Sunteți pe pagina 1din 4

SR 1244/3 - 90 TRECERI LA NIVEL CU CALEA FERATĂ Instalaţii de semnalizare automată

1 GENERALITĂŢI

1.1.2 Prezentul standard se aplică la instalaţiile de semnalizare automată a trecerilor la nivel noi sau la

cele care se modernizează.

1.3 Clasificare, notare. După modul în care este realizată semnalizarea circulaţiei rutiere la trecerile la nivel cu calea ferată, instalaţiile de semnalizare automată se clasifică în;

fig.1a ( pentru linii

ferate simple ) şi fig.1 b ( pentru linii ferate duble );

- instalaţii de semnalizare a apropierii trenurilor - simbol de notare

sat,

- instalaţii de semnalizare a apropierii trenurilor cu semibariere - simbol de notare bat, fig.2.

OBSERVAŢIE - Instalaţiile bat se încadrează în categoria de treceri la nivel bariere sau semibariere -b- conform STAS 1244/1 - 90.

4 3 5 5 4 2 STOP 1 1 a b
4
3
5
5 4
2
STOP
1
1
a
b

Fig. 1 SAT

3

2

7 8 4 5 8 1 9 Fig. 2 BAT
7
8
4
5
8
1
9
Fig. 2 BAT

3

2

cu

LEGENDĂ: 1. Stâlp; 2. Dispozitive cu lumină alternativ intermitente roşii; 3. Indicator rutier "Crucea Sfântului Andrei" simplă (dublă) cu elemente reflectorizante; 4. Dispozitiv de avertizare sonoră; 5. Dispozitiv cu lumină intermitentă albă; 6. Semibarieră; 7. Unitate luminoasă din vârful semibarierei (cu

1

lumină roşie continuă către drum şi lumină galbenă continuă către calea ferată); 8. Unităţi luminoase pe corpul semibarierei (cu lumini roşii alternativ intermitente către drum); 9. Cutia mecanismului de barieră;

1.4 Prevederi generale 1.4.1 Timpul de avertizare reprezintă timpul scurs de la declanşarea semnalizării de interzicere a circulaţiei rutiere până la sosirea trenului la trecerea la nivel.

Timpul de avertizare este de min.50s şi se recomandă să nu fie mai mare de 120s.

1.4.2. Distanţa de avertizare reprezintă, pentru fiecare sens de circulaţie a trenurilor, porţiunea de cale

ferată situată înaintea trecerii la nivel, având lungimea egală cu distanţa parcursă în timpul de avertizare

de către trenul circulând cu viteza maximă admisă pe linia de cale ferată respectivă.

2. PRESCRIPTII DE ALCATUIRE

2.1. Condiţii funcţionale

2.1.1. Instalaţia de semnalizare automată la trecerea la nivel trebuie să declanşeze, în mod automat,

semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere, peste trecerea la nivel, la apropierea trenului şi să o

menţină pe durata timpului de avertizare şi a celui necesar trenurilor să elibereze trecerea la nivel.

Semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere trebuie să intre în funcţiune automat, pentru fiecare tren ce se apropie de trecerea la nivel, atât pe linii de cale ferată simple cât şi pe linii de cale ferată duble.

2.1.2. Funcţionarea instalaţiilor de semnalizare la trecerile la nivel, se confirmă prin semnalizarea de

control dată de dispozitivul cu lumină intermitentă albă în ritm de 30

2.1.3. Starea şi funcţionarea instalaţiilor de semnalizare automată se verifică prin dispozitive de control

amplasate la una din staţiile de cale ferată adiacente.

2.1.4. În absenţa trenurilor pe distanţa de avertizare pe toate sensurile de mers când instalaţia automată

funcţionează normal, trebuie să se declanşeze semnalizarea de control dată de dispozitivul cu lumină intermitentă albă.

2.1.5. Semnalizarea de întârziere a circulaţiei rutiere date de instalaţia SAT, se realizează:

- optic prin funcţionarea dispozitivelor cu lumini alternativ intermitente roşii în ritm de 40 50 pulsaţii pe minut şi stingerea semnalizării de control;

40

pulsaţii pe minut.

- acustic, prin emiterea de semnal sonore intermitente date de dispozitivul de avertizare sonoră.

2.1.6. Semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere dată de instalaţia BAT, se realizează:

- prin coborârea în poziţie orizontală a semibarierei;

- optic, prin funcţionarea dispozitivelor cu lumini alternativ intermitente roşii în ritm de 40 50

pulsaţii pe minut, şi stingerea semnalizării de control; aprinderea continuă a unităţii luminoase din vârful semibarierei; aprinderea alternativ intermitentă a unităţilor luminoase pe corpul semibarierei;

- acustic, prin emiterea de semnale intermitente a dispozitivului de avertizare sonoră pe durata de la declanşarea semnalizării optice şi până la ajungerea semibarierei în poziţie orizontală.

Observaţie: - În cazuri justificate, la propunerea organului care administrează drumul ori a organului de poliţie, semnalizarea acustică poate fi scoasă din funcţiune.

2.1.7. Semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere se consideră realizată chiar şi numai în una din

următoarele situaţii:

- prin aprinderea unei singure unităţi luminoase a dispozitivului cu lumină intermitentă roşie;

- prin funcţionarea semnalului sonor;

- prin poziţia orizontală a unei singure semibariere.

2.1.8. Circulaţia rutieră se consideră de asemenea interzisă şi în situaţia în care barierele sau semibarierele

sunt în curs de coborâre ori de ridicare.

2.1.9. Semibarierele trebuie să înceapă să coboare după aproximativ 8

de interzicere a circulaţiei rutiere şi să ajungă în poziţie orizontală după alte 8

2.1.10. Semnalizarea acustică trebuie să înceteze după ce semibarierele au ajuns în poziţie orizontală.

2.1.11. La ridicare, semibarierele trebuie să ajungă în poziţie verticală după 8

de la declanşarea semnalizării

12s

12s.

12s.

2

2.1.12.

Semnalul luminos al dispozitivului cu lumină intermitentă albă trebuie să-şi înceteze funcţionarea

din momentul în care trenul intră pe distanţa de avertizare şi până la eliberarea completă a distanţei de

avertizare din sens opus.

2.2. Condiţii constructive

2.2.1. Dispozitivele cu lumini alternativ intermitente roşii de pe instalaţia de semnalizare automată trebuie

să fie prevăzute cu lămpi cu incandescenţă, filtre colorate roşii şi lentile dispersoare având diametrul

minim de 200 mm.

2.2.2. Dispozitivul cu lumină intermitentă albă de pe instalaţia de semnalizare automată trebuie să fie

prevăzut cu lampă cu incandescenţă, filtru alb lunar şi lentilă dispersoare având diametrul minim de 112

mm.

2.2.3.

Axul optic al dispozitivelor cu lumini alternativ intermitente roşii de pe instalaţia de semnalizare

automată se amplasează la aproximativ 2,5 m deasupra drumului.

2.2.4.Intensitatea sunetului emis de dispozitivul de avertizare sonoră trebuie să fie de min.60 dB la o distanţă de 1 m de acesta.

2.2.5. Pe fiecare sens de circulaţie, cu acces la trecerea la nivel cu calea ferată, se amplasează câte o

instalaţie de semnalizare automată conform pct.1.3; în cazul în care amplasarea acesteia nu asigură o

vizibilitate în conformitate cu reglementările în vigoare se prevede suplimentar o instalaţie de semnalizare automată echipată numai cu două dispozitive cu lumini alternativ intermitente roşii, ca instalaţie de presemnalizare.

2.2.6. Semibarierele se execută din lemn sau din alt material uşor.

2.2.7. Lungimea semibarierei se stabileşte astfel încât, în poziţie orizontală, să acopere cel mult jumătate

din dreapta a părţii carosabile în sensul de mers.

2.2.8. Distanţa de la nivelul superior al îmbrăcăminţii în axul drumului până la partea inferioară a

semibarierei aflată în poziţie orizontală, trebuie să fie de aproximativ 1 m.

2.2.9. Semibariera se vopseşte în benzi alternative roşii şi albe, în lungime de 60 cm, începând cu

culoarea roşie de la axul de rotaţie.

2.2.10.

Pe corpul semibarierei se montează trei unităţi luminoase, prevăzute cu lămpi cu incandescenţă,

astfel:

 

- unitatea luminoasă din vârf este de culoare roşie către drum şi galbenă către calea ferată;

- celelalte unităţi luminoase sunt îndreptate numai către drum şi sunt de culoare roşie.

2.2.11.

Planul în care se mişcă bariera este perpendicular pe axul drumului.

2.3. Dispozitive de control

2.3.1. Dispozitivele de control trebuie să furnizeze informaţii asupra stării funcţionale a instalaţiei de

semnalizare automată a trecerii la nivel pe pupitrul de comandă din staţia de cale ferată stabilită pentru supravegherea şi comanda de la distanţă a trecerii la nivel şi după caz, pe pupitrul de comandă locală.

2.3.2. Dispozitivul de control către tren pentru o linie, este format din două semnale luminoase, câte unul

pentru fiecare sens de circulaţie (semnale de avarie).

2.3.3. Semnalele de avarie realizează restricţionarea circulaţiei feroviare în situaţii de deranjament a

instalaţiei de semnalizare automată a trecerii la nivel, în conformitate cu reglementările CFR.

2.3.4.

Semnalele luminoase ale instalaţiei de centralizare din staţii îndeplinesc şi funcţia de semnale de

avarie.

Semnalele luminoase ale blocului de linie automat pot îndeplini funcţia de semnale de avarie dacă se găsesc la distanţă mai mică de 500 m, faţă de axul trecerii la nivel.

- Semnalul de avarie se completează cu inductoare de cale amplasate la distanţa de frânare a trenului, pe liniile neînzestrate cu instalaţii de centralizare electrodinamică şi bloc de linie automată şi, în toate cazurile când nu se poate asigura acoperirea pasajului, cu încă un semnal care să preceadă semnalul de avarie.

2.3.5. La pupitrul de comandă locală trebuie să se asigure:

- semnalizarea optică a poziţiei trenurilor pe distanţa de avertizare;

- semnalizarea optică şi acustică a unor deranjamente în funcţionarea normală a instalaţiei;

3

- posibilitatea anulării funcţionării automate a instalaţiei;

- posibilitatea comenzii manuale a declanşării de interzicere a circulaţiei rutiere.

2.3.6. Pupitrul de comandă locală se amplasează în imediata apropiere a trecerii la nivel, în conformitate

cu reglementările CFR.

2.3.7. Pe pupitrul de comandă la staţie se asigură:

- semnalizarea optică a declanşării semnalizării de interzicere pentru circulaţia rutieră, iar pentru instalaţiile BAT, şi poziţiile barierelor;

- semnalizarea optică a controlului semnalelor de avarie;

- semnalizarea optică şi acustică a deranjamentelor în funcţionarea normală a instalaţiei;

- posibilitatea anulării funcţionării automate a instalaţiei;

- posibilitatea comenzii manuale a declanşării semnalizării de interzicere a circulaţiei rutiere.

2.3.8. Pe secţiile înzestrate cu sisteme de comandă centralizată a circulaţiei trenurilor (dispecer) se prevede semnalizarea stării funcţionale a instalaţiei de semnalizare automată a trecerii la nivel pe

luminoscheme dispecer, în conformitate cu reglementările CFR.

3. PRESCRIPTII DE AMPLASARE

3.1. Instalaţiile de semnalizare pentru trecerile la nivel se amplasează în conformitate cu prevederile

STAS 1244/1-90 (nota red.: acest standard a fost înlocuit de SR 1244 /1 – 1996), pentru fiecare categorie

de trecere la nivel.

3.2.

Instalaţiile de semnalizare automată se amplasează în imediata vecinătate a căii ferate ţinând seama

de:

- respectarea prevederilor pct.2.2.5;

- asigurarea gabaritului conform STAS 4392-84, considerând semibariera cu o deviere în plan orizontal de 45 grade către calea ferată.

3.3. Semnalizările dispozitivelor cu lumini alternativ intermitente roşii trebuie să fie vizibile de la o

distanţă de min.50 m pentru fiecare sens de circulaţie rutieră în condiţii normale de vizibilitate. În cazul în care condiţiile locale ale traseului de drum nu permit observarea din timp a instalaţiei

de semnalizare automată astfel încât conducătorii vehiculelor să se poată conforma obligaţiilor ce le revin potrivit normelor legale, administraţia căii ferate împreună cu organele care administrează drumurile şi cu organele de poliţie stabilesc măsuri pentru:

- corectarea traseului drumului în plan şi profil în lung în zona trecerii la nivel;

- înlăturarea eventualelor obstacole care împiedică buna vizibilitate;

- repetarea, după caz, a indicatoarelor de avertizare şi reglementare precum şi a instalaţiei de

semnalizare pe partea stângă a drumului, în sensul de mers sau amplasarea unei instalaţii de presemnalizare conform punctului 2.2.6;

- desfiinţarea trecerii la nivel ori mutarea trecerii la nivel, pe al amplasament care asigură o bună

vizibilitate. 3.4. Semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere dată de unităţile luminoase de pe corpul de semibariere trebuie să fie vizibilă noaptea de la cel puţin 20 m în condiţii normale de vizibilitate.

4