Sunteți pe pagina 1din 13

Anexa nr.1 la Hotrrea Guvernului nr.

95 din 5 februarie 2009 REGULAMENT privind modul de organizare a activitilor de protecie a lucrtorilor la locul de munc i prevenire a riscurilor profesionale apitolul ! "ispoziii generale 1. Prezentul Regulament tabile!te "erin#ele minime $entru a"tivit#ile de $rote"#ie a lu"rtorilor la lo"ul de mun" !i $revenire a ri "urilor $rofe ionale. 2. %n en ul $rezentului Regulament& termenii !i ex$re iile utilizate au urmtoarele emnifi"a#ii' conductor al locului de munc ( $er oan "om$etent& de emnat de anga)ator ndrume !i u$raveg*eze a"tivitatea la un lo" de mun"& n ar"ina "reia e te $u !i nde$linirea di $ozi#iilor legale $rivind e"uritatea !i ntatea n mun"+ evaluarea riscurilor profesionale ( a"tivitate $rin "are e determin dimen iunea abaterii i temului de mun" de la tarea ideal n "are e te ex"lu ori"e $o ibilitate de a""identare au mbolnvire $rofe ional+ instruciuni de securitate i sntate n munc ( a"t )uridi"& emi de unitate& "are "u$rinde di $ozi#ii $rin a "ror re $e"tare de "tre lu"rtor e urmre!te eliminarea "om$ortamentului a""identogen al a"e tuia+ instruire n domeniul securitii i sntii n munc ( an amblu de a"tivit#i "u "ara"ter dida"ti" $rin "are e n u!e "& e tran mit !i e verifi" "uno!tin#ele n "o$ul formrii de$rinderilor de e"uritate !i ntate n mun"+ pericol grav i imediat de accidentare ( itua#ie "on"ret& real !i a"tual "reia i li$ e!te doar $rile)ul de"lan!ator $entru a e $rodu"e un a""ident de mun" n ori"e moment+ post de lucru ( "ea mai im$l ubdiviziune organizatori" a unui lo" de mun"+ serviciu intern de protecie i prevenire ( "om$artiment di tin"t& aflat n ubordinea dire"t a anga)atorului& $entru efe"tuarea a"tivit#ilor de $rote"#ie !i $revenire+ zon cu risc profesional grav i specific ( zon din "adrul unit#ii n "are au fo t identifi"ate ri "uri "e $ot genera a""idente de mun" au boli $rofe ionale "u "on e"in#e grave !i irever ibile ,invaliditate au de"e ul lu"rtorului-. apitolul !! #rganizarea activitilor de protecie i prevenire .. /rganizarea a"tivit#ilor de $rote"#ie !i $revenire e te realizat de "tre anga)ator& n urmtoarele modalit#i' 1- $rin a umarea de "tre anga)ator& n "ondi#iile arti"olului 11 alineatul ,10- din 0egea e"urit#ii !i nt#ii n mun"& a atribu#iilor lu"rtorului de emnat+ 2- $rin de emnarea unuia au a mai multor lu"rtori $entru a de f!ura a"tivit#ile de $rote"#ie !i $revenire+ .- $rin nfiin#area unui ervi"iu intern de $rote"#ie !i $revenire+ 1- $rin a$elarea la ervi"ii externe de $rote"#ie !i $revenire. 1. A"tivit#ile de $rote"#ie !i $revenire de f!urate n "adrul unit#ii $rin modalit#ile $revzute la $un"tul . din $rezentul Regulament nt urmtoarele' 1- evaluarea ri "urilor $rofe ionale+ 2- elaborarea !i revizuirea $eriodi" a $lanului de $rote"#ie !i $revenire& $re"um !i a igurarea nde$linirii a"e tuia+ .- tabilirea atribu#iilor !i re $on abilit#ilor n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" "e revin lu"rtorilor+ 1- verifi"area "unoa!terii !i a$li"rii de "tre to#i lu"rtorii a m urilor $revzute n $lanul de $rote"#ie !i $revenire& $re"um !i a atribu#iilor !i re $on abilit#ilor "e le revin n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun"+ 5- a igurarea unit#ii "u materialele ne"e are informrii !i in truirii lu"rtorilor n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun"' "r#i& bro!uri& g*iduri& afi!e& filme et".+ 2- amena)area !i dotarea "abinetului !i3 au lo"urilor $e"iale de e"uritate !i ntate n mun"+ 4- elaborarea in tru"#iunilor de e"uritate !i ntate n mun"& #innd eama de $arti"ularit#ile a"tivit#ilor de f!urate !i ale lo"urilor de mun"3$o turilor de lu"ru+ 5- a igurarea fie"rui lu"rtor "u in tru"#iuni de e"uritate !i ntate n mun"& in"lu iv "u in tru"#iuni $rivind a"ordarea $rimului a)utor n "az de a""identare n mun"+ 9- a igurarea informrii !i in truirii lu"rtorilor n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun"+ 10- verifi"area "unoa!terii !i a$li"rii de "tre lu"rtori a informa#iilor !i in tru"#iunilor de e"uritate !i ntate n mun"+ 11- a igurarea nto"mirii $lanului de a"#iune n "az de $eri"ol grav !i imediat+ 12- eviden#a zonelor "u ri " ridi"at !i $e"ifi"+ 1.- tabilirea zonelor "are ne"e it emnalizare de e"uritate !i ntate n mun"& $re"um !i a ti$ului de

emnalizare+ 11- monitorizarea fun"#ionrii in tala#iilor de ventilare& di $ozitivelor de $rote"#ie& a$araturii de m ur !i "ontrol+ 15- verifi"area trii de fun"#ionare a i temelor de iguran# !i de emnalizare n "az de avarie+ 12- tabilirea ne"e arului de dotare a lu"rtorilor "u e"*i$ament individual de $rote"#ie+ 14- a igurarea ntre#inerii& utilizrii !i de$ozitarii ade"vate a e"*i$amentelor individuale de $rote"#ie+ 15- a igurarea "omuni"rii& "er"etrii !i ra$ortrii "ore"te !i n termenele tabilite a a""identelor de mun"+ 19- a igurarea lo"urilor de mun" "u tru e medi"ale $entru a"ordarea $rimului a)utor n "az de a""identare n mun"+ 20- a igurarea realizrii m urilor di $u e de "tre in $e"torii de mun" "u $rile)ul vizitelor de "ontrol n unitate !i al "er"etrii a""identelor de mun"+ 21- "olaborarea "u lu"rtorii !i3 au "u re$rezentan#ii a"e tora& "u ervi"iile externe de $rote"#ie !i $revenire n vederea "oordonrii m urilor de $rote"#ie !i $revenire+ 22- "olaborarea "u lu"rtorii de emna#i3 ervi"iile interne3 ervi"iile externe ai3ale altor anga)atori n itua#ia n "are mai mul#i anga)atori !i de f!oar a"tivitatea n a"ela!i lo" de mun"+ 2.- a$li"area de timulente !i an"#iuni di "i$linare lu"rtorilor& "onform "riteriului nde$linirii atribu#iilor n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun"+ 21- nto"mirea do"umenta#iei !i ra$oartelor $revzute de reglementrile $rivind e"uritatea !i ntatea n mun". 5. Anga)atorul $oate efe"tua a"tivit#ile re $e"tive de $rote"#ie !i $revenire& da" e nde$line " "umulativ urmtoarele "ondi#ii' 1- a"tivit#ile e"onomi"e de f!urate n "adrul unit#ii nu nt dintre "ele $revzute n anexa nr. 1 la $rezentul Regulament+ 2- n unitate e de f!oar a"tivit#i e"onomi"e fr $eri"ole de a""identare au de mbolnvire $rofe ional+ .- anga)atorul !i de f!oar a"tivitatea $rofe ional n unitate n mod efe"tiv !i "u regularitate+ 1- anga)atorul nde$line!te "erin#ele minime de $regtire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun"& "ore $unztoare nivelului doi& "onform di $ozi#iilor $un"telor .4610 din $rezentul Regulament. 2. %n "azul n "are nu nt nde$linite "ondi#iile $revzute la $un"tul 5 din $rezentul Regulament& anga)atorul trebuie de emneze unul au mai mul#i lu"rtori& "onform $revederilor $un"telor 10611& au $oate organiza ervi"iul intern de $rote"#ie !i $revenire& "onform $revederilor $un"telor 15621 din $rezentul Regulament& au a$eleze& "on"omitent au alternativ& la unul au mai multe ervi"ii externe. 4. %n "azul n "are nt nde$linite "ondi#iile $revzute la $un"tul 5 din $rezentul Regulament& dar anga)atorul nu efe"tueaz n totalitate a"tivit#ile de $rote"#ie !i $revenire& $entru a"tivit#ile $e "are nu le realizeaz anga)atorul trebuie a$eleze la unul au mai multe ervi"ii externe. 5. 7u referin# la unit#ile "are de f!oar a"tivit#i dintre "ele $revzute n anexa nr. 1 la $rezentul Regulament& anga)atorul e te obligat organizeze ervi"iul intern de $rote"#ie !i $revenire. 9. %n "azul n "are lu"rtorii de emna#i !i3 au ervi"iul intern de $rote"#ie !i $revenire nu di $un de "a$a"it#ile !i a$titudinile ne"e are $entru efe"tuarea tuturor a"tivit#ilor de $rote"#ie !i $revenire& anga)atorul e te obligat a$eleze la unul au mai multe ervi"ii externe. apitolul !!! Lucrtorii desemnai 10. 8e emnarea nominal a lu"rtorului ,lu"rtorilor- $entru a e o"u$a de a"tivit#ile de $rote"#ie !i $revenire e fa"e $rin de"izia anga)atorului. 11. Anga)atorul va tabili a"tivit#ile de $rote"#ie !i $revenire $e "are lu"rtorul de emnat& di $unnd de "om$eten#& tim$ ne"e ar !i mi)loa"e ade"vate& urmeaz le efe"tueze. 12. Pentru a $utea de f!oare a"tivit#ile de $rote"#ie !i $revenire& lu"rtorul de emnat trebuie nde$linea " "erin#ele minime de $regtire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" "ore $unztoare nivelului doi& "onform $revederilor $un"telor .4610 din $rezentul Regulament. 1.. Anga)atorul va tabili numrul de lu"rtori de emna#i& n fun"#ie de mrimea unit#ii !i3 au ri "urile la "are nt ex$u!i lu"rtorii& $re"um !i de di tribu#ia a"e tora n "adrul unit#ii. 11. Anga)atorul trebuie a igure lu"rtorii de emna#i "u mi)loa"e ade"vate !i le a"orde tim$ul ne"e ar $entru a6!i de f!ura a"tivit#ile de $rote"#ie !i $revenire. apitolul !$ #rganizarea serviciului intern de protecie i prevenire 15. 9ervi"iul intern de $rote"#ie !i $revenire e organizeaz n ubordinea dire"t a anga)atorului "a un "om$artiment di tin"t. 12. Anga)atorul va tabili tru"tura ervi"iului intern de $rote"#ie !i $revenire n fun"#ie de mrimea unit#ii !i3 au de ri "urile la "are nt ex$u!i lu"rtorii& $re"um !i de di tribu#ia a"e tora n "adrul unit#ii. 14. Anga)atorul va "on emna n regulamentul ervi"iului intern de $rote"#ie !i $revenire a"tivit#ile de $rote"#ie

!i $revenire& "are vor fi de f!urate de "tre ervi"iul intern de $rote"#ie !i $revenire. 15. 9ervi"iul intern de $rote"#ie !i $revenire trebuie fie format din lu"rtori "are nde$line " "erin#ele minime de $regtire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun"& "ore $unztoare nivelului doi& "onform $revederilor $un"telor .4610 din $rezentul Regulament. 19. %n "adrul ervi"iului intern de $rote"#ie !i $revenire $ot a"tiva !i al#i lu"rtori $entru de f!urarea a"tivit#ilor auxiliare. 20. 0u"rtorii din "adrul ervi"iului intern de $rote"#ie !i $revenire trebuie de f!oare numai a"tivit#i de $rote"#ie !i $revenire !i& "el mult& a"tivit#i "onexe& "um ar fi $revenirea !i tingerea in"endiilor !i $rote"#ia mediului. 21. Anga)atorul trebuie a igure ervi"iul intern de $rote"#ie !i $revenire "u mi)loa"ele materiale !i umane ne"e are $entru "a 6!i $oat de f!ura a"tivit#ile re $e"tive de $rote"#ie !i $revenire. 22. Pentru o"u$area fun"#iilor n "adrul ervi"iului intern de $rote"#ie !i $revenire anga)atorul va a igura "ondi#ii egale att $entru femei& "t !i $entru brba#i. 2.. %n "azul n "are anga)atorul !i de f!oar a"tivitatea n mai multe lo"uri de mun" di $er ate teritorial& ervi"iul de $rote"#ie !i $revenire trebuie fie organizat a tfel n"t e a igure n mod "ore $unztor de f!urarea a"tivit#ilor de $rote"#ie !i $revenire. 21. %n itua#ia n "are a"tivitatea de $rote"#ie !i $revenire e te de f!urat de mai multe ervi"ii interne& a"e tea vor a"#iona "oordonat $entru a a igura efi"ien#a a"e tei a"tivit#i. apitolul $ #rganizarea serviciului e%tern de protecie i prevenire 25. 9ervi"iul extern de $rote"#ie !i $revenire a igur& $e baz de "ontra"t& a"tivit#ile de $rote"#ie a lu"rtorilor la lo"ul de mun" !i $revenire a ri "urilor $rofe ionale. 22. 8a" anga)atorul a$eleaz la ervi"iul extern de $rote"#ie !i $revenire& a"e ta trebuie aib a""e la toate informa#iile ne"e are de f!urrii a"tivit#ii de $rote"#ie !i $revenire. 24. 9ervi"iul extern de $rote"#ie !i $revenire trebuie di $un de lu"rtori "u "a$a"itate $rofe ional ade"vat !i de mi)loa"ele materiale ne"e are $entru a6!i de f!ura a"tivitatea. 25. 9ervi"iul extern de $rote"#ie !i $revenire trebuie fie format din lu"rtori "are nde$line " "erin#ele minime de $regtire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" "ore $unztoare nivelului doi& "onform $revederilor $un"telor .4610 din $rezentul Regulament. 29. %n "adrul ervi"iului extern de $rote"#ie !i $revenire $ot a"tiva !i al#i lu"rtori $entru de f!urarea a"tivit#ilor auxiliare. .0. 7ontra"tul n"*eiat ntre anga)ator !i ervi"iul extern de $rote"#ie !i $revenire trebuie "u$rind a"tivit#ile de $rote"#ie !i $revenire "are vor fi de f!urate de "tre ervi"iul n "auz. apitolul $! Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi .1. Re$rezentan#ii lu"rtorilor "u r $underi $e"ifi"e n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" nt ale!i de "tre !i dintre lu"rtorii din unitate. .2. %n "alitate de re$rezentan#i ai lu"rtorilor "u r $underi $e"ifi"e n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" vor fi ale!i att femei& "t !i brba#i. ... :umrul re$rezentan#ilor lu"rtorilor "u r $underi $e"ifi"e n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun"& "are e aleg& e tabile!te n fun"#ie de numrul total al lu"rtorilor din unitate& "onform di $ozi#iilor $un"tului 9 din Regulamentul6"adru de organizare !i fun"#ionare a "omitetului $entru e"uritate !i ntate n mun" ,anexa nr.2 la $rezenta *otrre-. .1. 0u"rtorii "omuni" n "ri anga)atorului numrul& numele !i $renumele re$rezentan#ilor lu"rtorilor "u r $underi $e"ifi"e n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun". .5. Re$rezentan#ii lu"rtorilor "u r $underi $e"ifi"e n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" trebuie nde$linea " "erin#ele minime de $regtire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun"& "ore $unztoare "el $u#in nivelului unu& "onform $revederilor $un"telor .4 ( 10 din $rezentul Regulament. .2. Re$rezentan#ii lu"rtorilor "u r $underi $e"ifi"e n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" nt "on ulta#i !i $arti"i$& n "onformitate "u arti"olul 15 din 0egea e"urit#ii !i nt#ii n mun"& !i $ot de f!ura urmtoarele a"tivit#i' 1- "olaboreaz "u anga)atorul $entru mbunt#irea "ondi#iilor de e"uritate !i ntate n mun"+ 2- n o#e " e"*i$a au $er oana "are efe"tueaz evaluarea ri "urilor+ .- a)ut lu"rtorii "on!tientizeze ne"e itatea a$li"rii m urilor de e"uritate !i ntate n mun"+ 1- adu" la "uno!tin#a anga)atorului au "omitetului $entru e"uritate !i ntate n mun" $ro$unerile lu"rtorilor referitoare la mbunt#irea "ondi#iilor de mun"+ 5- urmre " realizarea m urilor din $lanul de $rote"#ie !i $revenire+ 2- informeaz in $e"toratul teritorial de mun" a u$ra nere $e"trii di $ozi#iilor legale n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun".

apitolul $!! erinele minime de pregtire &n domeniul securitii i sntii &n munc .4. Pregtirea n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" "u$rinde dou niveluri' nivelul unu !i nivelul doi. .5. 7erin#ele minime de $regtire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" nt' 1- $entru nivelul nti' a- tudii li"eale+ b- ab olvirea "ur ului de in truire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" "u "on#inut minim& "onform "elui $revzut n anexa nr. 2 la $rezentul Regulament+ 2- $entru nivelul doi' a- tudii u$erioare au medii te*ni"e+ b- ab olvirea "ur ului de in truire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" "u "on#inut minim "onform "elui $revzut n anexa nr. . la $rezentul Regulament. .9. :ivelurile de $regtire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" e ate t $rin do"umentul de ab olvire a in titu#iei re $e"tive de nv#mnt !i a "ur ului de in truire. 10. 7ur urile de in truire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun"& $revzute la $un"tul .5 din $rezentul Regulament& e realizeaz de "tre ervi"ii externe de $rote"#ie !i $revenire. apitolul $!!! Evaluarea riscurilor profesionale 11. ;valuarea ri "urilor $rofe ionale e efe"tueaz $rin ori"e metod n u!it de evaluatori !i e finalizeaz "u $ro$unerea m urilor de $revenire a ri "urilor $rofe ionale. 12. Rezultatele evalurii ri "urilor $rofe ionale vor fi "on emnate ntr6o fi! de evaluare a ri "urilor $rofe ionale& "are va "u$rinde informa#iile $e"ifi"ate n metoda de evaluare a$li"at. apitolul !' Ela(orarea planului de protecie i prevenire 1.. 7onform di $ozi#iilor arti"olului 1. litera f- din 0egea e"urit#ii !i nt#ii n mun"& anga)atorul trebuie nto"mea "& a"olo unde natura !i gradul de ri " $rofe ional o ne"e it& un $lan anual de $rote"#ie !i $revenire& "are va fi revizuit ori de "te ori intervin modifi"ri ale "ondi#iilor de mun"& re $e"tiv a$ari#ia unor ri "uri noi. 11. %n urma evalurii ri "urilor $rofe ionale $entru fie"are lo" de mun"3$o t de lu"ru e tabile " m uri de $rote"#ie !i $revenire ,de natur te*ni"& igieni"o6 anitar& organizatori" !i de alt natur-& ne"e are $entru a igurarea e"urit#ii !i nt#ii lu"rtorilor& $re"um !i re ur ele umane !i materiale ne"e are realizrii lor& "are vor fi in"lu e n $lanul anual de $rote"#ie !i $revenire& "onform anexei nr.1 la $rezentul Regulament. 15. < urile de $rote"#ie !i $revenire vor fi formulate a tfel n"t e a igure egalitatea ntre femei !i brba#i n "eea "e $rive!te e"uritatea !i ntatea lor la lo"ul de mun". 12. Planul de $rote"#ie !i $revenire e elaboreaz "u "on ultarea lu"rtorilor !i3 au a re$rezentan#ilor lor au a "omitetului $entru e"uritate !i ntate n mun"& du$ "az. apitolul ' !nstruirea lucrtorilor &n domeniul securitii i sntii &n munc )eciunea * "ispoziii generale 14. =n truirea lu"rtorilor n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" e efe"tueaz din mi)loa"ele unit#ii& n tim$ul $rogramului de lu"ru& n interiorul au n afara unit#ii. 15. Perioada n "are e de f!oar in truirea lu"rtorilor n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" e te "on iderat tim$ de mun". 19. Anga)atorul va a igura "ondi#ii egale att $entru femei& "t !i $entru brba#i n "adrul in truirii n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun". 50. =n truirea lu"rtorilor n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" "u$rinde urmtoarele faze' 1- in truirea la anga)are' a- in truirea introdu"tiv6general+ b- in truirea la lo"ul de mun"+ 2- in truirea $eriodi". 51. >ie"are anga)ator are obliga#ia a igure baza material "ore $unztoare unei in truiri ade"vate. 52. 8urata fie"rei faze de in truire de$inde de $e"ifi"ul a"tivit#ii e"onomi"e !i de ri "urile $rofe ionale& $re"um !i de a"tivit#ile de $rote"#ie !i $revenire la nivelul unit#ii& "are va fi nu mai mi" de 1 or. 5.. Rezultatul in truirii lu"rtorilor n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" e "on emneaz& n mod obligatoriu& n >i!a $er onal de in truire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun"& "onform anexei nr. 5 la $rezentul Regulament& "are e va $ tra de "tre "ondu"torul lo"ului de mun". 51. 8u$ finalizarea in truirii& >i!a $er onal de in truire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" e

emneaz de "tre lu"rtorul in truit !i de "tre $er oana "are a efe"tuat in truirea !i a verifi"at "uno!tin#ele. 55. Pentru lu"rtorii altor unit#i& "are de f!oar a"tivit#i $e baz de "ontra"t de $re tri ervi"ii n unitatea unui alt anga)ator& anga)atorul benefi"iar de ervi"ii va a igura in truirea lu"rtorilor $rivind a"tivit#ile $e"ifi"e unit#ii re $e"tive& ri "urile $entru e"uritate !i ntate n mun" !i m urile de $rote"#ie !i $revenire la nivelul unit#ii& "are e va "on emna n >i!a "ole"tiv de in truire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun"& "onform anexei nr. 2 la $rezentul Regulament. 52. >i!a "ole"tiv de in truire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" e nto"me!te n dou exem$lare& dintre "are un exem$lar e va $ tra de "tre anga)ator3lu"rtorul de emnat3 ervi"iu intern de $revenire !i $rote"#ie& "are a efe"tuat in truirea& iar un exem$lar ( de "tre anga)atorul lu"rtorilor in trui#i. 54. =n $e"torii de mun"& n tim$ul "ontrolului a$li"rii a"telor normative de e"uritate !i ntate n mun"& vor fi n o#i#i de "tre un re$rezentant de emnat de "tre anga)ator& fr a e nto"mi >i!a "ole"tiv de in truire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun". )eciunea a +,a !nstruirea introductiv,general 55. =n truirea introdu"tiv6general "u$rinde' 1- toate $er oanele "are oli"it anga)area n "m$ul mun"ii+ 2- tagiarii !i u"eni"ii. 59. 9"o$ul in truirii introdu"tiv6generale e te de a informa de $re a"tivit#ile $e"ifi"e unit#ii re $e"tive& ri "urile $entru e"uritate !i ntate n mun"& $re"um !i de $re m urile de $rote"#ie !i $revenire la nivelul unit#ii. 20. =n truirea introdu"tiv6general e efe"tueaz de "tre' 1- anga)atorul "are !i6a a umat atribu#iile lu"rtorului de emnat+ 2- lu"rtorul de emnat+ .- un lu"rtor al ervi"iului intern de $rote"#ie !i $revenire+ 1- ervi"iul extern de $rote"#ie !i $revenire. 21. =n truirea introdu"tiv6general va "u$rinde "el $u#in urmtoarele' 1- a"tele normative na#ionale de e"uritate !i ntate n mun"+ 2- "on e"in#ele $o ibile ale ne"unoa!terii !i nere $e"trii a"telor normative de e"uritate !i ntate n mun"+ .- ri "urile $rofe ionale $e"ifi"e unit#ii+ 1- m urile la nivelul unit#ii $rivind tingerea in"endiilor& eva"uarea lu"rtorilor n "azul unui $eri"ol grav !i imediat !i a"ordarea $rimului a)utor n "az de a""identare n mun". 22. =n truirea introdu"tiv6general e va finaliza "u verifi"area "uno!tin#elor n u!ite de "ei in trui#i& "are e va efe"tua de "tre lu"rtorul de emnat3lu"rtorul ervi"iului intern de $rote"#ie !i $revenire3lu"rtorul ervi"iului extern de $rote"#ie !i $revenire. 2.. 0u"rtorul de emnat3lu"rtorul ervi"iului intern de $rote"#ie !i $revenire3lu"rtorul ervi"iului extern de $rote"#ie !i $revenire& n ra$ort "u rezultatul verifi"rii "uno!tin#elor& fa"e $ro$uneri anga)atorului referitor la anga)area au neanga)area $er oanelor re $e"tive. )eciunea a -,a !nstruirea la locul de munc 21. =n truirea mun"itorilor la lo"ul de mun" e efe"tueaz de "tre "ondu"torul lo"ului de mun" $e baza informa#iilor !i in tru"#iunilor de e"uritate !i ntate n mun"& du$ in truirea introdu"tiv6general. 9"o$ul in truirii la lo"ul de mun" e te $rezentarea ri "urilor $rofe ionale& $re"um !i m urile de $rote"#ie !i $revenire la nivelul fie"rui lo" de mun" !i3 au $o t de lu"ru. 25. =n truirea la lo"ul de mun" va "u$rinde "el $u#in urmtoarele' 1- informa#iile $rivind ri "urile $rofe ionale $e"ifi"e lo"ului de mun" !i3 au $o tului de lu"ru+ 2- di $ozi#iile in tru"#iunilor de e"uritate !i ntate n mun" elaborate $entru lo"ul de mun" !i3 au $o tul de lu"ru+ .- m urile la nivelul lo"ului de mun" !i3 au $o tului de lu"ru $rivind tingerea in"endiilor !i eva"uarea lu"rtorilor n "azul unui $eri"ol grav !i imediat+ 1- di $ozi#iile in tru"#iunilor $rivind a"ordarea $rimului a)utor n "az de a""identare n mun"+ 5- demon tra#ii $ra"ti"e $rivind lu"rul $e "are mun"itorul l va de f!ura& $re"um !i exer"i#ii $ra"ti"e $rivind utilizarea e"*i$amentului individual de $rote"#ie& mi)loa"elor de alarmare& interven#ie& eva"uare !i de $rim a)utor n "az de a""identare n mun". 22. <un"itorul va fi admi la lu"rul de ine tttor numai du$ verifi"area "uno!tin#elor lui de "tre "ondu"torul lo"ului de mun" !i "on emnarea a"e tui fa$t n >i!a $er onal de in truire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun".

)eciunea a .,a !nstruirea periodic 24. =n truirea $eriodi" a mun"itorilor e efe"tueaz de "tre "ondu"torul lo"ului de mun" $e baza informa#iilor !i in tru"#iunilor de e"uritate !i ntate n mun"& avnd dre$t "o$ rem$ro $tarea !i a"tualizarea "uno!tin#elor n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun". 25. =ntervalul dintre dou in truiri $eriodi"e va fi tabilit de anga)ator& n fun"#ie de "ondi#iile lo"ului de mun" !i3 au ale $o tului de lu"ru& "are nu va fi mai mare de 2 luni. 29. =n truirea $eriodi" e efe"tueaz !i n urmtoarele "azuri' 1- "nd mun"itorul a li$ it de la lu"ru $e te .0 de zile "alendari ti"e+ 2- "nd au fo t o$erate modifi"ri n in tru"#iunile de e"uritate !i ntate n mun"+ .- n urma n"l"rii de "tre mun"itor a in tru"#iunilor de e"uritate !i ntate n mun"+ 1- la reluarea a"tivit#ii du$ a""identul de mun" uferit de "tre mun"itor+ 5- la exe"utarea unor lu"rri o"azionale au $e"iale& "are nu fa" $arte din $ro"e ul de mun" obi!nuit al mun"itorului+ 2- la li"*idarea "on e"in#elor avariilor& "alamit#ilor naturale et".+ 4- la efe"tuarea lu"rrilor $entru "are e $erfe"teaz un bon de lu"ru ( $ermi + 5- la introdu"erea unui nou e"*i$ament de lu"ru au a unor modifi"ri ale e"*i$amentului de lu"ru exi tent+ 9- la introdu"erea ori"rei te*nologii noi au a unor $ro"eduri noi de lu"ru+ 10- la modifi"area te*nologiilor exi tente au $ro"edurilor de lu"ru+ 11- la "*imbarea lo"ului de mun"& $o tului de lu"ru au a lu"rului n "adrul unit#ii. 40. <un"itorul va $utea 6!i "ontinue lu"rul de ine tttor numai du$ verifi"area "uno!tin#elor lui de "tre "ondu"torul lo"ului de mun" !i "on emnarea a"e tui fa$t n >i!a $er onal de in truire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun". )eciunea a /,a ursurile de instruire 41. %n "onformitate "u arti"olul 14 alineatul ,4- din 0egea e"urit#ii !i nt#ii n mun"& in truirea "ondu"torilor unit#ilor& "ondu"torilor lo"urilor de mun"& $e"iali!tilor& lu"rtorilor de emna#i !i re$rezenta#ilor lu"rtorilor "u r $underi $e"ifi"e n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" e efe"tueaz ndat du$ numirea lor n fun"#iile re $e"tive !i& $eriodi"& "el $u#in o dat n 21 luni& la "ur uri de in truire realizate de ervi"ii externe de $rote"#ie !i $revenire. 42. 7ondu"torii unit#ilor "are nu !i6au a umat atribu#iile lu"rtorilor de emna#i& "ondu"torii lo"urilor de mun"& $e"iali!tii !i re$rezenta#ii lu"rtorilor "u r $underi $e"ifi"e n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" vor urma "ur ul de in truire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun"& "u "on#inut minim "onform "elui $revzut n anexa nr. 2 la $rezenta *otrre. 4.. 7ondu"torii unit#ilor "are !i6au a umat atribu#iile lu"rtorilor de emna#i !i lu"rtorii de emna#i vor urma "ur ul de in truire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun"& "u "on#inut minim "onform "elui $revzut n anexa nr. . la $rezentul Regulament. 41. 7ur urile de in truire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" e vor finaliza "u verifi"area "uno!tin#elor n u!ite& rezultatele "rora e vor "on emna ntr6un $ro"e 6verbal& "are e va $ tra la ervi"iul extern de $rote"#ie !i $revenire& "el $u#in 21 luni de la data ab olvirii "ur ului de in truire. 45. Ab olvirea "ur urilor de in truire n domeniul e"urit#ii !i nt#ii n mun" e va ate ta $rin "ertifi"ate de ab olvire eliberate de ervi"iile externe de $rote"#ie !i $revenire. apitolul '! Ela(orarea instruciunilor de securitate i sntate &n munc 42. =n tru"#iunile e elaboreaz $entru toate o"u$a#iile !i lu"rrile de f!urate n unitate& #innd eama de $arti"ularit#ile a"e tora !i ale lo"urilor de mun"3$o turilor de lu"ru& !i e $erfe"teaz "onform anexei nr. 4 la $rezentul Regulament. 44. ?extul in tru"#iunilor e va "on titui din "erin#e la"oni"e& di tin"te& "are vor ex"lude inter$retri diver e. 7erin#ele in tru"#iunilor vor fi ex$u e n "on e"utivitate "onform de f!urrii $ro"e ului de mun" !i vor fi formulate $e baza a"telor normative de e"uritate !i ntate n mun"& in tru"#iunilor de utilizare a e"*i$amentelor de lu"ru !i a e"*i$amentelor de $rote"#ie emi e de $rodu"tor& $re"um !i $e baza do"umenta#iei te*nologi"e. 45. =n tru"#iunile vor fi reexaminate n urmtoarele "azuri' 1- la a$ari#ia unor noi a"te normative de e"uritate !i ntate n mun"+ 2- la modifi"area $ro"e ului te*nologi"& "*imbarea "ondi#iilor de lu"ru& utilizarea e"*i$amentelor de lu"ru noi+ .- la a$ari#ia unor itua#ii de avarie au n urma unui a""ident de mun" $rodu din "auza im$erfe"#iunii in tru"#iunilor. 49. =n tru"#iunile e nregi treaz ntr6un regi tru& "onform anexei nr. 5 la $rezentul Regulament& e multi$li" ntr6un numr ne"e ar !i e a"ord mun"itorilor.

@ABCDEFGBF H 1 I @DJKLGDMCFGBN @ALMBKFCOJKML H 95 DK 5 PFMALCQ 2009 R. 012134564 7 879:;<= 79>?@AB?CAA ;=:D=EF@7GDA 87 B?HAD= 9?I7D@A<7J @? 9?I7K=L L=GD= A 89=;M89=N;=@AO 897P=GGA7@?EF@QR 9AG<7J SE?J? ! 1G@7J@Q= 87E7N=@A: 1. SLJKDQTFF @DCDEFGBF UJKLGLMCBMLFK VBGBVLCOGWF KAFXDMLGBQ I YFQKFCOGDJKB ZD [LTBKF ALXDKGBIDM GL ALXD\FV VFJKF B ZAFYUZAFEYFGBN ZADPFJJBDGLCOGW] ABJIDM. 2. ^JZDCO[UFVWF M GLJKDQTFV @DCDEFGBB KFAVBGW B DZAFYFCFGBQ BVFNK JCFYUNTFF [GL\FGBF' !" #$% & ' (# ( IDVZFKFGKGDF CB_D& GL[GL\FGGDF ALXDKDYLKFCFV J _FCON GLZALMCFGBQ B DJUTFJKMCFGBQ GLY[DAL [L YFQKFCOGDJKON GL ALXD\FV VFJKF& M DXQ[LGGDJKB IDKDADRD M]DYBK B MWZDCGFGBF [LIDGDZDCDEFGB` ZD D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL+ ) *# +, ((*#!"*-. ( ( YFQKFCOGDJKO& ZDJAFYJKMDV IDKDAD` DZAFYFCQFKJQ VLJaKLX DKICDGFGBQ KAUYDMD` JBJKFVW DK BYFLCOGDRD JDJKDQGBQ& M IDKDADV BJICN\LFKJQ CNXLQ MD[VDEGDJKO ZDCU\FGBQ KALMVW BCB ZADPFJJBDGLCOGDRD [LXDCFMLGBQ+ *() + .#* /"0 $ /+#(*( # ( NABYB\FJIB` LIK& B[YLGGW` ZAFYZABQKBFV& JDYFAELTB` ZDCDEFGBQ& JDXCNYFGBF IDKDAW] ALXDKGBIDV UJKALGBK FRD ZDMFYFGBF JZDJDXGDF UMFCB\BKO ABJI KALMVBADMLGBQ+ $% * $!#( .#*- /"0 $ /+#(*( # ( YFQKFCOGDJKO YBYLIKB\FJIDRD ]LALIKFAL& ZDJAFYJKMDV IDKDAD` ZFAFYLNKJQ& DJMLBMLNKJQ B ZADMFAQNKJQ [GLGBQ J _FCON PDAVBADMLGBQ GLMWIDM M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL+ ( " /*#0 *#&#12#0(0 +#(*(" #'#*0 ( IDGIAFKGLQ& AFLCOGLQ B LIKULCOGLQ JBKUL_BQ& M IDKDAD` DKJUKJKMUFK CBaO UYDXGW` JCU\L`& YCQ KDRD \KDXW M CNXD` VDVFGK ZADB[DaFC GFJ\LJKGW` JCU\L` GL ZADB[MDYJKMF+ #$%3 +( ( JLVDF ZADJKDF DARLGB[L_BDGGDF ZDYAL[YFCFGBF ALXD\FRD VFJKL+ * **00 (!4$# /#2- + + 4 *0 ( DKYFCOGDF ZDYAL[YFCFGBF& IDKDADF GL]DYBKJQ M GFZDJAFYJKMFGGDV ZDY\BGFGBB ALXDKDYLKFCQ J _FCON DJUTFJKMCFGBQ GL ZAFYZABQKBB VFADZABQKB` ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN+ /*# +-5 **& +, ((*#!"*& ($& (# ( [DGL GL ZAFYZABQKBB& RYF XWCB BYFGKBPB_BADMLGW ABJIB& IDKDAWF VDRUK DXUJCDMBKO GFJ\LJKGWF JCU\LB GL ZADB[MDYJKMF BCB ZADPFJJBDGLCOGWF [LXDCFMLGBQ J KQEbCWVB B GFDXALKBVWVB ZDJCFYJKMBQVB ,BGMLCBYGDJKO BCB JVFAKO ALXDKGBIL-. SE?J? !! 19>?@AB?CA: ;=:D=EF@7GDA 87 B?HAD= A 89=;M89=N;=@AO .. cARLGB[L_BQ YFQKFCOGDJKB ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN DJUTFJKMCQFKJQ ALXDKDYLKFCFV M JCFYUNTFV ZDAQYIF' 1- ZUKFV MD[CDEFGBQ ALXDKDYLKFCFV GL JFXQ DXQ[LGGDJKF` GL[GL\FGGDRD ALXDKGBIL JDRCLJGD \LJKB ,10JKLKOB 11 dLIDGL DX D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL+ 2- ZUKFV GL[GL\FGBQ DYGDRD BCB GFJIDCOIB] ALXDKGBIDM YCQ DJUTFJKMCFGBQ YFQKFCOGDJKB ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN+ .- ZUKFV JD[YLGBQ MGUKAFGGF` JCUEXW [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ+ 1- ZUKFV DXALTFGBQ I MGFaGBV JCUEXLV ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN. 1. cJUTFJKMCQFVLQ GL ZAFYZABQKBB YFQKFCOGDJKO ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN& ZAFYUJVDKAFGGLQ M ZUGIKF . GLJKDQTFRD @DCDEFGBQ& JDJKDBK M JCFYUNTFV' 1- D_FGIL ZADPFJJBDGLCOGW] ABJIDM+ 2- AL[ALXDKIL B ZFABDYB\FJIB` ZFAFJVDKA ZCLGL ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN& L KLIEF DXFJZF\FGBF FRD MWZDCGFGBQ+ .- UJKLGDMCFGBF DXQ[LGGDJKF` B DKMFKJKMFGGDJKB ALXDKGBIDM M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL+ 1- ZADMFAIL [GLGBQ B ZABVFGFGBQ MJFVB ALXDKGBILVB VFA& ZAFYUJVDKAFGGW] M ZCLGF ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN& L KLIEF MD[CDEFGGW] GL GB] DXQ[LGGDJKF` B DKMFKJKMFGGDJKB M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL+ 5- DXFJZF\FGBF ZAFYZABQKBQ VLKFABLCLVB& GFDX]DYBVWVB YCQ BGPDAVBADMLGBQ B DXU\FGBQ ALXDKGBIDM M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL' IGBRLVB& XADaNALVB& JZALMD\GBILVB& ZCLILKLVB& PBCOVLVB B YA.+ 2- DXUJKAD`JKMD B DJGLTFGBF ILXBGFKL B3BCB JZF_BLCOGW] VFJK ZD D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL+

4- AL[ALXDKIL BGJKAUI_B` ZD D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL J U\FKDV DJDXFGGDJKF` DJUTFJKMCQFVD` YFQKFCOGDJKB B ALXD\B] VFJK3ALXD\B] ZDJKDM+ 5- DXFJZF\FGBF ILEYDRD ALXDKGBIL BGJKAUI_BQVB ZD D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& M KDV \BJCF BGJKAUI_BQVB ZD DIL[LGBN ZFAMD` ZDVDTB ZAB KALMVBADMLGBB GL ZADB[MDYJKMF+ 9- DXFJZF\FGBF BGPDAVBADMLGBQ B DXU\FGBQ ALXDKGBIDM M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL+ 10- ZADMFAIL [GLGB` B ZABVFGFGBQ ALXDKGBILVB BGPDAVL_BB B BGJKAUI_B` ZD D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL+ 11- DXFJZF\FGBF AL[ALXDKIB ZCLGL YF`JKMB` M JCU\LF JFAOF[GD` B GLYMBRLNTF`JQ DZLJGDJKB+ 12- U\FK [DG J MWJDIBV B JZF_BPB\FJIBV ABJIDV+ 1.- UJKLGDMCFGBF [DG& KAFXUNTB] ZABVFGFGBQ JBRGLCB[L_BB ZD D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& L KLIEF MBYL JBRGLCB[L_BB+ 11- DJUTFJKMCFGBF VDGBKDABGRL PUGI_BDGBADMLGBQ JBJKFV MFGKBCQ_BB& [LTBKGW] JAFYJKM& IDGKADCOGD6 B[VFABKFCOGD` LZZLALKUAW+ 15- ZADMFAIL BJZALMGDJKB JBJKFV XF[DZLJGDJKB B LMLAB`GD` JBRGLCB[L_BB+ 12- UJKLGDMCFGBF ZDKAFXGDJKB M DJGLTFGBB ALXDKGBIDM BGYBMBYULCOGWVB JAFYJKMLVB [LTBKW+ 14- DXFJZF\FGBF LYFIMLKGDRD JDYFAELGBQ& BJZDCO[DMLGBQ B ]ALGFGBQ BGYBMBYULCOGW] JAFYJKM [LTBKW+ 15- DXFJZF\FGBF JDDXTFGBQ M UJKLGDMCFGGWF JADIB B GLYCFELTBV DXAL[DV D GFJ\LJKGW] JCU\LQ] GL ZADB[MDYJKMF+ 19- DXFJZF\FGBF ALXD\B] VFJK LZKF\ILVB YCQ DIL[LGBQ ZFAMD` ZDVDTB ZAB GFJ\LJKGW] JCU\LQ] GL ZADB[MDYJKMF+ 20- DXFJZF\FGBF DJUTFJKMCFGBQ VFADZABQKB`& ZAFYZBJLGGW] BGJZFIKDALVB KAUYL& M ALVIL] IDGKADCOGW] ZDJFTFGB` ZAFYZABQKBQ B ALJJCFYDMLGBQ GFJ\LJKGW] JCU\LFM GL ZADB[MDYJKMF+ 21- JDKAUYGB\FJKMD J ALXDKGBILVB B3BCB ZAFYJKLMBKFCQVB ALXDKGBIDM& MGFaGBVB JCUEXLVB [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ M _FCQ] IDDAYBGBADMLGBQ VFADZABQKB` ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN+ 22- JDKAUYGB\FJKMD J GL[GL\FGGWVB ALXDKGBILVB3MGUKAFGGBVB JCUEXLVB3MGFaGBVB JCUEXLVB YAURB] ALXDKDYLKFCF` M JCU\LF& IDRYL GFJIDCOID ALXDKDYLKFCF` DJUTFJKMCQFK JMDN YFQKFCOGDJKO GL DYGDV B KDV EF ALXD\FV VFJKF+ 2.- ZABVFGFGBF JBJKFVW JKBVUCDM B YBJ_BZCBGLAGW] M[WJILGB` I ALXDKGBILV& JDRCLJGD IABKFABQV MWZDCGFGBQ DXQ[LGGDJKF` M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL+ 21- JDJKLMCFGBF YDIUVFGKL_BB B DK\FKDM& ZAFYUJVDKAFGGW] ZDCDEFGBQVB M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL. 5. eLXDKDYLKFCO VDEFK DJUTFJKMCQKO JDDKMFKJKMUNTUN YFQKFCOGDJKO ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN ZAB MWZDCGFGBB M JDMDIUZGDJKB JCFYUNTB] UJCDMB`' 1- fIDGDVB\FJILQ YFQKFCOGDJKO& DJUTFJKMCQFVLQ GL ZAFYZABQKBB& GF M]DYBK M ZFAF\FGO MBYDM& ZAFYUJVDKAFGGW] M ZABCDEFGBB H 1 I GLJKDQTFVU @DCDEFGBN+ 2- GL ZAFYZABQKBB DJUTFJKMCQFKJQ fIDGDVB\FJILQ YFQKFCOGDJKO XF[ DZLJGDJKB KALMVBADMLGBQ BCB ZADPFJJBDGLCOGDRD [LXDCFMLGBQ+ .- ALXDKDYLKFCO DJUTFJKMCQFK JMDN ZADPFJJBDGLCOGUN YFQKFCOGDJKO GL ZAFYZABQKBB fPPFIKBMGD B AFRUCQAGD+ 1- ALXDKDYLKFCO DKMF\LFK VBGBVLCOGWV KAFXDMLGBQV ZD ZDYRDKDMIF M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& JDDKMFKJKMUNTBV MKDADVU UADMGN& JDRCLJGD ZUGIKLV .4610 GLJKDQTFRD @DCDEFGBQ. 2. g JCU\LF& IDRYL KAFXDMLGBQ& ZAFYUJVDKAFGGWF M ZUGIKF 5 GLJKDQTFRD @DCDEFGBQ& GF MWZDCGQNKJQ& ALXDKDYLKFCO YDCEFG GL[GL\BKO DYGDRD BCB GFJIDCOIB] ALXDKGBIDM& JDRCLJGD ZDCDEFGBQV ZUGIKDM 10611& BCB VDEFK DARLGB[DMLKO MGUKAFGGNN JCUEXU [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ& JDRCLJGD ZDCDEFGBQV ZUGIKDM 156 21 GLJKDQTFRD @DCDEFGBQ& BCB DXALKBKOJQ DYGDMAFVFGGD BCB LCOKFAGLKBMGD I DYGD` BCB GFJIDCOIBV MGFaGBV JCUEXLV. 4. g JCU\LF IDRYL UJCDMBQ& ZAFYUJVDKAFGGWF M ZUGIKF 5 GLJKDQTFRD @DCDEFGBQ& MWZDCGFGW& L ALXDKDYLKFCO GF DJUTFJKMCQFK ZDCGDJKON MJF VFADZABQKBQ ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN& ZD VFADZABQKBQV& IDKDAWF GF MWZDCGQNKJQ& ALXDKDYLKFCO YDCEFG DXALKBKOJQ I DYGD` BCB GFJIDCOIBV MGFaGBV JCUEXLV. 5. cKGDJBKFCOGD ZAFYZABQKB`& IDKDAWF DJUTFJKMCQNK MBYW YFQKFCOGDJKB& M]DYQTBF M ZFAF\FGO& ZAFYUJVDKAFGGW` M ZABCDEFGBB H 1& ALXDKDYLKFCO DXQ[LG DARLGB[DMLKO MGUKAFGGNN JCUEXU [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ. 9.g JCU\LF FJCB GL[GL\FGGWF ALXDKGBIB B3BCB MGUKAFGGQQ JCUEXL [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ GF DXCLYLNK JZDJDXGDJKQVB BCB GLMWILVB& GFDX]DYBVWVB YCQ DJUTFJKMCFGBQ MJF] VFADZABQKB` ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN& ALXDKDYLKFCO DXQ[LG DXALKBKOJQ I DYGD` BCB GFJIDCOIBV MGFaGBV JCUEXLV.

SE?J? !!! 5?B@?K=@@Q= 9?I7D@A<A 10. @FAJDGLCOGDF GL[GL\FGBF ALXDKGBIL ,ALXDKGBIDM-& DKMFKJKMFGGDRD [L YFQKFCOGDJKO ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN& DJUTFJKMCQFKJQ AFaFGBFV ALXDKDYLKFCQ. 11. eLXDKDYLKFCO UJKLGLMCBMLFK VFAW ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN& IDKDAWF GL[GL\FGGW` ALXDKGBI JZDJDXFG MWZDCGBKO JDRCLJGD JMDBV JZDJDXGDJKQV& MAFVFGB B LYFIMLKGWV JAFYJKMLV. 12. hCQ KDRD& \KDXW DJUTFJKMCQKO YFQKFCOGDJKO ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN& GL[GL\FGGW` ALXDKGBI YDCEFG DKMF\LKO VBGBVLCOGWV KAFXDMLGBQV ZD ZDYRDKDMIF M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& JDDKMFKJKMUNTBV MKDADVU UADMGN& JDRCLJGD ZUGIKLV .4610 GLJKDQTFRD @DCDEFGBQ. 1.. eLXDKDYLKFCO UJKLGLMCBMLFK \BJCFGGDJKO GL[GL\FGGW] ALXDKGBIDM M [LMBJBVDJKB DK MFCB\BGW ZAFYZABQKBQ B3BCB ABJIDM& IDKDAWV ZDYMFARLNKJQ ALXDKGBIB& L KLIEF DK B] ALJZAFYFCFGBQ GL ZAFYZABQKBB. 11. eLXDKDYLKFCO YDCEFG DXFJZF\BKO GL[GL\FGGW] ALXDKGBIDM LYFIMLKGWVB JAFYJKMLVB B ZAFYDJKLMCQKO BV MAFVQ& GFDX]DYBVDF YCQ DJUTFJKMCFGBQ YFQKFCOGDJKB ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN. SE?J? !$ 19>?@AB?CA: J@MD9=@@=T GEMNIQ B?HADQ A 89=;M89=N;=@A: 15. gGUKAFGGQQ JCUEXL [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ DARLGB[UFKJQ M GFZDJAFYJKMFGGDV ZDY\BGFGBB ALXDKDYLKFCQ M <?K=GDJ= 7D;=EF@7>7 87;9?B;=E=@A:U 12. eLXDKDYLKFCO DXQ[LG UJKLGDMBKO JKAUIKUAU MGUKAFGGF` JCUEXW [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ M [LMBJBVDJKB DK MFCB\BGW ZAFYZABQKBQ B3BCB ABJIDM& IDKDAWV ZDYMFARLNKJQ ALXDKGBIB& L KLIEF DK B] ALJZAFYFCFGBQ GL ZAFYZABQKBB. 14. eLXDKDYLKFCO ZAFYUJVLKABMLFK M ZDCDEFGBB D MGUKAFGGF` JCUEXF [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ MJF VFADZABQKBQ ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN& IDKDAWF MGUKAFGGQQ JCUEXL [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ XUYFK DJUTFJKMCQKO. 15. gGUKAFGGQQ JCUEXL [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ YDCEGL JDJKDQKO B[ ALXDKGBIDM& DKMF\LNTB] VBGBVLCOGWV KAFXDMLGBQV ZD ZDYRDKDMIF M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B [LTBKW KAUYL& IDKDAWF JDDKMFKJKMUNK MKDADVU UADMGN& JDRCLJGD ZDCDEFGBQV ZUGIKDM .4610 GLJKDQTFRD @DCDEFGBQ. 19. g JDJKLMF MGUKAFGGF` JCUEXW [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ VDRUK ALXDKLKO B YAURBF ALXDKGBIB YCQ DJUTFJKMCFGBQ MJZDVDRLKFCOGD` YFQKFCOGDJKB. 20. eLXDKGBIB MGUKAFGGF` JCUEXW [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ YDCEGW DJUTFJKMCQKO KDCOID YFQKFCOGDJKO ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN B& M IAL`GFV JCU\LF& JVFEGUN YFQKFCOGDJKO& KLIUN ILI ZAFYUZAFEYFGBF B KUaFGBF ZDELADM B [LTBKL DIAUELNTF` JAFYW. 21. eLXDKDYLKFCO DXQ[LG DXFJZF\BKO VLKFABLCOGWF B \FCDMF\FJIBF AFJUAJW& GFDX]DYBVWF YCQ DJUTFJKMCFGBQ MGUKAFGGF` JCUEXD` [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ JDDKMFKJKMUNTF` YFQKFCOGDJKB ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN. 22. hCQ [LGQKBQ YDCEGDJKF` MD MGUKAFGGF` JCUEXF [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ ALXDKDYLKFCO YDCEFG DXFJZF\BKO DYBGLIDMWF UJCDMBQ ILI YCQ EFGTBG& KLI B YCQ VUE\BG. 2.. g JCU\LF& FJCB ALXDKDYLKFCO DJUTFJKMCQFK JMDN YFQKFCOGDJKO M GFJIDCOIB] KFAABKDABLCOGD DXDJDXCFGGW] ALXD\B] VFJKL]& JCUEXL [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ YDCEGL XWKO DARLGB[DMLGL KLIBV DXAL[DV& \KDXW DXFJZF\BMLCDJO GLYCFELTFF DJUTFJKMCFGBF YFQKFCOGDJKB ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN. 21. g JCU\LF& FJCB YFQKFCOGDJKO ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN DXFJZF\FGL GFJIDCOIBVB MGUKAFGGBVB JCUEXLVB& DGB YF`JKMUNK JDRCLJDMLGGD YCQ DXFJZF\FGBQ fPPFIKBMGDJKB YLGGD` YFQKFCOGDJKB. SE?J? $ 19>?@AB?CA: J@=V@=T GEMNIQ B?HADQ A 89=;M89=N;=@A: 25. gGFaGQQ JCUEXL [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ DXFJZF\BMLFK& GL YDRDMDAGD` DJGDMF& YFQKFCOGDJKO ZD [LTBKF ALXDKGBIDM GL ALXD\FV VFJKF B ZAFYUZAFEYFGBN ZADPFJJBDGLCOGW] ABJIDM. 22. g JCU\LF& FJCB ALXDKDYLKFCO DXALKBCJQ I MGFaGF` JCUEXF [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ& DGL YDCEGL BVFKO YDJKUZ ID MJF` BGPDAVL_BB& GFDX]DYBVD` YCQ DJUTFJKMCFGBQ YFQKFCOGDJKB ZD [LTBKF B ZAFYDKMALTFGBN. 24. gGFaGQQ JCUEXL [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ YDCEGL ALJZDCLRLKO ALXDKGBILVB J LYFIMLKGD` ZADPFJJBDGLCOGD` ZDYRDKDMID` B VLKFABLCOGWVB JAFYJKMLVB& GFDX]DYBVWVB YCQ DJUTFJKMCFGBQ JMDF` YFQKFCOGDJKB. 25. gGFaGQQ JCUEXL [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ YDCEGL JDJKDQKO B[ ALXDKGBIDM& IDKDAWF DKMF\LNK VBGBVLCOGWV KAFXDMLGBQV M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B [LTBKW KAUYL& JDDKMFKJKMUNTBV MKDADVU UADMGN& JDRCLJGD ZDCDEFGBQV ZUGIKDM .4610 GLJKDQTFRD @DCDEFGBQ. 29. g JDJKLMF MGFaGF` JCUEXW [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ VDRUK ALXDKLKO B YAURBF ALXDKGBIB YCQ DJUTFJKMCFGBQ MJZDVDRLKFCOGD` YFQKFCOGDJKB. .0. hDRDMDA& [LICN\FGGW` VFEYU ALXDKDYLKFCFV B MGFaGF` JCUEXD` [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ& YDCEFG

JDYFAELKO DZBJLGBF YFQKFCOGDJKB ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN& IDKDAUN MGFaGQQ JCUEXL [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ XUYFK DJUTFJKMCQKO. SE?J? $! 09=;GD?JAD=EA 9?I7D@A<7JW @?;=E=@@Q= 7G7I7T 7DJ=DGDJ=@@7GDFO J 7IE?GDA 7R9?@Q B;797JF: A I=B78?G@7GDA D9M;? .1. @AFYJKLMBKFCB ALXDKGBIDM& GLYFCFGGWF DJDXD` DKMFKJKMFGGDJKON M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& B[XBALNKJQ ALXDKGBILVB B[ \BJCL ALXDKGBIDM ZAFYZABQKBQ. .2. g IL\FJKMF ZAFYJKLMBKFCF` ALXDKGBIDM& GLYFCFGGW] DJDXD` DKMFKJKMFGGDJKON M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL B[XBALNKJQ ILI EFGTBGW& KLI VUE\BGW. ...iBJCFGGDJKO B[XBALFVW] ZAFYJKLMBKFCF` ALXDKGBIDM& GLYFCFGGW] DJDXD` DKMFKJKMFGGDJKON M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& UJKLGLMCBMLFKJQ M [LMBJBVDJKB DK DXTF` \BJCFGGDJKB ALXDKGBIDM ZAFYZABQKBQ& JDRCLJGD ZUGIKU 9 jBZDMDRD ZDCDEFGBQ DX DARLGB[L_BB B PUGI_BDGBADMLGBB IDVBKFKL D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL ,ZABCDEFGBF H 2 I GLJKDQTFVU @DJKLGDMCFGBN-. .1.eLXDKGBIB M ZBJOVFGGDV MBYF JDDXTLNK ALXDKDYLKFCN \BJCFGGDJKO& PLVBCBN B BVQ ZAFYJKLMBKFCF` ALXDKGBIDM& GLYFCFGGW] DJDXD` DKMFKJKMFGGDJKON M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL. .5. @AFYJKLMBKFCB ALXDKGBIDM& GLYFCFGGWF DJDXD` DKMFKJKMFGGDJKON M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& YDCEGW DKMF\LKO VBGBVLCOGWV KAFXDMLGBQV ZDYRDKDMIB M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B [LTBKW KAUYL& JDDKMFKJKMUNTBV ZFAMDVU UADMGN& JDRCLJGD ZDCDEFGBQV ZUGIKDM .4610 GLJKDQTFRD @DCDEFGBQ. .2. @AFYJKLMBKFCB ALXDKGBIDM& GLYFCFGGWF DJDXD` DKMFKJKMFGGDJKON M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& IDGJUCOKBAUNKJQ B U\LJKMUNK M JDDKMFKJKMBB JD JKLKOF` 15 dLIDGL DX D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL B VDRUK DJUTFJKMCQKO JCFYUNTUN YFQKFCOGDJKO' 1- JDKAUYGB\LNK J ALXDKDYLKFCFV J _FCON UCU\aFGBQ UJCDMB` D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL+ 2- JDZADMDEYLNK RAUZZU BCB CB_D& DJUTFJKMCQNTFF D_FGIU ABJIDM+ .- ZDVDRLNK ALXDKGBILV DJD[GLKO GFDX]DYBVDJKO ZABVFGFGBQ VFA ZD D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL+ 1- YDMDYQK YD ALXDKDYLKFCQ BCB IDVBKFKL ZD D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL ZAFYCDEFGBQ ALXDKGBIDM& ILJLNTBFJQ UCU\aFGBQ UJCDMB` KAUYL+ 5- JCFYQK [L MWZDCGFGBFV VFA& ZAFYUJVDKAFGGW] M ZCLGF [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ+ 2- BGPDAVBAUNK KFAABKDABLCOGUN BGJZFI_BN KAUYL D GFJDXCNYFGBB [LIDGDZDCDEFGB` M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL. SE?J? $!! XA@AL?EF@Q= D9=I7J?@A: < 87;>7D7J<= J 7IE?GDA 7R9?@Q B;797JF: A I=B78?G@7GDA D9M;? .4. @DYRDKDMIL M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL MICN\LFK YML UADMGQ' ZFAMW` UADMFGO B MKDAD` UADMFGO. .5. kBGBVLCOGWVB KAFXDMLGBQVB I ZDYRDKDMIF M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL QMCQNKJQ' 1- YCQ ZFAMDRD UADMGQ' a- CB_F`JIDF DXAL[DMLGBF+ b- DIDG\LGBF IUAJDM DXU\FGBQ M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL ZD VBGBVLCOGDVU JDYFAELGBN JDRCLJGD ZAFYUJVDKAFGGDVU M ZABCDEFGBB H 2 I GLJKDQTFVU @DCDEFGBN+ 2- YCQ MKDADRD UADMGQ' L- MWJaFF BCB JAFYGFF KF]GB\FJIDF DXAL[DMLGBF+ b- DIDG\LGBF IUAJL DXU\FGBQ M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL ZD VBGBVLCOGDVU JDYFAELGBN JDRCLJGD ZAFYUJVDKAFGGDVU M ZABCDEFGBB H . I GLJKDQTFVU @DCDEFGBN. .9. lADMGB ZDYRDKDMIB M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL ZDYKMFAEYLNKJQ YDIUVFGKDV DX DIDG\LGBB JDDKMFKJKMUNTFRD U\FXGDRD [LMFYFGBQ B IUAJL DXU\FGBQ. 10. mUAJW DXU\FGBQ M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& ZAFYUJVDKAFGGWF M ZUGIKF .5 GLJKDQTFRD @DCDEFGBQ& ZADMDYQKJQ MGFaGBVB JCUEXLVB [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ. SE?J? $!!! 1C=@<? 897P=GGA7@?EF@QR 9AG<7J 11. c_FGIL ZADPFJJBDGLCOGW] ABJIDM DJUTFJKMCQFKJQ CNXWV JZDJDXDV& IDKDAWV MCLYFNK D_FGTBIB& B [LMFAaLFKJQ ZAFYCDEFGBFV VFADZABQKB` ZD B] ZAFYDKMALTFGBN. 12. eF[UCOKLKW D_FGIB ZADPFJJBDGLCOGW] ABJIDM DKALELNKJQ M ILAKD\IF D_FGIB ZADPFJJBDGLCOGW] ABJIDM& IDKDALQ XUYFK JDYFAELKO BGPDAVL_BN& ZAFYUJVDKAFGGUN BJZDCO[UFVWV JZDJDXDV D_FGIB. SE?J? !' Y?B9?I7D<? 8E?@? B?HADQ A 89=;M89=N;=@A:

1.. nDRCLJGD ZDCDEFGBQV ZUGIKL f- JKLKOB 1. dLIDGL DX D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& ALXDKDYLKFCO YDCEFG AL[ALXDKLKO& FJCB ]LALIKFA B JKFZFGO ZADPFJJBDGLCOGDRD ABJIL KAFXUNK KDRD& FEFRDYGW` ZCLG [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ& IDKDAW` XUYFK ZFAFJVLKABMLKOJQ ILEYW` AL[& IDRYL B[VFGQNKJQ UJCDMBQ KAUYL B& JDDKMFKJKMFGGD& MD[GBILNK GDMWF ABJIB. 11. g AF[UCOKLKF D_FGIB ZADPFJJBDGLCOGW] ABJIDM YCQ ILEYDRD ALXD\FRD VFJKL3ZDJKL UJKLGLMCBMLNKJQ VFADZABQKBQ ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN ,KF]GB\FJIDRD& JLGBKLAGD6RBRBFGB\FJIDRD& DARLGB[L_BDGGDRD B YAURDRD ]LALIKFAL-& GFDX]DYBVWF YCQ DXFJZF\FGBQ D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB ALXDKGBIDM& L KLIEF VLKFABLCOGWF B \FCDMF\FJIBF AFJUAJW& GFDX]DYBVWF YCQ B] AFLCB[L_BB& IDKDAWF MICN\LNKJQ M ZCLG [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ JDRCLJGD ZABCDEFGBN H 1 I GLJKDQTFVU @DCDEFGBN. 15. kFADZABQKBQ ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN YDCEGW XWKO JPDAVUCBADMLGW KLIBV DXAL[DV& \KDXW DXFJZF\BMLCDJO ALMFGJKMD VFEYU EFGTBGLVB B VUE\BGLVB& ILJLKFCOGD B] [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB GL ALXD\FV VFJKF. 12. @CLG [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ AL[ALXLKWMLFKJQ ZDJCF IDGJUCOKL_B` J ALXDKGBILVB B3BCB B] ZAFYJKLMBKFCQVB BCB J IDVBKFKDV ZD D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& ZD GFDX]DYBVDJKB. SE?J? ' 1IMK=@A= 9?I7D@A<7J J 7IE?GDA 7R9?@Q B;797JF: A I=B78?G@7GDA D9M;? Z?GDF * 1IHA= 87E7N=@A: 14. cXU\FGBF ALXDKGBIDM M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL ZADMDYBKJQ [L J\FK JAFYJKM ZAFYZABQKBQ M ALXD\FF MAFVQ GL ZAFYZABQKBB BCB [L FRD ZAFYFCLVB. 15. @FABDY& M IDKDADV ZADMDYBKJQ DXU\FGBF M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& J\BKLFKJQ ALXD\BV MAFVFGFV. 19. eLXDKDYLKFCO YDCEFG DXFJZF\BKO DYBGLIDMWF UJCDMBQ ILI YCQ EFGTBG& KLI B YCQ VUE\BG M ALVIL] DXU\FGBQ M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL. 50. cXU\FGBF ALXDKGBIDM M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL MICN\LFK JCFYUNTBF fKLZW' 1- DXU\FGBF ZAB ZABFVF GL ALXDKU' L- DXTFF MMDYGDF DXU\FGBF+ b- DXU\FGBF GL ALXD\FV VFJKF+ 2- ZFABDYB\FJIDF DXU\FGBF. 51. mLEYW` ALXDKDYLKFCO DXQ[LG DXFJZF\BKO JDDKMFKJKMUNTUN VLKFABLCOGUN XL[U YCQ LYFIMLKGDRD DXU\FGBQ. 52. @ADYDCEBKFCOGDJKO ILEYDRD fKLZL DXU\FGBQ [LMBJBK DK JZF_BPBIB MBYDM fIDGDVB\FJID` YFQKFCOGDJKB B ZADPFJJBDGLCOGW] ABJIDM& L KLIEF DK YFQKFCOGDJKB ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN GL UADMGF ZAFYZABQKBQ& B YDCEGL XWKO GF VFGFF 1 \LJL. 5.. eF[UCOKLK DXU\FGBQ ALXDKGBIDM M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL MGDJBKJQ M CB\GUN ILAKD\IU DXU\FGBQ M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL JDRCLJGD ZABCDEFGBN H 5 I GLJKDQTFVU @DCDEFGBN& IDKDALQ ]ALGBKOJQ U AUIDMDYBKFCQ ALXD\FRD VFJKL. 51. @D DIDG\LGBB DXU\FGBQ CB\GLQ ILAKD\IL DXU\FGBQ M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL ZDYZBJWMLFKJQ ZADaFYaBV DXU\FGBF ALXDKGBIDV B CB_DV& ZADMDYBMaBV DXU\FGBF B ZADMFAIU [GLGB`. 55. hCQ ALXDKGBIDM YAURB] ZAFYZABQKB`& IDKDAWF DJUTFJKMCQNK YFQKFCOGDJKO GL DJGDMLGBB YDRDMDAL D ZAFYDJKLMCFGBB UJCUR GL ZAFYZABQKBB YAURDRD ALXDKDYLKFCQ& ALXDKDYLKFCO6XFGFPB_BLA UJCUR DXFJZF\BMLFK DXU\FGBF ALXDKGBIDM DKGDJBKFCOGD MBYDM YFQKFCOGDJKB& ZABJUTB] YLGGDVU ZAFYZABQKBN& ABJIDM YCQ D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& L KLIEF VFADZABQKB` ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN GL UADMGF ZAFYZABQKBQ& IDKDADF UIL[WMLFKJQ M IDCCFIKBMGD` ILAKD\IF DXU\FGBQ M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL JDRCLJGD ZABCDEFGBN H 2 I GLJKDQTFVU @DCDEFGBN. 52. mDCCFIKBMGLQ ILAKD\IL DXU\FGBQ M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL JDJKLMCQFKJQ M YMU] fI[FVZCQAL]& DYBG B[ IDKDAW] ]ALGBKJQ U ALXDKDYLKFCQ3GL[GL\FGGDRD ALXDKGBIL3MGUKAFGGF` JCUEXW [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ& IDKDALQ ZADMFCL DXU\FGBF& L DYBG fI[FVZCQA ( U ALXDKDYLKFCQ DXU\LFVW] ALXDKGBIDM. 54. ^GJZFIKDAL KAUYL MD MAFVQ ZADMFAIB ZABVFGFGBQ GDAVLKBMGW] LIKDM M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL JDZADMDEYLNKJQ ZAFYJKLMBKFCFV& GL[GL\FGGWV ALXDKDYLKFCFV& XF[ DPDAVCFGBQ IDCCFIKBMGD` ILAKD\IB DXU\FGBQ M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL. Z?GDF + 1IH== JJ7;@7= 7IMK=@A= 55. cXTFF MMDYGDF DXU\FGBF D]MLKWMLFK' 1- MJF] CB_& ZABGBVLFVW] GL ALXDKU+

2- JKLEFADM B U\FGBIDM. 59. oFCON DXTFRD MMDYGDRD DXU\FGBQ QMCQFKJQ BGPDAVBADMLGBF ALXDKGBIDM D MBYL] YFQKFCOGDJKB& ZABJUTB] YLGGDVU ZAFYZABQKBN& ABJIL] YCQ D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& L KLIEF D VFADZABQKBQ] ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN GL UADMGF ZAFYZABQKBQ. 20. cXTFF MMDYGDF DXU\FGBF ZADMDYBKJQ' 1- ALXDKDYLKFCFV& IDKDAW` MD[CDEBC GL JFXQ DXQ[LGGDJKB GL[GL\FGGDRD ALXDKGBIL+ 2- GL[GL\FGGWV ALXDKGBIDV+ .- ALXDKGBIDV MGUKAFGGF` JCUEXW [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ+ 1- MGFaGF` JCUEXD` [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ. 21. cXTFF MMDYGDF DXU\FGBF YDCEGD D]MLKWMLKO& ZD VFGOaF` VFAF& JCFYUNTFF' 1- GL_BDGLCOGWF GDAVLKBMGWF LIKW ZD D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL+ 2- MD[VDEGWF ZDJCFYJKMBQ GF[GLGBQ B GFJDXCNYFGBQ GDAVLKBMGW] LIKDM ZD D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL+ .- ZADPFJJBDGLCOGWF ABJIB& ZABJUTBF YLGGDVU ZAFYZABQKBN+ 1- VFAW& ZAFYZABGBVLFVWF GL UADMGF ZAFYZABQKBQ ZD KUaFGBN ZDELADM& fMLIUL_BB ALXDKGBIDM M JCU\LF JFAOF[GD` B GLYMBRLNTF`JQ DZLJGDJKB B ZD DIL[LGBN ZFAMD` ZDVDTB ZAB KALMVBADMLGBB GL ZADB[MDYJKMF. 22. cXTFF MMDYGDF DXU\FGBF [LMFAaLFKJQ ZADMFAID` [GLGB` DXU\LFVW] ALXDKGBIDM B ZADMDYBKJQ GL[GL\FGGWV ALXDKGBIDV3ALXDKGBIDV MGUKAFGGF` JCUEXW [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ3ALXDKGBIDV MGFaGF` JCUEXW [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ. 2.. SL[GL\FGGW` ALXDKGBI3ALXDKGBI MGUKAFGGF` JCUEXW [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ3ALXDKGBI MGFaGF` JCUEXW [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ M [LMBJBVDJKB DK AF[UCOKLKDM ZADMFAIB [GLGB` MGDJBK ZAFYCDEFGBQ D ZABFVF BCB DKIL[F M ZABFVF GL ALXDKU JDDKMFKJKMUNTB] CB_. Z?GDF 1IMK=@A= @? 9?I7K=L L=GD= 21. cXU\FGBF ALXD\B] GL ALXD\FV VFJKF ZADMDYBKJQ AUIDMDYBKFCFV ALXD\FRD VFJKL GL DJGDMLGBB BGPDAVL_BB B BGJKAUI_B` ZD D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& ZDJCF MMDYGDRD DXU\FGBQ. oFCON DXU\FGBQ GL ALXD\FV VFJKF QMCQFKJQ D[GLIDVCFGBF J ZADPFJJBDGLCOGWVB ABJILVB& L KLIEF VFALVB ZD [LTBKF B ZAFYUZAFEYFGBN GL UADMGF ILEYDRD ALXD\FRD VFJKL B3BCB ALXD\FRD ZDJKL. 25. cXU\FGBF GL ALXD\FV VFJKF JDYFAEBK& ZD VFGOaF` VFAF& JCFYUNTFF' 1- BGPDAVL_BN D ZADPFJJBDGLCOGW] ABJIL]& ZABJUTB] ALXD\FVU VFJKU B3BCB ALXD\FVU ZDJKU+ 2- ZDCDEFGBQ BGJKAUI_B` ZD D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& AL[ALXDKLGGW] YCQ ALXD\FRD VFJKL B3BCB ALXD\FRD ZDJKL+ .- VFAW& ZAFYZABGBVLFVWF GL UADMGF ALXD\FRD VFJKL B3BCB ALXD\FRD ZDJKL YCQ KUaFGBQ ZDELADM& fMLIUL_BB ALXDKGBIDM M JCU\LF JFAOF[GD` B GLYMBRLNTF`JQ DZLJGDJKB+ 1- ZDCDEFGBQ BGJKAUI_BB ZD DIL[LGBN ZFAMD` ZDVDTB M JCU\LF KALMVBADMLGBQ GL ZADB[MDYJKMF+ 5- ZALIKB\FJIB` ZDIL[ ALXDKW& IDKDAUN ZAFYJKDBK MWZDCGBKO ALXD\FVU& L KLIEF ZALIKB\FJIBF UZALEGFGBQ ZD BJZDCO[DMLGBN BGYBMBYULCOGW] JAFYJKM [LTBKW& JAFYJKM ZDYL\B JBRGLCDM KAFMDRB& MVFaLKFCOJKML& fMLIUL_BB B ZFAMD` ZDVDTB M JCU\LF KALMVBADMLGBQ GL ZADB[MDYJKMF. 22. eLXD\B` VDEFK XWKO YDZUTFG I JLVDJKDQKFCOGD` ALXDKF KDCOID ZDJCF ZADMFAIB FRD [GLGB` AUIDMDYBKFCFV ALXD\FRD VFJKL B MGFJFGBQ [LZBJB DX fKDV PLIKF M CB\GUN ILAKD\IU DXU\FGBQ M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL. Z?GDF . 0=9A7;AK=G<7= 7IMK=@A= 24. @FABDYB\FJIDF DXU\FGBF ALXD\B] ZADMDYBKJQ AUIDMDYBKFCFV ALXD\FRD VFJKL GL DJGDMLGBB BGPDAVL_B` B BGJKAUI_BB ZD D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL J _FCON DXGDMCFGBQ B LIKULCB[L_BB [GLGB` M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL. 25. ^GKFAMLC VFEYU YMUVQ ZFABDYB\FJIBVB IUAJLVB DXU\FGBQ UJKLGLMCBMLFKJQ ALXDKDYLKFCFV M [LMBJBVDJKB DK UJCDMB` ALXD\FRD VFJKL B3BCB ALXD\FRD ZDJKL B GF YDCEFG ZAFMWaLKO 2 VFJQ_FM. 29. @FABDYB\FJIDF DXU\FGBF ZADMDYBKJQ B M JCFYUNTB] JCU\LQ]' 1- DKJUKJKMBF ALXD\FRD GL ALXDKF XDCFF .0 ILCFGYLAGW] YGF`+ 2- MGFJFGBF B[VFGFGB` M BGJKAUI_BB ZD D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL+ .- GLAUaFGBF ALXD\BV BGJKAUI_B` ZD D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL+ 1- MD[DXGDMCFGBF ALXDKW ZDJCF GFJ\LJKGDRD JCU\LQ GL ZADB[MDYJKMF& ZADBJaFYaFRD J ALXD\BV+ 5- MWZDCGFGBF GFZAFYMBYFGGW] BCB JZF_BLCOGW] ALXDK& IDKDAWF GF QMCQNKJQ \LJKON DXW\GDRD KAUYDMDRD ZAD_FJJL ALXD\FRD+ 2- CBIMBYL_BQ ZDJCFYJKMB` LMLAB`& JKB]B`GW] XFYJKMB` B K.Y.+ 4- MWZDCGFGBF ALXDK& YCQ IDKDAW] [LZDCGQFKJQ GLAQY GL ALXDKU ( AL[AFaFGBF+

5- MMDY M fIJZCULKL_BN GDMDRD ALXD\FRD DXDAUYDMLGBQ BCB B[VFGFGBF JUTFJKMUNTFRD ALXD\FRD DXDAUYDMLGBQ+ 9- MGFYAFGBF GDMD` KF]GDCDRBB BCB GDMW] VFKDYDM ALXDKW+ 10- MGFJFGBF B[VFGFGB` M JUTFJKMUNTBF KF]GDCDRBB BCB VFKDYW ALXDKW+ 11- JVFGL ALXD\FRD VFJKL& ALXD\FRD ZDJKL BCB ALXDKW GL ZAFYZABQKBB. 40. eLXD\B` JVDEFK ZADYDCEBKO JLVDJKDQKFCOGUN ALXDKU KDCOID ZDJCF ZADMFAIB FRD [GLGB` AUIDMDYBKFCFV ALXD\FRD VFJKL B MGFJFGBQ [LZBJB DX fKDV PLIKF M CB\GUN ILAKD\IU DXU\FGBQ M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL. Z?GDF / [K=I@Q= <M9GQ 41. g JDDKMFKJKMBB J \LJKON ,4- JKLKOB 14 dLIDGL DX D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& DXU\FGBF AUIDMDYBKFCF` ZAFYZABQKB`& AUIDMDYBKFCF` ALXD\B] VFJK& JZF_BLCBJKDM& GL[GL\FGGW] ALXDKGBIDM B ZAFYJKLMBKFCF` ALXDKGBIDM& GLYFCFGGW] DJDXD` DKMFKJKMFGGDJKON M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& ZADMDYBKJQ JAL[U ZDJCF GL[GL\FGBQ GL JDDKMFKJKMUNTBF YDCEGDJKB B ZFABDYB\FJIB& GF AFEF DYGDRD AL[L M 21 VFJQ_L& GL U\FXGW] IUAJL]& ZADMDYBVW] MGFaGBVB JCUEXLVB [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ. 42. eUIDMDYBKFCB ZAFYZABQKB`& IDKDAWF GF MD[CDEBCB GL JFXQ DXQ[LGGDJKB GL[GL\FGGW] ALXDKGBIDM& AUIDMDYBKFCB ALXD\B] VFJK& JZF_BLCBJKW B ZAFYJKLMBKFCB ALXDKGBIDM& GLYFCFGGWF DJDXD` DKMFKJKMFGGDJKON M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& ZAD]DYQK IUAJ DXU\FGBQ M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB ZD VBGBVLCOGDVU JDYFAELGBN JDRCLJGD ZAFYUJVDKAFGGDVU M ZABCDEFGBB H 2 I GLJKDQTFVU @DCDEFGBN. 4.. eUIDMDYBKFCB ZAFYZABQKB`& IDKDAWF MD[CDEBCB GL JFXQ DXQ[LGGDJKB GL[GL\FGGW] ALXDKGBIDM B GL[GL\FGGWF ALXDKGBIB ZAD]DYQK IUAJ DXU\FGBQ M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL ZD VBGBVLCOGDVU JDYFAELGBN& ZAFYUJVDKAFGGDVU M ZABCDEFGBB H . I GLJKDQTFVU @DCDEFGBN. 41. mUAJW DXU\FGBQ M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL [LMFAaLNKJQ ZADMFAID` UJMDFGGW] [GLGB`& FF AF[UCOKLKW MGDJQKJQ M ZADKDIDC& IDKDAW` ]ALGBKJQ MD MGFaGF` JCUEXF [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ GF VFGFF 21 VFJQ_FM J YLKW DIDG\LGBQ IUAJL DXU\FGBQ. 45. cIDG\LGBF IUAJDM DXU\FGBQ M DXCLJKB D]ALGW [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL ZDYKMFAEYLFKJQ JMBYFKFCOJKMDV DX DIDG\LGBB IUAJDM DXU\FGBQ& MWYLGGWV MGFaGF` JCUEXD` [LTBKW B ZAFYUZAFEYFGBQ. SE?J? '! Y?B9?I7D<? A@GD9M<CAT 87 7R9?@= B;797JF: A I=B78?G@7GDA D9M;? 42. ^GJKAUI_BB AL[ALXLKWMLNKJQ YCQ MJF] [LGQKDJKF` B ALXDK& DJUTFJKMCQFVW] GL ZAFYZABQKBB& BJ]DYQ B[ B] DJDXFGGDJKF` B DJDXFGGDJKF` ALXD\B] VFJK3ALXD\B] ZDJKDM& B DPDAVCQNKJQ M JDDKMFKJKMBB J ZABCDEFGBFV H 4 I GLJKDQTFVU @DCDEFGBN. 44. jFIJK BGJKAUI_B` JDJKDBK B[ IALKIB]& \FKIB] KAFXDMLGB`& BJICN\LNTB] AL[CB\GWF KDCIDMLGBQ. jAFXDMLGBQ BGJKAUI_B` B[CLRLNKJQ M ZDJCFYDMLKFCOGDJKB& JDDKMFKJKMUNTF` ALXD\FVU ZAD_FJJU& B PDAVUCBAUNKJQ GL DJGDMLGBB GDAVLKBMGW] LIKDM ZD D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL& BGJKAUI_B` ZD BJZDCO[DMLGBN ALXD\FRD DXDAUYDMLGBQ B BGYBMBYULCOGW] JAFYJKM [LTBKW& B[YLGGW] ZADB[MDYBKFCFV& L KLIEF GL DJGDMLGBB KF]GDCDRB\FJID` YDIUVFGKL_BB. 45. ^GJKAUI_BB ZFAFJVLKABMLNKJQ M JCFYUNTB] JCU\LQ]' 1- ZAB ZDQMCFGBB GDMW] GDAVLKBMGW] LIKDM ZD D]ALGF [YDADMOQ B XF[DZLJGDJKB KAUYL+ 2- ZAB B[VFGFGBB KF]GDCDRB\FJIDRD ZAD_FJJL& B[VFGFGBB UJCDMB` KAUYL& BJZDCO[DMLGBB GDMDRD DXDAUYDMLGBQ+ .- ZAB MD[GBIGDMFGBB LMLAB`GW] JBKUL_B` BCB ZDJCF GFJ\LJKGDRD JCU\LQ GL ZADB[MDYJKMF& ZADBJaFYaFRD MJCFYJKMBF GFJDMFAaFGJKML BGJKAUI_B`. 49. ^GJKAUI_BB AFRBJKABAUNKJQ M EUAGLCF JDRCLJGD ZABCDEFGBN H 5 I GLJKDQTFVU @DCDEFGBN& AL[VGDELNKJQ M GFDX]DYBVDV IDCB\FJKMF fI[FVZCQADM B MWYLNKJQ ALXD\BV.