Sunteți pe pagina 1din 24

TEMA 7: SISTEMUL FISCAL AL UE 1. TEORIA GENERAL A IMPOZITELOR I TAXELOR N UE 2. CARACTERISTICILE POLITICII FISCALE EUROPENE 3.

PRINCIPALELE IMPOZITE I TAXE N UE 4 ALTE CATEGORII DE IMPOZITE, TAXE I CONTRIBU II N UE !. FRAUDA FISCAL ". ARMONIZAREA FISCAL I COOPERAREA FISCAL # PILONI AI POLITICII FISCALE COMUNITARE 1. TEORIA GENERAL A IMPOZITELOR I TAXELOR N UE Clasificarea impozitelor i a taxelor conform Sistemului European de Conturi 1995. n cadrul statelor din Uniunea European exist dou mai categorii de sarcini fiscale: . sarcini fiscale care pri!esc "eneficiile realizate #. sarcini fiscale independente de rezultatele economice realizate. A. Sarcinile fiscale care privesc beneficiile realizate $%n genere& ne referim la impozitul pe profit' ( sunt reglementate %n toate statele mem"re ale UE i impunerea lor presupune parcurgerea unei proceduri format din trei etape: 1. determinarea societ)ilor a cror profit este impoza"il conform legi& *. e!aluarea "azei de impunere $sau a profitului impoza"il'& +. determinarea impozitului pe profit datorat i stingerea o"liga)iilor contri"ua"ilului respecti!. B. Sarcinile fiscale independente de rezultatele economice realizate ( %n cadrul acestei categorii tre"uie fcut distinc)ie %ntre: , sarcinile fiscale comune tuturor statelor comunitare i , sarcini fiscale specifice numai anumitor state din UE. P$%&'%()*+*+ ,)$'%&%*+ -%,')*+ './0&+ 1010$.$ ,1)1+*.$ './0&%1)$+ ,0&1: , -. $considerat singurul impozit european !erita"il' , drepturile de %nregistrare $drepturile percepute de stat pri!ind aporturile aduse la capitalul unei societ)i' , re)inerile la surs asupra pl)ilor efectuate %n contul unor "eneficiari nereziden)i , sarcinile aferente salariilor pltite , accizele. P$%&'%()*+*+ ,)$'%&% -%,')*+ ,(+'%-%'+ )&0/%1.$ ,1)1+ /+/2$+ UE ,0&1: , impozitele sau taxele pe acti!itate $de exemplu& taxa profesional %n /ran)a& impozitul comercial din 0ermania sau 1uxem"urg'
1

, impozitul asupra patrimoniului glo"al $reprezint un impozit pe a!ere datorat de societ)i , 1uxem"urg' , impozitul pe salariu , alte impozite $de exemplu& impozitul particular asupra !eniturilor realizate din extrac)ia de petrol sau gaz& din 2area #ritanie& 3anemarca etc.' 2. CARACTERISTICILE POLITICII FISCALE EUROPENE Ca o component esen)ial a politicii economice a fiecrui stat& politica fiscal este cea care contri"uie la finan)area c4eltuielilor pu"lice& de!enind astfel un atri"ut al su!eranit)ii na)ionale. stfel& fiecrui stat %i re!ine responsa"ilitatea proprii politici fiscale& %n raport cu o"iecti!ele urmrite pri!ind dez!oltarea i creterea economic. 3in aceast perspecti!& se caut des rspuns la %ntre"area dac exist sau nu o politic fiscal european. Un rspuns negati! nu poate fi acordat& deoarece existen)a %n sine a Uniunii Europene& determin existen)a componentelor politicii economice. 5olitica fiscal european nu poate !iza i nici nu are dreptul s impun o standardizare la ni!elul sistemelor fiscale ale statelor mem"re. A'3%0&+) (.*%1%'%% -%,')*+ +0$.(+&+ se concretizeaz %n compati"ilizarea sistemelor fiscale na)ionale pentru statele mem"re i cele candidate la integrare& %n "aza o"iecti!elor comune sta"ilite prin tratatele %nc4eiate. n acest sens& (.*%1%') -%,')*4 +0$.(+)&4 tre"uie: s ofere posi"ilit)i pentru afirmarea pe deplin a li"erei circula)ii a "unurilor& ser!iciilor i capitalului6 s ac)ioneze %n sens poziti! asupra concuren)ei6 s sta"ileasc i s aplice metode i te4nici ce conduc la diminuarea fenomenului e!azionist i cel de splare a "anilor6 s impun& acolo unde este cazul& reguli pri!ind construc)ia sistemului fiscal na)ional %n statele mem"re6 s ofere solu)ii pri!ind instituirea unor impozite i taxe& care s contri"uie la creterea !eniturilor "ugetare %n statele mem"re6 s impun condi)ii din punct de !edere fiscal pentru )rile candidate la aderare6 s o"lige statele participante la Uniunea Economic i 2onetar i noile state mem"re& s respecte pre!ederile 5actului de Sta"ilitate i Cretere6 s urmreasc men)inerea sta"ilit)ii macroeconomice i e!itarea deficitelor gu!ernamentale excesi!e6 s urmreasc pentru !iitor& realizarea con!ergen)ei nominale i reale %ntr,o Uniune extins. Coordonarea politicilor na)ionale din statele mem"re UE %n !ederea %nfptuirii o"iecti!elor UE& a cerin)elor pie)ei unice i a uniunii economice i monetare& are un impact semnificati! asupra politicilor fiscale ale statelor mem"re& asupra structurii sistemului fiscal& a modului de impunere i percepere& %n aa fel %nc7t fiscalitatea s nu reprezinte o fr7n %n dez!oltarea de ansam"lu a UE& ci un factor stimulator.
*

3iferen)ele semnificati!e ale gradului de fiscalitate %n )rile mem"re UE& determin implicarea Comisiei Europene prin '..$5.&)$+ 6% )$/.&%7)$+ *) &%8+*0* -%,')*%143%%& nu %n sensul 8atacrii8 su!eranit)ii fiscale na)ionale& ci %n sensul permiterii companiilor i persoanelor fizice s "eneficieze din plin de a!anta9ele pie)ei unice& spri9inirii o"iecti!elor generale ale politicii UE i existen)ei unei concordan)e %ntre politica fiscal a UE i celelalte politici pri!ind locurile de munc& protec)ia consumatorilor& energia& mediu& etc. Structura diferit a sistemelor fiscale na)ionale din statele mem"re& determin alegerea corespunztoare a impozitelor i taxelor ce !or intra su" inciden)a armonizrii fiscale i a celor care !or intra su" inciden)a coordonrii fiscale. T+$/+&0* 5+ )$/.&%7)$+ semnific ac)iunea de a $se' armoniza $din fr. 4armoniser'& respecti! a face s fie sau a fi %n concordan). N.3%0&+) 5+ '..$5.&)$+ reprezint ac)iunea de a coordona i rezultatul ei. coordona $pro!enit din fr. coordonner' presupune a pune de acord pr)ile unui tot& a %ndruma %n sens unitar o serie de acti!it)i %n !ederea aceluiai scop& %n !ederea o")inerii unui ansam"lu coerent. Corela)iile efectuate %ntre structura !eniturilor fiscale& principiile politici fiscale europene i no)iunile de coordonare:amonizare& au scos %n e!iden) urmtoarele: 3eciziile %n domeniul fiscal pot fi luate numai %n condi)iile %n care se %nregistreaz acceptarea %n unanimitate din partea Consiliului de 2initri. 3atorit procesului de realizarea a 5ie)ei Unice au putut fi luate unele msuri pri!ind eliminarea diferitelor frontiere fiscale dintre statele mem"re& dar fr a"olirea principiului destina)iei i fr armonizarea ratelor. 5onderea cea mai mare %n cadrul resurselor financiare pu"lice& la ni!elul fiecrui stat mem"ru& o de)in impozitele indirecte. Caracteristicile acestor impozite sunt %n general aceleai %n fiecare stat& iar structura lor !izeaz %n principal taxa pe !aloarea adugat i accizele. ;mpozitele indirecte sunt impozite suportate de consumatorul final i ele sunt !izi"ile %n fiecare stadiu unde inter!in tranzac)ii comerciale& fiind neutre %n raport cu numrul acestor tranzac)ii. ceste aspecte au fost luate %n considerare la %nceperea procesului pri!ind armonizarea impozitelor indirecte. n func)ie de ni!elul de dez!oltare al for)elor de produc)ie& impozitele directe au fost aezate i percepute& %n decursul timpului& pe diferite "unuri materiale& di!erse acti!it)i& pe !enituri sau a!ere. <eglementarea impozitelor directe se realizeaz %n func)ie de mrimea !enitului sau a!erii& cu termene de plat sta"ilite i cunoscute %n preala"il& ceea ce le confer caracterul de impozite nominati!e. 5rincipalele a!anta9ele ale impozitrii directe !izeaz: existen)a un !enit sigur pentru stat& dinainte cunoscut& pe care se poate "aza %n anumite inter!ale de timp6 %mplinirea unor deziderate de 9usti)ie fiscal& deoarece sunt exonerate !eniturile necesare minimului de existen) i prin faptul c se )ine seama de sarcinile familiale6 uurin) %n determinare i percepere. 3eza!anta9ele impozitelor directe !izeaz urmtoarele: nu sunt agrea"ile pltitorilor6 se consider c nu ar fi producti!e& %ntruc7t conducerea

statelor nu ar a!ea interes s de!in nepopular prin mrirea acestor impozite6 pot conduce la a"uzuri %n ce pri!ete aezarea i %ncasarea impozitelor.1 n cazul impozitele directe& su"iectul i suportatorul impozitului ar tre"ui s fie& potri!it inten)ii legiuitorului& una i aceeai persoan& moti! pentru care& impozitele de acest tip au o inciden) direct asupra su"iectului pltitor. ;nciden)a direct definiti! se manifest asupra su"iec)ilor %n cazul impozitului pe !eniturile salariale& a impozitului pe di!idende i a altor impozite suportate de persoanele fizice& care nu mai au posi"ilitatea transpunerii o"liga)iei fiscale %n sarcina altor persoane. n cazul impozitului pe profit& de ex. inciden)a direct se manifest doar %n prima instan)& %ntruc7t impozitul pe profit& ca i alte impozite $din care unele considerate indirecte'& face parte din pre)ul "unurilor i ser!iciilor aductoare de !enituri impoza"ile. Ca atare& suportarea final a acestuia se realizeaz de ctre "eneficiarii sau consumatorii %n al cror pre) este inclus.* n practica financiar interna)ional& impozitele directe reale sunt cele mai rsp7ndite i au ca o"iect al impunerii pm7ntul& cldirile& acti!it)ile economice cu caracter neagricol i micarea capitalului "nesc. Caracterizarea impozitelor directe reale presupune c acestea se sta"ilesc asupra o"iectelor materiale pe "aza unor criterii exterioare care nu redau puterea economic a su"iectului& fapt pentru care impozitele reale %i a!anta9eaz pe moieri i,i deza!anta9eaz pe micii proprietari& ceea le determin caracterul lor regresi!. <andamentul fiscal al acestor o"liga)ii fiscale este redus& deoarece cotele de impunere sunt sczute& sistemul de impunere nu cuprinde %ntreaga materie impoza"il& oferind numeroase posi"ilit)i de e!aziune. 1ipsa de uniformitate %n sta"ilirea impozitelor reale %n cadrul diferitelor unit)i locale i ar"itrariul %n perceperea acestora accentueaz i mai mult lipsa de ec4itate a impozitelor reale.+ Caracteristicile impozitelor directe au condus la euri din punct de !edere al armonizrii fiscale& moti! pentru care UE a ales coordonarea pentru fiscalitatea direct. <ealizarea coordonrii i armonizrii fiscale din perspecti! european este axat %n prezent pe cretere economic& competiti!itate i crearea de locuri de munc %n Uniunea European. ="iecti!ele strategice ale Uniunii Europene pentru perioada *>>5,*>1> sunt prosperitatea& solidaritatea i securitatea continentului european& iar politica fiscal i !amal 9oac un rol !ital %n realizarea acestor o"iecti!e. E-.$10$%*+ 9&1$+($%&,+ 5+ '41$+ U&%0&+) E0$.(+)&4, 9& 8+5+$+) )1%&:+$%% .2%+'1%8+*.$ ,1$)1+:%'+ au %n !edere urmtoarele:? ;mpozitarea nu tre"uie s %mpiedice "una func)ionare a pie)ei europene& aceasta fiind cea mai mare pia) intern competiti! din lume& cu peste ?55 de milioane de consumatori. ccentul se !a pune pe eliminarea "irocra)iei& reducerea
1

Bistriceanu G., Adochiei M., Negrea E., "Finanele agenilor economici", Editura Didactic i Pedagogic Bucureti, !""#, $$. %&'(%&" * )al$o *., "Finanele om+niei", ,ol. !, Editura -edona, )imioara, !""., $$. !#/(!#.
+
?

A,

0aguna D.D., *liescu -., 0o1a D.2. "Procedura 3iscal", Editura 4scar Print, Bucureti, !""/, $$. #5(#& e6tras din Discursul 2omisarului Euro$ean $entru Fiscalitate i 7niune ,amal 89s:l; <o19cs la Academia de -tudii Economice Bucureti, %& iunie %==#

costurilor de conformitate i eliminarea du"lei impozitri& folosind reguli simple& transparente i pre!izi"ile pentru companii. ;mpozitarea direct !a presupune crearea unei "aze de impozitare consolidate comune %n UE& ceea ce ar presupune ela"orarea unui set unic de reguli pri!ind impozitarea companiilor& !ala"il %n toat Uniunea European& %n !ederea eliminrii o"stacolelor fiscale %n situa)ia in!esti)iilor transfrontaliere. = "az de impozitare comun pentru companii nu presupune aplicarea unei rate de impozitare comun& care tre"uie s rm7n %n competen)a statelor mem"re& ci aceasta tre"uie s !izeze continuarea ac)iunilor Codului de conduit pentru afaceri& %n sensul eliminrii regimurilor de impozitare noci!e pentru mediul de afaceri i monitorizrii imo"ilismului acestor regimuri. 2surile %ntreprinse %n fiscalitatea direct au !izat i !or continua acest trend& spre tratamentul fiscal al di!idendelor pltite companiilor,mam de ctre filiale& al fuziunilor transfrontaliere i al pl)ilor do"7nzilor i drepturilor de autor %ntre companiile asociate. /acilit)ile fiscale %n %ntreaga Uniune european tre"uie s fie utilizate optim& %n "eneficiul cercetrii i dez!oltrii& ca principal factor ce stimuleaz creterea economic. Comisia fiscal !a urmri realizarea strategiei de simplificare& modernizare i aplicare uniform a sistemului pri!ind taxa pe !aloarea adugat& %n func)ie de destina)ie& %n mod special prin simplificarea o"liga)iilor aferente pl)ii -. %n cazul acti!it)ilor desfurate %n interiorul Comunit)ii. Se inten)ioneaz crearea unui @g4ieu unicA& unde comercian)ii s,i poat ac4ita %n statul mem"ru unde sunt sta"ili)i toate o"liga)iile pri!ind plata -. pentru acti!it)ile desfurate pe %ntreg teritoriul UE. -ot %n domeniul taxei pe !aloare adugat& Comisia inten)ioneaz s prezinte& o propunere de sc4im"are a locului impozitrii ser!iciilor furnizate de companii ctre consumatori. 5rincipalul o"iecti! este ca locul impozitrii s fie %n continuare locul %n care este consumat ser!iciul& pentru a pre!eni distorsiunile generate de concuren) i de du"la impozitare sau de neimpozitarea furnizrii de ser!icii interna)ionale. Cota standard minim pentru taxa pe !aloarea adugat !a fi men)inut p7n %n anul *>1>& ca urmare a 4otr7rii minitrilor UE& iar aspectele ce !izeaz cotele reduse s a9ung la stadiul de armonizare. 3in punct de !edere al accizelor& se pune pro"lema unui anumit grad de apropiere a ratelor& pentru a reduce distorsiunile legate de concuren) i fraud %n cadrul 5ie)ei ;nterne. spectele !or fi %ndreptate spre: importan)a ratelor de accizare a alcoolului& care sunt o expresie a circumstan)elor& culturilor i tradi)iilor na)ionale6 taxele aplicate pentru autoturisme pentru reducere a emisiilor de C=* la autoturisme. n domeniul politicii !amale se !a urmri simplificarea i armonizarea regulilor i procedurilor !amale. Codul !amal modernizat !a reflecta toate sc4im"rile ma9ore care au a!ut loc i de asemenea !a furniza& "aza legal pentru gestionarea electronic a opera)iunilor !amale. Sistemul !amal al UE tre"uie s rspund i preocuprilor din ce %n ce mai serioase legate de securitate i s
5

contri"uie la com"aterea terorismului interna)ional prin controale mai stricte i mai eficiente la frontier. = alt prioritate important %n domeniul politicii !amale este com"aterea contrafacerii i pirateriei& prin %ntrirea cooperrii %ntre autorit)ile !amale na)ionale& %ntre autorit)ile !amale i alte organisme de aplicare a legii& %ntre administra)iile !amale i sectorul pri!at& precum i %ntre UE i )rile din care pro!in mrfurile contrafcute. 3. PRINCIPALELE IMPOZITE I TAXE N UE ;25=B;-U1 5E 5<=/;, %n general& entit)ile pltitoare ale impozitului pe profit %n statele europene sunt: societ)ile comerciale societ)ile ci!ile& societ)ile cooperati!e& fonduri de asigurri mutuale persoanele 9uridice de drept pu"lic sau alte persoane de drept pri!at care desfoar acti!it)i industriale sau comerciale $indiferent dac au sau nu scop lucrati!'. , a!7nd %n !edere o"liga)ia de a plti impozitul pe profit& se face distinc)ie %ntre societ)ile care datoreaz acest impozit $%n special societ)ile de capital' i societ)ile care nu datoreaz impozitul pe profit $%n special& societ)ile de persoane'& %n cazul crora prele!area se face su" impozitului pe !enit pltit de asocia)ii respecti!ei societ)i. 2ai mult& %n unele state& este reglementat posi"ilitatea ca societ)ile de persoane s poat opta pentru plata impozitului pe profit $de exemplu& %n /ran)a'. , dei& %n general& entit)ile fr personalitate 9uridic nu sunt pltitoare de impozit pe profit& %n unele state europene& i acestea sunt o"ligate s plteasc fie impozit pentru profitul realizat $de exemplu& 0ermania& ;talia'. , sunt scutite de la plata impozitului pe profit persoanele 9uridice de drept pu"lic $statul& unit)ile administrati!,teritoriale& autorit)i pu"lice'& cu excep)ia situa)ie %n care desfoar acti!it)i industriale sau comerciale. , din punct de !edere teritorial& pentru societ)ile rezidente& impozitului pe profit se calculeaz lu7ndu,se %n considerare profitul sau "eneficiile realizate la ni!el mondiale& at7t de sediul central& c7t i de sucursale sau filiale aflate %n strintate. 1a ni!elul UE s,a optat& %n principal& pentru dou metode: metoda imputrii ( din impozitul datorat se scade impozitul pltit %n strintate $de exemplu& %n 2area #ritanie& ;talia' metoda deducerii cu reintegrare ulterioar ( permite o deducere a pierderilor& su" rezer!a lurii %n considerare& ulterior& a unor "eneficii impoza"ile $de exemplu& %n 0ermania& #elgia& =landa'. , no)iunea de reziden)& %n sensul de reedin) sau domiciliu fiscal ( este reglementat diferit de legisla)iile statelor mem"re:

o societate %i are reedin)a fiscal acolo unse se afl sediul social sau unde se exercit conducerea efecti! a societ)ii $de exemplu& 0ermania& Spania& <egatul Unit' reedin)a fiscal a unei societ)i este situat acolo unde se exercit principala acti!itate a societ)ii $de exemplu& ;talia' reedin)a fiscal este situat acolo unde societatea a fost %nfiin)at $de exemplu& =landa& 3anemarca& <om7nia'. , situa)iile conflictuale& respecti! c7nd dou sau mai multe state re!endic dreptul de a percepe impozitul pe profit& se solu)ioneaz prin intermediul unei con!en)ii fiscale $de exemplu& con!en)ii pri!ind e!itarea du"lei impuneri'. Conform Con!en)iei,model pentru e!itarea du"lei impuneri ela"orat de =rganiza)ie pentru Cooperare i dez!oltare Economic& o societate este considerat rezident %n statul unde se afl sediul sau efecti! de conducere. , %n toate statele europene& societ)ile nerezidente nu sunt impozitate& dec7t pentru "eneficiile care au surs local& fiecare stat sta"ilindu,i categoriile de !enituri pentru care se face impozitarea $de exemplu& este considerat impozit cu surs local& impozitul datorat pentru !eniturile din propriet)i imo"iliare'. 5entru ca impozitul pe profit aferent desfurrii unor acti!it)i industriale sau comerciale s poat fi perceput este necesar ca entitatea s ai" sediul permanent pe teritoriul statului. Di no)iunea de sediu permanent prezint particularit)i aferente diferitelor legisla)ii na)ionale ale statelor europene: 0ermania ( sediu permanent presupune existen)a unor instala)ii de afaceri -%;+ $"irou& fa"ric& min& pu) de extrac)ie& atelier& magazin& c4iar "irou de informare& de pu"licitate& un agent dependent etc.' prin intermediul crora se desfoar %ntreaga acti!itate sau o parte a acti!it)ii organiza)iei& Spania ( pentru existen)a unui sediu permanent este necesar ca opera)iunile societ)ii s se efectueze prin intermediul uni sediu efecti! de conducere& a unei sucursale& al unui antier de construc)ii pentru o perioad mai mare de un an& a unei agen)ii sau reprezentan)e& /ran)a ( se consider ca sediu permanent $E%ntreprindere exploatat %n /ran)aA' locul unde exerci)iul o"inuit al unei acti!it)i comerciale se realizeaz prin intermediul unei instala)ii permanente dotate cu o anumit autonomie $de exemplu& o sucursal'& a unor reprezentan)i a"ilita)i s lucreze pentru entitatea %n cauz sau prin realizarea unor opera)iuni care constituie un ciclu economic complet& distinct de celelalte acti!it)i ale entit)ii& Con!en)ia,model a =rganiza)iei pentru Cooperare i 3ez!oltare Economic ( prin sediu permanent se %n)elege locul unde se exercit o acti!itatea cel pu)in +> de zile dintr,o perioad de 1* luni& nefiind necesar ca cele +> de zile s fie consecuti!e <om7nia ( Codul fiscal definete sediul permanent c fiind locul unde se desfoar integral sau par)ial acti!itatea& fie direct& fie printr,un agent dependent.
F

, %n toate )rile europene& "eneficiul impoza"il se determin pornind de la "ilan)ul conta"il& a9ustat %n func)ie de regulile fiscale specifice fiecrui stat6 , %n legtur cu deducerea c4eltuielile legate de sta"ilirea unei societ)i pe un anumit teritoriu se practic dou metode: deducerea imediat $0ermania' i deducerea ealonat& %n c7)i!a ani $/ran)a& #elgia& ;talia' , %n pri!in)a c4eltuielilor generale& se aplic regula general c toate c4eltuielile care contri"uie la realizarea profitului impoza"il sunt c4eltuieli deducti"ile. n ma9oritatea statelor europene& anumite categorii de c4eltuieli sunt considerate nededucti"ile sau deducti"ile par)ial $de exemplu& c4eltuieli de protocol& amenzi& c4eltuieli de transport etc.'. , cota de impunere ( !ariaz sensi"il de la stat la stat ( /ran)a , aproximati! +5G& ;rlanda , aproximati! 1*&5G. ;mperati!ele concuren)ei au o"ligat statele mem"re s,i reduc progresi! cota de impunere& fenomen %nceput %n anii HI>& c7nd s,a plecat de o cot medie de ?5,55G& a9ung7ndu,se astzi& la o cot medie de *5, +5G. C4iar a fost %naintat o propunere de a se institui %n UE un ni!el minim de impozitare& o"ligatoriu& de +>G& ni!elul maxim admis urm7nd s fie de ?>G pentru toate statele mem"re& dar at7t Comisia& c7t i 5arlamentul European s,au artat sceptice& apreciind c o asemenea propunere ar %nclca principiul subsidiaritii i ar face statele mem"re mai !ulnera"ile %n fa)a concuren)ei statelor ter)e. L%,1) '.1+*.$ %/(.7%10*0% (+ ($.-%1 )(*%')1+ 9& ,1)1+*+ UE, 9& )&%% 1<<!=2>><!
JKLt;;M?.1.pdf

State 1995 1996 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT


5

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ?>.* ?>.* +9.> +?.> 5C.F *C.> +C.> ?>.> +5.> ?1.F 5+.* *5.> *5.> *9.> ?>. * +F. > +5. > +?. > 5C. > *C. > +*. > ?>. > +5. > ?1. F ?1. + *5. > *5. > *9. > ?>. * +?. + +5. > +*. > 51. C *C. > *I. > ?>. > +5. > ?>. > ?1. + *5. > *5. > *9. > ?>. * +*. 5 +1. > +*. > 51. C *C. > *?. > ?>. > +5. > +F. I ?1. + *9. > *5. > *?. > ?>. * *I. > +1. > +>. > +I. + *C. > *>. > +F. 5 +5. > +C. ? ?>. + *I. > *5. > *?. > ?>. * *+. 5 +1. > +>. > +I. + *C. > 1C. > +5. > +5. > +5. ? ?>. + *I. > **. > 15. > +?. > *+. 5 +1. > +>. > +9. C *C. > 1*. 5 +5. > +5. > +5. ? +I. + 15. > 19. > 15. > +?. > 19. 5 *I. > +>. > +I. + *C. > 1*. 5 +5. > +5. > +5. ? +F. + 15. > 15. > 15. > +?. > 15. > *C. > *I. > +I. F *?. > 1*. 5 +*. > +5. > +5. > +F. + 1>. > 15. > 15. > +?. > 15. > *?. > *I. > +I. F *+. > 1*. 5 *9. > +5. > +?. ? +F. + 1>. > 15. > 19. > +?. > 1>. > *?. > *5. > +I. F **. > 1*. 5 *5. > +*. 5 +?. ? +F. + 1>. > 15. > 1I. > +?. > 1>. > *1. > *5. > *9. I *1. > 1*. 5 *5. > +>. > +?. ? +1. ? 1>. > 15. > 15. > +?. > 1>. > *>. > *5. > *9. I *1. > 1*. 5 *5. > +>. > +?. ? +1. ? 1>. > 15. > *>. >

?>.* ?>.* ?>.> ?>.> ?1.> +9.> +?.> +?.> 5C.I 5C.F *C.> *C.> ?>.> +I.> ?>.> ?>.> +5.> +5.> +C.F +C.F 5*.* 5+.* *5.> *5.> *5.> *5.> *9.> *9.>

19952009 ,C.* ,+>.> ,*1.> ,9.> ,*F.> ,5.> ,*F.5 ,15.> ,5.> ,*.* ,*>.I ,15.> ,1>.> ,9.>

Euro$ean 2ommission, D42>!/5/>%==", ",A) rates a$$lied in the mem?er states o3 the Euro$ean 2ommunit@", -ituation at !st Aul@ %==", $. 5

LU U

?>.9 ?>.9 19.C 19.C

+9.+ 19.C +5.> +5.> +?.> +I.> +9.C +I.> *5.> ?>.> *I.> *I.> +1. > 35& 2 34& 9

!T +5.> +5.> "L #T $L $T R% SI SK FI SE UK EU27 EU25 +5.> +5.> +?.> +?.> ?>.> ?>.> +9.C +9.C +I.> +I.> *5.> *5.> ?>.> ?>.> *5.> *I.> *I.> *I.> ++.> 35&3 35&0 ++. > 35& 3 35& 0

+F. 5 19. C +5. > +5. > +?. > +C. > +F. ? +I. > *5. > ?>. > *I. > *I. > +1. > 34& 1 33& 9

+F. 5 19. C +5. > +5. > +?. > +?. > +F. ? +I. > *5. > ?>. > *I. > *I. > +>. > 33& 5 33& 3

+F. 5 19. C +5. > +5. > +?. > +>. > +5. * *5. > *5. > *9. > *9. > *I. > +>. > 31& 9 32& 2

+F. 5 19. C +5. > +5. > +?. > *I. > +5. * *5. > *5. > *9. > *9. > *I. > +>. > 30& 7 31& 1

+>. ? 19. C +5. > +?. 5 +?. > *I. > ++. > *5. > *5. > *5. > *9. > *I. > +>. > 29& 3 29& 7

+>. ? 19. C +5. > +?. 5 +?. > *F. > ++. > *5. > *5. > *5. > *9. > *I. > +>. > 28& 3 28& 7

+>. ? 1F. C +5. > +?. 5 +?. > 19. > *F. 5 *5. > *5. > 19. > *9. > *I. > +>. > 27& 0 27& 4

+>. ? 1F. 5 +5. > +1. 5 *5. > 19. > *F. 5 1C. > *5. > 19. > *C. > *I. > +>. > 25& 5 26& 3

*9. C 1F. 5 +5. > *9. C *5. > 19. > *F. 5 1C. > *5. > 19. > *C. > *I. > +>. > 25& 3 26& 0

*9. C *1. + +5. > *5. 5 *5. > 19. > *C. 5 1C. > *+. > 19. > *C. > *I. > +>. > 24& 5 25& 5

*9. C *1. + +5. > *5. 5 *5. > 19. > *C. 5 1C. > **. > 19. > *C. > *I. > +>. > 23& 6 24& 4

*I. C *1. + +5. > *5. 5 *5. > 19. > *C. 5 1C. > *1. > 19. > *C. > *C. + *I. > 23& 5 24& 4

,1*.+ 1.C >.> ,9.5 ,9.> ,*1.> ,1+.1 ,**.> ,?.> ,*1.> 1.> ,1.F ,5.> -11&8 -10&7

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1995-2009 2000-2009

, modalit)ile de plat ( ma9oritatea statelor europene percept pl)i ealonate de,a lungul anului fiscal. n 3anemarca& ;rlanda i <egatul Unit se practic plata %ntregului impozit pe profit la sf7ritul fiecrui an fiscal. n /ran)a se pltete un impozit pe profit minim& c4iar i %n caz de deficit. ;25=B;-U1 5E .EN;n pri!in)a impunerii !eniturilor fizice& la ni!elul UE nu exist o armonizare fiscal& ca %n cazul impozitelor indirecte. ;mpozitul pe !enit& Ein!entatA %n nglia $1F99 ( income tax'& a %nceput s fie perceput %nc %nainte de primul rz"oi mondial i %n SU & Oaponia i 0ermania& extinz7ndu,se apoi %n %ntreaga Europ. , destina)ia impozitului pe !enit $cine are dreptul de a sta"ili i colecta' ( !ariaz. n unele state mem"re acest drept re!ine colecti!it)ilor regionale sau locale& %n alte state !eniturile pu"lice din aceast surs sunt colectate la ni!el central i apoi distri"uite $%n cote mai mari P3anemarcaQ sau mai mici P;talia& 0reciaQ' colecti!it)ilor locale. , pentru sta"ilirea categoriilor de su"iec)i care datoreaz impozit pe !enit ( se practic dou metode:
9

impozitarea nelimitat ( asupra "eneficiului mondial& lu7ndu,se %n calcul toate !eniturile realizat din )ar i din strintate ( sunt !izate persoanele rezidente impozitarea limitat ( numai asupra "eneficiilor realizate de o persoan fizic dintr,un anumit stat ( sunt !izate persoanele nerezidente. , "aza de impunere cuprinde mai multe categorii de !enituri: salarii i alte !enituri similare $indemniza)iile demnitarilor sau func)ionarilor pu"lic& soldele militarilor' !enituri din acti!it)i independente !enituri din exercitarea unor profesii li"erale !enituri comerciale !enituri din exercitarea unor profesii care nu au caracter comercial $"eneficii necomerciale' !enituri funciare !enituri din acti!it)i agricole sau forestiere !enituri din !alori mo"iliare !enituri din capital $di!idende& do"7ndi& rede!en)e' c7tiguri din cesiunea cu titlu oneros a unor "unuri sau drepturi de orice natur !enituri din drepturi de proprietate intelectual etc. , se practic scutirea $total sau par)ial' a anumitor categorii de !enituri sau deducerea din !eniturile realizate a unor c4eltuieli. , cotele de impune& !ariaz& ca i %n cazul impozitului pe profit i se practic mai multe metode: scutirea de impozitare a unui minim de !enit realizat de contri"ua"il sistemul progresi! de impozitare a !eniturilor cota unic de impozitare sistemul impozitrii glo"ale a !eniturilor. , %n unele state europene se practic impozitarea la nivelul cuplului $op)ional sau c4iar o"ligatoriu' a !eniturilor o")inute de cei doi so)i sau c4iar de persoanele care coa"iteaz %n mod legal , plata se poate face fie prin re)inere la surs& fie prin mai multe pl)i anticipate efectuate la anumite inter!ale de timp %n cursul anului fiscal. - R 5E . 1= <E 3SU0 -S

Cu ocazia %ntrunirii Consiliului Economic i financiar din *? iulie 1991& statele mem"re ale UE s,au anga9at la armonizarea legisla)iei pri!ind impozitele indirecte. 3ar& %nc7t diferen)ele de regim "ugetar dintre statele mem"re se men)in& datorit %n special in!ocrii de ctre state a costurilor "ugetare ridicate.
1>

.aloarea adugat $existen)a acestui impozit& pro"lematica "azei de impozitare i a cotelor de impozitare& sistemul tranzitoriu pentru -. & simplificarea sistemului' au la "az pre!ederile 3irecti!ele CEE& respecti!: Directiva a VI-a, !"##!$%% & rt.*&?&5&C&F pri!ind sfera de aplicare i persoanele impoza"ile6 rt.+ pri!ind teritorialitatea6 rt.1>& exigi"ilitatea taxei6 rt.11& "aza de impozitare6 rt.1*& cotele de -. 6 rt.1+&1?&15& opera)iunile scutite de -. 6 rt. 1F,*>& deduceri6 rt.*?& *5& *C& regimuri speciale& excep)ii'6 Directiva #'!(')!$%% pri!ind ram"ursarea -. 6 Decizia $omisiei nr.*#!(+ !$%% pri!ind com"aterea fraudelor %n domeniul -. . rmonizarea taxei pe !aloarea adugat din perspecti!a U.E. presupune: ;ntroducerea -. %n toate statele mem"re6 Uniformizarea "azei de impozitare i a cotelor de impozitare6 Simplificarea sistemului pri!ind -. 6 -recerea la un sistem tranzitoriu de -. 5rincipalele caracteristici ale taxei pe !aloarea adugat %n Uniunea European sunt urmtoareleC: Sistemul european pri!ind taxa pe !aloarea adugat s,a instituit i se modific pe "aza 3irecti!elor UE. S,a impus ca p7n %n anul 19F> toate statele mem"re s introduc taxa pe !aloarea adugat %n structura sistemele fiscale na)ionale. S,a procedat la uniformizarea "azei de impozitare i a cotelor de impozitare& %ncep7nd cu anul 19FF. Unele state mem"re au negociat pentru a o")ine exceptare de la -. sau cote diferen)iate de impozitare pentru unele regiuni sau teritorii. n acest fel& zone precum ;nsulele Canare& Ceuta i 2elilla din Spania& 0i"raltar din 2area #ritanie& i ;nsulele land din /inlanda sunt scoase de su" 9urisdic)ia sistemului european pri!ind -. & iar %n 2adeira din 5ortugalia s,au acceptat perceperea de cote de impozitare !aria"ile. Cota standard de impozitare este sta"ilit la un ni!el minim de 15G& statele mem"re a!7nd posi"ilitatea s ma9oreze aceast cot& dar nu mai mult cu 1> puncte procentuale. 5entru anumite categorii de "unuri i ser!icii sunt acceptate cote reduse de impozitare& cote super,reduse $su" 5G' i cota zero. Situa)ia cotei zero nu este o caracteristic a 3irecti!ei a .;,a& inten)ia fiind de a sta"ili o !aloare minim a cotei de impozitare& respecti! 5G. -otui& %n unele state mem"re i %n special %n 2area #ritanie s,a acceptat men)inerea cotei zero prin derogare& fr a exista posi"ilitatea lrgirii sferei de ac)iune a acestei cote la alte "unuri i ser!icii. Utilizarea unor cote diferite de -. %n statele mem"re a pornit de la premisa c "unurile i ser!iciile pot fi %mpr)ite %n mai multe categorii& tin7nd cont de
C

a se 1edea Bn acest sens Directi1a a ,*(a ..>5''>2EE, Directi1a '/>#/=>2EE, Deci:ia 2omisiei nr."'>#%.>2EE i ht$.>>en.CiDi$edia.org>CiDi>,A)

11

necesitatea acestora. n acest fel& categoria "unurilor de lux !iza cote mai mari de impozitare& iar categoria "unurilor esen)iale& cote mici de impozitare. 3ei state precum /ran)a i 2area #ritanie sus)ineau aceast teorie& practica a demonstrat c aceast teorie nu mai are aceeai !ala"ilitate $de ex. %n 2area #ritanie& %m"rcmintea pentru copii intr %n sfera cotei zero& iar %m"rcmintea pentru adul)i& %n sfera cotei de 1F&5G'. <egulile pentru includerea taxei pe !aloare adugat %n pre)uri& %n interiorul UE se refer la modul de realizare a comercializrii. stfel& %n situa)ia %n care ponderea cea mai mare a !7nzrilor se adreseaz consumatorului final $"usiness to consumer'& pre)urile tre"uie s includ -. ,ul& iar %n situa)ia %n care li!rrile !izeaz a alt societate $"usiness to "usiness'& pre)urile nu tre"uie s includ -. ,ul. -axa pe !aloare adugat fiind datorat su" forma unei cote procentuale este !izi"il %n fiecare stadiu unde inter!in tranzac)ii comerciale& de!enind un impozit neutru %n raport cu numrul tranzac)iilor comerciale. n toate statele mem"re UE se aplic principiul destina)iei %n materie de -. & %n sensul %n care li!rrile de "unuri i ser!icii dintr,un stat mem"ru %n alt stat mem"ru sunt exceptate de -. %n )ara de origine i supuse o"liga)iei de plat a -. %n )ara de destina)ie. 3in analizele efectuate asupra efectelor taxei pe !aloarea adugat s,a a9uns la urmtoarele concluzii: acest impozit este "enefic pentru entit)ile 9uridice& %n sensul deducerii -. ,ului aferent ac4izi)iilor& spre deose"ire de consumatorul final care suport impozitul prin pre)ul pltit pentru "unul sau ser!iciul ac4izi)ionat6 cei "oga)i pltesc mai pu)in comparati! cu cei sraci& impozitul ac)ion7nd astfel ca un impozit regresi!6 analiza modului de ac)iune a cererii i ofertei tre"uie s se realizeze lu7nd %n considerare at7t existen)a impozitului& c7t i inexisten)a sa& pentru a de!eni pe de o parte o o"liga)ie fiscal suporta"il pentru contri"ua"il& iar pe de alt parte o surs cert pentru o")inerea resurselor financiare pu"lice $!ezi figura urmtoare'.

1*

T , cantitate 5, pre) ; , impozit

5 =fert U ; =fert ; 5* 51 ; .enit Cerere T* T1 T

F%:. &$. 3 A&)*%7) '+$+$+ ? .-+$14 9&1$?. (%)34 '0 %/(.7%1)$+ Cotele de impozitare pentru -. practicate %n )rile mem"re UE au suferit multiple modificri %ncep7nd cu anul 19CF& p7n %n anul *>>5. T)2. &$. ! L%,1) '.1+*.$ 5+ T@A )(*%')1+ 9& ,1)1+*+ /+/2$+ UE, 9& )&0* 2>><7
S1)1 /+/2$0 UE ustria #elgia 3anemarca /inlanda /ran)a 0ermania 0recia ;rlanda ;talia 1uxem"urg 2area #ritanie =landa 5ortugalia Suedia Spania UE 15
F

C.1+ ,1)&5)$5 *> *1 *5 ** 19&C 19 19 *1&5 *> 15 15 19 *> *5 1C 19'81

C.1+ $+50,+ 1> C:1* , I :1F 5&5 F 9 1+&5 1> C:1* 5 C 5 : 1* C : 1* F 8'53

C.1+ ,0(+$?$+50,+ , , , , *&1 , ?&5 ?&I ? + , , , , ? 3'67

Euro$ean 2ommission, D42>!/5/>%==", ",A) rates a$$lied in the mem?er states o3 the Euro$ean 2ommunit@", -ituation at !st Aul@ %==", $. 5

1+

Ce4ia Cipru Estonia 1etonia 1ituania 2alta 5olonia Slo!acia Slo!enia Ungaria #ulgaria <omania UE10 UE25 UE 27

19 15 1I *1 19 1I ** 19 *> *> *> 19 19'2 19'51 19'52

9 5:I 5 1> 5:9 5 F 1> I&5 5 F 9 6'77 7'65 8'22

, , , , , , + , , , , , 3 3'34 3'63

naliza datele prezentate mai sus& scoate %n e!iden) respectarea cerin)elor impuse de Uniunea European pri!ind limita minim i maxim pri!ind cota standard. Se remarc faptul c numai %n Cipru i 1uxem"urg se practic cota standard de -. la !aloarea minim impus de UE $15G'& explica)ia pentru o asemenea practic fiind legat de declararea acestor state ca fc7nd parte din zona paradisurilor fiscale cu fiscalitate sczut. n 0ermania& 2area #ritanie& Spania& Ce4ia& Estonia& 0recia& 1etonia& 1ituania& 2alta& =landa i Slo!acia& cota standard de -. este su" media %nregistrat la ni!elul UE& iar %n ustria& #elgia& 3anemarca& /inlanda& /ran)a& ;rlanda& ;talia& 5ortugalia& Suedia& 5olonia& Slo!enia i Ungaria& cota standard de -. depete media %nregistrat la ni!elul UE. 3ei armonizarea fiscal %n materie de -. s,a concretizat %n ceea ce pri!ete "aza de impozitare i cota standard de impozitare& se constat c doar dou state $3anemarca i Slo!acia' nu practic cote reduse de -. i apar state $/ran)a& 0recia& ;rlanda& ;talia& 1uxem"urg& Spania& 5olonia' unde se practic at7t cota redus& c7t i cota super,redus. plicarea cotelor reduse de -. & at7t %n !ec4ile state mem"re& c7t i %n cele noi !izeaz urmtoarele produse i ser!icii: alimente de "az& furnizarea apei& produsele farmaceutice& ec4ipamentele medicale pentru persoanele 4andicapate& transportul de cltori& cr)ile& ziarele& periodicele& ser!iciile scriitorilor i compozitorilor& locuin)ele sociale& produsele agricole& ser!icii 4oteliere& e!enimente sporti!e& utilizarea facilit)ilor sporti!e& ser!iciile sociale& ser!iciile prestate %n crematorii& asisten)a medical i dentar& colectarea deeurilor& cur)enia strzilor. Conform articolului *I $*' din 3irecti!a a .;,a CEE& )rile i opera)iunile %n care se aplic cota zero de -. sunt urmtoarele: #elgia , !7nzarea ziarelor cu informa)ii general& difuzate zilnic sau sptm7nal6 !7nzarea unor produse reciclate6 3anemarca , !7nzrile de ziare cu o apari)ie de cel pu)in o dat pe lun6

1?

Estonia , !7nzrile i %nc4irierile de mi9loace de transport maritim i aerian $exclusi! cele destinate sportului i agrementului'& inclusi! pr)i sau ec4ipamente pentru acestea6 ;rlanda , !7nzrile de cr)i i pamflete $exclusi! ziare& periodice& cataloage& etc.'6 !7nzrile de alimente i "uturi pentru consumul popula)iei $exclusi! "uturile alcoolice& preparatele culinare& %ng4e)ata'6 !7nzrile de semin)e i plante utilizate pentru produc)ia alimentelor6 !7nzrile de fura9e pentru animale $exclusi! 4rana animalelor de cas'6 !7nzrile de medicamente pentru uz uman i !eterinar6 !7nzrile de articole de igien pentru femei6 !7nzrile de ec4ipamente i aparatur medical $exclusi! protezele dentare'6 !7nzrile de articole de %m"rcminte i %ncl)minte pentru copii %n !7rst de p7n la zece ani $exclusi! articolele din "lan i piele i articolele ce nu corespund ca i mrime pentru !7rsta copilului'6 !7nzrile de lum7nri din cear6 ser!iciile oferite de Comisionarii 1uminii irlandeze6 ;talia , !7nzrile de aur neprelucrat& %n lingouri6 !7nzrile de teren ce nu pot fi utilizate drept teren construi"il6 !7nzrile de metale feroase i neferoase6 Cipru , !7nzrile de alimente i "uturi destinate consumului uman $exclusi! preparatele din alimenta)ia pu"lic& "uturile alcoolice& %ng4e)ata& ciocolata& fursecurile& "iscui)ii'6 !7nzrile de produse farmaceutice& medicamente i !accinuri6 2alta , !7nzrile de alimente i "uturi destinate consumului uman i animal $exclusi! preparatele din alimenta)ia pu"lic& "uturile alcoolice& %ng4e)ata& 4rana animalelor de cas'6 !7nzrile de semin)e i material sditor6 !7nzrile de animale !ii utilizate pentru produc)ie sau sacrificate pentru o")inerea de alimente6 !7nzrile de ap& cu excep)ia apei furnizate %ntreprinderilor& apei distilate i apei minerale6 !7nzrile de medicamente i produse farmaceutice6 a9utoarele persoanelor 4andicapate $cu excep)ia aparatelor auditi!e& protezelor dentare'6 5olonia , !7nzrile de cr)i i periodice specializate6 /inlanda , !7nzrile de ziare i periodice6 ser!icii de tiprire pentru mem"rii organiza)iilor non,profit6 Suedia , ser!iciile legate tiprirea periodicelor realizate de organiza)iile non,profit6 !7nzrile medicale ctre spitale6 2area #ritanie , !7nzrile de cr)i& ziare& periodice& 4r)i6 !7nzrile de 4ran pentru oameni i animale& cu excep)ia semipreparatelor& %ng4e)atei& ciocolatei& 4rana animalelor de cas6 !7nzrile de semin)e i material sditor6 !7nzrile de animale !ii pentru produc)ie sau sacrificare6 !7nzrile de ap& exclusi! apa furnizat %ntreprinderilor& apa distilat i apa mineral6 !7nzrile de produse medicale i farmaceutice6 !7nzrile de aparate medicale i aparate pentru persoanele cu 4andicap& exclusi! aparatele auditi!e& protezele dentare& oc4elari6 !7nzrile de %m"rcminte i %ncl)minte pentru copii6 construc)ia de imo"ile reziden)iale6 !7nzrile sau dona)iile organiza)iilor carita"ile6 !7nzrile de "enzi magnetice i filme pentru ;nstitutul Na)ional pentru Ne!ztori6 !7nzrile de radio,receptoare pentru ne!ztori6 transportul de persoane %n orice mi9loc& cu o capacitate de p7n la 1* persoane6 transportul de persoane din sau %n alte locuri %n afara statului6 !7nzrile de cara!ane

15

i case plutitoare6 !7nzrile de g4ete i cti de protec)ie pentru acti!it)ile industriale6 !7nzrile de motociclete i cti pentru motocicliti6 pu"lica)iile "ancare. 4. ALTE CATEGORII DE IMPOZITE, TAXE I CONTRIBU II N UE ;25=B;- 5E .E<E I/(.7%10* (+ )8+$+) (+$,.)&+*.$ A0$%5%'+ ( este practicat la ora actual doar %n 0recia i 1uxem"urg i presupune un impozit asupra "unurilor imo"ile situate pe teritoriul statelor respecti!e i asupra drepturilor legate de aceste "unuri& impozita datorat at7t de societ)ile rezidente& c7t i de cele nerezidente. Cota de impunere este de >&5G $1uxem"urg'& respecti! >&FG $0recia'& iar %ntre impozitul pe a!ere i impozitul pe profit exist o rela)ie de deducti"ilitate& respecti! %n unii ani& impozitul pe profit datorat %n acelai an fiscal este deducti"il din impozitul pe a!ere& iar %n al)i ani se procedeaz in!ers. I/(.7%10* (+ )8+$+) (+$,.)&+*.$ -%7%'+ ( este reglementat %n cinci state din UE $Spania& /ran)a& 0recia& 1uxem"urg& Suedia'. #aza de impozitare este format din patrimoniul mondial al persoanei fizice rezidente sau patrimoniul situat %n statul respecti! al persoanei nerezidente& dar sunt reglementate multe scutiri $de exemplu& "unuri de patrimoniu& opere de art p7n la o anumit !aloare care !ariaz de la stat de stat& drepturile de pensii pri!ate& rente !iagere& drepturi de proprietate intelectual& "i9uterii i o"iecte din metale pre)ioase p7n la o anumit !aloare'. Cota de impunere !ariaz %ntre >&*G i *.5G. - RE EC=1=0;CE T);+*+ +'.*.:%'+ sunt definite ca totalitatea contribuiilor obli,atorii percepute -n considerarea unei materii impozabile susceptibile de a aduce atin,ere mediului, indiferent dac acestea sunt colectate la bu,etul de stat, la bu,etele locale sau -ntr-un fond special destinat proteciei mediului. , taxele ecologice sunt folosite fie direct pentru protec)ia mediului %ncon9urtor& fie sunt destinate s reduc po!ara fiscal exercitat de alte impozite $de regul& impozite pe !enit'6 , materia impoza"il o reprezint de regul: com"usti"ilii pentru transport& automo"ilele de)inute %n proprietate& emisiile poluante %n aer i ap& %ngroparea deeurilor& pesticidelor etc.6 , nu sunt considerate taxe ecologice: , taxele pltite di!erselor institu)ii pentru ser!iciile de canalizare sau colectare a deeurilor mena9ere& , taxa pe !aloarea adugat care ar a!ea o "az de impunere similar& , rede!en)ele percepute pentru extrac)ia de )i)ei sau gaze naturale etc.

1C

-axele europene sunt percepute de UE& %n cadrul programelor sale de ac)iune %n domeniul protec)iei mediului& ca mi9loace complementare de ac)iune& alturate reglementrilor %n domeniu. -axele ecologice reprezint F&5G din totalul impozitelor i a taxelor colectate de statele UE6 Sunt %mpr)ite %n trei mari categorii: o 1);+ ),0($) +&+$:%+% ( sunt percepute asupra com"usti"ililor folosi)i %n transporturi $%n special "enzin i motorin' ori asupra altor com"usti"ili $cr"une& gaze naturale' sau asupra electricit)ii& inclusi! taxele percepute pentru emisii de dioxid de car"on. u o pondere de F1G din totalul taxelor ecologice. o 1);+ ),0($) 1$)&,(.$10$%*.$ ( sunt percepute pentru de)inerea sau folosirea unui auto!e4icul $inclusi! a!ioane' sau pentru anumite ser!icii de transport $taxa de aeroport pentru z"oruri regulate sau c.arter'. <eprezint aproximati! *CG din totalul taxelor ecologice. o 1);+ ),0($) (.*04$%% 6% $+,0$,+*.$ ( se percep pentru emisiile noci!e msurate sau estimate %n aer sau ap& gestionarea reziduurilor solide i poluare fonic. <eprezint aproximati! +G din totalul taxelor ecologice. 5onderea %n 5rodusul intern "rut a !eniturilor colectate din taxele ecologice !ariaz de la stat la stat: 3anemarca ( ?&FG Cipru ( +&IG =landa ( +&FG 2alta i Slo!enia ( +&?G Spania , *&* Estonia ( *G /ran)a ( 1&9G ;25=B;-E D; - RE 5E C-;.;- -E EC=N=2;CS N-<E5<;N3E<;1=<

ceste categorii de !enituri "ugetare sunt destul de rare& fiind percepute doar %n c7te!a din statele mem"re UE. 3e exemplu: , 1);) ($.-+,%.&)*4 $/ran)a' ( este datorat de persoanele fizice sau 9uridice care desfoar o acti!itate industrial& comercial sau profesional nesalariat. Este perceput de o"icei ca !enit la "ugetele locale. Cota de impunere !ariaz %ntre 15 i +>G& iar "aza de impunere o reprezint !aloarea locati! a construc)iilor i a celorlalte imo"ilizri corporale. , %/(.7%10* './+$'%)* $0ermania' ( este datorat de toate %ntreprinderile comerciale i industriale care %i desfoar acti!itatea %n aceast )ar. Cea mai mare cota din prele!ri constituie !enit la "ugetele locale $I>G'& restul
1F

re!enit "ugetelor landurilor $15G' sau "ugetului federal $5G'. Cota de impunere !ariaz %ntre 1* i *>G. , %/(.7%10* './+$'%)* :+&+$)* $1uxem"urg'( reglementata asemntor celui din 0ermania& cota de impunere !ariind %ntre C i 1>G. , %/(.7%10* $+:%.&)* ),0($) )'1%8%143%*.$ *.')*+ $;talia' ( este perceput de la persoanele fizice sau 9uridice care desfoar o acti!itate profesional& asupra !alorii adugate produce. Constituie !enit la "ugetul regiunilor& iar cota de impunere este de ?&*5G. ;25=B;-E D; - RE SU5< SUCCES;UN;1=< D; 3=N V;;1=<

ceast categorie este una din cele mai frec!ente impozitri practicate %n statele din UE& cu foarte pu)ine excep)ii $de exemplu& ;talia& Cipru' Se practic mai multe sisteme: , impozitarea a!erii mondiale a defunctului rezident6 , impozitarea a!erii format doar din "unuri imo"ile a defunctului6 , impozitarea doar a acti!elor aflate pe teritoriul statului %n cazul defunctului nerezident6 , perceperea doar a unei taxe de tim"ru asupra "unurilor transmise mortis causa situate %n )ar. 3e o"icei se aplic un "arem progresi!& %n func)ie de gradul de rudenie al succesorilor sau de categoria succesoral $persoan fizic& persoan 9uridic& statul& institu)ii carita"ile sau religioase'. Cotele de impunere !ariaz de la stat la stat i %n func)ie de "aremul progresi! sta"ilit ( de la * la I>G. Se practic& mai rar i o cot unic& de *>G $;rlanda'. Sunt reglementate foarte multe scutiri /i faciliti %n aceast materie: succesiunile sau dona)iile fcute copiilor& nepo)ilor sau cele %n fa!oarea so)ului supra!ie)uitor& p7n la o anumit !aloare& nu se impoziteaz6 legatele %n fa!oarea institu)iilor de caritate6 drepturile de pensii6 o"iecte de art sau de colec)ie etc. ;25=B;-E 5EN-<U 3EV;NE<E S U -< NS2;-E<E 3E ;2=#;1E 2ai toate statele comunitare $cu excep)ia 2altei' impoziteaz deinerea sau transferul de bunuri imobiliare, fie su" forma perceperii unei cote din valoarea bunului imobil deinut sau transferat& fie su" forma impozitului funciar& fie a unei taxe perceput la !aloarea declarat a unei tranzac)ii& 3e regul& impozitul este datorat de cumprtor Se ia %n considerarea fie !aloarea de pia) a imo"ilului& fie !aloarea cadastral& Cote de impunere !ariaz foarte mult de la stat la stat: de la >&>*5G $Cipru' la ?+&FG $<egatul Unit'6 <om7nia ( >&*G pentru cldiri din mediul ur"an& >&1G pentru cldiri din mediul rural. =pera)iunile de transfer al propriet)ii imo"iliare pot fi sau nu scutite de plata -. ,ului& de la stat la stat.
1I

CC;BE1E <eprezint o categorie de impozite indirecte deose"it de important& datorit& printre altele impactului economic pe care %l pot a!ea. A''%7+*+ sunt taxe speciale de consum care se datoreaz bu,etului de stat pentru producia, importul sau desfacerea anumitor cate,orii de produse. <eprezint& de regul& !enit la "ugetul statului $la fel i %n <om7nia'. Exist accize reglementate la ni!el comunitar: )''%7+ *) 24010$% )*'..*%'+: accize la "ere $%ntre >&F?I i 1&IF euro:4l:grad alcool' sta"ilite prin 3irecti!a nr. 9*:I+:EEC6 accize la !inuri& sta"ilite prin 3irecti!a nr. 9*:I?:EEC6 accize la "uturi fermentate altele dec7t !in sau "ere6 accize la produse intermediare6 accize la alcool etilic6 )''%7+ (+&1$0 ($.50,+ +&+$:+1%'+ 6% +*+'1$%'%1)1+ ( reglementate prin 3irecti!a nr. *>>+:9C:EC: accize la "enzin $?*1 euro:1>>> l "enzin cu plum"& +59 euro:1>>> l "enzin fr plum"'6 accize la gaze naturale pentru %nclzitul locuin)elor $>&+ euro:giga9ouli'6 accize la electricitate $>&5 euro:2W4 %n cazul electricit)ii folosite %n scop comercial& 1 euro:2W4 %n cazul electricit)ii folosite de consumatorii casnici'. )''%7+ (+&1$0 1010&0* /)&0-)'10$)1 ( ni!elul acestor accize a fost negociat separat de fiecare stat $%n special la )igarete'& i ni!el minim sta"ilit !ariaz& %n func)ie de tip $)igaret& )igri de foi& alte produse din tutun etc.' de la 1? la C> euro:Xg sau "uc)i. Unele state mem"re pot institui accize na)ionale pentru produse din aceeai categorie: accize $taxe parafiscale' pentru produse energetice i electricitate ( #elgia& 0ermania& =landa& /inlanda& Suedia tax adi)ional pentru "uturile mixte $"uturi alcoolizate amestecate cu "uturi nealcoolozate' , /ran)a tax adi)ional pentru produs alcoolic comercializat %ntr,un am"ala9 care nu poate fi refolosit ( #elgia. accize speciale reglementate de legisla)ia rom7n: pentru uleiuri minerale& cafea& confec)ii din "lnuri naturale& articole din cristal& "i9uterii din aur& produse de parfumerie. C=N-<;#UV;; S=C; 1E =#1;0 -=<;; , se au %n !edere& %n principal& contri"u)iile datorate de anga9a)i i anga9atori pentru: ),%:0$4$% ,.'%)*+& (+&,%%& ),%:0$4$% 5+ ,4&41)1+& ),%:0$4$% 5+ 6./)A&
19

),%:0$4$% 5+ )''%5+&1+ 5+ /0&'4. Cuantumul acestor prele!ri !ariaz foarte mult de la stat la stat. /ig. nr.1 P$+7+&1)$+) :$)-%'4 ) '.1+*.$ ($%8%&5 '.&1$%20%%*+ ,.'%)*+, 5)1.$)1+ 5+ )&:)A)3% 6% )&:)A)1.$%, )(*%')1+ 9& ,1)1+*+ /+/2$+ UE, 9& 2>><

3e regul& anga9atorul este cel care pltete o cot mai mare dec7t anga9atul& 3e exemplu& %n ustria& totalul contri"u)iilor sociale pltite de anga9at este de 1F&C5G din salariul "rut& iar cel pltit de anga9ator este de ?>&?G. n 2alta& !aloarea este egal& de 1>G. 3ar %n alte state anga9atul suport o po!ar mai mare dec7t anga9atorul $de exemplu& %n ;rlanda cota contri"u)iilor anga9atului atinge 1*&F5G& iar a anga9atorului ?G& %n Slo!enia anga9atul +F&CG& iar anga9atorul *?&95G'.

Statul mem"ru UE care colecteaz cele mai multe !enituri din contri"u)iile sociale o"ligatorii este /ran)a $totalul contri"u)iilor pltite at7t de anga9at& c7t i de anga9ator este situat %ntre C?&F5 i IC&95G din salarul "rut'& la polul opus se afl ;rlanda cu 1C& F5G din salariul "rut6 3e o"icei& lucrtorii independeni& datoreaz o cot fix& care !ariaz de la 5G $;rlanda' la *9&IG $Spania'. !. FRAUDA FISCAL , s,a constat c o serie de state mem"re ale UE nu au a!ut nici o reticen) s recurg a metode frauduloase de prote9are a propriilor agen)i economici sau resortisan)i. , astfel& poate fi a!ut %n !edere at7t o fraud la !enituri& c7t i o fraud la c4eltuieli , frauda la !enituri ( reprezent7nd aproximati! >&IG din "ugetul general al UE ( se %nregistreaz mai ale la primele dou categorii de !enituri "ugetare
*>

proprii $respecti! prele!rile agricole i produsul rezultatul tarifului !amal comun' , se utilizeaz frec!ent dou te4nici frauduloase: , &+$+,(+'1)$+) )'.$50$%*.$ ($+-+$+&3%)*+ ( ceea ce presupune introducerea %n mod clandestin sau %ntr,o manier ocolit de mrfuri %ntr,un stat partener din Europe pentru a se e!ita plata drepturilor normale , clasificarea inten)ionat eronat& greit a mrfurilor pro!enite din afara spa)iului comunitar ca fiind aflate %n tranzit& ocolindu,se astfel plata taxelor !amale , -$)05) *) 'B+*10%+*% ( reprezint aproximati! >&CG din "ugetul general al UE ( i const %n principal %n primirea i acceptarea de ctre statele mem"re a unor a9utoare la care ( de fapt ( nu erau %ndrept)ite $frec!ent %n domeniul agricol& unde acordarea unor a9utoare cu titlul de prime se face pe "aza unei simple declara)ii'. Extinderea fenomenului fraudulos i necesitatea stoprii acestuia au determinat ela"orarea unei politici de lupt %mpotri!a fraudei& sus)inut prin organizarea unui sistem institu)ional. 5ot fi a!ute %n !edere trei etape de e!olu)ie a lupte %mpotri!a fraudei: 1. %nfiin)area $urii de $onturi %uropene ( s,a fcut la propunerea 5arlamentului European& prin intermediul adugrii unui articol %n -ratatul de la <oma $19F5': /unc)ioneaz efecti! %ncep7nd din 19FF. 1a fel ca i modelele na)ionale a!ute %n !edere& Curtea de Conturi European este un organism administrati! %nsrcinat cu controlul legalit)ii i regularit)ii opera)iunilor "ugetare %n !ederea asigurrii unei mai "une gestionri a fondurilor financiare. *. creearea 0nitii de $oordonare a 1uptei 2mpotriva 3raudei ( are ca i misiune dez!oltarea de parteneriate cu statele mem"re& %n scopul asigurrii unei mai "une circula)ii a informa)iilor i %n !edere desfurrii unor cercetri. personalul este format din func)ionari europeni& su"ordona)i direct preedintelui Comisiei Europene: +. ela"orarea i punerea %n practic a unor mecanisme 4uridice noi: , dreptul de anc4et al 5arlamentului European , Comitetul Consultati! de lupt %mpotri!a fraudei , aplicarea de sanc)iuni ( de exemplu& excluderea de la "eneficiul a9utoarelor a statului care este gsit !ino!at de fraudarea "ugetului european , drept penal interna)ional , lupta %mpotri!a fraudei este consacrat expres prin -ratatul instituind o Constitu)ie pentru Europa& art. ;;;,?15& articol care sta"ilete care sunt o"iecti!ele $descura9area unor asemenea practici& oferirea unei protec)ii' i msurile necesare atingerii acestora $o"liga)ia de cooperare a statelor mem"re cu Comisia European& !iitoarea lege,cadrul european a com"aterii i pre!enirii fraudei& o"liga)ia Comisie Europene& de a prezenta %n fiecare an 5arlamentului European i Consiliului un raport pri!ind
*1

msurile i dispozi)iile adoptate pentru punerea %n aplicare a pre!ederilor -ratatului.' ". ARMONIZAREA FISCAL I COOPERAREA FISCAL # PILONI AI POLITICII FISCALE COMUNITARE n procesul construc)iei europene un rol deose"it de important l,au a!ut i %l au msurile pri!ind adaptarea administra)iei pu"lice centrale i locale ale fiecrui stat la mecanismele de func)ionare specifice institu)iilor europene. /r a se reui conturarea unui model unic& au fost sta"ilite c7te!a coordonate care se regsesc la ora actual& mai mult sau mai pu)in& la ni!elul fiecrei administra)ii pu"lice no)ionale& coordonate pe seama crora se concept& adopt i implementeaz politicile comunitare. ntre acestea& politica fiscal de)ine un rol deose"it de important& %nc din timpul primilor pai& apoi pe parcursul constituirii Comunit)ilor Europene i %n final %n conturarea Uniunii Europene. 5olitica fiscal comunitar se impune %ns cu dificultate %n spa)iul european& mai ales datorit o"stacolelor pe care le %nt7mpin& mai ales a celor pro!ocate c4iar de ctre statele mem"re& reticente cu pri!ire la aplicarea unor reguli comune pri!ind mai ales eliminarea diferitelor forme de discriminare fiscal& du"la impunere sau e!aziunea fiscal. 5rincipalele instrumente pe care Uniunea European %n)elege s le foloseasc %n !ederea apropierii fiscalit)ii )rilor mem"re sunt armonizarea fiscal i cooperarea fiscal dintre statele mem"re. A$/.&%7)$+) -%,')*4 presupune un proces de compati"ilizare %ntre normelor 9uridice na)ionale ale statelor mem"re& precum i %ntre normele 9uridice na)ionale i reglementrile comunitare& ceea ce se traduce de fapt prin o"liga)ia sistemelor fiscale na)ionale de a respecta regulile comunitare& o"liga)ia fundamentat pe principiul prevalenei normelor comunitare %n raport cu cele na)ionale. Un rol important %l au mecanismele 9uridice prin intermediul crora dreptul comunitar impune o serie de constr7ngeri legisla)iilor na)ionale. rmonizarea fiscal presupune i pretinde mai %nt7i o !oin) politic afirmat clar i ferm de ctre autorit)ile comunitare& care tre"uie %nsuit apoi de statele mem"re. rmonizarea fiscal se "azeaz pe o armonizare legislati!& care tre"uie s !izeze toate tipurile i formele de impozite practicate %n statele comunitare. <ealizarea unui asemenea o"iecti! %nt7mpin o serie de dificult)i: , la ni!elul Uniunii Europene nu exist %nc clar conturat o idee pri!ind adoptarea sistematic a normelor comunitare consacrate armonizrii i unificrii legisla)iei fiscale a statelor mem"re , nu a fost considerat p7n acum %ngri9ortor faptul c exist diferen)e foarte mari %ntre reglementrile unor impozite $cum de altfel& %ntre alte impozite nu exist diferen)e de tratament sesiza"ile' , legisla)iile na)ionale pri!ind %n special impozitele directe rezist mai "ine sc4im"rii dec7t legisla)ia pri!ind impozitele indirecte $dd exemplu& -. '.
**

3ificult)ile %nt7mpinate de efortul de armonizare legislati!& a determinat Uniunea European s %ncerce utilizarea unor mi9loace mai eficiente i mai uor de acceptat de ctre state& respecti! prin utilizarea altor mi9loace de '..(+$)$+ -%,')*4 9&1$+ ,1)1+*+ /+/2$+. stfel c s,au a!ut %n !edere: , coordonarea politicilor fiscale ale statelor mem"re , sc4im"ul de informa)ii i cooperarea %ntre administra)iile fiscale , cooperarea %n cadrul organiza)iei pentru Cooperare i 3ez!oltare Economic , cooperarea su" forma acordurilor politice. Eforturile de armonizarea fiscal s,au concentrat asupra impozitelor indirecte& iar primul pas a fost fcut prin adoptarea unor reglementri prin care s,au eliminat unele fr7ne ale cooperrii dintre %ntreprinderile europene i constituirea grupurilor economice. stfel& %n anul 199> au fost adoptate trei texte importante: , 3irecti!a pri!itoare la societatea mam i filiale , 3irecti!a pri!itoare la fuziuni i aporturi de acti!e , Con!en)ia %n materie de ar"itra9. Urmtorul pas l,a constituit ela"orarea unor reguli comune cu inciden) %n procesul armonizrii fiscale: , interdic)ia general pri!ind acordurile %ntre %ntreprinderi care au drept o"iecti! %mpiedicarea sau restr7ngerea concuren)ei %n interiorul Comunit)ii $interdic)ia oricrei practici a"uzi!e %n domeniul concuren)ei'6 , interdic)ia a9utoarelor acordate %ntre state care afecteaz concuren)a s,au amenin) s afecteze concuren)a& fa!oriz7nd anumite %ntreprinderi sau anumi)i productori. -ratatul CE con)ine c7te!a dispozi)ii de natur fiscal cu scopul de a interzice diferen)ele de tratament fiscal fa) de unele produse na)ionale i produsele similare ce pro!in din alte state mem"re: , este interzis statelor mem"re s supun& direct sau indirect& produsele pro!enind din alte state mem"re unor impozite interne de orice natur superioare celor care !izeaz produsele na)ionale , sunt interzise restric)iile pri!ind li"ertatea de sta"ilire a cet)enilor unui stat mem"ru pe teritoriul altui stat mem"ru sau cele impuse %nfiin)rii de agen)ii& sucursale sau filiale de ctre cet)enii unui stat mem"ru pe teritoriul altui stat mem"ru , art. 9+ din -ratatul CE sta la "aza armonizrii fiscale %n pri!in)a -. ,ului& articol conform cruia& Consiliul poate adopta %n unanimitate decizii pri!ind armonizarea dispozi)iilor legislati!e referitoare la taxele asupra cifrei de afaceri& la accize i la alte impozite indirecte& %n msura %n care aceast armonizare este necesar pentru realizarea i func)ionarea pie)ei comune. , art. 9? din -ratatul CE permite o !iitoare armonizare i %n pri!in)a impozitelor directe& conferind Consiliului posi"ilitatea de a promo!a directi!e pentru apropierea dispozi)iilor legislati!e& reglementare sau
*+

administrati!e din statele mem"re care au o inciden) direct asupra realizrii i func)ionrii pie)ei comune. , art. *9+ din -ratatul CE permite statelor mem"re s recurg la negocieri& %n caz de ne!oie& pentru a asigura resortisan)ilor lor eliminarea du"lei impuneri %n interiorul Comunit)ii Europene. 5rogresele cele mai mari %n pri!in)a armonizrii fiscale s,au %nregistrat cu pri!ire la -. . Sistemul comunitar a fost conceput i inaugurat %n 19F> i principalul scop a fost acele de a elimina efectul cumulati! $%n cascad' pe care %l a!eau diferite taxe pe produc)ie i pe consum din statele mem"re. -reptat& prin reglementri comunitare succesi!e s,a conturat un regim comunitar aplica"il acestui impozit indirect: , -. a fost definit ca un impozit general asupra consuma)iei aplica"il "unurilor i ser!iciilor& direct propor)ional cu pre)ul produsul& indiferent de numrul de tranzac)ii efectuate anterior stadiului %n care se fcea impozitarea , sunt reglementate aspecte pri!ind su"iec)ii impoza"ili $orice persoan care desfoar acti!it)i economice impuse'& opera)iunile impoza"ile $li!rare de "unuri& prestarea de ser!icii& sc4im"ul de "unuri sau ser!icii& importul de "unuri'& deducti"ilitatea i factorul generator de -. $efectuarea opera)iunii impoza"ile'. , prin 3irecti!a nr. FF:++I s,a reglementat asieta uniform pentru toate statele mem"re $C la !remea respecti!' , pentru a elimina o serie de dificult)i& regula care ar tre"ui s gu!erneaz aplicarea -. %n spa)iul comunitar ar tre"ui s fie cea a impozitrii %n statul de origine i nu %n statul de consuma)ie& cea ce ar %nsemna ca fiecare comerciant s plteasc -. la cota o"inuit %n )ara %n care %i desfoar acti!itatea )i s deduc -. pltit oriunde %n interiorul UE pe declara)ia sa o"inuit de -. .

*?