Sunteți pe pagina 1din 255

Capitolul 1

CONCEPIA ATOMIST ASUPRA MATERIEI


1.1CONCEPIA ATOMIST N ANTICHITATE
Din cele mai vechi timpuri omul a fost preocupat de cunoaterea structurii materiei.
Primele reprezentri asupra ei ne-au rmas de la filozofii Greciei antice.
Astfel, Parmenid prin anii 500-600 .e.n. dezvolta filozofia sa prin trei idei importante!
- existena real: ceea ce este caracterizat prin imo"ilitate i indivizi"ilitate. #a nu poate fi
$enerat sau distrus.
- numele existen: este vidul.
- fenomenele particulare! el claseaz n aceasta cate$orie tot ceea ce este schim"tor, perisa"il,
aparent i nu poate conduce dec%t la opinii.
&ntre 5'6-()0 .e.n. Heraclit d defini*ia urmtoare!
- e+isten*a! este panta rei ,totul se scur$e-. .imic nu este imua"il.
Aceast defini*ie pare la prima vedere n complet contradic*ie cu ideile dezvoltate de
Parmenid. /otui ideea unit*ii lumii materiale a condus la importanta idee filozofic c lumea
material, n ntrea$a ei diversitate este alctuit dintr-un numr finit de entit*i. Astfel, prin anii
(60 .e.n. Leucip, fondatorul filozofiei atomiste, face o sintez savant a ideilor lui Parmenid i
0eraclid. #a se "azeaz pe urmtoarele trei a+iome!
- vidul: vidul e+ist1 el permite micarea.
- existena (materia): mpr*irea materiei p%n la o limit. 2n consecin*, corpurile sunt compuse
din particule indivizi"ile numite atomi.
- atomii: ei sunt eterni, indestructi"ili, diferi*i ca form, micare i mrime. #i se asociaz i se
disociaz ,ceea ce constituie la 0eraclid 3panta rei4-.
De e+emplu, Democrit ,(60-55' .e.n.-, elevul lui 6eucip, scria 3Atomii sunt n numr
infinit i infinit de variai ca form! "arietatatea tuturor lucrurilor depinde de varietatea
atomilor constituieni ca numr# dimensiune i stare de micare! Democrit a transformat
necesitatea e+terioar n cel mai important principiu al atomismului. Deplas%ndu-se ini*ial n
toate direc*iile posi"ile, atomii se ciocnesc ntre ei form%nd v%rte7uri, care dau natere n vidul
infinit la nenumrate lumi. 8icarea haotic n toate direc*iile a atomilor st la "aza a tot ceea ce
se nt%mpl n lumea mare, ale crei fenomene nu seamn ns cu micarea atomilor n vid.
&deea micrii haotice a unor particule foarte mici st la "aza e+plicrii statistice pe care fizica
clasic o d fenomenelor din microunivers. 6a Democrit acest idee str"ate n cunoscuta
afirma*ie! $umai n prerea %eneral exist culoarea# n prere dulcele# n prere amarul!!!#
dar n realitate exist doar atomi i vid!
&picur ,5(9-9'0 .e.n.- a modificat su"stan*ial teoria atomist a lui Democrit. :ele"ra
declinatio atomorum a via recta ,devierea atomilor de la direc*ia dreapt- introdus de
#picur, reprezint o necesitate intern proprie atomilor. Aceasta dup afirma*ia plin de adevr a
lui 6ucre*iu ,;5-55 .e.n.-, violeaz le$ile destinului, fatala necesitate a lui Democrit. Dac la
Democrit v%rte7urile de atomi, sau micarea de respin$ere este rezultatul necesit*ii e+terioare, la
#picur n micarea de respin$ere sunt unite sintetic necesitatea e+terioar cu cea interioar.
Astfel dac este vor"a s facem n $eneral o analo$ie cu filozofia antic, atunci dezvoltarea fizicii
'
cuantice face un pas nainte de la Democrit la #picur. <ilozofii $reci nu au fost sin$urii care au
avut o $%ndire surprinztor de avansat asupra structurii materiei. =pre e+emplu, filozoful indian
>asu"andhu, a rezumat ideile sale ntr-o fraz profetic atomul# sila(a# momentul# sunt limita
materiei# %)ndirii i a timpului!
&deea naturii discrete a lumii materiale la filozofii antici este rezultatul ns al unor
specula*ii filozofice care nu sunt "azate pe e+periment. Au fost necesare din pcate apro+imativ
9000 de ani pentru ca doctrinele filozofilor antici s-i $seasc aplica*ii concrete, iar no*iunea
de atom s devin o relitate cotidian. #+plica*ia ar putea fi aceea c n acest timp, ntre
o"serva*ie i ra*ionament s-a intercalat e+perimentul.
1.2SCURT ISTORIC AL ATOMISMULUI DE LA RENATERE PN
LA SRITUL SECOLULUI !I!
=pecula*iile lui Democrit i ale colii #picuriene, a cror filozofie se "aza pe atomism, nu
au fost acceptate de filozofia #vului 8ediu i a ?enaterii. :oncep*iile dominante erau cele ale
lui Aristotel i ale colii stoice care postulau c spa*iul i materia au structur continu.
&storia no*iunii de atom este de fapt asociat istoriei tiin*elor naturii. .u este deci de
mirare c au tre"uit s treac aproape 9000 de ani pentru a se trece de la lim"a7ul filozofic la cel
tiin*ific cu toat ri$oarea i precizia ce l caracterizeaz. Pentru a n*ele$e evolu*ia ideilor este
necesar o prezentare cronolo$ic a faptelor. #viden*a e+perimental necesar pentru a nclina
"alan*a n favoarea concep*iei discrete despre lumea material a nt%rziat p%n la nceputul
secolului al @&@-lea, odat cu dezvoltarea chimiei cantitative. :ele mai importante descoperiri
care au dus la ela"orarea teoriei atomiste tiin*ifice vor fi rezumate n cele ce urmeaz.
1.2.1Do"#$i %&i'i%# al# %o(%#p)i#i ato'i*t# a 'at#+i#i
A669! BoCle, n lucrarea sa D*+e sceptical c+,mistD introduce no*iunea modern de
element c+imic care distin$ea corpurile simple de cele compuse. Aceasta su$era de7a
discontinuitatea materiei.
A');! :himia cantitativ se lea$ de numele lui Antoine 6aurent de Lavoisier ,chimist
francez, A'(5-A';(-. <olosind "alan*a n studiul produilor de reac*ie, el demonstreaz le%ea
conservrii materiei n reac)iile chimice, fundament%nd no*iunea de element chimic ca ultim
punct pe care l poate atin%e o anali- c+imic! =u"stan*ele chimice care au propriet*i
caracteristice, pot fi descompuse prin diferite metode de analiz chimic p%n se atin$e o limit.
Aceste su"stan*e care nu mai pot fi descompuse n continuare se numesc elemente chimice.
A';;! <olosindu-i metodele, Eoseph 6ouis Proust ,farmacist i chimist francez, A'5(-
A)96-, enun* le%ea proporiilor definite! 3un anumit compus chimic con*ine aceleai elemente
n aceiai propor*ie de mas, indiferent de modul de preparare4.
A)0(! Principalul merit n fundamentarea teoriei atomice moderne i revine ns lui Eohn
Dalton ,fizician i chimist en$lez, A'66-A)((-. #l sta"ilete le%ea proporiilor multiple! 3dac
su"stan*ele A i B se com"in n dou sau mai multe moduri, form%nd su"stan*ele AF i BF...,
atuci dac masa compusului A se men*ine constant, masele lui B n diverii produi vor fi ntre
ele n rapoarte de numere ntre$i4. Pentru a e+plica aceste le$i Dalton re%nvie ipoteza atomist,
conform creia fiecare element const din particule foarte mici, indivizi"ile, numite atomi, a
cror mas i dimensiune variaz de la specie la specie. .umrul de specii de atomi distinc*i,
adic numrul de elemente distincte este presupus finit. 6e$ile amintite se e+plic atunci prin
.
faptul c ntr-un produs intr un numr ntre$ de atomi din elementele reactante. >arietatea lumii
materiale const din posi"ilitatea com"inrii diferitelor elemente chimice n propor*ii i moduri
diferite.
A)0)! G le$e important a fost enun*at de 6uis Eoseph /a,0Lussac ,fizician francez,
A'')-A)50- referitoare la volumele de $az ale produilor care intr i ies din reac*ie! 32n aceleai
condi*ii de temperatur i presiune, volumele de $aze care intr i ies din rec*ie sunt n rapoarte
de numere ntre$iD. Dou e+emple sunt reprezentate sim"olic n fi$uraA.A. Aceast le$e ca i
le$ea propor*iilor multiple implic faptul c su"stan*ele care particip n aceste reac*ii o fac n
cantit*i discrete. Le%ea /a,0Lussac este aparent n contradic*ie cu le$ea Dalton. :onform
acesteia din urm, ar fi tre"uit s rezulte n am"ele e+emple, n ipoteza individualit*ii atomilor,
doar c%te un volum din produs, ap sau amoniac ,vezi fi$.A.A-. /re"uie oare s se renun*e la
ipoteza indivizi"ilit*ii atomilor, sau fiecare entitate n $az este format din mai mul*i atomiH
i,u+a 1.1.
A)AA! ?spunsul la aceast dilem este dat de Amedeo di Iuare$na Avo%adro ,chimist
italian, A''6-A)56-. #l postuleaz e+isten*a moleculelor, $rupri cu un anumit numr de atomi,
care reprezint cele mai mici particule ale unui compus chimic care e+ist n stare li"er i care
pstrez propriet*ile sale chimice. :onform concep*iei sale, moleculele elementelor $azoase
con*in doi atomi. ?ezultatele lui Dalton i GaC-6ussac pot fi puse acum n acord, moleculele
produilor din e+emplele de mai sus fiind 0
9
G, respectiv .0
5
. #+iste*a moleculelor este astzi
"ine confirmat. &poteza lui Avo$adro e+plic astzi foarte "ine reac*ii ntre trei sau mai mul*i
reactan*i. #l a mai formulat nc o le$e foarte important, cunoscut su" numele de le%ea lui
Avo%adro i anume c! 4n aceleai condi*ii de temperatur i presiune, volume e$ale de $az
con*in acelai numr de molecule4. .o*iunea de molecul a fost nt%mpinat cu rceal de mul*i
savan*i ai timpului, care nu puteau n*ele$e de ce de e+emplu, tocmai doi atomi intr n
alctuirea unei molecule $azoase i nu mai mul*i. ?spunsul la acest ntre"are a fost dat cu
peste o sut de ani mai t%rziu de ctre mecanica cuantic. &deile acestea noi au fost acceptate n
lumea chimitilor de a"ia dup A)60, datorit lucrrilor lui :annizzaro, care a artat c
multiplele inconsiste*e n datele chimice rezult din interpretarea $reit a no*iunilor chimice
fundamentale! atomi, molecule, mase atomice, moleculare sau echivalente.
6e$ea lui Avo$adro a permis ela"orarea unor metode de determinare a maselor
moleculare! #ra imposi"il n acel moment determinarea masei a"solute a unei molecule, dar
determinarea maselor relative era destul de uoar. :onform le$ii amintite, raportul $reut*ilor a
dou volume e$ale de $aze pure n condi*ii identice de temperatur i presiune este e$al cu
1
raportul $reut*ilor moleculelor individuale a celor dou $aze considerate. Astfel s-a $sit c
molecula de hidro$en este cea mai uoar molecul, iar atomul de hidro$en este cel mai uoar
atom. &n A)A5, J. Prout emite ipoteza c toate elementele sunt compuse dintr-un multiplu ntre$
de atomi de hidro$en. :onsider%nd atunci masa unui atom de 0 e$al cu unitatea, masele
relative ale celorlalte molecule i atomi tre"uie s se e+prime n numere ntre$i. Dei datele
e+perimentale arat c acest ipotez nu este confirmat dec%t de cazuri accidentale, ideea
ale$erii unei unit*i pentru e+primarea maselor atomilor i moleculelor a fost e+trem de util.
=cara maselor atomice i moleculare se "azeaz pe atomul de car"on care se consider c are A9
unit*i ar"itrare de mas. 8sur%nd raportul maselor unor volume e$ale de car"on i alte $aze s-
au determinat cu uurin* masele relative ale acestora. /ermenul de mas atomic este folosit
pentru a reda masa relativ a atomilor unui anumit element, iar cel de mas molecular pentru a
reda masa relativ a unei molecule. 8asele atomice i moleculare sunt mrimi adimensionale. &n
chimie se definete mrimea 2ilo%ram0mol sau Kilomol drept acea cantitate de su"sta* e$al n
K$ cu $reutatatea molecular. :orespunztor, 2ilo%ram0atom este masa de su"stan* e$al n K$
cu $reutatea atomic. =u"multiplii ai acestor cantit*i sunt molecula-$ram, respectiv atomul-
$ram.
:onform le$ii lui Avo$adro, volumul ocupat de un Kilomol este o constant. 8surtori
recente dau pentru acest volum molar la temperatura de 0
o
: i presiunea atmosferic o valoare
de 99,(A5 m
5
. .umrul de molecule ntr-un Kilomol este de asemenea o constant universal,
numit numrul lui Avo%adro0.
A
. >aloarea actual este
.
A
L 6,09() 0,00056.A0
96
moleculeMKilomol.
Acest numr a fost determinat pentru prima dat a"ia n anul A;A5 de Losc+midt.
:unosc%nd numrul lui Avo$adro se poare determina masa unei molecule m ca fiind raportul
dintre masa unui Kilomol i numrul lui Avo$adro. 8asele moleculare i atomice ale
su"stan*elor care nu se pot o"*ine n stare $azoas pot fi deduse din msurtori asupra unor
compui chimici $azoi.
A)6;! Nna din cele mai importante descoperiri din toat chimia, pe l%n$ natura atomic
a materiei, a fost o"servarea periodicit*ii propriet*ilor elementelor, sistematizate n ta(loul
periodic al elementelor. /a"elul a fost propus independent de 3endeleev i 3a,er! :riteriul
ordonrii elementelor a fost dispunerea lor at%t n ordinea cresctoare a maselor, c%t i *in%nd
cont de periodicitatea propriet*ilor fizico-chimice. /oate elementele av%nd aceleai proprit*i
fizico-chimice sunt aran7ate pe $rupe verticale. Prima $rup con*ine elementele alcaline, iar
ultima $rup $azele no"ile. Nnul din scopurile importante ale fizicii atomice va fi tocmai
e+plicarea acestui ta"el periodic. Ntilitatea ta"loului periodic const at%t n re$ularit*ile, c%t i
n nere$ularit*ile sale. G nere$ularitate interesant a fost faptul c pentru a avea n aceeai
coloan elemente cu propriet*i fizico-chimice asemntoare a fost necesar s se lase numeroase
pozi*ii neocupate. 8edeleev a su$erat c aceste spa*ii corespund unor elemente nedescoperite.
<olosindu-i ta"elul el a fost n stare s prezic cu destul de mult e+actitate o seam din
propriet*ile acestor elemente necunoscute. 2n timp destul de scurt, toate prezicerile sale au fost
confirmate. Pozi*ia ocupat de un element n ta"loul periodic este o proprietate esen*ial a sa.
Acest numr ntre$, se numete numr atomic i aa cum se va vedea n capitolele urmtoare,
are o profund semnifica*ie fizic.
1.2.2Do"#$i -i$i%# al# %o(%#p)i#i ato'i*t# a 'at#+i#i
4
A65)! /alilei, n opera sa DDiscorsi intorno a due nuove scienzeD pune re$ulile doctrinei
tiin*ifice: fenomenele o(serva(ile tre(uie s fie descrise prin cantiti msura(ile!
A'0(! $e5ton introduce deterministmul in fizic. &n opera sa DGpticKsD admite c e+ist
atrac*ie ntre corpuri microscopice i c lumina este constituit din particule n micare.
A'5)! 6ernoulli d un impuls ini*ial teoriei cinetice presupun%nd c un $az este format
din particule punctuale ce se deplaseaz n vid. Aceast teorie dezvoltat apoi de 7lausius#
3ax5ell i 6olt-mann ncep%nd cu A)5) permite e+plicarea simpl a le$ii BoCle-8ariotte.
/eoria cinetic a $azelor permite de asemenea s arate c ener$ia cinetic medie a particulelor
este propor*ional cu temperatura.
A)';! 8tefan arat c densitatea de ener$ie emis de un corp ne$ru este propor*ional cu
temperatura.
A))'! Hert- descoper efectul fotoelctric.
A);5! Perrin arat c razele catodice sunt formate din particule ncrcate ne$ativ.
9:nt%en descoper razele @ studiind descrcarea unei "o"ine ntr-un tu" :rooKes.
A);6! ;eeman demonstrez e+perimental influen*a unui c%mp ma$netic asupra unei
surse de lumin. Lorent- atri"uie emisia de lumin micrii electronilor n atomi. 6ec<uerel
descoper radioactivitatea natural.
A);'! E.E. *+omson arat c razele catodice din tu"urile :rooKes sunt electroni. #l
determin sarcina specific i viteza electronilor.
A);;! 9ut+erford anun* c e+ist cel pu*in dou feluri de radioactivitate pe care le
noteaz i .
&n concluzie la sfritul secolului @&@ e+istau dou coli care se nfruntau.
Aprtorii teoriei continue a structurii materiei ,J. GstOald, P. Duhem, #. 8ach-
aveau urmtoarele ar$umente!
- termodinamica rspundea totdeauna unei descrieri continue a materiei ,coala ener$e-
ticienilor-.
- optica era perfect descris de undele electroma$netice ale lui 8a+Oell.
- mecanica tratat cu ecua*iile cu derivate par*iale pleca de la descrierea unui mediu continuu.
Pe de alt parte aprtorii structurii discontinue ,Boltzmann, Perrin, PlancK- aveau de
partea lor numeroase dovezi e+perimentale n favoarea lor.
- electroliza apei.
- descrcrile n $aze.
- emisia fotoelectronic.
- emisia termo-electronic a filamentelor incandescente.
- radioactivitatea.
1..CONCEPIA ATOMIST N I/ICA CLASIC
Atomistica lui 6eucip i Democrit a fost folosit i dezvoltat n cadrul fizicii i al
chimiei clasice. =unt preluate pentru arsenalul tiin*elor naturii ale secolelor @>&&-@&@ nu numai
ideile de "az ale unor particule fundamentale i imua"ile ale materiei care se mic n spa*iul
a"solut. 2n teoriile tiin*elor clasice ale naturii se nt%lnesc i unele no*iuni ale atomisticii antice
care apreau ca naive chiar i din punctul de vedere al acestor teorii ,fr s mai vor"im de
tiin*ele moderne-. Dac de pild atomii lui Democrit erau prevzu*i cu mici c%rli$e prin
intermediul crora tre"uiau s se le$e n corpuri percepti"ile senzorial, aceeai idee ntr-o
variant mai pu*in modificat va fi sus*inut i de ctre Boltzmann, chiar dac 6omonosov a
=
criticat teoriile timpului su pentru 3tiftule*ele, acele, crli$ele, inelu*ele, "ulele i celelalte pr*i
ale particulelor, pe c%t de numeroase, pe at%t de fr nici o "az, create numai de ima$ina*e4.
&n tiin*ele clasice ale naturii, care dup cum tim deschid drumul unei cercetri
sistematice, tiin*ifice a naturii, idea atomismului a fost e+primat cu e+trem pre$nan* i destul
de complet nc de .eOton. G ima$ine $eneral asupra atomisticii lui .eOton ne-o putem face
din urmtorul pasa7 foarte frecvent citat al cele"rei pro"leme 5A cu care se ncheie 3Gptica4! !!!
mi se pare c Dumne-eu la nceput a format materia din particule solide# masive# dure#
inpenetra(ile !!!! Aceste particule primitive# fiind solide sunt incompara(il mai dure dec)t
orice corp poros compus din ele! 7+iar aa de dure nc)t niciodat nu se u-ea- i se sfarm
n (uci# nici o putere o(inuit nu este n stare s divid ceea ce nsui Dumne-eu a fcut n
prima creaie!
6a .eOton, ca i la atomitii antici, materia este discret. =pre deose"ire de acetia ns,
.eOton avanseaz concep*ia ierarhiei sistemelor n ordinea cresctoare a densit*ii, care numai
pe nivelul cel mai profund con*ine particule indestructi"ile, a"solut dure. &n plus, el adopt n
locul concep*iei cinematice a filozofilor antici asupra ciocnirilor directe ca sin$ur cauz a
modificrii strii de micare a atomilor, o schem dinamic! particulele n micarea lor prin vid
devin un fel de concentrare a for*elor care ac*ioneaz la distan*. Aadar, .eOton a7un$e la o
schem ierarhic a structurii materiei. 6a "aza ierarhiei se afl particulele a"solut dure i
imua"ile. 6e$%ndu-se ntre ele prin for*e interne, ele dau natere unor sisteme de dimensiuni
e+trem de mici i av%nd rezisten* foarte nalt. Aceste sisteme fiind la r%ndul lor le$ate ntre ele
prin interac*iuni ceva mai sla"e, dau natere unor sisteme noi mai complicate, care sunt mai pu*in
rezistente, dar cu dimensiuni mai mari .a.m.d., p%n inclusiv la corpurile cu care avem de aface
n e+perien*a cotidian, ce pot fi relativ uor sfr%mate. Atomismul fizicii clasice este constituit
pe "aza schemei neOtoniene asupra spa*iului, timpului i materiei n micare. Dup .eOton,
spa*iul i timpul nu sunt le$ate intrinsec nici ntre ele, nici n micare. Aseast teorie a structurii
materiei reprezint punctul culminant care s-a dezvoltat n cadrul tiin*elor clasice ale naturii. #a
a e+plicat n concordan* cu e+perien*a, o ntre$ clas de fenomene mai ales din domeniul
cldurii, constituind ta"loul mecanicist consecvent al structurii materiei.
2n fizica clasic s-a dezvoltat alturi de schema dinamic alui .eOton i totodat n
contradic*ie cu ea, concep*ia cinematic, care are la "az ideile fizice ale lui 0uC$ens ,eterul ca
mediu continuu, teoria ondulatorie a luminii-. :ontradic*iile dintre cele dou concep*ii ale fizicii
clasice, care prin dezvoltarea lor au condus la teoria c%mpului electroma$netic a lui <aradaC-
8a+Oell, le-a rezolvat teoria relativit*ii lui #instein, ultima dintre teoriile fizicii clasice i
totodat prima dintre teoriile fizicii neclasice. #a a ela"orat o nou teorie a spa*iului, a timpului
i a timpului n micare, n care aceste concepte au fost deposedate de independen*a lor clasic.
Din punct de vedere al tiin*elor clasice ale naturii, pe toate treptele scrii ierarhice
ac*ioneaz n cele din urm aceleai i numai aceleai le$i ale mecanicii. /ocmai aceasta este
pro"lema, ca toate fenomenele i le$ile care sunt de natur nemecanic s fie e+plicate, sau
ncadrate n le$ile mecanicii. De e+emplu, 8endeleev nici nu se ndoia c procesele chimice vor
fi e+plicate pe "aza le$ilor mecanicii lui .eOton. Boltzmann i Gi""s motivau necesitatea
introducerii no*iunilor statistice n fizic prin faptul c propriet*ile mecanice ale unui sistem
comple+, format dintr-un numr imens de particule, este inaccesi"il cunoaterii datorit
sensi"ilit*ii insuficiente ale or$anelor de sim* ale omului, aparaturii etc. /eoria
electroma$netismului lui 8a+Oell li s-a prut fizicienilor mult mai de nen*eles deoarece nu s-a
reuit reducerea ei la mecanic.
Dup mecanica clasic, orice o"iect material reprezint un sistem dinamic care se supune
le$ilor dinamicii, adic unui sistem "ine determinat n sensul determinismului laplacean. /eoria
relativit*ii a lsat neclintit "aza mecanicismului. 2n perioada n care chimia se continua ca
tiin*, conceptul de element chimic, cu atomul ca cea mai mic prticic a sa, mpreun cu le$ea
>
conservrii masei, au le$at ntr-un sistem unitar fenomenele chimice. #+ist ns o le$tur ntre
sistemele chimiceH Aceast pro"lem cristalizeaz n secolul @&@-lea, c%nd au fost descoperite
un mare numr de elemente chimice. =istemul periodic al elementelor chimice, ela"orat de
8endeleev i 8aCer a reunit ntr-un tot unitar toate elementele chimice, rm%n%nd ns ca
fundamentarea complet i ri$uroas a le$turii dintre propriet*ile chimice s fie o"*inut a"ia
n cadrul modelului nuclear al atomului tratat cuantic. :u a7utorul acetuia s-a reuit s se e+plice
din ce cauz tocmai elementele chimice, respectiv atomii sunt entit*i constructive elementare n
domeniul chimiei i s se n*elea$ c propriet*ile chimice se datoresc confi$ura*iei
caracteristice nveliurilor electronice ale atomilor, determinat n ultim instan* de sarcina
electric a nucleului. 8odelul nuclear al atomului n forma sa ini*ial su$erat de ?utherford a
avut n tiin* mai de$ra" un rol investi$ator dec%t de teorie definitiv. Atomul considerat ca
sistem electroma$netic clasic nu poate s e+iste su" form de confi$ura*ie sta"il.
&n fine, pentru tiin*ele clasice ale naturii este caracteristic tendin*a conform creia, n
principiu, se poate calcula plec%ndu-se de la propriet*ile particulelor i deci cunoate sistemele
materiale de orice $rad de comple+itate am dori. AceastP tendinQP clasicP mai dinuie ntr-o
anumitP msur i n fizica modern, atunci c%nd se avanseaz ideea c plec%nd de la particulele
elementare i de la le$ile lor de comportare se va reui s se e+plice propriet*ile i comportarea
oricrui sistem material din univers. Dezvoltarea teoriei relativit*ii i a teoriei cuantice scot ns
n eviden* tendin*a contrar, aceea de a e+plica proprit*ile particulelor prin propriet*ile
sistemelor constituite din ele.
1.0SCURT ISTORIC AL ATOMISMULUI MODERN
A;00! Planc2# sftuit de Boltmann, $sete o solu*ie definitiv pro"lemei corpului ne$ru.
:onsider%nd c ener$ia oscilatorului nu poate lua dec%t valori discrete, e$al cu un numr ntre$
de cuante de ener$ie, el e+plic foarte "ine fenomenul.
A;0A! Perrin propune modelul planetar al atomului.
A;05! &instein descrie radia*iile luminoase ca fiind formate din fotoni de ener$ie h.
Aceasta permite o e+plica*ie simpl a efectului fotoelectric.
A;0;! 3illi2an determin e+perimental sarcina electronului.
A;AA! 9ut+erford i elevii si /ei%er i 3arsden pun n eviden* e+isten*a nucleului
atomic prin mprtierea particulelor pe foi*e su"*iri de aur.
A;A9! 3ax "on Laue studiaz difrac*ia razelor @ pe cristale. #l demonstrez i
caracterul ondulatoriu al acestui tip de radia*ie.
A;A5! 6o+r prezint teoria sa simplificat a atomului.
A;A(! ?ranc2 i Hert- confirm e+isten*a nivelelor discrete de ener$ie ale atomilor
postulate de modelul Bohr.
A;A6! 8ommerfeld dezvolt modelul Bohr i calculeaz corec*iile relativiste ce permit
interpretarea structurii fine a nivelor de ener$ie ale atomilor.
A;A'! &instein pu"lic un articol despre echili"rul radiativ. #l precizeaz care este
pro"a"ilitatea de a"sor"*ie sau emisie de radia*ie a unui atom.
A;99! 7ompton o"serv vari*ia lun$imii de und a razelor @ mprtiate de electronii din
su"stan*e.
A;95! 6. De 6ro%lie face o sintez a fenomenelor ondulatorii i corpusculare. #l creeaz
mecanica ondulatorie i $eneralizeaz dualitatea und-foton la dualitatea und- corpuscul.
A;95! @+len(ec2 i /oudsmit introduc no*iunea de DspinD ca o proprietate nou a
electronului, masa i sarcina lui nefiind suficiente pentru a e+plica fenomenele o"servate.
A
A;96! 8c+r:din%er sta"ilete formalismul matematic al mecanicii ondulatorii.
A;9'! Davisson i /ermer descoper e+perimental difrac*ia electronilor pe mono-cristale
i eviden*iaz incontesta"il caracterul ondulatoriu al microparticulelor. Heisen(er% introduce
principiul de incertitudine. Acest principiu contrazice no*iunea de traiectorie pentru
microparticule i confirm caracterul pro"a"ilistic al teoriei ondulatorii.
A;9;! Dirac construiete mecanica cuantic ondulatorie relativist n care no*iunea de
spin apare ca o consecin* lo$ic a teoriei.
1.1CONCEPIA ATOMIST N MECANICA CUANTIC
<izica la fel ca filozofia a cutat ntotdeauna s ptrund desi$ur, pe ci proprii n le$ile
fundamentale ale naturii. &ntemeietorii ei, Galilei i .eOton, ca i fizicienii epocii clasice erau
convini c tiin*a a reuit s descopere le$ile care stau la "aza ntre$ului univers. 6a$ran$e a
e+primat aceast particularitate a fizicii clasice numindu-l pe .eOton cel mai fericit dintre
muritori, dat fiind c el a descoperit marile adevruri care, conform e+presiei sale, pot fi
descoperite o sin$ur dat n via*. A descoperit oare ntr-adevr fizica clasic le$ile
fundamentale ale naturiiH Dezvoltaraea fizicii secolului @@ a dat un rspuns la aceast ntre"are
care, dup cum este "ine tiut este foarte departe de rspunsul dat de 6a$ran$e.
Pro"lema cercetrii le$ilor naturii care se afl la "aza tuturor fenomenelor fizice
cunoscute astzi este rezolvat n parte de fizica cuantic. #a a aprut i s-a dezvoltat pe o vast
"az empiric, "aza sa e+perimental. 2n aceasta const for*a sa, c%t i $aran*ia faptului c
principiile i conceptele sale, n ciuda ndeprtrii lor de ideile i teoriile DintuitiveD ale fizicii
clasice nu reprezint n nici un caz construc*ii apriorice.
/eoria cuantic a rezolvat cu succes, chiar n primele sale forme istorice, ntr-un spirit ce
este drept cu totul diferit de cel clasic, multe din pro"lemele n fa*a crora s-au oprit
neputincioase tiin*ele clasice ale naturii. Pricipiile teoriei cuantice aplicate for*elor de natur
electroma$netic prin care interac*ioneaz atomii ntre ei au permis n plus, s se e+plice
diversele tipuri de le$turi ntre atomi, formarea moleculelor i cristalelor. Datorit teoriei
cuantice, chimia a devenit o tiin* n adevratul sens al cuv%ntului. /otodat s-a demonstrat c
le$it*ile chimice nu se reduc la le$it*ile mecanicii clasice aa cum credeau savan*ii secolului al
@&@-lea.
2n acelai timp ns, n cadrul teoriei structurii materiei reformulat n concordan* cu
le$ile cuantice, rm%nea neschim"at ntr-o anumit msur a"ordarea clasic a pro"lemei
raportului dintre for* i c%mp. 2n mecanica cuantic c%mpurile continu s rm%n n continuare
clasice, pe c%nd comportarea particulelor cptase caracteristicile unei micri ondulatorii,
nrudind astfel su"stan*a cu c%mpul. Aceast situa*ie se reflect i n n*ele$erea mecanicii
cuantice. Pe de o parte, mecanica cuantic a revizuit ntr-un mod radical conceptul de sistem fizic
,structur fizic- ca un sistem format din particule ce pot fi strict localizate, le$ate prin for*e ntre
ele i a cror comportare se supune principiilor determinismului laplacean. Pe de alt parte,
mecanica cuantic a pstrat separarea clasic a su"stan*ei de c%mp, consider%nd n spiritul acestei
concep*ii c speciile i numrul de particule rm%n neschim"ate.
2n ceea ce privete dimensiunea particulelor elementare, mecanica cuantic urm%nd
teoria relativit*ii a introdus ntr-adevr concepte noi fa* de mecanica clasic. Dac conform
mecanicii clasice particulele fundamentale puteau fi considerate drept corpuscule ri$ide, dup
teoria relativit*ii astfel de corpuri nu e+ist, din care cauz particulele elementare tre"uie
considerate punctiforme, chiar dac mecanica cuantic modific situa*ia i ela"oreaz pro"lema
ntinderii particulelor. >om mai su"linia n plus c n mecanica cuantic particulele elementare
B
reprezint forma*ii sta"ile ale cror numr i specii rm%n neschim"ate n procesul interac*iunii
lor.
Pro"lema elementarit*ii particulelor din cadrul fizicii cuantice a suferit o modificare
radical o dat cu dezvoltarea fizicii cuantice a c%mpurilor. Aceast ramur a fizicii cuantice
m"in ntr-un tot unitar ideile mecanicii cuantice i cele ale teoriei relativit*ii, fiind de fapt o
teorie cuantic relativist a particulelor elementare. Aceast teorie este departe de forma sa
$eneral ncheiat, ns de acum ea a a7uns la unul din cele mai importante rezultate, ale cror
confirmri e+perimentale sunt astzi de7a "ine cunoscute, iar importan*a filozofic a lor este $reu
de su"estimat. &n teoria cuantic a c%mpului particulele elementare sunt considerate n procesul
$enerrii i anihilrii lor, al transformrii lor reciproce n conformitate cu anumite principii i
le$i de conservare. 2n aceast teorie nu mai este vala"il condi*ia ca numrul de particule s
rm%n neschim"at. Particulele fundamentale sunt $enerate sau dispar n procesul interac*iunii
lor. :u alte cuvinte atomismul dezvoltat pe tt%mul fizicii cuantice este ceva principial nou n
compara*ie cu cel al tiin*elor clasice ale naturii.
G alt deose"ire esen*ial dintre no*iunea de particul clasic i cuantic este c n timp
ce no*iunile cuantice de particul i und sunt n limitele teoriei lor relative, no*iunile respective
clasice sunt a"solute. Aceasta nseamn c n descrierea comportrii unui microo"iect tre"uie
incluse i mi7loacele de o"servare de care nu mai putem face a"strac*ie, ca n cazul fizicii clasice.
Deose"irea men*ionat se "azeaz pe recunoaterea faptului c n teoria cuantic o"iectele n
micarea lor sunt e+aminate din punctul de vedere al unit*ii propriet*ilor lor contradictorii,
corpusculare i ondulatorii. Din contr, n cadrul teoriei clasice, chiar dac se admite unitatea
dintre unde i particule, aceasta se refer numai la coe+isten*a lor, sau la o e+isten* paralel ntr-
un model dat care ascult de le$ile teoriei clasice. G astfel de unificare presupune c s-a nscut o
teorie mult mai profund dect aceea n care apar numai contrariile a"solute, o teorie av%nd noi
no*iuni i principii fundamentale. &n cadrul acestei teorii contrariile reunite devin aspecte, fa*ete
ale noii no*iuni. Astfel no*iunea de particul a mecanicii cuantice pstreaz de la no*iunea clasic
de particul elementul de caracter discret, ns i pierde caracterul de a se mica pe o anumit
traiectorie c%t i proprietatea de individualizare. Aceste pierderi nseamn n fond tocmai faptul
c, atunci c%nd este vor"a de o"iectele mecanicii cuantice, propriet*ile ondulatorii sunt m"inate
cu cele corpusculare. #+presia concret n cadrul mecanicii cuantice a acestui fapt o reprezint
rela*ia de nedeterminare pentru impuls i ener$ie.
:u acast ocazie putem aminti c o personalitate at%t de comple+ cum a fost poetul,
dramatur$ul i filozoful 6ucian Bla$a s-a ocupat nc n 7urul anilor A;50-A;55 de pricipiile
fundamentale ale mecanicii cuantice i n special de dualitatea und-corpuscul, n$lo"%ndu-le n
sistemul su filozofic. #ste vor"a de fapt despre o metod interesant a filozofiei lui Bla$a pe
care el a numit-o metoda antinomiei transfi%urate i pe care el a aplicat-o la contradic*ia
,antinomia- und-corpuscul. 8etoda antinomiei transfi$urate a fost introdus i fundamentat
pentru prima dat de Bla$a n lucrarea sa filozofic D#onul do$maticD aprut n A;5A. /ot aici
este aplicat pentru unele domenii ale cunoaterii, ntre altele la teoria cuantic a luminii,
su"liniind n acelai timp, caracterul universal al metodei sale. &n continuare, aceast
pro"lematic mai este aplicat de Bla$a n studiul su $nozeolo$ic din A;55 ntitulat
D:unoaterea luciferD n care metoda antinomiei transfi$urate este pus n cone+iune cu
no*iunea de minus-cunoatere. Dup Bla$a Dminus-cunoatereaD se refer la cunoaterea acelor
fenomene crora le este caracteristic prezen*a contrariilor, a antinomiei lor, a propriet*ilor care
se e+clud reciproc. Pentru a ilustra esen*a metodei s aplicm metoda antinomiei transfi$urate la
dualitatea und-corpuscul. :ele dou propriet*i contradictorii nt%lnite aici sunt unda i
corpusculul, form%nd n acest caz antinomia ini*ial care, n urma transi$ura*iei se scindeaz n
dou propriet*i solidare corespunztoare celor ini*iale i anume n DcontinuitateD i Dener$ieD.
:ontradic*ia dintre acestea din urm formeaz antinomia transfi$urat. Astfel se poate su"linia
CD
caracterul complementar al laturilor antinomiei transfi$urate, ceea ce nseamn c numai n
totalitatea lor, n plenitudinea lor cuprind propriet*ile caracteristice ale fenomenului respectiv.
Astfel se poate vedea c aceast metod a lui 6ucian Bla$a se apropie foarte mult de propriet*ile
caracteristice ale complementarit*ii lui .iels Bohr din fizica cuantic. 2ntr-o oarecare msur
am putea spune c de fapt ea reprezint o formulare echivalent a acesteia din urm.

CC
Capitolul 2
DETERMINAREA UNOR MRIMI CARACTERISTICE
N FIZICA ATOMIC
1.2DETERMINAREA NUMRULUI LUI A3O4ADRO
2n capitolul anterior, c%t i n cele ce vor urma vom vedea c%t de important este
determinarea numrului lui Avo$adro.
Din A)'5, >an der Jaals, interpret%nd le$ea $azelor reale, a estimat prima valoare
pentru acest numr! A0
95
R .
A
R A0
9(
. De atunci, numeroase metode au permis determinarea
acestui numr.
/ehnica cea mai precis folosete difrac*ia razelor @ pe cristale, motiv pentru care o vom
e+pune n continuare. = considerm un monocristal de sare ,clorur de sodiu! .a:l-. Dac ne
intereseaz structura sa microscopic, vom constata c este format dintr-un ansam"lu re$ulat de
cristale identice, cele mai mici cu putin*, numite celule unitate, o astfel de celul fiind
reprezentat n fi$ura 9.A!
i,u+a 2.1
Particularitatea important a acestui cristal este simetria sa cu"ic! atomii de clor i de sodiu sunt
simetric repartiza*i n col*urile cu"ului. <iecare cu" con*ine deci ) atomi. :ristalul este constituit
dintr-un ansam"lu de astfel de cu"uri aezaze unul l%n$ altul pe cele trei direc*ii ale spa*iului.
#ste atunci uor de o"servat c un atom este comun la ) astfel de cu"uri. =e poate deduce deci c
volumul mediu ocupat de un atom este e$al cu volumul cu"ului!
v a
5
,9.A-
G molecul-$ram de clorur de sodiu con*ine .
A
molecule, adic 9.
A
atomi. Atunci
volumul ocupat de o molecul-$ram va fi!
" $ a
A
9
5
,9.9-
C'
2n fine, dac notm cu densitatea cristalului i cu 8 masa unei molecule-$ram, vom putea
scrie!
"
3

,9.5-
:om"in%nd ,9.9- i ,9.5- se o"*ine!
$
3
a
A

'
.

,9.(-
=e vede imediat c pentru a-l determina pe .
A
, tre"uie s se cunoasc masa molar 8, densitatea
i latura cu"ului elementar a. >om vedea n continuare cum este posi"il s determinm ultima
mrime folosind propriet*ile cristalelor i ale razelor @.
= considerm un cristal perfect constituit dintr-un ansa"lu de celule elementare cu"ice.
2n spa*iu, atomii de clor i de sodiu sunt distri"ui*i re$ulat ,vezi fi$ura 9.9-. =e poate remarca
atunci c este posi"il s aezm atomii n plane succesive ,P
A,
P
9
, P
5
ca n fi$ura 9.9- numite
plane reticulare.
i,u+a 2.2
= presupunem c trimitem pe cristalul perfect o und plan monocromatic din
domeniul vizi"il ,spre e+emplu linia roie a hidro$enului L65(5 -. =e constat atunci c
suprafa*a cristalului se va comporta ca o o$lind pe care unda incident se va reflecta.
= considerm acum c trimitem o und plan monocromatic invizi"il ,spre e+emplu
linia S

a cuprului care face parte din domeniul de lun$imi de und al razelor @! LA,5( -. =e
va remarca atunci c o mare parte din unda incident ptrunde n cristal i va suferi fenomene de
interferen* cu undele reemise de el nsui ,fi$ura 9.5-.
C.
i,u+a 2..
Primul care a dat o e+plica*ie teoretic fenomenului a fost J. 6aurence 6ra%% n A;A5.
#l s-a $%ndit c razele @ Dse reflect pe inveliurile atomice din cristal ca pe nite o%lin-iE!
>om considera atunci c undele plane monocromatice ce constituie fascicolul incident de raze @
se reflect pe planele reticulare succesive ale clorurii de sodiu ,vezi fi$ura 9.(-.
i,u+a 2.0
?azele ,A- i ,9- sunt dou raze particulare ale undei plane incidente.
A
reprezint o suprafa* de
und pe care toate undele sunt n faz. =e remarc imediat c raza ,9- va fi n urma razei ,A-,
parcur$%nd diferen*a de drum!
0GTUGT0TL90GTL9sin ,9.5-
Dac vrem s e+iste la ieire interferen* constructiv ntre razele ,A- i ,9-, va tre"ui ca undele
emer$ente s fie n faz. :u alte cuvinte
9
tre"uie s fie o suprafa* de und. Dar
9
nu poate fi
o suprafa* de und dec%t dac diferen*a de drum a razei ,9- este e$al cu un numr ntre$ de
lun$imi de und!

0GTUGT0TLn, unde n

. ,9.6-
Din ,9.5- i ,9.6- deducem formula lui Bra$$!
C1
nL9asin ,9.'-
=e vede imediat c msurarea lui permite cunoaterea lui i deci determinarea laturii a a
cu"ului.
2n practic, se poate utiliza dispozitivul e+perimental reprezentat n fi$ura 9.5!
i,u+a 2.1
Plec%nd de la valoarea L0, se rotete lent cristalul astfel ca semnalul detectat s trec printr-un
ma+im. Atunci valoarea
A
corespunztoare primului ordin de interferen* va fi n
A
LA. =e
determin astfel a cunosc%nd pe . =e poate continua n aceeai manier msur%nd pe
9
,
5
, ...
correspunz%nd la ordinele n
9
L9, n
5
L5, ..., etc. Aceast metod e+perimental precis d pentru
latura cu"ului celulei unitate a cristalului de clorur de sodiu valoarea aL9,)9 unde A
An$strmL A LA0
-A0
m.

Astfel se $sete c
.
A
L6,099.A0
95
1.5NATURA DISCRET A ELECTRICITAII6 DESCOPERIREA
ELECTRONULUI
.atura discret a electricita*ii a fost descoperit ca o consecin* a le$ilor electrolizei
formulate de <aradaC ,A)5(-. 6a trecerea curentului electric prin electroli*i se depun la electrozi
cantit*i de su"stan* a cror mas 8 este propor*ional cu cantitatea de electricitate scurs prin
electrolit I i anume!
3
?
A
n
F
C
,9.)-
unde < - este o constant de propor*ionalitate numit <arad ,<L;6(;A coulom"i-, A - masa
atomic a electrolitului, n -valen*a sa.
Prin urmare, pentru depunerea unui atom $ram dintr-o su"stan* monovalent oarecare,
este necesar s trac prin electrolit ntotdeauna o aceeai cantitate de electricitate I L A<, pentru
depunerea unui atom $ram de su"stan* "ivalent I L 9<, etc. Dac admitem e+isten*a atomilor
i c purttorii de electricitate sunt de natur atomic, fiecare purttor av%nd aceiai cantitate de
C4
electricitate, a7un$em la concluzia c electricitatea, at%t cea ne$ativ ct i cea pozitiv este
transportat n cantit*i discrete.
Purttorii de electricitate n electroli*i se numesc ioni, denumire introdus de =.
Arr+enius ,A))'-. :onform ipotezei acestuia, ionii se formeaz prin disocierea electroli*ilor c%nd
sunt dizolva*i n ap. =arcina electric purtat de un asemenea ion poate fi calculat imediat,
tiind c n fiecare atom $ram de su"stant e+ist .
0
atomi. Astfel, pentru un element monovalent
aceast sarcin este! e L A,6 .A0
-A;
coulom"i, iar pentru elementele cu valen*e superioare sarcinile
sunt multiplii ntre$i ai valorii de mai sus i anume! 9e, 5e, etc. Diferi*i ioni pot transporta deci
sarcini e$ale cu e, 9e, 5e,..., multiplii ntre$i ai unei cantit*i elementare i nu se nt%lnesc
niciodat ioni av%nd sarcini frac*ionare. :antitatea de electricitate e este cea mai mic sarcin
electric ce apare n natur, toate celelalte cantit*i de electricitate fiind multiplii ntre$i de e.
Aceasta este concluzia tras de =toneC ,A);A- din analiza datelor e+perimentale ale electrolizei
prin prisma concep*iei atomiste a materiei. #l denumete aceast cantitate de electricitate minim
electron.
Pe l%n$ faptul c pun n eviden* caracterul discontinuu al transportului de electricitate,
faptele enumerate mai sus au pentru fizica atomic i o alt semnifica*ie. #+isten*a ionilor arat
c e+ist posi"ilitatea ca dintr-un atom s se rup un electron, ls%nd restul atomului ncarcat cu
sarcin e$al i de sens contrar. Pentru ca un asemenea proces de desprindere de electroni din
atomi s poate avea loc, tre"uie admis c acetia intr n alctuirea atomilor. Atomii deci nu mai
pot fi privi*i ca nite particule indivizi"ile, ca elementele finale ale descompunerii lumii materiale
n pr*ile ei constituente. #i sunt sisteme comple+e, formate din mai mul*i constituien*i, unul din
acetia fiind electronul. Ptrundem astfel mai ad%nc n pro"lema structurii materiei i a atomilor.
Aceast ima$ine a atomului ca ansam"lu de particule ncrcate pozitiv i ne$ativ a fost sus*inut
de e+perien*ele de descrcare n $aze la presiuni relativ sczute, ncepute de :rooKs i continuate
de E.E. /homson.
Gazele au n condi*ii o"inuite o conducti"ilitate electric foarte mic. Dac ns ntr-un
tu" prevzut cu doi electrozi ,fi$ura 9.6-, n care se afl un $az la presiuni relativ sczute se
aplic o diferen* de pote*ial suficient de mare, ntre electrozi apare o descrcare luminescent i
curentul trece prin tu". Deoarece acest fenomen apare i n $aze foarte pure, rezult c
electricitatea este purtat de molecule i atomi transforma*i n ioni datorit proceselor care au loc
n tu"ul de descrcare. Pentru studierea purttorilor de electricitate se folosesc tu"uri cu electrozi
perfora*i, prin care purttorii de electricitate de acelai semn trec ntr-o zon cu presiune mult
mai 7oas dec%t n re$iunea de descrcare i unde li se pot studia propriet*ile ,fi$ura 9.6-.
#+perimentarea cu un asemenea dispozitiv arat c electricit*ile de semne contrarii n $az sunt
transportate de purttori cu propriet*i complet diferite. 2n zona de presiune co"or%t se afl nite
condensatori plani aeza*i orizontal, care produc o deviere pe vertical a fascicolelor de particule
ncrcate. 8rimea i sensul devia*iei depinde de mrimea i semnul sarcinii purttorului, de
masa i viteza sa, c%t i de mrimea intensit*ii c%mpului electric dintre plcile condensatorului.
:om"in%nd asemenea devieri cu devieri n c%mp ma$netic constant, transversal pe direc*ia
fascicolului incident, se o"*in date asupra purttorilor de electricitate. :ele mai importante
concluzii care se desprind din asemenea e+perien*e sunt!
- puttorii de electricitate ne$ativ ,razele catodice- au ntotdeauna aceeai natur
independent de natura $azului n care are loc descrcarea1
- purttorii de electricitate pozitiv ,razele canal- sunt mult mai $rei dec%t cei de
electricitate ne$ativ i depind de natura $azului n vare a avut loc descrcarea.
C=
i,u+a 2.2
/homson a interpretat aceste dou rezultate importante ale e+perien*elor descrise
spun%nd c razele catodice sunt un flu+ de electroni li"eri forma*i prin ionizarea atomilor neutri
de $az, iar razele canal sunt flu+uri de ioni pozitivi corespunztori, forma*i n acelai proces de
descrcare. Astfel, concep*ia c atomul este un sistem comple+ n alctuirea cruia intr i
electroni a primit o fundamentare e+perimental si$ur.
#lectronii li"eri nu apar numai n tu"uri de descrcare n $az. #+ist multe alte fenomene
n care se produc electroni li"eri. Amintim printre acestea emisia termo-electronic i efectul
fotoelectric.
Primul efect const n emisia de electroni de ctre un filament metalic adus la
incandescen*. #ste un fenomen "ine cunoscut care a stat la "aza func*ionrii tu"urilor
electronice i poate fi o"servat cel mai uor ntr-o diod pe electrozii creia se aplic tensiuni de
polarit*i corespunztoare. #misia termoelectronic se e+plic prin aceea c n metale e+ist
electroni colectiviza*i care se mic ntr-un c%mp electric intern pozitiv, creat de ionii pozitivi.
Prin creterea temperaturii metalului crete numrul acelor electroni care au ener$ia suficient de
mare pentru a nvin$e "ariera de poten*ial creat de restul metalului i care pot iei astfel din
metal devenind li"eri. .umrul electronilor emii de un astfel de filament este msurat de
curentul de satura*ie al diodei, care depinde de temperatura / a filamentului conform le$ii lui
?ichardson!
G 6*
H
2*
8

1
]
1
'
e+p ,9.;-
unde J este lucrul de e+trac*ie caracteristic fiecrui metal, B o constant independent de natura
metalului, iar K - constanta lui Boltmann.
Nn alt fenomen care atest c electronul este un constituent universal al atomului este
efectul fotoelectronic. #fectul const n emiterea de electroni n su"stan*e iradiate cu radia*ii
electroma$netice cu lun$ime de und suficient de scurt +, u.v., sau uneori vizi"il. #fectul poate
fi o"servat n cele mai variate condi*ii e+perimentale, atomi izola*i ai diferitelor elemente, metale,
semiconductori i n toate cazurile aceti purttoride sarcin ne$ativ au aceeai mas i sarcin.
C>
#+ist deci un mare numr de fenomene n care atomii diferitelor elemente pun n
li"ertate electroni li"eri su" influen*a unor a$en*i e+teriori. /oate acestea permit a afirma c
electronul este un constituient universal al materiei care intr n structura tuturor atomilor,
indiferent de natura lor, sau de condi*iile fizice n care se $sesc. #vident, pe l%n$ electroni
e+ist i sarcinile pozitive corespunztoare, care fac ca n ansam"lu atomul s fie neutru.
Aran7area acestor sarcini n atomi, micarea lor constituie unul din o"iectivele importante ale
fizicii atomice. 2nainte de a trece la discutatea acestor pro"leme este necesar s se vad care sunt
metodele de determinare ale propriet*ilor electronilor izola*i.
1.7DETERMINAREA SARCINII ELECTRONULUI
Dup cum s-a amintit, o determinare a sarcinii electronului se poate face pe "aza le$ilor
electrolizei folosind rela*ia eL<M.
0
. Deoarece n 7urul anului A;00 nu se determinase n mod
satisfctor numrul lui Avo$adro, s-a pus pro"lema msurrii sarcinii electronului printr-o
metod direct, ceea ce ar fi permis ulterior msurarea masei electronului. Aceast msurtoare a
fost fcut de 8illiKan ,A;0;-A;A6-, studiind micarea unor picturi mici de ulei ncrcate
electric n c%mpul electrostatic al unui condensator plan.
=chi*a dispozitivului folosit este redat n fi$ura 9.'.
i,u+a 2.5
2ntre plcile P
A
i P
9
ale unui condensator plan, se introduc prin pulverizare prin orificiu
picturi mici de ulei. 2n decursul pulverizrii, unele din picturile formate se electrizeaz, aa
nc%t ele a7un$ ncrcate ntre plcile condensatorului. Prin fereastra <
A
se ilumineaz picturile
cu un fascicol de lumin, fascicol ce iese prin fereastra <
9
pentru a evita nclzirea neuniform a
pere*ilor, ceea ce ar fi dat natere la curen*i de aer. G"servarea se face cu o lunet cu scar
$radat prin fereastra <
5,
perpendicular pe direc*ia fascicolului de lumin. Pictura apare n
c%mpul vizual al microscopului su" forma unui punct luminos pe un fond ntunecat. 8icarea
picturii are loc su" influen*a for*elor c%mpurilor e+terioare ,$ravita*ional i electric- i a for*ei
de frecare v%scoas cu $azul din interiorul camerei de msur. Aceasta din urm este dat de
le$ea lui =toKes
? av
s
=
,9.A0-
CA
unde este v%scozitatea $azului, a - raza picturii, v - viteza sa de deplasare. Datorit valorilor
mici ale for*elor active se o"*ine foarte repede o situa*ie n care pictura atin$e o vitez limit,
micarea fiind n continuare o micare uniform.
Dou msurtori ale vitezelor de micare uniforme, n condi*ii diferite permit
determinarea mrimilor necunoscute, raza a i sarcina < a picturii. Prima msurtoare se poate
face spre e+emplu, c%nd pictura se afl doar n c%mp $ravita*ional. >iteza micrii uniforme v
%
este dat de rela*ia!
? ? ? ?
t % s a
D
,9.AA-
unde ?
%
este $reutatea picturii, iar ?
a
for*a lui Arhimede. Dac m este masa picturii, -
densitatea ei, - densitatea $azului n care se mic pictura, rela*ia ,9.AA- devine!
( )
1
.
=
.

a % av
%
,9.A9-
de unde se $sete imediat c raza picturii este!
( )
a
v
%
%

.
'


,9.A5-
Aplic%nd o diferen* de poten*ial pe plcile condensatorului, astfel ca placa superioar s
fie ne$ativ, c%mpul electric va face ca pictura s se mite uniform n sus cu viteza v
&!
:ondi*ia
micrii uniforme este dat de rela*ia!
? ? ? ? ?
t & % s a
+ D
,9.A(-
n care nlocuind e+presiile for*elor se o"*ine!
&< m% av a %
&
=
1
.
.


,9.A5-
2nlocuind n ecua*ia de mai sus m% din ,9.A9- se o"*ine!
<
a
&
v v
% &


+
=
, - ,9.A6-
=e poate schim"a sarcina picturii ioniznd-o prin iradiere cu raze @. >iteza picturii n c%mp
electric va fi
v
&
T , sarcina corespunztoare fiind!
( )
( )
<
v
& %
v v
%
% &
, ,

+ B '
.
'
C
'


,9.A'-
CB

=chim"%ndu-i de mai multe ori sarcina, putem efectua cu aceeai pictur un numr mare de
msurtori.
Practic se determin din motive de comoditate sarcinile mai multor picturi. :onform
rela*iei ,9.A'- se o"serv c dac mrimile
( )
v v v
% % &
+
sunt multiplii ntre$i ai unei aceiai
mrimi, nseamn c diferitele sarcini ale picturilor sunt multiplii ai unei sarcini elementare.
Acest lucru a fost confirmat de e+perien*, iar valoarea sarcinii elementare s-a o"*inut
determin%nd cel mai mare divizor comun al tuturor sarcinilor msurate sau a oricror diferen*e
dintre ele.
8surtorile lui 8illiKan au dovedit n mod nemi7locit caracterul discret al sarcinilor
electrice i au dat prima valoare precis pentru cea mai mic cantitate de electricitate, sarcina
electronului. >aloarea determinat a fost de eLA,6090'. A0
-A;
:, fa* de A,60906.A0
-A;
:,
determinat mai t%rziu prin metode mai precise.
>alorile numerice ale lui e sunt acelai oricare ar fi mi7locul prin care electronii au fost
separa*i din atomul printe i indiferent de natura acestuia. Amintim doar ca mi7loace de
ionizare, iradierile cu radia*ii , , , raze @, sau iradierea cu radia*ii ultraviolete, etc. Aceste
rezultate confirm faptul c mrimea sarcinii elementare este o constant universal.
1.9Determinarea sarcinii seci!ice
8asa electronului intervenind n ecua*ia de micare poate fi determinat dac se afl
traiectoria electronului n c%mpuri electrice sau ma$netice cunoscute. G asemenea traiectorie
ns, pentru o confi$ura*ie dat de c%mpuri este determinat nu numai de masa i sarcina
electronului, ci i de vitezele ini*iale ale acestora. Din acest motiv se poate afirma c traiectoria
unui electron este determinat, n c%mpuri cunoscute, de trei parametri! mas, sarcin i viteza
sa. De o"icei, vitezele nu sunt cunoscute i mai mult dec%t at%t, nu sunt identice pentru to*i
electronii. De aceea tre"uie eliminate din e+perien*, lucru care se face determin%nd traiectoriile
electronilor n com"ina*ii de c%mpuri electrice i ma$netice. Devierea final fa* de ditec*ia
ini*ial este n acest caz func*ie numai de raportul eMm, raport numit sarcin specific i din care
cunosc%nd sarcina, se calculeaz uor masa electronului.
8etodele e+perimentale de determinare a sarcinii specifice sunt simple. #le folosesc cele
mai simple confi$ura*ii de c%mpuri electrice i ma$netice. Dinamica micarii sarcinilor electrice
n asemenea c%mpuri uniforme este o pro"lem simpl de mecanic. Pe "aza rezultatelor
respective se pot ima$ina mai multe metode care permit calculul sarcinii specifice. :alculele
fcute pentru apro+ima*ia nerelativist sunt vala"ile doar pentru poten*iale foarte mici de
accelerare ale electronilor. Pentru poten*iale mai mari de 500 >, c%nd vL5.A0
'
mMsL0,A c, aceast
apro+ima*ie nu se mai poate aplica n condi*ii "une. /oate rezultatele tre"uie deci privite cu
aceast rezerv.
1.8.1M#to9a lui T&o'*o(
Prima metod de determinare a sarcinii specifice eMm a fost cea utilizat de E. E. /homson
n studiul razelor canal. #a folosete o com"ina*ie de dou c%mpuri, unul electric i altul
ma$netic, perpendiculare pe direc*ia ini*ial a electronilor i reciproc paralele ,fi$ura 9.)-.
'D
i,u+a 2.7
Ale$%nd a+ele de coordonate ca n fi$. 9.5 adic G+ n lun$ul direc*iei de micare ini*iale
a electronilor i GC paralel cu


&
i


6
, devierile produse de c%mpurile electric i ma$netic
vor fi V, respectiv W. #le pot fi o"servate pe ecranul fluorescent. &ntroduc%nd su" o constant
toate mrimile care depind de $eometria c%mpurilor i a dispozitivului e+perimental, cele dou
devieri devin!

I A
e
mv
; A
e
mv

C
'
'
1
,9.A)-
#lectronii av%nd viteze diferite vor a7un$e pe ecran n puncte diferite. 6ocul $eometric al acestor
puncte este o para"ol a crei ecua*ie se afl elimin%nd viteza ntre ecua*iile ,9.A)-!
;
A
A
e
m
I
' '
'
C
,9.A;-
Determin%nd parametrii acestei para"ole se poare calcula sarcina specific. 8etoda descris se
mai numete metoda para"olelor.
#ste de remarcat c dac mprtierea electronilor dup viteze este mic, sarcina specific
poate fi determinat dintr-o sin$ur deviere, fie n c%mp electric, fie n c%mp ma$netic. Aceast
situa*ie se nt%lnete dac electronii emii de un filament nclzit sunt accelera*i su" o diferen*
de pote*ial suficient de mare ,sute de vol*i-. 2n acest caz mprtierea dup viteze a ma7orit*ii
electronilor este mult su" AX. Dac ns sursa de electroni este o descrcare n $az, mprtierea
lor dup viteze este mult mai mare.
'C
1.8.2M#to9a lui :u*%& ;%<'p 'a,(#ti% lo(,itu9i(al=
Aceast metod este le$at de folosirea unui c%mp ma$netic lon$itudinal. = studiem n
primul r%nd ac*iunea c%mpului ma$netic asupra unui fascicol de electroni uor diver$ent, care
plec dintr-un punct considerat de ori$ine a a+elor de coordonate. =e ale$e a+a G+ n lun$ul lui

6
. <ie un$hiul pe care-l face

6
cu direc*ia ini*ial a electronilor. <or*a 6orentz cu care
c%mpul ma$netic ac*ioneaz asupra electronilor
( )? e v 6 va avea doar o component n
planul perpendicular pe

6
, adic n planul Cz e$al cu!
? ev 6 ev6

sin ,9.90-
=u" inflen*a acestei for*e electronul va descrie n planul Cz un cerc a crui raz se o"*ine din
condi*ia
ev 6
mv
9

'
,9.9A-
/impul necesar ca electronul s descrie un cerc complet este
*
e
m
6

'
,9.99-
independent de raza traiectoriei descrise, adic independent de mrimea vitezei i de direc*ia ei.
Aadar, dac considerm un fascicol diver$ent de electroni care ies n acelai timp dintr-un
punct, dar cu viteze v

diferite, aceti electroni, dup ce au descris cercuri de raze diferite n


planul perpendicular pe

6
, se vor ntoarce n acelai timp n punctul ini*ial. Acest lucru este
artat n fi$ura 9.; dreapta.
:%mpul ma$netic nu e+ercit nici o influen* asupra componetei lon$itudinale a vitezei.
De aceea, n intervalul de timp / electronii vor nainta de-a lun$ul direc*iei lui

6
cu distan*a!
l v *
e
m
6
v
M M
cos
'

,9.95-
''
i,u+a 2.8
Dac un$hiul este mic,
cos C
i avem
l
e
m
6
v
'
,9.9(-
adic to*i electronii fascicolului diver$ent, care au aceiai vitez a"solut se deplaseaz n lun$ul
c%mpului cu aceiai distan* l n timpul n care proiec*iile acestor electroni pe planul
perpendicular pe c%mpul ma$netic descriu cercuri complete. De aici rezult c un fascicol uor
diver$ent de electroni su" influen*a unui c%mp ma$netic lon$itudinal este focalizat la distan*a l.
=chema dispozitivului e+perimental este redat n fi$ura 9.; st%n$a. #lectronii care trec prin
diafra$mele de colimare i accelerare A sunt mprtia*i pu*in n c%mpul electric al
condensatorului :, pe armturile cruia s-a aplicat o tensiune alternativ. <ascicolul astfel
o"*inut intr n c%mpul ma$netic creat de un solenoid av%nd a+a paralel cu direc*ia ini*ial a
electronilor nainte de mprtiere. 6a o distan* l de centrul condensatorului se afl un ecran
fluorescent pe care sunt o"serva*i electronii inciden*i. ?e$l%nd intensitatea curentului prin
solenoid se poate o"*ine focalizarea fascicolului de electroni pe ecranul fluorescent. :unosc%nd
c viteza electronilor este
v
e@
m

'
unde N este tensiunea de accelerare, se o"*ine pentru eMm urtoarea e+presie!
e
m
@
6 l

A
'
' '

,9.95-
8etoda lui Busch permite o"*inerea unor valori foarte e+acte a sarcinii specifice a
electronului i reprezint un proces foarte util de focalizare a lor n func*ie de vitez, fiind mult
utilizat n spectrometria radia*iilor.
'.
1.8..M#to9a ti'pului 9# $>o+
Aa cum arat i numele, metoda se "azeaz pe msurarea timpului n care electronii
parcur$ o distan* cunoscut. Deoarece vitezele electronilor sunt mari, sunt necesare metode
speciale de determinare a acestor durate de z"or.
=chi*a dispozitivului e+perimental este redat n fi$ura 9.A0. #lectronii emii de
filamentul S sunt accelera*i de anodul A su" o diferen* de poten*ial N i focaliza*i de acelai
electrod pe fanta de intrare D
A
. #lectronii intr imediat n condensatorul :
A
pe plcile cruia se
aplic o diferen* de poten*ial alternativ de la un $enerator de nalt frecven* G. 6a distan*a L
de prima fant se afl o a doua fant D
9
dup care se afl un alt condensator :
9
alimentat de la
acelai $enerator n faz cu primul. Prin fanta D
9
vor trece numai electronii care nu sufer o
mprtiere n condensatorul :
A
, adic cei care trec prin acesta c%nd tensiunea alternativ pe
plcile sale se anuleaz. Aceti electroni pot fi sau nu mprtia*i n c%mpul electric al celui de-al
doilea condensator dup cum trec prin acesta c%nd tensiunea pe plci este diferit sau e$al cu
zero. =e re$leaz frecven*a $eneratorului G astfel nc%t electronii s treac prin cei doi
condensatori fr a fi mprtia*i, adic pe ecranul tu"ului s se o"*in un sin$ur spot central.
i,u+a 2.1?
/impul n care ei parcur$ distan*a L este e$al cu un numr ntre$ de semiperioade de
oscila*ii. =e poate scrie imediat c
n
* n
f
L
v ' '

Dac poten*ialul de accelerare al electronilor este N se o"*ine!
e
m
L f
@n

'
' '
'
,9.96-
'1
Aceast metod a timpului de z"or, n diferite variante, se nt%lnete i n alte domenii ale fizicii
nucleare.
/oate metodele de determinare a sarcinii specifice au artat c raportul eMm este o
mrime ce nu depinde de modul cum sunt produi electronii. ?ezult concluzia c to*i electronii,
indiferent de modul lor de o"*inere au aceeai sarcin i aceeai mas. >alorile acceptate sunt
eMmLA,'5; A0
AA
:MS$. :unosc%nd sarcina electronului, se $sete c masa sa de repaus este
mL;,A0 A0
-5A
S$. Amintindu-ne c masa atomului de hidro$en este m
0
LA,6'5 A0
-9'
S$ se $sete
c m
0
MmLA)56.
1.1"#aria$ia masei e%ectr&n'%'i c' (ite)a
#lectronul este cea mai uoar particul care are masa de repaos diferit de zero. ?ezult
c este particula ce poate fi cel mai uor accelerat, viteza sa atin$%nd repede valori apropiate de
viteza luminii. De aceea le$ile relativit*ii restr%nse pot fi verificate cel mai "ine cu a7utorul
electronilor. Nna din consecin*ele cele mai directe ale teoriei relativit*ii este varia*ia masei cu
viteza conform le$ii!
m
m

D
'
C
,9.9'-
unde m
0
este masa de repos, iar LvMc. Pentru vLA.A0
)
mMs, m este cu 6X mai mare dec%t m
0
, dar
pentru vL9,6.A0
)
mMs masa se du"lez.
>erificarea e+perimental a acestei varia*ii s-a fcut msur%nd sarcina specific a unor
electroni cu viteze foarte mari. Asemenea electroni se $sesc spre e+emplu n radia*ia .
#+perien*a corespunztoare a fost efectuat de Saufmann i Bucherer. =-a utilizat metoda
para"olelor. <asciculul de electroni rapizi era lsat s treac printr-o com"ina*ie de c%mpuri
electric i ma$netic omo$ene i paralele. /o*i electronii fasciculului vor fi devia*i, astfel c n
func*ie de viteza lor vor atin$e ecranul de-a lun$ul unor puncte aezate pe arcul de para"ol a
crei ecua*ie este dat de rela*ia ,9.A;-.
.
i,u+a 2.11
'4
Pe acest arc de para"ol, electronii cu viteze mai mari a7un$ n puncte apropiate de ori$inea
arcului, ori$ine ce coincide cu punctul unde ar fi czut fasciculul nedeviat, iar cei cu viteze mai
mici sunt devia*i mai mult. =chim"%nd sensul c%mpului electric i ls%nd pe cel ma$netic
neschim"at, ar tre"ui s o"*inem un arc de para"ol simetric fa* de a+a Gz, av%nd a+a Gz drept
tan$ent. 2n e+perien*a lui Saufmann s-a folosit ca surs de electroni rapizi un preparat de radiu
i s-a o"servat c cele dou arcuri de para"ol nu au aceeai tan$ent, adic c n fond spre
por*iunile cu viteze mai mari cur"ele nu mai sunt para"ole ,fi$ura 9.AA-.
=arcina specific a electronului scade evident cu viteza. Astfel la o vitez de 9,56.A0
)
mMs, eMm este de A,5A.A0
AA
:MS$, iar la o vitez de 9,)5 A0
)
mMs, eMm este de 0,65 A0
AA
:MS$.
Aceste rezultate, n ipoteza constan*ei sarcinilor electrice, demonstrez c masa crete cu viteza.
#+perien*e mai precise au fost efectuate de /ricKer ,focalizare n c%mp ma$netic lon$itudinal-,
sau Wahn - =pees ,filtru de viteze-. #le au confirmat c formula 6orentz-#instein ,9.9'- pentru
varia*ia masei cu viteza este cea e+act.
1.11I/OTOPI. DETERMINAREA E!ACT A MASELOR ATOMICE
1.11.1I(t+o9u%#+#
=pectroscopia de mas este un capitol al fizicii care se ocup cu determinarea c%t mai
e+at a maselor atomice i indirect a celor nucleare. 2ntre masele atomice i cele nucleare e+ist o
le$tur imediat. Pentru un atom cu W electroni se poate scrie!
8
atom
L8
nucleu
UWm
0
UB,W- ,9.9)-
unde m
0
este masa unui electron iar B,W- este ener$ia de le$tur a celor W electroni.
B,W- crete rapid cu W i este dat apro+imativ de rela*ia !
B,W-LA5,'5 W
'M5
ev
2n cele ce urmeaz vom vor"i de masele atomice afar de cazurile c%nd se precizeaz
altfel.
8asele relative ale diferitelor elemente au fost determinate uor, msur%nd raportul
$reut*ilor unor volume e$ale de $az din diferi*i compui. :unosc%ndu-se formulele chimice, pe
"aza le$ii lui Avo$adro, se puteau sta"ili valorile relative, fa* de un element standard, a maselor
tuturor elementelor.
&storic, masa atomului de 0, cel mai uor atom din natur, a fost primul standard folosit,
fiind luat e$al cu unitatea. Apoi, toate masele au fost raportate la masa o+i$enului ,care putea
fi preparat pur mult mai uor- considerat a fi e$al cu A6 unit*i. 2n ultimul timp car"onul a
fost ales ca standard de mas. 8asele a"solute au fost calculate de a"ia dup determinarea
numrului Avo$adro .
A
, mpr*ind valoarea unui atom-$ram din elementul respectiv la .
A
.
8ult timp, masele atomice au fost cunoscute numai din asemenea determinri chimice. 2n
ciuda faptului c erau destul de imprecise, aceste msurtori au artat c masele relative, cu
foarte pu*ine e+cep*ii, erau numere frac*ionare. ?ezultatul era n contradic*ie cu ipoteza lui
Prout, conform creia toate elementele erau formate dintr-un multiplu ntre$ de atomi de
hidro$en, caracteristic fiecrui element. :onform acestei ipoteze, masele relative ar fi tre"uit s
fie numere ntre$i.
'=
Nn alt rezultat important al determinrilor chimice a maselor atomice a fost descoperirea
ta"loului periodic al elementelor despre care s-a vor"it n capitolul A.
G dat cu descoperirea razelor canal i identificarea lor drept ioni pozitivi ai elementului
$azos n care are loc descrcarea, s-a nceput dezvoltarea metodelor fizice de determinare a
maselor atomice. 8surtorilor de sarcin specific e+ecutate de :rooKes ,A))6- au artat c
masele ionilor pozitivi sunt mult mai mari dec%t masa electronilor. 2n A;A9 E.E./hompson a
nceput o serie de e+perien*e de determinare e+act a sarcinilor specifice a ionilor diferitelor
elemente. 8etoda sa se "azeaz pe micarea ionilor ncrca*i electric n diferite com"ina*ii de
cmpuri electrice i ma$netice. Din sarcinile specifice determinate e+perimental se pot calcula
masele ionilor dac se tiu sarcinile Y ale acestora. 8asa atomului neutru este atunci !
8
atom
L8
ion
U Ym
0
rela*ie n care se ne$li7eaz ener$ia de le$tur a electronilor care neutralizeaz ionul, acesta
fiind suficient de mic ,c%*iva ev p%n la zeci de ev-.
8ai t%rziu <.J.Aston ,A;A(-A;99- , folosind focalizarea fascicolelor de ioni determin
cu destul de mare e+actitate masele unui numr foarte mare de elemente. Pentru lucrrile sale,
Aston a primit n A;99 premiul .o"el pentru chimie.
=pectro$rafia de mas s-a dezvoltat apoi rapid. .ecesit*ile fizicii nucleare au fcut ca
precizia de msur s fie tot mai mult m"unt*it. Astzi, masele atomice se determin cu (-5
zecimale e+acte. 2n ultimii ani, ns, spectro$rafia de mas a devenit o metod cu foarte multe
aplica*ii practice. Deoarece masa este o caracteristic precis a fiecrei com"ina*ii moleculare, se
pot folosi spectro$rafele de mas la identificarea diferitelor molecule n compui i amestecuri
comple+e. Astfel, spectro$rafele de mas i-au $sit o lar$ utilizare n studiul unor compui
chimici or$anici, n industria petrolului, n studiul unor reac*ii chimice, sau a unor procese ce
apar la ciocnirile ntre diferitele molecule.
2n practic e+ist nc o metod foarte precis de determinare a maselor nucleare din
reac*iile nucleare. <olosind rela*ia ,9.9)- se pot calcula apoi masele atomice. Ntilizarea
com"inat a celor dou metode face ca astzi s cunoatem, cu o foarte mare precizie, masele
tuturor elementelor din natur.
1.11.2I$otopi@p+i'#l# *p#%t+o,+a-# 9# 'a*A
2n A;A9 E.E. /homson a aplicat metoda para"olelor folosit la determinarea sarcinii
specifice a electronului la studiul razelor canal ale unei decrcri ntr-o atmosfer rarefiat de
neon. :onform teoriei e+puse ,vezi para$raful 9.(- to*i ionii av%nd aceeai sarcin specific YMm
tre"uie s atin$ ecranul n puncte ce se aeaz pe o para"ol dat de ecua*ia ,9.A;-.
2n e+perien*a lui /homson, s-a o"*inut pe ecranul receptor n loc de un sin$ur arc de
para"ol, dou arcuri de para"ol de intensit*i diferite ,fi$ura 9.A9-. Grice purificare a neonului
nu putea elimina una din aceste para"ole, astfel c a tre"uit s se accepte c neonul este n fond
un amestec de dou specii atomice distincte, av%nd aceleai propriet*i chimice, dar cu mase
diferite. 2ntr-adevr, numai astfel, n ipoteza naturii discrete a electricit*ii, se puteau o"*ine ioni
cu sarcini specifice diferite. #+perimental, se puteau separa uor urmele produse de ionii cu
sarcini du"le sau triple de cei cu sarcina simpl. 2n cazul neonului s-a constatat c cele dou
specii atomice distincte aveau masele de apro+imativ 90, respectiv 99 u.a.m. ,unit*i atomice de
mas-.
'>
i,u+a 2.12
Asemenea specii aomice distincte ale aceluiai element, care au aceleai propriet*i chimice, au
acelai numr de ordine n ta"elul periodic, dar au mase diferite se numesc i-otopi. #lementele
chimice sunt n realitate un amestec de izotopi. #+isten*a izotopilor fusese postulat nc din
A))6 de :rooKes n ncercarea de a se pune n acord ipoteza lui Prout cu faptul e+perimental al
maselor frac*ionare. #i au fost o"serva*i e+perimental nt%ia oar n studiul produilor din
dezinte$rrile radioactive. /homson demonstrez ns universalitatea e+isten*ei lor pentru toate
elementele, descoperindu-i i n r%ndul elementelor sta"ile.
8asele izotopilor e+primate n unit*i relative sunt foarte apropiate de numere ntre$i.
Aceasta reactualizeaz ipoteza lui Prout. 8asele elementelor determinate pe cale chimic sunt
atunci nite valori medii ale maselor tuturor izotopilor lor. =e poate scrie c!
3 x 3
element i i
i


,9.9;-
unde 3
i
reprezint masele diferi*ilor izotopi, iar x
i
concentra*iile lor, nsumarea fiind e+tins
asupra tuturor izotopilor elementului considerat. =e n*ele$e astfel uor de ce n $eneral aceste
mase chimice se a"at de la valorile ntre$i.
Nn izotop este caracterizat de numrul de ordine W i masa 8. Deoarece, n $eneral, 8
este un numr ce difer cu pu*in de un numr ntre$ de unit*i atomice de mas, fiecrei mase i se
asociaz numrul ntre$ cel mai apropiat A, numit numr de mas! &zotopul este astfel
caracterizat de perechea de numere ,W, A- care se noteaz alturi de sim"olul elementului,
respectiv su" forma unui indice inferior i superior ,de e+emplu!
C
C
C
'
CD
'D
CD
''
H H $e $e 1 1 1 1 etc-.
:oncomitent cu $sirea maselor izotopilor s-a pus i pro"lema determinrii a"unden*ei
lor n compuii din natur. 2n e+perien*a lui, /homson msur%nd intensit*ile relative ale urmelor
celor dou para"ole a $sit c a"unden*ele relative ale celor doi izotopi ai neonului sunt practic
n raportul ;MA. ,8ai precis! +
90
L ;0,5AX, +
99
L ;,9A X, e+ist%nd i +
9A
L 0,9) X-.
8surarea a"unden*elor relative ale diferi*ilor izotopi constituie n special o"iectul
spectrometriei de mas, n timp ce determinarea e+act a maselor se face cel mai des cu
spectro$rafele de mas. Deose"irea dintre un spectrometru i un spectro$raf de mas este doar la
nre$istrarea ionilor diferi*ilor izotopi, fapt ce face s fie discutate mpreun.
8etoda lui /homson nu permitea determinarea cu mare precizie a maselor izotopilor.
Nrmele su" form de para"ol erau $roase, ceea ce micora mult precizia msurtorii. Pentru a
'A
o"*ine rezultate precise, tre"uiau folosite sisteme de focalizare. Primul care a folosit un asemenea
sistem a fost Aston, dispozitivul su fiind n fond primul spectro$raf de mas. .outatea adus de
Aston este compararea mprtierii particulelor datorit varia*iei vitezei, prin folosirea succesiv
a unui c%mp analizor electric i unul ma$netic alese convena"il, astfel ca ele s focalizeze ionii
cu aceeai sarcin specific pe o plac foto$rafic. =chi*a spectro$rafului este dat n fi$ura 9.A5.
i,u+a 2.1.
Principiul de func*ionare este urmtorul. <ascicolul de ioni colimat prin trecerea prin
fantele B
A
i B
9
intr n condensatorul P
A
P
9
care produce o deviere de natur electric. Particulele
mai uoare sunt deviate mai mult, iar cele $rele mai pu*in. <ascicolul ionic sufer apoi ac*iunea
unui c%mp ma$netic

6
, orientat perpendicular pe c%mpul electric n care particulele sunt din
nou deviate, ns n sens opus fa* de prima dat, aa nc%t toate particulele cu mas e$al sunt
concentrate n acelai punct al unei plci foto$rafice =. 2ntr-adevr, dup cum se tie din studiul
micrii sarcinilor electrice n c%mpuri electrice i ma$netice, devia*ia ionilor n condensator este
propor*ional cu YM,mv
9
-, iar raza de cur"ur a traiectoriei n c%mp ma$netic cu ,mv-MY. De
aceea, particulele care vor fi mai mult deviate n c%mp electric vor descrie n c%mpul ma$netic o
traiectorie cu raza de cur"ur mai mic. 2n cele din urm, c%mpul ma$netic va concentra
fascicolul de ioni ntr-un focar comun. = notm cu d deschiderea un$hiular a fascicolului
deviat de c%mpul electric care trece prin fanta B
5
. Dac l este distan*a de la mi7locul
condensatorului pn la centrul c%mpului ma$netic, iar r distan*a de la centrul c%mpului
ma$netic la placa foto, fascicolul mprtiat de c%pul electric ar avea la distan*a ,lJr- lr$imea
,lJr-d. :mpul ma$netic provoac ns o devia*ie n sens opus. Dac d este deschiderea
un$hiular pe care o primete fascicolul n urma devia*iei n c%mp ma$netic, la distan*a r aceasta
va avea lr$imea rd. = scriem condi*ia de focalizare, adic mprtierea n c%mp electric s fie
compensat de mprtierea n c%mp ma$netic
,lJr-dL rd ,9.50-
= presupunem mai nt%i c particulele au aceeai mas i sarcin. =e poate scrie
I
<
mv
&a
'
'
'

unde a este lun$imea condensatorului. Pentru devia*ii mici rezult
'B
t%
I
a
<
mv
&a
'
'
deci
v
<
m
&a ct
'
C
'

Deriv%nd se o"*ine!
v d v dv
'
' D +
d dv
v

' ,9.5A-
2n c%mpul ma$netic fascicolul se mic pe un cerc cu raza de cur"ur

mv
<6
de unde devia*ia n c%mp ma$netic este!


L <
mv
L6
unde 6 este drumul parcurs n c%mp ma$netic. 6a fel se o"*ine!
v
<
m
L6 ct dv vd + 1 D
sau
d dv
v


,9.59-
2nlocuind d i d din ,9.5A- i ,9.59- rezult!
dv
v
r l Z, - [ ' ' D
:um
dv
v
D tre"uie s fie satisfcut rela*ia
, - ' ' r l ,9.55-
=ensul $eometric al acestei rela*ii este redat n fi$ura ,9.A(-.
.D

i,u+a 2.10
Aici G
A
este centrul c%mpului electric al condensatorului, G
9

centrul c%mpului ma$netic,
iar < focarul n care se concentrez particulele de mas dat. Din triun$hiul G
A
G
9
< se o"*ine
r l
sin sin, - ' '

,9.5(-
=e vede c pentru un$hiuri mici ,9.5(- trece n ,9.55-. Dac fascicolul este format din
ioni cu diferite sarcini specifice pe plac se vor dispune focarele pentru diferitele valori YMm.
Nn$hiul este determinat de pozi*ia fantei B
5
, iar l este o constant. .ot%nd 0'K# 9lK2
rezult
r
2

,9.55-
adic se o"*ine o spiral hiper"olic. #a are asimptota paralel cu a+a polar G
9
x situat la
distan*a 2 de aceasta. Dac se aeaz placa foto$rafic = astfel nc%t asimptota s fie situat n
planul ei, atunci toate focarele corespunztoare unor un$hiuri mai mici dect o anumit
valoare se vor afla n planul placii foto$rafice, ceea ce face ca spectrul de mas s apar su"
forma unor linii.
1.11..P+i"i+# ,#(#+alA a*up+a u(ui *p#%t+o,+a- 9# 'a*A
Nn spectro$raf de mas con*ine trei pr*i distincte, fiecare av%nd func*ional un rol
specific!
a- =ursa de ioni
"- Analizorul de mase
c- :olectorul i nre$itratorul
a- 8ursa de ioni este partea n care n urma unor anumite procese se formeaz ionii
elementului studiat. 2n func*ie de natura acestui proces, de construc*ia spectro$rafului, sau scopul
.C
urmrit e+ist o foarte "o$at $am de surse de ioni. =e vor trece n revist cteva tipuri mai
o"inuite.
- =urse cu "om"ardament electronic. &onizarea este produs de electroni accelera*i su" o
diferen* de poten*ial U> care ciocnesc atomii neutrii ai $azului de studiat. &onii produi sunt
e+trai din zona de ciocnire cu a7utorul unui poten*ial ->
a
. Geometria unor astfel de surse poate fi
foarte dificil. =chemele de principiu ale unor asemenea surse sunt date n fi$urile 9.A5a i
9.A5".
i,u+a 2.11a

i,u+a 2.11>
.'
Avanta7ul sursei din fi$ura 9.A5" este c ionizarea are loc ntr-o zon "ine delimitat n
spaiu, su" ac*iunea unor ioni monoener$etici,dar de o"icei intensitatea fascicolului ionic este
foarte mic.
- G alt surs care permite o"*inerea unor fascicole ionice mult mai intense este alctuit
dintr-un tu" de descrcare ,nalt frecven*, etc.-, din care ionii pozitivi sunt e+trai cu a7utorul
unui poten*ial ne$ativ. Dezavanta7ul acestor surse este c mprtierea ener$iilor ionilor e+trai
este mare.
/ipurile de surse amintite lucreaz cu compui n stare $azoas. Dac asemenea compui
nu se pot o"*ine tre"uie folosite surse solide. Pentru a o"*ine ioni dintr-o asemenea surs tre"uie
ca acetia, su" ac*iunea unui anumit a$ent ,temperatur, "om"ardament cu electroni e+teriori,
etc.- s se rup din re*eaua cristalin a solidului. G dat forma*i, ei pot fi e+trai din surs i
ndrepta*i spre analizor cu a7utorul unor cmpuri electrice de accelerare ,fante puse la pote*iale
ne$ative-.
Gricare ar fi tipul de surse, la ieire se o"*in ioni de mase diferite, uneori i sarcini
diferite, avnd vitezele mprtiate pe un anumit domeniu. G surs este caracterizat i apeciat
dup urmtorii parametrii.
A- intensitatea curentului de ioni de caracteristici dorite care tre"uie s fie ct mai mare.
9- mprtierea dup ener%ii ,viteze- a ionilor forma*i, care tre"uie s fie ct mai mic
,s avem ioni c%t mai monoener$etici-.
De re$ul, cele dou deziderate sunt contradictorii, realizndu-se practic un compromis.
#ste de remarcat c mrind pote*ialul de e+trac*ie ->
a
i localiz%nd n spa*iu zona n care sunt
forma*i ionii, se pot o"*ine ioni cu o mprtiere dup ener$ii foarte mic.
"- <ascicolul ionic hetero$en astfel format intr n partea numit analizor, format dintr-o
com"ina*ie de c%mpuri electrice i ma$netice, n care este separat n mai multe fascicule, fiecare
fascicol av%nd o anumit sarcin specific. =e tie ns c traiectoria descris de o particul
ncrcat depinde de YM8 i de viteza sa. De o"icei viteza v nu poate fi controlat, astfel c pentru
a afla mrimea care ne intereseaz YM8, tre"uie s determinm traiectoria particulei n dou
c%mpuri, unul electric i unul ma$netic, din cele dou ecua*ii de micare put%nd elimina viteza ca
un parametru nedorit.
2ntr-un c%mp ma$netic creat de un condensator cilindric, condi*ia ca particula s descrie
un cerc este!
3v
9
<&
'

astfel c un asemenea c%mp este un anali-or de ener%ii:
3v
<&9
'
'
C
'

,9.56-
2n c%mp ma$netic transversal

6
, traiectoria descris este un cerc a crei raz de cur"ur
depinde 3v, impulsul particulei!
9
3v
<6

,9.5'-
..
Nn asemenea c%mp este un anali-or de impulsuri, deoarece separ fascicolul ini*ial n fascicole
cu impulsuri diferite. #+perimental, de o"icei se folosete un sector ma$netic avnd limitele p%n
la care c%mpul ma$netic este diferit de zero "ine determinate ,vezi fi$ura 9.A6-.
&n interiorul sectorului particula descrie cercul de raz ? dat de rela*ia ,9.5'-, iar n
e+terior se va mica rectiliniu i uniform dup tan$entele la traiectoria circular interioar n
punctele de intrare, respectiv ieire. <ie A fanta de ieire a sursei de ioni i AB fascicolul care
cade perpendicular pe sectorul ma$netic G8.. <ie G centrul cercului de raz ? descris de
particulele fascicolului i AT punctul n care acest fascicol va intersecta dreapta GA. Dac
particulele au un alt impuls, raza cercului descris va fi ?T, centrul cercului va fi GT, iar punctul de
intersec*ie cu dreapta GA va fi ATT.
i,u+a 2.12
=epararea D ,n planul perpendicular pe direc*ia fascicolului- ntre cele dou fascicole
este!
D
3v
3v
a +
, - sin
sin
,sin sin -


,9.5)-
unde , - 3v este diferen*a de impuls ntre cele dou fascicule, a# i fiind mrimile prezentate
n fi$ura 9.A6. D se numete dispersie dup viteze. 2n cazul sectorului simetric L, deci!
D 9
3v
3v
'
, -
,9.5;-
<ascicolele incidente nu sunt ns su" forma unor raze infinit de n$uste. Din fanta A ies
n fond fascicule diver$ente. Nn$hiul de diver$en* l vom nota cu i-l vom considera mic. 2n
acest caz vom arta c sectorul ma$netic are proprietatea de a focaliza n prim apro+ima*ie, n
punctul AT ,o"*inut la intersec*ia razei principale cu dreapta AG- toate particulele avnd acelai
moment i sarcin. <ocalizarea nu este perfect. 2n apro+ima*ia a doua calculele arat c e+ist o
mprtiere a acestor particule. Aceast a"atere de la ima$inea perfect a fantei se numete
a"era*ie de sfericitate prin analo$ie cu a"era*ia cu acelai nume din optic. 8surat n plan
perpendicular a"aterea = este dat de!
.1
8
a
+
'
'
' '

,
sin
sin
sin
sin
- ,9.(0a-
care n cazul sectorului simetric devine!
8 9
'
,9.(0"-
Propriet*i de focalizare asemntoare posed i filtrul de ener$ie al condensatorului
cilindric ,fi$ura 9.A'-. 2n acest caz fascicolul uor diver$ent de particule avnd ener$ia dat
,9.56- este focalizat dup ce particulele descriu un un$hi LA9'
0
.
i,u+a 2.15
Nneori se folosesc aa numitele analizoare de vitez. Particulele se mic dup o direc*ie
perpendicular pe

&
i

6
, care ele nsele sunt perpendiculare ntre ele. =ensurile i mrimile
acestor c%mpuri pot fi alese astfel nc%t for*a electric s fie e$al i de sens opus cu cea
ma$netic. 2n acest caz trec nedeviate particulele avnd viteza!
v
&
6
,9.(A-
c- Nltima parte a unui spectro$raf este partea de nre$istrare. 2n spectro$rafele de mas
colectorul este o plac foto$rafic care este impresionat de particulele care cad pe ea. 2nne$rirea
plcii foto$rafice este func*ie de numrul de ioni care cad n re$iunea respectiv. Dac curentul
este mic, timpul de rspundere tre"uie s fie lun$. Precau*ii speciale tre"uie luate pentru
sta"ilizarea pr*ilor electronice, care asi$ur i sta"ilitatea traiectoriei ionilor n spectro$raf. &n
spectrometrele de mas ionii cu aceiai mas sunt colecta*i ntr-o cuc <aradaC pus n dreptul
unei fante fi+e n dreptul creia a7un$ ionii prin modificarea continu a pote*ialului de accelerare,
sau a intensit*ii c%mpului ma$netic. :uren*ii ionici astfel colecta*i sunt foarte mici. #i tre"uie
amplifica*i ,vezi fi$ura 9.A)-.
.4
i,u+a 2.17
Dificult*ile realizrii unui astfel de spectrometru sunt deose"ite, fiind le$ate de
sta"ilitatea sistemelor electronice, at%t n partea de accelerare i o"*inere a c%mpului ma$netic,
c%t i n partea de amplificare. :u a7utorul spectrometrelor de mas se pot determina a"unden*ele
relative ale diferi*ilor izotopi. Practic este mai uor s se modifice pote*ialul de accelerare. Pentru
acele tensiuni de accelerare pentru care traiectoria ionilor de o anumit mas cade pe fanta
colectorului, curentul ionic este diferit de zero, instrumentul indicator pun%ndu-l n eviden*. G
spectro$ram de mas arat su" forma unor ma+ime ntr-o reprezentare a curentului ionic n
func*ie de tensiunea de accelerare ,fi$ura 9.A;-. Din tensiunile de accelerare la care apar aceste
ma+ime se pot calcula masele izotopilor, iar din intensit*ile diferitelor ma+ime, a"unden*ele
izotopilor. 2n e+emplul din fi$ura 9.A; a"unden*ele celor doi izotopi sunt!
L
G
G G
L
G
G G
A
A
A 9
9
9
A 9

+

+
1
i,u+a 2.18
Performan*ele unui spectro$raf de mas se apeciaz n func*ie de puterea sa de rezolu*ie
i n func*ie de sensi"ilitatea sa .
.=
Puterea de rezolu*ie se definete prin raportul
Puterea de re-olutie
3
3

min
,9.(9-
unde 8
min
este diferen*a maselor ionilor care mai pot fi nc separate.
Pentru a clarifica acest lucru s precizm c lucrm, de e+emplu, cu un spectrometru de
mas. Pentru ca ioniiorespunztori la dou mase diferite s fie separa*i tre"uie ca urmele de pe
placa foto$rafic corespunztoare celor doi ioni s fie suficient de deprtate pentru a fi o"servate
distinct. =epararea D ntre linii este func*ie de diferen*a de mase, iar lr$imea lor =, de a"era*iile
analizorului, sau de mprtierea ini*ial dup ener$ii a ionilor. At%t timp c%t avem D \\ =, cele
dou linii pot fi o"servate distinct ,fi$ura 9.90a-. Dac D a7un$e apro+imativ e$al cu =, cele
dou linii nu mai pot fi o"servate distinct ,fi$ura 9.90"-. #+ist deci o diferen* de mas minim
su" care liniile corespunztoare apar confundate su" forma unei linii mai lar$i.
i,u+a 2.2?.
Pentru mrirea puterii de rezolu*ie tre"uie eliminate cauzele care produc lr$imea liniilor.
:orec*ii speciale aplicate analizoarelor elimin a"era*iile de sfericitate. 2n aceste condi*ii,
lr$imea este determinat esen*ial de mprtierea ini*ial a vitezelor. :om"in%nd ns un filtru
electric cu unul ma$netic s-au construit spectro$rafe cu puteri foarte mari de rezolu*ie, p%n la
A0
5
.
8ensi(ilitatea unui spectrometru reprezint curentul ionic minim care mai poate fi
detectat. =ensi"ilitatea depinde n special de sistemul de detec*ie. #a determin concentra*ia
minim dintr-un izotop care poate fi o"servat. Aceasta depinde ns i de natura sursei folosite.
#ste evident c folosind o surs de curent intens de ioni, curen*ii ionici colecta*i corespunztori
diferi*ilor izotopi vor fi mai puternici dec%t cei din cazul unei surse mai sla"e.
1.11.0Tipu+i 9# *p#%t+o'#t+# 9# 'a*A
.>
1.11.*.1Instr'mente c' sim%+ !&ca%i)are
Dintre instrumentele cu focalizare simpl amintim spectro$rafele i spectrometrele de tip
Dempster i .ier. Am"ele folosesc ca analizoare, sectoare ma$netice n condi*ii de focalizare.
&onii produi ntr-o surs cu ionizare prin "om"ardament electronic au o mprtiere mic a
ener$iilor ini*iale. Acceler%ndu-i su" diferen*e de pote*ial mai mari, mii de vol*i, mprtierea
relativ a vitezelor devine ne$li7a"il.
=pectro$raful Dempster ,fi$ura 9.9A- folosete un sector ma$netic de A)0
0
. &onii
accelera*i su" diferen*a de poten*ial N intr ntr-un c%mp ma$netic uniform i omo$en
semicircular de induc*ie B. &onii de mas 8 vor descrie n acest c%mp o traiectorie circular de
raz ?. &nstrumentul poate fi folosit i ca spectro$raf i ca spectrometru de mas. :a spectro$raf
ionii sunt recep*iona*i pe o plac foto$rafic aezat n zona de focalizare. :a spectrometru ionii
diferi*ilor izotopi tre"uie adui n dreptul unei fante fi+e fa* de cea de intrare. Aceasta poate fi
realizat modific%nd continuu tensiunea N.
i,u+a 2.21
=pectrometrul .ier folosete un sector ma$netic cu un$hi de 60
0
sau ;0
0
. =chema este
dat n fi$ura 9.99.
i,u+a 2.22
2n am"ele instrumente se o"*in rezolu*ii de A0
(
relativ uor, cu instrumente de dimensiuni
rezona"ile ,?L95cm-. Aseasta face ca s fie mult utilizate, n special cele de tip .ier, la
.A
msurtori curente de a"unden*e izotopice sau analize. Deoarece to*i ionii care sunt e+trai din
surs ptrund n spectro$raf, aceste tipuri au o sensi"ilitate relativ ridicat. Pe l%n$ precau*iile
electronice i constructive este important de amintit cerin*ele de vid pe care tre"uie s le
ndeplineasc asemenea instrumente. 2n $eneral, pentru ca traiectoria ionilor s nu fie pertur"at
de cicnirile acestora cu moleculele din $azul rezidual, tre"uie s avem un parcurs li"er mediu
mai mare dec%t parcursul ionilor n spectro$raf. Aceast condi*ie determin presiunea la care
tre"uie s lucrm. 2n cazul spectro$rafelor de dimensiuni mari tre"uie s avem n re$iunea de
dup surs, presiuni su" A0
-5
-A0
-6
mm 0$. 2n acest timp n surs tre"uie men*inut o presiune
mult mai ridicat, pentru a avea un curent ionic suficient de intens.
1.11.*.,Sectr&-ra!e c' .'/%+ !&ca%i)are
=pectr$rafele cu du"l focalizare sunt spectro$rafe de mas de foarte nalt putere de
rezolu*ie. :u a7utorul focalizrii succesive n dou sectoare, unul electric i unul ma$netic, se
elimin mprtierea ini*ial a ionilor dup viteze. Primul tip a fost construit de 8attauch n
A;5(. Prin eliminarea ntr-o prim apro+ima*ie a mprtierilor dup viteze, se pot o"*ine
rezolu*ii de A0
5
. Du"la focalizare ns micoreaz mult intensitatea fascicolului ionic. 2n plus,
parcursul ionilor este mare, ceea ce ridic preten*iile asupra vidului din incinta spectro$rafului.
Nn asemenea spectro$raf cu du"l focalizare tip Bai"rid$e-Eordan este redat n fi$ura 9.95. &onii
din surs trec succesiv printr-un sector electric ,filtru de ener$ie- cu focalizare la A9'
0
i un
sector ma$netic ,filtru de impuls-.
i,u+a 2.2.
&nstrumentele amintite mai sus pot fi folosite at%t ca spectro$rafe, c%t i ca spectrometre.
1.11.*.0Sectr&-ra!e .e mas+ secia%e
.B
=pectro$rafele conven*ionale pe l%n$ multiplele calita*i au *i o serie de dezavanta7e.
Printre acestea amintim! rezolu*ia lor scade cu creterea masei ionilor, sensi"ilitatea este mic
atunci c%nd se fac msurtori precise, etc. Astfel, s-au construit noi tipuri de spectro$rafe n care
analizorul nu se ncadreaz n tipurile conven*ionale descrise mai nainte.
8pectro%raful cu timp de -(or ela"orat de Goudsmit este deose"it de avanta7os n
determinarea masei ionilor $rei de la sf%ritul ta"loului periodic. =e "azeaz pe faptul c timpul
necesar ca un ion s e+ecute o rota*ie complet ntr-un c%mp ma$netic uniform este func*ie
numai de B i sarcina specific a ionului respectiv ,vezi formula 9.99-. 2n acest spectro$raf ionii
sunt admii su" forma unor pulsuri precis delimitate n timp. =e msoar succesiunea i timpul n
care ionii de diferite sarcini specifice descriu un numr finit de rota*ii complete. 8etoda de
msurare este mprumutat din tehnica radarului. Precizia este de A0
-)
s. <iinc / este
propor*ional cu 8, precizia de msurare este aceiai n tot domeniul de mase i este e$al cu
apro+imativ A0
-5
u.a.m.
Nn instrument "azat pe un principiu complet diferit este spectro$raful de nalt frecven*
a lui Bennet. 2n principiu const dintr-un tu" vidat n care ntre catod i electrodul colector e+ist
( sau mai multe $rile, pe care se aplic un poten*ial de nalt frecven*. <recven*a sa este aleas
astfel nc%t numai ioni cu anumit sarcin specific se mic n ritmul corect astfel c pot trece
prin $rile n perioadele de accelerare i a7un$ pe electrodul colector. 8etoda este mprumutat de
la acceleratoarele lineare.
Bazat tot pe o metod de rezonan* func*ioneaz i spectrometrul de mas ome%ation.
#ste foarte des utilizat pentru analize de $az. 2n principiu este un ciclotron foarte mic, cu o raz
de cur"ur a fascicoluli de apro+imativ A cm. &onii emii dintr-o surs = sunt accelera*i su" o
anumit diferen* de poten*ial i se mic ntr-un c%mp ma$netic transversal constant ,fi$. 9.9(-.
Dup descrierea unui arc de cerc de radiani trec printre dou $rile G
A
i G
9
ntre care e+ist un
c%mp electric transversal de nalt frecven* ,0,A >Mcm i A0
6
0z-. .umai ionii care au sarcin
specific astfel c perioada lor de rota*ie n c%mpul ma$netic respectiv / dat de ,9.99- este un
numr ntre$ de perioade ale c%mpului de nalt frecven* sunt accelera*i pe o spiral i a7un$ pe
colectorul aezat n apropierea peretelui camerei spectrometrului.
i,u+a 2.20
&onii cu mas incorect nu sunt accelera*i i nu atin$ colectorul. Puterea de rezolvare a
ome$ationului poate atin$e (.A0
(
pentru mase mici i se modific invers propor*ional cu masa
ionului.
Pe un proces similar de rezonan* se "azeaz i filtrul de mase dezvoltat de Paul.
<ascicolul de ioni se mic ntre i n lun$ul a patru electrozi n form de "are pe care se aplic o
tensiune de nalt frecven*, astfel c permanent electrozii opui au aceiai paritate. 2ntr-o
sec*iune transversal aceti electrozi apar a fi plasa*i n col*urile unui ptrat. #i creez un c%mp
1D
cuadrupolar. :alculul matematic arat c un asemenea filtru, atunci c%nd se aplic o tensiune
alternativ potrivit de o anumit frecven*, las s treac ioni care au mase ntr-un anumit
interval "ine delimitat. &onii cu masele mai mari sau mai mici sunt supui unor oscila*ii cu
amplitudine din ce n ce mai mare, nc%t n sfrit a7un$ pe electrozii n form de "ar. Datorit
formei speciale a c%mpului, spectrometrul se numete i spectrometru de mas cuadrupolar.
1.11.1U(ita)iB *ta(9a+9#
2n spectro$rafia de mas masele se e+prim n unit*i relative. Aa cum s-a mai prcizat, la
nceput s-a ncercat folosirea hidro$enului apoi a o+i$enului natural, a crui mas conven*ional a
fost luat e$al cu A6. =-a $sit ns c o+i$enul natural este un amestec din trei izotopi.
2n ultimul timp etalon este considerat :
A9
. Ar$umentul n favoarea ultimei ale$eri este
o"serva*ia c n aceast conven*ie masele ma7orit*ii izotopilor se e+prim prin numere foarte
apropiate de numere ntre$i.
A u.a.m. L AMA9 8 ,:
A9
-
Nneori este avanta7os s se e+prime masa n alte unit*i. Qin%nd cont de echivalen*a
#Lmc
9

se poate e+prima masa n unit*i de ener$ie i consider%nd cLA. Astfel n 8e> avem!
A u.a.m.L ;5A,A(A 8e>
2n Kilo$rame o unitate atomic de mas are!
A u.a.m. L A,65).A0
-9'
S$
2n prezent se cunosc 9'( izotopi sta"ili. #ste demn de remarcat faptul c n afara unor
pu*ine e+cep*ii, a"unden*a natural a izotopilor este aceeai, indiferent de natura pro"ei pe care s-
a fcut analiza. Pro"ele pot s difere prin compozi*ia chimic, starea de a$re$are, provenian*a din
diferite locuri ale pm%ntului sau din meteori*i, etc. Aceast constant a a"unden*elor naturale
alediferi*ilor izotopi constituie un ar$ument n favoarea unei ori$ini comune pentru pm%nt i
celelate corpuri cereti.
A"aterile de la aceast o"serva*ie sunt consecin*e ale unor procese fizice cunoscute.
Astfel, a"unden*ele relative ale izotopilot de P" difer n func*ie de zcmintele radioactive
naturale. De asemenea, mici a"ateri de la constan*a a"unden*elor relative se o"serv pentru unii
izotopi ai 0, G, : n compui n care s-au petrecut anumite procese fizico-chimice ce au permis
o separare a izotopilor unii de al*ii.
1C
Capitolul .
St+u%tu+a ato'ului.
M#to9a %io%(i+ilo+
1.12MODELUL LUI THOMSON
#+perimente ca ale lui /homson i :rooKs au artat c atomul neutru poate fi ionizat de
diferi*i a$en*i cum ar fi razele @ i ciocnirile electronice, rm%n%nd ncrcat pozitiv su" forma unui
ion. Aceste e+perimente arat c atomul este format dintr-un ansam"lu de sarcini pozitive i
ne$ative, n numr e$al pentru a-i pstra neutralitatea. Prima pro"lem care se pune este cum sunt
distri"uite aceste sarcini n atom.
Primul model atomic a fost ela"orat de E. E. /homson ,A;A0-. :onform acestui model,
electronii, ncrca*i ne$ativ, sunt localiza*i n interiorul unei distri"u*ii continue, uniforme, de
sarcin pozitiv, de form sferic, av%nd o raz de apro+imativ
1 0
1 0
m. Din cauza repulsiei
reciproce, electronii sunt distri"ui*i n sfera pozitiv. 2ntr-un atom n stare de ener$ie minim,
electronii sunt fi+a*i n pozi*iile de echili"ru.
2n atomii e+cita*i ,de e+emplu, atomii dintr-un corp incandescent-, electronii vi"reaz n
7urul pozi*iilor de echili"ru. Deoarece teoria electroma$netismului arat c sarcina accelerat
emite radia*ie electroma$netic, se poate ntele$e calitativ pe "aza acestui model emisia unei
astfel de radia*ii de ctre atomii e+citti.
:antitativ ns, modelul este n total contradic*ie cu o"serva*iile e+perimentale. Astfel, fie un
electron deplasat la distan*a r de la centrul sferei ,r mai mic dec%t raza sferei, ncrcat uniform
cu sarcin pozitiv, de densitate de sarcin . :onform le$ii lui Gauss, electronul se mic n
c%mpul electric $enerat de sarcina con*inut n sfera de raz r, presupus a fi concentrat n centru.
<or*a de atrac*ie ce ac*ioneaz asupra electronului este
F
r
e
r
e
r
1
4
4
3
3
0
3
2
0

este de tip elastic. <recven*a de oscila*ie armonic simpl a electronului este


1
2
1
2 3
0
k
m
e
m


aceei cu frecven*a radia*iei ce ar fi emis de atom. Deci atomul lui /homson emite radia*ie de o
sin$ur frecven*, pe care s-o numim radia*ie caracteristic. >ala"ilitatea acestui model a fost pus
la ndoial din urmtoarele motive !
- sta"ilitatea atomului nu este asi$urat1
1'
- un asemenea atom ar emite doar radia*ia caracteristic, ceea ce intr n conflict cu
spectrele atomice e+perimentale care con*in un numr mare de linii1
- descoperirea de ctre BeYuerel n A);5 a radioactivit*ii naturale, adic a emisiei
spontane de flu+uri de particule i radia*ii electroma$netice de mare ener$ie, indic faptul c n
compozi*ia atomului e+ist mai multe particule i n particular, c sarcinile pozitive sunt i ele su"
form discret, ca i sarcinile ne$ative.
#la"orarea unui model realist al atomului a fost posi"il numai dup efectuarea unor
e+perimente care localizau sarcinile pozitive n atom. Din cauza dimensiunilor foarte mici ale
atomului, o investi$a*ie direct a distri"u*iei sarcinilor n atom este imposi"il. :ea mai potrivit
metod pentru studiul structurii atomice const n trimiterea de particule de un anumit tip asupra
unui atom i o"servarea efectului produs. Aceste e+perimente sunt lar$ utilizate n fizica atomic
i n fizica nuclear i sunt denumite experimente de ciocniri ,vezi Ane+a A-.
1.1.SONDAREA STRUCTURII ATOMILOR CU ELECTRONI
Primele e+perien*e de sondare a structurii atomilor au fost fcute cu electroni de ctre
6enard ,A;05-. Nn fascicul de electroni colimat i monoener$etic, de intensitate cunoscut, era
lsat s cad pe o *int. =-a msurat atenuarea fasciculului n func*ie de $rosimea *intei. #+ist
dou procese care contri"uie la atenuarea fasciculului de electroni! mprtierea i oprirea
electronilor n *int ca urmare a pierderilor de ener$ie suferite de electroni ,ionizri, e+citri-.
#+perimental, se puteau ale$e condi*ii n care ultimul fenomen era nensemnat, astfel c
atenuarea fasciculului nedeviat s-a datorat numai mprtierii electronilor pe atomi.
Atenuarea fasciculului de electroni era de forma ,(.(, Ane+a A-, e+perimental
determin%ndu-se uor coeficientul de atenuare liniar

,acesta depinde evident de densitatea


*intei-. G mrime care este independent de densitatea, forma sau prepararea *intei i depinde
numai de propriet*ile electronilor inciden*i este

. Dac ns, se determin acest raport pentru


diferite viteze ale electronilor, se o"*ine un rezultat surprinztor! pentru o vitez dat a
electronilor,

este independent de natura *intei, fiind constant1 mrind viteza,

sufer o
descretere pronun*at. ,vezi fi$ura 5.A-.
Primul rezultat confirm c este o msur a sec*iunii de mprtiere total a electronilor de
ctre atom. 2n modelul lui /homson, aceast sec*iune de mprtiere ar tre"ui s rm%n
constant, indiferent ce vitez ar avea electronii. Din datele prezentate n fi$ura 5.A reiese c
pentru electroni cu viteze mari, atomii devin aproape transparen*i. >olumul real ocupat de
su"stan* ,electroni i sarcini pozitive- este foarte mic. #+perimentele lui 6enard nu au dus la
rezultate mai precise, deoarece electronul, av%nd masa mic, era deviat chiar i de cele mai sla"e
interac*ii, inclusiv de electronii atomului. Pentru a sta"ili distri"u*ia sarcinilor pozitive este
nevoie de particule - proiectil mult mai $rele, a cror ciocnire cu electronii din atom s nu duc
dec%t la mprtieri foarte mici.
?ezultatele amintite s-au o"*inut pentru electroni nu prea rapizi, dar nici prea len*i. 2n
cazurile e+treme intervin fenomene noi. Pentru electronii len*i transparen*a atomilor aparent
scade mult ca urmare a fenomenelor de interferen* pe atomi ,efect ?amsauer-. Dimpotriv,
pentru electronii rapizi ,A0
'
-A0
A0
e>- apar procese foarte complicate le$ate de pierderile de
ener$ie ale acestor electroni la trecerea lor prin su"stan* ,radia*ia de fr%nare-.
1.
i,u+a ..1
1.10SONDAREA STRUCTURII ATOMILOR CU PARTICULE .
E!PERIMENTUL RUTHERORD
P%n acum au fost sta"ilite urmtoarele fapte despre atomi!
A. Au o dimensiune de apro+imativ A0
-A0
m.
9. :on*in electoni care sunt ncrca*i ne$ativ i care sunt mult mai uori dec%t atomii.
5. =unt neutri i de aceea ei tre"uie s con*in o sarcin pozitiv pentru a compensa
sarcina ne$ativ a electronilor.
(. Aceast sarcin pozitiv tre"uie s fie asociat practic cu masa atomului.
Pentru a putea pro$resa mai departe sunt necesare alte e+perimente. <enomenul de
radioactivitate natural a pus la ndem%na cercettorilor particule ncrcate, cu sarcin specific
mult mai mic. Acestea erau particulele . Ntiliz%ndu-le, ?utherford i cola"oratorii au e+tins
metoda i e+perimentele lui 6enard o"*in%nd rezultate cantitative asupra structurii atomului.
#+perimental, s-a artat c particulele sunt atomi de heliu du"lu-ioniza*i. #le sunt emise cu
viteze foarte mari ,av%nd ener$ii de ordinul 8e>-ilor- de unele su"stan*e radioactive precum
uraniul i radiul i au mase de ordinul a patru mase de atomi de hidro$en.
1.10.1Pa+ti%ul#l#
= precizm faptele e+perimentale care dovedesc c particulele sunt ioni de heliu du"lu
ioniza*i!
11
A. Direc*ia devierii lor n c%mpuri electrice sau ma$netice dovedete c ele sunt ncrcate
pozitiv.
9. :omportarea lor n c%mpuri electrice i ma$netice com"inate conduc la o valoare a
sarcinii specifice care corespunde ionilor de heliu du"lu ioniza*i.
5. G msurtoare a sarcinilor arat c aceasta este n valoare a"solut de apro+imativ
dou sarcini electronice. Aceasta se poate realiza prin msurarea sarcinii unui numr foarte mare
de particule ale unei surse foarte puternice, aa cum se poate vedea din fi$urile 5.9. Astfel, n
fi$ura 5.9a arat msurarea numrului de dezinte$rri pe secund, iar fi$ura 5.9" - msurarea cu
electrometrul a sarcinii emise pe secund. Prin mpr*ire se poate o"*ine sarcina particulei .
a- "-
i,u+a ..2
(. Nltima dovad e+perimental a fost fcut de ?utherford i ?oCd ,vezi fi$ura 5.5-.
i,u+a ...
Nn $az radioactiv a fost comprimat cu manometrul 8
A
2n tu"ul A, ai crui per*i au fost suficien*i
de su"*iri pentru a permite particulelor s ptrund n tu"ul /. /u"ul / a fost nchis la "az
14
prin mercur, iar la captul superior de un tu" capilar > ce are la capete doi electrozi. Dup
c%teva ore nivelul mercurului B a fost ridicat cu a7utorul manometrului 8
9
, comprim%nd astfel
toate $azele din / n >. :u a7utorul electrozilor din tu"ul > s-a realizat apoi o descrcare, iar
lumina din descrcare a pus n eviden* liniile caracteristice ale heliului.
Nn e+periment asemntor a fost realizat cu deose"ire c n locul $azului radioactiv s-a
pus heliu. 2n acest caz liniile heliului nu mai apar n spectrul de descrcare.
1.10.2'p+ACti#+#a pa+ti%ul#lo+ D( i(t#+p+#ta+#a 'o9#lului T&o'*o(
<iind mult mai $rele dec%t electronii, particulele nu sunt mprtiate su"stan*ial
datorit interac*iunii lor cu electronii din interiorul atomului. =in$ura cauz ce putea s modifice
esen*ial parcursul lor este o interac*iune cu pr*i din atom ce au mase compara"ile cu masa
particulelor .
#+perimentele lui ?utherford au artat cu precizie ,A;A5- c n afar de un mic nucleu
masiv, spa*iul din interiorul atomului este aproape cu desv%rire $ol, rezultat care fusese o"*inut
i de 6enard. #+perimentele constau n "om"ardarea unei foi*e metalice cu particulele emise de
o surs radioactiv ,fi$ura 5.(-. Particulele traverseaz foi*a de apro+imativ A m $rosime i sunt
deviate n toate direc*iile. =e constat c aproape toate trec prin foi* cu o foarte mic pierdere de
ener$ie. De fapt maMoritatea sunt %site a fi deviate de la direcia inial cu mai puin de un
%rad! 7)teva din ele sufer totui devieri mai mari# una din CD
1
fiind mprtiate la BD
D
sau mai
mult! <aptul c particulele trec direct prin foi* nseamn c ele trec i prin atomi. De aceea ele
vor fi deviate de cmpul electric datorat sarcinilor din interiorul atomilor.

i,u+a ..0
= ne amintim c modelul /homson al atomilor const ntr-o sfer de sarcin pozitiv de
apro+imativ A0
-A0
m, cu electronii distri"ui*i n ea. Aceste sfere sunt una l%n$ alta, deci cum sfera
are A0
-6
m $rosime, particulele vor trece prin apro+imativ A0
(
atomi. De aceea, devierea final
va fi suma devierilor n fiecare atom. Asestea nu vor fi totdeauna n acelai sens. Desi$ur, n
$eneral, numrul devierilor va fi apro+imativ acelai n toate direc*iile. De aceea pro"lema va fi
una de ciocniri multiple i noi va tre"ui s $sim un mod de estimare a un$hiului mediu de
mprtiere i din aceasta, a mprtierii medii.
/re"uie s su"liniem c vom avea nevoie doar de estimarea apro+imativ a mrimilor
implicate, pe care calculele ne conduc la o formul ce poate fi apro+imat n termeni de parametrii
msura"ili. Aceasta este caracteristic fenimenelor multiple, unde fiecare eveniment este de natur
1=
asemntoare. ?ezultatul final este totdeauna dominat de pro"a"ilitatea statistic a modului n
care evenimentele se com"in.
>om face n continuare o estimare foarte crud a devierii ntr-o sin$ur ciocnire aa cum se
ilustrez n fi$urile urmtoare.
i,u+a ..1.
G deviere mic produs de un sin$ur atom este e$al cu pMp unde p este impulsul incident,iar p
este varia*ia transversal de impuls caracterizat de for*a < dintre particulele i atom, ce
ac*ioneaz n timpul t c%t acestea traverseaz atomul. Atunci cum
?
p
t

rezultp
p
? t
p
<or*a < este de ordinul
'
1
'
D
'
;e
9
. /impul de traversare al atomului este de ordinul ?Mv. Atunci
avem

'
1
'
1 1
'
D
'
D
'
'
D
;e
9vP
;e
mv 9
;e
H9
,5.A-
unde m i J sunt masa i ener$ia cinetic a particulelor incidente, 9e sarcina sa, iar We-sarcina
nucleului.
#ner$ia particulelor se msoar de o"icei n e> i n cazul particulelor este de ordinul
8e>. De aceea dac n ecua*ia ,5.A- punem WL)0, ?LA0
-A0
m i JL5 8e> ,A8e>LA,6.A0
-A5
E-
vom $si!


' CD
1
radiani
:nd vom com"ina un numr mare de asemenea devieri ce au loc nt%mpltor n trei
dimensiuni, pentru pro"a"ilitatea P()d de mprtiere ntre un un$hi i Jd# vom a7un$e
la urmtoarea e+presie!
P d e d , -

C
'
'
'
'
'
'


,5.9-
unde

'
este un$hiul ptratic mediu de mpr*tiere ce este le$at de un$hiul de deviere datorat
unui sin$ur atom prin e+presia!
1>

' '
$
,5.5-
?utherford i cola"oratorii si Gei$er i 8arsden au verificat aceste rezultate n cazul
mprtierii particulelor pe nuclee de aur, prin o"servarea scintilaiilor produse de aceste
particule pe un ecran de sulfur de zinc. #i au $sit c ntre 0
0
i 5
0
numrul de particule
mprtiate verific formula ,5.9- cu o valoare pentru

' D
C
. Aceasta implic o deviere pe
atom de ordinul A,5.A0
-(
radiani pe ciocnire. Astfel n aceast re$iune verificarea formulei este
e+celent. :um s-a mai precizat ns, apro+imativ A din A0
(
particule sufer devieri de ;0
0
sau
mai mari.
Dei formulele de mai sus nu sunt e+acte pentru un$hiuri mari, ele pot fi folosite totui
pentru a estima pro"a"ilitatea pentru ca o deviere mare s ai" loc. Dac n formula de mai sus
punem

' D
C
, vom $si c pro"a"ilitatea de mprtiere la un$hiuri mai mari dec%t 5
0
este de
5,).A0
-6
, iar pentru un$hiri mai mari dec%t ;0
0
este de 9.A0
-99
. De aceea vom a7un$e la concluzia c
mprtierile de laun$hiuri mici pot fi e+plicate de modelul /homson, dar nu i mprtierile de la
un$hiuri mari.
8ici modificri ale modelului /homson nu pot fi fcute. Dac spre e+emplu se micoreaz
dimensiunea sarcinii pozitive ?, din ecua*ia ,5.A- pentru se poate o"serva c un$hiul de
mprtiere pentru o sin$ur ciocnire crete, dar radicalul un$hiului ptratic mediu de mprtiere
este
$
, unde . este numrul atomilor prin care trec particulele . /otui reducerea razei ?
va lsa spa*ii ntre sarcinile pozitive. Pro"a"ilitatea ca o particul s trec printr-un atom este
evident propor*ional cu aria acesteia. De aceea
$ 9
. :um este invers propor*ional cu ?,
a7un$em la concluzia c
$
nu depinde de ?, ca de altfel i

'
. Astfel a7un$em la concluCia
c ciocnirile multiple nu pot produce niciodat devierile mari o"servate. Dar
$
este constant
numai dac . \\ A. Pentru dimensiuni foarte mici ale lui ? putem ave ans o sin$ur mprtiere,
ceea ce ar putea e+plica un$hiurile foarte mari de mprtiere. Pentru ca aseasta s fie peste ;0
0
tre"uie ca ? n ecua*ia ,5.A- s fie de apro+imativ A0
-A(
m. /oate metodele de estimare a
dimensiunilor atomilor conduc ns la dimensiuni de ordinul A0
-A0
m. #ste clar c este necesar alt
model dec%t al lui /homson.
1.10..St+u%u+a (u%l#a+A a ato'ului
#+isten*a unor cazuri de mprtiere la un$hiuri mari a condus la ideea c sarcina pozitiv
din atom tre"uie s fie concentrat ntr-o re$iune e+trem de mic a acestuia. Pro"a"ilitatea
mprtierii la un$hiuri mari prin ciocniri succesive ,aa numita mprtiere multipl- este e+clus
datorit $rosimii mici a foi*ei metalice. De asemenea, influen*a electronilor este ne$li7a"il.
?ezult c aproape toat masa atomului tre"uie s fie concentrat n centrul atomului, ca i
sarcina electric pozitiv.
?utherford a analizat n detaliu fenomenul de mprtiere, folosind le$ile mecanicii clasice
i teoria clasic a electricit*ii, calcul%nd distri"u*ia un$hiular ce permite evaluarea numrului de
particule deviate la un un$hi dat, ceea ce face posi"il compara*ia cu e+perimentul. 2mprtierea
se datoreaz for*ei coulom"iene de repulsie dintre particula ncrcat pozitiv i nucleul ncrcat
tot pozitiv. De asemenea, calculul presupunea numai mprtierea pe atomi $rei, ceea ce face
accepta"il ipoteza c pe durata ciocnirii, nucleul rm%ne fi+at n spa*iu. =-a presupus, de
asemenea, c particula nu penetreaz n re$iunea nuclear, particula i nucleul ,considerate
1A
punctiforme- action%nd ca sarcini punctiforme. 2n sf%rit, calculul este nerelativist, deoarece
v

c C 'D
.
/raiectoria particulei n procesul de DciocnireD este o ramur de hiper"ol, ntr-unul din
focarele acesteia afl%ndu-se nucleul ,vezi Ane+a 9 i fi$ura 5.5-.
i,u+a ..6 *raiectoria +iper(olic a particulei N a si ( sunt semiaxele# iar ( este
distanta dintre centrul O i focarul P# adic excentricitatea liniar a +iper(olei!
= notm cu ? distan*a dintre nucleul S i v%rful hiper"olei1 atunci
R + ( c o s ) 1
=e vede c

b
s i n
deci,
R
b
b c t g
+

( c o s )
s i n
1
2

,5.(-
=emia+a (, adic distan*a dintre nucleu i asimptota hiper"olei, se numete parametru de
ciocnire1 n a"sen*a respin$erii, traiectoria particulei ar fi tocmai aceast asimptot. 2n primul
r%nd vom cuta o rela*ie ntre parametrul de ciocnire ( i un$hiul de deviere .

1B
i,u+a ..5 . *raiectoria +iper(olic! 8e vd coordonatele polare r si Q !
Parametrii ( i D determin complet traiectoria, n particular un$hiul de mprtiere ,i
distan*a minim fa* denucleu, ?. =e vede c
2
>om aplica particulei

le$ile de conservare. = utilizm mai nt%i le$ea conservrii


ener$iei! suma ener$iilor cinetic i poten*ial este constant. 6a distan*e foarte mari de nucleu,
particula are numai ener$ie cinetic1 fie
v

viteza acesteia. #$al%nd aceast ener$ie cu ener$ia


total din momentul c%nd particula

trece prin v%rful hiper"olei, o"*inem!


1
2
1
2
1
4
2
0
2
0
2
2
m v m v
z Z e
R
m v

+

:
1
2

.otm
D
z Z e
m v

2
4
2
0
2

,5.5-
mrime care se dovedete a fi distan*a minim de apropiere de nucleu n cazul ciocnirii frontale,
adic
1
2 4
2
2
0
m v
z Z e
D( b = 0 ) ,5.6-
Atunci,
1
0
2
2
+

v
v
D
R

sau
4D
1
2
0
2
2
+

v
v
D
b
t g

8ai departe, n virtutea le$ii conservrii momentului cinetic, avem
m v b m v R


0
sau
v
v
b
R
t g
t g
D
b
t g
b
D
t g
0
2
1
2 2
2 2

Dar
2
sau2 2
Deci
b
D
c t g
2 2

,5.'-
2n calculele de mai sus am considerat centrul mprtietor ,nucleul- fi+, adic av%nd o
mas infinit de mare n compata*ie cu masa particulei . Aceasta este echivalent cu a considera n
calculele de mai sus, sau n Ane+a 9 c s-a lucrat n sistemul centrului de mas. 6e$tura dintre
un$hiul de mprtiere din sistemul la"oratorului 6 i din sistemul centrului de mas : este!
ct% ct%
3
3

+ cosec ,5.)-
2n cazul de fa* se studiaz mprtierea particulelor pe nucleele $rele de Au ,8LA;' u.a.m.-. 2n
acest caz!
3
3

D D' ,
i se poate ne$li7a ntrUo "un apro+ima*ie diferen*a dintre sistemul 6 i sistemul :, consider%nd
apro+imativ vala"ile i n sistemul 6, rezultatele ri$uros deduse n sistemul :. Gri de c%te ori
aceast ipotez nu poate fi fcut, transcrierea rezultatelor n sistemul 6 este dificil i duce la
e+presii complicate. 2n cele ce urmeaz vom considera c ea este ndeplinit, echival%nd cu a
considera

4C
?ela*ia ,5.'- d un$hiul de deviere n func*ie de parametrul de ciocnire. Acum este uor de
calculat c%te particule dintr-un fascicul incident sunt deviate cu un anumit un$hi. Din fi$ura ,5.'-
vedem c la mprtierea unei particule de ctre un sin$ur nucleu, dac parametrul de ciocnire ia
valori n domeniul [", " U d"[, atunci un$hiul de mprtiere ia valori n domeniul [, U d[!
i,u+a ..7
=e o"serv c " i variaz n sens invers ,cresterea lui " determin scderea un$hiului de
mprtire -. = considerm un sin$ur nucleu-*int aflat n calea unui fascicul de particule . >or
suferi mprtieri cu un$hiuri cuprinse ntre i Jd toate particulele care str"at aria inelului
de raz interioar " i raza e+terioara "Ud", trasat n 7urul a+ei ce trece prin nucleu i are direc*ia
fasciculului ini*ial. Aria inelului este
d b d b 2 ,5.;-
<ie o foit de arie 8, av%nd densitatea superficial de nuclee n N S
S S
, unde N
S
este
numrul de nuclee de pe suprafa*. /rasm c%te un inel de raze " i "Ud" n 7urul fiecaruia dintre
nucleele de pe suprafa*a *intei ,fi$ura 5.;-
>or fi mprtiate su" un$hiuri cuprinse ntre i Ud toate particulele care vor trece prin inele
de raze " si "Ud", centrate pe nucleele *intei. Pro"a"ilitatea ca o particula s treac printr-unul din
astfel de inele ,este vor"a de trecerea prin coroana circular dintre cercurile de raze " i "Ud"-,
P,"-d", este e$al cu aria totala a inelelor, DvazutD de particula imprtiat la aria total a
foi*ei!

P b
N b d b
S
n b d b
S
S
( ) d b


2
2


Presupunem c foi*a este destul de su"*ire pentru a putea i$nora suprapunerea inelelor .
Procesul implic o sin$ur mprtiere.
4'
i,u+a ..8. Rnelem c sunt mult mai multe inele dec)t cele trasate i inelele sunt mult mai
mici dec)t cele din aceast fi%ur!
Din relatia
b
D
c t g
2 2rezult
d b
D
b d b
D
P b n D
S

_
,


2
1
2
2
8
2
2
1 6
2
2
3
2
2
d b
s i n
= -
D
d
d
s i n
d b = -
8
d
s i n
2
2
4
4

c o s
s i n
s i n
( )
s i n
Dar -P,"- d" este chiar pro"a"ilitatea ca particulele incidente s fie mprtiate n intervalul
un$hiular i Ud. =emnul minus provine din faptul c o descrestere a lui ", fie -d", corespunde
la o cretere a lui la Ud . Dac . este numrul de particule incidente pe foi* i .,- d este
numrul particulelor mprtiate n intervalul un$hiular i Ud, atunci
N
N
P b n D
S
( )
( )
s i n

d
d b = -
8
d
s i n
4
0
2
2


2ns
D
z Z e
m v

2
4
2
0
2


deci,
4.
N N
z Z e
m v
( )
s i n
s i n


d = n
d
S 0
0
2
2
2
4
1
4 2
2
2

_
,

,5.A0-

Aceasta este formula de mprtiere 9ut+erford! Adesea, aceast formul este e+primat n
func*ie de sec*iunea eficace diferen*ial dMd. Aceast cantitate este definit astfel nc%t numrul
d. de particule mprtiate n un$hiul solid d la un$hiul de mprtiere este
d N
d
d
N n
S


0
d
dac .
0
particule sunt incidente pe o *int tip foi* ce con*ine n
S
nuclee pe unitatea de suprafa*.
Aceast defini*ie este analo$ defini*iei sec*iunii eficace introdus mai nainte.
N N n
S

0
Nn$hiul solid este definit ca raportul dintre elementul de suprafa* i ptratul razei
,fi$ura 5.A0-.
i,u+a ..1?.
2n cazul e+perientelor ?utherford, mprtierea este simetric n raport cu direc*ia
fasciculului incident. Dup cum se vede din fi$ura 5.A0,
d
r r d
r

2
2
2


( s i n ) ( )
s i n d
41
<olosind aceasta e+presie n formula de mprtiere ?utherford i scriind
d N N ( ) d
o"*inem
d N n N
z Z e
m v
d
S

_
,

0
0
2
2
2
4
1
4 2
2

s i n

:ompar%nd cu defini*ia, o"*inem
d
d
z Z e
m v

_
,

1
4 2
1
2
0
2
2
2
4
s i n
,5.AA-

adic seciunea eficace diferenial de mprtiere 9ut+erford .
2n $eneral, concordan*a dintre formul i rezultatele e+perimentale este e+trem de "un.
?utherford, mpreun cu fotii si studenti, Gei$er i 8arsden au efectuat e+perimente de testare
detaliate, cu urmatoarele rezultate!
A- Dependen*a un$hiular a fost testat utiliz%nd foi*e de Au i A$ la un$hiuri cuprinse
ntre 5
0
i A50
0
. Dei $()d variaz n acest domeniu cu 5 ordine de mrime, rezultatele
e+perimentale pstreaza propor*ionalitatea cu distri"u*ia un$hiular teoretic cu o eroare de
numai cteva procente.
9- Dependen*a de ener$ia cinetic a particulelor a fost confirmat e+perimental, utiliz%nd
mai multe surse radioactive, raportul dintre ener$ia cinetic ma+im i ener$ia cinetic minim
fiind de apro+imativ 5.
5- /eoria prezice c .,-d tre"uie s fie proportional cu ,We-
9
, ptratul sarcinii nucleare.
Deoarece sarcina i masa particulelor sunt cunoscute, iar ener$ia cinetic poate fi
determinat din e+perien*e de deviere, formula ?utherford poate fi folosit pentru a o"*ine sarcina
We a nucleului. #+perien*e precise efectuate de :hadOicK n A;90 au permis msurarea direct,
pentru prima dat, a sarcinii pozitive a nucleului. De e+emplu, :hadOicK a o"*inut urmatoarele
valori pentru W !
Pt A$ :u
'',( (6,5 9;,5
n timp ce, conform ta"elului periodic
') (' 9;
#+celenta concordan* dintre cele dou $rupuri de cifre confirm ipoteza fundamental c
sarcin nucleului i numrul atomic coincid.
44
(- #+perimente de tip ?utherford sunt capa"ile s dea mrimea nucleului. =-au o"servat
neconcordan*e nsemnate ntre teorie i e+periment numai n cazul ciocnirilor aproape centrale
,devia*ii de aproape A)0
0
- cu atomii uori. .econcordan*a se men*ine i dup efectuarea
corec*iilor privind reculul nucleului-*int, deoarece n cazul atomilor uori nu mai este vala"il
ipoteza masei nucleului-*int mult mai mare dec%t masa particulelor .
Atomii uori, av%nd sarcina nucleului mic, permit particulei s se apropie foarte mult
de nucleu. 6a distan*e foarte mici ntre particula i nucleul-*int i fac sim*it prezen*a, alturi
de for*ele electrostatice, for*ele de natur nuclear. Prezentm datele e+perimentale o"*inute de
$rupul lui ?utherford la mprtierea aproape centrala a particulelor de diferite ener$ii pe o *int
de Al ,vezi fi$ura 5.AA-.
i,u+a ..11
Pe a"scis avem distanta minim dintre particula i nucleul-*int la ciocnirea frontal,
calculat cu formula
R
z Z e
v
1 8 0
0
2
2
1
4
2

_
,unde
3 m
3 m
+

este masa redus a sistemului.


Pe ordonat avem raportul dintre numrul de particule mprtiate i o"servate
e+perimental i numrul prezis de teoria ?utherford ,corectat pentru masa finit a nucleului-*int-.
?aza nuclear poate fi definit ca valoarea 9
CAD
la care se o"serv a"ateri de la teoria ?utherford.
Datele nucleare din $rafic arat c raza nucleului de Al este ! m CD r
C1
Al

1.10.0'p+ACti#+il# 9# la u(,&iu+i 'i%i


4=
=e poate remarca c la un$hiuri de mprtiere foarte mici, pro"a"ilitatea de mprtiere
devine mai mare dec%t i desi$ur tinde la infinit c%nd tinde la zero ,vezi rela*ia 5.A0-. Desi$ur
acest lucru este un nonsens i contrazice e+perimenul. 8otivul este c la un$hiuri foarte mici sunt
violate am"ele presupuneri fcute i anume c s-a ne$li7at prezena electronilor i c avem de
aface cu o sin$ur ciocnire.
#fectul prezen*ei electronilor ,nafara faptului c ei cauzeaz ciocniri multiple- este acela
c ei ecraneaz nucleul astfel nc%t particulele nu simt c%mpul coulom"ian al ntre$ului nucleu.
Dei nu se cunoate distri"u*ia electronilor din 7urul nucleului, se tie c dimensiunea atomului
este de A0
-A0
m i cum atomii sunt neutrii, ecranarea la aceast poate fi total. 2n acest caz,
particulele cu un parametru de ciocnire mai mare dec%t dimensiunea atomului nu vor fi
mprtiate. Dac numrul de atomi pe unitatea de arie a suprafe*ei *intei mprtietoare este mic,
atunci pro"a"ilitatea de mprtiere este mai mic dec%t unu. Acest lucru poate apare n *inte
$azoase de un centimetru $rosime la A0
-9
tor care con*in (.A0
A(
atomi pe cm
9
de suprafa*.
2n caz c num,rul de atomi de pe unitatea de suprafa* este mai mare i parametrul de
ciocnire este foarte mare, avem de aface cu cioniri multiple. 2n aceast situa*ie, pro"a"ilitatea
total de mpr*tiere numai este e$al cu cea corespunztoare unei sin$ure mprtieri. De aceea
pentru foi*e metalice su"*iri, distri"u*ia particulelor mprtiate variz de la distri"u*ia
?utherford la un$hiuri mari, la o distri"u*ie o distri"u*ie de mprtieri multiple la un$hiuri mici,
n aa fel nc%t pro"a"ilitatea total de mprtiere este e$al sau mai mic dec%t A.
1.11MODELUL PLANETAR AL ATOMULUI
=tudiile de mprtiere a particulelor pe foi*e metalice su"*iri i-au permis lui ?utherford
s ela"oreze un model al atomului. :onform acestui model, atomul este format dintr-un nucleu
ncrcat pozitiv cu sarcina U;e i de dimensiuni de ordinul CD
0C1
m. 2n acest nucleu este
concentrat aproape toat masa atomului. 2n 7urul nucleului se $sesc ; electroni, ce neutralizeaz
din punct de vedere electric atomul ca un ntre$. Pentru a asi$ura sta"ilitatea acestui ansam"lu de
sarcini pozitive i ne$ative s-a presupus c electronii e+ecut micri de rota*ie pe or"ite nchise n
7urul nucleului, asemenea micrii planetelor n 7urul =oarelui. =-a a7uns astfel la ela"orarea
modelului planetar al atomului, model care prea a"solut corect n cadrul mecanicii clasice.
<ormula lui ?utherford permite, n pricipiu, determinarea sarcinii nucleului. Acest lucru a
fost realizat de ctre :hadOicK. 2n formului lui ?utherford intervin mrimi cunoscute ,n, ", e- sau
mrimi accesi"ile msurtorilor e+perimentale ,

m ,
9
v

-. =in$ura dificultate const n


determinarea cu aceeai instala*ie a numrului de particule din fasciculul ini*ial i a numrului
de particule mprtiate su" un$hiul Z$ i respectiv,
( ) d$
[. 2n e+perimente anterioare,
deoarece aceste dou mrimi difer foarte mult, erau msurate cu instala*ii diferite, fapt ce
introducea erori mari. :hadOicK a aran7at n aa fel e+perimentul nc%t $ i ( ) d$ au putut fi
msurate cu acelai dispozitiv e+perimental. =istemul e+perimental este prezentat n fi$ura 5.A9.
4>
i,u+a ..12
<oi*a mprtietoare are forma unui inel AAT, preparatul radioactiv = i ecranul fluorescent
de sulfur de zinc # fiind aezate la aceeai distan* r de AAT. =e determin numrul particulelor
mpr*tiate su" un un$hi , care pentru simplificarea calculelor este ales astfel nc%t s fie du"lul
un$hiului format de a+a =# cu direc*ia razelor care pleac din = spre foi*. 2n interiorul inelului
AAT este aezat un ecran netransparent pentru particulele . 2n acest aran7ament e+perimental se
determin numrul d. de particule mprtiate de ctre foi*a AAT. Acoperind acum cu un ecran
netransparent inelul AAT i ndeprt%nd ecranul central, se putea determina numrul de particule
din fascicolul incident .. Deoarece numrul lor era prea mare pentru a fi msurat direct, s-a aezat
n fa*a ecranului # un disc rotitor cu o mic deschidre care micora n mod corespunztor numrul
de particule ce a7un$eau pe ecran.
Astfel, s-a sta"ilit c sarcina nucleului are valoarea ;e, unde ; coincide cu numrul de
ordine din ta"loul lui 8endeleev. :u acest prile7, numrul de ordine a primit o interpretare fizic,
fiind e$al cu sarcina nuclear i cu numrul de electroni din atom.
6a o analiz mai amnun*it a modelului planetar se constat c el este incompati"il cu
le$ile fizicii clasice. :onform mecanicii clasice, sistemul format din nucleu i electroni nu poate fi
n echili"ru dec%t cu condi*ia ca electronii s se roteasc n 7urul nucleului pe or"ite "ine
determinate. Din puctul de vedere al electrodinamicii clasice un asemenea sistem este insta"il,
deoarece n acest caz electronii ar avea o accelera*ie constant ,accelera*ia centripet- i ar radia
ener$ie electroma$netic de spectru continuu, fapt ce ar micora ener$ia mecanic a electronilor.
Acetia se vor mica n spiral p%n ar cdea pe nucleu. 2ntr-un timp de
1 0
1 2
s, atomul ar colapsa
a7un$%nd la dimensiunea nucleului. Aceast insta"ilitate atomic contrazice ns faptele
e+perimentale care demonstreaz sta"ilitatea materiei, format din atomi i molecule. 8ai mult,
spectrul continuu al radia*iei emise n acest proces este n discordan* cu spectrele discrete
o"servate.
:oncluzia este c modelul planetar ela"orat de ?utherford nu se supune le$ilor fizicii
clasice i c tre"uie cutate le$i noi care s descrie fenomenele la scar microscopic.
4A
Capitolul 0
FOTONII
1.12Ra9ia)ia t#+'i%A
1.12.1I(t+o9u%#+#
?adia*ia emis de un corp ca urmare a nclzirii lui este numit radiaie termic. = ne
ima$inm o incint ai crei pere*i sunt nclzi*i, printr-un mi7loc oarecare, p%n la o anumit
temperatur /. Pere*ii nclzi*i emit ener$ie de la unul la altul su" form de radia*ie termic,
astfel nc%t n interiorul incintei apare un c%mp de radia*ie. Acest c%mp electroma$netic se poate
caracteriza prin densitatea de ener$ie


"
H
u
care, la echili"ru, este aceeai n orice punct din interiorul incintei1 s descompunem radia*ia n
componentele sale spectrale i s notm cu
u

densitatea spectral de ener$ie a componentelor


radia*iei ale cror frecven*e sunt cuprinse n intervalul dintre i Ud

d
dH
"
C
u
2n felul acesta, functia
u

se e+tinde peste toate frecven*ele, de la zero la infinit i descrie
un spectru continuu. #misia unui spectru continuu este proprie materiei n stare condensat ,solid
sau lichid-, descris de un numr infinit de sisteme care vi"reaz cu cele mai diferite frecven*e.
=pectrele discrete, de linii, caracterizeaz atomii individuali n $aze rarefiate.
#+ist o l#,# a lui Ei+%&o-- ,A)5;- care afirm c pentru radiaia termic# raportul
dintre puterea de emisie i puterea de a(sor(ie ale unui corp depinde numai de temperatura
corpului# nu i de natura sa 1 altfel nu ar putea e+ista un echili"ru radiativ ntr-o cavitate care
con*ine su"stan*e de diferite feluri.
Prin puterea de emisie G(*) se n*ele$e ener$ia emis de un corp n unitatea de timp prin
unitatea de suprafa*, iar prin puterea de a(sor(ie se n*ele$e frac*iunea pe care o a"soar"e un
corp din ener$ia care cade pe o unitate din suprafa*a sa, n unitatea de timp. #+primarea
matematic a puterii de emisie este

G *
8
dH
dt
, -
A
4B
2ntre puterea de emisie i densitatea de ener$ie avem o rela*ie simpl

G *
c
u * , - , -
1
unde c este viteza luminii n vid.
2n $eneral vor"ind, forma detaliat a spectrului radia*iei termice emis de un corp
fier"inte depinde ntruc%tva de compozi*ia corpului. /otui, e+perien*a arat c e+ist o clas de
corpuri fier"in*i care emit spectre termice cu un caracter universal.
Astfel, Jien ,A);5- a introdus notiunea de corp ne%ru. :e este corpul ne$ru H =e
definete ca fiind un corp care este capa"il s a"soar" inte$ral radia*ia luminoas care cade pe
el. :el mai "un mod de a-l realiza const n a sco"i o cavitate ntr-un "loc de material, a acoperi
peretele acesteia cu ne$ru de fum i de a nu lsa s comunice cu e+teriorul dec%t printr-un mic
orificiu ,fi$ura (.A-.
i,u+a 0.1.
:%nd se trimite ntr-o astfel de incint un fascicul luminos prin orificiu, nu iese din
aceasta dec%t o frac*iune infim din ener$ia incident, ca urmare a a"sor"*iei cvasi-complete
dup reflectri succesive pe suprafa*a interioar. Aceast incint, nclzit, devine
incandescent i emite prin orificiu o lumina izotrop care are o intensitate i o reparti*ie
spectral care depind numai de temperatura / a incintei i nicidecum de natura pere*ilor ei. Din
acest motiv, radia*ia corpului ne$ru este denumit radiaie de ec+ili(ru termodinamic. Nn
cuptor incandescent, emi*%nd lumin printr-o mic deschidere, rspunde n mod practic
defini*iei corpului ne$ru.
?m%n%nd n cadrul termodinamicii, putem enun*a dou le$i referitoare la modul n
care radia*ia corpului ne$ru depinde de temperatura.
L#,#a St#-a( ,A)';- 0 :olt$'a((
F
,A))(- afirm c puterea de emisie este
proporional cu puterea a patra a temperaturii corpului radiantN cu c)t un corp este mai
fier(inte# cu at)t radia- mai mult. ?ela*ia corespunzatoare este
I ( ) T T
4

*

F
6udOi$ Boltzmann ,A)((-A;06-, fizician teoretician austriac, i-a fcut studiile universitare la 6inz i
>iena. 6a 95 de ani a fost numit asistent la &nstitutul de fizic din >iena. 8ai t%rziu devine profesor la Graz,
apoi la 8unich i n final, napoi la >iena. Prima lui pu"lica*ie trateaz le$ea a doua a termodinamicii, urmat
fiind de numeroase lucrri asupra micrii moleculare, v%scozit*ii i difuziei $azelor, asupra teoriei
electroma$netice a lui 8a+Oell, asupra e+perimentelor de electricitate ale lui 0ertz i asupra radia*iei corpului
ne$ru.
=D
unde

5 6 6 9 7 1 0
8
, W m K , constanta =tefan - Boltzmann-.
Nrmtorul pas a fost fcut Jien
]]
1 el a descoperit l#,#a 9# 9#pla*a+# ,A);5- care i
poart numele i care afirm c distri(uia spectral a densitii de ener%ie este dat de o
ecuaie de forma
u ?
*

_
,

.
unde < este o func*ie care depinde numai de raportul dintre frecven* i temperatur i a crei
form e+plicit nu poate fi determinat prin metode termodinamice.
Aceste le$i pot fi demonstrate dac se consider radia*ia termic drept fluidul de lucru
dintr-o main termic. :%mpul radiativ, av%nd un impuls, e+ercit o presiune asupra unui piston
mo"il cu suprafa*a perfect reflecttoare, efectu%nd un lucru mecanic. Datorit efectului Doppler
care se produce ca urmare a micrii pistonului-o$lind, frecven*a radia*iei se modific i, odat
cu ea , ener$ia total a radia*iei.
=e poate demonstra c le$ea lui Jien include i le$ea =tefan-Boltzmann1 pentru a o
deduce pe aceasta din uma, inte$rm densitatea spectral
u

peste tot spectrul!,
_D
.
D
d
*
?
1
c
d u
1
c
u
1
c
G
Pun%nd x K S* i pe x ca noua varia"il de inte$rare,
I T T
c
x F x d x T ( ) ( )

4 3
0
4
4

8otivul pentru care le$ea lui Jien se numete le$ea de deplasare este urmtorul! s-a
constatat e+perimental c intensitatea radia*iei unui corp incandescent variaz n func*ie de
lun$imea de und ca una din cur"ele din fi$ura (.9 , Jien -A);5, 6ummer i Prin$sheim -
A);;-. 2n re$iunea lun$imilor de und foarte mici, ca i n re$iunea lun$imilor de und foarte
mari, intensitatea este e+trem de mic1 ea prezint o valoare ma+im pentru o anumit lun$ime
de und
max
. Dac modificm temperatura corpului radiant, se modific i $raficul intensit*ii1
n particular, se deplaseaz i pozi*ia ma+imului. 2n felul acesta s-a constatat e+perimental c
produsul dintre temperatur i lun$imea de und corespunzatoare ma+imului de intensitate este
constant, adic

m a x
T b
unde "L0,9);') cm.S.
]

]]
Jilhelm Jien ,A)6(-A;9)-, fizician $erman, cunoscut mai ales pentru importante descoperiri privind razele
catodice, razele canal i radia*ia lumonoas. A primit premiul .o"el n fizic n A;AA pentru descoperirea le$ii de
deplasare din teoria radia*iei termice.
=C
i,u+a 0.2.
Aceast rela*ie rezult imediat din le$ea lui Jien. P%n acum ne-am referit la distri"u*ia
ener$iei ca la o func*ie de frecventa # u

reprezent%nd ener$ia radia*iei emise n intervalul de
frecventa [# Jd ] i n unitatea de volum1 le$ea de deplasare se refer la o reprezentare $rafic
ce prezint distri"u*ia intensit*ii n functie de 1 prin urmareB u

reprezint densitatea ener$etic


emis n intervalul de lun$ime de und [, Ud]. /recerea de la u

la u

este simpl. #vident,
din considerente de conservare a ener$iei, tre"uie s avem
u d u d


i, deoarece Lc,
rela*ia dintre d i d este
d d

Deci, distri"u*ia spectral a ener$iei n func*ie de lun$imea de und va avea forma


u
c
F
c
T

_
,

4
5
Acum se poate $si le$ea de deplasare, calcul%nd lun$imea de und pentru care
u

este ma+im.
Pun%nd condi*ia de ma+im
du d

D
, se o"*ine o ecua*ie cu o sin$ur varia"il c * M a crei
solu*ie are forma *Kconst! >aloarea constantei nu poate fi determinat dac nu se cunoate
forma e+plicit a func*iei ?. /ermodinamica sin$ur nu poate spune nimic despre aceast
func*ie1 pentru a o determina tre"uie s recur$em la un model concret. Din considerente
termodinamice rezult c forma le$ii, determinat de ?, nu poate s depind de model.
='
1.12.2T#o+ia %la*i%A a +a9ia)i#i %o+pului (#,+u
Pe "aza unor presupuneri privind emisia i a"sor"*ia luminii, Jien a reuit n A);6 s
deduc o rela*ie cantitativ pentru densitatea spectral!
u * a e
(
*

, -

.
unde a i ( sunt constante. Aceast formul prezint o concordan*a destul de sla" cu
e+perimentul, fiind vala"il numai la frecven*e nalte.
6a nceputul anului A;00, ?aClei$h i Eeans efectueaz un calcul al densit*ii de ener$ie
a radia*iei corpului ne$ru care scoate n eviden*a un conflict serios dintre fizica clasic i
rezultatele e+perimentale. Pentru a urmri etapele teoriei ?aClei$h-Eeans, considerm o cavitate
cu pere*i metalici, nclzit uniform la temperatura /. Pere*ii emit radia*ie electroma$netic n
domeniul termic de frecven*e. Aceasta se nt%mpl din cauza micrilor accelerate ale
electronilor n pere*ii metalici, ca urmare a a$ita*iei termice. /otui, nu este necesar s studiem n
detaliu comportarea electronilor. 2n schim", ne focalizm aten*ia asupra comportrii undelor
electroma$netice n interiorul cavit*ii. 8ai nt%i, ?aClei$h i Eeans au aplicat teoria
electroma$netic clasic pentru a arta c radia*ia din cavitate tre"uie s e+iste su" forma
undelor sta*ionare cu noduri pe suprafe*ele metalice. :onsiderm, pentru simplificare, c incinta
umplut cu radia*ie electroma$netic are forma unui cu" cu latura a. Atunci, radia*ia reflectat
nainte i napoi ntre pere*i poate fi analizat prin intermediul celor trei componente, de-a lun$ul
celor trei direc*ii reciproc perpendiculare, definite de muchiile cavit*ii.
Analizm pro"lema sta"ilirii numrului undelor sta*ionare cu noduri pe suprafe*ele
cavit*ii, ale cror lun$imi de und sunt cuprinse n intervalul i Jd, corespunztor
intervalului de frecven* i Jd . >om trata mai nt%i componenta x! considerm cazul
simplificat al unei Dcavit*i unidimensionaleD de lun$ime a. :%mpul electric pentru undele
sta*ionare electroma$netice unidimensionale poate fi descris de func*ia
E x t E
x
t ( , ) s i n s i n ( )

_
,

0
2
2


Pentru a satisface cerin*a ca undele s ai" noduri pe am"ele capete ale cavit*ii uni-
dimensionale, ale$em ori$inea a+ei x la un capt al cavit*ii i cerem ca

n a (

2
n = 1 , 2 , 3 , . . . )
Aceast condi*ie determin un set de valori permise pentru . Pentru aceste valori, confi$ura*ia
amplitudinilor undelor stationare arat ca n fi$ura (.5.
=.
i,u+a 0...
<recven*ele permise sunt!

cn
a '
(n KC#'#.#!!! )
Putem reprezenta aceste valori permise ale frecven*ei ntr-o dia$ram const%nd dintr-o
a+ pe care desenm un punct pentru fiecare valoare ntrea$ a lui n. Pe astfel de dia$ram,
valoarea frecven*ei permise , corespunz%nd unei valori particulare a lui n este e$al cu cS'a ori
distan*a d de la ori$ine p%n la punctul respectiv , fi$ura (.(-.
i,u+a 0.0.
G astfel de dia$ram este util pentru calcularea numrului de valori permise n
intervalul de frecven* i Ud , pe care l vom numi $(). Pentru a evalua aceast cantitate,
numrm pur i simplu punctele de pe a+a n care cad ntre dou limite ce sunt construite astfel
nc%t s corespund frecven*elor i Ud, respectiv. Deoarece punctele sunt distri"uite uniform
de-a lun$ul a+ei n, este clar c numrul de puncte ce cad ntre cele dou limite va fi proportional
cu d, dar nu va depinde de n. De fapt, este usor de vzut c $() K nQ

0 n

K ('aSc)d. /otui,
tre"uie s-l nmul*im cu 9, deoarece pentru fiecare dintre frecven*ele permise corespund dou
unde aferente celor dou stri posi"ile de polarizare ale undelor electroma$netice. Atunci avem
$
a
c
d , -
(
:alculul de mai sus se e+tinde uor la cazul cavit*ii tridimensionale ,fi$ura (.5-.
=1
i,u+a 0.1. ?recvenele permise ntr0o cavitate cu(ic de latur a sunt determinate de
indicii
n
x
, , n n
, - ce pot lua numai valori ntre%i# po-itive! Pentru claritate# numai c)teva din
mulimea de puncte corespun-)nd seturilor acestor indici sunt artate!
.umrul frecven*elor permise n intervalul i Ud este e$al cu numrul de puncte con*inute
ntre sferele de raze corespunztoare frecven*elor i Ud, respectiv. Acesta va fi propor*ional
cu volumul con*inut ntre cele doua sfere, deoarece punctele sunt uniform distri"uite!
$ n dn
a
c
d
"
c
d
, -

_
,

'
C
A
1
C
1
1
'
A
'
.
'
.
'
unde "Ka
.
este volumul cavit*ii. :u acest rezultat al teoriei clasice a electroma$netismului s-a
calculat ener$ia total medie a acestor unde, c%nd sistemul este n echili"ru termic. Aceast
ener$ie depinde numai de temperatur. =e poate arta acest lucru printr-un calcul simplu, dup
cum urmeaza. :onform teoremei lui Boltzmann, n stare de echili"ru termodinamic, valoarea a
ener$iei oscilatorului apare cu o pro"a"ilitate relativ p,-L: e+p,-MK/-, deci se poate calcula
=4
valoarea medie , mediind peste toate strile cu acest factor de pondere. Pun%nd, pentru
simplificare KCS2*, o"*inem


p d
p d
e d
e d
d
d
e d
d
d
2*
, -
, -
ln
ln
D
D
D
D
D
C C
(le%ea ec+ipartiiei ener%iei)
.umrul undelor sta*ionare din intervalul de frecven*, nmul*it cu ener$ia medie a
undelor i mpr*it la volumul cavit*ii, d ener$ia medie con*inut n unitatea de volum i n
intervalul de frecven* [,Ud], adic mrimea cutat, densitatea ener$etic spectral

u T
N
V d
V d
c V d
k T

( )
( )

8
2
3
sau
u T
c
k T


( )
8
2
3
Aceasta este formula 9a,lei%+0Teans pentru radiaia corpului ne%ru!

= comparm acum rezultatele teoriilor clasice cu datele e+perimentale. <ormula lui
Jien descrie destul de "ine situa*ia pentru frecven*e mari, pe c%nd formula ?aClei$h-Eeans
descrie destul de "ine situa*ia pentru frecven*e mici ,fi$ura (.6-.
.ici una dintre formule nu descrie "ine ntrea$a comportare spectral a emisiei corpului
ne$ru. = considerm formula ?aClei$h-Eeans. #ste evident c aceasta nu este corect, ntruc%t
dependen*a monoton cresctoare a densit*ii spectrale de ener$ie conduce la o densitate inte$ral
,pe ntre$ spectrul de frecvente 0 - infinit!
u u d0
rezultat denumit catastrofa ultraviolet. #+perimental, aceast densitate de ener$ie este finit i
este dat de le$ea =tefan-Boltzmann.
==
i,u+a 0.2.
8ai mult, dac ar fi corect formula ?aClei$h-Eeans, ar tre"ui ca sursele de radia*ie ,dipolii
oscilan*i din pere*ii cavit*ii- s emit p%n c%nd toat ener$ia lor de vi"ra*ie se transfer
c%mpului, temperatura peretelui tinz%nd ctre 0S, ceea ce nu se nt%mpl. 2n stare de echili"ru,
toat ener$ia ar tre"ui s fie con*inut n c%mp. Gri, se poate arta c densitatea ener$iei de
vi"ra*ie ,ener$ie termic- a oscilatorilor din perete este de apro+imativ
CD
C1
ori mai mare dec%t
cea e+istent n c%mpul de radia*ie.
1.12..T#o+ia Pla(%G a +a9ia)i#i
6a A( decem"rie A;00, Profesorul 8a+ PlancK
]
prezenta n fa*a mem"rilor =ociet*ii
Germane de <izic din Berlin o demonstra*ie a le$ii radia*iei corpului ne$ru. Aceast dat poate
fi privit ca ziua de natere a teoriei cuantice.
8area contri"u*ie a lui PlancK a constat n faptul c a n*eles c toate dificult*ile le$ate
de teoria radia*iei pot fi nlturate postul%nd c ener$ia este o varia"il discret care se modific
n por*ii finite, n cuante de ener$ie. <c%nd aceast presupunere radical, PlancK s-a ndeprtat
de fizica clasic. Astfel, a considerat c valorile permise pentru ener$ie sunt
!!! # . # ' # # D
D D D

unde

D
este un interval ener$etic constant ,cuanta de ener$ie-.
*
8a+ PlancK ,A)5)-A;('-, fizician teoretician $erman, a studiat la 8unich i Berlin i i-a dedicat cea mai
mare parte a vie*ii fizicii teoretice, n particular, termodinamicii. A pu"licat multe cr*i despre acest su"iect i este
numit printele teoriei cuantice a radia*iei. Pentru contri"u*iile sale n teoria radia*iei corpului ne$ru i s- a
decernat premiul .o"el pentru fizic n A;A).
=>
Punctul esen*ial n teoria lui PlancK este determinarea ener$iei medii a modurilor de
vi"ratie 1 formal, calculul lui difer de acela efectuat de ?aClei$h i Eeans numai prin
nlocuirea inte$ralelor cu sume, deoarece acum sunt posi"ile numai valorile n
D
,nKD# C# '# !!!-
ale ener$iei, ponderile cu care apar aceste valori individuale fiind date tot de factorul Boltzmann.
Deci, valoarea medie va fi
D
D
D
D
D
D
D
D
e C
e
e C
C
ln
d
d
0 K
e ln
d
d
e
e n
e
e n
D
D n
n
D n
n
D n
n
D
D n
2*
n
D n
2*
n
D


sau
C e
2*
D
D


Prin nlocuirea acestei e+presii n formula densit*ii spectrale, o"*inem
C e
c
A
u
2*
D
.
'
D

,(.A-
8ai departe, PlancK a n*eles c ener$ia medie a oscilatorilor ,deci i a modurilor de
vi"ra*ie- i implicit

D
sunt func*ii de frecven*, afirma*ie care ncalc le$ea echiparti*iei ener$iei
din fizica clasic.
Pentru ca formula ,(.A- s fie compati"il cu le$ea de deplasare a lui Jien, care, fiind
dedus numai din considerente termodinamice, este si$ur vala"il, PlancK a artat c

D
tre"uie
s ai" forma

D
+

n care + este o constanta de proportionalitate.
PlancK a $sit valoarea constantei + cut%nd cea mai "un fitare a datelor e+perimentale
cu teoria sa. >aloarea o"*inut pe aceasta cale de ctre PlancK, este cu numai cu 9,5X mai mic
dec%t cea mai "un valoare actual. Aceast faimoas constant se numete astzi constanta lui
Planc2 i are valoarea
+K=#='= CD
0.1
T!s !
2n toat splendoarea ei, le$ea PlancK a radia*iei se scrie!
u
c
h
e
h
k T

8
1
2
3
=A
Aceast formul a radia*iei este n concordan* e+celent cu rezultatele e+perimentale.
Pentru frecven*e 7oase, e+ponen*iala de la numitor poate fi dezvoltat n serie i lu%nd primii doi
termeni din dezvoltare, se o"*ine
u
h
c
h
k T
c
k T

+ +

_
,

8 1
1 1
8
3
3
2
3
. . .
adic e+act formula ?aClei$h-Eeans.
2n domeniul frecven*elor nalte, e+ponen*iala de la numitor devine mult mai mare dec%t
unitatea, astfel c putem ne$li7a A de la numitor!
u
h
c
e
h
k T


8
3
3
adic le$ea Jien a radia*iei, sta"ilit anterior.
De asemenea, formula lui PlancK permite determinarea le$ii de deplasare a lui Jien
^
.
^^
2n forma n care e+prim distri"u*ia ener$iei radiante din unitatea de volum n func*ie de frecven* pentru un
corp la temperatura *, formula lui PlancK!
( )
dH
+v
c e
d
+ 2*

A
C
.
.

e+primat n func*ie de lun$imea de und, are forma


( )
dH
+c
c e
d
+c 2*

A
C
. 4

8a+imul func*ie dH d M , notat cu

max
, se o"*ine anul%nd derivata n raport cu !
( ) ( )
( )
d
d
+c
c e
+c
e
e
e
+c
2*
+c 2* +c 2*
+c 2*
+c 2*

A
C
A
4
C
C
C
D
. 4 =
4 ' '

1
]
1
1
1

.ot%nd -
+c
2*

, se o"*ine
( )
A
C
4
C
D
=

+c
e
e -
e
-
-
-

_
,


Pentru valori mari ale lui -, ceea ce se nt%mpl de o"icei,
e e
- -
C
, nc%t ultima ecua*ie de mai sus are
solu*ia -K4 i deci
+c
2*
max
4
sau
*
+c
2
m P

max
4
' B CD
.
,
=B
= utilizm distri"u*ia spectral a intensit*ii radia*iei termice dat de formula lui
PlancK, pentru c%teva temperaturi. _tiind c domeniul vizi"il se ntinde de la frecven*a L(,(
A0
A(
0z la L) A0
A(
0z ,sau, n lun$imi de und ntre 5)00 i '000 , ochiul omenesc
av%nd un ma+im de sensi"ilitate n re$iunea $al"en-verzui, L 5500 -, se poate calcula
frac*iunea din ener$ia radiat de un corp incandescent asimilat cu un corp ne$ru, care revine
domeniului vizi"il!

v i z i b i l
u T d
u T d


( )
( )
1
2
0
/emperatura necesar corpului ne$ru pentru a emite cu randament ma+im n vizi"il este
6000S, adic tocmai temperatura =oarelui. 6a temperaturi mai mari, ma+imul emisiei spectrale
se deplaseaz tot mai mult n N.>., emisia n vizi"il scz%nd rapid ,cazul stelelor numite Dpitice
al"eD-.
6a temperaturi relativ sczute, ma+imul se afl n &.?. i deci emisia n vizi"il este
determinat doar de DcoadaD de la frecven*e nalte a spectrului ,cazul corpurilor utilizate pentru
nclzit '00S-A500S-. :orpul pu*in nclzit apare rou, cel nclzit la 6000S apare al", iar cel
puternic nclzit ,peste 6000S-, apare al"astrui.
1.12...1Po*tulatul lui Pla(%G

Orice entitate fi-ic cu un %rad de li(ertate a crui coordonat este o funcie
sinusoidal de timp (adic execut oscilaii armonice simple) poate avea numai ener%iile
totale care satisfac relaia
K n+# n K D#C#'#.#!!!
unde este frecvena de oscilaie!
>D
i,u+a 0.5.
:uv%ntul coordonat este utilizat n sens $eneral ntele$%nd prin aceasta orice cantitate care
descrie pozi*ia instantanee a entit*ii fizice analizate ,e+emplu! lun$imea unui resort, pozi*ia
un$hiular a unui pendul, etc-.
G dia$ram a nivelelor de ener$ie, ca n fi$ura (.', reprezint o cale potrivit pentru a
ilustra comportarea entit*ii fizice $uvernate de acest postulat, n contrast cu comportarea prezis
de teoria clasic. 2ntr-o astfel de dia$ram, indicm fiecare dintre strile ener$etice posi"ile ale
entittii fizice printr-o linie orizontal ,nivel de ener$ie-. Distan*a de la linie la linia de ener$ie
zero este propor*ional cu ener$ia total care i corespunde. Deoarece, conform fizicii clasice,
entitatea poate avea orice ener$ie de la zero la infinit, dia$rama clasica a nivelelor de ener$ie
const dintr-un continuum ce se ntinde de la zero n sus. /otui, entitatea ce e+ecut oscila*ii
armonice simple poate avea numai una dintre ener$iile totale discrete K D# +# '+# !!!# dac
ascult de postulatul lui PlancK. Acest lucru este indicat prin setul discret de linii n dia$rama
nivelelor de ene$ie. Atunci se spune c ener%ia este cuantificat# strile de ener%ie permise
sunt stri cuantice i numarul ntre% n este numit numr cuantic.
#ste de la sine n*eles c ipoteza lui PlancK a nt%mpinat la nceput cea mai puternic
opozi*ie. <izicienii nu voiau s cread c le$ea radia*iei nu poate fi dedus dec%t prin
introducerea ipotezei cuantice1 ei o priveau ca pe un artificiu matematic, care ntr-un fel sau altul
ar fi interpretat fr a depi sfera ideilor clasice. 2ns toate ncercrile fcute pentru o astfel de
interpretare au euat. PlancK nsui a fost foarte circumspect n a accepta a"aterea sa de la fizica
clasic i, dup marea sa descoperire, a ncercat insistent mul*i ani s ntelea$ fenomenul
radia*iei corpului ne$ru pe "aze pur clasice, ns fr nici un fel de rezultat. PlancK spunea mai
t%rziu, c numai datorit acestor eecuri repetate a a7uns la convin$erea final c nu ar putea fi
$sit o e+plica*ie n cadrul fizicii clasice.
#instein are meritul de a fi fost primul fizician care a semnalat c, n afara le$ii radia*iei
termice, mai e+ist i alte fenomene, ine+plica"ile n cadrul fizicii clasice, dar e+plica"ile n "aza
ipotezei cuantice.
1.15EECTUL OTOELECTRIC
2n timp ce PlancK se mul*umise s afirme structura discontinu a ener$iei luminoase
n momentul schim"ului de ener$ie dintre radia*ie si materie, #instein a sus*inut un punct de
vedere i mai radical. 2n conformitate cu ipoteza cuantelor de lumina ,a fotonilor-, formulat de
el in A;05, lumina const din cuante ,corpusculi- de ener$ie + care Dz"oarD prin spa*iu, ca
o ploaie de alice, chiar cu viteza luminii. Gric%t de ndrznea* a prut aceast ipotez, e+istau
totui o serie de e+perimente care par aproape imposi"il de e+plicat pe "aza teoriei ondulatorii,
dar care pot fi imediat n*elese dac acceptm ipoteza cuantelor de lumin. Dac am porni de
la ipoteza c lumina incident reprezint un c%mp electroma$netic oscilant, deci o und, atunci
putem deduce timpul necesar suprafe*ei metalice pentru a acumula prin a"sor"*ie de la acest
c%mp o cantitate de ener$ie suficient pentru eli"erarea unui electron. Acest timp poate s a7un$
la c%teva secunde. 2ns e+perimentele lui 8eCer i Gerlach ,A;A(- au dovedit tocmai contrariul!
emisia fotoelectronilor are loc imediat dup nceperea iradierii, rezultat care, evident, nu poate fi
n*eles dec%t admi*%nd ipoteza c lumina este constituit dintr-un flu+ de fotoni care scot
electroni n procese individuale, n momentul c%nd lovesc suprafa*a metalic.
>C
1.15.1D#*%+i#+#a #Hp#+i'#(talA
>om descrie acum rezultatele unui e+periment ce urmrete studiul efectului fotoelectric
,pe care #instein nsui l-a citat n spri7inul ipotezei sale-.
Descoperit de 0ertz ,A))'-, efectul fotoelectric const din emisia de electroni de ctre o
suprafa* metalic pe care cade o radia*ie luminoas. Dei aceti electroni nu difer de ceilal*i
electroni, totui sunt numi*i n mod o"inuit fotoelectroni.
Dispozitivul e+perimental const dintr-o celul fotoelectric format dintr-o plac
metalic sensi"il la lumin, numit fotocatod i un electrod filiform numit anod, destinat
colectrii de electroni, am"ii electrozi afl%ndu-se ntr-un tu" vidat. 2n cazul func*ionrii normale
tre"uie ca electrodul colector s fie la un poten*ial " pozitiv n raport cu placa. <i$ura )
concentreaz toate rezultatele e+perimentale importante privitoare la func*ionarea acestei celule.
d) *ensiunea de stopare
() 7aracteristici G0" pentru o culoare dat
( fixat)
e) 7urentul de saturaie , fixat-
>'
c) 7aracteristici G0" pentru diverse culori f) 8ensi(ilitate i randament
i,u+a 0.7. &fectul fotoelectric!
<i$ura (.)a prezint monta7ul e+perimental utilizat pentru studiu. =e msoar curentul G
care traverseaz celula n func*ie de tensiunea " a electrodului colector n raport cu cea a plcii,
tensiune care poate fi i ne$ativ. =e traseaz cur"ele caracteristice prezentate n fi$urile (.)" i
(.)c. At%t timp c%t tensiunea este pozitiv i suficient de ridicat, curentul G ia o valoare ma+im
constant G
3
care se numete curent de saturaie. Pe msur ce tensiunea " scade, apropiindu-
se de zero, curentul G scade, de asemenea, ns acesta nu se anuleaz c%nd tensiunea se anuleaz1
se anuleaz numai pentru o anumit valoare ne$ativ "
D
a tensiunii. 8odulul ei `"
D
`

reprezint
tensiunea de stopare i este tensiunea pentru care nu mai trece curent prin diod, deoarece
electrodul respin$e to*i electronii.
<i$ura (.)e arat dependen*a liniar a curentului de satura*ie de puterea P a fasciculului
luminos incident, fapt care permite utilizarea celului fotoelectrice pentru msurarea unei
intensit*i luminoase.
Pentru n*ele$erea n profunzime a fenomenului cea mai important mrime este
tensiunea de stopare `"
D
`

. Aceasta ascult de le$i e+trem de precise !
A- valoarea ei nu depinde dec%t de frecven*a luminii utilizate ,dac se modific puterea P
a fasciculului luminos incident la frecven* fi+, "
D
nu se modific - conform fi$urii (.)"- 1
9- valoarea ei crete cu frecven*a luminii - conform fi$urii (.)c1 mai e+act, este o
func*ie liniar de frecven*.
5- panta dreptei reprezint o constant independent de toate condi*iile e+perimentale ,n
particular, este independent i de materialul fotocatodului, cu toate c frecven*a de pra$ depinde
de acesta-.
1.15.2E%ua)ia Ei(*t#i( a #-#%tului -oto#l#%t+i%
Dependen*a ener$iei cuantei de lumin de frecvent ,postulat de PlancK- i-a su$erat lui
#instein e+plica*ia efectului fotoelectric! fotoefectul este rezultatul interac*iunii dintre o cuant i
un electron, actul de interac*ie fiind individual. Atunci, ieirea electronului din metal este le$at
intrinsec de frecven*a radia*iei i nu de intensitatea ei.
6e$ea conservrii ener$iei a fost scris de #instein astfel!
>.
h L E
e c
+
Aceasta este ecuaia &instein a efectului fotoelectric. Primul termen, + , reprezint ener$ia
total a unei sin$ure cuante din lumina incident pe suprafa*a metalului. 6itera + este constanta
lui Planc2, care are aceeai valoare, indiferent de frecven*a

a radia*iilor electroma$netice. 6a
suprafa*a metalic sau su" aceasta, aceast cuant de lumin, cunoscut mai ales su" numele de
foton, este complet a"sor"it i dispr%nd, cedeaz ntrea$a ener$ie unui sin$ur electron. G parte
din aceast ener$ie, numit lucru mecanic de e+trac*ie, notat L
e
, este consumat pentru a eli"era
electronul din atom i pentru a-l scoate n e+teriorul suprafe*ei metalului1 ener$ia rmas este
folosit pentru a da electronului ener$ia cinetic E
c
.
Pentru a fi+a ordinul de mrime, prezentm lucrul de e+trac*ie pentru c%teva metale !
8etalul :s ?" S .a :a 8$ Wn <e .i
L
e
,e>- 9,A 9,9 9,( 9,5 9,5 9,( 5,( (,) 5,0
#fectul fotoelectric este imposi"il de realizat pe electroni li"eri ,nele$a*i n atom-1 aceasta
rezult din nesatisfacerea simultan a le$ilor de conservare a ener$iei i a impulsului, n ipoteza
electronilor li"eri. Astfel, pentru fotoefect este esen*ial le$tura electronului cu atomul, cruia i
se transfera o parte din impulsul fotonului. :u c%t este mai sla" le$tura electronului cu atomul,
n compara*ie cu ener$ia fotonului, cu at%t este mai mic pro"a"ilitatea de realizare a efectului
fotoelectric.
1.15..+#%"#()a 9# p+a,
Din fi$ura (.)d se o"serv c dreapta ce reprezint tensiunea de stopare `"
D
` n func*ie de
intersecteaz a+a frecven*elor la valoare
D
. Aceast frecven*, numit frecven de pra% ,sau
pra%ul rou- este definit ca frecven*a luminii care, cz%nd pe suprafa*a metalic, este capa"il
doar s eli"ereze electroni, fr a le da ener$ie cinetic. =u" aceast frecven*, efectul
fotoelectric nu mai are loc. Pentru astfel de frecven*, ecua*ia lui #instein se scrie
+ L
e

D

. :a
urmare, n cazul $eneral ecua*ia #istein a efectului fotoelectric poate fi scris su" forma
+ + m +
D
'
C
'
v
unde apare i e+presia clasic a ener$iei cinetice a fotoelectronului.
=e poate sta"ili uor o le$tur ntre tensiunea de pra$ "
D


i lun$imea de und

D

corespunztoare pra$ului rou!
( )

D
D D
C C'1DD

c +c
e "
A
"
D
volti
<recven*a de pra$ pentru cele mai multe metale se afl n domeniul ultraviolet ,Wn, <e, .i-.
Pentru metalele alcaline i alcalino-pm%ntoase frecven*a de pra$ se afl n vizi"il sau n
infrarou apropiat.
>1
#fectul fotoelectric a fost utilizat de 8illiKan
]
pentru a determina constanta lui PlancK.
1.17EECTUL COMPTON
G descoperire important n domeniul razelor @, fcut de fizicianul Arthur :ompton
]]
,
avea s aduc ipotezei lui #instein o confirmare e+perimental remarca"il. .atura corpuscular
a luminii este dovedit n modul cel mai clar de le$ile de schim"are a frecven*ei la mprtierea
radia*iilor @.
/eoria clasic a mprtierii radia*iei electroma$netice pe electroni atomici arat c
radia*ia mprtiat are totdeauna aceeai frecven*a c i radia*ia incident ,mprtierea
/homson, o"servat e+perimental-. #+plica*ia este urmtoare! electronul vi"reaz cu aceeai
frecven* ca i vectorul c%mp electric al undei incidente i, ca orice dipol oscilant, $enereaz o
und secundar de aceeai frecven*. 2n acest proces, starea atomului este pertur"at doar
temporar, iar electronii nu sunt e+pulza*i. .e putem atepta c ndeose"i electronii str%ns le$a*i
n atom vor da acest tip de mprtiere. Nnii electroni din atomi sunt ns foarte sla" le$a*i, cu
ener$ii de le$tur de ordinul a A0-A00 e> i este uor de n*eles c astfel de electroni ar putea fi
smuli din atom n procesul de ciocnire.
2n e+perimentele lui :ompton, razele @, $enerate de un tu" de raze @ cu anticatod de
moli"den, care func*iona la o tensiune de 50.000 de vol*i, erau mprtiate su" diferite un$hiuri
de o *int de $rafit. Drept radia*ie incident a fost aa-numita radiatie
P

a 8o, de lun$ime de
unda de 0,' a, corespunz%nd unei ener$ii de apro+imativ 90.000 e>. Aceast ener$ie este foarte
mare in compara*ie cu ener$ia de a le$tura a electronilor periferici ai atomului de car"on1 de
fapt, este mare n compara*ie cu ener$ia de le$tur a tuturor electronilor car"onului.
*
F
?o"ert AndreOs 8illiKan ,A)6)-A;55-, fizician american, a studiat la Nniversitatea :olum"ia i a fost, pentru
95 de ani, Profesor de fizic la Nniversitatea din :hica$o i , pentru 50 de ani, Preedinte al 6a"oratorului
.orman Brid$e al &nstitutului /ehnolo$ic :alifornia ,:altech- din Pasadena. :ontri"u*iile principale n tiin* au
fost ! msurarea sarcinii electronului, determinarea ener$iei cuantei de lumin prin studiul efectului fotoelctric i
studii precise ale radia*iilor cosmice. & s-a decernat Premiul .o"el pentru fizic n A;95.
]]
Arthur :ompton , A);9-A;69 -, fizician american. A primit titlul de Doctor n fizic al Nniversit*ii Princeton
n A;90. 2n A;95 descoper schim"area lun$imii de und a radia*iilor @, atunci c%nd ciocnesc o pro" de car"on.
Drept recunotiin* pentru descoperirea sa, n A;9' a primit premiul .o"el pentru fizic, mpreun cu fizicianul
en$lez :. /. ?. Jilson.
>4
i,u+a 0.8.
2n aceste mpre7urri, ne putem atepta ca procesul de mprtiere s decur$ ntr-o manier
foarte asemntoare situa*iei n care electronii nu sunt deloc le$a*i. :ompton a $sit c spectrul
radia*iei mprtiate con*ine o a doua component cu o lun$ime de und care depinde de
un$hiul de mprtiere ,fi$ura (.A0-.
i,u+a 0.1?. 8pectre o(inute n experiena de difu-ie 7ompton
(P+,s!9ev! ,,#1DB#CB'.)!
<iecare cur" reprezint varia*iile intensit*ii n func*ie de lun$imea de und1 vom compara cele
trei cur"e inferioare corespunztoare radia*iei difuzate ,mprtiate- cu cur"a superioar ce
reprezint spectrul radia*iei incidente ,radia*ia primar-. =pectrul radia*iei difuzate se compune
din dou radia*ii! A- o component la lun$imea de und incident
D
, pe care o identificm ca
>=
fiind componenta /homson1 9- o component cu lun$imea de und diferit +
D
,
ine+plica"il cu teoria clasic i pe care o numim component :ompton. 8surtorile efectuate
de :ompton au artat c !
a- a"aterea ,deplasarea-
D
este pozitiv! componenta :ompton are ntodeauna o
lun$ime de und mai mare dec%t componenta /homson1
"- a"aterea este o func*ie cresctoare de un$hiul dintre direc*ia incident i direc*ia de
mprtiere1
c- a"aterea nu depinde dec%t de un$hiul . #a este a"solut independent de lun$imea de
und a radia*iei incidente

D
i de natura "locului de material utilizat ca *int
^
. ?m%ne acum
s se e+plice de ce n radia*ia mprtiat se o"serv pe l%n$ linia deplasat i cea nedeplasat.
Nna dintre ipotezele fcute a fost c electronul pe care are loc mprtierea este li"er, adic este
capa"il s preia o parte din ener$ia fotonului incident. Aceast presupunere este adevrat pentru
elemente uoare i pentru electroni periferici ,ener$ia de le$tur este mic fa* de ener$ia
fotonului incident-. #lectronii din interiorul atomului sunt puternic le$a*i, n special la elemente
$rele1 prin ciocnire are loc un schim" de ener$ie i de impuls cu ntre$ul atom. 8asa atomului
fiind mare, conform le$ii de conservare a impulsului, fotonul nu cedeaz atomului ener$ie i deci
mprtierea are loc fr modificarea lun$imii de und. Deci, este evident c cu c%t W este mai
mare, cu at%t procesul ciocnirilor fr transfer de ener$ie crete. Putem evalua calitativ raportul
dintre intensitatea liniei deplasate i cea a liniei nedeplasate n func*ie de masa atomului. Deci,
ne putem atepta ca, n aceleai condi*ii de o"serva*ie, intensitatea liniei deplasate s scad, iar a
liniei nedeplasate s creasc, odat cu creterea numrului atomic, fapt verificat e+perimental.
?ezultatul e+perien*ei poate fi imediat e+plicat ,:ompton i De"Ce au fost primii care au
fcut-o-, consider%nd fotonul ,cuanta de radia*ie- ca o particul i trat%nd pro"lema de ciocnire
elastic dintre aceast particul i un electron.
1.17.1A(ali$a %io%(i+ii #la*ti%# -oto(@#l#%t+o( li>#+
:ompton a interpretat mprtierea cu schim"area lun$imii de und ca pe un fenomen de
ciocniri elastice dintre fotoni i electroni li"eri. =e pot considera n aceast pro"lem electroni
li"eri to*i electronii care sunt sla" le$a*i n atomi1 este suficient ca ener$ia lor de le$tur s fie
ne$li7a"il n raport cu ener$ia
+
D
a fotonilor inciden*i.
Atunci c%nd se produce interac*ia dintre foton i electronul li"er, pentru un timp foarte
scurt acetia formeaz un sistem izolat n care se aplic le$ile $enerale de conservare a ener$iei i
a impulsului.
:alcul%nd consecin*ele celor dou le$i n detaliu, nu vom epuiza descrierea fenomenului,
ns vom tra$e de7a concluzii importante. (ai(t# 9# %io%(i+# fotonul are ener$ia
+ +c
D D


i impulsul
+ c +
D D
M
, orientat de-a lun$ul a+ei Gz ,vezi fi$ura (.AA-, iar electronul aflat
n repaus are ener$ia
m c
D
'
,ener$ia de repaus- i impuls nul 1 9upA %io%(i+# fotonul are ener$ia
+ +c
i impulsul de modul
+ c +
, direc*ia acestuia fc%nd un un$hi cu a+a Gz, iar
#
Dac lun$imea de und a componentei :ompton este independent de lun$imea de und a radia*iei incidente

D
i de natura materialului *intei, dimpotriv, intensitatea ei depinde de cei doi parametri. ?aport%nd la
intensitatea componentei /homson se o"serv c la lun$imi de und mari ,

D
C >
a, radia*ii @ moi- componenta
:ompton este foarte sla" i practic neo"serva"il, ns intersitatea ei cete rapid cu odat cu scderea lun$imii
de und

D
, devenind dominant n domeniul radia*iilor @ dure ,

D
C CDD
a, + C 3e" .
>>
electronul are ener$ia
mc p c m c
' ' '
D
' 1
+
,ener$ia de micare- i impuls de modul p ce face un
un$hi cu a+a Gz.
i,u+a 0.11.
Pentru a asi$ura conservarea impulsului, tre"uie ca suma celor doi vectori impuls de
dup ciocnire s fie e$al cu sin$urul vector impuls dinainte de ciocnire. >a fi suficient s
proiectm vectorii pe dou a+e! Gz i G+ perpendicular pe Gz n acest plan. :u aceste nota*ii
putem scrie ecua*iile de conservare!
ener$ie!
+ m c + p c m c
D D
' ' '
D
' 1
+ + +

impuls proiectat pe Gz!
+
c
+
c
p


D
+ cos cos
impuls proiectat pe G+! D +
+
c
p

sin sin
Am o"*inut 5 ecua*ii ce lea$ frecven*a radia*iei incidente

D
de ( necunoscute # # p i
! Pro"lema nu este deci complet determinat, ns putem calcula 5 dintre necunoscute n func*ie
de a patra, aleas ca parametru. >om ale$e pe ca parametru, deoarece n timpul msurtorilor i
se impun acestuia diverse valori particulare. 8ai nt%i, pentru a sta"ili o compara*ie cu datele
e+perimentale, suntem interesa*i s calculam frecven*a a fotonului mprtiat1 tre"uie s
eliminm deci necunoscutele p i ce privesc electronul.
#liminm pe rescriind cele dou ecua*ii ale impulsului su" forma!
( ) p
+
c
cos cos
D
p
+
c
sin sin
?idic%nd la ptrat fiecare e$alitate i adun%nd mem"ru cu mem"ru, o"*inem!
>A
( )
p
+
c
'
'
'
D
' '
D
' + cos
Putem calcula mrimea
p
'
i plec%nd de la ecua*ia de conservare a ener$iei, n care
izolm radicalul n al doilea mem"ru i ridicm la ptrat e$alitatea astfel o"*inut. #liminm
atunci pe p scriind cele dou e+presii $site pentru cantitatea p c
' '
!
( )
[ ] ( )
p c + m c m c +
' '
D D
'
'
D
' 1 '
D
' '
D
' + + cos
Aceast ultim e$alitate se simplific considera"il. Dup mpr*ire cu
m c
D
'
se o"*ine!
( )
D
D
'
D
C
+
m c
cos
,(.A-
,2n cazul n care este foarte apropiat de

D
, n prima apro+ima*ie se poate nlocui produsul

D
din al doilea mem"ru cu

D
'
i se o"*ine astfel o valoare ce apro+imeaz "ine a"aterea

D
-.
Pentru a compara cu e+perimentul, este mai comod s efectum calculele nlocuind
frecven*ele cu lun$imile de und, ceea ce se realizeaz ntr-o manier foarte simpl, mpr*ind
e$alitatea ,(.A- la
D
!
( )
C C
C
D
D
'


+
m c
cos
de unde!
( )
D
D
C
+
m c
cos
A"aterea calculat are cele trei propriet*i o"servate e+perimental!
a- este pozitiv. Aceasta este o consecin* a conservrii ener$iei! ener$ia fotonului scade
pentru c o parte din ener$ia lui este transformat n ener$ie cinetic a electronului1
"- este o func*ie cresctoare cu un$hiul , deoarece acesta nu variaz dec%t n intervalul de
la D la unde func*ia cosinus este monoton. =e poate scrie!
C '
'
'
cos sin

c- este n ntre$ime determinat de cunoaterea un$hiului ! #ste independent de natura
*intei i lun$imea de und a fotonului incident
D
. Acest proprietate este caracteristic efectului
:ompton ! este o a"atere a"solut a lun$imii de und, care este determinat de fenomen.
:alculul acesteia se reduce la acela al constantei din fa*a factorului ( ) C cos
, constant ce are
dimensiunea unei lun$imi i care se numete
>B
lun%imea de und 7ompton

+
m c
D
D D'1'= ,
U
Aceasta este lun$imea de und pentru care ener$ia fotonilor este e$al cu ener$ia de
repaus a electronului !
+ +c m c
D
'
D 4CC , 3e"
.
:oncordan*a dintre valoarea teoretic i cea e+perimental ale lun$imii de und
:ompton confirm interpretarea fenomenului.
#lectroni in miscare !!!\\\\ 0#6D, para$raf :ompton
1.17.2El#%t+o(ul Co'pto(
Av%nd rezultatele din para$raful precedent, este uor s calculm, n func*ie de ,
caracteristicile electronului pus n micare de ciocnire!
#ner$ia cinetic!
( )
( )
H m c +
+
m c
+

+

D
'
D
D
D
'
D
C
C


cos
Direc*ia!
( )
t%
+
m c
ct%
+
m c

_
,

+
sin
cos
sin
cos
D
D
D
'
D
D
' C C
'
C

Din analiza ultimelor dou e+presii se desprind urmtoarele concluzii!
- at%t timp c%t
+ m c
D D
'
< <
, electronul nu preia dec%t o ener$ie foarte mic din ener$ia
+
D
a
fotonului1
- semnul minus din e+presia lui
t%
arat c fotonul mprtiat i electronul se deplaseaz de o
parte i de alta a direc*iei de deplasare a fotonului incident1
- ne$li7%nd semnele, ntruc%t crete de la D la 1 adic M ' crete de la D la M ' ,

descrete
de la M ' la D1 cum

nu este niciodat mai mare dec%t M ', rezult c electronul edte


ntodeauna mprtiat nainte.
Pentru a efectua verificarea e+perimental a acestor formule, :ompton i =imon ,A;95-
au introdus un fascicul de raze @ ntr-o camer Jilson i au o"servat traiectoriile electronilor
pui n micare de ciocniri. =e pot distin$e electronii :ompton de fotoelectroni, produi cu
aceeai pro"a"ilitate de radia*ia @, deoarece fotoelectronii pornesc perpendicular pe direc*ia de
propa$are a fotonilor ,paralel cu c%mpul electric

&
al undei incidente-. /raiectoria fotonului
mprtiat nu poate fi materializat ntr-o camer Jilson, ns se poate reconstitui n anumite
cazuri, pornind de la punctul de plecare ,care este i punctul de plecare al electronului :ompton-
i punctul lui de sosire, dac acesta este i punctul de plecare al unui fotoelectron1 se poate astfel
msura un$hiul ! G"servarea electronilor :ompton a fost efectuat simultan cu aceea a
fotonilor difuza*i, cu a7utorul tehnicii msurtorilor n coinciden*, tehnic o"inuit n fizica
nuclear.
AD
1.18PRODUCEREA DE RA/E !

?azele @, numite astfel de descoperitorul lor ?oet$en ,A);5- din cauza naturii lor
necunoscute la acea vreme, sunt radia*ii electroma$netice cu lun$imea de und cuprins ntre 0,A
a si A00 a. ?adia*iile @ apar atunci c%nd un fascicul de electroni, accelera*i la o diferen* de
potential de c%teva zeci de mii de de vol*i, lovete un anticatod metalic.
i,u+a 0.12.
=e poate analiza aceast radia*ie cu un spectrometru cu cristal monocromator. Nn spectru
tipic ,intensitate n func*ie de lun$imea de und a radia*iei emise- este dat n fi$ura (.A5.
i,u+a 0.1..
AC
=pectrele o"*inute se prezint ca o suprapunere dintre un spectru continuu i un spectru
de linii. #+ist dou mecanisme diferite, responsa"ile de emisia de raze @. :restele ascu*ite
corespund radia*iei numit radiaie caracteristic, constituit din emisia atomilor care au fost
e+cita*i ca urmare a ciocnirilor lor de ctre electronii din fasciculul incident. =pectrul continuu
este dat de fr%narea electronilor n *int.
1.18.1Ra9ia)ia u(#i *a+%i(i a%%#l#+at#
:onform teoriei electroma$netismului clasic, o particul ncrcat electric, care se mic
accelerat ,accelera*ie pozitiv sau ne$ativ- va radia ener$ie, puterea total fiind dat de formula
lui 6armor

P
<
c
a
9
5 (
9
0
5
9


unde < este sarcina electric, iar a este accelera*ia.
Dac purttorul punctiform de sarcin e+ecut o micare oscilatorie armonic de-a
lun$ul a+ei fi+e x, radia*ia rezultant se numete radiaia de dipol electric oscilant. Deplasarea
sarcinii n 7urul ori$inii a+ei este

x A t sin( )
iar accelera*ia
a x
9
2nlocuind n formula 6armor, o"*inem!
P
<
c
x
9
5 (
9
0
5
( 9>aloarea medie pentru x peste o perioad de oscila*ie este!

x
*
x dt
A *
9 9
0
9
A
9

deci, puterea medie de radia*ie esteP K
C
.
( ) <A
c
9
0
5
(
(


.ot%nd cu pK < A, valoarea ma+im a momentului dipolar electric, avem!
A'
P K
C
.
p
c
9
0
5
(
(


Aplicat la mprtierea luminii =oarelui pe moleculele ce formeaz atmosfera terestr,
aceast ultim rela*ie s-ar putea numi le%ea cerului al(astru ,6ord ?aClei$h-. =u" ac*iunea
razelor solare, moleculele devin mici oscilatori care radiaz lumina. ?aportul puterilor de
mprtiere ce corespund luminii al"astre i roii P
al(astr
S P
roie
K(>S1)
1
CD. ?adia*iile al"astre
din lumina solar sunt de A0 ori mai puternic mprtiate de moleculele aerului dec%t
radia*iile roii. Aceasta este e+plica*ia culorii al"astru deschis a cerului senin, atunci c%nd
=oarele este la zenit.
1.18.2Ra9ia)ia 9# -+<(a+# ;:+#'**t+a&lu(,=
:aracteristicile esen*iale ale unui spectru continuu sunt date n fi$ura (.A(!
i,u+a 0.10 a= 8pectre continue de emisie
o(inute (om(ard)nd cu electroni de aceeai
ener%ie diverse inte!
i,u+a 0.10 >= 8pectre continue emise
de acelai anticatod de tun%sten pentru
diverse valori ale tensiunii de accelerare
a electronilor!
=e o"serv c pentru o ener$ie dat a electronilor, e+ist o frecven* ma+im
max

,lun$ime de und
min
- care este a"solut independent de natura metalului din care este
constituit anticatodul.
/eoria electroma$netic clasic nu poate e+plica acest fapt, n cadrul acesteia ne$sindu-
se nici o ra*iune pentru care unde electroma$netice cu lun$imea de und mai mic dec%t o
valoare critic nu sunt emise de anticatod. Gsim ns o e+plica*ie dac privim razele @ ca
fotoni. <i$ura (.A5 arat procesul elementar responsa"il pentru spectrul continuu de raze @.
A.
i,u+a 0.11.
Nn electron cu ener$ia cinetica ini*ial &
c
este decelerat ,fr%nat- n apropierea unui
nucleu $reu, ener$ia pierdut apr%nd su" form de radia*ie ,foton de raze @-. ?adia*ia $enerat
la fr%narea unei particule ncrcate la trecerea prin su"stan*, cunoscut n lumea fizicienilor ca
(remsstra+lun% ,radia*ie de fr%nare - n lim"a $erman-. 2n cazul radiatiei @ de fr%nare,
electronul interac*ioneaz cu nucleul ncrcat prin intermediul c%mpului coulom"ian,
transferindu-i impuls. <r%narea corespunztoare a electronului duce la emisia fotonic. .ucleul
*int se presupune suficient de masiv pentru ca ener$ia pe care o primete pe durata coliziunii s
poat fi ne$li7at. Dac &
c
este ener$ia cinetic a electronului dup nt%lnire, atunci ener$ia
fotonului este
+c
& &
c c


#lectronii din fasciculul incident vor pierde ener$ie n diferite cantit*i n asfel de nt%lniri
i un electron va avea o ener$ie cinetic ne$li7a"il dup un numr suficient de astfel de nt%lniri.
=unt emii fotoni cu lun$imea de und cuprins ntre

min
i . <otonul cu lun$imea de und
cea mai scurt

min
este emis c%nd un electron pierde ntrea$a lui ener$ie cinetic ntr-un sin$ur
proces de fr%nare1 atunci E
c
L0 i deci & +c
c

min
. Dar &
c
Ke@, ener$ia c%ti$at de electron
c%nd este accelerat cu o diferen* de poten*ial @ i deci

min

+c
e@
#cua*ia arat clar c dac + D, atunci

min
D , rezultat prezis de teoria clasic.
Aceasta arat c e+isten*a lui

min
este un fenomen pur cuantic.
1.2? PRODUCEREA DE PERECHI
G a treia form de interac*iune a cuantelor cu su"stan*a este procesul de formare de
perechi electron-pozitron ,un po-itron este o particul cu propriet*i identice cu ale electronului,
cu e+cep*ia semnului sarcinii - este un electron ncrcat pozitiv-. Producerea de perechi este un
e+emplu e+celent al conversiei ener$iei radiante n ener$ie de repaus i n ener$ie radiant -
Dmaterializarea ener$iei radianteD. Procesul de formare de perechi nu se poate produce n vid,
A1
put%nd avea loc numai n vecintatea unei a treia particule ,nucleu, electron, etc.-, pentru a
putea asi$ura respectarea simultan a le$ilor de conservare ale ener$iei i impulsului.
2n prezen*a unui nucleu sau a unui electron, procesul de formare de perechi din cuanta
este posi"il, deoarece n acest caz ener$ia i impulsul cuantei se pot distri"ui ntre cele trei
particule, fr a nclca le$ile de conservare. Dac procesul de formare a perechii electron-
pozitron are loc n c%mpul coulom"ian al unui nucleu, atunci ener$ia transferat nucleului de
recul este foarte mic i se poate ne$li7a. Balan*a ener$iei totale este
h E E m c T m c T
m c T T
+ + + +
+ +
+ +
+
( ) ( )
0
2
0
2
0
2
2 =
Procesul este ilustrat schematic n fi$ura (.A6!
+ + +
+
n u c l e u n u c l e u e e ( )
i,u+a 0.12.
Am"ele particule au aceeasi mas de repaus. Din ecua*ia "alan*ei ener$etice rezult c
ener$ia minim necesar unui foton s creeze o pereche e
U
- e
-
este de
2
0
2
m c
sau A,09 8e>.
6a formarea perechii n c%mpul coulom"ian al unui electron, ener$ia de pra$ a cuantei
crete la
4
0
2
m c
. Perechile e
U
- e
-
pot s ia natere i su" ac*iunea reciproc a doi fotoni cu
ener$ia total mai mare de 2
0
2
m c , precum i la ciocnirea a doi electroni, dac ener$ia total a
electronilor n micare este mai mare sau e$al cu 7
0
2
m c . Aceste rezultate se pot o"*ine
folosind invarian*a e+presiei
E p c i n i a n t
2 2 2
v a r
scris pentru ener$ia de pra$ n sistemul la"oratorului i n sistemul centrului de mas. & i p
reprezint ener$ia total i impulsul total ale particulelor ce interac*ioneaz.
Perechile e
U
- e
-
sunt produse n natur de ctre fotoni din radia*ia cosmic, iar n
la"orator de ctre fotonii radia*iei de fr%nare din acceleratoarele de particule. Alte perechi de
particule, cum ar fi protonul i antiprotonul, se produc dac fotonul ini*ial are suficient ener$ie.
=tr%ns le$at de producerea de perechi este procesul invers numit ani+ilare de perec+i!
Nn electron i un pozitron n repaus unul l%n$a altul, se unesc i se anihileaz reciproc. 8ateria
dispare i n locul ei ram%ne ener$ie radiant. Deoarece impulsul ini*ial este zero, nu se poate
A4
crea un sin$ur foton pentru c nu s-ar conserva impulsul. :el mai pro"a"il proces este crearea a
doi fotoni care s se deplaseze n sensuri opuse cu impulsuri e$ale. 8ai pu*in pro"a"il, dar
posi"il, este procesul de creare a trei fotoni.
2n procesul "i-fotonic, ilustrat n fi$ura (.A' le$ile de conservare arat c dac e
U
i e
-
nu
au ener$ie cinetic, sunt emii doi fotoni n sensuri opuse cu aceeai ener$ie
+ m c
D
'
D 4C , 3e"
.
i,u+a 0.15.
Pozitronii sunt crea*i n procesul de formare de perechi. 6a trecerea prin materie, pozitronul
pierde ener$ie prin ciocniri succesive p%n se cupleaz cu un electron pentru a forma un sistem
le$at numit po-itronium.
DAtomulD de pozitronium are un timp de via* de apro+imativ
1 0
1 0
s. =e presupune c
electronul i pozitronul se rotesc n 7urul centrului de mas comun, ca ntr-un Ddans al mor*iiD,
nainte de anihilarea reciproc i crearea de fotoni.
#ste foarte interesant istoria descoperirii pozitroniului, descoperire le$at de numele
lui Paul Adrien 8aurice Dirac. 2n A;9) Dirac a o"*inut ecua*ia cuantic relativist a
electronului. Aceast ecua*ie a permis e+plicarea tuturor propriet*ilor de "aza ale electronului.
G particularitate important a ecua*iei lui Dirac s-a dovedit a fi aceea c din ea rezult e+isten*a
a dou domenii de valori pentru ener$ia electronului de impuls dat p
& p c m c t +
' '
D
' 1
Aceste domenii sunt despr*ite de un interval 2
0
2
m c , aa c, pentru electron, valorile posi"ile ale
ener$iei sunt!
( ) ( )
& m c > +
D
'
i & V 0m c
D
'
Primul domeniu corespunde electronului o"inuit, cu ener$ia pozitiv, masa pozitiv i sarcina
ne$ativ. Al doilea domeniu corespunde unui fel de electron neo"inuit cu ener$ia total
ne$ativ
( )
& m c <
D
'
i, prin urmare, cu masa ne$ativa m
D
. #vident c un astfel de electron
neo"inuit ar fi tre"uit s ai" proprietti foarte stranii1 de e+emplu, fiind mpins ntr-un sens, el
se va mica n sens opus. Dificultatea pro"lemei cu care s-a confruntat Dirac consta n aceea c
solu*ia stranie o"*inut nu poate fi nlturat ca nefizic, deoreace ea decur$ea dintr-o ecua*ie
corect, confirmat e+perimental p%n atunci. P%n la urma Dirac a artat c a doua serie de
valori ale ener$iei electronului poate fi interpretat ntr-un mod natural, daca se presupune
e+isten*a unui electron cu mas i sarcin pozitive. #vident c aceast presupunere satisface
A=
raportul dintre sarcin i mas pentru electronul de ener$ie ne$ativa, ( ) ( ) + + e m e m M M
D D
.
:onform teoriei lui Dirac, nivele cu ener$ie ne$ativ e+ist ntr- adevr i se pot umple cu
electroni, respect%ndu-se principiul lui Pauli. 2n mod normal, toate nivele ne$ative sunt ocupate
cu electroni care creaz un fond complet uniform i, prin urmare, neo"serva"il, supranumit
oceanul lui Dirac!
i,u+a 0.17.
Dac totui unuia dintre aceti electroni i se transmite o ener$ie mai mare dec%t distan*a
ener$etic dintre domeniul ener$iilor pozitive i domeniul ener$iilor ne$ative ,e$ala cu 2
0
2
m c -,
atunci el trece n domeniul ener$iilor pozitive i se va comporta ca un electron o"inuit.
=imultan, n DoceanulD electronilor stranii se formeaz o D$aurD care, dup le$ile conservrii
impulsului i sarcinii, tre"uie s ai" impuls i sarcin e$ale n modul cu impulsul i sarcina
electronului o"inuit, dar de semne opuse, adic s apar ca un electron pozitiv. 2n anul
A;59, un fizician american, :arl Anderson, studia urmele produse n camera cu cea* de
fasciculele de electroni de mare ener$ie din radia*ia cosmic. Pentru a masura viteza acestor
electroni, el a plasat camera cu cea* ntr-un c%mp ma$netic intens i, spre marea sa surprindere,
foto$rafiile au artat c 7umtate din electroni erau devia*i ntr-o parte, n timp ce cealalt
7umtate era deviat simetric n partea opus. Deci, avea de-a face cu un amestec de 50X
electroni pozitivi i 50X electroni ne$ativi, to*i de aceeai mas. #lectronii pozitivi erau, aadar,
$urile din Doceanul lui DiracD. Astfel, previziunea fantastic a lui Dirac primea, dup numai
patru ani o confirmare e+perimental strlucit.
1.21SECIUNI EICACE PENTRU A:SOR:IA I MPRTIEREA
OTONILOR
:onsiderm un fascicul paralel de fotoni ce cade pe o foi* de material ,fi$ura (.A;-.
A>
i,u+a 0.18.
<otonii pot interac*iona cu atomii pro"ei prin patru procese diferite! efect fotoelectric,
mprtiere /homson, efect :ompton i formare de perechi. <oi*a se consider suficient de
su"*ire astfel nc%t un foton sufer cel mult o interac*ie. Pro"a"ilitatea ca un foton de ener$ie dat
s sufere unul dintre procesele enun*ate este e+primat prin sec*iunea eficace a procesului,
i

i
r a c t i i d e t i p u l i
N u m a r p a r t i c u l e
i n c i d e n t e

a a t o m i l o r t i n t e i

_
,

_
,

N u m a r i n t e
D e n s i t a t e a e r f i c i a l a s u p
sau

i
i
N
N n


0

<i$ura (.90 prezint sec*iunile eficace msurate pentru un atom de P" ca func*ie de
ener$ia + a fotonilor.
AA

i,u+a 0.2?.
.e atra$ aten*ia crestele sec*iunii eficace a efectului fotoelectric , vezi 8uhin, vol. &, pa$. 550-.
=ec*iunea total este

total fotoel 7ompton perec+i n
+ + +
*+omso
Aceast mrime reprezint pro"a"ilitatea ca un foton s sufere o interac*iune de orice tip cu
atomul. G"servm n fi$ura (.90 c domeniile n care fiecare dintre cele trei procese studiate n
acest capitol aduce cea mai important contri"u*ie la
t o t a l
sunt, pentru P" !
#fectul fotoelectric! + V D!4 3e"
#fectul :ompton! 0!4 3e" V + V 4 3e"
<ormarea de perechi! 4 3e" V +
AB
Capitolul 1
DO#EZI E1PERIMENTA2E A2E STRI2OR DISCRETE
DE ENER3IE A2E ATOMI2OR
1.22SPECTRELE ATOMICE
Atomul a fost considerat mult vreme, aa cum arat i numele, ca o entitate indivizi"il,
constituentul de "az al materiei. Descoperirea faptului c atomul se poate descompune prin
metode fizice a marcat nceputul fizicii atomice. Prima indica*ie referitoare la structura atomului a
fost oferit de e+perien*ele de descrcare n $aze, prin care atomii neutri au fost descompui n
particule ncrcate electric, electronii i ionii. Pe de alt parte, dezvoltarea teoriei electroma$netice
de ctre 8a+Oell i recunoaterea faptului c lumina este o und electroma$netic, au artat c n
atom tre"uie s e+iste Demi*toriD ai acestor unde. G dovad direct a e+isten*ei sarcinilor electrice
n atom a constituit-o descoperirea electronului i a radioactivit*ii. Atomul, neutru din punct de
vedere electric, tre"uie s con*in un numr e$al de sarcini electrice pozitive i ne$ative, modul n
care sunt distri"uite n atom fiind descris de modelele atomice.
6e$tura dintre lumina emis de corpuri i structura intern a materiei a fost de mult
timp recunoscut. :hiar .eOton scria n A'0( c lumina i radia*iile emise de corpurile nclzite
se datoresc unor micri de vi"ra*ie ale pr*ilor lor constituente.
Dup formularea teoriei electroma$netice a luminii de ctre 8a+Oell ,A)'5-, a devenit
clar c emisia de radia*ie este rezultatul micrii accelerate a sarcinilor electrice care intr n
alctuirea corpurilor. Pentru atomii izola*i era ns de ateptat ca aceste sarcini s e+ecute
micri care s poat fi descompuse n micri periodice caracterizate de o frecven*
fundamental i de armonicele acesteia. =pectrul de emisie al unui $az monoatomic ar tre"ui
atunci sa fie format din serii de linii spectrale, fiecare serie av%nd o linie corespunzatoare
frecven*ei fundamentale, iar celelalte linii corespunztoare armonicelor ei. G"serva*iile
e+perimentale arat c dei spectrele de emisie ale $azelor monoatomice sunt spectre de linii,
frecven*ele nu pot fi n nici un caz $rupate dup o serie de fundamentale i armonicele lor. Nn
model al structurii atomilor tre"uie s e+plice n primul r%nd aceste spectre atomice cu
re$ularit*ile lor sta"ilite e+perimental.
1.22.1Lu'i(a Ci *t+u%tu+a 'at#+i#i
Nn rol hotar%tor n studiul atomului l-a 7ucat spectroscopia atomic. #a poate fi definit ca
tiin*a care studiaz compozi*ia spectral a luminii emise sau a"sor"ite de sisteme atomice, av%nd
drept scop descompunerea acestei lumini compuse n elementele sale simple ,radia*ii
monocromatice-, precum i interpretarea rezultatului. :a metod, spectroscopia este una din
BD
pu*inele posi"ilit*i de a ptrunde n structura atomilor i moleculelor, de a afla date asupra
alctuirii sistemelor microscopice.
Nn aparat tipic utilizat n spectroscopie este cel n care lumina ce provine de la o surs i
trece printr-o fant, este dispersat de ctre o prism, ima$inile fantei, pentru diverse lun$imi de
und fiind nre$istrate pe o plac foto$rafic. 6umina de la surs este descompus n radia*ii
monocromatice de ctre prism, ntruc%t indicele de refrac*ie depinde de frecven*. =e spune c
prisma disperseaz radia*iile. &n planul placii foto$rafice se formeaz DspectrulD constituit din
at%tea linii spectrale ,ima$ini ale fantei- c%te radia*ii diferite ,c%te frecven*e diferite- sunt n
lumina de analizat. Nn spectru poate fi definit ca o succesiune de linii spectrale ale cror
intensit*i i pozi*ii relative prezint anumite re$ularit*i. Datele spectroscopice sunt le$ate de
structura ener$etic a sistemelor microscopice. =pectroscopistul este interesat n ntre$ domeniul
de lun$imi de und n care se o"serv spectre atomice i moleculare, domeniu e+trem de lar$,
care se ntinde de la lun$imi de unda de A0
-A0
cm la cele de c%*iva metri. Acest domeniu este
mpr*it n re$iuni, fiecare din ele utiliz%nd o tehnica special de nre$istrare i studiu. 2n ta"elul
5.A sunt rezumate diferitele re$iuni spectrale i echipamentul spectroscopic i de detec*ie utilizat.
?e$iunea
spectral
6un$imea de und Producerea
radia*iilor
#chipament spectroscopic Detectori
de
radia*ie
?aze @ A b A00 /u"uri de
raze @
=pectro$raf cu cristal A, 9, 5, (,
5
Nltraviolet n vid A00 b A)00
,,
?e*ea concav n vid
\A,050
prism de fluorit
,,
Nltraviolet
,transparent prin
cuar*-
A)00 b (000 /u"uri de
descrcare
=pectro$raf cu re*ea sau
cu prism de cuar*
5, 5, (
>izi"il (000 b '000 ,, Prism de sticl sau re*ea 5, 5, ( ,
AA
&nfrarou apropiat
foto$rafic
'000 b A0000 ,, ,, 6
&nfrarou apropiat
A b 5
,, Prisme din .a:l sau
"romur de taliu
', A0
&nfrarou mediu
5 b (0
,, ?e*ele de difrac*ie ,,
&nfrarou
ndeprtat
(0 b (00
,, ,, ,,
8icrounde i
radiofrecven*
(00
Slistroane i
circuite
acordate
/ehnici speciale pentru
frec-ven*e radio i de
microunde, circuite
acordate, cavit*i
rezonante, metode de
modu-lare
A- camera de ionizare, 9 - contori Gei$er, 5 - celul fotoelectric, ( - fotomultiplicatori, 5 - plac
foto$rafic, 6 - plac fotosensi"il pentru infrarou, ' - celul fotorezistiv, ) - termocuplu, ; -
"olometru, A0 - celul GoleC, AA - ochiul uman.
Ta>#lul 1.1
BC
Pr*ile esen*iale ale fiecrui spectro$raf sunt ns aceleai. 6e vom discuta pe scurt,
concretiz%ndu-le pentru re$iunea vizi"il a spectrului electroma$netic. Nn spectro$raf se
compune din trei pr*i ! A- sursa i colimatorul, B- partea dispersiva, :- partea de nre$istrare.
2n partea A se formeaz un fascicul paralel i n$ust din radia*ia compus pe care o
studiem. :olimarea este realizat cu a7utorul unor serii de fante, ultima constituind o"iect pentru
diferitele ima$ini formate din radia*iile monocromatice, ca urmare a trecerii radia*iei ini*iale
comple+e prin spectro$raf. :a surse se utilizeaza diferite dispozitive, n func*ie de domeniul de
frecven* i de natura spectrului studiat ,ta"elul 5.A-.
Partea dispersiv a spectro$rafului separ fasciculul colimat i comple+ n fascicule
monocromatice. Nna dintre calit*ile principale ale unui spectro$raf, puterea de re-oluie# adic
diferena minim de lun%ime de und a dou radiaii monocromatice care mai sunt separate,
depinde esen*ial de aceast parte. Dou fenomene fizice stau la "aza dispozitivelor dispersive.
Nnul este variaia indicelui de refracie cu frecvena i constituie "aza utilizrii prismelor ca
elemente dispersive, iar al doilea este fenomenul de difracie, care reprezint principiul utilizrii
re*elelor de difrac*ie pentru separarea radia*iilor monocromatice. 2n func*ie de propriet*ile
radia*iei de studiat i de puterea de dispersie a dispozitivului folosit, se utilizeaz unul sau altul
din procedee. Astfel, mer$%nd spre ultraviolet ,N>-, prismele de sticl devin opace. =e utilizeaz
prisme de cuar*, apoi de :a<
9
,fluorit-, iar pentru N.>. deprtat, datorit a"sor"*iei pronun*ate
n aer, tre"uie folosite spectro$rafe cu re*ea n vid.
2n $eneral, re*eaua de difrac*ie poate fi folosit pentru orice domeniu, av%nd $ri7 ca
ntotdeauna constanta re*elei s fie de ordinul de mrime al lun$imii de und a radia*iei studiate.
Aceasta ne o"li$ s folosim pentru razele @ sau drept re*ele de difrac*ie, re*ele cristaline ale
diferitelor monocristale.
Partea de nre$istrare depinde, de asemenea, foarte mult de domeniul de lun$imi de und
n care se fac msuratorile. 2n esen*, un detector de radia*ie transform ener$ia radiant n alte
feluri de ener$ie ,ener%ie electric - celulele fotoelectrice, camera de ionizare, contorii, ener%ie
c+imic - placa foto$rafic sau ener%ie termic - "olometrele, fotoelementele, etc.-. #ficacitatea
unui detector este optim n anumite domenii de infrarou ,&?-, peste anumite limite put%nd s
fie complet ineficace. Aceasta face ca de la un domeniu spectral la altul metodica de detec*ie s
fie complet schim"at.
Dup al doilea rz"oi mondial, datorit tehnicii radarului, s-a deschis cercetrii tiin*ifice
un nou domeniu spectral - cel al undelor milimetrice i centimetrice. =pectroscopia de microunde
este o spectroscopie de a"sor"*ie. Nn $enerator de foarte nalt frecven* emite radia*ii
monocromatice av%nd frecven*a cunoscut i n anumite domenii modifica"il electric sau
mecanic. :ei mai utiliza*i $eneratori n acest domeniu sunt Klistroanele refle+. ?adia*ia trece
printr-un tu" de a"sor"*ie, dup ieire fiind detectat, iar semnalul amplificat este dus la un
oscilo$raf. =incroniz%nd "aza de timp a oscilo$rafului cu un semnal de comand care moduleaz
n frecven* semnalul de ieire din Klistron, se poate o"*ine pe oscilo$raf mrimea a"sor"*iei din
tu". >ariind continuu frecven*a Klistronului se determin diferitele frecven*e de a"sor"*ie.
/ehnici particulare de modulare ,=tarK- permit o"*inerea unor sensi"ilita*i ridicate.
Nn caz particular al spectroscopiei de microunde este rezonan*a parama$netic
electronica ,?P#-. De asemenea, n studiul su"stan*elor feroma$netice se utilizeaz rezonan*a
feroma$netic. 2n domeniul de radiofrecven* e+ist metodele de rezonan* ma$netic nuclear
,?8.-, rezonan*a cuadrupolar nuclear ,?I.-, c%t i diferite com"ina*ii ale acestor metode
cunoscute su" numele de metode de du"l rezonan*.
&n prezent, spectroscopia din domeniile infrarou, vizi"il sau ultraviolet, datorit utilizrii
laserului ca surs de radia*ie s-a dezvoltat aprecia"il, mai ales prin m"unt*irea puterii de
rezolu*ie.
B'
G prima clasificare a spectrelor deose"ete dou cate$orii! spectre de emisie i spectre de
a"sor"*ie. 8pectrele de emisie, aa cum le descrie numele, se datoresc emisiei de radia*ie cu
anumite lun$imi de und de ctre corpuri, la o"servare direct apar%nd su" forma unor linii
luminoase pe un fond ntunecat. #le se o"*in n tu"uri de descrcare, n sc%ntei, la nclzirea
corpurilor, etc. Pentru ca aceste spectre s poat fi o"servate, atomii tre"uie e+cita*i. Pentru
e+citarea atomilor se folosesc ciocnirile cu electroni, descrcrile de nalt frecven*, descrcri
n arc, e+citare termic sau chiar e+citare cu radia*ii de anumite lun$imi de und ,spectre de
fluorescen*-.
8pectrul de a(sor(ie const n a"sor"*ia selectiv a unor radia*ii cu lun$imi de und
caracteristice la trecerea radia*iei incidente cu un spectru continuu prin materialul studiat, aezat
ntre sursa de radia*ii i spectro$raf. 6a o"servare direct, spectrul apare su" forma unor linii sau
"enzi ntunecate pe un fond luminos. Pentru o"servarea lui avem nevoie de o surs care emite un
spectru continuu n domeniul spectral studiat ,solid incandescent, arc electric - pentru vizi"il-.
Dup forma lor, spectrele se mpart n spectre de linii, de "enzi, ori continue. =pectrele de
linii sunt emise sau a"sor"ite ntotdeauna de atomi sau ioni izola*i, n timp ce emi*torii
spectrelor de "enzi sunt moleculele. :lasificarea lor a fost ini*ial formal ,forma a determinat i
denumirea lor-, dar apoi s-a constatat c e+ist o deose"ire de esen* n producerea lor. =pectrele
de linii se mpart n spectre de arc i spectre de sc%ntei - produse de ioni. =pectrul continuu nu
poate fi clasificat numai n func*ie de provenien*a lui. Poate fi emis at%t de atomi i molecule, dar
pot s apar la fr%narea electronilor n c%mpul electrostatic al ionilor pozitivi ,spectrul continuu
de fr%nare - Brehmstrahlun$- c%t i de corpurile incandescente ,radia*ia corpului ne$ru-.
=pectrele produse de sistemele atomice pot fi clasificate in!
,A- spectre de emisie continue ,corpuri incandescente- 1
,9- spectre de emisie de linii ,atomii izola*i dintr-un $az supus unei descarcari electrice-1
,5- spectre de a"sor"*ie de linii ,trecerea luminii al"e printr-un $az-1
,(- spectre de a"sor"*ie continue ,trecerea unui spectru continuu de emisie prin materie
condensat-1
,5- spectre de "and ,molecule, numr mare de linii foarte apropiate-.
At%t spectrele de linii, c%t i cele de "enzi sunt caracteristice atomilor, respectiv
moleculelor care le emit. Acest fapt a fcut posi"il utilizarea spectroscopiei n scopuri analitice,
de identificare a elementelor i compuilor e+isten*i ntr-un amestec sau o su"stan* compus. #a
ns mai su"liniaz i faptul c ele sunt intim le$ate de structura fiecrui atom, respectiv
molecule.
G alt constatare important const n marea asemnare a spectrelor de a"sor"*ie cu cele
de emisie. Nn numr foarte mare de linii n cele dou tipuri de spectre coincid art%nd c
procesele de emisie i de a"sor"*ie au loc ntre aceleai stri interne ale atomilor sau moleculelor.
1.22.2R#,ula+itA)i D( *p#%t+#l# ato'i%#
Nn studiu sistematic al spectrelor atomice pune n eviden* o serie de re$ularit*i.
=ta"ilite nt%i empiric, ele au constituit verificrile cate$orice ale diferitelor modele atomice
propuse, fiind printre cele mai importante date care au condus pe fizicieni la n*ele$erea structurii
atomilor i la descoperirea i formularea principiilor care $uverneaz micarea materiei la scar
atomic.
>om ncepe prin a prezenta re$ularit*ile spectrului celui mai simplu atom - atomul de
hidro$en ,0-. Deoarece n toate e+perimentele, atomul de hidro$en n-a putut fi ionizat mai mult
B.
dec%t o dat, modelul unanim acceptat al structurii sale era cel format dintr-un electron cu
sarcina ,-e- ce se mic n 7urul nucleului cu sarcina ,Ue-.
:ea mai evident caracteristic a spectrului optic al 0 const din aran7area liniilor
spectrale n serii, prima o"servat fiind n domeniul vizi"il i care poart numele lui Balmer
,A))5-. Pentru lun$imile de und a liniilor din aceasta serie, Balmer a $sit o rela*ie simpl i
anume
(
9
9

n
n
P ,5.A-
care, dac se folosete mrimea ,introdus de ?Cd"er$, SaCser i ?un$e-

C
numit numr
de und ,msurat n cm
-A
-, devine

_
,

9
n
C
'
C
' '
,5.9-
=eria Balmer ncepe cu linia
H
av%nd

L6.56(,66 i fiind urmat de alte linii
,fi$ura 5.l-, av%nd mai mic i care se n$hesuie treptat ctre o limit situat n N> apropiat.
i,u+a 1.1
#+actitatea formulei lui Balmer se vede din datele din ta"elul 5.9 n care sunt trecute
lun$imile de und e+perimentale i cele calculate cu a7utorul rela*iilor ,5.A- i ,5.9-, n care s-a
folosit valoarea e+perimental a constantei 9 determinat din date spectroscopice ,pentru
hidro$en-
9
H
K (CDB!=>>#4>= t D#DC') cm
0C
6inia n msurat
n vid ,-
calculat cu
formula lui
Balmer ,-
H

5 6.56(,66 6.56(,'0
H

( (.)69,6) (.)69,'(
H

5 (.5(A,6; (.5(A,'5
B1
H

6 (.A09,); (.A09,;5
H
!!!
' 5.;'A,A; 5.;'A,95
Ta>#lul 1.2
:onstanta 9 se numete constanta lui 9,d(er%. /a"elul 5.9 ilustreaz at%t precizia
msuratorilor spectroscopice, c%t i e+actitatea formulei lui Balmer.
Balmer nsui, apoi ?Cd"er$ i al*i cercettori au ntrezrit posi"ilitatea $eneralizrii
formulei ,5.9-, scriind c pentru orice linie spectral din spectrul hidro$enului, numrul de und
poate fi scris su" forma

_
,

9
m n
H
C C
' '
, nKmJC# mJ'# !!! (4!.)

iar m K C# '# . !!! ! 2n momentul $eneralizrii era cunoscut doar seria cu m K ' ,seria Balmer-,
dar cercetri e+perimentale au pus n eviden* e+isten*a i a altor serii n spectrul hidro$enului,
situate n domenii spectrale diferite de cel vizi"il. Astfel, s-au $asit seriile spectrale din ta"elul
5.5.
m <ormula seriei .umele seriei Domeniul spectral
A

_
,

9
n
H
C
C
C
' '

seria 6Cman ultraviolet
9

_
,

9
n
H
C
'
C
' ' ,, Balmer vizi"il
5

_
,

9
n
H
C
.
C
' ' ,, Paschen infrarou
(

_
,

9
n
H
C
1
C
' ' ,, BracKett infrarou
ndeprtat
5

_
,

9
n
H
C
4
C
' ' ,, Pfund ,,
Ta>#lul 1...
?Cd"er$ $eneralizeaz rezultatul o"*inut pentru hidro$en, o"serv%nd c fiecare linie
spectral poate fi scris su" forma diferen*ei a doi termeni, din care, n cadrul unei serii, unul e
fi+ i cellalt varia"il.
A


np
np n p
* *
,5.(-
#l sta"ilete c i spectrele metalelor alcaline pot fi scrise su" forma unei asemenea
diferen*e de doi termeni spectrali i anume !
B4
( ) ( )

+

+
9
m a
9
n (
' ' # nKmJC# mJ'# !!!
unde 9 este o constant diferit de la element la element, a i ( constante cu valori "ine
precizate pentru o serie dat, m un numar ntre$ caracteristic seriei i n un numr ntre$ varia"il.
Astfel, spectrele de emisie ale metalelor alcaline pot fi $rupate dup seriile
seria principal
( ) ( )

+

+
9
s
9
n p C
' '
nL9, 5, ...
seria fin
( ) ( )

+

+
9
p
9
n s '
' '
nL9, 5, ...
seria difuz
( ) ( )

+

+
9
p
9
n d '
' '
nL5, (, ...
seria Ber$mann
( ) ( )

+

+
9
d
9
n f .
' '
nL(, 5, ...
Pentru tratarea teoretic s-a dovedit foarte util o reprezentare a termenilor spectrali n
dia$rame. <iecare termen este reprezentat printr-o linie orizontal, ele fiind aran7ate n ordine
cresctoare a numrului n, care determin termenul spectral. Pentru hidro$en
*
n
este invers
propor*ional cu n
'
, valoarea termenilor descrete mer$%nd de 7os n sus. 2n fi$ura 5.9 este redat
dia$rama termenilor pentru atomul de hidro$en.
B=
i,u+a 1.2
:onven*ional, pentru motive care vor fi clare ceva mai t%rziu, se ale$e ca valoare zero,
valoarea termenului spectral *

pentru n , valoare ctre care conver$e seria de termeni


spectrali. 6iniile din seria Balmer se o"*in ca diferen*a dintre * *
n '
unde n > ' .
Deocamdat s-a discutat doar despre un $en de re$ularita*i n spectrele atomice. =e
o"serv ns c liniile spectrale nu au o structur simpl, ci sunt formate din $rupuri de linii mai
mult sau mai pu*in separate. Aceast structur numit structura de multiplet ,du"let, triplet,
etc.- prezint, la r%ndul ei, o serie de re$ularit*i care au contri"uit foarte mult la ntre$irea
modelului atomic. 2n plus, c%mpurile e+terioare ,ma$netice sau electrice- au efecte asupra liniilor
spectrale care prezint iari foarte multe re$ularit*i. #+plicarea acestor efecte, Weeman,
respectiv =tarK, a constituit de asemenea, o etapa important n ntre$irea modelului atomic.
/oate aceste re$ularit*i arat c n ciuda marii cantit*i i diversit*i a datelor
e+perimentale, mecanismele de emisie i a"sor"*ie a radia*iilor electroma$netice urmeaz le$i
simple.
1.22..P+i(%ipiul 9# %o'>i(a)i# Ci ipot#$#l# lui :o&+
B>
<izicianul danez .iels Bohr interpreteaz principiul de com"ina*ie e+primat prin rela*ia
,5.(- utiliznd no*iunea de foton! de fapt numrul de und

np
este propor*ional cu frecven*a i
deci cu ener$ia +
np
a fotonului !
+ +c +c* +c*
np np n p

,5.5-
Aceasta nseamn c le$ea de com"ina*ie $sit pe cale empiric de spectroscopiti poate fi
interpretat ener$etic, +
np
fiind ener$ia care poate fi emis sau a"sor"it de atomi. Dac spre
e+emplu procesul de emisie se efectueaz independent pentru fiecare atom izolat, atunci fiecare
foton este emis de un sin$ur atom i conform le$ii conservrii ener$iei
+ & &
np i f
,5.6-
&
i
fiind ener$ia strii ini*iale, iar &
f
ener$ia strii finale a atomului dup emisia fotonului.
:ompara*ia rela*iilor ,5.5- i ,5.6- conduce la identificarea mrimilor +c*
n
i +c*
p
.
Deoarece ener$ia fotonului emis nu poate avea dec%t valori corespunztoare a doi termeni
spectrali, se poate tra$e concluzia c atomul nu poate s ai" alte valori pentru ener$ie dec%t cele
corespunztoare termenilor spectrali.
&ner%ia nma%a-inat de un atom nu poate lua dec)t anumite valori discrete! Aceasta
este de fapt ipoteza lui Bohr necesar pentru a e+plica principiul de com"ina*ie al lui ?itz.
=trile atomice ce corespund la aceste valori discrete ale ener$iei sunt i acum numite
nivele de ener$ie ale atomilor. Nndele electroma$netice corespunztoare liniilor sapectrale sunt
atunci emise deoarece atomul efectueaz o tranzi*ie ntre dou nivele de ener$ie.
Din motive pe care o s le discutm n para$raful urmtor vom vedea c aceste nivele de
ener$ie sunt ne$ative!
& +c*
n n
,5.'-

Atunci rela*ia ,5.6- poate fi scris
+ & &
np p n

,5.)-
1.2.E!PERIENE DE RE/ONAN OPTIC PE ATOMI N STARE
UNDAMENTAL
<enomenul de rezonan* optic a fost o"servat n A;05 de americanul Jood pe atomii de
sodiu, el put%nd fi fcut cu uurin*. 6mpile de descrcare con*in%nd sodiu se fa"ric la scar
industrial i sunt deseori folosite la iluminatul strzilor. #le furnizeaz o lumin $al"en-
portocalie care este practic monocromatic. =pectrul unei astfel de lmpi se reduce practic la o
sin$ur linie spectral de lun$ime de und L5);5 ,celelalte linii ale sodiului apar*in%nd
domeniului vizi"il sunt n aceste condi*ii e+perimentale de intensitate ne$li7a"il-.
Aceast radia*ie se poate utiliza pentru a ilumuna un "alon de sticl ce con*ine vapori de
sodiu. >aporii sunt o"*inu*i prin introducerea n "alon a unei "uc*i de sodiu i prin nclzirea
acestuia. 2n acest caz pot fi fcute urmtoarele o"serva*ii ,vezi fi$ura 5.5-!
BA
i,u+a 1..
A- <asciculul de lumin care iese din "alon dup traversarea vaporilor este atenuat, o
parte din intensitatea sa fiind a"sor"it de vapori.
9- >aporii care sunt traversa*i de fasciculul incident devin ei nsui surs de lumin. #i
emit n toate direc*iile din spa*iu o lumin de aceeai lun$ime de und, numit lumin de
fluorescen*, sau mai precis lumin de rezonan*.
<enomenul de rezonan* optic poate fi definit ca un caz particular de al fenomenului de
fluorescen*. /ermenul de fluorescen* definete n $eneral emisia de lumin a corpurilor,
provocat de iradierea simultan a acelor corpuri cu un fascicul luminos primar. &n $eneral
lumina emis n fluorescen* este de frecven* inferioar luminii fasciculului primar care
provoac fenomenul. =trlucirea n Dlumin nea$rD spre e+emplu, utilizeaz fenomenul de
fluorescen* care produce lumina vizi"il su" ac*iunea radia*iei ultraviolete. ?ezonan*a optic
este un caz particular de fluorescen*, n care se emite o radia*ie de aceeai lun$ime de und cu
cea primar. Aceast flurescen* fr schim"are de frecven* se produce doar la c%teva frecven*e
particulare, caracteristice tipului de atom din care sunt constitui*i vaporii.
=e poate de altfel efectua acelai $en de e+perien* pe al*i vapori monoatomici
,adic particulele case alctuiesc vaporii sunt atomi izola*i i nu $rupa*i n molecule-. &n acest
caz pot fi verificate urmtoarele le$i $enerale!
A- >aporii monoatomici pot a"sor"i puternic numai fasciculele luminoase care au o
frecven* ce coincide cu cea a unei linii spectrale a atomilor ce constituie vaporii.
9- .umai frecven*ele anumitor linii spectrale permit o"servarea acestor a"sor"*ii intense
care sunt nso*ite de o emisie fluorescent de aceei frecven*. 6iniile spectrale care se distin$ n
acest mod de celelalte se numesc linii de rezonan*.
/re"uie remarcat c fenomenul de rezonan* optic se distin$e net de fenomenul de
difuzie, care se produce de asemenea fr schima"are de frecven*, prin dou caracteristici
esen*iale! a- o intensitate mult mai puternic1 "- o mare selectivitate n frecven* care este
caracteristic atomilor ce formeaz vaporii.
&nterpretarea acestor fapte e+perimentale este uor de fcut dac se pleac de la ipoteza
lui Bohr privind e+isten*a nivelelor discrete de ener$ie ale atomilor.
A- Dac schimul de ener$ie ntre atomul izolat i unda electroma$netic se face numai
su" form de fotoni i dac ener$iile corepunz%nd strilor posi"ile ale atomlui nu pot lua dec%t
valori discrete &
C
# &
'
# !!!# &
n
# !!!# atomul poate s a"soar" numai fotonii care corespund ener$etic
la diferen*a ntre dou stri posile &
n
i &
p
. Aceti fotoni permit ca atomul s sufere o tranzi*ie de
pe nivelul inferior &
n
, pe unul superior &
p
respect%nd le$ea lui Bohr dat de rela*ia ,5.)-.
BB
=e poate n*ele$e atunci de ce atomul nu poate a"sor"i dec%t acele unde av%nd frecven*a
unei linii spectrale proprii.
9- ?m%ne de e+plicat de ce a"sor"*ia se produce numai la acele frecven*e care
corespund la anumite linii spectrale, e+cluz%ndu-le pe altele. =e tie ca o re$ul $eneral, c
strile cele mai sta"ile ale unui sistem sunt cele pentru care ener$ia este minim. Deci este de
presupus c atomul este n mod normal ntr-o stare care corespunde la o ener$ie minim. Aceast
stare se numete starea fundamental a atomului. >aporii n mod normal vor con*ine numai
atomi n stare fundamental &
C
. Deci ei nu pot a"sor"i dec%t fotoni capa"ili s produc o tranzi*ie
ce pleac de la aceast stare fundamental, cu alte cuvinte, corespunz%nd numai la anumite linii
spectrale!
+ & &
p

Cp C

=e poate n*ele$e atunci de ce liniile spectrale de rezonan* sunt mai pu*ine n raport cu
ansam"lul liniilor spectrale ale atomului.
Aceast interpretare este confirmat dac se consider cei doi termeni spectrali
corespunz%nd la un numr de und al unei linii spectrale de rezonan*. 2n acest caz se verific c
primul termen spectral rm%ne acelai pentru toate liniile spectrale de rezonan* ale atomului!
A
A
A

p
p
* *

<aptul c termanul spectral *
C
comun diverselor linii spectrale de rezonan* este cel mai
mare dintre termenii spectrali ai atomului contri"uie la 7ustificarea ale$erii enr$iilor ne$ative!
termenului ma+imal corespunde ener$iei minime a strii fundamentale &
C
K0+c*
C
.
&n cazul atomului de hidro$en ,vezi fi$ura 5.A- liniile de rezonan* sunt cele ale seriei
6Cman, toate situate n ultraviolet.
Rn definitiv# radiaiile emise sau a(sor(ite de un atom se explic perfect prin ipote-a
nivelelor de ener%ie! Atomul rm)ne n mod normal n starea fundamental de ener%ie
minim &
A
! O cau- exterior poate aduce atomul ntr0o stare de ener%ie mai ridicat &
n
!
;icem c atomul este excitat# sau se afl ntr0o stare de ener%ie excitat! Atomul excitat tinde
s revin spontan spre strile de ener%ie inferior# red)nd ener%ia excedentar su( forma
unui foton! &l poate astfel efectua o tran-iie spre o alt stare excitat de ener%ie inferioar#
sau direct spre starea fundamental (emi)nd atunci o frecven de re-onan)!
#+perien*ele din para$raful urmtor vor confirma aceast ipotez analiz%nd mecanismele
de e+citare ale atomului prin cionire cu electroni.
1.20E!CITAREA ELECTRONIC A 3APORILOR ATOMICI
:%nd se provoac o descrcare electric n vapori monoatomici, se pot o"serva dou
fenomene esen*iale!
A- <ormarea printre atomii vaporilor a ionilor pozitivi ce pot fi identifica*i prin tehnica
spetro$rafiei de mas.
9- #misia de lumin la frecven*e spectrale caracteristice atomilor neutri, sau ale ionilor
pozitivi care se produc.
CDD
2n am"ele cazuri descrcarea electric are rolul de a $enera ener$ia necesar fenomenelor
pe care le vom descrie n cele ce urmeaz.
1.20.1Pot#()ial# 9# io(i$a+#
Primele e+perien*e de acest tip au fost realizate n A;09 de 6enard care a studiat
fenomenul de ionizare. Pentru a realiza o descrcare controlat 6enard a utilizat un dispozitiv de
trei electrozi care seamn cu o triod, dar care con*ine n loc de vid, vapori su" presiune sczut
,fi$ura 5.(-. Primul electrod este un filament incandescent care emite electroni la viteze care pot
fi considerate foarte mici. Al doilea electrod este o $ril. Dac se sta"ilete o diferen* de
poten*ial pozitiv "
%
ntre $ril i filament, electronii vor fi atrai de $ril. Pentru c plec cu o
vitez foarte mic, ei vor cpta o ener$ie cinetic de apro+imativ e"
%
. >om putea varia diferen*a
de poten*ial "
%
i controla n acest fel ener$ia cinetic a electronilor care traverseaz vaporii care
sunt deci suscepti"ili de a intra n coliziune cu atomii vaporilor.
i,u+a 1.0a.
2ntre $ril i placa ce constituie al treilea electrod se aplic o diferen* de poten*ial
ne$ativ "
p
. 2n aest caz, aceast plac va respin$e electronii i nici unul nu va putea s a7un$ pe
ea. Dac ns se formeaz ioni pozitivi n vapori datorit ciocnirilor cu electronii, aceasta va
conduce la apati*ia unui curent ce va fi indicat de $alvanometru. 2n a"sen*a ionilor pozitivi acest
curent va fi nul. >om avea deci posi"ilitatea de a detecta ionii pozitivi.
#+perien*a const n a msura curentul G n func*ie de tensiunea pe $ril "
%
. :ur"a din
fi$ura 5.(" indic rezultatele o"*inute.
CDC
i,u+a 1.0>.
:%t timp tensiunea "
%
este mic, curentul este nul. Nn curent & nenul se o"*ine numai dac
tensiunea "
%
este superior unei anumite valori "
i
. 2n acest caz curentul crete puternic cu
creterea tensiunii "
%
. Aceasta nseamn c formarea ionilor pozitivi n vapori se produce numai
dac
" "
% i

, adic dac electronii care se ciocnesc cu atomii posed o ener$ie cinetic


e" e"
% i

. /ensiunea "
i
se numete poten*ial de ionizare al atomilor corespunztori.
=e poate interpreta aceast e+perien* utiliz%nd no*iunea de lucru de e+trac*ie H
i
introdus de7a
n capitolul anterior cu ocazia studierii efectului fotoelectric.
#lectronii accelera*i de $ril pot s ai" ener$ia necesar pentru a realiza coliziuni
inelastice cu atomii. =e numete ciocnire inelastic, o interac*ie n care o parte din ener$ia
cinetic se poate transforma ntr-o alt form de ener$ie.
/a"elul 5.( prezint valorile o"servate pentru poten*ialele de ionizare ale atomilor unor
elemente. #le sunt n acelai timp ener$iile de ionizare H
i
corespunztoare, msurate n e>.
.umr
atomic
#lement Poten*ial de
ionizare ,e>-
.umr
atomic
#lement Poten*ial de
ionizare ,e>-
A 0 A5,55; A( =i ',5;
9 0e 9(,(5 A5 P A0,5
5 6i 5,5'A A6 = A0,5A
( Be ;,50 A' :l A9,;6
5 B ),5( A) Ar A5,'0
6 : AA,9A' A; S (,59
' . A(,('( 90 :a 6,0;
) G A5,565 9A =c 6,5'
; < A),6 99 /i 6,)A
A0 .e 9A,()9 95 V 6,'6
AA .a 5,AA6 9( :r 6,'(
A9 8$ ',6A 95 8n ',(0
A5 Al 5,;6 96 <e ',)5
Ta>#lul 1.0.
#+perien*ele de "om"ardament electronic au furnizat primele msurtori ale ener$iei de
ionizare. Aceste msurtori sunt mai t%rziu confirmate de e+perien*ele de fotoionizare.
CD'
1.20.2Cio%(i+i #la*ti%# Ci i(#la*ti%#
&nterpretarea e+perien*elor de "om"ardament electronic este "azat pe conceptul de
ciocnire inelastic, adic a interac*iei momentane ntre dou particule n cursul creia o parte din
ener$ia lor cinetic se transform ireversi"il n lucru mecanic. Aceste ciocniri inelastice se
deose"esc esen*ial de cele elastice n care ener$ia cinetic se conserv.
Pentru a utiliza rezultatele $enerale ale mecanici referitoare la ciocnirile amintite mai sus
tre"uie s sta"ilim ordinele de mrime ale unor valori fizice. >itezele de a$ita*ie termic ale
atomilor ntr-un $az pot fi calculate pornind de la le$ile termodinamicii. Astfel viteza ptratic
medie v
'
este func*ie de temperatura a"solut! 3v
'
K.2*, unde K este constatnta lui BoltCmann.
=e calculeaz astfel c aceast vitez pentru un atom de mas 8 este de apro+imativ A00-A000
mMs. Aceste valori ar prea importante, dar calcul%nd ener$ia cinetic cptat de electroni prin
aceelerae n c%mp electric mv
9
M9Le>
$
, la un poten*ial de accelerare >
$
de A volt, $sim c viteza
electronului devine vL(00 000 mMs. Astfel electronii accelera*i la diferen*e de pote*ial de c%*iva
vol*i vor avea o vitez mult mai mare dec%t atomii pe care i vom putea consider imo"ili n
raport cu electronii. 7iocnirile n ca-ul nostru vor putea fi considerate ca fiind ntre un
proiectil uor (electronul accelerat de %ril) i o (il foarte %rea i aproape imo(il (atomul)!
2n aceste circumstan*e se demonstrez c atomul rm%ne practic imo"il dup ciocnire i
c ener$ia lui cinetic dup ciocnire rm%ne aproape nul. Aceast o"serva*ie are dou
consecin*e importante!
A- Dac ciocnirea este elastic# electronul i va conserva ener$ia cinetic,
modific%ndu-se doar direc*ia vitezei sale.
9- Dac ciocnirea este inelastic# pierderea de ener$ie cinetic a electronului va fi n
ntre$ime transformat n ener$ie poten*ial.
De aceea n e+perien*a descris anterior putem considera c ener$ia cinetic a
electronului corespunde ener$iei de ionizare a atomului! e" mv H
i i

A
9
9
. Aceste rezultate vor
fi folosite i n descrierea e+perien*elor urmtoare.
1.20..Pot#()ial# 9# +#$o(a()A. EHp#+i#()a +a(%G Ci H#+t$
G verificare a e+isten*ei nivelelor discrete de ener$ie n atomi a fost fcut de <rancK i
0ertz ,A;A5- cu o metodic diferit de cea spectroscopic. #i au folosit n acest scop ciocnirile
dintre electroni accelera*i su" o diferen* de poten*ial controla"il i atomii elementului studiat
,$az sau vapori-. 2n principiu, n e+perien*a lor atomii izola*i sunt "om"arda*i cu un fascicul de
electroni av%nd o ener$ie cunoscut. Deoarece masa atomilor este mult mai mare dec%t a
electronilor, ener$ia cinetic a acestora se modific numai dac n procesul ciocnirii se schim"
ener$ia intern a atomului, adic numai pentru ciocniri inelastice dintre electroni i atomi.
Dac atomii pot a"sor"i orice cantitate de ener$ie, atunci ener$ia electronilor inciden*i
este micorat n orice condi*ii i s-ar o"serva o modificare monoton a ener$iei lor. Dac,
dimpotriv, atomii pot a"sor"i ener$ie doar cuantificat, corespunztor e+citrii electronilor lor
proprii de pe nivelul fundamental pe unul superior, ciocnirile inelastice au loc de preferin*
atunci c%nd ener$ia electronilor inciden*i este e$al cu cuanta de ener$ie ce poate fi a"sor"it de
atomi. 2n acest caz msur%nd ener$ia electronilor dup ciocnire n func*ie de ener$ia lor ini*ial
se o"serv scderi "rute ale ener$iei lor de dup ciocniri, numai atunci c%nd ener$ia lor
incident a7un$e e$al cu diferen*a dintre nivelul fundamental i unul e+citat.
CD.
2n e+perien*a lui <rancK i 0ertz se determin ener$ia electronilor dup ciocnirile cu
atomii n func*ie de poten*ialul lor de accelerare. =chi*a dispozitivului e+perimental este dat n
fi$ura 5.5 i este de fapt un monta7 modificat al e+perimentului lui 6enard.
i,u+a 1.1.

#lectronii emii de catodul S sunt accelera*i n spa*iu p%n la $rila G su" o diferen* de poten*ial
re$la"il. 2n spa*iul de accelerare electronii ciocnesc atomii $azului din tu", n particular atomi
de mercur ,0$-. #lectronii trec de $rila G i a7un$ n re$iunea dintre $ril i anodul A unde se
aplic un poten*ial de fr%nare de apro+imativ 0,5 vol*i. Dac ener$ia electronilor depete 0,5
>, ei a7un$ la A i sunt colecta*i. Dac ns electronii i pierd ma7oritatea ener$iei la ciocnirea
cu un atom de 0$, ei nu mai pot depi "ariera de poten*ial creat de tensiunea de fr%nare i ca
urmare nu mai sunt colecta*i de anodul A. .e$li7%nd poten*ialul de contact i distri"u*ia ini*ial a
vitezelor electronilor, se o"*ine urmtorul rezultat. Dac diferen*a de poten*ial dintre S i G
crete p%n la (,5 >, curentul colectat crete continuu. Aceasta nseamn c electronii av%nd
asemenea ener$ii ciocnesc nc elastic atomii de 0$. :%nd poten*ialul de accelerare atin$e
valoare >
r
L(,; >, curentul nre$istrat scade "rusc, art%nd c mult mai pu*ini electroni a7un$ pe
colector. Aceasta arat c ma7oritatea electronilor av%nd aceast ener$ie i-o pierd prin ciocniri
inelastice cu atomii de 0$. Dac poten*ialul de accelerare crete n continuare, curentul ncepe s
creasc p%n se atin$e diferen*a de poten*ial de 9>
r
L ;,) >. Aici curentul scade din nou. 6a
aceast diferen* de poten*ial se produc dou e+citri pe parcursul electronului. 2n fi$ura 5.6 se
vede modificarea curentului colectat in func*ie de poten*ialul de accelerare, care demonstreaz
e+isten*a strilor e+citate discrete pentru atomii de 0$.
CD1
i,u+a 1.2
?epetarea fenomenului la 5>
r
, (>
r
, etc se e+plic prin piederea prin ciocniri inelestice
succesive de ener$ii cinetice 5J
r
, (J
r
, etc.
Rn definitiv# explicaia acestei experiene este n acord deplin cu urmtoarea ipote-:
atomul nu poate prelua de la electron dec)t cantiti de ener%ie (ine determinate H
r
!
&misia de radiaie electroma%netic n acord cu ipote-a lui 6o+r!
2n e+perien*ele fcute pe vapori de mercur se pune n eviden* e+isten*a unui poten*ial >
r
de (,; vol*i care este mult inferior poten*ialului de ionizare >
i
LA0,5 vol*i. Deci ener$ia J
r
comunicat de electroni atomilor de mercur este mult inferioar ener$iei de ionizare. 2n
e+perien*a descris mai sus se poate constata c dac tensiunea pe $ril este inferioar valorii >
r
,
atunci nu se emite nici un fel de radia*ie. Dac ns aceast tensiune este superiar valorii >
r
,
vaporii devin surs de radia*ie ultraviolet

de lun$ime de und
r
L 955' , corespunznd unei
linii de rezonan* a spectrului mercurului. Aceasta este n acord cu ipoteza lui Bohr ce sus*ine c
atomul prezint stri discrete de ener$ie. Astfel rezult c n e+perien*a descris, atomii de
mercur sunt e+cita*i de pe starea fundamental de ener$ie &
C
pe o stare de ener$ie superior &
'
astfel nc%t!
+c
& & H e"
r
r r


9 A
Astfel se verific ipoteza lui Bohr prin dou metode e+perimetale complet diferite!
C) plec)nd de la msurarea numerelor de und n experienele de spectroscopie
') plec)nd de msurarea poteialelor de re-onan n experienele de (om(ardare a
atomilor cu electroni!
1.20.0Pot#()ial# %+iti%#
2n e+perien*ele de spectroscopie am vzut c atomii se pot $si n mai multe stri e+citate
de ener$ii diferite, pe c%nd n e+perien*a <rancK-0ertz s-a pus n eviden* un sin$ur nivel e+citat.
Aceasta se poate e+plica n modul urmtor! electronii emii de filamentul incandescent sufer
mai multe ciocniri cu atomii p%n s a7un$ pe $ril. 2n consecin*, ei nu vor cpta ener$ia
cinetic ma+im e>
$
corespunztoare poten*ialului de accelerare >
$.
Astfel elctronii nu vor reui
CD4
datorit ciocnirilor ineleastice multiple s ai" timp s capete o ener$ie cinetic superioar celei
necesare pentru a e+cita atomii pe un nivel de ener$ie superior celui mai de 7os nivel e+citat #
9
.
Pentru a o"serva tranzi*iile atomice i pe alte nivele e+citate superioare, <ranK i
#insporn au realizat un monta7 e+perimental pu*in modificat n raport cu e+perien* descris
anterior care a adus m"unt*irea dorit. =e introduc dou $rile G
A
i G
9
,fi$ura 5.'- puse Aa
acelai poten*ial, ciocnirea av%nd loc n acest spa*iu fr c%mp electric accelerator.
i,u+a 1.5
#lectronii sunt accelera*i p%n la $rila G
A
i prin reducerea presiunii se poate face ca n
aceast re$iune ciocnirile cu atomii de $az s fie minime. :u acest dispozitiv s-au pus n eviden*
noi poten*iale critice ,fi$ura 5.)-.
i,u+a 1.7
2n sf%rit, o ultim variant propus de 0ertz este redat schematic n fi$ura 5.;.
CD=
i,u+a 1.8
#lectronii emii de catodul S sunt accelera*i de un poten*ial pozitiv re$la"il aplicat pe
$rila G
A
i ptrund n spa*iul ? n care nu avem c%mp. Dup numeroase ciocniri, electronii
difuzeaz prin ochiurile $rilei G
9
n spa*iul dintre aceasta i cilindrul colector A. =e msoar
curentul n a"sen*a i n prezen*a unui c%mp nt%rzietor dintre G
9
i A. 2n primul caz sunt
colecta*i to*i electronii care au difuzat prin $rila G
9
, iar n al doilea doar cei care nu i-au pierdut
ener$ia cinetic n urma unor ciocniri inelastice. Diferen*a dintre cele dou valori reprezint o
msur a electronilor care au suferit ciocniri inelastice i tre"uie s prezinte un ma+im pentru
valoarea critic a poten*ialului accelerator.
Pentru determinarea ener$iei electronilor care au suferit ciocniri cu moleculele de $az se
poate folosi un selector de ener$ii cu c%mp electric. =chema instala*iei este dat n fi$ura 5.A0.
i,u+a 1.1?
CD>
Nn fascicul de electroni monoener$etici a cror ener$ie este mai mare dec%t cea mai
nalt ener$ie de e+citare a atomului, ptrund ntr-o camer de ciocnire. Prin ciocniri inelastice
i pierd din ener$ie, corespunztor treptelor de e+citare posi"ile n atom. G parte din electronii
care au suferit asemenea ciocniri intr ntr-un analizor de ener$ii format dintr-un condensator
cilindric de A9'
o
. >ariind tensiunea aplicat pe plcile condensatorului, putem descompune
fasciculul de electroni n fascicule monoener$etice. #+perimentul a fost fcut cu electroni de 50
e>, care ciocnesc atomii de 0e. 2n fi$ura 5.AA este dat intensitatea curentului electronic colectat
n func*ie de ener$ia respectivilor electroni.
i,u+a 1.11
2n toate aceste e+perimente, diferen*ele de poten*ial msurate tre"uie s fie corelate *in%nd
seama de poten*ialul de contact.
CDA
Capitolul 5
PROPRIETI2E ONDU2ATORII A2E PARTICU2E2OR
1.21INTRODUCERE
2n capitolele precedente, tratarea teoretic a fenomenelor atomice s-a fcut cu a7utorul
unor modele atomice simple, $uvernate de le$ile fizicii clasice. Pentru ca rezultatele o"*inute
teoretic s dea o "un concordan* cu o"serva*iile e+perimentale, acestor modele li s-au aplicat
ntr-un mod for*at din afar, condi*iile de cuantificare, aparent destul de ar"itrare.
:u toate succesele incontesta"ile ale acestei teorii n e+plicarea unor fenomene atomice
simple, ea se dovedete a fi nesatisfctoare n e+plicarea unor fenomene mai complicate, cum ar
fi atomul de heliu, le$tura chimic, etc. 2n afar de aceasta, e+ist o contradic*ie esen*ial, ntre
natura n salturi a cuantificrii, e+primat prin irul discret de numere cuantice i micarea
continu descris de le$ile fizicii clasice.
Din aceste motive, n 7urul anilor A;95-A;9( a devenit clar c teoria lui Bohr i vechea
teorie a cuantelor este numai o etap intermediar ntre reprezentrile clasice i o teorie cu totul
nou n care ideile cuantice s stea chiar la temelia noii teorii i care s con*in ca un caz
particular vechea teorie atomic.
Pentru construirea acestei teorii tre"uie s se porneasc de la o serie de fapte
e+perimentale noi pe l%n$ e+isten*a strilor discrete de ener$ie. 2ntr-adevr, ntrea$a structur a
vechii teorii atomice a fost construit astfel nc%t s dea o "un concordan* ntre valorile
calculate i cele o"*inute e+perimental ale ener$iei strilor sta*ionare a termenilor spectrali
respectivi ,ntruc%t aceste mrimi sunt sin$urele care pot fi msurate e+perimental-. 2ntrea$a
teorie atomic veche era privit ca ceva artificial, sin$ura "az e+perimental real fiind doar
ener$ia strilor sta*ionare.
?ealizrile acestui pro$ram au nceput aproape concomitent i pe dou ci complet
diferite, de ctre =chrcdin$er ,A;96- - care s-a "azat pe lucrrile lui de Bro$lie ,A;95- - i de
ctre 0eisen"er$ ,A;55-. 2n felul acesta au aprut mecanica ondulatorie i mecanica matriceal.
Dei at%t ipotezele ini*iale, c%t i tratarea matematic a acestor dou teorii sunt complet diferite,
cur%nd dup apari*ia lor s-a dovedit c ele sunt n esen* identice, fiecare con*in%nd traducerea
celeilalte ntr-un alt lim"a7. Aceste teorii au fost ulterior dezvoltate i completate pentru a lua n
considerare i e+isten*a spinului electronic, a teoriei relativit*ii i a interac*iunii cu radia*iile,
ntr-o serie de lucrri ale lui 0eisen"er$, Eordan, Pauli i Dirac. 2n acest capitol se vor prezenta
numai teoriile ini*iale, completrile ulterioare urm%nd s fie fcute n cadrul cursului de
mecanic cuantic.
Dei mecanica cuantic cere calcule mai complicate, ea este construit mult mai ra*ional
dec%t vechea teorie cuantic. #a a nlturat complet inconsisten*ele vechii teorii atomice i a
condus la multe rezultate noi care au fost confirmate de e+perien*. 2n felul acesta a fost
nlturat complet concep*ia aparent evident c fenomenele microscopice tre"uie descrise cu
aceleai le$i ca i fenomenele la scar macroscopic. Din acest motiv, privit din punct de vedere
clasic, mecanica cuantic poate apare oarecum stranie. /otui succesele ei incontesta"ile arat c
vechile reprezentri tre"uie depite i nlocuite cu altele noi, care duc la o m"o$*ire
considera"il a cunotin*elor noastre asupra lumii.
CDB
1.22PRE/ICERILE MECANICII ONDULATORII. DUALISMUL
CORPUSCUL@UND. IPOTE/A LUI DE :RO4LIE
<enomene ca efectul :ompton i efectul fotoelectric, au artat c lumina are propriet*i
de particul i poate transfera ener$ie i impuls electronilor pe care i ciocnete e+act ca nite
particule. 2n felul acesta s-a dovedit c, pe l%n$ o serie de propriet*i care dovedesc natura ei
ondulatorie ,de e+emplu! interferen*a sau difrac*ia-, lumina are i o serie de propriet*i care
dovedesc natura ei corpuscular i care se eviden*iaz n procesele elementare. Din acest motiv,
tre"uie admis faptul c lumina are un caracter dual, de und i de particul i pentru descrierea
tuturor propriet*ilor ei tre"uie s se *in seama de am"ele laturi ale acestui dualism.
2n anii A;95-A;9(, 6ouis de Bro$lie a emis ipoteza c dualismul ntre unde i particule
este un fenomen %eneral n natur i pentru prima dat a atri"uit caliti ondulatorii
particulelor elementare. 2ncerc%nd s e+plice esen*a dualismului und-particul, el i-a pus
ntre"area dac acest dualism nu se manifest peste tot acolo unde apare constanta lui PlancK.
Aa cum p%n la PlancK i #instein reprezentarea corpuscular a luminii fusese ne$li7at, el
consider c i n cazul microparticulelor p%n n acel moment, reprezentarea ondulatorie fusese
n mod ar"itrar e+clus. <aptul c propriet*ile electronului n strile sta*ionare ale atomului se
descriu cu a7utorul constantei de ac*iune A-a condus la atri"uirea de propriet*i ondulatorii
acestuia. Aceast ipotez a fost considerat ca foarte ndrznea*, ntruc%t p%n atunci electronul
era reprezentat ca un punct material ncrcat de electricitate care se supunea le$ilor dinamicii
clasice. 2n acel moment nu e+istau nici un fel de e+perien*e n care electronii s manifeste
propriet*i ondulatorii. 2n spri7inul ipotezei sale, de Bro$lie a luat analo$ia sta"ilit de 0amilton
i Eaco"i ntre optica $eometric i mecanica punctelor materiale. Aceast analo$ie era de ordin
formal i se referea la faptul c le$ile fundamentale ale mecanicii analitice i cele ale opticii
$eometrice se pot reprezenta prin le$i matematice identice. Astfel, principiul lui 8aupertuis din
mecanic este asemntor cu principiul lui <ermat din optic. &dentitatea ntre cele dou le$i se
o"*ine atunci cnd n rela*ia ce e+prim principiul lui 8aupertuis viteza v a particulei este
nlocuit prin inversul vitezei de propa$are ,deci a vitezei de faz- a razei luminoase. 2ntr-adevr,
principiul lui 8aupertuis referitor la traiectoria unei particule se scrie
minim dl @ &

,'.A-
unde & este ener$ia particulei, iar @ ener$ie poten*ial, sau ntruc%t viteza particulei este
( ) @ &
m
'
v
rela*ia ,'.A- devine
m mini dl

v
Principiul lui <ermat pentru propa$area razelor de lumin este!

minim
dl
v

:um se vede, cu o"serva*ia fcut mai sus, cele dou principii sunt formal identice. 2n felul
acesta se poate sta"ili o analo$ie str%ns ntre mecanica clasic i optica $eometric. Dar se tie
c at%t optica $eometric c%t i mecanica clasic au un caracter limitat. Gptica $eometric nu
CCD
poate e+plica o serie de fenomene ca interferen*a i difrac*ia1 pentru aceasta tre"uie s se recur$
la optica ondulatorie. Gptica $eometric se arat a fi numai un caz limit, pentru lun$imi de
und e+trem de mici, a opticii ondulatorii. 8ecanica clasic este i ea limitat la corpuri de
dimensiuni macroscopice i nu poate fi aplicat la studiul atomilor. 6uis de Bro$lie a propus
e+tinderea paralelismului ntre optic i mecanic n aa fel nc%t opticii ondulatorii s-i
corespund o mecanic ondulatorie, care s poat fi aplicat i sistemelor atomice i s con*in
ca un caz particular mecanica clasic. Nn alt fapt n spri7inul ipotezei lui de Bro$lie a fost acela
c strile sta*ionare ale atomului se pot descrie cu a7utorul unor numere ntre$i. Astfel de numere
ntre$i apar n diferite domenii ale fizicii ,acustic, optic, teoria elasticit*ii- la descrierea
undelor sta*ionare, interferen*ei sau rezonan*ei. Din acest motiv pare normal s privim condi*iile
de cuantificare ca o urmare a naturii ondulantorii a electronilor n interiorul atomului. =e pune
acum pro"lema modului n care se face le$tura ntre propriet*ile corpusculare i ondulatorii ale
unei particule. #vident c aceast le$tur tre"uie realizat tot prin intermediul constantei de
ac*iune a lui PlancK, +. 2n reprezentarea corpuscular, o particul se caracterizeaz prin ener$ia
& i impulsul p1 n reprezentarea ondulatorie, caracteristice sunt frecven*a i lun$imea de und
. Pornind de la rela*iile cunoscute pentru fotoni
+ &


+
c
+
mc p
de Bro$lie a artat pentru orice particul de mas m i vitez v e+ist rela*iile!
2 p #
+
&

,'.9-
unde

'
2

i se numete vector de und.


Aceste rela*ii permit o interpretare fizic a condi*iilor de cuantificare a or"itelor atomului de
hidro$en. 2n cazul micrii circulare momentul cinetic este

'
+
n a mv
:onform rela*iei ,'.9- rezult c

'
+
n a
+
sau
n a '
Aceasta nseamn c lun$imea or"itei circulare tre"uie s fie e$al cu un numr ntre$ de
lun$imi de und1 ca urmare se formeaz o serie de unde sta*ionare. Prin urmare, condi*iile de
cuantificare a or"itelor sunt condi*ii de sta*ionaritate a undelor ataate electronilor n atom.
<aptul c electronul n atom poate fi privit atunci ca un sistem independent sta*ionar n timp,
poate e+plica de ce electronul nu radiaz dec%t la trecerea dintr-o stare n alta.
CCC
1.25CONIRMAREA E!PERIMENTAL A IPOTE/EI LUI DE
:RO4LIE
&poteza lui de Bro$lie a primit cur%nd o confirmare strlucit prin lucrrile de
interferen* i difrac*ie a electronilor. ?ezultatele o"*inute sunt asemntoare cu cele date de
studiul razelor @. 6un$imea de und de Bro$lie a unor electroni accelera*i su" o diferen* de
poten*ial " se poate o"*ine cu a7utorul rela*iilor!
.DD
e"
'
m
'

v
i
mv
+

#limin%nd pe v ntre aceste dou rela*ii, se o"*ine

"
'4 # C'

ZA[ ,'.5-
" fiind e+primat n vol*i. 2n cazul unui poten*ial de A50 > de e+emplu, lun$imea undei de
Bro$lie este e$al cu A , care este ordinul de mrime al razelor @ moi. 6a o diferen* de
poten*ial de A0.000 >, L0,A9 ceea ce corespunde razelor @ dure.
2n cazul c%nd viteza particulei este mare, tre"uie s se *in seama de corec*ia relativist a
masei. 2ntruc%t masa apare la numitor, lun$imea de und este ceva mai mic!
( ) " CD 1AB # D C
"
'4 # C'
=

ZA[
De asemenea, din formula lui se vede c, cu c%t masa particulei considerate este mai mare,
este mai mic.
2ntruc%t n cazul electronilor lun$imea de und este asemntoare cu cea a razelor @,
pentru studiul fenomenelor ondulatorii datorit electronilor este normal s se foloseasc aceleai
metode de studiu ca i n cazul razelor @. Aici tre"uie s se *in seama de faptul c razele @ sunt
foarte penetrante pe c%nd electronii nu sunt. Din acest motiv snt recomandate studiile de refle+ie
interferen*ial pe cristale.
#+perien*ele de difrac*ie i refle+ie inter*eren*ial a electronilor pe cristale conduc la
rezultate asemntoare cu cele o"*inute de Bra$$, von 6aue sau De"Ce-=cherrer la studiul
refle+iei interferen*iale sau difrac*iei razelor @.
2nc nainte de enun*area ipotezei lui de Bro$lie, Davisson i Sensmann au o"*inut la
difuzia electronilor pe o foi* de nichel o varia*ie pronun*at a intensit*ii cu un$hiul de difuzie.
Aspectul dia$ramei polare o"*inute este foarte complicat i depinde de starea cristalin a foi*ei de
nichel. 2n fi$ura '.l se arat dia$rama polar a intensit*ii difuziei electronilor pentru dou
un$hiuri de inciden* diferite n cazul unei foi*e de nichel nainte ,fi$ura '.l,a- i dup
recristalizare ,fi$ura '.l,"-
&nterpretarea acestor fenomene a fost dat a"ia mai t%rziu, art%ndu-se c este vor"a de
fenomene de refle+ie interferen*ial. =unt interesante faptele le$ate de aceste e+perien*e.
Davisson i Sensmann studiau n fond emisia secundar a electronilor atunci c%nd electrozii
CC'
metalici erau "om"arda*i cu al*i electroni n preala"il aecelera*i. 2ntr-una dintre e+perien*e, tu"ul
n care avea loc "om"ardarea s-a spart, iar electrodul metalic s-a o+idat. Pentru a reduce o+idul,
ei au nclzit la temperatur mare electrodul su" vid. ?epet%nd e+perien*a cu noul electrod
rezultatele erau cu totul noi1 se o"*inea o varia*ie un$hiular pronun*at, care nu era prezent n
cazul electrozilor netrata*i. =-a sta"ilit uor apoi c aceste modificri sunt le$ate de schim"area
structurii cristaline a electrodului *int, acesta n procesul de reducere cristaliz%ndu-se. =e
o"*ineau dia$rame polare cu varia*ie pronun*at a intensit*ii fasciculului electronic captat doar
pentru electrozi metalici.
Aa
A"
i,u+a 5.1.
#+perien*e mai precise au efectuat n anul A;9' Davisson i Germer. :u a7utorul unui
tun electronic s-a o"*inut un fascicul paralel de electroni care era diri7at asupra unui monocristal
de nichel. #lectronii reflecta*i de cristalul de nichel au fost colecta*i cu a7utorul unui colector
mo"il. &ntensitatea fasciculului reflectat func*ie de un$hiul de refle+ie se poate reprezenta cu
a7utorul unei dia$rame polare. =e constat c aceast dia$ram prezint un ma+im selectiv foarte
pronun*at, corespunztor unui un$hi de refle+ie e$al cu un$hiul de inciden*.
CC.
i,u+a 5.2.
Dispozitivul lor e+perimental este prezentat n fi$ura '.9, iar dia$rama polar a
intensit*ii fasciculului reflectat de electroni are forma!
i,u+a 5...
2n cazul c%nd plcu*a de nichel este policristalin nu se o"serv nici un fel de selectivitate
a refle+iei. #+perien*a lui Davisson i Germer este analoa$ cu metoda lui Bra$$ de refle+ie
interferen*ial din cazul razelor @. 8a+imele de interferen* se o"*in pentru acele direc*ii ale
electronilor mprtia*i, care satisfac at%t condi*ia de refle+ie optic pe planele reticulare ale
cristalului c%t i rela*ia lui Bra$$!
sin d ' n ,'.(-
unde este un$hiul format de direc*ia incident a fasciculului electronic i planul reticular pe
care are loc refle+ia optic, iar d este distan*a dintre dou plane reticulare. Aceast rela*ie se
CC1
poate verifica n dou moduri! fie men*in%nd pe constant i variind pe , fie invers. 2n primul
caz, fenomenul de interferen* are loc numai pentru anumite un$hiuri

date de

,
_d '
n
arcsin
2n cazul electronilor este mai convena"il s se men*in constant i s se varieze prin
modificarea diferen*ei de poten*ial aplicat fasciculului de electroni n tunul electronic. Din
rela*ia ,'.(- rezult
sin
n
d '
Pe de alt parte, folosind rela*ia ,'.5-

sin d '
n
'4 # C' "
Aceast rela*ie arat c pentru anumite valori ale lui
"
se o"*in ma+ime de intensitate pentru
fasciculul reflectat. :ur"a e+perimental o"*inut este de forma!
i,u+a 5.0.
:oncordan*a cea mai "un ntre valorile e+perimentale i teorie se o"*ine n cazul valorilor mari
ale lui
"
. 2n cazul c%nd
"
este mic, tre"uie s se *in seama i de alte fenomene, cum ar fi
refrac*ia electronilor la intrarea n mediul considerat ,n plcu*a de nichel-.
6a ptrunderea n interiorul metalului, datorit c%mpului cristalin pozitiv creat de ionii
metalului, impulsul electronilor sufer o modificare "rusc. <r a intra n amnunte, vom
apro+ima acest c%mp interior cu un poten*ial mediu "
D
. #ner$ia poten*ial a electronilor n acest
c%mp este
D
e" @
Dac notm cu indicele DeD, respectiv DiD mrimile n e+teriorul i n interiorul metalului,
impulsurile electronului n cele dou situa*ii vor fi!
CC4
( ) @ & m ' p
m& ' p
i
e

6a str"aterea suprafe*ei de separare, componentele tan$en*iale ale impulsului rm%n


neschim"ate, astfel c
"
" "
&
@ &
p
p
sin
sin
D
e
i
i
e
+

unde
e
i
i
sunt un$hiurile fcute de direc*iile de micare cu normala la suprafa*a metalului,
iar > este poten*ialul su" care a fost accelerat electronul. ?ela*ia de mai sus definete tocmai
indicele de refrac*ie al mediului cristalin metalic
"
"
C
"
" "
D D
+
+
,'.5-
o"serv%ndu-se c acesta scade asimptotic spre A atunci c%nd poten*ialul de accelerare crete
continuu.
<ormula lui Bra$$ se modific n mod corespunztor. 2n fi$ura '.5 este redat construc*ia
parcursurilor razelor *innd cont de refrac*ia undelor electronice.
i,u+a 5.1. Deducerea formulei Hulf06ra%%# lu)nd n consideraie indicele de refracie!
Diferen*a de drum este!
i
'
i
sin C d ' cos d '
Dar


e
i
sin
sin
Deci, condi*ia lui Bra$$ devine

"
C4D
n n sin d '
e
'
e
'
,'.6-
unde
i e

CC=
Din ,'.6- determinm valorile lui " pentru care se produc ma+ime de interferen* n lun$ul
direc*iei
e

. =e pot calcula astfel valorile indicilor de refrac*ie ai diferitelor metale. Avem


imediat!
( )
"
C4D
n sin d 1
'
e
' ' '

i *in%nd cont de ,'.5- se o"*ine!
e
'
'
'
D
sin "
d 1
C4D
n "
2n ta"elul '.& sunt date c%teva valori o"*inute [n acest mod pentru pote*ialul interior mediu "
D
.
8etalul > Zvol*i[

e
Z[
>
0
Zvol*i[
6' A,(( A,A9 A'
.i A(9 A,05 A,0) A6
9A) 0,)5 A,05 A(
P" 65 A,59 A,A0 A(
A95 A,05 A,06 A5
0$ () A,'' A,A5 A5
A66 0,;5 A,0( A5
Ta>#lul 5.I
:u aceste corec*ii, e+perien*ele lui Davisson i Germer au fost verificate n cele mai mici
amnunte, demonstr%nd propriet*ile ondulatorii ale fasciculelor de electroni. Davisson i
Germer au realizat, de asemenea, i o e+perien* analoa$ celei a lui von 6aue. Pentru aceasta au
folosit un monocristal cu"ic de nichel, iar colectorul avea posi"ilitatea s se deplaseze at%t dup
un$hiul polar c%t i dup cel azimutal. 8en*in%nd un$hiul polar constant i variind un$hiul
azimutal, ei au constatat c curentul n colector variaz n mod periodic. <i+%nd apoi un un$hi
azimutal pentru care se o"*ine un ma+im i variind un$hiul polar ,men*in%nd tot timpul
poten*ialul constant- s-a o"*inut o dia$ram polar analoa$ cu cea din fi$ura '.5. >ariind apoi
lun$imea de und a electronilor cu a7utorul poten*ialului de accelerare se o"*in ma+imele artate
n fi$ura '.(.
<i$uri de difrac*ie prin transmisie prin foi*e metale su"*iri au fost o"*inute de G. P.
/homson ,A;9)-. #+perien*ele sale sunt o transpunere a e+perien*elor de tip De"aC-=cherrer
pentru razele @. ?aze catodice ,poten*ial de accelerare A0-60 S>- sunt lsate s cad pe foi*e
metalice de $rosimi de apro+imativ 950 . 2n spatele foi*ei este aezat un ecran fotosensi"il.
Dup o e+punere suficient, pe ecran apar inele de difrac*ie asemntoare celor din e+perien*ele
de raze @ ,fi$ura '.6-.
CC>
?aze @ #lectroni
i,u+a 5.2.
8a+imele de impresionare a plcii foto$rafice corespund unei intensit*i mari de
electroni i minimele unor flu+uri foarte sla"e de electroni. 2nseamn c prin trecerea electronilor
prin foi*ele policristaline se o"*ine o distri"uire a electronilor dup direc*iile de micare n spa*iu,
fenomen cu totul ine+plica"il dac electronii ar avea numai propriet*i corpusculare.
Dac se admite e+isten*a propriet*ilor ondulatorii ale electronilor aceste rezultate se
e+plic imediat. 2n foi*a metalic policristalin e+ist toate orientrile posi"ile ale planelor
reticulare ale cristalitelor individuale. &mplicit e+ist i orientrile care satisfac rela*ia Bra$$
pentru lun$imea de und dat a electronilor inciden*i. /oate cristalitele care au o anumit
orientare Bra$$
n

fa* de direc*ia incident a electronilor produc refle+ii interferen*iale ma+ime


pentru electronii care se reflect optic pe ele, adic pentru electronii ale cror direc*ii de micare
formeaz un$hiuri
n
' fa* de direc*ia incident. /oate aceste fascicule de electroni formeaz
un con cu un$hiul la v%rf de
n
' , ls%nd pe placa fotosensi"il urma unui cerc de raz
n
r . Dac
D este distan*a de la foi*a difuzant la ecran,
( )
n
r D > >
, avem!
D
r
sin
n
n

iar din rela*ia Bra$$
D '
n sin
n


Deci
! ct
d '
D
n
r
n

,
_

adic
! ct " r
n

Aceast rela*ie este verificat e+perimental. &nelele de difrac*ie se datoresc electronilor i nu unor
raze @ ce ar putea apare n urma fr%nrii electronilor n foi*ele metalice. Aceasta se verific
pun%nd ntre foit i placa foto$rafic un ma$net. <or*ele 6orentz ac*ioneaz asupra electronilor
i produc deformarea fi$urii de pe ecran, deformare ce nu s-ar o"serva dac am avea de a face cu
raze @. ?ela*ia Julff-Bra$$ permite calculul constantelor re*elelor cristaline cu a7utorul
e+perien*elor de interferen* a fasciculelor electronice. Aceasta constituie a nou metod de
studiu al cristalelor ,electrono$rafia-. =e pot compara constantele re*elelor cristaline o"*inute pe
CCA
cale electrono$rafic cu valorile o"*inute cu alte metode. 2n ta"elul '.&& sunt date asemenea
valori, pentru c%teva metale cu re*ea cu"ic.
8etalul 8etoda
electrono$rafic
Alte
metode
Al (,055 (,06)
Au 5,;; - (,90 (,06
Pt 5,); 5,;A
<e 9,)5 9,6)
Ta>#lul 5.II
?ela*ia lui de Bro$lie arat posi"ilitatea atri"uirii unor propriet*i ondulatorii oricaror
particule materiale, indiferent de natura lor. Pentru a verifica e+perimental aceast afirma*ie, s-au
efectuat studii de interferen* cu fascicule moleculare. #le au fost efectuate de <risch, =tern i
#stermann. De la nceput tre"uie su"liniat dificultatea mult mai mare de realizare a unor
asemenea e+perien*e. Dificult*ile sunt de dou feluri. G dat, deoarece
3
C
W , lun$imile de
und ale undelor asociate moleculelor i atomilor sunt mult mai mici dec%t pentru electroni. Din
acest motiv, fi$urile de difrac*ie sunt mai pu*in evidente. G alt dificultate este le$at de
o"*inerea unor fascicule monoener$etice de atomi sau molecule. Doar dup punerea la punct a
tehnicii fasciculelor moleculare asemenea e+perien*e au putut fi fcute. 2n fi$ura '.' este redat
schema unei asemenea e+perien*e de difrac*ie.
i,u+a 5.5.
Dintr-un cuptor se o"*ine fasciculul de atomi sau molecule pe care dorim s le studiem.
<asciculul este colimat i din el sunt selectate prin diferite metode de timp de z"or atomi sau
molecule av%nd o anumit ener$ie. <asciculul astfel format cade pe un cristal de 6i<, iar cu
a7utorul unui manometru sensi"il se studiaz distri"u*ia un$hiular a fasciculului reflectat. Dac
nu ar avea loc fenomenuA de refle+ie interferen*ial, intensitatea fasciculului reflectat ar tre"ui s
scad monoton cu c%t ne deprtm de la un$hiul de refle+ie optic. 2n realitate se o"*in i de o
parte i de alta a fasciculului direct, ma+ime de interferen* ale cror pozi*ii coincid "ine cu cele
calculate cu rela*ia Bra$$ pentru o anumit ener$ie a particulelor incidente. 2n fi$ura '.) este
dat o asemenea cur" de difrac*ie a atomilor de 0e pe 6i<.
CCB
i,u+a 5.7. Difracia atomilor de +eliu pe cristale de florur de litiu.
<enomenul de difrac*ie a neutronilor are astzi o utilizare mare. G aplica*ie important
este monocromatorul de neutroni. 8onocromatorul de neutroni const dintr-un cristal de calcit
,:a:G
5
- pe care cade un fascicul de neutroni hetero$en. 2n func*ie de vitezele lor neutronii
sufer refle+ii interferen*iale i n anumite direc*ii se pot o"*ine flu+uri intense de neutroni
monocinetici. :ristalul se poate roti i astfel prin modificri de orientare i pozi*ie se pot o"*ine n
detectori ,detectori speciali cu trifluorur de "or- neutroni av%nd anumite ener$ii. Nn asemenea
ansam"lu se numete monocromator de neutroni.
Au fost realizate i alte tipuri de e+perien*e de difrac*ie i interferen* cu fascicule de
electroni. Astfel, o e+perien* similar cu "iprismele lui <resnel din optic a fost efectuat de
8cllenstedt i DdKer, sau <a$et i <est. =chema sa este redat n fi$ura '.;. 2n drumul
electronilor emii de tunul electronic se aeaz un fir <, la tensiune pozitiv. #lectronii sunt atrai
de fir, modificarea traiectoriei lor depinz%nd de punctul de apropiere de filament. #lectronii ce
sosesc ntr-un punct oarecare 8 pot proveni at%t din fasciculul din dreapta filamentului <<, c%t i
din cel de la st%n$a. #lectronii av%nd ener$ii foarte mari, devierile produse de firul < sunt mici.
2n aceste condi*ii se poate arta c un$hiul de deviere dintre direc*ia ini*ial de micare i cea
final este practic acelai, indiferent de pozi*ia fasciculului de electroni.
C'D
i,u+a 5.8.
Nn calcul de mecanic d pentru valoarea
'
D
D D
mv
r e&

, unde &
D
este c%mpul electric normal la
fir, iar r
D
este raza firului. Aparent to*i electronii ce trec prin st%n$a firului < par a fi produi de o
surs =
A
, iar cei care trec prin dreapta firului - de o surs =
9
, simetric aezate fa* de =.
Distan*a dintre ele este 8
C
8
'
K'a! 2n modul acesta sursa ini*ial este dedu"lat n dou surse
apropiate, la fel ca i n e+perien*a cu "iprismele lui <resnel. Asociind o und traiectoriei
electronilor, n punctul 8 tre"uie calculat intensitatea unei unde rezultate din suprapunerea
undelor
C
i
'
emise de sursele =
A
, respectiv =
9
. &ntensitatea undei rezultante este func*ie de
defaza7ul dintre
C
i
'
i depinde sinusoidal de distan*a x. Distan*a dintre dou ma+ime
consecutive se calculeaz imediat i se o"*ine


a '
-
8 8
-
' C
x
unde - este distan*a de la fante la ecranul receptor.
C'C
Pe ecranul receptor se o"*in o serie de ma+ime i minime interferen*iale ce depind de
tensiunea aplicat pe firul <. :u c%t aceast tensiune este mai mare, cu at%t crete, iar distan*a
dintre dou ma+ime succesive se micoreaz, cresc%nd ns domeniul pe care se pot o"serva
aceste ma+ime. Din nou analo$ia cu e+perien*a cu "iprismele lui <resnel este evident. Grosimea
firului tre"uie s fie foarte mic, lucru ce se realizeaz cu a7utorul unor fire de cuar* metalizate.
Aceast e+perien* arat c, dei electronii se propa$ unul c%te unul prin instala*ie i sosesc
izolat pe ecran, distri"u*ia lor poate fi descris n termenii ondulatorii prin luarea n considera*ie
a diferitelor procese de interferen*.
#+perien*e similare au mai fost fcute. Astfel s-a o"servat fenomenul de difrac*ie <resnel
la mar$inea unui ecran ,Boersch- i o e+perien* de interferometrie cu dou unde ,8arton-. 2n
ultima e+perien*, divizarea amplitudinii undei incidente a fost o"*inut cu o lam cristalin
su"*ire care are acelai rol ca i o$linda semi-transparent n optica interferen*ial.
1.27PACHETUL DE UNDE
6a sta"ilirea dualismului particul-und apar ns o serie de dificult*i esen*iale. :ea mai
important dintre acestea este contradic*ia dintre caracterul limitat spa*ial al particulei i
e+tinderea infinit a undelor monocromatice. <aptul c nicieri n natur nu se nt%lnesc unde
perfect moncromatice ,adic unde cu frecven* strict precizat-, su$ereaz c nici n cazul acesta
nu poate fi vor"a de unde asociate perfect monocromatice. Din acest motiv s-a fcut ncercarea
unei analo$ii ntre particul i un pachet de unde. Acest pachet de unde se o"*ine prin
compunerea mai multor unde cu frecven*ele cuprinse ntr-un domeniu limitat n 7urul frecven*ei
corespunztoare undei de Bro$lie asociate. Pachetul de unde are amplitudinea diferit de zero
numai ntr-o re$iune limitat a spa*iului i dac acest pachet nu-i modific forma n diferite
medii, se poate face o analo$ie ntre el i particul.
:um se tie din mecanic i acustic, ecua*ia unei unde plane este
( ) 2x t i
e a ) t # x ( u


unde

este pulsa*ia, iar

'
2 este mrimea vectorului de und. Pentru a o"*ine un pachet de
unde cu e+tindere spa*ial limitat, tre"uie suprapuse un numr foarte mare de unde ai cror
vectori de und variaz continuu n domeniul limitat
( ) 2 2 # 2 2
D D
+ . Nnda rezultat poate fi
atunci scris!
( ) ( )
( )

2 2
2 2
2x t i
D
D
d2 e 2 a t # x @
,'.'-
Pulsa*ia ( ) 2 poate fi dezvoltat n serie /aClor n 7urul valorii
( )
D
2
. ?e*in%nd primii termeni
se o"*ine!
( ) ( ) ( ) !!!
d2
d
2 2 2 2
D
2 2
D D
+

,
_

,'.)-
2nlocuind ,'.)- n ,'.'- i efectu%nd calcule simple de inte$rare se o"*ine!
C''
( ) ( )
( ) [ ] ( )

+

1
1
]
1

,
_

2 2
2 2
x
d2
d
2 2 i x 2 t 2 i
D
d2 e 2 a t # x @
D
2 2
D D D
( ) ( )
[ ]
x t
d2
d
x t
d2
d
2 sin
e 2 a ' t # x @
D
D
D D
2 2
2 2
x 2 t i
D

,
_


1
1
]
1

,
_


.ot%nd
1
1
]
1

,
_

x
d2
d
t 2
D
2 2
,'.;-
rela*ia precedent devine!
( ) ( )
[ ] x 2 t i
D
D D
e
sin
2 2 a ' t # x @


,'.A0-
Nnda rezultant ( ) t # x @ poate fi interpretat ca produsul dintre amplitudinea 'a i doi
factori! un factor
( ) x 2 t i
D D
e

care reprezint o und plan cu pulsa*ia
D

i numrul de und
D
2
i
un factor de modulare a amplitudinii

sin
. 2n func*ie de varia*ia ar$umentului, acest factor de
modulare poate lua valorile la limit
C
sin
lim
D


i
D
sin
lim

t
. :%nd

crete mai departe,


se o"*in periodic valori ale lui

sin
diferite de zero, dar tot mai mici n compara*ie cu valoarea
A, put%nd fi ne$li7ate. Prin urmare, func*ia @ din ,'.A0- reprezint un $rup de unde, cu factorul
de faz
( ) x 2 t
D D
i cu amplitudinea diferit de zero numai ntr-o re$iune limitat a spa*iului.
2n aceast re$iune, amplitudinea variaz Aa fel ca

sin
. G ima$ine instantanee a unui astfel de
pachet de unde este artat n fi$ura '.A0.
C'.
i,u+a 5.1?.
2n cazul pachetului de unde se pot defini dou feluri de viteze! viteza de deplasare a unei
anumite faze ,vite-a de fa-- i viteza de deplasare a unei anumite amplitudini. Aceast ultim
vitez coincide cu viteza de deplasare a pachetului $rupului i din aceast cauz se numete
vite- de %rup. >iteza de faz se calculeaz consider%nd o faz oarecare constant
t tan cons x 2 t
D D
i calcul%nd apoi pe x avem
D D
D
D
f
2 dt
dx
x

v
Pentru a calcula viteza de $rup tre"uie calculat viteza de deplasare a unei amplitudini constante.
:onform rela*iei de defini*ie ,'.;-
t tan cons x t
d2
d
D
2 2

,
_

de unde
t tan cons t
d2
d
x
D
2 2

,
_

i
D
2 2
%
d2
d
dt
dx

,
_


v
2ntr-un mediu nedispersiv, adic atunci c%nd viteza de faz a undelor armonice care
formeaz pachetul nu depinde de 2, viteza de $rup este e$al cu viteza de faz!
( )
f f %
2
d2
d
d2
d
v v v

,'.AA-
2n cazul unui mediu cu dispersie
C'1
( )
d2
d
2 2
d2
d
f
f f %
v
v v v +
Dar


1
]
1

,
_

,
_


d
d
'
'
d
d
d
d
d
d2
d
d
d2
d
f
'
C
f
C
f f
v v v v
deci


d
d
f
f %
v
v v
prin urmare, viteza de $rup difer de viteza de faz.
Dei n factorul de faz al func*iei ( ) t # x @ din ecua*ia ,'.A0- intr valori
D
i
D
2 "ine
determinate, func*ia N reprezint un proces complicat, cruia nu i se poate atri"ui o sin$ur
lun$ime de und. :um s-a artat la nceput, pachetul de unde se formeaz prin suprapunerea
unor unde al cror numr de und 2 variaz continuu ntr-un domeniu 2 . =e poate arta de
asemenea c, pentru ca pachetul de und s ai" o anumit e+tindere x , intervalul 2 nu
poate fi mai mic dec%t o anumit valoare. Pentru aceasta se consider pachetul de und ntr-un
moment tKD. 2n cazul acesta forma pachetului este determinat de factorul de modulare a
amplitudinii
( )


sin sin
x 2 '
x 2 '
. Acest factor are valoarea ma+im c%nd D
D
i se anuleaz
t
D
. :onsider%nd ori$inea coordonatelor n punctul zero i lr$imea pachetului e$al cu
x , rezult c pachetul se anuleaz pentru punctele
'
x
t , deci t

t
'
x
2 ' , de unde
rezult c
C x 2 ,'.A9-
?ela*ia ,'.A9- a fost sta"ilit pentru cazul c%nd pachetul se propa$ n lun$ul a+ei +. 2n cazul
pachetului de unde ce se propa$ n spa*iu, se pot scrie rela*ii similare pentru proiec*iile pe cele
trei a+e de coordonate!
C 2 x
x

,
C 2 ,
,

i C 2 -
-

?m%ne acum de sta"ilit le$tura dintre propa$area particulei de ener$ie & i impuls p i
propa$area pachetului de und asociat, care are frecven*a medie

. Pornind de la e+presia
vitezei de $rup
d2
d
%

v i *in%nd seama c
m '
p
+ &
'

i lun$imea de und de Bro$lie este
dat de
p
+
m
+

v
, rezult succesiv
C'4

m
p
m
+ C
d
d
m '
+
+ m '
p
d
d
+

d
d&
+
'
d
d
d
d&
+
'
d2
d&
+
'
'
' ' ' '
'
C
%
v
v

,
_

,
_


1
]
1

,
_

,'.A5-
?ela*ia ,'.A5- arat c viteza de $rup este n cazul acesta e$al cu viteza particulei. Aceasta
nseamn c particula, n timpul micrii, rm%ne le$at cu pachetul de unde asociat.
/oate considera*iile de mai sus au fost vala"ile pentru particule care se mic li"er. 2n
cazul c%nd particula se mic ntr-un c%mp de for*e, pro"lema este mult mai complicat.
?ezolvarea ei a fost dat n anul A;96 de ctre #rOin =chrcdin$er.
2ntr-un mediu dispersiv
( )
f f
v v
, iar pachetul de und se destram. Prin aceasta
n*ele$em faptul c e+tinderea sa spa*ial crete n timp. Din acest motiv, chiar dac ini*ial
pachetul era at%t de localizat nc%t reprezenta o particul, dup un timp particula nu mai este
localizat. Acest e+emplu ilustreaz insuficien*a acestui model simplu pentru microparticule.
1.28STA:ILIREA RELAIILOR LUI DE :RO4LIE
=e va arta acum cum se pot deduce ipotezele lui de Bro$lie, "az%ndu-ne pe analo$ia
dintre le$ile fundamentale ale opticii $eometrice i cele ale mecanicii ,principiul lui <ermat i
principiul lui 8aupertus-.
2ntre reprezentrile fundamentale ale mecanicii i opticii $eometrice e+ist o analo$ie
adnc. =e pot $si mrimile echivalente care s ne permit s traducem orice afirma*ie sau le$e
mecanic n una optic i invers. Aceste echivalente sunt date n ta"elul '.&&&.
.GQ&N.# 8#:A.&:P .GQ&N.# GP/&:A
Punct material Pachet de und
/raiectorie ?az de lumin
>iteza particulei >iteza de $rup
- >iteza de faz
#ner$ia poten*ial ,func*ie de coordonate- &ndice de refrac*ie ,func*ie de coordonate-
#ner$ia &,v-1 n medii dispersive ( ) & &
<recven*a

sau pulsa*ia

/raiectoria real este aceea de-alun$ul creia

im min ds @ &
,principiul lui 8aupertus-.
..B. Acest principiu conduce la le$ile lui .eOton.
?aza de lumin va fi astfel nc%t
im min ds n

,principiul lui <ermat-


..B. Acest principiu conduce la le$ile reflec*iei i
refrac*iei.
Ta>#lul 5.III.
Din identitatea celor dou principii tre"uie ca
@ &
C
f
e
v
. Pentru simplitate presupunem c
avem o micare rectilinie, adic avem
C'=
( ) ( ) ( ) x @ & f
C
f

v
,'.A(-
unde forma func*iilor ( ) f i ( ) & urmeaz s fie determinate din condi*ia ca viteza de $rup a
pachetului de und s coincid cu viteza particulei materiale
$
v v
,'.A5-
Din
( )
m
@ 0 & '
v
,'.A6-
C
f
%
d
d
d2
d

1
1
]
1

,
_

v
v ,'.A'-
&ntroduc%nd ,'.A5- n rela*iile ,'.A6-, ,'.A(- i ,'.A'- se o"*ine
( )
( ) ( ) [ ]
( ) [ ] ( )
( )
( ) @ &
d
d&
'
f
@ & f
d
d

@ & f
d
d
@ & '
m

Deoarece ( ) x @ este independent de

i o asemenea e+presie tre"uie s fie vala"il pentru orice


form a ener$iei poten*ial ( ) x @ , tre"uie ca acei coeficien*ii ai acelorai puteri ale lui
@ &

s fie identici. Avem !
( ) [ ] D f
d
d

adic
( ) t tan cons f
i
( ) ( )


ant const
d
d&

d
d&
'
f
'
m
?ezult imediat
( ) & ,'.A)-
Atunci
( )

m '
f
i viteza de faz devine
C'>
( ) x @
C
m '
f

v
iar viteza de $rup ia forma
( ) x @
m
'
%
v
6un$imea de und a undei asociate particulei se calculeaz imediat
( ) @ & m '
' '
f fv v
i *in%nd seama de e+presia impulsului mecanic, avem
p
+

,'.A;-
unde ' + .
=e vede imediat c rela*iile ,'.A)- i ,'.A;- sunt tocmai rela*iile lui de Bro$lie, care lea$
caracteristicile mecanice de cele ondulatorii.
1..?INTERPRETAREA STATISTIC A UNCIEI DE UND6
RELAIILE DE INCERTITUDINE
#+perien*ele lui Davisson-Germer, /homson, #stermann, <risch i =tern, etc. au artat c
microo"iectele se supun unor le$i cu caractere ondulatorii. #+isten*a propriet*ilor corpusculare,
c%t i a celor ondulatorii arat fr nici o ndoial c microo"iectele nu se supun le$ilor clasice
,ale mecanicii i ale electroma$netismului- n care cele dou caracteristici corpuscular i
ondulatoriu se e+clud reciproc. 6e$ile microo"iectelor, ale microcosmosului, au un caracter
principial nou.
/re"uie s atra$em aten*ia c prin unda ataat unei particule nu n*ele$em o und le$at
n sensul simplist al cuvntului de o particul. =emnifica*ia acestei afirma*ii este aceea c le$ile
care $uverneaz micarea microparticulei au un caracter ondulatoriu, adic aparent particula s-ar
comporta ca i o und.
:e efect are acest fapt asupra mrimilor caracteristice microo"iectului, asupra mecanicii
lorH Pentru a rspunde la aceast intre"are, s vedem mai nt%i care sunt aceste mrimi i cum
pot fi msurate. Accept%nd c le$ile proprii microo"iectelor sunt diferite de cele clasice, atunci i
mrimile dinamice caracteristice pot fi diferite de cele clasice. Pentru o"servatorul macroscopic
ns cunoaterea micrii microo"iectului nseamn posi"ilitatea sta"ilirii mrimilor dinamice
clasice pe care le ataeaz acestuia. Din interac*iunea unor microo"iecte pur cuantice nu putem
afla nici un rspuns asupra unor mrimi cu caracter clasic. Deci pentru a afla informa*ii
traducti"ile n termeni inteli$i"ili, msurtorile tre"uie s se reduc la interac*iunile o"iectelor
cuantice cu o"iecte care se supun ntr-o "un apro+ima*ie ,ar depinde de condi*iile concrete ale
e+perimentului- le$ilor clasice. Grice asemenea interac*iune duce la modificarea strii o"iectului
DclasicD din care tra$em concluzii asupra celui cuantic. Nn asemenea o"iect clasic constituie
atunci un aparat, iar interac*iunea este o msurare! #ste foarte important de su"liniat c fiecare
interac*iune de acest fel modific starea microo"iectului. :u c%t interac*iunea este mai puternic,
C'A
deci permite determinarea cu mai mare e+actitate a unei mrimi, cu at%t modificarea strii
microo"iectului este mai puternic. Acest lucru a fost su"liniat de Bohr.
De aici rezult c pentru verificarea le$ilor microcosmosului tre"uie s folosim ansam"le
de microo"iecte identice pe care s le punem s repete aceeai e+perien*. .umai astfel vom
putea vedea ceea ce se repet cu necesitate, deci are un caracter le$ic.
Pentru a preciza mai "ine no*iunile, s efectum o aceeai e+perien* ima$inar cu
particule care se supun le$ilor macroscopice - clasice ,vom numi asemenea particule (ile- cu
unde i n final cu microparticule. #+perien*a ima$inar const n a lsa s treac particulele prin
sistemul de fante din fi$ura '.AA, fante care pot fi nchise dup dorin*. ?ezultatul e+perimentrii
cu "ile poate fi descris astfel! trec%nd prin fantele n$uste, "ilele sufer interac*iuni necontrola"ile
cu pere*ii fantelor, astfel c dup ce trec prin fante direc*iile lor de micare au o distri"u*ie
haotic. 2n aceast situa*ie nu se poate spune n ce punct al ecranului va a7un$e o anumit "il.
Nn detector mo"il arat sosirea dezordonat a "ilelor una c%te una su" forma unor entit*i
distircte. Pentru a descrie rezultatele e+perien*ei tre"uie folosit o metod statistic. =e definete
pro"a"ilitatea ca o "il s a7un$ ntr-un punct al ecranului P(x) prin rela*ia
( )
( )
$
x $
x P
$
lim
unde $ este numrul de "ile ce trec prin aparat, iar ( ) x $ este numrul de "ile ce a7un$ n
punctul x. Dac este deschis doar fanta A, pro"a"ilitatea are forma lui ( ) x P
C
,fi$ura '.AA-.

i,u+a 5.11.
2n mod identic, dac este deschis doar fanta 9 dependen*a pro"a"ilit*ii de x este dat de ( ) x P
'
.
2n cazul n care am"ele fante sunt deschise, pro"a"ilitatea este ( ) x P
C'
, care se o"*ine
e+perimental c este de forma
( ) ( ) ( ) x P x P x P
' C C'
+
2n cuvinte, acest rezultat nseamn c pro"a"ilitatea fenomenului compus este suma
pro"a"ilit*ilor fenomenelor individuale. =e spune c n acest caz nu avem interferen*.
?ezultatul e+perien*ei similare cu unde este redat schematic n fi$ura '.A9!
C'B
i,u+a 5.12.
Din sursa 8Q se produc unde sferice care nt%lnesc paravanul cu cele dou fante. <iecare fant
devine o surs independent de unde sferice, n spa*iul dintre cele dou ecrane av%nd loc
interferen*a undelor de la cele dou surse. Nn detector nre$istreaz intensitatea undei rezultante,
intensitate ce se modific n mod continuu n func*ie de amplitudinea undei. &ntensitatea undei
sferice este T
'
'
r
a
G
unde a este amplitudinea undei, iar r distan*a de la surs. ?eamint%nd c o und sferic este de
forma
( ) r 2 t i
e
r
ai c n cazul cu interferen* undele se adun
' C
+
calcule simple, cunoscute din optica fizic, dau pentru intensitatea undei rezultante e+presia!
+ + cos
' C ' C C'
G G ' G G G
unde ( )
' C
r r 2

este diferen*a de faz dintre undele ce provin de la cele dou surse.


2n acest caz, intensitatea undei rezultante ( ) x G
C'
, c%nd am"ele fante sunt deschise difer de suma
intensit*ilor c%nd c%te o sin$ur fant este deschis,
C
G i respectiv
'
G .
C'
G variaz periodic
ntre ( )
'
' C
G G
i ( )
'
' C
G G +
, care n cazul c
' C
G G dau pentru e+tremele lui
C'
G valorile D i
C
G ' .
#+isten*a interferen*ei este, ntr-o asemenea e+perien*, o dovad cert a naturii
ondulatorii a fenomenului.
C.D
= efectum aceeai e+perien* cu electroni. ?ezultatele sunt redate schematic n fi$ura
'.A5!

i,u+a 5.1..
Detectorul va nre$istra electronii care sosesc unul c%te unul pe ecran. Aceast comportare indic
o natur corpuscular a microparticulelor. =osirea lor pe ecran este ns dezordonat, ceea ce ne
impune din nou, ca i n cazul "ilelor clasice, s folosim o descriere statistic. 8rimea ce va
caracteriza e+perien*a este pro"a"ilitatea ( ) x P de sosire ntr-un anumit punct al ecranului,
pro"a"ilitate ce poate fi determinat e+perimenal ls%nd s treac prin aparat un numr suficient
de mare de electroni n condi*ii identice. 2n cazul c avem doar c%te una din fante deschis
pro"a"ilit*ile au forma lui ( ) x P
C
, respectiv ( ) x P
'
,fi$ura '.A5-. Dac se deschid am"ele fante
( ) x P
C'
difer de suma ( ) ( ) x P x P
' C
+ . Aceast arat c electronii nu se comport ca nite
particule clasice, pentru care e$alitatea era satisfcut. 8ai mult, forma cur"ei lui ( ) x P
C'

su$ereaz posi"ilitatea descrierii comportrii electronilor n termeni ondulatorii. 2ntr-adevr,
dac se admite c pro"a"ilitatea de a $si electronul ntr-un anumit punct este propor*ional cu
intensitatea unei unde , rezultatele e+perimentale pot fi descrise ca e+prim%nd interferen*a
undelor care provin de la cele dou fante.
:antitativ, cele anterioare pot fi e+primate astfel! densitatea de pro"a"ilitate este e$al cu
ptratul amplitudinii undei de pro"a"ilitate.
( )
'
x P
]
Atunci
( ) + + + cos
' C ' C
'
' C C'
P P ' P P x P
ultimul rezultat e+plic%nd dependen*a e+perimental a lui ( ) x P
C'
redat n fi$ura '.A5.
2n concluzie, rezultatele acestor e+perien*e pot fi rezumate astfel! pentru descrierea
comportrii rnicroparticulelor, tre"uie s folosim o metod statistic, evolu*ia unei
microparticule nefiind "ine definit. Pro"a"ilit*ile astfel introduse au o comportare care
amintete de comportarea undelor i deci pot fi e+primate prin amplitudinile unor asemenea
unde. Datorit comportrii statistice, pentru a o"*ine rezultate reproducti"ile n msurtori,
e+perien*a tre"uie efectuat de un numr foarte mare de ori, n aceleai condi*ii. .umai n acest
mod se poate sta"ili comportarea medie. Aceasta impune a lucra cu un ansam"lu de particule
C.C
identice, care n aceleai condi*ii pot fiecare n mod ndependent de celelalte s efectueze
e+perien*a. :onform celor discutate anterior, unda de pro"a"ilitate descrie un asemenea
ansam"lu. 2n acelai timp, unda de pro"a"lilitate descrie comportarea fiecrei particule a
ansam"lului, ilustr%nd c ntr-adevr comportarea cuantic a microo"iectelor este complet
diferit de cea a macroo"iectelor. Aceast concluzie poate fi tras din urmtoarea e+perien*,
efectuat de <a"riKant, Bi"erman, =uKin pentru fotoni ,i fotonii sunt tot microparticule-. 2ntr-
un dispozitiv identic cu cel descris n e+perien*ele precedente, era introdus un fascicul foarte
pu*in intens de microparticule. 6a asemenea intensit*i sla"e, ntr-un moment dat e+ist n aparat
doar o sin$ur particul ,se poate lucra la astfel de intensit*i nc%t raportul ntre timpul de
tranzit al unei particule i timpul mediu scurs ntre trecerile a dou particule succesive s fie de
ordinul a C:CD
1
-. Dac particulele ar avea o natur corpuscular, atunci ele ar trece statistic prin
c%te una dintre fante. 2nchiderea succesiv a fantelor astfel ca n fiecare moment s nu fie
deschis dec%t una din fante nu ar tre"ui s influen*eze comportarea particulei ce ar trece prin
fanta deschis. =in$urul efect posi"il ar fi o diminuare a intensit*ii totale a fasciculului transmis,
ca urmare a eventualei opriri a particulelor ce ar cdea tocmai pe fanta nchis. Din punct de
vedere clasic, la asemenea intensit*i, efectuarea e+perien*ei cu am"ele fante deschise sau
alternativ cu una deschis i cealalt nchis nu ar tre"ui s modifice cu nimic fi$ura de pe
ecranul receptor.
#+perien*a arat ns c pentru microparticule rezultatele o"*inute n cele dou cazuri
difer fundamental. 2n cazul c%nd sunt deschise am"ele fante, distri"u*ia pro"a"ilit*ii este
( ) x P
C'
, iar c%nd este deschis pentru moment doar o fant, pro"a"ilitatea de distri"u*ie a
microparticulelor este suma pro"a"ilit*ilor de trecere prin fiecare fant n parte, fr nici un
termen de interferen*.
( ) ( ) x P x P P
' C C'
+
T
2nseamn c microparticulele se supun unor le$i diferite de le$ile particulelor clasice i c
descrierea statistic cuantic este proprie descrierii comportrii fiecrei microparticule n parte.
Doar verificarea e+perimental impune folosirea ansam"lului de particule identice i
independente.
Aceast interpretare a comportrii ondulatorii a microparticulelor a fost dat de 8a+
Born. Nnda de pro"a"ilitate este denumit funcie de und i, conform celor spuse,
caracterizeaz statistic particula, n sensul c permite calcularea mrimilor necesare pentru o
descriere statistic, adic a densit*ii de pro"a"ilitate, prin rela*ia
( ) ( )
'
r r P


Atunci pro"a"ilitatea de a $si o microparticul n elementul de volum dv este
v d dP
'
,'.90-
<unc*ia de und este, n $eneral, o mrime comple+, astfel c n definirea pro"a"ilit*ii, care
este o mrime real, a fost nevoie s se utilizeze produsul
'

]
. Deoarece
microparticula se $sete cu certitudine undeva n spa*iu, nsumarea tuturor pro"a"ilitrilor de
pozi*ie pe ntre$ul spa*iu tre"uie s fie e$al cu certitudinea, adic
C.'

C d dP
'
v ,'.9A-

Aceast condi*ie, cunoscut su" numele de condiie de inte%rare, impune anumite limitri
asupra func*iei de und. Astfel, func*ia de und tre"uie s scad suficient de repede la infinit
astfel ca inte$rala ,'.9A- s fie conver$ent.
8erit s su"liniem c i fizica clasic folosete no*iunea de pro"a"ilitate n descrierea
anumitor fenomene. Deci, nu descrierea statistic a fenomenelor constituie deose"irea esen*ial
dintre descrierea clasic i cea cuantic, ci necesitatea e+primrii pro"a"ilit*ii prin func*ia de
und cu propriet*i ondulatorii, fenomenele de interferen* put%nd fi e+primate numai n acest
mod.
Propriet*ile func*iei de stare pot fi deduse pe "aza unui principiu fundamental al
mecanicii cuantice, aa numitul principiu al suprapunerii, care afirm c dac condi*iile fizice
permit microparticulei s se $seasc n mai multe stri posi"ile
i
, ea se poate afla i n starea


i
i i
c
unde c
i
sunt numere comple+e ce depind de pro"lema particular pus. Pentru a vedea utilitatea
acestui principiu s analizm n lumina principiului suprapunerii e+perien*a de mai nainte. Dac
notm cu
C
i
'
func*iile de und ale electronului care a trecut prin fanta A, respectiv prin
fanta 9, atunci func*ia de und a electronului care poate s treac at%t prin A, c%t i prin 9 este
' C
+
Atunci densitatea de pro"a"ilitate n e+perien*a comple+ este
' C
'
' C
'
P P P + +
adic prezint fenomenul de interferen*.
Nn alt fapt demn de remarcat este acela c trecerea de la comportarea cuantic la cea
clasic se face continuu. Dac ne referim la fi$ura '.A5, o"servm c medierea cur"ei de
interferen* conduce la o cur" neted ce are un ma+im la mi7locul distan*ei dintre cele dou
fante. Din optic se tie c cu c%t lun$imea de und este mai mic, cu at%t fran7ele de interferen*
sunt mai apropiate. Dar, conform rela*iei lui de Bro$lie, unei lun$imi de und scurte i
corespunde un impuls mare care, pentru aceeai vitez a particulei corespunde la o mas mai
mare. :u c%t crete masa, cu at%t fi$ura de interferen* cuprinde tot mai multe fran7e i tot mai
dese. Pentru o"iecte macroscopice, fran7ele din fi$ura de inteferen* sunt at%t de multe nc%t nu se
mai o"serv dec%t a cur" neted care coincide cu pro"a"ilitatea clasic.
<aptul c microparticulele manifest propriet*i ondulatorii conduce n mod firesc la o
serie de limitri n folosirea no*iunilor ce caracterizeaz punctele materiale n mecanica clasic
pentru descrierea lor. 2n mecanica clasic fiecare particul ocup la un moment dat o pozi*ie "ine
determinat i are un impuls "ine determinat, starea unui sistem de particule fiind complet
caracterizat prin ansam"lul tuturor coordonatelor i al tuturor impulsurilor corespunztoare.
2n mecanica cuantic situa*ia este alta. = presupunem c pozi*ia unei particule pe a+a x
se poate msura cu o precizie x . Aceasta nseamn c amplitudinea func*iei de und asociate
este diferit de zero numai ntr-un interval apro+imativ e$al cu x . G asemenea func*ie de und
nu se poate o"*ine cu a7utorul unei sin$ure unde monocromatice cu

i 2 "ine determinate.
/re"uie s se formeze un pachet de unde cu ntinderea x . Nn astfel de pachet de unde se o"*ine
prin suprapunerea unui mare numr de unde monocromatice al cror vector de und variaz
C..
continuu la trecerea de la o und la alta, varia*ia aceasta fiind cuprins ntr-un interval 2 .
?ela*ia dintre x i 2 este, dup cum s-a vzut!
C 2 x
2nmul*ind cu + i *in%nd seama de rela*ia lui de Bro$lie
x x
p 2
, se o"*ine

x
p x
?ela*ii similare se pot scrie i pentru cellalte coordonate!

,
p ,

-
p -
Aceste ine$alit*i sunt relaiile de incertitudine ale lui Heinse(er%. #le arat c pozi*ia i
impulsul unei microparticule nu pot fi determinate simultan cu orice precizie1 cu c%t crete
precizia n determinarea pozi*iei, cu at%t scade precizia n determinarea impulsului i invers.
Aceste rela*ii limiteaz aplicarea no*iunilor mecanicii clasice la microparticule.
Aceste rela*ii de nedeterminare sunt o consecin* direct a propriet*ii ondulatorii n
sensul c nu se poate construi un c%mp de unde cu o dimensiune finit i care s reprezinte n
acelai timp o und cu o valoare "ine determinat a lui ,sau 2-. Pentru verificarea acestor
rela*ii se poate ima$ina o e+perien* ideal, care s permit determinarea cu orice precizie a
pozi*iei electronilor sau a impulsului lor.
i,u+a 5.10.
C.1
<ie un dispozitiv const%nd dintr-o diafra$m AB i un ecran sensi"il #. Dac asupra
diafra$mei se ndreapt un fascicul paralel de electroni monocinetici, pe ecran apar cunoscutele
inele de difrac*ie. = considerm un electron din fascicul. Pozi*ia electronului n momentul
trecerii prin fant este cunoscut cu o imprecizie x e$al cu lr$imea fantei. 2n$ust%nd fanta, se
poate determina pozi*ia electronului cu o precizie tot mai mare. 2n st%n$a fantei, electronii au o
valoare "ine precizat a impulsului p, n direc*ia a+ei ,. <i$ura de difrac*ie arat c ma7oritatea
electronilor i pstreaz impulsul, ntruc%t lovesc n por*iunea central a ecranului. #+ist ns i
electroni care sufer o modificare important a impulsului i acetia sunt cei care conduc la
apari*ia ima$inii de difrac*ie. <i$ura de difrac*ie se o"*ine i c%nd electronii trec prin fanta AB, la
intervale mari de timp unul de altul.
=chim"area direc*ei unor electroni la trecerea prin fant se poate e+plica numai prin
aceea c ei primesc un impuls suplimentar n direc*ia a+ei x i anume
p
x
. =e poate spune deci
c n momentul trecerii prin fant, pozi*ia electronilor se cunoate cu o imprecizie x , iar
impulsul lor cu o imprecizie p
x
. 2n$ustarea fantei, pentru a da o precizie mai mare determinrii
lui x, conduce la o modificare a fi$urii de difrac*ie care corespunde unei creteri a impreciziei
p
x
. Din fi$ur rezult c
p p
+
x
sin sin


G estimare a un$hiului

, care permite sta"ilirea ordinului de mrime este cea care consider


un$hiul

e$al cu cel cuprins ntre a+a , i direc*ia spre primul minim de difrac*ie. Pozi*ia
acestui minim se determin din condi*ia ca diferen*a de drum dintre undele difractate la mar$inea
superioar i la cea inferioar a fantei s fie e$al cu , deci
67 x sin
i
x p
+
+
xsin
sin
Asemenea rela*ii de incertitudine se $sesc pentru toate mrimile canonic con7u$ate. #le se
numesc mrimi complementare1 cunoaterea uneia implic o incertitudine n mrimea
complementar corespunztoare. Acest rezultat este cunoscut su" numele de principiul de
incertitudine al lui Heisen(er%.
Pe l%n$ pozi*ie i impuls, e+ist i alte mrimi complementare pentru care putem scrie
rela*ii tip 0eisen"er$. Astfel!
& t
i
3


unde

este un$hiul de rota*ie, iar


3

momentul un$hiular asociat.


De remarcat c rela*iile de incertitudine se refer la dispersia mrimilor canonic
con7u$ate la acelai moment. De e+emplu, nu ar fi corect s se scrie rela*ia lui 0eisen"er$ ntre
p
x
nainte de fant i x dup trecerea prin fant.
?ezultatul cuantic e+act pentru o pereche de mrimi canonic con7u$ate < i p este!
C.4
< p

9
?ela*iile de incertitudine au o serie de consecin*e, dintre care amintim pe cele mai
importante. Astfel din cauza incertitudinii n cunoaterea simultan a impulsului i a pozi*iei,
no*iunea de traiectorie i pierde sensul. 2ntr-adevr, traiectoria clasic se "aza pe faptul c n
fiecare punct al traiectoriei se putea cunoate e+act direc*ia vitezei corpului, care ducea mo"ilul
n punctul imediat vecin, traiectoria construindu-se astfel din aproape n aproape. 2n fizica
cuantic, cunoaterea e+act a pozi*iei face complet nedeterminat mrimea i direc*ia
impulsului, astfel c o asemenea construire a traiectoriei este imposi"il. Din acest motiv, n
mecanica cuantic nu se vor"ete de traiectorie i de toate modelele "azate pe traiectorie
,modelul Bohr-=ommerfeld- sunt false. 6ipsa traiectoriei conduce imediat la imposi"ilitatea
urmririi micrii microparticulelor, cu consecin*e dramatice n comportarea particulelor
identice. <ie dou particule diferite A i 9 care se ciocnesc. =itua*ia n sistemul centrului de mas
este artat n fi$ura '.A5.
=e pot nt%mpla dou cazuri! n detectorul D a7un$e sau particula A sau particula 9. <ie

A
func*ia de und a particulei A care a7un$e Aa detector i
9
func*ia de und a particulei 9
care a7un$e la detector. Pro"a"ilitatea de a $si pe A in detector este P
A A
9
, iar pro"a"ilitatea
de a $si pe 9 in detector este P
9 9
9
.
C.=
i,u+a 5.11.
Dac nu ne intereseaz ce particul a7un$e n detector, atunci pro"a"ilitatea ca o particul
oarecare s a7un$ n detector este
P P P +
A 9
. Dac particulele ar fi identice, lipsind traiectoria,
este imposi"il s determinm ce particul intr n detector. Atunci func*ia de und care descrie
sistemul tre"uie s fie o compunere a celor dou func*ii de und
A
i
9
, i anume
+
A 9
. Pro"a"ilitatea total este atunci P P T +
A 9
9
! =e o"serv c n acest caz
e+ist interferen*. <ie cazul mprtierii n un$hi drept. Atunci
A 9
, iar dac
particulele ar putea fi identificate, pro"a"ilitatea ar fi P P P + +
A 9 A
9
9
9 9
9 . 2n
realitate se constat c PT +
A 9
9 9 9
9 ( . :omportarea cuantic d, n acest caz, o
pro"a"ilitate de dou ori mai mare dec%t ar da un ra*ionament clasic. .umeroase e+perien*e de
mprtiere confirm cu e+actitate comportarea cuantic.
G alt consecin* a rela*iilor de incertitudine este lr$imea natural a liniilor spectrale.
Atomii stau ntr-o stare e+citat n medie un anumit

, denumit timp mediu de via, care difer


de la stare e+citat la alta. #ner$ia strii e+citate poate fi msurat doar n acest interval finit de
timp. Atunci, conform rela*iei lui 0eisen"er$, aplicat mrimilor canonic con7u$ate & i

,
rezult o imprecizie n valoarea ener$iei & le$at de durata msurtorii t
& t

9
:onsider%nd
t
se $sete pentru lr$imea natural a liniei spectrale e+presia
&

9
2n final, o ultim consecin* a principiului de incertitudine este e+isten*a aa numitei ener%ii de
-ero a oscilatorului. 2n mecanica cuantic veche s-a $sit pentru ener$ia oscilatorului e+presia
& n+
n

Pentru nKD rezult
& D
D

. Dar ener$ia total este suma valorilor medii ale ener$iei poten*iale i
cinetice i anularea sa atra$e anularea simultan a ener$iei poten*iale i a celei cinetice. Aceasta
nseamn ns at%t o pozi*ie "ine precizat, c%t i un impuls "ine precizat pentru oscilator - n
contradic*ie cu principiul de incertitudine. 2nseamn c ener$ia oscilatorului nu poate fi nici la
temperatura de 0 S e$al cu zero. 8ecanica cuantic $sete c ener$ia de zero este
A
9
+ ,
ener$ia total a oscilatorului cuantificat fiind
& + n
n
+

_
,

A
9
C.>
G aten*ie deose"it tre"uie dat interpretrii acestor rela*ii. #le e+prim, n fond, limitarea
posi"ilit*ii utilizrii no*iunilor clasice n descrierea fenomenelor i proceselor cuantice, limitare
care i are ori$inea n faptul c le$ile la scar microscopic sunt diferite de cele clasice.
.atura diferit a acestor le$i afecteaz mult con*inutul unor cate$orii filozofice $enerale.
Dintre acestea, no*iunea de determinism este cel mai adesea le$at de rela*iile de incertitudine.
.atura le$ilor cuantice impun o descriere statistic i deci un determinism statistic. :unoaterea
proceselor microscopice nu poate fi identic, evident, cu cea macroscopic, dar poate fi fcut tot
mai e+act. ?ela*iile de incertitudine nu tre"uie privite ca o limit a posi"ilit*ilor de cunoatere,
ci ca o limitare a utilizrii descrierii macroscopice n lumea microparticulelor. .u este cazul s
se vor"easc de o precizie mai mare sau mai mic a descrierii clasice sau cuantice. 2ntr-adevr,
comportarea cuantic afirm c nu putem cunoate pozi*ia electronului pe ecran dec%t cu o
anumit pro"a"ilitate, dar aceast afirma*ie este suficient i perfect lo$ic i determinat.
:aracterul lo$ic i determinat se relev n faptul c la repetarea e+perien*ei n condi*ii identice,
dar n orice alt loc i la oricare alt timp se o"*ine aceeai fi$ur de interferen* i aceeai valoare
a pro"a"ilit*ii.
Capitolul 7
FORMA2ISMU2 MECANICII CUANTICE

1..1ORMULRILE MECANICII CUANTICE
6a nceput, mecanica cuantic a fost a"ordat n dou moduri complet diferite.
=chrcdin$er ,A;96-, $%ndind c micarea electronilor putea fi tratat ondulatoriu, a dezvoltat
mecanica cuantic ondulatorie. 2n acel moment el dispunea de o mare cantitate de informa*ii din
fizica clasic sau semiclasic despre micarea ondulatorie aplicat electronilor, sau atomilor i
moleculelor ,vezi capitolul anterior-. 8ai t%rziu, un ntre$ formalism matematic asociat metodei
=chrcdin$er le$a o"serva"ilele fizice de anumite opera*ii matematice. Jerner 0eisen"er$,
independent i chiar pu*in mai nainte ,A;95- a folosit propriet*ile matricilor pentru a a7un$e la
acelai rezultat ca =chrcdin$er. Aceast a"ordare a mecanicii cuantice prea foarte diferit, dar
pu*in mai t%rziu, 8. Born i P. Eordan artau c de fapt ele erau echivalente.
Pu*in mai t%rziu ,A;9;-, P.A.8. Dirac i E. von .eumann demonstrau c a"ordrile lui
=chrcdin$er i 0eisen"er$ erau cazuri particulare ale unei teorii mai $enerale.
2n aplica*iile sale n fizic i chimie se $sesc multe variate ale acestor formulri. De
re$ul ecua*ia =chrcdin$er ,vezi para$raful urmtor- este dat ad +oc cu precizarea c solu*iile
tuturor pro"lemelor din fizica atomului i moleculei sunt cele ale acestei ecua*ii. Desi$ur,
studen*ii doresc s tie de unde provine ecua*ia =chrcdin$er i de ce solu*iile acestei ecua*ii dau
C.A
rspunsul pentru orice pro"lem la scara atomului i moleculei. Nn rspuns 7ustificativ la aceste
ntre"ri este dat ntr-o oarecare msur n capitolul anterior. /otui rspunsul corect va fi dat n
cele ce urmez. Astfel, e+ist o formulare a mecanicii cuantice n cadrul metodei =chrcdin$er ce
poate fi folosit n mod consistent ntr-un curs introductiv. Aceast a"ordare trateaz mecanica
cuantic ca o nou teorie, cu setul su de postulate, analo$ ntr-un fel cu modul n care este
formulat spre e+emplu $eometria euclidian. Gdeile de (a- ale mecanicii cuantice sunt
introduse ca postulate# iar aceste postulate sunt Mustificate n parte# prin faptul c re-ultatele
ce pot fi o(inute cu aMutorul lor sunt n acord cu re-ultatele experimentale. &n fond este
aceeai procedur folosit s zicem n termodinamica clasic. :ele trei le$i ale termodinamicii
sunt postulate, iar ele se 7ustific prin aceea c rezultatele o"*inute n urma aplicrii lor sunt n
acord cu datele e+perimentale de care dispunem.
1..2POSTULATELE MECANICII CUANTICE
Postulatele oricrei teorii sunt un set de formulri pe care studentul este nevoit s le
cread i s tra$ concluziile necesare. Aceste concluzii tre"uie testate prin e+periment, iar dac
ele sunt confirmate, ncrederea n postulate este 7ustificat. Postulatele nu pot fi e+plicate n
termenii unor concepte fundamentale deoarece conceptele fundamentale sunt folosite ca
postulate. Din acest motiv studentul nu ar tre"ui poate s n*elea$ postulatele. G a doua
pro"lem care tre"uie avut n vedere este c uurin*a cu care un postulat poate s apar
rezona"il depinde de modul n care el se lea$ de e+perien*a zilnic. 2n mecanica cuantic
postulatele se refer la fenomenele de la scar atomic, iar acestea sunt, n $eneral, foarte
deprtate de e+perien*a de zi cu zi. 2n consecin*, posulatele mecanicii cuantice pot fi n acest
sens D$reu de n*elesD. 8in%urele lucruri care ar tre(ui deci avute n vedere sunt acelea c
postulatele se Mustific numai prin posi(ilitatea de a pre-ice i corela fapte experimentale#
precum i prin aplica(ilitatea lor c)t mai %eneral!
2nainte de a trece la postulatele proprizise, este necesar s n*e$em sensul unor termeni ca
varia(il dinamic sau o(serva(il. Orice proprietate de interes a unui sistem este numit
varia(il dinamic! Astfel pozi*ia

r , ener$ia &, componenta p


x
a impulsului, etc., sunt varia"ile
dinamice, chiar dac pentru un sistem dat, unele din ele pot fi constante. 2n $eneral, orice
cantitate de interes n mecanica clasic este o varia"il dinamic. O o(serva(il este orice
varia(il dinamic ce poate fi msurat! 2n mecanica clasic toate varia"ilele dinamice sunt
o"serva"ile, dar aa cum se tie de7a, n lumea atomilor e+ist anumite restric*ii n ceea ce
privete msurarea simultan a unor mrimi. = citm spre e+emplu cazul msurrii
componentelor impulsului pe care o particul le are ntr-un punct. Pentru aceasta este necesar s
efectum o msurtoare simultan a pozi*iei i impulsului particulei. Dup cum se tie n
mecanica cuantic e+ist rela*ii de nedeterminare ce corespund la o asemenea msurare
simultan pe microparticule i n consecin* varia"ila dinamic Dimpulsul ntr-un punctD nu este
o"serva"il. :u aceste o"serva*ii s precizm postulatele de "az ale mecanicii cuantice.
Po*ulatul I
a) Orice stare a unui sistem dinamic de $ particule este descris complet de o funcie
( ) < < < t
$ A 9 5
, , , , astfel c
() cantitatea

]
d
este proporional cu a0l %si pe
<
A
ntre
< d<
A A
+
# pe
<
9
ntre
< d<
9 9
+
# i pe
<
$ 5
ntre
< d<
$ $ 5 5
+
la un anumit moment de timp t!
C.B
:eea ce spune acest postulat este c toat informa*ia despre propriet*ile unui sistem este
con*inut n func*ia ,numit n mod o"inuit func*ie de und- care este o func*ie numai de
coordonatele celor . particule i de timp. Dac func*ia de und con*ine n mod e+plicit timpul,
ea este numit func*ie de und dependent de timp. Dac propriet*ile o"serva"ile ale sistemului
nu se schim" n timp, se spune c sistemul este ntr-o stare staionar! G func*ie care descrie
o astfel de stare se numete func*ie de und de stare sta*ionar. 2n acest caz dependen*a de timp a
func*iei poate fi separat. Partea a doua a postulatului corespunde unei interpretri fizice a
func*iei . Aceasta interpretare este uor s se ima$ineze pentru un sistem ce con*ine o sin$ur
particul o"li$at s se mite ntr-o dimensiune. :antitatea

]
dx
este atunci chiar
pro"a"ilitatea de a $si particula ntre x i xJdx la momentul de timp t! G func*ie poate fi
comple+ deoarece densitatea de pro"a"ilitate

]
este un produs al lui cu comple+
con7u$atul lui
]
.
Pentru ca aceste func*ii s fie n acord cu realitatea fizic, ele tre"uie supuse la anumite
restric*ii. Acestea sunt urmtoarele!
A. <unc*ia tre"uie s fie continu. Aceasta implic c i prima i a doua derivat s fie
continue.
9. <unc*ia tre"uie s fie unic determinat.
5. <unc*ia tre"uie s fie inte$ra"il n modul ptrat. Aceasta poate s nsemne c func*ia
este peste tot finit i tinde la zero la infinit.
=pre e+emplu func*ia
e
x
( ) < < > x 1 0
poate fi o func*ie de und, dar
e
x
nu,
pentru c nu este inte$ra"il n modul ptrat1 sau func*ia
LA
e
im
,).A-
poate fi func*ie de und numai dac m este numr ntre$. Dac m nu este numr ntre$,
( ) ( ) + 9
i atunci aceast func*ie nu este unic determinat, adic are dou valori
diferite n acelai punct. Aceasta deoarece
e
im 9
A

numai dac m este un numr ntre$.


/oate aceste restric*ii provin din postulatul c

]
d
reprezint o pro"a"ilitate. De fapt
restric*ia de inte$ra"ilitate n modul ptrat provine din necesitatea ca pro"a"ilitatea de a $si
sistemul undeva n spa*iu s fie finit. Nn caz special al acestei cerin*e este ca inte$rala
tot spatiul
d


]
A
,).9-
Dac aceast rela*ie este ndeplinit, se spune c func*ia este normat. =emnifica*ia
fizic a acestei rela*ii pentru un sistem uniparticul este aceea c pro"a"ilitatea de a $si
particula undeva n spa*iu tre"uie s fie A. De aceea se utilizeaz de re$ul numai func*ii de und
normate. =pre e+emplu constanta de normare A a func*iei ,).A- este
( )
A

9
A
.
Po*tulatul II
?iecrei o(serva(ile proprie sistemului i corespunde un operator +ermitic linear# iar
proprietile fi-ice ale o(serva(ilei pot fi deduse din proprietile matematice ale
operatorului asociat respectiv!
Nn operator +ermitic este definit prin rela*ia!
C1D

i M
d
]


M i
d

] ]

,).5-
unde

i M
,
sunt dou func*ii care ndeplinesc restric*iile precizate mai sus, iar

este un
operator hermitic. =e poate atta spre e+emplu c operatorul dSdx nu este hermitic, n timp ce
operatorul i(dSdx) este hermitic.
2n acest moment este convena"il s introducem o nou nota*ie pentru inte$ralele de tipul
,).5- prin folosirea parante-elor un%+iulare. Astfel inte$rala pe tot spa*iul mai poate fi scris n
aceast nota*ie numit nota*ia D"racKetD a lui Dirac!


i M i M
d
]

,).(-
n timp ce inte$rala ,).9- devine
LA
?ela*ia ,).5- mai poate scris!

i M M i

]

= amintim acum no*iunea de ecua*ie cu func*ii i valori proprii. =punem c func*ia f


este o funcie proprie a operatorului

dac satisface ecua*ia

f f ,).5-
unde este un numr ,un numr nmul*ete de un numr de ori operatorul identitate- pe care l
numim valoare proprie a func*iei respective. =pre e+emplu
e
ax
este o func*ie proprie a
operatorului dSdx deoarece
( ) d dx e ae
ax ax
M 1 dar
e
ax
9
nu este func*ie proprie a lui dSdx
deoarece
( ) d dx e ax e
ax ax
M , -
9 9
9
, rezultat care nu multiplic de un numr de ori func*ia
respectiv.
G proprietate important a func*iilor proprii este accea c ele constitue un set complet de
func*ii f
n
i deci atunci orice func*ie %
m
poate fi dezvoltat n serie dup acest set!
% c f
m mn n
n


,).6-
Atunci *in%nd cont de ,).5- i ,).6- ac*iunea unui operator asupra unei func*ii oarecare se poate
scrie!

% c f
m mn n n
n,).'-
Pentru a 7ustifica de ce o"serva"ilelor tre"uie s le asociem opratori hermitici s amintim
principalele propriet*i ale acestor operatori.
C) "alorile proprii ale operatorilor +ermitici sunt reale
') ?unciile proprii corespun-)nd la valori proprii diferite sunt orto%onale!
.) Dac doi operatori +ermitici comut# ei admit un sistem comun de funcii proprii!
C1C
Definim operatorul comutator ,care este i el un operator hermitic- a doi operatori hermitici!
[ ]

,


A 6 A 6 6 A 7
i ,).)-
Dac ac*iunea acestui operator asupra oricrei func*ii este nul, spunem c operatorii

A
i

6

comut. Dac prima proprietate 7ustific evident ale$erea fcut pentru postulatul &&, ultima
proprietate va fi mult folosit n aplica*iile mecanicii cuantice. ,=pre e+emplu ea este utilizat n
sta"ilirea rela*iilor de nedeterminare! dac operatorii asocia*i la dou varia"ile dinamice diferite
nu comut, atunci ele nu pot fi determinate simultan-.
G pro"lem important este desi$ur cum ale$em operatorii asocia*i diferitelor
o"serva"ile. Nn mod ri$uros este acela de a le$a comutatorul a doi operatori de o mrime clasic
numit parantez Poisson, dar aici vom preciza urmtoarea re*et!
- n primul r)nd# e+presiile clasice ale o"serva"ilelor de interes pot fi scrise func*ie de
coordonate, impulsuri i timp.
- n al doilea r)nd# acestea din urm sunt nlocuite n felul urmtor!
a- /impul i toate coordonatele sunt lsate aa cum sunt.
"- :oordonatele carteziane ale impulsului p
<
sunt nlocuite prin operatorul diferen*ial!
p i
d
d<
<

_
,

,).;-
Nn e+emplu de aplicare a acestei re*ete este construirea operatorului pentru ener$ia
cinetic /. #+presia clasic a ener$iei cinetice n coordonate cartesiene este
( )
*
m
p p p
x , -
+ +
A
9
9 9 9
<olosind re*eta i e+presia ,).;- se o"*ine imediat!

*
m x , - m
+ +

_
,


9 9
9
9
9
9
9
9
9
9 9

,).A0-
unde

9
este operatorul laplacian.
Pro"a"il cel mai important operator n aplica*iile mecanicii cuantice este cel asociat
ener$iei & a sistemului. #+presia clasic a ener$iei totale este func*ia 0amilton, de aceea
operatorul ataat se numete hamiltonian. #+presia hamiltonianului pentru un sistem uniparticul
este

H * " +
:um

*
este dat de ,).A0-, iar

"
este func*ie numai de coordonate, folosind re*eta o"*inem!

H
m
" +

9
9
9
,).AA-
C1'
De fapt principalul merit al lui =chrcdin$er a fost tocmai sta"ilirea operatorului hamiltonian. Nn
alt e+emplu important este sta"ilirea operatorilor corespunztori momentului cinetic ,vezi
capitolul A0-.
Po*tulatul III
(a) Dac funcia de und a sistemului
m
este o funcie proprie a operatorului
corespun-tor o(serva(ilei # re-ulatatul experimental al determinrii lui va conduce la o
sin%ur valoare# iar acesta va fi valoarea proprie a operatorului

corespun-toare funciei
proprii
m
!
(() Dac
m
nu este funcie proprie a operatorului mai sus amintit# pro(a(ilitatea de
a %si valoarea proprie
n
va fi e%al cu c c
mn mn
]
# unde
c
mn
este coeficientul de-voltrii
funciei
m
n serie de funcii proprii

n
ale lui

!
Postulatul &&&a este foarte clar i el spune c dac sistemul este preparat n starea
m
care
este n acelai timp func*ie proprie a operatorului corespunztor propriet*ii pe care vrem s o
msurm, adic satisface ecua*ia


m m m
,).A9-
atunci rezultatul e+perimental va fi fr du"iu
m
. = presupunem spre e+emplu c suntem
interesa*i n calcularea ener$iilor permise ale unui sistem atomic sau molecular i n compararea
lor cu rezulatatele e+perimentale. Postulatul &&&a sta"ilete c, pentru ca msurarea ener$iei pe
sisteme identice s fie e+act reproducti"il ,adic precis-, starea sistemului tre"uie s fie
descris de o fun*ie care s fie func*ie proprie a operatorului corespunz%nd ener$iei totale a
sistemului, adic hamiltonianului. Pro"lema este de a calcula ener$iile permise, adic de a $si

n
i &
n
ce satisfac ecua*ia cu valori proprii!

H &
n n n
,).A5a-
=u"stituind ,).AA- n ,).A5a- pentru un sistem uniparticul se o"*ine!
+

9
9
9m
" &

,).A5"-
Aceast ecua*ie este ecua*ia =chrcdin$er a unei particule n cazul sta*ionar.
Postulatul &&&" trateaz situa*ia n care sistemul nu este preparat ntr-o stare a crei
func*ie de und s satisfac rela*ia ,).A9-. 2n aceast situa*ie pentru a prezice rezultatul
e+perimental, vom dezvolta mai nt%i pe
m
n termeni de func*ii proprii ale operatorului
corespunztor propriet*ii pe care vrem s o msurm!

m mn n
n
c

,).A(-
unde
n
satisface ecua*ia


n n n
,).A5-
C1.
este proprietatea pe care vrem s o msurm i atunci aplicm operatorul

ecua*iei ,).A5-!


m mn n n
n
c


,).A6-
Acum multiplic%nd aceast ecua*ie la st%n$a cu
m
]
pe care o dezvoltm n serie asemntor cu
ecua*ia ,).A(- i inte$r%nd pe tot spa*iul se o"*ine!

m m
d
]

c d
mn
n
m n


] ]


L
c c d
mp mn
n p
p n n
]
,
]:um
p
i
n
sunt presupuse a fi orto$onale i folosind nota*ia "racKet se o"*ine!

m m

L
c c c c
mp mn
n p
n pn mn mn
n
n
]
,
]


,).A'-
unde
np
este sim"olul SronecKer. Postulatul &&&" poate acum fi interpretat cu aceasta ultim
ecua*ie n minte. Nn e+periment poate da doar un rezultat. G serie de e+perimente pot conduce la
o varietate de rezultate. Postulatul acesta spune c rezultatul care se o"*ine la o msurare a
propriet*ii va fi totdeauna una din valorile proprii corespunztoare operatorului asociat, dar
dac func*ia ce descrie starea sistemului nu este func*ie proprie a acestui operator, atunci la
diferite momente de timp, sau n diferite e+perimente vor fi msurate oricare din valorile proprii
ale operatorului cu o pondere ce va o"*inut cu a7utorul coeficien*ilor c
mn
ce apar n rela*ia
,).A'-. Astfel coeficientul c
mn
9
din mem"rul drept al ecua*iei ,).A6- reprezint pro(a(ilitatea
ca la o msurtoare s $sim una din valorile proprii ale o"serva"ilei, iar temenul din stan$a
reprezint valoarea medie a msurtorii respective. Dac
m
este o func*ie proprie a
operatorului ataat o"serva"ilei, atunci rela*ia ,).A'- devine

m m m m m m


,).A)-
adic la orice msurtoare vom $si cu certitudine acelai rezultat! valoare proprie
corespunztoare func*iei proprii respective ,adic tocmai postulatul &&&a-.
8ulte fenomene din fizica atomului i a moleculei au de aface cu fenomene dependente
de timp. 2n acest caz pro"lema este de a ti func*ia de stare (<#t)! Atunci tre"uie introdus
postulatul &>.
Po*tulatul I3
&voluia funciei de stare (<#t) n timp este dat de ecuaia
i
t
H,).A;-
unde

H
este +amiltonianul sistemului!
C11
Aceasta nseamn c ener$iei i se asociaz operatorul

&
i t

,).90-
#cua*ia ,).A;- se numete ecua*ia =chrcdin$er dependent de timp i ea postuleaz c
ac*iunea operatorilor da*i de ecua*iile ,).AA- i ,).90- asupra aceleeai func*ii este aceeai.
1...ECUAIA SCHRIDIN4ER
2n para$raful anterior cu a7utorul postulatelor mecanicii cuantice au fost sta"ilite
ecua*iile =chrcdin$er sta*ionare ,).A5"- i dependente de timp ,).A;-. De fapt aa cum vom arta
imediat, prima ecua*ie este un caz particular al celei dea doua. = nu fim ns mira*i dac aceste
ecua*ii nu surprind toate propriet*ile cuanto-mecanice importante ale sistemelor. =pre e+emplu
ele sunt vala"ile numai n caz nerelativist. Astfel n cazul de fa* se presupune c


t
d
tot spatiul


]
0 ,).9A-
Aceast restric*ie nu este ns totdeauna satisfcut, pentru c se tie c n mecanica cuantic
relativist este permis dispari*ia i apari*ia de particule i n consecin* numrul lor nu este
necesar s fie constant. 2n concluzie folosirea ecua*iei =chrcdin$er este permis pentru particule
ale cror viteze sunt mult mai mici dec%t viteza luminii.
Nn alt lucru care tre"uie avut n vedere este c tre"uie s fim aten*i c%nd numim ecua*ia
=chrcdin$er ecua*ie de und, dei adesea ea este astfel numit. Asta pentru simplul fapt c
ecua*ia ,).A;- nu este o ecua*ie de und. #a este mai de$ra" o ecua*ie de difuzie. = ne amintim
c o ecua*ie de und tre"uie s con*in derivata a doua n raport cu timpul i nu prima derivat.
=olu*ia ecua*iei =chrcdin$er este o func*ie de und proprizis dac inte$rala n modul ptrat a ei
este constant n timp, dar aa cum am mai precizat, aceast condi*ie nu este totdeauna
satisfcut
^
.
8otivul pentru care deseori ecua*ia =chrcdin$er este numit ecua*ie de und este mai
de$ra" istoric, dar i datorit faptului c forma sa independent de timp ,).A5"- este aceeai cu
cea a undelor sta*ionare. Pentru a o"serva aceasta s considerm cazul unidimensional, pentru
care ecua*ia =chrcdin$er ,).A;- pentru o particul de mas m devine!
( )

_
,
+

9 9
9
9m x
" x i
t

,).99-
# #
n leg tur cu aceasta s facem precizarea c n teoria relativit ii coordonatele spa iale i de timp
trebuie tratate simetric. Ecua ia (8.19) ne arat c aceast cerin nu este satisf cut . O modalitate de a
ndeplini o asemenea cerin ar fi aceea ca ecua ia respectiv s con in derivata a doua n raport cu
timpul, n loc de prima derivat . n acest caz ns se ob ine o ecua ie n care probabilitatea total nu se
conserv . n leg tur cu aceast observa ie s amintim c la viteze relativiste num rul de particule nu se
conserv . Astfel de considerente conduc la una din ecua iile Klein-Gordon. Dimpotriv , restric ia ca
ecua ia s con in derivate spa iale de ordinul nti conduce la ecua ia Dirac .
C14
unde am presupus c poten*ialul este independent de timp. Presupunerea cea mai simpl pe o
putem face este ca solu*ia pentru aceasta ecua*ie s poate fi factorizat n dou func*ii, una care
s depind numai de x# iar cealalt numai de t# adic
( ) ( ) ( ) x t x t , ,).95-
&ntroduc%nd ,).95- n ,).99- se o"*ine
( )
( )
( )
( )
( )
+

1
]
1
1


9
9
9
9
0
m x
d x
dx
" x
i
t
d t
dt

,).9(-
= considerm acum efectul modificrii varia"ilei x. 2n acest caz numai termenul din parantez
din mem"rul st%n$ al ecua*iei se modific, deoarece cellalt nu depinde de x! =uma celor doi
termeni este ns constant, adic 0. 2n consecin* am"ii termeni tre"uie s fie constan*i. =
notm aceast constant cu #. Atunci!
( )
( ) ( ) ( ) +

9
9
9
9m
d x
dx
" x x & x


,).95-
( )
( ) i
d t
dt
& t


A doua ecua*ie de mai sus are solu*ia
( ) t 7e
i
&t

,).96-
astfel c solu*ia func*iei de und va fi scris!
( ) ( ) x t 7 x e
i
&t
,

,).9'-
Prima ecua*ie ,).95- este forma unidimensional a ecua*iei =chrcdin$er sta*ionare, iar ea
are forma ecua*iei undelor sta*ionare. =e vede c & tre"uie s ai" dimensiune de ener$ie ntruc%t
mrimea &t M de la e+ponent n ecua*ia ,).9'- tre"uie s fie adimensional. =olu*ia ,).9'-
conduce pentru modulul ptrat al ei ( ) ( )
]
, , x t x t la o valoare independent de timp. De
su"liniat c dac ecua*ia =chrcdin$er ar fi o adevrat ecua*ie de und, atunci ar fi permise
solu*ii dependente de timp de forma ( ) sin &t , sau ( ) cos &t , care de asemenea vor conduce la
e+presii pentru ( ) ( )
]
, , x t x t dependente de timp.
2n ma7oritatea cazurilor, de interes pentru fizica atomului i moleculei este ecua*ia
=chrcdin$er dependent de timp ,).A5"- care mai poate fi scris!
( ) +
9
9
9
0
m
& "

,).9)-
C1=
De ramarcat c un $hid de interpretare a ecua*iei =chrcdin$er este c aceasta reprezint o
ecua*ie a cur"urii func*iei , deoarece cur"ura este
9 9
< x , - , , , < . Aceasta conduce la
o analo$ie optic. Dac ener$ia total & a sistemului devine mai mare, &0" devine mare, astfel
c valoarea a"solut a cur"urii func*iei devine i ea mare Zvezi ecua*ia ,).9)-[. :%nd func*ia
este pozitiv i & este mai mare dec%t ", cur"ura are semn ne$ativ astfel nc%t valoarea lui
co"oar spre zero dac x crete. Dac devine ne$ativ cur"ura sa va deveni pozitiv dac & se
men*ine mai mare dec%t ". Atunci func*ia va tinde ctre valori pozitive i c%nd va deveni din
nou pozitiv cur"ura ei se va schima iar ciclul se va repeta. Dac diferen*a dintre & i " crete,
func*ia va varia ntre valori pozitive i ne$ative din ce n ce mai repede. :u alte cuvinte lun$imea
de und a lui se va micora pe msur ce & crete. Diferen*a dintre & i " este din punct de
vedere clasic ener$ia cinetic a particulei. Aceasta este pe deplin n acord cu rela*ia de Bro$lie
care arat c lun$imea de und asociat particulei se micoreaz dac impulsul crete. Acest
lucru este ilustrat n fi$ura ).A.
i,u+a 7.1
Analo$ia optic este acum evident! tim c viteza luminii este micorat ntr-un mediu
n care indicele de refrac*ie este mai mare dec%t unu i cum frecven*a rm%ne constant,
lun$imea de und tre"uie s scad conform cu rela*ia KcSn! Astfel dia$rama din fi$ura ).A ar
putea s corespund unei unde luminoase n dou medii suprapuse cu indici de refrac*ie diferi*i.
:oncomitent ne-am putea atepta s prezicem calitativ cel pu*in calculul cuanto-mecanic, dac
am putea selecta situa*ia optic corespunztoare i dac i-am cunoate propriet*ile. Analo$ia de
"az const n echivalen*a dintre efectul schim"rii indicelui de refrac*ie a luminii i efectul
modificrii poten*ialului func*iei .
:u aceast analo$ie n minte putem imediat vedea c fi$ura de mai sus tre"uie s fie
incomplet dac func*ia de und ar reprezenta o particul trec%nd de la st%n$a la dreapta, dinspre
o re$iune cu poten*ial ridicat spre una cu poten*ial mai sczut, ntr-un sistem n care poten*ialul
sufer schim"ri "rute de la o valoare constant la alta. Din e+perien*a optic care este de fapt
intuitiv, tim c refle+ia are loc la suprafa*a de separare ntre dou medii cu indici de refrac*ie
diferi*i. .e-am putea deci atepta s o"servm refle+ia unei particule ntr-o re$iune de modificare
rapid a poten*ialuluiH .e-am putea desi$ur atepta, dei $%ndind clasic acest lucru nu ar putea fi
prezis.
Analo$ia dintre optic i mecanic devine din ce n ce mai evident, iar acest lucru l
putem dovedi chiar mai mult. =e tie c lumina se propa$ de-a lun$ul acelei pr*i care conduce
la un minim pentru diferen*a de faz dintre surs i destina*ie. Dac indicele de refrac*ie al
sistemului variaz, atunci drumul optic poate fi redus dac acesta se cur"eaz. <aza func*iei
C1>
poate fi schim"at dac ea se deplasazeaz ctre re$iuni cu poten*ial mai ridicat, fapt care
conduce la o lun$ime de und mai mare i o ener$ie cinetic mai mic ,vezi fi$ura ).A-. Deci
drumul particulei se va cur"a dac poten*ialul nu este constant, sau drumul se va schim"a dac
$radientul poten*ialului nu este zero. Dar $radientul poten*ialului este for*a ,cu semn opus- i
deci ne ateptm ca particula s fie deviat de o for* ce ac*ioneaz asupra ei. ?ela*ia cu
principiul minimei ac*iuni ne permite s putem rspunde la ntre"area pus n cazul optic! cum
tie particula care este drumul pe care tre"uie s-l urmeze p%na la destina*ie urm%nd principiul
minimei ac*iuniH ?spunsul este acelai ca n cazul optic! func*ia de und va urma numai acele
drumuri care corespund la un minim al fazei.
Pr&riet+$ii%e s&%'$ii%&r
>om investi$a acum cum poate ecua*ia =chrcdin$er s conduc la cuantificare. Aceasta
va fi fcut pe "aza restric*iilor care au fost de7a introduse drept consecin*e ale interpretrii
pro"a"ilistice a lui

]
, mpreun cu alt restric*ie, ca $radientul func*iei s fie de asemenea
continuu. Dac nu ar fi aa, consecin*a ar fi c a doua derivat nu ar fi definit, iar ecua*ia
=chrcdin$er ar nceta s fie utiliza"il.
=emnul cur"urii lui depinde de semul ei i de mrimile relative ale lui & i ". Putem
astfel alctui urmtorul ta"el!
,A- Presupun%nd c ,x- este pozitiv n x, atunci dac
"(x) X & cur"ura lui n x este pozitiv.
"(x) V & cur"ura lui n x este ne$ativ.
,9- Presupun%nd c ,x- este ne$ativ n x, atunci dac
"(x) X & cur"ura lui n x este ne$ativ.
"(x) V & cur"ura lui n x este pozitiv.
= considerm acum un sistem n care poten*ialul arat ca n fi$ura ).9 i o particul de ener$ie
&!
C1A
i,u+a 7.2

<unc*ia poate fi definit oriunde dac valoarea sa i prima derivat ntr-un punct
particular sunt specificate, deoarece ecua*ia =chrcdin$er este o ecua*ie diferen*ial de ordinul
doi. = considerm punctul xQQ, care este mai mic dec%t xQ ,unde &0" se schim" de la valori
pozitive, la valori ne$ative-. = selectm n xQQ func*ia pe care o vom numi
A
. 2n xQQ,
A
este
pozitiv i " V &, deci cur"ura este ne$ativ ,concav spre a+a x-.
A
n punctul xQ este nc
pozitiv dar dup acest punct " X &, aa nc%t cur"ura sa devine ne$ativ, iar func*ia ncepe s se
deprteze de a+a x mer$%nd spre infinit c%nd x tinde spre infinit. Aceast func*ie este deci clar o
solu*ie inadmisi"il a ecua*iei =chrcdin$er. :u aceast o"serva*ie n minte, s ale$em o alt
func*ie
9
care n xQQ are aceeai valoare ca
A
i tot o cur"ur ne$ativ dar diferit, astfel nc%t
n xQ cur"ura, din aceleai motive ca n cazul anterior i va schim"a semnul. Acest schim"are
nu va fi ns suficient s determine func*ia s nu intersecteze a+a x. Dup intersectarea a+ei
9
devine ne$ativ, aa inc%t cur"ura ei i va schima din nou semnul. Din aceast cauz, acest
func*ie va tinde ne$ativ la infinit dac x tinde la infinit. Drept urmare, nici acest func*ie nu va fi
o solu*ie accepta"il. De aceea vom ale$e n xQQ o a treia fuc*ie
5
care s ai" o cur"ur cuprins
ntre valorile cur"urilor celor dou func*ii anterioare astfel nc%t n xQ s se schim"e de o aa
manier ca ea s nu mai intersecteze a+a x i nici s nu mai ai" o comportare asimptotic
nedorit ,vezi fi$ura ).9-.
G asemenea func*ie are o comportare dorit. Astfel ne vom da seama c pentru un
poten*ial ca cel din fi$ura ).9, definit numai pentru re$iunea pozitiv a a+ei x# vom putea $si
C1B
pentru orice valoare a lui & o solu*ie a ecua*iei =chrcdin$er care s satisfac restric*iile impuse
de semnifica*ia fizic necesar. 2n concluzie ener$ia unui astfel de sistem nu va fi cuantificat.
= presupunem acum un poten*ial reprezentat n fi$ura ).5 care este definit pe tot
domeniul a+ei x, adic at%t pentru valori pozitive, dar i pentru valori ne$ative al lui x. 2n acest
caz solu*ia
5
$sit n e+emplul anterior i va schim"a cur"ura i n punctul xQQQ, unde " X &.
Aceasta va face ca acest solu*ie s ai" i ea o compotare asimptotic nedorit ,vezi fi$ura ).5-.
i,u+a 7..
De fapt, acum devine imposi"il de a $si pentru o valoare & oarecare o solu*ie accepta"il.
Aceast lucru devine posi"il numai pentru anumite valori ale &, s zicem &
Q
pentru care putem
$si o solu*ie accepta"il
(
. Aceasta conduce la cunatificarea ener$iei. #ste o concluzie
important, pentru c n consecin*, cuantificarea ener$iei este un rezultat al impunerii
condi*iilor la limit. G anumit analo$ie poate fi fcut cu acustica. =unetele pe care toate
instrumemntele unei orchestre le produc sunt $uvernate de o ecua*ie de und care este aceeai
pentru fiecare instrument ,e+cept%nd parametrii care depind de material-. /otui ele produc
sunete caracteristice deoarece condi*iile la limit pentru solu*iile de und pentru fiecare
instrument sunt diferite, pentru c ele sunt determinate de forma instrumentului.
2n fi$ura ).( este prezentat efectul condi*iei la limit, determinat de forma poten*ialului,
asupra cuantificrii ener$iei unei particule! se poate vedea c aceast cuantificare apare numai
dac particula este constr%ns s se mite nt-o re$iune a spa*iului i c pe msur ce domeniul de
li"ertate crete, separarea dintre nivelele cuantificate se reduce. :%nd domeniul de li"ertate
devine infinit sau semi-infinit ,e+tins pe o 7umtate din univers- numai e+ist cuantificare.
C4D
i,u+a 7.0.
2n fine, nainte de a trece la c%teva aplica*ii ale rezolvrii ecua*iei =chrcdin$er, s facem
remarca eviden*iat n fi$ura ).5 c func*ia de und este nenul chiar n re$iunea unde " X &,
adic unde clasic ener$ia cinetic este ne$ativ. Apel%nd la analo$ia cu optica, s ne amintim c
ne putem atepta la un asemenea efect. :%nd lumina se reflect pe o suprafa* metalic ea
penetrez pu*in suprafa*a metalului nainte ca intensitatea c%mpului electric s fie atenuat de
electronii mo"ili din metal. Ad%ncimea de penetrare a luminii descrete cu creterea
conductivit*ii metalului, deoarece electronii sunt mult mai mo"ili ntr-un mediu de
conducti"ilitate ridicat i atenueaz c%mpul mult mai eficient. Deci lumina penetrez o
suprafa* pe care ne ateptm s se reflecte i nu vom fi surprini s descoperim c particulele pot
penetra re$iuni n care poten*ialul le comprim. /otui nu e+ist o dificulate real privitoare la
ener$ia cinetic ne$ativ. .u putem comprima particula ntr-o re$iune unde ea s ai" ener$ie
ne$ativ. :auza este principiul de nedeterminare care nu ne va permite s tim cu suficient
acurate*e unde este particula i ce ener$ie cinetic are pentru a putea spune c n aceast re$iune
ener$ia cinetic este ne$ativ. De fapt ener$ia cinetic a unei particule este o medie a ei pe tot
domeniul disponi"il particulei, iar aceast medie nu este niciodat ne$ativ.
ATOMUL DE HIDRO4EN N TEORIA CUANTIC
1. E%ua)ia S%&+J9i(,#+ a *i*t#'ului
=e consider un atom de hidro$en constituit dintr-un nucleu ,proton- i un electron. =e
presupune c nucleul este imo"il i c electronul se $sete la o distan* r de nucleu. #ner$ia
total a sistemului electron-proton se scrie!
C4C
& &
c
&
p
+
,A-
unde!
&
c
este ener$ia cinetic a electronului, dac protonul este imo"il, iar
& "
p

este ener$ia
poten*ial de interac*ie electron-proton ,se adopt n $eneral nota*ia " pentru a desemna aceast
ener$ie-. #ner$ia total a sistemului devine!
&
p
m
" +
9
9
,9-
#ner$ia poten*ial de interac*ie electron-proton fiind de7a calculat Z
&
e
r
p

0
9
, vezi rela*ia
,6.5-[, se scrie!
&
p
m
e
r

9
0
9
9
,5-
#ner$ia poten*ial fiind independent de timp, se scrie ecua*ia =chrcdin$er su" forma!
( ) ( ) H x , - & x , -
e e
, , , , ,(-
?m%ne de determinat hamiltonianul sistemului plec%nd de la e+presiile pentru operatorul
impuls!

p i
x
p i
,
p i
-
x
,
-


,5-
=criind!
p p p p
x , -
9 9 9 9
+ + ,6-
i *in%nd cont de ,5-, aceasta devine operatorial!
p
x , -
9 9
9
9
9
9
9
9
+ +

1
]
1


,'-
sau, hamiltonianul se deduce din ener$ie scriind!
C4'
H
p
m
e
r

9
0
9
9
,)-
i se o"*ine!
H
m
x , -
e
r
+ +

1
]
1
1

9 9
9
9
9
9
9
0
9
9


,;-
#cua*ia =chrcdin$er ,(- devine atunci!
+ +

1
]
1
1

9 9
9
9
9
9
9
0
9
9m
x , -
e
r
&
e e e
e e,A0-
sau


9
9
9
9
9
9 9
0
9
9
0

e e e
e
x , -
m
&
e
r
+ + + +

1
]
1
1

,AA-
i, not%nd cu
+ +9
9
9
9
9
9
x , -
,A9-
operatorul laplace, rela*ia ,AA- devine!

e e
m
&
e
r
+ +

1
]
1
1

9
0
9
0
9

,A5-
.e rm%ne deci de rezolvat ecua*ia =chrcdin$er ,A5- pentru a determina strile de ener$ie & ale
sistemului i func*ia de und ( )
e
x , - , ,
asociat.
2. Stu9i#+#a *tA+ilo+ KK*.LL
2.1. E%ua)ia S%&+J9i(,#+ p#(t+u -u(%)iil# 9# u(9A 9#p#(9#(t# 9oa+ 9# +
Qin%nd cont de $eometria sistemului ,nucleul se afl n ori$ine, vezi fi$ura A-, se va *ine
cont c anumite solu*ii nu vor depinde dec%t de distan*a electron-nucleu ,simetrie sferic-.
C4.
<i$.A
=olu*iile se vor scrie!
( ) ( )
e e
x , - r , , ,A(-
6aplaceianul din rela*ia ,A5- tre"uie e+primat n func*ie de r. Pentru aceasta, plec%nd de la
nota*ia ,A9-, avem!


e
e e e
x , -
+ +9
9
9
9
9
9
,A5-
=crierea laplaceianului n func*ie de r nseamn s e+primm fiecare din derivatele din rela*ia
,A5- n func*ie de rN se remarc atunci c!


+

r


+

C

r


C

z

r


ze e
e e
e e
r
r
r

,A6-
i deoarece!
r x , -
9 9 9 9
+ +
,A'-
se o"*ine!

r
+
r
C
r
z

x
r
,
r
-
r
,A)-
ceea ce ne permite s scriem rela*iile ,A6- su" forma!


+


r

C


r

z


re e
e e
e e
x
r
,
r
-
r

,A;-
C41
Qin%nd cont de ,A)-, ecua*iile ,A;- devin dup derivare!9
9
9
5
9
9
9
9
A
e e e e
x
r r
x
r
r
x
r r
+ ,90-
9
9
9
5
9
9
9
9
A
e e e e
,
r r
,
r
r
,
r r
+
,9A-
9
9
9
5
9
9
9
9
A
e e e e
-
r r
-
r
r
-
r r
+ ,99-
Adun%nd ,90-, ,9A- i ,99-, laplaceianul ,A5- devine!


e
e e
r
r
+
9
9

r


9

,95-
Pentru aceste solu*ii ( )
e
r
la simetria sferic, ecua*ia =chrcdin$er ,A5- se scrie!


# U
9
9 9
0
9
9 9
0

e e
e
r
r r
m e
r
+ +

1
]
1
1

,9(-
Aceast ecua*ie ne indic faptul c fiecare valoare a ener$iei & corespunde unei solu*ii ( )
e
r

unice. =e spune, atunci, c nivelele de ener$ie corespunztoare strilor RRs\\ nu sunt
de$enerate.
2.2. Stu9i#+#a *olu)iilo+
2.2.1. P+i'a *olu)i#
Prima solu*ie ,cea mai simpl- a ecua*iei ,9(- se scrie!
( )
e
r A
A
e
r
a ,95-
i vom numi &
C
ener$ia corespunztoare acestei solu*ii. =e calculeaz!


r

r
9
9

e
e
e
e
a
a
A
A
A
9
A
A
A

,96-
i, su"stituind n ,9(-, o"*inem!
C44
A 9 9
0
9 9
A
0
9
a
ar
m
&
e
r
+ +

1
]
1
1

,9'-
=e $rupeaz termenii constan*i i cei care sunt propor*ionali cu AMr!
A 9 A 9 9
0
9 9
A
0
9
9
a
m
&
r
me
a
+

1
]
1
+

1
]
1
1,9)-
Aceast ecua*ie nu este verificat pentru toate valorile lui r dec%t dac!
A 9
0
9 9
A
a
m
& +

,9;-
9 9
0
0
9
9
me
a

50-
i din rela*ia ,50- se o"*ine!
a
me


9
0
9
,5A-
?ecunoatem c aceast constant a este tocmai raza Bohr!
rKaKD!4. U ,59-
i nlocuind ,5A- n ,9;- o"*inem!
&
me
A
0
(
9
9

,55-
?ecunoatem c &
C
este primul nivel de ener$ie al atomului de hidro$en ,starea fundamental-,
iar valoarea sa este!
&
C
K 0C.!= e"
2.2.2. A 9oua *olu)i#. 4#(#+ali$a+#
A doua solu*ie a ecua*iei ,9(- se scrie!
( )
e
r 6
9

_
,

e 9-
r
"
r
9"
,5(-
i vom numi &
'
ener$ia corespunztoare acestei solu*ii. Deriv%nd i su"stitu%nd n ecua*ia ,9(-,
cu a7utorul unui ra*ionament identic celui din para$raful anterior se o"*ine!
C4=
( a
me
o


9
9
,55-
&
me
&
9
9
0
(
9 9
A
A
9 9
A
9

,56-
&
'
reprezint al doilea nivel de ener$ie al atomului de hidro$en ,prima stare e+citat-. De
asemenea, se poate continua cu scrierea solu*iilor din ce n ce mai complicate, notate!
( ) ( ) ( )
e e en
r r r
5 (
, , ... , , ...
i se constat c ener$ia corespunztoare solu*iei ( )
en
r se scrie!
&
n
&
n

A
9
A
,5'-
Astfel se re$sesc previziunile teoriei lui Bohrf
2... No+'a+#a -u(%)iilo+ 9# u(9A
Am vzut c func*iilede und tre"uie s fie normate, ceea ce revine la a scrie!

]
d
v

A
#lementul de volum sferic se scrie!
d dr d d L r
9
sin
,5)-
iar condi*ia de normare devine!

e e
dr d d
]
sin r
9


A
,5;-
cu!
0
0
0 9r


=olu*iile de aici fiind radiale ,independente de ,-, se poate scrie imediat!

e e
dr d d
]
sin r
9
0


0 0
9
A
,(0-
i se o"*ine!
C4>
( A
0
r
9

e e
dr
]


,(A-
Pentru prima solu*ie, ptratul amplitudinii func*iei de und se scrie!

e e e
A
]

A
9 9
e
-
9r
a ,(9-
de unde se o"*ine!
( A
9
e r
-
9r
a
9
0
A dr


,(5-
Dup dou inte$rri prin pr*i, inte$rala ,(5- se scrie!
e r
-9r a 9
0
dr
a


5
(
,((-
de unde, nlocuind n ,(5-, se o"*ine!
A
9
A

a
5
,(5-
ceea ce ne permite s scriem prima solu*ie ,95- su" forma!
( )
( )

e
a
r
a
A
5
A 9
A


e
-r
,(6-
2n acelai mod se realizeaz normarea celei de-a doua solu*ii ,5(-. =e o"*ine!
6
9
A
59

a
5
,('-
ceea ce ne permite s scriem rela*ia ,5(- su" forma!
( )
( )

e
a
r
a
9
5
A 9
9
A
( 9

_
,


9-
r
a
e
-r

,()-
2.0. D#t#+'i(a+#a *olu)iilo+ %o'pl#t#
C4A
<unc*iile de und ( )
en
r pe care le vom studia sunt solu*iile ecua*iei =chrcdin$er
independente de timp. Pentru a o"*ine solu*iile complete tre"uie s multiplicm rezultatele
o"*inute cu temenul temporal!

( ) ( ) x , - x , -
e
, , , , e
-i # t

Prima solu*ie se va scrie!
( ) ( )
A A
r t r
e
, e
-i # t
A

,(;-
i, *in%nd cont de rela*ia ,(6-, va deveni!
( )
( )

A
5
A 9
A
r t
a
,

e e
-r a -i # t
A

,50-
A doua solu*ie se va scrie asemntor!
( ) ( )
9 9
r t r
e
, e
-i # t
9

,5A-
i, *in%nd cont de rela*ia ,()-, va deveni!
( )
( )

9
5
A 9
A
( 9
r t
a
,

_
,

9-
r
a
e e
-r 9a -i # t
9A

,59-
2.1. I(t#+p+#ta+#a -i$i%A
Deoarece solu*iile complete sunt determinate, ne rm%ne s interpretm rezultatele
o"*inute. Pentru aceasta, vom studia pro"a"ilitatea de prezen* a unui electron ntr-un punct dat
din spa*iu.
:ondi*ia de normare a func*iei de und este!

]
d
v

A
Aceast condi*ie ne indic faptul c ptratul amplitudinii undei asociate

]
are dimensiuni de
invers de volum. =e deduce deci c

]
, care reprezint pro"a"ilitatea ca un corpuscul s se
$seasc ntr-un punct dat din spa*iu, este o Ddensitate de pro"a"ilitateD ,pro"a"ilitatea pe
unitatea de volum-.
=criem condi*ia de normare pentru func*iile de und radiale ,(A-!
( A
0
r
9

]
dr


C4B
=criem c densitatea de pro"a"ilitate radial P(r) de a $si un electron ntr-un punct al spa*iului
este normat ,ceea ce revine la a spune c este si$ur $sirea electronului n ntre$ spa*iul-!
( ) P r dr
0
A


,55-
:ompar%nd rela*iile ,(A- i ,55- se o"*ine!
( ) P r r
e e
(
9

]
,5(-
Pentru prima solu*ie radial ,50-!
( )
( )

A
5
A 9
A
r t
a
,

e e
-r a -i # t
A

se $sete c densitatea de pro"a"ilitate este!
( ) P r
r
a
e
r a
A
9
5
9
(

,55-
<i$ura 9 reprezint varia*ia lui P
C
(r) n func*ie de rMa.
i,.2
=e o"serv c pro"a"ilitatea are un ma+im pentru!
r a
,56-
adic pentru o distan* electron-nucleu e$al cu raza Bohrf
= n*ele$em semnifica*ia fizic a acestui rezultat!
*in%nd cont de forma lui P
C
(r) ,fi$ura 9-, o"servm c electronul se poate $si la o distan*
oarecare de nucleu ,contrar teoriei lui Bohr care prezicea c aceste distan*e sunt cuantificate-1
dintre toate aceste distan*e posi"ile, cea mai pro"a"il este cea care corespunde razei lui Bohr.
Pentru a doua solu*ie radial ,59- se $sete c densitatea de pro"a"ilitate este!
( ) P r
r
a
e
r a
9
9
5
A
)

_
,


9-
r
a
9

,5'-
<i$ura 5 reprezint varia*ia lui P
'
(r) n func*ie de rMa.
C=D
i,..
=e o"serv c pro"a"ilitatea trece prin dou ma+ime pentru!
( )
( )
r a
r a

+
5 5
5 5


,5)-
Acest rezultat nseamn c electronul se $sete n mod preferen*ial la distan*a
( )
r a + 5 5 de
nucleu1 totui, e+ist o ans nene$li7a"il de a-l $si la distan*a
( )
r a 5 5 de nucleu.
:onstatm, de asemenea, c electronul se poate $si i la alte distan*e, n afar de r L 0 i r L 9
pentru care pro"a"ilitatea este nul.
#ste evident c ra*ionamentele dezvoltate aici pentru primele dou rela*ii radiale sunt
aplica"ile i solu*iilor mai complicate, notate!
( ) ( ) ( )
5 (
r t r t r t
n
, , , , , ...,
.. Stu9i#+#a *tA+ilo+ KKpLL
..1. E%ua)ia S%&+J9i(,#+ p#(t+u -u(%)iil# 9# u(9A%#l# 'ai *i'pl# 9#p#(9#(t# 9# +B B
>om studia solu*iile radiale ale ecua*iei =chrcdin$er. =e $sete c aceste solu*ii, care
sunt cele mai simple, nu sunt unice. #+ist i altele care ne conduc la strile RRp\\ i care
depind simultan de r, i . Aceste solu*ii se scriu!
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

ex
e,
e-
r x
r ,
r -
, ,
, ,
, ,


f r
f r
f r
,5;-
unde +, C, z sunt definite n coordonate sferice1
x r
, r
- r
sin cos
sin sin
cos

,60-
>om scrie ecua*ia =chrcdin$er ,A5- pentru solu*ia notat ( )
ex
r, ,
. /re"iue deci s e+primm
laplaceianul ,A5- n func*ie de r, i !
C=C


+ +

9 9 9
C x -
9 9 9
=crierea laplaceianului n func*ie de r, , nseamn e+primarea fiecrei derivate a solu*iei
( )
ex
r, ,
n func*ie de r, , . Deriv%nd n raport cu + o"*inem!
( ) ( )

ex
f r x
f
x
f r x
f
r
r
x
+ + ,6A-
i nlocuind

r
x
cu valoarea sa din ,A)- se o"*ine!
( )

ex
f r
x
r
f
r
+
9
,69-
Derivata a doua n raport cu + se scrie!

ex
f
x r
f
r r
f
r
+

+

++

+9
9 9
+

_
,
+

_
,
,65-
ceea ce devine!

9
9
5
A
9

ex
f
r
r
x
r
xr
x
r
f
r r
f
r
r
x
+
+

r


9
9
+

1
]
1
1
+

_
,
,6(-
i, *in%nd cont de ,A)-, se o"*ine n final!

9 5
5 9
9
5

ex
x
r
f
r
x
r
f
r
r +


+

r
9
5
9
+ ,65-
?m%ne acum s e+primm derivatele secunde n raport cu C i z. 2n raport cu C!

ex
,
x
f
,
x
f
r
r
,

,66-
i, *in%nd cont de rela*ia ,A)-, vom avea!

ex
,
x,
r
f
r

,6'-
Derivata a doua n raport cu C se scrie atunci!
C='

9
9

ex
,
x,
r
x,
r C

f
r

C

f
r

1
]
1
+

_
,
,6)-
i *in%nd cont de ,A)-, devine!

9
9
9
5
9
9

ex
,
x
r
x,
r
x,
r

f
r

f
r

f
r
9
9
+ ,6;-
2nlocuind C cu z n rela*ia ,6;- se o"*ine derivata a doua n raport cu z!

9
9
9
5
9
9

ex
-
x
r
x-
r
x-
r

f
r

f
r

f
r
9
9
+ ,'0-
Adun%nd rela*iile ,65-, ,6;- i ,'0-, laplaceianul ,A5- devine!

ex
x
f f
+
r
+
r


r
9
9

( ,'A-
Dac refacem calculele precedente pentru solu*iile ( )
e,
r, ,
i ( )
e-
r, ,
, se o"*in !

e,
,
f f
+
r
C
r


r
9
9

( ,'9-

e-
-
f f
+
r
z
r


r
9
9

( ,'5-
#cua*ia =chrcdin$er se va scrie!
-pentru solu*ia ( )
ex
r, , !
( ) x
f x
r
m
&
e
r
x
r

f
r
f r
9
9

+ + +

1
]
1
1
(
9
0
9
0
9

,'(-
-pentru solu*ia ( )
e,
r, ,
!
( ) ,
f ,
r
m
&
e
r
,
r

f
r
f r
9
9

+ + +

1
]
1
1
(
9
0
9
0
9

,'5-
-pentru solu*ia ( )
e-
r, , !
C=.
( ) -
f -
r
m
&
e
r
-
r

f
r
f r
9
9

+ + +

1
]
1
1
(
9
0
9
0
9

,'6-
?emarcm c fiecare ecua*ie se poate simplifica, cu + prima, cu C a doua i cu z cea de-a treia.
:onstatm atunci c ecua*ia =chrcdin$er se scrie su" aceeai form pentru cele trei solu*ii!
( )
r

f
r
f r
9
9

f
r
m
&
e
r
+ + +

1
]
1
1

( 9
0
9
0
9

,''-
Aceast ecua*ie ne indic faptul c fiecarei valori & i corespunde o solu*ie f(r) unic. Gri, cele
trei func*ii de und ,5;- sunt nmul*ite cu f(r)!
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

ex
e,
e-
r x
r ,
r -
, ,
, ,
, ,


f r
f r
f r
=e deduce deci c fiecrei valori & i corespund trei solu*ii notate
ex
,

e,
i
e-
. =e spune
atunci c nivelele de ener$ie corespunztoare strilor RRp\\ sunt de$enerate de ordinul trei.
..2. Stu9iul *olu)iilo+
Prima solu*ie ,cea mai simpl- a ecua*iei ,''- se scrie!
( ) f r 7
r c
e
-
,')-
i vom numi &
'
ener$ia corespunztoare acestei solu*ii. =e calculeaz!
( )
( )

f
r
f r
f
r
f r
9
9

A
A
9
c
c
,';-
i, su"stituind n ecua*ia ,''-, o"*inem!

A ( 9
0
9 9
9
9
c cr
m
&
<
r
+ + +

1
]
1

,)0-
=e $rupeaz termenii constan*i i cei propor*ionali cu AMr!
C=1

A 9 A 9 (
0
9 9
9
9
9
c
m
&
r
m<
c
+

1
]
1
+

1
]
1
1


,)A-
Aceast ecua*ie nu este verificat pentru toate volorile lui r, dec%t dac!

A 9
0
9 9
9
c
m
& +

,)9-

9 (
0
9
9
m<
c

,)5-
Plec%nd de la rela*ia ,)5- se o"*ine!
c
m<
9
9
9

,)(-
i recunoatem n constanta c du"lul razei lui Bohr!
:apitolul A0
MOMENTE CINETICE 4I MOMENTE MA3NETICE
C=4
1..0MOMENTUL CINETIC
1..0.13aloa+# p+op+i# Ci -u(%)i# p+op+i#
2n acest capitol ne propunem s studiem semnifica*ia numerelor cuantice l i m
l
. ?elum
scrierea ecua*iei =chrcdin$er independent de timp!
( ) ( )

, , , , H x , - & x , -
e e

?emarcm c

H
este un operator ,hamiltonian- ataat func*iei de und ( )
e
x , - # #
a sistemului.
8em"rul drept al ecua*iei este produsul dintre o mrime scalar & i aceeai func*ie de und
( )
e
x , - # # . =e spune c mrimea fizic & este asociat operatorului

H
. :onstatm c
Do"serva"ilaD H nu pertur" starea sistemului ,deoarece re$sim aceeai func*ie de und
( )
e
x , - # #
dup Do"serva*ieD n mem"rul drept-! Dvaloarea proprieD a lui

H
este deci &.
= recapitulm acum re$ulile definite anterior ,vezi capitolul )- pentru un sistem
sta*ionar!
- se caut valoarea proprie a mrimii fizice Dener$ieD1
- se spune c ener$ia este func*ie de impulsul

p i de pozi*ia

r i se noteaz &(p#r)1
- n e+presia ener$iei se nlocuiesc

p i

r cu operatorii asocia*i!

p i
x x
x

,A0.A-
i alte e+presii similare pentru
, , , p p ,
, -
respectiv -
care definesc operatorul hamiltonian

H
asociat mrimii fizice ener$ie1
- se ac*ioneaz cu operatorul hamiltonian asupra func*iei de und
e
1
- dac
e
este o Dfunc*ie proprieD a sistemului, rezultatul Do"serva*ieiD hamiltonianului asociat
mrimii fizice ener$ie are pentru ener$ie valoarea proprie &, cci procesul de msurare
,o"servare- a lui H nu pertur" sistemul1 se o"*ine atunci ecua*ia =chrcdin$er sta*ionar.
Putem $eneraliza acest rezultat pentru cazul unei mrimi fizice oarecare A. =e pot, de
asemenea, defini re$ulile urmtoare!
- se caut valoarea proprie a mrimii A1
- aceast mrime fizic poate depinde de impuls i de pozi*ie i o notm A(p#r)1
- n e+presia lui A nlocuim p i r cu operatorii asocia*i ,A0.A-, ceea ce definete operatorul Y
asociat mrimii fizice A1
- se aplic operatorul Y asupra func*iei de und a sistemului1
- dac este o func*ie proprie a sistemului, rezultatul Do"servriiD operatorului Y asociat
mrimii fizice A este valoarea proprie a, deoarece procesul de msur ,o"serva*ie- Y nu pertur"
sistemul1 se scrie atunci, n forma $eneral!

A a
,A0.9-
C==
- dac nu este func*ie proprie a sistemului, operatorul Y pertur" sistemul i msura modific
starea sistemului1 se scrie atunci, n forma $eneral!

A ,A0.5-
i nu e+ist valoare proprie asociat lui Y.
1..0.2Op#+ato+ii 'o'#(tului %i(#ti%
Am o"servat n capitolul precedent c e+ist mai multe stri posi"ile pentru un acelai
nivel de ener$ie. 2n plus, pentru fiecare stare, pot e+ista mai multe solu*ii. .e rm%ne deci s
determinm ce semnific aceste stri i aceste solu*ii pe care le-am reperat prin numerele cuantice
l i m
l
! >om vedea c aceste stri diferite i solu*iile corespunztoare au valori particulare ale
momentului cinetic al electronului.
#cua*ia =chrcdin$er independent de timp nu ne furnizeaz dec%t valorilor posi"ile ale
ener$iei sistemului atomic i pozi*iile n spa*iu ale electronului. Gri, ntr-un sistem izolat, nu se
produce doar conservarea ener$iei, ci i a momentului cinetic

L
. >om pleca deci de la
considera*iile $enerale din para$raful precedent, pentru a construi un operator al momentului
cinetic i a calcula valorile proprii ale acestei mrimi. = scriem e+presia clasic a momentului
cinetic!


L r p ,A0.(-
Acesta poate fi e+primat i su" forma unui determinant!L
i M 2
x , -
p p p
x , -

,A0.5-
i efectu%nd!


L i
, -
p p
M
x -
p p
2
x ,
p p
, - x - x ,
+
,A0.6-
de unde!L i M 2 + + L L L
x , -
,A0.'-
cu!
6
+
,p -p
- ,
,A0.)-
i alte dou e+presii similare pentru
L
,
i L
-
o"*inute prin permutri circulare.
=criem atunci operatorii moment cinetic asocia*i mrimii fizice

L
, nlocuind x# ,# -,
p
x
,
p
,
, p
-
cu operatorii asocia*i ,A0.A-. >om avea!
C=>

L i -
,
x

1
]
1
C
z

,A0.;-
i alte dou e+presii similare pentru

L
,
i

L
-
o"*inute prin permutri circulare.
1..0..3alo+il# p+op+ii al# 'o'#(tului %i(#ti%
1.0*.0.1St+ri%e s
Aceste stri depind n mod unic de distan*a r electron-nucleu!
e
,r-1 aplicm operatorul

L
x
asupra lui
e
,r-!
( ) ( )

L r i ,
-
-
,
r
x e e

1
]
1

,A0.A0-
ceea ce se mai poate scrie astfel!
( )

L r i ,
r -
-
r ,
x e
e e

1
]
1r

r

,A0.AA-
Aplic%nd

L
,
i

L
-
asupra func*iei
e
,r- i *in%nd cont de rela*iile ,;.A6-, se o"*ine!
( )
( )
( )

L r
L r
L r
x e
, e
- e

D
D
D
,A0.A9-
=e deduce de aici c momentul cinetic al electronului are o valoare proprie nul n strile s.
1.0*.0.,St+ri%e
Am vzut, n capitolul precedent, c e+ist trei solu*ii, notate!
( )
( )' '
'
'
' C
' C
C
'
C
'
C D p
p
p
-
J
0+

-
l x ,
l x ,
i
i
,A0.A5-
care se mai pot scrie, pentru solu*ia dependent de pozi*ie i *in%nd cont de rela*ia ,;.5(- din
capitolul anterior!
C=A
( )
( ) ( )
( ) ( )

e
e
-
x i ,
x i ,
'
'
'
C
'
C
'
p
p
p
-
J
0
f r
f r
f r

+

,A0.A(-
- = aplicm operatorul

L
x
asupra func*iei

e' p
-
!
( )

L i ,
-
-
,
- r
x e p
-

'

1
]
1
f

,A0.A5-
rela*ie care se mai poate scrie!
( )

L i , r ,-
f
r
r
-
-
f
r
r
,
x e p
-

'
'
+

1
]
1
f

,A0.A6-
i care devine, *in%nd cont de rela*ia ,;.A6- din capitolul precedent!
( )

L i , r
x e p
-

'
f ,A0.A'-
Gri, se o"serv c!
( )
e p
-
, r
'
f
,A0.A)-
i atunci se deduce c ,A0.A'- este de forma ,A0.5-!

A K
deci nu e+ist valoare poprie a lui

L
x
pentru solu*ia

e' p
-
.
=e arat n mod asemntor c, aplic%nd operatorul

L
x
asupra solu*iilor

e' p
J
i

e' p
0
, nu e+ist valoare proprie pentru acest operator.
- = aplicm operatorul

L
,
!
:%nd se aplic

L
,
asupra solu*iilor

e' p
-
,

e' p
J
,

e' p
0
, se arat la fel c nu e+ist valoare
proprie pentru

L
,
, iar rezultatul Do"serva*ieiD are ca efect modificarea func*iei de und.
- = aplicm operatorul

L
-
!
-pentru

e' p
-
!
( )

L i x
,
,
x
r
- e p
-

1
]
1
- f

,A0.A;-
rela*ie care se mai poate scrie!
C=B

L i x-
f
r
r
,
,-
f
r
r
x
- e p
-

1
]
1

,A0.90-
i care devine, *in%nd cont de rela*ia ,;.A6- din capitolul precedent!

L
- e p
-

9
0 ,A0.9A-

e' p
-
este deci func*ie proprie pentru operatorul

L
-
, av%nd valoarea proprie D.
-pentru

e' p
J
!
( ) ( )

L i x
,
,
x
x i, r
- e p

9
+

1
]
1
+
C
'
f

,A0.99-
rela*ie care se mai poate scrie!
( )
( )

L
i
x
f
r
r
,
ix f r ix,
f
r
r
,
x,
f
r
r
x
i,
f
r
r
x
- e p

9
9
9
9
+
+ +


1
]
1


0, f r

,A0.95-
i care devine, *in%nd cont de rela*ia ,;.A6- din capitolul precedent!
( )
( )

L
i x ,
r
f
r
ix f r i
x,
r
f
r
x ,
r
f
r
i
f
r
- e p

9
9 9
9 9
9
+
+ +


1
]
1


0, f r
x,
r

,A0.9(-
Astfel, se o"*ine!
( )
[
( )
]

L
i
ix f r
- e p

9
9
+

, f r
,A0.95-
de unde!
[ ] ( )

L x r
- e p

9
9
+


J i, f
,A0.96-
i, *in%nd cont de rela*ia ,A0.A(-!

L
- e p e p

9 9
+ +
,A0.9'-

e p 9
+
este deci func*ie proprie a operatorului

L
-
cu valoarea proprie+ .
Aplic%nd operatorul

L
-
asupra solu*iei

e p 9

, se arat n mod asemntor c

e p 9

este
func*ie proprie a operatorului

L
-
cu valoarea proprie , adic!
C>D

L
- e p e p

9 9

,A0.9)-
1.0*.0.0St+ri%e .
:%nd se face calculul, pentru strile d, se arat c nu e+ist valoare proprie pentru
operatorii

L
x
i

L
,
. Dimpotriv, se $sesc urmtoarele valori proprii asociate operatorului

L
-
!
9 # 0 # D # J # J'
1..0.0Cua(ti-i%a+#a *pa)ialA
2n ta"elul A0.A sunt recapitulate toate rezultatele!
=tri =olu*ii
L
x

L
,

L
-
s
e l s
0 0 0

e p 9
+
+
p
e p
-
9
fr valoare definit 0

e p 9

e d 5
9
+ 9

e d 5
A
+
d
e d 5
0
fr valoare definit 0

e d 5
A

e d 5
9
9
Ta>#lul 1?.1.
?emarcm c fiecare solu*ie este caracterizat de o valoare proprie a operatorului
moment cinetic

L
-
. Aceasta nseamn c fiecare solu*ie corespunde unei valori proprii
particulare a proiec*iei momentului cinetic n lun$ul a+ei Gz! se constat c aceast proiec*ie a
momentului cinetic este cuantificat.
= scriem, la modul $eneral, ecua*ia cu valori propri a operatorului

L
-
su" forma!

L m
- e l e
,A0.9;-
unde m
l
este un ntre$ definit prin!
=tri s l K D i m
l
K D
=tri p l K C i m
l
K 0C# D# JC
C>C
=tri d l K ' i m
l
K 0'# 0C# D# JC# J'
=e deduce deci c!
+ l m l
l
,A0.50-
2n*ele$em acum semnifica*ia numrului cuantic m
l
asociat fiecrei solu*ii! cantitatea
m
l

reprezint valoarea proprie a proiec*iei momentului cinetic pe a+a z pentru solu*ia
considerat. ?ecapitul%nd rezultatele o"servm c!
n! caracterizeaz nivelul de ener$ie.
0 A l n ! caracterizeaz starea.
+ l m l
l
! caracterizeaz solu*ia.
/a"elul A0.9 re$rupeaz toate rezultatele privitoare la aceste numere.
Pentru o stare dat ,lKconstant- e+ist ,'l J C- solu*ii ,adic
+ l m l
l
-.
Pentru un nivel dat, numrul total de solu*ii se scrie!
( ) 9 A
0
A
9
l n
l
n
+

,A0.5A-
deoarece, pentru fiecare valoare a lui n, l ia valori de la D la ,n 0 C-.
n l m
l
8tarea $umr de soluii
A 0 0 Cs A
9 0 0 's A
9 A UA 'p
J
A
9 A 0 'p
-
A
9 A -A 'p
0
A
Ta>#lul 1?.2.
.e rm%ne n final s dm o interpretare fizic numrului cuantic l. Aa cum am definit
operatorii

L
x
,

L
,
,

L
-
, vom defini operatorul!

L L L L
x , -
9 9 9 9
+ + ,A0.59-
i scriem ecua*ia cu valori propri a lui

L
9
,vezi ane+a A5-!
( )

L l
9
l JC
e
'
e
,A0.55-
C>'
>edem acum c numrul cuantic l, care definete o stare, este le$at n mod direct de modulul
momentului cinetic prin rela*ia ,A0.55-. <iecare stare este deci caracterizat de modulul
momentului cinetic care i este asociat.
=e ridic ntre"area de ce valoarea proprie a lui

L
9
este ( ) l l JC
'
i nu
l
9

'

. Pentru a
ne convin$e este suficient s privim ce se nt%mpl c%nd m
l
ia valoarea sa ma+im l1 rela*ia
,A0.55- se scrie atunci, su"stituind ,A0.9;-!
( )

L L l
x ,
9 9
J
e
'
e
,A0.5(-
pentru m
l
K l. Acest rezultat ne arat c

L
x
9
i

L
,
9
nu sunt determina*i i c nu e+ist valoare
proprie pentru

L
x
i

L
,
,dac am lua ca valoare proprie a lui

L
9
cantitatea
l
9

'

, rezultatul
,A0.5(- ar fi nul, ceea ce ar nsemna c

L
x
i

L
,
au valoarea proprie "ine determinat i e$al cu
zero f-.
1..1MOMENTUL MA4NETIC DIPOLAR
<ie un circuit electric nchis ca cel din fi$ura A0.A n care n

este vectorul unitate al


normalei la suprafa*a de mrime 8!

i,u+a 1?.1.
>ectorul moment ma%netic corespunztor acestui circuit se definete cu formula


I S n
Prin defini*ie intensitatea curentului este
G
dF
dt

2n cazul micrii or"itale a electronului, aceasta fiind periodic ,de perioad *-, dac
dtK*, atunci dFK< (0e). Deci
G
<
*

C>.
Av%nd n vedere c traiectoria este plan, n coordonate polare aria 8 este
8 r d

A
9
9

2n aceleai coordonate modulul momentului cinetic este l mr


d
dt

9

,vezi ane+a A9-.
Atunci
8 l
dt
m
l*

9 9
Av%nd n vedere c vectorul moment cinetic i vectorul suprafa* sunt paraleli rezult
imediat c<
m
l
9

sauL
l ,A0.55-

unde am notat cu
L
q
m

2
, mrime care se numete raport %iroma%netic. >aloarea acestui
raport, corespunde micrii or"itale. 2n cazul $eneral, raportul $iroma$netic se definete ca
raportul dintre momentul ma$netic i momentul cinetic. Pentru un electron ,
< e
- care se
mic ntr-un c%mp central
m '
e
L

.otm cu

6
e
m


9
,A0.56-
mrimea pozitiv numit ma%netonul 6o+r ,mrime dedus concomitent i independent de .iels
Bohr i de savantul rom%n =tefan Procopiu-. :a urmare, momentul ma$netic or"ital al
electronului se scrie


L
6
l ,A0.5'-
8a$netonul Bohr este o constant universal i reprezint unitatea natural n care se
e+prim momentele ma$netice de natur electronic, n acelai mod n care este unitatea
natural a momentelor cinetice. Plec%nd de la constantele fundamentale se calculeaz
' '1
6
m A CD '>. # B M


Generaliz%nd, pentru orice particul ncrcat electric sau pentru orice sistem de particule
ncrcate electric, care se afl n micare localizat n spa*iu, se poate defini operatorul momentul
moment ma$netic dipolar, propor*ional cu operatorul moment cinetic or"ital. Pentru aceasta, este
C>1
comod de e+primat raportul $iroma$netic n func*ie de valoarea normal ( ) m ' S < , calculat n
micarea or"ital, pun%nd !
m '
<
% ,A0.5)-
.umrul fr dimensiuni % se numete factorul lui LandZ ,sau numai factorul %-. #l reprezint
c%tul dintre raportul $iroma$netic al atomului i raportul $iroma$netic or"ital. #+perien*a arat
c cel mai adesea factorul lui 6andg este un numr frac*ionar simplu ,spre e+emplu, 5M9-.
<actorul % este le$at de ma$netonul Bohr prin rela*ia !

6
%
1..2E!PERIMENTUL STERN @ 4ERLACH
#+perimentul realizat de =tern i Gerlach n A;99 pentru msurarea valorilor posi"ile
ale momentului ma$netic dipolar, constituie unul dintre e+perimentele fundamentale ale fizicii
atomice. 2n acest e+periment, un fascicul de atomi de A$ trece printr-un c%mp ma$netic
neomo$en. <orma c%mpului este astfel aleas nc%t asi$ur un $radient n lun$ul a+ei Gz ,fi$ura
A9.9-.
Dac atomii posed un moment ma$netic

, ei interac*ioneaz cu c%mpul ma$netic


neomo$en, ener$ia de interac*ie fiind!
@ 6 6 -
-


, - ,A0.5;-
<or*a care ac*ioneaz asupra acestor atomi va fi diri7at dup a+a Gz ,deoarece s-a ales

6
dup a+a Gz-!

? @
d6 -
d-
2
-

, -
,A0.(0-
,

2
este versorul a+ei Gz, orientat vertical n sus-.
C>4
i,u+a 1?.2! Dispo-itivul 8tern0/erlac+! 7)mpul ma%netic dintre cei doi poli este
indicat prin liniile de c)mp!
Pe ecran se o"serv devierea fasciculului cu mrimea !
-
3v
d6
d-
d
-
+

_
,

, -
l
l
'
'
,A0.(A-
unde 3 este masa atomului, v este viteza lui de deplasare n lun$ul a+ei GC ,dac fasciculul nu
este monocromatizat, v reprezint viteza cea mai pro"a"il sau viteza medie a distri"u*iei
8a+Oell-. :alculul acestei devia*ii este similar celui corespunztor devia*iei su" ac*iunea unei
for*e transversale constante a unui fascicul de electroni ce se deplaseaz ntre armturile unui
condensator plan. =e demonstreaz n teoria cinetic a $azelor c viteza cea mai pro"a"il n 7et
este e$al cu viteza ptratic medie n vapori.
Deci
3 2* v
'
'
.
'

unde * este temperatura din cuptor.


<iecare atom este deviat la trecerea prin c%mpul ma$netic cu o cantitate care este
proportional cu
-
. Deci, fasciculul este separat n componente dup diferitele valori ale lui
-

. Dac vectorul moment ma$netic or"ital al atomului are mrimea


l
, atunci, conform fizicii
clasice, componenta
-
l

poate avea orice valoare ntre -


l
i U
l
. :onform mecanicii
cuantice,
-
l

poate avea numai valori cuantificate ,discrete-
l l B l
z
g m
,A0.(9a-
unde
m
l
K 0l# 0lJC# !!!# D# !!!# l0C# l ,A0.(9"-
C>=
Astfel, fizica clasic prezice c fasciculul deviat se mprtie ntr-o "and continu,
corespunztoare distri"u*iei continue a valorilor lui
-
l

de la un atom la altul. 8ecanica


cuantic prezice c fasciculul deviat va fi despicat n mai multe componente discrete. 8ai mult,
mecanica cuantic prezice c acest lucru se nt%mpl pentru toate orientrile ma$netului,
deoarece ma$netul este n esen* un dispozitiv de msur care investi$heaz cuantificarea
componentei momentului ma$netic dipolar de-a lun$ul a+ei Gz, care este definit prin direc*ia n
care c%mpul lui ma$netic crete n intensitate. 2ntruc%t

l
-
va fi cuantificat pentru orice ale$ere a
direc*iei Gz ,pentru c l
-
este cuantificat pentru orice ale$ere a acestei direc*ii, se vor o"*ine
aceleai rezultate pentru toate pozi*iile ma$netului ce creeaz c%mpul ma$netic neomo$en.
=tern i Gerlach au $sit c fasciculul de atomi de ar$int este despicat n dou
componente discrete ,fi$ura A0.5-.

i,u+a 1?... 7onfi%uraia de deflexie
nre%istrat pe un detector plan# ntr0
un experiment 8tern0/erlac+!
3aximum de deviaie se o(serv la
centrul fasciculului# deoarece atomii
respectivi trec prin re%iunea cu
%radient maxim de c)mp!

G"servat Previziunea clasic
#i au $sit, de asemenea, c rezultatele nu depind de ale$erea direc*iei Gz. ?ezultatele
reprezentau calitativ, o demonstra*ie e+perimental foarte convin$toare a cuantificrii
componentei z a momentelor ma$netice dipolare ale atomilor i, implicit, a cuantificrii
momentelor lor cinetice. :u alte cuvinte, e+perimentul a artat c orientarea n spa*iu a
atomilor este cuantificat. <enomenul se numete cuantificare spaial i a fost nt%lnit n
A0.A.(. Dar cantitativ, e+perimentul nu era n acord cu ecua*iile ,A0.(9a- i ,A0.(9"-, ecua*ii ce
con*in previziunile teoriei cuantice a momentelor cinetice. :onform acestor ecua*ii, numrul
valorilor posi"ile ale lui

l
z
este e$al cu numrul valorilor posi"ile ale lui
m
l
, numr care este
'lJC. Deoarece l este un numr ntre$ pozitiv, 'lJC valori va fi ntodeauna un numr impar. De
asemenea, pentru orice valoare a lui l, una dintre valorile posi"ile pentru m este zero
,componenta nedeviat-. <aptul c fasciculul de atomi de ar$int este despicat n numai dou
componente, am"ele deviate, arat c ori ceva era $reit n teorie, ori teoria nu este complet.
Aa cum s-a dovedit mai t%rziu, teoria cuantica ,astzi cunoscut ca teoria cuantic veche- era
incomplet.
#+perimentul a fost reluat pentru un fascicul de atomi de hidro$en. Acest e+periment
este semnificativ deoarece atomii de 0 con*in un sin$ur electron, elimin%nd astfel am"i$uit*ile.
Deoarece atomii din fascicul sunt n stare fundamental, temperatura din cuptor fiind relativ
scazut ,c%teva sute de $rade S-, teoria prezicea c numrul cuantic l este nul. Deci, e+ist o
sin$ur valoare posi"il pentru
l
m , anume
l
m KD i ne-am astepta ca fasciculul s nu fie deviat,
-
l

fiind nul. /otui, s-a $sit c fasciculul este despicat simetric n dou componente. ?ezult cu
certitudine c e+ist un anumit moment ma$netic dipolar pe care nu l-am luat n considera*ie. G
posi"ilitate este e+isten*a unui moment ma$netic dipolar asociat micrii sarcinilor n nucleu.
C>>
8rimea unui astfel de moment ma$netic ar fi de ordinul
3 '
e
, unde 3 este masa protonului.
Dar momentul ma$netic dedus din mrimea despicrii este de ordinul unui ma$neton Bohr
electronic
m '
e
, unde m este masa electronului. Deci, sursa momentului ma$netic o"servat
tre"uie s fie electronul.
1..2.1Spi(ul #l#%t+o(ului
Aceste fapte conduc la anumite presupuneri rezona"ile. Astfel, s-a atri"uit electronului
un moment ma$netic dipolar intrinsec

8
, numit moment ma%netic de spin i un moment cinetic
intrinsec

8
, numit moment cinetic de spin sau, pe scurt, spin. 2ntr-o viziune clasic, se
consider c electronul creeaz un c%mp ma$netic e+terior echivalent unui dipol ma$netic, ca
urmare a rota*iei n 7urul a+ei proprii
^
. Aceast ima$ine nu are nici un sens la scar cuantic i
considerm pur i simplu spinul electronului ca o caracteristic a acestuia, ca i masa sau
sarcina. 8rimea 8 i componenta
8
-
a momentului cinetic de spin au valorile
8 s s
8 m
- s
+

, - C
unde s i
s
m
sunt numere cuantice ,de notat c
x
8
i
,
8
nu sunt cuantificate i nici
x
L
i
,
L
-.
?ela*ia dintre momentul ma$netic de spin i momentul cinetic de spin are aceeai form ca i n
cazul micrii or"itale, adic


S
s B
g
S

8 s 6 s
-
% m
8rimea
s
%
se numete factor % de spin.
Din e+periment rezult c fasciculul de atomi de hidro$en este despicat simetric n dou
componente, deci
-
8

are dou valori e$ale, dar de sens opus. ?ezult c


m
s
ia valorile
m
s
K 0CS' # JCS'
i s are valoarea
s K CS'
<or*a care se e+ercit asupra atomilor ce au doar moment ma$netic de spin capt forma!

? %
d6( -
d-
m 2
s 6 s

)
#
( li'>a #(,l#$AB to *pi( M a *# +oti.
C>A
2n func*ie de valoarea lui
m
s
, for*a ia valorile!
m
s

A
9
,
( )

? %
d6 -
dt
2
s 6

A 9
A
9
S
,atomii cu electronii ce au spinul antiparalel n
raport cu c%mpul ma$netic sunt devia*i n sensul acestuia-1
m
s

A
9
,
( )

? %
d6 -
dt
2
s 6 A 9
A
9
S
,atomii cu electronii ce au spinul paralel n raport
cu c%mpul ma$netic sunt devia*i n sens opus acestuia-.
8sur%nd despicarea fasciculului de atomi de hidro$en s-a $sit c
g
s
2
.
2n urma m"unt*irii aparaturii de analiz spectral s-a o"servat c liniile spectrale au o
Dstructur finD , adic nivelele atomice se dedu"leaz ,fi$ura A0.(-.
i,u+a 1?.0.
.umerele cuantice n# l i m
l
nu permiteau e+plicarea acestui fenomen.
?ezultatul e+perimentului =tern-Gerlach, c%t i datele le$ate de spectrele atomice, i-au
determinat pe tinerii cercettori Nhlen"ecK i Goudsmit s postuleze n A;95 e+isten*a
momentului cinetic de spin al electronului. Acest mod de introducere a spinului se "azeaz pe
date e+perimentale. #+isten*a lui este postulat n mecanica cuantic nerelativist, fiind
considerat o caracteristic fundamental a electronului ,alturi de mas i sarcin-.
#ste demn de remarcat faptul c din teoria cuantic relativist dezvoltat de Dirac n
A;9;, spinul electronului rezult direct, fr nici un postulat suplimentar, dovedindu-se astfel c
acesta ,spinul- este intim le$at de relativitate. >aloarea pentru factorul % de spin, dat de aceast
teorie este
s
% K '!DD'.. #+perimente rafinate au certificat aceasta valoare.
1.05.1.1Tratarea c'antic+ a sin'%'i e%ectr&nic
Admitem n continuare c electronul este caracterizat de dou momente cinetice pe care
le notm

L
i

8
!
-

L
rezult din micarea lui n 7urul nucleului1
-

8
este momentul cinetic propriu.
#+ist mai multe modalit*i de descriere cuantic a spinului. >om ale$e pe cea mai
simpl, corespunztoare teoriei lui Pauli. <ie ecua*iile cu valori proprii ale momentului cinetic
cinetic!
C>B

L m
- e l e

( )

L l l
e e
' '
C +
cu!
+ l m l
l

unde

L
-
i
L
'
sunt operatori ce ac*ioneaz asupra func*iilor de und proprii spa*iale ( )
e
r

. =e
scriu, prin analo$ie, ecua*iile cu valori proprii ale momentului cinetic de spin!

8 m
- s s s

( )

8 s s
s s
' '
C +
cu!
+ s m s
s
unde

8
-
i
8
'
sunt operatori ce ac*ioneaz asupra func*iilor de und proprii de spin ( )
s s
m 1
m
s

este valoarea proprie asociat proiec*iei spinului pe a+a Gz, numrul cuantic
s
reprezint
modulul spinului. Pentru un moment cinetic or"ital dat ,l fi+at-, e+ist ,'lJC- valori posi"ile ale
proiec*iei lui
m
l
, adic ,'lJC- solu*ii. 6a fel, pentru un moment cinetic de spin dat ,s fi+at-,
e+ist ,'sJC- valori posi"ile ale proiec*iei lui
m
s
, adic ,'sJC- solu*ii. Qin%nd seama de cele
dou momente cinetice, numrul total de solu*ii este e$al cu ,'lJC-,'sJC-. #+isten*a unei
Dstructuri fineD n spectrele atomice denot o dedu"lare a nivelelor de ener$ie, fiind necesar o
multiplicare cu 9 a numrului de solu*ii dependente de l, ceea ce se reduce a scrie!
' C ' s +
de unde deducem c!
s C ' M
2n consecin*, m
s
va lua valorile semi-ntre$i C ' M i + C ' M .
=olu*ia complet, *in%nd seama de cele dou momente cinetice ale electronului se scrie!

es e s

1..5%upla+#a 'o'#(t#lo+ %i(#ti%#
/ocmai am vzut c electronul are un moment cinetic or"ital

L
i un spin

8
. =uma
celor dou momente definete momentul cinetic total

T
!

T L 8 +
,A0.(5-
Proiect%nd momentul cinetic total pe a+a Gz, se definete operatorul proiec*ie a momentului
cinetic total dup Gz!
CAD


T L 8
- - -
+
=e scriu, la fel ca pentru

L
-
i

8
-
, valorile proprii ale lui

T
-
!

T m
- es M es

,A0.((-

( )

T M M
es es
' '
C +
cu!
+ M m M
M
unde
m
M
este valoarea proprie asociat proiec*iei dup Gz a momentului cinetic total i M este
numrul cuantic asociat modulului momentului cinetic total. :utm o rela*ie ntre
m
M
i
numerele cuantice m
l
i m
s
. Putem rescrie ,A0.((-!

T L 8
- es - es - es
+
i *in%nd seama de ,A0.9;-!
m m m
l es s es M es
+
de unde!
m m m
M l s
+
:utm acum o rela*ie ntre M i numerele cuantice l i s! Pentru aceasta, considerm urmtoarea
pro"lem clasic! fie 9 vectori

L
i

8
a cror sum este definit n ,A0.(5-!
:e rela*ie e+ist ntre modulul lui

T
, notat T i modulele vectorilor

L
i

8
, notate L i 8 H
Plec%nd de la ,A0.(5-, se o"*ine, dup ridicarea la ptrat!
T L 8 L 8
' ' '
' + +


Gri, produsul

L 8
este cuprins ntre dou valori e+treme, una pentru care

L
i

8
sunt paraleli
i una pentru care

L
i

8
sunt antiparaleli!
L8 L 8 L8

?ezult c
T
'
este cuprins n intervalul!
L 8 L8 T L 8 L8
' ' ' ' '
' ' + + +
ceea ce se mai poate scrie!
L 8 T L 8 +

CAC
8odulul vectorului sum este cuprins deci ntre diferen*a i suma modulelor vectorilor

L
i

8
.
2n teoria cuantic se arat, de asemenea, c numerele cuantice M, l i s, care sunt asociate
modulului momentelor cinetice
T
'
,
L
'
i
8
'
sunt le$ate prin ine$alitatea!
l s M l s +
?ecapitul%nd principalele rezultate, avem!

T m
- es M es


( )

T M M
es es
' '
C +
cu!
+ M m M
M
,A0.(5-
i!
l M l +
C
'
C
'
,A0.(6-
=tarea cuantic a atomului de hidro$en nu va mai fi definit prin numerele cuantice n, l,
m
l
, ci prin numerele cuantice n, l, s, M, m
M
. P%n s intervin spinul, e+istau ( ) ' C l +
solu*ii pentru
o stare dat, deoarece!
+ l m l
l
6u%nd n calcul spinul electronului, e+ist ( ) ' C M + solu*ii pentru o stare dat, deoarece
+ M m M
M
cu
l M l +
C
'
C
'
= determinm numrul de solu*ii n func*ie de l n cazul cu spin!
M l l

_
,

+
C
'
C ' 'M JCK' l 0
C
'

solu*ii
M l l +

_
,

+ +
C
'
C ' ' 'M JCK' l J
C
'

solu*ii
deci n total ( ) ' ' C l + solu*ii. =e vede c s-a du"lat numrul ini*ial de solu*ii ca urmare a
introducerii spinului electronic.
:ele dou valori e+treme din ine$alitatea ,A0.(6- pot fi interpretate n modul urmtor,
pentru momentul cinetic or"ital l i spinul s!
- dac M l
C
'
se spune c acest caz corespunde unei alinieri antiparalele1
CA'
- dac M l +
C
'
se spune c acest caz corespunde unei alinieri paralele ,fi$ura A0.5-.
i,u+a 1?.1

>om ncheia acest para$raf printr-un e+emplu ilustrativ. Presupunem c atomul de
hidro$en se $sete ntr-o stare p ,lKC-. Qin%nd seama de ,A0.(5- i ,A0.(6-!
+ M m M
M
l M l +
C
'
C
'

putem completa ta"loul urmtor pentru lKC ,starea p-.
=e poate remarca atunci, n aceast stare p c avem!
- pentru MKCS' , de$enerare de ordinul 91
- pentru MK.S' , de$enerare de ordinul (.
M CS' .S'
0.S'
m
M
0CS' 0CS'
CS' CS'
.S'
n total, o de$enerare de ordinul 6 ,am $sit o de$enerare de ordinul 5, fr spin-.
1..5.1Mo9#lul "#%to+ial al ato'ului
2n modelul vectorial atomul i, mpreuna cu el, to*i vectorii ataa*i ,momente cinetice,
momente ma$netice- sunt privi*i ca fiind ntr-o continua micare de precesie n 7urul direc*iei
privile$iate date de momentul cinetic total1 prin urmare, orice vector care nu are aceast direc*ie
se rotete n 7urul ei.
=e poate arta c n cazul atomilor cu un sin$ur electron periferic, frecven*a micrii de
precesie este de ordinul despicrii du"letului $al"en al sodiului, adic apro+imativ
4 CD
CC

0z.
CA.
Din cauza naltei frecven*e a micrii de precesie, pentru mrimi care variaz lent n compara*ie
cu aceast frecven* este suficient s considerm numai mediile n timp ale acestora.
Dei nu ofer o reprezentare complet a realit*ii, modelul vectorial are o importan*
practic deose"it ntruc%t permite at%t descrierea structurii fine a termenilor spectrali i a liniilor
spectrale, c%t i despicarea acestora n c%mpul ma$netic, n perfect concordan* cu e+perien*a.
?ezultatele acestui model se re$sesc la o tratare cuantic ri$uroasf
2n modelul vectorial, operatorii momente cinetice sunt reprezenta*i prin vectori1 astfel,
operatorului

T
i se asociaz un vector de mrime J J ( ) + 1 .
<ie cazul unui atom cu un sin$ur electron, av%nd momentul cinetic or"ital

l
i momentul
cinetic de spin

s . 8omentul cinetic total este !


operatorial!M + l s
vectorial!


j l s +
unde

M este un vector de mrime M(M JC) ,

l
este un vector de mrime l(l JC) ,

s este un
vector de mrime s(sJC) .
i,u+a 1?.2.
>ectorii

l
i

s se compun dup re$ula paralelo$ramului, rezult%nd

M . 2ns vectorul

M
este o caracteristic a strii atomice ,fiind o constant a micrii-, deci nici un plan privile$iat,
definit de

s i

l
nu poate s e+iste. 2n acest caz, ne vom ima$ina c

l
i

s efectueaz o micare
de precesie n 7urul rezultantei lor,

M .
:omponentele vectorilor

l
i

s , perpendiculare pe a+a vectorului

M , se anuleaz la
mediere, mediile n timp ale celor doi vectori fiind e$ale cu proiec*iile acestora pe a+a de rota*ie.
Nn$hiul dintre

l
i

s se calculeaz utiliz%nd produsul scalar!
j l s +
+ + + + cos s l ' s l s l ' s l M
' ' ' ' '


CA1
) C s ( s ) C l ( l '
) C s ( s ) C l ( l ) C M ( M
s l '
s l M
cos
' ' '
+ +
+ + +

,A0.('-
1..7I(t#+a%ia *pi(@o+>it
>om studia interac*ia dintre momentul ma$netic de spin al unui electron i c%mpul
ma$netic intern al unui atom uni-electronic. Deoarece acest c%mp este le$at de momentul cinetic
or"ital al electronului, aceast interac*ie se numete interacie spin0or(it. #ste o interac*ie
relativ sla", par*ial responsa"il pentru structura fin a strilor e+citate ale atomilor uni-
electronici.
&nterac*ia spin-or"it are loc i n atomii multielectronici, dar n astfel de atomi este
"inen*eles mai tare din cauza c%mpurilor ma$netice interne intense.
Gri$inea c%mpului ma$netic intern Dsim*itD de electron ,c%mp n care se mic
electronul- este uor de n*eles dac vom considera micarea nucleului din Dpunctul de vedereD al
electronului. 2ntr-un sistem de referin* le$at de electron, nucleul ncrcat electric se mic n
7urul electronului i deci, electronul este fi+at n interiorul unei "ucle nchise de curent, circular,
care produce c%mp ma$netic. Ar$umentul este ilustrat calitativ n fi$ura A0.).
i,u+a 1?.7. 8t)n%a: micarea
electronului Ev-utE de nucleuN
dreapta: aceeai micare
Ev-utE de electron!
.ucleul ncrcat electric se mic cu viteza - v

cre%nd densitatea de curent


j = - Z e v .
:onform le$ii Biot-=avart, acest curent produce un c%mp ma$netic, care n locul unde se afl
electronul este
.
D
.
D
r
r x v
1
;e
r
r x M
1
K 6

:onform le$ii lui :oulom", c%mpul electric ce ac*ioneaz asupra electronului este


&
;e r
r

1
D
.

Nltimele dou ecua*ii conduc la
CA46
c
v &
A
9
#ner$ia poten*ial de interac*ie dintre momentul ma$netic de spin al electronului i acest c%mp
ma$netic este
& 6
s

sau, n func*ie de momentul cinetic de spin al electronului


E
g
s B
s B


:%mpul electric se poate e+prima i astfel!


E
e
F
e
d V r
d r
r
r

1 1 ( )
unde "(r) este poten*ialul electric central n care se afl electronul, iar vectorul

r este orientat
spre electron. Deci,


6
ec r
d" r
dr
r
A A
9
, -
v
Dar momentul cinetic or"ital se poate scrie astfel


l r mv mv r
Aadar

B
e m c r
d V r
d r
l
1 1
2
( )
Atunci, ener$ia de interac*ie devine
E
g
e m c r
d V r
d r
l s
s B

2
1

( )
Dar
% '
s

i

6
e S 'm
, astfel c
E
m c r
d V r
d r
l s
1 1
2 2
( )


#+presia aceasta tre"uie corectat. Aa cum a artat /homas ,A;96-, evaluarea
consecvent relativist corecteaz ultima e+presie cu un factor AM9 ,rezultatul corect se o"*ine i
din ecua*ia relativist a lui Dirac-.
:alculul precedent se $eneralizeaz uor pentru cazul c%mpului necentral, nlocuind
d" S dr cu derivata par*ial a lui " n raport cu r. 2n final, e+presia $eneral corect a ener$iei
de interac*ie spin-or"it se scrie
CA=
E
m c r
V r
r
l s
1
2
1
2 2

( )


,A0.()a-
sau
( ) & a r l s


,A0.()"-
1..8St+u%tu+a -i(A a *p#%t+#lo+ ato'ilo+ 9# &i9+o,#(
?ezultatele spectroscopice prezentate p%n acum referitoare la atomul de hidro$en sunt n
acord destul de "un cu "ine cunoscuta e+presie pentru strile ener$etice sta*ionare ,6.9-.
Amintim c ea a fost $sit mai nt%i pe cale empiric de spectroscopiti. 8ai apoi ea a fost
7ustificat n cadrul modelului Bohr-=ommerfeld ,vezi capitolul 6-. Aceeai e+presie a fost
o"*inut apoi i n cadrul mecanicii cuantice ,vezi capitolul anterior-. Ar rezulta de aici c, cel
pu*in pentru atomul de hidro$en nu am putea decela ntre vala"ilitatea modelelor semiclasice i
aceea a mecanicii cuantice. /otui, la o anliz mai atent a liniilor spectrale s-a constatat c
acestea prezint de re$ul o structur de multiplet care nu poate fi e+plicat cu e+presia mai sus
amintit. G asemenea structur numit fin i hiperfin a fost o"servat cu a7utorul
spectro$rafelor de mare putere de rezolu*ie, chiar i pentru atomul de hidro$en. = ncercm s
e+plicm n cele ce urmeaz structura fin a spectrelor atomilor de +idro%en.
G prim ncercare s-a fcut n cadrul modelului Bohr-=ommerfeld. Aa cum am precizat n
capitolul 6, o e+plica*ie ar putea fi cutat prin considerarea efectului relativist. 2n cadrul acetui
model semiclasic rezulatul care se o"*ine cu o "un apro+ima*ie este
&
9+c;
n
;
n l n
n l
6 8
,
....

+
+

_
,

1
]
1
1
9
9
9 9
A
A
A
5
(

,A0.(;-
unde constanta adimensional LAMA5' este numit constatnt de structur fin ,vezi formula
6.9;-.
2n cadrul mecanicii cuantice considerarea efectului relativist a fost corect introdus de Dirac
prin o"*inerea ecua*iei care i poart numele. Aceasta conduce la o solu*ie e+act pentru nivelele
ener$etice ale atomului de hidro$en i ionii hidro$enoizi. Av%nd n vedere valoarea foarte mic a
constantei de structur fin, e+presia pentru nivelele ener$etice respective devine ntr-o foarte
"un apro+ima*ie!
&
9+c;
n
;
n
M
n
n M
Dirac
,
.... +
+

_
,

1
]
1
1
1
9
9
9 9
A
A
A
9
5
(

,A0.50-
De remarcat c n ecua*ia lui Dirac efectul relativist nu este un rezulat numai al varia*iei
masei cu viteza. 2nsui spinul electronului este introdus ca o consecin* a efectului relativist. #l
este considerat n aceast tratare ca un $rad de li"ertate intern al particulei. Grice ncercare de a
se e+plica clasic aceast proprietate a euat. =pre e+emplu este imposi"il de calculat n vreo
variant clasic ,presupun%nd c electronul se rotete n 7urul unei a+e- valoarea de 9,0095
pentru factorul $iroma$netic al electronului. 2n consecin* ecua*ia Dirac *ine cont automat de
CA>
interac*ia spin-or"it. Aceasta face ca de$enarea dup numrul cuantic M s fie ridicat.
De$enerarea dup l se pstrez n continuare datorit formei particulare a poten*ialui de
interac*ie pur coulom"ian al atomului cu un sin$ur electron. #a n fapt este ridicat de un alt
efect datorat interac*iei cu vidul i care poate fi tratat n electrodimamica cuantic ,deplasarea
6am"-, care este foarte mic, dar perfect msura"il astzi. Datorit interac*iei-spin or"it,
momentele cinetice or"ital

l
i de spin

s al electronului se cupleaz la un moment cinetic total

M ,vezi para$rafele anterioare-. .umerele cuantice l# s i M vor cuantifica modulele momentelor


cinetice respective. Deoarece este vor"a de un atom cu un sin$ur electron s L AM9. 2n consecin*,
datorit re$ulei de cuplare a momentelor cinetice descris n para$raful A0.(, M pentru un l dat ia
valorile date de formula ,A0.(6-. = studiem spre e+emplu structura fin a primei linii spectrale
din seria 6Cman a atomului de hidro$en. 2n modelul Bohr-=ommerfeld schema de nivele
ener$etice respectiv, corespunztoare formulei ,A0.(;- este redat n fi$ura A0.;.
i,u+a 1?.8

Aceeai schem o"*inut cu e+presia ,A0.50- este redat de fi$ura A0.A0. Aici s-au folosit
nota*iile spectroscopice consacrate ,vezi capitolul urmtor-
n L
s
M
9 A +
i,u+a 1?.1?
CAA
Pentru a studia tranzi*iile ntre nivele ener$etice ale atomului tre"uie s *inem cont de re$ulile de
selec*ie!
l M t t A A 1
#le au fost $site pe cale empiric de spectroscopiti i au fost deduse n cadrul mecanicii
cuantice.
:onform modelului Bohr-=ommerfeld, *in%nd cont de re$ulile de selec*ie de mai sus,
prima linie din seria 6Cman ar tre"ui s fie nedespicat ,vezi fi$ura A0.;-. Dimpotriv, conform
previziunii ecua*iei Dirac relativiste, aceast tranzi*ie ar tre"ui s fie despicat, corespunz%nd
unui du"let ,vezi fi$ura A0.A0-. #+perien*a confirm pe deplin at%t calitativ c%t i cantitativ
aseast previziune. 2n concluzie, chiar i n cazul atomului i ionilor hidro$enoizi, modelele
semiclasice sunt infirmate de e+perien*. G structur fin asemntoare de du"le*i prezint i
spectrele metalelor alcaline, datorit asemnrii destul de mare, dei aceti atomi au mai mul*i
electroni ,vezi capitolul urmtor-, cu atomul de hidro$en. Aceste spectre sunt descrise pe lar$ n
ane+a A(. De fapt, structur de du"le*i a spectrelor respective este una din dovezile
e+perimentale incontesta"ile ale e+isten*ei spinului electronului.
CAB
Capitolul 11
ATOMI CU MAI MU2I E2ECTRONI
1.0?INTRODUCERE
( %#l# %# u+'#a$A (# "o' o%upaB p# *%u+tB 9# t#o+ia ato'ilo+ %a+# %o()i( 'ai 'ult
9#%<t u( #l#%t+o(. Mo9ul D( %a+# *p#%t+o*%opiCtii o>iC(ui#*% *A 9#*%+i# *p#%t+#l# ato'ilo+
%u 'ai 'ul)i #l#%t+o(i #*t# >a$at p# i9##a %A #l#%t+o(ii *u(t p+i"i)i %a 'iC%<(9u@*# D(t+@u(
%<'p %#(t+al Ci (u i(t#+a%)io(<(9 u(ii %u al)ii. A%#*ta #*t# pu(%tul 9# pl#%a+# D( %al%ulB
i(t#+a%)iil# +#al# -ii(9 t+atat# %a o p#+tu+>a)i#. I'po+ta()a +#lati"A a 9i-#+it#lo+ -#lu+i 9#
i(t#+a%)ii "a+ia$A 9# la #l#'#(t la #l#'#(tB %##a %# #Hpli%A %o'po+ta+#a %&i'i%A Ci
*p#%t+o*%opi%A 9#o*#>itA p#(t+u 9i-#+it# #l#'#(t#. P#(t+u to)i ato'ii "o+ #Hi*ta t#+'#(i D(
&a'ilto(ia( %a+# "o+ +#p+#$#(ta i(t#+a%)ia %oulo'>ia(A 9# +#pul*i# D(t+# #l#%t+o(i *au
i(t#+a%)ia 'a,(#ti%A 9i(t+# 'iC%a+#a o+>italA Ci %#a 9# *pi(. P<(A D( p+#$#(tB (u #Hi*tA o
t#o+i# *ati*-A%Atoa+# %a+# *A ia D( %o(*i9#+a+# #-#%t#l# +#lati"i*t#B %a D( %a$ul u(ui *i(,u+
#l#%t+o(B 9a+ a%#*t# #-#%t# *u(t D( ,#(#+al 'i%iB aCa D(%<t D( %#l# %# u+'#a$A *# "a -a%#
a>*t+a%)i# 9# #l#. D# a*#'#(#aB *# "o+ *tu9ia %<t#"a t+A*Atu+i *p#%i-i%# ato'ilo+ %u 'ai
'ul)i #l#%t+o(iB t+A*Atu+i %# DCi au o+i,i(#a D( -aptul %A to)i #l#%t+o(ii *u(t %o(*i9#+a)i
#%&i"al#()i 9i( pu(%t 9# "#9#+# 9i(a'i%. A%#*t -apt #Hpli%A u(a 9i( +#,ulil# #'pi+i%#
%u(o*%ut# *u> 9#(u'i+#a 9# p+i(%ipiul 9# #H%lu$iu(# al lui PauliB p+i(%ipiu %a+# -a%#
po*i>ilA o >u(A D()#l#,#+# a ta>#lului p#+io9i% al #l#'#(t#lo+.
1.01HAMILTONIANUL PENTRU ATOMII CU MAI MULI
ELECTRONI
Ha'ilto(ia(ul ap+oHi'ati" al u(ui ato' %u 'ai 'ul)i #l#%t+o(i D( %a+# *@au
(#,liNat #-#%t#l# +#lati"i*t# #*t#O
' C D
H
[
H
[
H
[
H
[
+ + ;11.1=
u(9#

H
p
m
;e
r
i
i
i
$
D
'
D
'
C
'

_
,

;11.2=
+#p+#$i(tA #(#+,ia %i(#ti%A Ci pot#()ialA D( %<'pul (u%l#ului ia+ e
D
'
#*t# 9at 9# +#la)ia
;2..=.
CBD

H
e
r
iM
M
i M
$
C
D
'
C

;11..=
+#p+#$i(tA +#pul*ia %oulo'>ia(A D(t+# #l#%t+o(i Ci


$
C i
i i i '
s l ) r ( a H
[

;11.0=
+#p+#$i(tA i(t#+a%)ia *pi(@o+>itA ;"#$i %apitolul a(t#+io+=.
E-#%t#l# +#lati"i*t# al# lui
C
H
[
Ci
'
H
[
9#pi(9 9# (u'A+ul ato'i% /. P#(t+u ato'i %u
/ 'i%B
C
H
[
#*t# t#+'#(ul 9o'i(a(t D( %o'pa+a)i# %u
'
H
[
%a+# poat# -i a*t-#l t+atat %a o
p#+tu+>a)i#B D( ti'p %# p#(t+u / 'a+#B
'
H
[
#*t# t#+'#(ul 9o'i(a(tB ia+
C
H
[
poat# -i t+atat
%a o p#+tu+>a)i#. E*t# util *A %o(*i9#+A' 9ouA %a$u+i li'itAO u(ul p#(t+u / 'i% %u
&a'ilto(ia(ul D( ap+oHi'a)ia 9# o+9i(ul $#+o 9# -o+'aO
C D G
H
[
H
[
H
[
+ ;11.1=
ia+ altul @ p#(t+u / 'a+# %u &a'ilto(ia(ul 9# -o+'aO

' D GG
H
[
H
[
H
[
+ ;11.2=
D#Ci
G
H
[
(u %o'utA %u
i
l

B %a+# #*t# op#+ato+ul 'o'#(t %i(#ti% al #l#%t+o(ului i B *#


poat# a+Ata %A
G
H
[
%o'utA %u
L

B u(9#O

i
i
l L

;11.5=
a9i%A
[ ] D L # H
[
G

;11.7=
A>*#()a op#+ato+ilo+ 9# *pi( 9i(
G
H
[
(# 9u%# la %o(%lu$iaO
[ ] D 8 # H
[
G

;11.8=
%u

i
i
s 8

;11.1?=
G"serva*ie! S# -a%# %o("#()ia 9# a *# (ota %u lit#+# 'i%i at<t op#+ato+ii u(i#l#%t+o(i%iB %<t Ci (u'#+#l#
%ua(ti%# %o+#*pu($Atoa+#B ia+ %u lit#+# 'a+i op#+ato+ii Ci (u'#+#l# %ua(ti%# %o+#*pu($Atoa+# D(t+#,ului
*i*t#' 9# #l#%t+o(i.
A"<(9 D( "#9#+# +#la)iil# 9# %o'uta+# ;11.7= Ci ;11.8= +#$ultA
[ ] D T # H
[

;11.11=
u(9#
8 L T

+
;11.12=
CBC
2n cazul lui
GG
H
[
,
i
l

i
i
s

nu comut cu
i i
s l

, dar produsul scalar respectiv comut cu


i i i
s l M


+
i atunci
[ ] D T # H
[
GG

,AA.A5-
unde!

i
i
M T

,
i i i
s l M

+ ,AA.A(-
dar
GG
H
[
nu comut cu
L

i
8

. Avem astfel dou sisteme de cupla7.


1.01.1CuplaNul LS ;Ru**#l@Sau(9#+*=
Acest cupla7 este folosit atunci c%nd ener$ia de repulsie electronic este mult mai mare
dec%t interac*ia spin-or"it, astfel nc%t momentele cinetice or"itale i de spin se conserv separat.

i
i
l L

,

i
i
s 8

i
8 L T

+
Rn acest ca-# numerele cuantice L i 8 pot fi considerate E(uneE# adic strile electronice
ale atomilor pot fi caracteri-ate de aceste numere cuantice!
&nterpretarea spectrelor arat c pentru ma7oritatea atomilor, mai ales pentru cei uori,
interac*ia dintre momentele cinetice or"itale individuale, ca i interac*ia dintre momentele
cinetice de spin sunt mai puternice dec%t interac*ia dintre momentul cinetic or"ital i momentul
cinetic de spin ale unui electron.
1.*1.1.1C'%a6'% R'sse%7Sa'n.ers 8n rere)entarea (ect&ria%+
= analizm un atom cu doi electroni periferici n reprezentarea vectorial. :eilal*i
electroni, plasa*i n pturi, sau su"-pturi complete, formeaz un nor electronic inert din punct
de vedere spectral de momente cinetice totale nule ,vezi para$raful AA.5-. 2n acest caz avem
vectorii


l
C
#l #s #s
' C '
ce corespund momentelor cinetice ale celor doi electroni periferici ,optici-.
2n lipsa unor c%mpuri e+terne sau c%nd acestea sunt foarte sla"e, cei patru vectori se
com"in ntre ei, d%nd un vector moment cinetic

T
pentru ntre$ul atom. Pro"lema este de a ti
cum se com"in cei patru vectori.
2n cazul c%nd
e
r
al s
D
'
C'
>


, adic ener$ia de interac*ie electrostatic ,repulsie- dintre cei
doi electroni este mai mare dec%t ener$ia de interac*ie spin-or"it, avem de-a face cu cupla7ul 6-=
sau, dup numele descoperitorilor, cupla7ul ?ussel-=aunders. 2n acest cupla7,

l
C
se cupleaz cu

l
'
pentru a da

l l L
C '
+
i, asemntor,


s s S
1 2
+
6a r%ndul lor, vectorii

L
i

8
se cupleaz d%nd momentul cinetic total al atomului
CB'

L S J +
:upla7ul acesta se mai numete cuplaM normal, deoarece este nt%lnit n ma7oritatea
cazurilor, mai ales la atomii uori. ?eprezentarea $rafic a cupla7ului cu modelul vectorial al
atomului cu doi electroni periferici este dat in fi$ura urmtoare!
i,. 11.1
Pentru a e+amina compunerea vectorilor aminti*i, ne vom ocupa de mrimea i orientarea
lor, am"ele fiind cuantificate. 8rimile vectorilor

l
C
i

l
'
sunt

l l l l l
1 1 1 2 2
1 1 + + ( ) ( ) , l
2
=uma lor d un vector total

L
de mrime

L L L + ( ) 1
>alorile distincte pe care le poate lua L sunt
L l l l l + +
A 9 9 9
A , l , ... , l
A A
Pentru spini, proiec*iile lui

s
A
i

s
9
pot lua numai c%te dou valori t 1 2 / iar cei doi
vectori au mrimea

s s s s
1 2
1 + ( ) , s = 1 / 2
CB.
8omentul cinetic total de spin are mrimea

S S S + ( ) 1
iar S +
1
2
1
2
1 sau S
1
2
1
2
0 .
Adun%nd acum pe

L
cu

8
se o"*ine vectorul

T
de mrime

T T T + , - A
valorile permise pentru numrul cuantic E put%nd fi
J L + S , L + S - 1 , . . . , L - S .
2n cupla7ul 6-=, un nivel de ener$ie ,care se mai numete termen- se noteaz astfel
[ ]

litera sim(olic pentru L


unde ( ) min '8 JC# 'LJC
6itera sim"olic pentru 6 caracterizeaz valoarea acestuia
valoarea lui
6
0 A 9 5 (
.ota*ia = P D < G
#+ponentul

se numete multiplicitate de spin i reprezint numrul orientarilor


posi"ile ale momentului cinetic total de spin

8
n raport cu momentul cinetic or"ital total

L
sau
n raport cu un c%mp ma$netic e+tern ce marcheaz o direc*ie privile$iat n spa*iu. 8rimea
multiplicit*ii de spin indic numarul ma+im al valorilor pe care le ia momentul cinetic total

T
,
la L i 8 date, deci indic numrul ma+im de stri ener$etice care rezult din cupla7ul L08.
EH#'plu! <ie doi electroni cu C l
C
i
'
C
s
C
, respectiv C l
'

'
C
s
'
. 2n cazul cupla7ului L8# L poate
lua valorile D # C # ' L , D # C 8 i deci ! D # C # ' # . T
1.01.2CuplaNul N@N
Acest cupla7 apare n cazul c%nd interac*ia spin-or"it este mai mare dec%t repulsia
coulom"ian dintre electroni ,
e
r
al s
iM
D
'
<


-, caz n care spinul fiecrui electron se cupleaz cu
momentul or"ital propriu, iar momentele cinetice totale ale electronilor se com"in pentru a da
momentul cinetic total al atomului. :upla7ul 7-7 este nt%lnit la atomi uori afla*i n stri puternic
e+citate i atomi $rei.
2n cazul acestui cupla7, despicarea de repulsie inter-electronic apare ca o structur fin a
strilor rezultate din interacia spin-or"it. 8omentele cinetice se com"in astfel!
CB1

i i i
s l M


+

i
i
M T

1.*1.,.1C'%a6'% 676 8n m&.e%'% (ect&ria%
<ie, spre e+emplu, situa*ia atomilor $rei cu doi electroni periferici pentru care avem
j l s
j l s
1 1 1
2 2 2
+
+
i

J j j +
1 2
Ntiliz%nd reprezentarea vectorial a momentelelor cinetice, schema cupla7ului 7-7 este

i,u+a 11.2.
2n cupla7ul 7-7, un nivel de ener$ie se noteaza astfel!
( )

j j
J
1 2
= reluam cazul confi$uratiei np
9
, P" -!
CB4
l l s l s s
C ' ' C C C
C
C
'
.
'
+ # s # M si l si
C
'
C C C
i la fel pentru M
'
.
6a sta"ilirea nivelelor, se *ine seama de principiul lui Pauli i de indiscerna"ilitatea
electronilor. De o"servat c numrul final al nivelelor dintr-un multiplet nu depinde de faptul c
se cupleaz nt%i momentele or"itale ntre ele i cele de spin ntre ele i apoi

L
i

8
pentru a da

T
, sau dimpotriv, se cupleaza nt%i

l
i
cu

s
i
i apoi

M
C
cu

M
'
pentru a-l forma pe

T
. Distri"u*ia
nivelelor n scara ener$iilor poate fi ns mult diferit n cele dou cupla7e.
1.02APRO!IMAIA CMPULUI CENTRAL
Di-i%ultat#a 9# >a$A D( +#$ol"a+#a #%ua)i#i S%&+J9i(,#+ p+o"i(# 9i( a%##a %A
+#pul*ia #l#%t+o(i%A +#p+#$i(tA u( #-#%t p+#a put#+(i% p#(t+u a put#a -i t+atat %a o
p#+tu+>a)i#. EHi*tA totuCiB o i#Ci+# 9i( a%#*t i'pa* Ci a(u'# %A +#pul*ia i(t#+@#l#%t+o(i%A
%o()i(# o pa+t# 'a+# %u *i'#t+i# *-#+i%A. Cu alt# %u"i(t#B (# i'a,i(A' %A D( ato'
#l#%t+o(ii *u(t +#pa+ti$a)i %<t 'ai u(i-o+' D( Nu+ul (u%l#uluiB a*t-#l %A i(t#+a%)iil# p# %a+#
l# *u-#+A u( #l#%t+o( i(9i"i9ual 9i( ato' p+o"i( 9# la u( (o+ 9# #l#%t+o(i %# a+# %a %#(t+u
to%'ai po$i)ia (u%l#ului. S# Cti# %A a%)iu(#a u(#i 9i*t+i>u)ii 9# *a+%i(i %u *i'#t+i# *-#+i%A
#*t# #,alA %u a%##a a u(#i *i(,u+# *a+%i(i pla*at# D( %#(t+ul *-#+#i Ci #,alA %u *a+%i(a totalA
a 9i*t+i>u)i#i. Cu alt# %u"i(t#B e%ectr&nii9 8n %&c s+ !ie ri(i$i ca interac$i&n:n. 'nii c' a%$ii9
ei s'nt ri(i$i ca mi;c:n.'7se !iecare in.een.ent 8n c:te 'n c:m centra%. D#%iB 9a%A 9i(
#(#+,ia 9# +#pul*i# i(t#+@#l#%t+o(i%A #Ht+a,#' a%#a*tA pa+t# 'a+#B *i'#t+i%AB atu(%i %##a
%# +A'<(# a+ put#a -i D(t+@a9#"A+ t+atatA %a o p#+tu+>a)i#. N# i'a,i(A' a*t-#l %A put#'
%o(*t+ui o -u(%)i# 9# #(#+,i# pot#()ialA ( )
" r
i
u(i@#l#%t+o(i%AB %u *i'#t+i# *-#+i%A Ci %a+# *A
+#p+#$i(t# o >u(A ap+oHi'a)i# p#(t+u #(#+,ia pot#()ialA +#alA a #l#%t+o(ului i D( %<'pul
(u%l#ului Ci al %#lo+lal)i C $ #l#%t+o(i.
G"serva*ie! u(%)ia pot#()ialA ( )
" r
i
9#pi(9# 9# po$i)ia #l#%t+o(ului i. P#(t+u alt #l#%t+o(B -u(%)ia a+#
a%##aCi *i'#t+i# *-#+i%AB 9a+ poat# a"#a altA #Hp+#*i# 'at#'ati%A.
( a%#a*tA *itua)i#B
G
H
[
poat# -i *%+i*

H
p
m
;e
r
e
r
e
r
e
r
i
i
i
$
iM
i M
$
i
i
$
iM
i M
$
iM
i M
$
i
$
i
C
'
D
'
C
D
'
C
D
'
D
'
C
'

_
,

+ +

;11.11=
a9u(<(9 Ci *%A$<(9 a%##a)i %a(titat#
e
r
iM
i M
$
i
i
$
D
'
C
%# +#p+#$i(tA i(t#+a%)ia +#pul*i"A '#9i#
p# %a+# o P*i't#P #l#%t+o(ul i D( po$i)ia
i
r
. Put#' ,+upa t#+'#(ii *u> -o+'aO

, -
T
H
p
m
" r
i
i
i
$
D
'
C
'
+

_
,

;11.12=
CB=
u(9#
" r
;e
r
e
r
i
i iM
i M
$
i
, -

D
'
D
'
;11.15=
A%#*t #;r
i
= #*t# 'a+# CiB D( plu*B c&n$ine n'mai &erat&ri 'ni7e%ectr&nici. T#+'#(ii +A'aCi
pot -i ,+upa)i *u> -o+'aO

T
H
e
r
e
r
iM
i M
$
iM
i M
$
i
$
i
C
D
'
D
'
C;11.17=
Q
C
H
[
#*t# 'i% D( %o'pa+a)i# %u
Q
D
H
[
Ci poat# -i t+atat %a o p#+tu+>a)i#.
E%ua)ia S%&+J9i(,#+

, -
T
H
p
m
" r &
i
i
i
$
D
'
C
'
+

_
,

1
]
1
1

;11.18=
p#(t+u -u(%)ia 9# u(9A totalA *# poat# *#pa+a D( N #%ua)ii 9# -o+'aO
( ) ( )
p
m
" r r r
i
i i i i
'
'
+

_
,

, -
;11.2?=
DupA %u' *# Cti# 9# la %<'pul %#(t+al 9# -o+)#B a%#a*tA #%ua)i# *# *%i(9#a$A D(
9ouAB u(a 9#pi($<(9 9# r Ci alta 9# Ci . E%ua)ia u(,&iula+A (# 9A a+'o(i%#l# *-#+i%#
) # ( I
l
lm

. E%ua)ia +a9ialA Dl %o()i(# p# " r
i
, - %a+# #*t# p<(A a%u' (#%u(o*%ut. Solu)ia
#%ua)i#i +a9ial# "a -i o -u(%)i# +a9ialA
nl
9
B 9a+ %a+# (u "a -i -u(%)ia +a9ialA a ato'ilo+
&i9+o,#(oi$iB %i D( -u(%)i# 9# #Hp+#*ia lui ( ) " r
i
B o -u(%)i# D( ,#(#+al 'ai %o'pli%atA.
Solu)ia ,#(#+alA p#(t+u #*t# u( p+o9u* 9# -u(%)ii u(i@#l#%t+o(i%#O$
C i
i i lm i nl
$
C i
i i i nlm
) # ( I ) r ( 9 ) # # r (
l l

;11.21=
1.02.1O+>itali ato'i%i
u(%)iil# u(i@#l#%t+o(i%#
) # # r (
i i i nlm
l

*# (u'#*% &r/ita%ii c:m'%'i centra%.
Nota)iiO
1=
3alo+#a lui % ? 1 2 . 0 ...
Nota)ia * p 9 - , ...
CB>
2=
C # C # ' p '
C

i(9i%A *tA+il# %u n<,B %<1B m


%
<71.
O>*#+"a)i#O O+>italii &i9+o,#(oi$i *u(t %a$u+i pa+ti%ula+# 9# o+>itali ai %<'pului %#(t+alB %<(9 a%#*ta 9i(
u+'A a+# -o+'a
;e
r
iM
D
'
.
2n acest caz, solu*iile sunt tratate n capitolul ; i ane+a A5

,
_

+
+

na
;r '
L e $r ) r ( 9
C l '
l n
na
;r
l
nl
u(9# N #*t# o %o(*ta(tA 9# (o+'a+#B
'
D
'
l
1
a


#!!! . # ' # C n B ia+ C n l .
C l '
l n
L
+
+
*u(t poli(oa'#
La,u#++# a*o%iat#B a %A+o+ put#+# 'aHi'A p#(t+u r #*t# n7%71. 3aloa+#a p+op+i# #*t#O
&
9+c;
n
n

'
'
I(t#+#*a(t #*t# -aptul %AB 9#Ci #%ua)ia +a9ialA 9#pi(9# 9# %B %a 9# alt-#l Ci -u(%)iil# +a9ial#B #(#+,ia (u
9#pi(9# 9# % D( %a$ul ato'ului 9# &i9+o,#( *au a io(ilo+ &i9+o,#(oi$i. A%#a*ta #*t# o .e-enerare
acci.enta%+ Ci *# 9ato+#a$A -o+'#i pa+ti%ula+# a pot#()ialului 9# tip
r
7
. P#(t+u o+i%# alt pot#()ial 9# tip
%#(t+alB 9#,#(#+a+#a #*t# +i9i%atA. ( *%&i'>B p#(t+u o+i%# pot#()ial %#(t+alB #Hi*tA 9#,#(#+a+#a #(#+,i#i D(
+apo+t %u (u'A+ul %ua(ti% m. A%#*t lu%+u #*t# o %o(*#%i()A a *i'#t+i#i *-#+i%#.
3o' (u'iB D( ,#(#+alB -u(%)iil# *pa)ial# u(i@#l#%t+o(i%# &r/ita%i. C<(9 a%#Cti
o+>itali "o+ -i D('ul)i)i %u o -u(%)i# 9# *pi(B Di "o' (u'i sin&ri &r/ita%i *au &r/ita%i .e
sin. Spi(o+ul o+>ital ;u(i@#l#%t+o(i%= D( %<'p %#(t+al "a -iO
( ) ( ) ) m ( # I ) r ( 9 ) m ( m # r
s lm nl s nlm s m nlm
l l s l

;11.22=
u(9#

,
_

'
C
Ci

,
_


'
C
.
A%#*t *pi(o+ o+>ital #*t# %a+a%t#+i$at 9# pat+u (u'#+# %ua(ti%# nB %B m
%
Ci m
s
%u n<19 ,9 09
... 6 %<"919,9 ...9 n716 m
%
<7%9 ...9 %6 m
s
<t1=,.
O t+A*Atu+A %a+a%t#+i*ti%A ato'ilo+ %u 'ai 'ul)i #l#%t+o(i DCi a+# o+i,i(#a D( -aptul
%A to)i #l#%t+o(ii *u(t #%&i"al#()i 9i( pu(%t 9# "#9#+# 9i(a'i%. D#%iB &a'ilto(ia(ul
ato'ului %u N #l#%t+o(i t+#>ui# *A -i# i("a+ia(t la *%&i'>a+#a %oo+9o(at#lo+ *pa)ial# Ci 9#
*pi( al# o+i%A+#i p#+#%&i 9# #l#%t+o(i. A%#*t -apt #Hpli%A u(a 9i( +#,ulil# #'pi+i%#
%u(o*%ut# *u> 9#(u'i+#a 9# rincii'% .e e>c%')i'ne a% %'i Pa'%i.
1.0.PRINCIPIUL DE E!CLU/IUNE AL LUI PAULI
Nn electron dintr-un atom este caracterizat de patru numere cuantice! n - numarul cuantic
principal1 l -numarul cuantic ce definete momentul cinetic or"ital1 m
l
- definete componenta
CBA
momentului cinetic or"ital pe a+a de cuantificare1 m
s
L
t
AM9, definete componentele spinului
electronic.
Principiul lui Pauli este o consecin* a indiscerna"ilit*ii electronilor i se enun* astfel !
Rntr0un atom# strile cuantice ale electronilor individuali tre(uie s fie diferite una de
alta i doi electroni nu pot s ai( valori identice pentru ansam(lul celor patru numere
cuantice ( n# l# m
l
# m
s
)!
2ntr-o e+primare mai $eneral, principiul lui Pauli spune c pentru un sistem de
fermioni# cum sunt electronii# funcia total tre(uie s fie antisimetric n raport cu orice
sc+im(are a dou particule. Nn simplu produs de spinori or"itali nu ar satisface principiul lui
Pauli. G func*ie care s satisfac principiul lui Pauli poate fi scris su" forma unuia sau mai
multor determinan*i =later i anume!
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
$ $ $ ' $ C
' $ ' ' ' C
C $ C ' C C
$ ' C
!!!
!!! !!! !!! !!!
!!!
!!!
\ $
C
#!!!# #,AA.95-
unde
( )
M i

sunt spinori or"itali. Aici i nseamn o ale$ere particular a celor patru numere
cuantice n# l# m
l
# m
s
# n timp ce
M

reprezint coordonatele spa*iale i de spin ale electronului. =e


vede c dac doi electroni ar avea aceleai numere cuantice n# l# m
l
# m
s
, atunci dou coloane din
determinant ar fi identice i determinantul s-ar anula. Astfel, principiul lui Pauli impune restric*ii
severe pentru distri"uirea electronilor pe diferi*i or"itali. 2n starea fundamental, electronii vor
ocupa acei or"itali permii de principiul lui Pauli i care dau ener$ia total cea mai mic.
Acest principiu va permite s precizm numrul ma+im de electroni ce apar*in unei
pturi sau unei su"-pturi.
a= Ca$ul u(#i *u>@pAtu+i. :utam numrul ma+im al electronilor ce au simultan
aceleai valori pentru n i l. #lectronii de pe or"italii cu acelai n i l se numesc ec+ivaleni!
Aceast denumire provine din faptul c ener$ia uni-electronic

din ecua*ia lui =chrcdin$er


uni-electronic depinde numai de n i l i dac lum n considerare numai hamiltonianul
Q
D
H
[

electronii ec+ivaleni au aceeai ener%ie. Aceti electroni tre"uie s difere, fie prin valoarea lui
m
l
,care poate s fie una dintre cele 'lJC valori ntre$i, cuprinse ntre 0l si Jl-, fie prin m
s
,care
poate lua una dintre cele dou valori UAM9 i -AM9-. #+ist deci, '('lJC) stri cuantice distincte
ce corespund acelorai valori pentru n i l i putem s avem '('lJC) electroni pe su"-ptura cu
numarul cuantic l. .umrul ma+im de electroni echivalen*i pentru o anumit valoare a lui l este
tocmai produsul de$enerrilor or"itale i de spin.
EH#'pluO
l numr ma+im
0 ,electroni s- 9
A ,electroni p- 6
9 ,electroni d- A0
5 ,electroni f- A(
CBB
Nn ansam"lu de 9,9lUA- electroni echivalen*i se numeste su(0patur electronic nc+is
(complet)! #lectronii din afara su"-pturii nchise, afla*i n numr insuficient pentru a forma o
su"-patur se numesc electroni de valen.
>= Ca$ul u(#i pAtu+i. Determinm acum numrul ma+im al electronilor ce pot s ai"
acelai n, dar numerele cuantice l# m
l
# m
s
diferite. _tim c
l K D# C# '# !!!# n0C!
/re"uie s summ numerele ma+ime de electroni din fiecare su"-ptur !
lKD lKC lK' lKoarecare lKn0C
' J = J CD J '('lJC) J !!! J ']'(n0C)JC^
sau
2 2 1 2 4 2 4
1
2
2
0
1
0
1
2
( )
( )
l n l n
n n
n
l
n
l
n
+ + +


Deci, numrul ma+im de electroni cu acelai n este 'n
'
.
EH#'pluO >om $si, ntr-o confi$ura*ie electronic, ma+imum 9 electroni cu n L A, ) electroni cu n L 9, A)
electroni cu n L 5, etc.
G ptur cu 'n
'
electroni se numeste ptur complet .
1.00CONI4URATII ELECTRONICEB TERMENI
Distri"u*ia electronilor n raport cu n i l se numete confi%uraie electronic.
Nn atom este caracterizat de un anumit numr de electroni, e$al cu numrul atomic ;.
=tarea fundamental a edificiului atomic este descris de o confi$ura*ie electronic a acestora,
pentru care ener$ia total este minim.
.umrul de electroni din fiecare su"-ptur ,stare- este indicat cu un indice superior
dreapta ,e+emplu ! As
9
, 5p
5
, (d
'
-.
Deoarece pentru fiecare valoare a lui n nu pot fi mai mul*i dect 9 electroni s, 6 electroni
p, A0 electroni d, etc., avem ca paturi complete As, 9p, (d, n timp ce 9s, 5p, 5d reprezint su"-
pturi par*ial umplute ,incomplete-. Astfel, starea fundamental a hidro$enului are confi$ura*ia
As
A
1 0e ,; L 9- - As
9
1 6i ,; L 5- - As
9
9s
A
.
R#,ulA! Pentru un n dat# su(0ptura exterioar cu cel mai mic l are ener%ia cea mai
mic! Pentru un l dat# ptura exterioara cu cel mai mic n are ener%ia cea mai mic!
Principiul lui Pauli e+plic astfel structura intern a elementelor n func*ie de modul n
care sunt umplute pturile electronice consecutive. De asemenea, principiul su"liniaz identitatea
e+tern sau chimic a unui atom, ca i periodicitatea propriet*ilor chimice n irul speciilor
atomice din sistemul periodic al elementelor. Aceste caracteristici sunt determinate de numrul
electronilor de pe ptura e+tern, electroni care intr n contact atunci cnd atomii se ciocnesc. =
remarcm importan*a principiului de e+cluziune! dac nu ar fi respectat, to*i electronii unui
atom ar fi n starea As, de ener$ie minim. Atunci, to*i atomii ar fi foarte asemntori $azelor
'DD
no"ile i nu ar mai forma molecule. Astfel, Nniversul ar fi cu totul altul dac electronii nu ar
asculta de principiul de e+cluziune al lui Paulif
At%t timp c%t ne mr$inim la apro+ima*ia c%mpului central, caracterizat de
hamiltonianul
Q
D
H
[
, ener$ia atomului este complet determinat de confi$ura*ia electronic.
#ner$ia total a atomului este, n acest caz, suma ener$iilor uni-electronice. Acest lucru nu mai
este vala"il atunci c%nd lum n considerare hamiltonianul
Q
C
H
[
. 2n acest caz este posi"il ca
electronii dintr-o confi$ura*ie dat sa ai" diferite ener$ii depinz%nd de orientrile reciproce ale
momentelor or"itale i de spin ale electronilor individuali. &nterac*ia
Q
C
H
[
produce o despicare a
ener$iei confi$ura*iei. #ner$ia confi$ura*iei este astfel mpr*it n su"-nivele de ener$ie numite
termeni crora li se asociaz anumite valori pentru L i 8.
Nn termen se noteaza astfel
[ ] L pentru sim(olica litera

unde ( ) m i n 2 S + 1 , 2 L + 1
6itera sim"olic pentru L caracterizeaz valoarea acestuia
valoarea lui 6 0 A 9 5 (
.ota*ia = P D < G
#+ponentul

se numete multiplicitate de spin i reprezint numrul orientrilor


posi"ile ale momentului cinetic total de spin

8
n raport cu momentul cinetic or"ital total

L
sau
n raport cu un c%mp ma$netic e+tern ce marcheaz o direc*ie privile$iat n spa*iu. 8rimea
multiplicit*ii de spin indic numarul ma+im al valorilor pe care le ia momentul cinetic total

T
,
la L i 8 date, deci indic numrul ma+im de stri ener$etice care rezult din cupla7ul L08.
EH#'pluO
8
C
B
P
'
Dac se aplic mai departe interac*ia spin-or"it
'
H
[
e+ist o despicare suplimentar n nivele
caracterizate de valorile permise ale lui T. Aceast despicare se mai numete structur fin! Nn
nivel de structur fin se noteaz
[ ]
T
L pentru sim(olica litera

>alorile permise pentru numrul cuantic E sunt


J L + S , L + S - 1 , . . . , L - S .
EH#'pluO
A- 8KD # LKC , ( ) m i n 2 S + 1 , 2 L + 1 1 !
1
2
D
9- 8KCS' # LKC , = 2 !
2
3 2
2
1 2
P P
= =
9
5- 8K' # LKC , = 3 !
3
3
3
2
3
1
P P P 9 9
'DC
.ivelele de structur fin pot fi la r%ndul lor despicate datorit interac*iei ma$netice
dintre electroni i spinul nuclear ,dac este diferit de zero-, interac*ie care d natre structurii
+iperfine.
Denumire :onfi$ura*ie /ermen .ivel Despicare
hiperfin
.ota*ie nl
L
C 8 ' +
T
C 8 '
L
+
De$enerare '('lJC) ('LJC)('8JC) 'TJC '?JC
,
G T ?

+
, unde
G

este spinul
nuclear-
i,u+a 11..
Dac n-ar e+ista interac*ia inter-electronic e+primat prin termenul
e
r
0
9
A9
i interac*ia
spin-or"it
al s

, unei confi$ura*ii electronice i-ar corespunde un sin$ur nivel ener$etic. #+isten*a


interac*ei inter-electronice duce la despicarea acestui nivel ,prin ridicarea de$enerrii lui-.
Determinarea acestor nivele, n apro+ima*ii succesive, se efectueaz *in%nd seama de principiul
lui Pauli, de re$ulile lui 0und i de indiscerna"ilitatea electronilor.
2ntr-o tratare ri$uroas, hamiltonienii
D
H
[
i
C
H
[
, ca de altfel i
C
D
H
[
i
C
C
H
[
comut cu
- -
' ' '
8 # L # T # 8 # L i
-
T , dar
'
H
[
nu comut cu
-
L i
-
8 . De aceea, pentru a trata mai uor
pro"lema, este indicat s folosim func*iile de "az
T
L8T3
n reprezentarea cuplat. Aici
caracterizeaz confi$ura*ia, adic n i l. #ner$ia total a atomului se va compune din suma
ener$iilor uni-electronice
nl
i din valoarea medie a hamiltonienilor
C
C
H
[
i
'
H
[
pe strile
nl
L8
T
?
'D'
T
L8T3 . 2n aceast "az, operatorii
C
C
H
[
i
'
H
[
sunt dia$onali. &nterac*ia coulom"ian nu are
cuplu de for* i atunci momentul cinetic total tre"uie s se conserve, deci valoarea medie a lui
C
C
H
[
nu va depinde de T i 3
T
.
>alorile 8 i L pentru o confi$ura*ie dat se determin prin procedeul o"inuit, nt%i
cupl%ndu-se momentele or"itale i de spin pentru doi spini, pe urm cu ale unui al treilea, etc.
Principiul de e+cluziune restr%n$e ns mul*imea de valori pentru L i 8! :um ns 3
L
i 3
8
iau
valori ntre L i 0L, respectiv ntre 8 i 08, valorile ma+ime pe care le pot lua 3
L
i 3
8
pentru o
anumit confi$ura*ie sunt valorile ma+ime pe care le pot lua L i 8. 3
L
i 3
8
sunt ns

i
l
i
m
i
respectiv,

i
s
i
m
cu respectarea principiului lui Pauli. Astfel, n cazul unei su"-pturi nchise,
to*i electronii vor fi caracteriza*i de aceleai numere cuantice n i l i deci, fiecare dintre ei
tre"uie s ia c%te un set de valori distincte pentru m
l
i m
s
. :um n cazul unei su"-pturi nchise
m
l
i m
s
, conform principiului lui Pauli, iau toate valorile posi"ile,
D m
i
l
i

i
D m
i
s
i

.
Deci, L i 8 iau valoarea zero pentru o su"-ptur nchis i acestea nu contri"uie la momentele
cinetice or"itale, de spin sau totale ale atomului. Din acest motiv, atomii metalelor alcaline
av%nd confi$ura*ii electronice n care un sin$ur electron se afl pe o ptur incomplet se
aseamn ntr-o msur destul de mare cu atomul de hidro$en ,vezi ane+a A(-.
=tarea fundamental a unui atom, pentru o anumit confi$ura*ie, va corespunde atunci la
acele valori ale lui L, 8 i T care dau cele mai mici valori pentru
C
C
H

i
'
H

. Acest lucru se
poate o"*ine cu re$ulile lui 0und.
1.00.1R#,ulil# lui Hu(9
R#,ula IO $ivelul de ener%ie minim a unei confi%uraii date corespunde celei mai mari
valori posi(ile pentru 8N pentru aceast valoare a lui 8# nivelul respectiv corespunde celei
mai mari valori posi(ile pentru L !
:u alte cuvinte,
C
C
H

este minim pentru 8


maxim
, cu respectarea principiului lui Pauli. 6a 8
maxim
dat,
C
C
H

este minim pentru L


maxim
.
R#,ula a II@aO $ivelul de ener%ie minim corespunde numrului cuantic T dat de:
a) suma TKLJ8# dac starea (su(0ptura) este umplut mai mult de MumatateN
() diferena
T L 8
# dac starea (su(0ptura) este umplut mai puin de MumatateN
c) TK8# dac su(0ptura este umplut pe Mumatate (LKD)!
Altfel spus,
'
H

este dia$onal n "aza


T
L8T3 i depinde E av%nd valoarea
( ) ( ) ( ) [ ] C 8 8 C L L C T T H H
'
+ + +

Dac su"-ptura este mai pu*in de 7umtate plin, atunci HXD i


'
H

este minim pentru


TKminim, adic
8 L T
im min

. Pentru su"-pturi umplute mai mult de 7umtate HVD i
'
H


este minim pentru 8 L T
im max
+ .
'D.
Aplic%nd re$ulile lui 0und, se poate determina termenul fundamental ,nivelul de ener$ie
minim-.
EH#'pl#O
A- : ,;L6-, av%nd confi$ura*ia electronic As
9
9s
9
9p
9
#+ist doi electroni de valen* cu lKC, deci m
l
K0C# D# C. Pentru a aplica mai uor re$ulile lui
0und, completm urmatoarea dia$ram a numerelor cuantice m
l
i m
s
corespunztoare
electronilor de valen*!
m
l
m
s
A 0 -A
AM9

-AM9
Proiec*iile spinilor electronici iau astfel de valori nc%t 8 s fie ma+im1 atunci spinii sunt paraleli
i 8
max
KCS' JCS'KC . Pentru 8
max
, 6 tre"uie s fie ma+im! L
max
KCJDKC! =u"-ptura are ma+imul
6 electroni, deci n acest caz este mai pu*in de 7umtate umplut i atunci TLA-AL0. .ota*ia strii
fundamentale este
D
.
P .
9-
+ '
'=
?e
:onfi$ura*ia electronic este As
9
9s
9
9p
6
5s
9
5p
6
5d
6
, cu urmtoarea distri"uire pe stri a
electronilor!
5d
6
5p
6
5s
9
9p
6
9s
9
As
9
As
s
9s
9p
-A
9p
0
9p
A
'D1
Dia$rama numerelor cuantice m
l
i m
s
corespunztoare electronilor de valen* este!
m
l
m
s
9 A 0 -A -9
AM9

-AM9

8
max
K4(CS')J(0CS')K'
L
max
K'JCJDJ(0C)J(0')J'K' (D)
T
max
K 8
max
J L
max
K1
?ezult c starea fundamental este
4
1
D
.
Capitolul 12
EFECTU2 ZEEMAN
'D4
1.01PRECESIA LARMOR
Am vzut c electronul este caracterizat de un moment ma$netic. Dac se plaseaz un
atom ntr-un c%mp ma$netic

6
, apar for*e care tind s modifice traiectoria electronilor atomici.
= considerm cazul unui atom cu un sin$ur electron ,fi$ura A9.A-.
i,u+a 12.1.
<or*a 6orentz care se e+ercit asupra electronului se scrie!? e 6 v
,A9.A-
iar momentul for*ei n raport cu nucleul, prin defini*ie, este!3 r ?
,A9.9-
care devine!3 6
M
,A9.5-
Din motive de simplificare, vom ne$li7a momentul ma$netic de spin al electronului ,vezi ecua*ia
A0.()-!


M l

,A9.(-
adic

M
e
m
L
'
,A9.5-
=criem momentul for*ei aplicate n raport cu nucleul n func*ie de momentul cinetic

L
,teorema
de varia*ie a momentului cinetic-!


3
dL
dt
,A9.6-
:ompar%nd ,A9.5- cu ,A9.6- rezult!
'D=
dL
dt
6
M


,A9.'-
2nmul*ind am"ii termeni ai ecua*iei ,A9.'- cu e m M ' i *in%nd seama de ,A9.(- i ,A9.5-, avem!
d
dt
e
m
6
l
l


'
,A9.)-
care se mai poate scrie!
d
dt
e
m
6
l
l
'
,A9.;-
.otm!

L
e6
m

9
,A9.A0-
mrimea numit pulsaia Larmor.
#cua*ia ,A9.;- se scrie!
d
dt
l
L l


,A9.AA-
Din defini*ia produsului vectorial rezult c vectorul d dt
L

este ntodeauna perpendicular pe


planul definit de vectorii

L
i

l
. G"*inem imediat!
d
dt
l
l


perpendicular pe ,A9.A9-
:ondi*ia ,A9.A9- este respectat dec%t dac modulul vectorului

l
rm%ne constant n timp!

l

este deci un vector care se rotete n 7urul a+ei c%mpului ma$netic

6
cu viteza un$hiular

L
!
aceasta este precesia Larmor. Gr"ita electronic fiind ntodeauna perpendicular pe vectorul
moment ma$netic

l
, rezult c planul acestei or"ite efectueaz o micare de rota*ie cu viteza
un$hiular

L
,fi$ura A9.9-.
'D>
i,u+a 12.2.
1.02EECTUL /EEMAN IN CMP SLA:
1.02.1D#*%+i#+#a #Hp#+i'#(talA
2n A);6, Weeman a descoperit c, atunci c%nd o surs luminoas care emite radia*ii cu un
spectru de linii este plasat ntr-un c%mp ma$netic extern, liniile emise sunt despicate n mai
multe componente. Pentru c%mpuri ma$netice mai sla"e dec%t un tesla, despicarea este
propor*ional cu intensitatea c%mpului. Despicarea Weeman n astfel de c%mpuri este mai mic
dec%t despicarea de structur fin, care este propor*ional cu intensitatea c%mpurilor mai intense
din atom.
i,u+a 12... 9epre-entrile unor plci foto%rafice ce pre-int despicarea mai multor
linii spectrale n efectul ;eeman normal i n efectul ;eeman anomal! 8%eile indic
despicrile pre-ise de teoria clasic a lui Lorent-!
2n mod clar, efectul Weeman indic faptul c nivelele de ener$ie ale atomului se despic
n mai multe componente n prezen*a c%mpului ma$netic e+tern. 2n anumite cazuri speciale, pe
care le numim normale, aceste despicri de nivele ener$etice pot fi n*elese cu teoria clasic
dezvoltat de 6orentz, cazuri n care avem de a face cu efectul ;eeman normal. 2n cazul $eneral
ns, caz pe care l numim anormal ,deoarece a prut straniu la momentul descoperirii-, nu a
'DA
putut dat nici mcar o e+plica*ie calitativ a despicrilor o"servate fr utilizarea mecanicii
cuanticii i a introducerii spinului electronic. 2n fi$ura A9.5 sunt prezentate e+emple de efect
Weeman.
Ac*iunea c%mpului ma$netic

6
asupra atomilor ce emit lumin depinde de direc*ia de
o"serva*ie n raport cu acest c%mp. 2n cazul efectului Weeman normal, dac se o"serv dintr-o
direc*ie perpendicular pe direc*ia c%mpului ma$netic, fiecare linie spectral se descompune n
trei componente, cea din mi7loc ocup%nd pozi*ia liniei emise n a"sen*a c%mpului, cellalte dou
fiind situate simetric de o parte i de alta a primei linii. :omponenta nedeplasat ,componenta

- este polarizat cu vi"ra*iile paralele cu direc*ia c%mpului ma$netic, iar componentele e+treme
,componentele

+
- sunt polarizate cu vi"ra*iile perpendiculare pe aceast direc*ie. Dac
fenomenul este o"servat n direc*ia c%mpului ma$netic, componenta

dispare, iar componentele

sunt polarizate circular n sensuri opuse ,fi$ura A9.(-.


i,u+a 12.0.
1.02.2D#*%+i#+#a %u 'o9#lul "#%to+ial
2ncepem s studiem efectul Weeman cu a7utorul modelului vectorial al atomului. #ste
interesant de remarcat c studiul cuantic conduce la aceleai rezultate. Am vzut c n a"sen*a
c%mpului ma$netic, n cazul cupla7ului 6-=, vectorul

L
,moment cinetic or"ital- i vectorul

8

'DB
,moment cinetic de spin- ale atomului efectueaz o micare de precesie n 7urul rezultantei
comune

T
. Dup aplicarea unui c%mp ma$netic

6
, apare cupla7ul lui

L
cu

6
i cupla7ul lui

8
cu

6
. 2n cazul n care c%mpul ma$netic este sla", ener$ia de cupla7 dintre momentul cinetic
or"ital i momentul cinetic de spin este mult mai mare dec%t cea care corespunde cupla7ului
acestor momente cu c%mpul. 2n aceste condi*ii, admitem c !
- prezenta c%mpului nu pertur" cupla7ul dintre

8
. <i$ura format de vectorii

T
,

L

i

8
este nedeforma"il 1
- interac*ia cu c%mpul ma$netic se traduce prin precesia fi$urii precedente - reperat prin

T
- n 7urul c%mpului ma$netic

6
,fi$ura A9.5-.
i,u+a 12.1.
1.*5.,.1 Ca%c'%'% !act&r'%'i 2an.?
SA #Ha'i(A' *itua)ia +#lati"A a 'o'#(t#lo+ 'a,(#ti%#O
- momentul ma$netic or"ital este un vector coliniar cu momentul cinetic or"ital
L


L
6
L ( % )
L
A ,A9.A5-
- momentul ma$netic de spin este un vector coliniar cu momentul cinetic de spin
8

!
- $ ,
=
' 8
6
8

,A9.A(-
:a urmare a diferen*ei dintre factorii $iroma$netici, triun$hiul ce are ca laturi vectorii

L
i

8

nu este asemntor cu triun$hiul ce are ca laturi vectorii

L
i

8
i astfel re-ultanta

T
a
momentului ma%netic nu este coliniar cu momentul cinetic re-ultant

T
! :u modelul vectorial
o"tinem urmatoarea reprezentare ,fi$ura A9.6-!
'CD
i,u+a 12.2.

T
va precesa n 7urul lui

T
cu viteza un$hiular de precesie a lui

L
i

8
n 7urul lui

T
, vitez mult mai mare dec%t cea de precesie a lui

T
n 7urul lui

6
. Nn$hiul ,

T
,

6
- variaz
constant n timp, dar valoarea lui medie rm%ne e$al cu un$hiul ( )

T 6 , . =criem, deci, c ener$ia
de interac*ie dintre

T
i

6
este!
& 6
T
< >


,A9.A5-
unde R

T
\ reprezint vectorul proiec*ie a lui

T
pe direc*ia vectorului

T
,altfel spus,
reprezinta media in timp a lui

T
-1 not%nd cu

u un vector unitate orientat dup

T
, atunci !
< >


T L 8
u ,proiec*ia pe proiec*ia pe - T J T
(
< > +
_
,
T 6 6
6
L T
T
8 T
T
u
T
T
L T 8 T 9
2
' -
2ns

8 T L
1

8 T L T L
9 9 9
9 +
rezult%nd!


L T
T L 8

+
9 9 9
9


L T 8
1

L T 8 T 8
9 9 9
9 +
1


8 T
T 8 L

+
9 9 9
9
Deci,
< >
+
T
6
T
T 8 L
T
5
9
9 9 9
9
,A9.A6-
'CC
reieind c

T
este coliniar cu

T
. Dup ce nlocuim n ,A9.A6- pe

T
9
cu
T T , - + A
9

, etc.,
ecua*ia ,A9.A5- devine!
& %
T
6 %
T
6 % 6m
6 6 6 T

_
,

,A9.A'-
cu
( )
%
T T 8 8 L L
T T
+
+ + + +
+
A
A A A
9 A
, - , -
, -
adic tocmai factorul LandZ calculat cuantic n capitolul A0!
1.02..D#*%+i#+#a %ua(ti%A
1.*5.0.1S'/ni(e%e Zeeman
:u a7utorul mecanicii cuantice, at%t despicrile Weeman normale, c%t i cele anomale pot
fi uor n*elese. :u e+cep*ia cazului n care se $sete ntr-o stare
A
0
8
, un atom are un moment
ma$netic dipolar total

T
, sum a momentelor ma$netice dipolare or"ital i de spin ale
electronilor optic activi. ,:eilal*i electroni sunt pe su"-stri umplute complet care nu au un
moment ma$netic dipolar net-. :%nd un astfel de atom este plasat ntr-un c%mp ma$netic uniform
de induc*ie

6
, acesta va avea ener$ia poten*ial de interac*ie!
( )
( )
H 6 L 8 6 L 8
6 6 - -
+ +

A
9
A
9 ,A9.A)a-
sau
H 6 6 % m 6
T T T 6
-,A9.A)"-
unde am ales a+a Gz paralel cu direc*ia c%mpului. 8omentul cinetic total are mrimea
T T , - + A , T - ntre$ sau semi-ntre$, pozitiv-, iar proiec*ia lui pe a+a Gz ia valorile
m
T
, unde m
T
K 0 T# 0TJC# !!!# D# !!!# T0C# T ,deci, n total 'TJC valori -.
<ie &
0
ener$ia corespunztoare strii atomului izolat1 dup aplicarea c%mpului
ma$netic, ener$ia atomului devine
& & % 6 m
m 6 T
T

0

,A9.A;-
>aloarea ini*ial este nlocuit prin mai multe valori
&
m
T
distincte1 se spune c nivelul
de ener$ie &
0
este divizat n mai multe su"-nivele. 2n aceast despicare a nivelelor de ener$ie n
c%mp ma$netic const efectul ;eeman! 2n fi$ura A9.' sunt date dou e+emple!
'C'
i,u+a 12.5. a) T i m
T
sunt ntre%iN () T i m
T
sunt semintre%i!
.umrul su"nivelelor Weeman ce corespund aceluiai nivel initial &
0
este e$al cu
numrul valorilor posi"ile ale lui m
T
, adic 'TJC, unde T este numrul cuantic al momentului
cinetic corespunztor nivelului &
0
. =u"nivelele Weeman sunt echidistante !
& & % 6
m m 6
T T
+

A

, independent de m
T
- ,A9.90-
:ele 'TJC su"nivele Weeman corespund unor stri distincte ale atomului! ele difer prin
orientarea vectorilor moment ma$netic i moment cinetic n raport cu 6, adic prin valorile
diferite ale componentelor lon$itudinale
-
i T
-
. 2n cazul c%nd c%mpul ma$netic este nul ,6 K
D-, cele 'TJC stri ale atomului au e+act aceeai ener$ie1 se spune c nivelul de ener$ie &
0
ce
corespunde la 'TJC stri distincte este de 'TJC ori de%enerat! Aplicarea c%mpului ma$netic
ridic de$enerarea nivelului de ener$ie &
0
.
1.*5.0.,E!ect'% Zeeman n&rma%
#fectul Weeman normal const din descompunerea unei linii spectrale n trei
componente, n prezen*a c%mpului ma$netic. 6inia din mi7loc are frecven*a liniei emise n
a"sen*a c%mpului, iar cellalte dou sunt aezate simetric fa* de ea. Acest efect apare la atomii
ce au un numr par de electroni ai cror spini sunt opui doi c%te doi, astfel c efectul spinului
dispare i numai momentul cinetic or"ital este implicat!
8 K D# T K L#
% A
Deplasarea nivelelor n c%mpul ma$netic este
& 6m
6 L
,A9.9A-
#ner$iile strilor ntre care are loc tranzi*ia sunt!
& & 6m
6 L A A
0 A
+
, -
,A9.99a-
'C.
& & 6m
6 L 9 9
0 9
+
, -
,A9.99"-
<recven*a radia*iei emise la tranzi*ia ntre cele dou stri este!
+ & & & & 6 m m
6 L L
+
9 A 9
0
A
0 9 A
, -
, - , -
,A9.95-
sau, not%nd varia*ia numrului cuantic or"ital , -
, - , -
m m
L L
9 A
prin m
L+
0
6
L
6
+
m ,A9.9(-
/eoria cuantic prezice urmtoarea re$ul de selec*ie, verificat e+perimental!
m
L
t 0 A , ,A9.95-
=e o"*in frecven*ele !
0 0 0
+
6 6
6
+
6
+
, ,

= e+emplificm analiz%nd efectul Weeman n cazul liniei roii de 6(5) a cadmiului
,
[ ]
()
9
0
5 7d s 8 ! ...
C
-. =pinii celor doi electroni periferici sunt antiparaleli, astfel c spinul
rezultant este nul1 tranzi*ia studiat are loc ntre nivelele sin$let D i P. 2n prezen*a c%mpului
ma$netic are loc orientarea momentului cinetic or"ital, astfel nc%t proiec*iile lui pe direc*ia
c%mpului sunt !
- n cazul strii 6
A
9
D
( L K ' )
m
L
K 0'# 0C# D# JC# J'
- n cazul strii 4
A
A
P ( L K C )
m
L
K 0C# D# JC!
:orespunztor, nivelele ener$etice se vor despica n su"nivele Weeman, conform fi$urii
A9.)!
'C1
i,u+a 12.7. 8pectrul este pre-entat n fi%ura C'!. st)n%a Mos!
Distan*a dintre su"-strile ma$netice este aceeai pentru nivelele superioare i inferioare,
aa cum rezult din ,A9.99- i din re$ula de selec*ie pentru m
L
. De aceea, frecven*ele tuturor
tranzi*iilor cu m
L
L U A concid , d%nd linia

0
+
1 la fel, cele cu m
L
L -A vor da linia

0

. 2n cazul m
L
L 0 apare o situa*ie special, deoarece una dintre cele trei tranzi*ii ,ntre
su"-strile cu m
L
L 0- este interzis de teoria cuantic.

1.*5.0.0E!ect'% Zeeman an&ma%
8suratorile spectroscopice de nalt rezolu*ie au artat c n cazul unor elemente, cum
ar fi sodiul, despicarea n c%mp ma$netic conduce la un spectru cu un numr de linii mai mare
dec%t trei1 efectul a fost numit efect ;eeman anomal# nefiind n*eles la momentul descoperirii lui.
Dup descoperirea spinului electronic, efectul Weeman anomal a putut fi e+plicat uor, din
punctul de vedere al interpretrii fizice nefiind nimic anormal n producerea fenomenului.
#fectul Weeman anomal apare n cazul atomilor ale cror stri au spinul total diferit de
zero, astfel c fiecare stare este caracterizat prin momentul cinetic or"ital, de spin i total. Acest
fapt determin un numr mai mare de stri ener$etice i deci, un numr mai mare de linii
spectrale.
2n prezen*a c%mpului ma$netic, nivelele ener$etice se determin ca i n cazul efectului
Weeman normal, cu diferen*a c n locul momentului cinetic or"ital

L
, apare momentul cinetic
total

T
1 prin urmare, n deplasarea nivelelor ener$etice la aplicarea c%mpului intervine factorul
6andg
%
, calculat n su"para$raful A9.9.9.A !
& % 6m
6 T
, m
T
K 0T# 0TJC# !!!# D# !!!# T0C# T!
'C4
?elu%nd ra*ionamentul de la efectul Weeman normal, deducem frecven*ele componentelor
Weeman!
( ) ( )


+
0
9
9
A
A
, -
, - , -
% m % m
6
+
T T
6
,A9.96-
unde indicii superiori ,A-, ,9- indic nivelele superioare i respectiv inferioare, ntre care se
produc tranzi*iile.
/ranzi*iile respect re$ula de selec*ie !
m
T
t 0 A ,
G consecin* interesant a ecua*iei ,A9.96- este dependen*a frecven*ei liniilor deplasate
de numerele cuantice L, 8 i T1 aceasta ofer o metod de determinare e+perimental a numerelor
cuantice ale strilor atomice.
i,u+a 12.8. Despicrile ;eeman ale nivelelor
9
A 9 5 9
P
M , M
ale primei stri excitate a
sodiului i ale nivelului strii fundamentale
9
A 9
8
M
! 8unt artate tran-iiile permise de re%ulile
de selecie! 8pectrul este pre-entat n fi%ura C'!. dreapta Mos!
2n fi$ura A9.; este analizat efectul Weeman anomal n cazul Ddu"letului $al"enD al
sodiului. = calculm factorii 6andg ai celor trei nivele implicate!
% 8 , -
, - , -
, -
M
'
C '
.
'
C
'
C
'
C D D C
'
C
'
C
'
C
' +
+ +
+

'C=
% P , -
, - , -
, -
M
'
C '
.
'
C
'
C
'
C C C C
'
C
'
C
'
C
'
.
+
+ +
+

% P , -
, - , -
, -
M
'
. '
.
'
C
'
C
'
C C C C
'
.
'
.
'
C
1
.
+
+ +
+


1.05EECTUL /EEMAN IN CMP MA4NETIC INTENS ;E-#%tul
Pa*%&#( @ :a%G=
1.05.1D#*%+i#+# %u 'o9#lul "#%to+ial
2n ipoteza c%mpului ma$netic intens, ener$ia de cupla7 dintre momentele ma$netice i
c%mpul ma$netic aplicat este mult mai mare dec%t ener$ia de cuplare ntre ele a momentelor
ma$netice. 2n aceast ipotez, utiliz%nd modelul vectorial, admitem c!
- vectorul

L
, cuplat numai cu c%mpul ma$netic

6
, efectueaz o micare de precesie n 7urul
direc*iei acestui c%mp cu viteza un$hiular
L
,vezi fi$ura A9.A0- 1
- vectorul

8
, cuplat numai cu c%mpul ma$netic

6
, efectueaz o micare de precesie n 7urul
direc*iei acestui c%mp cu viteza un$hiulara
8
1

i,u+a 12.1?.
'C>
:um
8 L
, vectorul rezultant

T
va avea o lun$ime i o direc*ie care vor varia constant n
timp i nu va fi posi"il s definim numerele cuantice T i m
T
. Deci nu putem s utilizm T
deoarece nu mai are sens. >ectorii

L
i

8
i pstreaz semnifica*ia i i vom utiliza pentru
determinarea condi*iilor de cuantificare!
- proiec*ia lui

L
pe

6
ia o valoare ntrea$ m
L
, astfel nc%t!
L m L
L
- proiec*ia lui

8
pe

6
ia o valoare ntrea$ sau semi-ntrea$ m
8
, astfel nc%t!
8 m 8
8
= evalum ener$ia atomului ntr-un c%mp ma$netic intens. 6a ener$ia &
0
a atomului n
a"sen*a c%mpului, tre"uie s adu$m!
- ener$ia &
L6
de cuplare a lui

L
cu c%mpul

6
1
- ener$ia &
86
de cuplare a lui

8
cu c%mpul

6
1
- ener$ia &
L8
de cupla7 spin-or"it care, conform ipotezelor, tre"uie s fie un termen
foarte mic n compara*ie cu &
L6
i &
86
.
Primii doi termeni pot fi evalua*i fr dificultate!
&
<
m
L 6 6m
L6 6 L

&
<
m
8 6 6m
L6 6 8


9
=e tie c ener$ia de cupla7 dintre

L
i

8
este ,A. 8essiah, 3Zcani<ue <uanti<ue, p.605-!
& AL 8
L8ns

L
i

8
preceseaz independent n 7urul lui

6
, iar un$hiul
( )

L 8 ,
variaz constant n timp.
<olosind no*iuni de tri$onometrie sferic, putem evalua valoarea medie a acestui un$hi!
( ) ( ) ( )
cos , cos , cos ,

L 8 L 6 8 6
.ot%nd cu

u vectorul unitate diri7at dup direc*ia c%mpului

6
, scriem!
( ) ( )
& a L u 8 u Am m
L8 L 8

#ner$ia su"nivelelor Weeman se va o"*ine atunci adu$%nd la ener$ia &
0
, corespunztoare
a"sen*ei c%mpului ma$netic, cantitatea!
'CA
( )
& & & & m m 6 Am m
L6 86 L8 L 8 6 L 8
+ + + + 9
,A9.9'-
1.05.2D#*%+i#+# %ua(ti%A
:%nd un atom caracterizat de un moment cinetic total or"ital

L
i un moment cinetic total de spin

8
este plasat ntr-un c%mp ma$netic uniform de induc*ie

6
, acesta va avea ener$ia poten*ial
de interac*ie!
( )
( )
H 6 L 8 6 L 8
6 6 - -
+ +

A
9
A
9 ,A9.9)-
a+a Gz fiind a+a c%mpului ma$netic.
:ondi*iile de c%mp intens sunt realizate dac separarea produs de c%mpul ma$netic ntre
su"nivele devine clar mai mare dec%t separrile ener$etice date de cupal7ul spin-or"it.
Dac ne$li7m, n prima etap, cupla7ul spin-or"it, n a"sen*a c%mpului un nivel de
ener$ie &
0
corespunztor valorilor determinate de momentele cinetice

L
i

8
este de
( ) ( )
9 A 9 A L 8 + + ori de$enerat. >om utiliza deci n continuare ca "az de reprezentare "aza
definit de de vectorii

L
i

8
pe care o notm & L8m m
L 8 0
. ?emarcm imediat c L
-
i 8
-
au
forma dia$onal n aceast reprezentare, elementele lor de matrice scriindu-se!
& L8m m L & L8m m m
L 8 - L 8 L
m m
L L
0 0
T T
T
& L8m m 8 & L8m m m
L 8 - L 8 8
m m
8 8
0 0
T T
T
i ca urmare deplasarea Weeman este!
( )
& & L8m m H & L8m m 6 m m
L 8 L 8 6 L 8
+
0 0
9 ,A9.9;-
#ner$iile a dou nivele deplasate n c%mp ma$netic intens sunt !
& & 6 m m
& & 6 m m
6 L 8
6 L 8
A A
0 A A
9 9
0 9 9
9
9
+ +
+ +

, -
, -
, - , -
, - , -
,A9.50-
, , - %
L 8
A 9 %
6u%nd acum n calcul i interac*ia ,cupla7ul- spin-or"it, termenul corespunztor unui atom cu
mai mul*i electroni optic activi se scrie!
H a l s
L8 i i i
i=e arat c n cazul cupla7ului 6-= ,A. 8essiah, 3Zcani<ue <uanti<ue, p.605- putem scrie!
'CB
H AL 8
L8


Acesta aduce n ecua*iile ,A9.50- un termen de corec*ie de forma A m m
8 L
.
<recven*a radia*iei emise la tranzi*ia ntre cele dou stri este !
[ ]
( ) ( ) ( ) ( )


+ +

1
]
1
0
9
6
L 8
6
+
m m J A m m m m
L
C
8
C
L
'
8
'
:resc%nd c%mpul ma$netic suficient de mult, tranzi*iile optice o"servate tind ctre
tripletul Weeman normal. <i$ura A9.AA prezint despicarea nivelelor
'
C '
8
M
,
'
. '
P
M
i
'
C '
P
M
ale
atomului de sodiu n func*ie de intensitatea c%mpului ma$netic

6
. Wona & corespunde efectului
Weeman n c%mp sla", iar zona a &&&-a corespunde efectului Paschen-BacK.
#fectul poart numele de efect Pasc+en 0 6ac2 i a fost descoperit n A;A9.
i,u+a 12.11
''D
A(#Ha 1
1.07
M#to9a %io%(i+ilo+
D( -i$i%a ato'i%A Ci -i$i%a (u%l#a+A
#+perimental, n metoda ciocnirilor se determin modificrile pe care le sufer particulele
incidente la interac*iunea cu sistemele atomice studiate. Amintim c%teva dintre acestea !
- modificarea direc*iei de micare a particulelor incidente cu conservarea ener$iei
,mprtierea elastic-1
- modificarea direc*iei de micare nso*it de o schim"are a ener$iei interne a particulelor
care particip la ciocnire ,mprtierea inelastic-1
- dispari*ia unor particule ca urmare a captrii lor de ctre sistemul "om"ardat. G
asemenea captur este urmat adesea de emisia altor particule ,reacie nuclear-1
- oprirea particulelor n volumul *intei ca urmare a pierderii complete de ener$ie i a
"locrii particulei n re*eaua *intei1
8etodica de o"servare difer de la caz la caz. >om e+emplifica principiile $enerale ale
metodei ciocnirilor n cazul c%nd putem presupune c avem doar ciocniri elastice. Aceasta este
situa*ia n care interac*iunea cu sistemele microscopice duce doar la mprtierea fascicolului
ini*ial.
#+ist dou variante distincte de a o"serva aceast mprtiere.
1.08A1.1 SECIUNEA EICACE DIERENIAL DE MPRTIERE
O prim metod const n determinarea numrului de particule mprtiate ntr0o
anumit direcie. =chema de principiu este dat n fi$ura AA.A
i,u+a A1.1
''C
<asciculul colimat, format din particule monoener$etice, cade pe o *int su"*ire 8. /rosimea x
a intei este aleas astfel nc)t pro(a(ilitatea ca o particul s sufere dou ciocniri n
interiorul intei s poat fi ne%liMat! Astfel# toate ciocnirile pot fi considerate ca re-ult)nd
din interacia unei particule cu un centru de mprtiere! De asemenea# numrul de centri de
mprtiere tre(uie s fie suficient de mic pentru ca numrul de particule ce trec prin int s
nu se sc+im(e esenial! 6a o distan* suficient se aeaz un detector, dup o direc*ie ce
formeaz un$hiul cu direc*ia fascicului incident. Acest detector nre$istreaz particulele
mprtiate su" un$hiul , ale cror direc*ii sunt cuprinse n un$hiul solid su" care este vzut
detectorul din locul n care se afl *inta. .umrul de particule $# nre$istrate de detector n
unitatea de timp, este propor*ional cu flu+ul incident , cu numrul de centri mprtietori din
*int n" i cu un$hiul solid , adic
( )
$ n" , ,AA.A-
unde ( ) # este denumit seciune eficace diferenial i are urmtoarea semnifica*ie !
( ) # este numeric e%al cu pro(a(ilitatea de a avea o mprtiere n un%+iul solid
su( un%+iurile i fa de direcia iniial# atunci c)nd pe inta format dintr0un sin%ur
atom mprtietor cade un flux de o particulSm
'
sec!
Adesea mprtierea depinde numai de un$hiul , deoarece *intele sunt de re$ul
omo$ene i izotrope, astfel c ( ) .
=ec*iunea eficace diferen*ial este calcula"il teoretic dac se adopt un model pentru
interac*iunea particulei incidente cu centrul de mprtiere. &a face deci le%tura dintre
mrimile macroscopice msura(ile ca n fi%ura AC!C i cele microscopice le%ate de structura
centrului mprtietor! Asemenea calcule se fac nt%i n sistemul de referin* al centrului de
mas. Apoi cu a7utorul rela*iilor de transformare se transcriu n sistemul la"oratorului, sistem n
care se fac msurtorile e+perimentale.
1.1?A1.2 S#%)iu(#a totalA 9# D'p+ACti#+#
G a doua modalitate e+perimental const n a msura numrul total de particule
mprtiate de *inta su"*ire su" toate un$hiurile. Acesta este e$al cu scderea intensit*ii
fasciculului incident, adic
( )

d n" $ Q ,AA.9-
8rimea
( )

d
se numete seciune eficace total de mprtiere. #a caracterizeaz
$lo"al mprtierea particulelor pe centrii mprtietori considera*i. Dimensiunea sec*iunii eficace
este cea a unei suprafe*e i se e+prim n m
9
. Deoarece pentru sec*iunile eficace reale aceast
unitate este mult prea mare, s-a introdus o unitate special numit (arn, a crei mrime este:
' 'A ' 0'1
m CD cm CD (arn C


#+perimental se poate determina direct din alt $en de e+perien*e. =chema de principiu
este redat n fi$ura AA.9.
'''
i,u+a A1.2.
Pe o *int 8 de $rosime varia"il cade un fascicul coerent de particule cu propriet*i "ine
definite. Particulele sufer mprtieri care le scot din fasciculul incident. :u a7utorul unei
diafra$me D se pot selec*iona unele particule care nu au suferit nici o ciocnire. #+perimental se
o"serv c intensitatea acestui fascicul nedeviat scade e+ponen*ial cu $rosimea *intei!
x
D
e G G

,AA.5-
#+perimental se determin din dependen*a liniar!
x G ln G ln
D

Rn ipote-a c mprtierea fiecrei particule este re-ultatul interaciunii cu un sin%ur centru
mprtietor i c nu avem ciocniri multiple# putem considera c atenuarea total n inta de
%rosime x este re-ultatul atenurilor succesive pe strate su(iri din int de %rosime dx! Pentru
fiecare asemenea strat de $rosime dx se poate scrie o rela*ie de tipul!
( )

d d" n d$
Deoarece dx 8 d" , iar
8
$
, se o"*ine imediat!
dx $n d$
2n aceast rela*ie $ - numrul de particule incidente pe strat - este varia"il n $rosimea *intei.
Prin inte$rare direct se o"*ine!
nx 0
D
e $ $

.ot%nd
n
, se o"*ine le$ea de atenuare ,AA.5- o"servat e+perimental. Qin%nd seama c
3
$
n
A
, unde $
A
este numrul lui Avo%adro, iar 3 0 masa atomic, se $sete imediat c
mrimea
3
$
a
m


,AA.(-
''.
este independent de starea materialului i depinde numai de natura procesului de mprtiere
,prin intermediul lui -. Aceast mrime se numete coeficient masic de mprtiere, se e+prim
n cm
9
$
-A
i se determin e+perimental. 6e$ea de atenuare devine!
x 0
D
m
e $ $

,AA.5-
2n aceast e+presie
x
este numeric e$al cu masa cilindrului din *int cu suprafa*a de A cm
9
.
2n cazurile reale atenuarea fasciculului nedeviat se datoreaz at%t imprtierilor, c%t i
capturilor. 2n acest caz coeficientul

este o sum!
a s
+
unde
s
este coeficientul de mprtiere, iar
a
- cel de a(sor(ie. 2n acest caz

este denumit
coeficient de atenuare.
''1
A(#Ha 2
MI4CAREA N C@MP CENTRA2
1.11A1.1 TRATARE 4ENERAL
=e n*ele$e printr-o micare n c%mp central, micarea care are loc su" ac*iunea unor for*e
,for*e centrale- diri7ate permanent n lun$ul direc*iei de le$tur ntre mo"il i centrul c%mpului
de for*e. Ale$%nd acest centru drept ori$ine a sistemului de coordonate, avem !
( ) ( )
r
r
r ? r ?

G proprietate $eneral a acestor micri se o"*ine calcul%nd momentul cinetic


( ) D ? r p r
dt
d,A9.A-
adic!
t tan cons p r L

,A9.9-
8omentul cinetic total fiind un vector constant, rezult c micarea este plan, ea av%nd loc n
planul perpendicular pe acest vector. ?ela*ia ,A9.9- se scrie ntr-o form cunoscut, introduc%nd
viteza areolar
( ) v

r
'
C
A
de unde!
A m ' L

,A9.5-
2n multe pro"leme este suficient cunoaterea micrii n plan. Pentru aceasta se introduc
coordonatele polare ( ) # r n acest plan. Avem!
t r r r
D

+ v
de unde mrimea momentului cinetic total este!

'
mr L
,A9.(-
De asemenea, se o"*ine imediat ener$ia cinetic
( )
' ' '
r r
'
m
* +
,A9.5-
''4
i ener$ia total
@ * & + ,A9.6-
#ste evident c @ depinde numai de mrimea r deoarece numai n acest mod se o"*ine o for*
central
@ ?

, adic!
r
r
r
@
?


:u a7utorul rela*iei ,A(- ener$ia total se scrie!
( ) ( ) r @
'
r m
r @
r m
L
r
'
m
&
ef
'
' '
'
'
+ +

,
_

,A9.'-
de unde rezult!
( )
' S C
'
'
mr '
L
r @ &
m
'
r
1
1
]
1

,
_

,A9.)-
#cua*ia traiectoriei se o"*ine atunci imediat!
( )

+
1
1
]
1

,
_

D
' S C
'
'
t
mr '
L
r @ &
m
'
dr
t
,A9.;-
i folosind rela*ia ,A9.'-
( )

+
1
1
]
1

,
_D
' S C
'
'
'
mr '
L
r @ &
m
'
dr
mr
L
,A9.A0-
Din rela*ia ,A9.A0-, pentru cazuri particulare de c%mpuri de for*e centrale, se poate calcula
traiectoria descris de o particul cu momentul un$hiular i ener$ia date. :%teva rezultate
$enerale se pot o"*ine i fr precizarea formei ener$iei poten*iale discut%nd e+presia ,A9.)-.
.e vom rezuma la c%mpuri de for*e ce variaz monoton i care la distan*e foarte mari se
anuleaz. Deci
( )
D
dr
_ r @ _ d
< . 2n acest caz, un c%mp de atrac*ie corespunde lui ( ) D r @ < i unul
de respin$ere - lui ( ) D r @ > . De asemenea, presupunem c
( ) r @ r lim
'
r


este finit. :u aceste
ipoteze putem reprezenta $rafic
( ) r @
ef
dat de ,A9.'- pentru am"ele cazuri amintite ,fi$ura
A9.A-. Pentru o micare real, cantitatea de su" radical din ,A9.)- tre"uie s fie pozitiv.
=emnul acestei e+presii depinde de semnele lui & i
ef
@
i de mrimile lor. 2n toat discu*ia,
''=
esen*iale sunt zerourile e+presiei de su" radical, care se pot afla din intersec*ia dreptei
t tan cons & cu
( ) r @
ef
.
,a- N,r- R 0
,"- N,r- \ 0
i,u+a A2.1.
''>
Aceste rdcini pot fi $site $rafic sau analitic dac se cunoate ( ) r @ . Dup cum se vede din
fi$ura A9.A,a-, dac ( ) D r @ < avem trei posi"ilit*i, n func*ie de semnul i mrimea lui &. Dac
D & > , micarea are loc ntre un
Q
m
r i , deci este o micare pe o traiectorie deschis, n
Q
m
r
e+ist%nd un punct de ntoarcere. Dac D & < ,
( )
min
ef
@ & >
i e+ist dou puncte de intersec*ie,
micarea real av%nd loc n domeniul valorilor lui r cuprinse ntre
m
r
i
3
r . 8icarea are loc
ntr-o re$iune finit a spa*iului. Dac
( )
min
ef
@ & <
micarea nu este posi"il.
2n fi$ura A9.A,"- este redat cazul ( ) D r @ > . =e vede imediat c micarea este posi"il
numai dac D & > i se petrece ntre infinit i un punct
m
r
, de apropiere ma+im de centrul
c%mpului repulsiv de for*e.
#ste de men*ionat ,vezi 6andau i 6ifi*, 3ecanica- c n cazul unei micri finite,
traiectoria nu este ntodeauna nchis. #a se nchide numai pentru cazul ( )
r
C
W r @ ,micarea n
c%mp coulom"ian- sau
( )
'
r W r @
,micarea armonic-. 2n toate cellalte cazuri micarea nu este
periodic.
2n continuare se vor dezvolta calculele pentru un caz particular de c%mp de for*e centrale,
cele care deriv dintr-un poten*ial coulom"ian. ?ezultatele difer dup cum avem un c%mp de
respin$ere sau de atrac*ie.
1.12A2.2 C<'p %oulo'>ia( 9# +#*pi(,#+#
2n acest caz
( )
r
2
r @ ,A9.AA-
>om studia micarea unei particule de ener$ie D & > care ptrunde n c%mpul de for*e repulsive
creat de un centru situat n vecintatea sistemului de coordonate. /raiectoria descris de particul
depinde de distan*a momentan de la particul la centrul c%mpului de for*e. Pentru a preciza
aceast mrime ,vezi fi$ura A9.9- se prelun$ete direc*ia de micare a particulei la intrarea n
c%mpul de for*e, 33Q i se duce o dreapt paralel cu 99Q care trece prin centrul c%mpului de
for*e. Distan*a dintre cele dou drepte ( determin traiectoria particulei i se numete parametru
de ciocnire. =e o"*ine imediat
'
'
m( '
p
& ( m L 1 v ,A9.A9-
Particula, dup ce trece prin punctul A de apropiere minim ,OAKr
m
- se ndeprteaz de centrul
c%mpului de for*e, mer$%nd spre infinit n lun$ul tan$entei OQ$. Deoarece sensul micrii poate fi
inversat, particula descriind aceeai traiectorie, OOQ tre"uie s fie o a+ de simetrie de refle+ie
pentru traiectoria particulei, adic este o "isectoare a un$hiului 3OQ$. :u nota*iile din fi$ura
A9.9 avem
''A
D
'
,A9.A5-
#cua*ia traiectoriei se calculeaz din ,A9.A0-. Putem scrie
i,u+a A2.2.

1
1
]
1


dr
r
L
r
m2 '
m& '
r
L
' S C
'
'
'
.ot%nd
r
L
, se o"*ine

+
1
]
1


' S C
'
L
m2 '
m& '
d
,A9.A(-
inte$ral ce se efectueaz rapid prin cuadraturi. =e izoleaz ptratul perfect al mrimii
x
L
m2
+ i not%nd
'
'
' '
A
L
2 m
m& ' + , ,A9.A(- devine


' '
x A
dx
inte$ral care se efectueaz imediat !
+
A
x
arccos ,A9.A5-
2nlocuind pe x cu A, se o"*ine
''B
+

,
_

+
+

' S C
'
' '
L
2 m
m& '
L
m2
r
L
arccos
&ntroduc%nd nota*iile
' S C
'
' '
m2
&L '
C
m2
L
p
1
1
]
1

+ 1
,A9.A6-
se $sete
( ) C cos
r
p
,A9.A'-
care este ecua*ia unei conice fa* de focar, n care

este e+centricitatea conicei. Deoarece C > ,


conica este o hiper"ol, av%nd v%rful la distan*a r
m
de ori$inea sistemului de coordonate, un$hiul
dintre asimptotele hiper"olei fiind
D
' . Aceste mrimi sunt importante, iar valorile lor se
calculeaz uor. Din
D
mr '
L
r
2
&
'
'

rezult

D
m& '
L
r
&
2
r
'
'


de unde
( ) +
1
1
]
1

+ t C
& '
2
m2
& L '
C C
& '
2
r
'
'
m
,A9.A)-

,solu*ia cu semnul minus n fa*a radicalului nu are sens fizic-.
Deoarece
,
_

+

C r p
arccos
, putem ale$e pe

astfel ca
D
c%nd
m
r r
.
:alcule al$e"rice simple dau
C arccos
sau
D
. Deci, dac un$hiurile se msoar de la
dreapta OOQ, ecua*ia traiectoriei este!
C cos
r
p
,A9.A'T-
Nn$hiul
D
se o"*ine imediat, r
D
1 . Avem


C
cos
D
,A9.A;-
'.D
?ela*ia ,A9.A;- ne permite s $sim o le$tura ntre un$hiul
D
i parametrul de ciocnire (.
Avem imediat !
D
'
'
'
t%
m2
&L '

i folosind ,A9.A9- i ,A9.A5- avem !
2
( m
'
ct%
'
v

,A9.90-
1.1. A2.. C<'p %oulo'>ia( 9# at+a%)i#
#ner$ia poten*ial este
( )
r
2
r @ ,A9.9A-
/oate calculele efectuate anterior se reproduc cu deose"ire c 2 2 . /raiectoria se o"*ine prin
inte$rarea rela*iei

+
1
]
1


' S C
'
L
m2 '
m& '
d
.ot%nd x
L
m2
i
'
'
' '
A
L
2 m
m& ' + se o"*ine aceeai inte$ral care ne conduce la
+

,
_


' S C
'
' '
L
2 m
m& '
L
m2
r
L
arccos
:u nota*iile ,A9.A6-, ecua*ia traiectoriei n acest caz devine !
( ) + cos C
r
p
,A9.99-
care este ecua*ia unei elipse fa* de focarul ei, deoarece e+centricitatea C < .
Gri$inea un$hiurilor se msoar de la direc*ia n care r este n e+trem, de e+emplu
m
r r . #cua*ia traiectoriei devine
+ cos C
r
p
,A9.95-
=e o"*ine imediat c
'.C
( ) C a r
m
( ) + C a r
3
,A9.9(-
unde a este semia+a mare. Qin%nd seama de propriet*ile elipsei, se poate arta imediat c
'
'
'
C
a
(

Din ,A9.95- i ,A9.9(- se o"*ine, pentru D
( )
+

C
C a
p
adic
'
C
p
a

2nlocuind aici e+presiile lui p i

, $sim !
& '
2
a ,A9.95-
Din ,A9.95- i ,A9.A6- se o"*ine pentru ener$ia total a particulei pe elips urmtoarea e+presie
( )
'
'
'
C
L '
m2
a '
2
& ,A9.96-
'.'
A(#Ha .
1.10
ato'ul 9# &i9+o,#( D( '#%a(i%a %ua(ti%A ;%o'pl#tA+i=
1.11A..1 E%ua)ia %u "alo+i p+op+i a &a'ilto(ia(ului p#(t+u ato'ul 9#
&i9+o,#(
#cua*ia cu valori propri a hamiltonianului atomului de hidro$en se scrie!

1
]
1
1

'
D
'
'

r
e
r
&
unde masa electronului m a fost nlocuit cu masa redus
+
m3
m 3
, prin trecerea din sistemul
la"oratorului n sistemul centrului de mas.
6u%nd ca ori$ine protonul ,vezi <i$ura A5.A-, cutm s e+primm laplaceianul n
coordonate sferice!
D
D '
i,u+a A..1
C! 8e scrie difereniala total a lui (x#,#-)! 8e deduc expresiile Mx, M, i M- n
funcie de r# , .
'! 8e determin laplaceianul n coordonate sferice!
.! 8e calcule- momentului cinetic al electronului n coordonate sferice!
1! 8e exprim laplaceianul n funcie de momentul cinetic!
4! 8e scrie ecuaia cu valori propri# introduc)nd laplaceianul calculat la punctul 1!
A. =e scrie diferen*iala total a func*iei ,x#,#--!
'..
d
x
dx
,
d,
-
d- + +

i se e+prim derivatele componentelor carteziene utiliz%nd rela*iile!


x r sin cos , r sin sin
- r cos
2nlocuind dx# d,# d- n rela*ia diferen*ialei totale, se $sete!
d
x , -
dr
r
x
r
,
r
-
d
x
r
,
d
+ +

1
]
1
+
+

1
]
1
+
+

1
]
1
sin cos sin sin cos
J cos cos cos sin sin
J 0r sin sin sin cos


= scriem acum diferen*iala total a func*iei ,r,,-!
d
r
dr d d + +&dentific%nd termen cu termen, se o"*ine!

r x , -
r
x
r
,
r
-
x
r
,
+ +
+
+
sin cos sin sin cos
cos cos cos sin sin
0r sin sin sin cos
?ezolv%nd acest sistem se $sesc operatorii!
x r r r
, r r r
- r r
+
+ +

sin cos cos cos
sin
sin

sin sin cos sin
cos
sin

cos sin
C C
C C
C
9. 6aplaceianul se scrie!
r
x , -
+ +

'
'
'
'
'
'
'.1
=e e+prim fiecare operator, tiind c!

'
'
x
x x

<iecare derivat secund conduce la o e+presie care con*ine derivate prime i secunde de
com"ina*ii de r, , . Gperatorii dup x i , con*in AA termeni, n timp ce operatorul dup - are 5
termeni. =e deduce c laplaceianul este!

r
r
r r
r
ct% + + + +

1
]
1
1

'
' '
'
' '
'
'
' C C

sin
,A5.A-
5. Prin defini*ie, momentul cinetic clasic se scrie!


L r x p , unde

p este impulsul
electronului. .ot%nd cu


i # M# 2 vectorii unitari ai a+elor x# ,# -, se $sete c!
( )
( )
( )


L ,p -p i -p xp xp ,p
- , x - , x
+ M J 2
=e deduc componentele operatorului moment cinetic ,re$uli de cuantificare-!
L i - ,
-
x

_
,

L i x
-
-
x
,

_
,

L i , x
,
-

_
,

#+prim%nd coordonatele carteziene n func*ie de r, , ,vezi punctul A-, se o"*ine!


L i
x
+

1
]
1
sin
cos
t%, L i
,
+

1
]
1
0 cos
sin
t%,
L i
-


,A5.9-
=e calculeaz ptratul momentului cinetic! L L L L
x , -
' ' ' '
+ +
=e $sete c!
L
t%
' '
'
' '
'
'
C C
+ +

1
]
1
1

sin
,A5.5-
(. :ompar%nd laplaceianul o"*inut la punctul 9 cu ptratul momentului cinetic, se
o"serv c se poate scrie!

r
r
r r
L
r
+

'
'
'
' '
'

,A5.(-
5. #cua*ia cu valori propri a hamiltonianului devine!
+

1
]
1
1

' '
'
' '
'
D
'
'
'


K &
r
r r
L
r
e
r

'.4
adic!
( )


'
'
'
' ' '
D
'
' '
D
r
r r
L
r
&
e
r
r + + +

_
,

1
]
1
1
K

, , ,A5.5-
1.12A..2 S#pa+a+#a #%ua)i#i %u "alo+i p+op+i a &a'ilto(ia(ului ato'ului 9#
&i9+o,#( ;pA+)il# +a9ialA Ci u(,&iula+A=
2n ecua*ia ,A5.5- se separ varia"ilele radiale i un$hiulare, pun%nd!
( ) ( ) ( ) r 9 r , , , I ,A5.6-
C! 8e art c ecuaia cu valori propri se separ n dou ecuaii care se scriu:
( )
( )
r
9 r
r
r r
&
e
r
r
' '
' '
D
'
'
' '
9 K

+ + +

_
,

1
]
1
1

1
( )
( )
C
'
' '
I
L I


,
,
8e %sete semnificaia constantei !
'! 8e pune: ( ) ( ) ( ) I * , ?
'!C! 8e arat c aceast ecuaie se descompune n dou# fiecare fiind funcie de o sin%ur
varia(il:
( )
( )
sin
sin
' '
'
' ' '
C* t%
m * +

1
]
1
1
+
( )

C
'
'
'
?
?
m


unde m este o constant! $e reamintim c (para%raful anterior):
L
t%
' '
'
' '
'
'
C C
+ +

1
]
1
1

sin
'!'! 8e determin soluia %eneral ?() tiind c pro(a(ilitatea de pre-en a electronului
este nesc+im(at dac varia- cu ' (r i fiind constante# electronul revine n acelai
loc)! De aici re-ult c m poate lua numai valori ntre%i po-itive sau ne%ative!
.! Pentru calcularea soluiei *() se face sc+im(area de varia(il: u K cos !
.!C! 8e deduce ecuaia pentru care *(u) este soluie!
.!'! Aceast ecuaie nu are soluii dec)t dac:
( )
'
C + l l , cu + l m l
unde l este un ntre%! 8e scrie ecuaia cu valori propri a lui L
'
!
'.=
1! Plec)nd de la ecuaia cu valori propri a +amiltonianului# se determin ecuaia radial a
atomului de +idro%en!
A. 2nlocuind ,r,,- cu e+presia sa din ecua*ia cu valori propri, se o"*ine!
( )
( )
( )
( )
r
9 r
r
r r
&
e
r
r
I
' '
' '
D
'
'
' '
9 K
C
L I K
'
'


+ + +

_
,

1
]
1
1
,
,
/ermenul radial este e$al cu termenul un$hiular i fiecare ecua*ie este e$al cu aceeai
constant. repre-int modulul momentului cinetic. :ele dou ecua*ii se scriu!
( )


'
' '
D
' '
'
' ' 9
r
r
9
r
&
e
r
r
r + +

_
,

1
]
1
1
J 9 KD

,A5.'-
( ) ( ) L I K I
' '
, ,
'
,A5.)-
9.A. =e e+prim operatorul moment cinetic!
( ) ( ) ( ) ( )'
' '
'
'
'
C C
+ +

1
]
1

t%
* ? * ?
sin
Diviz%nd rela*ia de mai sus cu /,- <,- i multiplic%nd-o cu sin
9
, se o"*ine!
( )
( )
( )
sin
sin
' '
'
' '
'
'
'
C C

* t% ?
?
m * +

1
]
1
+
#cua*iile n i sunt e$ale cu o constant1 ele se pot pune su" forma!
( ) ( ) * *


'
'
'
'
'
C
D +

1
]
1
+

1
]
1

t%
m
sin
,A5.;-
( )'
'
'
D
?
m ? + ,A5.A0-
9.9. =olu*ia $eneral <,- se scrie!
( ) ? A 6
im im


+

C C
e e , dac m 0
( ) ? A 6 +
' '

, dac m L 0
Pro"a"ilitatea P,r,,- de prezen* e electronului este dat de!
'.>
( ) ( ) ( ) P r r r , , , , , ,
]

:%nd se fi+eaz r i , pro"a"ilitatea rm%ne neschim"at la o rota*ie de 9 a un$hiului !
( ) ( ) P r P r , , , , + '
Prin defini*ie avem! ( ) ( ) ( ) r 9 r , , , I
. <unc*iile ?,r- i /,- rm%n constante n aceste
condi*ii ,r i constante-. Pro"a"ilitatea rm%ne neschim"at dac electronul revine n acelai
loc. =e scrie!
( ) ( ) ? ? + ' , cu r, L constante ,A5.AA-
Dac m 0, se deduce c!
[ ] [ ]
A e 6 e
im im im im
C
'
C
'
C C D e e

+

. Aceast e$alitate nu
este verificat dac m este un ntre$.
Plec%nd de la solu*ia o"*inut pentru m L 0, se $sete! ( ) A 6 A 6
' ' ' '
' + + +
, ceea ce
nu este posi"il dec%t dac B
9
L 0. =e re$rupeaz aceste rezultate pun%nd!
( ) ? A e
im


,A5.A9-
unde m este un ntre$ pozitiv, ne$ativ sau nul.
5.A. #cua*ia a crei solu*ie este /,- se scrie!
( ) *


'
'
'
'
'
C
D
*
t%
* m
+ +

1
]
1

sin
<c%nd schim"area de varia"il, se o"*ine!
( )
d*
d
u
d*
du
C
'
C '
( )
d *
d
u
d *
du
u
d*
du
'
'
'
'
'
C


=-au trecut derivate drepte deoarece / nu este func*ie dec%t de o varia"il. #cua*ia precedent
devine!
( )
( ) C '
C
D
'
'
'
'
'
'
+

1
]
1
u
d *
du
u
d*
du
m
u
u *
5.9. =e reia ecua*ia un$hiular rezultat din separarea varia"ilelor ,vezi punctul A-!
( ) ( ) L I K I
' '
, ,
'
, cu
( )
'
C + l l , de unde!
( ) ( ) ( ) L I K I
' '
, , l l + C ,A5.A5-
(. #cua*ia cu valori propri se scrie!
'.A
( )


'
'
'
' ' '
D
'
' '
D
r
r r
L
r
&
e
r
r + + +

_
,

1
]
1
1
K

, , ,A5.A(-
=e remarc faptul c aceast ecua*ie nu depinde dec%t de distan*a electron-proton r i de
momentul cinetic. #cua*ia cu valori propri a lui L
9
se mai poate pune su" forma ,A5.A5-.
Dezvolt%nd ecua*ia hamiltonianului, se o"*ine!
( )

'
' ' '
'
' C '
D


r
r r
l l
r
&
e
r
o
+
+
+ +

_
,

K
:um derivatele nu con*in dec%t pe r, se poate simplifica, de unde!
( )
( ) ( )

'
' ' '
D
'
' C '
D
9
r
r
9
r
l l
r
9 r &
e
r
r +
+
+ +

_
,

9 K
ceea ce se mai poate scrie, *in%nd cont de faptul c ecua*ia nu depinde dec%t de r!
( )
( )
d 9
dr
r
d9
dr
&
e
r
l l
r
r
'
' '
D
'
'
' ' C
D + + +

_
,

1
]
1
1

9 K
,A5.A5-
1.15A... R#$ol"a+#a #%ua)i#i +a9ial# a ato'ului 9# &i9+o,#(
#cua*ia radial a atomului de hidro$en este ,A5.A5-. Pentru a simplifica aceast ecua*ie
punem! ?,r- L u,r- M r.
C! 8e determin ecuaia a crei soluie este u(r)!
'!8e exprim aceast ecuaie n funcie de varia(ile adimensionale: K rSa #
'
K 0& S&
G
#
unde a K
'
Se
D
'
i &
G
K e
D
1
S'
'
!
.! 8e caut soluiile din vecintatea lui K D! 8e scrie ecuaia pentru care u
D
() este soluie!
8e arat c u
D
() K A

este soluia acestei ecuaii! 8e determin valorile posi(ile ale lui


din restricii fi-ice pentru soluii!
1! 8e caut soluii din vecintatea lui K ! 8e scrie ecuaia pentru care u

() este soluie!
8e determin u

() n funcie de restriciile fi-ice!
4! Dup calcularea soluiei %enerale a ecuaiei radiale# se pune: u() K u

() ()! 8e
exprim noua form a acestei ecuaii! 8e impune restricia asupra lui ()!
=! 8e scrie () su( forma unei serii de intre%i:
( ) ( )

u
D
D
(
=!C! 8e exprim (

n funcie de (
0C
# adic se %sete relaia de recuren ntre coeficienii
de-voltrii n serie de mai sus!
'.B
=!'! 8criind c toi termenii de ran% e%al sau superior lui K 2 sunt nuli# se arat c ener%ia
este cuantificat! 8e explic necesitatea acestei ipote-ei# respectiv de rete-are a seiei de mai
sus!
=!.! 8e exprim (

n funcie de (
D
# utili-)nd re-ultatul precedent!
>! 8e scrie soluia 9(r) a ecuaiei radiale n funcie de (
D
! 8e notea- numrul cuantic
principal: n K 2 J l! De aici se %sete domeniul de variaie al lui l!
A. =e calculeaz!

d9
du r
d 9
du r r
u
r
+
C C ' '
'
' ' .
du
dr
#
d u
dr

du
dr
'
'
#cua*ia radial devine!

( )
( )
d u
dr
&
<
r
l l
r
r
'
' '
'
'
' C
D + +

_
,

+

1
]
1
1

u K
9. <c%nd schim"area de varia"il se $sete!
( ) d u
d
l l
u u
'
' '
'
C '
D


+
+
u
K
5. Dac tinde la zero, ecua*ia precedent se scrie!

( ) d u
d
l l
'
' '
C
D

+ u
K

.ot%nd cu u
0
,- aceast solu*ie, se o"*ine!
( ) ( )

C C D
'
'
A l l A
=implific%nd, vom avea!
( )
'
C D 0 l l
=olu*iile sunt date de! L ZC t ('lJA-[ M9. =e $sete!

C
K l J C i
'
K 0 l
Deoarece u
0
,- tre"uie s ai" o valoare finit, a doua solu*ie este nedorit ,ea tinde la

infinit
pentru L 0-. =e scrie!
u
D
() K A
lJC
!
(. Dac tinde ctre infinit, ecua*ia radial devine!
'1D
d u
d
u
'
'
'
D

K
=olu*ia $eneral este dat de!
u

() K 6 e

J 7 e
0
=olu*ia e+ponen*ial pozitiv nu convine deoarece acest termen devine infinit cu . Pro"a"ilitatea
fiind ntotdeauna finit, se o"*ine!

u

,- L : e
-
.
5. 2n ecua*ia radial se nlocuiete u,- cu e+presia! u,- L ,- e
-
, cu precizarea c
constanta : este con*inut n e+presia lui ,-. #+presia radial se scrie!
( )
( )
d
d
d
d
l l
'
' '
'
' C
D

1
]
1
J

K
, cu condi*ia ca ,0- L 0,
deoarece pro"a"ilitatea tre"uie s ai" o valoare finit n oricare punct al spa*iului.
6.A. :unosc%nd u
0
,-, se pune
( )

A
lJC
(
D
de unde!
( ) ( ) ( )
d
d
A
d
d
A
l


Jl JC ( # Jl JC Jl (
C
D
'
'
C
D
2nlocuind n ecua*ia radial i re$rup%nd termenii, se $sete!
( ) ( ) ( )
[ ]
( )
[ ]

Jl JC Jl ( Jl JC ( +
+


l l
l
C ' ' D
C
D
C
D
Pentru ca eceast ecua*ie s fie verificat pentru toate valorile nenule ale lui tre"uie ca to*i
coeficien*ii lui la aceei putere s fie nuli. =e scrie termenul $eneral al acestor coeficien*i
,puterea Ul-A a lui -.
( ) ( ) ( )
[ ]
( )
[ ]


Jl JC Jl ( Jl ( +

l l C ' C
C
de unde o"*inem rela*ia de recuren* a coeficien*ilor!
( )
[ ]
( )
(
Jl
(+ +

' C
' C
C
l

6.9. /o*i termenii acestei serii ntre$i fiind diferi*i de zero, solu*ia ,- nu este finit n
vecintatea lui infinit. /re"uie deci s tiem seria la un anumit ran$, ceea ce asi$ur ca
'1C
pro"a"ilitatea s fie normat. =e consider atunci c to*i termenii e$ali cu ran$ul L K sau
superiori acestui ran$ sunt nuli!
( )
[ ]
( )
' C
' C
D
C
Jl
(
2
2 2 l
2

+ +

Aceast condi*ie impune ca! "


K
L "
KUA
L "
KU9
L ... L 0, i pentru ca ea s fie verificat tre"uie ca!
(2Jl) 0 C K D ,A5.A6-
:eea ce nsemn c ener$ia este cuantificat, *in%nd cont de defini*ia lui !
& K 0&
G
S(2Jl)
'
unde K i sunt numere ntre$i.
6.5. =e utilizeaz condi*ia! L AM,KUl- pe care o nlocuim n e+presia lui "

!
( )
( ) ( )
(


(
+ + +

'
' C
C
2
2 l l
,A5.A'-
:alcul%nd succesiv termenii "
-A
, "
-9
, ..., "
0
, se $sete!
( )
( ) ( )
( ) ( )
(
'l JC

(

_
,


+ +
'
C
C ' C
D
2 l
2
2 l
f f
f f f
,A5.A)-
'. =olu*ia ecua*iei radiale se scrie! ?(r) K u(r) Sr, cu u,- L ,- e
-
i ( )

A
lJC
(
D
,
iar L AM,KUl- L AMn. De aici rezult c!
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
9 r
e
r 2 l
2
2 l
r na
l
2

_
,

_
,


+ +

_
,

r
a

'l JC


r
a
(
D
Q
C
D
C
'
C
C ' C


f f
f f f
,A5.A;-
unde (
D
Q
D
A ( . =uma este limitat la (20C) deoarece coeficien*ii de ran$ superior sau e$al cu 2
sunt nuli. .ivelele de ener$ie corespunztoare devin!
& K 0&
G
S n
'
,A5.90-
unde n K 2 J l1 n este un ntre$ ,K i l sunt ntre$i-care satisface condi*ia! n A. >aloarea n L 0
este e+clus deoarece corespunde unei ener$ii a"solute infinitef 8odulul momentului cinetic l
este un ntr$ care poate fi nul1 se deduce de aici c! 2 C.
2n $eneral, acestea sunt numerele cuantice n i l care se utilizeaz. Plec%nd de la
rezultatele precedente se noteaz c!
D l n0C ,A5.9A-
?ezult c, dac 2 K n# l este nul. Dac K L A ,cea mai mic valoare posi"il-, l L n-A.
'1'
1.17A..0 Solu)iil# +a9ial# al# ato'ului 9# &i9+o,#( Ci %ua(ti-i%a+#a #(#+,i#i
=olu*iile radiale ale atomului de hidro$en sunt ,A5.A;-! 8e nlocuiete : n 2 l + !
C! 8e exprim ( ) 9 r
nl
n funcie de n i de l!
'! `tiind c este vala(il condiia D C l n # se determin expresiile soluiilor radiale
9
l C
#
9
l '
#
9
l .
pentru diferite valori posi(ile ale lui l!
.! $ormarea prii radiale se scrie: ( ) ( ) r 9 r 9 r dr
nl nl
'
D
C


]
! 8e calcule- constanta de
normare n fiecare din ca-urile precedente! 8e cunoate relaia:
r e dr
n
c
n cr
n

f
C
D
1! &ner%ia corespun-toare soluiilor se scrie: &
n
e
n

C
'
'
D
1
'

i se sta(ilete %radul de
de%enerare al acestor nivele!
A. =e o"*ine!
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
9 r (
e
r
r
a n
n l l
n l l
r
a
nl
r na
l n l

_
,

_
,

+
+ +

_
,


D
C
D
C
C
' C ' C
C ' C
M
f f
f f f


9. Pentru primul nivel!
nKCN lKD
9
(
a
e
r a
CD
D

M
Pentru al doilea nivel!
nK'N lKD
9
(
a
r
a
e
r a
'D
D '
C
'

_
,

M
nK'N lKC
9
(
a
re
r a
'C
D
'
'

M
Pentru al treilea nivel!
nK.N lKD
9
(
a
r r
e
r a
.D
D
'
.
C
'
.a
C
=
'
.a
+

_
,

1
]
1
1
M
nK.N lKC
9
(
a
r
r
a
e
r a
.C
D
'
.
C
=

_
,

M
'1.
nK.N lK'
9
(
a
r e
r a
.'
D
.
' .

M
5. =e normeaz partea radial n fiecare caz.
Pentru primul nivel!
nKCN lKD
(
a
D
C '
'

M
9
e
a
r a
CD
. '
'
M
M
Pentru al doilea nivel!
nK'N lKD
( )
(
a
D
C '
C
'

M

( )
9
a
r
a
e
r a
'D
.
C '
'
C
'
C
'

_
,


M
M
nK'N lKC
( )
(
a
D
C '
C
' =

M

( )
9
a
r
a
e
r a
'C
.
C '
'
C
' =


M
M
Pentru al treilea nivel!
nK.N lKD
( )
(
D
C '
'
. .a

M

( )
9
r r
e
r a
.D
.
C '
'
.
'
. .a
C
'
.a
C
=
'
.a
+

_
,

1
]
1
1

M
M
nK.N lKC
(
D
C '
1
'>
'
.a

_
,

M
9
r
a
r
a
e
r a
.C
.
C '
.
1
'>
'
.a
C
=

_
,

_
,


M
M
nK.N lK'
(
a
D
C '
'
AC
'
C4

_
,

M
9
a
r
a
e
r a
.'
.
C ' '
.
'
AC
'
C4

_
,

_
,


M
M
=e nlocuiete! r a M , rezult%nd solu*iile!
a 9 e
. '
CD
'
M( )
a 9 e
. '
'D
C '
'
C
'
C
'
M
M
M

_
,( )
a 9 e
. '
'C
C '
'
C
' =
M
M
M( )
a 9 e
. '
.D
C '
'
.
'
. .
C
'
.
C
=
'
.
M
M
M
+

_
,

1
]
1
1


a 9 e
. '
.C
C '
.
1
'>
'
.
C
=
M
M
M

_
,

_
,a 9 e
. '
.'
C '
' .
'
AC
'
C4
M
M
M

_
,


'11
=e traseaz
a 9
nl
. ' M
n func*ie de

,fi$ura A5.9-. =olu*iile ( ) 9 r


.C
i ( ) 9 r
.'
nu sunt
reprezentate deoarece au amplitudinea prea mic.
i,u+a A..2
(. Pentru primul nivel!
& e
C D
1 '
'
, cu o sin$ur solu*ie ( ) 9 r
CD
! acest nivel nu este
de$enerat.
Pentru al doilea nivel! &
e
'
D
1
'
C
1
'

, cu dou solu*ii ( ) 9 r
'D
i ( ) 9 r
'C
! acest nivel este
de$enerat ,pentru a calcula $radul de de$enerare, tre"uie *inut seama de partea un$hiular a
func*iei de und-.
Pentru al treilea nivel! &
e
'
D
1
'
C
B
'

, cu trei solu*ii ( ) 9 r
.D
, ( ) 9 r
.C
i ( ) 9 r
.'
! acest nivel este
de$enerat ,pentru a calcula $radul de de$enerare, tre"uie *inut seama de partea un$hiular a
func*iei de und-.
1.18A..1 Solu)iil# +a9ial# Ci u(,&iula+# al# ato'ului 9# &i9+o,#(
=e cunoate c solu*iile ecua*iei un$hiulare a atomului de hidro$en ,vezi para$raful
A5.9- sunt!
( ) ( )
( ) ( )
( )
( ) I
l l m
l m
P u e
l
m
m
l
m im

,
f
f
M

+
+

1
]
1
C
' C
1
C '
m D
( )
( ) ( )
( )
( ) I
l l m
l m
P u e
l
m
l
m im

,
f
f
M

+
+

1
]
1
' C
1
C '
m< D
cu!

( )
( )
( )
P u
u
l
d
du
u
l
m
m
l
l m
l m
l

+
+
C
'
C
'
'
'
M
f

'14
i!
u cos
C! 8e determin soluiile un%+iulare ale primelor dou nivele! 8e amintesc condiiile:
D C l n 0 l m Jl
'! 8e dau funciile de und# soluii ale ecuaiei cu valori proprii a atomului de +idro%en#
adic:
( ) ( ) ( )
nlm nl l
m
r 9 r I , , ,
.! 8e deduce# c)nd nu se ine seama de spinul electronului# %radul de de%enerare al primelor
dou nivele!
1! Plec)nd de la re-ultatele precedente# se verific condiia de normare a soluiei un%+iulare:
( ) ( )
I I d
l
m
l
m
]
, , sin

D D
'
C


A.Pentru primul nivel!
nKCN lKDN mKD
( ) I
D
D
C
1

,
Al doilea nivel!
nK'N lKDN mKD
( ) I
D
D
C
1

,
nK'N lKCN mK0C
( ) I e
i
C
C
.
A, sin
nK'N lKCN mKD
( ) I
C
D
.
1

, cos
nK'N lKCN mKJC
( ) I e
i
C
C
.
A
+, sin
9. =e o"*ine!
( )

CDD
.
C '
C


a
e
r a
M
M

( )

'DD
.
C '
'
C
A
C
'

_
,


a
r
a
e
r a
M
M
( )

'C C
.
C '
'
C
A


a
r
a
e e
r a i
M
M
sin

( )

'C
.
C '
'
C
1 '

a
r
a
e
r a
M
M
cos
'1=
( )

'C C
.
C '
'
C
A


a
r
a
e e
r a i
M
M
sin
5. Primul nivel nu este de$enerat, deoarece numai o func*ie de und corespunde unei
valori a ener$iei. Al doilea nivel este de patru ori de$enerat, deoarece
'DD
,
'C C
,
'CD
i

'CC
corespund aceleiai valori a ener$iei.
(. Pentru primul nivel, avem!
d I d

D
'
D
D
'
D
C

sin i fie nc!
C
1
C
D
'
Dd d

sin
.ormarea se verific.
Pentru al doilea nivel, tre"uie verificat c d I d

D
'
C
C
'
D
C


sin
d I d

D
'
C
D
'
D
C

sin d I d

D
'
C
C
'
D
C

sin
*in%nd seama c!
.
A
C
D
'
.
Dd d

sin
.
1
C
D
'
'
Dd d

sin cos
9#ao+#%# 'o9ul#l# lui I
C
C
Ci I
C
C
*u(t (o+'at#. Cal%ul<(9 a%#*t# i(t#,+al#B *# a+atA %A
#,alitA)il# 9# 'ai *u* *# "#+i-i%A. P+o>a>ilitat#a 9# a ,A*i u( #l#%t+o( D(t+# Ci R9 #*t#
p+opo+)io(alA %u
( ) ( ) I I d
l
m
l
m
]
, , sin . A%#*t# "alo+i pot -i +#p+#$#(tat# ,+a-i% p#(t+u
-u(%)iil# 9# tip s A%<"BB A%<1B9 . A%<,B Ci ! A%<0B D( -i,u+a A....
G"serva*ieO Solu)iil# #%ua)i#i +a9ial# ;A..7=B a9i%A a+'o(i%#l# *-#+i%#
( ) I
l
m
, *u(t a%#l#aCi p#(t+u o+i"#
pot#()ial %#(t+al #ArBB pot#()ialul pu+ %oulo'>ia( %# %a+a%t#+i$#a$A ato'ul 9# &i9+o,#( -ii(9 u( %a$
pa+ti%ula+ al a%#*tuia. ( *itua)ia ,#(#+alA a %<'pului %#(t+alB D( -u(%)ia 9# u(9AB pa+t#a u(,&iula+A #*t#
a%##aCi i(9i-#+#(t 9# -o+'a pa+ti%ula+A a pot#()ialului. A%#*t# *olu)ii ,#(#+al# *# 'ai (u'#*% Ci o+>italii
%<'pului %#(t+al ;"#$i %apitolul 11=. A%#Ctia "o+ a"#a 9#%i a%##aCi 9i*t+i>u)i# u(,&iula+AB i(9i-#+#(t 9#
-o+'a %o(%+#tA a pot#()ialului +#*p#%ti" Ci 9#%iB a%##aCi 9i*t+i>u)i# u(,&iula+A %u a ato'ilo+ Ci io(ilo+
&i9+o,#(oi$i.
'1>
<i$ura A5.5
1.2?A..2 Solu)iil# *tA+ilo+ . al# ato'ului 9# &i9+o,#(
=e caut solu*iile corespunztoare strilor d ale atomului de hidro$en. =e *ine seama de
micarea nucleului nlocuind masa electronului cu masa redus

.
C! 8e caut soluiile de forma:
( ) ( )
x-
r x- , , f r
( ) ( )
,-
r ,- , , f r
8e arat c aceste dou expresii conduc la o sin%ur ecuaie a crei soluie este ( ) f r
!
'! 8e nlocuiete:
( ) f r Ae
r a

M .
!
8e determin ener%ia corespun-toare n funcie de a i de A! 8e deduc cele dou soluii! 8e
cunoate:
( )
( )
sin cos
f
ff
n n
x x dx
n
n

C '
D
' '
' .


r e dr
n
c
n cr
n

f
C
D

cu:
'1A
n n f ... C ' . ( ) ( ) ' . C . 4 ' . n n ff ...
A. =e calculeaz!

+ +

'
'
'
'
'
'
x , -
cu! ( )
x-
x- f r # ( )
,-
,- f r
! .ot%nd c !
r x , -
' ' ' '
+ +
, se $sete pentru cele dou
solu*ii ale ecua*iei =chrcdin$er sunt solu*ii ale ecua*iei!
( )

'
' '
D
'
= '
D
f
r
r
f
r
&
e
r
f r + + +

_
,

5. 2nlocuind ( ) f r
n ecua*ia precedent, se o"*ine!
C
B
' '
D
' '
D
'
a
ar
&
e
r
+ +

_
,

?e$rup%nd termenii!

C
B
' ' ' C
D
' '
D
'
'
a
&
a
e
r
+

_
,

+ +

_
,
de unde!
a
e


'
D
'

, &
e

C
B
'
D
1
'

:onstanta A este calculat utiliz%nd normarea func*iei de und!]
d
"

C
=e scrie!
( ) d d r r dr

D
'
D
'
'
D
C

sin , ,
.ot%nd c!
x r sin cos
,
, r sin sin
, - r cos
avem pentru solu*ia
x-
!
( ) cos sin cos
'
D
'
. '
D
= '
D
C

d d r f r dr

pentru

,-
!
'1B
( ) sin sin cos
'
D
'
. '
D
= '
D
C

d d r f r dr

=e $sete, n cele dou cazuri!1
C4
C
' = ' .
D

A r e dr
r a

M
Dup inte$rare, avem!
A
a a

_
,

C
AC
' C
.
C '
'

M
=olu*iile se scriu!
( )
x-
r a
r
a
r
a
e , , sin cos cos
M
M

_
,

_
,


C
AC
'
.
C ' '
.
( )
,-
r a
r
a
r
a
e , , sin cos sin
M
M

_
,

_
,


C
AC
'
.
C ' '
.
'4D
A(#Ha 0
STRUCTURA E2ECTRONIC 4I SPECTRE2E
ATOMI2OR META2E2OR A2CA2INE
1.21A0.1 STRUCTURA ELECTRONIC I NI3ELELE ENER4ETICE
Dintre atomii cu mai mul*i electroni, atomii metalelor alcaline au cea mai simpl
structur electronic, astfel nc%t nivelele ener$etice sunt cel mai uor de calculat, iar spectrele
lor cel mai simplu de interpretat. :onfi$ura*ia electronic a acestor elemente const din su"-
pturi nchise plus un electron de valen* ,electron optic- ale crui tranzi*ii determin liniile
spectrale. #lectronul de valen* se afl ntr-un or"ital ns n afara miezului format de ceilal*i
electroni! 6i ,9s
A
-, .a ,5s
A
-, S ,(s
A
-, ?" ,5s
A
- i :s ,6s
A
-. G su"-ptur nchis av%nd
momentul cinetic total nul, momentele cinetice ale atomului alcalin sunt date numai de
momentele cinetice or"itale l# de spin s i total M ale electronului periferic. Din acest punst de
vedere atomii metalelor alcaline se aseamn destul de mult cu atomul de hidro$en. Dac modele
semiclasice Bohr-=ommerfeld ar fi vala"ile, sin$urul electron de valen* ar tre"ui s se mite pe
o or"it e+terioar miezului format din ceilal*i electroni care mpreun cu nucleul ar forma o
sarcin efectiv Ue. Deci din acest punct de vedere spectrele acestor atomi ar tre"ui s fie practic
identice cu ale atomului de hidro$en. /otui, n mecanica cuantic, no*iunea de traiectorie ne mai
av%nd sens, efectul electronilor din miez asupra spectrului va fi indirect foarte important. Astfel,
n apro+ima*ia uni-electronic ,vezi capitolul AA- electronul de valen* se va mica n c%mpul
DefectivD format de ceilal*i ;0A electroni din miez. Acest c%mp DefectivD este de forma
e
r
D
'
la
distan*e foarte mari de nucleu i
+
;e
r
7
D
'
la distan*e foarte mici, unde : este un poten*ial
constant n ori$ine datorat electronilor din pturile nchise. :ontri"u*ia la momentul cinetic total
al miezului format din electronii din pturile nchise este nul. :um numrul cuantic or"ital al
miezului este zero, c%mpul DefectivD corespunztor va fi la orice distan*, ntr-o foarte "un
apro+ima*ie un c%mp central! "K"(r)! Atunci ecua*ia =chrcdin$er un$hiular va vi aceei ca la
atomul de hidro$en, n timp ce ecua*ia =chrcdin$er radial va deveni Zvezi formula ,A5.A5- din
ane+a A5[!
( ) ( )
( )
( )
d 9
dr
r
d9
dr
& " r
l l
r
r
'
' ' '
' '
C
D + +
+

1
]
1

9 K ,A(.A-
unde

e
r
D
'
a fost nlocuit cu poten*ialul central "(r)! Acesta poate fi dezvoltat n prim
apro+ima*ie n serie su" forma
'4C
( )
" r
e
r
u
r
+ +
D
'
'
,A(.9-
.e$li7%nd termenii superiori ai dezvoltrii n serie, formal, ecua*ia ,A(.A- devine identic cu
ecua*ia ,A5.A5- pentru atomul de hidro$en dac scriem!
+ + l l l l u , - , - C C ,A(.5-
unde lQ va fi un numr cuantic or"ital DefectivD, nu neaprat ntre$.
2n continuare putem proceda cu rezolavarea ecua*iei =chrcdin$er radiale ,A(.A- n mod
identic cu cazul atomului de hidro$en ,vezi para$raful A5-. Astfel, pun%nd condi*ia de retezare a
seriei, se nlocuie numrul cuantic principal cu numrul DefectivD!
n n
l
]

,A(.(-
unde

l
l l ,A(.5-
se numete Ddefect cuanticD i care aa cum se vede din ,A(.5- nu depinde de n# dar depinde
puternic de l, el fiind cu at%t mai mare cu c%t l este mai mic. Astfel pentru atomul de sodiu

l

D
A,5'51

l

C
0,))'1
l

'
0,0(1 etc. #+presia, ntr-o prim apro+ima*ie pentru nivele
ener$etice va fi asemntoare cu aceea a atomului de hidro$en!
( )
&
9+c
n
n l ,
]
+
'
,A(.6-
Aa cum am mai precizat, principala diferen* dintre nivele ener$etice unielectronice ale
atomui de hidro$en i cele ale atomilor metalelor alcaline este aceea c la acestea din urm este
ridicat de$enerarea dup numrul cuantic or"ital l. Astfel, pentru orice c%mp central, cum ar fi
n particular acela dat de de e+presia ,A(.9-, e+presiile pentru nivele ener$etice, at%ta timp c%t se
ne$lineaz interac*iile spin-or"it, tre"uie s depind de n i de l. Wicem c n cazul atomului de
hidro$en avem de aface cu o de$enerare accidental dup l, datorat formei particulare a
poten*ialului pur coulom"ian de forma 02Sr!
=e o"serv c cu c%t n i l sunt mai mari, cu at%t diferen*a dintre numrul cuantic
principal i cel efectiv este mai mic. Aceasta se e+plic fizic n felul urmtor. :u c%t electronul
se $sete mai departe de nucleu, cu att poten*ialul ,A(.9- este mai asemntor cu cel pur
coulom"ian. Pro"a"ilitatea cea mai mare de a $si electronul n apropierea nucleului este pentru
electronii s ,lL0-. Pentru aceti electroni pro"a"ilitatea respectiv este nenul n ori$ine, pe c%nd
pentru to*i ceilal*i ea este nul. De asemenea ea scade cu creterea lui n ,vezi ane+a 5-.
1.22A0.2 INTERACIA SPIN@OR:IT I SPECTRELE ATOMILOR
METALELOR ALCALINE
/eoria interac*iei fine e+plic spectrele atomului de 0 ,As
A
- i ale metalelor alcaline.
2n e+presia ener$iei spin-or"it apare produsul


l s
pe care l calculam astfel!
'4'
j l s
j l s l s
l s
j l s
+
+ +


( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
2 2 2
2 2 2
2
2

Ntiliz%nd e+presiile valorilor proprii ale operatorilor reprezenta*i prin ptratul
momentelor cinetice ,lun$imea vectorilor n modelul vectorial-, o"*inem!


l s
j j l l s s

+ + + ( ) ) ) ( ) 1 1 1
2
Atunci, ener$ia cupla7ului spin-or"it se scrie !
E a l n
j j l l s s

+ + +
( , )
( ) ) ) ( ) 1 1 1
2
cu
a l n
m c r
V
r
( , )

2
2 2
2

a(n#l) depinde de numerele cuantice n i l prin intermediul valorii medii a lui r i a lui "(r)!
Pentru valori n i l date , l D - avem dou valori pentru 7 i deci, dou valori pentru & . =
lum ca e+emplu cazul c%nd lLA !
1 ) l j
=


1 3 2 1
3 2 5 2 1 2 1 2 3 2
2
1
2
2
, / , ( , )
( / ) ( / ) ( / ) ( / )
( , )
E a n
a n
2 ) l j
=

1 1 2 1
1 2 3 2 1 2 1 2 3 2
2
1
1
, / , ( , )
( / ) ( / ) ( / ) ( / )
( , )
E a n
a n
i putem continua pentru alte numere cuantice.
Dac &
D
este ener$ia unui nivel, determinat *in%nd seama doar de interac*ia
coulum"ian, interac*ia fin ,spin-or"it- despic acest nivel, rezult%nd dou su"-nivele de
ener$ii !

E E E
E E E
1 0 1
2 0 2
+
+

2n cazul metalelor alcaline, toate nivelele sunt dedu"late de interac*ia fin, cu


e+cep*ia nivelului cu lL0 ,vezi fi$ura A(.A-.
'4.
i,u+a A0.1.
6iniile spectrale ale metalelor alcaline au fost clasificate de Paschen, ?un$e i ?Cd"er$ n
urmtoarele serii!
=eria principal ,np 0 .s-
=eria fin ,ns 0 .p-
=eria difuz ,nd 0 .p-
=eria fundamentala ,nf 0 .d-
8ai corect, seriile spectrale sunt denumite dup nivelele ener$etice care le $enereaz! =
,sharp, adic fin-, P ,principal-, D ,difuz-, < ,fundamental-.
2n fi$ura A(.9 este prezentat schema de nivele ener$etice a sodiului.
De remarcat c principala caracteristic a spectrului sodiului este dedu"larea liniilor
spectrale ,du"le*ii sodiului-. Aceasta se datoreaz re$ulilor de selec*ie l t C i M t D C , , c%t i
faptului c interac*ia spin-or"it este cu at%t mai mic cu c%t l i n sunt mai mari. Astfel, spectrele
metalelor alcaline sunt un alt fapt e+perimental care atest e+isten*a spinului electronului,
precum i c numrul cuantic ce l caracterizeaz este AM9.
'41
i,u+a A0.2. $ivelele ener%etice i seriile spectrale ale sodiului! Pe ordonat este
exprimat ener%ia n e"# iar lun%imile de und ce corespund diverselor tran-iii sunt
exprimate n !
'44
:I:LIO4RAIE
Born, 8. ,-, ?i-ica atomica, 1
:a$nac, #. and Pe"aC-PeCroula, E.:. ,A;'A-, P+,si<ue atomi<ue, Dunod, Paris1
#is"er$, and ?esnicK, , -1
8arica, <. ,A;;5-, ?i-ica atomic ,.ote de curs-, Bi"lioteca <acult*ii de fizic,
Bucureti1
8uhin, , -, ?i-ica nuclear experimental, vol. &, Bucureti 1
Jhite, 0. #. ,A;6(-, Gntroduction to Atomic and $uclear P+,sics, D. >an .ostrand
:o., Princeton1