Sunteți pe pagina 1din 8

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

CAPITOLUL 25. GRUPURI

25.1. Să se demonstreze, în fiecare din urmă toarele cazuri, c ă mulţimea G are o structur ă

algebrică de grup fa ţă de legea de compoziţie specificată :

a) G = (2,

b) G = ( 1,

+ ) fa ţă de legea x * y = xy 2(x + y) + 6;

+ ) fa ţă de legea x * y = xy + x + y;

x 2 y 2 x 2 y 2 + 2 ;

c) G = (1,   x

d) G =    y

e) G = (0,1) fa ţă de legea x * y =

+ ) fa ţă de legea x * y =

2 y |

| x, y , x 0, y 0} fa ţă de înmulţirea matricelor; x |

xy

2xy x y + 1

f) G = {x + y3 || x, y , x 2 3 y 2 = 1} faţă de înmulţire;

 

cosα

g) G =    sin α

sinα

| α } fa ţă de înmulţirea matricelor; cosα |


|

 

h) G =  

  

x

5y

2

2 y |

|
|


| x, y , x 2 5 y 2 = 1} fa ţă de înmulţirea matricelor;
|

x

i) G = fa ţă de legea x * y = x y

j) G = fa ţă de legea x * y =

3 x 3 + y 3 ;

k) G = [ π , π ] fa ţă de legea x * y = asin(sin x + sin y);

2

2

l) G = [ π , π ] fa ţă de legea x * y = atan(tanx + tany);

2 2

m) G = (0,1)(1, + ) fa ţă de legea x * y = x 3 ln y ;

n) G = (1,2)(2, + ) fa ţă de legea x * y = (x 1)

2 1 ln y 1 + 1.

25.2. Să se demonstreze că pe mulţimea claselor de resturi modulo 12, înmulţirea determină

pe {1 ̂ , 5 ̂ , 7 ̂ , 11

̂ } o structură de grup.

a) Să se arate că legea de compoziţie x * y = 3xy 4x 4y + 6 determină pe intervalul ( 1,2 ) o

2xy 3x 3y + 5

25.3.

structură de grup comutativ.

1 + y 2 + y x

1 + x 2 ;

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

b)

Să se arate că func ţia f : (0, + ) (1,2), f (x) = x + 2 determin ă un izomorfism între grupul

x + 1

multiplicativ al numerelor reale pozitive şi grupul de la a).

25.4. Să se arate că :

a) x * y = xy + x + y determin ă pe G 1 = ( 1, + ) o structură de grup abelian;

b) x y = xy x y + 2 determin ă pe G 2 = (1, + ) o structură de grup abelian;

c) funcţia f : G 1 G 2 , f (x) = x + 2 determin ă un izomorfism între grupurile ( G 1 , *) ş i ( G 2 , ).

25.5. Să se arate că :

a) x * y = xy 5 x 5 y + 30 determin ă pe G = (5, + ) o structură de grup abelian;

b) funcţia f : (0, + ) (5, + ), f (x) = x + 5 determin ă un izomorfism între grupul

multiplicativ al numerelor reale pozitive şi grupul de la a).

25.6. Să se arate că :

a) înmulţirea determin ă pe G 1 = {z = x + iy| x, y , z = 1} o structură de grup abelian;

  cosα

sin α

b) înmulţirea matricelor determin ă pe G 2 =

c) grupurile G 1 ş i G 2 sunt izomorfe.

25.7. Să se arate că :

sinα |

|

cosα

| α [0, \2 π ]} o structură de grup;

a) înmulţirea determin ă pe G 1 = {x + y3|| x, y , x 2 3 y 2 = 1} o structură de grup abelian;

  x

y

b) înmulţirea matricelor determin ă pe G 2 =

c) grupurile G 1 ş i G 2 sunt izomorfe.

3 y |

|

|

x

x, y , x 2 3 y 2 = 1} o structură de grup;

25.8. Fie grupurile (,

2 πx) este morfism de grupuri.

+ ) , ( * ,

· ) . Să se arate c ă func ţia f : * , f (x) = cos(2 πx) + i · sin(

25.9. Să se arate că :

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

a) x * y = x + y 2 determin ă pe o structură de grup abelian;

b) x y = x + y + 1 determin ă pe o structură de grup abelian;

c) între grupurile de la a) ş i b) există un izomorfism de forma: f : , f (x) = x + a .

25.10. Să se arate că :

a) x * y = x + xy determin ă pe G 1 = ( 1,1) o structură de grup abelian;

y

1 +

b) x y = 3xy 4x 4y + 6

2xy 3x 3y + 5

determină pe G 2 = (1,2) o structură de grup abelian;

c) între grupurile G 1 , G 2 există un izomorfism de forma: f (x) = x + a , a .

2

25.11. Să se arate că :

a) x y = 3xy 4x 4y + 6

2xy 3x 3y + 5

determin ă pe (1,2) o structură de grup abelian;

b) între grupul multiplicativ al numerelor reale ş i grupul de la a) există un izomorfism de forma: f

: (0,

+ ) (1,2), f (x) = x + a , a .

x + 1

25.12. Să se arate că :

a) x * y = xy 10 x 10 y + 110 determin ă pe (10, + ) o structură de grup abelian;

b) între grupul multiplicativ al numerelor reale ş i grupul de la a) există un izomorfism de forma: f

: (0,

+ ) (10,

+ ), f (x) = ax + b .

25.13. Să se arate că :

a) x * y = xy 2 x 2 y + 6 determin ă pe (2, + ) o structură de grup abelian;

b) între grupul multiplicativ al numerelor reale ş i grupul de la a) există un izomorfism de forma: f

: (2,

+ ), f (x) = e ax + b , a , b .

25.14. Să se arate că :

x 2 y 2 x 2 y 2 + 2 determin ă pe (1, + ) o structură de grup abelian;

+ ) (1,

+ ), f (x) = ax + b , a , b .

a) x * y =

b) între grupul multiplicativ al numerelor reale strict pozitive ş i grupul de la a) există un

izomorfism de forma: f : (0,

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

*

25.15. Să se arate că grupurile ( + , · ) ş i ( , + ) sunt izomorfe.

25.16. a) Să se arate că mulţimea k = {kx x } formează un subgrup al grupului (, + ) ;

b) 3 5 = 15 ;

c) 6 9 = 18 .

25.17. Fie H 1 = {

A M

2 () A =

 0 0 

  a a 

 }

H 2 =

{ A M

() A =
2

0

2 b

a

3 c

a

3 c

2 b

4 d

}.

H 3 =

Să se arate că H 1 , H 2 , H 3 sunt subgrupuri ale grupului M 2 ().

{ A M

() A =
2

}

25.18. Fie ( G , · ) un grup multiplicativ ş i H = {a G ax = xa, x G } . Să se arate c ă H este

subgrup al lui G .

25.19. Fie ( A, + ) un grup aditiv ş i H 1 , H 2 două subgrupuri ale lui A. Să se arate c ă H =

{a + b a H 1 , b H 2 } este subgrup al lui A.

25.20. Să se arate că : A = {

subgrupuri ale grupului ( , + ) .

2

k + 3 k

1

2 k 1 , k 2 } , B = {

3

k + 5 k

1

2 k 1 , k 2 } formeaz ă

25.21. Fie f : cu proprietatea c ă p , p > 0 astfel încît f (x + p ) = f ( x) x

(1). Să se arate c ă mulţimea P a numerelor reale avînd proprietatea (1) este un subgrup al grupului ( , + ) .

25.22. Fie ( G ,

· ) un grup ş i a , b G astfel încît: a 2 = b 2 = (ab ) 2 . Să se arate c ă : a 2 b 2 = b 2 a 2

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

= e.

25.23. Fie ( G , · ) un grup ş i a , b G care verifică rela ţiile:

1) a 5 = b 4 = e;

2) ab = b a 3 .

Să se arate că :

a) a 2 b = ba ;

b) a b 3 = b 3 a 7 .

25.24. Fie ( G ,

· ) un grup ş i a , b G astfel încît aba = b ş i bab = a . Să se arate c ă :

a) a 2 = b 2 ;

b) b a 2 b = a b 2 a .

25.25. Fie ( G , · ) un grup astfel încît xy 2 = y 2 x; xy 5 = y 5 x, oricare ar fi x, y G . Să se arate c ă

(G , · ) este abelian.

25.26. Fie ( G , · ) un grup ş i x, y G astfel încît xyx = e. Să se arate c ă x 6 y = yx 6 .

25.27. Fie ( G , · ) un grup multiplicativ. Dac ă x, y G verific ă rela ţiile x 3 = e, xyx 1 = y 3 ,

atunci y 26 = e.

25.28. Fie ( G , · ) un grup multiplicativ în care are loc implica ţia: xy 2 = z 2 x y = z ( * ) .

Să se demonstreze că :

a) x 2 e, x G {e};

b) G este abelian;

c) Orice grup cu proprietăţile a) ş i b) satisface (*).

25.29. Fie ( G , · ) un grup finit ş i fie a G . Atunci există k * cu proprietatea a k = e.

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

25.30.

se demonstreze că b n = e

Fie ( G , · ) un grup finit ş i a , b G . Ştiind c ă există n * astfel încît ab a

(

1

) n = e, s ă

25.31. Fie ( G , · ) un grup ş i a G astfel încît x G avem a x 3 a = x. Să se arate c ă ( G , · )

este comutativ.

25.32. Fie ( G , · ) un grup cu proprietăţile:

a) x 2 = 1 x = 1;

b) (xy) 2 =

Să se arate că ( G , ) este abelian.

yx 2 x, y G .

25.33. Fie ( G , · ) un grup finit cu numă r impar de elemente. Să se arate c ă mulţimea:

A = {x G x 2 = e} are un singur element.

25.34. Fie f un morfism injectiv de grupuri definit de func ţia: f : G G , f (x) = x 3 . Să se

arate că ( G , · ) este abelian.

25.35. Fie f un morfism surjectiv de grupuri definit de func ţia: f : G G , f (x) = x 3 . Să se

arate că ( G , · ) este abelian.

25.36. Fie ( G , · ) un grup ş i a G . Să se arate c ă func ţia f : G G , f (x) = a 1 xa este un

automorfism al grupului ( G , · ) .

25.37. Fie ( G ,

· ) un grup ş i x, y G . Să se arate c ă :

a) Dacă x 2 = e ş i xyx = y 3 atunci y 8 = e;

b) Dacă x 2 = e ş i xy 3 x 1 = y atunci y 8 = e;

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

c) Dacă x 2 = e ş i x 3 y 3 x 3 = y 3 atunci y 8 = e;

d) Dacă x 4 = e ş i x 2 yx 2 = y 3 atunci y 8 = e.

25.38. Fie ( G , · ) un grup ş i x, y G . Dac ă există k , l , (k , l) = 1 astfel încît xy k = y k x; xy l

= y l x atunci xy = yx.

25.39. Fie ( G , · ) un grup cu proprietatea x 2 = e x G unde e este elementul neutru al

grupului.

a) Să se arate c ă ( G , ) este abelian;

b) Să se demonstreze că dacă f : G G , g : G G sunt dou ă func ţii, astfel încît g (x) = f (x) f (

ax) x G , a G {a }, atunci g nu este injectiv ă .

25.40. Fie ( G , · ) un grup ş i ( S , · ) un subgrup al s ă u. Dacă a G cu proprietatea c ă m , n

, relativ prime, astfel încît a n S ş i a m S , atunci a S .

25.41. Fie ( G , · ) un grup. Definim aplica ţiile f , g : G ×G G astfel: f (x, y) = x 1 y 1 xy, g

(x, y) = y 1 xy, x, y G . Să se demonstreze urmă toarele egalităţi:

1)

f (b , a ) = [ f (a , b )] 1 a , b G ;

2)

f (ab , c) = g ( f (a , c), b ) f ( b , c) a , b , c G ;

3)

f (a , bc) =

f (a , c) g ( f (a , b ), c) a , b, c G .

25.42. Fie ( G , · ) un grup. Dac ă există n * astfel încît func ţiile f , g : G G , f (x) = x n , g

(x) = x n + 1 s ă fie morfisme surjective de grupuri, iar f surjectiv ă , atunci grupul ( G , · ) este abelian.

25.43. Fie ( G , · ) un grup finit cu n elemente şi m , (m , n ) = 1 . Să se demonstreze c ă a

G , b G unic, astfel încît b m = a .

25.44. Să se arate că :

a) (, + ) nu este izomorf cu (, + );

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider alg

b) (, + ) nu este izomorf cu (, + );

c) (, + ) nu este izomorf cu (+ * , + );

d) (* ,

e) (* , ) nu este izomorf cu (+ * , + );

f) (* , ) nu este izomorf cu (,

) nu este izomorf cu (* , );

+ ).

[Salt la cuprins]