$iinrii instanei.
Aa determinarea cuantumului 6ntreinerii9 instana $a ine seama de mijloacele ambilor prini9 6n
sensul c $a a$ea 6n $edere ce poate asigura din mijloacele sale printele cruia i s<a 6ncredinat
copilul.
8n toate ca#urile instana $a fi7a o sum concret la care e inut debitorul +i nu $a indica o cot
din c3+tigul din munc al acestuia. Determinarea c3+tigurilor din munc ale debitorului se face pe
ba#a salariului mediu +i a celorlate $enituri din munc cu caracter de continuitate9 obinute 6n
ultimele +ase luni premergtoare obligrii la plat.
e> caracterul solidar al obligaiei legale de 6ntreinere a prinilor fa de copiii lor minori ? ca
regul general9 obligaia legal de 6ntreinere e di$i#ibil at3t acti$9 c3t +i pasi$ =art. ,)9
alin. *9 art. ,*9 Codul familiei>.
Aegea pre$ede cinci e7cepii de la regula di$i#ibilitii@ aceast obligaie de 6ntreinere este9 sub
aspect pasi$9 solidar. .mbii prini sunt datori s contribuie9 fiecare proporional cu mijloacele de
care dispune9 la c2eltuielile legate de cre+terea9 educarea +i pregtirea profesional a copilului.
Oricare dintre prini poate fi urmrit pentru 6ntreaga crean a 6ntreinerii9 iar printele care a
e7ecutat 6n 6ntregime prestaia9 are la 6ndem3n o aciune 6n regres 6mpotri$a celuilalt printe pentru
partea care 6i re$ine acestuia.
Copilul care beneficia# de un regim asemntor celui aplicabil descendentului minor:
(. Copilul minor la a crei 6ntreinere a contribuit soul printelui firesc =art. %"9 alin. (9 Codul
familiei> ? soul printelui firesc este obligat a continua 6ntreinerea copilului c3t timp acesta
e minor9 dac prinii si fire+ti au decedat9 disprut sau sunt 6n ne$oie. 5e7tul se aplic +i
copilului adoptat@ obligaia este imperati$ +i subsidiar@ obligaia debitorului se stinge odat
cu majoratul beneficiarului.
45
Aa r3ndul su copilul 6ntreinut timp de #ece ani poate fi obligat la 6ntreinerea printelui $itreg
care a prestat singur 6ntreinerea.
*. Copilul minor luat spre cre+tere fr 6ndeplinirea formelor cerute de lege pentru adopie =art.
%%9 Codul familiei> ? are caracter subsidiar +i este condiionat de faptul lurii unui copil
spre cre+tere9 fr a<l adopta. Odat 6ndeplinit condiia9 obligaia de 6ntreinere dob3nde+te
+i caracter imperati$. Obligaia e unilateral9 fiind instituit e7clusi$ 6n interesul copilului@ se
stinge la 6mplinirea $3rstei de (% ani de ctre creditor.
3. Copilul minor 6ndreptit la 6ntreinerea mo+tenitorilor persoanei care a fost obligat la
6ntreinere sau a persoanei care9 fr a a$ea obligaia legal a dat aceast 6ntreinere =art. ,49
alin. (9 Codul familiei>.
Obligaia de 6ntreinere e instituit imperati$ 6n sarcina motenitorilor uni$ersali +i cu titlu
uni$ersal9 care $or presta 6ntreinerea numai 6n limita $alorii bunurilor mo+tenite. Dac sunt mai
muli mo+tenitori9 debitorii $or fi inui 6n solidar la e7ecutarea prestaiilor =art. ,49 alin. *9 Codul
familiei>. Obligaia are caracter imperati +i subsidiar +i se stinge prin 6mplinirea $3rstei de (% ani a
creditorului.
Dreptul la 6ntreinere al descendentului major aflat 6n continuarea studiilor
Descendentul major beneficia# de dreptul la 6ntreinere numai dac do$ede+te starea de ne$oie
6n care se gse+te determinat de incapacitatea de a munci.
8ntruc3t nu e7ist reglementri legale e7prese pri$itoare la dreptul la 6ntreinere al
descendentului major aflat 6n continuarea studiilor9 literatura +i practica judiciar =decretul de
6ndrumare nr. *B(,"( a lenului 5ribunalului 1uprem> au statuat 6n sensul c prinii sunt obligai a
da 6ntreinere copiilor de$enii majori +i aflai 6n continuarea studiilor9 dar fr a dep+i $3rsta de *5
ani.
Nu pre#int importan dac sunt urmate cursurile unei instituii de 6n$m3nt particulare sau
de stat9 sau dac frec$entea# o unitate de 6n$m3nt superior sau o +coal profesional.
8n ceea ce pri$e+te cuantumul 6ntreinerii9 se aplic dispo#iiile art. ,49 alin. 39 Codul familiei9
obligaiile de 6ntreinere re$in ambilor prini c2iar dac sunt separai 6n fapt sau di$orai. !nstana
$a ine seama de bursa acordat descendentului major. ensia stabilit poate fi superioar sau
inferioar celei acordate 6n timpul minoritii.
Dac cel ce pretinde 6ntreinere beneficia# de 6ntreinere complet din partea instituiei de
6n$m3nt pe 6ntreaga durat a +colari#rii9 ne$oile descendentului $or fi apreciate 6n consecin9
astfel 6nc3t obligaia prinilor $a fi redus p3n la ni$elul real al ne$oilor copilului.
C3t pri$e+te calitatea re#ultatelor la 6n$tur dreptul la 6ntreinere e7ist c2iar dac
descendentul major a 6nregistrat multe e+ecuri9 dar ulterior a manifestat struin 6n finali#area
pregtirii profesionale.
"0. ASPECTE PROCESUALE PRIVIND O'LI(AIA LE(AL!
DE )NTREINERE
Ne6nelegerile pri$ind e7istena sau 6ntinderea obligaiilor legale de 6ntreinere se soluionea#
de ctre instana judectoreasc. Competent material e instana speciali#at =judectoria>9 iar
teritorial instana de la domiciliul p3r3tului. Dac cererea e formulat de ascendent sau descendent9
competena teritorial e alternati$ ? competent e +i instana de la domiciliul reclamantului.
Dac cererea pentru acordarea 6ntreinerii este accesorie unor aciuni principale care au ca obiect
desfacerea9 desfiinarea cstoriei sau stabilirea filiaiei din afara cstoriei9 instana competent se
determin 6n funcie de cererea principal.
5itularul dreptului la 6ntreinere cu capacitate deplin de e7erciiu 6+i poate $alorifica dreptul fie
personal9 fie prin repre#entant. 8n numele copilului minor lipsit de capacitate de e7erciiu9 aciunea
$a fi e7ercitat de printe sau repre#entantul su legal. Minorul cu capacitate de e7erciiu restr3ns
poate sta personal 6n proces9 dar asistat de ocrotitorul legal.
44
.utoritatea tutelar are calitate procesual acti$ atunci c3nd printele cruia i<a fost 6ncredinat
copilul spre cre+tere +i educare manifest neglijen 6n $alorificarea acestui drept. rocurorul9 6n
temeiul art. 459 Cod de procedur ci$il9 poate promo$a aciunea.
8n susinerea cererii sunt admise orice mijloace de prob. .tunci c3nd $ocaia la 6ntreinere pe
legturile de rudenie sau pe calitatea de so9 do$ada se face numai prin acte de stare ci$il.
8n ca#ul admiterii cererii9 instana dispune obligarea printelui la plata pensiei 6ncep3nd cu data
introducerii cererii. Eotr3rea instanei poate fi atacat cu recurs 6n termen de (5 #ile de la
comunicare =art. *%*9 alin. (9 Cod de procedur ci$il>. Eotr3rea este pro$i#orie9 6n sensul c e
$alabil c3t $reme rm3n nesc2imbate 6mprejurrile de fapt a$ute 6n $edere la data pronunrii.
Dac au inter$enit modificri9 pensia de 6ntreinere poate fi sistat sau cuantumul ei redus sau
majorat. !nstana se $a pronuna numai la cererea celui interesat.
Eotr3rea primei instane este e7ecutorie de drept9 cu aplicarea dispo#iiilor art. 4539 alin. *9 Cod
de procedur ci$il9 art. 4559 alin. (9 Cod de procedur ci$il9 art. 4),9 alin. 49 Cod de procedur
ci$il.
Dac e7ecutarea creanei se face asupra bunurilor mobile sau imobile9 dup ce s<a reali#at
somaia debitorului +i suma datorat nu a fost pltit9 se trece la $alorificarea bunurilor prin $3n#are
la licitaie public.
/atele 6ntreinerii9 nepltite la scaden9 pot fi urmrite 6n limita termenului de trei ani9 socotit
pentru fiecare din ratele scadendente regresi$9 de la data cererii de punere 6n e7ecutare a 2otr3rii.
'I'LIO(RAFIE
(. !oan .lbu9 Dreptul familiei, -ditura Didactic +i edagogic9 0ucure+ti9 (,"5@
*. Maria 0anciu9 Dreptul familiei. 3eorie i practic, -ditura .rgonaut9 Cluj<Napoca9 (,,%@
3. Cabriela Aup+an9 Dreptul familiei, -ditura Nunimea9 !a+i9 *))(@
4. !on . Filipescu9 .ndrei !. Filipescu9 3ratat de dreptul familiei, -ditura .ll 0ecH9 -diia a
"<a9 0ucure+ti9 *))*@
5. -mese Florian9 Dreptul familiei, -ditura Aimes9 Cluj<Napoca9 *))3@
4. Coco+ Ktefan9 Dreptul familiei9 ediia a *<a9 -ditura Aumina Ae79 0ucure+ti9 *))3@
". .drian ricopi9 Dreptul familiei, -ditura Aumina Ae79 0ucure+ti9 *))4@
%. .le7andru 0acaci9 Diorica Claudia Dumitrac2e9 Codrua Egeanu9 Dreptul familiei,
-ditura .ll 0ecH9 -diia a 4<a9 0ucure+ti9 *))5@
,. Dan Aupa+cu9 Dreptul familiei, -ditura /osetti9 0ucure+ti9 *))5.
4"