Sunteți pe pagina 1din 5

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

CAPITOLUL 22. RANGUL UNEI MATRICI. MATRICI INVERSABILE 22.1. Să se calculeze rangul fiec ă reia
CAPITOLUL 22. RANGUL UNEI MATRICI.
MATRICI INVERSABILE
22.1. Să se calculeze rangul fiec ă reia din urmă toarele matrici:
2
− 1
3
a) A =
− 1
3
− 2
;
3
1
4
2 1
3
b) A =
1 4
2
;
 13
6
14 
1 1
1
1
1 2
2
2
c) A =
;
1
2
3
3 
 1
2
3
4 
 1
2
3
4 
1
2 
d) A =
1
1
;
1
1
3
3 
 1 4
4
4
 2
0
2
0
2 
 0
1
0
1
0 
e) A =
 2
;
1
0
2
1
 0 1
0
1
0
2 3
12
0
2
1 1
3
1
1
f) A =
;
2 3
4
1
1
 10
1
2
2
0 
2 2
3
0
12
1 1
0
1
0
g) A =
 4
1
− 3
2
11  .
 0
− 5
1
2
0
 6
6
5
3
2 

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

22.2. Să se calculeze în func ţie de a ℝ rangul matricilor:  1 1
22.2. Să se calculeze în func ţie de a ℝ rangul matricilor:
 1
1
a 
a) A =
− 1
0
1
;
0 1
1
 1
2
− 3 
b) A =
0
a
1
;
5 1
3
 2
a
3 
a
3
− 2 
c) A = 
;
3
a + 1
4
 2 − 2
1
2
a
2
1
1
2
− 2
a
d) A =
;
a
1
4
− 3
 a − a
a
5 
1 − 1
a + 1
1
− 2
a
− 2
3 
e) A =
a
a
4
a  ;
1
2
a
5 
 2
3
5
0
 2
− 1
1
1
a
2 
 − 2
2
a
3
2
2 
f) A = 
1 a
4
a
a
3  .
2
2
a
5
0
3 
 2 a
a
0
2
0
22.3. Să se calculeze în func ţie de a , b ℝ rangul matricilor:
2 4
3
a) A =
1
3
2 
;
 3
a
b 
 a
1
3 
b) A =
b
0
a 
;
 1
1
4 

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

 1 b 3     a 3 − 2  c) A
1
b
3
a
3
− 2
c) A =
;
0
1
4
 2
− 2
1
2
a
3
1
1
2
2
2
d) A =
 3
;
1
a
b 
 1
b
1
3 
 1
− 1
1
a 
 2
3
− 2 b 
e) A =
 3
a
4
a  ;
 a
2
a
5 
 1 3
0
0
 2
− 1
1
1
0
2 
 b
3
a
3
2
1
f) A =  1
a
1
1
4
3  .
 a
2
a
5
0
2 
 3
5
1
0
2
0 
22.4. Se consideră matricile:
 1
− 2
− 2 
 1
− 2
− 2
4 
A =
3
1
p
 ; B =
3
1
p
4 
.
 3
− 1
1
 3
− 1
1
q 
Să se afle numerele p , q ∈ ℝ astfel încît cele dou ă matrici să aib ă acela şi rang.
22.5. Să se determine rangul matricii:
1
1
− 2
4
2
A
=
2
1
3
− 1
1
.
 a b
c
a
b 
22.6. Să se determine a ℝ, astfel încît urmă toarele matrice s ă fie inversabile ş i s ă se afle
apoi inversele lor:

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

 2 4 3 a) A =      1 3 2
2 4
3
a) A =
1 3
2
;
 3 a
2
1 2
a
b) A =
1 3
a
;
 2
3
1 
1 2
a
c) A =
2 3
a
;
 2
4
a + 1 
a a + 2
a + 4
d) A =
1
3
4
;
 2
3
1
2
a
2
1
1
2
− 2
0
e) A =
;
 2
1
4
− 3 
 3 − a
0
5
 2
a
2
1
1
2
− 2
a
f) A =
.
 a
1
4
− 3 
 a − a
a
5
22.7. Să se rezolve ecua ţiile matriceale:
1 1
− 1
1
− 1
3
a) X ⋅
2 1
0
 =
4
3
2
;
 1
− 1
1
  1
− 2
5 
1 2
3
6
9
8
b) X ⋅
2 3
4
 =
;
 0
1
6 
 3
4
1 
4 1
0
1
1
1
0
1
2
c) 2
1
3  ⋅ X ⋅
 0
1
1  =
1
0
2 
;
 5
0
2 
 0
0
1 
 2
0
1 

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

   1 1 1 1   2 1 0 0  1
1 1
1
1
2
1
0
0
1
1
1
0
1
2
1
0
d) 
0
0
1
1
⋅ X =
0
1
2
0
.
 0
0
0
1 
 0
0
0
2 
22.8. Să se determine valorile parametrului real m astfel încît matricea:
 2
x
3 
A
= x
− 1
x 
1
2
m
s ă fie inversabilă pentru orice x ∈ ℝ.
22.9. Fie A o matrice pă tratic ă cu coeficienţi complec ş i. Să se demonstreze c ă , dac ă există k ≥
2 astfel încît A k = 0 , atunci matricea I − A este inversabilă ş i avem:
(I − A) − 1 = I + A + A 2 +
+ A k − 1 .
22.10. Fie A o matrice cu coeficienţi complec ş i. Să se demonstreze c ă :
 A − 1
t
( A ) − 1 .
 t =
22.11. Fie A M n ( ℝ ) o matrice astfel încît A n = aA, unde a este un numă r real, a ≠ 1 , a ≠ − 1 .
Să se arate că matricea B = A + I n este inversabilă .
[Salt la cuprins]