Sunteți pe pagina 1din 20

Programa a fost aprobat prin Ordin al ministrului educaiei, cercetrii i tineretului nr. 3458 / 0 .03.!004.

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUI CONSILIUL NAIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME COLARE PENTRU CLASA A IX-A CICLUL INFERIOR AL LICEULUI

L I M B A

E N G L E Z

"ucureti, !004

___________________________________________________________________________________________ Limba englez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului

NOT DE PREZENTARE 1. Principii #urriculumul de $%&"% &O'()*( pentru clasele a %+,a ic!" a fost elaborat a-.ndu,se /n -edere urmtoarele0 noua structur a sistemului de /n-m.nt liceal din )om.nia1 curriculumul parcurs de ele-i p.n /n clasa a 2%%%,a1 reperele impuse de O&(#3 54!3/!3.5!.!003 pri-ind aprobarea Planurilor cadru de /n-m.nt pentru clasele a %+,a i a +,a1 documentele europene pri-ind ac6i7iionarea competenelor c6eie /n cadrul /n-m.ntului obligatoriu1 necesitatea de a oferi prin curriculum un rspuns mult mai adec-at cerinelor sociale, e8primat /n termeni de ac6i7iii finale uor e-aluabile la /nc6eierea ciclului inferior al liceului.

Pre7entul curriculum urmrete structurarea ciclului inferior al liceului pe filiere i profiluri i a fost elaborat urmrindu,se0 A. pr#c$ic# r#%i&n# ' # i()ii. Prin de7-oltarea competenelor de receptare i producere, ele-ul -a putea, /n limitele cunotinelor dob.ndite, s decodifice i s produc, at.t oral c.t i /n scris, mesa9e corecte i adec-ate funcional i comunicati-. *. +&r(#r!# ,i -!./& $#r!# -! c&(p!$!n%! -! c&("nic#r! ,i in$!r#c%i"n!. (le-ul -a fi capabil s utili7e7e contient i adec-at funcional modaliti i te6nici de interaciune :oral i /n scris; /n di-erse conte8te comunicati-e. C. -!./& $#r!# "n&r $!0nici -! ("nc' in$! !c$"# '. (le-ul -a /n-a s utili7e7e strategii i te6nici de studiu prin care s -alorifice cunotine i deprinderi ac6i7iionate prin studiul altor discipline, dintr,o perspecti- cross,curricular, s utili7e7e informaii din tabele, sc6eme, s foloseasc dicionare i alte tipuri de lucrri de referin, alte surse de informare, inclusi%nternetul. <n aceste condiii, proiectarea curricular pornete de la trei puncte de reper0 programele din clasele anterioare, documentele #omisiei (uropene referitoare la de7-oltarea competenelor c6eie i =#adrul (uropean #omun de )eferin pentru limbi0 /n-are, predare, e-aluare= publicat de #onsiliul (uropei /n 5 8 i re-i7uit /n !000. 'in aceast perspecti-, pre7entul curriculum fa construiete, pe ba7a ac6i7iiilor dob.ndite p.n la sf.ritul /n-m.ntului gimna7ial, competene de comunicare deri-ate dintr,un consens larg, european i contribuie la de7-oltarea de competene c6eie /n patru dintre cele opt domenii de competene c6eie identificate la ni-el european0 :!; comunicarea n limbi strine :#ommunication in foreign languages;, :5; a nva s nvei :$earning to learn;, :>; competene interpersonale, interculturale, sociale i civice :%nterpersonal, intercultural, social and ci-ic competences;, :8; sensibili!area la cultur :#ultural a?areness;, domenii asumate i de sistemul de /n-m.nt rom.nesc. Obiecti-ul fundamental al disciplinei $%&"% &O'()*( este ac6i7iionarea i de7-oltarea de ctre ele-i a competenelor de comunicare necesare pentru o comunicare adec-at situaional / acceptat social prin /nsuirea de cunotine, deprinderi i atitudini specifice, /n conformitate cu =Implementation o" #E$ucation % &rainin' ()*) pro'ramme= :!003;, la ni-eluri ec6i-alente cu cele pre-7ute /n +a$rul European +omun $e ,e"erin1. R!2i(" -! pr!-#r! ,i # &c#r!# &r#r'
___________________________________________________________________________________________ Limba englez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului 3

<n conformitate cu planurile cadru aprobate prin O&(#3 54!3 / !3.5!.!003, disciplina limba engle7 are urmtorul r!2i( -! pr!-#r! la clasele a %+,a, liceu0 3N TRUNC4IUL COMUN ca $%&"@ 5 :anul 2%% de studiu;0 ! ore pe sptm.n, la toate filierele, profilurile i speciali7rile. ca $%&"@ ! :anul 2 de studiu;0 ! ore pe sptm.n, la toate filierele, profilurile i speciali7rile :cu e8cepia colilor / claselor cu predare /n limbile minoritilor naionale;. ca $%&"@ 3 :anul % de studiu; A posibil a fi studiat la toate filierele, profilurile i speciali7rile prin /nlocuirea uneia dintre limbile moderne :$5 sau $!; studiate /n gimna7iu :cu aceeai alocare orar ca cea /nlocuit;. 3N CURRICULUM DIFERENIAT numai ca $%&"@ 5 :anul 2%% de studiu;0 5 or pe sptm.n, la filiera teoretic, profil umanist i la filiera -ocaional, profil militar :&.@.%. i &.@p.*.;.5 3N CURRICULUM LA DECIZIA COLII ca $%&"@ 3 :anul % de studiu; A posibil a fi studiat la toate filierele, profilurile i speciali7rile1 limba 3 se poate studia i de ctre ele-ii colilor / claselor cu predare /n limbile minoritilor naionale :care, /n conformitate cu art. 8, alin. 3 din O&(#3 54!3 / !003, nu au ore pre-7ute pentru $! /n trunc6iul comun sau /n curriculum difereniat;. ca $%&"@ 5 sau ! A posibil a fi studiat la toate filierele, profilurile i speciali7rile, pe ba7a unor programe elaborate local, ca opional de aprofundare, de e8tindere, ca disciplin nou sau ca opional integrat 5. Tip"ri ! -! pr&2r#(! Pornind de la regimul de predare a limbii engle7e, c"rric" "(-" p!n$r" c #6# # IX-# ic!" !6$! +&r(#$ -in7 PROGRAMA 1 p!n$r" i()# (&-!rn' 1 8#n" 9II -! 6$"-i":, care se adresea7 ele-ilor de liceu de la toate filierele i profilurile, care au /nceput studiul limbii engle7e /n clasa a %%%,a1 PROGRAMA 1 p!n$r" i()# (&-!rn' 1 8#n" 9 -! 6$"-i":, care se adresea7 ele-ilor de liceu de la toate filierele i profilurile, care au /nceput studiul limbii engle7e /n clasa a 2,a PROGRAMA 5 p!n$r" i()# (&-!rn' 5 8#n" I -! 6$"-i":, care se adresea7 ele-ilor de liceu de la toate filierele i profilurile, care doresc ca pe durata liceului s studie7e limba engle7 /n locul uneia dintre limbile studiate /n gimna7iu, precum i ele-ilor din /n-m.ntul /n limbile minoritilor naionale, care nu au studiat limba modern ! /n gimna7iu :i pentru care studiul celei de a doua limbi moderne este la deci7ia colii;. P#rc"r6" -! ;n/'%#r! 6! r!# i.!#.' p! )#.# "n!i pr&i!c$'ri c"rric" #r! ,i -i-#c$ic! c#r! ;()in' c&(p!$!n%! 6p!ci+ic! ,i +&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri &r.

Programele pentru ora din CD pentru profilurile Militar M.A.I. i M.A.P.N. va fi elaborat n colile respective ___________________________________________________________________________________________ Limba englez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului
5

<. S$r"c$"r# pr&2r#(! &r 1 COMPETENE GENERALE :definite ca ansambluri structurate de cunotine i deprinderi care se formea7 pe /ntreaga durat a liceului;1 2 9ALORI I ATITUDINI :ce urmea7 a fi formate pe /ntreg parcursul /n-m.ntului liceal pentru educarea tinerilor /n spiritul -alorilor europene;1 3 COMPETENE SPECIFICE :deri-ate din competenele generale i care se formea7 pe durata unui an de studiu; c&r! #$! c" FORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR. @ceast corelare constituie pi-otul curriculum,ului, care accentuea7 latura sa pragmatic0 de-ine astfel transparent nu numai ce se /n-a, dar mai ales pentru ce anume se /n-a anumite coninuturi. 4 SUGESTII METODOLOGICE 6$r"c$"r#$! p! -&"' -&(!nii7 C&n%in"$"ri r!c&(#n-#$! care sunt structurate, pentru fiecare limb, /n0 T!(! :pre7int domeniile i temele care -or constitui conte8tul pentru reali7area acti-itilor de /n-are pe parcursul orelor de limba engle7 i -or delimita tematica ce -a fi folosit /n e-aluare.; E !(!n$! -! c&n6$r"c%i! # c&("nic'rii :conin categorii de structuri ling-istice care -or fi utili7ate /n comunicare; F"nc%ii c&("nic#$i/! # ! i()ii :preci7ea7 actele de -orbire utile pentru adec-area funcional a comunicrii; Sc"r$ 20i- (!$&-& &2ic :sugestii oferite ca spri9in pentru proiectarea i reali7area demersul didactic; C&(p!$!n%! ! 2!n!r# ! sunt comune pentru programele 5 i !, iar din programa 3 lipsete competena referitoare la transferul i medierea mesa9elor, consider.ndu,se c aceasta este dificil de atins de ctre ele-ii care /ncep studiul limbii engle7e abia /n clasa a %+,a. $a ni-elul ciclurilor primar i gimna7ial, parcursul formati- s,a concentrat pe de7-oltarea capacitilor de receptare a i de producere a unor mesa9e orale i scrise1 /n clasa a %+,a i urmtoarele, alturi de dou competene generale care continu acest parcurs, se adaug interaciunea /n comunicarea oral i scris, precum i transferul i medierea mesa9elor. 'elimitarea unei competene de interaciune este necesar pentru ca ele-ii de -.rsta liceal s de-in contieni de modul /n care o interaciune oral / scris este eficient i s cunoasc criteriile de e-aluare a acestor interaciuni. <n ca7ul medierii i transferului mesa9elor :programele 5 i !; a-em de,a face cu o competen general de ordin superior, a crei formare poate fi asumat /n mod legitim la ni-elul liceului. @ceasta presupune treceri de la un cod la altul :/ntre dou limbi, de e8emplu, sau de la -erbal la non,-erbal i in-ers; sau adaptri i reformulri ale di-erselor mesa9e /n funcie de situaia de comunicare. 9# &ri ! ,i #$i$"-ini ! sunt comune pentru toate tipurile de programe. S!$"ri ! -! c&(p!$!n%! 6p!ci+ic! c&r! #$! c" +&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri &r constituie esena programelor. )ubricile =#ompetene specifice= sunt formulate astfel /nc.t s poat fi formate pe durata unui an de studiu i s permit e-aluarea standardi7at. )ubricile =Borme de pre7entare a coninuturilor= cuprind coninuturi conceptuale :tipuri i categorii de te8t; i coninuturi procedurale :te6nici ce trebuie /nsuite de ele-i;. <n ca7ul Programei 5, /n rubrica =competene specifice= se gsesc i competene / elemente de competen scrise cu aldine1 acestea -or fi formate la ele-ii din clasele care au pre-7ut 5 or /n #' :filiera teoretic, profil umanist;. <n aceast program, rubricile =Borme de pre7entare a coninuturilor= sunt structurate pe 3runc6i comun :3#; i #urriculum difereniat :#';, tipurile de coninut din rubrica =Borme de pre7entare a coninuturilor #'= urm.nd a se utili7a numai la clasele care au pre-7ut 5 or /n #' :filiera teoretic, profil umanist; la limba modern 5.
___________________________________________________________________________________________ Limba englez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului !

Pentru filiera -ocaional, profil militar :&.@.%. i &.@p.*.; se -or forma n"(#i competenele pentru trunc6i comun i se -or utili7a n"(#i tipurile de coninut din rubrica =Borme de pre7entare a coninuturilor 3#=. Pentru ora din #', programele colare -or fi elaborate la ni-el local. Ctructura de competene specifice corelate cu tipuri de coninut ofer un cadru adec-at i util pentru procesul de e-aluare a /n-rii, spri9inindu,l i asigur.ndu,i un caracter mai practic i mai transparent. C#pi$& " -! 6"2!6$ii (!$&-& &2ic! de aplicare este menit a -eni /n spri9inul cadrelor didactice /n -ederea organi7rii unui demers didactic modern i eficient i este structurat /n dou subcapitole. */ +oninuturi recoman$ate $e +omisia Naional pentru fiecare program, pentru construirea demersului didactic1 $istele de coninuturi recomandate conin #rii $!(#$ic! pentru conte8tuali7area acti-itilor de /n-are, ! !(!n$! -! c&n6$r"c%i! # c&("nic'rii :structuri ling-istice; care -or fi ac6i7iionate i cu care se -a opera pe parcursul acti-itilor, i +"nc%ii c&("nic#$i/! care -or fi e8ersate i utili7ate de ele-i. (/ 0curt '1i$ meto$olo'ic pentru proiectarea i derularea acti-itii la clas. =. E/# "#r!# <n elaborarea programelor s,au a-ut /n -edere, /n conformitate cu documentele de politic educaional ale &(#3 i cu pre-ederile documentelor europene asumate de )om.nia, competenele i ni-elurile de performan pre-7ute de +a$rul European +omun $e ,e"erinPentru a se crea condiiile de reali7are a unei e-aluri unitare i standardi7ate a ni-elului de ac6i7iie a competenelor, i /n scopul de a se crea premisele pentru o e-entual certificare a competenelor de comunicare /n limba modern dob.ndite /n coal, se -or elabora, pentru finele ciclului inferior al liceului, standarde curriculare de performan. @cestea -or fi corelate cu ni-elurile pre-7ute de +a$rul European +omun $e ,e"erin, /n conformitate cu recomandrile #omisiei (uropene-

Ni/! "ri ! %in$' din +a$rul European +omun $e ,e"erin -or fi, # +in! ! cic " "i in+!ri&r # ic!" "i, urmtoarele0 Li()# 1 - ni/! " *1 pentru toate competenele Li()# 1 - ni/! *1 pentru competenele de receptare1 ni/! A1 pentru competenele de producere Li()# 5 - ni/! " A1> pentru toate competenele

___________________________________________________________________________________________ Limba englez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului

"

COMPETENE GENERALE Li()# (&-!rn' 1 ,i i()# (&-!rn' 1 1. R!c!p$#r!# (!6#?! &r $r#n6(i6! &r# c&("nic#r! 6#" ;n 6cri6 ;n -i+!ri$! 6i$"#%ii -!

1. Pr&-"c!r!# -! (!6#?! &r# ! 6#" 6cri6! #-!c/#$! "n&r #n"(i$! c&n$!@$! -! c&("nic#r! 5. R!# i.#r!# -! in$!r#c%i"ni ;n c&("nic#r!# &r# ' 6#" 6cri6' <. Tr#n6+!r" ,i (!-i!r!# (!6#?! &r &r# ! 6#" 6cri6! ;n 6i$"#%ii /#ri#$! -! c&("nic#r!

Li()# (&-!rn' 5 1. R!c!p$#r!# (!6#?! &r $r#n6(i6! &r# c&("nic#r! 1. Pr&-"c!r!# -! (!6#?! &r# ! 6#" 6cri6! #-!c/#$! "n&r #n"(i$! c&n$!@$! -! c&("nic#r! 5. R!# i.#r!# -! in$!r#c%i"ni ;n c&("nic#r!# &r# ' 6#" 6cri6' 6#" ;n 6cri6 ;n -i+!ri$! 6i$"#%ii -!

9ALORI I ATITUDINI

M#ni+!6$#r!# + !@i)i i$'%ii ;n c#-r" 6c0i()" "i -! i-!i ,i ;n c#-r" !c0ip' ;n -i+!ri$! 6i$"#%ii -! c&("nic#r!

"cr" "i ;n

C&n,$i!n$i.#r!# r& " "i i()ii !n2 !.! c# (i? &c -! #cc!6 # p#$ri(&ni" c" $"rii "ni/!r6# ! Di6p&ni)i i$#$!# p!n$r" #cc!p$#r!# -i+!r!n%! &r ,i p!n$r" (#ni+!6$#r!# $& !r#n%!i prin #)&r-#r!# cri$ic' # -i+!r!n%! &r ,i # 6$!r!&$ip"ri &r c" $"r# ! D!./& $#r!# in$!r!6" "i p!n$r" -!6c&p!rir!# "n&r #6p!c$! c" $"r# ! 6p!ci+ic!, prin r!c!p$#r!# "n!i /#ri!$'%i -! $!@$! ;n i()# !n2 !.' ,i prin r#p&r$#r!# # ci/i i.#%i# 6p#%i" "i c" $"r# #n2 &-6#@&n

___________________________________________________________________________________________ Limba englez clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului

Pr&2r#(# 1 8 i()# (&-!rn' 1 - p!n$r" $&#$! +i i!r! !, pr&+i "ri ! ,i 6p!ci# i.'ri ! -! ic!!: 1 COMPETENE SPECIFICE I FORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR 5 *- ,eceptarea mesa2elor transmise oral sau in scris in $i"erite situaii $e comunicare C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! # F&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri &r TC c&n%in"$"ri &r CD 5.5 %dentificarea sensului global al unui Pre7entri orale :de mesa9 dificultate i lungime 5.! @nticiparea elementelor de coninut medie; pe teme de interes ale unui te8t pe ba7a titlului / unui stimul 3e8te autentice de -i7ual T!@$! -! $ip"ri comple8itate medie, 5.3 %dentificarea de detalii din mesa9e -i/!r6! 8-! "n2i(! #on-ersaii / /nregistrri orale / scrise :autentice; (!-i!: -! in+&r(#r! audio / -ideo sau citite cu 5.4 Celectarea de informaii din mai 2!n!r# ' -in -i/!r6! glas tare de ctre profesor multe te8te /n scopul /ndeplinirii unei %nter-iuri / rapoarte orale 6"r6! sarcini structurate de lucru 3nr!2i6$r'ri #"-i& 3e8te de informare 1.= I-!n$i+ic#r!# -! in+&r(#%ii c0!i! /i-!& -in pr&2r#(! -! general -in $!@$! #"$!n$ic! ,$iri 1.A R!c"n&#,$!r!# &r2#ni.'rii &2ic! # Paragrafe / te8te T!@$! i$!r#r! descripti-e i narati-e "n"i p#r#2r#+ B $!@$ i$!r#r T!@$! #-!c/#$! pr&+i " "i (- 3ro$ucerea $e mesa2e orale sau scrise a$ecvate unor anumite conte4te $e comunicare C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! # F&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri &r TC c&n%in"$"ri &r CD !.5 'escrierea :oral / /n scris; a unor 'escrieri de obiecte, acti-iti cotidiene, obiceiuri1 persoane !.! )elatarea coninutului unui film / # Po-estire oral / scris "n!i p&/!6$iri, pe ba7a unui plan de idei Paragrafe, articole pe dat di-erse arii tematice !.3 )edactarea de paragrafe / te8te pe o Bormulare tem de interes !.4 #ompletarea de formulare E6!"ri 6$r"c$"r#$! B !.5 )edactarea de te8te funcionale 20i-#$! simple R#p&#r$! &r# ! B 6cri6! 1.A R! #$#r!# 6") +&r(' -! r#p&r$ # 6c"r$! -!6+',"r'rii "n!i #c$i/i$'%i -! 2r"p B pr&i!c$ in-i/i-"# B #c$i/i$'%i c&$i-i!n! !$c. 5- ,eali!area $e interaciuni n comunicarea oral sau scris C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri &r TC 3.5 Bormularea de idei / preri pe teme 'ialogul de interes /n cadrul unei discuii / /n #on-ersaia cotidian mesa9e de rspuns &esa9e personale 3.! @daptarea formei mesa9ului la Ccrisori personale situaia de comunicare /n funcie de stilul
! 3

F&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri &r CD

Cu e$cep%ia profilului Militar M.A.I. i M.AP.N.& unde programa pentru ora din CD va fi elaborat' n colile respective Competen%ele scrise cu aldine i con%inuturile din rubrica ()orme de pre*entare a con%inuturilor CD( apar%in curriculumului difereniat i se adresea*' numai claselor de liceu teoretic, profil umanist & care au prev'*ut' or' n CD n planul cadru.
______________________________________________________________________________________________________________________

Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului

formal / informal folosit de interlocutor 5.5 R!-#c$#r!# -! 6cri6&ri -! r'6p"n6 ;n c#r! 6"n$ !@pri(#$! p'r!ri -!6pr! 6")i!c$! !2#$! -! pr!&c"p'ri ! $in!ri &r

Bunciile comunicati-e ale limbii necesare performrii acestor competene

Di6c"%i# In$!r/i" 20i-#$ Scri6&ri &+ici# ! 6i(p ! F"nc%ii c&("nic#$i/! # ! i()ii n!c!6#r! p!r+&r('rii #c!6$!i c&(p!$!n%!<

6- &rans"erul i me$ierea mesa2elor orale sau scrise n situaii variate $e comunicare C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! # F&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri &r TC c&n%in"$"ri &r CD 4. 5 3ransformarea unor mesa9e din &esa9e orale :/nregistrate -orbire direct /n -orbire indirect sau emise de profesor sau 4. ! 3raducerea unor te8te ele-i; funcionale scurte din limba engle7 /n Prospecte, instruciuni, limba rom.n cu a9utorul dicionarului 3e8te de informare 4. 3 Cinteti7area sub form de sc6em / general notie a coninutului unui te8t scris / Pr!.!n$'ri *otie (!6#? &r# 8;nr!2i6$r'ri #"-i&: <.< Tr#-"c!r!# ;n i()# r&(Cn' # 3e6nici de utili7are a Fr#2(!n$! -! $!@$! "n&r $!@$! 6c"r$! -in -&(!nii -! dicionarului i$!r#r! -! -i+ic" $#$! in$!r!6 "$i i.Cn- -ic%i&n#r" (!-i! T!@$! i$!r#r! 6c"r$!

Acestea vor fi alese de profesori dintre cele marcate cu aldine din lista de la cap. C,N-IN./.0I 01C,MANDA/1 2

______________________________________________________________________________________________________________________

Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului

Pr&2r#(# 1 8 i()# (&-!rn' 1 D p!n$r" $&#$! +i i!r! !, pr&+i "ri ! ,i 6p!ci# i.'ri ! -! ic!!: COMPETENE SPECIFICE I FORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR ,eceptarea mesa2elor transmise oral sau n scris n $i"erite situaii $e comunicare C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri &r 5.5 'esprinderea sensului global / al ideilor eseniale Po-estiri dintr,un te8t oral / scris , pe ba7a unor /ntrebri de )apoarte / pre7entri orale / scrise spri9in. %nter-iuri 5.! 'educerea /nelesului unor elemente necunoscute 'iagrame, grafice, tabele sinoptice cu a9utorul conte8tului 3e8te de informare general 5.3 Celectarea unor informaii rele-ante din 'ialoguri, con-ersaii, inter-iuri fragmente de te8te informati-e, instruciuni, tabele, <nregistrri audio,-ideo din pre7entri 6ri, pentru a /ndeplini o sarcin de lucru de tiri radio,32 3ro$ucerea $e mesa2e orale sau scrise a$ecvate unor anumite conte4te $e comunicare C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri &r !.5 )edactarea de instruciuni, reclame, de 9urnal Po-estire / Pre7entare oral / scris !.! (laborarea :oral sau /n scris; unei descrieri simple 'escrieri de obiecte, persoane / unui e-eniment / a unor e8periene personale, pe Paragrafe pe di-erse arii tematice, ba7 de suport -i7ual sau plan de idei !.3 )edactarea de paragrafe ,eali!area $e interaciuni n comunicarea oral sau scris C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri &r 3.5 Bormularea acordului / de7acordului fa de 'ialogul opiniile e8primate /n cadrul unei discuii #on-ersaia cotidian 3.! #omunicarea interacti- /ntr,un sc6imb de &esa9e personale informaii simple i direct Ccrisori personale simple 3.3 )edactarea unor mesa9e / scrisori personale Bunciile comunicati-e ale limbii simple de rspuns la o solicitare necesare performrii acestor 3.4 *otarea informaiilor dintr,o comunicare simpl competene cu solicitare de reformulri sau repetri &rans"erul i me$ierea mesa2elor orale sau scrise n situaii variate $e comunicare C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri &r 4.5 <nregistrarea informaiilor receptate oral sau /n 3e8te de informare general scris sub form de notie cu suport dat Bie i instruciuni de lucru 4.! )educerea unui paragraf la o idee esenial Opinii :/nregistrri audio; 4.3 )eformularea, pentru clarificare, a unei replici /n 'ialoguri, con-ersaii cadrul unei con-ersaii pe teme familiare 4 3 2 1

______________________________________________________________________________________________________________________

Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului

34

Pr&2r#(# 5 8 i()# (&-!rn' 5 D p!n$r" $&#$! +i i!r! !, pr&+i "ri ! ,i 6p!ci# i.'ri ! -! ic!!: COMPETENE SPECIFICE I FORME DE PREZENTARE A CONINUTURILOR ,eceptarea mesa2elor transmise oral i n scris n $iverse situaii $e comunicare C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri &r 5.5 %dentificarea sensului global / ideii principale al unui Po-estire oral mesa9 scurt articulat clar i rar / al unui te8t scurt 3e8te publicitare orale / scrise 5.! @socierea de informaii factuale dintr,un te8t citit / #on-ersaii au7it cu o imagine / un set de imagini 'ialoguri simple 5.3 %dentificarea de informaii specifice din te8te 3e8te autentice scurte :brouri autentice de informare, fragmente de te8t 5.4 Cesi7area ordinii e-enimentelor relatate /ntr,un te8t care descriu e-enimente; scurt i simplu, audiat sau citit 3ro$ucerea $e mesa2e orale sau scrise a$ecvate unor anumite conte4te $e comunicare C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri &r !.5 #ererea i oferirea de informaii despre sine, despre %n-itaie, telegram, anun persoane, despre acti-iti din uni-ersul imediat, folosind publicitar, bilet o intonaie adec-at Paragrafe simple !.! Bolosirea de formule orale / scrise simple, adec-ate 'escriere simpl oral sau unor situaii de comunicare u7uale scris !.3 Bormularea / redactarea de instruciuni pentru acti-iti cotidiene !.4 )edactarea unui te8t scurt, format din fra7e simple, folosind relatori simpli, despre e-enimente, persoane din mediul familial, dup un plan dat ,eali!area $e interaciuni n comunicarea oral i scris C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! F&r(! -! pr!.!n$#r! # c&n%in"$"ri &r 3.5 #omunicare interacti- /ntr,un sc6imb de informaii 'ialoguri situaionale simple #on-ersaii simple 3.! )edactarea de mesa9e scurte pe teme familiare /n &esa9e scurte situaii /n care nu poate a-ea loc o interaciune -erbal %nstruciuni simple oral direct 3.3 <ndeplinirea de instruciuni simple, orale sau scrise, /n Bunciile comunicati-e ale limbii necesare performrii acestor conte8te funcionale, c.nd acestea sunt completate i de competene imagini sau sc6eme 3.4 Orientarea /n spaiu pe ba7a unui set de instruciuni simple articulate clar i rar 3 2 1

______________________________________________________________________________________________________________________

Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului

33

SUGESTII METODOLOGICE NOTE7 1. C&(i6i# n#%i&n# ' -! i()# !n2 !.' r!c&(#n-' c#, p!n$r" +&r(#r!# ,i -!./& $#r!# c&(p!$!n%! &r 6p!ci+ic! ,i # /# &ri &r ,i #$i$"-ini &r pr!/'."$! ;n pr&2r#(!, 6' +i! "$i i.#$! c&n%in"$"ri ! -in i6$! ! -! (#i ?&6. 1. $a alegerea temelor i te8telor pe care se -a lucra se -a a-ea /n -edere corelarea lor cu filiera, profilul i domeniul de prespeciali7are al fiecrei clase. 5. (c6ilibrarea sarcinilor de lucru se -a reali7a astfel0 la te8te dificile se -or stabili sarcini de lucru cu grad mic de dificultate, la te8te uoare, se -a a-ea /n -edere ca gradul de dificultate a sarcinilor de lucru s fie sporit.

CONINUTURI RECOMANDATE p!n$r" Pr&2r#(# 1 8 i()# (&-!rn' 1 - p!n$r" $&#$! +i i!r! !, pr&+i "ri ! ,i 6p!ci# i.'ri ! -! ic!!: = 3(&(> Ce recomand ca acti-itile de /n-are la $. 5 s fie proiectate i reali7ate /n conte8tul urmtoarelor teme0 - 'O&(*%D$ P()CO*@$ )elaii interumane / interpersonale 2iaa personala :alimentaie, sntate, !-"c#%i!, acti-iti de timp liber; Dni-ersul adolescenei :cultura, #r$!, sport; S$i "ri -! /i#%' ;n "(!# #n2 &-6#@&n' din perspectiv sincronic i diacronic - 'O&(*%D$ PD"$%# Eri i orae A #ltorii @specte din -iaa contemporan :sociale, i$!r#r!, te6nice, ecologice; &ass,media - 'O&(*%D$ O#DP@E%O*@$ @specte legate de profesiuni i de -iitorul profesional @cti-iti din -iaa cotidian - 'O&(*%D$ ('D#@E%O*@$ 2iaa cultural i lumea artelor :film, mu7ic, e8po7iii; )epere de cultur i ci-ili7aie ale spaiului cultural de limb engle7 ,i # ! c" $"rii "ni/!r6# ! 3e8te din literaturile britanic i american sau aparinnd ,,literaturii n limba englez! ($(&(*3( '( #O*C3)D#E%( @ #O&D*%#F)%%40

Cu e$cep%ia profilului Militar M.A.I. i M.AP.N.& unde programa pentru ora din CD va fi elaborat' n colile respective. 5a aceste clase nu se vor utili*a con%inuturile notate cu aldine i cu italice > /emele notate cu aldine vor fi utili*ate numai la clasele din filiera teoretic, profilul umanist. 4 1lemente de construc%ie a comunic'rii notate cu aldine vor fi utili*ate numai la clasele din filiera teoretic, profilul umanist.
5

______________________________________________________________________________________________________________________

Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului

32

"ategoriile gramaticale enumerate la acest capitol aparin metalimba#ului de specialitate$ %erminologia elementelor de construcie a comunicrii nu va face obiectul unei nvri e&plicite$ 'n cadrul activitii didactice nu se va apela la conceptualizarea unitilor lingvistice utilizate n situaiile de comunicare$ Ctructurile gramaticale de mai mare dificultate, dar necesare pentru reali7area unor funcii comunicati-e, nu -or fi tratate i7olat i analitic, ci -or fi abordate global. (lementele de gramatic se -or do7a progresi-, conform dificultii lor i ne-oilor de comunicare, fr a se urmri epui7area tuturor reali7rilor ling-istice ale categoriilor gramaticale enumerate. Pe parcursul clasei a %+,a la limba modern 5 se recomand a se opera cu urmtoarele elemente de construcie a comunicrii0 Cubstanti-ul pluralul substanti-elor :plurale neregulate; :sistemati7are; p "r# " 6")6$#n$i/! &r 8c#."ri 6p!ci# !: genul substanti-ului:sistemati7are; ca7ul geniti- :Gs; :sistemati7are; @rticolul articolul 7ero / omisiunea articolului c#."ri 6p!ci# ! -! +& &6ir! # #r$ic& " "i @d9ecti-ul tipuri de ad9ecti-e c&(p#r#$i/" -") " ordinea ad9ecti-elor 2erbul modaliti de e8primare a pre7entului, trecutului i -iitorului :H timpurile -erbale aferente; :sistemati7are; modalitatea0 -erbe modale :sistemati7are; (i? &#c! -! !@pri(#r! # (&-# i$'%ii @d-erbul formarea ad-erbelor comparaia ad-erbelor i c&(p#r#$i/" -") " Bra7a condiional fra7a condiional de tip 3 +r#.! c&n-i%i&n# ! (i@$! A+ir(#%i#, in$!r&2#%i#, n!2#%i# :sistemati7are; %ntonaia Ac&r-" 6")i!c$" "i c" pr!-ic#$" :sistemati7are; <ntrebri dis9uncti-e BD*#E%% #O&D*%#@3%2( @$( $%&"%%80 Pe parcursul clasei a %+,a la limba modern 5 se -or e8ersa urmtoarele funcii comunicati-e ale limbii0 5. @ da i a solicita informaii0 a solicita i a oferi informaii generale1 a oferi i a solicita informaii de ordin personal1 a oferi i a solicita informaii pri-ind locul de unde -in di-erse persoane1 # &+!ri ,i # 6& ici$# in+&r(#%ii !2#$! -! c&(p !$#r!# "n"i +&r(" #rE a oferi informaii despre programul 7ilnic / sptm.nal :orar colar, materii colare etc.;1
8

)unc%iile comunicative ale limbii notate cu aldine vor fi utili*ate numai la clasele din filiera teoretic, profilul umanist. 33

______________________________________________________________________________________________________________________

Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului

a solicita informaii despre ce fac di-erse persoane :/n pre7ent, /n trecut;1 a oferi informaii despre -reme1 a solicita / oferi informaii despre di-erse e-enimente1 a oferi i a solicita informaii despre preuri, alimente etc. a descrie persoane, locuri, e-enimente1 a cere i a oferi informaii de orientare /n spaiu. !. @ descoperi i a e8prima atitudini #-,i !@pri(# #c&r-" B -!.#c&r-" E a e8prima i a solicita o opinie1 a e8prima moti-e1 # c&(p#r# #c%i"ni ! pr!.!n$! c" c! ! $r!c"$!E a accepta i a refu7a o ofert / in-itaie1 a e8prima obligaia de a face ce-a1 a e8prima interdicia de a face ce-a1 a trage conclu7ii1 a e8prima puncte de -edere personale. 3. @ descoperi i a e8prima emoii0 a e8prima o dorin / necesitate1 a e8prima preferine1 a e8prima intenia1 # +& &6i 6$i " +&r(# B in+&r(# . 4. @ descoperi i a e8prima atitudini morale0 a da sfaturi1 a cere scu7e. 5. @ con-inge, a determina cursul unei aciuni0 a e8prima propuneri1 a e8prima deci7ii1 a e8prima planul unei aciuni1 a da instruciuni1 # ;nc"r#?# B #/!r$i.# p! cin!/#. >. @ comunica /n societate0 a saluta1 a face pre7entri1 a oferi un obiect /n mod politicos1 # c!r! p!r(i6i"n!# -! # ;n$r!r"p! & c&n/!r6#%i!E a face urri cu o anumit oca7ie a e8prima condiionri CONINUTURI RECOMANDATE p!n$r" Pr&2r#(# 1 8 i()# (&-!rn' 1 D p!n$r" $&#$! +i i!r! !, pr&+i "ri ! ,i 6p!ci# i.'ri ! -! ic!!: 3(&( Ce recomand ca acti-itile de /n-are la $. ! s fie proiectate i reali7ate /n conte8tul urmtoarelor teme0 - 'O&(*%D$ P()CO*@$ )elaii interpersonale @limentaie Cntate 3impul liber Dni-ersul adolescenei :stiluri de -ia;
______________________________________________________________________________________________________________________

Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului

- 'O&(*%D$ PD"$%# (cologie @specte necunoscute ale lumii - 'O&(*%D$ O#DP@E%O*@$ Profesiuni - 'O&(*%D$ ('D#@E%O*@$ Dni-ersul cultural de limba engle70 trecut i pre7ent, obiceiuri i tradiii #ltorii ($(&(*3( '( #O*C3)D#E%( @ #O&D*%#F)%%0 "ategoriile gramaticale enumerate la acest capitol aparin metalimba#ului de specialitate$ %erminologia elementelor de construcie a comunicrii nu va face obiectul unei nvri e&plicite$ 'n cadrul activitii didactice nu se va apela la conceptualizarea unitilor lingvistice utilizate n situaiile de comunicare$ Ctructurile gramaticale de mai mare dificultate, dar necesare pentru reali7area unor funcii comunicati-e, nu -or fi tratate i7olat i analitic, ci -or fi abordate global. (lementele de gramatic se -or do7a progresi-, conform dificultii lor i ne-oilor de comunicare, fr a se urmri epui7area tuturor reali7rilor ling-istice ale categoriilor gramaticale enumerate. Pe parcursul clasei a %+,a la limba modern ! se recomand a se opera cu urmtoarele elemente de construcie a comunicrii0 Cubstanti-ul Cubstanti-e colecti-e @d9ecti-ul so H ad9ecti- H t6at suc6 H ad9ecti- H substanti- H t6at 2erbul timpuri0 present perfect simple / present perfect continuous diate7a pasi- -erbe modale @d-erbul Ordinea ad-erbelor circumstaniale de mod, loc i timp /n propo7iie Bra7a Bra7a condiional de tipul %%% 2orbirea indirect BD*#E%% #O&D*%#@3%2( @$( $%&"%%0 Pe parcursul clasei a %+,a la limba modern ! se -or e8ersa urmtoarele funcii comunicati-e ale limbii0 @ solicita i a oferi informaii generale @ solicita i a oferi informaii de ordin personal @ solicita confirmarea unei informaii @ solicita i a oferi informaii despre e-enimente, e8periene i acti-iti trecute @ cere i a da detalii i e8plicaii @ descrie persoane i obiecte @ cere i a oferi o prere @ e8prima probabilitatea @ e8prima o dorin sau o preferin
______________________________________________________________________________________________________________________

Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului

3!

@ formula o interdicie @ in-ita @ da instruciuni @ cere i a da clarificri pentru /nelegerea unui mesa9 @ oferi, a accepta sau a refu7a a9utorul cui-a CONINUTURI RECOMANDATE p!n$r" Pr&2r#(# 5 8 i()# (&-!rn' 5 D p!n$r" $&#$! +i i!r! !, pr&+i "ri ! ,i 6p!ci# i.'ri ! -! ic!!: 3(&( Ce recomand ca acti-itile de /n-are la $. 3 s fie proiectate i reali7ate /n conte8tul urmtoarelor teme0 - 'O&(*%D$ P()CO*@$ <nsuiri fi7ice, naionalitate, starea sntii, ocupaie, 6obbI,uri Bamilia0 membrii familiei, relaii interpersonale @limentaie Petrecerea timpului liber - 'O&(*%D$ PD"$%# &i9loace de transport, orientarea /n spaiu #umprturi $umea /ncon9urtoare - 'O&(*%D$ O#DP@E%O*@$ Profesiuni - 'O&(*%D$ ('D#@E%O*@$ Jcoal #ltorii Obiceiuri i tradiii0 srbtori tradiionale Dni-ersul de limb engle7 ($(&(*3( '( #O*C3)D#E%( @ #O&D*%#F)%%0 "ategoriile gramaticale enumerate la acest capitol aparin metalimba#ului de specialitate$ %erminologia elementelor de construcie a comunicrii nu va face obiectul unei nvri e&plicite$ 'n cadrul activitii didactice nu se va apela la conceptualizarea unitilor lingvistice utilizate n situaiile de comunicare$ Ctructurile gramaticale de mai mare dificultate, dar necesare pentru reali7area unor funcii comunicati-e, nu -or fi tratate i7olat i analitic, ci -or fi abordate global. (lementele de gramatic se -or do7a progresi-, conform dificultii lor i ne-oilor de comunicare, fr a se urmri epui7area tuturor reali7rilor ling-istice ale categoriilor gramaticale enumerate. Pe parcursul clasei a %+,a la limba modern 3 se recomand a se opera cu urmtoarele elemente de construcie a comunicrii0 Cubstanti-ul pluralul substanti-elor @d9ecti-ul gradele de comparaie la ad9ecti-ele regulate Pronumele pronumele personal posesi-, demonstrati______________________________________________________________________________________________________________________

Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului

3"

2erbul present, present continuous :afirmati-, interogati-, negati-; past simple :afirmati-, interogati-, negati-; future simple -erbe modale0 can, maI @d-erbul ad-erbe /n ,lI Prepo7iia prepo7iii de loc, de timp *umeralul numeralul cardinal BD*#E%% #O&D*%#@3%2( @$( $%&"%%0 Pe parcursul clasei a %+,a la limba modern 3 se -or e8ersa urmtoarele funcii comunicati-e ale limbii7 @ solicita i a oferi informaii generale @ solicita i a oferi informaii de ordin personal @ descrie persoane @ cere i a oferi o prere @ solicita i a oferi informaii cu caracter de orientare @ caracteri7a aciuni sau persoane @ in-ita @ da instruciuni @ e8prima moti-e @ descrie srbtori / obiceiuri

______________________________________________________________________________________________________________________

Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului

3#

SCURT G4ID METODOLOGICF Procesul de formare / /n-are / instruire, pri-it global, la ni-elul clasei, presupune0 - proiectarea de la #urriculum,ul *aional A la planificarea anual A la proiectarea unitilor de /n-are1 - transpunerea proiectului /n acti-iti didactice concrete1 - e-aluarea procesului care se desfoar /n clas /n -ederea reglrii lui prin anali7a feedbacK, ului obinut. I. PLANIFICAREA CALENDARISTIC D este un instrument de interpretare personali7at a programei, care asigur un demers didactic concordant cu situaia concret din clas. S! r!c&(#n-' c# p #ni+ic'ri ! c# !n-#ri6$ic! 6' +i! ! #)&r#$! p!n$r" ;n$r!2 #n" ,c& #r, pentru a se a-ea o imagine de ansamblu asupra reali7rii curriculum,ului pe /ntreg anul. (laborarea planificrilor pentru clasa a %+,a presupune urmtoarele etape0 5. Ctudierea atent a programei i a manualului pentru care s,a optat. !. #orelarea competenelor i coninuturilor din program cu unitile / leciile din manual /n care se regsesc. 3. <n ca7ul /n care manualul nu acoper /n totalitate programa, cutarea altor resurse didactice. 4. Ctabilirea succesiunii unitilor de /n-are :or / ore de curs; i detalierea coninuturilor tematice pentru fiecare unitate /n raport cu acele competene specifice care le sunt asociate prin program. 5. @locarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de /n-are, /n concordan cu competenele specifice -i7ate S$r"c$"r# p #ni+ic'rii c# !n-#ri6$ic! Nr. C&n%in"$"ri # ! U.3. U.3 detalieri tematice . elemente de construcie a comunicrii funcii comunicati-e C&(p!$!n %! 6p!ci+ic! /i.#$!G

N"('r -! &r! # &c#$!

O)6!r/#%ii S'p$'(Cn 8#(!n-#(!n$! # :

L<n aceast rubric -or fi incluse i -alorile i atitudinile -i7ate cu preponderen de unitatea de /n-are respecti- II. PROIECTAREA UNEI UNITI DE 3N9ARE &etodologia de proiectare a unei uniti de /n-are const /ntr,o succesiune de etape /nlnuite logic, ce contribuie la detalierea coninuturilor, /n -ederea formrii competenelor specifice. (tapele proiectrii sunt aceleai oricare ar fi unitatea de /n-are -i7at. D!$# i!ri # ! c&n%in"$"ri &r "ni$'%ii -! ;n/'%#r! #eM C&(p!$!n%! 6p!ci+ic! /i.#$! 'e ceM Ac$i/i$'%i -! ;n/'%#r! #umM R!6"r6! #u ceM E/# "#r! #.tM :<n ce msurM;

Pentru detalii& recomand'm a se consulta Ghid metodologic aria Limb i comunicare, liceu& M1C& CNC& 6ucureti& 2442
______________________________________________________________________________________________________________________

Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului

3+

- tema :detaliat pe lecii; - te8t / tip de te8t - elemente de construcie a comunicrii - funcii comunicati-e III. TIPURI DE ACTI9ITI I EXERCIII RECOMANDATE PENTRU DEMERSUL DIDACTIC *- ,eceptarea mesa2elor transmise oral sau n scris n $i"erite situaii $e comunicare - e8erciii de identificare - e8erciii de discriminare - e8erciii de -erificare a /nelegerii sensului global dintr,un te8t oral sau scris - e8erciii de selectarea ideilor principale dintr,un te8t :oral sau scris; - e8erciii de desprindere / /nelegere a ideilor dintr,un te8t :dialog structurat, con-ersaie, descriere, discuie, raport, grafic, pre7entare, po-estire; - e8erciii de operare cu fragmente de te8te / te8te de informare sau literare :completare de tabele / diagrame, ordonare /n ordinea logic a desfurrii unor e-enimente, - proiecte (- 3ro$ucerea $e mesa2e orale sau scrise a$ecvate unor anumite conte4te $e comunicare - e8erciii de formulare de /ntrebri i rspunsuri - e8erciii de completare de formulare, te8t lacunar - e8erciii de construire a paragrafului - e8erciii de redactare simpl cu /ntrebri de spri9in i plan - e8erciii de pre7entare, relatare / repo-estire, re7umare - dialog, con-ersaie diri9at sau liber, simulare, inter-iu, 9oc de rol, de7batere - discuii, descrieri, asocieri, comparaii, po-estire, comentariu, brainstorming - e8punere / pre7entare sub form de monolog - e8erciii de formulare de coresponden personal / oficial :mesa9e, scrisori, e,mail, felicitare; - e8erciii de redactare0 paragraf, re7umat, eseu structurat - e8erciii de re7umare / e8pansiune :oral i /n scris; - proiecte 5- ,eali!area $e interaciuni n comunicarea oral i scris - e8erciii pe perec6i i /n grup0 dialog, con-ersaie :fa /n fa sau telefonic;, inter-iu, mesa9, scrisoare de rspuns, - 9oc de rol, discuie, de7batere - pre7entare - e8erciii de grup0 formulare / ordonare / eseniali7are a unor idei / enunuri - e8erciii de formulare / construire a unei argumentri - e8erciii de redactare a unor te8te / scrisori g6idate - e8erciii de luare de notie - proiecte 6- &rans"erul i me$ierea mesa2elor orale sau scrise n situaii variate $e comunicare - e8erciii de transfer i transformare - e8erciii de transfer de informaie /n i din coduri non,ling-istice :grafice, sc6eme, imagini; - e8erciii de traducere i retro-ersiune - e8erciii de reformulare i transpunere /n alt registru funcional, luare de notie
______________________________________________________________________________________________________________________

Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului

32

e8erciii de transformare a unui te8t narati- /n dialog i in-ers proiecte

I9. E9ALUAREA1H (-aluarea formati- curent este implicit demersului pedagogic /n orele de limb modern, permi.nd at.t profesorului c.t i ele-ului0 s stabileasc ni-elul de ac6i7iie a competenelor i a cunotinelor s identifice lacunele i cau7ele lor s regle7e procesul de predare / /n-are

Pentru a se reali7a o e-aluare complet a /n-rii, este necesar s se aib /n -edere e-aluarea proceselor de /n-are, a competenelor ac6i7iionate, a progresului reali7at, a produselor acti-itii i a /n-rii ele-ilor. (ste e-ident c metodele i in6$r"(!n$! ! $r#-i%i&n# ! -! !/# "#r! nu pot acoperi toat aceast palet de re7ultate colare care trebuie e-aluate. <n aceste condiii, pentru a putea obine c.t mai multe date rele-ante pri-ind /n-area, este necesar ca pentru e-aluare profesorii s fac apel i la (!$&-! ,i in6$r"(!n$! c&(p !(!n$#r! -! !/# "#r!. Pentru e-aluarea ac6i7iiilor :/n termeni cogniti-i, afecti-i i performati-i; ele-ilor, a competenelor lor de comunicare i inter,relaionare, la limbi moderne se recomand utili7area urmtoarelor metode i instrumente0 O)6!r/#r!# 6i6$!(#$ic' 8p! )#.# "n!i +i,! -! &)6!r/#r!: T!(# -! "cr" 8;n c #6', #c#6': c&nc!p"$' ;n /!-!r!# !/# "'rii Pr&i!c$" P&r$&+& i" A"$&!/# "#r!#

10

Pentru detalii privind evaluarea recomand'm studierea 7Ghidului de evaluare limbi moderne & 8N11& Aramis& 6ucureti& 2443. 24

______________________________________________________________________________________________________________________

Limba englez, clasa a IX-a ciclul inferior al liceului