Sunteți pe pagina 1din 4

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE COMERT

ANALIZA SISTEMULUI LOGISTIC LA INTREPRINDEREA SC MINO LUK CARMEN SRL

Neacu Andreea-Irina erban Georgiana-Gabrie a !a"i e #ianca Mariana Gru$a %&'( Seria A( Anu III

BUCURESTI 2013

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE COMERT

CUPRINS

1. Introducere 2. Identific re cti!it"i#or #o$i%tice

3. C# %ific re i e! #u re %er!icii#or #o$i%tice &. C"i de r ion #i' re %i%te(u#ui #o$i%tic ). Bi*#io$r fie

)* In+roducere
D te de identific re fir(ei S.C Mino Lu+ C r(en S.R.L ,
For,a -uridic. / Societ te cu r"%-undere #i(it t"
BUCURESTI 2013

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE COMERT Sediu "ocia / Str d So#d t N e Ion . T/r$o!ite 0ude / D/(*o!i Cod Po"+a / 1301)0 CUI / RO 111&1&)1 Obiec+ de ac+i1i+a+e / Ac+i1i+a+e $rinci$a a / CAEN F&120 2Seciune F3Con%trucii . Di!i'iune &1203 Lucr ri de con%trucie c#"diri#or re'ideni #e i nere'ideni #e Nu,.r $er"ona / & Nu,.r de uni+.i / Ca$i+a "ocia / Ci2ra de a2aceri / Nr* Regi"+ru Co,eru ui/ 41)51)65200&

3* Iden+i2icarea ac+i1i+.i or ogi"+ice


Noiune 7#o$i%tic"8 fo%t 9nt/#nit ( i 9nt/i 9n do(eniu# (i#it r i %e refere # nece%it te de -ro!i'ion re tru-e#or -e ti(- de r"'*oi . i cu( fiec re unit te din do(eniu# (i#it r u un co(- rti(ent ce -o rt" nu(e#e .. #o$i%tic".. . Cu!/ntu# e%te -re#u t i 9n #te do(enii de cti!it te i re ( i (u#te definiii f -t ce do!edete intere%u# di!er%e#or
BUCURESTI 2013

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE COMERT in%tituii -entru ce%t ti- de cti!it ti. :n dicion ru# e;-#ic ti! # #i(*ii ro(/ne %e $"%e%c ur("to re#e definiii #e noiunii de #o$i%tic" , 3 An% (*#u# o-er i#or c re %i$ur" de%f"ur re unei cti!it"i de (-#o re < 3 An% (*#u# de o-er ii de de-# % re. de or$ ni' re. de -ro!i'ion re c re -er(it funcion re unei r( te < 3 Lo$ic %i(*o#ic" 2( te( tic = < 3 Metode#e i (i>#o ce#e c re %e ocu-" de or$ ni' re funcion rii unui %er!iciu. unei 9ntre-rinderi etc . In ti(-. conce-tu# de #o$i%tic e%te -re#u t i de'!o#t t -e di!er%e -iee 9n funcie de (ediu# econo(ic i de f ceri din fiec re r" % u 'on" $eo$r fic" . in/nd cont de ce%te definiii . !o( 9ncerc % identific ( cti!it"i#e #o$i%tice c re u #oc in c dru# fir(ei SC. Mino Lu+ C r(en SRL . Din -re'ent re fir(ei reie%e c ce %t re o*iect de cti!it te #ucr"ri de con%tructii c#"diri#or re'ideni #e %i nere'ideni #e . Ur("to re#e cti!it ti #o$i%tice %unt , Logistica transporturilor

Logistica aprovizionri

Logistica depozitari

Logistica stocrii

BUCURESTI 2013