Sunteți pe pagina 1din 59

MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR I LOCUINEI

ORDINUL Nr. 1568 din 15.10.2002 !n"r# $ r%&$r!$ r!'(!)!n"*rii "!+ni,! -.+id ri/ind !($&%r$r!$ d!/i0!(%r ($ ni/!( d! ,$"!'%rii d! (#,r*ri 1i %&i!,"! d! ,%n2"r#,3ii !n"r# in/!2"i3ii r!$(i0$"! din 4%nd#ri #&(i,!5, indi,$"i/ P 6171802 n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea n construcii cu modific!rile ulterioare n temeiul prevederilor art. 2 pct. "5 #i ale art. " alin. $3% din &ot!r'rea (uvernului nr. 3/2001 privind organi)area #i funcionarea *inisterului Lucr!rilor +u,lice -ransporturilor #i Locuinei .v'nd n vedere avi)ul /omitetului -e0nic de /oordonare (enerala nr. 10/30.0".2002 *inistrul Lucr!rilor +u,lice -ransporturilor #i Locuinei emite urm!torul ORDIN 9 Ar". 1. : 2e apro,! reglementarea te0nic! -.+id ri/ind !($&%r$r!$ d!/i0!(%r ($ ni/!( d! ,$"!'%rii d! (#,r*ri 1i %&i!,"! d! ,%n2"r#,3ii !n"r# in/!2"i3ii r!$(i0$"! din 4%nd#ri #&(i,!5, indicativ + 91/1302, ela,orat! de 4nstitutul 5aional de /ercetare36e)voltare n /onstrucii #i 7conomia /onstruciilor 8ucure#ti $45/79/% #i prev!)ut! n ane:a care face parte integrant! din pre)entul ordin. Ar". 2. ; +re)entul ordin se pu,lic! n Buletinul Construciilor prin gri<a 6ireciei (enerale -e0nice n /onstrucii #i intr! n vigoare la data pu,lic!rii. Ar". ;. ; 6irecia (eneral! -e0nic! n /onstrucii va aduce la ndeplinire prevederile pre)entului ordin.

MINISTRU, MIRON TUDOR MITREA

MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR I LOCUINEI

.<ID PRI=IND ELABORAREA DE=I>ELOR LA NI=EL DE CATE.ORII DE LUCRRI I OBIECTE DE CONSTRUCII PENTRU IN=ESTIII REALI>ATE DIN ?ONDURI PUBLICE INDICATI= P 6171802
Elaborat de: 452-4-=-=L 5.>4?5.L 67 /79/7-.97367@A?L-.97 5 /?52-9=/>44 B4 7/?5?*4. /?52-9=/>44L?9 45/79/ ; 8ucure#ti Dir!,"%r '!n!r$(9 prof. dr. ing. 6an L=5(=

L.8?9.-?9 67 /79/7-.97 5 7/?5?*4. /?52-9=/>44L?9 +9?(5?@7 5 /?52-9=/>44 Dir!,"%r 1"iin3i4i,9 !4 L$&%r$"%r CECPC9 R!2 %n2$&i( (#,r$r!9 ing. 9adu C9D-7.5= ing. *aria *4&D4L72/= ing. *ircea L.@D9

Avizat de: 6497/>4. (7579.LD -7&54/D 5 /?52-9=/>44 ; *L+-L Dir!,"%r '!n!r$(9 ing. 4on 2-D572/= 279A4/4=L +9?(9.*7 /79/7-.97 B4 97(L7*75-D94 -7&54/7 ; *L+-L !4 2!r/i,i# R!2 %n2$&i( d! (#,r$r! : MLPTL ar0. 8ogdan A.5/7. ing. Btefania >.>?*49

CUPRINS
1. GENERALITI .........................................................................7 2. DOCUMENTAIA TEHNICO-ECONOMIC CE SE ELABOREAZ NTR-O ACIUNE DE NTOCMIRE A DEVIZULUI PE CATEGORII DE LUCRRI .....................8 2.1. Antemsurtoarea...............................................................9 2.2. Listele cu cantitile de lucrri............................................9 2.3. Listele de utilaje i echipamente ......................................11 3. DEVIZUL PE CATEGORII DE LUCRRI ............................13 4. DEVIZUL PE OBIECTE............................................................19 ANEXA 1. Clasificarea acti itilor din economia naional !CA"#$.........................................................................2% ANEXA 2. &ermeni utili'ai .............................................................2( ANEXA 3. Lista meseriilor specifice i nespecifice utili'ate )n ramura construcii..........................................................2* ANEXA 4. Coninutul cheltuielilor cu manipularea materialelor......33 ANEXA 5. Coninutul cheltuielilor de transport ...............................3+ ANEXA . ,tructura i coninutul cheltuielilor indirecte..................38

A. Cheltuieli de interes -eneral i de e.ecutare a


lucrrilor..................................................................38

B. Cheltuieli administrati /-ospodreti .....................(* C. Cheltuieli neproducti e ..........................................+1 D. Cheltuieli pri ind asi-urarea lucrrilor de
construcii ...............................................................+3 ANEXA !. 0e i' pe cate-orii de lucrri !model$..............................+( ANEXA ". 0e i' pe o1iect de construcie !model$ ..........................+* ANEXA #. Acte normati e i re-lementri )n i-oare ......................+7

GHID PRIVIND ELABORAREA DEVIZELOR LA NIVEL DE CATEGORII DE LUCRRI $I OBIECTE DE CONSTRUCII PENTRU INVESTIII REALIZATE DIN %ONDURI PUBLICE

I&'()*+(, P #1-1-.2

1. GENERALITI
1.1. 2re'entul -hid re-lementea' modul de )ntocmire a de i'elor pe cate-orii de lucrri i pe o1iecte pentru lucrri noi de construcii i de montaj3 precum i pentru lucrri de inter enii la construcii i instalaii aferente3 care se e.ecut de ctre unitile speciali'ate de construcii !societi comerciale cu capital de stat sau pri at$ pentru in estiii reali'ate din fonduri pu1lice. 1.2. 4hidul poate fi utili'at at5t la estimarea preului lucrrilor de ctre in estitor61eneficiar3 la contractarea lucrrilor de ctre unit/ ile de e.ecuie c5t i la erificarea acestui pre de ctre or-anele de control financiar. 1.3. 2re ederile din -hid au )n edere recunoaterea principiului concurenei )n achi'iia lucrrilor de construcii )n -eneral i )n special )n ca'ul in estiiilor reali'ate din fonduri pu1lice i ca urmare3 nu cuprinde limitri alorice ale cheltuielilor specifice unitilor de e.ecuie !cheltuieli indirecte i profit$3 specific5nd )n acest sens coninutul posi1il al acestora.
"la1orat de7 8#,&8&9&9L #A:8;#AL 0" C"<C"&A<"/0"=>;L&A<" ?# C;#,&<9C:88 @8 "C;#;A8A C;#,&<9C:88L;< B 8#C"<C * Apro1at de7 A8#8,&<9L L9C<C<8L;< 29DL8C"3 &<A#,2;<&9<8L;< @8 L;C98#:"83 cu ordinul nr. 1+*8 din 1+.1%.2%%2

1.4. 0e i'ele se )ntocmesc pe cate-orii de lucrri utili'5ndu/se indicatoarele de norme de de i' recunoscute de or-anismele cu atri1uii )n domeniu sau propriile consumuri de resurse corespun'/ toare tehnolo-iilor de e.ecuie ale unitilor de construcii3 cu condiia respectrii cerinelor cantitati e i calitati e pre 'ute )n proiectele tehnice3 )n caietele de sarcini i )n concordan cu actele normati e i re-lementrile )n i-oare. 1.5. 2re ederile -hidului se aplic la ela1orarea de i'elor pentru lucrrile de construcii aa cum sunt definite acestea )n clasificarea acti itilor din economia naional !CA"#$3 apro1ate prin E4 *+*6 1997 i care sunt pre'entate )n Ane.a 1. 1. . 2entru corecta )nele-ere a noiunilor3 pe l5n- e.plicarea direct )n te.tul -hidului3 )n Ane.a 2 se pre'int definiii3 inclusi clarificri necesare asupra coninutului termenilor utili'ai.

2. DOCUMENTAIA TEHNICO-ECONOMIC CE SE ELABOREAZ NTR-O ACIUNE DE NTOCMIRE A DEVIZULUI PE CATEGORII DE LUCRRI


?n funcie de momentul ela1orrii documentaiei tehnico/econo/ mice aceasta se structurea' )n7 a$ 0ocumentaia preala1il )ntocmirii de i'ului pe cate-orii de lucrri care cuprinde7 B antemsurtoareaF B listele cu cantitile de lucrri aferente fiecrei cate-orii de lucrriF B listele de utilaje i echipamente. 1$ "la1orarea efecti a de i'ului pe cate-orii de lucrri.
7

c$ 0ocumentaia ulterioar ela1orrii de i'ului pe cate-orii de lucrri care cuprinde e.trasele de resurse !materiale3 manoper3 utilaje de construcii3 transport$. ?n funcie de ela1oratorul documentaiei tehnico/economice3 aceasta poate fi7 a$ ela1orat de ctre proiectant !antemsurtoarea3 listele cu cantitile de lucrri aferente fiecrei cate-orii de lucrri i listele cu utilaje i echipamente$. 1$ ela1orate de e.ecutant !de i'ul pe cate-orii de lucrri i e.trasele de resurse$.

2.1. A&+/012341+5*4/*
2.1.1. Antemsurtoarea este piesa scris prin care se determin cantitile de lucrri din fiecare articol necesar a se e.ecuta la o cate-orie de lucrri din cadrul unui o1iect. 2.1.2. Antemsurtoarea st la 1a'a )ntocmirii listelor cu cantiti de lucrri aferente fiecrei cate-orii de lucrri.

2.2. L(2+/6/ )3 )*&+(+17(6/ '/ 63)414(


2.2.1. Listele cuprind cantitile de lucrri completate pe capitole aferente cate-oriilor de lucrri din cadrul unui o1iect de construcie. 2.2.2. ".ecutanii !ofertanii$ au deplin li1ertate de a/i pre edea )n ofert propriile consumuri i tehnolo-ii de e.ecuie3 cu respectarea cerinelor cantitati e i calitati e pre 'ute )n proiectul tehnic3 )n Caietul de sarcini i )n alte acte normati e )n i-oare care re-lementea' e.ecuia lucrrilor.

2.2.3. Ca reper3 indicatoarele de norme de de i' seria 1981 i indicatoarele de norme de de i' seria 1981 re i'uite i completate dup 19983 pot fi folosite )n mod orientati at5t de proiectant c5t i de ofertant )n descrierea lucrrilor3 a condiiilor de msurare a lucrrilor3 a e alurii resurselor necesare i a consumurilor specifice de materiale3 manoper i utilaje. 2.2.4. ?n ca'ul )n care la ela1orarea listelor de cantiti pe articole de lucrri se utili'ea' indicatoarele de norme de de i'3 aceasta se face in5ndu/se seama de domeniul de aplicare a indica/ torului3 de condiiile -enerale i specifice3 din instruciunile de folosire a indicatorului precum i de -eneralitile aferente capitolului )n care se )ncadrea' articolele. 2.2.5. ?n ca'ul )n care la ela1orarea listelor de cantiti pe articole de lucrri nu se utili'ea' articole concrete din indicatoarele de norme de de i'3 proiectantul tre1uie s fac o descriere c5t mai clar a articolelor din list3 )n aa fel )nc5t s dea posi1ilitatea e.ecutantului s aprecie'e corect toate operaiile tehnolo-ice necesare a se e.ecuta )n cadrul acestei descrieri i respecti s e alue'e costurile aferente. Articolele astfel sta1ilite tre1uie s corespund urmtoarelor cerine7 s corespund unor cate-orii de lucrri distincteF s repre'inte o acti itate pentru care natura resurselor semnificati e s fie omo-eneF s repre'inte o acti itate a crei desfurare )n timp s se fac cu continuitate3 pe se-mente tehnolo-ice3 astfel )nc5t s fie e itate )ntreruperile determinate de necesitatea unei alte acti iti distincte. 2.2. . Giecrui articol de lucrare3 indiferent de modul de constituire a listelor cu cantitile de lucrri3 i se atri1uie un numr

curent dup care urmea' sim1olul articolului cu denumirea acestuia i unitatea de msur. ?n ca'ul )n care la )ntocmirea listelor cu cantitile de lucrri se utili'ea' indicatoarele de norme de de i'3 sim1olul articolului a fi cel din indicator. 2.2.!. Cantitile de lucrri se sta1ilesc corespun'tor fiecrui articol de lucrare )n unitatea de msur corespun'toare acestuia !m3 mp3 mc3 H-3 to3 1uc3 mii 1uc. etc.$. 2.2.". Cantitile de lucrri astfel sta1ilite se -rupea' pe capitole de lucrri3 pe cate-orii de lucrri i o1iecte de construcii. 2.2.#. Lucrrile necesare transportului i manipulrii pm5ntului3 pentru umpluturi sau re'ultat din spturi3 se )nscriu )n antemsur/ toare ca articole distincte. Cantitile aferente acestor lucrri se determin corespun'tor urmtoarelor situaii. 2.2.9.1. 2entru manipularea pm5ntului )n ederea transportului sau )n ca'ul spturii e.ecutate manual se ia )n considerare )ncrcarea manual )n mijlocul de transport3 iar )n ca'ul spturii e.ecutate mecanic se ia )n considerare )ncrcarea direct )n mijlocul de transport. 2.2.9.2. 2entru reali'area umpluturilor se pot lua )n considerare urmtoarele ariante7 a$ e.ecutarea manualF 1$ e.ecutarea mecani'atF c$ am1ele ariante de e.ecuie.

2.3. L(2+/6/ '/ 3+(6*8/ 9( /):(;*0/&+/


2.3.1. ,e )ntocmesc liste separate pentru utilaje i echipamente tehnolo-ice i pentru utilaje i echipamente funcionale.
1%

2.3.2. 2entru utilaje i echipamente tehnolo-ice care se montea' se )ntocmesc liste separate la fiecare o1iect de construcie. 2.3.3. 2entru fiecare tip de utilaj sau echipament tehnolo-ic care se montea'3 cuprins )n list3 se a pre edea un articol de lucrare )n care se )ncadrea' montarea acestuia3 precum i cantitatea i unitatea de msur a articolului de lucrare respecti . ?n ca'ul )n care transpor/ tul utilajelor i echipamentelor3 inclusi manipulrile aferente3 se efectuea' de ctre e.ecutant3 cheltuielile pentru aceste operaiuni se includ )n de i'ele pe cate-orii de lucrri la articolele pentru montarea utilajelor i echipamentelor respecti e. 2.3.4. 2entru utilajele i echipamentele funcionale care necesit montaj se )ntocmesc liste separate pe fiecare o1iect3 )n acelai mod cu cele preci'ate la pct. 2.3.3.

2.4. E<+4*2/6/ '/ 4/2342/


2.4.1. La ni el de documentaie economic )ntocmit de e.ecutant !ofertant$ se )ntocmesc e.trase de resurse. 2.4.2. 2entru fiecare de i' pe cate-orii de lucrri se )ntocmesc urmtoarele tipuri de e.trase7 a$ e.tras de materialeF 1$ e.tras de for de munc !m5na de lucru$F c$ e.tras de utilaj de construciiF d$ e.tras de transporturi. 2.4.3. Cantitile din e.trasele de mai sus se determin pe 1a'a cantitilor din articolele de lucrri pre 'ute )n antemsurtoare i pe 1a'a consumurilor din normele de de i' respecti e sau a consumurilor proprii.

11

3. DEVIZUL PE CATEGORII DE LUCRRI


3.1. 0e i'ul pe cate-orii de lucrri este piesa scris din cadrul documentaiei economice prin care se determin aloarea fiecrei cate-orii de lucrri pe 1a'a consumurilor de resurse din articolele de lucrri i a preurilor unitare ale acestor resurse. 3.2. 0e i'ul pe cate-orii de lucrri se ela1orea' pe 1a'a listelor cu cantitile de lucrri aferente fiecrei cate-orii3 pe capitole i su1capitole de lucrri. 3.3. >aloarea de i'ului pe cate-orii de lucrri se poate pre'enta )n 1a'a unui de i' structurat pe capitole de cheltuieli !aa cum este pre'entat )n acest -hid$ sau a unuia3 )n preuri unitare sau )n am1ele moduri3 )n funcie de cerinele in estitorului sau de re-lementrile )n i-oare pri ind procedura de achi'iii pentru lucrrile pu1lice. >aloarea de de i' a fiecrei cate-orii de lucrri se determin ca sum a urmtoarelor capitole de cheltuieli7 cheltuieli directe pe cate-orii de resurse !materiale3 manoper3 utilaj3 transport$F alte cheltuieli directe3 determinate de ta.e datorate de ctre a-entul economic !e.ecutantul$ potri it pre ederilor le-ale )n i-oare !CA,3 omaj3 sntate3 fond risc3 i alte cheltuieli de aceeai natur$F cheltuieli indirecteF profit. 3.3.1. Cheltuielile directe pe cate-orii de resurse se constituite dup cum urmea'7 a$ cheltuieli cu materialele3 din aloarea materialelor !produselor$ ce se pun )n oper3 la ni el de productor !care include i cheltuielile cu apro i'ionarea$ )n cantitile re'ultate din listele cu cantitile de
12

lucrriF )n ca'ul materialelor apro i'ionate din import se includ i ta.ele3 precum i comisionul amalF 1$ cheltuieli cu manopera )n care se cuprinde totalitatea cheltuielilor )n lei efectuate de unitatea de e.ecuie cu fora de munc necesar reali'rii lucrrilor de construcii montaj !inclusi o1li-aiile le-ale ale a-enilor economici pre 'ute de le-e3 cum ar fi B CA,3 fond de risc3 fond de omaj3 fond de sntate. etc.$. Cheltuielile cu manipulrile care sunt pre'entate )n mod orientati )n Ane.a ( se or include )n manopera direct3 acolo unde este ca'ul. c$ cheltuieli cu utilajele care cuprind cheltuielile ce se efec/ tuea' cu utilajele de construcii ce concur la reali'area lucrrilor pe durata imo1ili'rii utilajului pentru efectuarea lucrriiF d$ cheltuieli cu transportul )n care se cuprind7 cheltuieli cu transportul materialelor3 prefa1ricatelor3 confeciilor3 utilaje i echipamente3 de la productor sau furni'or la locul de punere )n oper !)n ra'a de aciune a mijloa/ celor de ridicat$3 inclu'5ndu/se3 dac este ca'ul i depo'itul intermediarF cheltuieli cu transporturi !tehnolo-ice$3 dac acestea nu sunt cuprinse )n articole distincte !transport pm5nt3 1eton3 mortar3 molo'$F cheltuieli cu transportul utilajelor de construcii de la 1a'a de utilaje la punctul de lucru sau de la furni'orul de utilaje la punctul de lucru. 0etalierea pe elemente a transporturilor este pre'entat )n mod orientati )n Ane.a +. 3.3.1.1. Cheltuielile se )nre-istrea' pe cate-orii de resurse !materiale3 manoper3 utilaj i transport$3 pe articole de lucrri3 pe su1capitole i pe capitole de lucrri o1in5ndu/se totalul cheltuielilor directe pe cate-orii de lucrri.
13

3.3.1.2. Cheltuielile directe pe cate-orii de resurse se determin prin )nmulirea preurilor unitare aferente resurselor cu cantitile aferente articolelor de lucrri din listele cu cantiti !antemsurtoare$. 3.3.1.3. 2reurile unitare aferente articolelor de lucrri repre/ 'int produsul dintre consumurile specifice de resurse i preurile3 respecti tarifele aferente fiecrei cate-orii de resurse. 3.3.1.4. 2entru aprecierea consumurilor de resurse se pot utili'a at5t norme de consumuri de resurse din indicatoarele de norme de de i' c5t i consumuri proprii de resurse. 3.3.1.5. 2entru lucrrile care nu se re-sesc )n indicatoare3 e.ecutantul are li1ertatea de a aprecia consumurile de resurse cores/ pun'toare tehnolo-iilor de e.ecuie pe care le utili'ea'3 cu condiia respectrii e.i-enelor calitati e i cantitati e pre 'ute )n proiectul tehnic i Caietul de sarcini3 )n concordan cu pre ederile din actele normati e )n i-oare. 3.3.1.6. 2reurile unitare3 aferente resurselor din articolele de lucrri3 pre 'ute )n listele cu cantiti3 au urmtoarele caracteristici7 materiale B preuri ale productorilor !furni'orilor$ de la care e.ecutantul se apro i'ionea'3 e.clusi &>AF manopera B tarife medii orare3 practicate de e.ecutant pentru plata forei de munc3 pe cate-orii de meserii aferente cate-oriilor de lucrri3 conform listei meseriilor3 utili'ate )n construcii )n concordan cu Clasificarea ;cupaiilor din <om5nia !C;<$3 pre'entat )n Ane.a 3F utilaje tarife medii orare pentru utilajele de construcii din dotarea unitilor de e.ecuie sau a celor practicate de unitile prestatoare de ser icii3 necesare pentru e.ecuia lucrrilorF transport B tarife3 care dup ca' sunt apro1ate3 la ni el naional3 de foruri competente !,#CG<$3 )n funcie de cate-o/ riile de transporturi utili'ate3 de distane i cantiti.
1(

3.3.1.7. La lucrrile la care autoritatea contractant pune la dispo'iia e.ecutantului materiale i furnituri3 care sunt cuprinse )n de i'ele/ofert3 aloarea acestor materiale i furnituri se a scdea din punct de edere strict financiar din situaiile de plat aferente3 pe msura consumrii lor3 conform preurilor unitare din ofert3 raportate la cantitile real e.ecutate. 3.3.2. Alte cheltuieli directe care se trec )n de i'ul pe cate-orii de lucrri3 su1 total parial al cheltuielilor directe3 sunt determinate de aplicarea ta.elor potri it pre ederilor le-ale )n i-oare3 ce intr )n o1li-aia a-enilor economici. >aloarea acestor cheltuieli re'ult prin aplicarea la manopera direct re'ultat din totalul parial al cheltuie/ lilor directe3 a cotelor pre 'ute )n re-lementrile )n i-oare pentru CA,3 omaj3 sntate3 risc i altele. 3.3.3. Cheltuielile indirecte la ni elul unui de i' pe cate-orii de lucrri se determin prin aplicarea unei cote aferente acestora la aloarea TOTA C!" T#$" $ %$&"CT". Aceast cot se sta1ilete de ctre fiecare unitate de e.ecuie pe 1a'a propriilor anali'e. ?n ca'ul )n care autoritatea contractant atri1uie un contract de achi'iie pu1lic prin ne-ociere cu o sin-ur surs3 autoritatea3 pe 1a'a informaiilor i datelor pe care le deine a sta1ili cota de cheltuieli indirecte. Coninutul cheltuielilor indirecte este foarte di ers3 drept care )n Ane.a * se pre'int o detaliere a acestora pe urmtoarele componente7 B Cheltuieli de interes -eneral i de e.ecuie a lucrrilorF B Cheltuieli administrati /-ospodretiF B Cheltuieli neproducti eF B Cheltuieli pri ind asi-urarea lucrrilor de construcii. 3.3.4. 2rofitul3 respecti cota aferent acestuia3 este specific i se sta1ilete de fiecare unitate de e.ecuie3 pe 1a'a anali'elor pri ind eficiena i renta1ilitatea unitii )n condiiile de pia li1er i6sau de

1+

conjunctura economico/financiar a perioadei3 i nu )n ultimul r5nd3 de marja de risc pe care i/o asum. >aloarea profitului se determin prin aplicarea acestei cote la suma dintre aloarea TOTA C!" T#$" $ %$&"CT" i cea a C!" T#$" $ O& $'%$&"CT". 3.3.5. >aloarea de i'ul pe cate-orii de lucrri3 re'ult din )nsumarea alorilor totale ale cheltuielilor directe corespun'toare pentru fiecare cate-orie de resurse !materiale3 manoper3 utilaj3 transporturi$ la care se adau- aloarea corespun'toare cheltuielilor indirecte i respecti profit. 3.4. Gormularul pentru de i'ul pe cate-orii de lucrri este pre'entat )n Ane.a 7 i se completea' in5nd seama de preci'rile din formular i de indicaiile de mai jos7 3.4.1. Articolele de lucrri -rupate pe capitole i su1capitole de lucrri )mpreun cu unitile de msur i respecti cantitile lor se )nscriu )n coloanele 13 23 i 3. 3.4.2. 2reurile unitare de de i' ale articolelor de lucrri pe elemente de cheltuieli materiale3 !lei6mF lei61ucF lei6H- etc.$F manoper !lei6orF$3 utilaje de construcii !lei6or$ i de transport !lei6tone3 Hm etc.$ se )nscriu )n coloana (. 3.4.3. >alorile pariale care se )nscriu pe elemente de cheltuieli B )n coloanele +/8 ale de i'ului pe cate-orii de lucrri3 re'ult din multiplicarea fiecruia din aceste elemente cuprinse )n preul unitar de de i' al articolului !materiale3 manoper3 utilaj de construcii i transporturi$ cu cantitatea de lucrare pre 'ut )n coloana 3 pentru articolul respecti . >aloarea total de de i' a articolului respecti care se )nscrie )n coloana 9 a de i'ului pe cate-orii de lucrri3 re'ult din )nsumarea !pe ori'ontal$ alorilor pariale pe elemente de cheltuieli )nscrise )n col. + / 8 pentru articolul respecti .
1*

3.4.4. >aloarea parial a cheltuielilor directe din de i'ul pe cate-orii de lucrri se totali'ea' pe coloanele +/9 !material3 manoper3 utilaj3 transport$ pe toate capitolele i su1capitolele de lucrri. 3.4.5. >alorile cuprinse la alte cheltuieli directe care se refer la CA,3 omaj3 sntate3 fond de risc i alte cheltuieli3 re'ult prin aplicarea cotelor aferente sta1ilite prin le-islaie3 la aloarea re'ul/ tat pe coloana * a cheltuielilor directe !manopera$ i se )nscriu pe coloana 9. 3.4. . 2rin totali'are pe coloane a alorilor )nscrise la cheltuieli directe i la alte cheltuieli directe se o1ine TOTA C!" T#$" $ %$&"CT" ale de i'ului pe cate-orii de lucrri pe elementele de cheltuieli !material3 manoper3 utilaj3 transport i total$. 3.4.!. >aloarea cheltuielilor indirecte se determin prin apli/ carea cotei de cheltuieli indirecte3 specific fiecrei uniti de e.ecuie la aloarea TOTA C!" T#$" $ %$&"CT" din coloana 9 i se )nscrie )n coloana 9. 3.4.". >aloarea pro(itului se determin prin aplicarea cotei de profit specific fiecrei uniti de e.ecuie3 la suma re'ultat dintre alorile din coloana 9 e.istent la TOTA C!" T#$" $ %$&"CT" i cea a C!" T#$" $ O& $'%$&"CT" i se )nscrie )n coloana 9. 3.4.#. 2rin )nsumarea pe coloana 9 a alorilor tuturor cheltuie/ lilor !cheltuieli directe3 cheltuieli indirecte i profit$ se o1ine aloarea total a de i'ului pe cate-orii de lucrri TOTA )"'"&A .

17

4. DEVIZUL PE OBIECT
4.1. 0e i'ul pe o1iect de construcii se )ntocmete pe formu/ larul tip pre'entat )n Ane.a 8 )n conformitate cu indicaiile din formular i in5nd seama de urmtoarele preci'ri7 4.1.1. ?n cadrul capitolului 8 B L9C<C<8 0" C;#,&<9C:88 B se or )nscrie toate cate-oriile de lucrri3 montarea utilajelor i echipa/ mentelor tehnolo-ice3 inclusi reele aferente3 !coloana 1$ aloarea acestora !coloana 2$ i dup ca' reparti'area acestora pe antreprenor !coloana 3$ i su1antreprenor !coloana ($. 4.1.2. ?n cadrul capitolului 88 B 2<;C9<A<" B se or )nscrie cheltuielile cu utilajele i echipamentele cu montajF precum i cu dotri3 inclusi utilajele i echipamentele independente cu durat mare de ser iciu. 4.1.3. ?n de i'ul pe o1iect3 alorile cate-oriilor de lucrri3 de la capitolul 8 i de la capitolul 88 se introduc neinclu'5nd &>A. 4.1.4. >aloarea total a o1iectului de construcie se determin at5t neinclu'5ndu/se &>A c5t i inclu'5ndu/se &>A.

18

ANEXA 1.
CLASI%ICAREA ACTIVITILOR DIN ECONOMIA NAIONAL =CAEN> CAT")O&$A ) Construc*ii (+ B Construcii Construcii de cldiri i lucrri noi3 restaurare i reparaii curente (+1 B ;r-ani'area de antiere i pre-tirea terenului (+11 B 0emolarea construciilor3 terasamente i or-ani'are de antiere. Lucrri de demolare de construcii i cldiri7 terasamenteF or-ani'are de antierF lucrri de curireF e.ca aii i lucrri de pm5ntF pre-tirea sectorului pentru e.ca aii de pm5nt !astupare3 ni elare etc.$ (+12 B Lucrri de foraj i sondaj pentru construcii Lucrri de anali' a terenului de fundare prin foraje i sondajeF sparea tunelurilor i -aleriilor precum i orice alte lucrri de amenajare i pre-tire a terenului3 a 'cmintelor pentru a-re-ate minerale. (+2 B Construcii de cldiri i de -eniu ci il (+21 B Lucrri de construcii3 inclusi lucrri de art Lucrri -enerale de construcii pentru ridicarea cldirilor de locuit3 industriale3 comerciale3 pu1lice cu destinaie cultural B administrati 3 instituii de )n m5nt3 medico/sanitare3 de cult etc. Lucrri de construcii de in-inerie ci il ca7 poduri i iaducte3 tuneluri i pasaje su1teraneF construcii industriale i alte lucrri

19

de in-inerie neincluse )n alte cate-orii. ?n aceast clas se include i montarea i e.ecutarea cldirilor din prefa1ricate. (+22 B Lucrri de )n elitori3 arpante i terase la construcii Lucrri de )n elitori3 lucrri de arpante i terase3 lucrri pentru colectarea i e acuarea apei. (+23 B Construcii de ci de comunicaii terestre i construcii destinate sportului Construcii de autostr'i !cu e.cepia celor suspendate$3 osele3 str'i3 ci ferate3 piste de ateri'are B decolare pentru aeroporturi. Construirea de stadioane3 terenuri de -olf etc.$ e.clusi cldirile. (+2( B Construcii hidrotehnice Lucrri de construcii pentru cile de comunicaii pe ap3 porturi3 di-uriF construcii de -ospodrirea apelorF lucrri de construcii pentru hidrocentraleF lucrri de iri-aii3 descrcri3 corectarea torenilor3 re-ulari'ri i aprri de maluri. (+2+ B Alte lucrri de construcii in-inereti Lucrri de construcii pentru transport prin conducte3 pentru linii de comunicaii i linii !ca1luri$ ener-etice ma-istraleF pentru conducte de transport3 linii de comunicaii i linii !ca1luri$ ener-etice pentru reeaua localF lucrri ane.e amena/ jrilor ur1ane. (+2* B Alte lucrri specifice pentru construcii Lucrri de construcii specifice cum sunt7 )m1untirea tere/ nului de fundaii3 fundaii3 1aterea piloilor3 sparea puurilor de ap3 lucrri de 1etonare3 fasonare i montarea armturilor !inclusi lucrri de sudur$3 'idrie3 schele3eafodaje i alte asemenea lucrri. (+3 B Lucrri de instalaii i i'olaii
2%

(+31 B Lucrri de instalaii electrice Lucrri de instalaii electrice inclusi montarea armturii elec/ triceF lucrri de instalaii electrice la conductele de ap i -a'eF lucrri de instalaii electrice la montarea lifturilor i scrilor rulanteF lucrri de montare a instalaiilor de semnali'are a incendiilor i a utilajelor contra incendiilorF montarea instala/ iilor de alarmF montarea de anteneF lucrri pentru sisteme de )ncl'ire electric i climati'are etc. (+32 B Lucrri de i'olaii i protecie anticoro'i Lucrri de i'olaii7 termic3 fonic3 hidro i anti i1raiiF lucrri de protecie anticorosi . (+33 B Lucrri de instalaii sanitare i de )ncl'ire central i de montaj de echipamente i utilaje tehnolo-ice la cldiri i construcii in-inereti. Aontarea instalaiilor de )ncl'ire i de entilaie i a instala/ iilor de aer condiionat. Lucrri de dirijarea apei prin conducte i lucrri de drenajF lucrri de montare a conductelor de -a'F lucrri de montaj a echipamentelor i utilajelor tehnolo-ice etc. (+3( B Alte lucrri de instalaii i de construcii au.iliare Aontarea de -arduri3 amenajarea incintelor i a construciilor metalice aferente lor3 alte lucrri de construcii montaj. (+( B Lucrri de finisare (+(1 B Lucrri de ipsoserie Lucrri de tencuire cu ipsos i e.ecutarea profilelor din ipsos (+(2 B Lucrri de t5mplrie i dul-herie Lucrri de t5mplrie i dul-herie !din lemn3 metal3 materiale plastice i sticl$.

21

".cepii7 Lucrrile de dul-herie i t5mplrie cu elemente fa1ricate de unitile care le e.ecut se clasific )n cate-oria produciei proprii3 dup materialul utili'at3 ca de e.emplu7 lucrrile din lemn se clasific )n clasa 2%3% !Ga1rica de elemente de dul-herie i de t5mplrie pentru construcii$ etc. (+(3 B Lucrri de pardosire i placare a pereilor Acoperirea cu ceramic a pereilor i podelelorF pardosirea duumelelorF cptuirea pereilor i lipirea tapetuluiF aplicarea lam1riurilor etc. (+(( B Lucrri de opsitorie3 'u-r eli i montri de -eamuri Lucrri de montare a cerce elelor de ferestre i a -eamurilor3 lucrri de opsitorie i 'u-r eli. (+(+ B Alte lucrri de finisare. Lucrri decorati e3 alte lucrri de finisare a construciilor (++ B ?nchirierea utilajelor de construcii i demolare3 cu personal de deser ire aferent. ,er icii de )nchiriere a utilajelor pentru construirea sau demolarea cldirilor sau a altor construcii ci ile3 cu operatori. ".cepii7 ?nchirierea mainilor i utilajelor de construcii3 fr operator3 se include )n clasa 7132. !?nchirierea mainilor i echipamentelor pentru construcii3 fr personal de deser ire aferent.$

22

ANEXA 2.
TERMENI UTILIZAI
T/40/&( E<;6()(+*4/

23

,unt ansam1luri comple.e ce re'ult din acti itatea unei multitudini de cate-orii de )ntreprinderi care au scop principal producerea de 1unuri imo1iliare Aontarea sau instalarea echipamentelor concepute pentru funcionarea unei construcii ca atare !o1iecte sanitare3 instalaii electrice etc.$ precum i montarea elementelor prefa1ricate din 1eton3 structurilor metalice i t5mplriei se cuprinde )n ,eciunea 4 / Construcii. Aontarea sau instalarea echipamentelor industriale e.ecutate de ctre )ntreprinderile care le produc se includ )n industria prelucrtoare3 iar cele montate i instalate de ctre )ntreprinderile de construcii se includ )n ,eciunea 4 / Construcii. ?n ca'ul unitilor de construcii care e.ecut elemente prefa1ricate pe antiere sau )n ateliere3 acti itile acestora se includ tot )n ,eciunea 4 / Construcii3 cu condiia ca mai mult de jumtate din cantitile fi'ice reali'ate s fie montate )n construciile e.ecutate de unitile de construcii de care aparin. ;r-ani'aie !persoan fi'ic sau juridic$3 ordonator de credite sau finanator3 care contractea' e.ecutarea unui produs sau lucrare de construcie3 cu un furni'or sau antreprenor de construcii. 0estinatar al unui produs !ser iciu3 lucrare etc.$ furni'at de furni'or !,< 8,; 8(%2$. 'ot+, 1$ ?ntr/o situaie contractual clientul poate fi denumit IcumprtorJ. 2$ Clientul poate fi consumator final3 utili'ator3 1eneficiar sau cumprtor. 3$ Clientul poate fi intern sau e.tern or-ani'aiei.

8#>",&8/ &;<

D"#"G8C8A< !CL8"#&$

L9C<C<8 0" C;#,&<9C:88

1
9#8&A&"

2
;r-ani'aie !a-ent economic3 persoan juridic3 cu acti itate )n domeniul construciilor !institut de cercetare6proiectare3 )ntreprindere de e.ecuie6 e.ploatare etc.$.

2(

A#&<"/ 2<"#;< "K"C9/ &A#&9L L9C<C<88

2ersoan fi'ic sau juridic calificat3 care se an-ajea' s e.ecute o lucrare de construcii. 2arte contractant care reali'ea' efecti lucrarea. ;r-ani'aie care furni'ea' un produs clientului !,< 8,; 8(%2$ . 'ot+7 1$ ?ntr/o situaie contractual3 furni'orul poate fi denumit IcontractantJ. 2$ Gurni'orul poate fi de e.emplu3 productorul3 distri1uitorul3 montatorul sau or-ani'aia prestatoare de ser iciu. 3$ Gurni'orul poate fi e.tern sau intern or-ani'aiei. ,ume alocate din 1u-etul de stat3 1u-etul asi-urrilor sociale de stat3 1u-etul asi-urrilor sociale de sntate3 1u-etele fondurilor speciale3 1u-etul tre'oreriei statului3 1u-etele locale3 1u-etele instituiilor pu1lice finanate din enituri e.tra1u-etare3 ajutoare financiare e.terne acordate <om5niei sau instituiilor pu1lice i credite e.terne contractate sau -arantate de stat ori de autoriti ale administraiei pu1lice locale3 precum i )mprumuturi interne contractate de autoriti ale administraiei pu1lice locale. 0o15ndirea3 definiti sau temporar3 de ctre o persoan juridic3 definit ca autoritate contractant3 a unor produse3 lucrri sau ser icii prin atri1uirea unui contract de achi'iie pu1lic. Contract3 )ncheiat )n form scris )ntre autoritatea contractant i contractant

G;#09<8 29DL8C"

ACE8=8:8" 29DL8CC C;#&<AC& ACE8=8:8" 29DL8CC

G9<#8=;<

2+

ANEXA 3.
LISTA MESERIILOR SPECI%ICE $I NESPECI%ICE UTILIZATE N RAMURA CONSTRUCII 1 7113 ,2C<4C&;<8 &C8"&;<8 @8 C8;2L8&;<8 ?# 28A&<C 7113%1 B cioplitor )n piatr i marmur 7113%% B cioplitor montator piatr3 marmur 7113%3 B -aterist la tiat 1locuri de piatr3 marmur 7113%( B tietor lefuitor3 lustruitor piatr3 marmur

7121

A9#C8&;<8 C;#,&<9C&;<8 CA<" 9&8L8="A=C &"E#8C8 @8 AA&"<8AL" &<A08:8;#AL" 7121%1 B muncitor constructor 15rne3 chirpici3 piatr 7121%2 B confecioner plci din di erse materiale 7121%3 B confecioner plase i p5n'e ra1i din stuf 7122 =80A<8 7122%1 B so1ar 7122%2 B 'idar couri fa1ric 7122%3 B 'idar pietrar 7122%( B 'idar amotor 7122%+ B 'idar roar B tencuitor

7123

C;#,&<9C&;<8 ?# D"&;# A<AA& @8 A,8A8LA:8 7123%1 B 1etonist 7123%2 B fierar 1etonist 7123%3 B montator elemente prefa1ricate din 1eton armat 712( 09L4E"< 712(%1 B dul-her
1

?ntocmit dup manualul de utili'atori prin L Clasificarea ocupaiilor din <om5nia M3 ela1orat de Ainisterul Auncii i 2roteciei ,ociale )mpreun cu Comisia #aional de ,tatistic. 2*

7129

A9#C8&;<8 C;#,&<9C&;<8 #"CLA,8G8CA:8 ?# 4<92"L" 0" DA=C A#&"<8;A<" 7129%1 B muncitor hidrometru 7129%2 B pa ator 7129%3 B sptor f5nt5ni 7129%( B asfaltator 7129%+ B cantonier 7129%* B chesonier 7129%7 B constructor ci ferate 7129%8 B constructor linii tram ai 7129%9 B drenor canalist 71291% B fascinar 712911 B finisor terasament 712912 B muncitor hidro-eolo712913 B muncitor constructor enal na i-a1il3 lucrri hidrotehnice i portuare 71291( B ef echip )ntreinere poduri metalice3 iaducte i tuneluri 71291+ B a-ent hidrotehnice 71291* B re i'or cale sau puncte periculoase 712917 B meseria )ntreinere cale 712918 B ef echip )ntreinere cale 712919 B meseria )ntreinere poduri metalice3 iaducte i tuneluri

7131 7132

,&<9C&;<8 0" AC;2"<8@9<8 7131%1 B acoperitor B )n elitor i-l3 a'1ociment3 ta1l 2A<CE"&A<83 L8#;L8@&83 A;=A8CA<8 @8 GA8A#:A<8 7132%1 B faianar 7132%2 B montator placaje interioare i e.terioare 7132%3 B mo'aicar 7132%( B parchetar B linolist 7133 82,;,A<8 7133%1 B ipsosar 7133%2 B turntor ornamentalist
27

713(

A;#&A&;<8 0" 8=;LA:88 &"<A8C" @8 AC9,&8C" 713(%1 B i'olator fonic 713(%2 B i'olator fri-orific 713(%3 B i'olator hidrofu713(%( B i'olator lucrri speciale !antiacide i de protecie$ 713(%+ B i'olator termic 713+ 4"AA488 713+%1 B -eam-iu

713*

8#,&ALA&;<8 @8 A;#&A&;<8 0" :">8 713*%1 B detector pierderi ap i -a'e 713*%2 B instalator ap3 canal 713*%3 B instalator fri-otehnist 713*%( B instalator )ncl'ire central i -a'e 713*%+ B instalator reele e.terioare ap 713*%* B instalator entilare i condiionare aer 713*%7 B erificator canale su1terane

7137 71(1

"L"C&<8C8"#8 ?# C;#,&<9C:88 7137%1 B electrician )n construcii =94<A>83 &A2"&A<83 LCC98&;<8 @8 >;2,8&;<8 71(1%1 B tapetar 71(1%2 B 'u-ra 3 opsitor 71(1%3 B lcuitor lemn 71(1%( B opsitor industrial 71(1%+ B finisor B lcuitor lemn 71(1%* B stucatuist 71(3 C9<C:C&;<8 0" GA:A0" @8 C;@9<8 71(3%1 B coar 71(3%2 B curitor de faade

28

7212 ,90;<8 @8 0"D8&A&;<8 A9&;4"#8 7212%1 B lipitor de plcue la scule achietoare 7212%2 B sudor auto-en 7212%3 B sudor electric 7212%( B sudor automatist 7212%* B tietor de flacr !auto-en$ 7212%7 B sudor cu -a'e 7212%8 B sudor )n mediu protector 7213 &8#8CE8488 B CA=A#488 7213%1 B ca'an-iu recipiente 7213%2 B pro1ator hidraulic ca'ane3 e i3 recipiente 7213%3 B tinichi-iu carosier 7213%( B tinichi-iu industrial 7213%+ B tinichi-iu de antier 7213%* B tinichi-iu structurist de a iaie 7213%7 B ca'an-iu e ar 7213%8 B ca'an-iu formator

721(

C;#,&<9C&;<8 @8 A;#&A&;<8 0" ,&<9C&9<8 A"&AL8C" 721(%+ B confecioner plase din s5rm 721(%* B formator e i prin sudare 721(%7 B lctu construcii metalice i na ale 721(%8 B lctu de min 721(%9 B lctu re i'ie a-oane 721(1% B lctu mecanic 721(11 B lctu montator 721(19 B mainist la confecionarea am1alajelor metalice 721(2% B mainist la confecionarea tu1urilor de aluminiu 721(21 B constructor i montator de structuri metalice 721(22 B mainist la fa1ricarea acelor i accesoriilor 721(23 B nituitor 721(2( B lctu mecanic de )ntreinere i reparaii uni ersale

29

7221

G;<N;<83 @&A#:A&;<8 @8 2<",A&;<8 7221%( B tanator 7221%* B forjor mecanic 7222 ,C9L"<8 7222%1 B lctu ,0> 7222%2 B sculer matrier 7222%3 B lctu AAC 7222%( B lctu mecanic fin

72(1

"L"C&<;A"CA#8C8 A;#&A&;<8 @8 <"2A<A&;<8 0" A2A<A&" @8 "CE82AA"#&" "L"C&<8C" @8 "#"<4"&8C" 72(1%1 B electrician echipamente electrice i ener-etice 72(112 B montator re-lor i depanator de ascensoare

72((

"L"C&<;A"CA#8C8 A;#&A&;<8 @8 <"2A<A&;<8 0" 8#,&ALA:88 &"L"4<AG8C" @8 &"L"G;#8C" 72((%1 B automatist 72((%2 B electromecanic ,CD !semnali'are3 centrali'are3 1locare$ 72((%( B electromecanic reele ca1luri 72((%+ B electromecanic reele linii 72((%* B electromecanic tele-rafie3 telefonie 72((%7 B electronist telecomunicaii 72((%8 B jonctor 72((%9 B linior 72((1% B montator3 re-lor3 testor aparatur de telecomunicaii i instalaii de semnali'are3 centrali'are i 1locare 72((11 B electromecanic electroalimentare

72(+

"L"C&<8C8"#8. A;#&A&;<8 @8 <"2A<A&;<8 0" L8#88 "L"C&<8C" A"<8"#" @8 ,9D&"<A#" 72(+%1 B electricieni e.ploatare centrale i staii electrice 72(+%2 B electrician e.ploatare reele electrice 72(+%3 B electrician montare i reparaii ca1luri electrice su1terane
3%

72(+%( B electrician montare i reparaii linii electrice aeriene 72(+%+ B electrician montare i reparaii echipament electric din centrale3 staii i posturi de transformare electrice 72(+%* B electrician protecie relee3 automati'ri i msurtori electrice 72(+%7 B electrician montare i reparaii 72(+%8 B electrician montator de instalaii automati'ate 72(+%9 B electrician montator de instalaii electrice la mijloace de transport 72(+1% B electrician pentru protecia catodic 72(+11 B electrician rural 72(+12 B electrician de min 72(+13 B electrician pentru utili'area ener-iei electrice

8281

A;#&A&;<8 ?# C;#,&<9C:88 A"CA#8C" 8281%1 B lctu montator pentru utilaje industriale3 de construcii i a-ricole 8281%2 B pre-titor i montator utilaje tehnolo-ice

8332

C;#09CC&;<8 0" AA@8#8 @8 9&8LAN" &"<A,8"<" 8332%1 B mainist la maini pentru terasamente 8332%2 B mainist la instalaii de preparat i turnat 1eton i mi.turi asfaltice 8332%2 B mainist la maini cale mecani'are uoar i -rea

8333

C;#09CC&;<8 0" AACA<AL"3 2;09<8 A;D8L"3 L8G&9<8 ,"D&"<A#" @8 A,8A8LA:8 8333%1 B macara-iu 8333%2 B mainist pod rulant 8333%3 B funicularist 8333%( B macara-iu macarale plutitoare 8333%+ B ofer automacara-iu 8333%* B supra e-hetor staie enal na i-a1il 8333%7 B funicularist3 funiculare pasa-ere 8333%8 B docher3 mecani'ator !muncitor portuar$

31

833(

;2"<A&;<8 LA 8#,&ALA:88L" 0" &<A#,2;<& AC<G9<8 2AL"&8=A&" 833(%1 B mainist la maini mo1ile pentru transporturi interioare 833(%2 B mainist la alte maini fi.e de transport pe ori'ontal i ertical

9312

A9#C8&;<8 #"CAL8G8CA:8 LA ?#&<":8#"<"A 0" 0<9A9<83 @;,"L"3 2;09<83 DA<AN" "&C. 9312%3 B muncitor necalificat la )ntreinerea de drumuri3 osele3 poduri3 1araje 9312%( B sptor manual

9313

A9#C8&;<8 #"CAL8G8CA:8 ?# C;#,&<9C:8A 0" L;C98#:" 9313%1 B muncitor necalificat la demolarea cldirilor3 cptueli 'idrie3 plci mo'aic3 faian3 -resie3 parchet 9313%2 B muncitor necalificat la spar-erea i tierea materialelor de construcii

933%

A9#C8&;<8 #"CAL8G8CA:8 ?# &<A#,2;<&9<8 @8 AA#829LA#:8 AC<G9<8 933%%1 B camiona-iu 933%%2 B cru 933%%3 B )ncrctor/descrctor 933%%( B le-tor de sarcin 933%%+ B manipulant mrfuri 933%%* B distri1uitor pres

32

ANEXA 4.
CONINUTUL CHELTUIELILOR CU MANIPULAREA MATERIALELOR 1. ?n cheltuielile cu manipularea materialelor din de i'ele pe cate-orii de lucrri se cuprind cheltuielile pentru7 1.1. ?ncrcrile i descrcrile )n i din mijloacele de transport ale materialelor3 prefa1ricatelor3 semifa1ricatelor3 confeciilor3 denumite -eneric materiale. 1.2. Aicile mane rri cu 1raele ale a-oanelor i )ndepr/ tarea materialelor de la liniile ferate pentru asi-urarea -a1aritului. 1.3. Apropierea materialelor )n ra'a de )ncrcare a mijloacelor de transport i )ndeprtarea acestora de la locul de descrcare a auto ehiculelor pentru asi-urarea -a1aritului de acces la punctul de descrcare. 1.4. Aanipulrile i transporturile manuale locale !prin purtat direct3 cu roa1a etc.$ )n ma-a'ii3 depo'ite i antiere de la locurile de descrcare p5n la locurile de depo'itare i de la locurile de depo'itare la o1iectele de construcii )n ra'a de aciune a mijloacelor de ridicat3 respecti p5n la locurile de punere )n oper !)n ca'ul lucrrilor liniare$. 1.5. Ae'area materialelor )n sti e3 fi-uri sau )n rafturile ma-a'iilor i depo'itelor3 precum i orice operaiuni de manipu/ lare B similare celor de mai sus B care inter in pe parcursul transportului materialelor de la productor la o1iectul de construcii )n ra'a de aciune a mijloacelor de ridicat3 respecti p5n la locul de punere )n oper3 indiferent dac materialele trec prin unul sau mai multe depo'ite ori ma-a'ii. 1.6. <etri1uia )nsoitorilor mijloacelor de transport B se determin a 5nd duratele transporturilor i retri1uiile ne-ociate )n cadrul unitii e.ecutante.
33

2. D/+/40(&*4/* ):/6+3(/6(654 2.1. Cheltuielile de la punctele 1.1.F 1.2. i 1.3. se deter/ min folosind normele de munc pentru )ncrcri/descrcri ela1orate de A&&c )n 1987 la care se aplic aloarea tarifar a orei ne-ociate )n unitatea ofertant. 0e asemenea3 se pot utili'a i norme de )ncrcri/descrcri proprii fiecrui ofertant e.perimentat. 2.2. 0eterminarea cheltuielilor de pe punctele 1.+. i 1.*. se face utili'5nd normele de munc din capitolele 21 i 22 B transporturi manuale i mecanice. 2.3. #u sunt considerate cheltuieli de manipulare cele re'ultate din manipularea7 B pm5ntului de umplutur sau )n e.ces ! e'i transportul pm5ntului$F B deeuri3 molo'3 alicrie B re'ultate din lucrrile de e.ecuie !acestea )ntr )n cheltuieli indirecte$F B echipamentele3 utilajele !funcionale i tehnolo-ice$ ce se preiau de la 1eneficiar B acestea se primesc la locul de montaj3 restul operaiunilor se cuprind )n norma de montajF B produselor de 1alastier i carier3 a apei )n cistern3 a cror pre se determin loco B o1iect.

3(

ANEXA 5.
CONINUTUL CHELTUIELILOR DE TRASPORT 1. T4*&2;54+ *3+5 1.1. 2rin cheltuielile cu transportul materialelor3 prefa1ricatelor3 confeciilor etc. se )nele- cheltuielile ce se efectuea' pentru a aduce materialele de construcii de la productor la depo'itul intermediar !dac e ca'ul$ de la depo'itul intermediar la o1iectul de construcie3 ra'a de aciune a mijloacelor de ridicat3 respecti la locul de punere )n oper )n ca'ul lucrrilor liniare. &ot )n cheltuielile de transport se cuprind i ta.ele pre 'ute de le-islaie3 precum i cheltuielile determinate de operaiuni au.iliare i adiacente. 1.2. &ransportul auto poate fi efectuat cu mijloace din dotarea unitii e.ecutante sau pe 1a' de contract de prestaii de ser icii de transport. 1.3. Deneficiarul )mpreun cu proiectantul a sta1ili prin proiectul tehnic punctul la care se pot aduce materialele3 punct considerat ca centru de -reutate al lucrrilor )n ca'ul )n care o1iecti ul are mai multe o1iecte de construcii sau la o1iect c5nd acesta este unic. ?n raport cu po'iia acestuia se sta1ilesc prin proiectul de or-ani'are3 distane pariale i totale de la staia de destinaie la depo'itul intermediar c5t i distana de la depo'itul intermediar la depo'itul de l5n- o1iect. 1.4. 0e re-ul3 materialele3 echipamentele i utilajele !funcio/ nale i tehnolo-ice$ care necesit montaj3 deinute3 produse sau apro i'ionate de ctre 1eneficiar3 se predau e.ecutantului la locul de punere )n oper. ?n ca'ul )n care acestea se depo'itea' la un depo'it interme/ diar3 iar 1eneficiarul nu se poate ocupa de transportul lor3 )n lista cu
3+

cantitile de lucrri se a cuprinde un articol separat pentru transportul la locul de punere )n oper3 operaie ce intr )n aloarea de i'ului pe cate-orii de lucrri. 1.5. #u sunt considerate cheltuieli de transport a materialelor i ca urmare se constituie )n articole separate dup ca'3 urmtoarele cate-orii de transport7 B transportul )n cisterne al apei necesare proceselor tehnolo-ice la lucrri cu consum mare de ap amplasate )n locuri i'olate i la care nu se poate folosi o surs sau o reea de ap din apropriere !lucrri de drumuri3 ci ferate3 construcii a-ro'ootehnice3 )m1untiri funciare3 de art3 consolidri de terasamente etc.$F B transportul pm5ntului pentru umpluturi sau re'ultat din spturi3 precum i al molo'ului re'ultat din demolriF B transportul produselor de 1alastier3 confecii i construc/ ii metalice3 1etoane3 mortare i alte semifa1ricate atunci c5nd )n preurile de de i' pe articol de lucrare nu s/a pre 'ut i transportul acestora3 respecti preul acestora nu este calculat )n condiiile loco o1iect3 locul de punere )n oper. 2. T4*&2;54+36 ;/ )*6/* ?/4*+1 Cheltuielile cu transportul pe calea ferat cuprind toate cheltuielile de transport de la staia de )ncrcare !productor$ i p5n la staia de destinaie sau p5n la marca de si-uran ori sa1otul de deraiere de la jonciunea liniei industriale principale3 la linia CG<. &ot )n cadrul acestor cheltuieli se cuprind i7 B ta.ele i tarifele pentru operaiuni au.iliare i adiacente3 aferente transporturilor !pentru utili'area paletelor3 pentru mane rarea )n raport cu timpul i jonciuni pentru c5ntriri3 rec5ntriri3 pentru splarea3 de'infectarea sau curirea a-oa/ nelor3 pentru scrisori de trsur etc.F

3*

B ta.ele i tarifele pentru mane re i transporturi )n interiorul liniilor industriale !tarife pentru mane re )n raport cu distana i numrul de a-oane$ efectuate cu mijloacele de traciune ale CG<3 e.ecutantului sau 1eneficiarului. 2reurile unitare e.primate )n lei6to sunt calculate su1 form de ta1ele pe -rupe de materiale3 i pe tipuri de a-oane i pe distane de transport. >alorile din aceste ta1ele se multiplic cu indicele de cretere a cheltuielilor cu transportul de mrfuri pe CG care este sta1ilit de ,#CG<3 apro1at de ;ficiul Concurenei. ?n ca'ul )n care materialele a-ona1ile se transport )n interio/ rul liniilor industriale ale 1eneficiarului sau constructorului cu mijloacele de traciune ale CG< se a a ea )n edere cheltuielile de transport pe linia industrial conform tarifului CG< pentru mane r )n raport cu distana p5n la locul de descrcare. 0e la locul de descrcare p5n la o1iect se pre ede transportul cu auto.

37

ANEXA . STRUCTURA $I CONINUTUL CHELTUIELILOR INDIRECTE A. C:/6+3(/6( '/ (&+/4/2 @/&/4*6 9( '/ /</)3+*4/ * 63)414(654 1. &etri-u*ii ale personalului de conducere. tehnic. economic. de alt+ specialitate. administrati/. de deser/ire 0i pa1+2 impo1itul. contri-u*ia la asi3ur+rile sociale 0i la (ondul de 0omaj. a(erente <etri1uiile personalului de conducere3 tehnic economic3 i de alt specialitate administrati de deser ire al unitii3 inclusi indemni'aiile de conducere3 sporul de echime i alte drepturi le-ale din fondul de retri1uire !e.clusi retri1uiile personalului de producie industrial i de prestaii$ <etri1uiile maitrilor care particip alturi de personalul de e.ecuie la procesul de producie3 inclusi impo'itul3 contri1uia la asi-urrile sociale i la fondul de omaj <etri1uiile personalului -ospodresc de tot felul !manipulani3 recepioneri3 )ncrctori i descrctori din cadrul depo'itelor centrale3 la1oranilor3 telefonistelor3 conductorilor de autoturisme3 auto/ speciale3 micro1u'e3 )n-rijitoarelor3 personalului de )ntreinere i mici reparaii la instalaiile sanitare3 de ap3 )ncl'ire3 iluminat etc.$ inclusi sporul de echime i alte drepturi le-ale din fondul de retri1uire !e.clusi retri1uiile personalului unitilor de producie industrial i de prestaii$ ,umele pentru constituirea fondului de premiere a personalului de conducere )n cadrul fondului de retri1uire Contri1uia la asi-urrile sociale i la fondul de omaj asupra retri1uiilor tarifare3 indemni'aiilor3 premiilor i altor drepturi le-ale care se cuprind )n aceast po'iie

38

2reliminrile constituite pentru plata indemni'aiilor de concediu de odihn i adaosurilor la retri1uia tarifar pentru depirea indicatorilor sau sarcinilor de plan pe trim. 8> al anului de raportare3 cu enite personalului de conducere tehnic3 economic3 de alt specia/ litate3 administrati 3 deser ire i pa'3 inclusi impo'itul3 contri1uia asi-urrilor sociale i fondului de omaj asupra acestor indemni'aii i adaosuri <etri1uiile pri ind plata cen'orilor i a mem1rilor e.terni din consiliile de administraie 2.Cote de cheltuieli indirecte a(erente unit+*i componente Cota B parte din cheltuielile indirecte ale societii !antrepri'$ reparti'at unitilor componente fr personalitate juridic dar cu conta1ilitate proprie 3. Amorti1area mijloacelor (i4e de interes 3eneral Amorti'area )mprejmuirilor3 cldirilor3 instalaiilor ce le deser escF 1irourilor3 caselor de fier3 fiet/urilor3 mainilor de scris i al mijloacelor de calculF in entarul pentru pa' i stin-erea incendiilorF autoturismelor !e.clusi amorti'area mijloacelor fi.e ale unitilor de producie industrial i de prestaii$ Chiriile pltite sau datorate pentru mijloacele fi.e adminis/ trati e de interes -eneral i -ospodresc luate cu chirie 4. Cheltuieli pentru proiectare. a3rement+ri. studii. cercet+ri. 5ncerc+ri e4periment+ri. crea*ii. in/en*ii 0i ino/a*ii Cheltuieli aferente lucrrilor de proiectare pentru ne oile proprii3 e.ecutate de ser iciile3 seciile3 1irourile sau atelierele de proiectare din cadrul societii !e.clusi lucrrile pentru in estiii care se suport din fondurile de in estiii$ Cheltuieli pentru a-rementri

39

Cheltuieli pentru studii3 lucrri de cercetare/de' oltare )n folos propriu3 altele dec5t cele reali'ate din fonduri speciale constituite la ni el naional Aaterialele consumate )n la1oratoarele unitii pentru )ncer/ cri3 e.periene3 pro1e3 creaii etc.3 u'ura instrumentelor i sculelor folosite pentru )ncercri3 e.periene3 creaii etc. 2lata e.perti'elor i consultaiilor le-ate de erificarea i )ncercarea elementelor de construcii3 precum i )n pro1leme de funcionarea utilajului tehnolo-ic !dac nu au fost pre 'ute )n de i'$ Costul lucrrilor pri ind implementarea ,istemului de conducere i asi-urarea calitii lucrrilor Cheltuieli pri ind in eniile i ino aiile care nu se concreti'ea' sau nu se refer la anumite o1iecti e !e.. ta.e de 1re et3 e.perti'e3 cercetri3 filme3 schim1uri de e.perien etc.$. #u se includ acele cheltuieli pre 'ute a se suporta din fondul de cercetare/ de' oltare 5. Cheltuieli cu protec*ia muncii Aaterialele3 retri1uiile3 impo'itul3 contri1uia la asi-urrile sociale i la fondul de omaj3 cheltuielile 1neti3 precum i ser iciile seciilor sau ale terilor pri ind7 B tehnica securitiiF B entilaia de protecia munciiF B msuri i materiale tehnico/sanitareF B echipament de protecieF B echipament de lucruF B alimentarea special pentru re'istena or-anismuluiF B cercetri i proiectri pri ind protecia munciiF Binstructajul de protecie a muncii 6. %o-6n1i -ancare 0o15n'ile pltite sau datorate care potri it le-ii se includ )n cheltuielile de producie
(%

0o15n'ile )ncasate sau cert cu enite pentru disponi1ilitile 1neti din conturile unitilor de construcii/montaj3 de la 1ncile finanatoare ,pe'ele 1ancare !comisioane3 ta.e etc.$ ,oldul creditor se trece la sf5ritul lunii la re'ultatele financiare 7. Cheltuieli pentru prelucrarea prin mijloace de calcul automat7mecani1at Cheltuieli de proiectare i implementare a lucrrilor de prelucrare automat sau mecani'at a datelor3 dac nu se finanea' din alte fonduri Costul lucrrilor e.ecutate de uniti speciali'ate de calcul Cheltuielile specifice necesare funcionrii mijloacelor de calcul pentru prelucrarea automat sau mecani'at a datelor !rechi'ite i imprimate3 pan-lici3 h5rtie pentru imprimat3 o'alid3 ener-ie etc.$ Amorti'area3 )ntreinerea i reparaiile de orice fel la mijloa/ cele proprii de prelucrare automat sau mecani'at a datelor <etri1uiile cu enite personalului care deser ete mijloacele proprii pentru prelucrare automat3 impo'itul3 contri1uia la asi-ur/ rile sociale i fondul de omaj aferente 8. 9erisa-ilit+*i 5n cadrul normelor apro-ate 2erisa1ilitile sta1ilite prin norme apro1ate de or-anele competente la alorile materiale )n timpul pstrrii i manipulrii care nu se pot locali'a pe lucrri3 produse3 ser icii sau destinaie. ?n e iden se or )nre-istra numai perisa1ilitile efecti e apro1ate )n cadrul normelor3 dac nu se datoresc ino iei cui a 9. &etri-u*iile suplimentare ale muncitorilor direct producti/i. impo1itul. contri-u*ia la asi3ur+rile sociale 0i la (ondul de 0omaj asupra retri-u*iilor totale ale acestor muncitori

(1

2remiile din fondul de retri1uie3 sporul de echime3 indemni/ 'aiile pltite pe timpul scoaterii din producie potri it dispo'iiilor le-ale3 indemni'aiile de concediu i alte drepturi ce se pltesc din fondul de retri1uire3 inclusi impo'itul i contri1uia la asi-urrile sociale i la fondul de omaj3 aferente ,umele preliminate pentru constituirea fondului de premiere a muncitorilor direct producti i3 impo'itul3 contri1uia la asi-urrile sociale aferente Cheltuielile cu plata du1l a orelor suplimentare lucrate )n 'ilele de sr1tori le-ale c5nd procesul de producie sau termenele de punere )n funciune o impun Cheltuielile ce pri esc plata concediilor medicale pltite3 suportate de unitate c5nd acestea sunt mai mici de 1% 'ile i nu sunt suportate conform le-islaiei )n i-oare din CA, Cheltuielile pri ind acordarea de retri1uii an-ajailor pentru 'ilele nelucrate3 le-al acordate cu diferite oca'ii7 B e enimente de familie !cstorii3 nateri3 decese etc.$ B pentru donatorii de s5n-e !dou 'ile lucrtoare pltite$ B concedii de studii pltite B indemni'aii de acan !c5nd unitatea sta1ilete efectuarea de astfel de cheltuieli pentru oameni cu pro1leme deose1ite$ 1:. Cheltuieli pri/ind utilaje de construc*ii. sculele 0i celelalte o-iecte de in/entar 5n (olosin*+ cu caracter de produc*ie ;micul utilaj, tom-eroane. roa-e pe pneuri. re1er/oare de depo1itare a apei. aparate de sudur+ electric+. dispo1iti/e de (asonat.etc.< Amorti'area micului utilaj necuprins )n de i'e la capitolul I9tilajJ3 precum i chiria acestui utilaj )nchiriat de la teri <eparaiile curente ale utilajelor mici3 materiale de )ntreinere3 de uns3 de ters3 cheltuielile de transport ale utilajului la i de la locul de munc

(2

9'area o1iectelor de in entar cu caracter de producie !tr-i3 l'i3 -lei3 t5rncoape3 sape3 lopei3 ri-le i orice fel de scule de producie$ Costul transportului uneltelor i sculelor de la depo'itul central la antier i de la un antier la altul <etri1uiile tarifare ale mecanicilor de )ntreinerea micului utilaj3 impo'itul3 contri1uia la asi-urrile sociale i la fondul de omaj3 aferente 11. Cheltuieli pentru amenajarea 0i 5ntre*inerea 0antierului Cheltuielile aferente construciilor3 instalaiilor i amenajrilor pro i'orii care se fac pe seama cheltuielilor indirecte7 -herete !cu e.cepia celor de pa'$3 eafodaje3 rafturi interioare3 schel capr3 schele uoare suspendate3 podee peste anuri )n incinta antierului etc. ?ntreinerea i repararea lucrrilor3 instalaiilor i amenajrilor pro i'orii de antier ?ntreinerea i repararea drumurilor pro i'orii interioare3 podurilor i podeelor din incinta antierelor 12. Cheltuielile 5n le3+tur+ cu predarea lucr+rilor Cheltuieli cu transportul i manipulrile efectuate pentru e acuarea deeurilor3 molo'ului3 alicrie etc.3 re'ultate din e.ecutarea lucrrilor Cheltuielile cu retri1uiile inclusi impo'itul3 contri1uia la asi-urrile sociale i contri1uia la fondul de omaj ale personalului care a efectuat splarea scrilor3 pardoselilor3 uilor3 ferestrelor3 -eamurilor3 curenia interioarelor i instalaiilor Cheltuieli pentru e.ecutarea msurtorilor i de erificare la lucrrile de construcii care ulterior nu se or erifica Cheltuieli cu manipulrile pentru e acuarea de pe antier3 la terminarea lucrrilor3 a materialelor pentru care )n normele de de i' se
(3

pre d numai cote de pierderi7 cofraje3 schele3 eafodaje etc. !retri1uii muncitori3 manipulani3 costul transporturilor i utilajelor de ridicare/ )ncrcare$ Alte cheltuieli pentru predarea lucrrilor de construcii/ montaj ctre 1eneficiar 13. Cheltuieli cu transportul muncitorilor Costul transporturilor periodice ale personalului nelocalnic care )i i'itea' familia Cheltuielile cu transportul personalului muncitor trimis de la unitate3 de la un antier la altul sau de la un loc de munc la altulF cheltuielile cu transportul 'ilnic al muncitorilor3 pe distanele dintre spaiile de ca'are i locurile de munc se suport din fondul pentru or-ani'area de antier 14. Cheltuieli neimputa-ile pentru e(ectuarea remedierilor 0i re(acerilor de lucr+ri Cheltuieli neimputa1ile pentru efectuarea lucrrilor de reme/ diere a deficienelor consemnate )n procesele er1ale de recepie3 precum i a acelor lucrri aprute )n perioada de erificare )n e.ploatare a comportrii lucrrilor de construcii/montaj Cheltuieli neimputa1ile pentru efectuarea remedierilor i refacerilor )n timpul e.ecuiei lucrrilor 15. Cheltuieli de protocol Cheltuieli de repre'entare i transport 16. Cheltuieli pentru reclame. pliante Cheltuieli de pu1licitate B reclam

((

17. Cheltuieli pentru 0colari1are Cheltuieli pentru pre-tirea i calificarea muncitorilor3 pentru schim1uri de e.perien i pentru practic )n producie Cheltuieli pentru or-ani'area i funcionarea de cursuri de ridicare a calificrii muncitorilor prin scoaterea din producie !plata leciilor responsa1ililor de cursuri alte cheltuieli administrati e le-ate de funcionarea acestor cursuri$ 18. Alte cheltuieli de interes 3eneral 0i de e4ecutare a lucr+rilor Cheltuieli cu transportul o1iectelor de in entar i ca'arma/ mentului )n folosin de la depo'itul central3 la antiere sau de la un antier la altul Costul apei necesare la 1aracamentele pentru ca'area muncitorilor Costurile efecti e cu ca'area personalului muncitor )n cmine de tineret3 facturate de alte uniti !)n ca'ul )n care aceste cheltuieli nu se recuperea' de la personal$ 8mpo'itul pe cldiri i prime de asi-urare &a.ele pentru erificarea i marcarea aparatelor de msurat i c5ntrit &a.ele de circulaie3 parcare etc. pltite conform dispo'iiilor le-ale Chiria terenurilor i rampelor din -ri Cheltuieli cu pa'a militar sau militari'at efectuate de or-anele de specialitate Cheltuielile aferente semnelor de circulaie !semne a erti'oare luminoase pe timp de noapte la lucrrile de canali'are3 alimentare cu ap etc.$ Chiria -araj pentru autoturisme Cheltuieli de predare/preluare a unitilor i de in entariere a 1unurilor Cheltuieli pentru pre enirea calamitilor
(+

2rime de asi-urare pentru mijloace de transport uor Costul lucrrilor de derati'are i de'insecie Cheltuieli de topometrie3 trasare etc. Costul materialelor de propa-and instrucie educati pentru pre enirea incendiilor !afie3 panouri3 1rouri etc.$ Cheltuieli cu personalul de conducere i administrati al altor formaiuni dec5t ale unitilor de construcii/montaj Cheltuieli de demontare3 transport i montare a mijloacelor fi.e mutate de la o unitate la alta3 cu oca'ia transferului Cheltuieli pri ind instalarea minicentralelor telefonice luate cu chirie de la unitile 2&&< !costul proiectului3 aloarea ca1lurilor etc.$ Cheltuieli de transport3 ca'are i diurnele de deplasare ale personalului )nsrcinat cu recrutarea forei de munc3 precum i cheltuielile de transport ale muncitorilor recrutai din alte localiti de domiciliu la antiere3 potri it dispo'iiilor le-ale Cheltuielile cu supra e-herea forei de munc special folosit pe antiere B. C:/6+3(/6( *'0(&(2+4*+(,-@52;5'14/9+( 1. =urnituri de -irou <echi'ite 8mprimate Aateriale pentru 1irou3 inclusi h5rtia de o'alid3 foto3 calc i Aateriale pentru le-atul arhi ei cu fore poprii 2. C+r*i. re/iste. 0i a-onamente Cri care se procur din fondurile acti itii de 1a' <e iste i diferite pu1licaii de specialitate Duletine speciale de u' intern
(*

.ero.

Cataloa-e furni'ori !produse6preuri$ ,pecificaii tehnice B norme de de i' Coleciile de acte normati e ,&A,/uri3 norme interne etc. 3. Cheltuieli 9TT& Cheltuieli pentru e.pedierea corespondenei !tim1re potale3 ta.e3 imprimate potale etc.$ Cheltuieli cu e.pediere a tele-ramelor Cheltuieli de tele. i fa. A1onamente pentru centrale i posturi telefonice Cheltuieli de interfon Cheltuieli cu con or1iri telefonice adiionale3 interur1ane i internaionale A1onamente pentru radiotele i'iune3 radioficare3 staie de amplificare 4. Alte cheltuieli de -irou Costul lucrrilor pentru le-atul actelor efectuate prin teri Costul lucrrilor pentru dactilo-rafiere3 multiplicare etc. efectuate prin teri Costul e.perti'elor conta1ile i tehnice dispuse de or-anele )n drept 5. %eta0+ri. trans(er+ri Cheltuieli de transport al personalului transferat )n interes de ser iciu3 precum i al mem1rilor de familie i 1unurilor aparin5nd acestora3 potri it dispo'iiilor le-ale 8ndemni'aia de detaare i transferare 6. %eplas+ri 5n *ar+ Cheltuielile de transport )n interiorul localitii de reedin cu mijloace de transport )n comun3 inclusi a1onamente folosite )n acest scop3 precum i transportul cu ta.imetre
(7

Cheltuielile de transport pe calea ferat3 cu mijloace de transport auto3 aeriene i na ale )n interes de ser iciu !deplasri i detari$ )ntre localiti3 inclusi costul foilor de drum3 achi'iio/ n5ndu/se prin irament Cheltuielile de ca'are i informaii pentru asi-urarea ca'rii 8ndemni'aia de detaare i transferare 7. %eplas+ri 5n str+in+tate Cheltuielile cu transportul pe calea ferat3 mijloace de transport auto3 aeriene i na ale pentru dele-aii )n interes de ser iciu )n strintate Cheltuielile pentru ca'are )n strintate Cheltuielile pentru diurne i indemni'aii le-ale pri ind dele-aiile )n strintate &a.e pentru i'a paapoartelor )n interes de ser iciu etc. 8. >ateriale pentru 5ntre*inerea 0i cur+*enia cl+dirilor 0i altor mijloace (i4e Costul materialelor pentru )ntreinere i curenie e.ecutate cu fore proprii la7 B cldiri B depo'ite i 1arci B spaii ca'are3 dormitoare B spaii administrati e i de 1a' B mijloace de calcul B mijloace de multiplicare B mo1ilier i in entarul -ospodresc B 1ecurile i corpurile de iluminat pentru cldirile i spaiile e.terioare !st5lpii3 ca1lurile i lmpile se suport din fondurile de or-ani'are antier$ 9. &epara*ii curente la cl+diri 0i alte mijloace (i4e

(8

Costul materialelor i pieselor de schim1 pentru reparaii curente e.ecutate cu fore proprii la7 B cldiri B depo'ite i 1arci B spaii ca'are3 dormitoare B spaii administrati e i de 1a' B mijloace de calcul B mijloace de multiplicare B mo1ilier i in entarul -ospodresc Costul lucrrilor de reparaii curente ce se e.ecut prin teri sau seciile proprii speciali'ate3 la cldiri de orice fel3 mijloace de calcul !din folosina compartimentelor unitii de construcii/montaj$3 mo1ilier i in entar -ospodresc <eparaiile curente e.ecutate de teri sau prin secii proprii speciali'ate la cldirile i 1aracamentele destinate ca'rii personalului 1:. &epara*ii capitale la cl+diri Costul lucrrilor de reparaii capitale la cldiri de orice fel3 e.ecutate prin teri3 secii proprii speciali'ate sau fore proprii 11. >ateriale 0i piese de schim- pentru (unc*ionarea mijloacelor de transport u0or Cheltuieli pentru funcionarea3 )ntreinerea i reparaiile de orice fel e.ecutate prin teri sau secii proprii speciali'ate la mijloacele de transport auto3 utili'ate pentru deplasarea personalului de condu/ cere i a celorlalte persoane Car1urani Lu1rifiani Aateriale i piese de schim1 !inclusi an elope i camere$ pentru )ntreinere3 re i'ii tehnice i reparaii curente ce se e.ecut prin fore proprii sau teri

(9

12. #1ura. 5ntre*inerea 0i repararea o-iectelor de in/entar de mic+ /aloare sau scurt+ durat+ cu caracter administrati/?3ospod+resc 9'ura o1iectelor de in entar de mic aloare sau scurt durat cu caracter administrati /-ospodresc 9'ura3 )ntreinerea i repararea ti ca'armamentului i a o1iectelor de in entar aflate )n dormitoarele comune pentru ca'area personalului 9'ura3 )ntreinerea i repararea echipamentului Aaterialele pentru )ntreinere i repararea o1iectelor de in entar de mic aloare sau scurt durat cu caracter administrati / -ospodresc Costul uniformelor personalului care asi-ur pa'a unitii3 acordat potri it dispo'iiilor le-ale Cheltuieli de transport/apro i'ionare aferente o1iectelor de in entar i ca'armamentului p5n la depo'itul central 13. Cheltuieli pentru 5nc+l1it Com1usti1il de orice fel Costul ener-iei termice furni'at de centrala proprie sau de

teri

Cheltuieli pentru )ncl'itul cminelor i 1aracamentelor destinate ca'rii personalului 14. "ner3ie electric+ pentru iluminat 0i (or*+ motrice 5n scopuri administrati/ 3ospod+re0ti Costul ener-iei electrice furni'at de teri sau produs de centrala proprie3 folosit pentru iluminat Costul ener-iei electrice furni'at de teri sau produs de centrala proprie3 folosit ca for motrice )n scopuri administrati e -ospodreti !ascensoare3 pompe pentru hidrofoare3 maini i instalaii

+%

electrice pentru mijloacele de calcul3 maini de scris electrice3 fa.3 echipamente de multiplicat etc.$ Costul ener-iei pentru iluminatul cminelor i 1aracamentelor destinate ca'rii personalului muncitor Costul ener-iei pentru iluminatul acceselor la locurile de lucru !costul ener-iei electrice pentru iluminarea locului de lucru la lucrrile care se e.ecut la lumin artificial se suport prin pre ederi )n de i'ul ofert$ 15. Ap+. canal. salu-ritate pentru ne/oi administrati/?3ospod+re0ti Costul apei furni'at de teri sau e.tras prin fore proprii3 folosit pentru ne oi administrati /-ospodreti !ap pentru consumul personalului3 curenia locurilor de munc3 )ntreinerea spaiilor e.terioare3 inclusi a spaiilor er'i$ &a.e de canali'are3 salu1ritate i -unoi !inclusi cele pri ind spaiile destinate ca'rii personalului$ Cheltuieli de idanjare la cminele i 1aracamentele destinate ca'rii personalului 16. Alte cheltuieli pentru 5ntre*inere 0i 3ospod+rie Costul lucrrilor de )ntreinere a mijloacelor de calcul3 mainilor de scris3 de multiplicat etc.3 e.ecutate prin teri &a.e de coerit Cheltuieli pentru curenia spaiilor construite efectuat prin teri Cheltuieli de i-nifu-are cmine i 1aracamente destinate ca'rii muncitorilor C. C:/6+3(/6(6/ &/;45'3)+(,/ 1. 9ierderi din 5ntreruperi din cau1e interne 0i e4terne
+1

Cheltuieli pe timpul )ntreruperii produciei pro ocate unitii de construcii/montaj ca7 a$ <etri1uiile muncitorilor cu enite le-al pe timpul )ntreruperii3 impo'itul3 contri1uia la asi-urrile sociale aferente i la ajutorul de omaj 1$ "ner-ia i com1usti1ilul consumate pe timpul )ntreruperilor c$ Chiriile pltite sau datorate pentru utilaje )nchiriate )n timpul )ntreruperii d$ Amortismentul datorat pentru utilajele de construcii din dotarea unitii pe perioada )ntreruperii Cheltuielile de la aceast po'iie se diminuea' cu sumele recuperate 2. ipsuri de in/entar la mijloacele circulante din ma3a1iile unit+*ii peste normele le3ale de perisa-ilit+*i Lipsurile de materiale de 1a'3 prefa1ricate i confecii3 com1usti1il3 am1alaje3 o1iecte de in entar peste normele le-ale de perisa1ilitate care nu se datoresc ino iei cui a pe 1a'a apro1rii or-anelor competente 2lusurile acelorai elemente de mijloace circulante constatate )n ma-a'iile unitii de construcii / montaj care nu se pot identifica pe o1iectele sau lucrrile de la care au pro enit !plusurile de la asemenea mijloace circulante care se identific pe o1iecte sau lucrri se scad din cheltuielile directe de producie de la articolul de calculaie IAaterialeJ$ >aloarea plusurilor de in entar ce depete aloarea lipsurilor neimputa1ile se trece la contul de re'ultate financiare 3. Alte cheltuieli neproducti/e Cheltuielile de producie !materiale3 retri1uii3 chirii3 utilaje etc.$ pri ind anii precedeni constatate )n anul curent la lucrrile terminate sau antierele lichidate
+2

Cheltuieli neproducti e ca de e.emplu7 B aloarea materialelor de 1a'3 prefa1ricatelor i confeciilor materialelor di erse3 o1iectelor de in entar3 pieselor de schim13 ca'armamentului3 echipamentului i materialelor de producie din ma-a'ie care nu au fost )n folosin3 casate )n conformitate cu pre ederile le-ale B aloarea materialelor recuperate din operaii de casare !se scade$ B diferena dintre preul de apro i'ionare i cel sta1ilit )n urma declasrii materialelorF la aceast po'iie nu se )nre-istrea' aloarea o1iectelor de in entar3 ca'armamentului3 echipamentului i materialelor )n folosin3 scoase din u' C. C:/6+3(/6( ;4(,(&' *2(@34*4/* 63)414(654 '/ )5&2+43)7(( 1. Cheltuieli pri/ind asi3urarea lucr+rilor de construc*ii Cheltuieli pri ind asi-urarea o1li-atorie pre 'ut prin contracte la condiiile speciale de contractare a lucrrilor de construcii pe perioada e.ecuiei

+3

ANEXA !.
DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRRI =M5'/6> Cate-oria de lucrri !denumirea$
2.9. a$ materiale 1$ manoper c$ utilaj d$ transport &otal a$O1$ Oc$Od$ . 1 2 3 4 1. Capitolul de lucrare !denumirea$ 1.1. ,u1capitol !descriere$ 1.2. ,u1capitol !descriere$ 1.3. .................................................................. 2. Capitolul de lucrare !denumirea$ 2.1. ,u1capitol !descriere$ 2.2. ,u1capitol !descriere$ 2.3. .................................................................... 3. ....................................................................... 3.1. .................................................................... 3.2. .................................................................... Cheltuieli directe

#r . crt.

Capitolul de lucrri

9.A.

Canti/ tatea

Aateriale !col. 3 col. (a$ 5

Aanoper !col. 3 col. (1$

9tilaj !col. 3 col. (c$

&ransport !col. 3 col. (d$

&otal !col. 3 col. ( sau col. + O col. * O O col. 7 O col. 8$

"

&

+(

"

CA, @omaj ,ntate Gond de risc Alte cheltuieli conform pre ederilor le-ale &otal cheltuieli directe7 &;&AL CE"L&98"L8 08<"C&" Cheltuieli indirecte P T% Q 2rofit P !T% O $%$ Q &;&AL 4"#"<AL >% m m% $% #% t% c $% 9% @% P T% O $% O 9%

9 % @%

++

ANE@A 8 D!/i0! ! %&i!," d! ,%n2"r#,3i!. AM%d!(B din careE dupa ca)E 2u,antreprenor $2.% .ntreprenorul sau su,antreprenor de (eneral $.(%/.sociatul specialitate 1 $lider al asociaiei% $2.2%/.sociatul n $denumirea% $denumirea%

5r crt.

6enumirea

Aaloarea $e:cusiv -A. 3 mii lei 3 %

+*

/ap. 4 3 L=/9D94 67 /?52-9=/>44 /ategoria de lucr!ri 2im,ol 1. 2. 3. ". 5. F. n. -s / 4 7 2 4) * 6enumirea -erasamente /onstrucii 4nstalaii nc!l)ire 4nstalaii electrice 4nstalaii sanitare 4)olaii *onta< utila<e #i ec0ipamente te0nologice inclusiv reelele aferente -otal 4 /ap. 44 3 +9?/=9.97
+7

GGGGGGGGGGGGGG

ANE@A 6. ACTE NORMATI=E I RE.LEMENTARI CN =I.OARE

1 Legea nr. 1/1991 2 Legea nr. 10/1995 3 Legea nr.13/199F " Legea nr. F5/1991 5 &.(. nr. F5F/1991

Legea privind protecia social! a #omerilor #i reintegrarea lor profesional! Legea calit!ii n construcii Legea pentru apro,area ?.(. 10/199" privind impo)itul pe profit Legea pentru modificarea #i completarea Legii nr. 1/1991 /lasificarea activit!ilor din economia naional! $/.75%

+8

?rd. nr. 82/1991 F $2ecretariatul de 2tat pentru &andicapai% 1 Legea nr. 1"5/1991 8 ?rd nr. 2288/1991 $*C **+2 *2%

?rdin pentru apro,area instruciunilor privind calculul #i v!rsarea contri,uiei agenilor economici la Condul de risc #i accident precum #i utili)area acestuia Legea asigur!rilor sociale de s!n!tate ?rdin pentru apro,area 5ormelor metodologice privind /onstituirea fondului iniial de asigur!ri sociale de s!n!tate pe anul 1998 Legea privind /asa 2ocial! a /onstructorilor ?rdonan! privind protecia social! ale persoanelor ale c!ror contracte individuale de munc! vor fi desf!cute ca urmare a concedierilor colective

9 Legea nr. 215/1991 10 ?.=.(.nr. 98/1999

+9