Sunteți pe pagina 1din 247

REPUBLICA MOLDOVA MARELE STAT MAJOR

J7 DIRECIE INSTRUIRE NTRUNIT I DOCTRINE

Pentru uz de ser !"!u

MANUALUL DE LUPT A COMPANIEI DE IN#ANTERIE


$PROVI%ORIU&

C'IINU ()*+*(

-1-

Prezentul manual este destinat comandanilor de toate nivelele, personalului didactic din cadrul Institutului Militar al Forelor Armate, precum i catedrelor militare din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat ca material didactic i pentru ndrumare la organizarea edinelor la pregtirea tactic. n Manualul de lupt a companiei de in anterie! sunt e"puse principiile de #az privind pregtirea i ducerea luptei de arme ntrunite de ctre compania in anterie, accentul iind pus pe pregtirea individual i psi$ologic a militarilor i comandanilor, implementrii cunotinelor i deprinderilor erme la organizarea edinelor la pregtirea tactic. Manualul de lupt a companiei de in anterie! se prezint pentru testare n cadrul procesului de instruire n unitile militare ale Armatei %aionale, precum i n procesul de nvmnt n cadrul Institutului Militar al Forelor Armate i catedre militare din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat. &diia aceasta se trimite n unitile i instituiile corespunztoare cu scopul studierii, olosirii n practic, discutrii i naintrii propunerilor n '( )irecia instruire i doctrine a Marelui *tat Ma+or privind modi icarea ulterioar a manualului nominalizat n termen de un an de la apro#are. ,oninutul prevederilor din prezentul manual s ie aplicate n activitatea comandanilor i trupelor n mod creativ. Manualul de lupt a plutonului de in anterie! a ost ntocmit de ctre colonel -italie *./IA% 0 conductorul proiectului, locotenent1colonel Iurie 23%&4, locotenent1colonel &mil ,&3%&4,5II, locotenent1colonel Ale"andru ,6,I6,, locotenent1colonel 7eonid ,A8A,/-, maior Iurie 2A*%A9, cpitan *orin :A,A76, cpitan /leg F/3%&A.

-2-

P,-. CAPITOLUL I Pr!n"!/!! -ener,0e111111111111111.. SECIUNEA + Or-,n!z,re,3 d4t,re, 5! 6!s!un!0e "46/,n!e! de !n7,nter!e 1111111111111111111111111.. PARA8RA#UL +.+ Or-,n!z,re, 5! d4t,re, "46/,n!e! de !n7,nter!e 11111111111111111111111111 PARA8RA#UL +.) M!s!un!0e "46/,n!e! de !n7,nter!e11111. PARA8RA#UL +.9 Stru"tur, ,":!4n,0; , "46/,n!e! de !n7,nter!e111111111111.1111111111111.. . SECIUNEA , ) = , A":!un!0e 6!0!t,re 111111111111.. PARA8RA#UL ).+ #4r6e 5! /r4"edee ,0e ,":!un!04r 6!0!t,re11. PARA8RA#UL ).) Lu/te 5! "!4"n!r!111111111111... SECIUNEA , 9 = , Pre-;t!re, ,":!un!04r de 0u/t; >"46,nd, 5! "4ntr40u0?11111111111111111111111111. PARA8RA#UL 9.+ #un":!un!0e de 0u/t; 1111111111.. PARA8RA#UL 9.) Pre-;t!re, ,":!un!04r de 0u/t;11111. 1.. PARA8RA#UL 9.9 P0,n!7!",re, ,":!un!04r de 0u/t;111111. PARA8RA#UL 9.@ Or-,n!z,re, ,":!un!04r de 0u/t; 111111 PARA8RA#UL 9.A C44/er,re,11111111111111.. PARA8RA#UL 9.< C4ntr40u0 111111111111111. CAPITOLUL II St,:!4n,re, 11111111111111111.. SECIUNEA + 8ener,0!t;:! 111111111111111 SECIUNEA , ) = , Or-,n!z,re, r,!4nu0u! de st,:!4n,re 5! ,"t! !t;:!0e des7;5ur,te Bn ",dru0 ,"estu!,111111111111. PARA8RA#UL ).+ Or-,n!z,re, 5! ,6en,C,re, r,!4nu0u! de st,:!4n,re11111111111111111.1111111 . PARA8RA#UL ).) S!-ur,n:, st,:!4n;r!! 1111111111 PARA8RA#UL ).9 A"t! !t;:! des7;5ur,te Bn ",dru0 r,!4nu0u! de st,:!4n,re 111111.1111111111111. 111111 SECIUNEA , 9 = , St,:!4n,re, Bn "4nd!:!! /,rt!"u0,re11111. CAPITOLUL III De/0,s,re, 11111111111111111. SECIUNEA + 8ener,0!t;:! 111111111111......... SECIUNEA , ) = , De/0,s,re, Bn "B6/u0 t,"t!" 1111111... SECIUNEA , 9 = , M,r5u0 1111111111111111.. SECIUNEA , @ = , Tr,ns/4rtu0 111111111111.......... SECIUNEA , A = , Pre-;t!re, de/0,s;r!! 1111111111.. CAPITOLUL IV Re-ru/,re, 5! Bn04"u!re, 11111.. 111111 SECIUNEA + Pre-;t!re, 5! des7;5ur,re, re-ru/;r!!1111 SECIUNEA ,() , Pre-;t!re, 5! des7;5ur,re Bn04"u!r!!1111 CAPITOLUL V O7ens! ,111111111111111111. SECIUNEA + 8ener,0!t;:! 11111111111111.. PARA8RA#UL +.+ L4"u03 6!s!un!0e 5! n4r6e0e t,"t!"e 1111 PARA8RA#UL +.) M,ne r, 111111111111111.. SECIUNEA , ) = , Pre-;t!re, 5! des7;5ur,re, 0u/te! 47ens! e11..
-3-

2 2 2 +) +< +2 +2 )) )@ )A )< )7 9+ 9@ 9A 97 97 97 97 @* @) A) @@ @@ @< A) A7 A2 <* <* <+ <7 <7 7* 7) 7D

PARA8RA#UL ).+ O7ens! , d!n "4nt,"t ne6!C04"!t "u !n,6!"u01... PARA8RA#UL ).) O7ens! , d!n 6!5",re 111111111... PARA8RA#UL ).9 Ur6;r!re, 11111111111.111 PARA8RA#UL ).@ Lu/t, de BntB0n!re 111111111........ PARA8RA#UL ).A Ie5!re, d!n Bn"er"u!re 111111111... SECIUNEA , 9 ( , A":!un! "u ",r,"ter 47ens! 11111111 PARA8RA#UL 9.+ Cer"et,re, /r!n 0u/t; 111111.111. PARA8RA#UL 9.) R,!du0 1111111111111.11.. PARA8RA#UL 9.9 In"urs!une,11111111111111 PARA8RA#UL 9.@ At,"u0 7,0s ( E7ent,& 5! ,t,"u0 de64nstr,t! >,":!un! de !ndu"ere Bn er4,re , !n,6!"u0u!?111111111111 CAPITOLUL VI A/;r,re, 111111111111111111 SECIUNEA + 8ener,0!t;:! 111111111111.......... PARA8RA#UL +.+ L4"u03 6!s!un!0e 5! n4r6e0e t,"t!"e1.... 1... PARA8RA#UL +.) M,ne r, 1111111111111...... SECIUNEA , ) = , Pre-;t!re, 5! des7;5ur,re, 0u/te! de ,/;r,re111111111111111111111111111 PARA8RA#UL ).+ A/;r,re, /e /4z!:!e > ,/;r,re, Bntr(un se"t4r s,u Bntr(un /un"t de s/r!C!n?11111111111... PARA8RA#UL ).) A/;r,re, 64F!0; 11111111111. PARA8RA#UL ).9 A/;r,re, /e ,0!n!,6ente !nter6ed!,re 11 PARA8RA#UL ).@ Retr,-ere, 1111111111111... PARA8RA#UL ).A A/;r,re, Bn Bn"er"u!re 11111111.. PARA8RA#UL ).< C4ntr,,t,"u0 11111111111.. 1. PARA8RA#UL ).7 A/;r,re, Bn ",dru0 0u/te! de BntB0n!re11.. PARA8RA#UL ).D A6Fus",d, 11111111111.11 PARA8RA#UL ).2 C,/",n, 111111111111111 CAPITOLUL VII A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? Bn 0u/t; ... SECIUNEA + 8ener,0!t;:!1111.11111111111 SECIUNEA , ) =, A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? Bn 0u/t;111111111111111111111111111 1 PARA8RA#UL ).+ A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? Bn 47ens! ;111111111111111111111111111 PARA8RA#UL ).) A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? Bn ,/;r,re 11111111111111111111111111.. PARA8RA#UL ).9 A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? /e t!6/u0 retr,-er!!11111111111111111111111. PARA8RA#UL ).@ A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? Bn z4ne 74rt!7!",te111111111111111111111111 PARA8RA#UL ).A A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? Bn 04",0!t;:! > 6ed!u0 urF,n ?1111111111111111111. PARA8RA#UL ).< A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? /e t!6/u0 74r:;r!! >tre"er!!? unu! "urs de ,/; >",n,0?111111111... PARA8RA#UL ).7 A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r?
-4-

7D D9 DD D2 2+ 2) 2) 2) 2D +** +*) +*) +*< +*D ++* ++) +9@ +9A +9A +9< +9< +97 +9D +@* +@) +@) +@@ +@@ +@A +@7 +@D +@2 +A* +A+

/entru s/r!C!nu0 suFun!t;:!04r dest!n,te ", /,tru0e111111111. PARA8RA#UL ).D A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? Bn "4n70!"te de !ntens!t,te 6!";111111111111111111 CAPITOLUL VIII S/r!C!nu0 de 74"11.. 111111111111.. SECIUNEA + 8ener,0!t;:! 111111111111111.. PARA8RA#UL +.+ P4s!F!0!t;:!0e ,run";t4,re04r 5! ,rt!0er!e!11 PARA8RA#UL +.) E7e"te0e s/r!C!nu0u! de 74" 1111 111. SECIUNEA , ) = , P0,n!7!",re, s/r!C!nu0u! de 74"11111111 PARA8RA#UL ).+ C4n"e/:!, "46,nd,ntu0u! de "46/,n!e11 PARA8RA#UL ).) P0,n!7!",re, s/r!C!nu0u! de 74"111111 PARA8RA#UL ).9 OF!e"t! e0e 1111111111111.. PARA8RA#UL ).@ #4"u0 de F,r,C 111111111111. PARA8RA#UL ).A Tr,-er! "u 6un!:!! s/e"!,0e11111 11 PARA8RA#UL ).< OFser ,t4r!! Bn,!nt,:! 111111111 PARA8RA#UL ).7 Re/et!:!0e 5! eGe"u:!, 111111111. PARA8RA#UL ).D #4"u0 d!n /4z!:!! de tr,-ere ,"4/er!te Bn s/r!C!nu0 ,/r4/!,t 1111111111111111111111.. SECIUNEA , 9 = , S/r!C!nu0 de 74" ,nt!F0!nd,te11111.111. CAPITOLUL IH L4-!st!", "46/,n!e! de !n7,nter!e 11111111. SECIUNEA + 8ener,0!t;:! 1111111111111 11 SECIUNEA , ) = , Atr!Fu:!un! 1111111111111.. 1... SECIUNEA , 9 = , A"t! !t;:! de "46/0et,re "u 6,ter!,0e 1.. 11... SECIUNEA , @ = , Menten,n:, 111111111111111. CAPITOLUL H As!-ur,re, ,":!un!04r 5! /r4te":!, 74r:e04r11... 11. SECIUNEA + Cer"et,re, 111111111111111.. SECIUNEA , )(, S!-ur,n:, 1111111111111111. SECIUNEA , 9(, Pr4te":!, e0e"tr4n!"; 11111111111.. SECIUNEA , @(, C4ntr,",r,re, e7e"te04r ,":!un!04r /s!I404-!"e ,0e !n,6!"u0u! 111111.111111111111111111 SECIUNEA , A(, M,s",re,1111111111111111.. SECIUNEA , <(, Pr4te":!, -en!st!";1111111111111. SECIUNEA , 7(, Pr4te":!, ,nt!,er!,n;111111111111. SECIUNEA , D(, A/;r,re, nu"0e,r;3 F,"ter!404-!"; 5! "I!6!";11. SECIUNEA , 2(, Pr4te":!, B6/4tr! , s!ste6e04r !n"end!,re111.. SECIUNEA , +*(, Pr4te":!, !n74r6,:!!04r11111111111. SECIUNEA , ++(, Pr4te":!, 6ed!",0;111111111111... SECIUNEA , +)(, Pr4te":!, 6ed!u0u!1111111111111 SECIUNEA , +9(, Pr4te":!, 6un"!!1111111111111... SECIUNEA , +@(, A"t! !t,te, de !n74r6,re 5! re0,:!! /uF0!"e111. SECIUNEA , +A(, As!-ur,re, t4/4-e4dez!";111111111... SECIUNEA , +<(, As!-ur,re, I!dr46ete4r404-!";1111111. SECIUNEA , +7(, As!-ur,re, "u resurse u6,ne11111111. SECIUNEA , +D(, E !t,re, 7r,"tur!04r111111111111.
-5-

+A) +A9 +A9 +A@ +AA +AA +AA +A< +AD +A2 +A2 +<* +<* +<+ +<) +<@ +<@ +<< +<7 +7+ +79 +79 +D* +D9 +D@ +DA +D< +D2 +2* +2) +29 +2@ +2A +2< +27 +27 +27 +2D +2D

SECIUNEA , +2(, As!sten:, Cur!d!";1111111111111. SECIUNEA , )*(, As!sten:, re0!-!4,s;111111111111.. CAPITOLUL HI R,/4,rte3 4rd!ne3 /0,nur! 5! s"Ie6e1111111... SECIUNEA + R,/4rt st,nd,rd MPE >Mun!:!!3 P!erder!3 E"I!/,6ent?1111111111111111111111111 SECIUNEA , )(, #,"t4r!! MT#(T >P0,nu0 Pre0!6!n,r?11111.. SECIUNEA , 9(, Ord!nu0 /re0!6!n,r >de , ert!z,re?111111.. SECIUNEA , @(, P0,nu0 de ,":!une >4rd!nu0 de ,":!une?11111. SECIUNEA , A(, Ord!nu0 7r,-6ent,r3 4rd!nu0 de 0u/t;11111. P,rt!"u0,r!t;:!0e 0u/te! Bn "4nd!:!!0e s/e"!7!"e de teren >AneG, nr.+?11. M4de0e de s"Ie6e>AneG, nr.+? 11111111111111111

+22 +22 )** )** )** )*) )*A )*< )+@ )9@

-6-

MARELE STAT MAJOR AL ARMATEI NAIONALE

2421/ or( C9i"inu/ "oseaua :nce"ti/ ;4

JKLMNOP QRLS
NLTUVNLKWNVP LXYUU

2421/

<(=>?>@AB/

CD@EA?FGHIA

?IGGA/ ;4
* 31 + mai Nr. D ( < )*+*

5efului 12 3irecie instruire ntrunit "i doctrine/ comandanilor comandamentelor cate oriilor de fore "i lo istic/ comandantului ,rector. al 7nstitutului Militar al Jorelor #rmate/ "efilor de catedre militare din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat $umaiKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Cu privire la punerea n aplicare a Manualului de lupt a companiei de infanterie n scopul stabilirii cerinelor privind or ani!area "i desf"urarea procesului de instruire iniial n unitile militare ale #rmatei $aionale "i la catedrele militare din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat C % &' 1( )e aprob "i se pune n aplicare *Manualul de lupt a companiei de infanterie+ provi!oriu ,se ane-ea!.( 2( Comandanii comandamentelor cate oriilor de fore "i lo istic/ "efii de catedre militare din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat' - s or ani!e!e procesul de instruire iniial n corespundere cu prevederile *Manualului de lupt a companiei de infanterie+0 - s remit n adresa 12 3ireciei instruire ntrunit "i doctrine ctre 1 iulie 2411 propuneri privind modificarea manualului nominali!at/ lund n consideraie c acesta este provi!oriu "i necesit testare ,evaluare. n procesul de instruire( 3( 3irectiva se aduce la cuno"tin persoanelor n parte ce-i vi!ea!( 5eful Marelui )tat Ma6or al #rmatei $aionale/ comandant al #rmatei $aionale colonel 7urie 38M7$7C
-2-

-;-

CAPITOLUL I Pr!n"!/!! -ener,0e SECIUNEA + Or-,n!z,re,3 d4t,re, 5! 6!s!un!0e "46/,n!e! de !n7,nter!e PARA8RA#UL +.+ Or-,n!z,re, 5! d4t,re, "46/,n!e! de !n7,nter!e + C46/,n!, de !n7,nter!e este structura or ani!atoric de lupt de ba! a batalionului de infanterie destinat s asi ure desf"urarea aciunilor militare n sistem inte rat( 8r ani!area "i dotarea companiei de infanterie varia! n funcie de tipul te9nicii de lupt din n!estrare( 3iferenele de or ani!are nu influenea! semnificativ caracterul misiunilor pe care le poate primi compania "i nici modul de ducere a aciunilor de lupt de ctre aceasta(

-L-

) Compania de infanterie este astfel or ani!at nct s poat lupta n orice condiii de teren "i s obin victoria( Compania de infanterie/ n totalitatea sa/ trebuie s fie a resiv/ apt din punct de vedere fi!ic/ disciplinat "i bine instruit( Mobilitatea inerent subunitilor din compunerea companiei de infanterie impune necesitatea pre tirii permanente a acestora pentru a fi n msur s intre rapid n aciune ( Monele poteniale de pericol "i ameninrile probabile ale inamicului crora trebuie s le fac fa compania de infanterie necesit din partea acesteia meninerea unei puteri de lupt care s-i permit s acione!e la timp "i cu rapiditate( 9 Compania de infanterie este or ani!at "i ec9ipat astfel nct s poat nimici personalul ,ec9ipamentul. inamicului( Nupta modern necesit subuniti ata de aciune alctuite din soldai pricepui "i comandani in enio"i0 astfel de subuniti sunt re!ultatul unui pro ram de pre tire e-i ent/ dur "i complet/ condus de comandani care nele folosirea eficient a forelor din subordine( @ M!0!t,r!! !n7,nter!5t! trebuie s fie speciali"ti n arta tra erii/ n cea a folosirii terenului precum "i n lupta nemi6locit0 ei trebuie s fie speciali"ti n folosirea armamentului individual/ dar "i n a celorlalte arme din n!estrarea companiei( n lupta nemi6locit cu inamicul/ infanteri"tii trebuie s fie pricepui n folosirea tuturor armelor ,pu"ti/ mitraliere/ arunctoare/ renade/ mine. "i n lupta corp la corp0 ei trebuie s fie ncre!tori n capacitatea lor de a lupta cu aceste arme/ s cunoasc foarte bine problemele necesare de topo rafie/ mascare "i te9nicile de descoperire "i urmrire( Militarii infanteri"ti trebuie s cunoasc modul de folosire a armamentului inamicului ce poate fi ntlnit pe timpul ducerii luptei/ cum s se deplase!e fr a fi descoperii n vecintatea inamicului pentru a cule e informaii/ cum s se infiltre!e "i cum s-l ia prin surprindere n orice aciune( A C46,nd,n:!! suFun!t;:!04r de !n7,nter!e trebuie s fie cei mai capabili militari din subunitate0 modul lor de conducere este determinant pentru succesul sau e"ecul n lupt0 ei trebuie s fie speciali"ti din punct de vedere tactic "i te9nic/ e-peri n topo rafie "i n cunoa"terea terenului0 pentru un infanterist terenul este att protector/ ct "i aliat0 cnd este e-ploatat corespun!tor el va cre"te potenialul de lupt al subunitii "i va spri6ini reali!area surpri!ei( Comandantul de infanterie trebuie s fie 9otrt/ foarte priceput n folosirea tuturor armelor/ inovator "i fle-ibil n conducerea subunitii sale0 el trebuie s nelea rapid situaia "i s ia iniiativa ba!ndu-se pe intenia "i concepia comandantului0 mai presus de orice el trebuie s aib caliti de conducere "i competena necesar asi urrii supravieuirii "i arantrii succesului subunitii sale n lupta nemi6locit(

- 14 -

< Putere, de 0u/t; , "46/,n!e! de !n7,nter!e este determinat de' priceperea/ cura6ul "i disciplina fiecrui militar0 potenialul individual al acestor militari este amplificat prin munca n ec9ip "i coe!iunea rupelor "i plutoanelor0 aceast coe!iune este esenial supravieuirii "i succesului subunitilor de infanterie n lupta nemi6locit0 ea asi ur voina "i 9otrrea infanteri"tilor de a persevera/ de a accepta reutile "i de a refu!a s accepte nfrn erea( Na nivelul rupei "i plutonului coe!iunea "i munca n ec9ip aduc companiei cele mai mari beneficii privind eficiena acesteia n lupt0 relaiile pe ori!ontal "i pe vertical din interiorul companiei sunt eseniale0 le tura pe vertical se manifest inte ral atunci cnd militarii au ncredere deplin n comandanii lor0 comandanii c"ti ncrederea subordonailor prin trirea acelora"i reuti "i prin etalarea calitilor de conductor0 comandanii trebuie s manifeste aceea"i ncredere pentru toi subordonaii lor( 7 Pr4-r,6u0 de /re-;t!re /entru 0u/t; ,0 "46/,n!e! de !n7,nter!e trebuie s forme!e trsturile individuale "i colective/ "i s se concentre!e pe de!voltarea conceptului de subuniti puternice/ ata de lupt permanent( Ore tirea pentru lupt trebuie s conin probe dificile/ e-i ente care s instruiasc soldaii/ comandanii "i subunitile pentru lupta nemi6locit "i s se desf"oare n conformitate cu procedurile standard/ manualul de pre tire metodic "i pro ramul de pre tire pentru lupt0 aceasta trebuie s contribuie la perfecionarea pre tirii fi!ice "i a aptitudinilor de bun tr tor( Ore tirea pentru ducerea aciunilor pe timp de noapte "i n alte condiii de vi!ibilitate redus/ n special e-ecutarea tra erilor cu muniie real trebuie s devin o obi"nuin "i trebuie s se desf"oare n condiii ct mai apropiate de cele ale cmpului de lupt modern( 7nstrucia trebuie s fie dur/ realist/ e-i ent din punct de vedere fi!ic "i s pun accent pe pre tirea psi9ic a militarilor pentru lupt0 ea trebuie s reali!e!e rupe "i plutoane cu o puternic coe!iune/ n msur s nvin toate obstacolele/ asi urnd astfel securitatea companiei "i ndeplinirea misiunilor de ctre aceasta( Oro ramul de pre tire pentru lupt trebuie s continue c9iar "i pe timpul ducerii aciunilor de lupt0 pentru a asi ura continuitatea eficienei n lupt a companiei/ aptitudinile "i deprinderile pentru munca n ec9ip "i coe!iunea trebuie s fie meninute "i pe timpul reali!rii completrilor cu personal( D C46/,n!, de !n7,nter!e ",re ,re Bn d4t,re tr,ns/4rt4,re ,67!F!! F0!nd,te >T.A.B.? este or ani!at conform sc9emei din fi ura nr( 1( ,onducerea companiei are urmtoarea structur' comandantul companiei0 lociitor al comandantului de companie0 plutonierul de subunitate/ radiotelefonist0 3 "oferi( Plutoanele de in anterie sunt or ani!ate conform prevederilor PManualului plutonului de infanterie+(

- 11 -

Compania este dotat cu urmtoarele cate orii de te9nic "i armament de ba!' 14 Q(#(R(0 L mitraliere0 L pu"ti mitralier/ 6 pu"ti cu lunet/ 3 arunctoare de bombe cal(;2 mm/ 2 #S-L "i 2 instalaii de rac9ete antitanc diri6ate( 2 C46/,n!, de !n7,nter!e ",re ,re Bn d4t,re 6,5!n! de 0u/t; ,0e !n7,nter!e! >M.L.I.3 M.L.D.? este or ani!at conform sc9emei din fi ura nr( 2( Conducerea companiei/ plutoanele de infanterie sunt or ani!ate similar cu structurile de acela"i nivel din compunerea companiei de infanterie pe Q(#(R( Compania este dotat cu urmtoarele cate orii de te9nic "i armament de ba!' 14 MN7 ,M(N(3.0 L mitraliere0 L pu"ti mitralier0 14 tunuri S&8M calibru 23 mm/ 3 arunctoare de bombe cal(;2 mm(

Ji ura nr( 1 8r ani!area companiei de infanterie care are n dotare Q#R(

- 12 -

Ji ura nr( 2 8r ani!area companiei de infanterie care are n dotare MN7 ,M(N(3.( PARA8RA#UL +.) M!s!un!0e "46/,n!e! de !n7,nter!e. +* M!s!une, de F,z; , "46/,n!e! de !n7,nter!e const n ducerea luptei pentru nimicirea sau capturarea inamicului prin foc "i manevr sau pentru respin erea atacului acestuia prin foc/ lupt apropiat "i contraatac( )imultan cu ndeplinirea misiunii de ba! compania de infanterie trebuie s fie n msur s participe la operaii militare altele dect r!boiul ,8M#&. "i la aciuni asociate luptei armate "i 8M#&( Compania de infanterie acionea!/ de re ul/ n cadrul batalionului de infanterie/ iar uneori independent( ++ M!s!une, de F,z; , /0ut4nu0u! de !n7,nter!e const n ducerea concomitent a luptei mpotriva personalului "i a blindatelor inamicului/ acionnd pe 6os sau pe te9nica militar din dotare0 simultan cu ndeplinirea misiunii de ba! plutonul de infanterie trebuie s fie n msur s participe la operaii militare altele dect r!boiul ,8M#&. "i la aciuni asociate luptei armate "i 8M#&(

- 13 -

+) Orin modul de or ani!are "i n!estrare cu armament "i te9nic de lupt compania de infanterie este n msur s desf"oare aciuni de lupt ofensive "i de aprare n orice condiii de teren "i stare a vremii/ !iua "i noaptea/ ndeplinind o am variat de misiuni care/de re ul/ constau n' a. controlul/ cucerirea/ ocuparea "i meninerea unor aliniamente/ raioane sau obiective din teren0 b. nimicirea/ neutrali!area/ de!or ani!area/ canali!area "i fi-area forelor inamicului0 c. crearea de culoare n bara6ele inamicului0 d. e-ecutarea unor aciuni cu caracter demonstrativ n scopul inducerii n eroare a inamicului0 e. e-ecutarea proteciei "i si uranei forelor proprii0 f. recunoa"terea/ inter!icerea/ ocolirea/ curirea "i i!olarea unor raioane ,obiective. din teren sau fore ale inamicului( ,2. Oentru o perioad limitat de timp/ compania de infanterie poate s desf"oare aciuni cu caracter independent/ s acione!e ca for aeromobil sau n rupri , deta"amente. mpreun cu alte cate orii de fore( +9 n funcie de misiunea primit/ compania de infanterie poate aciona n adncimea dispozitivului inamicului, la contact sau n spate ;n adncimea dispozitivului orelor proprii<. #ciunile de lupt Bn ,dBn"!6e, d!s/4z!t! u0u! !n,6!"u0u! se e-ecut/ de re ul/ pentru descoperirea "i fi-area inamicului/ inter!icndu-i astfel s-"i ndeplineasc obiectivele "i n rdindu-i libertatea de aciune0 aciunile de lupt n adncime au caracter ofensiv "i constituie un mi6loc de reducere a posibilitilor de manevr ale inamicului0 compania de infanterie poate participa la aciuni de lupt n cadrul unei rupri ,deta"ament. de fore/ independent sau n cooperare cu alte cate orii de fore/ folosind diferite procedee ,momente. de lupt cum ar fi raidul/ ambuscada/ capcana/ incursiunea/ e-ecutarea de distru eri "i bara6e pe comunicaii/ ocuparea ,blocarea. "i meninerea temporar a unor obiective sau raioane precum "i suprave 9erea inamicului( #ciunile de lupt 0, "4nt,"t se e-ecut pentru an a6area inamicului utili!nd o am variat de forme "i procedee n scopul nimicirii sau capturrii forelor "i mi6loacelor acestuia/ sau pentru respin erea ,nimicirea. elementelor vitale , a celor care desf"oar lupta propriu-!is. ale ruprii de fore0 n funcie de misiunea primit/ n cadrul dispo!itivului de lupt al batalionului/ compania de infanterie se poate afla la contact n forele de an a6are imediat/ sau forele de an a6are ulterioar sau n re!erva bri !ii( #ciunile de lupt desf"urate Bn s/,te >Bn ,dBn"!6e, d!s/4z!t! u0u! 74r:e04r /r4/r!!? au ca scop asi urarea libertii de aciune prin prote6area forelor/ susinerea aciunilor de lupt "i pstrarea libertii de manevr a forelor nean a6ate0 compania de infanterie e-ecut misiuni n spate/ constnd/ de re ul/ n pa!a "i aprarea unor raioane sau obiective importante/ si urana liniilor de comunicaii/ spri6inul "i

- 14 -

protecia civililor "i instalaiilor civile/ activiti specifice cooperrii civili T militari ,C7M7C.( +@ #tunci cnd/ n concepia e"aloanelor superioare forele/ mi6loacele "i aciunile companiei de infanterie sunt considerate eseniale pentru succesul misiunii acestora/ ele constituie e74rtu0 /r!n"!/,0 al batalionului/ respectiv/ al bri !ii( Oentru mrirea puterii de lupt a companiei de infanterie care constituie efortul principal/ e"alonul superior folose"te urmtoarele procedee' a. reducerea dimensiunilor punctului de spri6in sau !onei de responsabilitate0 b. ntrirea cu fore "i mi6loace suplimentare0 c. spri6inirea aciunilor cu diferite cate orii de armament sau subuniti0 d. stabilirea unor prioriti privind susinerea lo istic0 e. planificarea unor misiuni/ n acest sens/ pentru re!erv( +A C46,nd,ntu0 "46/,n!e! de !n7,nter!e r;s/unde personal de ndeplinirea cu succes a misiunii primite( Oe timpul pre tirii luptei comandantul de companie este obli at s' a. or ani!e!e "i s conduc cu pricepere pre tirea companiei pentru ndeplinirea misiunilor primite0 b. cunoasc permanent starea "i posibilitile companiei/ ale subunitilor primite ca ntrire ,spri6in. sau ale celor cu care cooperea! precum "i pe cele ale inamicului cu care se se"te n contact0 c. menin permanent le tura ,conducerea nemi6locit. cu comandanii de plutoane/ folosind mi6loacele de transmisiuni din n!estrare "i semnalele stabilite0 d. foloseasc eficient forele/ mi6loacele "i resursele primite0 e. planifice activitile/ s oriente!e permanent subordonaii/ s elabore!e cursurile aciunilor/ s selecte!e cursul optim/ s ia deci!ii "i s transmit oportun misiunile plutoanelor "i mi6loacelor de ntrire ,spri6in.0 f. ntocmeasc la timp documentele pentru pre tirea "i desf"urarea aciunilor militare0 . conduc "i s verifice mentenana te9nicii de lupt "i a armamentului companiei0 9. asi ure comandanilor de plutoane timp pentru pre tirea aciunilor militare0 i. or ani!e!e "i s asi ure 9rnirea/ ec9iparea/ odi9na "i dotarea militarilor companiei conform normativelor n vi oare0 6. or ani!e!e asi urarea aciunilor "i protecia forelor , inclusiv a celor primite ca ntrire sau n spri6in.0 U. stabileasc obiectivele care vor fi lovite de arunctoare "i artilerie n f"ia de aciune a companiei( Oe timpul desf"urrii luptei comandantul de companie este obli at s' a. menin permanent le tura ,conducerea nemi6locit. cu comandanii de plutoane/ folosind mi6loacele de transmisiuni din n!estrare "i semnalele stabilite0 b. foloseasc eficient forele/ mi6loacele "i resursele primite0
- 15 -

c. adapte!e permanent planul de aciune la specificul situaiei0 d. "i stabileasc locul n dispo!itiv "i s urmreasc permanent cmpul de lupt0 e. raporte!e comandantului de batalion despre puterea de lupt a companiei0 f. informe!e permanent subordonaii privind situaia de lupt0 . cunoasc "i s transmit semnalele de conducere "i cooperare n lupt0 9. conduc personal lupta companiei0 s solicite focul arunctoarelor sau artileriei asupra obiectivelor care influenea! aciunile companiei0 i. s urmreasc respectarea disciplinei de comunicaii "i a re ulilor pentru conducerea n secret a trupelor ( +< Comandantul companiei "i e-ercit comanda prin personalul subordonat cu atribuii pe linie de comand( Comandantul de companie urmre"te permanent ca pre tirea "i desf"urarea aciunilor companiei s fie orientate n direcia spri6inirii e"alonului superior pentru ndeplinirea de ctre acesta a misiunii primite( +7 n lipsa comandantului de companie atribuiile acestuia se ndeplinesc de ctre 04":!!t4ru0 "46,nd,ntu0u! de "46/,n!e. Oe timpul pre tirii luptei lociitorul comandantului de companie ndepline"te urmtoarele atribuii specifice' a. centrali!ea! rapoartele standard de la subunitile subordonate/ ntocme"te "i naintea! la e"alonul superior rapoartele "i situaiile solicitate0 b. planific "i suprave 9ea! mpreun cu administratorul de subunitate activitile de spri6in lo istic n cadrul companiei0 c. planific "i coordonea! mpreun cu compartimentul )(4 al batalionului spri6inul lo istic al companiei0 d. a6ut comandantul de companie n ntocmirea ordinelor de aciune "i ntocme"te personal para raful 4 ,spri6inul lo istic. din ordinul de aciune0 e. conduce elementul precursor pentru or ani!area cartiruirii personalului "i dispunerea te9nicii ntr-un nou raion sau loc de dispunere0 f. conduce antrenamentele pentru misiune0 . conduce reali!area mac9etei terenului( Oe timpul desf"urrii luptei lociitorul comandantului de companie ndepline"te urmtoarele atribuii' a. conduce elementul de spri6in ,ba!a de foc.0 b. coordonea! aciunile subunitilor din adncime/ atunci cnd comandantul companiei este la aliniamentul de contact0 c. coordonea! activitatea de evacuare a rniilor0 d. coordonea! pa!a pri!onierilor de r!boi0 e. reface puterea de lupt a companiei prin asi urarea continuitii n reali!area spri6inului lo istic(

- 16 -

+D Nociitorul comandantului de companie rspunde de or ani!area cooperrii "i coordonarea aciunilor cu e"alonul superior/ cu subunitile vecine "i cu cele care acionea! n spri6inul companiei( Oe timpul ducerii aciunilor de lupt/ la ordinul comandantului de companie/ lociitorul acestuia conduce nemi6locit aciunile unor elemente din cadrul dispo!itivului de lupt al companiei ,efortul secundar/ re!erva/ forele "i mi6loacele primite n ntrire sau spri6in./ pe toat durata misiunii sau doar n anumite fa!e ale luptei( +2 P0ut4n!eru0 de "46/,n!e ndepline"te urmtoarele atribuii' a. e-ecut "i rspunde de spri6inul lo istic al luptei companiei- muniie/ 9ran/ ec9ipament/ armament "i carburani-lubrifiani0 b. or ani!ea! "i conduce activitatea de evacuare a rniilor0 c. or ani!ea! "i conduce pa!a pri!onierilor de r!boi0 d. solicit/ recepionea!/ depo!itea!/ ntreine "i returnea! materialele de la ,ctre. e"alonul superior( PARA8RA#UL +.9 Stru"tur, ,":!4n,0; , "46/,n!e! de !n7,nter!e )9 n ndeplinirea scopurilor pentru care au fost adoptate/ fiecare din formele aciunilor militare ,de lupt/ asociate sau altele dect r!boiul. "i procedeele de manifestare a acestora au ca elemente principale de structur acional' dispo!itivul de lupt/ sistemul de foc "i amena6area enistic( )@ D!s/4z!t! u0 de 0u/t; cuprinde/ de re ul/ sistemul de comand, gruparea de anga+are, rezerva i sistemul logistic. )A S!ste6u0 de "46,nd; ,0 "46/,n!e! de !n7,nter!e. Comandantul companiei de infanterie conduce nemi6locit aciunea plutoanelor de infanterie/ de asemenea/ conduce aciunea forelor "i mi6loacelor primite n ntrire "i nu sunt reparti!ate plutoanelor0 n limita misiunilor de foc aprobate conduce aciunea mi6loacelor de foc ,subunitilor. primite n spri6in( S!ste6u0 de "46,nd; ,0 /0ut4,ne04r de !n7,nter!e. Comandanii de plutoane conduc n mod nemi6locit rupele din subordine/ mi6loacele de foc/ subunitile primite ca ntrire sau cele luate n subordine0 n limita misiunilor de foc aprobate/ conduc aciunile mi6loacelor de foc ,subunitilor. primite n spri6in( )< 8ru/,re, de ,n-,C,re se constituie din urmtoarele elemente de ba!0 mi6loacele "i subunitile de spri6in ,fi-are.0 mi6loacele "i subunitile de manevr( )7 Rezer , se constituie din' pn la 1-2 rupe de infanterie ,de re ul o parte a acesteia ndepline"te misiuni specifice.(

- 12 -

)D S!ste6u0 04-!st!" este compus din punctul de aprovizionare de lupt "i punctul de adunare rnii. Pun"tu0 de ,/r4 !z!4n,re de 0u/t; este or ani!at "i condus de ctre plutonierul de companie( Pun"tu0 de ,dun,re r;n!:! este constituit din 1-3 sanitari primii de la batalion "i militari instruii n a doua specialitate din cadrul companie0 acesta este condus de ctre unul dintre sanitari( )2 Oentru ndeplinirea misiunilor compania de infanterie adopt de re ul/ urmtoarele dispo!itive' premergtor de lupt= de lupt= de mar= de staionare. D!s/4z!t! u0 /re6er-;t4r de 0u/t; al companiei const n dispunerea pe coloane de plutoane care se deplasea! la intervale "i distane variabile/ astfel nct s asi ure' desf"urarea rapid pentru lupt/ vulnerabilitate redus fa de loviturile aviaiei "i focul artileriei inamicului0 sc9imbarea cu u"urin a direciei de deplasare0 e-ecutarea de manevre n timp scurt0 trecerea rapid a raioanelor contaminate sau cu distru eri( D!s/4z!t! u0 de 0u/t; al companiei repre!int ruparea subunitilor "i mi6loacelor proprii/a celor primite ca ntrire sau n spri6in "i trebuie s corespund concepiei aciunii/ s fie suplu/ variat/ reu de identificat "i s induc n eroare inamicul asupra valorii "i dispunerii forelor "i mi6loacelor0 el este variabil "i se reali!ea! n funcie de misiune/ teren/ forele "i mi6loacele la dispo!iie( D!s/4z!t! u0 de 6,r5 al companiei repre!int dispunerea subunitilor "i mi6loacelor acesteia n coloan de mar"0 el trebuie s asi ure' deplasarea companiei la timp "i cu ntrea a putere de lupt/ potrivit concepiei stabilite0 desf"urarea rapid pentru lupt "i reali!area manevrei ordonate0 pstrarea puterii de lupt0 conducerea ferm "i nentrerupt a subunitilor0 vulnerabilitate redus fa de loviturile aviaiei/ artileriei "i mi6loacelor de foc ale inamicului0 respectarea vite!ei stabilite pentru deplasare( D!s/4z!t! u0 de st,:!4n,re al companiei const n dispunerea dispersat a subunitilor n raionul stabilit "i se compune din elementele de si uran nemi6locit/ si urana de staionare/ subunitatea de serviciu/subunitile "i mi6loacele dispuse n raionul de staionare0 subunitatea de serviciu se destin pentru respin erea unor aciuni e-ecutate prin surprindere de ctre inamic "i poate avea valoarea de pn la un pluton T la compania de infanterie/ n situaia cnd aceasta acionea! independent( 9* S!ste6u0 de 74" ,0 "46/,n!e! de !n7,nter!e cuprinde sistemele de foc ale plutoanelor de infanterie "i ale mi6loacelor de foc din subunitile primite ca ntrire ,spri6in.(

- 1; -

9+ A6en,C,re, -en!st!"; se e-ecut potrivit concepiei aciunii/ n funcie de posibilitile specifice/ forele "i mi6loacele de specialitate la dispo!iie/ aciunile probabile ale inamicului/ caracteristicile eoclimaterice ale !onei/ precum "i de natura "i cantitatea de fore "i mi6loace pentru care se reali!ea!( #mena6area enistic trebuie s asi ure' stabilitatea "i fermitatea dispo!itivului0 protecia personalului/ te9nicii "i a unor obiective mpotriva efectelor loviturilor inamicului0 ntrebuinarea eficace a armamentului "i mi6loacelor proprii0 e-ecutarea manevrei de fore "i mi6loace0 inducerea n eroare a inamicului asupra dispo!itivului "i aciunilor forelor proprii( #mena6area enistic se e-ecut de ctre subuniti pe toat adncimea dispo!itivului "i a misiunii "i cuprinde/ n principal/ lucrri de fortificaie/ bara6e/ distru eri/ lucrri de mascare e-ecutate prioritar pe direciile de aciune/ precum "i pentru aprarea n localitate ,mediul urban . "i a obiectivelor ncredinate( n cadrul amena6rii enistice/ se adaptea! "i se pun n stare de operativitate lucrrile enistice e-ecutate din timp de pace/ precum "i lucrrile de pre tire pentru aprare "i de infrastructur( 9) Pun"tu0 de "46,nd; ( 4Fser ,re ,0 "46/,n!e! >P.C.O.? are o structur "i o dotare variabile0 el este compus/ de re ul/ din comandantul de companie/ lociitorul acestuia/ radiotelefonistul/ comandantul ,comandanii. subunitii ,subunitilor. din re!erv/ comandanii subunitilor primite n ntrire/ a enii de le tur ai comandanilor de plutoane "i are n dotare/ dimensionat n funcie de situaie/ ec9ipamentul necesar reali!rii activitii de comand T control( Nocul O(C(8( este acolo unde comandantul companiei consider c poate e-ecuta cel mai bine activitatea de comand-control0 la stabilirea locului OC8 comandantul ia n considerare "i modul de reali!are a si uranei acestuia( O(C(8( trebuie s asi ure' le tura cu subunitile or anice/ de ntrire , spri6in. "i cu e"alonul superior0 condiiile necesare conducerii permanente a companiei pe timpul pre tirii "i ducerii luptei( 99 8ru/u0 de e0,F4r,re , 4rd!ne04r. )e or ani!ea! de comandantul de companie pentru emiterea "i transmiterea ordinelor( Srupul este format/ de re ul/ din' lociitorul comandantului de companie/ comandantul unui pluton de infanterie "i comandanii subunitilor primite n ntrire ,spri6in.( nainte de nceperea lucrului/ comandantul companiei se asi ur c tot personalul de ba! cunoa"te ordinul de aciune primit de ctre companie( )ub ndrumarea lociitorului comandantului de companie ordinului de aciune se pre te"te succesiv pe pri/ supervi!ate de acesta "i se reali!ea! mi6loacele de e-punere necesare ,sc9ie/ calcuri/ mac9eta terenului.(

- 1L -

SECIUNEA , )(, A":!un!0e 6!0!t,re PARA8RA#UL ).+ #4r6e 5! /r4"edee ,0e ,":!un!04r 6!0!t,re 9@ 3up natura "i scopul lor/ ,":!un!0e 6!0!t,re pe care le e-ecut , la care particip. compania de infanterie se concreti!ea! n' orme ale luptei armate= operaii militare altele dect rz#oiul ;/MA3<= aciuni militare asociate luptei armate i /MA3= orme de asigurare a aciunilor i de protecie a orelor. 9A Lu/t, ,r6,t; repre!int confruntarea militar violent ntre dou fore adverse cu putere de lupt/ care urmresc fiecare n parte ndeplinirea scopurilor propuse( Jormele de lupt armat sunt 47ens! , "i ,/;r,re,( n funcie de situaie "i e"alon/ formele luptei armate se concreti!ea! n procedee specifice ofensivei , aprrii./ n modaliti particulare de e-primare , particulariti ale ofensivei/ particulariti ale aprrii. "i n aciuni cu caracter ofensiv ,defensiv.( Pr4"edee0e s/e"!7!"e 47ens! e! sunt o ensiva din contact nemi+locit cu inamicul, o ensiva din micare, o ensiva com#inat, urmrirea, lupta de ntlnire i ieirea din ncercuire. Pr4"edee0e s/e"!7!"e ,/;r;r!! sunt aprarea pe poziie, aprarea mo#il, aprarea pregtit din timp, aprarea pregtit n gra#, retragerea, aprarea pe aliniamente intermediare i aprarea n ncercuire( M4d,0!t;:!0e /,rt!"u0,re de eG/r!6,re , 47ens! e! >/,rt!"u0,r!t;:! ,0e 47ens! e!? sunt' ofensiva n localiti ,mediul urban.0 ofensiva cu forarea unui curs de ap ,canal.0 ofensiva pe timp de noapte "i n alte condiii de vi!ibilitate redus0 ofensiva pe timp de iarn0 ofensiva n pdure0 ofensiva n teren specific ,muni/de"ert/pdure/litoral etc(.( M4d,0!t;:!0e /,rt!"u0,re de eG/r!6,re , ,/;r;r!! >/,rt!"u0,r!t;:! ,0e ,/;r;r!!? sunt' aprarea n localiti ,mediul urban.0 aprarea n teren muntosmpdurit/ aprarea pe litoral "i n delt0 aprarea pe un curs de ap ,canal.0 aprarea pe timp de noapte "i n alte condiii de vi!ibilitate redus0 aprarea pe timp de iarn0 aprarea n pdure0 aprarea n teren cu culturi nalte( A":!un!0e "u ",r,"ter 47ens! sunt cercetarea prin lupt/ raidul, incursiunea, atacul als 0 > enta! "i atacul demonstrativ ;aciuni de inducere n eroare a inamicului< . A":!un!0e "u ",r,"ter de7ens! sunt aprarea pentru respingerea inamicului care e"ecut un contraatac, aprarea pentru consolidarea aliniamentului inal al misiunii i aprarea n cadrul luptei de ntlnire.

- 24 -

9< O7ens! , este principala form de lupt armat prin care se urmre"te capturarea/ i! onirea sau nimicirea inamicului0 scopul eneral al ofensivei este nfrn erea inamicului "i crearea condiiilor pentru succesul aciunilor ulterioare sau pentru ncetarea ostilitilor "i trecerea la aciuni postconflict( O7ens! , d!n "4nt,"t ne6!C04"!t "u !n,6!"u0 este procedeul prin care se reali!ea! atacul asupra inamicului aflat n aprare/ plecnd la aciune din po!iiile deinute n faa acestuia( O7ens! , d!n 6!5",re este procedeul prin care se reali!ea! atacul asupra inamicului aflat n aprare/ dup un mar" pe o distan variabil( O7ens! , "46F!n,t; este procedeul prin care se reali!ea! atacul asupra inamicului aflat n aprare/ cu o parte din fore din mi"care/ iar cu alta din contact( Ur6;r!re, este procedeul ofensiv prin care se reali!ea! meninerea contactului cu inamicul care "i prse"te po!iiile de lupt "i ncearc s se sustra aciunii forelor atacatoare( Lu/t, de BntB0n!re este procedeul prin care dou rupri de fore adverse/ n mi"care pe acela"i itinerar/ din sensuri opuse/ an a6ea! lupta urmrind reali!area scopurilor propuse prin aciuni ofensive( Ie5!re, d!n Bn"er"u!re este procedeul ofensiv prin care se reali!ea! scoaterea prin lupt a forelor ncercuite de sub loviturile inamicului( Cer"et,re, /r!n 0u/t; este un atac cu obiectiv limitat e-ecutat pentru a-l sili pe inamic s-"i dema"te dispo!itivul/ valoarea sau intenia forei sale/ prin determinarea acestuia s rspund la aciunea ofensiv/ de!vluindu-"i astfel punctele slabe ale sistemului defensiv( R,!du0 este un atac de scurt durat/ cu obiectiv limitat desf"urat ntr-un spaiu redus n teritoriul inamicului/ urmrind nimicirea/ distru erea ori capturarea unuia sau a mai multor elemente cu scopul de a-i de!or ani!a aciunile acestuia( At,"u0 de64nstr,t! se e-ecut n scopul de a distra e atenia inamicului fr a ncerca an a6area sa n lupt( At,"u0 7,0s ( se e-ecut n scopul de a distra e atenia inamicului de la direcia principal de efort0 el trebuie s fie suficient de puternic "i credibil pentru a obine reacia dorit din partea inamicului0 de re ul/ atacul fals e-ecutat de ctre o unitate ,subunitate . face parte din planul de aciune al e"alonului superior( 97 A/;r,re, este forma de lupt armat impus "i adoptat temporar prin care se reali!ea! respin erea/ oprirea sau ntr!ierea aciunilor inamicului n scopul meninerii spaiului terestru ,aerian/ maritim/ fluvial. sau obiectivului ncredinat( A/;r,re, /e /4z!:!e este procedeul adoptat n scopul interzicerii/ pentru o perioad de timp stabilit/ a ptrunderii inamicului ntr-o anumit poriune de teren ,!on/ raion/ obiectiv.0 nimicirea propriu-!is a inamicului constituie un obiectiv secundar0 se or ani!ea! n scopul meninerii ferme a po!iiei de aprare/ producerii de pierderi ct mai mari inamicului/ respin erii ofensivei acestuia "i inter!icerii ptrunderii lui n adncime0 acest procedeu se ba!ea! pe un sistem de po!iii combinat cu obstacole/ amena6area 6udicioas a terenului "i manevra re!ervelor(

- 21 -

A/;r,re, 64F!0; este un procedeu adoptat n scopul nimicirii ;n rngerii< inamicului printr-un atac 9otrtor e-ecutat cu o rupare de fore de lovire ,i!bire./ ntr-un moment favorabil0 n acest scop/ ruparea de lovire trebuie s aib o mobilitate mai mare sau cel puin e al cu a atacatorului/ iar celelalte fore aflate n aprare s reu"easc fi-area inamicului "i direcionarea ptrunderii acestuia n sensul dorit( A/;r,re, /re-;t!t; d!n t!6/ este procedeul defensiv care permite forelor an a6ate n lupt s-"i pun n aplicare n volum complet elementele puterii de lupt( A/;r,re, /re-;t!t; Bn -r,F; este procedeul defensiv care permite forelor an a6ate n lupt s-"i pun n aplicare n volum redus elementele puterii de lupt( Retr,-ere, este procedeul defensiv prin care forele an a6ate n lupt ntr!ie aciunile inamicului "i se sustra loviturilor puternice ale acestuia/ sc9imbndu-"i po!iiile de lupt spre napoi( A/;r,re, /e ,0!n!,6ente !nter6ed!,re se or ani!ea! de ctre marile uniti operative/ atunci cnd inamicul dispune de o superioritate covr"itoare de fore "i mi6loace sau se se"te ntr-o situaie avanta6oas0 scopul aprrii/ n acest ca!/ l constituie c"ti area de timp/ producerea de pierderi inamicului "i sustra erea forelor proprii de sub loviturile acestuia( A/;r,re, Bn Bn"er"u!re este procedeul prin care forele menin o suprafa de teren ,obiectiv./ luptnd cu un inamic care este dispus n 6urul lor "i acionea! din toate direciile( Tre"ere, 0, ,/;r,re /entru res/!n-ere, !n,6!"u0u! ",re eGe"ut; un "4ntr,,t," pe timpul desf"urrii ofensivei are loc atunci cnd forele proprii de pe direcia de contraatac sunt inferioare numeric/ calitativ "i ,sau. po!iional forelor inamicului care contraatac "i nu sunt n msur s le respin din mi"care( Tre"ere, 0, ,/;r,re /entru "4ns40!d,re, ,0!n!,6entu0u! 7!n,0 ,0 6!s!un!! se e-ecut n cadrul e"alonului superior pentru' asi urarea flancurilor "i spatelui forelor0 respin erea contraatacului0 inter!icerea intrrii n lupt a re!ervelor inamicului0 crearea condiiilor favorabile pentru continuarea ofensivei cu alte subuniti "i pentru refacerea resurselor necesare luptei( Tre"ere, 0, ,/;r,re Bn ",dru0 0u/te! de BntB0n!re se e-ecut n situaia cnd inamicul a devansat n desf"urare forele proprii sau este superior n fore "i mi6loace( 9D A6Fus",d, este un procedeu tactic folosit/ att n aprare ct "i n ofensiv/ n scopul ntr!ierii aciunilor inamicului/ producerii de panic "i pierderi/ precum "i pentru nimicirea acestuia( 92 C,/",n, este un procedeu simplu "i eficace de lupt mpotriva inamicului care const dintr-un ansamblu de aciuni practice ba!ate pe folosirea lucrrilor enistice , ropi/ furnale/ loca"uri/ "anuri/ escarpe/ contraescarpe/ abati!e/ avalan"e./ dispo!itivelor speciale ,lauri/ curse/ saci cu pietre/ plase "i spirale din srm/ frn 9ii cu bile din lemn/ fier sau pietre./ bara6elor "i obstacolelor improvi!ate/ minelor curs/ terenului ml"tinos sau cu posibiliti de inundare/ punctelor obli ate de trecere/
- 22 -

pdurilor/ poriunilor cu drumuri "i ci ferate cu poduri/ surselor de ap "i construciilor care ofer posibiliti de adpostire pentru istovirea/ ntr!ierea "i nimicirea inamicului sau reducerea capacitii sale combative( )e folose"te att n ofensiv/ ct "i n aprare( @* O/er,:!!0e 6!0!t,re ,0te0e de"Bt r;zF4!u0 sunt activiti "i misiuni ale cror scopuri se ndeplinesc prin alte mi6loace dect lupta armat 8peraiile militare altele dect r!boiul la care particip compania de infanterie/ n cadrul e"alonului superior/ sunt' asistena umanitar0 asistena naional acordat unei naiuni0 impunerea !onelor de e-cludere0 loviturile "i raidurile0 spri6inul militar acordat autoritilor civile0 evacuarea necombatanilor0 aciunile n spri6inul pcii0 aciunile de descura6are0 aciunile de cutare-salvare-evacuare0 aciunile de aprare "i de meninere a ordinii constituionale( @+ A":!un!0e 6!0!t,re ,s4"!,te 0u/te! ,r6,te 5! 4/er,:!!04r 6!0!t,re ,0te0e de"Bt r;zF4!u0 sunt msuri "i activiti premer toare sau consecutive luptei armate "i operaiilor militare altele dect r!boiul/ prin care compania de infanterie este pre tit sau adus n starea din care s poat desf"ura misiunea urmtoare sau s ncete!e misiunea n curs de derulare( Orincipalele forme de aciuni militare asociate sunt deplasarea/ staionarea/ re ruparea "i nlocuirea( @) #ciunile companiei de infanterie se desf"oar n una din urmtoarele perioade ,stri. distincte' de pace/ cri!/ r!boi "i postconflict( 3e re ul/ aciunile desf"urate pe timp de pace/ n situaii de cri! "i n perioada postconflict fac parte din ama operaiilor militare altele dect r!boiul( @9 n toate formele "i procedeele luptei armate/ n aciunile specifice acestora/ precum "i n alte aciuni militare se e-ecut ,s!-ur,re, ,":!un!04r 5! /r4te":!, 74r:e04r( PARA8RA#UL ).) Lu/te 5! "!4"n!r! @@ A":!un!0e de 0u/t; ale companiei de infanterie repre!int ansamblul msurilor "i activitilor concepute/ planificate "i desf"urate de ctre aceasta pentru ndeplinirea obiectivelor ncredinate/ inclu!nd aciunile propriu-!ise ,deplasarea/ aprovi!ionarea/ atacul/ aprarea "i manevrele necesare. sau e-ecutarea unei misiuni tactice/ de instruire ori administrative( Na nivel tactic aciunile companiei se concreti!ea! n lupte "i ciocniri(

- 23 -

@A Lu/t, este confruntarea armat ,un "ir de confruntri n mediul specific. prin care se urmre"te ndeplinirea unor scopuri de importan tactic( Nupta se duce de ctre subuniti sau rupri de fore cu rol tactic/ care/ folosindu-"i elementele puterii de lupt1 respin / capturea! sau nimicesc ruprile de fore an a6ate "i ndeplinesc misiunile primite prin care se reali!ea! o etap , o parte din aceasta. a operaiei ,btliei.( @< C!4"n!re, repre!int momentul an a6rii directe a inamicului de ctre forele proprii de valoare tactic n confruntarea militar desf"urat n timp scurt/ avnd loc/ de re ul/ ntre elementele de si uran ale forelor adverse "i care se poate transforma sau nu n lupt( @7 Nuptele "i ciocnirile2 se caracteri!ea! prin' dinamism/ sc9imbri bru"te "i rapide ale situaiei0 ntrebuinarea armelor inteli ente0 mare diversitate de forme "i procedee de ducere a aciunilor militare0 caracterul comple-/ decisiv "i de independen al aciunilor0 pre tirea n timp scurt a aciunilor "i folosirea mi6loacelor moderne n pre tirea "i desf"urarea acestora0 ciberneti!are0 folosirea cu pricepere a terenului "i a detaliilor de planimetrie0 pre tirea "i desf"urarea aciunilor n condiiile pericolului "i a folosirii armelor nucleare/ biolo ice "i c9imice ,$(R(C(.( @D Su""esu0 Bn 0u/t; este condiionat de' a. nivelul instruirii pentru lupt al rupelor "i plutoanelor 0 b. concentrarea eforturilor pentru ndeplinirea celor mai importante misiuni0 c. cunoa"terea inamicului "i !drnicirea aciunilor acestuia0 d. distru erea oportun a mi6loacelor $(R(C(0 e. capturarea sau nimicirea ruprii principale de fore a inamicului0 f. manifestarea iniiativei "i a fle-ibilitii n ndeplinirea misiunilor0 . devansarea inamicului n declan"area loviturilor "i e-ecutarea acestora cu rapiditate/ sincroni!at "i pe toat adncimea dispo!itivului su0 9. pre tirea "i ducerea aciunilor nentrerupt/ att !iua ct "i pe timp de noaptea sau n alte condiii de vi!ibilitate redus0 i. e-ecutarea oportun a manevrei0 6. aplicarea continu a msurilor de asi urare a aciunilor "i protecie a personalului companiei0 U. reali!area comen!ii militare1 "i a cooperrii nentrerupte0 l. reali!area lo isticii aciunilor de lupt ale companiei 0 m. meninerea unei discipline militare ferme "i educarea militarilor n spiritul nvin torului(

Component esenial a capacitii combative specific structurilor militare/ e-primat inte rator prin elementele capacitii de distru ere a adversarului ,conducerea/ puterea de foc manevra "i protecia. 2 n continuare vom ntrebuina termenul de lupte, prin care nele em luptele "i ciocnirile( 1 Comanda militar presupune luarea deci!iei/ conducerea "i conrolul/ n continuare n pre!entul manual se va utili!a sinta ma + "4ndu"ere+ - 24 -

SECIUNEA , 9(, Pre-;t!re, ,":!un!04r de 0u/t; >C46,nd, 5! "4ntr40u0? @2 C46,nd, 5! "4ntr40u0 6!s!un!! este metoda de or ani!are a aciunilor militare prin care se mobili!ea! "i se ncura6ea! subordonaii pentru a fi n msur s acione!e n conformitate cu obiectivul misiunii "i planul e"alonului superior( Pr!n"!/!!0e "46enz!! 5! "4ntr40u0u! 6!s!un!! sunt' pre tii-v pentru situaii de nesi uran0 reducei intervenia comandantului0 mrii timpul de planificare a aciunilor acordat subordonailor0 acordai subordonailor libertate ma-im de aciune0 comand naintat( Pre-;t!:!( ; /entru s!tu,:!! de nes!-ur,n:;. Comandantul trebuie s nelea mediul n care se desf"oar lupta0 lupta va fi dinamic "i neliniar0 comunicaiile vor fi deteriorate "i 9aosul luptei va mpiedica deseori comandantul s "tie ce se ntmpl dincolo de simurile sale0 situaia din timpul planificrii misiunii se sc9imb frecvent nainte de e-ecutarea ei( Redu"e:! !nter en:!, "46,nd,ntu0u!( Olanificai "i or ani!ai aciunile astfel nct s fie nevoie de o intervenie minim/ din partea comandantului/ n timpul e-ecutrii lor0 cnd militarii a"teapt ca "eful ,comandantul. lor s ia o deci!ie sau s iniie!e o aciune/ nseamn c nu sunt dornici s acione!e0 cnd este necesar un control precis n scopul sincroni!rii aciunilor/ comandantul trebuie s asi ure subordonailor criterii de a lua deci!ii( M;r!:! t!6/u0 de /0,n!7!",re , ,":!un!04r ,"4rd,t suF4rd4n,:!04r . Comandantul asi ur folosirea eficient a tuturor perioadelor de timp destinate planificrii0 de"i cea mai mare parte a planificrii are loc la nivelul companiei/ rupele "i plutoanele au nevoie de un timp suplimentar pentru a-"i e-ecuta repetiiile "i inspeciile0 procedurile de operare permanente "i ordinele de averti!are sunt instrumente 9otrtoare pentru folosirea corespun!toare a timpului( A"4rd,:! suF4rd4n,:!04r 0!Fert,te 6,G!6; de ,":!une . Comandantul/ e"alonului inferior/ care ia deci!ia trebuie s aib cuno"tinele/ pre tirea "i libertatea necesare lurii deci!iei corecte care spri6in reali!area obiectivului comandantului e"alonului superior0 pe cmpul de lupt n condiii normale/ comandanii de la fiecare nivel evit limitarea inutil a libertii de aciune a subordonailor lor( Comand naintat. Comandantul se dispune acolo de unde poate conduce cel mai bine compania avnd n vedere urmtoarele' conducerea sa este cea mai eficient n momentul n care el poate vedea situaia "i subordonaii si l pot vedea0 nefiind omnipre!ent/ comandantul se concentrea! pe aciunea decisiv care duce la ndeplinirea misiunii0 n mod normal comandantul se dispune ln efortul principal pentru a conduce "i pentru a fi n msur s reformule!e misiunea acestuia(

PARA8RA#UL 9.+ #un":!un!0e de 0u/t;


- 25 -

A* #un":!un!0e de 0u/t; sunt instrumentele principale aflate la dispo!iia comandantului companiei de infanterie n lupt pe care acesta le inte rea! "i coordonea! n scopul sincroni!rii efectelor produse n spaiul de desf"urare a aciunilor "i pentru reali!area "i meninerea puterii de lupt a subunitii0 acestea sunt' cercetarea ;in ormaiile militare<= manevra= spri+inul de oc= = mo#ilitatea i protecia= protecia genistic= protecia antiaerian= logistica= comanda i controlul. Cer"et,re, >!n74r6,:!!0e 6!0!t,re?. Comandantul companiei de infanterie prime"te informaii de la e"aloanele superioare0 suplimentar comandantul de companie or ani!ea! cule erea informaiilor prin mi6loace proprii0 aceasta se reali!ea! printr-o cercetare activ/ continu/ desf"urat de elemente reduse numeric , rup/ ec9ip. care se deplasea! pn n apropierea inamicului0 de asemenea/ compania de infanterie poate primi misiunea de a e-ecuta cercetarea cu subuniti de valoare pluton de infanterie n scopul obinerii de date "i informaii necesare e"aloanelor superioare( M,ne r, se reali!ea! n scopul concentrrii efortului necesar nimicirii inamicului0 pentru e-ecutarea manevrei/ comandantul de companie are la dispo!iie plutoanele de infanterie ,repre!int elementele principale care pot e-ecuta independent manevra. "i subunitile primite ca ntrire ,spri6in.0 comandantul companiei trebuie s cunoasc potenialul plutoanelor or anice/ capacitatea acestora de a se deplasa n orice condiii de teren "i de stare a vremii( S/r!C!nu0 de 74" - compania este spri6init cu focul artileriei din compunerea e"aloanelor superioare dat ca ntrire ,spri6in.0 comandantul de companie trebuie s cunoasc potenialul "i limitrile acestor subuniti "i s inte re!e focurile lor n cadrul fiecrei aciuni0 observatorul naintat de la fiecare pluton locali!ea! obiectivele/ solicit "i e-ecut corectarea focului pentru ndeplinirea misiunii plutonului( M4F!0!t,te, 5! /r4te":!, contribuie la reali!area libertii de manevr "i aprarea forelor proprii fa de efectele sistemelor de armamente "i de adversitilor naturii "i include' a. mobilitatea- trecerea obstacolelor inamicului/ deplasarea n cmpul tactic/ mbuntirea drumurilor e-istente "i construirea de drumuri noi/ asi urarea de poduri "i mi6loace de trecere peste cursurile de ap "i identificarea itinerariilor de ocolire a !onelor contaminate0 b. aciunile de contramobilitate1- nimicirea prin tra eri a forelor "i mi6loacelor inamicului/ folosirea fumi!rii "i amena6area bara6elor e-plo!ive "i nee-plo!ive0 c. aciunile de protecie active- protecia antiaerian/ si urana nemi6locit "i aprarea apropiat a elementelor de dispo!itiv "i a instalaiilor/ mbinate cu tria lucrrilor de amena6are enistic0 aciunile de protecie pasive - inducerea n eroare/ protecia informaiilor/ dispersarea forelor "i mi6loacelor/aprarea nuclear/biolo ic "i c9imic( d) aciunile de protecie pasive - inducerea n eroare/ protecia informaiilor dispersarea forelor "i mi6loacelor/aprarea nuclear/biolo ic "i c9imic(
1

Contramobilitatea repre!int msurile "i aciunile de inter!icere "i limitare a mobilitii de mi"care a inamicului( - 26 -

Pr4te":!, -en!st!";. Msurile "i aciunile de protecie enistic pe care le e-ecut "i de care rspunde compania de infanterie sunt amena6area punctului de spri6in/ construirea obstacolelor/ plantarea cmpurilor de mine antiblindate "i crearea de culoare n obstacolele inamicului0 n acest scop poate primi ca ntrire, spri6in. subuniti de eniu/ a cror activitate trebuie orientat n scopul ndeplinirii misiunilor de lupt( Pr4te":!, ,nt!,er!,n;. Compania de infanterie trebuie s fie foarte bine antrenat n folosirea armamentului din n!estrare mpotriva mi6loacelor aeriene ale inamicului0 la nivelul companiei de infanterie protecia antiaerian se reali!ea!/ n principal/ prin' a. e-ecutarea msurilor enerale ,pasive. de protecie antiaerian ,cercetarea spaiului aerian/ mascarea/n"tiinarea dispersarea "i adpostirea forelor.0 b. e-ecutarea focului cu armamentul din dotare, msuri active. pentru combaterea inamicului aerian ( L4-!st!",. )usinerea lo istic a companiei n lupt este una din cele mai comple-e "i importante probleme pe care trebuie s o re!olve comandantul de companie0 el trebuie s or ani!e!e "i s supervi!e!e activitile de reaprovi!ionare/ tratare "i evacuare a rniilor "i s urmreasc e-ecutarea de calitate/ cu eficien "i sistematic a activitilor de mentenan( C46,nd, 5! "4ntr40u0 T cuprind ntrea a am de activiti "i metode folosite de comandant pentru a or ani!a/ ndruma/ coordona "i controla compania/ inclu!nd personalul "i ec9ipamentul care a6ut comandantul n aceast activitate0 comandantul "i folose"te compania n conformitate cu ordinele primite de la e"aloanele superioare0 el creea! autoritate subordonailor si "i le reparti!ea! responsabiliti clare( C46,nd,ntu0 "46/,n!e! nu limitea! libertatea de aciune a subordonailor si folosind msuri de control inutile0 el folose"te ordine de aciune tipi!ate "i "i instruie"te subordonaii astfel nct ace"tia s acione!e ntr-o concepie unitar0 de asemenea/ "i formulea! clar obiectivul/ astfel nct fiecare militar s cunoasc misiunea subunitii0 acesta trebuie s fie competent n anali!area unei situaii pentru a elabora planul de aciune care are cele mai mari "anse s duc la ndeplinirea misiunii sale cu cele mai mici pierderi de viei "i ec9ipament( PARA8RA#UL 9.) Pre-;t!re, ,":!un!04r de 0u/t; A+- Pre-;t!re, ,":!un!04r de 0u/t; repre!int un ansamblu de activiti pe care comandantul de companie le desf"oar n vederea ndeplinirii misiunii "i cuprinde plani icarea, organizarea, cooperarea i controlul. A"t! !t;:!0e des7;5ur,te de "46,nd,ntu0u! de "46/,n!e pentru pre tirea aciunilor se desf"oar n urmtoarea succesiune' a) iniierea plani icrii ,P,su0 +( Pr!6!re, 6!s!un!!.0 b) ela#orarea principalelor pro#leme ale plani icrii ,P,su0 )( E6!tere, 4rd!nu0u! /re0!6!n,r s,u de , ert!z,re.0 c) analiza situaiei ,P,su0 9 (Pre-;t!re, /0,nu0u! /re0!6!n,r.0
- 22 -

d) pregtirea pentru recunoatere, e"ecutarea recunoaterii i terminarea estimrii ,P,su0 @ (EGe"ut,re, de/0,s;r!! ne"es,re3 P,su0 A ( Re"un4,5tere,3 P,su0 < ( C46/0et,re, /0,nu0u!.0 e) nc$eierea plani icrii0 f) emiterea i transmiterea ;darea< ordinului de aciune ,P,su0 7( E6!tere, 4rd!nu0u! de ,":!une3 P,su0 D( Su/er !z,re,.0 g) controlul. C46,nd,ntu0 de "46/,n!e nu este 4F0!-,t s urme!e pa"ii de la 3 la ; ntr-o ordine strict0 deoarece n lupt nu va avea timpul necesar i poate e-ecuta "i n alt ordine/ n funcie de situaie0 el va actuali!a n permanen planul su de aciune cu noile informaii obinute "i va informa subordonaii cu sc9imbrile survenite( PARA8RA#UL 9.9 P0,n!7!",re, ,":!un!04r de 0u/t; A) P0,n!7!",re, are ca scop elaborarea planului "i a ordinului de aciune( A9 In!:!ere, /0,n!7!";r!! are la ba! ordinul de aciune al e"alonului superior "i cuprinde nsu"irea misiunii primite sau aprofundarea celei deduse( A@ P,su0 + = Pr!6!re, 6!s!un!!. Comandantul poate primi misiunea prin intermediul ordinului preliminar ,de averti!are./ a ordinului de aciune sau a ordinului fra mentar ,8J&#S.0 folose"te formatul ordinului de aciune dar numai n prile care sufer modificri0 nsu"indu-"i misiunea comandantul de companie trebuie s nelea concepia e"alonului superior/ s identifice sarcinile "i misiunile ce revin companiei "i s stabileasc problemele principale ale planificrii( Comandantul companiei de infanterie anali!ea! ordinul folosindu-se de urmtorii factori' misiune/ inamic/ teren/ fore disponibile/ timp ,M7QJ T Q.( n procesul anali!ei/ comandantul companiei de infanterie trebuie s seasc rspunsul adecvat la urmtoarele ntrebri' a) Care mi este 6!s!une,V b) Ce cunosc despre !n,6!"V c) Cum mi afectea! terenu0 "i vremea aciuneaV d) Ce 74r:e am la dispo!iieV e) Ct t!6/ am la dispo!iieV 3e re ul/ comandantul de companie "i planific timpul/ cuprins ntre momentul primirii misiunii "i cel de plecare la ofensiv ,cnd trebuie s fie ata pentru aprare . avnd n vedere urmtoarele aspecte' a. este necesar ca peste o treime din timpul avut la dispo!iie s fie folosit pentru planificarea proprie "i pentru emiterea ordinului de aciune0 b. apro-imativ dou treimi din timpul avut la dispo!iie trebuie destinat subordonailor - pentru planificarea "i pre tirea misiunii de ctre ace"tia0 c. se iau n considerare "i alii factori' timpul de !i-lumin la dispo!iie/ timpul necesar deplasrii/ la "i de la ordine "i pentru repetiii0
- 2; -

d. n sc9emati!area mental a activitilor pre titoare/ comandantul de companie folose"te planificarea invers - plecnd de la finalul aciuni spre nceputul acesteia0 e. comandantul de companie trebuie s aloce timp suficient pentru ndeplinirea fiecrei activiti( AA 8 variant de calcul al timpului/ n ordinea invers/ este urmtoarea' a. 46(44 ata de lupt0 b. 45(34 finali!area reali!rii dispo!itivului de lupt0 c. 44(44 nceperea reali!rii dispo!itivului de lupt0 d. 42(44 nceperea deplasrii0 e. 21(44 inspectarea plutoanelor0 f. 1L(44 repetiii0 . 1;(44 masa de sear0 9. 12(45 raportarea ordinului de aciune ,de la rup la pluton.0 i. 16(34 darea ordinului de aciune ,de la pluton la rup.0 6. 15(44 raportarea ordinului de aciune ,de la pluton la companie.0 U. 13(34 darea ordinului de aciune la companie0 l. 14(45 recunoa"teri0 m. 14(34 actuali!area ordinului de aciune preliminar0 n. 14(44 primirea ordinului de aciune , de la batalion.0 o. 4L(44 primirea ordinului preliminar de la batalion0 elaborarea ordinului preliminar( A< Elabornd principalele probleme ale planificrii, comandantul de companie reformulea! misiunea/ identific limitele aciunii n sensul obli aiilor ,ce trebuie s fac. "i al restriciilor ,ce nu are voie s fac. "i reali!ea! P,su0 ) ( E6!tere, 4rd!nu0u! /re0!6!n,r >de , ert!z,re?( Comandantul asi ur instruciunile iniiale printr-un ordin preliminar ,de averti!are. care conine suficiente informaii necesare pre tirii aciunii ntr-un timp ct mai scurt0 acestea se refer / de re ul/ la ridicarea muniiei/ a raiilor de 9ran "i de ap/ la verificarea mi6loacelor de transmisiuni( Comandantul emite ordinul de averti!are cu toate informaiile pe care le are la dispo!iie la momentul respectiv "i nu a"teapt noi informaii pentru completarea acestuia/ asi urnd actuali!area lui ori de cte ori este necesar( A7 Ord!nu0 /re0!6!n,r >de , ert!z,re? cuprinde situaia, misiunea, instruciuni generale i instruciuni speciale. S!tu,:!, T o scurt descriere a situaiei inamicului/ a forelor proprii "i a subunitilor primite n ntrire ,spri6in.( M!s!une, este cea primit de la comandantul de batalion "i reformulat de ctre comandantul de companie sau cea dedus de ctre acesta( Instru":!un!0e -ener,0e se refer la' a. modificrile n structura companiei0
- 2L -

b. ec9ipamentul "i te9nica necesare0 c. cerinele speciale ,mine antiblindate/ aparatur de vedere pe timp de noapte "i altele.0 d. calculul timpului/ care tre#uie s includ ora nceperii deplasrii/ ora "i locul drii ordinului de aciune/ termenul probabil de e-ecuie/ ora nceperii inspeciilor "i ce se verific/ ora la care se e-ecut repetiiile "i ce se e-ersea!0 e. alte instruciuni necesare( Instruciuni speciale pentru' a. subordonai - lociitor/ comandanii de plutoane , rup.0 b. cei care particip la elaborarea ordinului de aciune( AD Oentru elaborarea cursului optim de aciune "i preci!area deci!iei/ comandantul de companie e-ecut ,n,0!z, s!tu,:!e!0 aceasta cuprinde anali!a inamicului, a terenului i a orelor proprii. An,0!z, !n,6!"u0u! se refer la valoarea/ dispo!itivul "i concepia probabil de aciune/ punctele tari "i slabe ale dispo!itivului acestuia( An,0!z, terenu0u! cuprinde radul de accesibilitate al acestuia pentru Q#R ,MN7./ e-istena acoperirilor/ a obstacolelor "i a cursurilor de ap de pe direcia sa "i caracteristicile acestora/ ,dac este ca!ul.( An,0!z, 74r:e04r /r4/r!! se refer la situaia/ compunerea "i dispo!itivul de lupt/ puterea de lupt a companiei/ starea psi9o-moral/ repartiia forelor "i mi6loacelor/ forma de manevr/ msurile de asi urare a aciunilor "i protecia forelor "i de lo istic( #nali!a inamicului "i a forelor proprii se e-ecut n concordan cu situaia/ misiunile "i aciunile vecinilor "i a terenului( 3ac este posibil pe timpul elaborrii concepiei se e-ecut recunoa"teri n teren( A2 P,su0 9=Pre-;t!re, /0,nu0u! /re0!6!n,r ( Comandantul de companie e-ecut o estimare a situaiei/ pe care o folose"te ca ba! pentru planul su preliminar0 estimarea repre!int procesul lurii deci!iei militare "i cuprinde 5 pa"i' anali!a detaliat a misiunii0 anali!a situaiei "i de!voltarea cursului aciunii0 anali!a fiecrui curs al aciunii0 compararea ntre ele a cursurilor aciunii0 deci!ia( <* Olanul preliminar st la ba!a lurii deci!iei de ctre comandant de companie0 acesta reactuali!ea! continuu estimarea "i reface planul n concordan cu aceasta( Olanul preliminar actuali!at constituie ba!a coordonrii/ a recunoa"terii/ a or ani!rii misiunilor "i a instruciunilor de deplasare( Ca ba! a estimrii sale/ comandantul folose"te factorii M7QJ-Q(

- 34 -

<+ Pre-;t!re, /entru re"un4,5tere a comandantului de companie se e-ecut conform ordinului primit( #cesta se consult cu lociitorul su pe care l las nlocuitor la comand( <) P,su0 @ = EGe"ut,re, de/0,s;r!! ne"es,re ( Compania poate ncepe deplasarea n timp ce comandantul nc planific sau e-ecut recunoa"terea sub conducerea lociitorului comandantului de companie sau a unui comandant de pluton( <9 P,su0 A = Re"un4,5tere,( 3ac timpul permite/ comandantul de companie e-ecut/ personal/ recunoa"terea n scopul confruntrii elementelor re!ultate din anali!a terenului "i aducerii corectivelor necesare planului su/ al confirmrii radului de practicabilitate al rutelor "i a timpului necesar deplasrilor mai importante( Cnd timpul nu permite/ comandantul companiei e-ecut recunoa"terea pe 9art( %-ecutarea recunoa"terii cuprinde' a. clarificarea / prin confruntare a rspunsurilor la ntrebrile ce apar pe timpul anali!ei situaiei din cadrul procesului elaborrii cursului optim de aciune0 b. stabilirea modului de aciune pentru ndeplinirea misiunii0 c. planificarea aciunii0 d. elaborarea mental a detaliilor planului de aciune( %-ecutarea recunoa"terii marc9ea! nc9eierea estimrilor( <@ P,su0 < ( C46/0et,re, /0,nu0u! ( Comandantul de companie completea! "i finali!ea! planul su pe ba!a re!ultatului recunoa"terilor asi urndu-se c acesta ndepline"te cerinele misiunii "i se ncadrea! n cerinele inteniei comandantului e"alonului superior( <A P0,nu0 de ,":!une presupune detalierea concepiei "i cuprinde 5 puncte/ respectiv/ situaia, misiunea, e"ecuia, spri+inul logistic, comanda i comunicaiile. Situaia se refer la' a. situaia inamicului ,scopul/ forma de lupt/ compunerea/ dispo!itivul probabil de lupt/ aciunile probabile "i etapele acestora/ termenele/ comanda.0 b. concepia e"alonului superior - scopul luptei/ direcia de efort/ etapele aciunii/ comanda0 aciunile pe care le e-ecut0 situaia vecinilor "i aciunile acestora ,cele care interesea!.0 c. subordonri "i resubordonri ,dac este ca!ul.( Misiunea primit de la e"alonul superior ,dedus. cuprinde scopul/ forma de lupt "i termenele de reali!are( Execuia detalia! deci!ia comandantului re!ultat pe parcursul procesului de planificare/ astfel' direcia de aciune "i manevra0 etapele aciunii "i termenele0 direcia de efort0 alte prioriti "i preci!ri ,instruciunile de aprare nuclear/ biolo ic "i c9imic0 prioritile specifice0 stabilirea msurilor de mascare.0 pro ramarea n timp a aciunilor0 cooperarea0 spri6inul de lupt0 instruciuni de coordonare(
- 31 -

Sprijinul logistic cuprinde concepia de reali!are a spri6inului lo istic( Comanda i comunicaiile? a. comanda - nlocuitorul la comand/ locul comandantului de companie.0 b. comunicaii - instruciunile de recunoa"tere/ identificare "i re ulile enerale privind utili!area mi6loacelor de comunicaii0 rapoartele "i timpul n care acestea vor fi naintate( Olanul de aciune constituie ba!a documentar pentru elaborarea ordinului de aciune ,detaliile sunt pre!entate n capitolul W7/ seciunea a 3-a.( << n"Ie!ere, /0,n!7!";r!!. Jinali!nd completarea planului de aciune necesar ndeplinirii "i asi urrii misiunii/ comandantul de companie pre te"te ordinul de aciune n toate detaliile/ d sarcini comandanilor de plutoane "i le e-plic ceea ce au de fcut/ asi urndu-se apoi c fiecare a neles misiunea( PARA8RA#UL 9.@ Or-,n!z,re, ,":!un!04r de 0u/t; <7 Or-,n!z,re, ,":!un!04r de 0u/t; se desf"oar dup elaborarea planului de aciune "i presupune transmiterea misiunilor la subordonai, prin ordin de aciune. "i reali!area dispo!itivului de lupt( <D P,su0 7 = E6!tere, 4rd!nu0u! de ,":!une ( 8rdinul de aciune este emis de comandantul de companie ctre comandanii subordonai n scopul coordonrii e-ecuiei unei aciuni specifice( Comandantul de companie emite ordinul de aciune "i l transmite verbal/ n apropierea obiectivului sau terenului unde se va desf"ura aciunea0 cnd nu este posibil/ trebuie s foloseasc modelul ,mac9eta. terenului sau o sc9i a acestuia(0 ordinul de aciune se consemnea! n carnetul de campanie/ unde comandanii de plutoane semnea! de luare la cuno"tin( Comandantul de companiei trebuie s se asi ure c subordonaii au neles misiunea primit "i concepia de aciune0 pentru verificare comandantul i va pune s repete prile importante din ordinul primit( Comandantul de companie poate/ de asemenea/ s foloseasc pentru emiterea ordinului de aciune sc9iele conceptuale( Schia conceptual cuprinde locurile "i po!iiile obiectivelor/ msurile de control "i punctele c9eie ale terenului n relaie una cu cealalt( $u este necesar s se desene!e la scar( Modelul terenului este repre!entarea la scar tridimensional a !onei de responsabilitate cu toate detaliile de planimetrie pe care se trec elementele re!ultate din planul de aciune0 el este suficient pentru informarea "i discutarea aciunilor la un obiectiv "i poate pre!enta ntrea a !on a misiunii( Modelul terenului se construie"te astfel' a. se orientea! la teren ,nordul de pe model este nordul din teren.0 b. se modelea! formele de relief ale acestuia din !ona de aciune0 c. se repre!int carourile de 9art0
- 32 -

d. se reali!ea! detaliile de planimetrie0 e. se verific materiali!area corect a terenului ,o variant a acestuia este pre!entat n fi ura nr( 3.(

Ji ura 3( Modelul ,mac9eta. terenului( Oe modelul terenului se pun toate elementele planului de aciune( <2 Ord!nu0 de ,":!une are formatul similar ordinului cu 5 para rafe , folosim acest format pentru a evita omisiunile sau remarcile nefolositoare "i cuprinde situaia, misiunea, e"ecuia, spri+inul logistic, comanda i comunicaiile? Situaia? a. 7namicul - compunerea/ dispunerea "i puterea de lupt0 activitile recente0 posibilitile mi6loacelor "i forelor primite ca ntrire , spri6in. "i de folosire a armelor de distru ere n mas0 curs de aciune cel mai probabil sau cel mai periculos ,sc9ema.0 b. forele proprii - misiunea "i concepia e"alonului superior0 misiunile vecinilor0 c. subunitile primite n ntrire ,n spri6in.( Misiunea T scopul ,ce trebuie reali!at.0 de re ul/ ea include rspunsurile la urmtoarele ntrebri' Cine V CeV CndV Xnde "i 3e CeV( Execuia cuprinde: concepia aciunii, misiunile su#ordonailor, msiunile su#unitilor primite ca ntrire ; spri+in< i instruciunile de coordonare.
- 33 -

,oncepia aciunii red modul n care comandantul de companie a decis s ndeplineasc misiunea0 obli atoriu va fi inclus "i un subcapitol despre e-ecutarea manevrei "i a spri6inului de foc ,se ntocme"te sc9em./ astfel' a. manevra este concentrat pe aciunea decisiv0 b. spri6inul de foc descrie modul cum comandantul de companie intenionea! s spri6ine/ cu mi6loacelor avute la dispo!iie/ manevra subunitilor din subordine0 de re ul/ se pre!int scopurile/ prioritile "i repartiia pe obiective0 c. protecia enistic T pre!entarea modului n care subunitile speciali!ate spri6in aciunile ofensive sau defensive ale companiei "i prioritile n cadrul acesteia( Misiunile su#ordonailor T cuprind misiunile "i restriciile fiecrui pluton n parte0 e-ist cte un para raf pentru fiecare subunitate lupttoare( Sprijinul logistic' a. eneral - po!iia curent "i de perspectiv a punctelor de aprovi!ionare pentru lupt0 b. materiale "i servicii pe cate orii0 c. evacuarea rniilor0 d. diverse( Comanda i comunicaiile? a. comanda - locul punctului de comand- observare/ locul comandantului de companie "i succesiunea la comand0 b. comunicaiile - instruciunile de recunoa"tere/ identificare "i re ulile enerale privind utili!area mi6loacelor de comunicaii0 rapoartele "i timpul n care acestea vor fi naintate( 7* P,su0 D ( Su/er !z,re,( Comandantul de companie supervi!ea! pre tirea companiei pentru lupt prin e-ecutarea repetiiilor "i a inspeciilor( Re/et!:!!0e sunt folosite de ctre comandantul de companie pentru' a. e-ersarea misiunilor eseniale ,pentru a mbunti performanele.0 b. cunoa"terea punctelor slabe "i a problemelor din plan0 c. coordonarea activitilor elementelor subordonate( d. mbuntirea nele erii de ctre subordonai a concepiei de aciune n scopul cre"terii ncrederii acestora( &epetiiile se e-ecut n scopul formrii unor comandani de plutoane "i rupe foarte bine informai "i instruii cu privire la aciunile planificate "i modul de e-ecuie al acestora( Comandantul trebuie s e-ecute repetiiile pe terenul care se aseamn cu cel din !ona de aciune "i n condiii de vi!ibilitate similare( Compania poate ncepe repetiiile la e-erciiile tactice specifice "i alte pri din instruciunile cu caracter permanent nainte de primirea ordinului de aciune0 odat ce ordinul a fost emis/ compania poate repeta misiunile specifice( 3up repetiii se e-ecut un scurt bilan(

- 34 -

PARA8RA#UL 9.A C44/er,re, 7+ C44/er,re, repre!int activitatea prin care se asi ur conlucrarea tuturor forelor participante la lupt/ n timp/ spaiu "i pe misiuni/ pe ba!a unui plan unic "i a unei concepii unitare/ n scopul concentrrii "i nsumrii eforturilor acestora pentru ndeplinirea misiunii de lupt comune( 8r ani!area cooperrii "i meninerea nentrerupt a acesteia este una din principalele ndatoriri ale comandantului0 aceasta are un caracter centrali!at "i unitar "i se or ani!ea! de comandant/ att pe ba!a elementelor stabilite n deci!ie ct "i a re!ultatului recunoa"terilor( 7) n ofensiv cooperarea se or ani!ea! n vederea corelrii aciunilor plutoanelor cu ale celorlalte fore participante la lupt/ cu vecinii "i cu unele elemente de dispo!itiv ale e"alonului superior care acionea! n spri6inul luptei companiei( Cooperarea se or ani!ea! pentru urmtoarele momente ale luptei' e-ecutarea pre tirii de foc a ofensivei0 deplasarea/ desf"urarea pentru ofensiv "i atacul limitei dinainte a aprrii inamicului0 participarea la asi urarea introducerii n lupt a forelor/ respin erea contraatacurilor0 urmrirea/ ncercuirea "i nimicirea inamicului( Cooperarea se or ani!ea! pe timpul procesului de elaborare a planului de aciune "i se preci!ea! n teren/ la recunoa"teri( 79 8r ani!nd cooperarea/ comandantul de companie este obli at s' a. stabileasc modul de deplasare "i de desf"urare a plutoanelor/ insistnd n mod deosebit asupra ie"irii or ani!ate "i la timp pe aliniamentul de atac/ n scopul reali!rii simultaneitii atacului limitei dinainte a aprrii inamicului la ora PC+0 b. corele!e aciunile plutoanelor ntre ele "i cu vecinii0 stabileasc precis modul de aciune al acestora pe timpul atacului limitei dinainte "i al obiectivelor din adncimea aprrii inamicului0 c. preci!e!e modul de aciune pentru asi urarea introducerii n lupt a forelor e"alonului superior0 d. stabileasc modul de aciune al plutoanelor mpreun cu vecinii pentru oprirea "i nimicirea inamicului care contraatac "i pentru continuarea ofensivei0 e. corele!e aciunile pentru ruperea din mi"care a aliniamentelor din adncimea aprrii inamicului0 f. stabileasc modul n care se va trece la urmrirea/ ncercuirea "i nimicirea inamicului0 . comunice semnalele pentru trecerea la ofensiv/ pentru desc9iderea/ transportul "i ncetarea focului/ indicarea obiectivelor/ precum "i alte semnale de cooperare(

- 35 -

7@ n aprare/ pe ba!a studiului posibilitilor de aciune ale inamicului/ comandantul de companie trebuie s preci!e!e' a. aliniamentele ,sectoarele. pe care e"alonul superior e-ecut foc n spri6inul companiei0 b. sectoarele de foc concentrat ,cine particip "i semnalul de e-ecutare a focului.0 c. aliniamentul bara6ului eneral/ al focului antiblindate "i al arunctoarelor0 d. aliniamentul de desc9idere a focului de ctre mi6loacele de spri6in0 e. modul de asi urare a flancurilor0 f. semnalele de cerere/ desc9idere/ transport/ ncetare a focului "i de indicare a obiectivelor0 . modul de spri6in al companiei cnd se apr pe po!iia naintat "i direcia de repliere( Comandantul de companie va pune accent/ ndeosebi/ pe coordonarea aciunilor pentru nimicirea mi6loacelor blindate ale inamicului precum "i a mi6loacelor aeriene care atac de la nlimi mici( n aprare cooperarea se or ani!ea! pentru' a. inter!icerea apropierii "i desf"urrii inamicului pentru ofensiv0 b. respin erea inamicului n faa limitei dinainte a aprrii0 c. nimicirea inamicului ptruns n adncimea dispo!itivului de lupt0 d. nimicirea intelor aeriene( 7A Comandantul de companie va acorda o atenie deosebit coordonrii aciunilor subunitilor pe timpul luptei n condiii de i!olare( n toate situaiile/ la or ani!area cooperrii/ se va avea n vedere pericolul ntrebuinrii mi6loacelor nucleare/ biolo ice "i c9imice "i a sistemelor incendiare/ urmrindu-se coordonarea aciunii plutoanelor pentru nlturarea urmrilor atacului e-ecutat cu aceste cate orii de armamente( Orincipalele probleme de cooperare se stabilesc de ctre comandant pe timpul lurii deci!iei "i se consemnea! n ordinul de aciune(

PARA8RA#UL 9.< C4ntr40u0 7< C4ntr40u0 se e-ecut n scopul verificrii urmtoarelor probleme' punerea n practic a prevederilor planului de aciune0 nivelul de pre tire al plutoanelor0 ndeplinirea la timp a misiunii primite( 3e re ul/ acesta se reali!ea! prin deplasarea la subordonai(

- 36 -

77 Controlul evidenia! radul de pre tire al militarilor( Comandantul de companie se asi ur de inte ritatea "i corectitudinea uniformei "i a ec9ipamentului/ de e-istena "i starea de funcionare a armamentului "i a muniiei/ fiind eliminat ec9ipamentul nefolositor "i reutile e-cesive( 7D Ins/e":!, >"4nt!nu,re , P,su0u! D ( Su/er !z,re,?. Comandanii de plutoane e-ecut inspeciile iniiale dup primirea ordinului preliminar ,de averti!are.0 lociitorul comandantului de companie se a-ea! pe pre tirea subunitii pentru lupt( Comandantul de companie "i lociitorul su fac inspecia final verificnd' a. te9nica/ armamentul "i muniia0 b. uniformele "i ec9ipamentul adecvat pentru misiune0 c. modul de nele ere a misiunii "i a responsabilitilor specifice0 d. comunicaiile0 e. raiile "i apa0 f. mascarea0 . modul de remediere a deficienelor constatate pe timpul inspeciilor precedente(

- 32 -

CAPITOLUL II St,:!4n,re, SECIUNEA + 8ener,0!t;:! 72 St,:!4n,re, "4nst; Bn d!s/unere, "46/,n!e! de !n7,nter!e Bntr(un r,!4n Bn edere, /re-;t!r!! 0u/te!3 , 6,r5u0u! s,u Bn s"4/u0 re7,"er!! /uter!! de 0u/t;. Oentru staionare compania se dispune ntr-un raion n cadrul e"alonului superior sau independent( SECIUNEA , )(, Or-,n!z,re, r,!4nu0u! de st,:!4n,re 5! ,"t! !t;:!0e des7;5ur,te Bn ",dru0 ,"estu!, PARA8RA#UL ).+ Or-,n!z,re, 5! ,6en,C,re, r,!4nu0u! de st,:!4n,re D* R,!4nu0 de st,:!4n,re re/rez!nt; z4n, Bn ",re 4 suFun!t,te se /re-;te5te s,u se re-ru/e,z; Bn edere, une! ,":!un! u0ter!4,re. D+ R,!4nu0 de st,:!4n,re treFu!e s; ,s!-ureZ a. condiiile pentru mascarea personalului "i a te9nicii0 b. protecia mpotriva focului direct "i a celui e-ecutat din po!iii de tra ere acoperite0 c. posibilitatea or ani!rii pa!ei "i si uranei nemi6locite0 d. terenul favorabil e-ecutrii manevrei ve9iculelor0 e. punctele de intrare "i ie"ire/ "i un sistem adecvat de drumuri ,poteci. interioare0 f. spaiul suficient pentru dispersarea te9nicii de lupt/a personalului "i a materialelor0 . suprafaa de teren/ n apropiere/ care s poat fi folosit ca loc de ateri!are pentru eventualele elicoptere de spri6in(

- 3; -

D) De re-u0;3 r,!4nu0 de st,:!4n,re al companiei se stabile"te de ctre statul ma6or al e"alonului superior/ n funcie de misiune/ inamic/ teren/ forele proprii "i timp/ ,M(7(Q(J(-Q.( D9 M;r!6e, r,!4nu0u! de st,:!4n,re ,r!,z; n funcie de factorii M7QJ-Q0 de re ul/ n stabilirea dimensiunilor raioanelor de staionare se utili!ea! urmtoarele norme' a. n condiii ideale de teren/ o rup se poate dispune "i acoperi cu foc pe un front de apro-imativ 144 m/ la care se adau cte 25 m pentru fiecare mitralier din dotarea rupei0 b. n acelea"i condiii/ un pluton cu putere de lupt complet poate ocupa un raion cu de!voltarea frontal de 444 m "i o adncime de 244 m "i controlea! un sector cu o de!voltare frontal de pn la 254 m "i o adncime de pn la 444 m0 c. compania se dispune ntr-un raion de pn la 4 Um ptrai( #ceste norme sunt orientative/ determinarea real a dimensiunilor raionului de staionare se face dup anali!area factorilor M7QJ-Q( Compania de infanterie poate ocupa un raion de staionare conform variantelor pre!entate n fi urile nr(4 "i nr( 5(

Ji ura nr( 4 )taionarea companiei de infanterie n cadrul dispo!itivului de staionare al batalionului

- 3L -

Ji ura nr(5 )taionarea independent a companiei de infanterie &aioanele minate sau contaminate de ctre inamic/ nu se ocup0 n situaia cnd nu e-ist alt posibilitate/ acestea se ocup numai dup o minuioas cercetare la minare "i deminare "i decontaminarea lor( D@ A"t! !t;:! "e se des7;54,r; Bn edere, d!s/uner!! "46/,n!e! Bn r,!4nu0 de st,:!4n,reZ a. de re ul/ comandantul companiei trimite o rup de recunoa"tere comandat de ctre un ofier din companie/ care are n compunere cte un repre!entant din fiecare subunitate ,pluton. din subordine0 b. la apropierea de raionul de staionare/ compania este ntmpinat de ctre rupa de recunoa"tere "i condus imediat n locurile stabilite0 c. comandantul de companiei stabile"te locurile de dispunere n raionul de staionare pentru fiecare pluton de infanterie/ pentru plutonul de arunctoare "i plutonul antiblindate mi-t0 imediat dup sosirea plutoanelor n raionul de staionare acestea "i or ani!ea! posturi de observare "i "i trimit ec9ipe de cercetare pentru reali!area si uranei nemi6locite0 n vederea stabilirii locurilor de dispunere ale plutoanelor/ comandantul de companie va ine seama de posibilitile de a6un ere n locul stabilit ,mbarcat sau debarcat./ aciunile ulterioare "i activitile ce urmea! a fi desf"urate n raionul de staionare0 d. raionul de staionare trebuie pre tit pentru aprarea circular0 e. comandantul de companie/ planific focul pentru aprarea raionului de staionare0 f. de re ul/ plutonul de arunctoare ocup o po!iie n apropierea centrului raionului de staionare pentru a nu se limita n nici un fel posibilitile acestuia de a spri6ini cu foc oricare din plutoanele de infanterie0 . se stabilesc "i pre tesc po!iii de tra ere de re!erv "i vremelnice0 9. plutonul antiblindate mi-t/ se dispune astfel nct s poat inter!ice apropierea mi6loacelor blindate ale inamicului de raionul de staionare0 i. o rup de infanterie este/ de re ul/ pstrat n re!erv "i-i va fi stabilit o po!iie iniial/ napoia plutonului dispus pe direcia cea mai probabil de apropiere a inamicului0 6. n limita timpului disponibil vor fi amplasate bara6e e-plo!ive "i nee-plo!ive n adncime "i n 6urul raionului de staionare0 U. cercetarea prin lupt e-ecutat de ctre inamic va fi contracarat prin foc e-ecutat din po!iii de tra ere acoperite/ pentru a se evita identificarea po!iiilor de lupt ale subunitii0

- 44 -

l. comandantul de companie limitea! circulaia n interiorul raionului/ stabile"te lucrrile de amena6are enistic "i msurile de mascare "i or ani!ea! observarea inamicului aerian0 m. pentru protecia personalului/ a te9nicii "i a materialelor mpotriva armelor $RC "i a sistemelor incendiare se amena6ea! adposturi ,adpostiri.0 n. conducerea subunitilor pe timpul staionrii se asi ur n principal/ prin le turi telefonice care pot fi suplimentate prin curieri/ semne "i semnale( DA n s!tu,:!, Bn ",re st,:!4n,re, se eGe"ut; Bn ",dru0 F,t,0!4nu0u!3 "46,nd,ntu0 "46/,n!e! st,F!0e5te 6;sur! de "44/er,re "u suFun!t;:!0e e"!ne 5! "e0e de s/r!C!n. 3ispunerea companiei se e-ecut n locul destinat de comandantul de batalion "i inndu-se seama de condiiile oferite de teren "i de posibilitile proprii pentru reali!area si uranei nemi6locite( Modul de dispune n raionul de staionare al batalionului trebuie s asi ure repunerea ulterioar n mi"care a companiei de infanterie( D< R,!4nu0 de st,:!4n,re se 4"u/;3 de re-u0;3 /e Bntuner!" s,u Bn ,0te "4nd!:!! de !z!F!0!t,te redus;. 8prirea coloanelor subunitilor pe comunicaii pentru a a"tepta intrarea n raionul de staionare este inter!is( #mena6area enistic a raionului ncepe imediat dup sosirea n acesta( PARA8RA#UL ).) S!-ur,n:, st,:!4n;r!! D7 Pe t!6/u0 st,:!4n;r!!3 "46,nd,ntu0 de "46/,n!e re,0!ze,z; s!-ur,n:, ne6!C04"!t; , suFun!t;:!! "u 6!C04,"e0e /r4/r!![ Bn ,"est sens3 !nst,0e,z; /e d!re":!, ,6en!n:,t; un /4st de /,z; !nde/endent 5! tr!6!te /,tru0e. Cnd e-ist pericolul de a fi atacat de inamic compania or ani!ea! "i si urana de staionare( DD C46/,n!, de !n7,nter!e Bnt;r!t; /4,te 7! dest!n,t; ", det,5,6ent de /,z; "u 6!s!une, de , des"4/er! 0, t!6/ !n,6!"u03 de , /re en! 74r:e0e 5! de , ,s!-ur, des7;5ur,re, 5! !ntr,re, 04r 4r-,n!z,t; Bn 0u/t;. 3eta"amentul de pa! or ani!ea! un punct de spri6in cu o de!voltare frontal de pn la 2 Um "i o f"ie de si uran de pn la 5 Um/ la o deprtare de pn la 15 Um fa de unitatea creia i face si urana( Oentru si urana companiei se trimit pic9ete de pa! care la rndul lor or ani!ea! "i instalea! posturi de pa!(

- 41 -

D2 P!"Ietu0 de /,z; s,u /!"Ietu0 de /,z; !nde/endent3 de valoare pluton/ ocup "i pre te"te un punct de spri6in cu o de!voltare frontal de 544-1444 m/ prime"te o f"ie de si uran cu o lr ime de pn la 2 Um "i poate fi trimis la o distan de pn la 5 Um fa de subunitile crora le face si urana( 2* P4stu0 de /,z; >!nde/endent? are valoarea unei rupe de infanterie ce poate aciona independent sau n cadrul plutonului-ca pic9et de pa! ,independent.( #cesta se trimite pn la o distan de 1/5 Um ,2 Um. atunci cnd acionea! pe Q#R sau MN7 sau 1 Um cnd acionea! pe 6os( Oostul de pa! or ani!ea! o po!iie de aprare cu o de!voltare frontal de pn la 244 m "i prime"te o f"ie de si uran cu o lr ime de pn la 644 m( 2+ P!"Iete0e de /,z; trebuie instalate pe aliniamente favorabile aprrii/ pe ct posibil/ prote6ate de obstacole antiblindate "i care s asi ure un cmp de vedere spre inamic pe o distan ct mai mare( n f"ia de si uran/ pic9etul de pa! pre te"te punctul de spri6in de ba! "i de re!erv T dac se dispune de timp0 intervalele dintre punctele de spri6in ale pic9etelor de pa! se apr cu focul armamentului de infanterie "i al arunctoarelor( )ubunitatea care a rmas la dispo!iia comandantului de deta"ament se dispune n adncime/ fiind ata s intervin pe direciile ameninate( Oo!iiile de tra ere ale artileriei cu care este ntrit deta"amentul de pa! se ale pe direciile pe care inamicul atac cu tancuri( Oentru e-ecutarea cercetrii comandantul deta"amentului de pa! or ani!ea! observarea0 dac este necesar trimite patrule ,ec9ipe. de cercetare/ n fa/ n intervale "i la flancuri( Miua/ cnd vi!ibilitatea este bun/ 6umtate din militarii pic9etelor de pa! se pot odi9ni( n condiii de vi!ibilitate redus se intensific observarea ,ascultarea. "i aciunea patrulelor ,ec9ipelor. de cercetare( )i urana de staionare trebuie s intercepte!e toate drumurile principale "i cile de acces spre raionul de staionare al companiei( Oe tot timpul staionrii compania trebuie s fie n permanen ata pentru respin erea inamicului terestru "i aerian/ inclusiv pentru nimicirea desantului aerian "i a rupurilor de cercetare-diversiune ale acestuia(

- 42 -

2) C46,nd,ntu0 "46/,n!e! dest!n,t; ", det,5,6ent de /,z;3 !nd!";3 de re-u0;3 Bn 4rd!nu0 de ,":!une /e 74r6,tu0 s!6!0,r 4rd!nu0u! "u A /,r,-r,7eZ informaii despre inamic0 misiunea deta"amentului de pa!0 misiunile subunitilor de si uran vecine0 misiunile pic9etelor de pa! "i ale subunitilor rmase la dispo!iia comandantului de deta"ament0 misiunile subunitilor de ntrire ,spri6in.0 ora cnd trebuie s fie ata0 locul unde se se"te "i nlocuitorul la comand( Comandantul deta"amentului de pa! comunic comandanilor pic9etelor ,posturilor. de pa! se"retu03 or ani!ea! cercetarea/ indic modalitatea trecerii dincolo de linia de si uran "i d indicaii pentru protecia antiaerian/ protecia mpotriva armelor de distru ere n mas "i pentru reali!area le turilor( 3up primirea misiunii pic9etele de pa! "i mi6loacele lor de ntrire se deplasea! n locurile indicate/ or ani!ea! observarea "i e-ecut amena6area enistic po!iiilor( 29 L, /r!6!re, d,te04r des/re ,/,r!:!, !n,6!"u0u!3 det,5,6entu0 de /,z; se /re-;te5te /entru 0u/t;[ comandantul deta"amentului de pa! raportea! imediat comandantului care a trimis si urana "i informea! deta"amentele de pa! vecine privind modul de aciune a inamicului n f"ia de si uran( Oic9etele de pa! capturea! sau nimicesc rupurile mici ale inamicului( Cnd inamicul atac cu fore superioare/ deta"amentul de pa! desc9ide focul la distana ma-im eficace/ provocndu-i pierderi "i obli ndu-l s se desf"oare prematur0 el trebuie s apere cu dr!enie aliniamentul ocupat pentru a asi ura desf"urarea forelor principale( 3eta"amentul de pa! se retra e de pe un aliniament pe altul numai cu aprobarea comandantului e"alonului care l-a trimis( PARA8RA#UL ). 9 A"t! !t;:! des7;5ur,te Bn ",dru0 r,!4nu0u! de st,:!4n,re 2@ Pe t!6/u0 st,:!4n;r!! se des7;54,r; ur6;t4,re0e ,"t! !t;:! /entru re7,"ere, /uter!! de 0u/t;Z a. aprovi!ionarea0 b. e-ecutarea lucrrilor de mentenan0 c. acordarea primelor n ri6iri medicale0 d. evacuarea rniilor "i a bolnavilor0 e. 9rnirea "i odi9na personalului( Comandantul de companie trebuie s urmreasc reparti!area ec9itabil a militarilor pentru serviciului de ard "i pentru reali!area lucrrilor de mentenan n scopul asi urrii timpului necesar pentru odi9n tuturor subordonailor(

- 43 -

3e re ul/ pe timpul staionrii se e-ecut "i activiti ce privesc pre tirea pentru lupt a companiei/ respectiv' a. pre tirea misiunii urmtoare de ndat ce este cunoscut/ concomitent cu luarea tuturor msurilor pentru respin erea inamicului terestru "i aerian/ inclusiv pentru nimicirea desantului aerian "i a rupurilor de cercetare T diversiune ale acestuia0 b. asi urarea materialelor/ armamentului "i a muniiei necesare pentru ndeplinirea misiunii0 c. desvr"irea antrenamentului companiei ,condus de obicei de ctre lociitor/ atunci cnd comandantul de companie este la ordine la comandantul de batalion.0 d. pre tirea pentru deplasare( SECIUNEA , 9(, St,:!4n,re, Bn "4nd!:!! /,rt!"u0,re 2A St,:!4n,re, Bn 04",0!t;:!3 st,:!un!3 -ru/ur! de ",F,ne /4,rt; denu6!re, de ",nt4n,re. 2< R,!4,ne0e de ",nt4n,re se ,0e- 5! se !nd!"; d!n t!6/3 !,r 4"u/,re, ,"est4r, /resu/une ur6;t4,re0eZ cercetarea comunicaiilor/ cldirilor/ crestelor care duc ctre localiti/ viroa elor/ cursurilor de ap "i a versanilor din imediata apropiere a localitilor0 identificarea/ stabilirea "i recunoa"terea cldirilor necesare staionrii0 identificarea/ locali!area "i ani9ilarea elementelor care ar putea perturba cantonarea forelor0 identificarea/ controlul/ avi!area "i asi urarea pa!ei surselor de ap potabil0 stabilirea msurilor de prevenire "i stin ere a incendiilor/ de salvare "i evacuare a personalului "i a te9nicii(

a. b. c. d. e.

27 n teren 6unt4s ( B6/;dur!t "46/,n!, st,:!4ne,z; Bn ,/r4/!ere, dru6ur!04r 5! "u04,re04r /entru , ,s!-ur, !e5!re, r,/!d; /e d!re":!!0e de ,":!une 5! des7;5ur,re, Bn edere, res/!n-er!! ,t,"u0u! !n,6!"u0u!. %ste inter!is staionarea n raioanele unde sunt posibile inundaii "i avalan"e de pietre/ stnci "i !pad( )i urana de staionare se trimite pentru ocuparea nodurilor de comunicaie/ podurilor/ nlimilor dominante "i a trectorilor ,pasurilor.( Oentru a n reuia ptrunderea inamicului "i a u"ura lupta elementelor de si uran pe comunicaii/ se pre tesc din timp avalan"e "i distru eri( Oentru protecia mpotriva incendiilor "i prevenirea e-tinderii acestora se pre tesc ci de evacuare n vederea prsirii raionului de staionare n timp ct mai scurt(
- 44 -

Nucrrile de salvare a personalului "i a te9nicii "i stin erea incendiilor se e-ecut de ctre subuniti special destinate/ iar la nevoie de ctre ntre ul efectiv al companiei( n funcie de teren "i mrimea pdurii/ subunitile de si uran pot ocupa aliniamente n fa/ pe mar inea sau n interiorul acesteia( #tenie deosebit se acord asi urrii flancurilor elementelor de si uran "i luptei mpotriva rupurilor de cercetare-diversiune( 2D L, ,0e-ere, terenu0u! /entru 4r-,n!z,re, F! u,"u0u! treFu!e s; se :!n; se,6, de ur6;t4,re0e "4nd!:!!Z a. s fie mascat pentru evitarea descoperirii de ctre inamic/ att prin observare terestr ct "i aerian0 b. s ofere condiii de instalare a si uranei nemi6locite pentru prevenirea surprinderii0 c. s fie dispus n apropierea unei ci de comunicaie practicabil pentru autove9icule0 d. locurile alese trebuie s fie uscate/ adpostite de vnt/ asi urate mpotriva avalan"elor "i torenilor0 e. s fie n apropierea unei surse de ap potabil "i a surselor de aprovi!ionare cu lemne0 f. s nu fie dispus pe vile rurilor care pot produce inundaii pe timpul ploilor abundente( 22 B! u,"u0 treFu!e s; ,s!-ureZ a. un adpost - cort/ rot ,pe"ter./ cavern/ adpost improvi!at0 b. adpostul s poat fi i!olat cu pn! cauciucat/ pn! de cort/ cren i/ fn/ paie/ cetin/ saltea0 c. posibiliti de ncl!ire - foc cu lemne "i spirtier( +** Pe t!6/ de !,rn;3 "4rtur!0e se !nst,0e,z;3 Bn 7un":!e de -r4s!6e, str,tu0u! de z;/,d;3 ,st7e0Z a. cnd stratul de !pad este subire/ se cur mai nti terenul de !pad/ se a"terne un strat de cetin sau fn ,paie ./ dup care se instalea! cortul0 b. cnd stratul de !pad este mare/ se amena6ea! n !pad/ o roap de dimensiunile cortului/ adnc de 34-44 cm/ se a"terne un strat de cetin de brad sau fn ,paie. ros de minim 24 cm/ dup care se instalea! cortul( +*+ A/r4 !z!4n,re, "u ,r6,6ent3 e"I!/,6ent3 d! erse 6,ter!,0e 5! 6ed!",6ente3 /re"u6 5! e ,"u,re, r;n!:!04r 5! F40n, !04r se eGe"ut; Bn ,s"uns3 /e ";!0e de ,""es ";tre F! u,".

- 45 -

CAPITOLUL III De/0,s,re, SECIUNEA + 8ener,0!t;:! +*) De/0,s,re, este ,":!une, des7;5ur,t; de ";tre "46/,n!, de !n7,nter!e /entru d!s04",re, d!ntr(un r,!4n Bntr(,0tu03 !ntr,re, Bn 0u/t; s,u eGe"ut,re, 6,ne re!. Compania trebuie s fie permanent n msur s e-ecute deplasri pe orice distan( 3eplasarea trebuie s se fac rapid/ dispersat "i n ascuns pentru a asi ura protecia companiei mpotriva loviturilor inamicului( +*9 C46/,n!, de !n7,nter!e se de/0,se,z; /r!n ur6;t4,re0e /r4"edeeZ 6,r5 >/e ,ut4 eI!"u0e s,u /e C4s?[ tr,ns/4rt >/e "46un!",:!! 7er4 !,re3 6,r!t!6e3 70u !,0e 5! ,er!ene?[ "46F!n,t. Orocedeul de deplasare se adopt n funcie de situaie/ scopul/ distana "i timpul afectat deplasrii/ starea comunicaiilor "i e-istena mi6loacelor de deplasare( Orocedeul de ba! pentru deplasare este marul( 7ndiferent de procedeul folosit/ compania de infanterie trebuie s a6un n raionul ,pe aliniamentul. stabilit la timp "i cu puterea de lupt complet/ n vederea ndeplinirii misiunii ordonate( n funcie de situaie "i misiune/ deplasarea poate fi spre ront, de1a lungul rontului, dinspre ront i n spatele rontului. +*@ n s"4/u0 4r-,n!z;r!! de/0,s;r!! "46/,n!e! de !n7,nter!e se st,F!0es"Z ,? e0e6entu0 de 6,r5 T subunitate care se deplasea! sub comanda unui sin ur comandant0 de re ul este un pluton/ n mod e-cepional poate fi "i o companie0 F? ser!, de 6,r5 T un rup de elemente de mar" aflate sub comanda unui sin ur comandant/ desemnate printr-o cifr sau liter pentru a u"ura planificarea "i coordonarea aciunilor0 "? 646entu0 s4s!r!! Ttermenul la care capul coloanei trece de un punct de coordonare sau o linie stabilite0 d? 646entu0 tre"er!! T termenul la care coada coloanei trece de un punct de coordonare sau o linie liniei stabilite0 e? -40u0 T distana sau timpul dintre dou elemente de mar" consecutive care se deplasea! pe aceea"i rut0 se msoar n metri sau minute de la spatele unui element pn n faa urmtorului element0 7? d!st,n:, dintre ve9icule T deprtarea dintre dou ve9icule consecutive0 -? /un"tu0 !n!:!,0 T locul bine definit de pe o rut ,un itinerar./ situat la o distan e al cu lun imea coloanei unui batalion, similare. fa de raionul de concentrare/ de unde elementele de mar" trec sub comanda conductorului deplasrii
- 46 -

"i ncep deplasarea0 din acest punct/ coloana se formea! prin trecerea succesiv a subunitilor0 I? /un"tu0 7!n,0 T locul bine definit de pe o rut/ de unde elementele de mar" revin sub comanda "efilor direci( !? 646entu0 7!n,0 T termenul la care coada coloanei trece de punctul final0 C? /un"tu0 de "44rd4n,re T locul de pe ruta de deplasare/ luat drept reper/ fa de care se raportea! unitile pe timpul e-ecutrii acesteia0 poate fi/ de asemenea/ un punct unde pot avea loc interferene n deplasarea trupelor0 \? 0un-!6e, "404,ne! T mrimea coloanei/ inclu!nd olurile0 0? t!6/u0 de tre"ere T intervalul de timp dintre momentul n care primul element trece printr-un anumit punct "i cel n care ultimul element trece prin acela"i punct0 6? r!t6u0 de 6,r5 T distana medie parcurs ntr-o perioad dat de timp ,vite!a n UmY9./ inclu!nd scurtele opriri "i ntr!ierile0 n? !nter ,0u0 de t!6/ T timpul necesar capului unei coloane s se deplase!e dintr-un punct n altul0 4? dens!t,te, tr,7!"u0u! T numrul mediu de ve9icule care ocup un Um/ e-primat n ve9icule pe Um , vYUm.0 p. modul de asi urare a le turilor prin mi6loacele de comunicaii pe timpul deplasrii( +*A Cer!n:e0e de F,z; ,0e /re-;t!r!! 5! des7;5ur;r!! de/0,s;r!! suntZ a. $u confundai deplasarea cu manevra Z b. %-ecutai recunoa"terea la toate e"aloaneleZ c. Jolosii eficient terenul "i vremeaZ T deplasarea n condiii de vi!ibilitate redus asi ur si uran mai mare( d. Meninei securitatea pe timpul deplasriiZ e. Nuai contactul cu inamicul prin cea mai mic subunitate posibilZ 3eplasarea companiei se e-ecut pe subuniti0 acest procedeu asi ur o securitate mai bun/ o vite! "i o dispersare mai mare0 de!avanta6ele procedeului se refer la re ruparea reoaie a subunitilor/ dificultatea reali!rii le turii cu elementele de mar" n ca!ul unui atac precum "i la reali!area intr-un timp mai mare a dispo!itivului( Orincipala responsabilitate a comandantului de companie este meninerea securitii subunitii pe timpul deplasrii0 aceasta se poate reali!a pe ba!a respectrii urmtoarelor cerine' a. Jolosii formaia de mar" "i procedeul de deplasare corespun!torZ b.3eplasai-v ct de repede permit situaia "i comunicaiaZ c. #si urai-v c elementele de si uran de cap/ flanc "i spate sunt instruite "i amplasate corectZ d.ntrii disciplina cu privire la folosirea lanternelor ,luminilor. "i producerea ! omotelorZ e. [erificai camuflarea personalului "i a ec9ipamentuluiZ

- 42 -

Nuarea contactului cu inamicul prin cea mai mic subunitate posibil reduce pierderile iar comandantul are posibilitatea s manevre!e cu forele principale pentru nimicirea acestuia( +*< L4"u0 "46,nd,ntu0u! 5! , ,r6,6entu0u! de F,z; de/!nde de s!tu,:!e3 74r6,:!, de 6,r53 teIn!", de de/0,s,re 5! 4r-,n!z,re, "46/,n!e! de !n7,nter!e. ,omandantul companiei se dispune n locul din care poate observa "i controla compania0 n mod normal acesta se afl mpreun cu comanda companiei napoia plutonului din capul coloanei forelor principale/ acolo de unde poate conduce cel mai bine aciunile companiei "i poate menine comunicaiile( *u#unitile primite ca ntrire ; spri+in< se dispun n locurile de unde pot spri6ini cel mai bine aciunile companiei( Comandantul companiei poate folosi drumurile adiacente atunci cnd itinerarul deplasare al companiei nu permite trecerea ve$iculelor pe roi( SECIUNEA , )(, De/0,s,re, Bn "B6/u0 t,"t!" +*7 Pe t!6/u0 de/0,s;r!! "46/,n!, treFu!e s; 7!e /re-;t!t; /er6,nent /entru 0u/t;[ n acest scop ea se or ani!ea! n elemente de deplasare de valoare rup sau ,"i. pluton0 dispo!itivul de deplasare este/ de re ul/ n coloan/ dar n funcie de situaie ,M7QJ-Q. comandantul poate folosi "i alte dispo!itive( Cnd deplasarea se e-ecut pe 6os/ compania se mparte n cte un "ir de fiecare parte a drumului0 distana ntre "iruri nu trebuie s fie mai mic de 5 metri n nici o situaie0 distana ntre soldai trebuie s fie de 2-5 m/ iar cea dintre plutoane de 5o m0 &itmul normal de mar" este de 4- 5 UmY90 acesta depinde de lun imea itinerarului/ timpul avut la dispo!iie/ posibilitatea ntlnirii cu elementele inamicului/ teren/ vreme/ starea fi!ic "i moral a companiei "i reutatea ncrcturii dispuse pe militari( 3ac deplasarea se e-ecut ntr-o !on si ur/ ve9iculele/ or ani!ate intr-o subunitate separat ,dac e-ist. "i plutonul de arunctoare pot precede compania0 aceasta va permite te9nicii s fie operaional la a6un erea companiei n raionul de dispunere0 dac ve9iculele se deplasea! cu compania/ ultimul ve9icul trebuie s aib staie radio/ astfel nct comandantul s poat fi contactat n situaii de ur en( +*D D!s/4z!t! e de de/0,s,re >6,r5?. Oentru e-ecutarea deplasrii compania de infanterie folose"te/ de re ul/ unul din urmtoarele dispo!itive' n coloan/ n linie/ n P [ + / n s eat/ "ir "i e"alonat stn a sau dreapta0 aceste dispo!itive pre!int locul fiecrui pluton "i rup din companie n relaie una cu cealalt0 fiecare dispo!itiv n parte/ ofer un rad diferit de securitate/ control "i putere de foc( #doptarea dispo!itivului de mar" se face n funcie de' a. misiune0 b. situaia inamicului0 c. teren0 d. vreme "i condiiile de vi!ibilitate0
- 4; -

e. vite!a de mar" dorit0 f. radul de fle-ibilitate urmrit( Na deplasarea n teren variat/ distanele dintre militari "i dintre plutoane varia! n funcie de teren "i situaie0 militarii trebuie s observe n permanen terenul pentru descoperirea po!iiilor inamicului "i a celor favorabile ocuprii n ca!ul contactului cu acesta( Comandantul de companie preci!ea! plutoanelor dispo!itivul pe care trebuie s-l adopte n cadrul companiei0 dac nu se stabile"te acest lucru/ atunci fiecare comandant de pluton ale e dispo!itivul pe care l va adopta plutonul su n cadrul companiei( 3ispo!itivele de mar" ale plutoanelor "i rupelor sunt pre!entate n P Manualul rupei de infanterie+ "i *Manualul plutonului de infanterie+( Na deplasarea n dispo!itiv de mar"/ compania se orientea!/ de re ul/ dup plutonul direcional/ dispus n capul coloanei0 la dispo!itivele de mar" n linie sau n P[+/ comandantul companiei trebuie s nominali!e!e plutonul direcional/ celelalte plutoane "i re lea! vite!a de mar" dup acesta/ fapt ce permite e-ecutarea unor sc9imbri rapide "i asi ur controlul deplasrii ntre ii companii prin ritmul impus de ctre plutonul direcional0 comandantul companiei se dispune/ de re ul/ n dispo!itiv/ n locul de unde poate observa "i controla cel mai bine plutonul direcional( Oentru alarmarea "i pre tirea companiei n vederea e-ecutrii deplasrii ,mar"ului. se folose"te sistemul cu patru stri de pre tire , care repre!int radul de operativitate./ pentru a stabili intervalul de timp n compania trebuie s nceap deplasarea/ astfel' a. starea de pre tire nr( 1 T Jii ata de mar" imediatZ b.starea de pre tire nr( 2 T Jii ata de mar" n 15 minuteZ c. starea de pre tire nr( 3 - Jii ata de mar" ntr-o orZ d.starea de pre tire nr( 4 T Jii ata de mar" n 2 oreZ +*2 D!s/4z!t! u0 de de/0,s,re >6,r5? Bn "404,n;3 permite companiei reali!area contactului cu inamicul cu un sin ur pluton/ asi urnd astfel e-ecutarea manevrei cu celelalte dou plutoane din spate0 este un dispo!itiv fle-ibil care permite o bun securitate/ trecerea rapid la o alt formaie "i e-ecutarea deplasrii cu o vite! mai mare0 acesta reali!ea! o bun dispersie a subunitii "i a6ut la e-ecutarea manevrelor "i a controlului/ n special pe timp de vi!ibilitate redus precum "i a unui volum mai mare de foc pe flancuri/ dar mai limitat n fa "i n spate( n fi ura nr( 6 este pre!entat o variant a dispo!itivului de deplasare ,mar". a companiei de infanterie n coloan cu plutonul din fa n P[+/ cel din mi6loc n s eat "i ultimul n coloan(

- 4L -

Ji ura nr( 6 Compania de infanterie n coloan( ++* D!s/4z!t! u0 de de/0,s,re >6,r5? ,0 "46/,n!e! de !n7,nter!e Bn 0!n!e este cel n care toate cele trei plutoane de infanterie sunt dispuse n fa/ unul ln cellalt/ la intervalele stabilite/ pe aceleia"i direcie de deplasare0 acesta permite folosirea la ma-im a focului spre nainte "i mai puin spre flancuri0 este formaia cea mai reu de controlat "i coordonat0 comandantul companiei va numi un pluton direcional ,de re ul/ cel din centru. pentru a a6uta celelalte plutoane s se oriente!e0 si urana de flanc "i spate este mai redus/ dar se poate mbunti n situaia n care plutoanele de la flancuri folosesc dispo!itivul e"alonat stn a sau dreapta( n fi ura nr(2 este pre!entat o variant a dispo!itivului de deplasare ,mar". al companiei de infanterie n linie cu plutonul din stn a- e"alonat stn a/ plutonul din centru T n linie/ iar plutonul din dreapta T e"alonat dreapta(

Ji ura nr(2 Compania de infanterie n linie +++ D!s/4z!t! u0 de de/0,s,re >6,r5? ,0 "46/,n!e! de !n7,nter!e Bn s;-e,t; este cel n care dou plutoane sunt dispuse n spate/ putnd suprave 9ea sau urmri plutonul direcional0 acesta facilitea! e-ecutarea rapid a focului spre nainte sau ,"i. flancuri0 contactul se reali!ea! cu o subunitate de valoare mic/ celelalte subuniti putnd manevra0 este o formaie reu de controlat "i coordonat/ dar permite e-ecutarea deplasrii cu o vite! mai mare dect n ca!ul dispo!itivului n P[+( n fi ura nr(; este pre!entat o variant a dispo!itivului de deplasare ,mar". al companiei de infanterie n s eat cu plutonul din fa T n s eat/ / plutonul din stn a - n coloan/ plutonul din centru T n linie/ iar plutonul din dreapta T e"alonat dreapta(

- 54 -

Ji ura nr( ; Compania de infanterie n s eat( ++) D!s/4z!t! u0 de de/0,s,re >6,r5? ,0 "46/,n!e! de !n7,nter!e Bn EV & este cel n care dou plutoane sunt dispuse n fa pentru a permite/ n situaia contactului cu inamicul/ e-ecutarea focului spre nainte "i spre flancuri/ iar cel deTal treilea pluton este dispus n spate/ putnd suprave 9ea sau urmri celelalte dou plutoane0 n situaia n care compania este atacat din flanc/ dou plutoane pot rspunde cu foc "i cel de-al treilea poate manevra0 aceast formaie este reu de controlat "i coordonat "i ncetine"te deplasarea0 comandantul de companie desemnea! plutonul direcional( n fi ura nr( L este pre!entat o variant a dispo!itivului de deplasare ,mar". al companiei de infanterie n P[+ n care toate plutoanele au adoptat formaia n s eat(

Ji ura nr( L Compania de infanterie n P[+ ++9 !ru0 este d!s/4z!t! u0 de de/0,s,re >6,r5? al companiei de infanterie care se reali!ea! prin dispunerea plutoanelor "i rupelor n spatele elementelor din capul coloanei0 este formaia cea mai u"or de controlat care permite deplasarea rapid n teren reu accesibil "i pe timp de vi!ibilitate redus0 acest dispo!itiv este vulnerabil "i nu permite e-ecutarea cu u"urin a manevrei( n fi ura nr(14 este pre!entat o variant a dispo!itivului companie de infanterie n "ir(

- 51 -

Ji ura nr( 14 Compania de infanterie n "ir( ++@ D!s/4z!t! u0 de de/0,s,re >6,r5? ,0 "46/,n!e! de !n7,nter!e e5,04n,t dre,/t, > stBn-,? se folose"te atunci cnd situaia este neclar "i contactul cu inamicul n fa sau la flancuri este probabil0 n mod normal la unul din flancuri se afl un obstacol sau o subunitate vecin/ fapt ce va mpiedica aciunile inamicului pe la acel flanc( n fi ura nr( 11 este pre!entat o variant a dispo!itivului de deplasare ,mar". al companiei de infanterie e"alonat n care plutonul din fa este e"alonat stn a/ plutonul din mi6loc este n s eat iar ultimul pluton este n coloan(

Ji ura nr(11 Compania de infanterie e"alonat ++A A0e-ere, d!s/4z!t! u0u!. Comandantul de companie stabile"te dispo!itivul care asi ur cel mai bun control/ cea mai bun si uran "i vite!/ n funcie de situaie0 n tabelul de mai 6os se pre!int comparativ cele "ase dispo!itive'
3ispo!itivul 4 n "404,n; )ecuritatea 1 3ispersare bun Circular %-ecutarea focului 2 Run nainte "i n spate %-celent lateral %-celent n fa )lab - lateral "i napoi Run n fa "i n lateral
- 52 -

Controlul 3 Run Jormaie fle-ibil Sreu Jormaie ri id Mai u"or dect n linie

[ite!a 4

Mare

n 0!n!e n s;-e,t;

%-celent n fa )lab n lateral Circular

Mic Mai mare dect n linie

n EV& n 5!r E5,04n,t

Mai bun n fa Mai puin si ur Run spre lateral "i n fa

Joarte bun n fa )lab Run n fa "i n lateral

Jormaie fle-ibil Joarte reu X"or Sreu

Mic Mare Mic

++< TeIn!"! de de/0,s,re. #tunci cnd compania nu se afl n contact cu inamicul pentru e-ecutarea deplasrii se folose"te una din urmtoarele te9nici de deplasare' deplasarea cnd ntlnirea cu inamicul este puin probabil0 deplasarea cnd ntlnirea cu inamicul este probabil0 deplasarea cnd ntlnirea cu inamicul este foarte probabil( Comandantul companiei decide te9nica/ pe care o va folosi( Qe9nica de deplasare "i distanele dintre militari "i subuniti sunt variabile "i se stabilesc n funcie de natura misiunii/ posibilitatea reali!rii contactului cu inamicul/ ritmul de e-ecutare a deplasrii/ teren/ vi!ibilitate "i ali factori care pot influena controlul( #ceste te9nici nu presupun stabilirea unor dispo!itive fi-e( ++7 De/0,s,re, "Bnd BntB0n!re, "u !n,6!"u0 este /u:!n /r4F,F!0; se folose"te atunci cnd vite!a de deplasare este important "i contactul cu inamicul este puin probabil0 compania se deplasea! n coloan cu distane de 24 la 54 de metri ntre plutoane/ n funcie de condiiile de timp/ anotimp "i stare a vremii0 folosind aceast te9nic/ se pot adopta oricare din dispo!itivele de deplasare pre!entate anterior0 comandantul companiei se deplasea! n urma plutonului direcional pentru a u"ura controlul "i orientarea( ++D n eGe"ut,re, de/0,s;r!! "Bnd BntB0n!re, "u !n,6!"u0 este /r4F,F!0; vite!a este esenial0 cele mai eficiente dispo!itive de deplasare sunt n coloana "i n s eata0 distana dintre plutonul din fa "i cel din spate nu este stabilit0 plutonul din spate se dispune la o distan suficient pentru a evita focul e-ecutat de ctre inamic asupra plutonului din fa/ dar suficient de aproape pentru a-l spri6ini cu foc sau manevr atunci cnd reali!ea! contactul0 plutonul din fa folose"te aceast te9nic n timp ce subunitile celelalte se deplasea! normal "i pstrea! distanele stabilite fa de elementul din fa( ++2 De/0,s,re, "Bnd BntB0n!re, "u !n,6!"u0 este 74,rte /r4F,F!0; se folose"te atunci cnd ntlnirea cu inamicul0 este cea mai si ur te9nic dar "i cea mai nceat0 o parte din companie ,elementul de spri6in. ocup o po!iie acoperit cu un bun cmp de observare "i tra ere0 cealalt parte se deplasea! sub acoperirea elementului de spri6in urmnd s ocupe o po!iie pentru a spri6ini la rndul su deplasarea primului element0 cnd se folose"te metoda alternativ/ rolurile elementelor companiei se sc9imb la fiecare etap de deplasare0 cnd se folose"te metoda succesiv acela"i element va e-ecuta spri6inul pentru fiecare etap de deplasare( SECIUNEA , 9(,

- 53 -

+)* M,r5u0 "4nst; Bn de/0,s,re, 4r-,n!z,t; , suFun!t;:!04r Bn "404,ne[ se eGe"ut; n4,/te, s,u Bn ,0te "4nd!:!! de !z!F!0!t,te redus;[ z!u, se eGe"ut; nu6,! /e t!6/u0 des7;5ur;r!! ,":!un!04r de 0u/t;3 ,tun"! "Bnd este !6/us de "4nd!:!!0e s!tu,:!e! 5! 0, de/;rt;r! 6,r! Bn,/4!, d!s/4z!t! u0u! 74r:e04r d!n "4nt,"t "u !n,6!"u0[ 6,r5u0 /e t!6/ de z! se eGe"ut; /e "404,ne de suFun!t;:!3 "u d!st,n:e 6,r! Bntre e0e 5! ne"es!t; 6;sur! de s!-ur,n:; e7!","e3 Bn s/e"!,03 Bn /un"te0e 4F0!-,t4r!! de tre"ere. Compania de infanterie e-ecut mar"ul fie pe Q#R sau MN7/ fie pe 6os/ n cadrul e"alonului superior sau independent( +)+ n 7un":!e de ur-en:, !6/us; de s!tu,:!e3 e74rtu0 "erut /ers4n,0u0u! 5! !tez, de de/0,s,re3 6,r5u0 "46/,n!e! de !n7,nter!e /4,te 7! normal s,u forat. M,r5u0 n4r6,0 se e-ecut/ de re ul/ pe timp de noapte sau n alte condiii de vi!ibilitate redus/ cu vite!e medii de deplasare( M,r5u0 74r:,t se e-ecut cnd situaia impune trecerea n timp scurt la ndeplinirea unei misiuni de lupt/ cu vite!e ma-ime admise de norme "i teren/ de re ul/ fr oprire/ folosindu-se pentru deplasare ma6oritatea timpului de !i "i de noapte0 el se e-ecut atunci cnd se prevede ntlnirea cu inamicul/ la introducerea n lupt/ n urmrire/ n retra ere "i n toate ca!urile cnd e-ist pericol de ntrebuinare de ctre inamic a armelor de distru ere n mas "i a sistemelor incendiare( +)) M,r5u0 se eGe"ut; Bn "4nd!:!!0e cnd se pre ede sau nu ntlnirea cu inamicul. CBnd se /re ede BntB0n!re, "u !n,6!"u0 mar"ul trebuie pre tit "i e-ecutat astfel nct forele s fie n permanen ata de aciune/ capabile s se desf"oare cu repe!iciune "i s intre la timp n lupt( n acest scop/ se iau msuri pentru constituirea unui dispo!itiv de mar" adecvat( CBnd nu se /re ede BntB0n!re, "u !n,6!"u0 mar"ul se pre te"te "i se e-ecut astfel nct compania s a6un n noul raion n condiiile unor eforturi normale0 pentru aceasta se ale cele mai bune drumuri care se pre tesc din timp0 coloanele se formea! din subuniti care au aceea"i vite! de mar" "i capacitate de trecere( +)9 %tapa de mar" este d!st,n:, /,r"urs; de "46/,n!e Bn )@ de 4re. n teren "es "i deluros/ etapa de mar pe autove9icule poate fi de pn la @AB Cm3 uneori mai mare0 n teren muntos-mpdurit pn la DAB Cm. Cnd subunitile se deplasea! pe 6os mrimea etapei de mar poate s fie de pn la EB Cm. V!tez, 6ed!e de 6,r5 este media vite!elor pariale reali!ate pe diferite poriuni de itinerar "i se e-prim n UmYor( -iteza medie de mar a coloanelor mi-te n teren "es sau deluros/ ziua este de @B1EB CmFor[ coloanele de transportare amfibii blindate ,ma"ini de lupt ale
- 54 -

infanteriei/ automobile. se deplasea! ziua cu EB1GB CmFor, iar noaptea cu @A1EB Cm For= cnd subunitile se deplasea! pe 6os vite!a medie de mar" este de G1A CmFor, iar pe sc$iuri de A1( CmFor= cnd deplasarea se e-ecut pe drumuri cu pante mari sau cu obstacole ,bolovani/ ro9oti". vite!a de deplasare se mic"orea! pn la D CmFor. n teren muntos - mpdurit vite!a de mar" se reduce cu EB1 GBH fa de cea din teren "es "i deluros( Oe timp de n 9e ,de! 9e./ pe drumuri desfundate "i n condiii de vi!ibilitate redus vite!a medie de mar" poate fi de DB1DA CmFor= la urcarea pantelor de 6-; \ vite!a este de pn la 14 UmYor/ iar la coborre de pn la DA1@B CmFor. Oe cldur mare/ pe drumuri cu praf/ pe timpul trecerii prin localiti mari/ pe cea "i ninsoare sau noaptea vite!a de mar" se reduce cu 15-24\ "i c9iar mai mult( $oaptea/ cnd autove9iculele sunt ec9ipate cu aparate de vedere pe timp de noapte sau cnd luminea! luna/ pe drumurile cu indicatoare luminoase "i cu circulaie ntr-un sin ur sens/ vite!a medie de mar" poate fi aceea"i ca pe timpul !ilei( +)@ Pentru 6en,C,re, 74r:e04r 6!0!t,r!04r3 er!7!",re, st;r!! teIn!"e , ,ut4 eI!"u0e04r3 eGe"ut,re, Bntre:!ner!04r teIn!"e 5! Bn0;tur,re, de7e":!un!04r3 se 7!Ge,z; halte mici! halte mari i odihna de "i #noapte$% ',0te0e 6!"!/ n ca!ul deplasrii pe autove9icule/ se fi-ea! astfel' prima dup 1-2 ore de mar"/ iar urmtoarele/ dup fiecare 2-3 ore de mar" ,iarna dup 1-1/5 ore de mar". "i au durata de 24-34 minute0 cnd mar"ul se e-ecut pe 6os se fi-ea! prima 9alt dup 34 minute de la nceperea acestuia/ iar urmtoarele din 54 n 54 minute "i au o durat de 14 minute( ',0t, 6,re se fi-ea! la sfr"itul primei 6umti a etapei de mar" "i are o durat de 2-4 ore( Cnd distana de parcurs este mai mic dect o etap de mar"/ noaptea "i iarna pe eruri puternice nu se fi-ea!/ de re ul/ 9alt mare( Oe timpul 9altei mari se serve"te 9rana "i se completea! plinurile la autove9icule/ se verific armamentul "i te9nica militar/ se e-ecut ntreinerea te9nic a autove9iculelor/ iar n funcie de rula6ul transportoarelor amfibii blindate ,ma"inilor de lupt ale infanteriei. T re la6ele dispo!itivelor de comand( Od!In, de z! >n4,/te? se fi-ea! dup e-ecutarea unei etape de mar"( Oentru 9altele mari "i odi9na de !i ,noapte. se ale raioane care ofer condiii favorabile de protecie "i mascare "i dispun de suficiente surse de ap( Oe timpul 9altei mari "i n raionul odi9nei de !i ,noapte. subunitile prsesc drumul "i se dispun n raioanele stabilite/ astfel nct s fie permanent ata de lupt "i s poat continua n timp scurt mar"ul( n raionul odi9nei de !i ,noapte. se iau msuri de asi urare a aciunilor de lupt/ se distribuie 9ran cald/ se completea! plinurile de carburani "i lubrifiani "i se e-ecut lucrrile prev!ute la 9alta mare( Oe timpul odi9nei de !i ,noapte. se pot sc9imba elementele de si uran a mar"ului(
- 55 -

Cnd deplasarea se e-ecut pe 6os/ dup 2-3 !ile de mar" se acord 24 ore pentru odi9n( +)A CBnd "46/,n!, eGe"ut; 6,r5u0 !nde/endent >!z40,t?3 "46,nd,ntu0 !, 6;sur! de s!-ur,n:; , suFun!t;:!! /e ",re 4 "46,nd; 5! , "e04r de Bnt;r!re >s/r!C!n?3 nu6e5te 4Fser ,t4r! >terestru 5! ,er!,n? ";r4r, 0e /re"!ze,z; 6!s!un!0e 5! 64du0 de Bnde/0!n!re , ,"est4r,. Na nevoie/ pentru cercetarea unor obiective de pe direcia de deplasare/ nume"te ec9ipe de cercetare( n funcie de distana pe care se e-ecut mar"ul "i de posibilitatea ntlnirii cu inamicul pentru si urana companiei se nume"te o patrul de si uran( %lementele destinate pentru si urana mar"ului/ pe timpul 9altelor se transform n elemente de si uran a staionrii( +)< n s!-ur,n:, de 6,r5 "Bnd /!"Ietu0 64F!0 este de ,04,re "46/,n!e ,"e,st, /4,te dest!n, un /0ut4n ", /,tru0; de s!-ur,n:; de ",/ >de 70,n"3 de s/,te?. Compania ca pic9et mobil ,fi-. poate primi ca ntrire 1 pluton de tancuri/ 1 baterie de arunctoare calibru 124 mm/ 1-2 pionieri/ 1-2 cerceta"i c9imici( Pic$etul mo#il de cap se trimite la distana de A1DB Cm, iar pic$etul mo#il ; i"< de lanc i de spate 0 pn la A Cm. n localiti/ pduri/ muni/ pe timp de noapte sau cnd mar"ul se e-ecut pe 6os/ aceste distane se pot mic"ora pn la 6umtate( +)7 M!s!un!0e /!"Ietu0u! 64F!0 de ",/ >de 70,n"? suntZ a. s asi ure coloana creia i face si urana mpotriva atacului prin surprindere al inamicului terestru/ s capture!e sau s nimiceasc cerceta"ii inamicului ori rupurile de cercetare-diversiune ale acestuia0 b. s atace cu ndr!neal inamicul de pe itinerarul de deplasare/ s cucereasc punctele din teren favorabile pentru lupt/ s obli e pe inamic s se desf"oare prematur/ asi urnd astfel condiii favorabile pentru desf"urarea "i intrarea n lupt n mod or ani!at a coloanei creia i face si urana( +)D M!s!un!0e /!"Ietu0u! 64F!0 de s/,te suntZ a. s asi ure coloanei creia i face si urana posibilitatea de a se desprinde de inamic "i a e-ecuta deplasarea n ordine0 b. s nu permit inamicului terestru s atace prin surprindere coloana creia i face si urana/ inter!icnd ndeosebi aciunile elementelor de cercetare-diversiune/ subunitilor aeromobile "i desantului aerian ale acestuia( +)2 C46,nd,ntu0 "46/,n!e! dest!n,t; ", /!"Iet 64F!0 este 4F0!-,t s;(5! Bnsu5e,s"; 6!s!une,3 s studie!e pe 9art itinerarul de deplasare/ s stabileasc modul de deplasare al companie "i s dea ordinul de aciune(
- 56 -

+9* Pentru eGe"ut,re, 6,r5u0u!3 "46,nd,ntu0 "46/,n!e! d; 4rd!nu0 de 6,r5 /e stru"tur, "e04r A /,r,-r,7e3 Bn ",re /re"!ze,z;Z a. informaii despre inamic "i aliniamentele probabile de ntlnire cu acesta0 b. misiunea companiei pic9et mobil de cap ,spate.0 c. informaii despre subunitile vecine "i despre cercetare ,atunci cnd acionea! n fa.0 d. compunerea "i misiunile patrulei de si uran0 e. ora trecerii pe la punctul iniial "i pe la punctele de coordonare0 f. ordinea de ncolonare/ vite!a de deplasare "i locul 9altelor0 . locurile unde sunt or ani!ate posturi de comenduire "i ndrumare a circulaiei0 9. modul de aciune la ntlnirea cu inamicul "i la atacul aerian al acestuia0 i. modul de 9rnire al militarilor "i de alimentare au carburani T lubrifiani a te9nicii de lupt0 6. semnalele de conducere "i modul de asi urare a le turilor prin mi6loacele de comunicaii pe timpul e-ecutrii mar"ului0 U. nlocuitorul la comand( +9+ C46/,n!, se 4/re5te /entru I,0te 0, se6n,0u0 "46,nd,ntu0u! e5,04nu0u! ";ru!, B! 7,"e s!-ur,n:,. Oe timpul 9altei mici compania ocup o po!iie avanta6oas "i continu s observe terenul/ fiind ata s respin atacul inamicului0 la 9alta mare sau n raionul odi9nei de !i ,noapte. compania T pic9et mobil de cap - se transform n pic9et de pa! "i ndepline"te misiunile care i se ordon( +9) In74r6,:!!0e 4F:!nute se r,/4rte,z; !6ed!,t "46,nd,ntu0u! e5,04nu0u! ",re , tr!6!s s!-ur,n:,. n teren muntos-mpdurit se mai determin' a) radul de practicabilitate a itinerarului pentru autove9icule "i fore0 b) e-istena punctelor obli atorii de trecere/ a ro9oti"urilor/ a rotelor/ a pe"terilor/ a tunelurilor ,lucrrilor subterane./ a i!voarelor/ a refu iilor/ iar pe timp de iarn T rosimea stratului de !pad/ locul corni"elor/ podurilor de !pad/ avalan"elor( +99 C46/,n!, treFu!e s; tre,"; "u ",/u0 "404,ne! 74r:e04r /r!n"!/,0e /e 0, /un"tu0 !n!:!,0 0, 4r, st,F!0!t;[ /,tru0, de s!-ur,n:; /re"ede 74r:e0e /r!n"!/,0e 0, d!st,n:, 4rd4n,t;. 3istana ntre autove9icule se stabile"te n funcie de vite!a de mar" "i condiiile de vi!ibilitate "i este de @A1AB m= pe timpul deplasrii pe drumuri cu praf/ polei/ pante abrupte/ cobor"uri periculoase "i curbe cu ra! mic/ n condiii de vi!ibilitate redus/ precum "i pe timpul trecerii !onelor contaminate/ distana ntre autove9icule se mre"te pn la DBB m, uneori "i mai mult(

- 52 -

$oaptea autove9iculele folosesc dispo!itive de camuflare a luminilor/ iar distana ntre acestea se reduce pn la @A m. #utove9iculele care din cau!a unor defeciuni te9nice au rmas pe itinerar "i ocup locul n coloana din care fac parte/ numai pe timpul 9altelor( Coloana nu se opre"te n locuri n uste/ pe poduri/ n vaduri/ pe pante mari/ n curbe cu ra! mic( Na poduri se iau msuri de reali!are a securitii deplasrii "i la nevoie/ pentru ntrirea capacitii de suport a acestora( n ca!ul atacului aerian al inamicului se continu deplasarea mrind vite!a "i distana dintre autove9icule( Cercetarea de radiaie/ c9imic "i biolo ic se e-ecut de toate elementele din si urana mar"ului "i de ctre forele principale( +9@ Pe t!6/ de !,rn; "u z;/,d; 6,re 5! te6/er,tur! s";zute3 eGe"ut,re, 6,r5u0u! ne"es!t;Z a. pre tirea "i meninerea drumurilor n stare practicabil0 b. luarea msurilor pentru prevenirea de errii oamenilor0 c. pre tirea te9nicii militare pentru funcionarea n condiiile unor temperaturi sc!ute0 d. asi urarea autove9iculelor cu accesorii "i mi6loace necesare mririi capacitii de trecere/ acoperirea cu prelate a autove9iculelor destinate pentru transportul militarilor( n si urana de mar" se includ autove9icule n!estrate cu ec9ipament de buldo!er pentru curirea !pe!ii0 autove9iculele cu capacitate mare de trecere ,tractoarele. se reparti!ea! de-a lun ul ntre ii coloane0 pe timpul 9altelor/ motoarele autove9iculelor se ncl!esc cte G1A minute la fiecare 6umtate de or0 pentru ncl!irea militarilor se e-ecut cu ace"tia e-erciii fi!ice pentru ncl!irea or anismului0 este interzis ca militarii s stea n poziia culcat pe zpad. Cnd mar"ul se e-ecut pe 6os/ n afara drumurilor sau pe drumuri n!pe!ite subunitile din capul coloanei se sc9imb dup fiecare @B1EB minute. Oe er puternic se asi ur militarilor 9ran cald( +9A Cnd mar"ul se e-ecut/ iarna/ la temperaturi sc!ute/ pe 6os/ se impune ca' a. nici o parte a corpului s nu fie strns/ n special nc9eieturile "i e-tremitile ,de etele minilor "i picioarelor s se mi"te n mnu"i/ respectiv n nclminte.0 b. s nu se strn e-cesiv curelele de la rani/ sc9iuri sau rac9etele de !pad0 c. e-ecutarea ct mai uniform a mar"ului "i do!area efortului pentru a se evita transpiraia corpului/ alternativ cu rcirea sa0 d. mar"ul s se e-ecute n veston/ iar scurtele s fie mbrcate numai n timpul 9altelor0 e. s nu se bea ap rece "i s nu se mnnce !pad0 apa se va nlocui cu ceai sau cafea "i se va bea cu n 9iituri mici ,rare.0
- 5; -

f. desc9i!torii de prtii s fie nlocuii ct mai des0 . s nu se stea 6os pe timpul 9altelor mici/ 9altele mari s se fac pe ct posibil n case sau cabane( +9< CBnd une0e 4Fst,"40e nu /4t 7! tre"ute s,u 4"40!te se /re ;d d!n t!6/ 6;sur! /entru tr,nsF4rd,re, e7e"t! e04r / te9nicii "i materialelor folosindu-se n acest scop toate mi6loacele la dispo!iie0 n acest ca!/ dincolo de obstacol/ subunitile continu mar"ul pe 6os/ muniia/ materialele pe militari ,purttori. "i autove9iculele vor fi trimise pe rute ocolitoare pn la a6un erea din urm a coloanei sau vor relua mi"carea dup desc9iderea drumului( SECIUNEA , @(, +97 Tr,ns/4rtu0 "4nst; Bn de/0,s,re, /ers4n,0u0u!3 teIn!"!! 5! 6,ter!,0e04r "u ,Cut4ru0 6!C04,"e04r 7er4 !,re3 6,r!t!6e3 70u !,0e 5! ,er!ene. n vederea e-ecutrii transportului/ subunitilor li se destin staii/ aerodromuri/ porturi de mbarcare "i debarcare/ raioane de a"teptare "i de adunare/ de ba! "i de re!erv( +9D n,!nte de B6F,r",re "46/,n!, de !n7,nter!e se d!s/une Bn raionul de ateptare3 !,r du/; deF,r",re Bn raionul de adunare. R,!4,ne0e de ,5te/t,re 5! de ,dun,re se ale n raport cu condiiile de teren la distan de pn la E Cm fa de staiile/ aerodromurile "i porturile de mbarcare ,debarcare.( n raionul de a"teptare compania se dispune n ascuns/ folosind lucrrile enistice e-ecutate din timp de forele "i mi6loacele destinate n acest scop/ precum "i proprietile de protecia ale terenului/ innd seama de ordinea de deplasare spre staia de mbarcare( +92 Cnd transportul se execut pe comunicaiile fero iare! maritime sau flu iale "46,nd,ntu0u! de "46/,n!e ! se /re"!ze,z;Z a. raionul de a"teptare0 b. itinerarul "i modul de deplasare spre locul de mbarcare0 c. planul de mbarcare "i de reparti!are a personalului/ te9nicii "i a materialelor pe va oane ,platforme sau nave.0 d. durata n timp de la nceperea "i pn la terminarea mbarcrii( nainte de a ncepe deplasarea n vederea mbarcrii/ comandantul de companie verific dac personalul cunoa"te re ulile de mbarcare/ ancorare "i debarcare a te9nicii militare/ de comportare pe timpul transportului "i dac armamentul/ Q#R sau MN7 "i materialele sunt pre tite pentru a fi transportate(
- 5L -

3eplasarea companiei din raionul de a"teptare ctre staia sau portul de mbarcare se desf"oar astfel nct s se poat trece imediat la e-ecutarea mbarcrii( #rmamentul/ Q#R sau MN7 "i personalul trebuie s se mbarce cu repe!iciune "i n si uran/ respectndu-se cu strictee msurile pentru prevenirea accidentelor "i deteriorarea te9nicii militare "i a mi6loacelor de transport( +@* Pe t!6/u0 tr,ns/4rtu0u! "46/,n!, de !n7,nter!e treFu!e s; 7!e Bn /er6,nen:; -,t, de deF,r",re3 /entru "4nt!nu,re, de/0,s;r!! /r!n 6,r5 5! !ntr,re, 0, t!6/ Bn 0u/t;. Cercetarea/ observarea aerian "i terestr se asi ur prin posturi de observare prev!ute cu aparatura de observare "i de cercetare c9imic/ biolo ic "i de radiaie necesar0 "eful e"alonului de transport este informat asupra situaiei aeriene "i c9imice de ctre "efii sectoarelor de comenduire de cale ferat ,de ap.( %"alonul de transport se apr mpotriva inamicului aerian cu armamentul de infanterie destinat n acest scop0 pa!a pe timpul transportului pe comunicaiile feroviare se e-ecut printr-o ard destinat de subunitate0 atenie deosebit se acord pa!ei mpotriva rupurilor de cercetare-diversiune "i elementelor teroriste ale inamicului( )ubunitile care se transport pe comunicaiile feroviare/ maritime "i fluviale se asi ur cu re!erve de alimente "i ap potabil pentru toat durata transportului( Oentru acordarea la timp a asistenei medicale pe timpul transportului/ funcionea! punctul medical al batalionului( +@+ L, s4s!re, Bn st,:!, >/4rtu0? de deF,r",re/ compania debarc prote6at de focul subunitilor de si uran "i se deplasea! n ascuns n raionul de adunare/ fiind ata s ndeplineasc misiunea de lupt0 aceasta trebuie s fie n msur s debarce "i n locuri nepre tite/ s e-ecute mar"ul spre locul ordonat ocolind poriunile de teren cu distru eri sau contaminate "i s intre la timp n lupt( +@) CBnd 0!n!, de ",0e 7er,t; de /e d!re":!, de de/0,s,re , 74st Bntreru/t; "i nu sunt posibiliti de refacere a acesteia n timp scurt sau de varientare/ compania poate continua transportul prin trans#ordare pe alte mi6loace feroviare de transport asi urate din timp sau prin deplasare pe cile rutiere e"istente0 transbordarea trebuie s fie temeinic pre tit "i efectuat n timp ct mai scurt/ cu luarea tuturor msurilor de asi urare a aciunilor(

- 64 -

+@9 Tr,ns/4rtu0 /e "46un!",:!!0e ,er!ene se eGe"ut; /e d!re":!!0e unde "e0e0,0te ";! de comunicaie au o de!voltare insuficient sau au suferit mari distru eri/ precum "i n situaii care necesit dislocri ur ente de fore "i mi6loace dintr-un raion n altul "i efectuarea unor manevre0 el se efectuea! cu avioane/ elicoptere/ planoare/ folosindu-se ca procedeu de ba! debarcarea ,ateri!area.0 pentru unele materiale se pot folosi "i procedeele para"utrii acestora de la nlime mic , delestarea sau e-tracia.( SECIUNEA , A(, Pre-;t!re, de/0,s;r!! +@@ Pre-;t!re, de/0,s;r!! "u/r!nde3 de re-u0;3 ur6;t4,re0e ,"t! !t;:!Z a. luarea deci!iei/ planificarea deplasrii "i transmiterea misiunilor la subordonai0 b.or ani!area conducerii0 c. cercetarea "i recunoa"terea itinerarelor de deplasare0 d.recunoa"terea raionului de mbarcare/ debarcare/ transbordare/ a celui de plecare "i de adunare dup deplasare0 e. pre tirea forelor pentru mar"0 stabilirea "i luarea msurilor de cre"tere a capacitii de trecere n punctele obli atorii0 f. or ani!area asi urrii aciunilor "i proteciei forelor ,cu accent deosebit pe protecia antiaerian.0 .lo istica deplasrii( +@A P0,n!7!",re, de/0,s;r!! 74r:e04r :!ne se,6, de Z a. misiunea "i concepia comandantului e"alonului superior0 b.timpul disponibil "i distana pe care se face deplasarea0 c. compunerea dispo!itivului de deplasare0 d.re ulile privind ndrumarea circulaiei "i msurile de control necesare0 e. misiunea ulterioar0 f. situaia inamicului ,terestru "i aerian./ inclusiv pericolul nuclear/ biolo ic "i c9imic0 . radele relative de mobilitate/ disponibilitatea f"iilor/ numrul "i capacitatea itinerarelor disponibile/ condiiile de teren "i stare a vremii0 9.alte deplasri/ inclusiv traficul populaiei civile( +@< Pentru "4ndu"ere, 74r:e04r /e t!6/u0 de/0,s;r!!3 se 7404ses" 6!C04,"e0e de "46un!",:!! 5! se6n,0e0e. Jolosirea mi6loacelor de comunicaii/ indiferent de tip/ are loc la ordin "i cu respectarea re imului impus de re ulile de trafic0 pstrarea secretului asupra scopului deplasrii se asi ur prin limitarea numrului persoanelor care au acces la informaii "i care particip la pre tirea acesteia(
- 61 -

- 62 -

CAPITOLUL IV Re-ru/,re, 5! Bn04"u!re, SECIUNEA + Pre-;t!re, 5! des7;5ur,re, re-ru/;r!! +@7 Orin re-ru/,re 74r:e0e B5! s"I!6F; 04"u0 de d!s/unere s,u ,":!une >6,ne r, de 74r:e 5! 6!C04,"e? n vederea constituirii unui nou dispo!itiv adecvat situaiei e-istente n acel moment/ avnd ca scop' restructurarea dispo!itivului de aciune0 crearea unei rupri de fore pe o alt direcie0 ntrirea unor rupri de fore care au suferit pierderi mari0 suplimentarea efortului pe anumite direcii0 ndeplinirea altei misiuni0 deplasarea forelor "i mi6loacelor n vederea scoaterii lor de sub loviturile inamicului0 sc9imbarea raionului de dispunere a subunitii( +@D Pentru /re-;t!re, 5! des7;5ur,re, re-ru/;r!! "46,nd,n:!! treFu!e s; ,!F; Bn edere' natura dispunerii viitoare ,dintr-un raion n altul/ dintr-un dispo!itiv de aciune n altul/ dintr-un raion ntr-un dispo!itiv de lupt.0 finalitatea re ruprii ,cu sau fr nlocuirea forelor.0 natura deplasrii ,mar"/ transport/ combinat.0 scopul0 aciunea n curs de desf"urare "i viitoare0 operaiile inamicului0 terenul( +@2 Pr4"edee0e de re-ru/,re , 74r:e04r sunt ur6;t4,re0eZ din adncime spre front& de'a lungul frontului& dinspre front spre spate& combinat. Re-ru/,re, d!n ,dBn"!6e s/re 7r4nt se e-ecut prin desf"urarea parial sau total a forelor de an a6are ulterioar/ forelor de spri6in "i a altor fore pentru reali!area noului dispo!itiv n viitoarele raioane de aciune sau ntrirea aprrii pe direciile ameninate( Re-ru/,re, de(, 0un-u0 7r4ntu0u! presupune desf"urarea parial sau total dintr-un sector al frontului ntr-altul a forelor de an a6are ulterioar/ forelor de spri6in "i a altor fore/ n scopul mutrii efortului de pe o direcie pe alta sau pentru restructurarea dispo!itivului( Re-ru/,re, d!ns/re 7r4nt s/re s/,te se e-ecut prin scoaterea unor fore din compunerea ruprii de an a6are sau prin deplasarea forelor de an a6are ulterioar ,re!ervelor. "i a celor de spri6in n raioane sau pe aliniamente mai n spate/ n scopul refacerii puterii de lupt sau pentru constituirea unei noi rupri de fore necesare ndeplinirii altor misiuni0 pe timpul re ruprii/ forele trebuie s aib puterea de lupt complet "i s fie apte permanent pentru a trece la ndeplinirea oricrei misiuni(

- 63 -

+A* Re-ru/,re, "46/,n!e! de !n7,nter!e d!n 74r:e0e de ,n-,C,re !6ed!,t; este precedat/ de re ul/ de nlocuirea ei "i se e-ecut n vederea constituirii unui nou dispo!itiv sau cnd aceasta "i-a pierdut puterea de lupt( +A+ Pentru "46/,n!, de !n7,nter!e ",re se re-ru/e,z; se stabilesc raioane de adunare dispuse/ de re ul/ ntre forele de an a6are imediat "i forele de an a6are ulterioar ale e"alonului superior/ avndu-se n vedere e-istena drumurilor de acces/ posibilitatea deplasrii n ascuns/ mascarea activitilor "i a elementelor de dispo!itiv precum "i posibilitatea dispunerii dispersate a forelor( +A) A"t! !t;:!0e des7;5ur,te de ctre comandantul companiei de infanterie pentru pre tirea re ruprii sunt planificarea/ or ani!area/ coordonarea "i controlul ndeplinirii planului de ctre subordonai( +A9 Stud!ere, 5! e0,F4r,re, "ursur!04r ,":!un!! 6!0!t,re ,u 0, F,z; ,n,0!z, s!tu,:!e! 5! /resu/unZ a) stabilirea celor mai favorabile itinerare de deplasare pentru ie"irea din dispo!itivul de lupt "i ocuparea noilor aliniamente de ctre subunitile or anice "i cele primite ca ntrire0 b) e-ecutarea recunoa"terilor n teren/ cule erea "i verificarea ultimelor informaii despre situaia inamicului "i caracterul aciunilor sale att pe aliniamentul iniial/ de-a lun ul itinerarelor de deplasare/ ct "i pe aliniamentul final0 c) amena6area enistic a terenului "i stabilirea posibilitilor de varientare a punctelor obli atorii de trecere0 d) evaluarea strii liniilor de comunicaii/ prin fir/ construite/ a capacitii "i posibilitilor de lucru a acestora0 e) determinarea caracteristicilor itinerarelor de deplasare ,lun imea/ capacitatea "i starea lor.( +A@ Re-ru/,re, se "4ns!der; Bn"Ie!,t; ,tun"! "Bnd comandantul companiei de infanterie raportea! e"alonului superior c toate forele de care dispune sunt n punctul de spri6in sau n dispo!itivul ordonat( SECIUNEA , )(, Pre-;t!re, 5! des7;5ur,re, Bn04"u!r!!

- 64 -

+AA n04"u!re, este aciunea prin care compania de infanterie trece n locul unei alte subuniti "i "i asum rspunderile acesteia( nlocuirea cuprinde un ansamblu de msuri "i activiti ce se e-ecut/ de re ul/ noaptea sau n alte condiii de vi!ibilitate redus/ pentru predarea/ la ordin/ a raioanelor ,aliniamentelor. de ctre subunitile care le-au ocupat alte subuniti n vederea ndeplinirii unei noi misiuni de ctre fiecare n parte. n ,/;r,re/ nlocuirea se e-ecut cnd compania de infanterie' a) "i-a pierdut puterea de lupt ,a suferit mari pierderi/ a devenit incapabil s-"i continue misiunea "i urmea! s fie reor ani!at/ reconstituit "i reec9ipat.0 b) este trecut n forele de an a6are ulterioar sau n re!erv0 c) trece la ndeplinirea unei noi misiuni0 d) a ndeplinit misiunea primit0 e) este planificat pentru nlocuire/ n vederea evitrii epui!rii0 f) nu corespunde pentru ndeplinirea noii misiuni( n 47ens! ; nlocuirea se e-ecut cnd' a) compania este adus din adncime "i ocup po!iia de plecare la ofensiv/ prelund po!iia unor fore din contact0 b) forele din contact "i restructurea! dispo!itivul "i compania este trecut n forele de an a6are ulterioar sau n re!erv0 c) o parte din subunitile companiei "i-au pierdut puterea de lupt pe timpul desf"urrii ofensivei( +A< n timpul aciunii de nlocuire e-ist o perioad cnd concentrarea spore"te vulnerabilitatea subunitilor implicate( Oosibilitatea de a se ivi confu!ie este inerent( 3ou sisteme de comand paralele vor aciona ntr-o sin ur !on "i n acela"i timp( 3ac locul "i ora stabilirii contactului dintre comandantul companiei nlocuite "i comandantul companiei care nlocuie"te nu a fost specificat/ comandantul noii subuniti l va contacta pe cel ce urmea! a fi nlocuit pentru reali!area coordonrii( +A7 n scopul asi urrii unei bune funcionri a activitilor de comand "i control/ coordonarea detaliat a aciunii trebuie avut n vedere c9iar de la nceperea planificrii aciunii(
Coordonarea ntre cei doi comandani de companie include'

ora sau momentul tactic cnd transferul de responsabilitate pentru !ona respectiv este reali!at "i din care responsabilitatea !onei revine comandantului companiei care a reali!at nlocuirea0 f) utili!area de clu!e "i personal de le tur0

a) b) c) d) e)

sc9imbul de informaii0 e-ecutarea recunoa"terilor0 sc9imbul de sc9ie ale !onelor de responsabilitate0 stabilirea secvenial/ pe timpi de e-ecuie a aciunii de nlocuire0

g) punerea n aplicare a msurilor de si uran0


- 65 -

h) planificarea spri6inului de foc propriu "i naintarea de cereri la e"alonul superior0 i) reali!area sc9imbului ,transferului. de muniie/ materiale0 j) luarea n primire de ctre comandantul de companiei care vine la nlocuire a bara6elor
e-plo!ive "i nee-plo!ive "i identificarea culoarelor0 k) stabilirea frecvenelor radio/ indicativelor/ parolelor "i a semnalelor de recunoa"tere(

+AD Oentru asi urarea controlului "i a fle-ibilitii pe timpul e-ecutrii nlocuirii se stabilesc' a) r,!4,ne0e ( pentru subunitile nlocuite - raioane de adunare/ iar pentru cele care
nlocuiesc T raioane de plecare0 la fi-area acestora trebuie s se in seama de e-istena drumurilor de acces care s asi ure deplasarea n ascuns a forelor "i dispunerea lor n cadrul raioanelor n mod dispersat fr a fi observate de inamic0 b) /un"te0e de "4nt,"t - de re ul/ de ctre comandantul companiei care va fi nlocuit pentru a u"ura reali!area le turii ntre subunitatea care vine la nlocuire "i clu!ele din compania care va fi nlocuit0 n unele situaii este necesar s fie stabilite mai multe puncte de contact0 c) /un"te0e de des/;r:!re - acele locuri n care rolul clu!ei ncetea!/ iar responsabilitatea pentru conducerea companiei revine n ntre ime comandantului acesteia0 d) !t!ner,re0e ( toate subunitile trebuie s respecte itinerarele de deplasare n scopul evitrii apariiei confu!iei "i a fraticidului0 n msura posibilitilor este recomandabil s fie stabilite itinerare diferite pentru compania nlocuit "i cea care vine la nlocuire0 este responsabilitatea comandantului companiei nlocuite s se asi ure c deplasrile se e-ecut conform planului(

+A2 Na primirea ordinului de nlocuire/ comandantul companiei care nlocuie"te/ mpreun cu comandantul celei care este nlocuit e-ecut re"un4,5tere, pe timpul creia ia cuno"tin de' a) dispunerea inamicului cnd subunitatea nlocuit este n contact0 b) po!iia subunitii nlocuite ,inclusiv po!iiile posturilor de observare/ ale cmpurilor de mine antiblindate "i a sistemului de averti!are din timp a companiei.0 c) po!iia punctului de comand "i observare0 d) po!iiile armamentului principal "i te9nicii blindate0 e) or ani!area sistemului de foc0 f) amena6area enistic a punctului de spri6in/ dispunerea bara6elor "i radul lor de pre tire0 g) itinerarele de deplasare n ascuns a subunitilor spre locul de nlocuire0 h) posturile de comenduire "i ndrumare a circulaiei0 i) locurile unde clu!ele ntmpin subunitile ce sosesc "i ordinea de nlocuire( Comandantul subunitii care nlocuie"te preci!ea! comandanilor din subordine' a) raioanele de plecare "i modul de ie"ire din acestea0 b) timpul cnd ncepe "i cnd se termin nlocuirea "i modul de primire a punctelor de spri6in0 c) locul unde vor fi ntmpinai de clu!e0
- 66 -

d) itinerarele de deplasare "i posturile de comenduire "i ndrumare a circulaiei0 e) msurile pentru asi urarea aciunilor de lupt0 modul de aciune n ca!ul unui atac din partea inamicului( Comandantul subunitii care se nlocuie"te este obli at s preci!e!e comandanilor din subordine' a) modul de predare a raionului "i locul de adunare dup nlocuire0 b) msurile de mascare pe timpul nlocuirii0 c) numrul clu!elor "i de la ce subuniti se destin pentru nsoirea subunitilor care iau n primire0 d) unde "i cnd trebuie s soseasc clu!ele "i pe ce itinerare trebuie s conduc subunitile care sosesc pentru nlocuire0 e) unde sunt instalate posturile de comenduire "i ndrumare a circulaiei0 f) timpul cnd ncepe "i se termin nlocuirea0 g) modul de aciune n ca!ul trecerii inamicului la ofensiv pe timpul nlocuirii( +<* Met4d, de Bn04"u!re este determinat de situaia specific0 nlocuirea ncepe cu ocuparea po!iiilor din adncimea dispo!itivului de lupt al companiei nlocuite0 comandantul companiei nlocuite nume"te clu!ele din cadrul fiecrei subuniti nlocuite pentru fiecare subunitate din subordinea companiei nlocuitoare0 arunctoarele companiei/ care nlocuie"te/ vor fi amplasate naintea nceperii nlocuirii "i vor rmne pe po!iie pn la preluarea comen!ii de ctre aceasta(
Metodele pentru efectuarea nlocuirii sunt'

a) Bn04"u!re, su""es! ; , suFun!t;:!04r - metoda solicit timp mai mult "i se folose"te atunci cnd itinerarele care asi ur mascarea sunt n numr limitat "i toate plutoanele trebuie s foloseasc acela"i itinerar0 compania nlocuitoare ocup un raion de plecare n spatele companiei nlocuite "i nlocuie"te plutoanele acesteia n conformitate cu prevederile planului de nlocuire/ fiecare pluton se deplasea! n fa ctre punctul de contact0 fiecare rup este condus ctre un loc mascat n spatele rupei nlocuite0 ec9ipamentul "i provi!iile necesare sunt sc9imbate0 rupele nlocuite se deplasea! ctre raionul de adunare a plutonului "i ulterior pn n raionul de adunare al companiei0 dup ce ntre ul pluton care nlocuie"te preia rspunderea de la plutonul nlocuit/ urmtorul pluton ncepe nlocuirea( b) Bn04"u!re, s!6u0t,n; , suFun!t;:!04r ( este o metod rapid/ dar favori!ea! descoperirea de ctre inamic a subunitilor care naintea! n acela"i timp0 se recomand aceast metod atunci cnd misiunea solicit o nlocuire n timp scurt/ descoperirea de ctre inamic este mai puin osibil iar terenul ofer itinerarii mascate0 plutoanele care nlocuiesc naintea! n acela"i timp pe rutele stabilite ctre punctele de nlocuire( c) Bn04"u!re, /r!n 4"u/,re, /4z!:!!04r d!n ,dBn"!6e, d!s/4z!t! u0u! s,u , "e04r ,d!,"ente ,"estu!, ( metoda presupune ca subunitatea nlocuitoare s ocupe po!iiile din flancul sau spatele subunitii nlocuite0 subunitatea nlocuitoare trebuie
- 62 -

s poat acoperi cu foc aciunea subunitii nlocuite0 de re ul/ aceast metod se folose"te atunci cnd subunitatea nlocuit este contaminat c9imic sau nuclear sau cnd subunitile implicate au valori diferite0 subunitatea nlocuitoare poate ocupa po!iiile simultan sau succesiv/ n funcie de situaie0 dup ocuparea po!iiilor/ subunitatea nlocuit se retra e de-a lun ul itinerarelor stabilite( 8 variant privind nlocuirea companiei de infanterie este pre!entat n fi ura nr(12( +<+ Ord!ne, eGe"ut;r!! Bn04"u!r!!. Na stabilirea ordinii de nlocuire/ se iau n considerare urmtoarele' a) ",/,"!t,te, de 0u/t; , suFun!t;:!! ' dac o subunitate subordonat a suferit pierderi masive ca efective "i te9nic este prima care se nlocuie"te0 b) terenu0 - subunitatea subordonat/ cea mai u"or de descoperit de ctre inamic pe timpul nlocuirii trebuie lsat ultima0 aceasta permite ma6oritii subunitilor nlocuitoare s fie n po!iie nainte ca inamicul s descopere aciunea de nlocuire0 c) !n,6!"u0- subunitatea subordonat care este po!iionat pe direcia cea mai probabil "i mai periculoas de apropiere de inamic trebuie nlocuit n prima etap 0 d) "4ntr40u0 ' cnd dou subunitii alturate trebuie s foloseasc acela"i itinerar/ pentru a efectua nlocuirea/ se ale e metoda "i ordinea de nlocuire care reduce a lomeraia "i confu!ia0 se evit concentrarea subunitilor pe o suprafa mic/ restrns0 e) 6!s!une, ur6;t4,re ' de re ul/ subunitatea subordonat cu misiunea cea mai dificil/ se nlocuie"te prima( Ji ura nr(12 nlocuirea companiei de infanterie

- 6; -

LEGENDSemnul graficEtapaSemnificaia1Cp. 2 I. din B. 3 I. ocup raionul de plecare. 2Cdt.Cp.2 I., Pl. 1 I. i Pl. Ar. nlocuiesc Pl.1 I. i P l.Ar. din Cp.1 I. 4Pl.3 I. i Ps. AG -9 din Cp.2 I. nlocuiesc Pl.2 I. i Ps. AG -9 din Cp.1I.6Pl.2I, Is. Lns. i Gr. Lun. din Cp.2 I. nlocuiesc Pl.3 I., Is. Lns. i Gr. Lun. din Cp.1 I. 3Pl.1 I. i Pl. Ar. din Cp.1 I. se deplaseaz n raionul de adunare5Pl.2 I. i Ps. AG 9 din Cp.1 I. se deplaseaz n raionul de adunare7Cdt.Cp.1 I. cu Pl.3 I., Is. Lns. i Gr. Lun. se deplaseaz n raionul de adunare

+<)

Tr,ns7eru0 de res/4ns,F!0!t,te. Momentul reali!rii transferului trebuie stabilit de ambii comandani( n mod normal/ acest lucru se reali!ea! cnd dou treimi din compania nlocuitoare sunt n po!iie "i au preluat comanda "i controlul(

- 6L -

+<9 Tr,ns7eru0 s,u s"I!6Fu0 de e"I!/,6ente 5! /r4 !z!!. Oentru a simplifica nlocuirea "i a menine securitatea operaional/ trebuie transferate anumite ec9ipamente "i provi!ii ntre cele dou subuniti( #cestea includ' plasele de mascare/ reperele ,dispo!itivele n infraro"u cu recunoa"tere din adncime/ la aprarea pre tit din timp./ minele de semnali!are acustic "i luminoas ,M)#N. "i sistemele de averti!are timpurie a companiei( Materialele care trebuiesc transferate pot fi' materialele pentru delimitare/ materialele e-cedentare sau cele pentru depo!itarea muniiei0 materialele rele sau masive care ar mpovra subunitatea nlocuitoare dac le-ar transporta( )c9iele de sector/ fi"ele focului/ re istrele cmpului de mine antiblindate trebuie/ de asemenea/ transferate subunitii nlocuitoare( +<@ Se"ur!t,te, ,":!un!04r. Qoate eforturile companiei de infanterie trebuie orientate n scopul inter!icerii descoperirii de ctre inamic a aciunii de nlocuire( Oentru aceasta se au n vedere' a) nlocuirea trebuie fcut n condiii de vi!ibilitate redus0 b) dispo!itivele/ activitile "i traficul radio al subunitii nlocuite trebuie meninute de-a lun ul aciunii de nlocuire0 ambele companii trebuie s lucre!e n reeaua radio a unitii nlocuite0 compania nlocuit menine traficul de rutin n timp ce compania nlocuitoare rmne pe recepie de serviciu0 o dat ce nlocuirea este nc9eiat/ la un semnal dinainte stabilit/ compania nlocuit trece pe frecvena destinat ei0 c. posturile de observare "i patrulele trebuie s menin orarul stabilit0 msurile de si uran se menin sub controlul operaional al subunitii nlocuite nainte de nlocuire0 d) planificarea "i coordonarea suplimentar sunt necesare atunci cnd nlocuirea are loc ntre o unitate "i o compania de infanterie/ iar nlocuirea prin metoda ocuprii po!iiilor adiacente sau a celor din adncime nu este posibil0 dac compania nlocuitoare este n!estrat cu Q#R/ MN7 sau MN3/ ea trebuie s acione!e cu militarii debarcai "i s amplase!e ve9iculele n momentul cnd compania nlocuit s-a retras0 compania nlocuit trebuie s nlocuiasc militarii si cu cei debarcai "i s mute ve9iculele n spate0 dac este posibil compania nlocuit deplasea! cteva ve9icule n spate/ pn la nlocuire0 acest lucru este posibil cnd compania a folosit te9nica de nlocuire dispus n afara po!iiilor0 toate ve9iculele se mut ctre punctul de realimentare/ dar numai 6umtate revin la po!iiile lor(

- 24 -

+<A M4du0 de ,":!une Bn ",zu0 tre"er!! !n,6!"u0u! 0, 47ens! ;. Comandanii cooperea! "i stabilesc de unde pot observa mai bine nlocuirea( #ciunea se e-ecut sub conducerea direct a comandantului subunitii nlocuite pn cnd condiiile de transfer de responsabilitate sunt ndeplinite( 3ac inamicul atac nainte de transfer/ subunitile subordonate companiei nlocuitoare care se afl n !on/ intr sub controlul operaional al comandantului companiei nlocuite( 3ac inamicul atac dup transfer/ comandantul companiei nlocuite e-ecut controlul operaional al tuturor subunitilor companiei nlocuite aflate n !on( [ariantele de aciune stabilesc modul cum vor fi implicate subunitile( 8 te9nic ce ofer fle-ibilitatea planului de nlocuire trebuie s stabileasc ultima subunitate nlocuitoare ca re!erv( +<< Des7;5ur,re, 4/er,:!4n,0; , ,":!un!! de Bn04"u!re. Na momentul stabilit pentru nceperea nlocuirii/ compania nlocuitoare se deplasea! spre punctul de contact "i stabile"te le tura cu clu!a din compania nlocuit( Clu!a conduce compania spre punctul de contact unde se ntlne"te cu clu!ele de pluton( Clu!ele "i ndrum plutoanele spre punctele respective de contact unde clu!ele de rupe se altur rupelor lor( n varianta menionat/ fiecare pluton e-ecut nlocuirea( Comandantul de pluton pred conducerea forelor/ iar clu!ele conduc rupele ctre un loc dispus n spatele po!iiilor defensive( Comandanii de rupe ncep apoi s nlocuiasc succesiv militarii pn finali!area activitii( nainte ca soldaii s prseasc po!iiile ei i ndrum pe cei ce vin s nlocuiasc( Oe msur ce militarii sunt nlocuii/ ei se ndreapt ctre raionul de adunare al plutonului( 3up re ruparea fiecrui pluton "i predarea responsabilitii privind aprarea de ctre comandantul acestuia/ el se ndreapt spre raionul de adunare a companiei( 3up ce compania s-a re rupat "i transferul de responsabilitate s-a reali!at/ comandantul companiei "i deplasea! compania a"a cum stabile"te comandantul de batalion( CAPITOLUL V O7ens! , SECIUNEA + Seneraliti +<7 S"4/u0 47ens! e! se re,0!ze,z; /r!nZ a) studierea/ aprecierea real a inamicului "i folosirea cu eficien a terenului0 b) e-ecutarea frecvent "i oportun a manevrei de foc/ fore "i mi6loace pentru ncercuirea/ capturarea "i nimicirea inamicului0 c) lovirea prin surprindere a inamicului "i de!voltarea impetuoas a ofensivei n adncimea aprrii acestuia0 d) consolidarea aliniamentelor ,obiectivelor. cucerite "i respin erea contraatacurilor0 e) aplicarea permanent a msurilor de asi urare a aciunilor "i de protecie a forelor0
- 21 -

f) conducerea nentrerupt a subunitilor( +<D n ofensiv/ compania de infanterie trebuie s aib superioritate de fore "i mi6loace pentru a reali!a ptrunderea n dispo!itivul inamicului( &aportul favorabil de fore "i mi6loace asi ur reali!area superioritii n punctul c9eie( 3ac atacul a avut succes/ simultan cu de!voltarea ofensivei de ctre compania de infanterie/ inamicul trebuie mpiedicat s se re rupe!e "i s e-ecute contraatacuri( +<2 )copul principal urmrit de ctre comandantul de companie este acela de a direciona atacul n locurile n care inamicul se a"teapt mai puin "i nu orientarea lui mpotriva concentrrilor mari de fore ale acestuia( +7* Caracteristicile aciunilor ofensive sunt concentrarea e ortului, surprinderea, viteza, le"i#ilitatea i ndrzneala0 n funcie de specificul misiunii/ comandantul de companie decide n ce msur vor fi aplicate aceste caracteristici( C4n"entr,re, e74rtu0u! este decisiv pentru asi urarea succesului aciunilor ofensive0 n acest scop concentrarea focului/ a forelor "i mi6loacelor se direcionea! n punctul "i la momentul decisiv0 pentru asi urarea succesului atacului este important ca aceast concentrare de fore/ mi6loace "i putere de foc s fie utili!at n punctul cel mai vulnerabil al dispo!itivului inamicului( Sur/r!ndere,. n ofensiv/ iniiativa ofer comandantului posibilitatea de a ale e momentul/ locul "i metoda de atac pentru a lovi inamicul n punctul cel mai vulnerabil( V!tez, reali!ea! surprinderea/ de!orientea! inamicul/ au mentea! radul de si uran al forei care e-ecut atacul "i limitea! capacitatea inamicului de a ntreprinde contramsuri0 vite!a asi ur meninerea ritmului atacului0 planificarea atacului/ n funcie de vite!/ trebuie fcut cu mult discernmnt( #0eG!F!0!t,te,. Comandantul de companie trebuie s aib n vedere toate situaiile neprev!ute pentru a nu fi surprins0 comandanii subordonai nu trebuie ncorsetai prin dispo!iii/ ci trebuie s li se asi ure libertatea de a identifica "i e-ploata oportunitile pe care cmpul de lupt le ofer0 armoni!area aciunii n cmpul tactic se asi ur prin prevederea "i luarea msurilor pentru eliminarea situaiilor incerte/ a celor de confu!ie/ precum "i a de!or ani!rii comunicaiilor( ndr;zne,0, repre!int cura6ul ba!at pe discernmnt n luarea deci!iilor de e-ploatare a oportunitilor oferite de condiiile des sc9imbtoare ale cmpului de lupt modern( +7+ 8fensiva se structurea! pe etape a cror natur "i durat depind de mai muli factori( 3e re ul/ etapele luptei ofensive sunt pregtirea, atacul, e"ploatarea succesului "i urmrirea( Pre-;t!re,. 7nclude planificarea "i emiterea ordinului de aciune/ pre tirea personalului "i a te9nicii/ e-ecutarea recunoa"terilor "i repetiiile( At,"u0. Compania de infanterie particip la e-ecutarea atacului/ de re ul/ n cadrul batalionului0 acesta se poate e-ecuta din contact sau din mi"care0 n principal/
- 22 -

e-ecutarea ofensivei presupune apropierea de obiectiv/ atacul propriu-!is sau aciunea la obiectiv/ consolidarea "i reor ani!area( EG/04,t,re, su""esu0u!. 3e re ul/ compania de infanterie particip la e-ploatarea succesului n cadrul e"alonului superior( Ur6;r!re,. )copul acestei etape este acela de a nu oferi timp inamicului pentru reor ani!are0 compania de infanterie e-ecut urmrirea independent sau n cadrul e"alonului superior( +7) Oentru ndeplinirea misiunii compania de infanterie desf"oar urmtoarele activiti' e-ecutarea recunoa"terilor/ reali!area si uranei nemi6locite/ atacul "i constituirea re!ervelor( +79 EGe"ut,re, re"un4,5ter!04r "i re,0!z,re, s!-ur,n:e! ne6!C04"!te presupun determinarea valorii/ compunerii "i a modului de or ani!are a inamicului/ descoperirea intervalelor/ a punctelor vulnerabile ale dispo!itivului de aciune al acestuia/ precum "i a obstacolelor0 concomitent cu acestea/ compania de infanterie e-ecut msurile de asi urare a aciunilor "i protecie a forelor/ n scopul prevenirii surprinderii "i al meninerii nivelului puterii de lupt( Compania de infanterie or ani!ea! patrule "i posturi de observare/ iar deplasrile n vederea e-ecutrii recunoa"terilor se vor e-ecuta n ascuns/ folosinduse proprietile tactice ale terenului( +7@ At,"u0. %-ecutarea manevrei n scopul apropierii de inamic/ nimicirii sau capturrii acestuia repre!int elementele componente ale atacului prin care se reali!ea! ndeplinirea misiunii de ctre compania de infanterie ,fi ura nr(13.( Compania de infanterie poate constitui efortul principal sau secundar pentru ndeplinirea misiunii batalionului0 comandantul companiei stabile"te efortul principal "i cel secundar n cadrul acesteia( %fortul principal este destinat ndeplinirii practice a misiunii0 plutonul care ndepline"te misiunea companiei constituie efortul principal al acesteia( %fortul secundar este constituit din plutonul care spri6in aciunea efortului principal0 acesta e-ecut aciuni menite s duc la neutrali!area/ limitarea libertii de aciune/ inducerea n eroare a inamicului/ creerea "i aprarea culoarelor din sistemul de bara6e "i obstacole al inamicului/ cucerirea "i aprarea po!iiilor dominante de teren( Calitatea unei subuniti/ de a constitui efortul principal sau secundar/ se poate sc9imba pe timpul ducerii luptei ,e-emplu' n concepia comandantului companiei un pluton e-ecut spri6inul cu foc - efort secundar/ altul creea! "i apr un culoar n sistemul de bara6e "i obstacole al inamicului - efort secundar/ iar cel de-al treilea atac "i cucere"te punctul de spri6in sau punctul de comand al inamicului - efortul principal al companiei de infanterie pentru acest atac0 totu"i efortul principal depinde de succesul celui de-al doilea pluton.0 perioada n care plutonul iniia! aciunea de crare a culoarului este un moment critic "i de aceea pentru aceast etap a ducerii luptei efortul principal al companiei de infanterie l constituie plutonul doi care va beneficia de spri6inul primului pluton0 dup e-ecutarea culoarului "i
- 23 -

declan"area atacului plutonul trei constituie efortul principal al companiei "i va fi spri6init de celelalte plutoane( +7A C4nst!tu!re, rezer e04r. &e!ervele sunt destinate au mentrii/ la nevoie/ a efortului principal "i pot fi folosite pentru e-ploatarea succesului/ spri6inirea forelor de an a6are imediat pentru meninerea ritmului de ofensiv/ participarea la respin erea contraatacurilor sau la reali!area si uranei nemi6locite( &e!ervele trebuie s fie oricnd disponibile/ reali!ndu-se prin aceasta fle-ibilitatea planului( )ubunitilor aflate n re!erv nu li se preci!ea! o misiune anume0 comandantul companiei din re!erv trebuie s cunoasc "i s nelea concepia comandantului e"alonului superior/ s cunoasc situaia curent "i s-"i pstre!e subunitatea ata pentru ndeplinirea unei misiuni n cel mai scurt timp( LEGEND:
Etapa nr.1 (ocuparea bazei de foc) Etapa nr.2 (executarea culoarului) Etapa nr.3 (cucerirea obiectivului)

Ji ura nr( 13 8r ani!area de principiu a companiei de infanterie pentru atacarea unui obiectiv( PARA8RA#UL +.+ L4"u03 6!s!un!0e 5! n4r6e0e t,"t!"e

- 24 -

+7< C46/,n!, de !n7,nter!e pre te"te "i duce lupta ofensiv/ de re ul/ n cadrul e"alonului superior0 uneori compania acionea! independent ca deta"ament naintat/ deta"ament de ntoarcere sau ca for aeromobil( Amploarea aciunii o ensive este dat de' lr imea frontului de atac0 adncimea ,misiunile. pentru care se planific aciunea "i ritmul de naintare ,de ofensiv.( 3itmul de naintare n ofensiv este determinat de' a) mobilitatea "i puterea de lupt a forelor0 b) e-istena "i valoarea forelor care lupt n dispo!itivul inamicului0 c) adncimea "i caracterul aprrii inamicului0 d) spri6inul e"alonului superior "i frecvena folosirii de ctre acesta a forelor aeromobile0 e) an a6area forelor pentru cucerirea unor obiective intermediare0 f) posibilitile de susinere lo istic( +77 ,ompania de in anterie se poate si n dispo!itivul de lupt al batalionului n cadrul forelor de an a6are imediat/ n cel al forele de an a6are ulterioar/ sau n re!erva bri !ii/ primind misiune imediat "i direcie ulterioar( Adncimea misiunii se stabile"te n funcie de ' a. scopul aciunii0 b. compunerea ruprii de fore0 c. caracterul "i adncimea aprrii inamicului0 d. compunerea "i capacitatea combativ a forelor proprii0 e. importana obiectivului , aliniamentului.0 f. caracteristicile infrastructurii "i cele eoclimaterice ale !onei0 . posibilitile de susinere lo istic( Misiunea imediat a companiei din cadrul orelor de anga+are imediat ale batalionului const n' a) nimicirea personalului "i te9nicii militare ale inamicului din cadrul punctului de spri6in de pluton de pe limita dinainte a aprrii acestuia0 b) de!voltarea ofensivei n adncime0 c) respin erea ripostelor ofensive ale inamicului "i cucerirea unui aliniament ,obiectiv. care s permit introducerea n lupt a forelor nean a6ate "i de!voltarea ofensivei n ritm rapid( Misiunea imediat a companiei din cadrul orelor de anga+are ulterioar a batalionului const n' a) de!voltarea ofensivei pe direcia primit0 b) participarea la respin erea contraatacurilor inamicului0 c) nlocuirea subunitilor din cadrul forelor de an a6are imediat care au suferit pierderi mari0 d) nimicirea inamicului rmas napoia subunitilor din forele de an a6are imediat(
- 25 -

6lterior/ atacnd pe direcia indicat/ compania nimice"te inamicul din adncimea aprrii/ pn pe aliniamentul ordonat( +7D Compania de infanterie din re!erva bri !ii de infanterie poate primi misiunea de a participa la respin erea contraatacurilor "i de nlocuire a unor subuniti din forele de an a6are imediat care au suferit pierderi mari( +72 Compania ce constituie detaament de ntoarcere n teren muntos mpdurit sau detaament de asalt n localitate/ ndepline"te urmtoarele misiuni' se infiltrea! n adncimea dispo!itivului inamicului0 love"te n flancul "i spatele acestuia0 ntoarce aprarea inamicului "i creea! condiii favorabile de!voltrii de front a ofensivei( +D* Compania se poate constitui ca detaament naintat, astfel' pe timpul pre tirii aciunii/ fiind introdus c9iar de la nceput prin infiltrare0 pe timpul ducerii luptei ofensive atunci cnd a obinut cel mai mare succes0 este introdus n lupt pe timpul de!voltrii ofensivei n adncime/ cnd s-au creat condiiile necesare "i situaia permite( Compania destinat ca det,5,6ent Bn,!nt,t poate ndeplini/ independent sau n cooperare cu forele aeromobile/ urmtoarele misiuni' a) cucerirea din mi"care "i meninerea unor aliniamente ,obiective. importante din adncimea aprrii inamicului sau a trecerilor peste cursurile de ap0 b) cucerirea "i meninerea unor puncte obli ate de trecere0 c) ntr!ierea afluirii re!ervelor inamicului din adncime0 d) cucerirea din mi"care a unor localiti( +D+ n funcie de natura/ valoarea inamicului "i caracterul aprrii acestuia/ misiunea "i compunerea de lupt a subunitilor/ caracteristicile terenului "i alte condiii ale situaiei compania de infanterie poate ataca pe un front de pn la 1Um/ cu intervale ntre plutoane/ de pn la 144 m( Compania de infanterie poate primi ", Bnt;r!re 1-2 plutoane arunctoare de renade antitanc sau un pluton de instalaii de lansare a rac9etelor antiblindate diri6ate/ pn la o rup de pionieri "i o rup de arunctoare de flcri/ iar Bn s/r!C!n pn la o baterie de artilerie( PARA8RA#UL +.) M,ne r, +D) Manevra const n deplasarea forelor "i mi6loacelor proprii n scopul aplicrii favorabile a puterii de lupt n timp "i spaiu/ pentru a obine un avanta6 n raport cu inamicul( Orin manevra reu"it se obine surprinderea "i de!or ani!area inamicului/ de!voltarea succesului/ amplificarea libertii de aciune "i protecia forelor proprii(
- 26 -

+D9 Manevra poate s fie de fore/ mi6loace "i de foc( n ofensiv/ manevra de fore "i mi6loace se e-ecut n scopul deplasrii rapide "i or ani!ate a subunitilor pentru crearea celei mai favorabile rupri pe direcia de atac/ sc9imbarea efortului de pe o direcie pe alta/ intensificarea atacului n adncime/ nvluirea sau ntoarcerea flancurilor "i spatelui dispo!itivului inamicului/ ncercuirea "i nimicirea lui n timp scurt( +D@ #4r6e0e 6,ne re! de 74r:e 5! 6!C04,"e Bn 47ens! ; sunt' atacul rontal, nvluirea, ntoarcerea, in iltrarea i manevra pe vertical. +DA At,"u0 7r4nt,0 const n producerea de pierderi ct mai mari inamicului prin ruperea aprrii sale "i crearea de bre"e n dispo!itivul lui de aprare care s asi ure n continuare libertatea de folosire a celorlalte forme de manevr n scopul nimicirii pe pri a acestuia "i de!voltrii n ritm rapid a ofensivei0 el se e-ecut/ de re ul/ atunci cnd aprarea inamicului nu pre!int oluri "i flancuri descoperite "i este reali!at un raport de fore favorabil pe direciile principale de aciune( Cnd nu e-ist posibilitatea de manevr asupra niciunui flanc al inamicului/ compania naintea! direct prin salturi succesive ale plutoanelor/ sub spri6inul reciproc de foc( +D< n ;0u!re, const n combinarea aciunilor frontale ale subunitilor proprii cu cele e-ecutate asupra unuia sau ambelor flancuri ale dispo!itivului inamicului/ n vederea fracionrii "i nimicirii forelor sale( ntre aciunile frontale "i cele de flanc trebuie s e-iste cooperare "i le tur de foc nentrerupte( +D7 Oentru e-ecutarea manevrei de nvluire ,fi ura nr( 14. compania de in anterie se fracionea! n element de spri+in/ element de atac i n unele situaii, rezerv.

element de atac )O&717$ re!ervav

element de atac

Ji ura nr( 14 8r ani!area de principiu a companiei de infanterie pentru e-ecutarea manevrei de nvluire - 22 -

+DD Jiecare element/ n funcie de situaie "i conform deci!iei comandantului/ are n compunere 1-2 plutoane de infanterie(
E0e6entu0 de s/r!C!n fi-ea! cu foc inamicul/ subunitile de spri6in ,plutonul de arunctoare "i plutonul antiblindate mi-t. susinndu-l cu foc ,la nevoie creea! perdele de fum.( n acest timp/ e0e6entu0 de ,t," naintea! spre flancul dispo!itivului inamic/ astfel nct s se plase!e n po!iia optim pentru declan"area atacului(

3eplasarea se e-ecut n ascuns "i mascat/ inter!icnd cunoa"terea de ctre inamic a mi"crilor e-ecutate de elementul de atac pn n momentul atacului ,fi ura nr(15.(
PERDEA DE FUM

PERDEA DE FUM

ELEMENT DE SPRIJIN ELEMENT DE ATAC

Ji ura nr( 15Combinarea focului cu manevra de fore "i mi6loace( n momentul declan"rii atacului/ elementul de spri6in mut focul n flancul "i n spatele obiectivului de atac( n scopul evitrii fratricidului "i limitrii posibilitilor inamicului de a ntreprinde contramsuri ofensive n spri6inul subunitii din obiectivul de atac( 3eclan"area cu succes a atacului impune planificarea minuioas a msurilor de control "i coordonare/ ntre elementul de atac "i cel de spri6in( +D2 nt4,r"ere, este 74r6, de 6,ne r; /r!n ",re se ,n-,Ce,z; !n,6!"u0 de 7r4nt "u 4 /,rte d!n suFun!t;:! n timp ce ma6oritatea forelor "i mi6loacelor acionea! n flancul/ sau spatele dispo!itivului acestuia/ pe o adncime mai mare/ cu scopul de a ataca e"alonul doi sau re!ervele/ de a intercepta comunicaiile/ silindu-l s duc aciuni de lupt "i pe alte direcii dect pe cea a frontului0 ntre subunitile care duc aciuni frontale "i cele care e-ecut ntoarcerea nu e-ist le tur de foc( #tenie deosebit se acord cooperrii "i spri6inului de foc pentru nimicirea inamicului
- 2; -

ncercuit( Cele mai bune re!ultate pot fi obinute prin ntoarcerea ambelor flancuri ale dispo!itivului inamicului( +2* In7!0tr,re, este forma de manevr pre tit "i desf"urat de ctre batalionul de infanterie/ de re ul/ pe timpul atacului/ n scopul' obinerii de informaii0 lovirii inamicului n punctele slabe0 ocuprii punctelor c9eie din teren0 distru erii unor instalaii vitale din adncimea dispo!itivului inamicului0 9ruirii "i de!or ani!rii inamicului T prin or ani!area de ambuscade n spatele acestuia0 atacrii re!ervelor/ unitilor de spri6in cu foc "i punctelor de comand( Compania de infanterie se poate infiltra independent/ la ordinul comandantului de batalion/ sau n cadrul batalionului/ prin intervalele "i pe la flancurile descoperite n adncimea dispo!itivului inamicului n vederea e-ecutrii de raiduri/ ambuscade sau alte atacuri( Oentru asi urarea succesului infiltrrii/ compania trebuie s se deplase!e fr ca s fie descoperit de inamic/ s reali!e!e surprinderea "i s evite efectele focului inamicului0 vi!ibilitatea redus/ vremea nefavorabil "i terenul facilitea! e-ecutarea infiltrrii( Ja!ele infiltrrii sunt' patrularea= pregtirea= in iltrarea= consolidarea= e"ecuia. P,tru0,re, se e-ecut n scopul determinrii intervalelor "i a flancurilor descoperite/ a punctelor slabe "i a po!iiilor inamicului( Pre-;t!re, comport e-ecutarea tuturor procedurilor de conducere( Pe t!6/u0 !n7!0tr;r!! se evit contactul cu inamicul/ iar deplasarea se e-ecut pe subuniti de valoare ct mai mic/ cu putin( C4ns40!d,re, repre!int reor ani!area ,adunarea./ dup deplasare "i pre tirea pentru aciunea la obiectiv( EGe"u:!, repre!int ndeplinirea misiunii propriu-!ise( +2+ 7nfiltrarea se poate e-ecuta "i atunci cnd parte din subunitile companiei au fost descoperite de ctre inamic "i acestea au an a6at lupta( n funcie de situaie/ compania poate s-"i ndeplineasc misiunea/ c9iar dac unele rupe au reali!at contactul pe timpul deplasrii ctre punctul de adunare0 de"i inamicul poate s intuiasc ce se ntmpl/ i va fi foarte dificil s nelea rolul acestor contacte scurte0 pstrarea secretului impune ca numai principalii comandani s cunoasc ntre ul plan de aciune pentru a se preveni astfel descoperirea acestuia datorit pierderilor sau a militarilor luai pri!onieri( +2) Comandantul companiei de infanterie/ pe timpul pre tirii infiltrrii/ la stabilirea te9nicilor de deplasare "i a dispo!itivului adoptat de ctre companie/ are n vedere posibilitatea reali!rii contactului cu inamicul/ caracteristicile terenului/ condiiile de timp/ anotimp "i stare a vremii/ n special radul de vi!ibilitate/ precum "i necesitatea asi urrii vite!ei "i a meninerii controlului(

- 2L -

Oentru e-ecutarea infiltrrii comandantul de companie stabile"te mrimea su#unitii, direcia ;zona< de in iltrare, rutele ;itinerariile<, punctul ;punctele< de regrupare, semnele i semnalele, modul de realizare a spri+inului de oc, de aciune la realizarea contactului cu inamicul precum i de aciune n cazul rniilor sau al prizonierilor. +29 M;r!6e, subunitii care e-ecut infiltrarea depinde de timpul avut la dispo!iie/ radul de camuflare/ valoarea "i dispo!itivul inamicului/ nevoile de le turi pentru asi urarea comunicaiilor/ condiiile de orientare "i de numrul de itinerarii de infiltrare( +2@ C46/,n!e! de !n7,nter!e! ! se /4,te st,F!0! 4 d!re":!e s,u 4 z4n; de !n7!0tr,re. 3eplasarea companiei pe direcia de infiltrare se poate e-ecuta/ ntrunit/ separat de ctre fiecare pluton pe cte o direcie de infiltrare/ n cadrul direciei de infiltrarea companiei sau pe plutoane/ pe aceia"i direcie/ prin decalarea momentului nceperii deplasrii de ctre fiecare pluton( #tunci cnd se folosesc mai multe direcii/ comandantul de companie stabile"te fiecrui pluton cte o direcie "i momentul nceperii deplasrii/ punctele de re rupare ale plutoanelor precum "i locul de re rupare al companiei0 comandanii de plutoane ale itinerariile de deplasare n cadrul direciei primite( %4n, de !n7!0tr,re trebuie s aib o lr ime suficient de mare pentru a permite subunitilor care se infiltrea! s sc9imbe itinerarele planificate pentru a evita contactul cu inamicul( +2A Rute0e >!t!ner,re0e? selectate trebuie s evite po!iiile inamicului/ obstacolele "i !onele periculoase/ s ofere acoperire "i mascare/ s facilite!e controlul "i orientarea0 rutele se stabilesc/ de re ul/ pe 9art0 trebuie avute n vedere "i posibilitatea utili!rii clu!elor sau a mascrii itinerarelor( +2< Pun"te0e >/un"tu0? de re-ru/,re se stabilesc pe ba!a 9rii sau pe timpul deplasrii subunitii pe itinerar0 dac compania este dipersat/ ca urmare a aciunilor inamicului/ aceasta se re rupea! la ultimul punct de re rupare care nu este n ra!a de aciune a armamentului u"or al inamicului sau n !ona de impact0 compania re rupat/ a"teapt pn se re rupea! numrul stabilit de subuniti sau militari/ sau o anumit perioad de timp/ dup care "i continu misiunea( Ounctul de re rupare al companiei se stabile"te ct mai aproape de obiectiv fr ns a putea fi locali!at de ctre inamic0 acesta trebuie s fie suficient de mare/ astfel nct subunitatea s poat fi dispus n el "i s-"i poat reali!a si urana nemi6locit( Cnd se folosesc mai multe direcii de deplasare plutoane se adun n punctele proprii de re rupare/ nainte de a se re rupa n punctul de adunare la obiectiv al companiei0 dac unul din plutoane nu s-a re rupat n propriul punct/ atunci el se deplasea! ctre un punct de re rupare de re!erv situat departe de punctul de adunare la obiectiv "i stabile"te contactul cu un element mic din acesta ,punct de re rupare final.(

- ;4 -

+27 Se6ne 5! se6n,0e. )emnalele vi!uale ,cu braele/ cu aparatura n infraro"u "i lanterna. reduc foarte mult posibilitatea descoperirii de ctre inamic a aciunii0 se evit semnalele sonore "i luminile puternice( )e vor respecta restriciile radio0 e-cepie fac situaiile de raportare a avansului reali!at sau atunci cnd o subunitate este descoperit "i trebuie s fie spri6init cu foc0 mesa6ele radio privind dep"irea unor aliniamente sau puncte de coordonare ,dac este ca!ul. trebuie s fie scurte T un sin ur cuvnt codificat ,acestea pot fi transmise fr folosirea semnalelor de apel pentru identificarea subunitii/ n ideea c pentru fiecare se stabile"te un cod T semnal diferit.( n funcie de situaie/ cnd nu este posibil folosirea staiilor radio din cau!a terenului ,distanei. se transmit coduri numai la anumite ore/ cnd se vor deplasa n locuri adecvate sau vor utili!a antene suplimentare( +2D S/r!C!nu0 de 74" se planific de fiecare dat/ dar se folose"te numai la reali!area contactului sau pentru a spri6ini misiunea0 dac se reali!ea! contactul cu o subunitate ,unitate. a inamicului care se infiltrea! trebuie folosit focul e-ecutat din po!iii de tra ere acoperite pentru a distra e atenia acestuia "i a masca deplasrile proprii n vederea de!an a6rii0 focul din po!iii de tra ere acoperite poate fi folosit "i pentru orientarea sau pentru a obli a militarii din posturile de pa! ale inamicului s se adposteasc( +22 M4du0 de ,":!une 0, re,0!z,re, "4nt,"tu0u!. #tunci cnd infiltrarea se reali!ea! pe mai multe direcii/ descoperirea ,detectarea. unei sin ure subuniti le poate afecta "i pe celelalte0 ordinul de aciune trebuie s preci!e!e dac/ n ca!ul detectrii/ compania continu misiunea sau revine n dispo!itivul propriu0 subunitile planificate s se deplase!e pe acela"i itinerar trebuie s foloseasc un itinerar de re!erv0 dac vreun militar cunoa"te limba inamicului/ el trebuie s se dispun aproape de capul formaiei pentru ca atunci cnd subunitatea este somat s poat aciona n cuno"tin de cau!0 ordinul de aciune trebuie s specifice "i cum se procedea! atunci cnd se produc pierderi( )** M4du0 de ,":!une Bn ",zu0 r;n!:!04r s,u ,0 /!erder!04r. Oe timpul infiltrrii este foarte reu s evacue!i rniii "i pri!onierii fr a te deconspira0 ei pot fi crai ctre punctul de adunare final sau punctele de re rupare0 dac acest lucru nu este posibil rniii "i pri!onierii vor fi lsai ntr-un loc anume sub n ri6ire "i pa!( )*+ M,ne r, /e ert!",0; se e-ecut cnd e"alonul superior dispune de resurs de aviaie pentru utili!area forelor aeropurtate n scopul de a favori!a aciunile forelor proprii de pe direciile principale0 se folose"te n mod frecvent concomitent cu celelalte forme de manevr( Compania poate fi destinat s acione!e independent sau n cadrul forelor din cadrul e"alonului superior( )*) M,ne r, de 74" se reali!ea! prin concentrarea simultan sau succesiv a focului cate oriilor de armament asupra diferitelor obiective ale inamicului(

- ;1 -

SECIUNEA , = ) , Pre-;t!re, 5! des7;5ur,re, 0u/te! 47ens! e PARA8RA#UL ).+ O7ens! , d!n "4nt,"t ne6!C04"!t "u !n,6!"u0 )*9 O7ens! , >,t,"u0? d!n "4nt,"t ne6!C04"!t "u !n,6!"u0 se adopt atunci cnd acesta a avut timp s-"i or ani!e!e aprarea "i dispune de un de!voltat sistem de lucrri enistice "i de bara6e/ precum "i n ca!ul n care reeaua de comunicaii din adncime ctre linia frontului este slab de!voltat sau impracticabil( %a este precedat de ocuparea po!iiei de plecare "i poate avea loc cu sau fr re ruparea forelor din contact cu inamicul/ sau prin nlocuirea parial ori total cu altele aduse din adncime( )*@ P4z!:!, de /0e",re 0, 47ens! ; a companiei este f"ia de teren/ amena6at din punct de vedere enistic/ cu o adncime variabil/ n funcie de dispo!itivul adoptat/ n medie de 344 T 544 m( Poziia de plecare la o ensiv asi ur dispunerea n ascuns a forelor/ protecia mpotriva mi6loacelor de foc ale inamicului/ n special a celor nucleare/ biolo ice/ c9imice/ incendiare "i creea! condiii favorabile pentru trecerea la ofensiv( )*A Pre-;t!re, /4z!:!e! de /0e",re se e-ecut/ de re ul/ n timpul nopii/ folosindu-se n totalitate lucrrile enistice e-istente n punctul de spri6in al companiei0 lucrrile trebuie mascate pn n !orii !ilei( Oentru subunitile de tancuri destinate spri6inului nemi6locit al forelor de an a6are imediat se pre tesc po!iii de a"teptare la o distan de 6-; Um fa de limita dinainte a aprrii inamicului/ n a"a fel nct ie"irea lor pe aliniamentul de atac s se fac pe timpul pre tirii de foc a ofensivei( )imultan cu trecerea la ofensiv din aprare/ cu sau fr re ruparea forelor/ transportoarele amfibii blindate "i ma"inile de lupt ale infanteriei pleac la atac/ de re ul/ direct din po!iiile pe care le-au ocupat pe timpul aprrii( )*< /cuparea poziiei de plecare se face succesiv/ ncepnd cu armamentul reu/ astfel nct forele s reali!e!e n ascuns dispo!itivul de lupt "i s fie n msur s treac la ofensiv la semnalul stabilit( )*7 8fensiva ,atacul. ncepe/ de re ul/ cu pregtirea de oc, care const n totalitatea aciunilor de lovire prin foc/ e-ecutate n mod unitar/ prin surprindere/ ntro perioad de timp determinat/ n scopul producerii unor pierderi nsemnate ruprii de fore "i mi6loace/ elementelor de conducere "i sistemului de lovire prin foc al inamicului/ ndeosebi n sectorul de rupere "i pe direciile de ptrundere n dispo!itivul acestuia( 3urata pre tirii de foc a atacului trebuie s fie ct mai scurt "i depinde de procedeul de trecere la ofensiv/ caracterul aprrii inamicului/ misiunile de lovire prin foc/ radul de lovire ce trebuie reali!at "i de numrul urilor de foc participante(
- ;2 -

n ca!ul ofensivei din contact nemi6locit cu inamicul/ pre tirea de foc a atacului este determinat de timpul necesar e-ecutrii aciunilor de lovire( )*D P,su0 +( M4du0 de ,":!une 0, "4nt,"tu0 "u !n,6!"u0. )e anali!ea! n funcie de cine iniia! contactul( ,ompania iniiaz contactul. Comandantul companiei stabile"te unde "i n ce mod plutonul ,plutoanele. care se constituie n element de spri6in vor ocupa po!iii de tra ere0 dac plutonul nu a fost detectat elementul de spri6in raportea! comandantului companiei "i trece la observarea "i identificarea po!iiilor "i mi6loacelor de foc ale inamicului( Inamicul iniiaz contactul. %lementul de spri6in ntmpinat cu foc se va deplasa cu a resivitate/ utili!nd focul combinat cu mi"carea/ n scopul nimicirii inamicului0 n acela"i timp identific obiectivele acoperite/ mascate "i consolidea! po!iiile de tra ere0 acest mod de reacie va fi e-ersat "i nsu"it astfel nct misiunea ,ocuparea dispo!itivului de tra ere de ctre elementul de spri6in. s fie ndeplinit cu ct mai puine pierderi0 comandantul elementului de spri6in raportea! comandantului companiei despre reali!area contactului "i ocuparea dispo!itivului/ iar plutonul de arunctoare i spri6in aciunile e-ecutnd foc asupra po!iiilor inamicului( )*2 P,su0 ) - L4",0!z,re, !n,6!"u0u!% %lementul de spri6in continu lupta/ simultan cu cule erea de date "i informaii despre compunerea/ valoarea/ dispunerea inamicului/ intensitatea "i felul focului e-ecutat de ctre acesta/ po!iia "i orientarea obstacolelor "i caracteristicile terenului( %lementul de spri6in trebuie s dea dovad de mult ndr!neal/ fr a se precipita n e-ecutarea aciunilor0 toate datele "i informaiile culese vor fi raportate comandantului de companie0 lociitorul comandantului companiei se deplasea! n po!iia de tra ere a elementului de spri6in0 dac plutonul ,plutoanele. nu are posibilitatea/ s e-ecute manevra de nvluire cu forele proprii/ comandantul companiei de infanterie va utili!a celelalte fore subordonate pentru e-ecutarea manevrei( )+* P,su0 9 ( #!G,re, !n,6!"u0u! se e-ecut atunci cnd' a) elementul de spri6in de la contact reali!ea! superioritatea de foc T n aceste condiii se
trece la reali!area perdelelor de fum pentru mascarea manevrei0 b) elementul de spri6in nu poate reali!a superioritatea de foc - n aceast situaie comandantul companiei va au menta numrul de fore "i mi6loace din compunerea elementului de spri6in( c) prin cre"terea numrului de fore "i mi6loace din compunerea elementului de spri6in se reali!ea! volumul de foc necesar e-ecutrii manevrei de nvluire cu cel de - al treilea pluton situaie n care se trece la reali!area perdelelor de fum pentru mascare( d) nu este posibil reali!area superioritii de foc "i se raportea! e"alonului superior ntrea a companie se constituie n element de spri6in pentru facilitarea manevrei e-ecutat cu alte fore ale e"alonului superior(

- ;3 -

)++ P,su0 @ ( At,"u0. #tunci cnd elementul de spri6in/ aflat de re ul/ sub comanda lociitorului comandantului companiei de infanterie/ are posibilitatea s asi ure un volum corespun!tor de foc/ comandantul companiei de infanterie stabile"te modalitatea e-ecutrii manevrei cu forele rmase la dispo!iie "i constituite n elementul de atac/ scop pentru care va determina' a) po!iiile inamicului "i obstacole0 b) valoarea "i compunerea inamicului0 c) punctele vulnerabile0 d) itinerarul cel mai favorabil de deplasare( Oentru e-ecutarea manevrei se procedea! astfel' a) comandantul companiei ia comanda elementului de atac "i deplasea! forele pe po!iie/ folosind acoperirile din teren ,fi ura nr(16.0 b) se solicit e"alonului superior "i se ordon plutonului de arunctoare din compunere mutarea focului n adncimea dispo!itivului inamicului0 c) se solicit e"alonului superior e-ecutarea focului cu muniie fumi en pentru reali!area perdelelor de fum0 d) comandantul companiei de infanterie ordon elementului de spri6in redirecionarea ,la nevoie c9iar ncetarea. focului ctre adncime sau spre cellalt flanc al dispo!itivului inamicului , fi ura nr(12.0

Ji ura nr( 16 - Compania de infanterie e-ecutnd manevra de nvluire ,o variant.

- ;4 -

Ji ura nr( 12 T &edirecionarea focului e-ecutat de ctre elementul de spri6in n momentul iniierii atacului( e) elementul de atac acionea! asupra po!iiilor inamicului combinnd focul cu mi"carea ,fi ura nr( 1;.( Comandantul companiei de infanterie reparti!ea! obiectivele specifice fiecrui pluton , rupe. din subordine0 cucerirea/ curarea unei tran"ee "i distru erea unei ca!emate se e-ecut conform prevederilor capitolului W7/ seciunile a 4 - a "i a 5 - a din PManualul plutonului de infanterie+(

Ji ura nr( 1; T Compania de infanterie/ cu un pluton de tancuri/ e-ecut manevra de nvluire pe la ambele flancuri(
- ;5 -

3up cucerirea tran"eei de pe limita dinainte/ lupta n adncimea aprrii inamicului se caracteri!ea! printr-o naintare neuniform a subunitilor ,de re ul/ de valoare rup.0 po!iiile i!olate ale inamicului care opun re!isten se nimicesc prin foc "i manevre de nvluire e-ecutate/ de re ul/ de rupele de infanterie0 bara6ele/ obstacolele "i poriunile de teren contaminat se ocolesc0 dac nu este posibil/ se traversea! prin poriunile cele mai accesibile0 pe timpul desf"urrii luptei n adncime/ inamicul poate or ani!a ambuscade0 ie"irea din acestea se reali!ea! conform prevederilor PManualului plutonului de infanterie+/ capitolul W7/ seciunea a 2-a )+) P,su0 A ( C4ns40!d,re, po!iiilor ,aliniamentelor. se reali!ea! astfel ,fi ura 22.Z a) imediat dup ce elementul de atac a cucerit po!iia inamicului/ comandantul companiei or ani!ea! si urana0 b) se trece la pre tirea respin erii unui contraatac al inamicului/ scop n care comandantul companiei ordon elementului de spri6in s se deplase!e pe aliniamentul cucerit "i s ocupe o po!iie de aprare0 plutonul de arunctoare e-ecut saltul pentru sc9imbarea po!iiei de tra ere0 c) se destin f"ii de tra ere pentru fiecare pluton ,fi ura nr( 1L. "i se amplasea! armamentul antiblindate pentru inter!icerea celor mai probabile ci de apropiere ale inamicului(

Ji ura nr( 1L T Consolidarea po!iiilor ,aliniamentelor. atinse de compania de infanterie( )+9 P,su0 < ( Re4r-,n!z,re, cuprinde' a) restabilirea lanului de comand0 b) e-ecutarea aprovi!ionrii cu muniie "i materiale prin completri "i redistribuiri0 c) redistribuirea armamentului de ba!/ reor ani!area personalului care ncadrea! armamentul reu de infanterie "i al ec9ipa6elor Q#R/ MN7/ MN30
- ;6 -

d) redistribuirea ec9ipamentului de ba! ,staii radio/ aparatur de vedere "i observare.0 e) acordarea primului a6utor "i evacuarea rniilor0 f) e-ecutarea controlului "i a evacurii pri!onierilor de r!boi ctre punctul de adunare0 g) centrali!area "i raportarea informaiilor despre inamic/ precum "i strn erea armamentului "i a ec9ipamentului capturat0 h) centrali!area de ctre lociitorul comandantului de companie a rapoartelor standard MO%/ naintate de ctre comandanii de plutoane0 i) pre!entarea raportului standard MO% comandantului de companie de ctre lociitorul su "i naintarea acestuia comandantului de batalion( )+@ 7namicul care e-ecut contraatacul se nimice"te prin foc e-ecutat de pe un aliniament favorabil/ de ctre elementul de spri6in "i printr-un atac n flancurile acestuia/ cu celelalte fore constituite n element de atac( n situaii nefavorabile contraatacul e-ecutat de ctre inamic cu fore superioare/ se respin e prin trecerea temporar la aprare( PARA8RA#UL ).) O7ens! , d!n 6!5",re )+A O7ens! , d!n 6!5",re se e-ecut mpotriva unei aprri nepre tite sau pre tite n rab/ cu scopul c"ti rii de timp n vederea e-ploatrii unei situaii favorabile sau prelurii iniiativei/ dup o aprare dus cu succes( Orocedeul asi ur pre tirea n secret a luptei/ surprinderea n aciune "i o vulnerabilitate mai redus a forelor fa de loviturile inamicului "i se ba!ea! pe puterea de lupt "i capacitatea de manevr ale companiei de infanterie "i pe posibilitile de spri6in ale e"alonului superior0 timpul de pre tire este redus la minimul necesar/ pentru a asi ura trecerea la nimicirea inamicului nainte ca acesta s poat s se concentre!e sau s - "i mbunteasc sistemul defensiv0 durata recunoa"terilor este e-trem de redus( 8fensiva din mi"care se adopt/ de re ul/ atunci cnd e-ist suficiente comunicaii "i acoperiri pentru ascunderea deplasrilor "i se dispune de suficiente mi6loace de foc pentru neutrali!area inamicului( n situaia ofensivei din mi"care/ pre tirea de foc a atacului ncepe din momentul intrrii forelor proprii n btaia ma6oritii artileriei inamicului( )+< Oentru pre tirea ofensivei din mi"care se stabilesc raioane de concentrare i itinerare de apropiere. R,!4,ne0e de "4n"entr,re n vederea atacului/ sunt utili!ate pentru re ruparea

- ;2 -

"i re!olvarea problemelor de ordin administrativ ale forelor care urmea! s se deplase!e spre aliniamentul de atac "i s participe la lupt0 acestea se dispun/ pe ct posibil/ n afara btii ma6oritii artileriei inamicului/ astfel nct deplasarea forelor spre aliniamentul de desf"urare pentru atac/ s se poat e-ecuta cu u"urin/ n mod rapid "i prin folosirea 6udicioas a posibilitilor de mascare( It!ner,re0e de ,/r4/!ere sunt traseele urmate de subuniti din raioanele de concentrare spre aliniamentul de desf"urare pentru atac0 ele asi ur deplasarea or ani!at "i coordonat/ desf"urarea forelor pe subuniti "i pentru atac pe aliniamente stabilite/ astfel nct la a6un erea pe aliniamentul de desf"urare pentru atac/ forele atacatoare s aib puterea de lupt complet sau identic cu cea de la plecarea din raionul de concentrare( )+7 Oentru trecerea la ofensiv "i reali!area simultaneitii atacului limitei dinainte a aprrii se fi-ea!' punct iniial= puncte de coordonare= aliniamente de des urare pe coloane= aliniament de de#arcare= aliniamente de atac= aliniament de siguran, direcie de o ensiv= aliniamente de coordonare a spri+inului de oc= o#iective ;aliniamente< intermediare= o#iectiv ;aliniament< inal al misiunii( Pun"tu0 !n!:!,0 se stabile"te la o deprtare fa de raionul de concentrare/ care s asi ure ncolonarea unei uniti ,tip batalion. cu mi6loacele primite n spri6in( Pun"te0e de "44rd4n,re se stabilesc la distana corespun!toare a 2-3 ore de mar"( A0!n!,6entu0 de des7;5ur,re /e "404,ne de "46/,n!! se stabile"te la 4-6 Um fa de limita dinainte a aprrii inamicului/ n afara btii arunctoarelor/ tunurilor "i tancurilor care e-ecut tra eri prin oc9ire direct( A0!n!,6entu0 de des7;5ur,re /e "404,ne de /0ut4,ne se stabile"te la 2-3 Um de limita dinainte a aprrii inamicului/ n afara btii mi6loacelor antiblindate/ mitralierelor/ tunurilor "i tancurilor care e-ecut tra eri prin oc9ire direct( A0!n!,6entu0 de deF,r",re se stabile"te cnd se e-ecut ofensiva cu infanteria n dispo!itiv de lupt pe 6os0 acesta trebuie s fie ct mai aproape de aliniamentul de atac ,la 1-1/2 Um./ ferit de observarea inamicului "i de focul e-ecutat prin tra eri prin oc9ire direct( A0!n!,6entu0 de ,t," se stabile"te ct mai aproape de limita dinainte a aprrii inamicului/ de re ul/ la 344 T ;44 m fa de inamic0 pe acest aliniament subunitile din forele de an a6are imediat trebuie s a6un simultan desf"urate n dispo!itiv de lupt( A0!n!,6entu0 de s!-ur,n:; se stabile"te la o distan variabil fa de limita dinainte a aprrii inamicului/ pe care forele nu au voie s-l dep"easc dect dup terminarea pre tirii de foc "i trecerea la spri6inul de foc al ofensivei( Or, ,t,"u0u! >4r, $C&?3 este ora trecerii aliniamentului de atac "i se comunic de ctre comandantul subunitilor subordonate/ cu 1-2 ore nainte de nceperea deplasrii(

- ;; -

D!re":!, de 47ens! ; indic orientarea eneral care trebuie urmat de o subunitate de infanterie "i radul de libertate de manevr permis pe timpul naintrii pentru atin erea obiectivului0 pe direcia de ofensiv stabilit/ forele subordonate pot s manevre!e liber/ dar trebuie s rmn orientate spre obiectiv0 dep"irea liniilor de desprire cu subunitile vecine se face numai cu aprobarea prealabil a e"alonului superior( A0!n!,6ente0e de "44rd4n,re , s/r!C!nu0u! de 74" se stabilesc de ctre comandantul e"alonului superior n scopul punerii de acord focului cu mi6loacele care nu sunt sub controlul comandanilor subordonai/ dar care le pot influena aciunile( OF!e"t! e0e >,0!n!,6ente0e? !nter6ed!,re sunt folosite pentru coordonarea deplasrii forelor care atac n timp "i spaiu "i sunt strns le ate de caracteristicile terenului "i dispunerea inamicului0 cucerirea acestora nu trebuie s duc la pierderea ,slbirea. ritmului ofensivei0 de re ul/ obiectivul ,aliniamentul. final al unei subuniti de infanterie constituie obiectivul intermediar ,aliniamentul misiunii imediate. pentru e"alonul imediat superior( OF!e"t! u0 >,0!n!,6entu0? 7!n,0 ,0 6!s!un!! constituie linia de importan tactic ce trebuie cucerit de ctre compania de infanterie pentru a ndeplini misiunea stabilit de comandant "i/ de re ul/ se compune din mai multe obiective ndeplinite succesiv( )+D Oentru trecerea la ofensiva din mi"care forele pot fi dispuse ntr-un raion de concentrare care s fie situat la 44-64 Um de aliniamentul de contact( )+2 Comandantul companiei trebuie s-"i e-ercite comanda( %l trebuie s se po!iione!e/ n cadrul dispo!itivului/ n a"a fel nct s poat urmri naintarea plutonului antemer tor. Oe timpul luptei/ principala atribuiune a comandantului de companie este de a e-ercita comanda "i controlul asupra companiei( #cesta poate s accepte orice risc considerat necesar pentru ndeplinirea misiunii( ))* Orocedeele de e-ecutare a ofensivei din mi"care sunt deplasarea masat, deplasarea cu spri+in reciproc, deplasarea prin com#inarea ocului cu micarea. De/0,s,re, 6,s,t;( #tunci cnd este posibil/ mi6loacele blindate atac rupat "i n vite!/ cucerind obiectivul de atac fr a staiona ,debarca infanteria.0 pierderile sunt minime datorit e-punerii reduse la efectele focului inamicului n situaia mi"crii rapide spre obiectiv "i datorit meninerii obiectivului sub focul e-ecutat de ctre elementele de spri6in ,fi ura 24.(

- ;L -

Ji ura nr( 24 T Compania 1 infanterie e-ecutnd deplasarea masat( De/0,s,re, "u s/r!C!n re"!/r4". #tunci cnd contactul cu inamicul nu a fost stabilit sau cnd despre inamic e-ist doar informaii va i/ deplasarea companiei se e-ecut prin salturi cu plutoanele/ acestea asi urndu-"i spri6in reciproc0 procedeul spore"te si urana forelor proprii/ dar le reduce vite!a de naintare0 n orice situaie/ aceasta trebuie s fie vite!a ma-im/ permis de teren "i te9nica cu care se acionea!0 mi6loacele blindate nu vor staiona mai mult dect este necesar pentru a spri6ini naintarea celorlalte subuniti0 de re ul/ deplasarea cu spri6in reciproc se e-ecut pe plutoane/ dar la nevoie se poate e-ecuta "i pe rupe ,fi ura 21.(

Ji ura nr(21 Deplasarea cu sprijin reciproc De/0,s,re, /r!n "46F!n,re, 74"u0u! "u 6!5",re,. Orin e-ecutarea focului se reali!ea! neutrali!area/ demorali!area "i nimicirea forelor inamicului0 prin mi"care se urmre"te mutarea succesiv a po!iiilor de tra ere urmrindu-se lovirea inamicului cu ntrea a putere de lovire n scopul obinerii efectelor ma-ime0 manevra se reali!ea! prin mi"care "i foc0 misiunea #azei de oc const focul/ direct "i din po!iii de tra ere acoperite/ e-ecutat asupra inamicului n scopul reducerii capacitii de ripost a elementelor sale de manevr constituie0 ba!a de foc "i spri6inul de foc nu sunt sinonime/ deoarece' a) elementul de spri+in poate e-ecuta foc dac inamicul a descoperit "i intenionea! s acione!e asupra forelor care desf"oar manevra0 dac inamicul nu este vi!ibil sau dac acesta nu acionea! asupra forelor aflate n mi"care/ elementul de spri6in nu trebuie s desc9id focul0 F,z, de 74" e-ecut foc susinut/ direct "i din po!iii de tra ere acoperite/ asupra obiectivului n scopul neutrali!rii inamicului "i facilitrii aciunii elementului de atac ,fi ura nr(22.(

Ji ura nr(22 3eplasarea prin combinarea focului cu mi"carea


- L4 -

))+ n preci!area misiunilor la subordonai comandantul companiei de infanterie va ine cont de modul de rupare a forelor/ respectiv/ n elementul de spri6in/ n elementul de atac sau n ba!a de foc( %lementul de spri6in trebuie s' spri6ine aciunile forelor proprii aflate n mi"care/ prin e-ecutarea observrii "i la nevoie/ a focului direct0 fie sub comand unic - de re ul/ unica din comandanii de plutoane/ reali!ea! controlul "i repartiia focului0 aib un mi6loc de comunicare direct cu elementul de atac0 suprave 9e!e/ pe ct posibil/ flancul "i spatele elementului de atac0 se dispun ntr-o po!iie acoperit "i mascat( %lementul de atac va urma itinerarul stabilit/ evitnd s se interpun ntre inamic "i elementul de spri6in "i nu va dep"i aliniamentul pe care elementul de spri6in l poate susine cu foc( Jorele aflate n mi"care trebuie s-"i suprave 9e!e flancurile pentru locali!area/ identificarea "i lovirea inamicului care ncearc s acione!e de flanc( 3e re ul/ comandantul companiei de infanterie este comandantul elementului de atac0 acesta trebuie s aib la dispo!iie o reea radio pentru coordonarea elementului de atac "i reali!area le turii cu elementul de spri6in "i ba!a de atac( 3ac compania de infanterie prime"te subuniti de eniu n spri6in/ acestea trebuie s se afle n componena elementului de atac pentru crearea de culoare n bara6e "i distru erea fortificaiilor( ))) As,0tu0 se e-ecut cu militarii mbarcai pe Q#R ,MN7/ MN3. sau pe 6os "i repre!int punctul culminant al atacului0 el const n ocuparea po!iiei inamicului "i presupune nimicirea sau capturarea acestuia0 pe timpul e-ecutrii atacului se poate adopta procedeul deplasrii masate sau cel al combinrii focului cu mi"carea( #saltul cu infanteria mbarcat pe Q#R sau MN7 ,MN3. se e-ecut mpotriva unui inamic aflat n deplasare sau acolo unde sistemul su de aprare este slab/ iar personalul poate fi neutrali!at0 fora de asalt va ncerca s atin e-tremitatea ndeprtat a obiectivului ct mai rapid cu putin0 infanteria va debarca pentru nimicirea re!istenelor i!olate "i pentru curirea obiectivului( #saltul cu infanteria debarcat se e-ecut sub spri6inul mi6loacelor blindate0 aceast modalitate de e-ecutare a asaltului este absolut necesar atunci cnd sistemul de bara6e "i focul antiblindate mpiedic e-ecutarea asaltului cu mi6loacele blindate sau cnd sistemul de aprare al inamicului/ respectiv terenul permit apropierea n ascuns a infanteriei debarcate0 infanteria debarcat nimice"te inamicul "i distru e bara6ele ct mai rapid cu putin pentru a permite mi6loacelor blindate s se deplase!e ctre obiectiv(

- L1 -

))9 n funcie de situaia tactic/ infanteria se va deplasa mbarcat pe o distan ct mai mare( 3ebarcarea prematur a infanteriei ncetine"te ritmul de desf"urare a asaltului "i o e-pune pentru o perioad mai lun de timp focului e-ecutat direct sau din po!iiile de tra ere acoperite ale inamicului( 3ebarcarea tardiv a infanteriei favori!ea! distru erea mi6loacelor blindate "i nimicirea infanteriei mbarcate prin focul e-ecutat de ctre inamic cu armamentul antiblindate portativ( ))@ 8binerea succesului este determinat de urmtoarele aspecte' a) elementul de asalt trebuie s descopere "i s distru armamentul antiblindate al inamicului/ deoarece aprarea lui se reali!ea! n 6urul acestor mi6loace0 neutrali!area ,nimicirea. infanteriei destinat pentru e-ecutarea si uranei nemi6locite a armamentului antiblindate/ constituie un element de ba! n reu"ita asaltului0 b) se evit e-ecutarea asaltului pe linia ori!ontului sau prin !one descoperite0 dac acestea trebuie totu"i traversate/ se utili!ea! perdelele de fum0 c) te9nica de lupt proprie distrus sau punctele obli ate de trecere indic un pericol iminent0 te9nica distrus ofer indicii ce privesc e-istena probabil a unei !one de an a6are iar punctele obli ate de trecere ca "i obstacolele/ n eneral/ sunt acoperite cu foc0 d) tendina normal este aceea de concentrare asupra obiectivului "i a direciei de naintare0 nu trebuie pierdut din vedere aplicarea msurilor de si uran circular0 trebuie s te a"tepi "i s fii pre tit s rspun!i cu foc inamicului din orice direcie0 e) spri6inul reciproc ntre Q#R ,MN7/ MN3. "i infanterie este esenial pentru reducerea pierderilor "i ndeplinirea misiunii0 f) trebuie pstrat un ec9ilibru ntre ritmul de naintare "i posibilitile de reali!are a sincroni!rii0 ritmul prea ncet va permite inamicului s ocupe po!iiile de re!erv "i s-"i reor ani!e!e aprarea/ iar un ritm mult prea ridicat face imposibil reali!area sincroni!rii/ favori!nd confu!ia "i fratricidul/ conducnd la producerea de pierderi n cadrul forelor proprii "i la nendeplinirea misiunii( PARA8RA#UL ).9 Ur6;r!re, ))A Ur6;r!re, const n naintarea rapid a forelor proprii/ pe direciile de retra ere ale inamicului "i pe cele paralele/ cu scopul de a-i intercepta cile de deplasare/ al nimicii "i captura( Xrmrirea poate fi de ront, paralel, din aer i com#inat0 se adopt mai frecvent la nceputul retra erii/ n teren muntos-mpdurit/ pe timp de iarn "i cnd reeaua de comunicaii nu este de!voltat( 3e re ul/ compania de infanterie trece la urmrirea de front sau paralel a inamicului/ n cadrul e"alonului superior(
- L2 -

))< Ur6;r!re, de 7r4nt const n naintarea rapid a companiei pe acelea"i itinerare pe care se retra e inamicul/ n scopul de a inter!ice desprinderea acestuia de forele proprii( Compania nimice"te din mi"care sau ocole"te subunitile de acoperire ale inamicului "i ptrunde cu repe!iciune spre ruparea forelor principale pentru a n reuia retra erea acestora "i a favori!a manevra de nvluire "i ntoarcere( ))7 Ur6;r!re, /,r,0e0; se reali!ea! prin naintarea rapid a companiei pe un itinerar paralel cu cel de retra ere al inamicului/ n scopul' devansrii forelor principale0 ocuprii unor aliniamente/ treceri peste cursurile de ap "i noduri de comunicaie de pe direcia de retra ere a acestuia0 lovirii n flanc "i spate0 ncercuirii "i nimicirii n cooperare cu forele care acionea! de front( PARA8RA#UL ).@

- L3 -

Lu/t, de BntB0n!re ))D Lu/t, de BntB0n!re poate s aib loc' /e t!6/u0 6,r5u0u!0 Bn ,/;r,re3 pe timpul e-ecutrii contraatacului0 Bn 47ens! ;3 pe timpul ducerii aciunilor n adncimea dispo!itivului inamicului( ))2 Nupta de ntlnire se caracterizeaz prin' or ani!area aciunilor n timp scurt "i din mi"care0 adaptarea rapid a dispo!itivelor la situaiile create n scopul lovirii inamicului n flanc "i spate0 manifestarea iniiativei "i a prevederii la nivelul fiecrui comandant de subunitate0 situaii insuficient de clare n momentul an a6rii luptei "i sc9imbri bru"te ale acestora0 lupt ndr6it "i eforturi deosebite pentru c"ti area de timp/ cucerirea "i pstrarea iniiativei0 desf"urarea luptei n ritm rapid "i pe front lar / cu an a6area succesiv a forelor "i mi6loacelor0 posibiliti mari de manevr0 e-istena flancurilor "i intervalelor descoperite( )9* &eali!area succesului n lupta de ntlnire este condiionat de' e-ecutarea nentrerupt a cercetrii pentru descoperirea la timp a inamicului "i devansarea acestuia n e-ecutarea loviturilor cu artileria0 luarea n timp scurt a deci!iei "i transmiterea oportun a misiunilor de lupt0 devansarea inamicului n cucerirea aliniamentelor favorabile pentru desf"urare/ n e-ecutarea manevrei "i n crearea din timp a unei rupri de fore "i mi6loace capabile s nimiceasc forele principale ale acestuia0 ale erea celor mai eficiente forme de manevr "i desf"urarea rapid a forelor n vederea intrrii acestora n mod or ani!at n lupt/ devansndu-l pe inamic n e-ecutarea atacului0 mutarea rapid a eforturilor pe direciile unde s-a reali!at cel mai important succes0 ducerea unor aciuni rapide/ decisive "i coordonate a forelor n spaiul terestru0 manifestarea iniiativei "i perseverenei de ctre toi comandanii pentru obinerea victoriei( )9+ Compania poate duce lupta de ntlnire independent sau n cadrul e"alonului superior( Cnd acionea! n cadrul e"alonului superior compania se poate si n cadrul forelor principale ale batalionului/ n ruparea care fi-ea! inamicul de front sau n ruparea de manevr care love"te inamicul de flanc( Cnd acionea! n cadrul forelor principale ale batalionului dispo!itivul companiei cuprinde "i o re!erv compus din 1-2 rupe( )9) Pre-;t!re, 0u/te! de BntB0n!re se desf"oar pe 9art/ iar misiunile se preci!ea! pe timpul apropierii subunitilor de aliniamentul de atac( )99 Cnd acionea! independent/ compania "i constituie dispo!itivul de lupt din subuniti care fi-ea! inamicul de front ,patrula de si uran. "i subuniti de manevr care lovesc inamicul n flanc "i spate ,forele principale ale companiei.(

- L4 -

)9@ Des7;5ur,re, 0u/te! de BntB0n!re ncepe odat cu an a6area patrulei de si uran( Na ntlnirea cu elementele de cercetare ale inamicului/ patrula de si uran le nimice"te cu repe!iciune/ dup care continu deplasarea( Cnd ntlne"te fore superioare/ pic9etul mobil de cap ocup un aliniament favorabil pe un front lar / produce pierderi inamicului "i asi ur condiii pentru desf"urarea "i intrarea n lupt a forelor principale( )9A - )ub acoperirea focului artileriei "i al patrulei de si uran "i folosind terenul/ compania de infanterie se desf"oar din mi"care n dispo!itiv de lupt/ nimice"te elementele de si uran ale inamicului "i ptrunde spre forele principale ale acestuia/ le fi-ea! de front/ asi urnd desf"urarea "i manevra celorlalte fore ale batalionului( )9< Compania de infanterie din cadrul forelor principale ale batalionului/ se apropie de inamic/ se desf"oar cu vite!a ma-im posibil n dispo!itiv premer tor de lupt/ atac din mi"care/ de re ul mbarcat pe Q#R ,MN7/ MN3. "i l nimice"te n cooperare cu subunitile care acionea! de front( )97 Cnd inamicul ncearc s treac la aprare/ compania i inter!ice prin foc "i aciuni manevriere/ s ocupe un aliniament favorabil/ i fracionea! dispo!itivul "i l nimice"te pe pri( )9D 7namicul care a devansat compania n desf"urare "i a trecut la ofensiv/ este oprit prin focul concentrat al tuturor mi6loacelor de care dispune compania( 3ac compania se desf"oar n acela"i timp cu inamicul/ aceasta l atac cu rapiditate "i 9otrre( Cnd inamicul se retra e/ compania trece imediat la urmrirea acestuia( PARA8RA#UL ).A Ie5!re, d!n Bn"er"u!re )92 - Ie5!re, d!n Bn"er"u!re este un procedeu specific ofensivei "i se e-ecut atunci cnd companie de infanterie destinat pentru acoperirea retra erii este descoperit de ctre inamic "i i!olat de forele proprii sau n urma altor situaii care au drept consecin acela"i re!ultat( )@* C4ns!der,:!! -ener,0e T )ituaia tactic specific din momentul ncercuirii determin msurile cele mai indicate ce trebuie ntreprinse de ctre compania de infanterie(

- L5 -

3ac compania "i-a pstrat capacitatea de lupt "i are posibilitatea de a continua misiunea n conformitate cu concepia e"alonului superior/ ie"irea din ncercuire nu este necesar( 3ac ie"irea este necesar sau este ordonat de ctre e"alonul superior/ ofierul cu funcia cea mai mare "i asum comanda forelor aflate n ncercuire0 n scopul evitrii capturrii sau nimicirii forelor aflate n ncercuire/ el va stabili dac aciunea se va e-ecuta prin ruperea ncercuirii sau prin e" iltrare0 indiferent ce procedeu va fi aplicat/ acesta trebuie e-ecutat n condiii de vi!ibilitate redus/ ct mai curnd posibil/ evitndu-se astfel/ concentrarea forelor "i consolidarea dispo!itivului de ctre inamic( )@+ Ru/ere, Bn"er"u!r!!. #tacul pentru ruperea ncercuirii este planificat ntrun mod similar tuturor aciunilor ofensive/ cu urmtoarele particulariti' a) forele proprii se sesc n aprare/ iar consolidarea po!iiilor de aprare constituie prima ur en0 aceasta se poate reali!a prin adoptarea aprrii circulare0 b) de ndat ce aprarea este or ani!at/ comandantul forelor din ncercuire e-ecut recunoa"terea n vederea identificrii punctelor vulnerabile "i a intervalelor n dispo!itivul inamicului/ care pot fi e-ploatate pe timpul ruperii ncercuirii0 c) planificarea atacului urmre"te inte rarea focului e-ecutat cu toate mi6loacele disponibile0 d) planul de aciune poate include "i e-ecutarea unui atac demonstrativ destinat inducerii n eroare a inamicului asupra po!iiei reale a efortului principal0 acesta se reali!ea! cu dificultate dac sunt disponibile doar un numr limitat de fore "i mi6loace0 e) planul de aciune trebuie s cuprind planificarea minuioas a timpului necesar plutoanelor pentru a evacua po!iiile de aprare "i a se altura efortului principal0 f) dac plutoanele prsesc po!iiile de aprare prea repede "i sunt descoperite de ctre inamic/ ruperea ncercuirii nu va putea fi e-ecutat datorit slbirii aprrii circulare0 g) n aceast situaie/ pot fi elaborate "i puse n aplicare variante de aciune care s prevad e-filtrarea pe plutoane "i rupe( )@) EG7!0tr,re, >eGtr,-ere,?. #ciunile premer toare acestui procedeu sunt identice cu desf"urate pe timpul ruperii ncercuirii( 3up identificarea punctelor vulnerabile "i a intervalelor/ comandantul companiei decide cum s le e-ploate!e0 el stabile"te valoarea subunitilor care vor e-ecuta e-filtrarea0 n absena presiunii inamicului/ se poate folosi o metod similar cu cea a retra erii0 aceast metod permite substituirea plutoanelor din interiorul ncercuirii/ prin stabilirea unor deta"amente la contact/ cu misiunea de a induce n eroare inamicul "i a reali!a si urana companiei/ n eventualitatea unui atac al acestuia( Na ora stabilit din timp sau la ordin/ deta"amentele de la contact evacuea! po!iiile de aprare "i ncep e-filtrarea prin locurile prev!ute "i identificate(
- L6 -

Oentru e-ecutarea e-filtrrii comandantul stabile"te' cte itinerare de e-filtrare vor fi folosite0 dac compania se va re rupa nainte de reali!area 6onciunii cu forele proprii0 dac plutoanele vor reali!a e-filtrarea "i 6onciunea cu forele proprii n mod independent( SECIUNEA , 9( , A":!un! "u ",r,"ter 47ens! PARA8RA#UL 9.+ Cer"et,re, /r!n 0u/t; )@9 Cer"et,re, /r!n 0u/t; este un atac cu obiectiv limitat e-ecutat de fore suficient de puternice pentru a-l obli a pe inamic la o reacie concludent n raport cu informaiile urmrite a se obine( Cercetarea prin lupt se e-ecut n scopul procurrii de date "i informaii asupra dispo!itivului de lupt "i a sistemului de lovire al inamicului care nu au putut fi obinute prin alte procedee de cercetare sau aciune/ precum "i de a verifica veridicitatea unor informaii obinute anterior( Compania de infanterie e-ecut ,particip. cercetarea prin lupt pe ba!a ordinului e"alonului superior0 ca poate fi folosit "i ca mi6loc de meninere a inamicului sub presiune prin cucerirea unor puncte decisive din teren( PARA8RA#UL 9.) R,!du0 )@@ R,!du0 este un atac e-ecutat prin surprindere asupra unei po!iii sau a unui obiectiv important cu un scop diferit de cel de cucerire( %ste e-ecutat n scopul distru erii obiectivelor/ nimicirii sau capturrii de militari sau ec9ipament de la inamic sau pentru eliberarea unor militari din forele proprii/ fcui pri!onieri( )@A C,r,"ter!st!"!. )urpri!a/ superioritatea/ volumul de foc "i violena sunt factori care asi ur obinerea succesului n aceast aciune ofensiv( )urpri!a se reali!ea! prin e-ecutarea atacului atunci cnd inamicul se a"teapt cel mai puin/ n condiii de vi!ibilitate redus "i pe direcii neprev!ute de ctre acesta( )uperioritatea de foc este concentrat asupra punctelor vulnerabile pentru a neutrali!a "i nimici inamicul( [iolena se reali!ea! prin surprindere/ prin masarea focului "i printr-un atac a resiv( )@< Dur,t, unu! r,!d eGe"ut,t de "46/,n!e este de )(9 z!0e. Cnd raidul se e-ecut de pe teritoriul ocupat de ctre inamic/ compania poate aciona ntr-un raion cu ra!a de 15 - 24 Um sau c9iar mai mult(
- L2 -

Cnd raidul se e-ecut prin infiltrare/ cu plecare din dispo!itivul forelor proprii/ adncimea la care acionea! compania poate fi de 14 -15 Um( )@7 C4ns!der,:!! de /0,n!7!",re( Ja de procesul standard de planificare a unei aciuni ofensive/ pentru raid sunt cteva consideraii care trebuie avute n vedere' a) deoarece un raid se desf"oar n teritoriul controlat de inamic/ adesea mpotriva unor
fore cu putere de lupt e al sau c9iar superioar/ planul de aciune trebuie s asi ure desf"urarea n ascuns a activitii companiei/ nainte de iniierea acestuia0 b) planificarea e-tra erii sau a retra erii dup e-ecutarea misiunii/ este esenial pentru supravieuirea companiei0 c) n funcie de adncimea la care se e-ecut raidul/ comple-itate inte rrii spri6inului de foc cre"te0 acesta se poate reali!a prin focul e-ecutat cu artileria sau de ctre elicopterele de spri6in0 d) adeseori/ raidul necesit un volum mare de date "i informaii de o acuratee ridicat0 acestea pot fi furni!ate de ctre e"aloanele superioare sau compania de infanterie poate primi misiunea de a e-ecuta cercetarea(

)@D A":!une, 0, 4F!e"t! ( Oe timpul raidului compania de infanterie poate primi/ de re ul/ misiunea s atace un obiectiv important ,po!iie/ mi6loc de foc/ ec9ipament. pentru care inamicul a stabilit "i aplicat msuri de aprare( #desea/ inamicul/ n afara si uranei nemi6locite/ dispune "i de fore ,subuniti. pre tite pentru intervenia la acel obiectiv( %ste esenial ca elementul de asalt s e-ecute o aciune rapid "i precis asupra obiectivului( Ore!ena elementului de asalt n obiectiv trebuie s fie ct mai scurt posibil( 8r ani!area pentru lupt a acestui element trebuie s cuprind doar acel personal sau ec9ipe care sunt strict necesare pentru ndeplinirea misiunii ncredinate( #cest lucru este deosebit de important pe timpul e-ecutrii asaltului n condiii de vi!ibilitate redus/ pentru reducerea confu!iei "i prevenirea fratricidului( n scopul e-ecutrii precise "i cu acuratee/ asaltul trebuie e-ersat naintea desf"urrii raidului( )@2 Pre-;t!re, 6!s!un!!. n scopul reali!rii surprinderii/ atin erii vite!ei "i violenei impuse de misiune, antrenamentul ,or ani!area repetiiilor. companiei este esenial0 pe timpul pre tirii misiunii trebuie s se acorde atenie colectrii, distri#uirii i olosirii cu ma"imum de e icien a datelor i in ormaiilor, conceperii planului de aciune, coordonrii i repetiiilor. C40e"t,re,3 d!str!Fu!re, 5! 7404s!re, "u 6,G!6u6 de e7!"!en:; , d,te04r 5! !n74r6,:!!04r trebuie s se desf"oare "4nt!nuu0 companiei care e-ecut raidul i se vor furni!a informaii noi c9iar "i pe timpul deplasrii spre obiectiv0 pentru asi urarea succesului misiunii/ compania trebuie informat mereu despre situaia curent n !ona obiectivului/ n scopul prentmpinrii surprinderii( C4n"e/ere, /0,nu0u!( Olanul de aciune/ de re ul/ trebuie s respecte urmtoarele etape' a< etapa D 1 ptrunderea companiei de infanterie ,pe calea aerului sau prin infiltrare. n !ona obiectivului0 b. etapa @ - i!olarea !onei obiectivului prin limitarea posibilitilor inamicului de a interveni din e-terior n spri6inul subunitii care apr obiectivul0
- L; -

c. etapa E 0 nimicirea forelor inamicului/ din sau de ln obiectiv/ prin e-ecutarea unui atac violent/ prin surprindere "i prin utili!area focului ntre ului armament din dotare0 d. etapa G 1 ndeplinirea cu repe!iciune a misiunii ,distru ere/ nimicire. nainte ca inamicul s-"i reor ani!e!e "i reconsolide!e aprarea0 e< etapa A 1 retra erea cu repe!iciune a companiei de infanterie din !ona obiectivului - prin recuperare pe calea aerului sau prin infiltrarea acesteia n dispo!itivul forelor proprii0 trecerea la e-ecutarea unei noi misiuni n adncimea dispo!itivului inamic( C44rd4n,re,3 de re ul/ se reali!ea! prin intermediul e"alonului superior0 uneori/ compania poate stabili msuri de coordonare direct cu forele proprii sau aliate din !ona de aciune( Re/et!:!!0e trebuie e-ecutate ntr-un mod ct mai realist posibil "i recomandabil/ intr-o !on asemntoare cu cea n care se va e-ecuta misiunea0 acestea validea! planul de aciune pentru e-ecutarea raidului/ asi ur preci!ia e-ecuiei "i permit operarea de modificri nainte de iniierea e-ecuiei( )A* &aidul se pre te"te la mac9eta terenului pe care se vor marca obiectivele ce urmea! a fi nimicite sau distruse "i n funcie de posibiliti/ ntr-o poriune de teren asemntor cu cel n care se vor duce aciunile( Orimind misiunea pentru raid/ comandantul companiei trebuie s rein' a) durata misiunii ,!iua/ ora nceperii "i terminrii.0 b) timpul la dispo!iie pentru pre tire/ itinerarele de deplasare0 c) locul de ptrundere n dispo!itivul inamicului0 d) misiunile de foc pe care le e-ecut artileria "i forele din contact pentru asi urarea ptrunderii ,dac sunt prev!ute.0 e) obiectivele de nimicit sau distrus "i itinerarele de deplasare ctre acestea0 f) date cu privire la natura obiectivelor/ a sistemului de pa! "i aprare ale acestora0 g) procedeul ce trebuie folosit pentru nimicirea sau distru erea fiecrui obiectiv n parte0 h) po!iiile de plecare la atacul obiectivelor0 raioanele de re rupare dup ndeplinirea fiecrei misiuni "i de staionare pe timpul !ilei0 i) raionul controlat de forele proprii/ semnalele de recunoa"tere "i modul de reali!are a le turilor ,cnd se cooperea! cu acestea.0 j) ce alte aciuni se vor e-ecuta mpotriva inamicului de ctre forele proprii concomitent cu e-ecutarea raidului0 k) modul de aprovi!ionare cu muniii "i carburani-lubrifiani0 l) cum se procedea! cu rniii "i te9nica militar capturat0 m) itinerarul de ntoarcere n dispo!itivul propriu0 n) locul de trecere prin dispo!itivul inamicului/ al forelor proprii "i semnalele de recunoa"tere cu acestea0 o) raionul de dispunere dup ndeplinirea misiunii(
- LL -

#ceste date vor fi prev!ute n planul de aciune ntocmit de ctre comandantul de companie( )A+ ( C4nd!:!! 7, 4r,F!0e. )uccesul raidului este asi urat de' a) iniierea raidului la un moment neprev!ut sau ntr-un loc nea"teptat/ profitnd de ntuneric sau de condiii de vi!ibilitate redus ntr-un teren pe care inamicul l considera impracticabil0 b) evitarea descoperirii/ prin aplicarea unor metode de deplasare adecvat "i prin folosirea condiiilor naturale de acoperire "i mascare ale terenului0 c) planificarea timpilor/ de e-ecutare a aciunii/ ct mai precis posibil0 d) folosirea tuturor forelor avut la dispo!iie/ or anice sau primit ca ntrire ,spri6in. - artileria terestr0 e) e-ecutarea rapid/ precis/ ener ic "i cu ndr!neal a aciunilor prin concentrarea ntre ii capaciti combative la momentul "i n locul decisiv0 f) ruperea luptei cu repe!iciune dup ndeplinirea misiunii0 g) retra erea rapid folosind itinerarele stabilite "i aciuni planificate de inducere n eroare a inamicului( )A) #un":!un!. Oentru e-ecutarea unui raid/ compania de infanterie se fracionea!/ de re ul/ n patru elemente0 fiecare din acestea va fi or ani!at "i dotat/ n funcie de misiunea specific0 n corelare cu misiunea/ natura obiectivului/ situaia inamicului "i teren/ elementele necesare ndeplinirii misiunii sunt' comanda companiei ;grup de comand<, elementul de siguran, elementul de spri+in "i elementul de aslt. C46,nd, "46/,n!e! >-ru/ de "46,nd;? controlea! naintarea/ aciunile la obiectiv/ retra erea "i se compune din' comandantul companiei 0 radiotele rafi"ti0 observatori naintai0 elemente de si uran nemi6locit( E0e6entu0 de s!-ur,n:; are or ani!area "i compunerea determinat de misiune/ natura "i valoarea inamicului/ radul de mobilitate al acestuia/ teren/ cile de acces spre obiectiv "i de timpul necesar i!olrii obiectivului0 acesta asi ur' a) reali!area si uranei nemi6locite a companiei pe aliniamentul ,n punctul. de plecare la ndeplinirea misiunii0 b) averti!area din timp despre apropierea inamicului0 c) inter!icerea cilor de acces spre obiectiv0 d) inter!icerea retra erii inamicului din obiectiv0 e) observarea activitii celorlalte elemente "i intervenia cu foc pentru spri6inirea retra erii acestora0 f) or ani!area proteciei antiaeriene mpotriva mi6loacelor aeriene care !boar la mic nlime( E0e6entu0 de s/r!C!n furni!ea! volumul de foc necesar neutrali!rii inamicului aflat n !ona obiectivului0 deoarece efectele acestui foc sunt violente "i devastatoare se impune controlul minuios asupra acurateei e-ecutrii tra erii0 la ordin sau n conformitate cu planul de aciune/ focul este redirecionat n scopul
- 144 -

spri6inirii manevrei e-ecutate de ctre elementul de asalt0 pentru respin erea unor subuniti de intervenie la obiectiv ale inamicului/ elementului de spri6in i se pot stabili po!iii de tra ere suplimentare0 la finali!area asaltului sau la ordinul comandantului de companie elementul de spri6in ncepe deplasarea spre o nou po!iie planificat( E0e6entu0 de ,s,0t cucere"te "i e-ecut curarea obiectivului/ reali!ea! si urana nemi6locit a ec9ipelor de distru eri/ a celor de cercetare/ a pri!onierilor "i a altor ec9ipe0 or ani!area "i compunerea elementului de asalt sunt determinate de specificul misiunii( )A9 A0e-ere, /4z!:!e!3 raionului de desantare prin debarcare ,atunci cnd compania de infanterie a6un e n apropierea obiectivului/ prin e-ecutarea manevrei pe vertical. trebuie fcut n a"a fel nct s nu impiete!e ndeplinirea misiunii0 pentru ale erea raionului e-ist urmtoarele variante' a) compania de infanterie poate fi debarcat foarte aproape de obiectiv "i l cucere"te nainte ca inamicul s aib timp pentru materiali!area aciunii0 aceast variant favori!ea! compania care nu mai este nevoit s e-ecute deplasarea pe 6os cu cantiti mari de materiale purtate pe militari0 dac nu e-ist un raion favorabil sau dac n apropierea obiectivului se afl subuniti ale inamicului de valoare considerabil aceast variant va fi i norat0 b) compania de infanterie poate debarca ntr-un raion aflat la o distan mai mare de distana observrii directe a obiectivului0 n raion compania se re rupea!/ reor ani!ea! "i iniia! deplasarea spre aliniamentul ,punctul. de plecare la ndeplinirea misiunii0 obiectivul este cucerit dup ce elementele de si uran "i spri6in sunt pe po!iii0 aceast variant favori!ea! reali!area coordonrii ntre elementele companiei( )A@ EGe"ut,re, r,!du0u!. Compania de infanterie se deplasea! n raionul ,pe aliniamentul. de plecare la ndeplinirea misiunii/ unde se reali!ea! si urana nemi6locit/ iar comandanii elementelor componente e-ecut recunoa"terile0 se aduc ultimele modificri "i preci!ri n planul de aciune0 elementele "i ec9ipele se deplasea! pe po!iii ,fi ura nr( 22.(
O biecti v

Ji ura nr( 22 %lementul de si uran ocup po!iiile( Oe msur ce elementele de spri6in "i de asalt se deplasea! "i "i ocup po!iiile/ elementul de si uran informea! continuu comandantul companiei despre
- 141 -

Echip e de siguran

.P.. M.

activitile e-ecutate de ctre inamic0 ec9ipele de si uran vor e-ecuta foc doar dac sunt descoperite/ sau la ordinul comandantului companiei( 3up iniierea asaltului/ ec9ipele de si uran inter!ic accesul nspre "i dinspre obiectiv( 3up terminarea asaltului "i ndeplinirea misiunii ec9ipele de si uran spri6in retra erea companiei/ spre punctul de adunare dup ndeplinirea misiunii ,O(#((M(.0 ulterior se retra spre acela"i punct ,la ordin sau conform planului.0 elementul de spri6in ocup po!iia stabilit naintea elementului de asalt ,fi ura nr( 23.0 din aceast po!iie neutrali!ea! inamicul0 pe msura naintrii elementului de asalt/ redirecionea! focul pentru spri6inirea naintrii acestuia0 se retra e la ordin(
Echip Echip de siguran de siguran t de sprijin

Elemen

Eleme nt de asalt P .P..M.

Echipe de siguran

Ji ura nr( 23 %lementele de spri6in "i asalt ocup po!iiile( %lementul de asalt se po!iionea! n imediata apropiere a obiectivului/ astfel nct s poat iniia asaltul/ c9iar "i dac este descoperit de ctre inamic0 spri6init de focul e-ecutat de elementul de spri6in atac "i cucere"te obiectivul0 reali!ea! si urana nemi6locit pentru ec9ipele de distru eri/ de cercetare/ pe timpul ct acestea ndeplinesc misiuni specifice0 la ordin/ se retra e pn la punctul de adunare dup ndeplinirea misiunii0 elementul de asalt trebuie s fie ct mai mic posibil0 de asemenea/ premer tor e-ecutrii misiunii trebuie s e-ecute antrenamente "i repetiii n scopul evitrii confu!iei "i fratricidului pe timpul aciunii la obiectiv( 3up ndeplinirea misiunii/ compania se re rupea! "i se reor ani!ea! n punctul de adunare/ unde conform ordinelor primite poate iniia deplasarea n vederea rentoarcerii n dispo!itivul forelor proprii sau n scopul e-ecutrii altei misiuni/ n adncimea aprrii inamicului( PARA8RA#UL 9.9 In"urs!une,
- 142 -

255 7ncursiunea/ ca aciune de lupt cu caracter ofensiv/ se or ani!ea! la ordinul e"alonului superior/ n scopul distru erii sau capturrii unor fore "i mi6loace ale inamicului/ precum "i pentru a produce panic "i nelini"te n rndurile acestuia0 ea se e-ecut/ de re ul/ prin surprindere/ noaptea sau n alte condiii de vi!ibilitate redus/ fr pre tire de foc0 n unele situaii ,teren muntos-mpdurit/ culturi nalte/ condiii meteorolo ice rele. incursiunea se e-ecut "i pe timpul !ilei()copurile urmrite prin incursiune se reali!ea! n cadrul unei sin ure misiuni de lupt "i vi!ea! subuniti ale inamicului de valoare companie - batalion aflate n staionare0 puncte de comand de batalion sau re iment0 centre de transmisiuni0 instalaii de lansare a rac9etelor0 noduri de comunicaii/ lucrri de art ,viaducte/ tuneluri/ lucrri 9idrote9nice/ treceri peste cursuri de ap.0 depo!ite de toate cate oriile( 3urata misiunii de la nceperea deplasrii din raionul de staionare sau de la infiltrarea n dispo!itivul forelor inamicului aflate n contact poate fi de la cteva ore pn la una !i( #tunci cnd incursiunea se e-ecut de ctre compania rmas napoia dispo!itivului inamicului/ distana la care se poate deplasa "i e-ecuta aceasta misiuni fa de raionul de staionare poate fi de 14-12 Um( n ca!ul incursiunii prin infiltrare obiectivul stabilit pentru a fi nimicit ,distrus. nu trebuie s dep"easc distana de 614 Um fa de linia de contact a forelor proprii( Oentru pre tirea incursiunii este necesar s se asi ure cel puin 3-4 ore de lumin n vederea e-ecutrii observrii/ studierii obiectivului "i terenului "i preci!rii n detaliu a modului de aciune( Compania care e-ecut incursiunea se fracionea!/ de re ul/ astfel' ec9ipa de atac "i captur ,%#C.0 ec9ipa ,ec9ipe. de si uran ,%). sau spri6in cu foc ,%)J. 0 ec9ipa de nlturare a bara6elor ,%R.( 3eplasarea pn la obiectiv "i napoierea n dispo!itivul propriu dup ndeplinirea misiunii se e-ecut/ de re ul/ pe 6os lundu-se msuri pentru pstrarea secretului aciunii "i evitarea descoperirii( )A< Oentru pre tirea incursiunii sunt necesare cel puin 2-3 ore de lumin n vederea preci!rii misiunilor0 dup a6un erea companiei pe locul de unde va pleca n misiune/ personalul acesteia studia! terenul n care va aciona/ memorea! caracteristicile acestuia "i dispo!itivul inamicului/ dup care/ comandantul de companie le preci!ea! misiunile "i modul de aciune( Compania se pre te"te/ de re ul/ la mac9eta terenului/ iar cnd se dispune de timp pe un teren asemntor cu cel pe care se va e-ecuta incursiunea(

- 143 -

)A7 )uccesiunea desf"urrii incursiunii cuprinde' cercetarea prealabil a obiectivului0 stabilirea planului de aciune0 e-ecutarea de e-erciii pe un teren asemntor sau la mac9eta terenului0 infiltrarea n dispo!itivul inamicului0 apropierea companiei de obiectiv "i ocuparea po!iiei de plecare0 ndeplinirea misiunii0 deplasarea pe itinerarul ordonat0 a6un erea n dispo!itivul forelor proprii dup ndeplinirea misiunii( Cer"et,re, are ca scop s stabileasc' compunerea de detaliu a obiectivului pentru care se e-ecut incursiunea0 sistemul de aprare/ pa! "i si uran/ precum "i variantele probabile de intervenie ale inamicului n spri6inul obiectivului0 locul "i natura bara6elor/ mi6loacelor de semnali!are/ averti!are "i alarmare0 modul de reali!are a le turilor radio/ fir "i prin a eni de le tur0 cile ascunse care duc spre obiectiv0 locurile favorabile de dispunere n teren a fiecrui element( Na a6un erea pe po!iia de plecare/ situat n apropierea obiectivului/ comandantul preci!ea! misiunile "i or ani!ea! cooperarea ntre ec9ipe0 la semnalul stabilit/ compania/ fr ! omot "i cu repe!iciune/ atac obiectivul/ l nimice"te ,distru e./ ia pri!onieri "i capturi "i se napoia! la forele proprii sau ntr-un alt raion cu msuri de si uran n fa/ n spate "i la flancuri( Olecarea n incursiune se e-ecut dup cderea ntunericului pe itinerarul ,itinerarele. stabilit/ lundu-se msuri de cercetare "i si uran apropiat/ n urmtoarea ordine' ec9ipa de nlturare a bara6elor/ ec9ipa de si uran ,spri6in cu foc./ ec9ipa de atac "i captur( %c9ipa de nlturare a bara6elor e-ecut culoarul prin bara6ele inamicului "i neutrali!ea! mi6loacele de semnali!are/ averti!are "i alarmare/ apoi se dispune pentru pa!a acestuia/ asi urnd trecerea celorlalte ec9ipe( %c9ipa de atac "i captur/ atac rapid "i fr ! omot obiectivul/ ia pri!onieri ,militari. "i capturi ,documente/ modele de armament "i aparatur. apoi se napoia! la forele proprii( %c9ipa de si uran ,spri6in cu foc. se dispune astfel nct s e-ecute si urana n fa/ n spate "i la flancurile subunitii/ iar n ca!ul cnd incursiunea este descoperit spri6in cu foc retra erea ec9ipei de atac "i captur( %c9ipele se napoia! n dispo!itivul forelor proprii n ordinea urmtoare' ec9ipa de atac "i captur0 ec9ipa de nlturare a bara6elor0 ec9ipa de si uran ,spri6in cu foc.( PARA8RA#UL 9.@ At,"u0 7,0s = E7ent,& 5! ,t,"u0 de64nstr,t! >,":!un! de !ndu"ere Bn er4,re , !n,6!"u0u!?

- 144 -

)AD Compania de infanterie poate primi misiunea de a e-ecuta atacul als 1 > enta!1 sau atacul demonstrativ ca parte component a aciunilor ofensive duse de ctre batalion( ntocmirea planului de aciune/ de ctre comandantul de companie/ se e-ecut n mod similar ca cea pentru toate formele/ procedeele "i reaciile ofensive( )A2 At,"u0 7,0s s,u E7ent,& ,atacul cu obiectiv limitat pentru inducerea n eroare a inamicului. este o aciune cu caracter ofensiv destinat spri6inirii efortului principal al batalionului ,bri !ii. "i care const n reali!area contactului cu inamicul/ de re ul/ prin foc direct0 la fel ca n orice aciune ofensiv/ principala preocupare a comandantului de companie/ n momentul planificrii atacului cu obiectiv limitat pentru inducerea n eroare a inamicului/ o constituie nele erea "i ndeplinirea scopului pe care comandantul de batalion "i-a propus s-l atin ( )copul se formulea!/ de re ul/ n termeni care e-prim activiti e-ecutate de inamic/ cum ar fi' a) determinarea acestuia de a-"i redispune sau a-"i introduce n lupt prematur o parte din fore0 b) orientarea focului de spri6in pe o direcie diferit de cea pe care se reali!ea! efortul principal al forelor proprii0 c) demascarea dispo!itivului de aprare( Comandantul de companie trebuie s fie si ur c a neles sincroni!area n timp a aciunilor subunitii sale cu cele ale efortului principal0 de asemenea/ trebuie s aib n vedere aciunile pe care urmea! s le ntreprind n ca!ul n care atacul cu obiectiv limitat pentru inducerea n eroare a inamicului va avea un succes mai mare dect cel scontat0 acest succes poate fi cau!at de o vulnerabilitate neidentificat anterior declan"rii atacului asupra inamicului sau datorit incapacitii comandantului rupri de fore a inamicului de a reaciona la acest atac0 n ambele situaii comandantul de batalion va decide dac sc9imb efortul principal pentru e-ploatarea acestui succes( Comandantul de companie trebuie s-"i ia toate msurile ca acest atac s fie e-ecutat cu a resivitate0 aceasta va facilita obinerea reaciilor a"teptate de la inamic "i de asemenea/ va reduce pierderile forelor proprii0 dac compania pierde iniiativa ca urmare a unui foc eficace e-ecutat de ctre inamic/ aceasta trebuie s fie pre tit pentru a trece n rab la aprare sau pentru a rupe lupta0 ambele situaii pot duce la cre"terea numrului pierderilor n rndurile forelor proprii( )<* At,"u0 de64nstr,t! este similar cu atacul fals sau fenta ,atacul cu obiectiv limitat pentru inducerea n eroare a inamicului. dar nu necesit reali!area contactului cu inamicul( Ratalionul/ de re ul/ va indica aciunile specifice ce urmea! s se e-ecute pe timpul atacului demonstrativ0 e-emplu' compania de infanterie poate primi misiunea de a pre ti "i e-ecuta o perdea de fum utili!nd lumnri fumi ene "i de a simula pre tirea unei aciuni ofensive n !ona de aciune(

- 145 -

- 146 -

CAPITOLUL VI A/;r,re, SECIUNEA + 8ener,0!t;:! )<+ )copul principal al aprrii const n oprirea atacului inamicului "i crearea condiiilor favorabile trecerii la ofensiv0 el se reali!ea! prin nimicirea forei vii "i a mi6loacelor de lupt ale inamicului/ ntr-un ritm mai rapid dect poate el s le nlocuiasc/ neutrali!area coe!iunii a moralului "i a abilitii acestuia de a folosi cmpul de lupt "i implicit/ punerea acestuia n situaia de a nu-"i putea e-ecuta planurile de aciune( Compania de infanterie duce lupta de aprare pentru reali!area urmtoarelor obiective' a) oprirea atacurilor inamicului0 b) c"ti area timpului necesar pre tirii trecerii la ofensiv0 c) ndeplinirea misiunii stabilite de ctre e"alonul superior/ astfel nct acesta s poat s-"i concentre!e efortul n alt parte0 d) meninerea presiunii asupra unor fore importante ale inamicului/ nainte ca forele proprii s treac la ofensiv0 e) meninerea punctelor/ raioanelor sau aliniamentelor importante din teren( )<) Compania de infanterie este or ani!at/ ec9ipat "i spri6init pentru a desf"ura aciuni de lupt defensive dinamice "i neliniare( n ca!ul trecerii la o aprare de tip static/ linear/ comandantul trebuie s reduc radul de vulnerabilitate al companiei sale( Oericolul ma6or al cmpului de lupt modern const n faptul c orice subunitate/ odat locali!at/ poate fi nimicit ntr-un timp scurt( #ceast ameninare se reduce printr-o bun pre tire "i amena6are a po!iiilor companiei/ inconvenientul fiind intervalul mare de timp "i cantitatea mare de resurse necesare( 3e aceea/ n orice moment/ comandantul trebuie s aib n atenie posibilitile inamicului de descoperirea "i de lovirea a po!iiei de aprare a companiei/ n situaia locali!rii acesteia )<9 Orocedeele tactice specifice aprrii se re sesc n aproape toate tipurile de aciuni militare "i se folosesc pentru ndeplinirea unei ame lar i de misiuni( &aioanele de staionare "i de concentrare ,care pot constitui po!iii de aprare vremelnice.se folosesc pentru ndeplinirea scopului principal ,respin erea atacului inamicului ./ dar pot fi utili!ate "i pentru protecia forelor/ c9iar "i pe timpul ducerii luptei ofensive(

- 142 -

)<@ n raport cu situaia concret/ ,/;r,re, poate fi /re-;t!t; Bn -r,F; sau d!n t!6/. A/;r,re, /re-;t!t; Bn -r,F; se adopt/ de re ul/ n condiiile contactului nemi6locit cu inamicul/ sub presiunea continu a acestuia/ precum "i a timpului redus/ la dispo!iie pentru pre tirea luptei( A/;r,re, /re-;t!t; d!n t!6/ se or ani!ea! pe cele mai bune aliniamente oferite de teren/ de re ul/ cnd compania nu este n contact nemi6locit cu inamicul "i se dispune de timp pentru pre tirea luptei( )<A Oe timpul /0,n!7!";r!! des7;5ur;r!! aciunilor de lupt n aprare/ comandantul companiei de infanterie trebuie s ia n considerare problemele le ate de urmtoarele aspecte ' pregtirea= dezorganizarea aciunilor inamicului= concentrarea e ortului= asigurarea le"i#ilitii. Pre-;t!re,. n principiu/ subunitatea care se apr a6un e n !ona de desf"urare a aciunilor de lupt naintea inamicului0 ea trebuie s profite de acest lucru/ desf"urnd toate activitile necesare/ de pre tire a luptei/ n funcie de timpul avut la dispo!iie0 anali!nd factorii M7QJ-Q/ comandantul companiei "i nsu"e"te situaia tactic "i identific punctele vulnerabile probabile ale inamicului "i forelor proprii0 apoi/ dup anali!area n detaliu a misiunii "i a situaiei/ stabile"te cursul optim de aciune/ innd cont de toate datele "i informaiile avute la dispo!iie0 deoarece inamicul este cel care va decide cnd "i unde va ataca/ elementele de si uran trebuie s ocupe un dispo!itiv circular/ astfel nct s fie n msur s averti!e!e din timp pe comandantul de companie despre apariia inamicului n !on( Dez4r-,n!z,re, ,":!un!04r !n,6!"u0u!. Olanurile de aciune n aprare sunt diverse/ dar toate au ca scop de!or ani!area aciunilor inamicului0 contraatacurile/ tra erile e-ecutate din po!iii de tra ere acoperite/ sistemul de bara6e "i obstacole/ inter!ic concentrarea efortului inamicului ntr-un sin ur sector din aprarea forelor proprii0 de!or ani!area sistemului de comand "i control al inamicului/ afectea! fle-ibilitatea "i sincroni!area aciunilor desf"urate de ctre acesta( C4n"entr,re, e74rtu0u!. Oentru a avea succes/ aprtorul trebuie s-"i concentre!e efortul n locul "i la timpul potrivi0 aciunile cu caracter ofensiv "i reali!area surprinderii constituie adesea/ cele mai la ndemn mi6loace pentru obinerea succesului n aprare0 aprtorul trebuie s in cont de faptul c aceast concentrare a efortului repre!int puterea de lupt ,efectele obinute sau care se doresc a fi obinute. "i nu doar un numr abstract de militari "i de mi6loace de lupt0 pentru aceasta/ aprtorul trebuie s pstre!e o re!erv cu care s manevre!e pentru a obine superioritatea n locul dorit0 pentru meninerea inte ritii dispo!itivului de aprare se pot e-ecuta scurte contraatacuri0 tra erile e-ecutate din po!iii de tra ere acoperite pot concentra focul n punctele c9eie pentru a obine n timp scurt efecte distructive ma-ime( #0eG!F!0!t,te,3 deriv din pre tirea minuioas a aprrii "i eficacitatea sistemului de comand "i control0 aprtorul trebuie s fie n msur s reacione!e rapid/ pentru a contracara sau evita loviturile inamicului "i pentru a riposta cu succes0 fle-ibilitatea este re!ultatul unei estimri detaliate/ a nele erii misiunii companiei/ al
- 14; -

cercetrii permanente a !onei aciunilor de lupt "i cnd este posibil/ al or ani!rii n adncime/ constituirii "i folosirii re!ervei companiei0 de asemenea/ necesit nele erea aciunilor care se desf"oar n !ona de aciune0 po!iiile suplimentare pe cile de acces secundare asi ur o mai mare fle-ibilitate0 dup o anali! 6udicioas a terenului "i a inamicului/ re!erva poate fi po!iionat astfel nct comandantul s poat reaciona la aciunile nea"teptate ale inamicului( )<< n funcie de cadrul tactic n care acionea!/ n aprare/ compania poate desf"ura urmtoarele aciuni de lupt' a) n adncime ,n faa limitei dinainte a aprrii.0 b) specifice elementelor de si uran/ n faa "i la flancurile dispo!itivului propriu0 c) la contact0 d) specifice re!ervei0 e) n spate ,n adncimea dispo!itivului forelor proprii. pentru asi urarea libertii de mi"care( Compania de infanterie poate or ani!a ,/;r,re, /e /4z!:!! sau ,/;r,re, 64F!0;0 aprarea mobil necesit re!erve de valoare mare pentru e-ecutarea contraatacului "i pentru nimicirea sau respin erea inamicului0 aprarea pe po!iii se or ani!ea! n scopul meninerii unor forme de teren "i pentru nimicirea inamicului prin foc din po!iii de aprare care se spri6in reciproc0 compania de infanterie poate ataca/ se poate apra/ ntr!ia sau retra e n compunerea unei rupri de fore/ n scopul ndeplinirii misiunii e"alonului superior( n aprare/ compania de infanterie e-ecut urmtoarele misiuni' a) aprarea unui sector0 b) aprarea unui punct de spri6in0 c) n re!erv0 d) aciuni de ntr!iere a inamicului0 e) cercetare0 f) retra ere( )<7 Orincipiile aprrii cuprind' adncimea= dispersarea, sigurana= olosirea terenului= oprirea naintrii inamicului= o#ligarea inamicului s lupte pe dou direcii= contraatacul= unde se realizeaz nimicirea inamicului= misiunea plutoanelor. AdBn"!6e, const n po!iionarea plutoanelor "i a obstacolelor astfel nct s se poat reali!a spri6inul n adncime0 adncimea permite atenuarea loviturii iniiale a inamicului "i asi ur timpul necesar pentru nele erea inteniilor acestuia0 de asemenea asi ur timpul "i spaiul necesare pentru e-ecutarea unor manevre n vederea concentrrii puterii de lupt n locul "i la momentul potrivit( D!s/ers,re, presupune dispunerea subunitilor "i te9nicii de lupt la distan unele de celelalte/ fr a pierde posibilitatea spri6inului reciproc "i concentrrii
- 14L -

focului asupra inamicului0 dispersarea n reunea! posibilitatea inamicului de a descoperi "i lovi forele proprii prin tra eri directe "i din po!iii de tra ere acoperite( S!-ur,n:, cuprinde modalitile de prote6are a subunitilor pentru a nu fi descoperite sau mpotriva atacului prin surprindere0 msurile de tip pasiv "i cele de tip activ trebuie introduse n coninutul planului de aciune0 acestea cuprind' a. 6;sur!0e /,s! e - dispersarea ve9iculelor "i plutoanelor0 mascarea po!iiilor de aprare0 limitarea sau inter!icerea traficului radio0 oprirea motoarelor0 reducerea ! omotelor0 limitarea folosirii luminilor0 pstrarea antenelor pliate0 evitarea dispunerii te9nicii "i personalului n punctele c9eie ale dispo!itivului/ nainte de nceperea luptei0 b. 6;sur!0e ,"t! e - instalarea posturilor de observare0 or ani!area patrulrilor0 amplasarea mi6loacelor de averti!are0 #404s!re, terenu0u!. #nali!a terenului este una din cele mai importante activiti de pre tire a oricrei aciuni militare0 comandantul de companie trebuie s anali!e!e "i s identifice modul n care terenul l poate a6uta s-"i nfrn inamicul0 dac este posibil/ anali!a terenului trebuie e-ecutat avnd n vedere att intenia sa / ct "i pe cea a inamicului0 el trebuie s stabileasc ce tip de aciuni permite terenul/ unde "i cum poate fi ncetinit naintarea inamicului/ care sunt po!iiile de observare "i de tra ere care domin cile de apropiere0 n vederea dispunerii subunitilor/ trebuie identificate po!iiile favorabile lovirii inamicului care atac pe la flancuri "i din spate0 comandantul de companie trebuie s stabileasc care tipuri de obstacole pot fi amplasate pentru a ncetini/ de!or ani!a/ deruta "i ntoarce pe inamic( O/r!re, Bn,!nt;r!! !n,6!"u0u!. )e reali!ea! prin e-ploatarea avanta6elor oferite de teren/ combinarea efectelor obstacolelor cu cele ale focului concentrat e-ecutat din po!iii de tra ere acoperite "i prin oc9ire direct/ astfel nct s fie nimicite ct mai multe fore "i mi6loace ale inamicului/ n timp scurt0 acestea nu pot fi nimicite pe rnd/ ntr-un interval scurt de timp "i ca urmare/ trebuie canali!ate ntr-o pun de foc "i nimicite cu toate mi6loacele la dispo!iie0 nimicind o mare parte din fora inamicului/ acesta este forat s treac n rab la aprare sau s se retra ( OF0!-,re, !n,6!"u0u! s; 0u/te /e d4u; d!re":!!. 7deal ar fi ca n momentul an a6rii luptei/ prin manevra plutoanelor/ inamicul s fie forat s se ntoarc "i s lupte pe dou direcii0 acest lucru i va e-pune flancurile( C4ntr,,t,"u0. $u este recomandat doar lovirea cu foc din po!iii fi-e a inamicului0 dup atra erea lui n f"ia de tra ere se trece la contraatac prin foc "i manevr/ pe la flancuri n scopul nimicirii acestuia( Unde se re,0!ze,z; n!6!"!re, !n,6!"u0u!. Na anali!a terenului/ trebuie identificate locurile din teren unde forele "i mi6loacele inamicului sunt cel mai vulnerabile ,puncte obli ate de trecere/ !one desc9ise n lun ul cilor de apropiere.0 acestea repre!int poteniale !one de an a6are sau pun i de foc( M!s!un!0e /0ut4,ne04r. Na stabilirea dispo!itivului companiei/ trebuie inut cont "i de spaiul de manevr necesar fiecrui pluton n parte(

- 114 -

PARA8RA#UL +.+ L4"u03 6!s!un!0e 5! n4r6e0e t,"t!"e )<D C46/,n!, de !n7,nter!e pre te"te "i duce lupta de aprare/ de re ul/ n cadrul e"alonului superior( Xneori compania acionea! independent/ ca deta"ament naintat/ pe po!iia naintat/ pentru aprarea unor obiective n adncime/ n cercetare/ ambuscad/ raid/ incursiune/ ca for aeromobil/ pe timpul e-ecutrii contraatacurilor/ n aprarea unui interval sau flanc descoperit( )<2 Compania de infanterie se poate si n cadrul dispo!itivului de lupt al e"alonului superior' a) n forele de an a6are imediat0 b) n forele de an a6are ulterioar0 c) n re!erva bri !ii( )7* Cnd compania acionea! independent pentru ndeplinirea unor misiuni de lupt ,incursiune/ raid/ capcan/ n f"ia de asi urare/ asi urarea unui flanc/ aprarea unor obiective importante./ sau i!olat de forele principale ale e"alonului superior ,ca urmare a situaiei tactice nefavorabile. or ani!ea! traiul militarilor/ pre te"te "i duce lupta n condiii de i!olare( )7+ C46/,n!, ",re ,":!4ne,z; Bn ",dru0 74r:e04r de ,n-,C,re !6ed!,t; 5! u0ter!4,r; prime"te pentru aprare un punct de spri6in care constituie ba!a fiecrei po!iii de aprare( #cesta se dispune astfel nct s inter!ic cu foc direciile probabile de atac ale inamicului( )7) Ounctele de spri6in se amena6ea! enistic/ n funcie de timpul la dispo!iie pentru pre tirea luptei( %le sunt pre tite pentru aprarea circular ,n primul rnd pentru lupta cu blindatele inamicului. mascate "i le ate ntre ele/ de front "i n adncime/ printr-un sistem inte rat de foc "i bara6e( n cadrul dispo!itivului de lupt al e"alonului superior/ punctele de spri6in ale companiilor se dispun ct mai variat/ n scopul crerii unei aprri ferme "i adnc e"alonat/ reali!rii pun ilor de foc/ asi urrii flancurilor descoperite "i a spatelui dispo!itivului de lupt( )79 n ",dru0 74r:e04r de ,n-,C,re !6ed!,t;3 compania ndepline"te urmtoarele misiuni' a) producerea de pierderi mari inamicului0 b) slbirea treptat a puterii de lupt a acestuia0 c) oprirea ofensivei inamicului n faa limitei dinainte a aprrii0 d) limitarea ptrunderii n adncimea aprrii a forelor inamicului0 e) meninerea cu orice pre a obiectivului ncredinat ,punctului de spri6in.0
- 111 -

f) crearea condiiilor favorabile pentru e-ecutarea contraatacurilor( )7@ n ",dru0 74r:e04r de ,n-,C,re u0ter!4,r; misiunile companiei pot fi' a) nlocuirea unor subuniti din forele de an a6are imediat care "i-au pierdut puterea de lupt0 b) ntrirea aprrii pe o direcie ameninat0 c) limitarea ptrunderii n adncimea aprrii0 d) nc9iderea unor bre"e din dispo!itiv/ aprute ca urmare a ntrebuinrii de ctre inamic a armelor de distru ere n mas0 e) asi urarea unui flanc ameninat0 f) e-ecutarea unor contraatacuri0 meninerea punctelor de spri6in din adncime0 g) nimicirea desantului aerian ,maritim. "i forelor aeromobile( )7A #tunci "Bnd ,":!4ne,z; Bn ",dru0 rezer e!/ compania poate e-ecuta' a) oprirea ,participarea la oprirea. unor fore ale inamicului ptrunse prin surprindere n dispo!itivul de aprare0 b) nimicirea inamicului ptruns n interiorul aprrii prin participarea la contraatacurile e-ecutate cu forele de an a6are ulterioar/ sau e-ecutarea unor contraatacuri n situaii "i condiii neprev!ute0 c) nimicirea forelor inamicului infiltrate prin surprindere pe la flancuri/ intervale sau lansate n mod nea"teptat n spatele dispo!itivului forelor proprii0 d) misiuni de amploare mai redus ale forelor de an a6are ulterioar( )7< Cnd se trece la aprare n afara contactului cu inamicul "i se or ani!ea! 7B5!e de ,s!-ur,re/ compania poate aciona n cadrul acesteia ca det,5,6ent Bn,!nt,t3 cu misiunea de a' a) ntr!ia aciunile inamicului0 b) produce pierderi ct mai mari inamicului/ slbindu-i astfel puterea de lupt "i ritmul aciunilor0 c) obli a inamicul s se desf"oare prematur0 d) canali!a aciunile inamicului pe direciile cele mai favorabile forelor din aprare0 e) descoperi natura/ valoarea/ ruparea "i direcia de aciune a inamicului0 f) crea condiii favorabile pentru pre tirea "i trecerea or ani!at la aprare a subunitilor0 g) preveni atacul prin surprindere al inamicului( Compania care acionea! pe po!iia naintat or ani!ea! un punct de spri6in cu misiunea de a' a) induce n eroare inamicul asupra traseului real al limitei dinainte a aprrii0 b) !drnici aciunile cercetrii0
- 112 -

c) preveni atacul prin surprindere al inamicului0 d) obli a inamicul s-"i desf"oare forele prematur( Oe direciile pe care nu se or ani!ea! po!iia naintat/ unitatea reali!ea! po!iia si uranei de lupt0 n cadrul acesteia subuniti de valoarea unui pluton ntrit e-ecut misiuni similare po!iiei naintate( )77 Compania de infanterie ocup un punct de spri6in cu o de!voltare frontal de +( +3A \6 "i adncimea de A**(7** 60 intervalele dintre punctele de spri6in de pluton pot s fie de /Bn; 0, 9** 6( Compania de infanterie poate primi ", Bnt;r!re pn la o baterie de tunuri antiblindate/ un pluton de arunctoare de renade antiblindate sau un pluton de instalaii de rac9ete antiblindate diri6ate/ 1-2 rupe de arunctoare de flcri ,de renade incendiare.0 Bn s/r!C!n - o baterie de artilerie ,arunctoare.( PARA8RA#UL +.) M,ne r, )7D M,ne r, cuprinde un ansamblu de activiti prin care se reali!ea! ruparea forelor/ a mi6loacelor "i concentrarea focului/ n locul "i la timpul stabilit/ n scopul e-ecutrii unor lovituri puternice asupra inamicului/ al respin erii sau al sustra erii forelor proprii de sub loviturile acestuia( Manevra trebuie s fie simpl/ s se ncadre!e n concepia e"alonului superior/ s corespund misiunii/ s se e-ecute n ascuns/ n timp scurt "i prin surprindere( Manevra poate fi de fore/ de mi6loace "i de foc( )72 n aprare/ manevra se e-ecut pentru' a) reali!area surprinderii inamicului "i preluarea iniiativei0 b) scoaterea subunitii proprii de sub loviturile inamicului0 c) ntrirea aprrii pe direcia ameninat0 d) nimicirea inamicului ptruns "i respin erea atacului acestuia0 e) mutarea efortului n funcie de direcia pe care va ataca inamicul/ ndeosebi cu blindate0 f) participarea la nimicirea desantului aerian "i a forelor aeromobile ale inamicului0 g) nc9iderea unor bre"e din dispo!itivul propriu0 h) nlocuirea unor subuniti care "i-au pierdut puterea de lupt( )D* #4r6e0e 6,ne re! de fore "i mi6loace sunt' lovirea inamicului n aa limitei dinainte a aprrii= mutarea e ortului de pe o direcie pe alta, din spate spre ront i invers= ripostele o ensive ale aprrii 0 contraatacul = manevra pe vertical(

- 113 -

)D+ L4 !re, !n,6!"u0u! Bn 7,:, 0!6!te! d!n,!nte , ,/;r;r!! prin manevre specifice ofensivei se e-ecut de re ul cu forele de an a6are ulterioar ntrite cu subuniti de artilerie/ artilerie antiblindate/ eniu "i urmre"te !drnicirea trecerii inamicului la atac/ mbuntirea aliniamentului limitei dinainte a aprrii/ distru erea sau nimicirea unor obiective importante/ capturarea de te9nic "i modele noi de armament( #ceast form de manevr se desf"oar de re ul noaptea/ fr pre tire de foc( )D) Mut,re, e74rtur!04r de /e 4 d!re":!e /e ,0t, vi!ea! re ruparea unor subuniti din raioanele neatacate ,slab atacate. "i folosirea acestora pentru ntrirea aprrii acolo unde s-a concentrat efortul ofensiv al inamicului sau n alte raioane ori pe direcii ameninate( )D9 Mut,re, e74rtur!04r d!n s/,te s/re 7r4nt se reali!ea! prin aducerea din adncime a forelor de an a6are ulterioar ,re!ervei. spre limita dinainte a aprrii pentru' a) ntrirea aprrii pe direcia ameninat0 b) nc9iderea unor bre"e reali!ate de inamic0 c) ocuparea unor aliniamente de aprare favorabile opririi ofensivei inamicului n adncimea aprrii0 d) e-ecutarea ripostelor ofensive0 e) nlocuirea unor subuniti din forele de an a6are imediat care "i-au pierdut puterea de lupt( )D@ Mut,re, e74rtur!04r d!ns/re 7r4nt s/re s/,te se e-ecut n scopul' a) scoaterii forelor de sub loviturile puternice ale inamicului "i mutrii aprrii pe un aliniament mai favorabil0 b) re ruprii forelor pentru constituirea unor rupri necesare e-ecutrii ripostelor ofensive pe alte direcii sau efecturii de subordonri "i resubordonri0 c) nimicirii unui desant aerian sau forelor aeromobile ale inamicului0 d) reconstituirii forelor de an a6are ulterioar ,re!ervei.( )DA C4ntr,,t,"u0 repre!int o ripost ofensiv a aprrii "i n raport cu situaia creat/ cu forele "i mi6loacele la dispo!iie/ se declan"ea! n una din variantele stabilite prin planul de aciune/ adaptat la situaia concret sau ntr-o alt variant impus de noile condiii( Sruparea de contraatac se constituie din subuniti din forele de an a6are ulterioar/ subuniti re rupate de pe direciile unde inamicul nu acionea! cu fore puternice/ iar n situaii deosebite/ din re!erv( )D< Compania de infanterie particip la e-ecutarea 6,ne re! /e ert!",0; pentru' a. interceptarea comunicaiilor sau lovirea inamicului care urmea! s fie introdus n lupt pentru de!voltarea ofensivei0
- 114 -

b. spri6inul contraatacurilor "i crearea condiiilor de trecere la ofensiv0 c. participarea la nimicirea desantului aerian al inamicului "i a forelor aeromobile0 d. nc9iderea unor bre"e create de ctre inamic( SECIUNEA , ) ( , Pre-;t!re, 5! des7;5ur,re, 0u/te! de ,/;r,re )D7 Comandantul de companie ncepe procesul de elaborare a planului de aciune din momentul primirii ordinului preliminar/ prin reali!area unei estimri a situaiei( &e!ultatul acesteia const ntr-un plan preliminar propriu care include msuri de control/ or ani!area preliminar a sistemului de foc/ msuri de protecie "i si uran nemi6locit/ or ani!area spri6inului lo istic "i un plan de ntrebuinare a re!ervei , dac este ca!ul.( )DD 3e!voltarea cursului aciunii este determinat de misiunea primit0 fiecare curs al aciunii trebuie s aib la ba! un punct decisiv( 8dat cu stabilirea acestui punct decisiv/ comandantul companiei trece la de!voltarea cursului aciunii folosind urmtorul al oritm' a) determin punctele decisive "i momentul aciunii n aceste puncte/ pentru fiecare curs de aciune 0 b) stabile"te re!ultatele care trebuie obinute n urma aciunii n punctele decisive/ pentru ndeplinirea misiunii0 de re ul/ aceste re!ultate sunt preci!ate n coninutul misiunii0 c) stabile"te misiunile ce revin n efortul principal "i n cel secundar0 misiunile n efortul secundar vor fi ntotdeauna stabilite pentru spri6inirea aciunilor n efortul principal0 d) stabile"te or ani!area pentru lupt a companiei0 e) or ani!ea! sistemul de comand "i control n cadrul subunitii0 f) stabile"te msurile de control necesare nele erii precise de ctre subordonai a misiunilor primite ,limite/ direcii/ itinerare/ aliniamente.( )D2 8dat cu finali!area acestei etape/ comandantul companiei trece la ntrirea efortului principal0 cteva modaliti prin care se poate reali!a aceasta sunt' a) ntrirea cu fore "i mi6loace suplimentare0 b) acordarea prioritii de spri6in de foc/ reparti!nd n efortul principal obiectivele planificate "i focul de bara60 c) acordarea prioritii de spri6in lo istic0 d) limitarea !onei de responsabilitate a subunitii desemnat n efortul principal/ pentru a-i permite s-"i concentre!e puterea de lupt0 e) dispunerea de fore "i mi6loace n apropierea efortului principal/ n msur s-i spri6ine aciunile n momentul decisiv0
- 115 -

f) asi urarea de timp suplimentar pentru pre tire/ antrenare "i e-ecutarea recunoa"terilor( n continuare/ comandantul companiei stabile"te detaliile finale referitoare la or ani!area sistemului de foc/ dispunerea mi6loacelor de spri6in "i or ani!area spri6inului lo istic/ )2* #prarea n afara contactului cu inamicul cuprinde 2 pa"i( P,su0 + ( Pre-;t!re, /entru 0u/t;. Comandantul de companie desf"oar urmtoarele activiti' a. prime"te de la comandantul de batalion ordinul de averti!are sau de aciune0 b. emite ordinul de averti!are0 c. ntocme"te planul preliminar avnd la ba! estimarea situaiei "i anali!a misiunii/ inamicului/ terenului/ forelor disponibile "i timpului ,M7QJ - Q.0 d. cnd este posibil/ e-ecut recunoa"terile mpreun cu comandanii de plutoane "i o ec9ip de si uran ,2 militari.0 e. reactuali!ea! planul "i emite ordinul de aciune0 f. e-ecut inspecia final( P,su0 ) ( De/0,s,re, s/re /4z!:!, de ,/;r,re. )e e-ecut folosind proprietile de mascare ale terenului/ ocolind !onele probabile de ambuscad/ respectnd msurile de mascare/ reali!nd si urana circular ,cu accent pe si urana aerian. "i adoptnd formaiile optime de deplasare ,cu element de si uran n fa.( P,su0 9 ( St,F!0!re, /4z!:!!04r /entru des7;5ur,re. Compania de infanterie se opre"te napoia ultimei acoperiri "i or ani!ea! si urana staionrii( Comandantul de companie mpreun cu comandanii de plutoane "i ec9ipele de si uran se deplasea! la elementul de si uran din fa( Comandantul companie preci!ea! n teren po!iiile de aprare pentru fiecare element n parte( Comandanii de plutoane se napoia! la plutoanele lor "i se deplasea! pe po!iiile ordonate plutoanele trec la ocuparea/ amena6area "i mascarea po!iiilor de aprare/ instalarea obstacolelor/ reali!area sistemului de foc/ pre tirea armamentului pentru tra eri pe timp de noapte "i n alte condiii de vi!ibilitate redus( P,su0 @ ( L4",0!z,re, !n,6!"u0u!( )e e-ecut prin intermediul observatorilor/ a posturilor de observare din cadrul plutoanelor "i a patrulelor de si uran ordonate de ctre comandantul de companie( P,su0 A ( A":!une, 0, st,F!0!re, "4nt,"tu0u! "u !n,6!"u0( 8dat ce inamicul este reperat comandantul de companie e-ecut urmtoarele' a. alertea! comandanii de plutoane "i pe lociitorul su0 b. raportea! situaia comandantului de batalion0 c. retra e punctul de comand-observare/ dac este ca!ul0 d. solicit mi6loacelor de spri6in cu foc e-ecutarea focului din po!iii de tra ere acoperite0
- 116 -

e. ordon iniierea focului n sectoarele de concentrare a focului( P,su0 < ( Du"ere, 0u/te! de ,/;r,re. Comandantul de companie stabile"te dac subunitatea poate nimicii inamicul de pe po!iiile ocupate( n situaia cnd compania este n msur s nimiceasc inamicul de pe po!iiile ocupate/ acesta continu lupta/ astfel' a. desc9ide focul la distana ma-im eficace0 b. nimice"te inamicul care ncearc s cree!e bre"e prin obstacole0 c. desc9ide focul n bara6ul eneral0 d. atunci cnd situaia impune/ trece la desf"urarea luptei apropiate cu inamicul0 e. se retra e/ la ordin/ pe po!iiile de re!erv dac situaia impune( n situaia cnd compania nu poate s nimiceasc inamicul de pe po!iiile ocupate/ comandantul de pluton/ procedea! astfel' a. raportea! comandantului de batalion0 b. continu an a6area inamicului sau repo!iionea! plutoanele numai atunci cnd comandantul de batalion ordon s' continue focul n sectorul companiei ,!ona de an a6are.0 ocupe po!iiile de re!erv0 spri6ine alte elemente ale batalionului0 participe la e-ecutarea unui contraatac pentru recucerirea po!iiilor pierdute0 se retra combinnd/ focul cu deplasarea n vederea ruperii luptei( P,su0 7 ( C4ns40!d,re, 5! re4r-,n!z,re,. #ceste aciuni cuprind urmtoarele activiti' a. reor ani!area si uranei de lupt0 b. acordarea primului a6utor "i evacuarea rniilor0 c. repararea obstacolelor "i nlocuirea minelor antiblindate "i a capcanelor0 d. reaprovi!ionarea cu muniii "i materiale0 e. repo!iionarea armamentului principal "i refacerea cooperrii0 f. refacerea po!iiilor de aprare pentru respin erea unui nou atac inamic0 . primirea de la comandanii de plutoane a rapoartelor MO% "i a celor referitoare la nevoile acestora0 9. restabilirea lanului de comand0 i. raportarea nevoilor companiei comandantului de batalion/ folosind raportul MO%0 6. or ani!area reaprovi!ionrii "i suprave 9erea evacurii rniilor "i pri!onierilor conform planului/ de ctre administratorul de subunitate0 U. continuarea mbuntirii po!iiilor de aprare ale companiei( PARA8RA#UL ).+ A/;r,re, /e /4z!:!e >A/;r,re, Bntr(un se"t4r s,u Bntr(un /un"t de s/r!C!n?

- 112 -

)2+ Comandantul companiei va stabili cea mai eficient variant/ din punct de vedere al msurilor de control pentru fiecare aciune n parte( $u e-ist re uli standard pentru ale erea unei variante/ ns comandantul de companie trebuie s aib n vedere o serie de criterii/ cum ar fi' PUNCT DE SPRIJIN D.7.).,..+ CRITERII SECTOR D.7.).,..) Sreu de identi ficat( $u sunt poriuni de teren dominante( Mare( Sreu de reali!at( Sreu de reali!at( 3e!or ani!ea!/ ntr!ie/ limitea!(

Rine definite Ci de apropiere( (

3omin cile de apropiere( Qeren( Mic ( X"or de reali!at( X"or de reali!at( 8pre"te/ bloc9ea!/ respin e/ nimice"te( 3imensiunile !onei de aciune( Oosibiliti de spri6in reciproc( Comand "i control $atura misiunii primite

)2) A/;r,re, Bntr(un se"t4r asi ur o foarte mare libertate de aciune companiei/ fle-ibilitate ntr-o manier descentrali!at "i n acela"i timp suficient control pentru a preveni confu!ia "i a se sincroni!a cu aciunile batalionului( n !onele n care lupt de obicei subunitile de infanterie/ este dificil uneori s se reali!e!e spri6inul reciproc ntre punctele de spri6in de pluton( 3e asemenea este foarte dificil pentru comandantul de companie s vad "i s controle!e lupta n ntre punctul de spri6in de companie( 3in aceste cau!e este recomandat folosirea acestui tip de aprare ,ntr-un sector.( )29 A/;r,re, Bntr(un /un"t de s/r!C!n. Ounctul de spri6in const n dispunerea forelor "i mi6loacelor n po!iii de lupt din care se duce lupta de aprare0 plutonul se afl n interiorul !onei stabilite ca punct de spri6in0 elementele de si uran se pot dispune n faa "i la flancurile punctului de spri6in0 plutoanele care se apr n punctele de spri6in nu sunt le ate ntotdeauna ntre ele/ de aceea ntrirea si uranei este imperios necesar0 folosirea acestui procedeu asi ur fle-ibilitatea "i adncimea planului de aprare necesare aprrii( 3ac decide or ani!area aprrii n puncte de spri6in de plutoane/ comandantul de companie reparti!ea! fiecruia un punct de spri6in "i o f"ie de tra ere/ n conformitate cu planul de aciune stabilit( n funcie de situaie/ comandantul companiei poate stabili po!iii ,puncte de spri6in. de re!erv "i po!iii de tra ere vremelnice pentru plutoane0 po!iia de tra ere vremelnic se afl n faa sau spre flancurile punctului de spri6in de ba!0 la stabilirea po!iiilor de aprare de re!erv ,fi ura nr( 24./ comandantul de companie trebuie s aib n vedere ca plutoanele s fie n msur s acopere cu foc f"iile de
- 11; -

tra ere,!onele de responsabilitate. de ba!0 po!iiile de aprare ,de tra ere. vremelnice trebuie ocupate n ascuns/ de re ul n condiii de vi!ibilitate redus(0 scopul acestor po!iii este/ de re ul/ acela de a induce n eroare inamicul asupra dispunerii reale a po!iiilor de aprare de ba! ale subunitii(

P4z!:!e de ,/;r,re de F,z; P4z!:!e de ,/;r,re de rezer ;

Ji ura nr( 24 Oo!iia de aprare de re!erv( Ounctul de spri6in de re!erv se poate afla n spatele sau spre flancurile punctului de spri6in de ba!0 acesta permite plutonului s se apere mpotriva unui atac dintr-o alt direcie dect cea prev!ut n planul de aciune0 plutoanele trec de pe o po!iie pe alta doar cu aprobarea comandantului de companiei( Oe ba!a estimrilor sale "i a condiiilor enumerate anterior comandantul companiei poate reparti!a un sector pentru aprare/ unuia dintre plutoane( sectorul de aprare este o !on delimitat n care acionea! o subunitate "i pentru care aceea subunitate este responsabil0 de re ul aceste sectoare au o de!voltare mai mare n adncime dect de front0 aceasta permite plutoanelor s duc lupta n adncime( )2@ n anumite situaii/ unui pluton i se poate reparti!a pentru aprare/ att un sector ct "i un punct de spri6in n funcie de concepia pentru aprare a comandantului ,e-emplu' atunci cnd un pluton prime"te misiunea de a ntr!ia sau a inter!ice aciunile inamicului care se deplasea! ntr-o !on/ pentru a de!or ani!a atacul.0 aprarea n sector este o msur de control eficient pentru descentrali!area aciunilor de lupt "i mrirea libertii de aciune a subunitii0 dac un pluton prime"te ca misiune ulterioar blocarea inamicului la un punct obli at de trecere/ pentru a permite companiei s contraatace pe la flancurile inamicului/ aprarea ntrun punct de spri6in este cea mai indicat0 aceasta orientea! plutonul spre acel punct obli at de trecere "i permite e-ecutarea tra erilor din po!iii de tra ere acoperite/ cu mai puine restricii( Ji ura nr( 25 pre!int una din msurile de control ce va fi folosit la un moment dat0 aceasta se materiali!ea! rafic utili!nd o linie ntrerupt pentru materiali!area punctului de spri6in de pluton0 ntr-o alt situaie/ concepia comandantului poate impune folosirea ambelor variante n acela"i timp(

- 11L -

Jolosirea mai multor msuri de control are o importan deosebit0 comandantul companiei trebuie s se asi ure c misiunile pe care le ncredinea! unui pluton nu dep"esc posibilitile acestuia0 de asemenea trebuie s fie si ur c misiunile "i concepia aciunilor de lupt sunt bine nelese de subordonai0 e-ist riscul nele erii re"ite a concepiei comandantului n situaia n care aceasta nu este foarte bine e-plicat pe timpul drii ordinului de aciune0 de aceea este necesar verificarea nsu"irii misiunii de ctre fiecare comandant din subordine n parte(
Efort secundar al inamicului Efort principal al inamicului

Rezer ;

Ji ura nr( 25 Msuri de control n afara msurilor de control stabilite la nivelul companiei/ fiecare comandant de pluton ntocme"te "i naintea! comandantului e"alonului superior o sc9em cu dispo!itivul plutonului0 aceste sc9eme l a6ut pe comandantul de companie s determine dac !ona de aciune a companiei este acoperit0 pornind de la aceste sc9eme/ comandantul companiei va ntocmi sc9ema dispo!itivului companiei0 aceste sc9eme ale plutoanelor nu elimin obli ativitatea verificrii n teren de ctre comandantul companiei a dispo!itivului de aprare al companiei( )2A S!ste6u0 de 74" = al companiei are dou componente' ocul direct "i ocul e"ecutat din poziii de tragere acoperite( #cest sistem trebuie s inte re!e n totalitate efectele mi6loacelor de foc ale companiei cu obstacolele "i manevra pentru obinerea unor efecte ct mai mari asupra inamicului( )2< #4"u0 d!re"t = comandantul companiei ncepe planificarea focului direct/ dup ce s-a asi urat c a neles concepia comandantului batalionului( 3urata acestei activiti depinde de intervalul de timp disponibil "i de msurile de control sunt necesare pentru' a) sincroni!area aciunilor de lupt ale companiei0 b) folosirea la ma-im a efectelor armamentului din dotare asupra inamicului0 c) reali!area spri6inului reciproc0 d) acoperirea cu foc a ntre ii !one de responsabilitate0
- 124 -

e) evitarea fratricidului( )27 M;sur!0e de "4ntr40 - sunt elemente de referin n or ani!area aprrii/ iar comandantul le folose"te pentru or ani!area sistemului de foc al companiei( *ectoarele de tragere trebuie reparti!ate unei subuniti sau cate orii de armament0 pentru o mai mare fle-ibilitate se reparti!ea! sectoare de tra ere' de ba!/ de re!erv/ "i complementare( 8onele de anga+are ; iile de tragere< se stabilesc/ de re ul/ de-a lun ul cilor de apropiere "i sunt folosite pentru concentrarea focului uneia sau mai multor subuniti pentru nimicirea inamicului dispus ntre aceste delimitri0 !onele de an a6are "i sectoarele de tra ere nu repre!int restricii pentru e-ecutarea focului sau limitarea mobilitii subunitilor/ obli ndu-le s lupte static din po!iii fi-e0 ele repre!int doar instrumente pentru concentrarea focului "i optimi!area efectelor acestuia( 3eperele sunt msuri de control variabile0 se pot folosi pentru identificarea limitelor sectoarelor de tra ere sau ,"i. pentru concentrarea focului ntr-un punct precis0 atunci cnd sunt planificate "i marcate se pot folosi pentru transportul focului pe timpul ducerii aciunilor de lupt( Aliniamentele sau momentele de declanare a unei aciuni ,e-emplu' declan"area focului. se folosesc pentru sincroni!area focului companiei "i pentru prevenirea desc9iderii focului dincolo de btaia ma-im a armamentului( Prioritile de anga+are se stabilesc subunitilor sau mi6loacelor de foc pentru direcionarea desc9iderii focurilor asupra anumitor obiective/ n situaia n care e-ist mai multe inte disponibile( Alte msuri de control 1 n situaii deosebite ,lupta n localiti/ n teren muntos - mpdurit./ unele cate orii de armament pot avea anumite restricii n folosire0 acestea se refer n special la situaiile n care e-ist posibilitatea producerii de pierderi n rndul populaiei civile sau trupelor proprii( )2D #4"u0 eGe"ut,t d!n /4z!:!! de tr,-ere ,"4/er!te. Comandantul companiei or ani!ea! spri6inul de foc/ stabilind obiectivele planificate ce urmea! a fi lovite de artilerie "i arunctoare/ pentru a spri6ini manevra companiei0 aceste obiective se planific pe cile cele mai probabile de apropiere ale inamicului "i n !onele din teren pe care inamicul le poate folosi pentru spri6inirea aciunilor sale0 de asemenea/ se planific obiective pentru tra eri din po!iii acoperite n faa "i n spatele dispo!itivului/ pentru nimicirea inamicului ptruns sau pentru spri6inirea contraatacurilor0 pe timpul ducerii luptei de aprare/ compania poate fi spri6init de focul arunctoarelor din compunere/ a arunctoarelor batalionului sau a oricror subuniti de artilerie aflate n spri6inul batalionului( Comandantul companiei planific locul e-act al focului de bara60 se e-ecut pe cea mai probabil cale de apropiere a inamicului/ pentru a asi ura protecia apropiat a forelor care se apr0 acesta trebuie s fie inte rat n sistemul de foc "i bara6e al companiei0 este planificat ct mai aproape posibil de po!iiile forelor proprii/ fr ns a le pune n pericol si urana acestora(

- 121 -

Olutonul de arunctoare calibrul ;2 mm( trebuie dispus n locul de unde poate e-ecuta cel mai bine focul asupra obiectivelor reparti!ate/ n adncimea punctului de spri6in de companie/ astfel nct s aib posibilitatea de a lovi obiective planificate n sectorul sau punctul de spri6in al companiei0 acest lucru permite plutonului de arunctoare s contribuie la oprirea inamicului ptruns n dispo!itivul trupelor proprii "i s spri6ine contraatacul0 de re ul/ po!iia de tra ere a plutonului de arunctoare se stabile"te astfel nct acesta s poat e-ecuta foc n faa po!iiilor de aprare cu o 6umtate pn la dou treimi din btaia ma-im0 po!iiile de tra ere ale plutonului de arunctoare trebuie s fie/ de re ul/ mascate "i dispuse napoia unei acoperiri( )22 B,r,Ce0e eG/04z! e 5! neeG/04z! e. Compania e-ecut bara6ele n spri6inul concepiei comandantului "i pentru sporirea eficienei sistemului de foc al companiei0 bara6ele se amplasea! cu scopul de a de!or ani!a dispo!itivul de lupt al inamicului/ de a-l fora s intre n !ona de an a6are "i de a-i bloca naintarea( Oentru obinerea unor re!ultate mai bune/ bara6ele se dispun din adncime/ iar cele e-istente se asi ur cu foc/ pentru a le spori eficacitatea0 pe timp de vi!ibilitate redus/ aceste bara6e sunt p!ite pentru a evita practicarea culoarelor de ctre inamic( 8bstacolele protectoare se dispun de re ul dincolo de distana de aruncare a renadelor de mn ,44 la 144 metri. "i de po!iiile de aprare ale campaniei0 cmpurile de mine antiblindate pot fi intercalate ntre acestea pentru sporirea eficienei lor sau pot fi utili!ate separat( Na planificarea acestor bara6e/ comandantul de companie trebuie s in cont de timpul necesar pentru e-ecutarea acestora/ de materialele necesare/ de starea fi!ic a subunitii/ de riscul detectrii de ctre inamic a acestora/ avnd ca re!ultat pierderea elementului surpri!( 9** M;sur!0e de s!-ur,n:;. Compania poate primi misiuni stabilite prin planul de or ani!are a si uranei batalionului( 3e asemenea va avea de reali!at "i msurile proprii de si uran( #ceste misiuni pot fi orientate spre forele proprii ,suprave 9ere/ pa! "i asi urare./ ctre inamic , cercetare. sau mpotriva elementelor de cercetare ale inamicului( Comandantul companiei elaborea! acest plan pentru a evita reali!area surprinderii de ctre inamic( #cest plan cuprinde msuri de siguran pasive, active i mpotriva elementelor de cercetare ale inamicului. 9*+ M;sur!0e ,"t! e cuprind posturi de observare/ de ascultare "i patrule0 comandantul companiei poate ordona fiecrui pluton s or ani!e!e posturi de observare0 pentru aprarea din contact sau pe timp de vi!ibilitate redus/ se vor stabili misiuni pentru observarea terenului la nivelul fiecrei rupe( Comandantul companiei stabile"te personalul necesar care s pun n aplicare msurile de si uran or ani!ate0 numrul acestuia difer n funcie de situaia tactic/ caracteristicile terenului/ a condiiilor de vi!ibilitate "i a or ani!rii odi9nei personalului subunitii0 de re ul/ cel puin o treime din efectivul companiei este an renat n ndeplinirea msurilor de si uran( Cnd atacul inamicului este iminent/ tot personalul subunitii trebuie s fie ata de aciune0 starea de alert nu poate fi meninut timp ndelun at/ comandantul de
- 122 -

companie trebuind s ia n calcul "i faptul c militarii din subordine au nevoie de odi9n/ pentru a fi n msur s desf"oare aciuni ulterioare0 trebuie ntocmit un plan de odi9n al companiei/ fr s fie i norate msurile de si uran( n cadrul planului de or ani!are a si uranei batalionul poate ordona companiilor s trimit patrule0 compania poate trimite patrule suplimentare pentru asi urarea si uranei proprii0 trimise din re!erva companiei/ acestea pot avea ca misiune/ cercetarea intervalelor dintre subuniti "i a flancurilor descoperite( Qoate patrulele de si uran trimise n misiune de ctre companie sau plutoane/ trebuie coordonate cu cele de la batalion( 9*) M;sur!0e /,s! e includ mascarea/ controlul deplasrilor/ restricii privind folosirea luminilor "i a traficului radio( 3e asemenea/ sistemele de tra ere care dispun de aparatur optic de !i ,noapte. pot fi folosite pentru or ani!area si uranei apropiate a companiei( 9*9 A":!un!0e B6/4tr! , e0e6ente04r de "er"et,re ,0e !n,6!"u0u! se e-ecut n scopul opririi ,n reunrii. cule erii de informaii precise despre forele proprii/ prin nimicirea sau inducerea n eroare a acestora0 este foarte puin probabil s se poat evita cule erea de informaii de ctre inamic0 n funcie de posibilitile inamicului comandantul de companie trebuie s decid ce informaie sau po!iie trebuie prote6at0 de asemenea/ trebuie s ia n considerare ce informaie descoperit de inamic/ l va face pe acesta s acione!e ntr-un mod care de!avanta6ea! aciunile companiei ,e-emplu' desf"urare prematur/ atacarea unui obiectiv fals sau atra erea ntr-o pun de foc.( Concepia aciunilor trebuie orientat "i mpotriva elementelor de cercetare ale inamicului0 dac ordinul de aciune al batalionului nu ofer suficiente date/ comandantul de companie poate decide n ce mod va limita aciunile elementelor de cercetare ale inamicului0 e-ist dou posibiliti de abordare a acestei probleme' a) identificarea "i nimicirea elementelor de cercetare ale inamicului nainte ca acestea s a6un n !ona de responsabilitate a companiei0 acest lucru poate fi foarte dificil de reali!at "i poate reduce "ansele de reali!are a surprinderii forelor principale ale inamicului0 condiiile necesare reali!rii unei asemenea aciuni sunt' unitatea de comand0 concepia clar0 or ani!area subunitii pentru lupt ,o parte din subunitate are misiunea de a descoperii elementele de cercetare ale inamicului/ iar cealalt parte avnd mobilitate sporit pentru a acoperii ntrea a !on/ are rolul de a nimici aceste elemente.0 ntocmirea unui plan de retra ere( b) prin a doua opiune se permite elementelor de cercetare trecerea prin !on/ n scopul reali!rii surprinderii forelor principale ale inamicului0 aceast posibilitate necesit aprobarea e"alonului superior "i folosirea la ma-im a mascrii0 o variant a acestei te9nici este de a permite elementelor de cercetare s treac pentru a fi apoi distruse n spatele dispo!itivului propriu0 n acest ca!/ c9iar dac forele principale ale inamicului vor fi alertate/ nu vor fi n msur s descopere sistemul de aprare dect prea tr!iu(

- 123 -

9*@ S!-ur,n:, Bn "4nd!:!! de !z!F!0!t,te redus; se reali!ea! prin' a) mrirea numrului de posturi de observare0 b) ocuparea unor po!iii vremelnice/ pentru observarea mai bun a cilor de apropiere0 c) folosirea mi6loacelor de averti!are timpurie 9*A Rezer ,. Na nivel companie/ comandantul trebuie s stabileasc "i s menin o re!erv/ c9iar dac aceasta este de valoare rup0 aceasta trebuie folosit ntr-un moment critic al luptei/ pentru a finali!a nimicirea inamicului sau pentru o alt aciune decisiv( [aloarea re!ervei/ la nivel companie/ poate fi de la o rup pn la un pluton/ acest lucru depin!nd de fle-ibilitatea necesar pentru a reaciona la aciunile inamicului0 dac inamicul are puine variante de aciune n !ona de aciune a companiei/ una sau dou rupe n re!erva companiei sunt suficiente0 dac/ din contr/ cel mai probabil curs de aciune al inamicului este reu de prev!ut "i are mai multe ci de apropiere/ comandantul de companie poate decide s in n re!erv un pluton ntre 0 unele situaii solicit ca forele nominali!ate s fie pre tite pentru a aciona ca re!erv a companiei0 de aceea/ n anali!a situaiei/ comandantul va indica plutonul cu cea mai puin periculoas misiune0 acest pluton va primi ca misiune complementar s fie pre tit pentru a aciona ca re!erv a companiei( &e!erva companiei ocup un punct de spri6in n apropierea locului n care va aciona0 ea va trebui po!iionat astfel nct s susin aciunile efortului principal "i s-"i ndeplineasc celelalte misiuni primite0 ea trebuie s se seasc ntr-o po!iie acoperit "i mascat/ unde militarii s rmn mental "i fi!ic pre tii pn cnd vor primi ordinul de aciune( 9*< L!6!t,re, /;trunder!!. &e!erva limitea! ptrunderea inamicului prin foc "i manevr( Olutoanele care se apr e-ecut foc la flancurile ptrunderii( Cnd re!erva companiei limitea! ptrunderea/ re!erva batalionului poate e-ecuta un contraatac pentru a nimici inamicul ptruns( 3e asemenea/ sri6inul de foc a6ut la oprirea inamicului "i limitea! ptrunderea acestuia(

Limitarea ptruderii

Rezerva

- 124 -

Ji ura nr( 26 Mone de an a6are multipl 9*7 As!-ur,re, 70,n"ur!04r 5! s/,te0u! "46/,n!e!. &e!erva pre te"te po!iii de re!erv pentru asi urarea flancurilor "i a spatelui companiei( Comandantul companiei ale e itinerarul cel mai si ur/ pe care l va urma pentru ale erea po!iiei( #ceasta trebuie s fie amplasat astfel nct s asi ure le tura de vedere "i spri6in de foc cu po!iiile celorlalte plutoane din companie( &e!erva companiei poate primi ordin s ocupe un punct de spri6in pentru a asi ura unul din flancuri/ atunci cnd un sector al unei subuniti vecine a fost penetrat(

Rezerv

Ji ura nr( 22 Xtili!area re!ervei pentru reali!area si uranei intervalelor 9*D S/r!C!n!re, /0ut4,ne04r de /e 0!6!t, d!n,!nte , ,/;r;r!!. Oentru reali!area acestei misiuni/ re!erva va fi dispus astfel nct s poat e-ecuta focul n intervalele dintre plutoane/ la flancuri sau n spate( 3ispunerea re!ervei trebuie s permit lovirea cu foc a inamicului care a dep"it po!iiile plutoanelor de pe limita dinainte a aprrii( n mod normal re!erva nu se introduce n lupt dect atunci cnd situaia o impune(

Rezerv

- 125 -

Ji ura nr( 2; &e!erva introdus n spri6inul plutonului de pe limita dinainte a aprrii( 9*2 C4ntr,,t,"u0. 8biectivul unui contraatac este nimicirea complet a inamicului( Comandantul companiei planific una sau mai multe direcii de contraatac( Jiecare din ele repre!int un plan de atac complet/ cu obiectiv "i direcie de atac( Xn asemenea plan conine' aliniamentul de plecare la atac0 itinerarul pentru deplasarea "i ocuparea aliniamentului de plecare la atac0 msuri de coordonare cu plutoanele aflate n aprare( Cel puin o repetiie a contraatacului trebuie s aib loc/ pentru a se putea sincroni!a aciunile plutoanelor de pe limita dinainte a aprrii cu re!erva companiei( 8dat iniiat/ contraatacul devine efortul principal "i prime"te spri6inul tuturor mi6loacelor avute la dispo!iie de ctre comandantul de companie(

Obiectiv

Aliniament de desfurare pentru executarea contraatacului

Rezerva

Ji ura nr( 2L Xtili!area re!ervei pentru e-ecutarea contraatacului 9+* D!s/unere, /un"tu0u! de "46,nd; ( 4Fser ,re. Comandantul companiei dispune punctul de comand - observare n locul de unde poate coordona cel mai bine aciunile subunitii(

PO

Rz.

PCO

- 126 -

Ji ura nr( 34 Ounctul de comand-observare al companiei de infanterie( Ounctul de comand - observare al companiei trebuie s fie dispus ntr-o po!iie acoperit "i mascat mpotriva observrii terestre "i aeriene a inamicului0 de asemenea/ comandantul companiei stabile"te ci de acces spre punctul de comand observare ct mai reu de detectat0 de re ul/ si urana apropiat a punctului de comand - observare se asi ur de ctre personalul din comanda companiei0 pentru ntrirea pa!ei se recomand dispunerea punctului de comand - observare n apropierea re!ervei companiei0 punctul de comand - observare se amena6ea! enistic( Na nivelul companiei se poate stabili "i locul de dispunere a unui punct de comand - observare de re!erv/ n ca!ul n care punctul de comand - observare de ba! a fost scos din lupt( n acest punct de comand - observare de re!erv se sesc de re ul/ lociitorul comandantului de companie/ administratorul de subunitate "i eventual/ sanitarul companiei0 ,"est, poate fi folosit "i ca punct de adunare a rniilor( 9++ EGe"ut,re, re"un4,5ter!04r. nainte de trecerea la aprare/ comandantul de companie e-ecut recunoa"terile !onei n care urmea! s duc lupta( Mai nti comandantul companiei e-ecut recunoa"terile individuale/ apoi mpreun cu comandanii de plutoane( Qimpul avut la dispo!iie are un impact ma6or asupra modului n care se e-ecut recunoa"terile( n situaii deosebite/ recunoa"terile pe 9art pot fi sin ura alternativ a comandantului de companie( Oe timpul e-ecutrii recunoa"terilor se identific cile de apropiere ale inamicului/ po!iiile punctelor de spri6in de pluton ,vremelnice/ de ba! "i suplimentare./ locali!area punctelor de comand/ a posturilor de observare "i punctelor de aprovi!ionare de lupt( 9+) O"u/,re, /un"tu0u! de s/r!C!n presupune deplasarea companiei din raionul de staionare n !ona n care urmea! s treac la aprare( #ceasta trebuie s se desf"oare conform unui plan/ care poate include itinerarul de deplasare/ ordinul de mar" "i punctele finale pentru plutoane( Oentru ocuparea unui punct de spri6in compania se opre"te dup o acoperire/ n spatele po!iiilor de unde se or ani!ea! sistemul de pa!( Comandanii e-ecut recunoa"terile( %lementele de si uran sau 9i!ii pot fi lsai n po!iiile cercetate dup ntoarcerea comandanilor la companie( #poi/ compania se deplasea! compact sau pe plutoane pentru ocuparea po!iiilor( 9+9 Ord!ne, de eGe"ut,re , 0u"r;r!04r repre!int o modalitate de controlare "i coordonare a pre tirii companiei pentru trecerea la aprare( Comandantul companiei stabile"te prioritile n funcie de situaie( 3e"i sunt enumerate secvenial/ mai multe sarcini pot fi e-ecutate simultan( n principiu acestea cuprind' a) stabilirea locului elementelor de si uran0 b) asi urarea pa!ei apropiate0
- 122 -

c) stabilirea po!iiilor de aprare "i a sectoarelor de tra ere0 d) dispunerea punctului de comand - observare al plutonului de arunctoare calibru ;2 mm0 e) delimitarea f"iei de tra ere a companiei0 f) pre tirea sectoarelor de tra ere "i ntocmirea sc9emelor0 g) corectarea focurilor e-ecutate din po!iii de tra ere acoperite0 h) amena6area po!iiilor de tra ere0 i) reali!area sistemului de transmisiuni0 j) reali!area bara6elor e-plo!ive "i nee-plo!ive0 k) amena6area po!iiilor de tra ere vremelnice "i de re!erv0 l) stabilirea pro ramului de odi9n0 m) completarea cu mi6loace "i materiale0 n) e-ecutarea "anurilor de le tur ntre po!iii0 o) cercetarea traseelor( 9+@ Atr!Fu:!!0e /e t!6/u0 /re-;t!r!! ,/;r;r!!( Multe din atribuii pot fi date sub form de dele aie de competen subordonailor/ dar comandantul de companie trebuie s se asi ure de e-ecutarea lor( ,omandantul companiei' stabile"te elementele de si uran0 conduce recunoa"terile/ stabile"te locul punctului de comand - observare ,de ba!/ re!erv. po!iiile de tra ere de ba! vremelnice "i de re!erv pentru plutoane/ forele "i mi6loacele primite n spri6in "i ca ntrire0 stabile"te msurile de coordonare n !ona de an a6are/ a obstacolelor "i a punctului de comand - observare0 stabile"te po!iiile armamentului de ba!0 transmite situaia "i cerinele de natur lo istic0 prime"te sc9emele punctelor de spri6in ale plutoanelor ,n 2 e-emplare/ unul rmne la companie/ cellalt se transmite la batalion.0 confirm po!iiile plutoanelor/ nainte de nceperea lucrrilor de amena6are0 particip la or ani!area cooperrii cu subunitile vecine0 adaptea! planul de aciune pentru situaia concret de e-ecutare a contraatacului/ si uranei/ mascrii "i bara6elor0 verific n teren po!iiile companiei ,se prive"te "i din punctul de vedere al inamicului.0 planific obiectivele pentru tra erile e-ecutate din po!iii acoperite0 particip la or ani!area tra erilor din po!iii acoperite cu mi6loacele de foc ale batalionului( 7ociitorul comandantului de companie' propune locul pentru punctul de comand T observare ,de ba!/ re!erv.0 verific reali!area le turilor0stabile"te punctul de adunare a rniilor/ punctul de aprovi!ionare de lupt0 a6ut la ntocmirea sc9emei sectorului0 cere "i raportea! mi6loacele necesare pentru reali!area bara6ului0 verific mpreun cu comandantul companiei "i urmre"te e-ecutarea lucrrilor de amena6are0 ntocme"te planul de pa!/ cel pentru e-ecutarea serviciilor "i pentru odi9n0 suprave 9ea! "i asist comandantul de companie pentru re!olvarea celorlalte sarcini( ,omandantul plutonului de arunctoare ' propune locurile po!iiilor de tra ere "i pe cele ale punctelor de observare ale plutonului0 particip mpreun cu comandantul de companie la e-ecutarea recunoa"terilor0 accept sau modific locul
- 12; -

po!iiilor de tra ere/ ale e punctele de observare "i confirm coordonatele obiectivelor pentru tra erile din po!iii acoperite0 emite ordinul de aciune ctre comandanii de arunctoare "i conduce recunoa"terile cu ace"tia0 d ordin pentru nceperea amena6rii po!iiilor0 stabile"te le turile radio "i fir0 controlea! po!iiile de tra ere0 coordonea! aciunile plutonului cu cele ale e"alonului superior0 recunoa"te itinerariile ctre po!iiile de re!erv( ,omandantul plutonului anti#lindate' ale e "i propune po!iiile de tra ere n conformitate cu ordinul de aciune0 particip la recunoa"terile conduse de comandantul companiei0 emite ordinul preliminar ctre pluton0 conduce recunoa"terea cu comandanii de rupe0 elaborea! un plan de aciune mpotriva blindatelor n concordan cu sc9ema dispo!itivului companiei0 verific e-istena "i starea mi6loacelor plutonului "i ia sau propune msuri de completare0 controlea! po!iiile arunctoarelor0 corectea! deficienele( 3adiotelegra istul' suprave 9ea! reali!area le turilor fir "i radio ntre punctul de comand - observare al companiei/ plutoane "i batalion0 or ani!ea! serviciul de recepie de serviciu0 verific e-ecutarea ntreinerilor la mi6loacele de transmisiuni din companie0 coordonea! aciunile radiotele rafi"tilor de la pluton0 raportea! comandantului de companie0 particip la activitile din punctul de comand observare( 9+A M,n,-e6entu0 t!6/u0u! - repre!int un factor critic pe cmpul de lupt0 comandantul companiei decide ce activiti trebuie s se desf"oare pe timp de !i/ pentru a permite plutoanelor s continue activitile "i pe timpul nopii0 deoarece niciodat nu este timp suficient/ comandantul companiei trebuie s foloseasc timpul avut la dispo!iie ct mai eficient( %-ist posibilitatea ca po!iiile pentru rupe "i plutoane/ identificate "i pre tite n condiii de vi!ibilitate redus/ s nu fie terminate n !iua urmtoare0 de aceea comandantul companiei trebuie s aprecie!e ct timp de !i este necesar comandanilor din subordine pentru a edifica po!iiile lor de ba!( n funcie de prioriti comandantul companiei stabile"te un pro ram de e-ecutare a activitilor0 acesta va asi ura sincroni!area activitilor n subunitate0 un astfel de pro ram conine' a. 14(44 T po!iiile de ba! spate "i mascate0 b. 15(44 T antrenament pentru e-ecutarea contraatacului0 c. 16(44 T antrenamentul comandanilor de plutoane pentru e-ecutarea tra erilor din po!iii acoperite/ la modelul terenului0 d. 1L(44 T po!iiile de ba! terminate/ ncetarea antrenamentului "i deplasarea plutoanelor pe po!iiile vremelnice0 e. 22(44 T antrenamentul pentru e-ecutarea contraatacului pe timp cu vi!ibilitate redus(

- 12L -

9+< Du"ere, 0u/te!. Nupta ncepe n momentul n care a fost dat semnalul de desc9idere a focului0 n cadrul nelinear al luptei/ autoritatea pentru an a6area inamicului poate fi dele at pn la cel mai mic nivel0 aceasta poate fi repre!entat de or ani!area unei ambuscade/ a unei pun ii de foc sau prin desc9iderea focului asupra inamicului/ de la btaia ma-im a unor cate orii de armament0 plutoanele "i rupele duc lupta n conformitate cu planul de aciune al comandantului de companie0 n manual conceptele pre!entate n continuare sunt valabile pentru conducerea centrali!at a aciunilor de lupt "i nu pentru ca!ul unei aprri descentrali!ate/ neliniare( 3in momentul n care obiectivele se afl n limita btii eficace/ tot armamentul companiei e-ecuta tra erii asupra inamicului0 comandanii conduc focul subunitilor pentru a evita consumul ne6ustificat "i e-cesiv de muniie( 7ntensitatea focului cre"te pe msur ce inamicul se apropie de limita dinainte a aprrii0 dac infanteria atac spri6init de tancuri/ se e-ecut foc pentru a separa infanteria de tancuri( 3ac dispo!itivul inamic nu este rupt/ se cere e-ecutarea unor tra eri cu artileria iar armamentul de ba! al companiei e-ecut foc la reperele prestabilite0 toate sistemele de armament e-ecut foc pn cnd atacul este oprit( Oentru semnali!area opririi atacului inamicului/ se transmite un semnal prestabilit0 deoarece focul de bara6 nseamn un consum foarte mare de muniie/ acesta se solicit "i se e-ecut doar pentru oprirea atacului inamicului0 dac acesta trece de acest bara6/ va fi nimicit prin procedeele de lupt apropiat sau prin contraatac( n ca!ul n care compania este atacat pe la flancuri sau din spate/ comandantul companiei d ordin plutoanelor s treac pe po!iiile de re!erv sau introduce n lupt re!erva( 9+7 Oe timpul ducerii luptei/ comandanii de plutoane l informea! despre situaia lor pe comandantul de companie/ acesta la rndul lui informnd n permanen pe comandantul de batalion/ despre situaia companiei(

- 134 -

9+D 8dat ce inamicul a fost respins/ comandantul companiei reor ani!ea! si urana companiei "i trimite patrule pentru a pstra contactul cu inamicul( Qra erile din po!iii acoperite sunt solicitate "i se e-ecut n raioanele ,locurile. unde inamicul are posibilitatea s se re rupe!e( n unele situaii e-ecutarea unui atac cu obiectiv limitat este recomandat( 3up respin erea atacului/ compania se reor ani!ea! "i trece la pre tirea pentru respin erea ,!drnicirea. urmtoarei aciuni ofensive a inamicului( 9+2 Pr4"edee de ,/;r,re. A/;r,re, ne0!n!,r; = este cel mai descentrali!at "i dinamic procedeu de aprare0 ea se folose"te/ de re ul/ atunci cnd inamicul are o putere de foc "i o mobilitate e al sau mai mare cu cea a forelor proprii0 acest en de aprare este orientat n special spre nimicirea inamicului/ nefiind recomandat n ca!ul necesitii meninerii unor forme de teren sau puncte c9eie0 eficiena procedeului depinde de reali!area surprinderii inamicului "i de iniiativa comandanilor de subuniti0 este o aprare fluid cu puine situaii de lupt statice( n mod normal/ folosirea acestui procedeu este ordonat de ctre batalion/ atunci cnd/ n cadrul concepiei acestuia/ compania nu este concentrat ntr-un sin ur punct decisiv , e-emplu' atunci cnd batalionul reparti!ea! companiei pentru aprare un sector/ misiunea acesteia fiind orientat spre inamic/ nu spre meninerea unor forme de teren.0 n aceast situaie/ spri6inul reciproc ntre subuniti se reali!ea! doar prin scopurile comune/ reie"ite din misiunile ncredinate( Comandantul de companie poate decide or ani!area/ "i este recomandat adoptarea/ aprrii neliniare/ atunci cnd acesta nu poate identifica un sin ur punct decisiv care s permit concentrarea puterii de lupt pentru ndeplinirea misiunii/ detaliile de relief nu ofer posibiliti pentru reali!area spri6inului reciproc ntre subuniti/ sau inamicul este foarte puternic( n aceast situaie or ani!area si uranei nemi6locite se concentrea! spre evitarea descoperirii de ctre elementele de cercetare ale inamicului0 aciunile e-ecutate de ctre subuniti de valoare mic u"urea! reali!area acestui obiectiv0 pre tirile "i aciunile desf"urate n apropierea posibilelor itinerare de cercetare ale inamicului vor fi atent coordonate "i controlate0 n unele situaii nainte de a fi nimicite este permis trecerea elementelor de cercetare prin !ona respectiv( Comandantul companiei reparti!ea! fiecrui pluton un sector pentru aprare "i poate de asemenea/ s identifice po!iiile favorabile pentru or ani!area unor ambuscade0 el identific efortul principal n cadrul companiei "i d eforturilor secundare misiuni pentru spri6inul acestuia "i pentru limitarea posibilitilor inamicului de concentrare puterii de lupt asupra lui0 efortul principal poate fi ntrit prin acordarea prioritii focului e-ecutat din po!iii de tra ere acoperite/ alocarea suplimentar de mine antiblindate "i prin dispunerea punctului de comand observare "i a celorlalte elemente ,punct de aprovi!ionare de lupt/ punct de adunare a rniilor. n apropierea sa(

- 131 -

Olutoanele e-ecut ambuscade/ raiduri/ contraatacuri/ evitnd ns contactul decisiv0 nainte ca inamicul s reacione!e "i s se concentre!e mpotriva acestor subuniti/ ele trebuie s rup lupta "i s caute alt punct slab al inamicului unde s atace din nou0 scopul acestor aciuni este identificarea mi6loacelor de lupt ale inamicului/ care odat distruse vor afecta cel mai mult aciunile inamicului( &e!erva companiei este/ de re ul/ de valoare mic0 datorit distanelor relativ mari dintre !onele n care acionea! subunitile din cadrul companiei/ folosirea re!ervei este puin probabil0 n eneral plutoanele "i folosesc resursele avute la dispo!iie ntr-un mod ct mai eficient0 o re!erv de valoare mic este folosit sub comanda administratorului companiei/ ca rup lo istic/ pentru evacuarea rniilor sau ca element n spri6inul efortului principal( Cnd compania duce lupta de aprare n aceast manier/ aciunea de completare "i de evacuare a rniilor este dificil0 aceste dificulti pot fi re!olvate prin dispunerea dinainte a unor re!erve de muniie "i alte materiale n !ona de aciune a companiei0 evacuarea rniilor presupune o planificare atent "i spri6inul batalionului0 punctele de adunare a rniilor trebuie stabilite din adncime/ astfel nct s fie la ndemna tuturor subunitilor care acionea! n !on( 9)* A/;r,re, Bn se"t4r ,fi ura nr( 31. se reali!ea! prin reparti!area unor sectoare fiecrui pluton/ a unor puncte de spri6in n !one de teren reu accesibile pentru blindate/ sau o combinaie ntre cele dou0 po!iiile sunt dispuse n adncime0 tria acestei aprri re!id din fle-ibilitatea ei0 este orientat spre nimicirea inamicului/ nu spre meninerea unor forme de teren0 este eficient/ deoarece obli inamicul s-"i e-pun flancurile/ mi6loacele de comand "i control/ prin manevra suplimentar pe care trebuie s o fac n adncimea aprrii(

Ji ura nr( 31 #prarea n sector(

- 132 -

#prarea n sector se planific "i e-ecut similar cu aprarea nelinear0 aceasta se reali!ea! prin reparti!area de sectoare plutoanelor0 este o te9nic descentrali!at "i necesit iniiativ din partea comandanilor de subuniti0 aciunile subunitilor sunt similare cu cele e-ecutate n ca!ul aprrii nelineare0 dac este necesar/ rupele sau plutoanele pot rupe lupta din proprie iniiativ "i s se deplase!e ntr-un alt punct din sectorul planificat pentru a continua lupta0 consideraiile referitoare la si urana nemi6locit "i folosirea re!ervei sunt/ similare cu cele de la aprarea nelinear( Cnd compania or ani!ea! aprarea n sector cu plutoanele n puncte de spri6in/ concepia aprrii prevede lovirea "i nimicirea inamicului pe timpul manevrei n adncimea dispo!itivului propriu/ prin folosirea eficient a focului/ e-ecutat din po!iii de tra ere care se spri6in reciproc0 intervalele care datorit terenului/ nu pot fi btute cu foc/ se pre tesc cu bara6e e-plo!ive "i nee-plo!ive0 subunitile rmn pe po!iii/ cu e-cepia trecerii n cele de re!erv din interiorul punctului de spri6in0 dac unele po!iii sunt n pericol de a fi pierdute/ comandantul companiei poate ordona retra erea conform unui plan prestabilit( 8 metod pentru ndeplinirea misiunii este aceea de a-i permite inamicului s intre n !ona de an a6are "i apoi s se treac la nimicirea lui prin foc0 o alt metod este an a6area inamicului de la btaia ma-im a artileriei "i arunctoarelor avute la dispo!iie0 urmea! an a6area inamicului cu mi6loacele antiblindate avute la dispo!iie/ po!iionate astfel nct s poat e-ecuta focul de la btaia ma-im/ de pe flancuri "i din spate0 pe msur ce inamicul se apropie/ mi6loacele respective pot trece pe po!iiile de re!erv/ continund tra erile pentru limitarea ptrunderii acestuia n punctele de spri6in( #prarea n sector cu plutoanele n puncte de spri6in/ necesit e-ecutare conducerii "i a controlului luptei de ctre comandantul de companie precum "i e-istena unui cmp de tra ere "i observare care s permit spri6inul reciproc0 dac acestea sunt limitate de teren sau cursul probabil de aciune al inamicului/ comandantul companiei trebuie s ia n considerare descentrali!area conducerii aciunilor de lupt "i trecerea la aprare n sector a plutoanelor( 8 problem ma6or/ n special cnd se lupt cu plutoanele n puncte de spri6in/ o repre!int posibilitatea inamicului de a i!ola o subunitate/ a o fi-a "i nimici0 fr spri6inul reciproc al punctelor de spri6in aceast situaie este foarte probabil s apar0 c9iar "i atunci cnd e-ist spri6in reciproc/ eficacitatea focului este critic n aprarea unui punct de spri6in0 fr spri6in de foc/ un inamic pre tit "i va putea concentra rapid efortul pe rnd mpotriva punctelor de spri6in pe care le descoper(

- 133 -

9)+ A/;r,re, Bn /un"te de s/r!C!n. 3e"i acest procedeu este liniar "i centrali!at la nivelul companiei/ nu trebuie s fie o aprare static ,fi ura nr( 32.0 punctele de spri6in trebuie dispuse astfel nct s permit reali!area surprinderii "i manevra n "i ntre punctele de spri6in0 acest procedeu este eficient atunci cnd concentrarea puterii de foc ntr-o !on de an a6are previne ruparea inamicului ntrun flanc al companiei pentru obinerea avanta6ului0 n mod normal/ plutoanelor li se reparti!ea! po!iii din care s se poat spri6ini reciproc "i s acopere cile probabile de apropiere a inamicului0 aceste po!iii se afl pe forme de teren care ofer adpost "i mascare "i restricionea! accesul ve9iculelor inamicului(

Ji ura nr( 32 Ouncte de spri6in de pluton amena6ate pentru spri6in reciproc( Concepia comandantului pentru acest tip de aprare trebuie s asi ure reali!area surprinderii inamicului din fiecare punct de spri6in n parte0 aceasta se reali!ea! prin or ani!area unor aciuni de prevenire a descoperirii po!iiilor companiei de ctre inamic/ desc9iderea focului dintr-un punct de spri6in "i a"teptarea reaciei acestuia nainte de intrarea n lupt a celorlalte subuniti ,fi ura nr( 33.0 luptnd n acest fel/ se produce confu!ie n rndul inamicului "i se de!or ani!ea! sistemul de conducere "i control al acestuia(

%ON DE AN8AJARE

%ON DE AN8AJARE

- 134 -

Ji ura nr( 33 3esc9iderea focului pentru reali!area surprinderii( #tunci cnd terenul ofer o !on de an a6are mai lar / iar n concepia comandantului se permite intrarea inamicului/ compania poate e-ecuta foc cu toate subunitile n acela"i timp0 un de!avanta6 al acestei metode este c n afara !onei de an a6are mai rmn fore ale inamicului nean a6ate/ care vor identifica "i ataca dispo!itivele proprii0 n acest ca!/ trebuie concepute planuri de rupere a luptei/ de reor ani!are "i continuare a acesteia( 3e asemenea/ n loc de o sin ur !on de an a6are/ comandantul companiei poate identifica mai multe asemenea !one pentru a asi ura un plan ct mai fle-ibil0 acest plan trebuie s specifice clar momentul n care plutoanele vor transporta focul dintr-o !on de an a6are n alta ,fi ura nr( 34.(
%ON DE AN8AJARE

%ON DE AN8AJARE

ZON DE ANGAJARE

Ji ura nr( 34 Mone de an a6are multipl( 9)) A/;r,re, "!r"u0,r;. Compania de infanterie adopt acest dispo!itiv atunci cnd n !on nu mai sunt fore proprii( ,fi ura nr( 35.0 aprarea circular se adopt ntr-o po!iie de re!erv/ ntr-un raion de concentrare/ pe timpul completrilor/ n ncercuire "i ori de cte ori compania acionea! independent(

- 135 -

Ji ura nr( 35 3ispo!itiv de aprare circular Oentru or ani!area acestei aprri se e-ecut urmtoarele ' a) or ani!area este similar tuturor tipurilor de aprare/ dar n aceast situaie compania este dispus ntr-o form circular pentru asi urarea unei si urane de 3640 forma e-act depinde de confi uraia terenului0 compania trebuie s se apere n toate direciile b) comandantul companiei reparti!ea! plutonului de pe cea mai probabil direcie de atac a inamicului un sector mai mic dect celorlalte plutoane0 or ani!ea! po!iiile vremelnice "i de re!erv n cadrul dispo!itivului companiei0 c) mi6loacele antiblindate sunt dispuse pe cele mai probabile direcii de acces a mi6loacelor blindate ale inamicului0 acestor mi6loace li se stabilesc mai multe po!iii de tra ere0 d) plutonul de arunctoare al companiei se po!iionea! n centrul dispo!itivului/ astfel nct btaia minim s nu limite!e posibilitatea e-ecutrii focului n orice direcie0 e) se recomand pstrarea n re!erva companiei cel puin a unei rupe de infanterie0 aceast re!erv ocupa o po!iie de ba! napoia plutonului de pe direcia principal de atac a inamicului0 re!erva trebuie s fie pre tit s lupte n toate direciile0 f) bara6ele e-plo!ive "i nee-plo!ive trebuie amplasate n adncime0 g) tra erile prin oc9ire direct "i din po!iii de tra ere acoperite se planific la fel ca n orice alt tip de aprare0 h) dac aprarea circular este strpuns/ re!erva limitea! ptrunderea "i e-ecut contraatacul0 i) pentru folosirea eficient a terenului o alt variant o repre!int cea cu plutoanele dispuse sub forma literei P]+0 aceast variant se folose"te n situaia n care proprietile terenului/ sau cmpurile de observare ,tra ere. nu permit dispunerea circular a plutoanelor0 aprarea circular cu plutoanele dispuse n forma literei P]+ presupune dispunerea plutoanelor n lun ul a trei a-e radiale ,fi ura nr( 36. "i ,fi ura nr( 32.0 msurile de planificare "i or ani!are sunt similare tuturor tipurilor de aprare c/ dar aceast variant impune o mai mult minuio!itate n or ani!area sistemului de foc(
FIE DE TRAGERE

FIE DE TRAGERE

- 136 -

FIE DE TRAGERE

Ji ura nr( 36 #prarea circular cu plutoanele dispuse n forma literei Y

Ji ura nr( 32 #prarea circular cu plutoanele dispuse n forma literei Y

Direcia de atac cea mai probabil a inamicului

9)9 A/;r,re, 0!ne,r; , n linie. permite intersectarea "i suprapunerea sectoarelor ,f"iilor. de tra ere de-a lun ul ntre ului front al companie0 aprarea se ba!ea! pe ducerea aciunilor de lupt n puncte de spri6in bine amena6ate "i care se spri6in reciproc/ precum "i pe e-ecutarea tra erilor directe "i din po!iii acoperite0 re!erva este de valoare mic/ de re ul o rup de infanterie( Orincipalul de!avanta6 al acestui tip de aprare const n lipsa de fle-ibilitate "i radul ridicat de dificultate n preluarea iniiativei "i e-ploatarea punctelor vulnerabile ale inamicului0 cnd inamicul este superior din punctul de vedere al mobilitii/ aprarea linear poate pre!enta un nivel ridicat de risc/ datorit modului dificil n care se reali!ea! redislocarea forelor "i mi6loacelor la flancuri sau n adncime/ n scopul prevenirii sau limitrii unei ptrunderi( )istemul de obstacole/ focul din po!iii de tra ere acoperite ,de spri6in . "i e-istena unor variante de aciune elaborate n prealabil/ constituie elementele c9eie ale aprrii n linie0 folosind aceast metod/ pentru c"ti area luptei comandantul de companie se ba!ea! pe reali!area surprinderii/ pre tirea din timp a po!iiilor de aprare "i preci!ia focului( 3e re ul/ aprarea n linie se adopt/ cnd terenul din !ona de responsabilitate a companiei este u"or de aprat/ forele "i mi6loacele acesteia fiind dispuse pe o form linear dominant din teren ,linie de creast/ malul unui curs de ap.0 se mai adopt n situaiile cnd forele inamicului constau n principal din infanterie debarcat/ sau pe timpul si uranei de lupt( Cmpurile de mine antiblindate "i celelalte tipuri de obstacole se dispun "i se acoper cu foc / astfel nct s ncetineasc naintarea inamicului "i s-i provoace pierderi0 n fa!a iniial/ spri6inul de foc se e-ecut la distan pentru de!or ani!area dispo!itivului de atac al inamicului0 cate oriile de armament din dotarea companiei desc9id focul pe msur ce inamicul intr n btaia eficace0 n ca!ul n care acesta reali!ea! o ptrundere/ re!erva este introdus n lupt/ iar plutoanele transport focul pentru a lovi din flanc inamicul ptruns0 contraatacul se e-ecut cu forele la dispo!iie/ sub spri6in de foc/ n scopul i!olrii/ slbirii sau nimicirii inamicului ptruns "i refacerii aprrii pe aliniamentul iniial(
- 132 -

Orotecia mpotriva cercetrii inamicului este esenial n ca!ul aprrii liniare0 descoperirea po!iiilor/ i permite inamicului s-"i concentre!e efortul unde dore"te/ folosind un minimum de fore pentru fi-area companiei0 pentru a preveni astfel de situaii "i pentru a induce n eroare pe inamic/ este indicat folosirea po!iiilor vremelnice/ amena6ate n faa punctului de spri6in de ba!(

Ji ura nr( 3; #prarea linear( 9)@ A/;r,re, unu! /un"t de s/r!C!n Bnt;r!t. Compania de infanterie poate primi misiunea de a or ani!a aprarea ntr-un punct de spri6in de companie inte rat n raionul de aprare al batalionului0 pentru a putea ndeplini aceast misiune/ compania va fi ntrit cu fore "i mi6loace de eniu/ mi6loace de foc "i va primi spri6in lo istic suplimentar( Ounctul de spri6in va fi evacuat numai la ordinul comandantului e"alonului superior( 9)A 3ispunerea companiei de infanterie n punctul de spri6in se reali!ea! n funcie de misiunea primit "i de situaia concret( [or fi aplicate acelea"i consideraii ca "i n ca!ul aprrii circulare/ cu urmtoarele completri' a) se reali!ea! un spri6in de foc suplimentar pentru fiecare po!iie de aprare de ba!/ de re!erv sau vremelnic/ e-ecutat prin inte rarea focului armamentului individual/ antiblindate "i al arunctoarelor0 se constituie n fiecare po!iie de aprare re!erve de muniie/ ap/ 9ran/ materiale sanitare "i unelte enistice0 b) se ale / iar la nevoie se construiesc/ "anuri de comunicaie n interiorul punctului de spri6in/ astfel nct deplasarea/ n scopul e-ecutrii manevrei de fore "i mi6loace/ a contraatacului sau pentru reali!area reaprovi!ionrii/ s se poat face n ascuns "i adpostit de tra erile prin oc9ire direct ale inamicului0 c) punctele de spri6in ale plutoanelor din subordine trebuie s asi ure spri6in de foc reciproc "i s fie inte rate ntr-un plan unic/ astfel nct dac unul dintre acestea este cucerit sau trebuie evacuat/ s permit limitarea ptrunderii prin obstacole/ foc de bara6 "i ulterior e-ecutarea contraatacului0
- 13; -

d) sistemul de obstacole "i bara6e e-plo!ive s fie reali!at n volum complet pentru a de!or ani!a inamicul "i a-l canali!a pe direciile favorabile dispo!itivului companiei0 aceste obstacole "i bara6e se acoper cu foc/ astfel nct s fie n reunat atacul punctului de spri6in de ctre inamic "i s i se produc pierderi0 ele trebuie amplasate la distan de observare "i acoperite cu foc/ n punctele "i pe direciile cele mai vulnerabile0 e) se ntocme"te sc9ema f"iei ,sectorului. de tra ere pentru fiecare subunitate subordonat ,pluton/ rup. "i mi6loc de foc deservit de ec9ipa6 ,mitralier/ #S-L/ Q#R/ MN7/ MN3/ armament antiblindate.0 se or ani!ea! sistemul de foc/ inte rndu-se focul e-ecutat prin tra eri directe "i cel prin tra eri din po!iii acoperite0 f) se reali!e!e le turilor n interiorul punctului de spri6in "i cu e"alonul superior0 pentru aceasta se pot utili!a le turi radio/ telefonice a eni/ de le tur/ semne "i semnale0 g) se e-ecut lucrri de amena6are "i consolidare enistic a punctului de spri6in pn n momentul evacurii sau retra erii0 se pot reali!a po!iii suplimentare/ tuneluri "i "anuri de comunicaie0 po!iiile e-istente se pot e-tinde sau consolida/ pot fi construite noi obstacole sau pot fi reparate cele e-istente( 9)< Ounctul de spri6in poate fi destinat pentru aprarea unor obiective sau instalaii de importan deosebit/ ca pivot al unui sistem defensiv n 6urul cruia e-ecut manevra alte fore/ sau ca parte component a unei capcane destinat nimicirii inamicului aflat n atac( 9)7 Ounctul de spri6in este adaptat caracteristicilor terenului "i n reali!area se se urmre"te folosirea tuturor obstacolelor "i proprietilor de mascare ale acestuia0 prin proprietile naturale de adpostire "i de mascare "i e-istena obstacolelor naturale/ terenul muntos/ rurile/ pdurile "i mla"tinile pot oferi condiii favorabile reali!rii unui punct de spri6in ntrit0 punctul de spri6in ntrit se poate or ani!a cu u"urin "i n localiti ,fi ura nr( 3L.(

- 13L -

Ji ura nr(3L Ounct de spri6in ntrit( Materialele de construcie asi ur adpostirea "i mascarea forelor proprii0 cldirile/ reelele de canali!are "i unele str!i pot asi ura deplasarea n ascuns/ iar prin distru erea lor se pot crea obstacole0 de asemenea/ sistemul local de telecomunicaii poate fi folosit pentru reali!area le turilor( PARA8RA#UL ).) A/;r,re, 64F!0; 9)D A/;r,re, 64F!0; urmre"te nimicirea inamicului prin aciuni de tip ofensiv e-ecutate de ctre subunitile din forele de an a6are ulterioar ,uneori din re!erv. ale batalionului sau bri !ii/ dup naintarea controlat a acestuia pe un aliniament ,po!iie. care l face vulnerabil loviturilor e-ecutate de aprtor prin contraatacuri "i nvluire0 aprtorul pune accentul/ n principal/ pe nfrn erea inamicului "i nu pe meninerea sau rec"ti area terenului pierdut( Oentru desf"urarea aprrii mobile se utili!ea! o combinaie de aciuni de ntr!iere/ defensive "i ofensive/ ceea ce presupune dispunerea naintat a unor fore relativ mici si folosirea pe scar lar a manevrei/ focului si obstacolelor pentru a prelua iniiativa de la atacator/ dup ce acesta a intrat n sectorul aprat( Mobilitatea forelor proprii trebuie s fie cel puin e al cu a atacatorului( Qerenul ales trebuie s corespund aciunilor manevriere( PARA8RA#UL ).9 A/;r,re, /e ,0!n!,6ente !nter6ed!,re 9)2 A/;r,re, /e ,0!n!,6ente !nter6ed!,re se or ani!ea! atunci cnd inamicul dispune de o superioritate covr"itoare de fore "i mi6loace sau are o situaie avanta6oas( n acest ca!/ scopul aprrii/ l constituie c"ti area de timp/ producerea de pierderi inamicului "i sustra erea forelor proprii de sub loviturile acestuia( 7ntensitatea "i caracteristicile aciunilor forelor care se apr pe aliniamente intermediare difer de la un aliniament la altul "i alternea! cu contraatacuri e-ecutate prin surprindere/ cu atacuri n faa limitei dinainte a forelor proprii "i cu aciuni de 9ruire( 99* #liniamentele de aprare se ale n a"a fel nct forele care le ocup s aib pe ct posibil/ flancurile asi urate/ s includ forme tari de teren/ localiti "i obstacole naturale/ iar terenul din adncime s dispun de acoperirile necesare desprinderii de inamic "i replierii n ascuns a forelor(

- 144 -

$umrul de aliniamente "i distana dintre acestea se stabilesc astfel nct/ inamicul care a reu"it s rup aprarea or ani!at pe primul aliniament s fie obli at s pre teasc un nou atac pentru ruperea urmtorului( 8cuparea aliniamentului final se face succesiv/ pe msura replierii subunitilor de pe ultimul aliniament intermediar( PARA8RA#UL ).@ Retr,-ere, 99+ Retr,-ere, este procedeul specific aprrii care se adopt temporar/ pentru scoaterea forelor de sub loviturile inamicului "i punerea lor ntr-o situaie mai avanta6oas n adncime/ ocuparea unor aliniamente ,po!iii. favorabile ducerii luptei sau re ruprii acestora pe anumite direcii n vederea ndeplinirii altor misiuni0 uneori/ retra erea se poate e-ecuta "i pentru atra erea inamicului pe direcii nefavorabile desf"urrii forelor sale principale/ mai ales a celor blindate "i nimicirea lor ulterioar( &etra erea se e-ecut la ordinul comandantului e"alonului superior/ n mod or ani!at/ n ascuns "i cu rapiditate/ de re ul/ fr desf"urarea forelor principale pe aliniamente intermediare/ pn la aliniamentul final pe care urmea! s se or ani!e!e o aprare puternic sau napoia cruia s se concentre!e noi fore "i mi6loace n scopul ndeplinirii altor misiuni0 desf"urarea parial sau total a forelor principale este permis numai pentru e-ecutarea unor lovituri asupra inamicului care a reu"it s intercepte!e cile de retra ere/ nimicirea forelor aeropurtate sau a forelor aeromobile desantate de acesta pe direciile de retra ere( 99) S!tu,:!!0e caracteristice n care compania e-ecut retra erea sunt' cnd a fost lovit puternic cu sisteme de cercetare-lovire de nalt preci!ie "i nu mai sunt posibiliti de nc9idere a bre"ei create0 inamicul a rupt aprarea pe un front lar "i pe o mare adncime reu"ind s ptrund cu fore superioare n flanc "i amenin spatele0 cnd inamicul acionea! cu fore superioare/ ndeosebi blindate/ iar raportul de fore este mult superior n favoarea acestuia0 pe timpul ofensivei cnd inamicul e-ecut riposte ofensive puternice0 n ca!ul desf"urrii nefavorabile a luptei de ntlnire( PARA8RA#UL ).A A/;r,re, Bn Bn"er"u!re 999 A/;r,re, Bn Bn"er"u!re este un procedeu specific aprrii/ impus de ctre inamic n urma e-ecutrii unor manevre asupra flancurilor "i spatelui companiei "i interceptrii cilor de comunicaie terestr cu celelalte fore/ fapt ce determin ca forele ncercuite s-"i or ani!e!e o aprare circular(

- 141 -

99@ Compania de infanterie poate s desf"oare aprarea n ncercuire/ sin ur sau mpreun cu alte fore/ n una din urmtoarele s!tu,:!!' n aprare - pe timpul e-ecutrii contraatacului/ pe timpul retra erii sau cnd se urmre"te meninerea cu orice pre a unor obiective importante0 n ofensiv T ca urmare a contraatacurilor "i loviturilor concentrice e-ecutate de ctre inamic/ pe timpul urmririi/ n urma luptei de ntlnire desf"urat nefavorabil pentru forele proprii( 99A S"4/u0 aprrii in ncercuire/ de re ul/ const n' meninerea de lun durat a unor raioane importante0 polari!area unor fore numeroase ale inamicului "i producerea de pierderi ct mai mari acestora0 dispersarea forelor inamicului "i slbirea puterii sale de lupt n adncime0 crearea condiiilor n vederea e-ecutrii cu succes a aciunilor viitoare( Jorele sunt lsate preconceput s lupte n ncercuire/ de"i e-ist posibilitatea sustra erii lor/ cnd raioanele respective au o importan vital pentru desf"urarea ulterioar a aciunilor/ pre!int avanta6e din punct de vedere al reliefului "i resurselor economice/ iar ruparea ncercuit are posibilitatea s lupte vreme ndelun at n aceste condiii( 99< Su/r,7,:, r,!4nu0u! n care urmea! s lupte compania/ n ma6oritatea situaiilor este aceea re!ultat n urma aciunilor inamicului "i a msurilor proprii luate pentru a preveni reali!area ncercuirii( #ceasta impune ca forele ameninate cu ncercuirea s fac efortul pentru a menine de la nceput/ sub controlul lor un spaiu propriu ct mai mare/ cu un minimum necesar de fore "i mi6loace( PARA8RA#UL ).< C4ntr,,t,"u0 997 C4ntr,,t,"u0 se e-ecut dup acelea"i principii ca "i atacul0 ncadrarea n timp este esenial0 pentru a avea efect ma-im/ contraatacul se e-ecut atunci cnd pe timpul atacului/ inamicul este desf"urat/ dispersat "i de!or ani!at0 contraatacul poate fi e-ecutat de o subunitate care a primit o asemenea misiune sau de ctre re!erv0 poate fi o aciune planificat sau o aciune dictat de situaia din teren0 antrenamentele pentru contraatac trebuie e-ecutate n acelea"i condiii ca acelea n care urmea! s se desf"oare0 contraatacurile sunt mai eficiente mpotriva unui inamic care a fost de6a oprit( Contraatacurile pot fi foarte eficiente cnd sunt e-ecutate cu subuniti de valoare mic/ n cadrul unei aprri descentrali!ate/ nelineare0 n situaia n care contraatacul este combinat cu o ambuscad pentru oprirea "i de!or ani!area dispo!itivului inamicului/ puterea de lupt poate fi net superioar inamicului0 dac aciunea nu are succes/ subunitatea poate rupe lupta "i s caute o alt situaie favorabil pentru a contraataca( )ubunitatea care e-ecut contraatacul este spri6init cu foc de ctre arunctoare sau artilerie pentru asi urarea apropierii/ desf"urrii/ spri6inului "i consolidrii aliniamentului cucerit(
- 142 -

Contraatacurile cu subuniti de valori mai mari solicit planificri/ coordonri "i antrenamente suplimentare0 n mod normal/ aprarea este or ani!at pentru a-l canali!a pe inamic ntr-o po!iie n care contraatacul poate fi decisiv( Coordonarea/ responsabilitile "i sistemul de foc trebuie s fie nelese foarte bine de ctre ntrea a companie0 ideal ar fi ca subunitatea care trebuie s e-ecute contraatacul s fie situat ntr-o po!iie acoperit "i mascat/ care s necesite o deplasare scurt pentru e-ecutarea contraatacului0 cu ct subunitatea se afl mai departe de locul unde se va e-ecuta contraatacul/ cu att posibilitatea s fie descoperit prea devreme "i s fie neutrali!at/ este mai mare( PARA8RA#UL ).7 A/;r,re, Bn ",dru0 0u/te! de BntB0n!re 99D Tre"ere, 0, ,/;r,re Bn ",dru0 0u/te! de BntB0n!re se e-ecut n situaia cnd inamicul a devansat n desf"urare forele proprii sau este superior n fore "i mi6loace0 n acest ca!/ forele proprii trec n rab la aprare pe aliniamentul atins sau pe un alt aliniament favorabil( )copul principal al trecerii la aprare n lupta de ntlnire l constituie mpiedicarea inamicului de a-"i ndeplinii obiectivul0 n funcie de situaia concret/ comandantul companiei trecute la aprare poate avea "i alte scopuri/ respectiv' c"ti area de timp pn la sosirea forelor principale ,sau a altor fore. cu care s treac/ ulterior la nimicirea inamicului prin aciuni ofensive0 producerea de pierderi ct mai mari inamicului0 meninerea terenului ,obiectivului. ocupat0 fi-area ruprii principale a inamicului cu o parte din fore "i continuarea deplasrii cu forele principale proprii n vederea ndeplinirii scopului iniial al misiunii( 3ispo!itivul de aprare adoptat iniial depinde de dispo!itivul de deplasare ,de lupt. avut n momentul lurii deci!iei de trecere la aprare "i trebuie s corespund ntocmai scopului urmrit0 dac este necesar/ dispo!itivul iniial se modific pe timpul desf"urrii luptei( #vnd n vedere caracterul de independen al luptei de ntlnire/ o atenie deosebit trebuie acordat prote6rii flancurilor "i evitrii ncercuirii/ scop n care se va cuta/ pe ct posibil/ ca acestea s se spri6ine pe forme tari de teren( n funcie de evoluia situaiei pe timpul desf"urrii luptei/ forele aflate n aprare trebuie s fie n msur s rup lupta "i s treac la retra ere/ s asi ure aliniamentul de atac al forelor proprii sosite n spri6in/ s treac la ofensiv mpreun cu acestea sau independent( PARA8RA#UL ).D A6Fus",d,

- 143 -

992 A6Fus",d, se e-ecut la ordin sau din proprie iniiativ/ cnd acionea! independent sau i!olat/ !iua "i noaptea/ n condiii rele de stare a vremii/ n teren reu accesibil/ n locurile favorabile e-ecutrii atacului prin surprindere/ de la distan mic( #mbuscada const n atacul surpri! e-ecutat dintr-o po!iie mascat asupra unui obiectiv ,int./ static temporar sau n deplasare0 sistemul de foc se or ani!ea! combinat cu bara6e/ obstacole "i distru eri( 9@* #mbuscada se clasific n funcie de' timp ;n gra#, din timp<0 loc ;punctual, de supra a<0 dispo!itiv ;liniar, n orm de >7!, de >-!, alte tipuri<( A6Fus",d, Bn -r,F; se or ani!ea! atunci cnd compania are contact vi!ual cu forele inamicului "i este e-clus posibilitatea detectrii de ctre acestea0 comandanii or ani!ea! din timp pre tirea acestor tipuri de aciuni/ astfel ca lupttorii "i subunitile s e-ecute prompt comen!ile sau semnalele0 de re ul/ se prevede o variant de aciune de re!erv pentru ca!ul n care inamicul determin ambuscada nainte de reali!area dispo!itivului "i desc9iderea focului( A6Fus",d, /re-;t!t; d!n t!6/ este or ani!at "i condus mpotriva unui obiectiv concret/ cu o locali!are prestabilit0 pentru planificarea aciunii/ comandantul companiei trebuie s cunoasc' mrimea "i comportarea inamicului0 armamentul "i te9nica de care acesta dispune( A6Fus",d, /un"tu,0; const n dispunerea forelor "i e-ecutarea atacului ntrun sin ur sector ,!on. de nimicire ,distru ere. a inamicului ,te9nicii "i armamentului acestuia.( A6Fus",d, de su/r,7,:; presupune desf"urarea atacului surpri! n dou sau mai multe sectoare ,!one. de nimicire/ succesiv/ sau simultan( A6Fus",d, 0!n!,r; repre!int atacul surpri!/ avnd elementele dispuse de aceea"i parte/ paralel cu direcia de naintare "i ncadrnd inamicul prin foc din flancuri0 acest tip de ambuscad se adopt de re ul/ n teren care restrn e posibilitile de manevr ale inamicului sau n teren desc9is care asi ur mi6loace naturale de blocare a acestuia/ n sectorul ,!ona. de nimicire ,distru ere.( A6Fus",d, Bn 74r6; de EL& >EV&? presupune amplasarea elementului de asalt n lun ul laturii mari al N-ului ,n lun ul unei laturi a [-ului./ iar a elementului de spri6in pe latura mic ntr-un un 9i drept ,pe cealalt latur a [-ului.0 comandantul companiei stabile"te limita de avansare a elementului de asalt "i limite de ncetare a focului pentru celelalte elemente0 acest tip de ambuscad se poate adopta pe o curb pronunat a unui drum/ potec sau ru( 9@+ Oentru ndeplinirea misiunii/ comandantul de companie trebuie s acorde atenie' cunoa"terii situaiei "i inteniilor inamicului ce urmea! a fi nimicit n ambuscad0 recunoa"terii amnunite a raionului unde va pre ti ambuscada "i a cilor ce duc spre acesta0 or ani!rii minuioase a sistemului de bara6e "i distru eri0 constituirii dispo!itivului de lupt "i mascrii acestuia0 reali!rii conducerii(

- 144 -

9@) &aionul pentru e-ecutarea ambuscadei trebuie s ofere condiii pentru' intrare/ dispunere "i e-ecutarea manevrei0 ie"irea mascat a subunitilor0 e-ecutarea observrii la distane mari0 reducerea posibilitilor de desf"urare pentru lupt ale inamicului0 asi urarea cmp de vedere "i de tra ere0 e-ecutarea focului de flanc "i ncruci"at/ combinat cu bara6e e-plo!ive "i nee-plo!ive( 9@9 3ispo!itivul de lupt al companiei se constituie n funcie de natura "i valoarea probabil a inamicului/ de proprietile terenului "i misiunea primit "i poate pre!enta o mare diversitate( Compania se mparte/ de re ul/ n elemente de' asalt ,blocare/ atac.0 de spri6in0 de observare "i si uran( n principiu/ pentru e-ecutarea ambuscadei/ subunitile n!estrate cu transportoare amfibii blindate ,ma"ini de lupt ale infanteriei/ ma"ini de lupt ale desantului. nu se fracionea!0 ele acionea! ntrunit/ dispo!itivul lund de re ul/ forma unei pun i lar i de foc( n toate situaiile/ dispo!itivul de lupt trebuie s permit ntrebuinarea simultan a ma6oritii mi6loacelor de foc ale subunitii/ s asi ure condiii pentru e-ecutarea manevrei "i concentrarea focului/ pentru intensificarea atacului pn la nimicirea complet a inamicului( Xneori/ cnd inamicul este inferior "i folose"te armament cu caracteristici necunoscute/ ambuscada se e-ecut fr foc "i prin surprindere0 compania se dispune ntr-un loc mascat/ iar n momentul intrrii inamicului n locul ambuscadei e-ecut un salt 9otrt "i prin lupta corp la corp nimice"te personalul/ ia pri!onieri/ capturea! modele de armament/ se re rupea! "i se napoia! n locul ordonat( 9@@ Oe timp de noapte sau n alte condiii de vi!ibilitate redus/ militarii acionea! pe 6os/ transportoarele amfibii blindate ,ma"inile de lupt ale infanteriei/ ma"ini de lupt ale desantului. "i mi6loacele de ntrire se dispun ct mai aproape de cile de deplasare probabile ale inamicului/ de re ul/ pe o sin ur parte a comunicaiei/ pentru a evita lovirea personalului "i a te9nicii militare proprii/ cu focul armamentului instalat pe acestea( 9@A 7namicul se nimice"te din momentul intrrii forelor lui principale n ambuscad( %lementele destinate pentru blocare an a6ea! capul "i coada coloanei inamicului/ inter!icnd ie"irea acestuia din ambuscad/ concomitent cu desc9iderea simultan a focului de ctre toate ec9ipele "i cu toate cate oriile de armament0 cnd sau creat condiii avanta6oase/ sub acoperirea focului ec9ipei de spri6in/ celelalte elemente e-ecut un atac rapid pentru nimicirea complet a inamicului apoi se re rupea! "i se deplasea! n raionul stabilit( n raport cu situaia de lupt dup ndeplinirea obiectivului/ subunitile prsesc raionul ,locul. ambuscadei n ascuns/ pe itinerare si ure/ recunoscute din timp/ urmnd s ndeplineasc alte misiuni(

- 145 -

PARA8RA#UL ).2 C,/",n, 9@< Capcana se e-ecut de re ul n aprare ,n faa limitei dinainte/ pe limita dinainte/ n adncimea dispo!itivului/ la flancuri "i n intervale/ precum "i pe teritoriul ocupat de inamic./ dup un plan unitar al e"alonului superior iar uneori din proprie iniiativ( #ceasta se reali!ea! n funcie de' forele "i mi6loacele la dispo!iie0 forele "i te9nica inamicului ce urmea! a fi scoase din lupt0 avanta6ele terenului0 timpul la dispo!iie0 cantitatea de mi6loace nee-plo!ive "i e-plo!ive din n!estrare "i din !ona aciunilor de lupt( Nucrrile se e-ecut pe aliniamente/ direcii/ sectoare sau f"ii din teren/ se asi ur cu foc/ se suprave 9ea! de companie "i se verific la orele stabilite prin planul de aciune al e"alonului superior( 7namicul poate intra n capcan ca urmare a nedescoperirii sistemului de lucrri sau este atras de ctre companie ,pluton. prin aciuni n"eltoare/ precum "i prin diferite indicatoare "i informaii false care s canali!e!e aciunile subunitilor acestuia n raionul respectiv( 9@7 Compania/ independent sau n cooperare cu alte formaiuni de aprare/ poate or ani!a capcana ntr-o f"ie cu o de!voltare frontal de A(D \6 "i adncimea de /Bn; 0, 9 \6. Oentru suprave 9erea f"iei n care s-a or ani!at capcana "i pentru atra erea inamicului n interiorul acesteia/ compania destin' 3-4 rupe/ pentru a aciona n faa f"iei n vederea atra erii inamicului pe direciile dinainte stabilite0 4-6 posturi de observare ,pnd.0 2-3 ec9ipe de spri6in0 3-4 rupe de atac "i captur0 o re!erv din 12 rupe de infanterie( Oentru suprave 9erea permanent a sistemului de lucrri compania or ani!ea! 2-3 posturi de pa!/ iar celelalte elemente sunt pre tite "i intr n aciune la ordinul ,semnalul. comandantului sau din proprie iniiativ dac au descoperit indicii privind intrarea n aciune a inamicului( 9@D Compania e-ecut lucrrile enistice/ instalea! cmpurile de mine antiblindate "i dispo!itivele special reali!ate pentru sistemul de lucrri din compunerea capcanei( Comandantul de companie fi-ea! locul "i ordon e-ecutarea lucrrilor enistice/ or ani!ea! sistemul de foc/ asi ur mi6loacele de le tur pentru fiecare ec9ip ,post./ stabile"te semnalele de recunoa"tere "i nume"te rupa care s atra inamicul n capcan( 9@2 7namicul ptruns n capcan este capturat/ de!armat imediat "i evacuat potrivit ordinului e"alonului superior( 3ac inamicul ptruns n capcan ripostea! cu foc/ acesta va fi nimicit de ctre ec9ipele de atac "i captur0 totodat comandanii iau msuri s evite surprinderea
- 146 -

forelor "i mi6loacelor proprii de ctre re!ervele inamicului trimise n spri6inul celor c!ute n capcan( )istemul de lucrri se abandonea! la ordinul comandantului e"alonului superior sau din proprie iniiativ atunci cnd inamicul acionea! cu blindate "i nu poate fi oprit pe aliniamentul pre tit0 dispo!itivele speciale se adun "i se transport pe aliniamentul urmtor( Nucrrile e-ecutate pe teritoriul naional/ aflate n pericol s fie ocupate de inamic/ se prsesc la ordin sau se ridic din acestea dispo!itivele speciale ce mai pot fi folosite/ apoi se distru (

- 142 -

CAPITOLUL VII A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? Bn 0u/t; SECIUNEA + 8ener,0!t;:! 9A* 8ru/, de 0unet!5t! >0unet!5t!!? are un rol important n cadrul aciunilor companiei de infanterie0 ea e-ecut un foc precis/ selectiv/ la distan mare mpotriva principalelor obiective care nu pot fi distruse sau nimicite de ctre alte cate orii de armament din dotarea companiei de infanterie datorit distanei mari la care se afl/ vi!ibilitii reduse/ cerinelor de si uran "i mascare/ riscului distru erilor colaterale/ intensitii conflictului sau a re ulilor de an a6are( Qe9nicile individuale de lupt ale luneti"tilor le permit acestora s obin informaii detaliate "i importante despre inamic0 eficiena unui lunetist este msurat nu numai prin pierderile pe care le produce sau obiectivele pe care le distru e sau nimice"te ci "i prin efectele pe care aciunile lor le au asupra activitilor/ moralului "i deci!iilor inamicului0 pre!ena luneti"tilor de!or ani!ea! deplasrile inamicului/ crea! panic permanent n rndul personalului/ produce confu!ii/ ntrerupe pre tirile "i aciunile acestuia "i-l obli s-"i fracione!e forele( 9A+ Srupa de luneti"ti acionea! foarte rar ntrunit0 de re ul/ luneti"tii sunt an a6ai n ec9ipe de doi militari/ fiecare ec9ip fiind compus dintr-un lunetist "i un observator0 luneti"tii trebuie s evite/ pe ct posibil/ luptele directe0 pe timpul perioadelor lun i de observare militarii ec9ipei se a6ut reciproc asupra estimrii distanelor/ folosirii muniiei "i pentru reali!area si uranei( %c9ipele de luneti"ti trebuie s fie meninute sub controlul centrali!at al comandantului de companie0 odat ce au fost dislocai/ luneti"tii trebuie s fie n msur s acione!e independent n funcie de necesiti0 de aceea/ ei trebuie s nelea inteniile comandantului/ concepia de aciune "i scopurile care au determinat misiunile lor0 aceasta le va permite s-"i foloseasc iniiativa pentru reali!area inteniilor comandantului/ s spri6ine concepia acestuia "i ndeplinirea misiunii de ctre companie0 pentru a avea sectoare de tra ere "i observare ct mai bune/ ec9ipa trebuie s fie n msur s alea sin ur po!iiile imediat ce a fost dislocat n teren0 luneti"tii sunt eficieni n !onele care ofer sectoare de tra ere "i observare bune0 numrul ec9ipelor de luneti"ti participante la o aciune depinde de resursele la dispo!iie/ de durata misiunii "i de puterea inamicului( Cnd este posibil/ ec9ipele de luneti"ti se deplase!e mpreun cu un element de si uran , rup/ pluton.0 aceasta va permite ec9ipelor de luneti"ti s a6un n !onele lor de aciune mai repede "i mai si ur dect dac s-ar deplasa sin ure0 de asemenea/ elementul de si uran prote6ea! luneti"tii pe timpul aciunii0 cnd se deplasea! cu un element de si uran/ luneti"tii vor respecta urmtoarele re uli' a) conductorul elementului de si uran conduce ec9ipa de luneti"ti0 b) luneti"tii trebuie s par ca fiind parte inte rant a elementului de si uran0 pentru aceasta/ armamentul luneti"tilor va fi transportat n prelun irea
- 14; -

corpului "i n apropierea acestuia pentru a masca lun imea evii "i dispo!itivele de oc9ire0 ec9ipamentele specifice ale luneti"tilor ,optice/ inut de mascare. vor fi ascunse "i ele0 uniforma va fi aceia"i cu cea a militarilor elementului de si uran "i vor pstra intervalele "i po!iiile corecte n cadrul formaiei( 9A) Comandantul decide cum s foloseasc ec9ipa de luneti"ti pe cmpul de lupt0 acesta trebuie s ofere prioritate obiectivelor luneti"tilor/ pentru ca ace"tia s nu fie implicai ntr-o an a6are direct0 ec9ipa de luneti"ti trebuie s aib libertate de aciune privind ordinea n care stabile"te nimicirea ,neutrali!area. obiectivelor pentru a spri6ini inteniile comandantului( Comandantul pre!int ec9ipelor de luneti"ti re!ultatul sau efectele pe care le dore"te "i permite acestora s selecte!e obiectivele importante0 aceasta depinde de ndemnarea luneti"tilor "i de ncrederea pe care o are comandantul n ei( 3e re ul/ comandantul stabile"te urmtoarele tipuri specifice de obiective' mecanicii conductori/ ve9iculele care e-ecut aprovi!ionarea/ militarii care amena6ea! po!iiile de aprare/ conductorii/ operatorii de la sistemele de comand "i control/ luneti"tii inamicului/ tr torii la armamentul principal/ comandanii ve9iculelor blindate/ personalul armamentului deservit de ec9ipa6e0 n ca!urile n care numrul obiectivelor repre!int o ameninare pentru fore/ selectarea obiectivelor importante poate fi e-ecutat de ctre luneti"ti( 9A9 Comandanii trebuie s cunoasc modul de folosirea corect a luneti"tilor0 dac toi comandanii cunosc abilitile "i limitele luneti"tilor/ ace"tia pot contribui semnificativ la reu"ita luptei0 comandanii trebuie s anali!e!e cu ri6 toi factorii M7QJ-Q atunci cnd estimea! situaia( M!s!une,. Misiunea principal a luneti"tilor este de a spri6ini aciunile de lupt prin e-ecutarea unui foc precis din po!iii mascate( Misiunea ec9ipei de luneti"ti ntr-o aciune trebuie s contribuie la reali!area obiectivului stabilit de ctre comandant( In,6!"u0. Comandantul trebuie s ia n considerare caracteristicile/ capacitile/ fora/ prile vulnerabile "i dispo!itivul inamicului0 rspunsurile la ntrebrile de mai 6os l a6ut pe comandant s determine disponibilitatea "i capacitatea de reacie a inamicului la aciunile luneti"tilor' Qe9nica inamicului este blindat sau u"oar/ personalul este obosit sau odi9nit/ disciplinat sau nuV %ste infanterie mecani!at sau artilerie tractatV %ste inamicul bine aprovi!ionat sau se confrunt cu lipsuri mariV )unt reali!ate msurile de si uran "i protecie sau nuV Jorele sunt dispuse n raioane de concentrare sau dup adpostiriV n mod normal/ un inamic bine odi9nit/ bine desf"urat/ aprovi!ionat "i a resiv/ cu o protecie blindat bun constituie o ameninare pentru luneti"ti/ fa de un inamic obosit/ prost dispus/ neaprovi!ionat/ permisiv "i neprote6at0 de asemenea/ comandantul trebuie s cunoasc dac inamicul dispune de luneti"ti "i dac ace"tia sunt eficieni/ deoarece ei repre!int un pericol important pentru luneti"tii proprii "i s aib n vedere armamentul special al inamicului ,cu laser "i n infraro"u. ntruct luneti"tii folosesc dispo!itive optice "i sunt vulnerabili acestui tip de ameninare(
- 14L -

Terenu0% Qerenul din !ona de aciune a luneti"tilor este anali!at cu mult atenie0 comandantul ine cont de timpul "i efortul depus de luneti"ti pentru a a6un e pe po!iii precum "i de starea vremii "i condiiile de vi!ibilitate0 luneti"tii au nevoie de po!iii de tra ere amplasate la cel puin 344 m de int0 acionnd de la aceast distan ei au posibilitatea s evite focul eficient al armamentului u"or al inamicului "i s menin preci!ia "i eficiena focului armamentului lor/ care este eficace pn la ;44 T 1444 m( #4r:e0e /r4/r!!% n funcie de disponibiliti/ durata aciunilor/ reacia probabil a inamicului/ numrul "i comple-itatea misiunilor "i a obiectivelor/ de nivelul de pre tire "i de condiia fi!ic a militarilor comandantul decide cte ec9ipe de luneti"ti va folosi pentru aciune( T!6/u0% Comandantul trebuie s in cont de timpul necesar luneti"tilor pentru ndeplinirea misiunii/ respectiv pentru planificarea/ or ani!area/ coordonarea/ e-ecutarea repetiiilor/ deplasarea "i pre tirea po!iiilor0 cunoascnd factorii de risc/ comandantul trebuie s aloce timpul necesar deplasrii luneti"tilor n !ona de aciune0 timpul de aciune al unei ec9ipe de luneti"ti dintr-o po!iie/ depinde de radul de pre tire a militarilor pentru a putea re!ista condiiilor deosebite impuse de situia concret/ care determin oboseala oc9ilor/ contracii musculare/ crampe0 de re ul/ luneti"tii acionea! dintr-o po!iie improvi!at timp de 6 ore0 ei pot rmne n po!iii de lupt sau n acoperiri semipermanente pn la 4; ore0 durata medie a misiunilor este de 24 ore0 deplasarea luneti"tilor n cadrul elementului de si uran se e-ecut similar cu cea a infanteri"tilor0 n !ona de aciune/ luneti"tii se deplasea! ncet astfel nct mi"carea lor s poat fi msurat n pa"i sau centimetri( SECIUNEA , )(, A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? Bn 0u/t; PARA8RA#UL ).+ A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? Bn 47ens! ; 9A@ A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? Bn 47ens! ; se pre tesc "i desf"oar n scopul reducerii la ma-im a puterii de lupt "i a dorinei de a lupta ale inamicului0 prin nimicirea obiectivelor inamicului care amenin succesul atacului/ luneti"tii 6oac un rol important n ofensiv( n o ensiv rupa de luneti"ti ,luneti"tii. ndepline"te urmtoarele misiuni' a) nimicirea luneti"tilor inamicului0 b) observarea deplasrii forelor proprii "i neutrali!area obiectivelor care le amenin0 c) e-ecutarea unui foc precis asupra armamentului deservit de ec9ipa6e sau a personalului care se e-pune din adposturi0 d) e-ecutarea focului precis asupra conductorilor inamicului/ "oferilor sau comandanilor ve9iculelor blindate/ observatorilor naintai sau a altor obiective stabilite 0
- 154 -

e) e-ecutarea unui foc precis asupra subunitilor mici "i i!olate care au fost ocolite0 f) e-ecutarea unui foc precis asupra subunitilor inamicului care e-ecut contraatacul sau amenin aciunile aviaiei proprii0 g) participarea la suprave 9erea flancurilor prin e-ecutarea focului de spri6in0 h) e-ecutarea focului pentru inter!icerea accesului n punctele c9eie din teren( Pe timpul deplasrii spre contact/ rupa de luneti"ti ,luneti"tii. se dispun n elementul naintat0 ei pot fi an a6ai cu 24 - 4; de ore nainte de deplasarea companiei pentru a reali!a urmtoarele' a) ale erea po!iiilor0 b) obinerea informaiilor despre inamic0 c) dominarea punctelor c9eie din teren "i prevenirea atacurilor prin surprindere ale inamicului( #tunci cnd compania de infanterie e-ecut atacul m#arcat pe Q#R sau MN7/ rolul luneti"tilor este redus datorit deplasrii rapide0dup debarcare luneti"tii pot fi an a6ai pentru a spri6ini asaltul( Oe timpul raidului/ ec9ipele de luneti"ti pot fi an a6ate mpreun cu elementele de si uran sau cu cele de spri6in pentru' a) acoperirea itinerarelor de apropiere "i de evacuare care intr sau ies dintrun obiectiv0 b) acoperirea rutelor de retra ere a forelor proprii pn la punctele de transfer0 c) e-ecutarea focului de la distan mare asupra obiectivului( 3up consolidarea aliniamentului/ luneti"tii se pot dispune n fa ctre po!iiile urmtoare0 aceste po!iii nu trebuie s fie n obiectiv0 n aceste condiii luneti"tii trebuie s fie n msur s e-ecute un foc precis asupra po!iiilor de re!erv ale inamicului/ forelor care e-ecut contraatacul sau asupra altor po!iii ale acestuia care pot mpiedica compania s e-ploate!e succesul atacului( PARA8RA#UL ).) A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t!> 0unet!5t!04r? Bn ,/;r,re 9AA ( ,1. n ,/;r,re/ rupa de luneti"ti ,luneti"tii. ntre"te ,spri6in. focul companiei de infanterie/e-ecutnd urmtoarele misiuni' a. nimicirea elementelor de cercetare/ a posturilor de observare/ "i a comandanilor ve9iculelor blindate e-pu"i n turele0 b. producerea de stricciuni sistemelor optice ale ve9iculelor inamicului pentru a n reuna deplasarea0 c. neutrali!area armamentului inamicului deservit de ec9ipa6e0 d. ntr!ierea naintrii subunitilor inamicului din adncime( Srupa de luneti"ti , luneti"tii . se dispune n poziiile de #az pentru a observa "i controla unul sau mai multe itinerare de apropiere ale inamicului ctre po!iiile de aprare0 pentru a permite comandantului s-"i concentre!e puterea de lupt mpotriva
- 151 -

celor mai probabile itinerare de apropiere ale inamicului "i pentru a ntri si urana circular/ rupa de luneti"ti poate fi folosit "i pe itinerariile de apropiere de re!erv/ n funcie de disponibiliti 0 luneti"tii pot spri6ini compania prin e-ecutarea unui foc precis la distan mare pentru a completa focul mitralierelor sau al altor cate orii de armament cu sisteme de oc9ire optice0 de asemenea/ luneti"tii pot fi folosii pentru acoperirea unei rute de apropiere a companiei de infanterie dup debarcare/ atunci cnd aceasta nu poate e-ecuta aciune respectiv/n scopul economisirii forelor ( Oentru reali!area si uranei circulare rupa de luneti"ti ,luneti"tii. stabile"te poziiile suplimentare "i alternative0 po!iiile dispuse n apropierea N3# sunt mult mai vulnerabile deoarece ele concentrea! atacurile/ focul artileriei "i observarea inamicului0 dac se folosesc mai multe ec9ipe ele se dispun pentru a asi ura suprave 9erea "i spri6inul reciproc cu foc0 dac este posibil/ pentru reali!area spri6inului permanent cu foc pe timpul luptei/ ec9ipele "i stabilesc po!iii n adncime0 ritmul de apropierea al inamicului nu este influenat de ritmul focului luneti"tilor/ obiectivele importante sunt lovite sistematic/ fiind mai important preci!ia dect vite!a( Srupa de luneti"ti ,luneti"tii. e-ecut misiuni de o#servare a obstacolelor "i punctelor c9eie din teren ,locurile de trecere a rurilor/ podurile/ cmpurile de mine antiblindate care canali!ea! inamicul spre !onele de an a6are.0 comandantul de companie are la dispo!iia sunt sisteme de armament cu btaie mare "i posibiliti bune de oc9ire/ dar care datorit faptului c efectele acestora asupra obiectivelor pot fi mai mari dect cele dorite/ sunt mai reu de mascat/ creea! prea mult ! omot sau sunt mai necesare n alte !one/ nu pot fi n ntrebuinate0 pentru re!olvarea acestor situaii comandantul folose"te luneti"tii/ care cu armamentul din dotare pot e-ecuta observarea "i focul la distane mari0 Srupa de luneti"ti ,luneti"tii. acionea! mpotriva mi+loacelor de cercetare a inamicului n scopul descoperirii "i distru erii obiectivelor/ ntririi elementelor de lupt mpotriva mi6loacelor de cercetare ale inamicului/ prin ocuparea de po!iii mascate pentru perioade lun i de timp/ observrii "i corectrii focului e-ecutat din po!iii de tra ere acoperite0 focul selectiv de la distan mare al luneti"tilor este reu de descoperit de ctre inamic/ cteva lovituri bine plasate pot s ntrerup eforturile de cercetare ale acestuia/ s-l fore!e s se desf"oare prematur pentru lupt "i s-l induc n eroare asupra locului !onei principale de lupt0 priceperea de a rmne ascun"i a luneti"tilor poate contracara ndemnarea elementelor de cercetare ale inamicului0 luneti"tii pot fi folosii acolo unde nu este necesar e-ecutarea cu rupele sau plutoanele de infanterie "i astfel pot fi acoperite alte sectoare0 de asemenea/ pot fi folosii pentru conducerea elementelor de manevr ctre obiectiv/ facilitnd astfel si urana acestora pentru a putea fi ntrebuinate mpotriva e"aloanelor succesive de atac ale inamicului( Srupa de luneti"ti ,luneti"tii. poate spri6ini aciunile subunitii care se apr n puncte orti icate0 modul specific de aciune al ec9ipei de luneti"ti permite acesteia s 9ruiasc "i s observe independent inamicul pentru spri6inirea forelor din po!iiile fortificate/ acionnd din interiorul "i din afara acestora(

- 152 -

Srupa de luneti"ti ,luneti"tii. poate e-ecuta un foc eficient la distan mare din po!iii situate n faa crestei topo rafice sau n pant dac subunitatea se apr n contrapant( PARA8RA#UL ).9 A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? /e t!6/u0 retr,-er!! 9A< Pe t!6/u0 retr,-er!! rupa de luneti"ti , luneti"tii . ndepline"te urmtoarele misiuni' a) ntr!ierea inamicului prin provocarea de pierderi0 b) observarea rutelor de apropiere0 c) acoperirea cu foc a obstacolelor ce constituie puncte c9eie0 d) conducerea focului arunctoarelor asupra obiectivelor de suprafa ale inamicului( Srupa de luneti"ti ,luneti"tii. trebuie s cunoasc inteniile/ concepia "i planul de manevr0 principalele informaii pe care trebuie s le dein luneti"tii se refer la modul de e-ecutare/ condiiile "i prioritile de retra ere/ rutele/ po!iiile de spri6in/ punctele de transfer "i locul obstacolelor0 criteriile de an a6are "i de de!an a6are a luneti"tilor trebuie planificate "i coordonate pentru a se asi ura reali!area efectelor dorite fr a se compromite po!iia acestora( 3olul luneti"tilor este de a a6uta forele de ntr!iere s provoace desf"urarea prematur a inamicului pe timpul aciunilor de retra ere "i s produc pierderi acestuia prin e-ecutarea focului precis "i la distan mare0 atunci cnd inamicul este e-pus focului e-ecutat din po!iii false/ el va crede/ probabil/ c este n apropierea po!iiilor adversarului "i va ncepe s manevre!e ctre o po!iie avanta6oas fa de cea de unde este perceput ameninarea0 n acest mod comandantul companiei de infanterie poate obine acela"i efect ca "i n situaia cnd ar folosi o subunitate de infanterie0 priceperea luneti"tilor de a se ascunde le asi ur acestora posibilitatea de a se infiltra mai u"or n afara po!iiilor/ pn n apropierea inamicului( Comandantul companiei de infanterie trebuie s asi ure transportul luneti"tilor ctre po!iiile succesive0 forele destinate ntr!ierii risc s fie ocolite sau dep"ite de ctre forele inamicului care atac pe timpul retra erii0 ve9iculele trebuie s rmn n po!iii acoperite n spatele po!iiilor luneti"tilor sau s ocupe po!iii diferite n afara !onei de aciune a luneti"tilor pentru a nu-i demasca0 pentru asi urarea condiiilor de reali!are a 6onciunii/ n ambele situaii/trebuie s se coordone!e deplasarea pe rutele stabilite spre punctele de ntlnire0 n vederea simplificrii deplasrii "i controlului comandantul asi ur mi6loace de comunicaii rupei de luneti"ti( Consecinele dispunerii% Srupa de luneti"ti ,luneti"tii. se poate dispune/ ca "i alte subuniti/ n spatele frontului inamicului "i n acest scop ea trebuie s fie pre tit s se infiltre!e napoi ctre forele proprii0 planurile de infiltrare ale luneti"tilor trebuie s fie pe deplin coordonate pentru a preveni fratricidul pe timpul
- 153 -

cnd ace"tia reintr n po!iiile forelor proprii0 atunci cnd comandantul planific po!iiile succesive/ el trebuie s ia n considerare att imposibilitatea de!an a6rii luptei cu inamicul de ctre rupa de luneti"ti ct "i nimicirea acesteia0 n acest sens el trebuie s decid cu discernmnt cum "i unde acione! luneti"tii0 planificarea unui numr prea mare de po!iii pentru luneti"ti/ pe timpul e-ecutrii cu rapiditate a retra erii/ conduce n mod si ur la nereu"ita aciunii( PARA8RA#UL ).@ A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? Bn z4ne 74rt!7!",te 9A7 Xnitile de asalt ale forelor proprii ntlnesc/ de re ul/ z4ne >/4z!:!!? 74rt!7!",te pre tite pentru aprare de ctre inamic0 lucrrile fortificate pot fi improvi!ate/ construite n rab/ cu materiale disponibile din !on sau de!voltate/ din beton "i oel/ cu amplasamente complete pentru ve9icule "i armament/ scuturi de protecie/ tuneluri subterane/ tran"ee sau alte obstacole "i adposturi pentru personal0 po!iiile pre tite n rab se ntlnesc cel mai frecvent/ dar pot fi ntlnite "i po!iii complete atunci cnd inamicul a avut suficient timp pentru a-"i pre ti aprarea( 3e re ul/ inamicul va pre ti aceste po!iii n adncimea sectorului de aprare/ astfel nct s fie spri6inite cu foc nemi6locit "i reciproc0 el va ncerca s-"i mreasc avanta6ul prin acoperirea "i mascarea po!iiilor "i prin pre tirea planurilor de foc "i de contraatac0 din aceast cau! !onele fortificate trebuie ocolite "i ncercuite de ruparea de fore secundare( Jocul precis "i posibilitile de observare ale rupei de luneti"ti ,luneti"tilor. au o importan deosebit n asaltul unei !one fortificate0 obiectivele punctiforme ce nu pot fi observate cu oc9iul liber pot fi descoperite "i distruse de luneti"ti0 misiunea principala a luneti"tilor n asaltul unei !one fortificate const n e-ecutarea focului precis asupra ambra!urilor/ aerisirilor "i intrrilor n lucrrile fortificate ale inamicului precum "i asupra posturilor de observare "i a personalului e-pus0 comandantul planific ordinea de distru ere a obiectivelor de ctre luneti"ti/ n scopul reducerii sistematice a puterii de lupt a inamicului prin distru erea capacitilor po!iiilor inamicului de a se spri6ini reciproc0 odat ce aceste po!iii au fost i!olate ele sunt mult mai u"or de nimicit/ de aceea/ comandantul va decide locul unde va reali!a ptrunderea n po!iiile fortificate ale inamicului "i numai dup aceea va an a6a luneti"tii n aciunea propriu-!is0 atunci cnd luneti"tii acionea! n apropierea punctelor de ptrundere sau la flancuri ace"tia pot s spri6ine direct cu foc continuu subunitile de asalt sau cele apropiate0 aciunile luneti"tilor amplific eficiena ntre ii companii/ ace"tia putnd fi folosii atunci cnd alte sisteme de armament de preci!ie/ precum lansatoarele de rac9ete nu pot fi ntrebuinate din diferite motive( Olanul de aciune al rupei de luneti"ti are la ba! toate informaiile disponibile despre inamic/ la acel moment/ care/ de re ul/ se refer la' a) radul de e-tindere a lucrrilor de fortificaii0 b) sectoarele de foc/ direciile de tra ere/ locul "i numrul ambra!urilor "i tipul sistemelor de armament din fortificaii0
- 154 -

c) locul intrrilor/ ie"irilor "i aerisirilor din fiecare amplasament0 d) locul "i timpul obstacolelor e-istente "i ntrite0 e) locul punctelor slabe n aprarea inamicului( PARA8RA#UL ).A A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? Bn 04",0!t;:! >6ed!u0 urF,n? 9AD A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? Bn 04",0!t;:! >6ed!u0 urF,n? depind de tipul aciunii/ nivelul conflictului "i re ulile de an a6are0 acolo unde re ulile de an a6are permit distru eri mari/ sunt folosite sistemele de armament ale forelor mecani!ate cu putere de distru ere mare precum "i luneti"tii0 de obicei/ ace"tia sunt folosii atunci cnd re ulile de an a6are inter!ic distru erile mari( Srupa de luneti"ti ,luneti"tii. e-ecut urmtoarele misiuni n localiti ,mediul urban.' a) nimicirea ,distru erea. obiectivelor inamicului/ aprute n mpre6urri favorabile/ n funcie de prioritile stabilite de comandant ,luneti"tii/ comandanii ve9iculelor blindate/ operatorii radio/ eni"tii/ mitraliorii.0 b) inter!icerea accesului inamicului n anumite !one sau pe anumite rute de apropiere ,controlul punctelor c9eie din teren.0 c) asi urarea spri6inului cu foc pentru baricade "i alte obstacole0 d) suprave 9erea flancurilor "i rutelor de apropiere dinspre spate ,observarea.0 e) spri6inirea contraatacurilor locale0 f) inter!icerea observrii e-ecutate de ctre inamic prin nimicirea elementelor de cercetare "i a sistemelor optice ale acestuia( %ficiena aciunilor de lupt ale luneti"tilor depinde n mare msur de teren0 controlul este limitat de caracteristicile !onei urbane0 pentru a oferi un spri6in eficient "i oportun/ luneti"tii trebuie s cunoasc inteniilor comandantului "i planul de manevr( Oe timpul desf"urrii aciunilor de lupt n localiti ,mediul urban. se stabilesc sectoare de o#servare i de oc0 e-ecutarea observrii "i a focului n sectoarele de foc este limitat de acoperi"uri/ ferestre "i u"i/ precum "i de efectele fumului folosit pentru mpiedicarea observrii "i de la cldirile care ard0 se impune reali!area unei aprrii circulare ferme n vederea evitrii focului e-ecutat de ctre inamic din mai multe direcii "i a inter!icerii aciunilor de infiltrare ale acestuia( #ciunile de lupt n localiti ,mediul urban. asi ur condiii bune pentru acoperire i mascare att pentru forele care atac ct "i pentru cele care se apr0 n aceast situaie avanta6ul este de partea forelor care se apr/ deoarece cele aflate n atac se e-pun pe timpul deplasrii prin !on( Srupa de luneti"ti ,luneti"tii. trebuie s cunoasc toate rutele de apropiere "i s fie pre tit s an a6e!e obiectivele care apar pe oricare din ele0 toi cei care se afl n

- 155 -

cldiri sunt mai bine prote6ai/ deplasarea n interiorul acestora este mai reu de detectat dect cea e-ecutat pe str!i( Srupa de luneti"tii ,luneti"tii. se d!s/une n cldiri sau locuri !idite/ pe po!iii nalte situate la anumite distane/ n spatele sau la flancurile elementelor de spri6in precum "i pe po!iii aflate n afara itinerarelor de deplasare a blindatelor0 po!iiile de tra ere ale rupei de luneti"ti ,luneti"tilor./ situate n cldiri/ trebuie s asi ure sectoare de tra ere mari "i posibiliti de observare circular/ fapt ce le ofer acestora un avanta6 decisiv/ deoarece ei nu trebuie s se deplase!e sau s se dispun mpreun cu elementele naintate0 prin aciunile e-ecutate departe de alte elemente/ luneti"tii evit an a6area decisiv/ dar rmn suficient de aproape pentru a distru e obiectivele care amenin de la distan subunitile0 luneti"tii nu trebuie s se dispun n po!iii evidente ,turnurile bisericilor "i acoperi"uri./ deoarece se e-pun observrii inamicului "i acestea pot fi distruse prin e-ecutarea focului din po!iii de tra ere acoperite( Oentru spri6inirea plutoanelor de infanterie rupa de luneti"tii ,luneti"tii. trebuie s ocupe /4z!:!! 6u0t!/0e0 unele ec9ipe pot aciona independent de alte fore "i caut obiectivele/ n mpre6urri favorabile/ n special luneti"tii inamicului0 ocuparea unei sin ure po!iii poate permite observarea adecvat pentru ntrea a ec9ip/ dar mre"te riscul de descoperire de ctre inamic0 po!iiile stabilite separat pentru fiecare ec9ip ,lunetist. trebuie s asi ure spri6inul nemi6locit/ iar po!iiile suplimentare "i cele alternative se stabilesc obli atoriu n !onele urbane( PARA8RA#UL ).< A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? /e t!6/u0 74r:;r!! >tre"er!!? unu! "urs de ,/; >",n,0? 9A2 Srupa de luneti"ti ,luneti"tii./ de re ul/ spri6in compania de infanterie att nainte ct "i /e t!6/u0 74r:;r!! >tre"er!!?0 capacitile de observare "i focul precis ale luneti"tilor le permit acestora s asi ure acoperirea nc din fa!a iniial a aciunii( #ciunile rupei de luneti"ti ,luneti"tilor. trebuie s se /0,n!7!"e ca parte a aciunilor forelor de cercetare avndu-se n vedere coordonarea deplasrii lor de-a lun ul cursului de ap ,canalului./ folosirii mi6loacelor de trecere "i a dispunerii pe po!iii0 la a6un erea elementelor forelor proprii pe malul ndeprtat po!iiile luneti"tilor vor fi sc9imbate( Oentru reali!area sprijinului naintea forrii #trecerii$ rupa de luneti"ti ,luneti"tii. se dispun pe ntrea a lun ime a sectorului de forare/ dac este posibil/ naintea forrii/ avnd ca misiune principal e-ecutarea observrii0 luneti"tii se dispun la distanele optime fa de sectorul de forare care s le asi ure posibiliti ma-ime de observare "i tra ere0 ei vor raporta imediat orice activitate a inamicului/ mrind astfel posibilitile de cercetare ale companiei0 luneti"tii prin aciunile specifice desf"urate ,posibiliti superioare de observare "i ascundere. previn obinerea de informaii de ctre inamic cu privire la caracteristicile companiei care e-ecut forarea( Pe t!6/u0 74r:;r!! >tre"er!!? s/r!C!nu0 rupei de luneti"ti ,luneti"tilor. se reali!ea! prin e-ecutarea observrii "i prin nimicirea inamicului din posturile de
- 156 -

observare "i din alte po!iii importante0 luneti"tii continu e-ecutarea focului de spri6in apropiat pn cnd elementele atin malul ndeprtat "i ncep deplasarea ctre capul de pod reali!at( S/r!C!n!re, du/; 74r:,re >tre"ere? a companiei de infanterie de ctre rupa de luneti"ti ,luneti"tii. se reali!ea! prin' a. participarea/ mpreun cu celelalte fore/ la nimicrea mi6loacelor de atac aerian "i terestru ale inamicului care acionea! asupra forelor pe timpul reali!rii capului de pod "i al e-ecutrii trecerii pe brci0 b. observare flancurilor sau a spatelui forelor primite ca ntrire ,spri6in. dup a6un erea acestora pe malul ndeprtat0 c. infiltarea pentru nimicirea obiectivelor importante ale inamicului ,elementele de pa! a distru erilor sau a amplasamentelor fortificate. precum "i a celor care amenin forele proprii de la distan sau pentru a stabili posturile de observare n faa forelor naintate0 d. participarea la averti!area timpurie a companiei "i la fracionarea forelor inamicului care e-ecut contraatacul0 e. inducerea n eroare a inamicului cu privire la tipul/ puterea "i locul forelor proprii( PARA8RA#UL ).7 A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? /entru s/r!C!nu0 suFun!t;:!04r dest!n,te ", /,tru0e 9<* Srupa de luneti"ti ,luneti"tii. e-ecut misiunile de patrulare cu alte subuniti/ indiferent de valoarea acestora0 eficiena aciunilor lor este determinat de teren "i de in enio!itatea conductorului patrulei0 luneti"tii trebuie s cunoasc problemele ce privesc acest tip de aciune( Oe timpul aciunii luneti"tilor cu /,tru0e0e de "er"et,re ace"tia rmn/ de re ul/ cu elementul de si uran "i asi ur protecia deprtat a elementelor de cercetare pn la distane determinate de caracteristicile terenului "i posibilitile armamentului din dotarea0 n scopul prevenirii descoperirii de ctre inamic a elementului de cercetare luneti"tii e-ecut foc doar pentru autoaprare sau la ordinul conductorului patrulei0 de re ul/ focul asupra obiectivelor aprute prin surprindere se e-ecut numai dup ce se e-ecut retra erea ctre po!iiile proprii sau atunci cnd e-ecutarea acestuia nu pune n pericol aciunea patrulei( Srupa de luneti"ti ,luneti"tii. spri6in aciunile subunitilor destinate ca patrulele de lupt/ pe timpul e-ecutrii raidurilor "i a am#uscadelor/ astfel' a) pe timpul r,!dur!04r an a6area luneti"tilor este influenat de momentul din !i n care se e-ecut "i de mrimea patrulei0 atunci cnd este necesar limitarea mrimii patrulei "i putere de foc ma-im/ luneti"tii sunt e-clu"i0 cnd este nevoie de foc e-ecutat cu preci!ie "i la distan mare "i mrimea patrulei permite/ ec9ipa de luneti"ti va fi ata"at elementului de si uran sau celui de spri6in/ n funcie de necesiti0 cnd este ata"at elementului de si uran ec9ipa de luneti"ti particip la
- 152 -

e-ecutarea observrii "i la acoperirea retra erii forelor de asalt ctre punctele de adunare "i previne ie"irea inamicului din !ona obiectivului0 cnd elementele s-au retras din punctele de adunare/ ec9ipa de luneti"ti poate fi lsat n spate pentru a ntr!ia sau 9rui inamicul care trece la urmrire sau aciune( b) pe timpul ,6Fus",de! luneti"tii se dispun n !onele care permit observarea "i e-ecutarea focului ctre po!iiile din teren pe care inamicul le poate folosi pentru a se ascunde sau acoperi dup nceperea ambuscadei0 btaia mare a armamentului/ permite dispunerea luneti"tilor departe de forele principale0 focul luneti"tilor este coordonat prin planul de foc0 la darea semnalului de desc9idere a focului luneti"tii tra asupra conductorilor/ operatorilor radio "i ec9ipelor care deservesc armamentul principal0 dac inamicul este mbarcat/ se depun toate eforturile pentru uciderea "oferilor ve9iculelor care se afl n capul coloanelor n scopul blocrii drumurilor/ prevenirea ie"irii inamicului din ambuscad "i creare confu!iei0 luneti"tii rmn n po!iii pentru a acoperi retra erea patrulei( PARA8RA#UL ).D A":!un!0e -ru/e! de 0unet!5t! >0unet!5t!04r? Bn "4n70!"te de !ntens!t,te 6!"; 9<+ Srupa de luneti"ti ,luneti"tii. repre!int o structur de ba! la dispo!iia comandantului de companie n "4n70!"te0e de !ntens!t,te 6!";0 distru erile colaterale "i pierderile din rndul civililor sunt inter!ise de re ulile de an a6are0 persoanele importante care repre!int ameninri pentru forele proprii se ascund/ de re ul/ n rndul civililor0 un lunetist poate s observe "i s ucid sau s rneasc selectiv aceste obiective mult mai u"or dect infanteria din teren0 el poate suprave 9ea mulimea/ poate folosi aparatele pentru observarea permanent "i e-ecutarea unui foc precis n scopul eliminrii ,uciderii sau rnirii. ameninrilor identificate0 celelalte cate orii de armament ale companiei cu posibiliti bune de observare pot fi folosite din teren sau de la eta6ele superioare ale cldirilor pentru a suplimenta suprave 9erea e-ecutat de ctre luneti"ti0 dup identificarea intelor/ militarii care folosesc aceste sisteme au nevoie de timp pentru a orienta armele de preci!ie sau subunitile de manevr ctre aceste inte0 armamentul luneti"tilor este sin urul sistem care poate identifica "i an a6a precis o int(

- 15; -

- 15L -

CAPITOLUL VIII S/r!C!nu0 de 74" SECIUNEA + 8ener,0!t;:! 9<) n lupt/ nivelul ma-im al puterii de lupt re!ult din folosirea optim a puterii de foc "i a manevrei0 aceste elemente sunt n interdependen "i la fel de importante pe timpul ducerii aciunilor de lupt( S/r!C!nu0 de 74" repre!int folosirea ntrunit "i coordonat a artileriei "i aviaiei pentru spri6inirea planului de aciune0 el este asi urat cu focul arunctoarelor de bombe/ tunurilor/ obu!ierelor/ arunctoarelor de proiectile reactive "i prin aciunile aviaiei n scopul spri6inirii manevrei/ concentrrii puterii de foc/ ntr!ierii/ de!or ani!rii sau nimicirii inamicului0 tancurile "i sistemele antiaeriene e-ecut un spri6in de foc limitat( 9<9 )atalionul spri6in aciunile de lupt ale companiei de infanterie prin aciunea celorlalte subuniti din or anic sau primite n ntrire ,spri6in./ n funcia de situaia concret/ astfel' a) companiile de in anterie 1 se spri6in reciproc prin foc "i aciunile pe care le desf"oar0 b) #ateria de arunctoare cali#ru D@B mm T e-ecut foc/ pe ba!a planificrii spri6inului de foc "i la cerere/ mpotriva personalului "i arunctoarelor inamicului/ n limita btii "i a consumului de muniie alocat0 c) #ateria anti#lindate mi"t T nimice"te blindatele inamicului "i e-ecut foc asupra fortificaiilor sau obstacolelor acestuia0 d) plutonul de geniu T e-ecut nemi6locit urmtoarele misiuni specifice' asi urarea mobilitii prin reali!area culoarelor n cmpurile proprii de mine/ reali!area "i marcarea de culoare n bara6ele e-plo!ive "i nee-plo!ive ale inamicului/ cercetarea de specialitate a itinerarelor de deplasare "i amena6area unor poriuni de drum0 asi urarea contra-mobilitii0 asi urarea proteciei prin amena6area enistic a po!iiilor de tra ere ale armamentului de ba!/ a amplasamentelor te9nicii de lupt/ a adpostirilor/ a punctelor de comand T observare0 asist "i ndrum militarii companiei n reali!area lucrrilor n funcie de forma de lupt/ importana "i caracterul misiunii acesteia( 9<@ Br!-,d, spri6in aciunile companiei de infanterie n funcie de rolul acesteia n ndeplinirea misiunii/ cu focul de artilerie "i aciunile celorlalte fore( 3e re ul/ spri6inul de foc nu este direct/ acesta se reali!ea! prin misiunile de foc e-ecutate n folosul companiei sau al batalionului de infanterie/ la cerere sau pe ba!a planificrii spri6inului de foc(

- 164 -

9<A Oentru planificarea "i conducerea manevrei subunitilor comandantul companiei de infanterie trebuie s cunoasc posibilitile artileriei "i arunctoarelor/ s nelea pe deplin cum este or ani!at sistemul de spri6in de foc/ s planifice "i s foloseasc cu eficien mi6loacele de spri6in de foc din dotarea subunitii sau primite ca ntrire( 9<< )pri6inul de foc nimice"te sau neutrali!ea!/ personalul inamicului "i distru e mi6loacele de foc/ te9nica de lupt "i instalaiile acestuia( Jocul e-ecutat cu proiectile ,bombe. e-plo!ive determin tancurile "i celelalte blindate ale inamicului s se adposteasc sau s-"i reduc vite!a de deplasare( Jocul de spri6in e-ecutat din po!iii de tra ere acoperite e-tinde n adncime !ona de lupt/ epui!ea! forele inamicului aflate la distan/ fr s dema"te po!iiile de lupt ale infanteriei "i amplasamentele blindatelor proprii( Jumul reduce posibilitile inamicului de observare/ de e-ecutare a focului prin oc9ire direct sau a celui din po!iii de tra ere acoperite( Qoate aceste efecte ale spri6inului de foc reduc posibilitile inamicului de observare a cmpului de lupt/ ritmul de naintare sau fle-ibilitatea "i i n reunea! comanda "i controlul PARA8RA#UL +.+ P4s!F!0!t;:!0e ,run";t4,re04r 5! ,rt!0er!e! 9<7 Arun";t4,re0e ",0!Fru D) >+)*? 66 / datorit caracteristicilor lor te9nicotactice ,re im de foc ridicat/ e-ecutarea n timp scurt a misiunilor ./ sunt cele mai eficace mi6loace de spri6in de foc/ la dispo!iia comandantului companiei pentru nimicirea infanteriei debarcate ,neadpostit.( )ubunitile de arunctoare pot e-ecuta urmtoarele misiuni' a) lovirea obiectivelor aflate n !one care constituie spaii defilate sau prote6ate pentru alte cate orii de armament0 b) limitarea posibilitilor de aciune a sistemelor de armament ale inamicului/ n special ale celor neadpostite ,mitraliere/ instalaii de lansare/ tunuri fr recul(.0 c) e-ecutarea tra erilor cu muniie fumi en pe sau n apropierea po!iiilor inamicului pentru orbirea ,obscurarea. acestuia sau ntre po!iiile inamicului "i cele ale forelor proprii pentru mascare( 3eoarece dispo!itivele individuale de vedere pe timp de noapte sunt n cantiti limitate/ iluminarea terenului sau a po!iiilor inamicului pe timp de noapte sau n alte condiii de vi!ibilitate redus/ este important pentru infanteria proprie/ n special cnd acionea! debarcat0 aceasta se folose"te n scopul indicrii obiectivelor pentru aviaie/ corectrii focului de artilerie "i al indicrii reperelor pentru orientare( %-ecutarea tra erilor de iluminare deasupra po!iiilor inamicului poate orbi mi6loacele de vedere pe timp de noapte ale acestuia/ demascndu-i n acela"i timp "i po!iiile de lupt/ iar cele e-ecutate napoia unui obiect scot n eviden siluetele te9nicii de lupt "i ale personalului inamicului(
- 161 -

#ciunile de lupt ale subunitilor de arunctoare sunt limitate de btaia redus "i posibilitile limitate de transport a muniiei( 9<D Art!0er!, deoarece dispune de posibiliti sporite de concentrare a focului/ de folosire a muniiei "i focoaselor pentru obinerea unui efect optim/ la o btaie eficace superioar arunctoarelor de bombe/ constituie principalul element de spri6in cu foc( PARA8RA#UL +.) E7e"te0e s/r!C!nu0u! de 74" 9<2 n funcie de efectul la obiectiv/ spri6inul de foc poate fi' a) de limitare a posi#ilitilor de aciune - e-ecutat asupra unei subuniti ,uniti. sau mi6loc de foc/ de re ul/ efectul durea! att timp ct se e-ecut misiune de foc0 b) de neutralizare 1 e-ecutat n scopul de a scoate temporar din lupt obiectivul0 o subunitate ,unitate. se consider neutrali!at atunci cnd are pierderi n procent mai mare de 14\0 numrul de lovituri necesare neutrali!rii unei subuniti ,uniti. depinde de nivelul moralului/ al pre tirii "i e-perienei de lupt "i radul de protecie ,adpostire.0 c) de nimicire 1 e-ecutat n scopul scoaterii definitive din lupt/ sau pe o perioad lun de timp a obiectivului0 o subunitate ,unitate./ n funcie de tipul acesteia/ starea disciplinar "i nivelul moralului/ se consider nimicit/ atunci cnd are un procent de 34\ sau mai mare de pierderi0 nimicirea impune locali!area precis a obiectivelor "i corectarea eficace a focului/ iar pentru cele bine adpostite sau blindate "i lovirea direct(

SECIUNEA , ) = , P0,n!7!",re, s/r!C!nu0u! de 74" PARA8RA#UL ).+ C4n"e/:!, "46,nd,ntu0u! de "46/,n!e 97* Comandantul de companie trebuie s se asi ure c intenia sa privind e-ecutare manevrei "i a spri6inului de foc este corect neleas de ctre comandantul subunitii de arunctoare care e-ecut spri6inul de foc( #cesta stabile"te rolul spri6inului de foc n cadrul manevrei ,CndV XndeV CeV 3e ceV./ "i e-plic/ n detaliu/ comandantului plutonului de arunctoare concepia de ducere a aciunilor de lupt/ planul de manevr "i misiunile de foc(

- 162 -

97+ Na planificarea focului de spri6in trebuie s se in cont de timpul necesar pentru introducerea elementelor de tra ere pe aparatele de oc9ire/ e-ecutarea tra erii "i lovirea obiectivului( Oe timpul simulrii aciunilor de lupt ,a P6ocului de r!boi+. comandantul de companie stabile"te obiectivele "i !onele de an a6are/ repartiia/ prioritile "i etapele spri6inului de foc/ precum "i efectele dorite( 97) Comandantul de companie acord efortului principal prioritate n susinerea cu foc( #ceasta d posibilitatea ca cererile de spri6in de foc sosite/ simultan/ de la mai multe plutoane s fie re!olvate n funcie de importan( 3e asemenea/ comandantul de companie 9otr"te locul unde se e-ecut perdelele de fum/ iluminarea terenului/ focul pentru diminuarea posibilitilor de aciune a inamicului( PARA8RA#UL ).) P0,n!7!",re, s/r!C!nu0u! de 74" 979 Concomitent cu elaborarea planului de aciune de ctre comandantul de companie/ comandantul subunitii de arunctoare ntocme"te componenta spri6inului de foc a acestuia( %l nu a"teapt ca sc9ema de manevr s fie finali!at/ elabornd planul spri+inului de oc n funcie de timpul la dispo!iie( Olanul trebuie s cuprind' a) numrul "i locali!area obiectivelor0 b) descrierea succint a obiectivelor0 c) observatorii ,de ba! "i de re!erv. desemnai pentru observarea "i corectarea focului pe fiecare obiectiv n parte/ sau subunitatea care solicit e-ecutarea focului pe obiectiv0 d) efectul scontat ,nimicire/ diminuare a posibilitilor de aciune/ de!or ani!are. "i scopul ales0 e) frecvenele radio/ indicativele "i semnalele folosite pentru cererile de spri6in de foc0 f) momentul e-ecutrii tra erii pe fiecare obiectiv0 g) repartiia obiectivelor "i prioritilor0 h) dimensiunea/ locul/ indicativul "i semnalul pentru e-ecutarea JOJ ,foc de protecie final- foc de bara6.0 i) alte informaii sau detalii necesare( 97@ 3e re ul/ comandantul companiei "i comandantul su-bunitii de arunctoare planific cel mult 5 T 6 obiective "i un JOJ( Xn numr prea mare de obiective planificate n reunea! conducerea focului/ "i suprancarc sc9ema or ani!rii sistemului de foc( #tunci cnd aciunile companiei se nscriu n efortul principal al marii uniti numrul total de obiective planificate include/ de re ul "i obiectivele alocate companiei de e"aloanele superioare/ asupra crora vor e-ecuta foc mi6loacele or anice sau care spri6in aciunile bri !ii(

- 163 -

97A 8biectivele planificate "i cele alocate de e"aloanele superioare se nscriu pe 9art sau pe sc9eme/ de re ul/ n cadrul or ani!rii sistemului de foc al companiei( Comandantul companiei trebuie s se asi ure c planificarea spri6inului de foc este cunoscut de comandanii de plutoane0 de re ul/ ace"tia primesc copii ale sc9emei or ani!rii sistemului de foc al companiei/ n care sunt incluse "i obiectivele planificate pentru spri6inul de foc( )c9ema cu planificarea obiectivelor se distribuie "i observatorilor naintai( 97< Modul de e-ecutare a spri6inului de foc poate fi adus la cuno"tina comandanilor de plutoane sub forma unei matrice de e"ecuie= aceasta repre!int un instrument eficient/ care e-prim n mod concis elementele unui plan detaliat0 matricea de e-ecuie a6ut comandanii de plutoane s nelea modul n care spri6inul de foc susine e-ecutarea manevrei0 avanta6ul acestui format este acela c reduce dimensiunile planului de spri6in de foc "i l simplific/ diminund riscul ca unele obiective planificate s fie omise "i stabile"te precis modul de e-ecutare "i responsabilitile n iniierea focului(

Ji ura nr( 44 Matricea de e-ecuie a spri6inului de foc ,o variant. Modelul pre!entat constituie modul de completare a unei matrice de e-ecuie a spri6inului de foc pentru aciunile unei companii de infanterie n ofensiva din mi"care0 pe aliniamentul de desf"urare pe coloane de plutoane/ Ol(1 7( are alocat o misiune
- 164 -

de foc e-ecutat de Rt( #r( 124 mm pe obiectivul 4424 ,Ol( 2 7( constituie re!erva pentru iniierea focului.0 Ol 3 7( are alocat o misiune de foc e-ecutat de Ol( #r( ;2 mm pe obiectivul 441 ,Ol( 1 7( constituie re!erva pentru iniierea focului.0 pe aliniamentul de atac Ol( 1 7( are prioritatea n e-ecutarea focului la cerere cu Ol( #r( ;2 mm(/ pe timpul aciunii la obiectiv Ol( 1 7 are alocat o misiune de foc e-ecutat de Ol( #r( ;2 mm pe obiectivul 443 ,Ol( 3 7 constituie re!erva pentru iniierea focului.0 dup cucerirea obiectivului/ pe timpul consolidrii "i reor ani!rii Ol( 2 7( deine prioritatea n e-ecutarea focului la cerere cu Ol( #r( ;2 mm0 Ol(3 7 are alocat un bara6 de foc e-ecutat de Rt( #r( 124 mm( 977 Na nivelul companiei/ informaiile nscrise n matricea de e-ecuie/ cuprind' a) prioritile n susinerea cu foc a unui pluton - se nscriu n partea stn sus a csuei corespun!toare subunitii respective0 b) mi6locul de foc care e-ecut misiuni n cadrul focului de bara6 alocat unui pluton - se nscrie deasupra denumirii focului de bara60 c) numrul obiectivului "i subunitatea care e-ecut misiunea de foc0 d) subunitatea de re!erv responsabil pentru iniierea focului - se nscrie n partea dreapt 6os a csuei/ dac rspunderea pentru iniierea focului pe anumite obiective revine companiei/ acestea - se nscriu n csuele corespun!toare companiei0 e) alte elemente necesare e-ecutrii spri6inului de foc "i care nu se re sesc menionate n coninutul ordinului de aciune( PARA8RA#UL ).9 OF!e"t! e0e 97D 8biectivul repre!int personalul/ te9nica de lupt "i alte instalaii ale inamicului/ sau poriunea de teren reperate "i stabilite a fi lovite cu foc0 obiectivele pot fi - de oportunitate T cele care apar pe timpul luptei "i pentru care nu au fost planificate aciuni de lovirea sau plani icate T cele pentru care aciunile de lovire au fost stabilite naintea nceperii luptei( Novirea obiectivelor planificate se reali!ea! prin misiuni de foc presta#ilite e-ecutate la intervale de timp stabilite n concordan cu etapele reali!rii manevrei/ sau la cerere - prin iniierea focului de ctre subunitatea responsabil pentru aceasta(

- 165 -

972 Xn obiectiv planificat de prioritate este cel prin a crui lovire se influenea! decisiv ndeplinirea misiunii de lupt de ctre subunitate ,unitate.( &epartiia obiectivelor planificate de prioritate se face de ctre e"alonul superior( #tunci cnd comandantul de batalion reparti!ea! unei companiei un obiectiv planificat de prioritate/ el trebuie s preci!e!e cnd acesta devine "i cnd ncetea! a fi obiectiv de prioritate/ efectul scontat "i tipul de muniie folosit pentru lovirea lui( 9D* 8biectivele planificate se repre!int/ de re ul/ folosind semnul convenional pentru Pfoc pe obiectiv punctiform+/ intersecia liniilor marcnd centrul obiectivului( 9D+ n 47ens! ; obiectele planificate se stabilesc/ de re ul/ pe po!iiile descoperite/ probabile sau posibile ale inamicului - posturile de observare/ po!iiile de tra ere ale mi6loacelor antiblindate sau poriunile de teren dominante de pe direcia de atac a trupelor proprii( n ,/;r,re obiectivele planificate se stabilesc respectndu-se pro resiunea atacului inamicului/ de re ul/ la locurile de trecere prin vad/ poduri/ puncte obli ate de trecere/ intersecii de drumuri/ n faa obstacolelor proprii "i la punctele din teren favorabile dispunerii elementelor de spri6in ale inamicului( PARA8RA#UL ).@ #4"u0 de F,r,C 9D) #4"u0 de F,r,C se planific n scopul blocrii forelor inamicului/ n special cnd acesta acionea! cu infanteria debarcat( Olanificarea focului de bara6 depinde de situaia tactic "i se nscrie pe 9art ,sc9em. respectnd scara acesteia( 3imensiunile unui foc de bara6 depinde de tipul "i numrul de mi6loace destinate e-ecutrii tra erii( Comandantul de companie rspunde de stabilirea precis a locului n care urmea! s se e-ecute focul de bara6( &esponsabilitatea iniierii focului de bara6 revine comandantului de companie atunci cnd focul de bara6 este e-ecutat de artileria e"aloanelor superioare sau comandantului de pluton n a crui !on de responsabilitate este planificat focul de bara6( 9D9 Jocul de bara6 se e-ecut numai n scopul respin erii asaltului inamicului "i are prioritate fa de orice alt obiectiv planificat( Momentul e-ecutrii focului de bara6 este important( %-ecutarea prematur a focului duce la un consum inutil de muniie "i permite inamicului s evite !ona de impact( Jocul de bara6 se repre!int folosind semnul convenional pentru Pfoc liniar+(

- 166 -

PARA8RA#UL ).A EGe"ut,re, tr,-er!04r "u 6un!:!e s/e"!,0; 9D@ Mun!:!, 7u6!-en; poate fi folosit pentru diminuarea posibilitilor inamicului de observare a cmpului de lupt/ prin or#irea ;o#scurarea< po!iiilor acestuia( 3eoarece fumul este influenat de direcia vntului "i vite!a acestuia/ ntrebuinarea muniiei fumi ene trebuie coordonat cu aciunile forelor proprii care pot fi n reuiate de folosirea fumului( Qra erile de fumi!are e-ecutate n scopul orbirii ,obscurrii. forelor inamicului/ pot determina' a) reducerea vite!ei de deplasare a autove9iculelor0 b) mpiedecarea e-ecutrii tra erilor prin oc9ire direct0 c) reducerea preci!iei tra erilor e-ecutate din po!iii de tra ere acoperite0 d) crearea de confu!ie "i team n rndul personalului0 e) limitarea eficacitii folosirii semnalelor optice de conducere "i n"tiinare( 9DA Qra erile cu muniie fumi en se e-ecut "i n scopul mascrii aciunilor forelor proprii( Oerdelele de fum pot fi folosite pentru mascarea elementelor care e-ecut manevra sau a celor care consolidea! aliniamentul atins prin crearea de fum dincolo de obiectivul de atac "i pentru inducerea n eroare a inamicului( Na fel ca "i n ca!ul orbirii ,obscurrii./ fumi!area folosit pentru mascarea aciunilor forelor proprii depinde de condiiile atmosferice/ n special de direcia "i vite!a vntului( 9D< Qra erile cu muniie special se e-ecut "i n scopul iluminrii terenului/ folosind muniia de iluminare( 7luminarea terenului sau po!iiilor inamicului ofer posibilitatea e-ecutrii focului prin oc9ire direct/ corectrii focului e-ecutat din po!iii de tra ere acoperite/ descoperirii forelor "i mi6loacelor inamicului sau orientrii forelor proprii pe timpul deplasrii( PARA8RA#UL ).< OFser ,t4r!! Bn,!nt,:! 9D7 OFser ,t4r!! Bn,!nt,:! sunt destinai pentru identificarea/ locali!area "i urmrirea activitii desf"urate n dispo!itivul inamicului/ observarea "i corectarea focului artileriei "i arunctoarelor/ precum "i pentru diri6area aviaiei proprii la obiectivul de atac( n dispo!itivul companiei de infanterie pot aciona observatori naintai de artilerie - aparinnd structurilor de comand "i stat ma6or ale unitilor de artilerie "i observatorii naintai proprii( 3e re ul/ la fiecare pluton de infanterie sunt cte doi observatori( 9DD n situaiile cnd responsabilitatea iniierii focului revine comandanilor de plutoane/ ace"tia trebuie s stabileasc locul de dispunere a observatorilor naintai "i s se asi ure c ace"tia au neles detaliile referitoare la' a) natura "i descrierea obiectivului planificat pentru lovire0 b) efectul scontat ,nimicire/ neutrali!are/ ntr!iere/ de!or ani!are.0 c) caracteristicile de lucru radio pentru mi6loacele de comunicaii ntrebuinate pentru observarea "i corectarea focului0
- 162 -

d) cnd "i n ce condiii urmea! s se e-ecute misiune de foc asupra unui obiectiv planificat0 e) prioritile stabilite pentru fiecare obiectiv planificat( PARA8RA#UL ).7 Re/et!:!!0e 5! eGe"u:!, 9D2 3up finali!are/ planul spri6inului de foc se verific prin e-ecutarea repetiiilor privind spri6inul de foc n acela"i timp cu repetarea planului de aciune de ctre comandantul de companie( Oe timpul repetiiilor pot fi aduse modificri/ n special/ atunci cnd repetiiile se e-ecut n teren/ unde pot fi identificate probleme referitoare la observare/ le turi "i coordonare( &epetiiile trebuie e-ecutate "i n situaii care simulea! condiiile speciale ,protecie/ timp de noapte/ $8O7 nivel 4./ astfel nct comandantul de companie s se asi ure c spri6inul de foc poate fi e-ecutat oricnd( 92* #tunci cnd situaia tactic sau timpul la dispo!iie nu permit repetarea planului de aciune cu ntrea a subunitate/ comandantul de companie poate decide e-ecutarea repetiiei numai cu comandanii de plutoane( n acest ca!/ este indicat ale erea unui loc de desf"urare care s permit observarea cmpului de lupt sau se pot folosi modele sau mac9ete ale terenului( Jiecare participant la repetiie trebuie s e-plice PCeV XndeV CumV+ urmea! s e-ecute aciunea( %-ecutarea spri6inului de foc este parte inte rant a acestui proces "i va fi verificat n acela"i mod( 92+ Oe timpul desf"urrilor aciunilor de lupt/ spri6inul de foc se e-ecut/ aducndu-se corectivele necesare n funcie de reaciile inamicului( #numite obiective planificate pot fi anulate pe msur ce forele proprii au dep"it aliniamentul acestora/ sau nu mai pre!int importan pentru succesul manevrei( PARA8RA#UL ).D #4"u0 d!n /4z!:!! de tr,-ere ,"4/er!te Bn s/r!C!nu0 ,/r4/!,t 92) %-ecutarea eficace a spri6inului de foc necesit adesea ca misiunile de foc ale artileriei "i ale arunctoarelor s fie e-ecutate pe obiective aflate n apropierea forelor proprii( #stfel de situaii necesit o inte rare minuioas a spri6inului de foc cu manevra/ o coordonare precis "i o bun cunoa"tere a caracteristicilor mi6loacelor care asi ur spri6inul de foc( 929 Olanificnd spri6inul de foc/ comandantul companiei trebuie s aib n vedere urmtoarele' efectul scontat0 preci!ia tra erilor0 prote6area forelor proprii pe timpul spar erilor0 inte rarea focului e-ecutat pentru limitarea posibilitilor de aciune ale inamicului(
- 16; -

92@ E7e"tu0u0 s"4nt,t. n aprare - poate urmrii nimicirea personalului "i limitarea posibilitilor de aciune a te9nicii de lupt a inamicului( n o ensiv efectul dorit este/ de cele mai multe ori/ limitarea posibilitilor de aciune ale inamicului sau orbirea ,obscurarea. po!iiilor acestuia( 92A Pre"!z!, tr,-er!04r. Jactorii care influenea! preci!ia tra erilor sunt urmtorii' mpr"tierea loviturilor/ de re ul/ este mai mare n adncime dect de front0 condiiile atmosferice - vntul/ temperatura/ umiditatea0 starea te9nic a materialului0 pre tirea servanilor( 92< Pr4teC,re, 74r:e04r /r4/r!! /e t!6/u0 tr,-er!04r. Jocul de bara6 poate fi e-ecutat foarte aproape de punctul de spri6in al companiei dac acesta este bine amena6at enistic0 n unele situaii/ comandantul de companie poate solicita c9iar e-ecutarea focului de spri6in pe deasupra dispo!itivului propriu/ n aceste ca!uri fiind necesar folosirea focoaselor de pro-imitate( n o ensiv/ pentru a stabili ct de aproape de forele proprii pot fi e-ecutate misiunile n cadrul spri6inul de foc apropiat/comandantul de companie trebuie s aib n vedere caracteristicile terenului/ ritmul de naintare al subunitii pe care o comandparticularitile locului ales pentru crearea strpun erii ,bre"ei. "i dispunerea po!iiilor de aprare ale inamicului( 927 Inte-r,re, 74"u0u! eGe"ut,t /entru 0!6!t,re, /4s!F!0!t;:!04r de ,":!une ,0e !n,6!"u0u!. Cnd planific spri6inul de foc pentru susinerea aciunilor companiei/ comandantul subunitii trebuie s ia n considerare urmtoarele aspecte importante' a) riscul de a lovi forele proprii cre"te n funcie de calibrul materialului de artilerie ntrebuinat0 b) radul de si uran este considerabil sporit dac compania acionea! pe o direcie perpendicular pe direcia de tra ere a mi6loacelor care e-ecut spri6inul de foc0 c) plutonul de arunctoare calibru ;2 mm trebuie dispus astfel nct s poat e-ecuta tra erea prin oc9ire direct0 aceasta permite comandantului de pluton s observe direct spar erile "i s e-ecute rapid "i cu acuratee coreciile necesare0 d) n condiii optime/ subunitile ,unitile. care e-ecut focul de spri6in apropiat stabilesc din timp elementele de tra ere pentru e-ecutarea acesteia0 dac acest lucru nu este posibil/ prima lovitur trebuie tras dincolo de obiectiv/ la distan/ pentru a permite corectarea n si uran a focului( Jocul artileriei va fi folosit pentru i!olarea obiectivului/ cel al bateriilor de arunctoare 124 mm pentru nimicirea po!iiilor de aprare aflate la distan fa de locul ales pentru crearea bre"ei/ iar cel al arunctoarelor calibru ;2 mm va fi folosit pentru spri6inul apropiat( SECIUNEA , 9= , S/r!C!nu0 de 74" ,nt!F0!nd,te

- 16L -

92D Compania de infanterie n!estrat cu Q#R are n or anica sa un pluton antiblindate mi-t n!estrat cu trei arunctoare antitanc #S-L "i trei instalaii de lansare a rac9etelor antiblindate diri6ate portative destinate ducerii luptei mpotriva blindatelor inamicului/ n special a tancurilor acestuia0 cnd situaia tactic impune/ compania poate fi ntrit cu mi6loace antiblindate suplimentare din or anica bateriei antiblindate a batalionului de infanterie( )tabilind misiunile plutonului antiblindate/ comandantul companiei de infanterie trebuie s aib n vedere c eficacitatea mi6loacelor antiblindate spore"te atunci cnd sunt corect aplicate urmtoarele re uli de ba!' a) spri6inul reciproc ntre piese0 b) or ani!area si uranei nemi6locite0 c) folosirea focului de flanc0 d) e-ploatarea btii ma-ime eficace0 e) adpostirea "i mascarea0 f) folosirea adncimii dispo!itivului propriu( 922 S/r!C!nu0 re"!/r4" const n a6utorul pe care piesele "i-l acord una alteia n scopul ndeplinirii misiunii/ n funcie de dispunerea "i posibilitile fiecreia "i se reali!ea! prin' a) evitarea dispunerii i!olate a pieselor0 b) stabilirea de sectoare de tra ere complementare sau suprapunerea sectoarelor de tra ere de ba!( %vitarea dispunerii i!olate asi ur spri6inul reciproc ntre dou piese ,instalaii.0 dac una din piese ,instalaii. este atacat sau nevoit s-"i sc9imbe po!iia de tra ere/ cealalt pies va acoperi sectorul de tra ere stabilit pentru prima pies ,instalaie.0 n acest scop/ piesele ,instalaiile. trebuie dispuse n a"a fel nct focul e-ecutat de inamic asupra unei piese s nu le afecte!e "i pe celelalte( )pri6inul reciproc mpotriva atacului inamicului se asi ur "i prin dispunerea pieselor ,instalaiilor. n apropierea subunitilor de infanterie pe care le spri6in ,fi ura nr( 41.(
2

#l doilea tanc descoper instalaia "i desc9ide focul

1 7nstalaia nr( 1 desc9ide focul asupra primului tanc

7nstalaia nr( 2 observ flacra la ura evii "i desc9ide focul asupra celui de-al doilea tanc

- 124 Sprijin reciproc ntre dou instalaii 3

Ji ura nr( 41 )pri6in reciproc prin evitarea dispunerii i!olate

)pri6inul reciproc prin stabilirea de sectoare de tra ere complementare se reali!ea!/ de re ul/ atunci cnd' a) piesele/ instalaiile sunt dispersate la distan0 b) cmpul de tra ere este restricionat de teren0 c) e-ist mai multe ci de apropiere pentru blindatele inamicului( @** S!-ur,n:, ne6!C04"!t;. Oiesele "i instalaiile antiblindate sunt vulnerabile la atacul infanteriei debarcate a inamicului( )i urana se poate reali!a prin dispunerea mi6loacelor antiblindate n apropierea po!iiilor infanteriei proprii( $u este necesar ca piesele ,instalaiile. s se afle n acela"i loc cu infanteria/ ns aceasta trebuie s fie n msur s acopere cu foc cile de apropiere a infanteriei debarcate a inamicului( Oe timpul deplasrii mi6loacele antiblindate "i or ani!ea! propria si uran apropiat "i se dispun napoia infanteriei( @*+ #tunci cnd este posibil/ mi6loacele antiblindate se dispun /astfel nct s loveasc blindatele inamicului din flanc deoarece' a) blinda6ul tancurilor este mai subire pe prile laterale0 b) atenia ec9ipa6elor este orientat de re ul ctre direcia de naintare0 c) se reduce posibilitatea descoperirii "i lovirii cu foc a piesei ,instalaiei.0 d) tancul ofer o siluet mai mare din lateral dect din fa( @*) EG/04,t,re, F;t;!! 6,G!6e e7!","e. Oreci!ia armamentului de pe tancuri "i ma"inile de lupt scade odat cu mrirea distanei pn la obiectiv( Jocul instalaiilor de lansare a rac9etelor antitanc "i pstrea! eficacitatea pn la btaia ma-im/ fapt care permite n unele situaii ca focul antiblindate s fie e-ecutat nainte ca blindatele s poate desc9ide focul/ reducnd vulnerabilitatea "i mic"ornd/ astfel/ posibilitatea inamicului de a rspunde cu foc(

- 121 -

@*9 Ad;/4st!re, 5! 6,s",re, sunt condiii eseniale pentru protecia mi6loacelor antiblindate( Xnele caracteristici de construcie "i funcionare ale #S-L "i instalaiilor de lansare pot constitui indicii de demascare pentru inamic( Oosibilitatea descoperirii lor de ctre inamic se poate reduce folosind proprietile naturale de mascare ale terenului/ precum "i mi6loacele de mascare din dotare( )e va evita dispunerea mi6loacelor antiblindate n apropierea cldirilor sau copacilor i!olai/ pe vrfuri de deal/ sau n alte puncte care atra atenia( n scopul reducerii vulnerabilitii/ mi6loacele antiblindate se dispun dispersat/ astfel nct s fie evitat lovirea cu foc a dou piese ,instalaii. n acela"i timp( @*@ #404s!re, ,dBn"!6!! d!s/4z!t! u0u! /r4/r!u. Jocul antiblindate trebuie planificat n adncime( n ofensiv trebuie alese itinerare de deplasare "i po!iii de tra ere care s permit e-ecutarea spri6inului antiblindate elementelor care sunt cel mai aproape de inamic( n aprare/ subunitatea antiblindate poate fi dispus pe limita dinainte/ pentru e-ploatarea btii ma-ime eficace/ dup care poate repo!iionat pe po!iii de tra ere amena6ate n adncime(

- 122 -

CAPITOLUL IH L4-!st!", "46/,n!e! de !n7,nter!e SECIUNEA + 8ener,0!t;:! @*A Or-,n!z,re, 04-!st!"!! ncepe la nivelul companiei de infanterie(/ dar ma6oritatea msurilor ce pot veni n spri6inul acesteia sunt or ani!ate / conduse "i controlate de ctre e"alonul superior/ de re ul/ batalionul de infanterie( #ceast facilitate permite comandantului de companie s se preocupe direct de pre tirea / ducerea luptei "i ndeplinire misiunii( @*< L4-!st!", "46/,n!e! de !n7,nter!e este parte component a lo isticii forelor "i constituie un atribut al comandantului de companie( No istica companiei de infanterie constituie un factor 9otrtor pentru ndeplinirea misiunilor ce-i revin "i cuprinde totalitatea msurilor "i activitilor or ani!ate/ planificate "i desf"urate n scopul aprovi!ionrii la timp "i fr ntrerupere a acesteia cu materiale de toate felurile/ meninerii n permanent stare de funcionare a te9nicii militare/ evacurii "i reparrii celei deteriorate( Msurile lo istice se or ani!ea! pe ba!a planului de aciune "i a ordinelor e"alonului superior "i se e-ecut n orice situaie/ pe orice timp "i stare a vremii/ sub loviturile "i focul puternic al inamicului care poate ntrebuina armele de distru ere n mas "i mi6loacele incendiare( @*7 Na or ani!area lo isticii companiei trebuie s se in seama de' a) posibilitile de aciune ale inamicului0 b) or ani!area "i dotarea subunitilor0 c) forma de lupt/ concepia luptei/ misiunile subunitilor "i dispo!itivul de lupt0 d) e) f) g) h) i) j) caracteristicile terenului/ condiiile de timp "i stare a vremii0 puterea de lupt "i de lucru a subunitilor "i formaiunilor de lo istic0 nivelul stocurilor de materiale0 radul de asi urare cu te9nic a subunitilor0 normele de consum0 e-istena "i orientarea drumurilor de aprovi!ionare "i evacuare0 situaia sanitaro T epidemiolo ic a forelor(

@*D )tocul forelor repre!int cantitile de produse "i materiale prev!ute s e-iste conform e"alonrii/ asupra lupttorului ,piesei/ autove9iculului/ utila6ului. "i pn la nivelul depo!itului de batalion( )tocurile se reali!ea! pn la nivelul ordonat de e"aloanele superioare( Completarea stocurilor consumate se face/ de re ul/ n seara fiecrei !ile sau o dat la dou !ile(
- 123 -

Completarea pierderilor "i distru erilor se face imediat sau cnd aciunile militare permit( )ubunitile primite ca ntrire,spri6in./ vin cu stocurile completate la toate cate oriile de materiale/ asi urate prin ri6a e"alonului care le pune la dispo!iie sau le resubordonea!0 la revenirea n structurile proprii/ e"alonul n folosul cruia au acionat/ completea! stocurile pn la nivelurile iniiale( @*2 n 7un":!e de s!tu,:!e 5! /e F,z, d!s/4z!:!un!04r e5,04nu0u! su/er!4r / n cadrul companiei se creea! stocuri suplimentare/ n special la muniii/ piese de sc9imb "i materiale pentru blindate/ la mine antiblindate/ e-plo!ivi/ materiale de eniu/ alimente( %le sunt destinate s asi ure necesarul pentru ducerea luptei "i continuitatea n aprovi!ionare( @+* C,nt!t,te, de 6,ter!,0e ne"es,re pentru lupt se fi-ea! sub form de norme de consum/ stabilite n raport cu locul/ rolul "i misiunile companiei/ valoarea inamicului "i caracteristicile terenului( $ormele de consum se stabilesc prin dispo!iiunile e"alonului superior/ pe !ile sau misiuni "i se raionali!ea! strict0 comandantul de companie urmre"te cu ri uro!itate ca normele de consum s nu dep"easc cuantumul ordonat( @++ C46/,n!, de !n7,nter!e este obli at s nainte!e din timp "i n volum complet cererile pe linie de lo istic "i s asi ure distribuirea/ n funcie de prioriti/ a materialelor primite0 aceast responsabilitate revine/ de re ul/ lociitorului comandantului "i plutonierului de companie0 ei sunt aceia care naintea! rapoartele pe linie de personal "i lo istic "i cererile de completare ctre e"alonul superior( 3e re ul/ pentru spri6inul nemi6locit al companiei de infanterie se destin personal "i te9nic din plutonul medical/ din plutonul lo istic "i plutonul te9nic( SECIUNEA , )(, Atr!Fu:!! @+) C46,nd,ntu0 "46/,n!e! /4,rt; res/4ns,F!0!t,te, or ani!rii "i reali!rii msurilor lo istice ale companiei de infanterie0 pe timpul ducerii aciunilor de lupt acestea se reali!ea! prin intermediul lociitorului comandantului "i a plutonierului de companie( @+9 L4":!!t4ru0 "46,nd,ntu0u! de "46/,n!e r;s/unde de planificarea "i coordonarea msurilor lo istice( #tribuiile lociitorului comandantului companiei sunt' a) stabile"te n strns colaborare cu plutonierul msurile pe linie lo istic ale companiei0 b) stabile"te locul punctului de aprovi!ionare de lupt ,O#N. "i locul punctului de adunare rnii ,O#&.0
- 124 -

c) prime"te rapoarte curente de la plutoanele or anice "i primite ca ntrire/ privind starea completrii cu personal/ muniie/ carburani lubrifiani/ ec9ipament "i starea te9nic( @+@ P0ut4n!eru0 "46/,n!e! r;s/unde de e-ecutarea msurilor planificate pe linie lo istic/ de activitatea desf"urat n O#N "i de primirea rapoartelor pe linie lo istic de la plutoanele subordonate/ precum "i de centrali!area "i naintarea lor la termen/ lociitorului comandantului de companie( #tribuiile plutonierului companiei de infanterie sunt' a) prime"te/ centrali!ea! "i naintea! toate rapoartele MO% ,muniie/ pierderi/ ec9ipament.0 b) a6ut lociitorul comandantului de companie n planificarea "i conducerea reali!rii msurilor pe linie lo istic0 c) atunci cnd situaia impune/ ndrum ec9ipele medicale sau de reparaii ctre aliniamentul de contact0 d) or ani!ea! "i n!estrea! O#N0 e) or ani!ea! "i coordonea! O#&0 f) informea! noul personal sosit n subunitate "i stabile"te modul de e-ecutare a nlocuirilor n cadrul plutoanelor0 g) asi ur n cadrul companiei/ evacuarea rniilor/ a pri!onierilor de r!boi "i a te9nicii avariate( @+A Oe timpul ducerii aciunilor de lupt/ de re ul/ compania de infanterie beneficia! de spri6inul ec9ipelor medicale naintate "i de asi urare te9nic( Ounctul de aprovi!ionare de lupt "i punctul de adunare rnii vor fi po!iionate la apro-imativ 544-1444 m ,n funcie de caracteristicile terenului./ n adncimea companiei pentru a fi n msur s asi ure n cel mai scurt timp intervenia pentru repararea te9nicii "i evacuarea personalului rnit( Oe timpul ducerii ofensivei sau a aprrii plutonierul companiei monitori!ea! permanent reeaua comunicaii a companiei "i atunci cnd situaia impune trimite ec9ipele de spri6in medical sau de asi urare te9nic spre plutoanele de la contact( SECIUNEA , 9 = , A"t! !t;:! de "46/0et,re "u 6,ter!,0e @+< n funcie de caracterul aciunilor de lupt n desf"urare "i de caracteristicile terenului comandantul companiei poate stabili prin ce metod se va face completarea cu materiale prin deplasarea la punctele de aprovi!ionare sau direct pe po!iii(

- 125 -

@+7 Completarea prin deplasarea la punctele de aprovi!ionare( n funcie de situaia tactic/ cte o rup ,un pluton. este retras de pe po!iie/ i se reali!ea! completarea cu muniii/ carburani- lubrifiani "i materiale dup care se rentoarce pe po!iie0 activitatea se continu pn cnd ntrea a companie a reali!at completarea( Jolosind aceast metod se reali!ea! urmtoarele' a) te9nica de lupt circul prin punctul de aprovi!ionare ntr-un sin ur sens0 b) doar te9nica de lupt care pre!int nevoi ur ente de reparaii se opre"te n raionul de e-ecutare a reparaiilor0 c) dac mai e-ist rnii/ mori sau pri!onieri de r!boi ei sunt adunai din ma"inile de lupt/ atunci cnd acestea se opresc pentru realimentarea cu carburani "i muniii0 d) ma"inile de lupt se realimentea! cu carburant "i se completea! cu muniii/ trecnd prin fiecare punct0 e) personalul ridic/ prin rotaie raiile de 9ran/ corespondena "i "i completea! re!erva individual de ap( Cnd ntre personalul "i toate ve9iculele au finali!at completarea cu materiale rupa ,plutonul. se opre"te n raionul n care comandantul sau a6utorul acestuia e-ecut controlul ,activitatea se va desf"ura doar dac timpul o permite.0 mi6locul de transport destinat pentru evacuarea rniilor va fi situat la o distan apro-imativ e al cu deprtarea dintre punctul de realimentare cu carburani T lubrifiani "i cel de completare cu muniii pentru a limita numrul de opriri ale ve9iculelor( 8 variant de completare prin deplasarea la punctele de aprovi!ionare este pre!entat n fi ura nr( 42(

- 126 -

Ji ura nr(42 %-ecutarea completrilor prin deplasarea la punctele de aprovi!ionare @+D C46/0et,re, /e /4z!:!!( n acest ca! subunitatea "i ma"inile de lupt rmn pe po!iii/ sau se deplasea! ctre napoi pe o distan scurt/ astfel nct ve9iculul de aprovi!ionare s rmn napoia unei adpostiri0 camionul cu muniii "i cisterna cu carburant vor trece pe la fiecare ma"in de lupt0 personalul se deplasea! / prin rotaie/ n punctul de aprovi!ionare de lupt "i ridic raiile de 9ran/ ap "i corespondena0 personalul rnit/ morii "i efectele personale ale acestora se transport n O#& prin ri6a comandantului de pluton0 pri!onierii de r!boi sunt centrali!ai "i pu"i sub pa!0 controalele se e-ecut pe po!iii0 aceast metod se aplic/ de re ul/ pe timpul staionrii0 dac este utili!at de ctre subunitile de la contact/ aceast activitate trebuie s se desf"oare mascat/ avnd o durat mai mare dect metoda pre!entat la articolul precedent( 8 variant de completare pe po!iii este pre!entat n fi ura nr(43(

Ji ura nr(43 %-ecutarea completrilor pe po!iii

- 122 -

@+2 Pre/4z!:!4n,re, rezer e04r. 3e re ul/ aceast metod este utili!at n aprare "i are n vedere n special re!ervele de resortul carburani-lubrifiani "i muniii0 trebuie planificate cu mult atenie po!iia e-act "i cantitatea e-istent 0 de asemenea/ este necesar informarea fiecrui comandant de pluton0 toi comandanii/ pn la comandantul de rup/ verific pe timpul recunoa"terilor "i repetiiilor locul n care se sesc aceste materiale( Cnd se adopt aceast metod se au n vedere' a) necesitatea e-istenei po!iiilor acoperite "i mascate pentru depo!itarea materialelor0 b) riscul ca materialele s fie capturate sau distruse/ ntruct subunitatea nu are posibilitatea s p!easc aceste po!iii0 c) po!iiile n care au fost dispuse aceste materiale trebuie s fie la distana minim de si uran fa de ve9icule "i po!iiile de tra ere ale rupelor "i pieselor/ n scopul prevenirii rnirii personalului "i al avarierii te9nicii proprii0 d) odat cu dispunerea carburantului se vor amplasa "i ec9ipamentul necesar transva!rii acestuia din recipiente n re!ervoare( 8 variant de prepo!iionare a re!ervelor este pre!entat n fi ura nr( 44(

Vari anta 1

Vari anta 2
- 12; -

Ji ura nr(44 Orepo!iionarea re!ervelor @+2 %-ist dou variante de aplicare a acestei metode' a. varianta 1' muniia este depo!itat ntr-un sin ur loc din interiorul punctului de spri6in ,sau raionului de staionare. al plutonului unu0 fiecare rup trece prin rotaie pe la acest depo!it "i e-ecut completarea cu muniie "i raii de 9ran ,dac au fost prepo!iionate "i materialele de resortul 9ran.0 ntruct depo!itul de carburant se po!iionea! n spatele punctului de spri6in/ realimentarea ma"inilor de lupt se e-ecut prin deplasarea prin rotaie a ve9iculelor( b. varianta 2' muniia este prepo!iionat pentru fiecare ma"in de lupt n parte0 carburantul este prepo!iionat ntr-un sin ur loc pentru ntre plutonul0 cnd plutonul ocup punctul de spri6in/ dou ve9icule intr n po!iiile de tra ere "i ncep completarea cu muniii iar al treilea ve9icul opre"te la locul de realimentare cu carburani - lubrifiani0 la terminarea realimentrii se deplasea! n po!iia de tra ere "i ncepe completarea cu muniii/ timp n care un alt ve9icul se deplasea! "i e-ecut realimentarea( SECIUNEA , @ =, Menten,n:, @)* C46,nd,ntu0 de "46/,n!e rspunde de starea te9nic "i de ntreinere a autove9iculelor din n!estrare "i de completarea cu materiale "i piese de sc9imb/ precum "i de ntreinerea "i repararea la timp a acestora0 el este obli at' a) s cunoasc caracteristicile te9nico-tactice "i modul de e-ecutare a ntreinerilor te9nice/ evacurilor "i reparaiilor la autove9iculele din n!estrarea companiei "i n funcie de teren/ anotimp "i stare a vremii s le foloseasc corect n lupt0 b) s cunoasc e-istentul "i starea te9nic a autove9iculelor din n!estrare/ pe numere de circulaie ,nmatriculare/ serii. "i s ia msuri de or ani!are a ntreinerilor te9nice/ evacurii "i reparrii acestora0 c) s asi ure conductorilor de autove9icule "i celorlali militari timpul necesar pentru e-ecutarea ntreinerilor te9nice0 d) s raporte!e comandantului de batalion situaia autove9iculele scoase din funciune "i locul unde se sesc acestea0 e) s ia msuri de spri6in cu foc a aciunilor pentru salvarea servanilor "i conductorilor de la te9nica deteriorat/ pentru scoaterea acesteia de sub focul inamicului "i evacuarea ei n adposturile cele mai apropiate n vederea reparrii0 f) s preci!e!e comandanilor de plutoane procedeul de aciune n ca!ul deteriorrii autove9iculelor "i modul de semnali!are n asemenea situaie0 g) s ia msuri de stabilire a locului de dispunere a cantitii "i strii te9nicii capturate de la inamic "i s raporte!e aceste date e"alonului superior(

- 12L -

@)+ ntre:!ner!0e teIn!"e se eGe"ut; n cadrul dispo!itivului de lupt/ de re ul/ nainte de nceperea luptei ,mar"ului. "i dup ndeplinirea misiunii/ iar la nevoie "i pe timpul desf"urrii aciunilor( n funcie de situaie "i timpul la dispo!iie/ ntreinerile te9nice se e-ecut n volum complet sau parial/ n raioanele de odi9n/ de staionare/ n 9alte/ n pau!ele dintre aciunile de lupt sau dup ndeplinirea misiunilor0 n prima ur en se e-ecut lucrrile strict necesare pentru restabilirea sau meninerea strii de operativitate a autove9iculelor( Cnd compania se afl n raionul de concentrare/ n J#X sau n re!erv/ la e-ecutarea ntreinerilor te9nice particip/ pe ln personalul care are n primire te9nica "i personalul din cadrul atelierului de reparat te9nica militar al batalionului(

- 1;4 -

CAPITOLUL H As!-ur,re, ,":!un!04r 5! /r4te":!, 74r:e04r @)) #si urarea aciunilor "i protecia forelor companiei de infanterie se e-ecut n scopul' procurrii datelor "i informaiilor despre inamic0 meninerii continue a unei puteri de lupt ridicate0 evitrii aciunilor e-ecutate prin surprindere de ctre inamic/ n special cu armele nucleare/ biolo ice "i c9imice/ sistemele incendiare/ aviaia "i cu blindatele0 proteciei forelor mpotriva aciunilor electronice "i efectelor aciunilor psi9olo ice ale inamicului0 crerii condiiilor favorabile reali!rii dispo!itivului "i intrrii n lupt a forelor la timp "i n mod or ani!at0 desf"urrii cu succes a aciunilor n orice situaii( @)9 #si urarea aciunilor "i protecia forelor companiei de infanterie se reali!ea! prin' cercetare0 si uran0 protecie electronic0 contracararea efectelor aciunilor psi9olo ice ale inamicului0 mascare0 protecie enistic0 protecie antiaerian0 aprare nuclear/ biolo ic "i c9imic0 protecia mpotriva sistemelor incendiare0 protecia informaiilor0 protecia medical 0 protecia mediului0 protecia muncii0activitatea de informare "i relaii publice0 asi urarea topo eode!ic0 asi urare 9idrometeorolo ic0 asi urare cu resurse umane0 evitarea fratricidului0 asisten 6uridic 0asistena reli ioas( SECIUNEA + Cer"et,re, @)@ Cer"et,re,3 ", 74r6; , ,s!-ur;r!! ,":!un!04r se or ani!ea! n sistem unitar "i se e-ecut n spaiul terestru "i aerian al obiectivului ,punctului de spri6in. ncredinat companiei/ n orice form a aciunilor militare/ n mod activ "i nentrerupt/ n faa frontului/ la flancuri "i n intervale/ n dispo!itivul inamicului "i al forelor proprii/ de ctre toate subunitile cu scopul de a asi ura prevenirea surprinderii/ pre tirea "i desf"urarea cu succes a aciunii( #ciunile de cercetare se e-ecut de ctre forele "i mi6loacele nespeciali!ate ale companiei care ndeplinesc misiuni de procurare/ centrali!are/ anali! "i valorificare a datelor "i informaiilor despre inamic/ teren/ populaie/ situaia nuclear/ biolo ic/ c9imic "i epi!ootic/ condiiile eoclimatice/ resursele umane "i materiale din !ona obiectivului ,punctului de spri6in. ncredinat(

- 1;1 -

@)A OF:!nere, de !n74r6,:!! ,re un r40 de"!s! n asi urarea aciunilor "i protecia forelor/ n reali!area unei planificri temeinice a aciunilor "i n inducerea n eroare a inamicului0 prin aciunile de cercetare specifice companiei/ comandantul obine "i anali!ea! datele "i informaiile privind inamicul "i mediul de desf"urare a aciunilor0 obinerea/ prelucrarea "i sinteti!area informaiilor asupra cmpului de lupt nainte de nceperea aciunilor este vital pentru succesul acestora( Cercetarea trebuie s furni!e!e continuu datele "i informaiile necesare lurii deci!iei/ planificrii "i e-ecuiei optime a aciunilor/ continuitii conducerii "i reali!rii surprinderii inamicului( @)< Cer!n:e0e de F,z; ale cercetrii sunt' continuitatea/ oportunitatea/ caracterul activ ale aciunilor/ precum "i autenticitatea datelor procurate( @)7 Na ndeplinirea misiunilor de cercetare particip pe ln subunitile de cercetare "i subunitile de toate armele care "i constituie elemente de cercetare( Compania de infanterie poate constitui urmtoarele elementele de cercetare' cerceta"ul0 ec9ipa de cercetare 0 patrula de cercetare0patrula de cercetare independent( @)D %c9ipa de cercetare are valoarea de la 2-4 lupttori pn la o rup "i se trimite n misiune de ctre patrula de cercetare ,independent./ precum "i de ctre subunitile de celelalte arme( %a este destinat pentru cercetarea inamicului "i terenului pe o direcie sau a unui obiectiv( n funcie de situaie/ n special pe timpul mar"ului/ aceasta poate fi de cap/ de flanc "i spate( @)2 P,tru0, de "er"et,re ,re ,04,re de la o rup pn la un pluton "i poate fi ntrit cu cerceta"i de artilerie/ c9imici/ de eniu "i luneti"ti( Oatrula de cercetare se trimite n misiune de ctre compania de infanterie 0 ea se destin pentru cercetarea inamicului "i terenului sau a unor obiective pe o direcie sau ntr-un raion( @9* Oatrula de cercetare independent se trimite n misiune de ctre batalion pentru cercetarea inamicului "i terenului sau a unor obiective importante/ pe o direcie sau ntr-un raion0 ea este condus de ctre ofierul cu informaiile ,compartimentul )(2. din statul ma6or al batalionului "i raportea! datele procurate direct e"alonului care a trimis-o n misiune( @9+ 3istanele la care acionea! elementele de cercetare sunt diferite0 ele trebuie s asi ure prevenirea forelor asupra aciunilor e-ecutate de inamic prin surprindere "i/ pe ct posibil/ spri6inul cu foc al elementelor de cercetare la an a6area acestora cu forele superioare ale inamicului(

- 1;2 -

#ceste distane depind de' forma de lupt "i situaia tactic n care se acionea!0 valoarea/ compunerea "i misiunile ncredinate0 caracteristicile terenului0 posibilitile de meninere a le turii0 modul de aciune ,pe autove9icule/ pe 6os.0 timpul cnd acionea! ,!iua sau noaptea./ anotimpul "i condiiile 9idrometeorolo ice( 3eprtarea la care se trimit elementele de cercetare fa de forele proprii poate fi' cerceta"ul T pn la 344 m ,distana care i asi ur le tura vi!ual cu cel care l-a trimis "i spri6inul cu foc.0 ec9ipa de cercetare T pe autove9icule pn la 2 Um/ pe sc9iuri pn la 1 Um "i pe 6os pn la 644 m0 patrula de cercetare T pe autove9icule pn la 5 Um/ pe sc9iuri pn la 3-4 Um "i pe 6os pn la 2 Um0patrula de cercetare independent - pn la 15Um(( $oaptea "i !iua pe timp de cea "i viscol/ n localiti/ n teren acoperit "i reu accesibil/ distanele se reduc( @9) Orin procedeu de cercetare se nele e modul de aciune a cerceta"ului sau subunitii de cercetare pentru ndeplinirea unei misiuni( Cele mai frecvente procedee de cercetare sunt' observarea "i ascultarea/ incursiunea/ ambuscada/ cercetarea n dispo!itivul inamicului/ cercetarea prin lupt/ interceptarea convorbirilor "i foto rafierea terestr( n afara acestor procedee/ datele "i informaiile se obin "i prin aciunile de lupt e-ecutate de ctre subunitile de arme/ investi area populaiei/ studierea documentelor/ armamentului "i te9nicii de lupt provenite de la inamic/ precum "i din declaraiile pri!onierilor "i transfu ilor( @99 8bservarea-ascultarea se e-ecut nentrerupt de comandani "i ntre ul personal al companiei/ precum "i de militarii trimi"i n posturile de observare/ pnde sau numii ca observatori0 n aprare "i pe timpul pre tirii ofensivei la companie se numesc 1-2 observatori( Oe timpul nopii sau n alte condiii de vi!ibilitate redus observarea se completea! cu ascultarea( @9@ In"urs!une,3 ", /r4"edeu de "er"et,re se or ani!ea! la ordinul e"alonului superior/ n scopul de a captura militari/ documente/ modele de armament/ aparatur "i te9nic/ de a procura ,verifica. date ,informaii. "i de a descoperi noi obiective ale inamicului0 ea se e-ecut cu fore de valoare rup-pluton/ de re ul/ prin surprindere/ noaptea sau n alte condiii de vi!ibilitate redus/ fr pre tire de foc0 n unele situaii ,teren muntos-mpdurit/ culturi nalte/ condiii meteorolo ice rele. incursiunea se e-ecut "i pe timpul !ilei( Oentru pre tirea incursiunii este necesar s se asi ure cel puin 3-4 ore de lumin n vederea e-ecutrii observrii/ studierii obiectivului "i terenului "i preci!rii n detaliu a modului de aciune( )ubunitatea care e-ecut incursiunea se fracionea!/ de re ul/ astfel' ec9ipa de atac "i captur ,%#C.0 ec9ipa ,ec9ipe. de si uran ,%). sau spri6in cu foc ,%)J. 0 ec9ipa de nlturare a bara6elor ,%R.(

- 1;3 -

3eplasarea pn la obiectiv "i napoierea n dispo!itivul propriu dup ndeplinirea misiunii se e-ecut/ de re ul/ pe 6os lundu-se msuri pentru pstrarea secretului aciunii "i evitarea descoperirii( @9A Oentru pre tirea incursiunii sunt necesare cel puin 2-3 ore de lumin n vederea preci!rii misiunilor0 dup a6un erea companiei pe locul de unde va pleca n misiune/ personalul acesteia studia! terenul n care va aciona/ memorea! caracteristicile acestuia "i dispo!itivul inamicului/ dup care/ comandantul de companie le preci!ea! misiunile "i modul de aciune( Compania de infanterie se pre te"te/ de re ul/ la mac9eta terenului/ iar cnd se dispune de timp pe un teren asemntor cu cel pe care se va e-ecuta incursiunea( @9< )uccesiunea desf"urrii incursiunii cuprinde' cercetarea prealabil a obiectivului0 stabilirea planului de aciune0 e-ecutarea de e-erciii pe un teren asemntor sau la mac9eta terenului0 infiltrarea n dispo!itivul inamicului0 apropierea plutonului de obiectiv "i ocuparea po!iiei de plecare0 ndeplinirea misiunii0 deplasarea pe itinerarul ordonat0 a6un erea n dispo!itivul forelor proprii dup ndeplinirea misiunii( Cercetarea are ca scop s stabileasc' compunerea de detaliu a obiectivului pentru care se e-ecut incursiunea0 sistemul de aprare/ pa! "i si uran/ precum "i variantele probabile de intervenie ale inamicului n spri6inul obiectivului0 locul "i natura bara6elor/ mi6loacelor de semnali!are/ averti!are "i alarmare0 modul de reali!are a le turilor radio/ fir "i prin a eni de le tur0 cile ascunse care duc spre obiectiv0 locurile favorabile de dispunere n teren a fiecrui element( Na a6un erea pe po!iia de plecare/ situat n apropierea obiectivului/ comandantul preci!ea! misiunile "i or ani!ea! cooperarea ntre ec9ipe0 la semnalul stabilit/ compania/ fr ! omot "i cu repe!iciune/ atac obiectivul/ l nimice"te ,distru e./ ia pri!onieri "i capturi "i se napoia! la forele proprii sau ntr-un alt raion cu msuri de si uran n fa/ n spate "i la flancuri( Olecarea n incursiune se e-ecut dup cderea ntunericului pe itinerarul ,itinerarele. stabilit/ lundu-se msuri de cercetare "i si uran apropiat/ n urmtoarea ordine' ec9ipa de nlturare a bara6elor/ ec9ipa de si uran ,spri6in cu foc./ ec9ipa de atac "i captur( %c9ipa de nlturare a bara6elor e-ecut culoarul prin bara6ele inamicului "i neutrali!ea! mi6loacele de semnali!are/ averti!are "i alarmare/ apoi se dispune pentru pa!a acestuia/ asi urnd trecerea celorlalte ec9ipe( %c9ipa de atac "i captur/ atac rapid "i fr ! omot obiectivul/ ia pri!onieri ,militari. "i capturi ,documente/ modele de armament "i aparatur. apoi se napoia! la forele proprii( %c9ipa de si uran ,spri6in cu foc. se dispune astfel nct s e-ecute si urana n fa/ n spate "i la flancurile subunitii/ iar n ca!ul cnd incursiunea este descoperit spri6in cu foc retra erea ec9ipei de atac "i captur(

- 1;4 -

%c9ipele se napoia! n dispo!itivul forelor proprii n ordinea urmtoare' ec9ipa de atac "i captur0 ec9ipa de nlturare a bara6elor0 ec9ipa de si uran ,spri6in cu foc.( @97 A6Fus",d, se 4r-,n!ze,z; n toate formele luptei att !iua ct "i noaptea/ n condiii rele de teren "i stare a vremii0 se e-ecut/ n funcie de situaie/ de ctre subuniti de valoare rup/ pluton sau companie conform detaliilor din capitolul [7/ seciunea a 2-a/ para raful 2(;( @9D Cercetarea n dispo!itivul inamicului const n rmnerea sau ptrunderea unor subuniti n dispo!itivul inamicului pentru a procura ,verifica. date "i informaii despre obiectivele "i activitile acestuia ,uneori pentru a nimici prin surprindere sau distru e unele obiective.0 se e-ecut la ordinul sau cu aprobarea e"alonului superior( 8biectivele importante ce se cercetea! cu prioritate sunt' mi6loacele de distru ere n mas "i sistemele incendiare0 punctele de comand "i centrele de transmisiuni0 re!ervele ,n special cele de tancuri.0 raioanele po!iiilor de tra ere ,lansare. ale artileriei ,rac9etelor/ sistemelor de cercetare-lovire de nalt preci!ie.0 formaiunile de lo istic ,depo!itele.0 lucrrile de fortificaii0 cursurile de ap ,canalele.0 lucrrile 9idrote9nice "i de art0 aerodromurile "i porturile( Oentru e-ecutarea cercetrii n dispo!itivul inamicului se destin patrule de cercetare ,independente. de valoare rup0 la nevoie/ n compunerea acestora se includ "i cerceta"i de arme( @92 Oe timpul mar"ului cercetarea se or ani!ea! pe direciile de deplasare a subunitilor "i la flancuri/ n scopul prevenirii acestora asupra ntlnirii cu inamicul0 cercetarea trebuie s stabileasc' natura/ valoarea/ compunerea "i direciile de deplasare ale coloanelor inamicului0 locul n coloane a mi6loacelor de distru ere n mas "i a tancurilor0 a6un erea "i desf"urarea inamicului pe anumite aliniamente0 dispo!itivul de lupt "i direciile de aciune0practicabilitatea comunicaiilor0 e-istena punctelor obli ate de trecere0 caracteristicile terenului n raionul unde urmea! s aib loc lupta de ntlnire0sectoarele contaminate radioactiv "i cu substane to-ice de lupt0 bara6ele enistice( @@* n raioanele de staionare cercetarea trebuie s stabileasc/ ndeosebi' apariia/ compunerea "i aciunile inamicului terestru "i aerian/ forelor aeromobile/ rupurilor de cercetare-diversiune "i elementelor teroriste0 direciile de aciune ale inamicului(

- 1;5 -

@@+ n ofensiv cercetarea stabile"te' caracterul aprrii inamicului0 compunerea "i ruparea acestuia0 dispo!itivul de lupt/ flancurile/ intervalele "i 6onciunile0 locurile de dispunere a punctelor de comand/ centrelor de transmisiuni/ mi6loacelor radio-electronice "i de distru ere n mas0 raioanele po!iiilor de lansare ,tra ere. ale rac9etelor ,armamentelor de cercetare-lovire de nalt preci!ie/ artileriei.0 sistemul de foc "i bara6e0 efectele pre tirii de foc asupra forelor inamicului0 radul de accesibilitate "i de amena6are enistic a terenului0 raioanele de dispunere a e"aloanelor doi ,re!ervelor./ aliniamentele "i direciile lor de contraatac0 momentul ruperii luptei "i direciile de retra ere( Cnd ofensiva se e-ecut din mi"care/ cercetarea se or ani!ea! ncepnd din raionul de concentrare0 o parte din elementele de cercetare se trimit din timp n dispo!itivul forelor de la contact pentru a studia terenul "i a e-ecuta observarea inamicului0 n astfel de situaii/ precum "i atunci cnd trecerea la ofensiv se e-ecut cu fore aduse de pe alte direcii/ cu "i fr ocuparea ba!ei de plecare/ incursiunile/ cercetarea n dispo!itivul inamicului "i cercetarea prin lupt se e-ecut de ctre forele care sunt n contact nemi6locit cu inamicul( Oe timpul luptei ofensive/ comandantul d misiuni suplimentare elementelor de cercetare/ la nevoie/ trimite noi fore cu scopul de a descoperi "i preci!a sc9imbrile survenite n situaia "i dispo!itivul inamicului( @@) n ofensiva n localiti ,mediul urban. cercetarea stabile"te' e-istena/ radul de amena6are enistic "i natura lucrrilor de aprare pe cile de acces0 traseul limitei dinainte a aprrii "i a po!iiilor din interiorul localitii0 valoarea/ natura "i dispo!itivul de lupt al inamicului0 sistemul de foc "i de bara6e0 densitatea "i natura construciilor0 orientarea str!ilor/ e-istena pieelor "i locurilor favorabile ateri!rii elicopterelor0 e-istena "i caracterul principalelor construcii "i lucrri subterane0 dispunerea "i posibilitile e"aloanelor doi ,re!ervelor.( @@9 n ofensiva cu forarea cursurilor de ap ,canale. "i n !one cu lucrri de 9idroamelioraii "i culturi nalte cercetarea procur date despre' dispunerea forelor "i caracterul aprrii inamicului0 traseul real al limitei dinainte a aprrii0 caracteristicile cursului de ap ,canalelor. "i drumurilor de acces ctre acesta0 starea trecerilor "i locurile favorabile pentru punctele de trecere0 situaia construciilor 9idrote9nice0 e-istena n !on a materialelor necesare amena6rii drumurilor de acces "i a trecerilor/ precum "i a mi6loacelor de trecere peste cursul de ap ,canal.( @@@ n raioanele de debarcare "i de aciune ale forelor aeromobile "i aeropurtate proprii cercetarea se or ani!ea! din timp "i trebuie s stabileasc/ cu prioritate' compunerea "i dispunerea forelor inamicului care pot interveni n aceste raioane0 tipul "i dispunerea mi6loacele de aprare antiaerian ale acestuia0 caracteristicile terenului "i ale obstacolelor din raioanele respective(

- 1;6 -

@@A Oe timpul urmririi inamicului cercetarea se e-ecut pentru a stabili' direciile de retra ere ale acestuia0 valoarea "i compunerea arier r!ilor0 ruparea forelor care se retra 0 aliniamentele de aprare pre tite n adncime "i forele care le ocup0 e-istena flancurilor "i intervalelor0 caracteristicile terenului0 starea de practicabilitate a comunicaiilor pentru e-ecutarea manevrei n flancul "i spatele forelor care se retra 0 e-istena "i natura obstacolelor "i bara6elor pe direciile de urmrire0 raioanele n care s-au produs distru eri/ incendii sau sunt contaminate radioactiv sau cu substane to-ice de lupt( @@< n aprare elementele de cercetare acord atenie deosebit' dispunerii ruprii principale de fore ale inamicului/ re ruprilor pe care le e-ecut/ dispo!itivului de lupt/ timpului trecerii la ofensiv/ punctelor de comand "i centrelor de transmisiuni0 pre tirilor n vederea trecerii la ntrebuinarea armelor de distru ere n mas "i sistemelor incendiare/ a armamentului cu nalt preci!ie de lovire0 stabilirii direciilor de aciune a inamicului0 aliniamentelor succesive ocupate de acesta/ posibilitilor n timp "i spaiu de a introduce n lupt noi fore "i mi6loace/ flancurilor descoperite/ intervalelor/ raioanelor de debarcare ,para"utare. "i de aciune a forelor de desant aerian ,maritim./ aeromobile/ rupurilor de cercetare-diversiune "i elementelor teroriste ale inamicului( @@7 Cercetarea desantului aerian ,maritim. "i forelor aeromobile ale inamicului se e-ecut de ctre patrulele de cercetare independente/ trimise de unitile ,subunitile. dispuse n apropierea raioanelor de debarcare ,para"utare. ale acestora( Cercetarea trebuie s preci!e!e' raioanele n care se e-ecut debarcarea ,para"utarea.0 valoarea/ natura "i dispo!itivul de lupt0 flancurile "i intervalele e-istente0 aliniamentele ,obiectivele. cucerite0 caracterul aciunilor de lupt( @@D n aprarea pe litoral "i n delt cercetarea trebuie s stabileasc' compunerea/ valoarea/ tipul navelor/ avioanelor ,elicopterelor. "i direciile de deplasare a desantului maritim "i aerian al inamicului0 forele care spri6in aciunea de debarcare a inamicului ,de dra a6 "i mi6loace de foc.0 momentul nceperii transbordrii "i debarcrii ,para"utrii.0 sectoarele de debarcare0 dispo!itivul de lupt/ direciile de aciune "i capetele de pod posibil a fi cucerite0 posibilitile inamicului de a aduce noi fore "i mi6loace( @@2 n aprarea n teren muntos-mpdurit/ n afara misiunilor obi"nuite/ cercetarea mai stabile"te' posibilitile inamicului de a e-ecuta aciuni de ntoarcere "i nvluire0 raioanele n care pot avea loc incendii/ surpri/ avalan"e ,lavine.0 posibilitile de modificare a debitelor cursurilor de ap0 e-istena "i caracteristicile podurilor/ viaductelor/ punctelor obli ate de trecere "i pe"terilor(

- 1;2 -

@A* n aprarea n localiti ,mediul urban. cercetarea trebuie s stabileasc' direciile de apropiere "i de atac/ precum "i manevra e-ecutat de inamic pentru cucerirea cvartalelor/ str!ilor "i cldirilor importante ,construciilor administrativpolitice/ atelierelor/ depo!itelor/ instalaiilor e-terioare.0 e-istena subunitilor de arunctoare de flcri0 amploarea distru erilor sau incendiilor produse0 starea comunicaiilor/ reelelor electrice/ de a!e/ ap "i canali!are0 e-istena ca!urilor de mbolnvire n rndul forelor "i populaiei0 aciunile de sabota6 "i distru erile e-ecutate de rupurile de cercetare-diversiune "i elementele teroriste ale inamicului( @A+ Oe timpul luptei pentru prevenirea ncercuirii "i n ncercuire cercetarea "i concentrea! efortul pe direciile "i spre flancurile pe care inamicul acionea! cu tancuri n vederea ruperii aprrii "i fracionrii dispo!itivului de lupt/ iar pe timpul ie"irii din ncercuire/ pentru cunoa"terea n detaliu a situaiei inamicului de pe direcia de aciune a subunitilor proprii/ precum "i a forelor "i mi6loacelor acestuia care pot interveni n scopul !drnicirii ie"irii din ncercuire( @A) Oe timpul retra erii cercetarea trebuie s descopere direciile de aciune ale inamicului care amenin flancul "i spatele forelor proprii/ stabilind valoarea "i compunerea acestora/ aliniamentele atinse succesiv/ raioanele de ntrebuinare a desantului aerian "i forelor aeromobile( %lementele de cercetare acionea! n dispo!itivul subunitilor de acoperire/ la flancuri "i n intervale/ e-ecutnd cercetarea pe diferite aliniamente/ parte din ele acionea! pe direcii paralele cu cele de naintare ale inamicului "i ca patrule de cercetare independente n dispo!itivul acestuia( @A9 Oe timp de noapte elementele de cercetare se trimit la distane mai mici0 pe timpul ndeplinirii misiunii/ acestea fac opriri scurte pentru a descoperi indicii despre pre!ena inamicului ,prin producerea ! omotelor "i convorbirilor. "i folosesc aparatele de vedere pe timp de noapte pentru observare( Oentru capturarea de militari se or ani!ea! "i se e-ecut/ de re ul/ ambuscade( Oe timpul pre tirii "i ndeplinirii misiunilor de cercetare se respect re imul de mascare a luminilor/ ndeosebi la autove9icule( Na ntlnirea cu inamicul se acionea! prin surprindere "i cu 9otrre/ desc9i!ndu-se focul de la distane mici/ folosind renadele "i lupta apropiat( @A@ Oe timp de iarn elementele de cercetare/ pe ln misiunile obi"nuite/ trebuie s stabileasc' rosimea stratului de !pad sau de 9ea/ influena acestora asupra deplasrii te9nicii militare "i a forelor0 caracteristicile "i radul de n 9eare a cursurilor de ap/ mla"tinilor "i posibilitile de trecere a forelor "i te9nicii militare peste acestea0 raioanele n care sunt posibile avalan"e de !pad "i !onele n care se pot produc inundaii ,ca urmare a topirii !pe!ii.( #ciunile de cercetare se e-ecut/ de re ul/ n afara comunicaiilor "i pe direciile mai puin suprave 9eate de inamic0 elementele de cercetare sunt asi urate

- 1;; -

cu mi6loace de mascare/ sc9iuri "i rac9ete de !pad0 armamentul "i te9nica militar se vopsesc corespun!tor mediului ncon6urtor( SECIUNEA , )(, S!-ur,n:, @AA )i urana repre!int ansamblul msurilor "i aciunilor de suprave 9ere/ pa! "i aprare nemi6locit a ntre ului dispo!itiv de lupt al companiei/ ct "i a fiecrui element al acestuia/ n toate condiiile "i n toate aciunile militare/ e-ecutndu-se n scopul prevenirii forelor proprii "i !drnicirii cercetrii "i a altor aciuni desf"urate de ctre inamic( @A< n funcie de tipul aciunilor militare si urana poate fi' si urana aciunilor militare specifice luptei "i si urana aciunilor militare asociate luptei( @A7 )i urana aciunilor militare specifice luptei/ n funcie de e"alonul la care se desf"oar aciunea poate fi' si urana nemi6locit "i si urana de lupt( @AD n aprare/ n funcie de procedeul de lupt ntrebuinat/ compania de infanterie "i ia msuri permanente pentru si urana dispo!itivului de lupt( @A2 8r ani!area si uranei nemi6locite( 7ndiferent de locul ocupat de ctre companie n aprarea pre tit din timp/ si urana nemi6locit este identic "i const n msurile luate pentru evitarea surprinderii "i a demascrii inteniilor forelor proprii/ reali!ndu-se prin' a) santinele0 b) desf"urarea aciunilor n lini"te "i mascarea luminilor0 c) evitarea deplasrilor n po!iiile de aprare( @<* Comapnia de infanterie "i or ani!ea! n primul rnd si urana nemi6locit0 este prima activitate pe care comandantul de companie o ordon "i se asi ur continuu c ea se e-ecut de front/ de flanc "i de spate0 n aprarea pre tit din timp aceasta se ba!ea! n primul rnd pe si urana nemi6locit a rupelor "i plutoanelor0 atunci cnd e-ist intervale "i !one ce nu pot asi ura o bun observare/ plutoanele pot primi misiunea de la comandantul de companie s or ani!e!e si urana nemi6locit prin posturi de lupt ,observare. formate din 2-4 militari ce se trimit pn la 444 m n faa punctului de spri6in0 concomitent se or ani!ea! patrule ntre posturi/ comandanii de plutoane desemnnd po!iiile ce trebuie ocupate "i itinerarele de patrulare( @<+ n toate procedeele specifice aprrii si urana nemi6locit se reali!ea! cu acelea"i fore "i mi6loace/ pe acelea"i principii ca "i n aprarea pre tit din timp(

- 1;L -

@<) )i urana de lupt( Misiunile si uranei de lupt pot fi' de protecie/ de si uran "i ca for de acoperire( n misiunea de protecie elementul de si uran are rolul de a observa "i a raporta informaii/ evitnd an a6area decisiv cu inamicul "i urmre"te' averti!area timpurie0 reali!area "i meninerea contactului cu inamicul "i raportarea despre activitatea acestuia0 interceptarea/ nimicirea "i respin erea subunitilor de cercetare ale inamicului0 reali!area 9ruirii0 diri6area forelor ce vin n spri6inul subunitii care asi ur misiunea de protecie( Orin si uran se prote6ea! forele principale de focul direct "i observarea terestr/ se raportea! informaiile ce se obin "i se an a6ea! lupta pentru a c"ti a timp/ urmrind' averti!area timpurie "i asi urarea timpului "i spaiului necesare e-ecutrii manevrelor de front/ de flanc "i de spate a forelor principale0 atacarea "i ntr!ierea aciunii inamicului n scopul proteciei forelor principale( Jora de acoperire acionea! separat de forele principale cu scopul de a intercepta/ an a6a/ ntr!ia "i n"ela inamicul nainte ca acesta s atace forele principale( Jora de acoperire are valoare de rup/ pluton sau companie "i urmre"te' contactul cu inamicul0 prote6area forelor principale de contactul cu acesta0 n"elarea inamicului cu privire la valoarea/ compunerea "i obiectivul forelor principale0 nimicirea elementelor de cercetare ale inamicului0 crearea situaiilor pentru nimicirea inamicului( @<9 Compania de infanterie poate or ani!a si urana de lupt n timpul misiunii de protecie "i si uran( n misiuni de si uran compania de infanterie acionea! n f"ia de asi urare a bri !ii mecani!ate ,de tancuri. ca deta"ament naintat0 distana la care se trimite si urana de lupt varia! n funcie de teren/ misiunea primit/ mi6loacele de ntrire "i poate fi de pn la 15 Um( fa de limita dinainte a aprrii @<@ Orimind ordinul de aciune comandantul de companie deplasea! plutoanele pe aliniamentul indicat/ or ani!ea! si urana nemi6locit/ recunoa"te terenul mpreun cu comandanii de plutoane/ recunoa"te punctul de spri6in "i d ordinul de aciune( Comandantul de companie pre te"te sistemul de foc n a"a fel nct inamicul s poat fi lovit de la o distan ct mai mare "i s permit reali!area le turii cu vecinii din si urana de lupt/ sau cu subunitile care duc aciuni de lupt pe po!iia naintat ca for de acoperire( Oe timpul planificrii aciunii comandantul de companie mpreun cu comandanii de plutoane recunosc cile de repliere/ stabilesc modul de aciune/ de rupere a luptei "i de repliere a companiei n punctul de spri6in din cadrul raionului de aprare ,de dispunere. al batalionului(

- 1L4 -

@<A Compania pe timpul ducerii aciunilor de lupt ncepe lupta de la btaia ma-im eficace a mi6loacelor de foc mpotriva elementelor de cercetare "i si uran ale inamicului/ producnd pierderi/ inter!icnd infiltrarea acestora spre dispo!itivul de lupt al forelor principale/ asi urnd astfel o de!informare asupra caracterului aciunilor forelor care au trimis-o n misiune( &eplierea se e-ecut cnd forele principale ale inamicului au fost desf"urate n dispo!itiv de lupt( @<< Oe timpul aciunilor de lupt ofensive se iau msuri de si uran nemi6locit n special pentru si urana flancurilor "i spatele dispo!itivului de lupt0 acestea se vor reali!a pn la nivelul rup "i pluton prin numirea de observatori ,ec9ipe. "i mi6loace de foc care s asi ure le tura cu vecinii "i spri6inul de foc reciproc( Compania de infanterie ia msuri pentru si urana flancurilor numind subuniti de valoare rup care s previn un atac prin surprindere/ atunci cnd pe timpul de!voltrii aciunii n adncimea aprrii inamicului e-ist riscul ca unul din flancuri s rmn descoperit( @<7 )i urana aciunilor militare asociate luptei( Orincipalele forme de aciuni militare asociate luptei sunt' deplasarea/ staionarea/ re ruparea "i nlocuirea( )i urana deplasrii este una din condiiile eseniale care trebuie ndeplinite pentru a asi ura a6un erea ntr-un raion ordonat/ a forelor "i mi6loacelor aflate n deplasare/ cu posibiliti reale de a intra n lupt n mod or ani!at( )i urana deplasrii se reali!ea! n mod deosebit atunci cnd se e-ecut o deplasare tactic/ avndu-se n vedere o posibil aciune inamic sau a altor fore ostile( Compania de infanterie poate aciona ca element de si uran a deplasrii sau staionrii/ conform preci!rilor fcute la capitolele anterioare( @<D )i urana de lupt se retra e numai la ordinul comandantului care a ordonat aceast aciune( #ciunea de retra ere este or ani!at din timp n mai multe variante posibile/ stabilindu-se un cod de declan"are pentru fiecare sau crendu-se o variant nou( n principiu/ sub spri6inul de foc al arunctoarelor "i artileriei/ compania rupe lupta/ pe plutoane/ prin surprindere/ retr ndu-se or ani!at/ n msur s riposte!e mpotriva unui atac nea"teptat al inamicului( 8dat cu retra erea si uranei de lupt trebuie s fie evacuai toi rniii "i morii mpreun cu armamentul lor( SECIUNEA , 9(, Pr4te":!, e0e"tr4n!";

- 1L1 -

@<2 Orotecia electronic a companiei de infanterie se reali!ea! prin msuri "i activiti pre tite "i e-ecutate ntr-o concepie unitar/ n toate situaiile/ pentru meninerea capacitii de ntrebuinare/ n interesul forelor proprii/ a spectrului electroma netic/ n condiiile e-ecutrii de ctre inamic a aciunilor specifice de r!boi electronic( Orotecia electronic este individual/ de rup sau combinat "i cuprinde' controlul electronic/ asi urarea compatibilitii electro-ma netice "i mascarea electronic( Compania de infanterie aplic pentru asi urarea proteciei electronice msuri tactice/ te9nice "i or ani!atorice( Msurile tactice de protecie electronic se refer/ de re ul/ la' dispunerea 6udicioas a mi6loacelor electronice astfel nct s se evite radiaia electroma netic n direcia inamicului precum "i perturbarea reciproc ntre acestea0 modificarea frecvent a locului de dispunere a mi6loacelor electronice proprii0 mascarea "i protecia fi!ic a te9nicii de comunicaii( Msurile te9nice de protecie electronic sunt urmtoarele' utili!area mi6loacelor cu spectru distribuit0 criptarea ,secreti!area. mesa6elor0 reducerea puterii de emisie( Msurile or ani!atorice de protecie electronic/ de re ul/ cuprind' interdicia sau limitarea lucrului mi6loacelor electronice n re im de emisie0 securitatea comunicaiilor "i ,sau. transmiterii0 controlul electronic al mi6loacelor proprii0 pre tirea personalului asupra cunoa"terii re ulilor de e-ploatare a mi6loacelor a/ efectelor armelor ba!ate pe radiaia electroma netic ,arme cu radio frecven. "i a msurilor de atenuare "i nlturare a acestora( 3istru erea mi6loacelor electronice ale inamicului se reali!ea! nentrerupt/ n special pe timpul incursiunilor "i raidurilor sau al altor aciuni desf"urate n dispo!itivul inamicului/ folosind eficient armamentul "i materialele din dotare( 3escoperirea ,locali!area./ capturarea sau dup ca! distru erea mi6loacelor de r!boi electronic ,simulatoare/ sen!ori/ staii de bruia6 cu o sin ur ntrebuinare/ iluminatoare "i telemetre laser. constituie o misiune important a plutonului de infanterie( SECIUNEA , @(, C4ntr,",r,re, e7e"te04r ,":!un!04r /s!I404-!"e ,0e !n,6!"u0u! @7* Contracararea efectelor aciunilor psi9olo ice ale inamicului presupune msuri/ te9nici "i procedee iniiate "i aplicate ntr-o concepie unitar/ n scopul de a prote6a forele proprii "i populaia din !ona aciunilor mpotriva mesa6elor ostile sau de a reduce impactul acestora( Misiunile contracarrii efectelor aciunilor psi9olo ice ale inamicului sunt' meninerea stabilitii opiniilor/ sentimentelor/ atitudinilor "i comportamentelor militarilor "i populaiei civile pentru a nu afecta ndeplinirea obiectivelor stabilite0
- 1L2 -

respin erea "i neutrali!area propa andei inamicului "i meninerea unui caracter predominant ofensiv-preventiv al activitii proprii de contrapropa and0 consolidarea moralului/ a ncrederii personalului militar "i opiniei publice n puterea forelor proprii de a nvin e0 subminarea ima inii favorabile/ reale sau fictive promovate de propa anda inamicului despre propriul potenial0 acestea se ndeplinesc prin aciuni pre titoare/ preventive "i contraaciuni( Orotecia psi9olo ic a militarilor companiei de infanterie se or ani!ea! "i se desf"oar pentru' a. de!voltarea re!istenei psi9ice a militarilor la aciunea factorilor perturbatori ai luptei/ consolidarea ncrederii acestora n forele proprii/ comandani "i armamentul din dotare0 b. prevenirea "i combaterea/ n rndul forelor proprii/ a descura6rii psi9omorale/ a strilor de fric/ nesi uran "i panic0 c. limitarea "i ani9ilarea efectelor aciunilor de influenare duse de inamic0 d. recuperarea psi9ic "i refacerea moralului personalului afectat psi9ic0 e. diminuarea potenialului psi9olo ic/ subminarea voinei de lupt "i a capacitii de re!isten ale inamicului( @7+ Jactorii care acionea! asupra proceselor psi9ofi!ice ale militarului pe timpul desf"urrii aciunilor militare sunt' a. fi!ici' ! omote/ vibraii/ fri ul/ cldura/ apa/ focul/ fumul/ foamea/ setea/ lumina/ ntunericul/ necunoscutul/ nlimea/ claustrarea/ lini"tea/ a!ele to-ice "i radiaiile0 b. psi9osociali' pericolul morii/ panica/ conflictele/ insuccesul/ presiunea luptei/ lipsa de informare/ informaiile contradictorii/ frica de pri!onierat/ incertitudinea/ sin urtatea( Comandantul de companie trebuie s cunoasc ace"ti factori "i s acione!e ca atare pentru diminuarea efectelor acestora( Oe timpul desf"urrii aciunilor militare/ comandantul de companie trebuie' a. s cunoasc permanent situaia psi9olo ic a aciunii militare "i s preci!e!e ,stabileasc. posibilitile de aciune n acest domeniu0 b. s promove!e un climat psi9osocial favorabil ndeplinirii misiunilor0 c. s or ani!e!e "i s e-ecute informarea oportun "i suficient a tuturor subordonailor/ inclusiv n scopul combaterii !vonurilor "i a aciunilor de de!informare0 d. s asi ure folosirea eficient a mi6loacelor te9nice de aciune psi9olo ic/ a materialelor "i resurselor speciale din dotare sau primite n spri6in( SECIUNEA , A(, M,s",re,

- 1L3 -

@7) Mascarea se e-ecut n scopul' camuflrii dispo!itivului de lupt/ armamentului "i te9nicii militare0 ascunderii aciunilor de lupt0 reducerii efectelor armelor nucleare/ biolo ice "i c9imice "i ale sistemelor incendiare0 asi urrii secretului asupra pre tirii "i ducerii aciunilor de lupt( Mascarea personalului "i mi6loacelor constituie o obli aie permanent a comandantului de companie "i se e-ecut pe ba!a dispo!iiunilor e"aloanelor superioare( @79 n toate situaiile/ mascarea se reali!ea! prin' a. pre tirea n ascuns a aciunilor de lupt0 b. pstrarea secretului asupra concepiei "i aciunilor preconi!ate0 c. dispunerea dispersat a subunitilor "i mi6loacelor0 d. camuflarea dispo!itivelor de lupt/ punctelor de comand/ te9nicii militare/ lucrrilor de amena6are enistic "i bara6elor0 e. e-ecutarea n ascuns a manevrei de fore "i de mi6loace/ a deplasrilor "i re ruprilor0 f. folosirea proprietilor naturale de mascare ale terenului/ ale ntunericului sau ale altor condiii de vi!ibilitate redus/ ale mi6loacelor de mascare din n!estrare "i improvi!ate0 . camuflarea personalului "i mi6loacelor fa de aparatura de vedere pe timp de noapte0 9. vopsirea te9nicii militare n culori adecvate mediului ncon6urtor0 i. aplicarea msurilor de mascare radioelectronic/ a surselor de lumin "i reducerea ! omotelor/ luminilor "i deplasrilor0 6. folosirea mi6loacelor fumi ene din n!estrare "i improvi!ate( @7@ Oentru e-ecutarea mascrii n cadrul companiei se folosesc' a. mi6loace de mascare din n!estrare ,costume de mascare de var sau de iarn/ plase de mascare individual/ foi de cort/ complete de mascare pentru armament "i te9nic/ plase de mascare de diferite dimensiuni pentru te9nica militar/ lucrri enistice "i mi6loace fumi ene.0 b. mi6loace de mascare din !on ,cren i de copaci/ iarb/ stuf/ paie/ bra!de/ pmnt "i !pad. fr a sc9imba aspectul !onei( Oe timpul nopii/ mascarea aciunilor de lupt se reali!ea! prin' a. inter!icerea aprinderii focului "i a altor surse de lumin ,lanterne/ c9ibrituri/ i ri.0 b. camuflarea surselor de lumin ale te9nicii0 c. reducerea ! omotelor/ inter!icerea convorbirilor ,transmiterea ordinelor "i comen!ilor. cu voce tare0 d. limitarea deplasrilor "i e-ecutarea celor strict necesare n perfect lini"te( Oentru reali!area camuflrii se desf"oar urmtoarele activiti' a. studierea terenului "i a ve etaiei e-istente pentru ca mascarea s nu contraste!e cu mediul/ indiferent de !ona n care plutonul desf"oar aciunile0

- 1L4 -

b. camuflarea cu bra!de a po!iiei de tra ere/ precum "i a pmntului scos din acestea mpotriva observrii terestre "i aeriene a inamicului0 c. folosirea de ctre militari a mi6loacelor strict necesare0 un camufla6 prea bo at sau precar ar putea atra e atenia0 mi6loacele improvi!ate ,cren i/ tufi"uri. se vor aduce de pe o ntindere ct mai mare pentru a nu demasca dispunerea militarilor0 d. camuflarea c"tilor cu plase de mascare sau/ cnd acestea lipsesc/ cu noroi aplicat n mod nere ulat0 e. nlocuirea uniformelor decolorate sau acoperirea cu noroi0 f. mascarea tenului0 tenul e-pus va reflecta lumina atr nd atenia inamicului/ de aceea se va folosi mac9ia6ul pentru camuflare/ c9iar "i la tenurile nc9ise/ deoarece "i acestea pot strluci datorit rsimilor naturale din piele0 pentru aplicarea mac9ia6ului se va aplica o combinaie de dou culori n forme nere ulate astfel nct !onele ce pot strluci ,fruntea/ pomeii/ nasul/ urec9ile/ brbia. se vopsesc ntunecat/ !onele cu umbre ,n 6urul oc9ilor/ sub nas/ sub brbie. se vopsesc n culori desc9ise/ vopsindu-se "i !onele e-puse ,ceafa/ urec9ile/ antebraele/ palmele.0 dac trusa de mac9ia6 lipse"te/ militarii vor folosi noroi sau crbune( SECIUNEA , <(, Pr4te":!, -en!st!"; @7A Orotecia enistic cuprinde totalitatea msurilor "i lucrrilor ce se e-ecut n scopul crerii condiiilor favorabile pentru lupt/ e-ecutarea focului/ manevrelor subunitilor/ precum "i pentru protecia "i mascarea personalului "i te9nicii militare mpotriva armelor nucleare/ biolo ice/ c9imice "i a sistemelor incendiare ale inamicului( Orotecia enistic se e-ecut n toate formele aciunilor de lupt desf"urate de companie/ pe ba!a ordinelor e"alonului superior( @7< Misiunile proteciei enistice sunt' a. cercetarea de eniu a inamicului "i terenului0 b. amena6area enistic a po!iiei de aprare0 c. e-ecutarea bara6elor enistice/ distru erilor/ culoarelor prin bara6e/ trecerilor peste obstacole "i a deminrii terenului0 d. asi urarea enistic a introducerii n lupt a subunitilor din adncime0 e. luarea msurilor "i e-ecutarea lucrrilor enistice de mascare0 f. e-ecutarea lucrrilor enistice pentru lic9idarea urmrilor atacului cu armele nucleare/ biolo ice/ c9imice "i sistemele incendiare0 . instalarea bara6elor enistice pentru respin erea contra-atacurilor/ consolidarea aliniamentelor "i obiectivelor0 9. neutrali!area "i distru erea lucrrilor de fortificaii "i a obiectivelor ntrite ale inamicului0 i. neutrali!area dispo!itivelor de dare a focului reali!ate de inamic la obiectivele pre tite pentru distrus0 6. aprovi!ionarea cu mine antiblindate/ e-plo!ivi "i materiale de eniu(
- 1L5 -

@77 Oe timpul mar"ului compania de infanterie reali!ea! protecia enistic prin' a. cercetare de eniu a terenului "i inamicului0 b. nlturarea bara6elor de pe itinerarul de deplasare0 c. asi urarea trecerilor peste cursurile de ap "i alte obstacole0 d. amena6area raioanelor pentru 9alte mari/ odi9n "i concentrare0 e. e-ecutarea lucrrilor pentru lic9idarea urmrilor atacului cu armele nucleare/ biolo ice/ c9imice "i sistemele incendiare0 f. cercetarea la minare "i deminarea itinerarului de deplasare "i raionului care va fi ocupat0 . e-ecutarea culoarelor prin bara6ele inamicului( @7D Oe timpul staionrii/ compania de infanterie "i asi ur protecia enistic prin' a. amena6area raionului de staionare0 b. e-ecutarea lucrrilor de mascare0 c. instalarea bara6elor pe direciile probabile de aciune ale inamicului( @72 n ofensiv protecia enistic are ca scop s cree!e condiiile favorabile pentru reali!area n ascuns "i la timp a dispo!itivului de lupt/ mrirea radului de protecie a subunitilor/ ruperea aprrii inamicului/ de!voltarea ofensivei/ precum "i pentru ocuparea "i meninerea obiectivelor "i aliniamentelor cucerite( @D* Misiunile proteciei enistice n ofensiv sunt urmtoarele' a. cercetarea de eniu a inamicului "i terenului0 b. cercetarea la minare "i deminare a terenului0 c. amena6area enistic a po!iiei de plecare la ofensiv0 d. e-ecutarea culoarelor prin bara6e "i a trecerilor peste cursurile de ap0 e. amena6area "i ntreinerea bara6elor enistice pentru respin erea contraatacurilor0 f. consolidarea aliniamentelor ,obiectivelor. ocupate0 . e-ecutarea lucrrilor enistice pentru lic9idarea urmrilor atacurilor cu armele nucleare/ biolo ice/ c9imice "i sistemele incendiare0 distru erea cu e-plo!ivi a lucrrilor de aprare puternic ntrite "i cucerite de inamic( @D+ n aprare/ protecia enistic are ca scop s contribuie la reali!area unei aprri active/ ferme "i stabile "i s cree!e condiii favorabile pentru' ntrebuinarea ct mai eficace a armamentului0 dispunerea n ascuns "i n si uran a subunitilor0 protecia mpotriva armelor nucleare/ biolo ice/ c9imice/ sistemelor incendiare/ loviturilor "i focului inamicului0 e-ecutarea manevrei de fore "i mi6loace(

- 1L6 -

@D) n funcie de situaie/ n punctul de spri6in de companie se amena6ea! enistic' a) punctele ,punctul. de spri6in de pluton de pe limita dinainte/ cu po!iiile de tra ere de ba!/ de re!erv "i vremelnice ale mi6loacelor de foc de toate cate oriile din cadrul acestora0 b) punctul ,punctele. de spri6in de pluton din adncime0 c) po!iiile de tra ere pentru arunctoare0 d) aliniamentele de contraatac0 e) punctele de comand-observare0 f) lucrri de re!erv "i false( @D9 Nucrrile pentru amena6area enistic a punctului de spri6in de companie se e-ecut concomitent ntr-o succesiune care s asi ure n permanen companiei capacitatea de a respin e ofensiva inamicului( Qran"eele ,"anurile de tra ere. "i po!iiile de tra ere se amena6ea! dup or ani!area sistemului de foc( Xlterior se sap "anuri de comunicaie/ se definitivea! po!iiile de tra ere ale mi6loacelor antiblindate/ ale Q#R sau MN7/ ale arunctoarelor ,cnd sunt primite ca ntrire./ se amena6ea! aliniamentele de contraatac/ se construiesc lucrri de adpostire pentru personal/ te9nic militar "i materiale/ se de!volt sistemul de bara6e "i se pre tesc obiectivele ce urmea! a fi distruse/ se amena6ea! lucrrile de re!erv ,vremelnice. "i false/ precum "i puncte de aprovi!ionare cu ap( #mena6area enistic se e-ecut fr ntrerupere/ pe tot timpul pre tirii "i ducerii luptei/ respectndu-se re ulile de mascare( SECIUNEA , 7(, Pr4te":!, ,nt!,er!,n; @D@ Orotecia antiaerian a companiei de infanterie se desf"oar n scopul prevenirii/ acoperirii "i aprrii dispo!itivelor ,obiectivelor. "i meninerii puterii de lupt a forelor/ aprrii unor detalii de planimetrie deosebit de importante/ asi urrii securitii n spaiul aerian n !ona de responsabilitate a subunitilor mpotriva cercetrii "i loviturilor e-ecutate din aer/ precum "i pentru nimicirea mi6loacelor de atac aerian al inamicului( Orotecia antiaerian se reali!ea! prin msuri enerale de si uran antiaerian/ mascare/ cercetare a spaiului aerian/ n"tiinare/ dispersare "i adpostire a forelor "i prin combaterea mi6loacelor de cercetare "i atac ale inamicului(

- 1L2 -

@DA Oentru reali!area aprrii antiaeriene mpotriva avioanelor ,elicopterelor. care acionea! la nlime mic comandantul de companie este obli at s ia urmtoarele msuri' a. s or ani!e!e permanent cercetarea spaiului aerian n raionul de dispunere ,aciune.0 b. s ordone msuri pentru adpostirea "i mascarea militarilor "i a te9nicii militare0 c. s preci!e!e modul de folosire a armamentului de infanterie individual din n!estrarea subunitii/ inclusiv al armamentului de pe Q#R sau MN7 "i s conduc e-ecutarea focului asupra intelor aeriene care !boar la mic nlime( nainte de nceperea luptei/ pe timpul e-ecutrii mar"ului "i n staionare/ ntre ul personal al companiei trebuie s fie pre tit pentru a aciona cu toate cate oriile de armament din dotare( @D< Oentru ducerea luptei mpotriva mi6loacelor de atac aerian ale inamicului militarii sunt obli ai' a. s recunoasc "i s deosebeasc tipurile de avioane "i elicoptere proprii de cele ale inamicului dup aspectul e-terior ,siluet. n !bor "i dup nsemnele apartenenei de stat0 b. s e-ecute corect "i repede/ la comand sau din proprie iniiativ/ foc cu armamentul din n!estrare asupra avioanelor "i elicopterelor care !boar la nlime mic precum "i a desantului aerian al inamicului pe timpul para"utrii0 c. s foloseasc adpostirile din teren "i s se masc9e!e ct mai bine( @D7 Oentru cercetarea spaiului aerian/ n cadrul fiecrui pluton/ se numesc cerceta"i-observatori care au urmtoarele misiuni' a. s observe nentrerupt spaiul aerian "i s descopere apariia intelor aeriene ale inamicului0 b. s determine timpul/ direcia/ nlimea "i vite!a de !bor0 c. s determine dup au!/ noaptea sau n alte condiii de vi!ibilitate redus ,cea/ nori den"i "i cu plafon 6os. po!iia avioanelor "i a elicopterelor0 d. s raporte!e comandantului datele observrii "i alte evenimente importante ce se petrec n spaiul aerian stabilit ,alarm aerian la subunitile vecine/ desant aerian la diferite nlimi/ avion al inamicului care nu intr n btaia armamentului.( @DD Cerceta"ii observatori se instalea! n apropierea comandanilor de plutoane "i trebuie s fie astfel amplasai astfel nct s aib cmp de vedere circular ct mai mare ,fr acoperiri pe direcia probabil de apropiere a inamicului aerian.( Militarii care ndeplinesc misiuni ca cerceta"i - observatori/ de re ul/ nu vor primi alte misiuni care ar n reuna e-ecutarea de ctre ace"tia a cercetrii spaiului aerian "i se sc9imb dup 1-2 ore de serviciu( )paiul aerian se cercetea! permanent/ de la dreapta ctre stn a "i de 6os n sus( Oe timpul mar"ului/ spaiul aerian se cercetea! circular de ctre cerceta"iobservatori numii n acest scop/ instalai n fiecare autove9icul(
- 1L; -

Cerceta"ul-observator are n dotarea sa binoclu/ busol/ ceas/ oc9elari de soare/ mi6loace de semnali!are optice "i acustice ,ste ulee/ fluier "i pistol de semnali!are.( #ctivitatea cerceta"ului-observator se desf"oar n ordinea' observarea spaiului aerian0 descoperirea intei aeriene0 alarmarea subunitii( Orocedeele folosite pentru indicarea intelor aeriene se vor stabili de ctre comandantul care a numit cerceta"ul-observator/ folosindu-se n acest scop indicatoarele de pe cadranul busolei( 7dentificarea avionului/ elicopterului inamic trebuie s se fac la distana ma-im posibil/ pentru a lsa timp tr torilor n vederea pre tirii "i desc9iderii focului( #vioanele "i elicopterele inamicului se identific prin' direcia de atac/ desc9iderea focului asupra subunitii proprii sau vecine/ para"utarea sau debarcarea desantului aerian/ silueta "i nsemnele apartenenei de stat de pe fu!ela6/ planuri "i ampena6( #larma trebuie s fie astfel dat nct s fie au!it de toi militarii din subunitatea respectiv0 cnd cerceta"ul-observator se se"te la o distan mai mare fa de subunitate/ semnalul de alarm se transmite din om n om(

SECIUNEA , D(, A/;r,re, nu"0e,r;3 F!404-!"; 5! "I!6!"; @D2 #prarea nuclear/ biolo ic "i c9imic a companiei de infanterie se reali!ea! n scopul' prevenirii "i prote6rii forelor proprii "i a elementelor de dispo!itiv mpotriva efectelor loviturilor e-ecutate de ctre inamic cu armele nucleare/ biolo ice "i c9imice0 evitrii/ reducerii/ evalurii "i nlturrii urmrilor distructive sau ale aciunii n condiiile folosirii acestora ,inclusiv cele cau!ate de emisiile altele dect atacul.( #prarea nuclear/ biolo ic "i c9imic se reali!ea! prin' evaluarea posibilitilor "i cunoa"terea inteniilor inamicului privind ntrebuinarea armelor nucleare/ biolo ice "i c9imice0 determinarea efectelor "i a urmrilor n ca!ul folosirii acestora0 stabilirea msurilor de protecie specifice0 e-ecutarea decontaminrii forelor "i a terenului( @2* Misiunile aprrii nucleare/ biolo ice "i c9imice/ la care particip sau pe care le e-ecut compania de infanterie sunt' a. electroma netic( descoperirea la timp a pre tirii inamicului pentru ntrebuinarea armelor nucleare/ biolo ice/ c9imice "i a sistemelor incendiare "i prevenirea subunitilor despre pericolul atacului cu acestea0 b. protecia nemi6locit a subunitilor mpotriva armelor nucleare/ biolo ice/ c9imice "i a sistemelor incendiare0 c. determinarea efectului atacului cu armele nucleare/ biolo ice/ c9imice "i n"tiinarea personalului despre contaminarea radioactiv/ c9imic "i biolo ic0

- 1LL -

d. lic9idarea urmrilor atacului cu armele nucleare/ biolo ice/ c9imice "i sistemele incendiare0 e. protecia mi6loacelor de comunicaii mpotriva impulsului #si urarea cu te9nic/ aparatur "i mi6loace de protecie mpotriva efectelor armelor nucleare/ biolo ice "i c9imice a companiei de infanterie se reali!ea! de ctre e"alonul superior( @2+ Concomitent cu ndeplinirea misiunilor de lupt/ compania de infanterie/ trebuie s ia msuri pentru descoperirea la timp a pre tirii inamicului pentru ntrebuinarea armelor nucleare/ biolo ice/ c9imice "i a sistemelor incendiare( Oe ba!a datelor "i informaiilor obinute comandantul ia msuri pentru prevenirea subunitilor/ precum "i pentru participarea la lovirea ,distru erea. mi6loacelor de atac "i a depo!itelor de muniie nuclear "i c9imic descoperite( @2) Orotecia nemi6locit a companiei de infanterie se asi ur prin' a. dispersare "i mascare0 b. folosirea mi6loacelor de protecie individual "i colectiv/ a antidoturilor "i substanelor radioprotectoare0 c. folosirea proprietilor de protecie ale terenului/ te9nicii militare/ construciilor "i altor elemente e-istente n !on0 d. amena6area lucrrilor enistice pentru protecia mpotriva armelor nucleare/ biolo ice/ c9imice "i a sistemelor incendiare ,poriuni de tran"ee acoperite/ adpostiri sub parapet/ ni"e/ adposturi cu instalaii de filtroventilaie.0 e. protecia te9nicii militare "i aparaturii speciale0 f. protecia personalului n ca!ul aciunii ndelun ate n raioanele contaminate "i reducerea timpului de e-punere0 . folosirea celor mai indicate procedee de trecere prin !onele ,raioanele. contaminate "i cu distru eri sau ocolirea acestora0 9. e-ecutarea msurilor sanitaro-i ienice "i profilactice speciale( 3ispersarea "i mascarea se e-ecut n scopul de a reduce ct mai mult pierderile n personal "i te9nic "i trebuie e-ecutate astfel nct s influene!e po!itiv conducerea focului "i cooperarea( @29 Mi6loacele de protecie individual se folosesc la ordinul comandanilor "i din proprie iniiativ de ctre fiecare lupttor/ la primirea semnalului de n"tiinare despre contaminarea radioactiv/ c9imic "i biolo ic sau cnd se constat e-istena contaminrii n raionul de aciune ,dispunere.( Mi6loacele de protecie individual se scot la ordinul comandanilor "i numai dup ce s-a stabilit/ cu a6utorul aparatelor- lipsa pericolului de contaminare radioactiv "i c9imic/ iar dup indicii e-terioare- lipsa pericolului de contaminare biolo ic(

- 244 -

@2@ Qrecerea !onelor ,raioanelor. contaminate radioactiv se e-ecut pe mi6loace de transport proprii "i se poate reali!a prin traversarea rapid fr a a"tepta scderea nivelului de radiaie sau prin ocolirea raioanelor cu niveluri mari de radiaie0 traversarea lor dup scderea nivelurilor mari de radiaie se e-ecut n ca!ul cnd ocolirea acestora necesit un timp ndelun at( &aioanele de teren contaminate c9imic "i biolo ic/ de re ul/ se ocolesc0 cnd ocolirea nu este posibil/ traversarea lor se e-ecut pe itinerarele cele mai scurte/ folosindu-se mi6loacele de protecie individual( @2A Msurile sanitaro-i ienice "i profilactice speciale constau n' respectarea strict a re ulilor de i ien personal "i de folosire a alimentelor "i apei potabile0 decontaminarea te9nicii "i lucrrilor de aprare0 meninerea strii sanitare corespun!toare n raioanele de dispunere0 i!olarea/ evacuarea "i dispunerea n carantin a bolnavilor( 3econtaminarea iniial se e-ecut de ctre fiecare militar cu mi6loacele din n!estrare "i cele din !on/ fr a ntrerupe ndeplinirea misiunii de lupt( 3econtaminarea total se e-ecut n afara raioanelor contaminate/ de re ul/ la ordinul e"alonului superior/ dup ndeplinirea misiunii de lupt/ prin folosirea mi6loacelor din n!estrare/ a celor e-istente n !on/ precum "i cu spri6inul subunitilor speciali!ate( SECIUNEA , 2(, Pr4te":!, B6/4tr! , s!ste6e04r !n"end!,re @2< Orotecia mpotriva sistemelor incendiare se e-ecut de ctre compania de infanterie folosind forele "i mi6loacele din n!estrare/ precum "i pe cele din !ona de responsabilitate pentru' aprarea mpotriva efectelor armelor "i muniiilor incendiare0 evitarea/ controlul/ evaluarea/ limitarea "i nlturarea efectelor incendiilor n dispo!itivele forelor proprii0 ie"irea din raioanele n care se produc incendii masive( Ore tirea "i desf"urarea aciunilor de protecie mpotriva sistemelor incendiare const n' descoperirea pre tirii inamicului pentru ntrebuinarea sistemelor incendiare0 prevenirea despre pericolul ntrebuinrii de ctre inamic a sistemelor incendiare0 protecia nemi6locit a forelor "i elementelor de dispo!itiv mpotriva efectelor ntrebuinrii sistemelor incendiare0 stabilirea caracterului "i volumului lucrrilor de limitare "i nlturare a urmrilor atacului cu arme "i muniii incendiare/ n funcie de natura incendiilor/ precum "i de forele "i mi6loacele avute la dispo!iie0 limitarea "i nlturarea urmrilor atacului cu sisteme incendiare( SECIUNEA , +*(, Pr4te":!, !n74r6,:!!04r

- 241 -

@27 Orotecia informaiilor cuprinde ansamblul msurilor "i aciunilor or ani!atorice/ informaionale "i te9nice luate "i e-ecutate n scopul' respectrii re ulilor de lucru n elaborarea "i e-ploatarea documentelor/ te9nicii "i materialelor de conducere n secret0 pstrrii secretului asupra aciunilor care se pre tesc sau sunt n curs de desf"urare/ prin accesul limitat/ autori!at "i ierar9i!at la date "i informaii0 controlul informaiilor destinate publicului0 proteciei fi!ice "i cripto rafice a informaiilor care se transmit0 disimulrii informaionale mpotriva cercetrii inamicului0 penetrrii documentelor/ materialelor/ cifrurilor "i codurilor inamicului( @2D Conducerea n secret a companiei cuprinde totalitatea msurilor "i activitilor care se or ani!ea! n scopul pstrrii secretului asupra pre tirii "i ducerii aciunilor de lupt "i se reali!ea! prin' a. limitarea numrului de persoane care cunosc coninutul documentelor de lupt0 b. transmiterea misiunilor la subordonai numai n prile ce-i privesc0 c. respectarea re ulilor de ntocmire/ mnuire "i pstrare a documentelor de lupt "i a codurilor0 d. cifrarea documentelor0 e. ntrebuinarea aparaturii de secreti!are/ a tabelelor de convorbiri/ indicative "i semnale/ a 9rilor codificate pentru efectuarea comunicrilor prin mi6loace de transmisiuni0 f. educarea ntre ului personal n spiritul pstrrii secretului convorbirilor prin mi6loacele de transmisiuni(

SECIUNEA , ++(, Pr4te":!, 6ed!",0; @22 Orotecia medical se pre te"te "i se desf"oar n scopul' pstrrii sntii personalului0 prevenirii apariiei "i rspndirii bolilor0 acordrii a6utorului medical0 evacurii/ spitali!rii/ tratamentului "i recuperrii rniilor "i bolnavilor0 protecia personalului mpotriva efectelor atacurilor nucleare/ biolo ice "i c9imice/ a efectelor debitelor mici ale do!elor absorbite "i a substanelor c9imice/ to-ice "i to-inelor biolo ice industriale( A** Comandantul de companie rspunde pentru starea sntii "i capacitii de lupt a militarilor din subordine( %l este obli at' a. s verifice dac toi militarii au primit n totalitate materialele sanitare pentru autoa6utor "i dac ace"tia cunosc modul cum se acord primul a6utor0 b. s indice militarilor locul de dispunere a punctului de adunare rnii al companiei0

- 242 -

c. s or ani!e!e acordarea a6utorului rniilor "i bolnavilor pe cmpul de lupt0 d. s urmreasc respectarea de ctre ntre ul efectiv de militari a re ulilor de i ien personal0 e. s inter!ic folosirea de ctre militari a apei din surse neavi!ate de serviciul medical0 f. s ia msuri pentru ca rniii sau bolnavii s nu fie capturai de inamic0 . s urmreasc respectarea msurilor de si uran pe timpul e-ecutrii decontaminrii0 9. s ia msuri pentru prevenirea mbolnvirilor "i a de erturilor( A*+ &niii "i bolnavii din cmpul de lupt se strn pe companie la punctul de adunare rnii/ cu forele "i mi6loacele acesteia "i cele primite de la e"alonul superior0 ace"tia se evacuea! mpreun cu armamentul individual/ masca contra a!elor "i lopata mic0 n funcie de destinaie "i caracteristicile terenului/ rniii "i bolnavii se pot evacua de la companie direct la punctul medical al batalionului( &niilor "i bolnavilor li se acord primul a6utor "i ulterior n ri6irile de specialitate necesare0 primul a6utor se acord de ctre militari "i sanitarul companiei pe locul unde au fost rnii/ n adposturile sau adpostirile cele mai apropiate0 fiecare militar este obli at s cunoasc modalitile de acordare a primului a6utor0 n cadrul acestui a6utor se folosesc pac9etul cu pansamentul individual/ pac9etul de decontaminare iniial/ trusele medicale aflate n autove9icule precum "i materialele sanitare "i medicamentele din enile personalului sanitar0 dup acordarea a6utorului medical/ rniii u"or/ api pentru lupt se napoia! n subunitile din care fac parte( A*) %c9ipa medical dat n ntrire companiei de infanterie asi ur acordarea primului a6utor "i evacuarea rniilor( %c9ipa acord primul a6utor n ca!ul rnirilor u"oare/ afeciunilor "i tratament medical de ur en pentru stabili!area rniilor rav n vederea transportrii acestora la punctul medical batalionar( Medicul batalionului instruie"te "i spri6in ec9ipele medicale pentru desf"urarea activitii de meninere a sntii personalului subunitii0 ec9ipa medical este subordonat plutonierului companiei( n ca!ul n care survin rniri se acord primul a6utor de ctre ec9ipa medical "i de ndat ce este posibil se transport rnitul napoia unei adpostiri( 3ac e-ist/ mai muli rnii ntr-un pluton/ ace"tia sunt centrali!ai pentru facilitarea tratamentului "i a evacurii0 prin ri6a plutonierului companiei este naintat cererea de evacuare medical ctre e"alonul superior "i cu ambulana de la punctul medical batalionar rniii sunt evacuai0 rniii u"or pot fi evacuai cu orice ve9icul aflat la dispo!iie(

- 243 -

A*9 n condiiile ntrebuinrii armelor nucleare/ biolo ice/ c9imice "i a sistemelor incendiare/ protecia medical pre!int particulariti determinate de felul mbolnvirilor/ rnilor sau into-icaiilor ,boala de iradiere/ arsuri/ into-icaii specifice )(Q(N(/ boli provocate de a eni pato eni. precum "i de numrul mare de rnii "i bolnavi care apar n focare( Oentru lic9idarea urmrilor atacului biolo ic se iau msuri de i!olare "i evacuare a bolnavilor "i suspecilor de boli conta ioase/ de depistare a contactelor "i i!olare a acestora/ precum "i de recoltare a probelor de sol/ aer/ ap sau vectori n vederea preci!rii a entului pato en SECIUNEA , +)(, Pr4te":!, 6ed!u0u! A*@ Orotecia mediului cuprinde ansamblul de msuri "i aciuni ce se desf"oar pentru pstrarea ec9ilibrului ecolo ic/ prevenirea "i combaterea polurii/ meninerea "i ameliorarea factorilor naturali de mediu din !onele de desf"urare a aciunilor militare( A*A Oe timpul pre tirii "i ducerii aciunilor militare/ se iau msuri de protecie a mediului pentru' a. prote6area ve etaiei slbatice ,flori/ puiei/ ve etaie lemnoas. de aciunea distructiv a personalului "i te9nicii0 b. evitarea tierii cren ilor/ copacilor/ precum "i a distru erii mu urilor/ n scopul utili!rii lor pentru mascarea forelor0 c. recuperarea n totalitate a de"eurilor( Orote6area apelor se reali!ea! prin' a. inter!icerea/ n toate situaiile/ a deversrii ori mpr"tierii substanelor c9imice periculoase/ produselor petroliere sau to-ice n apele de suprafa0 b. evitarea splrii autove9iculelor/ blindatelor/ recipientelor sau vaselor contaminate cu produse c9imice/ petroliere sau to-ice n apele de suprafa0 aceast activitate se e-ecut n locuri special amena6ate0 c. oprirea oricror scpri sau scur eri de substane poluante "i curarea !onei afectate prin decontaminare mecanic0 d. evitarea traversrii cu te9nica a rurilor/ la unelor/ "anurilor sau canalelor cu ap dac nu este absolut necesar0 e. prote6area n mod deosebit a surselor/ re!ervoarelor "i conductelor de ap potabil0 f. prevenirea infiltrrii apelor re!iduale n apele subterane0 . stabilirea distanei adecvate de protecie ntre sursele de ap "i locul de dispunere al taberei sau raionului de staionare a subunitii0 9. inter!icerea depo!itrii n albii sau pe malurile cursurilor de ap/ ale lacurilor/ pe pla6e "i pe fale!e/ bara6e/ di uri sau n !onele de protecie ale acestora/ a materialelor "i de"eurilor de orice natur( Orote6area solului se reali!ea! prin'
- 244 -

a. deplasarea forelor pe potecile/ drumurile "i "oselele e-istente/ evitnduse efectuarea de noi trasee0 b. evitarea deplasrilor de fore sau mi6loace de transport pe vreme umed0 c. evitarea efecturii de lucrri enistice n !onele de importan istoric/ ar9eolo ic sau n re!ervaii naturale0 d. evaluarea impactului asupra mediului nainte de nceperea lucrrilor de amena6ri specifice( Orote6area atmosferei se reali!ea! prin' a. reducerea emisiilor mi6loacelor de transport/ de propulsie "i a eneratoarelor electrice0 b. limitarea funcionrii n staionare a autove9iculelor/ blindatelor "i te9nicii din dotare n scopul reducerii emisiilor de a!e n atmosfer0 c. evitarea arderii miri"tilor/ stufri"urilor sau a de"eurilor mena6ere "i a de"eurilor re!ultate n urma desf"urrii aciunilor de lupt(

SECIUNEA , +9(, Pr4te":!, 6un"!! A*< Orotecia muncii se reali!ea! pentru asi urarea inte ritii personalului participant la aciune/ prin diminuarea riscurilor de accidentare "i mbolnvirii profesionale( Orotecia muncii se desf"oar continuu "i sistematic sub conducerea comandanilor "i a persoanelor investite cu atribuii n acest domeniu "i este or ani!at pe ba!a factorilor de risc/ de accidentare "i ,sau. de mbolnvire profesional care decur din elementele sistemului de munc proprii fiecrei componente a acestuia ,e-ecutant T sarcin de munc T ec9ipamente te9nice T mediu de munc.( SECIUNEA , +@(, A"t! !t,te, de !n74r6,re 5! re0,:!! /uF0!"e A*7 #ctivitatea de informare "i relaii publice se desf"oar continuu "i sistematic pentru asi urarea "i meninerea unor raporturi favorabile n interiorul companiei de infanterie/ ct "i ntre aceasta "i administraia ,serviciile. publice/ n folosul aciunii/ precum "i pentru informarea personalului asupra acestora( #ctivitatea de informare "i relaii publice/ la nivelul companiei/ se reali!ea! prin' crearea "i meninerea unei ima ini favorabile forelor proprii0 informarea corect asupra misiunilor subunitilor/ deci!iilor politice "i administrative referitoare la armat "i la problemele de interes pentru aciunea ce se desf"oar0 cre"terea responsabilitii pentru ndeplinirea misiunilor0 formarea "i de!voltarea con"tiinei civice0 reali!area unei comunicri biunivoce permanente "i reciproc avanta6oase ntre armat "i societatea civil(
- 245 -

SECIUNEA , +A(, As!-ur,re, t4/4-e4dez!"; A*D #si urarea topo eode!ic se e-ecut n scopul procurrii/ prelucrrii "i transmiterii n timp a datelor "i documentelor topo eode!ice necesare pre tirii "i desf"urrii aciunilor( #si urarea topo eode!ic se reali!ea! de ctre forele speciali!ate prin' cercetarea topo eode!ic/ actuali!area documentelor specifice/ asi urarea cu date/ documente "i fotodocumente/ te9nic "i materiale topo eode!ice( Compania de infanterie beneficia! de datele/ materialele "i documentele topo eode!ice necesare pre tirii "i desf"urrii luptei de ctre acesta( SECIUNEA , +<(, As!-ur,re, I!dr46ete4r404-!"; A*2 #si urarea 9idrometeorolo ic se desf"oar pentru obinerea/ determinarea "i anali!area datelor "i informaiilor referitoare la situaia 9idrolo ic "i meteorolo ic/ pro no!a 9idrometeorolo ic/ fenomenele periculoase sau cu caracter calamitar/ influena fenomenelor 9idrometeorolo ice asupra aciunilor/ precum "i stabilirea msurilor de protecie a plutonului de infanterie pentru pre tirea "i desf"urarea aciunilor proprii( Compania utili!ea! datele "i informaiile furni!ate de ctre forele speciali!ate n asi urarea 9idrometeorolo ic pe toat perioada pre tirii "i desf"urrii luptei( SECIUNEA , +7(, As!-ur,re, "u resurse u6,ne A+* #si urarea cu resurse umane se desf"oar pentru completarea necesarului de personal al companiei de infanterie ca urmare a pierderilor suferite n timpul aciunilor desf"urate sau a deficitelor aprute din alte cau!e ,nfiinarea de noi subuniti.( #si urarea cu resurse umane presupune urmrirea/ centrali!area "i anali!a datelor privind pierderile "i nivelul ncadrrii cu personal/ elaborarea "i transmiterea cererilor de completare/ primirea/ repartiia "i ncadrarea personalului destinat pentru completri( SECIUNEA , +D(, E !t,re, 7r,tr!"!du0u!

- 246 -

A++ %vitarea fratricidului cuprinde ansamblul msurilor "i aciunilor stabilite "i desf"urate pentru evitarea uciderii sau rnirii personalului subordonat ,aliat. "i a distru erii materialelor "i te9nicii din dotarea acestuia de ctre forele proprii( #ceasta se obine prin cunoa"terea permanent a situaiei "i a aciunilor forelor proprii/ ale e"alonului superior "i ale vecinilor/ precum "i printr-o conducere "i cooperare nentrerupte( A+) Oentru evitarea fratricidului n aprare/ comandantul de companie ia urmtoarele msuri ' a. respectarea principiilor tra erilor prin intervale "i pe deasupra forelor proprii0 b. coordonarea misiunilor de spri6in e-ecutate de ctre subunitile de artilerie0 c. stabilirea "i cunoa"terea semnalelor de recunoa"tere ntre forele proprii "i elicopterele de asalt care spri6in aciunile companiei/ a vecinilor "i a subunitilor cu care se cooperea!0 d. cunoa"terea indicilor de recunoa"tere "i a itinerarelor de deplasare a elementelor de cercetare proprii/ att pe timp de !i ct "i pe timp de noapte "i n alte condiii de vi!ibilitate redus( Oentru evitarea fratricidului/ n ofensiv/ comandantul de companie ia urmtoarele msuri' a. stabilirea aliniamentelor de ncetare a focului "i respectarea ntocmai a acestora0 b. respectarea principiilor tra erilor prin intervale "i pe deasupra forelor proprii0 c. cunoa"terea de ctre ntre ul personal a locului culoarului din bara6ul de mine al inamicului0 d. stabilirea "i cunoa"terea semnelor "i semnalelor de recunoa"tere a elicopterelor de asalt care spri6in aciunile companiei/ a vecinilor "i a subunitilor cu care se cooperea!0 e. coordonarea misiunilor de spri6in e-ecutate de ctre subunitile de artilerie( SECIUNEA , +2(, As!sten:, Cur!d!"; A+9 #sistena 6uridic asi ur respectarea n aciunile de lupt a cerinelor le ilor rii/ re ulamentelor militare "i ale dreptului internaional umanitar aplicabil n conflictele armate0 aceasta trebuie s reali!e!e concordana dintre cerinele militare "i restriciile impuse/ ndeplinirea misiunilor fr nclcarea normelor de drept/ limitarea pierderilor colaterale n raport cu a"teptrile/ discriminarea n selectarea obiectivelor "i proporionalitatea ntre mi6loacele "i metodele folosite n raport cu necesitile militare( Orin asistena 6uridic se amplific demnitatea/ onoarea "i presti iul moral ale personalului companiei/ implicit victoria acestuia/ prin eliminarea crimelor/ distru erilor "i suferinelor inutile(

- 242 -

SECIUNEA , )*(, As!sten:, re0!-!4,s; A+@ #sistena reli ioas se e-ecut n scopul cultivrii valorilor reli ios-morale/ patriotice/ etice "i civice n vederea reali!rii "i meninerii unui nivel ridicat al moralului ntre ului personal al companiei( #sistena reli ioas se reali!ea! prin pastoraie individual adecvat/ predic "i slu6be reli ioase n vederea mbrbtrii militarilor/ fortificrii voinei/ cura6ului/ sentimentului patriotic "i ntririi credinei acestora(

- 24; -

CAPITOLUL HI R,/4,rte3 4rd!ne3 /0,nur! 5! s"Ie6e. SECIUNEA + R,/4rt st,nd,rd MPE >Mun!:!e3 P!erder!3 E"I!/,6ent? A+< Nociitorul comandantului de companie ordon comandanilor de plutoane pre!entarea r,/4rtu0u! st,nd,rd MPE la sfr"itul fiecrei etape de lupt n scopul cunoa"terii strii reale n care se se"te compania dup ndeplinirea misiunii respective/ precum "i pentru stabilirea msurilor necesare ce se impun n vederea reor ani!rii "i continurii aciunilor de lupt( &aportul standard MO% cuprinde informaii despre' a) muniie ,cantitatea rmas.0 b) pierderi sau rnii0 c) ec9ipament , radul de operativitate.( Qoate aceste informaii se vor transmite n procente folosind urmtorul cod de cuvinte T culori' a) verde T ntre ;4-144\ 0 b) alben T ntre 64-;4\ 0 c) ro"u T ntre 44-64\ 0 d) ne ru T sub 44\ ( Nociitorul comandantului de companie centrali!ea! aceste informaii "i ordon redistribuirea n cadrul companiei a muniiei "i materialelor n vederea e-ecutrii urmtoarei etape de lupt0 raportea! comandantului de companie/ utili!nd aceea"i form de raport( %-emplu' POlutonul1 ' alben T verde T verde(+ POlutonul 2 ' ro"u T alben T verde(+ POlutonul 3 ' ro"u T alben T alben(+ POlutonul #r(' alben T verde T verde(+ POlutonul #(Rl(' ro"u T alben T verde+ PSrupa Nun( ' alben T verde T verde+ PCompania 1' ro"u T alben T verde(+ SECIUNEA , )(, #,"t4r!! MIT# = T >P0,nu0 /re0!6!n,r? A+7 Ca ba! a estimrii sale/ comandantul companiei folose"te 7,"t4r!! MIT#(T ,misiune, inamic, teren, ore disponi#ile, timp la dispozie .0 ace"ti factori constituie elementele /0,nu0u! /re0!6!n,r( M!s!une,. Comandantul de companie prime"te misiunea de la comandantul de batalion/ o anali!ea! innd cont de intenia comandantului su de batalion/ cu dou nivele mai sus "i deduce sarcinile eseniale pe care compania trebuie s le ndeplineasc n scopul e-ecutrii misiunii(
- 24L -

In,6!"u0( Comandantul companiei identific tipul/ mrimea/ or ani!area "i dispunerea/ modul probabil de aciune/ ec9ipamentul/ principalele ameninri ale inamicului ce vi!ea! ndeplinirea misiunii de ctre companie "i prile cele mai vulnerabile ale acestuia( Terenu0. Comandantul companiei are n vedere modul cum terenul "i condiiile de stare a vremii influenea! aciunile inamicului "i ale forelor proprii/ folosind linia de 9idare de mai 6os ,8#8O3.' a. obser area i posibilitile #cmpurile$ de foc ' comandantul de companie stabile"te posibilitile de e-ecutare a observrii/ funcie de terenul din !ona sa de aciune0 anali!ea! posibilitile de foc ale inamicului funcie de caracteristicilor armamentului de care acesta dispune ,distana de tra ere ma-im eficace/ distana focului ra!ant/ distana de armare "i durata de traiect .0 b. acoperirea i mascarea ' comandantul de companie indentific posibilitile de acoperire "i mascare ale terenului mpotriva focului direct "i a celui din po!iii de tra ere acoperite e-ecutate de ctre inamic "i fa de observarea terestr "i aerian a acestuia0 c. obstacolele ' pentru e-ecutarea atacului/ comandantul de companie ia n considerare restriciile n e-ecutarea manevrei impuse de teren0 la or ani!area aprrii el planific dispunerea obstacolelor n teren pentru a fra menta/ a ntoarce/ a fi-a sau a bloca forele inamicului "i a-"i prote6a compania fa de atacul declan"at de ctre acesta0 d. punctele cheie ale terenului - repre!int locurile sau !onele a cror ocupare sau meninere asi ur un avanta6 important pentru combatani0 comandantul de companie are n vedere punctele c9eie ale terenului n stabilirea obiectivului "i a direciei de atac-n ofensiv/ respectiv/ a locului punctului de spri6in - n aprare0 e. direciile #cile$ de apropriere ' repre!int o rut aerian sau terestr/ cu o mrime dat/ pe care fora care atac/ se deplasea! n dispo!itiv de mar"/ ctre obiectivele sale sau ctre un punct c9eie din teren0 n ofensiv/ comandantul de companie identific direcia de apropriere care i asi ur protecie ma-im "i l plasea! n punctul cel mai vulnerabil al inamicului0 n aprare/ comandantul de companie amplasea! armamentul principal/ de-a lun ul cilor de apropiere cele mai probabile a fi folosite de ctre inamic0 f. remea ' n evaluarea efectelor vremii comandantul de companie are n vedere/ n principal/ vi!ibilitatea "i practicabilitatea terenului( #4r:e0e d!s/4n!F!0e. Comandantul de companie evaluea! puterea de lup a subunitii ,inclusiv caracteristicile armamentului./ a forelor date n ntrire ,spri6in. "i stabile"te misiunile plutoanelor , rupei.( T!6/u0 0, d!s/4z!:!e. Comandantul reface calcului timpului avnd n vedere planul preliminar "i orice sc9imbare de situaie(

- 214 -

SECIUNEA , 9(, Ord!nu0 /re0!6!n,r >de , ert!z,re? A+D Ord!nu0 /re0!6!n,r >de , ert!z,re? este folosit de ctre comandantul de companie pentru a-"i informa subordonaii despre trecerea la ndeplinirea unei noi misiuni de lupt( )copul ordinului preliminar este de a spri6ini subordonaii n declan"area "i desf"urarea activitilor de pre tire a e-ecuiei noii misiuni/ averti!ndu-i "i oferindu-le ma-imum de informaii "i detalii disponibile privind viitoarele aciuni de lupt/ mrindu-le astfel timpul de pre tire( A+2 8rdinul preliminar se ntocme"te n scris "i se transmite de re ul verbal0 se elaborea! "i se ntocme"te imediat dup primirea "i anali!a ordinului preliminar ,ordinului de aciune/ atunci cnd nu s-a primit ordin preliminar. transmis de e"alonul superior( A)* Oentru a avea arania c subordonaii vor primi n timp util notificrile privind aciunile de lupt iminente/ elaborarea ordinului preliminar nu trebuie s fie ntr!iat de lipsa unor informaii detaliate0 el trebuie emis ct mai repede posibil/ urmnd ca detaliile semnificative s fie transmise prin ordine suplimentare sau prin ordinul de aciune( Xn ordin preliminar bine elaborat mre"te cuantumul de timp pentru planificare/ la dispo!iia comandanilor de plutoane "i permite forelor s se pre teasc pentru misiunea urmtoare/ n cel mai scurt timp posibil( A)+ 3up primirea ordinului preliminar de la comandantul de batalion/ comandantul de companie trebuie s-"i elabore!e propriul ordin preliminar pe care s - l transmit subordonailor( A)) Jormatul ordinului preliminar depinde de cantitatea informaiilor "i detaliilor avute la dispo!iie privind misiunea0 indiferent de situaie/ ordinul preliminar trebuie s fie concis "i s cuprind informaii referitoare la' a) descrierea pe scurt a situaiei0 b) misiunea companiei0 c) data la care se prevede trecerea la ndeplinirea noii misiuni0 d) data "i ora la care se prevede cel mai devreme nceperea deplasrii0 e) instruciuni de coordonare ,orice alt informaie disponibil.0 f) data/ ora "i locul n care se va transmite ordinul de aciune( A)9 Xn e-emplu de 4rd!n /re0!6!n,r3 este pre!entat n continuare(

- 211 -

$esecret %-(nr(1 Cp(2 7(Mo O(C( cota 16;/5 2; 42(34 J%R 4;

ORDINUL PRELIMINAR nr.+ *eferine: 8rdinul de lupt a comandantului R (17(Mo nr( 20 :arta 1' 25 444 ediia 1LL6/ -41-;4-3-c0 Qimp folosit' ora local ,S(M(Q(^29.( /rganizarea pentru misiune' R(27(Mo ,Cp(17(Mo/ Cp(27(Mo Cp(37(Mo/ Rt(#r(124/ Ol(Cc/ Ol(#(Qc(/ Ol(Se(/ Ol(Qrs(/ Ol(No (.( +. SITUAIA a. 7namic Inamicul aerian? #viaia inamicului probabil va aciona pe direcia Qudorov/ #ntoni cu misiunea de a lovi principalele obiective ale aprrii noastre/ elemente de infrastructur/ coloane n deplasare/ formaiuni de lo istic "(a(( #viaia va aciona n formaini de 2-3 avioane la nlimi medii "i 6oase/ folosind la ma-imum terenul din !on( Oe timpul aciunilor de lupt inamicul va folosi pe lar elicopterele de lupt/ care vor aciona n formaiuni a cte 2-3 elicoptere n scopul lovirii obiectelor blindate n punctele de spri6in "i pe timpul contraatacului( Inamicul terestru? R17(( "i va re rupa forele "i n dimineaa !ilei de 2(43(244;/ va trece probabil la ofensiv din contact/ de pe aliniamentul localitatea 244 m nord Test cota 152(4 ,42 ;;./ mar inea de nord pdurea ,45 ;3. cu direcia loviturii principale localitatea Qudorov/ localitatea #ntoni cu misiunea de a nimici forele noastre n raionul cu centrul localitatea #ntoni "i ctre 12(44 41(43(244; va ncerca s cucereasc aliniamentul mar inea de nord Jlore"ti / 2(Um(nord - vest #ntoni/ ulterior va ntroduce n lupt re!ervele de bri ad ncercnd s de!volte ofensiva( Oe timpul ofensivei probabil va adopta urmtorul dispo!itiv de lupt' e"alonul 7- :.DEI(/ :.DII(/ :.DDI( "i e"alonul 77(- :.I.c( b. Jorele proprii R(17(Mo va trece ncepnd cu data de 42(43(244; la aprare din contact cu inamicul n scopul de a reine ofensiva inamicului / de ai produce pierderi ma-imale / de al reine pe un aliniament favorabil "i ulterior ncepnd cu 42(43(244; va asi ura trecerea la cotraofensiv cu forele nou formate/ pentru nimicirea inamicul pe teritoriul naional "i restabilirea ctre 16(43(244; a frontierei de stat(
- 212 -

). MISIUNEA Cp2 7(Mo trece la aprare din contact cu inamicul/ ncepnd cu 11(34 42(43(244; n f"ia inclusiv cota 152(4 ,42 ;;./ e-clusiv cota 144/2 ,4L ;2./ inclusiv cota 152(3,51 ;6./ inclusiv mar inea de vest livada ,42 ;1./ n inter!icerii ofensivei inamicului pe direcia Qudorov/ )adi"( 9. EHECUIA ntenia comandantului? 7ntenione!' - s rup lupta/ s retra forele "i ocup un aliniament favorabil0 - s or ani!e! cercetarea0 - s or ani!area aprarea antiaerien0 - s forme! dispo!itivul de aprare0 - s or ani!e! sistemul de foc0 - s amena6e! enistic noul raion de aprare0 - s respin ofensiva inamicului0 - s opresc inamicul n faa N3#0 - s e-ecutarea contraatacuri pentru nimicirea inamicului ptruns n aprare0 - s spri6in contraatacului e"alonului superior0 *tarea inal' inamicul orpit n faa limitei dinainte a aprrii( a. ,oncepia operaiilor 1 omis #. *arcini su#unitilor lupttoare. ,1. Ol(17(Mo - comandant lt( (((((((((((((((((((((( - se pre te"te pentru trecerea la aprare din contact cu inamicul( ,2. Ol(27(Mo- comandant lt( ((((((((((((((((((((((( - se pre te"te pentru trecerea la aprare din contact cu inamicul( ,3. Ol(37(Mo - comandant lt( ((((((((((((((((( - se pre te"te pentru trecerea la aprare din contact cu inamicul( c< *arcini su#unitilor spri+in de lupt ,1. Ol(#r(Mn T comandant cpitan((((((((((((((((( - se pre te"te pentru trecerea la aprare din contact cu inamicul( ,2. Ol(#(Qc( T comandant locotenent ((((((((((((((((((( - se pre te"te pentru trecerea la aprare din contact cu inamicul( d. Instruciuni de coordonare. ,1. ) se pre!inte ctre 2; 4L(34 J%R 4; la punctul de comand a companiei pentru aducerea la cuno"tin a ordinului de lupt @. SPRIJINUL LO8ISTIC ( 46!s A. CONDUCEREA SI COMUNICATIILE ( 46!s C46,nd,ntu0 "46/,n!e! ) In7,nter!e M4t4r!z,t; M,!4r V.r,6
- 213 -

SECIUNEA , @(, P0,nu0 de ,":!une >Ord!nu0 de ,":!une? A)@ )copul unui plan de aciune ,ordin de aciune. este de a asi ura comandanilor subordonai elementele eseniale ale primului plan de aciune "i atunci cnd este necesar T modul de ndeplinire a misiunilor0 aceste elemente sunt' situaia/ misiunea/ concepia aciunilor de lupt/ intenia comandantului/ sc9ema de manevr "i efortul principal/ misiunile ,sarcinile. subunitilor subordonate/ nevoile de spri6in "i ntrire/ sistemul de conducere "i le turile( A)A P0,nu0 de ,":!une este un instrument prin intermediul cruia comandantul de companie planific "i conduce nemi6locit aciunile militare0 prin urmare/ comandantul de companie iniia! pre tirea unor posibile aciuni prin elaborarea unui plan de aciune( A)< De4seF!re, esen:!,0; Bntre un plan de aciune 5! un ordin de aciune const n faptul c/ primul statuea! principalele pre!umii pe care se ntemeia! un plan/ iar ora punerii n aplicare nu este inclus. Olanul de aciune devine ordin de aciune, atunci cnd este determinat ora punerii n aplicare "i toate condiiile privind e-ecuia sunt finali!ate( A)7 Ord!nu0 de ,":!une >Ord. ,":.? trebuie s conin acele detalii care sunt strict necesare comandanilor subordonai pentru elaborarea propriilor ordine de aciune/ a asi ura coordonarea aciunilor lor/ precum "i detaliile privind modul n care elementele de spri6in al luptei ,spri6in lo istic. "i ndeplinesc misiunile( A)D Caracteristicile unui ordin de aciune/bun/ sunt' a) claritatea - repre!int folosirea unei terminolo ii militare "i a unor e-presii care s asi ure o e-primare clar/ cu acela"i neles pentru toi cei care primesc ordinul0 b) detalierea T ordinul trebuie s conin toate informaiile "i instruciunile necesare coordonrii "i e-ecutrii aciunilor de lupt0 c) conci!ia T detaliile nesemnificative trebuie evitate/ fr a se renuna la claritate "i detaliere0 d) recunoa"terea libertii de aciune a comandanilor subordonai- ordinul de aciune nu trebuie s n rdeasc iniiativa comandanilor subordonai prin preci!area unor detalii complicate ale e-ecuiei/ cu e-cepia situaiilor cnd acestea sunt necesare pentru asi urarea sincroni!rii0 e) au mentarea atitudinilor volitive T n interesul simplitii "i claritii/ n ordinul de aciune se vor evita formulri restrictive n preci!area modului de aciune al subordonailor0 f) fermitatea T ordinul de aciune nu va cuprinde e-presii care nu preci!ea! clar responsabilitile ,sarcinile.0n acest sens/ nu se vor folosi e-presii de forma P_
- 214 -

ncearc s menin aliniamentul cucerit+ ci P_consolidea! "i menine aliniamentul cucerit+0 de asemenea/ se va evita folosirea unor adverbe inutile care s caracteri!e!e aciunile , atac Pvi uros+/ apr Pcu trie+.0 n ordinul de aciune se va evita folosirea unui limba6 lipsit de fermitate/ va "i ambi uu/ care poate e-prima indeci!ia comandantului de companie "i induce lipsa de ncredere n rndul subordonailor0 g) oportunitatea T elaborarea "i transmiterea ordinului de aciune trebuie efectuate la timp/ asi urnd subordonailor suficient timp pentru planificarea "i pre tirea aciunilor( A)2 8rdinul de aciune se redactea! n formatul cu 5 para rafe/ conform preci!rilor de la capitolul 7/ seciunea a 3-a( Ooate avea form scris sau ,"i. rafic ,sc9eme "i tabele.0 atunci cnd ordinul se ntocme"te sub form de sc9em/ para rafele 2 ,misiunea. "i 3/ pct( a ,concepia aciunilor. se vor redacta obli atoriu n scris( A9* )c9emele sunt repre!entri rafice ale planului ,ordinului. de aciune al comandantului de companie "i vi!uali!ea! prevederile ordinului scris sau verbal al acestuia( n situaiile cnd scara 9rii pe care comandantul ntocme"te partea rafic/ nu asi ur radul de detaliere necesar repre!entrii modului de aciune al subunitilor/ se pot ntocmi sc9eme suplimentare care s ofere subordonailor o ima ine clar a inteniei "i concepiei comandantului de companie0 indiferent de situaie/ pentru a evita suprancrcarea sc9emelor/ se vor trece pe acestea numai msurile rafice de control necesare(
SECIUNEA , A(,

Ord!nu0 7r,-6ent,r3 de 0u/t;. A9+ n dinamica luptei T atunci cnd situaia este frecvent sc9imbtoare T datorit lipsei acute de timp/ ordinul de lupt poate fi redactat ntr-o form scurt en P8rdin fra mentar ,8rd( Jra (.+0 el cuprinde toate cele cinci para rafe ale unui ordin de lupt/ redndu-se ns/ numai prile acestuia care s-au modificat0 dup fiecare titlu de para raf se inserea! e-presia P$u sunt modificri+ T sau dup ca! T informaiile noi care au aprut n coninutul respectivului para raf( A9) Comandantul de companie elaborea! un ordin fra mentar cnd timpul nu permite redactarea unui ordin de lupt sau atunci cnd trebuie aduse modificri la un ordin de lupt aflat n vi oare( 8rdinul fra mentar al comandantului de companie se elaborea! "i se transmite/ de re ul/ verbal0 el trebuie s fie emis la timp/ scurt/ concis "i s se ba!e!e pe intenia "i concepia de ducere a aciunilor de lupt ale comandantului(

- 215 -

ORDIN DE LUPT ,8 variant. A99 8 variant a ordinului de lupt este pre!entat mai 6os( $esecret %-(nr(1 Cp(2 7(Mo O(C( cota 16;/5 2; 4L(34 J%R 4; ORDINUL DE LUPT nr.+ *eferine: 8rdinul de lupt a comandantului R (17(Mo nr( 20 :arta 1' 25 444 ediia 1LL6/ -41-;4-3-c0 Qimp folosit' ora local ,S(M(Q(^29.( /rganizarea pentru misiune' R(27(Mo ,Cp(17(Mo/ Cp(27(Mo Cp(37(Mo/ Rt(#r(124/ Ol(Cc/ Ol(#(Qc(/ Ol(Se(/ Ol(Qrs(/ Ol(No (.( +. SITUAIA b. 7namic Inamicul aerian? #viaia inamicului probabil va aciona pe direcia Qudorov/ #ntoni cu misiunea de a lovi principalele obiective ale aprrii noastre/ elemente de infrastructur/ coloane n deplasare/ formaiuni de lo istic "(a(( #viaia va aciona n formaiuni de 2-3 avioane la nlimi medii "i 6oase/ folosind la ma-imum terenul din !on( Oe timpul aciunilor de lupt inamicul va folosi pe lar elicopterele de lupt/ care vor aciona n formaiuni a cte 2-3 elicoptere n scopul lovirii obiectelor blindate n punctele de spri6in "i pe timpul contraatacului( Inamicul terestru? R17(( "i va re rupa forele "i n dimineaa !ilei de 2(43(244;/ va trece probabil la ofensiv din contact/ de pe aliniamentul localitatea 244 m nord Test cota 152(4 ,42 ;;./ mar inea de nord pdurea ,45 ;3. cu direcia loviturii principale localitatea Qudorov/ localitatea #ntoni cu misiunea de a nimici forele noastre n raionul cu centrul localitatea #ntoni "i ctre 12(44 41(43(244; va ncerca s cucereasc aliniamentul mar inea de nord Jlore"ti / 2(Um(nord - vest #ntoni/ ulterior va introduce n lupt re!ervele de bri ad ncercnd s de!volte ofensiva( Oe timpul ofensivei probabil va adopta urmtorul dispo!itiv de lupt' e"alonul 7- :.DEI(/ :.DII(/ :.DDI( "i e"alonul 77(- :.I.c( b. Jorele proprii R(17(Mo va trece ncepnd cu data de 42(43(244; la aprare din contact cu inamicul n scopul de a reine ofensiva inamicului / de ai produce pierderi ma-imale / de al reine pe un aliniament favorabil "i ulterior ncepnd cu 42(43(244; va asi ura
- 216 -

trecerea la cotraofensiv cu forele nou formate/ pentru nimicirea inamicul pe teritoriul naional "i restabilirea ctre 16(43(244; a frontierei de stat(

Intenia ealonului superior' - retra erea forelor "i ocuparea unui aliniament favorabil0 - or ani!area cercetrii0 - or ani!area aprrii antiaeriene0 - formarea dispo!itivului de aprare0 - or ani!area sistemului de foc0 - amena6area enistic a noului raion de aprare0 - respin erea ofensivei inamicului0 - oprirea inamicului n faa N3#0 - e-ecutarea contraatacurilor pentru nimicirea inamicului ptruns n aprare0 - spri6inul contraatacului e"alonului superior0 Starea final' inamicul oprit n faa limitei dinainte a aprrii( Concepia ealonului superior: Oentru respin erea ofensivei inamicului R(17(Mo va trece la aprare din contact cu inamicul pe aliniamentul mar inea de sud localitatea )adi"/mar inea de sud livada ,4; ;2. avnd direcia de efort localitatea Qudorov/ localitatea #ntoni( 3ispo!itiv de lupt' - e"alonul 7- Cp(2 7(Mo(/ Cp(17(Mo(0 - e"alonul 77- Cp(37(Mo0 - re!erv - Ol37(MoY Cp(37(Mo( Nupta se va desf"ura n trei etape' &tapa nr.D >3uperea lupte i ocuparea unui aliniament avora#il!. %tapa ncepe odat cu primirea ordinului "i se finali!ea! 12(34 2;(42(4;( #ctiviti desf"urate' - ruperea luptei "i retra erea pe aliniamentul mar inea de sud localitatea )adi"/ mar inea de sud livada ,4; ;2.0 - reali!area dispo!itivului de lupt ctre 11(34 2;(42(244;0 - retra erea subunitilor de acoperire "i ocuparea locului n dispo!itiv0 - or ani!area "i tina sistemului de foc ctre 12(34 2;(42(4;0 Manevra' se va e-ecuta o manevra dinspre front n adncime pe direcia Qudorav/ #ntoni a Cp(27(Mo/ Cp(47(Mo n scopul scoaterii forelor de sub lovitur "i ocuparea aliniamentului mar inea de sud localitatea )adi"/ mar inea de sud livada ,4; ;2.0 &tapa nr.@ >pregtirea luptei de aprare!. %tapa ncepe 12(34 2;(42(4;( "i se finali!ea! ctre 45(44 2(43(244;( #ctiviti desf"urate' - planificarea luptei de aprare0 - or ani!area luptei de aprare0 - amena6area enistic a raioanelor de aprare0
- 212 -

- aprovi!ionarea subunitilor cu materialele necesare0 - restabilirea te9nicii deteriorate0 - completarea cu efectiv0 Manevra' omis &tapa nr.E >)ucerea luptei de aprare!. - respin erea atacului aerian al inamicului0 - lovirea inamicului pe ba!a de plecare la ofensiv0 - lupta de aprarea cu inamicul trecut la ofensiv0 - e-ecutarea contraatacului cu forele e"alonului 770 - asi urarea contraofensivei e"alonului superior( Manevra' %-ecutarea contraatacului cu Cp(37(Mo de pe aliniamentul mar inea de sud-est #ntoni/ cota 153/4 pe direcia #ntoni/ localitatea )adi"/ n scopul nimicirii inamicului ptruns n aprare "i restabilirea N3#( c. )ubordonri "i resubordonri' Cp(27(Mo ia n subordine ncepnd cu 11(34 2;(42(244; Ol(1Qr (YRt(#r(124mm( ). MISIUNEA Cp2 7(Mo trece la aprare din contact cu inamicul/ ncepnd cu 11(34 42(43(244; n f"ia inclusiv cota 152(4 ,42 ;;./ e-clusiv cota 144/2 ,4L ;2./ inclusiv cota 152(3,51 ;6./ inclusiv mar inea de vest livada ,42 ;1./ n inter!icerii ofensivei inamicului pe direcia Qudorov/ )adi"( 9. EHECUIA Intenia comandantului? 7ntenione!' - s rup lupta/ s retra forele "i ocup un aliniament favorabil0 - s or ani!e! cercetarea0 - s or ani!area aprarea antiaerian0 - s forme! dispo!itivul de aprare0 - s or ani!e! sistemul de foc0 - s amena6e! enistic noul raion de aprare0 - s respin ofensiva inamicului0 - s opresc inamicul n faa N3#0 - s e-ecutarea contraatacuri pentru nimicirea inamicului ptruns n aprare0 - s spri6in contraatacului e"alonului superior0 *tarea inal' inamicul oprit n faa limitei dinainte a aprrii( a. ,oncepia operaiilor Cp27(Mo( va trece la aprare din contact cu inamicul/ n punctul de spri6in cota 152(4 ,42 ;;./ cota 144/2 ,4L ;2./ cota 152(3,51 ;6.( Oentru respin erea ofensivei inamicului va adopta urmtorul dispo!itiv de lupt' %"alonul nr(1- Ol(27(Mo/Ol(37(Mo0 %"alonul 77(- Ol(17(Mo0
- 21; -

&e!erva'Sr(27(YOl(17( Nupta se va desf"ura n trei etape' &tapa nr.D >3uperea lupte i ocuparea unui aliniament avora#il!. %tapa ncepe odat cu primirea ordinului "i se finali!ea! 12(34 2;(42(4;( #ctiviti desf"urate' - ruperea luptei "i retra erea pe aliniamentul mar inea de sud localitatea )adi"/ mar inea de sud livada ,4; ;2.0 - reali!area dispo!itivului de lupt ctre 11(34 2;(42(244;0 - retra erea subunitilor de acoperire "i ocuparea locului n dispo!itiv0 - or ani!area "i tina sistemului de foc ctre 12(34 2;(42(4;0 Manevra' se va e-ecuta o manevra dinspre front n adncime pe direcia Qudorav/ #ntoni n scopul scoaterii forelor de sub lovitur "i ocuparea aliniamentului mar inea de sud localitatea )adi"/ mar inea de sud livada ,4; ;2.0 - Ol(27(Mo( se va retra e pe direcia livada ,4; ;2./ localitatea )adi"0 - Ol(37(Mo se va retra e pe direcia pdurea ,42 ;6./ livada ,46 ;2.0 -Ol(1(7(Mo se va retra e pe direcia raionul de dispunere/ localitatea #ntoni( &tapa nr.@ >Pregtirea luptei de aprare!. %tapa ncepe 12(34 2;(42(4;( "i se finali!ea! ctre 45(44 2(43(244;( #ctiviti desf"urate' - planificarea luptei de aprare0 - or ani!area luptei de aprare0 - amena6area enistic a raioanelor de aprare0 - aprovi!ionarea subunitilor cu materialele necesare0 - restabilirea te9nicii deteriorate0 - completarea cu efectiv0 Manevra' omis &tapa nr.E >)ucerea luptei de aprare!. - protecia antiaerian a forelor al inamicului0 - lovirea inamicului pe ba!a de plecare la ofensiv0 - lupta de aprarea cu inamicul trecut la ofensiv0 - e-ecutarea contraatacului cu forele e"alonului 770 - asi urarea contraofensivei e"alonului superior( Manevra' %-ecutarea contraatacului cu Ol(17(Mo de pe aliniamentul mar inea de est localitatea )adi"/ 1 Um(sud cota 12;/4,4L ;5. pe direcia ;44 m nord )adi"/ cota 16;(5,4; ;6./ n scopul nimicirii inamicului ptruns n aprare "i restabilirea N3#( 1. )pri6in de foc )C8O' de a e-ecuta spri6inul direct cu foc al Ol(27(Mo/ Ol(37(Mo pentru a neutrali!a inamicul pe ba!a de plecare la ofensiv "i pe timpul ofensivei 2. #prare ##
- 21L -

)C8O' - lupta cu inamicul aerian n !ona de responsabilitate a Cp(27(Mo n special cu elicopterele inamicului( O&78&7Q#Q7 T cercetarea/ descoperirea/ combaterea "i nimicirea forelor "i mi6loacelor inamicului aerian( 3. 7nformaii militare )C8O' procurarea informaiilor despre inamic pe timpul celor trei fa!ei ale luptei( O&78&7Q#Q7 - aciunile elementelor de Cc( 3iv( n !ona de spate0 - forele inamicului de la contact "i e"aloanele 77 ale acestuia0 4. )pri6inul enistic )C8O T pre tirea punctului de spri6in0 spri6inul enistic eneral pe direcia de aprare( O&78&7Q#Q7- subunitile din e"alonul 7/ OCYCp( "i forele de manevr pe timpul contraatacului( #. *arcini su#unitilor lupttoare. ,1. Ol(17(Mo - comandant cpitan (((((((((((((((((((((( - trece la aprarea punctul de spri6in n e"alonul 77 al batalionului/ n raionul mar inea de est #ntoni/ 1 Um( sud-vest mar inea de sud #ntoni/ 544m nord-vest mar inea de vest #ntoni 0 - respin e ofensiva inamicului pe direcia )adi" -#ntoni0 - produce pierderi ma-imale inamicului ptruns n aprarea batalionului0 - menine punctul de spri6in ocupat( - pre te"te "i e-ecut contraatacul de pe aliniamentul mar inea de est localitatea )adi"/ 1 Um(sud cota 12;/4,4L ;5. pe direcia ;44 m nord )adi"/ cota 16;(5,4; ;6./ n scopul nimicirii inamicului ptruns n aprare "i restabilirea N3#( ,2. Ol(27(Mo- comandant cpitan ((((((((((((((((((((((( - trece la aprarea punctul de spri6in n e"alonul 7 al batalionului/ n raionul cota 12;/4 ,4L ;5./ cota 152/3 est 244m/ cota 12;/4 ,4L ;5. nord 1 Um(0 - respin e ofensiva inamicului pe direcia Qudorov-)adi"0 - produce pierderi ma-imale inamicului n efectiv "i te9nic0 - menine punctul de spri6in ocupat( - asi ur e-ecutarea contraatacului de ctre Cp(17(Mo de pe aliniamentul mar inea de est localitatea )adi"/ 1 Um(sud cota 12;/4,4L ;5. pe direcia ;44 m nord )adi"/ cota 16;(5,4; ;6.( ,3. Ol(37(Mo - comandant cpitan ((((((((((((((((( - trece la aprarea punctul de spri6in n e"alonul 7 al batalionului/ pe direcia de efort/ n raionul 1Um( vest localitatea )adi"/ 1Um( nord cota 122/4 ,46 ;2./ 544m sud cota 153/4 ,4L ;2.0 - respin e ofensiva inamicului pe direcia cota 111/2 ,44 ;4./ cota 153/40 - produce pierderi ma-imale inamicului n efectiv "i te9nic0 - menine punctul de spri6in ocupat( - asi ur e-ecutarea contraatacului de ctre R(47(Mo de pe aliniamentul mar inea de sud-est #ntoni/ cota 153/4 pe direcia #ntoni/ localitatea )adi"(

- 224 -

c< *arcini su#unitilor spri+in de lupt ,1. Ol(#r(Mn T comandant cpitan((((((((((((((((( - ocup ctre 11(34 2;(42(244; po!iia de tra eri n raionul 244 m nord- vest localitatea )adi"0 - love"te inamicul pe ba!a de plecare la ofensiv0 - inter!ice atacul inamicului prin focul de bara6 fi- P)te6ar+/ P)alcm+0 - loveste inamicul ptruns n apararea batalionului prin foc concentrat0 - spri6in prin foc de bara6 e-ecutarea contraatacului de ctre e"alonul 77( ,2. Ol(#(Qc( T comandant locotenent ((((((((((((((((((( - se dispune n raionul 544 m sud-vest cota 161(20 - pre te"te urmtoarele aliniamente antitanc' mar inea de sud-est livada ,42 ;2./ cota 12;(4 ,4L ;5.0 - spri6in e-ecutarea contraatacului e"alonului 77 al batalionului de pe aliniamentul1 Um( localitatea )adi"( d. Instruciuni de coordonare. ,1. 8rdinul ntr n aciune la primire0 ,2. 8cuparea raionului de aprare de finali!at ctre 11(34 2;(42(244;0 ,3. Stina' - sistemului de foc 12(34 2;(42(244;0 - amena6rii enistice 7 rnd - 12(44 2L(42(244;0 - amena6rii enistice 77 rnd - 41(44 41(43(244;( ,4. Sata pentru lupt 45(44 42(43(244; ,6. &ecunoa"terea forelor proprii ce ies din dispo!itiv "i se rentorc vi!ual - o rac9et culoare ro"ie( ,2. Ore!entarea concepiei pentru aprobare la 13(44 2;(42(244;( ,;. 7tinerare de aprovi!ionare' "oseaua #ntoni / mar inea vest via de vie/ )adi"( ,L. 7tinerare de evacuare' "oseaua #ntoni / mar inea vest via de vie/ )adi" @. SPRIJINUL LO8ISTIC )pri6inul lo istic va fi efectuat de ctre de ctre forele companiei pn la punctele de aprovi!ionare a plutoanelor/ la sfr"itul fiecrei !ile de lupt( &aioanele de dispunere a formaiunilor de lo istic' O#N' T raionul cu centrul 1/5 Um( nordvest localitatea #ntoni0 ,1. .ransportul va fi asi urat cu forele plutonului lo istic de la depo!itele batalionului spre pantele de aprovi!ionare a companiilor/ pe itinerarul de aprovi!ionare( ,2. Aprovizionarea se va e-ecuta de la O#N n seara fiecrei !ile( ,3. Mentenana? &eparaia te9nicii deteriorate se va e-ecuta n &#Q3 a batalionului( %vacuarea te9nicii se va e-ecuta cu forele plutonului lo istic la sfr"itul !ilei de lupt pe itinerarul de evacuare( ,4. Asigurarea medical. )pri6inul medical se va e-ecuta n O#&/ unde se va acorda primul a6utor medical( %vacuarea bolnavilor "i rniilor se va e-ecuta cu forele plutonului medical al batalionului din punctele adunare rnii(
- 221 -

,5< *ervicii de campanie? - 9rana efectivului se va e-ecuta de 3 ori n 24 ore/ dintre care 1 mas cald / seara( :rana cald va fi pre tit cu forele plutonului lo istic "i adus la punctele de aprovi!ionare ale companiilor( - aprovi!ionarea cu ap se va face din sursele locale( - mbiera efectivului se fa desf"ura la sfr"itul sptmnii/ la posibilitate/ cu forele plutonului lo istic/ n raionul lo istic( - servicii funerare' Materialele destinate pentru servicii funerare se vor afla n raionul lo istic( Militarii decedai vor fi evacuai cu forele plutonului lo istic( A. CONDUCEREA SI COMUNICATIILE a( Comand' Ounctul de comand a Cp(2 7(Mo se va dispune n raionul cu centrul cota 161(2(/ n funciune de la 14(34 2;(42(2442( Nociitor la comand lociitorul comandantului de batalion b( Comunicaiile' ,1. On la nceputul luptei' - prin fir0 - prin radio pentru necesiti ur ente0 ,2. 8dat cu nceperea aciunilor de lupt - prin toate mi6loacele e-istente( C46,nd,ntu0 "46/,n!e! ) In7,nter!e M4t4r!z,t; M,!4r V.r,6

- 222 -

Anexa nr.1
la *Manualul de lupt a companiei de infanterie+

PARTICULARITILE LUPTEI N CONDIIILE SPECI#ICE DE TEREN O7ens! , Bn 04",0!t;:! >6ed!u0 urF,n? O7ens! , Bn 04",0!t;:! >6ed!u0 urF,n? pre tit "i desf"urat de ctre compania de infanterie necesit o cunoa"tere amnunit a particularitilor "i o planificare ri uroas a activitilor/ pn la nivelul celei mai mici subuniti( Oe timpul ofensivei/ localitile mici/ de re ul/ se cuceresc din 6!5",re /r!ntr(4 6,ne r; duF0u Bn ;0u!t4,re/ iar cele medii i mari se 4"40es" sau se #loc$eaz. Cnd localitile nu se pot elibera prin ofensiva din mi"care se trece la o ensiva din contact prin aciuni frontale combinate cu manevre de nvluire "i ntoarcere( Cnd se trece 0, 47ens! , d!n "4nt,"t companiei i se stabilesc misiune imediat "i direcie ulterioar de ofensiv( Misiunea imediat a companiei const n cucerirea unei cldiri mari/ cu mai multe eta6e sau a unui rup de cldiri( Xlterior compania de!volt ofensiva n scopul cuceriri diferitelor obiective importante din adncimea aprrii inamicului( 8biectivele pentru companie pot fi' a) cldiri politico-administrative "i militare importante0 b) staii de cale ferat ,metrou.0 c) centrale telefonice sau tele rafice0 d) staii de radiodifu!iune "i televi!iune0 e) ntreprinderi ,secii. industriale( n localitate compania se poate constitui ca deta"ament de asalt( n compunerea deta"amentului de asalt de valoare companie intr 2-3 rupuri de asalt( 3eta"amentul de asalt este ntrit cu subuniti de artilerie "i pionieri( 8fensiva n localitate este precedat/ de re ul/ de pre tirea de foc0 pe timpul ct rupurile de asalt se apropie de punctele de spri6in ale inamicului "i creea! culoare prin bara6ele de mine ale acestuia0 transportoarele amfibii blindate ,ma"inile de lupt ale infanteriei/ ma"inile de lupt ale desantului. acionea! n cadrul ec9ipelor de spri6in/ nimicind prin foc mi6loacele inamicului instalate n cldiri sau ntre acestea( Comandantul companiei direcionea! efortul pentru cucerirea celor mai importante obiective/ spri6in plutoanele , rupele. "i dac este necesar le ntre"te cu mi6loace de foc suplimentare(

- 223 -

Cnd compania acionea! ca deta"ament de asalt/ comandantul de companie studia! caracterul aprrii inamicului/ sistemul de lovire/ posibilitile e-ecutrii de ctre inamic a contraatacurilor/ or ani!ea! deta"amentul de asalt "i preci!ea! misiunile rupurilor de asalt( Oe timpul pre tirii de foc artileria e-ecut tra eri prin oc9ire direct asupra inamicului dispus n cldirile ce vor fi atacate "i mpreun cu arunctoarele de renade antiblindate "i instalaiile de lansare nimicesc blindatele acestuia0 transportoarele amfibii blindate ,ma"inile de lupt ale infanteriei/ MN3. e-ecut foc asupra inamicului dispus napoia ferestrelor/ ambra!urilor "i u"ilor( Nuneti"tii nimicesc obiectivele importante ,observatorii/ comandanii/ lupttorii a enii de le tur.( Srupurile de asalt acionea! sub protecia blinda6ului "i a focului artileriei "i cuceresc cldirile0 pe msur apropierii de obiectivul de atac focul se e-ecut/ ndeosebi/ asupra eta6elor superioare ale cldirilor( Cnd compania nu se constituie n deta"ament de asalt/ acionea! de re ul dea lun ul str!ilor/ aleilor/ parcurilor/ locurilor virane nimicind inamicul care se apr n acestea sau n cldirile mici/ respectiv n cele care nu au fost bine pre tite pentru aprare( O7ens! , Bn teren 6unt4s(B6/;dur!t O7ens! , Bn teren 6unt4s(B6/;dur!t este influenat de' a) relieful puternic frmntat/ compartimentat "i e-istena poriunilor reu accesibile care limitea! folosirea te9nicii0 b) numrul limitat de drumuri/ capacitatea lor redus "i reutatea deplasrii n afara acestora0 c) dificultile aprute n orientare/ observare/ indicarea obiectivelor "i corectarea focului0 d) e-istena pericolului surprilor/ avalan"elor "i incendiilor0 e) persistena ndelun at a substanelor to-ice de lupt/ n special pe vi0 f) sc9imbarea brusc a condiiilor meteorolo ice0 g) dificultile ce se pot ivi n reali!area conducerii/ cooperrii "i a manevrei0 h) posibilitile mrite ale inamicului de a crea bara6e/ obstacole/ ambuscade "i pun i de foc( n teren muntos-mpdurit ofensiva se e-ecut/ de re ul/ din contact nemi6locit cu inamicul/ de-a lun ul crestelor/ vilor/ comunicaiilor/ platourilor accesibile/ a defri"rilor "i poienilor/ combinnd aciunile frontale cu cele de nvluire "i ntoarcere/ e-ecutate cu deta"amentele de ntoarcere "i forele aeromobile( Compania acionea!/ de re ul/ n cadrul e"alonului superior sau uneori independent( Ore tirea ofensivei se e-ecut dup acelea"i principii ca n teren obi"nuit/ ns se acord atenie deosebit msurilor pentru' a) asi urarea flancurilor "i prevenirea surprinderii0
- 224 -

b) e-ecutarea oportun a manevrei0 c) trecerea rapid prin bara6e "i nlturarea obstacolelor0 d) lic9idarea focarelor de incendii0 e) e-ecutarea continu a cercetrii drumurilor/ poienilor "i pdurilor( Oe timpul pre tirii de foc a ofensivei se lovesc obiectivele dispuse pe o adncime mai mic/ ndeosebi prin tra eri prin oc9ire direct/ focul concentrndu-se asupra obiectivelor dispuse pe nlimi la toate eta6ele "i neutrali!nd prin tra eri cu arunctoarele/ inclusiv mi6loacele dispuse n contrapant( 7namicul se atac simultan/ cu parte din fore de front "i cu ma6oritatea e-ecutnd manevra de nvluire ,ntoarcere.( Momentul plecrii subunitilor la atac difer n funcie de distana fa de inamic/ caracterul terenului "i posibilitile de deplasare0 pe msura naintrii se folosesc semnale de recunoa"tere reciproc "i de marcare a aliniamentelor ocupate( Contraatacurile inamicului vor fi respinse de pe loc sau din mi"care( Compania destinat ca deta"ament de ntoarcere poate ndeplini urmtoarele misiuni' a) ntoarcerea aprrii inamicului "i cucerirea unui punct de spri6in din adncime dispus pe direcia loviturii principale a batalionului0 b) cucerirea unei nlimi dominante sau a unor obiective importante ,nod oro rafic/ pas/ c9ei/ defileu. "i meninerea pn la reali!area 6onciunii cu forele proprii0 c) cucerirea unor lucrri de art ,tuneluri/ viaducte/ bara6e.( 3eta"amentul de ntoarcere ncepe deplasarea la ora stabilit/ n coloan sau n dispo!itiv premer tor( 3up dep"irea punctelor de spri6in de pe limita dinainte a aprrii/ deta"amentul de ntoarcere se deplasea! cu vite!a ma-im spre obiectiv( Na apropierea de obiectiv/ dup o scurt recunoa"tere se preci!ea! misiunile "i se reali!ea! dispo!itivul de lupt( Oe aliniamentul de atac deta"amentul de ntoarcere/ "i constituie dispo!itivul de lupt astfel' a) -ru/,re, de ,t," compus din ma6oritatea forelor "i mi6loacelor are misiunea s atace prin surprindere inamicul/ s cucereasc "i s consolide!e obiectivul/ s nu permit retra erea "i afluirea subunitilor acestuia0 b) -ru/,re, de s/r!C!n compus din mi6loace primite ca spri6in "i mitralierele spri6in lupta ruprii de atac cu foc prin intervale "i pe deasupra forelor proprii/ asi ur flancurile "i intervalele0 c) e5,04nu0 de tr,ns/4rt Tse dispune ntr-un loc mascat unde "i ia msuri de si uran apropiat( 3up ndeplinirea misiunii "i reali!area 6onciunii cu forele care acionea! de front/ compania intr n compunerea unitii din care face parte(

- 225 -

O7ens! , /e 0!t4r,0 5! Bn de0t; Compania trece la 47ens! ; /e 0!t4r,0 5! Bn de0t; n cadrul batalionului/ e-ecutnd atacul frontal dinspre uscat spre mare cnd inamicul a reali!at unul sau mai multe capete de pod "i de-a lun ul litoralului/ cnd acesta se apr cu un flanc spri6init pe mare( Cnd ofensiva se duce mpotriva inamicului care se apr n capul de pod/ misiunea companiei este mai puin adnc dect n teren obi"nuit( Compania prime"te/ de re ul/ direcie de ofensiv ,obiectivul care trebuie ocupat. care vi!ea! lovirea inamicului n flanc "i i!olarea acestuia de pla6a favorabil debarcrii "i de navele de spri6in( n delt ofensiva se duce cu fore de valoare variabil de-a lun ul comunicaiilor "i rindurilor adiacente/ canalelor navi abile "i a ramificaiilor laterale ale acestora( 7namicul ptruns n delt trebuie i!olat de navele de spri6in "i aprovi!ionare/ fracionat "i nimicit pe pri( #ciunile companiei au un pronunat caracter de independen( 3ispo!itivul de lupt se reali!ea! pe direcii0 pentru e-ecutarea manevrei de fore "i mi6loace se folosesc rindurile "i potecile/ precum "i mi6loacele de trecere din !on "i cele improvi!ate( Compania poate fi destinat ca desant maritim pentru ocuparea "i meninerea unui obiectiv/ de!or ani!area conducerii "i aprovi!ionrii inamicului( mbarcarea "i transportul companiei n !ona aciunilor/ debarcarea "i spri6inul aciunilor de lupt se e-ecut cu navele militare ,civile. "i uneori/ cu mi6loacele de trecere desant ale e"aloanelor superioare( O7ens! , "u 74r:,re, unu! "urs de ,/; >",n,0? Cursurile de ap/ canalele de aduciune "i de distribuie/ instalaiile de pompare/ stvilarele/ vanele/ di urile constituie obstacole puternice care n reuia! pre tirea "i ducerea luptei ofensive( Cursurile de ap se forea! din mi"care sau din contact cu inamicul0 pentru forarea cursurilor de ap ,canalelor. se folosesc sectoarele cu lunc/ cu maluri "i drumuri accesibile/ care asi ur o bun mascare "i rapiditate n e-ecutarea forrii/ precum "i acele sectoare unde aprarea inamicului este mai slab( Jorarea se consider nceput ,ora PC+. n momentul n care subunitile din prima curs s-au desprins de malul propriu( Compania forea! cursul de ap ,canalul. pe transportoare amfibii blindate ,ma"ini de lupt ale infanteriei/ MN3./ pe mi6loace de trecere desant sau improvi!ate( Jiecrei companii i se stabile"te un sector propriu de forare0 transportoarele amfibii blindate ,ma"inile de lupt ale infanteriei. forea! cursul de ap ,canalul. n formaia n linie cu intervale mrite( Cnd aprarea antiblindat a inamicului este puternic/ iar malurile nu permit intrarea transportoarelor amfibii blindate ,ma"inilor de lupt ale infanteriei/ MN3. la ap/ forarea se e-ecut pe ambarcaiuni sau mi6loace improvi!ate sau procurate din !ona de aciune0 n acest scop companiei din forele de an a6are ulterioar i se
- 226 -

stabile"te un punct de trecere0 transportoarele amfibii blindate ,ma"inile de lupt. spri6in cu foc de pe malul propriu operaia de forare iar mitralierele e-ecut foc din ambarcaiuni( Oentru forarea din mi"care/ compania prime"te un raion de plecare la distana de 1-3 Um de cursul de ap ,canal. n cadrul cruia se pre te"te te9nica ,transportoarele amfibii blindate/ ma"inile de lupt ale infanteriei/ MN3. pentru forare( Na punctele de forare compania instalea! posturi de observare pentru suprave 9erea aciunilor inamicului "i apariia minelor plutitoare( n ordinul de aciune comandantul companiei preci!ea!' a) ultimele informaii despre inamic0 b) misiunea subunitilor proprii "i a vecinilor pe malul propriu "i opus0 c) locul punctului de trecere0 d) mi6loacele de trecere primite ca ntrire0 e) raionul de plecare la forare/ modul de ie"ire la cursul de ap ,canal.0 f) modul de trecere subunitilor date ca ntrire sau spri6in( Jorarea din contact a cursurilor de ap ,canalelor. are loc atunci cnd cea din mi"care nu a avut succes sau cnd forele proprii se afl n contact cu inamicul care se apr pe cursul de ap( Jorarea din contact ncepe cu pre tirea de foc n cadrul creia se intensific tra erile prin oc9ire direct( Compania care urmea! s fore!e pe transportoarele amfibii blindate ,ma"ini de lupt ale infanteriei/ ma"ini de lupt ale desantului. se dispune n locuri adpostite "i se deplasea! spre cursul de ap ,canal. pe timpul pre tirii de foc0 cele care nu dispun de transportoare amfibii blindate ,ma"ini de lupt ale infanteriei/ ma"ini de lupt ale desantului. forea! pe brci de asalt "i alte mi6loace de trecere( )ub spri6inul de foc al arunctoarelor "i al mi6loacelor antiblindate compania forea! cursul de ap/ nimice"te inamicul din punctul de spri6in ,po!iiile de aprare. "i de pe direcia de ofensiv "i continu fr oprire atacul n adncime/ folosind manevrele de nvluire( Qransportoarele amfibii blindate se folosesc n mod diferit n funcie de radul de concentrare a mi6loacelor antiblindate ale inamicului din !ona punctului de forare0 pe direciile pe care acestea au fost neutrali!ate/ forarea se e-ecut pe transportoare amfibii blindate ,ma"ini de lupt ale infanteriei/ ma"ini de lupt ale desantului./ iar pe celelalte direcii pe mi6loace de trecere/ sub spri6inul de foc al subunitilor de pe malul propriu( Ounctul de comand - observare al companiei se dispune ct mai aproape de cursul de ap "i trece pe malul opus odat cu subunitatea( Comandantul de companie trebuie s ia msuri pentru a nu permite a lomerarea autove9iculelor la punctul de trecere "i s destine mi6loace pentru lovirea intelor aeriene care atac la nlimi mici(

- 222 -

O7ens! , /e t!6/ de n4,/te 5! Bn ,0te "4nd!:!! de !z!F!0!t,te redus; O7ens! , /e t!6/ de n4,/te se e-ecut ca o continuare a aciunilor duse pe timpul !ilei sau dup o ntrerupere a acestora/ de re ul/ din contact nemi6locit cu inamicul/ dar pe timpul de!voltrii ofensivei se poate ataca "i din mi"care( n primul ca!/ pentru reali!area surprinderii/ compania poate ataca fr pre tire de foc/ fr transportoare amfibii blindate ,ma"ini de lupt ale infanteriei/ ma"ini de lupt ale desantului./ respectnd cu strictee msurile de mascare( 8fensiva pe timp de noapte se pre te"te pe timpul !ilei( n afar de problemele obi"nuite la pre tirea ofensivei comandantul companiei este obli at' s fi-e!e comandanilor de plutoane repere vi!ibile noaptea "i a!imutul direciilor de atac0 s stabileasc plutonul direcional0 s stabileasc modul de iluminare a obiectivelor de atac "i de marcare a aliniamentelor pe care au a6uns subunitile0 s comunice semnalele de recunoa"tere0 s indice locul "i modul de marcare a culoarelor n bara6ele inamicului0 s reparti!e!e subunitilor mi6loace de iluminare "i semnali!are/ precum "i cartu"ele cu lon trasor( 8fensiva poate ncepe/ cu sau fr pre tirea de foc0 plutonul de arunctoare n afara misiunilor obi"nuite prime"te "i misiuni de iluminare a terenului/ de creare a reperelor luminoase/ de neutrali!are a mi6loacelor de iluminare ale inamicului0 obiectivele se iluminea! astfel nct s nu fie demascate subunitile proprii "i s nu n reuie!e folosirea de ctre acestea a aparatelor de vedere pe timp de noapte( Olutonul antiblindate mi-t neutrali!ea! "i nimice"te mi6loacele de foc ale inamicului e-ecutnd tra eri prin oc9ire direct( Na ora stabilit/ compania de infanterie atac punctele de spri6in de pluton dispuse pe limita dinainte a aprrii inamicului( Olutoanele naintea! dup reperele "i a!imutul stabilite pn la obiectivul de atac/ folosind acoperirile din teren0 n situaia cnd se iluminea! terenul/ militarii iau cu repe!iciune po!iia culcat/ dup care reiau naintarea fr ! omot( n funcie de radul de neutrali!are al aprrii inamicului compania poate aciona mbarcat pe transportoare amfibii blindate sau pe 6os( Oe timpul e-ecutrii ofensivei n adncime/ compania trebuie s pstre!e cu strictee direcia de ofensiv "i s marc9e!e precis aliniamentele cucerite succesiv( Oe t!6/ de !z!F!0!t,te redus; e-ecutarea atacurilor reali!ea! surprinderea/ evit pierderile inutile/ provoac panic n rndul inamicului de!or ani!at/ e-ploatea! succesul/ ntreine "i menine presiunea asupra inamicului( Xnele dintre cele mai importante misiuni ale companiei de infanterie au loc pe timp de vi!ibilitate redus( 8ricnd este posibil/ infanteria va folosi condiiile de vi!ibilitate redus pentru a e-ecuta aciuni de atac( n aciunile desf"urate de compania de infanterie pe timp de noapte "i n alte condiii de vi!ibilitate redus/ se respect preci!rile cuprinse n PManualul plutonului de infanterie+/ capitolul [7/ seciunea a 3-a/ para raful 3(5( O7ens! , /e t!6/ de !,rn; >te6/er,tur! s";zute?

- 22; -

Mpada/ erurile "i vnturile puternice influenea! aciunile deoarece' a) !pada c!ut n straturi mari n reunea! manevra0 b) viscolul "i erul n reunea! condiiile de observare "i e-ecutare a focului0 c) erurile mari n reunea! funcionarea normal a armamentului "i te9nicii0 d) solul n 9eat influenea! amena6area enistic0 e) cursurile de ap/ mla"tinile n 9eate u"urea! manevra0 f) ofensiva se duce frecvent "i noaptea datorit timpului de lumin scurt( O7ens! , /e t!6/ de !,rn; se e-ecut/ de re ul/ din contact nemi6locit cu inamicul( Cnd terenul/ comunicaiile "i stratul de !pad permit/ ofensiva se poate e-ecuta "i din mi"care( 3ispo!itivul de lupt al companiei este mai puin adnc( #rmamentul reu de infanterie este dat n ntrire plutoanelor de infanterie( Ore tirea ofensivei se desf"oar dup acelea"i principii ca n condiii obi"nuite/ ns comandantul companiei este obli at s ia msuri pentru' a) amena6area locurilor de adpostire "i ncl!ire0 b) meninerea te9nicii "i armamentului n stare de funcionare0 c) determinarea rosimii !pe!ii "i stabilirea posibilitii de aciune cu transportoarele amfibii blindate ,ma"inile de lupt ale infanteriei/ ma"ini de lupt ale desantului.0 d) mascarea/ vopsirea te9nicii0 e) aprovi!ionarea la timp cu carburani - lubrifiani0 f) pre tirea "i distribuirea 9ranei calde( 8fensiva se duce de-a lun ul comunicaiilor "i pe direcii puin n!pe!ite( Oe timpul luptei n adncimea aprrii inamicului compania trebuie s reali!e!e nvluirea punctelor de spri6in ale inamicului care inter!ic comunicaiile/ defileele "i pasurile( Xrmrirea inamicului se e-ecut/ de re ul/ pe sc9iuri0 n condiii favorabile compania poate aciona pe transportoare amfibii blindate ,ma"ini de lupt ale infanteriei/ MN3.( Oe timpul de! 9eului comandantul companiei este obli at s prevad msuri pentru mrirea capacitii de deplasare a te9nicii/ or ani!area a6utorului ce trebuie s li se acorde pe timpul deplasrii "i s complete!e stocurile de muniie( O7ens! , Bn /;dure

- 22L -

Oentru pre tirea "i ducerea 47ens! e! Bn /;dure comandantul companiei trebuie s in seama de urmtorii factori' orientarea/ observarea/ indicarea obiectivelor "i conducerea focului se fac cu mai mare reutate0 folosirea Q#R/ MN7 sau MN3 n afara drumurilor "i defri"rilor este n reunat "i uneori imposibil0 apropierea/ desf"urarea n ascuns/ amena6area po!iiei de plecare la ofensiv "i manevra forelor "i mi6loacelor companiei sunt favori!ate0 pdurea asi ur condiii optime pentru trai "i lupt n condiii de i!olare0 inamicul are mari posibiliti de creare a bara6elor/ ambuscadelor/ pun ilor de foc "i de e-ecutare a focului ncruci"at "i de flanc/ n special n lun ul drumurilor/ potecilor "i defri"rilor0 cre"te pericolul incendiilor0 conducerea/ cooperarea "i manevra te9nicii se reali!ea! reoi0 inamicul are posibiliti mari de a se dispune mascat ,n copaci. "i de a e-ecuta foc( 3e re ul/ n pdure/ compania e-ecut atacul paralel cu drumurile sau culoarele e-istente/ pe direciile indicate prin a!imut0 n cadrul companiei se or ani!ea! observarea circular/ iar pentru si urana nemi6locit pe timpul apropierii de pdure "i pentru protecia po!iiei de plecare la atac/ se trimit cerceta"i( 8 atenie deosebit se acord nimicirii luneti"tilor/ militarilor dispu"i n copaci/ vntorilor de blindate "i servanilor la arunctoarele de flcri ,de renade incendiare.( Na pre tirea ofensivei n pdure/ n afara msurilor obi"nuite comandantul de companie este obli at s' a) studie!e/ pe ba!a informaiilor primite/ caracterul pdurii "i particularitile aprrii inamicului0 b) stabileasc a!imutul "i s urmreasc direcia de atac0 c) destine ec9ipe pentru nlturarea bara6elor ,crearea culoarelor. "i s stabileasc modul de trecere prin acestea0 d) stabileasc semnale de recunoa"tere reciproc "i de marcare a aliniamentelor ocupate0 e) stabileasc modul de aciune n !one incendiate sau n ca!ul intrrii n ambuscadele inamicului( Na nceperea atacului se urmre"te nimicirea inamicului care se apr pe mar inea pduri/ ocuparea ie"irilor din pdure precum "i nimicirea personalului "i mi6loacelor de foc care sunt dispuse n acestea( Oentru nimicirea re!istenei inamicului se folosesc nvluirea/ ntoarcerea precum "i atacul frontal( #bati!ele/ obstacolele "i alte obstacole/ de re ul/ se ocolesc/ iar dac acest lucru nu este posibil se e-ecut culoare sau treceri prin ele( Cnd aciunile de lupt se desf"oar n condiii de i!olare/ comandantul de companie/ simultan cu conducerea aciunilor de lupt/ i-a msuri pentru pre tirea celor necesare traiului/ folosind resursele disponibile( Qoate aciunile desf"urate n condiii de i!olare trebuie s aib ca re!ultat 9uirea inamicului/ ori de cte ori sunt create condiii favorabile( O7ens! , Bn teren "u "u0tur! Bn,0te
- 234 -

O7ens! , Bn teren "u "u0tur! Bn,0te este influenat de urmtorii factori' caracteristicile terenului0 ntinderea0 nlimea "i densitatea culturilor0 posibilitatea de a facilita apariia inundaiilor "i incendiilor de mari proporii( 8fensiva n teren cu culturi nalte se pre te"te "i se e-ecut/ de re ul/ dup acelea"i principii ca "i ofensiva n pdure/ cu deosebirea c subunitile pot fi spri6inite nemi6locit de ctre Q#R/ MN7 sau MN3( 3ispo!itivul de lupt se masc9ea!/ iar manevra de fore "i mi6loace se reali!ea! cu mai mult u"urin0 !onele cu culturi nalte n reunea!' a) observarea0 b) orientarea/ c) indicarea obiectivelor0 d) corectarea focului0 e) deplasarea subunitilor0 f) manevra( Conducerea companiei/ orientarea "i pstrarea direciei de atac se reali!ea! mai reoi cnd culturile se ntind pe suprafee mari0 deplasarea se e-ecut dup a!imut "i repere ,copaci i!olai/ defri"ri/ cumpene de fntni.0 conducerea subunitilor se reali!ea! prin semnale acustice "i se iau msuri pentru meninerea le turii ,telefonice sau radio. n cadrul companiei( Comandantul de companie este obli at ca dup nimicirea inamicului "i ocuparea obiectivelor de pe mar inile poriunilor de teren cu culturi nalte s ia msuri pentru continuarea atacului n adncime0 pentru aceasta trimite cerceta"i n fa "i pe flancurile subunitii/ or ani!ea! aprarea circular n scopul evitrii surprinderii "i descoper la timp punctele de re!isten n adncime( Q#R/ MN7 sau MN3 din compunerea companiei de infanterie trebuie s fie asi urate mpotriva vntorilor de blindate ale inamicului( Oentru oprirea contraatacurilor se pot incendia culturile/ inndu-se seama de direcia vntului/ pentru a nu periclita personalul "i mi6locele proprii( Oe timpul ducerii luptei n adncimea dispo!itivului inamicului se intensific aciunile prin surprindere "i de la distane mici/ folosindu-se renadele de mn "i lupta corp la corp/ concomitent cu luarea msurilor de stin ere a incendiilor n suprafeele care afectea! aciunile forelor proprii( O7ens! , "46/,n!e! ", 74r:; ,er464F!0; Compania de infanterie poate aciona pe timp limitat/ ca for aeromobil n dispo!itivul inamicului n scopul asi urrii unui ritm rapid al forelor proprii aflate n ofensiv/ prin' a) participarea la nimicirea n timp scurt a forelor inamicului din adncime/ n cooperare cu subunitile care acionea! de front0 b) ocuparea unui obiectiv important sau a unor forme dominante de teren "i meninerea acestora pn la sosirea forelor proprii0

- 231 -

c) spri6inirea forrii din mi"care a unui curs de ap "i reali!area unui cap de pod0 d) e-ecutarea unui raid( Compania de infanterie destinat ca for aeromobil acionea! de re ul/ n cadrul batalionului sau independent( Compania se transport n adncimea dispo!itivului inamicului cu elicoptere/ ntr-o sin ur curs "i a6un e la sol prin debarcare din mi6loacele de transport( 3esantarea aerian prin debarcare a companiei trebuie astfel pre tit "i e-ecutat nct s asi ure acesteia posibilitatea intrrii n lupt n mod or ani!at/ n timp scurt "i cu ntrea a putere de lupt( 8r ani!area desantrii aeriene prin debarcare cuprinde' a) pre tirea companiei n vederea desantrii0 b) deplasarea la elicoptere/ mbarcarea personalului/ ncrcarea armamentului "i muniiilor0 c) transportul companiei pe calea aerului0 d) debarcarea personalului/ descrcarea armamentului/ muniiilor "i materialelor n raionul dinainte stabilit0 e) darea misiunilor de lupt/ or ani!area cooperrii "i reali!area le turii cu forele de re!isten( A/;r,re, Bn 04",0!t;:! >6ed!u0 urF,n? Nocalitile/ dispunnd de construcii simple sau cu multe eta6e/ din diferite materiale de construcii re!istente ,unele cu lucrri subterane./ se pre tesc ,adaptea!. ca lucrri de fortificaii/ completate cu bara6e e-plo!ive "i nee-plo!ive/ astfel nct s permit or ani!area unei aprri ferme/ capabil s re!iste timp ndelun at aciunilor inamicului( Nocalitile ,ora"ele/ comunele/ satele./ ntreprinderile "i celelalte uniti economice-sociale/ constituie un factor esenial n ndeplinirea misiunilor de ctre forele trecute la aprare/ ,detalii privind factorii care trebuie luai n considerare pentru or ani!area aprrii n localitate ,mediul urban. sunt pre!entate n PManualul plutonului de infanterie+/ capitolul [77/ seciunea a 3-a/ para raful 3(1.( Compania de infanterie apr un punct de spri6in care repre!int de re ul/ o cldire mai mare sau un rup de cldiri/ un parc/ un loc viran/ o intersecie de str!i/ o parte dintr-o intersecie/ o parte dintr-o !on ,platform. industrial( Compania poate fi ntrit cu 1 rup pionieri/ 1 rup arunctoare de flcri( 3up ce comandantului de companie i se atribuie o cldire sau un rup de cldiri pentru aprat/ e-ecut urmtoarele activiti' a) ia msuri pentru amena6area cldirii ,cldirilor. "i pentru aprarea circular0 b) or ani!ea! observarea "i sistemul de foc/ punnd accent pe focul ncruci"at e-ecutat de-a lun ul str!ilor/ focul eta6at/ focul pumnal "i pe folosirea renadelor defensive "i antiblindate0

- 232 -

c) creea! n cldire re!erve de muniii ,ndeosebi de renade defensive "i antiblindate./ alimente/ materiale sanitare "i ap potabil/ precum "i de materiale de stins incendii0 d) pre te"te 1-3 amplasamente de tra ere pentru fiecare mi6loc de foc "i ci ascunse pentru e-ecutarea manevrei Q#R ,MN7/ MN3. prin curi/ sprturi n !idurile mpre6muitoare "i n pereii cldirilor pentru e-ecutarea focului0 e) stabile"te msuri concrete pentru stin erea incendiilor provocate de inamic n cldiri sau n afara lor0 f) asi ur Q#R ,MN7/ MN3. mpotriva aciunii vntorilor de blindate0 g) stabile"te msuri concrete pentru conducerea focului "i a ec9ipelor( #mena6area cldirii pentru aprare const n consolidarea pereilor/ plan"eelor/ blocarea ferestrelor "i u"ilor cu crmi!i sau saci cu nisip ,pmnt./ crearea de creneluri "i ambra!uri pentru mi6loacele de foc/ e-ecutarea de sprturi n !iduri "i n plan"ee pentru observare "i le tur ntre eta6e/ amena6area a 2-3 ie"iri/ precum "i a demisolurilor re!istente ca adposturi/ minarea intrrilor/ interioarelor cldirii/ obiectelor din 6urul acesteia/ din curi "i rdini/ blocarea ,minarea. urilor de canal/ pre tirea teraselor ,acoperi"urilor. pentru lupta antidesant( Oentru stin erea incendiilor se pre tesc cn i/ rn i/ lei "i alte unelte0 cldirea se cur de obiectele u"or inflamabile/ pardoselile se acoper cu nisip "i se creea! re!erve de ap "i de nisip( Cldirile incluse n punctul de spri6in al companiei trebuie s aib le tur de foc ntre ele "i s fie unite printr-un "an de comunicaie( Cile de acces se acoper cu bara6e0 n intervalele dintre subuniti se construiesc bara6e antiblindate "i antiinfanterie( )istemul de foc trebuie or ani!at pe eta6e/ astfel nct toate cile de acces spre punctul de spri6in s fie observate "i btute cu foc de flanc "i ncruci"at( Na eta6ele superioare se instalea! observatori( 7namicul ptruns n cldiri se nimice"te cu foc e-ecutat la distan apropiat/ cu mi6loace e-plo!ive/ renade de mn/ prin lupt corp la corp "i prin aciunea minelor curs0 lupta se duce pentru meninerea fiecrui eta6 "i a fiecrei ncperi( Rlindatele inamicului se nimicesc cu focul mi6loacelor antiblindate "i ndeosebi prin aciunea militarilor pre tii special( Cnd compania de infanterie a fost i!olat de forele proprii/ comandantul acesteia trebuie s or ani!e!e "i s duc lupta n ncercuire/ meninnd cu dr!enie cldirea pre tit pentru aprare0 pentru revenirea la forele proprii va folosi cu precdere reeaua subteran de canali!are/ desprin!ndu-se de inamic la ordinul comandantului de batalion(

- 233 -

A/;r,re, Bn teren 6unt4s = B6/;dur!t A/;r,re, Bn teren 6unt4s(B6/;dur!t este recomandat atunci cnd se dispune de fore puine "i ndeosebi pentru ducerea luptei n condiii de i!olare( Compania de infanterie poate or ani!a un punct de spri6in n cadrul batalionului/ precum "i independent pentru aprarea unui flanc descoperit/ a unui obiectiv important sau pentru a face si urana intervalului dintre subuniti( Ounctul de spri6in se or ani!ea! pe nlimi/ pe pantele munilor/ la intrarea n trectori ,pasuri. "i pe nlimile care le domin n a"a fel nct drumurile/ potecile "i locurile n uste s fie btute cu foc de flanc/ ncruci"at "i pumnal( Na pre tirea aprrii este necesar s se in seama de posibilitatea sc9imbrii bru"te a condiiilor meteorolo ice/ de alunecrile de teren ce se pot ivi n urma ntrebuinrii de ctre inamic a armei nucleare/ precum "i de posibilitatea inundrii albiilor rurilor secate/ a vilor "i rpelor pe timpul ploilor "i al topirii !pe!ii/ ruperii bara6elor ,! a!urilor. din amonte( Oe ln activitile prev!ute la pre tirea aprrii n teren obi"nuit/ comandantul de companie trebuie s' a) studie!e amnunit cile de apropiere a inamicului de po!iia de aprare/ s or ani!e!e observarea "i acoperirea lor cu foc de flanc "i ncruci"at0 b) cree!e pe po!iii un stoc mrit de muniii "i n special de renade de mn0 c) prevad msuri pentru inter!icerea ptrunderii ,infiltrrii. "i a manevrelor de fore "i mi6loace ale inamicului( Cnd acionea! n condiii de i!olare se iau msuri de pre tire a traiului/ folosind posibilitile din !on/ concomitent cu pre tirea "i ducerea aciunilor de lupt( L, 4r-,n!z,re, s!ste6u0u! de 74" comandantul companiei de infanterie este obli at s' a) pre teasc focul eta6at/ de flanc/ pumnal "i ncruci"at n a"a fel nct s nu e-iste spaii nebtute cu foc n faa limitei dinainte/ la flancuri/ precum "i n adncime0 b) or ani!e!e focul plutoanelor pentru a se spri6ini reciproc0 c) foloseasc ndeosebi renadele de mn pentru nimicirea personalului inamicului0 d) combine 6udicios sistemul de foc cu bara6ele "i obstacolele de toate cate oriile0 e) stabileasc raionul po!iiilor de tra ere ale plutoanelor de arunctoare "i antiblindate( P,rt!"u0,r!t;:!0e ,6en,C;r!! -en!st!"e a punctului de spri6in sunt urmtoarele' a) po!iiile de tra ere ale mi6loacelor de foc/ tran"eele "i "anurile de comunicaie se sap inndu-se seama de condiiile de teren/ unele dintre ele fiind cu profil tip semin ropat sau n umplutur0 b) pentru e-ecutarea "i consolidarea lucrrilor se folosesc pe scar lar materiale re!istente n !on0 lucrrile enistice pot fi pe unele poriuni acoperite/ cptu"ite cu material lemnos "i amena6ate cu creneluri0 bucile de stnci "i pietrele
- 234 -

mari folosite la e-ecutarea lucrrilor n umplutur "i semi-umplutur se pun n straturi alternante cu pmnt/ mu"c9i/ bra!de/ saci umplui cu nisip sau cu pmnt/ dup care se acoper cu un strat de pmnt0 c) lucrrile enistice se masc9ea! minuios pentru a nu fi observate de cercetarea aerian "i terestr a inamicului0 d) n faa punctului de spri6in "i la flancuri se instalea! "i amena6ea! obstacole/ abati!e/ capcane/ avalan"e "i alte bara6e care se apr cu focul ncruci"at al armamentului0 e) pentru protecia mpotriva armelor de distru ere n mas "i a sistemelor incendiare se amena6ea! tunelurile/ pe"terile "i adposturile e-istente0 f) podurile/ lucrrile de art importante "i poriunile de drum care constituie puncte obli ate de trecere se pre tesc pentru distru ere0 g) peste rurile de munte/ defileurile n uste/ vile adnci din adncimea aprrii se construiesc din timp puni "i poduri suspendate/ precum "i funiculare( At,"u0 !n,6!"u0u! treFu!e res/!ns "u I4t;rBre. Comandantul de companie este obli at s foloseasc cu pricepere forele "i mi6loacele de foc de care dispune/ adoptnd cu precdere procedee de lupt care asi ur succesul aprrii n munte/ astfel' a) blocarea inamicului n locurile obli ate de trecere prin declan"area avalan"elor pre tite din timp/ concomitent cu e-ecutarea focului de la mic distan "i prin surprindere0 b) nimicirea inamicului n faa limitei dinainte a aprrii/ precum "i atra erea lui n pun i de foc/ bara6e enistice/ capcane0 declan"area de viituri asupra inamicului prins pe vale/ prin desc9iderea bara6elor sau folosirea apei colectate n ba!ine naturale/ la ori inea vilor/ n perioade de de! 9e sau n urma ploilor abundente0 c) producerea de pierderi "i de panic n rndul inamicului prin abati!e pre tite n locuri ce nu pot fi varientate/ concomitent cu nimicirea lui n ambuscade pre tite din timp "i declan"ate prin surprindere0 d) ptrunderea ,infiltrarea. pe timp de noapte sau n condiii de vi!ibilitate redus n spatele ba!ei de plecare la ofensiv a inamicului "i nimicirea ,distru erea. unor obiective importante ,puncte de comand/ depo!ite de muniie/ carburani lubrifiani/ alimente "i ec9ipament/ mi6loace de atac nuclear ale acestuia.0 e) e-ecutarea de contraatacuri prin surprindere att n interiorul ct "i n faa punctului de spri6in/ n flancul "i spatele inamicului/ de pe nlimi ctre vale "i n condiii meteorolo ice rele0 f) surparea pe"terilor "i a altor adposturi naturale dup ocuparea lor de ctre inamic( Cnd compania de infanterie acionea! independent/ la mare deprtare de celelalte subuniti ale batalionului "i nu mai are le tur cu acestea/ pre te"te traiul "i duce lupta cu dr!enie "i fermitate n condiii de i!olare/ urmrind ori de cte ori are posibilitatea s duc aciuni de 9ruire "i u!ur permanent a inamicului( n astfel de condiii/ comandantul de companie trebuie s'
- 235 -

a) stabileasc n funcie de nevoi/ militarii care se vor ocupa de procurarea apei "i a alimentelor0 b) pre teasc "i s ocupe o poriune de teren reu accesibil/ bine mascat/ ca ba! pentru e-ecutarea de lovituri prin surprindere/ n spatele dispo!itivului inamicului "i pentru deplasarea n ascuns la forele proprii0 c) stabileasc un plan de aciune adaptat la situaia concret/ pe ba!a cruia s desf"oare un pro ram de pre tire a militarilor din subordine "i de folosire raional a muniiei/ 9ranei "i celorlalte materiale necesare luptei "i traiului0 d) ia msuri pentru restabilirea le turii cu e"alonul superior sau alte subuniti aflate n apropiere/ s raporte!e situaia companiei "i n funcie de dispo!iiunile primite/ s or ani!e!e activitatea acesteia( n teren muntos-mpdurit/ compania de infanterie apr un punct de spri6in pentru a inter!ice un drum/ un culoar/ o poian/ precum "i direcii pe care pot nainta tancurile "i infanteria inamicului0 acestea se inter!ic cu focul ntre ului armament/ ndeosebi cel antiblindate "i prin bara6e0 ie"irile din terenul muntos-mpdurit trebuie folosite pentru e-ecutarea focului de flanc/ ncruci"at "i pumnal( n lun ul drumurilor/ potecilor "i culoarelor se e-ecut abati!e "i bara6e antiblindate "i antiinfanterie/ se pre tesc ambuscade/ cmpuri de mine/ capcane care se flanc9ea! cu focul mitralierelor "i #S L( Nupta n teren muntos-mpdurit se duce la mic distan0 se folosesc pe scar lar ambuscadele "i contraatacurile cu subuniti mici/ focul pumnal "i focul e-ecutat din copaci/ precum "i lupta corp la corp( %lementele de cercetare ale inamicului se nimicesc cu focul concentrat al mitralierelor de pe Q#R ,MN7/ MN3./ pre tit n afara terenului mpdurit "i cu focul altor mi6loace n momentul n care acestea au ptruns n terenul muntos-mpdurit "i se infiltrea! n adncimea aprrii( 7ncendiile produse pe timpul luptei se stin cu mi6loacele din dotare sau cu cele procurate n !on0 raioanele incendiate se i!olea! de ctre plutoane( Aprarea pe litoral i n delt A/;r,re, /e 0!t4r,0 5! Bn de0t; se e-ecut n scopul nimicirii/ capturrii sau respin erii desantului maritim "i aerian al inamicului/ rupurilor de cercetarediversiune/ teroriste "i a altor fore debarcate "i meninerii po!iiei ncredinate( )uccesul aciunilor de lupt se obine prin' cunoa"terea permanent a situaiei inamicului0 descoperirea din timp a pre tirii locului pentru debarcare0 nimicirea sau neutrali!area cercetrii inamicului pe timpul apropierii de litoral "i debarcrii0 or ani!area sistemului de foc "i combinarea lui cu sistemul de bara6e din ap ori de pe uscat0 reali!area msurilor de mascare0 folosirea cu iscusin a terenului "i amena6area enistic a acestuia0 or ani!area "i meninerea unei cooperri nentrerupte ntre ec9ipe/ cu subuniti ale infanteriei marine/ cu scafandri de lupt0 nimicirea prin foc "i contraatac a inamicului debarcat0 conducerea ferm "i nentrerupt a companiei(

- 236 -

Compania de infanterie duce aciuni de aprare/ de re ul/ n cadrul batalionului iar uneori "i independent sau i!olat( Nimita dinainte a aprrii se ale e/ pe ct posibil/ de-a lun ul rmului/ ct mai aproape de malul apei0 n sectoarele cu pla6e ntinse/ aceasta se retra e pe un aliniament favorabil/ iar pe malul apei se trimite si urana de lupt( 3e!voltarea de front "i n adncime a punctului de spri6in este mai mare dect n teren obi"nuit0 aceasta se stabile"te n funcie de confi uraia "i importana pla6ei/ terenului/ e-istena cldirilor/ posibilitile inamicului de a debarca cu fore numeroase/ e-istena rindurilor "i ostroavelor n delt/ intrrilor pe fluviu ,canal navi abil.( Na apropierea desantului maritim al inamicului de litoral plutoanele ocup punctele de spri6in pre tite din timp( Oe msura apropierii desantului/ se e-ecut tra eri cu ntre ul armament/ lovindu-se mi6loacele de debarcare "i blindatele amfibii( 3ac inamicul a reu"it s debarce pe litoral ,n delt./ compania concentrea! focul asupra forelor debarcate0 aciunile de lupt se continu potrivit prevederilor de la Paprarea pe po!iii+( A/;r,re, /e un "urs de ,/; >",n,0? #prarea cursului de ap "i canalului ma istral se or ani!ea! de re ul/ pe malul propriu0 cnd este necesar s se menin un cap de pod pe malul opus/ aprarea se or ani!ea! pe ambele maluri0 compania care acionea! n capul de pod/ pre te"te punctul de spri6in pe unul din cele dou maluri( Oe poriunile unde malul propriu este dominant/ limita dinainte a aprrii se fi-ea! ct mai aproape de malul apei/ iar pe cele dominate se retra e mai n adncime/ pe un aliniament favorabil , lsndu - se pe malul propriu elemente de si uran./ care s permit meninerea cursului de ap sub btaia focului armamentului de infanterie( Oentru or ani!area aprrii pe un curs de ap/ comandantul de companie este obli at' a) s studie!e panta/ traseul malurilor/ caracteristicile cursului de ap ,limea/ adncimea/ vite!a curentului/ vadurile/ natura fundului acestuia.0 b) s or ani!e!e observarea vadurilor/ trecerilor "i a altor locuri favorabile care pot fi folosite de ctre inamic pentru trecere "i s destine mi6loace de foc pentru aprarea acestora0 c) s pre teasc sistemul de foc care s asi ure e-ecutarea focului concentrat "i ra!ant la suprafaa apei/ n poriunile favorabile trecerii inamicului0 d) s stabileasc po!iiile de tra ere ale Q#R ,MN7/ MN3. pe direcia probabil de forare a inamicului cu mi6loace de trecere autopropulsate0 e) s ia msuri pentru adunarea mi6loacelor de trecere locale pe malul propriu/ s le pun sub pa!( Compania de infanterie or ani!ea! aprarea/ de re ul/ n cadrul batalionului/ dar n unele situaii poate aciona "i independent/ or ani!nd aprarea unei treceri
- 232 -

permanente peste cursul de ap sau ca element de si uran pe mal pentru forele care se apr cu limita dinainte a aprrii mai n adncime( Oe timpul apropierii inamicului pe cile de acces spre cursul de ap/ mitralierele desc9id focul concentrat la distana btii eficace/ cu scopul de a-i produce pierderi/ a-i ncetini deplasarea "i a-l fora s se desf"oare prematur( %lementele de cercetare "i rupurile mici ale inamicului care se apropie de cursul de ap sunt nimicite cu focul armamentului de serviciu din po!iiile de tra ere vremelnice sau de re!erv( Cnd inamicul a nceput forarea cursului de ap/ compania trebuie s-l nimiceasc cu focul ntre ului armament/ din po!iii de tra ere de ba!/ inter!icndu-i debarcarea pe malul propriu0 inamicul care a trecut este nimicit cu focul concentrat al tuturor armelor( Na or ani!area sistemului de foc trebuie s se in seama de urmtoarele' a) cmpul de observare "i de tra ere este limitat de malurile canalelor "i di urilor/ ceea ce favori!ea! apropierea inamicului neobservat "i fr a putea fi btut cu foc0 b) se impune or ani!area unei observri minuioase din puncte favorabile dispuse pe nlimi/ n copaci/ cldiri/ co"uri de fabric0 c) bara6ul eneral este fracionat n raport cu orientarea canalelor "i di urilor0 d) unele lucrri de iri aii pot fi folosite ca po!iii de tra ere pentru o parte din mi6loacele de foc0 e) focurile concentrate se pre tesc "i se e-ecut ndeosebi la punctele obli ate de trecere peste canalele lar i( Na amena6area enistic a punctului de spri6in trebuie s se in seama de e-istena "i orientarea 6 9eaburilor/ conductelor "i adncimea la care se afl pn!a de ap freatic( A/;r,re, /e t!6/ de n4,/te Bn ,0te "4nd!:!! de !z!F!0!t,te redus; n orice situaie aprarea trebuie s fie pre tit pentru lupta pe timp de noapte( Na or ani!area aprrii pe timp de noapte comandantul de companie trebuie s in seama de faptul c' a) observarea terenului/ descoperirea "i indicarea obiectivelor sunt n reuiate0 b) se reduce eficacitatea focului tuturor cate oriilor de armament0 c) orientarea/ conducerea ec9ipelor "i a focului/ meninerea le turii/ e-ecutarea lucrrilor enistice/ aprovi!ionrile de orice fel se reali!ea! cu mai mult reutate/ ntunericul "i alte condiii de vi!ibilitate redus favori!nd apropierea n ascuns a inamicului "i mresc pericolul de infiltrare a acestuia prin intervale( Mi6loacele de foc de serviciu desc9id focul din proprie iniiativ sau la ordin/ n momentul cnd inamicul a trecut la atac( Srupurile mici ale inamicului se nimicesc de ctre mi6loacele de foc de serviciu "i cele dispuse n po!iii de tra ere vremelnice(

- 23; -

Jorele principale ale inamicului se respin cu foc e-ecutat prin surprindere cu toate cate oriile de armament0 atenie deosebit se acord aprrii cilor favorabile apropierii inamicului/ n special a blindatelor0 inamicul ptruns n punctul de spri6in este nimicit prin foc "i contraatac( Contraatacul se e-ecut prin surprindere/ de re ul fr pre tire de foc0 n pre tirea acestuia/ atenie deosebit se acord or ani!rii deplasrii/ iluminrii terenului/ iar pe timpul e-ecutrii/ ie"irii forelor pe aliniamentul ordonat/ meninerii direciei de contraatac "i cooperrii( Mi6loacele de foc dispuse n po!iii de tra ere vremelnice trec n ascuns pe po!iiile de ba! nainte de a se lumina/ de re ul/ la ore diferite de la o !i la alta( nc de pe timp de !i comandantul de companie/ ia urmtoarele msuri' a) or ani!ea! observarea cmpului de lupt 0 b) indic locul de dispunere a observatorilor/ pndelor "i misiunile acestora0 c) or ani!ea! sistemul de foc/ d) or ani!ea! pre tirea armamentului pentru tra eri pe timp de noapte ,stabilirea nltoarelor/ a a!imutului.0 e) or ani!ea! pre tirea aparatelor de vedere pe timp de noapte "i a mi6loacele de iluminare "i preci!ea! modul de folosire a acestora0 f) stabile"te mi6loacele de foc de serviciu "i locul unde s fie amplasate0 g) preci!ea! sectoarele "i poriunile de teren/ din fa "i de la flancuri/ unde s se pre teasc direcii ,sectoare. suplimentare de tra ere0 h) ia msuri pentru respectarea cu strictee a mascrii "i inter!ice producerea de ! omote( Na cderea ntunericului/ militarii de pe limita dinainte a aprrii trebuie s fie ata de lupt/ iar mi6loacele de foc de serviciu s ocupe po!iiile de tra ere vremelnice( n fa "i la flancurile descoperite se trimit posturi de observare-ascultare ,pnde./ care se instalea! de re ul/ n apropierea bara6elor "i au misiunea s descopere "i s semnale!e ncercrile inamicului de a ataca prin surprindere( n !orii !ilei/ mi6loacele de foc care au fost dispuse n po!iii de tra ere vremelnice sau de re!erv/ precum "i militarii din posturile de observare-ascultare/ pnd/ patrule revin n ascuns pe po!iiile de tra ere de ba!( A/;r,re, /e t!6/ de !,rn; >te6/er,tur! s";zute? )c9imbarea brusc a temperaturii "i rosimii stratului de !pad/ e-istena 9eii "i poleiului pe drumuri ,poteci./ iar n muni "i pe pantele stncoase/ precum "i cderea precipitaiilor diferite ,ninsoare/ lapovi/ ploaie. au o mare influen asupra militarilor/ funcionrii armamentului "i motoarelor/ precum "i asupra pre tirii "i ducerii aciunilor/ n reunnd traiul "i lupta subunitilor( Nimita dinainte a aprrii se ale e de re ul/ napoia obstacolelor reu accesibile pentru blindatele "i infanteria inamicului ,rpe/ cursuri de ap "i lacuri cu maluri abrupte/ mla"tini.0 pe drumurile "i cile de acces ctre acestea se instalea! cmpuri de mine antiblindate "i alte bara6e enistice(
- 23L -

#tenie deosebit se acord0 msurilor de prevenire a de errii personalului "i avariilor la Q#R ,MN7/ MN3./ prin n 9earea apei n sistemul de rcire0 nlocuirii periodice a militarilor care se sesc pe po!iie/ n misiuni de cercetare "i si uran0 asi urrii la timp a personalului cu mbrcminte clduroas/ costume de mascare/ 9ran cald/ ceai "i dispunerea n adposturi( Comandantul de companie trebuie s asi ure' a) funcionarea permanent a armamentului/ te9nicii militare "i mi6loacelor de protecie0 b) posibilitatea de a folosi n orice moment lucrrile de aprare/ prin curirea de !pad a tran"eei/ "anurilor de comunicaie/ po!iiilor de tra ere ale armamentului/ a crenelurilor ,ambra!urilor. "i vi!oarelor din pereii laterali ai Q#R ,MN7/ MN3.0 c) consolidarea talu!urilor "anurilor de comunicaie "i scur erea apei pe timpul de! 9eului0 d) reali!area observrii circulare pentru a nu permite infiltrarea elementelor de cercetare "i a deta"amentelor de ntoarcere pe sc9iuri ale inamicului0 e) acordarea primului a6utor "i evacuarea rniilor n timp scurt0 f) e-ecutarea unui control ri uros asupra ndeplinirii serviciului pe po!iii ,ndeosebi noaptea/ pe viscol "i ninsoare abundent. "i asi urarea ncl!irii periodice a militarilor0 g) amena6area adpostului pentru ncl!ire "i luarea msurilor pentru prevenirea incendiilor n acestea( Mascarea se reali!ea! prin folosirea costumelor de mascare de iarn/ acoperirea cu !pad a urmelor rmase de la tra eri/ a prtiilor nou desc9ise( 5anurile de tra ere "i celelalte lucrri/ dac stratul de !pad este mic se sap n pmnt "i se masc9ea! cu !pad/ dac stratul de !pad este mare se e-ecut n !pad( Oentru meninerea stabilitii aprrii/ n ca! de de! 9e se e-ecut "anuri pentru scur erea apei "i ropi colectoare n lucrrile inundabile/ se consolidea! talu!urile tran"eei "i "anurile de comunicaie/ Q#R ,MN7/ MN3. se dispun pe podine/ se prote6ea! armamentul "i te9nica militar mpotriva apei "i a noroiului( A/;r,re, Bn /;dure Qerenul mpdurit ofer posibiliti multiple companiei de infanterie pentru pre tirea unei aprri puternice/ cu fore "i mi6loace puine/ precum "i pentru or ani!area traiului "i a luptei n condiii de i!olare pe o durat mare de timp( n pdure compania de infanterie apr un punct de spri6in pentru a inter!ice de re ul/ un drum/ culoar sau poian/ precum "i alte direcii pe unde pot nainta blindatele "i infanteria inamicului0 acestea se inter!ic cu focul ntre ului armament/ ndeosebi cel antiblindate0 ie"irile din pdure trebuie folosite pentru e-ecutarea focului de flanc "i ncruci"at( n lun ul drumurilor/ potecilor "i culoarelor se e-ecut abati!e "i bara6e antiblindate "i antiinfanterie/ se pre tesc ambuscade/ cmpuri de mine "i capcane(
- 244 -

Q#R/ MN7 sau MN3 care acionea! n dispo!itivul de lupt al companiei se folosesc pentru e-ecutarea tra erilor prin oc9ire direct la distana eficace din po!iii pre tite din timp( #mplasamentele de tra ere ale acestora se apr cu foc de infanterie "i cu diferite tipuri de bara6e( Oe timpul ducerii luptei de aprare n pdure/ compania de infanterie/ de re ul/ acionea! n cadrul batalionului/ iar n unele situaii poate desf"ura aciuni de lupt independent sau i!olat0 n aceste situaii comandantul de companie este obli at' a) s or ani!e!e observarea "i aprarea circular0 b) s or ani!e!e sistemul de foc combinat cu bara6e "i obstacole n funcie de particularitile terenului/ astfel nct acestea s fie flancate cu foc0 c) s curee terenul pentru a mbunti condiiile de observare "i de e-ecutare a focului n faa po!iiei de aprare a companiei/ fr a duna mascrii0 d) s ia msuri mpotriva incendiilor( Nimita dinainte a aprrii companiei de infanterie / cnd aprarea se or ani!ea! pe mar inea pdurii/ este retras n interior sau dispus "i or ani!at n faa acesteia la 244-344 m( Oe mar inea pdurii se trimite si urana nemi6locit "i se or ani!ea! po!iii de tra ere vremelnice pentru armamentul principal( Nupta n pdure se duce la mic distan/ folosind pe scar lar aciuni tip ambuscad "i contraatacuri cu subuniti mici , rupe.( %lementele de cercetare ale inamicului se nimicesc cu focul armamentului reu de infanterie/ al Q#R/ MN7 sau MN3 dispuse pe mar inea pdurii/ precum "i cu focul armamentului individual( 7ncendiile produse pe timpul luptei de aprare n pdure de ctre compania de infanterie/ se stin cu mi6loacele la dispo!iie sau cu cele e-istente n !on( A/;r,re, Bn teren "u "u0tur! Bn,0te 3e re ul/ terenurile cu culturi nalte ofer condiii avanta6oase pentru mascarea militarilor "i te9nicii de lupt/ e-ecutarea n ascuns a manevrei de fore "i mi6loace/ reali!area surprinderii de ctre atacator ct "i de ctre aprtor/ favori!ea! atra erea "i nimicirea inamicului n pun ile de foc( 7namicul ptruns n adncimea aprrii se nimice"te prin contraatacuri date cu subuniti mici n spatele acestuia/ n scurt/ violent "i prin surprindere( Oentru e-ecutarea po!iiilor de tra ere "i de aprare precum "i pentru manevra de fore "i mi6loace compania e-ecut' defri"ri n limitele strict necesare0 n faa limitei dinainte a aprrii pe o adncime de 344-444 m se defri"ea! culturile pentru reali!area bara6ului eneral0 pe direciile probabile de naintare a inamicului compania creea! culoare oblice pentru e-ecutarea focului de flanc( Oentru a nu permite inamicului s se infiltre!e prin surprindere n punctul de spri6in al companiei/ cnd se dispune de timpul necesar se e-ecut defri"ri la flancuri ,n intervale. "i n spatele dispo!itivului de lupt0 defri"rile trebuie s favori!e!e surprinderea cu foc a inamicului "i s nu dema"te dispo!itivul propriu( n orice situaie comandantul de companie va lua msuri de stin ere a incendiilor/ ndeosebi toamna cnd culturile sunt uscate ,u"or inflamabile.(
- 241 -

8r ani!area "i e-ecutarea n amnunt a observrii asi ur evitarea surprinderii forelor proprii de ctre inamic( 3e re ul/ observatorii se pot dispune n copaci/ mascai pe nlimi de unde pot semnala apariia inamicului de la distan mare0 pe direcia observatorilor este inter!is e-ecutarea focului/ iar pentru transmiterea oportun a informaiilor se stabilesc semnale( Oentru e-ecutarea sistemului de foc al companiei se pre tesc mai multe po!iii de tra ere/ ndeosebi vremelnice "i de re!erv pentru Q#R/ MN7 sau MN3 mitraliere/ armament de artilerie/ antiblindate "i "anuri de comunicaie pentru sc9imbarea po!iiilor( 7namicul se nimice"te pe cile de apropiere "i infiltrare/ cu focul ntre ului armament al companiei/ mi6loacele blindate ale inamicului se nimicesc cu armamentul antiblindate din n!estrarea companiei/ dar mai cu seam prin aciunea militarilor pre tii special n acest scop( 7namicul ptruns n punctul de spri6in de companie se nimice"te prin focul concentrat/ e-ecutat prin surprindere/ la distana apropiat/ prin folosirea frecvent a renadelor de mn "i prin lupta corp la corp(

- 242 -

Anexa nr.2
la manualul de lupt a companiei de infanterie

MODELE DE SCHEME. D!s/4z!t! u0 de 0u/t; , "46/,n!e! de !n7,nter!e Bn ,/;r,re

O#N

O#&

&!

- 243 -

3ispo!itivul de lupt a companiei de infanterie n ofensiv

O#N

O#&

&!

- 244 -

D!s/4z!t! de st,:!4n,re , "46/,n!e! !n7,nter!e

- 245 -

D!s/4z!t! de 6,r5
Pc.Mb.Fc

Pc.Mb.Sp

Pc.Mb.Fc Elemente de cercetare Elemente de siguran Fore principale

- 246 -

A6en,C,re, -en!st!"; , /un"tu0u! de s/r!C!n ,0 C/.I.M4

300-400 m

600- 00 m

- 242 -

S-ar putea să vă placă și