Sunteți pe pagina 1din 2

1. Definitia deseurilor 2. Tipuri de deseuri intalnite in Romania. 3. Metoda de valorificare a deseurilor 1.

Prin deseu se intelege orice produs(substanta) auxiliar re ultat in urma unui proces biologic sau te!nologic" care nu mai poate fi utili at ca atare si pe care detinatorul nu#l mai utili ea a sau pe care are intentia sau obligatia sa nu#l mai utili e e. 2. Tipuri de deeuri Dup$ provenien$" pot fi deosebite urm$toarele tipuri de deeuri% A. Deeuri municipale i asimilabile" care sunt deeuri generate &n mediul urban i rural. 'le sunt grupate &n%

(1 # Deeuri mena)ere" provenite din activitatea casnic$" maga ine" !oteluri" restaurante" instituii publice. (2 # Deeuri stradale" specifice fluxurilor stradale (!*rtii" mase plastice" frun e" praf). (3 # Deeuri din construcii i demol$ri" provenite din activitatea de construcii i moderni area i &ntreinerea str$ ilor. (+ # ,$mol or$enesc" re ultat din staiile de tratare a apelor u ate i mena)ere.

B. Deeuri sanitare" provenite din spitale" dispensare i cabinete medicale.

C. Deeuri de producie" re ultate din procesele te!nologice industriale sau agricole. -1 Deeuri industriale stocabile" pe care normele europene le clasific$ &n%

-lasa 1 Deeuri industriale periculoase" dar netoxice" de exemplu a best. -lasa 2 Deeuri industriale nepericuloase i netoxice. -lasa 3 Deeuri inerte" de exemplu cele provenite din construcii. -lasa + Deeuri toxice" de exemplu cele medicale" radioactive. -lasa . Deeuri industriale produse &n cantit$i foarte mari" de exemplu cenuile produse de termocentralele care funcionea $ pe c$rbune. -2 Deeuri agro# oote!nice" provenite din agricultur$ i" &n special" din oote!nie.

-3 Deeuri speciale" categorie &n care intr$ explo ibilii i substanele radioactive./

3. Ma)oritatea de0eurilor municipale din 1' se mai trimit &nc$ la depo ite de de0euri . Totu0i" tot mai multe de0euri municipale sunt reciclate sau compostate sau incinerate cu recuperare de energie . 2ncinerarea de0eurilor cu recuperare de energie a fost de voltata &n mod semnificativ &ncep*nd cu anul 133..