Sunteți pe pagina 1din 6

INSTITUTUL NAIONAL AL JUSTIIEI

Anexa nr.12 la Hotrrea Consiliului INJ nr.1/2 din 31 ianuarie 2014

CURRICULUM la disciplina

PARTICULARITILE SOLUIONRII LITIGIILOR FAMILIALE


(candidai la funcia de judector)

AUTOR: Valentina CEBOTARI, doctor n drept, confereniar universitar

_____________________ A I!A" #ariana $I"IC% e& al 'irec(iei instruire )i cercetare

CHIINU, 2014

I. PRELIMINARII *a+ilia este ele+entul natural )i cel +ai principal al societ(ii )i are ne,oie de ocrotire din partea statului )i a societ(ii. Aceasta se poate n&ptui prin aplicarea corect a le-isla(iei &a+iliale% prin pro+o,area politicii statului pri,ind &a+ilia )i% n special% copiii% c.t )i prin aplicarea di&eritor sanc(iuni )i +suri de protec(ie la +o+entul potri,it persoanelor care ncalc drepturile )i interesele le-iti+e ale +e+/rilor &a+iliei )i ter(elor persoane. Candidaii la &uncia de 0udector au din &acultate o pre-tire teoretic n do+eniu% ns o apro&undare practic le lipse)te. 1copul acestui pro-ra+ este ca audien(ii s poat aplica n practic cuno)tin(ele teoretice at.t din dreptul &a+iliei% c.t )i n co+plex cu alte disciplini cu+ ar &i drept ci,il% drept procesual ci,il% dreptul +uncii etc. "otodat% ei se ,or &a+iliari2a cu practica 0udiciar n do+eniu% ,or putea lua deci2ii de sine stttor n ca2urile c.nd le-isla(ia n ,i-oare las solu(ionarea unor situa(ii &a+iliale la con,in-erea instan(ei de 0udecat. Curriculu+ la disciplina 3$articularit(ile solu(ionrii liti-iilor &a+iliale4 repre2int un docu+ent ce deter+in co+peten(ele pro&esionale necesare inte-rrii )i /unei +ani&estri n c.+pul +uncii. 1tudiul +odulului pre2entat este ndreptat spre apro&undarea cuno)tin(elor )i &or+area a/ilit(ilor necesare pentru ca audien(ii s5)i poat ,alori&ica ntre-ul poten(ial intelectual )i a do/.ndi deprinderi de ,erita/il 0udector% prin studierea continu a +odi&icrilor le-isla(iei% practicii 0udiciare% inclusi, a Cur(ii 6uropene pentru 'repturile 7+ului% pentru a consolida cuno)tin(ele acu+ulate% a culti,a spiritul de respect pentru le-e )i pentru 0usti(ia/ili. II. COMPETENE $rin studiul disciplinei audientul ,a o/(ine ur+toarele co+peten(e8 utili2area corect i +oti,at a principiilor care stau la /a2a solu(ionrii liti-iilor &a+iliale9 aplicarea &r ec:i,oc a nor+elor 0uridice care stau la /a2a solu(ionrii cau2elor &a+iliale9 deter+inarea o/iectului liti-iului )i li+itele aplicrii dreptului n rela(iile de &a+ilie9 ela/orarea solu(iilor practice n exa+inarea liti-iilor &a+iliale9 proiectarea )i +oti,area actelor 0udectore)ti de dispo2i(ie prin pris+a nor+elor de drept na(ional )i interna(ional. III. PRINCIPALELE OBIECTIVE ;a s&.r)itul studiului disciplinei audientul ,a &i capa/il s8 identi&ice ca2urile de des&acere a cstoriei n instan(a de 0udecat )i s deter+ine ordinea de exa+inare a liti-iilor n procesul de di,or(9 explice te+eiurile decderii din drepturile printe)ti )i s deduc pro/ele ce pot contri/ui la solu(ionarea corect a acestor ca2uri9 deter+ine particularitile exa+inrii de ctre instanele 0udectoreti a liti-iilor pri,ind educarea copiilor9 propun% n te+eiul ca2urilor practice studiate% ar-u+ente care ar putea &i luate n considerare la sta/ilirea paternit(ii )i a &aptului paternit(ii )i s esti+e2e pre,ederile le-isla(iei n ,i-oare9 interprete2e corelaia dintre practica 0udiciar C6'7 i pre,ederile art.4< alin.=2> Codul &a+iliei9 proiecte2e :otr.ri ale instan(ei de 0udecat pri,ind ncasarea pensiei de ntre(inere pentru +e+/rii &a+iliei n cote5pr(i )i ntr5o su+ /neasc &ix9 3

-enerali2e2e actele necesare care ur+ea2 s &ie anexate la cererea de adop(ie a unuia sau +ai +ultor copii pentru a dispune pri+irea cererii9 utili2e2e corect nor+ele 0uridice n ca2urile adop(iei interna(ionale% a des&acerii cstoriilor cu ele+ent de extraneitate% c.t )i a ca2urilor de ie)ire din (ar a +inorilor. IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI D !"#$% & '$()$*+$! $ $articularit(ile solu(ionrii liti-iilor &a+iliale F,%#&-,% alentina Ce/otari S # (-%"+ II T,-&+ ,% 24 O% )"%( 0 O% *%&)-$) 24 E.&+"&% & coloc,iu di&eren(iat

V. TEMATICA I REPARTI/AREA ORIENTATIV A ORELOR N%. '0, 1. 2. 1. 4. TEMATICA $articularitile ncetrii cstoriei )i declarrii nulitii acesteia $articularitile cali&icrii raporturilor 0uridice dintre prin(i )i copii n cadrul liti-iilor &a+iliale 7/li-a(ia de ntre(inere dintre +e+/rii &a+iliei $articularitile exa+inrii cau2elor de adopie a copiilor TOTAL VI. UNITI TEMATICE U!$-23$ - #&-$) S-%&- 4$$ '$'&)-$) 0 R ("%( +,4$(-$) L")%"+ $!'$.$'"&+ O% )"%( 0 0 0 0 0 O% *%&)-$) ? @ ? 4 24

Tema 1. Particularitile ncetrii cstoriei i declarrii nulitii acesteia Ore practice Ore practice 1. 'es&acerea cstoriei n instan(a de 0udecat. 1e+inare. ;ectura surselor 2. ;iti-iile care se solu(ionea2 n procesul de di,or(. 1tudiu de ca2. /i/lio-ra&ice. 3. 7rdinea de exa+inare a liti-iilor n procesul de "a/la &lipc:art. 1olu(ionarea di,or(. $articularitile parta0rii proprietii n spe(elor. de,l+ie. 6xa+inarea 4. $ractici n do+eniul des&acerii cstoriilor cu dosarelor. ele+ent de extranietate. Bntoc+irea A. Cau2ele de nulitate a cstoriei. actelor ?. 1u/iec(ii dreptului la ac(iune )i e&ectele nulit(ii. procesuale. Tema 2. Particularitile calificrii ra orturilor !uridice dintre rin"i i co ii n cadrul liti#iilor familiale 4

Ore practice 1. 1ta/ilirea )i contestarea paternit(ii )i a +aternit(ii 1e+inare. n instan(a de 0udecat. Aplicarea prescripiei 1tudiu de ca2. extincti,e n cau2ele de contestare a paternitii "a/la &lipc:art. =+aternitii> prin pris+a 0urisprudenei C6'7. 2. 'ecderea din drepturile printe)ti )i luarea copiilor &r decderea din drepturile printe)ti. 3. $ro/ele ce pot contri/ui la solu(ionarea corect a ca2urilor decderii din drepturile printe)ti. 4. 1olu(ionarea altor liti-ii pri,ind copiii +inori. Tema $. O%li#a"ia de ntre"inere dintre mem%rii familiei Ore practice 1. Condi(iile apari(iei o/li-a(iei de ntre(inere. 2. Cuantu+ul pensiei de ntre(inere pentru copii +inori. 3. eniturile din care se ncasea2 ntre(inerea. 4. $roiectarea :otr.rii 0udectoreti pri,ind ncasarea pensiei de ntre(inere pentru +e+/rii &a+iliei n cote5pr(i )i ntr5o su+ /neasc &ix. A. 6xecutarea ntre(inerii. 1e+inare. 1tudiu de ca2. "a/la &lipc:art.

Ore practice ;ectura surselor /i/lio-ra&ice. 1olu(ionarea spe(elor. 6xa+inarea dosarelor. Bntoc+irea actelor procesuale. Ore practice ;ectura surselor /i/lio-ra&ice. 1olu(ionarea spe(elor. 6xa+inarea dosarelor. Bntoc+irea actelor procesuale. Ore practice ;ectura surselor /i/lio-ra&ice. 1olu(ionarea spe(elor. 6xa+inarea dosarelor. Bntoc+irea actelor procesuale.

Tema &. Particularitile e'aminrii cau(elor de ado ie a co iilor Ore practice 1. Condi(iile necesare pentru luarea la e,iden( a unui copil ca &iind adopta/il. 2. $rocedura ad+inistrati, de adop(ie. 3. $rocedura 0udiciar de adop(ie. 4. Actele care ur+ea2 s &ie anexate la cererea de adop(ie a unuia sau +ai +ultor copii pentru a dispune pri+irea cererii. A. $ractici n do+eniul adopiei internaionale. ?. Nulitatea adop(iei. 1e+inare. 1tudiu de ca2. "a/la &lipc:art.

VII. EVALUAREA 5 5 5 5 A. E.&+"&% & ),!-$!"2 se ,a reali2a prin8 participarea audien(ilor n cadrul orelor practice9 reali2area acti,it(ilor indi,iduale9 ntoc+irea unor cereri de luare la e,iden( pentru adop(ie9 sus(inerea unei testri o/li-atorii care ,a con(ine sarcini cu o/iecti,e de +surare a cuno)tin(elor% capacit(ilor )i aptitudinilor pro&esionale.

B. E.&+"&% & 5$!&+2 se ,a e&ectua su/ &or+ de coloc,iu di&ereniat la &inele disciplinei de studiu prin solu(ionarea situa(iilor de ca2 )i a aplicrii corecte a pre,ederilor le-isla(iei. VIII. BIBILIOGRAFIE A

Acte le#islati)e i normati)e* 1. Constitu(ia Cepu/licii #oldo,a din 2<.0D.1<<4. 2. Codul &a+iliei %adoptat prin ;e-ea Nr.131?5EI din 2?.10.2000. 3. Codul ci,il% adoptat prin ;e-ea Nr.110D5E din0?.0?.2002. 4. Codul de procedur ci,il% adoptat prin ;e-ea Nr.22A5E din 30.0A.2003. A. ;e-ea pri,ind re-i+ul 0uridic al adop(iei Nr.<< din 2@.0A.2010. ?. ;e-ea pri,ind actele de stare ci,il Nr.1005E din 2?.04.2001. +uris ruden",Practica !udiciar* D. Hot.rrea $lenului Cur(ii 1upre+e de Justi(ie cu pri,ire la practica aplicrii de ctre instan(ele 0udectore)ti a le-isla(iei n cau2ele de des&acere a cstoriei% nr.10 din 1A.11.1<<3 cu +odi&icrile ulterioare. @. Hotrrea $lenului Cur(ii 1upre+e de Justi(ie cu pri,ire la practica aplicrii de ctre instan(ele 0udectore)ti a unor pre,ederi ale le-isla(iei pri,ind re-i+ul 0uridic al adop(iei% nr.A din 24.12.2012. <. Hotrrea $lenului Cur(ii 1upre+e de Justi(ie pri,ind practica 0udiciar de solu(ionare de ctre instan(ele de 0udecat a cau2elor de ncasare a pensiei de ntre(inere pentru copii )i al(i +e+/ri ai &a+iliei% nr.4 din 1A.04.2013. -iteratur didactic i tiin"ific* 10. Ce/otari . 'reptul &a+iliei. F C:i)inu% 200@. 11. C:irtoac ;. "ratat de dreptul &a+iliei. F C:i)inu% 200A. 12. *ilipescu I. "ratat de dreptul &a+iliei. F Gucure)ti% 2001. 13. #anualul 0udectorului la exa+inarea pricinilor ci,ile. Coordonator #.$oalelun-i. F C:i)inu% 2013.