Sunteți pe pagina 1din 14

Q-BECK NVEST SRL SRL

Programul Operational Regional Axa prioritar 5. Dezvoltarea durabil i promovarea turismului 5.2 Crearea dezvoltarea modernizarea in!rastru"turii de turism pentru valori!i"area resurselor naturale i "reterea "alit#ii servi"iilor turisti"e
PR$%$&'AR$ P$ (C)R'
Turismul n natur, practicat ntr-o manier dura il, d na!tere unor acti"it#i "ariate !i permite cre!terea dura ilit#ii am ientale !i economice ale acti"it#ilor turistice$ %"&nd n "edere 'aptul c ()* din supra'a#a Rom&niei este ocupat de mun#i, se poate aprecia c turismul montan repre+int o oportunitate pentru practicarea de acti"it#i turistice pe toat durata anului, unele dintre acestea c,iar cu caracter de -turism de ni!.$ In cadrul acestui domeniu, pot 'i reali+ate in"esti#ii n turism inclusi" n /elta /unrii, care, de!i 'ace parte din patrimoniul uni"ersal 01NESC23, are o "aloare natural ridicat$ Implementarea unor proiecte 'inan#ate n cadrul acestui domeniu ma4or de inter"en#ie, "a contri ui !i la atin5erea o iecti"elor propuse n cadrul masterplanului pentru de+"oltarea turismului na#ional care identi'ic punctele sla e din industria turistic din Rom&nia !i trasea+ direc#ii strate5ice pri"ind modul n care aceasta poate 'i restructurat !i n care pot 'i asi5urate resursele necesare, precum !i modul n care poate 'i re5enerat pentru a putea concura n mod e'icient pe pia#a mondial$

$*+,+-+*+'A'$ (O*+C+'A&'
(oli"itantul eligibil reprezint entitatea "are .ndeplinete "umulativ "riteriile enumerate i prezentate .n a"est se"#iune. /0 'ipul soli"itantului

Q-BECK NVEST SRL SRL

+ntreprinderi mi"i 0inclusi" microntreprinderi3, i mi1lo"ii din domeniul turismului i2 sau a"tivit#i "onexe - 6ntreprinderi mici 0inclusi" microntreprinderi3 din domeniul turismului !i7 sau acti"it#i cone8e 9 - 6ntreprinderi mi4locii din domeniul turismului !i7 sau acti"it#i cone8e 9

+33 din domeniul turismului i a"tivit#i "onexe .n "on!ormitate "u Clasi!i"area A"tivit#ilor din $"onomia &a#ional 4CA$&0.

In aceast cate5orie se includ ntreprinderi mici 0inclusi" microntreprinderi3 !i mi4locii - 0I::3, de'inite con'orm Le5ii (;<7=)); cu modi'icrile !i completrile ulterioare, cu acti"itate n domeniul turismului !i7 sau acti"it#i cone8e, Con!orm *egii 56722886 "u modi!i"rile i "ompletrile ulterioare / se de!ines" urmtoarele tipuri de ntreprinderi mici 0inclusi" microntreprinderi3 !i mi4locii, I::9 - microntreprinderi au p:n la ; salaria#i i realizeaz o "i!r de a!a"eri anual net sau de#in a"tive totale de p:n la 2 milioane de euro e"<ivalent .n lei ntreprinderi mici au .ntre /8 i 6; de salaria#i i realizeaz o "i!r de a!a"eri anual net sau de#in a"tive totale de p:n la /8 milioane de euro e"<ivalent .n lei ntreprinderi mi4locii au .ntre 58 i 26; de salaria#i i realizeaz o "i!r de a!a"eri anual net de p:n la 58 de milioane euro e"<ivalent .n lei sau de#in a"tive totale "are nu depes" e"<ivalentul .n lei a 65 de milioane de euro 20 (oli"itantul "u statut de +33 este .nregistrat "on!orm *egii nr. 5/2/;;8 privind so"iet#ile "omer"iale republi"at "u modi!i"rile ulterioare sau .n baza *egii nr. /22885 privind organizarea i !un"#ionarea "oopera#iei sau .n baza =, nr. /86/2/;;8 privind .n!iin#area so"iet#ilor "omer"iale pe a"#iuni .n turism "u modi!i"rile ulterioare i .i des!oar a"tivitatea .n Rom:nia

Legea nr. 175/2006 privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. !6/200! privind "timularea #nfiin$rii i de%volt$rii #ntreprinderilor mici i mi&locii

Q-BECK NVEST SRL SRL

50 +ndi!erent de !orma 1uridi" de organizare soli"itantul pre"um i !ie"are dintre parteneri in "azul parteneriatelor nu se .n"adreaz .n ni"iuna din situa#iile de mai 1os9 >$ Se a'l, din punct de "edere al o li5a#iilor de plat restante la pu lice, ntr-una din situa#iile de mai 4os? u5etele

o li5a#iile de plat nete dep!esc >7>= din totalul o li5a#iilor datorate n ultimele >= luni, con'orm certi'icatului de atestare 'iscal emis de %5en#ia Na#ional de %dministrare @iscal9 o li5a#iile de plat dep!esc >7< din totalul o li5a#iilor datorate n ultimul semestru, con'orm certi'icatului de atestare 'iscal emis de autorit#ile pu lice locale 9

=$ Solicitantul precum !i partenerii acestuia nu pot participa la depunerea de propuneri de proiecte !i nu pot de"eni ene'iciari de 'inan#are neram ursa il, dac se ncadrea+ n una din urmtoarele situa#ii? a3 se a'l n stare de 'aliment7 insol"en# sau 'ac o iectul unei proceduri de lic,idare sau de administrare 4udiciar, au nc,eiat acorduri cu creditorii, !i-au suspendat acti"itatea economic sau 'ac o iectul unei proceduri n urma acestor situa#ii sau se a'l n situa#ii similare n urma unei proceduri de aceea!i natur pre"+ute de le5isla#ia sau de re5lementrile na#ionale9 repre+entantul le5al !i 7 sau repre+entan#ii partenerilor asocia#i au su'erit condamnri de'initi"e ca urmare a nclcrii conduitei pro'esionale, deci+ie 'ormulat de o autoritate de 4udecat !i a"&nd 'or# de res 4udicata9 repre+entantul le5al !i 7 sau repre+entan#ii partenerilor asocia#i au 'ost su iectul unei 4udec#i de tip res 4udicata pentru 'raud, corup#ie, implicarea n or5ani+a#ii criminale sau n alte acti"it#i ile5ale, n detrimentul intereselor 'inanciare ale 1niunii Europene9 n urma unei proceduri de acordare a unei 'inan#ri neram ursa ile, din 'onduri pu lice comunitare !i7sau na#ionale, au 'ost 5si#i "ino"a#i, printr-o ,otr&re 4udectoreasc de'initi" !i ire"oca il, de nclcarea contractului din cau+a nerespectrii o li5a#iilor contractuale $

c3

d3

($6n ca+ul men#ionat la pct$ = lit$ d, solicitantul 5sit "ino"at, printr-o ,otr&re 4udectoreasc de'initi" !i ire"oca il, de nclcarea unuia sau mai multor contracte 'inan#ate din 'onduri pu lice comunitare !i7sau na#ionale din cau+a nerespectrii o li5a#iilor contractuale sau a recunoscut de itul sta ilit n sarcina sa de ctre autoritatea contractant, "a putea s depun proiecte pentru a 'i 'inan#ate prin A2R, cu condi#ia ac,itrii acestui de it precum !i a penalit#ilor a'erente !i s 'ac do"ada ac,itrii acestora,

Q-BECK NVEST SRL SRL

precum !i a ndeplinirii, la momentul depunerii proiectului, a oricror msuri sta ilite n sarcina sa de ctre instan#a 4udectoreasc !i 7 sau de ctre autoritatea contractant$ ;$% 'ost su iectul unui ordin de recuperare a unui a4utor de stat ca urmare a unei deci+ii a Consiliului Concuren#ei !i acest ordin nu a 'ost de4a e8ecutat B 3$ C$Este su iectul unei proceduri de recuperare a unor a4utoare de stat declarate ile5ale !i incompati ile sau utili+ate a u+i", cu e8cep#ia ca+ului n care acestea au 'ost restituite n inte5ralitate, impreun cu do &n+ile a'erente $ <$Este considerat ca 'iind D'irm n di'icultate., n con'ormitate cu Liniile /irectoare Comunitare cu pri"ire la a4utorul de stat pentru sal"area !i restructurarea ntreprinderilor n di'icultate, pu licate n Eurnalul 2'icial al Comunit#ilor Europene nr$ C =;;7)>$>)$=));BB3 F$% demarat acti"itatea de implementare a proiectului care 'ace o iectul 'inan#rii=$ B3 6n situa#ia n care solicitantul a 'cut o iectul unui ordin al unei instan#e 4udectore!ti din Rom&nia, emis p&n la > ianuarie =))F pentru recuperarea unui a4utor de stat !i acest ordin a 'ost e8ecutat 0sumele respecti"e au 'ost pltite3, solicitantul "a ane8a deci+ia 0deci+iile3 Consiliului Concuren#ei pri"ind recuperarea a4utorului, ordinul 0ordinele3 de recuperare al instan#ei 4udectore!ti !i do"ada 0do"e+ile3 e'ecturii pl#ii$ 6n ca+ul n care solicitantul a 'cut o iectul unei deci+ii a Comisiei Europene emis dup > ianuarie =))F pentru recuperarea unui a4utor de stat deci+ie care a 'ost de4a e8ecutat 0pro"i+oriu sau de'initi"3, solicitantul "a pre+enta o copie a deci+iei 0deci+iilor3 Comisiei Europene !i do"ada 0do"e+ile3 e'ecturii pl#ii$ BB3 2 ntreprindere 0orice entitate care des'!oar o acti"itate economic, indi'erent de 'orma 4uridic3 este considerat ca 'iind n di'icultate, n principiu !i indi'erent de mrimea ei, n urmtoarele mpre4urri? a3 n ca+ul unei societ#i cu rspundere limitat, c&nd se constat pierderea a mai mult de 4umtate din capitalul social !i mai mult de un s'ert din capital s-a pierdut n ultimele >= luni9 sau 3 n ca+ul unei societ#i n care asocia#ii rspund nelimitat pentru crean#ele societ#ii, atunci c&nd s-a pierdut mai mult de 4umtate din
2

conform prevederilor ordinului nr.261/ 200' privind aprobarea (c)emei de a&utor de "tat pentru de%voltarea regional$ prin "pri&inirea inve"tiiilor #n turi"m din cadrul *rogramului Operaional +egional 2007 , 201 - cu modific$rile i complet$rile ulterioarenu "e finanea%$ acele proiecte a c$ror implementare a fo"t de&a demarat$ de beneficiar #nainte de "emnarea contractului de finanare.

Q-BECK NVEST SRL SRL

capitalul propriu, a!a cum reiese din e"iden#ele conta ile ale societ#ii !i mai mult de un s'ert din acest capital s-a pierdut n cursul ultimelor >= luni9 sau c3 pentru ntreprinderile de orice 'orm 4uridic, c&nd respecti"a ntreprindere ntrune!te condi#iile pentru a 'i supuse unei proceduri pre"+ute de le5isla#ia pri"ind procedura reor5ani+rii 4udiciare !i a 'alimentului$ 60 (oli"itantul dovedete "alitatea de proprietar al "ldirii i al terenului sau are .n "on"esiune "ldirea i terenul "are !a" obie"tul proie"tului pe o perioad de 5 4"in"i0 ani de la .n"<eierea opera#iunii sau de 5 4trei0 ani .n "azul +33>urilor .n "on!ormitate "u prevederile art. 5? paragra!ul / din Regulamentul Consiliului &r. /8@522887 "are stabilete reglementrile generale privind Aondul $uropean de Dezvoltare Regional Aondul (o"ial $uropean i Aondul de Coeziune. +ntreprinderile mi"i i mi1lo"ii "or 'ace do"ada dreptului de proprietate asupra cldirii !i terenului su iect al cererii de 'inan#are sau al concesiunii asupra cldirii !i terenului su iect al cererii de 'inan#are$ /reptul de proprietate 7 concesiune se "a do"edi pentru o perioad care s acopere durata de la depunerea cererii de 'inan#are p&n la 'inali+area celui de-al C-lea an 0al (-lea an n ca+ul I::-urilor3, de dup implementarea proiectului$ Atenie! Aceast durat include evaluarea i selecia cererii de finanare, durata de implementare a proiectului i 5 ani (3 ani) dup finalizarea implementrii proiectului. Atenie! n cazul concesiunii, solicitantul trebuie s fac dovada dreptului de a face investiii asupra cldirii i terenului, pe o perioad egal cu cea pentru care se face dovada concesiunii. ovada va fi fcut printr!o declaraie autentificat a proprietarului obiectivului de infrastructur turistic cu privire la acceptarea efecturii lucrrilor prevzute prin proiect asupra respectivei cldiri i a respectivului teren. Aten#ieB Cldirea i terenul pe "are se !a"e investi#ia trebuie sa .ndeplineas" "umulativ urmtoarele "ondi#ii la data depunerii Cererii de !inan#are 1. Sunt libere de orice sarcini 2. Nu fac obiectul unor litigii n curs de soluionare la instanele judectoreti cu privire la situaia juridic 3. Nu fac obiectul revendicrilor potrivit unor legi speciale n aterie sau dreptului co un

Q-BECK NVEST SRL SRL

50 (oli"itantul are "apa"itatea de a implementa proie"tul "n cazul infrastructurii de turism publica#privata, care intra sub incidenta regulilor a$utorului de stat finanarea proiectelor va fi difereniat pe categorii de beneficiari dup cum urmeaz% Pentru Cntreprinderi mi1lo"ii din domeniul turismului i2 sau a"tivit#i "onexe9 a3 'inan#are neram ursa il din 'onduri structurale, n propor#ie de ma8im <)* din c,eltuielile eli5i ile ale proiectului, pentru toate re5iunile de de+"oltare, cu e8cep#ia Re5iunii Bucure!ti-Il'o" care ene'icia+ de o intensitate ma8im de C)* din c,eltuielile eli5i ile ale proiectului9 3 contri u#ia proprie a ene'iciarului la c,eltuielile eli5i ile ale proiectului este de minim ;)*, respecti" C)*$ Pentru Cntreprinderi mi"i 4in"lusiv mi"ro.ntreprinderi0 din domeniul turismului i2sau a"tivit#i "onexeD a3 'inan#are neram ursa il din 'onduri structurale, n propor#ie de ma8im F)* din c,eltuielile eli5i ile ale proiectului, pentru toate re5iunile de de+"oltare, cu e8cep#ia Re5iunii Bucure!ti-Il'o" care ene'icia+ de o intensitate ma8im de <)* din c,eltuielile eli5i ile ale proiectului9 3 contri u#ia proprie a ene'iciarului la c,eltuielile eli5i ile ale proiectului este de minim ()*, respecti" ;)*$ 70 (oli"itantul !a"e dovada men#inerii2 in"luderii totale sau par#iale .n "ir"uitul publi" a obie"tivului turisti"2 in!rastru"turii de agrement pe perioada de implementare a proie"tului i pe o perioad de minim 5 ani dup !inalizarea implementrii proie"tului "u ex"ep#ia bene!i"iarilor "are se .n"adreaz .n "ategoria +33>urilor pentru "are durata este de minim 5 ani de la !inalizarea implementrii proie"tului. ?0 (oli"itantul "u statut de +33 des!oar a"tivitate .n domeniul turismului i2 sau a"tivit#i "onexe de "el pu#in / 4un0 an la data depunerii "ererii de !inan#are. Atenie! Aceast cerin va face obiectul !eclaraiei privind ndeplinirea condiiilor prev"ute la aliniatul #$ articolul 1% din &rdinul nr.2'1( 3. %3.2%%) privind aprobarea sc#e ei de ajutor de stat pentru de"voltarea

Q-BECK NVEST SRL SRL

regional prin sprijinirea investiiilor n turis din cadrul *rogra ului operaional regional 2%%+ , 2%13$ cu odificrile i co pletrile ulterioare -.odel /0 care se va ane1a la 2ererea de finanare

$*+,+-+*+'A'$ PRO+$C'
&roiectul reprezint o serie de activiti i o investiie de resurse pe o perioad determinat menite s rspund unei nevoi reale i s conduc la realizarea unui obiectiv# set de obiective precise. Aroiectul propus n Cererea de 'inan#are poate 'i considerat eli5i il n cadrul A2R, adic poate 'i co-'inan#at din 'onduri structurale 0@E/R3 !i7sau de la u5etul de stat, dac ndepline!te urmtoarele criterii? /0 Proie"tul se .n"adreaz .n "ategoriile de opera#iuni ale Axei prioritare 5 Domeniul ma1or de interven#ie 5.2 respe"tiv9 A enajarea obiectivelor turistice naturale cu potenial turistic ontan 3alorificarea potenialului turistic !e"voltarea turis ului balnear ent$

2rearea$ reabilitarea i e1tinderea infrastructurii de agre inclusiv a utilitilor aferente

*entru infrastructura de turis de utilitate public , privat -care intr sub incidena ajutorului de stat0 /e+"oltarea re#elelor de captare !i 7 sau transport a i+"oarelor minerale !i saline cu poten#ial terapeutic 0ape minerale, lacuri !i nmoluri terapeutice, 5a+e terapeutice, 'actorii sano5eni de la ni"elul 5rotelor !i salinelor3 din sta#iunile turistice alneare, climatice !i alneo G climatice9 Crearea 7 moderni+area !i dotarea 0inclusi" cu utilit#i3 a a+elor de tratament din sta#iunile turistice alneare, climatice !i alneo G climatice, inclusi" a salinelor terapeutice9 Construirea de piscine, !tranduri, a+ine de Hinetoterapie9 Construirea de terenuri de sport9 :oderni+area cilor 'erate cu ecartament n5ust pentru transport 'ero"iar de interes turistic din +onele de deal !i de munte,

Q-BECK NVEST SRL SRL

Crearea de porturi turistice, inclusi" de arcadere amplasate pe lacuri de a5rement9 Construirea p&rtiilor de sc,i 0inclusi" construirea de instala#ii de transport pe ca lu pentru persoane, instalarea de ec,ipamente pentru producerea +pe+ii arti'iciale, instalarea ec,ipamentelor pentru iluminatul nocturn al p&rtiilor de sc,i, dotarea cu ec,ipamente pentru ntre#inerea p&rtiilor de sc,i39 Construirea 7 de+"oltarea p&rtiilor destinate practicrii celorlalte sporturi de iarn9 %mena4ri speci'ice sporturilor nautice9 Crearea !i e8tinderea in'rastructurii de a5rement, inclusi" a utilit#ilor a'erente9 Crearea7rea ilitarea traseelor de cur pe teren, a locurilor de recreere !i popas, a 'acilit#ilor de utili+are a i+"oarelor minerale9 Construirea de piste pentru cicloturism$

4N5 S6 78NAN96A:; A26<6 *=&862>6 A 2;=&= 8.*<6.6N>A=6 A 7&S> !6?A !6.A=A>; !6 @6N67828A= ANA8N>6 !6 S6.NA=6A 2&N>=A2>5<58 !6 78NAN9A=6B 4AN S8>5A98A AN 2A=6 <52=;=8<6 A5 AN26*5> AN>6=8&= S6.N;=88 2&N>=A2>5<58 !6 78NAN9A=6$ AN>=6/5< *=&862> N5 6S>6 6<8/@8<B 20Ealoarea total a proie"tului

?88.888 @5.888.888 RO& pentru proiectele implementate n localit#i din mediul ur an sau n sta#iuni turistice ( alneare;, climatice !i alneo-climaticeError? Re'erence source not 'ound 0indi'erent dac sunt locali+ate n mediul rural sau ur an3$ 7.688.888 -@5.888.888 RO&, pentru proiectele implementate n localit#i din mediul rural$ Atenie! n valoarea totala a proiectului se includ% toate c'eltuielilor eligibile, neeligibile i cone(e inclusiv )*A aferent acestora, c'eltuieli prevzute de solicitant pentru pregtirea i implementarea proiectului i c'eltuieli intervenite pe durata implementrii proiectului.

3 4

Q-BECK NVEST SRL SRL

50 Proie"tul respe"t legisla#ia na#ional .n domeniul egalit#ii de anse prote"#iei mediului a"<izi#iilor publi"e e!i"ien#ei energeti"e i a1utorului de 60 A"tivit#ile propuse spre !inan#are .n "adrul proie"tului nu au !ost !inan#ate din !onduri publi"e .n ultimii 5 ani i nu bene!i"iaz de !onduri publi"e din alte surse de !inan#are sau dup "az de !onduri private 70 %ona #int de lo"alizare a proie"tului Aroiectele se pot implementa n? localit#i din mediul ur an, localit#i din mediul rural n care sunt implementate proiecte cu o "aloare mai mare de <$;))$))) lei, sta#iuni turistice alneare, climatice !i alneo-climatice 0indi'erent dac sunt locali+ate n mediul rural sau ur an3$ Atenie+ elimitarea ,ntre localitile aflate ,n mediul urban i mediul rural este fcut ,n conformitate cu prevederile -egii nr.. republicat # /0.1../203 privind organizarea administrativ a teritoriului 4om5niei i a prevederilor -egii nr.35/# 0.16..11/ privind aprobarea &lanului de amena$are a teritoriului naional. Atenie+ in cererea de finanare i din certificatul de urbanism trebuie s reias cu e(actitate dac localitatea ,n care se implementeaz proiectul se afl ,n mediul urban sau mediul rural. n cazul ,n care cel puin una dintre zonele de implementare a proiectului este o localitate din mediul rural, valoarea total a proiectului va trebui s fie mai mare de 0.711.111 lei

DOC)3$&'$ &$C$(AR$
/0 A"tul de .mputerni"ire .n original 20 Do"umentele statutare ale soli"itantului Actul constitutiv 0consolidat, mpreun cu toate modi'icrile dac este ca+ul3, certificatul de nregistrare e is de &ficiul =egistrului 2o erului de pe l&n5 tri unalul unde !i are sediul solicitantul$ %ceste documente "or 'i ane8ate .n "opie$rror9 Re!eren"e sour"e not !ound. 2ertificatul constatator e is de &ficiul =egistrului 2o erului de pe l&n5 tri unalul unde !i are

Q-BECK NVEST SRL SRL

sediul solicitantul, .n original, emis cu cel mult () de +ile nainte de data depunerii cererii de 'inantare$ Cele mai re"ente situa#ii !inan"iare ale depuse la Administra#ia !inan#elor publi"e .n "opie .
3)

1ltimul ilan# conta il depus la %dministra#ia 'inanciar, a'erent ntre5ului an 'iscal precedent datei la care se depune cererea de 'inan#are, inclusi" contul de pro'it !i pierdere$

60 De"lara#ie privind .n"adrarea .ntreprinderii .n "ategoria .ntreprinderilor mi"i i mi1lo"ii tampilat datat i semnat "on!orm 3odelului =2 *egea 56722886 "are se va anexa la Cererea de !inan#are .n original . 50 Do"umentele "are atest !aptul " terenul i "ldirea pe "are se !a"e investi#ia este .n proprietatea sau .n "on"esiunea soli"itantului de tip +33 pe o perioad 5 4trei0 ani de la .n"<eierea opera#iunii .n "on!ormitate "u prevederile art. 5? paragra!ul / din Regulamentul Consiliului &r./8@522887 "are stabilete reglementrile generale privind Aondul $uropean de Dezvoltare Regional Aondul (o"ial $uropean i Aondul de Coeziune . %ct de proprietate asupra cldirii !i terenului a'erent /ocumente cadastrale !i nre5istrarea terenurilor n re5istre 0e8tras de carte 'unciar3 /ocumentele care atest 'aptul c terenul !i cldirea se a'l n concesiune pe o durat n con'ormitate cu pre"ederile art$ CF, para5ra'ul > din Re5ulamentul Consiliului Nr$ >)I(7=))< care sta ile!te re5lementrile 5enerale pri"ind @ondul European de /e+"oltare Re5ional, @ondul Social European !i @ondul de Coe+iune

70 Do"umenta#ia te<ni"o>e"onmi" aprobarea i avizele asupra do"umenta#iei emise de "tre autorit#ile abilitate sau de "tre bene!i"iar dupa "az .n "opie$rror9 Re!eren"e sour"e not !ound 6n con'ormitate cu pre"ederile JK nr$ =I7)L$)>$=))I pentru apro area con#inutului cadru al documenta#iei te,nico-economice a'erente in"esti#iilor pu lice, precum !i a structurii !i metodolo5iei de ela orare a de"i+ului 5eneral pentru o iecti"e de in"esti#ii !i lucrri de inter"en#ii, cu modi'icrile !i completrile ulterioare, proie"tarea lu"rrilor de "onstru"#ii pentru obie"tive de investi#ii noi in"lusiv extinderi se elaboreaz .n urmtoarele !aze9

Q-BECK NVEST SRL SRL

Studiu de 'e+a ilitate Aroiect te,nic /etalii de e8ecu#ie proie"tarea lu"rrilor de "onstru"#ii pentru interven#ii la "onstru"#ii existente in"lusiv instala#iile a!erente se elaboreaz .n urmtoarele !aze9 E8perti+ te,nic, !i dup ca+, audit ener5etic /ocumenta#ie de a"i+are a lucrrilor de inter"en#ii Aroiect te,nic /etalii de e8ecu#ie$

%ceste pre"ederi nu se aplic n ca+ul? 2 iecti"elor de in"esti#ii7 lucrrilor de inter"en#ii a'late n curs de e8ecu#ie la data intrrii n "i5oare a ,otr&rii9 2 iecti"elor de in"esti#ii7 lucrrilor de inter"en#ii pentru ale cror documenta#ii te,nico-economice au 'ost demarate procedurile de ac,i+i#ie pu lic, n condi#iile le5ii sau ale cror documenta#ii te,nico-economice au 'ost 'inali+ate si apro ate de ordonatorul de credite, in con'ormitate cu le5islatia speci'ica$ Atenie evizul general ,ntocmit la faza de proiectare a documentaiei te'nico!economice se actualizeaz prin gri$a beneficiarului, ori de c5te ori este necesar, dar de regul ,n urmtoarele situaii% la data supunerii spre abrobare a documentaiei te'nico! economice la data solicitrii autorizaiei de construire la data organizrii procedurii de atribuire a contractului de ac'iziie public pentru e(ecuia de lucrri dup ,nc'eierea contractelor de ac'iziie, rezult5nd valoarea de finanare a obiectivului de investiie# lucrrilor de intervenii la data ,ntocmirii sau modificrii de ctre ordonatorul principal de credite potrivit legii a listei obiectivelor de investiii ane( la bugetul de stat sau la bugetul local at5t pentru obiective de investiii noi c5t i ,n continuare.

Q-BECK NVEST SRL SRL

?0 Certi!i"atul de urbanism autoriza#iei de "onstruire

.n "opie eliberat .n vederea ob#inerii

Certi'icatul de ur anism este actul de in'ormare prin care autorit#ile emitente 'ac cunoscute solicitantului elementele pri"ind re5imul 4uridic, economic !i te,nic al terenurilor !i construc#iilor e8istente la data solicitrii, sta ilesc cerin#ele ur anistice care urmea+ s 'ie ndeplinite prin documenta#ia te,nic - /$T$ n 'unc#ie de speci'icul amplasamentului, lista cuprin+&nd a"i+ele !i acordurile necesare .n vederea autorizrii exe"utrii lu"rrilor de "onstru"#ii, inclusi" o li5a#ia de a contacta autoritatea competent pentru protec#ia mediului, cu pri"ire la e"aluarea ini#ial a in"esti#iei !i sta ilirea necesit#ii e"alurii e'ectelor acesteia asupra mediului n "ederea o #inerii actului administrati" al autorit#ii competente pentru protec#ia mediului$ Certi'icatul de ur anism se eli erea+, dup ca+ de ctre? pre!edin#ii consiliilor 4ude#ene, de primarul 5eneral al municipiului Bucure!ti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucure!ti, ai ora!elor !i comunelor 0art$ ; din Le5ea C)7>LL> repu licat cu modi'icrile !i completrile ulterioare3$ Certi'icatul de ur anism se eli erea+ n termen de () de +ile de la data nre5istrrii cererii$ 6n cererea pentru eli erarea certi'icatului de ur anism, solicitantul tre uie s preci+e+e elementele de identi'icare ale imo ilului pentru care se solicit certi'icatul !i s men#ione+e, n mod o li5atoriu, scopul emiterii acestui certi'icat$ Aentru emiterea certi'icatului de ur anism solicitantul - orice persoan 'i+ic sau 4uridic interesat - tre uie s depun la emitent documenta#ia pre"+ut la art$ >C alin$ 0>3 din 2rdinul ministrului transporturilor, construc#iilor !i turismului nr$ >;()7=))C pentru aprobarea 8ormelor metodologice de aplicare a -egii nr. 51#/22/ privind autorizarea e(ecutrii lucrrilor de construcii, cu modi'icrile !i completrile ulterioare$ Aentru autori+area e8ecutrii lucrrilor de construc#ii n +onele asupra crora s-a instituit, potri"it le5ii, un anumit re5im de protec#ie pre"+ut n planurile de amena4are a teritoriului !i n documenta#iile de ur anism apro ate, cum ar 'i +onele naturale prote4ateC, sta ilite potri"it le5ii, sau +onele unde s-a instituit un alt tip de restric#ie, solicitantul "a tre ui s o #in a"i+ul or5anismelor competente 0:inisterul :ediului, :inisterul %5riculturii, Adurilor !i /e+"oltrii Rurale, etc3$ A'$&F+$9 Certi!i"atul de urbanism anexat la dosarul "ererii de !inan#are trebuie s !ie "el eliberat .n vederea ob#inerii autoriza#iei de "onstruire 0acesta 'iind scopul speci'icat n certi'icatul de ur anism3

Q-BECK NVEST SRL SRL

Certi!i"atul de )rbanism trebuie s !ie valabil la data depunerii "ererii de !inan#are .n "az "ontrar "ererea de !inan#are !iind respins "a ne"on!orm administrativ. (ingura ex"ep#ie a""eptat de la a"east regul este reprezentat de anexarea la dosarul "ererii de !inan#are a unui do"ument "are din pun"t de vedere "ronologi" i2sau din pun"t de vedere al "on#inutului este posterior i .nglobeaz do"umentul soli"itat. Ast!el .n a"east situa#ie "riteriul de "on!ormitate administrativ privind prezentarea "erti!i"atului de urbanism valabil ar putea !i "onsiderat .ndeplinit da" .n absen#a "erti!i"atului sau .n "azul .n "are a"esta nu mai este valabil la dosarul "ererii de !inan#are este anexat autoriza#ia de "onstruire valabil la data depunerii "ererii de !inan#are. @0 A"tul administrativ al autorit#ii "ompetente pentru prote"#ia mediului .n "opie.

;0 Dovada "apa"it#ii de a asigura "ontribu#ia proprie la valoarea "<eltuielilor eligibile i de !inan#are a "<eltuielilor neeligibile ale proie"tului .n "opie$rror9 Re!eren"e sour"e not !ound CE>uri i2sau Aiele de post .n "opie /80 Alte anexe .n "opie Aentru solicitan#ii al cror proiecte se implementea+ n sta#iuni turistice alneare, climatice !i alneoclimatice? %"i+ul eli erat de :inisterul Snt#ii, Institutul Na#ional de Recuperare :edicin @i+ic !i Balneoclimatolo5ie Solicitantul precum !i partenerii acestuia, 5si#i "ino"a#i, printr-o ,otr&re 4udectoreasc de'initi" !i ire"oca il, de nclcarea unuia sau mai multor contracte 'inan#ate din 'onduri pu lice comunitare !i7sau na#ionale din cau+a nerespectrii o li5a#iilor contractuale sau au recunoscut de itul sta ilit n sarcina lor de ctre autoritatea contractant, "or putea s depun proiecte pentru a 'i 'inan#ate prin A2R, cu condi#ia ac,itrii acestui de it precum !i a penalit#ilor a'erente !i s 'ac do"ada ac,itrii acestora, precum !i a ndeplinirii, la momentul depunerii proiectului, a oricror msuri sta ilite n sarcina lor de ctre instan#a 4udectoreasc !i 7 sau de ctre autoritatea contractant$ 6n situa#ia n care solicitantul a 'cut o iectul unui ordin al unei instan#e 4udectore!ti din Rom&nia, emis p&n la > ianuarie =))F pentru recuperarea unui a4utor de stat !i acest ordin a 'ost e8ecutat 0sumele respecti"e au 'ost pltite3, solicitantul "a ane8a de"izia 4de"iziile0 Consiliului Con"uren#ei privind re"uperarea a1utorului ordinul

Q-BECK NVEST SRL SRL

4ordinele0 de re"uperare al instan#ei 1ude"toreti i dovada 4dovezile0 e!e"turii pl#ii. 6n ca+ul n care solicitantul a 'cut o iectul unei deci+ii a Comisiei Europene emis dup > ianuarie =))F pentru recuperarea unui a4utor de stat deci+ie care a 'ost de4a e8ecutat 0pro"i+oriu sau de'initi"3, solicitantul "a pre+enta o copie a de"iziei 4de"iziilor0 Comisiei $uropene i dovada 4dovezile0 e!e"turii pl#ii$