Sunteți pe pagina 1din 1

Nr1 1.

Care din graficele urmatoare sunt imaginile unor functii injective a) b)

Nr2 1.Care din graficele urmatoare sunt imaginile unor functii injective b) b)

2. Verificati daca urmatoarele functii sunt injective: f: RR , f(x) = 2x ! g : "#$%) "#$%) $ g(x) = x &1' (.Verificati daca functia f este surjectiva: f : R (2$ %) f (x) = !x 12 ). *ratati ca functia f este bijectiva si determinati inversa: f: RR , f(x) = x&2 ) Nr( 1.Care din graficele urmatoare sunt imaginile unor functii surjective c) b)

2.Verificati daca urmatoarele functii sunt injective: f: RR , f(x) = +x&1! g : "#$%) "#$%) $ g(x) = 2x 1 (.Verificati daca functia f este surjectiva: f : R (2$ %) f (x) = x 1# ). *ratati ca functia f este bijectiva si determinati inversa: f: RR , f(x) = (x&1 ! Nr ) 1. Care din graficele urmatoare sunt imaginile unor functii injective a) b)

2.Verificati daca urmatoarele functii sunt injective: f: RR , f(x) = 'x 1 g : ",$%) "#$%) $ g(x) = x () (.Verificati daca functia f este surjectiva: f : R (2$ %) f (x) = x &2 ). *ratati ca functia f este bijectiva si determinati inversa: f: RR , f(x) = 2x 1 (

2. Verificati daca urmatoarele functii sunt injective: f: RR , f(x) = -x ! g : "#$%) "2$%) $ g(x) = ,x &1 (.Verificati daca functia f este surjectiva: f : R ()$ %) f (x) = 2x 2 ). *ratati ca functia f este bijectiva si determinati inversa: f: RR , f(x) = x&12 2

Nr! 1.Care din graficele urmatoare sunt imaginile unor functii surjective b) b)

2.Verificati daca urmatoarele functii sunt injective: f: RR , f(x) = )x 2 g : "#$%) "#$%) $ g(x) = (x &1 (.Verificati daca functia f este surjectiva: f : R (2$ %) f (x) = +x 2 ). *ratati ca functia f este bijectiva si determinati inversa: f: RR , f(x) = 2x&1 -