Sunteți pe pagina 1din 23

4 /

GEOF'GE ALBOTU
.6@.e6lc.6.6

TOC ^ IN"PAIRIJ

4"d

).-"/M-. - lttra

./h

/...4_

GEORGE ALBOIU

IOC IN'PATRU
poezii pentru copn

w ql\
I

N,/

Chtl mami
rcsrul seil dntn npl si clnd cinti iritul cade

?p

in spic. Chd albul Minqii,


alb albul alb qi copiil pln-la

tfi

in

inffi

lapte.

#.. \t/./
v/
I 3

Joc cu copii
Taie ele
baclavalel

Joc in patru
La atud, astrul slben
ste de pazi. Dedesupt

st ne aduc, ftimate coji de nucl. St ne puem

iezii lopile la supt.


GdHgie

la miiloc de faduie.

Si le

punem

pe clmp pierdut la opilul

Gdu tresot

aepdialilor

In dinri
in pl:mi
Pe la noi fi pe la voi sd ne $ringem cite doi.

v,

dau

nici qna,

$ruSi.

&
Ia#
a

Degetele mele Degetele ele

Llryd du pinla bdu. Ling, clopotel


Picioruqele lui sub Calea

Laptelil.
adund

Degetele i

Joc

cu pisiri
vie

Joc

cu miei

O cnpriotrd
la mine

ln colivie. La el h fl$ci m mimal La


ea in pahe o uabi calm6. Daci le dEm

Peste ape albe clape stau se qape.

Pe la vie o sd vie

uchiul mil Pste dul cde chffitr:


Ilie. (maot, mamd,t noi dn vame? Doi duhi au lerar la ochii di.
DouX vaci peste saci. Dar doi miei sugirei

vio altele

drmul

Pind dnd

fl duimul. o veciotr hah,


din
ne goneste pe rind
gradin6.

palmi lustie . nu mat de che


str mai vie.

$i intr-o

cu tilingi la fala b s-o liryd.

Joc cu iezi
O cimpie
Iezil

flei

hi dtnie*i
Bu tii dau sI-ti ajws, Un cal
urcn la
1@die-n bordei.

fMte.

De obserl
$i se s6ald.

h deal m bosl in

pdn vri. Iezii lui


val.

Iezii d topiie

topfie pe rlezii mici mai peltici,

Delul Idului.

sd pdi.
Iezii ugori zburda ptu

fi

v
l0

& ir
1l

Joc cu minii

.Ioi \

vhe tud

Stele calde
se

alqi

si strign: (uuuult
cine plingej

w
I2

a/-.

,1^

Joc cu soare Sffnd $are Lm dat 9i Lm supus.


CItre serd
pe serd.

Joc cu faguri

Dhtr-o

qird

cltre gud jmitate. Albul lapte

in

casi'

dselali
Cu

in miez de noapte.

dil

Dlhe

Chd a vrot sI ette p


iar in cast tsa I?ist :iqe
plegca

lins de

qd.

\\u/

qN
I

v
b

tr,

Joc de vurp
Lhgd mile
finge
Si

Joc cu lupi

ffie

stdgi @,

odt plige lupul


de

Aldgind

ctprioare.

h tap fl5mind tMutud.


Lingn mde

ochiul orb, ochiul pelin

ffige-n cer. Drc-d $d cailul lin hd'ebt

indihlt. cobi de fier

h dltode
schewind

dtritu-i tug !-a dsipi


ar

h @p fldmhd

br N $tg
peste cimpul

* Y
18

9i-n4&lt plinge lupul

in-!@19

Joc de-a supnrarea


Cerbul verde ;a in cosne
sd

A--*

lntr-o magine

il rnsbdne.

0 0o

sd copilul O tumid
foarte

mid

se ridict.

urc, delul
vhde cercd.

Joc cu ploaie
Pic, picj pic,

Joc de iarnc Dh Dh
de
cer

h pud ffiic.
La sptrcene Lltrst bube

cade ger
deal

fir de kbd.

Paha sdry, std s, pllDgr. Patm dreapt,

Iar pe gheaF
Haide

cal.

toi

ploui clape. La djloc un od de foc.

Vhtid
de

hddrlt

h _;

sut
n

odr. nc)-_

tl

de ptimevare
Paqii grei prin iarbn Paeii

Joc de toamne

-nrd

pid f

din pom in pom


vine se

plini

cadrl

Pagii tad

de la
Pagi

vlcri
.

care strign

Sub

apd

din ape scoqi cind din od


Pa$i de

filmqi

Ud spu tu pom in om. Zvjrlj cu ele I v in grefra

flod

cind prin ceale pling cosri.

$,
A
25

.6

ii !ip.
I

i'

)''v
26

Joc de-a iubirea o tofi


Dacn nu
sd dacd

ti sI ne doare.
mai cu noroc aprhs de de
jale loc.

ia

foc

o mir%!
din zlpad

$i towrigii

au tugit

d tofi pe dd
mut.

mle

Dupd{ Iw,

&
;

Joc cu pdsdri
PIsnri

in pahe pieizi.
Pnstoi rc;n

vsi

cind in

fl4i

Pnsdri rare

9i se_plimH

PI*i

rele

Pdstr bme

iti

Dacd vrei
aduc

Joc

de prieteni
Eu pe-m rEl, tu pe alt mal.

Joc cu apd Rul


rece d.n sd plece.

pumu-n

Cse di d

Riul pi
peste

Eu pe-m dffi, s pe alt dm. Ctre ud mmti de tu? Eu peo apl

val?

plad hdd chpul


nimdrui. Rd mtre odihegE

tu pe{

apd.

noi seadapE?

lhse sotre. Rlul dc e dus pdn iarbl de-m pidc. Rul cltr
plinge-n gmapa

in altoi.

$
I

& ?
n

La diloc La diloc
stn o

pipi

La djloc

piin djloc

#,
4

Jocul

vechi

Joc cu ftili
O fedli Un biiat sd h pat.
la

Diminafe m seatl. De-d-serd

&

sd moarr.

pofig.

NoaPtga

sre

iar

adbd flod. Sn pbdm sI smtrm Sl pletu

in

zori

Hd cu noi pe dm duim
in tum. Hai o noi

g sdgnm
Hai s noi
s-ajmeem

dh frunri.
pe
Sa pledm

rid

sicdui.

hd h cad
mireasr.

diEinetl
chd din nod

s b!! !eti.

31

Joc de leagnn
Clnd
se

dladi

chtfr

de gelaiinn. Numai ochii

dupi &thr.

cu ti4arii. Cind se clatin

salchi

Cind se clathn

Cind se clatui

Cind seapled plWul la phint, ftri vint,

Joc simplu Euiil elFie

Joc cu hoti
Sapte hoti

la $pe rcli. Prin zepadd

stl sI cad.
alb

ln deh.

ilfit

dticit. il$d

gapte

hoi
Pagt

Joc cu foc

fihn nortr, Doar de

IYA
u

*lp

S-ar putea să vă placă și