Sunteți pe pagina 1din 1

Ordin nr.

165/2011 pentru stabilirea conditiilor privind cantitatea neta pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care produc sau comercializeaza paine pe teritoriul Romaniei
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 622 din 1 septembrie 2011 AUTORITAT A !ATIO!A"A # !TRU #ROT $TIA $O!%U&ATORI"OR Important Ordin 174/2011 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 16 /2011 pentru stabilirea conditiilor privind cantitatea neta pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care produc sau comerciali!ea!a paine pe teritoriul "omaniei #a!and "eferatul $irectiei de control si suprave%&ere piata din cadrul 'utoritatii (ationale pentru Protectia )onsumatorilor nr. 1/1224 din 21 iulie 2011, avand in vedere prevederile art. *, 1* si ale art. 20 alin. +1, din Ordonanta -uvernului nr. 21/1..2 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. alin. + , din /otararea -uvernului nr. **2/2010 privind or%ani!area si functionarea 'utoritatii (ationale pentru Protectia )onsumatorilor, presedintele 'utoritatii (ationale pentru Protectia )onsumatorilor emite pre!entul ordin. Art. 1 +1, Pre!entul ordin stabileste conditiile privind cantitatea neta pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care produc sau comerciali!ea!a paine pe teritoriul "omaniei. +2, )erintele pre!entului ordin nu se aplica produselor fabricate si/sau comerciali!ate le%al in alte state membre ale 0niunii 1uropene ori in 2urcia sau produselor fabricate le%al intr3un stat membru al 'sociatiei 1uropene a 4iberului 5c&imb +'145, care este parte contractanta la 'cordul privind 5patiul 1conomic 1uropean. Art. 2 In sensul pre!entului ordin, painea este produsul de panificatie obtinut prin framantarea, fermentarea si coacerea in conditii adecvate a diferitelor sortimente de faina, utili!ate sin%ure ori in amestec, cu apa potabila, dro6die si/sau culturi acidolactice, cu ori fara sare, cu sau fara alte in%rediente 7 en!ime, aditivi alimentari, au8iliari te&nolo%ici. Art. ' +1, #ainea are cantitatea neta de minimum '00 de (rame) cresterea acesteia *iind permisa numai din 100 in 100 de (rame. +2, In sensul pre!entului ordin, specialitatile de panificatie sunt produsele de panificatie, altele decat painea, care pre!inta cantitatea neta de ma8imum 1 0 de %rame. +9, 4a comerciali!area sub forma neambalata a produselor mentionate la alin. +2, se accepta scaderea cantitatii nete cu ma8imum *:, pentru 24 de ore, datorata pierderii de umiditate. +4, ;ac e8ceptie de la prevederile alin. +1, painea cu o cantitate neta mai mare de 1.000 de %rame, care se cantareste la locul de van!are si care se poate vinde portionata, produsele cu destinatie speciala, ambalate si avi!ate conform le%islatiei speciale in vi%oare, precum si produsele cu destinatie reli%ioasa.< Art. + Pentru painea neambalata sunt acceptate scaderi ale cantitatii nete datorate pierderii de umiditate, pe durata de valabilitate, conform ane8ei care face parte inte%ranta din pre!entul ordin. Art. +,1 5tocurile de produse de panificatie precoapte, con%elate sau semicon%elate, precum si stocurile de ambala6e produse, respectiv ac&i!itionate, inainte de data intrarii in vi%oare a pre!entului ordin se pot comerciali!a/utili!a in fabricatie pana la epui!are, in ambele ca!uri cu notificarea prealabila a 'utoritatii (ationale pentru Protectia )onsumatorilor. Art. 5 Pre!entul ordin se publica in Monitorul Oficial al "omaniei, Partea I, si intra in vi%oare in termen de 1 !ile de la data publicarii. '(1=' 3 5caderi ale cantitatii nete pentru paine datorate pierderii de umiditate pe durata de valabilitate

Nr. crt. 1. 2. 3. 4.

Cantitatea neta a painii (g) 300 400500 001.000 ! 1.000

Scadere a cantitatii pentru 24 de ore Maximum (%) 8 4 " 4