Sunteți pe pagina 1din 19

Cap. 3. PROCEDEE DE EVALUARE I CALCULARE A COSTURILOR PRIVIND PRODUCIA DE FABRICAIE INTERDEPENDENT 3.1. Procedeu e!

a u"r## $# deco%&"r## pre'&a(## or rec#proce a co'&ur# #po&e&#ce O firm cu trei secii care au producie de fabricaie interdependent prezint urmtoarea situaie sub aspectul cheltuielilor de producie iniiale, ale produciei i destinaiei acesteia: Tabel 3.1.
Secii Total benefi- cheltuieli ciare iniiale u.m.! Secii productoare 1. &en1+.,--.--trala electric &)! ,. &entrala 1,.3,-.--de ap &*! 3. &en,,.,,-.--trala termic &T! "roducia obinut &antita- '. te mii (. buc.! ,-11, ,,3 ./h m.c. 5cal #in care destinat seciilor: $nterdependente %einterdependente &) &* &T S$ S $$ mii mii mii mii mii buc.! buc.! buc.! buc.! buc.! 0 ,,, 1,3 11 0 -,1 ,+ 3,3 0 +4-,3 23 4,,4 -,2

3-

Rezolvare: a! $poteza e6alurii i decontrii prestaiilor reciproce la costuri ipotetice nule Se face abstracie de faptul c fiecare secie obine o parte din producia proprie pentru celelalte secii de fabricaie interdependent. &ostul unitar c.u.! se calculeaz ca raport 7ntre cheltuielile iniiale ale seciilor de fabricaie interdependente i producia destinat seciilor neinterdependente i obinem: Tabel 3.,.
Secii Total benefi- cheltuieli ciare iniiale &hi! Secii u.m.! productoare 1. &entrala electric &)! ,. &entrla de ap &*! 3. &entrala termic &T! "roducia c.u. furnizat Chi Q seciilor u.m.! neinterdependente 8! mii buc.! 1,,,,+ 1,-,,Secii neinterdependente beneficiare &ant S$ 9aloare u.m.! &ant. S $$ 9aloare u.m.! 1 :.1+3.+-2.31-.--1-.,44.3:3

1+.,--.--- 143 1,.3,-.--- 1-,,4 ,,.,,-.--- 1,3

mii mii buc.! buc.! +11.--2.1-- 23 42.-1-.--4,,4

13.-+,,31 -,3

11.+21.213 -,2

"entru a compensa rotun;irea la dou zecimale fcut pentru calculul costului unitar, cifrele de pe coloana marcat au fost calculate ca diferen 7ntre total cheltuieli iniiale i 6aloarea aferent seciei $.
1

31

b! $poteza e6alurii i decontrii prestaiilor reciproce la costuri ipotetice apro<imate =n aceast ipotez fiecare dintre cele trei secii cu producie de fabricaie interdependent este at>t furnizoare c>t i consumatoare de prestaii reciproce. ?=n calitate de secie furnizoare fiecare secie cu producie de fabricaie interdependent i 7i diminueaz cheltuielile iniiale &$! cu 6aloarea prestaiilor sale ctre toate seciile beneficiare ; @ i;! e6aluate la preurile sau costurile antecalculate p$!. #eci 6aloarea prestaiilor seciei furnizoare i ctre toate celelalte secii beneficiare ; 9i;! se determin potri6it relaiei de calcul:
Vij = pi qij
j =1 n

=n calitate de secie beneficiar fiecare sectie cu producie de fabricaie interdependent i 7i ma;oreaz cheltuielile sale iniiale &$! cu 6aloarea prestaiilor primite de la toate seciile furnizoare ; @ ;i! e6aluate la preurile sau costurile antecalculate p ;!. #eci 6aloarea prestaiilor seciei beneficiare i primite de al toate seciile furnizoare ; 9;i! se determin potri6it relaiei de calcul:
V ji = q ji p j
j =1 n

=n funcie de aceast premis se determin cheltuielile finale &A! ale fiecrei secii cu producie de fabricaie interdependent i, potri6it urmtoarei relaii de calcul:
CFi = CI i Vij +V ji

3,

#up aceste determinri se poate calcula costul unitar efecti6 &ei! al prestaiilor fiecrei secii de producie de fabricaie interdependent i furnizate seciilor neinterdependente potri6it relaiei de calcul:
Cei = CFi Qi qij
j =1 n

B1

pentru efectuarea calculelor 6ezi tabelul 3.3. de la paCina urmtoare!

#umbra6 "., "op *., ?&ontabilitatea de Cestiune 7n industrieB, )ditura $ntelcredo, #e6a, 1++3, paC. 121 - 124.
1

33

Secii Total benefi- cheltuieli ciare iniiale &hi! u.m.! Secii productoare 1. &entrala electric &)! ,. &entrala de ap &*! 3. &entrala termic &T! 1. 9aloarea prestaiilor primite 9;i!

"re unitar antecalculat u.m.!

Secii interdependente beneficiare S$ 9aloare u.m.! S$ &anti- 9aloare tate u.m.! mii. buc! 11 1.21-.--S $$ &anti- 9aloare tate u.m.! mii. buc! ,+

&antitate mii. buc! 0

9aloarea prestaiilor furnizate 9i;! u.m.!

1+.,--.--- 114

3.334.--- 1.+14.---

1,.3,-.--- 111

,,,

,4-.:--

0 1.1+-.--3.1--.---

3,3 0 0

:3,.,-0

1.-:3.--,-.:2-.---

,,.,,-.--- 11.+-- 1,3 43.31-.--- 0 0

1+.33-.--- -,1 1+.2,-.:-- 0

1.123.,-- ,2.:::.---

31

Dezult c: &A&) E 1+.,--.--- F 1.+14.--- G 1+.2,-.:-- E 33.:34.:-- u.m. &A&* E 1,.3,-.--- F 1.-:3.--- G 3.1--.--- E 11.333.--- u.m. &A&T E ,,.,,-.--- F ,-.:2-.--- G 1.123.,-- E 4.4,3.,-- u.m. i
CeCE =
CeCA =

33.:34.:-= ,14,33u.m. 143.--11.333.--=13+,:3u.m. 1-,.4-4.4,3.,-= 1.,41,2+u.m. 1.3--

CeCT =

34

3.). Procedeu e!a u"r## $# deco%&"r## pre'&a(## or rec#proce a co'&ur# e*ec&#!e O firm prezint, la sf>ritul unei perioade de Cestiune, urmtoarea situaie a cheltuielilor de producie, a produciei obinute, precum i a destinaiei acestora pe cele trei secii au<iliare pe care le deine: Tabel 3.1.
Secii Total benefi- cheltuieli ciare iniiale u.m.! Secii productoare 1. &en1,-.---.--trala electric &)! ,. &entra- +-.---.--la de ap &*! 3. &en2-.---.--trala termic &T! "roducia obinut &antita- '. te mii (. buc.! : ./h #in care destinat seciilor: $nterdependente %einterdependente &) &* &T mii mii mii mii buc.! buc.! buc.! buc.! 0 1 , 4

4 ,

m.c. 5cal

, 1

0 -,-,

-,1 0

,,+ -,+:

a! 9arianta calculelor iterati6e procedeul reiterrii! 1. Se calculeaz ponderile produciei obinute de o secie i li6rat celorlalte dou secii 7n totalul produciei obinute de secia respecti6:
gx = Qxi Qx

unde: C< F pondereH 8<i F producia obinut de secia i i li6rat seciei <H
32

8< F total producie obinut de secia i. - la centrala electric:


1.--= -,1,4 :.--,.--g CT = = -,,4 :.--g CA =

- la centrala de ap:
,.--= -,1 4.--1-g CT = = -,-, 4.--g CE =

- la centrala termic:
1.--= -,4 ,.--,g CA = = -,-1 ,.--g CE =

,. Se calculeaz cotele de cheltuieli aferente prestaiilor reciproce: "*S'I $ a ce%&ra a e ec&r#c" &ota de cheltuieli fcute de centrala electric aferente - centralei de ap &&*! &&* E -,1,4 < 1,-.---.--- E 14.---.--- u.m. - centralei termice &&T! &&T E -,,4 < 1,-.---.--- E 3-.---.--- u.m.

a ce%&ra a de ap" &ota de cheltuieli fcute de centrala de ap, aferente:

33

- centralei electrice &&)! &&) E -,1 < +-.---.--- E 32.---.--- u.m. - centralei termice &&T! &&T E -,-, < +-.---.--- E 1.:--.--- u.m. a ce%&ra a &er+#c" &ota de cheltuieli fcute de centrala termic, aferente: - centralei electrice &&)! &&) E -,4 < 2-.---.--- E 3-.---.--- u.m. - centralei de ap &&*! &&* E -,-1 < 2-.---.--- E 2--.--- u.m. #eschidem c>te un cont pentru fiecare secie. =n debitul contului reflectm cheltuielile iniiale i intrrile de la secii, iar 7n creditul contului reflectm ieirile de cheltuieli ctre alte secii. Deflectm 7n conturi modificrile ce au a6ut loc. 6ezi finalul problemei! "*S'I $$ Delum raionamentul pentru sumele nou intrate 7n conturi i care, de asemenea, reprezint cheltuieli aferente produciei de fabricaie interdependent: - la centrala electric &&* E -,1,4 < 32.---.--- G 3-.---.---! E :.,4-.--- u.m. &&T E -,,4 < 32.---.--- G 3-.---.---! E 12.4--.--- u.m. - la centrala de ap
3:

&&) E -,1 < 14.---.--- G 2--.---! E 2.,1-.--- u.m. &&T E-,-, < 14.---.--- G 2--.---! E 31,.--- u.m. - la centrala termic &&) E -,4 < 3-.---.--- G1.:--.---! E 14.+--.--- u.m. &&* E -,-1 < 3-.---.--- G 1.:--.---! E 31:.--- u.m. Deflectm 7n conturi modificrile ce au a6ut loc. "*S'I $$$ Similar pasului $$! - la centrala electric &&* E -,1,4 < 2.,1-.--- G 14.+--.---! E ,.323.4-- u.m. &&T E -,,4 < 2.,1-.--- G 14.+--.---! E 4.434.--- u.m. - la centrala de ap &&) E -,1 < :.,4-.--- G 31:.---! E 3.1,3.,-- u.m. &&T E -,-, < :.,4-.--- G 31:.---! E 131.32- u.m. - la centrala termic &&) E -,4 G 12.4--.--- G 31,.---! E :.1-2.--- u.m. &&* E -,-1 < 12.4--.--- G 31,.---! E 12:.1,- u.m. "*S'I $9 Similar pasului $$$! - la centrala electric &&* E -,1,4 < 3.1,3.,-- G :.1-2.---! E 1.13+.14- u.m. &&T E -,,4 < 3.1,3.,-- G :.1-2.---! E ,.+4:.3-- u.m.
3+

- la centrala de ap &&) E -,1 < ,.323.4-- G 12,.1,-! E 1.131.,1: u.m. &&T E -,-, < ,.323.4-- G 12,.1,-! E 4:.31, u.m. - la centrala termic &&) E -,4 < 4.434.--- G 131.32-! E ,.:43.1:- u.m. &&* E -,-1 < 4.434.--- G 131.32-! E 43.-21 u.m. Deflectm 7n conturi modificrile ce au a6ut loc:
D CE 120.000.000 36.000.000 30.000.000 6.240.000 15.900.000 3.427.200 8.406.000 219.973.200 C 15.000.000 30.000.000 8.250.000 16.500.000 2.767.500 5.535.000 1.479.150 2.958.300 82.489.950 D CA 90.000.000 15.000.000 600.000 8.250.000 318.000 2.767.000 168.120 117.103.120 C 36.000.000 1.800.000 6.240.000 312.000 3.427.200 171.360 1.174.248 58.712 49.183.520

CT 60.000.000 30.000.000 1.800.000 16.500.000 312.000 5.535.000 171.360 114.318.360

C 30.000.000 600.000 15.900.000 318.000 8.406.000 168.120 2.853.180 57.064 58.302.364

=n practic se fac at>ia pai c>t este ne6oie astfel 7nc>t cotele de cheltuieli fcute de o secie i aferente celorlalte secii s tind la -.
1-

#eoarece e<emplul dat este rezol6at din raiuni didactice ne 6om opri aici consider>nd c aceste cote de cheltuieli calculate sunt suficient de mici i deci, nu influeneaz 7n mod hotr>tor calculul costului. &ostul ./h. &./h! se calculeaz raport>nd soldul contului &) la producia obinut de &) i destinat seciilor neinterdependente:
Ckwh = 133.1:3.,4= ,3.1+2,24 4---

u.m.

&ostul m.c. &m.c.! se calculeaz raport>nd soldul contului &* la producia obinut de &* i destinat seciilor neinterdependente:
Cm.c. = 23.+1+.2-,.+-= ,3.1,-,44

u.m.

&ostul 5cal. &5cal.! se calculeaz raport>nd soldul contului &T la producia obinut de &T i destinat seciilor neinterdependente:
CGcal. = 42.-14.++2 = 43.14+,1: +:-

u.m.

b! 9arianta alCebric procedeul alCebric! 1. %otm cu : 0 F costul unitar al unui ./h. J F costul unitar al unui m.c. K F costul unitar al unei 5cal. ,. &onstruim i rezol6m sistemul de ecuaii:

11

:.--- ! = 1,-.---.--- + ,.--- + 1.---" 4.--- = +-.---.--- + 1.--- ! + ,-" ,.---" = 2-.---.--- + ,.--- ! + 1-
:.--- ! ,.--- 1.---" = 1,-.---.-- 1.--- ! + 4.--- ,- " = +-.---.--- : ,.--- ! 1-- + ,.---" = 2-.---.--- 1

=nmulim a doua ecuaie cu : i o Crupm cu prima:

:.--- ! ,.--- 1.---" = 1,-.---.-- :.--- ! + 1-.--- 12-" = 3,-.---.-- 3:.--- 1.12-" = :1-.---.--=nmulim a treia ecuaie cu 1 i o Crupm cu prima:

:.--- ! ,.--- 1.---" = 1,-.---.-- :.--- ! 1.-- + :.---" = ,1-.---.-- ,.1-- + 3.---" = 32-.---.--Obinem un nou sistem din cele dou ecuaii:

3:.--- 1.12-" = :1-.---.-- ,.1-- + 3.---" = 32-.---.-- = :1-.---.--- +1.12- " 3:.---

=nlocuim J obinut 7n a doua ecuaie i a6em:

1,

:1-.---.--- +112- " + 3.--- " = 32-.---.--3:.-- " = 4+.231,23 ,.1--

costul unitar al unei 5cal. )ste de 4+.231,23 u.m.


= ,3.+,4,2-

costul unitar al unui m.c. de ap este de ,3.+,4,2- u.m.


! = ,:.134,32

costul unitar al unui ./h este de ,:.134,32 u.m. #o$%: & 'i(eren)ele & rezul$a$e & *n$re & proce+eul & rei$er%rii & ,i & proce+eul & alge-ric & .e & +a$oreaz% & ne(inaliz%rii & $u$uror & pa,ilor & la & proce+eul & rei$er%rii/

13

3.3. Procedeu e!a u"r## $# deco%&"r## pre'&a(## or rec#proce ,-% 'car". Delum enunul problemei rezol6ate cu a;utorul procedeului e6alurii i decontrii &prestaiilor reciproce la costuri ipotetice: O firm cu trei secii care au producie de fabricaie interdependent prezint urmtoarea situaie sub aspectul cheltuielilor de producie iniiale, ale produciei i destinaiei acesteia: Tabel 3.4.
Secii Total benefi- cheltuieli ciare iniiale u.m.! Secii productoare 1. &en1+.,--.--trala electric &)! ,. &entr- 1,.3,-.--la de ap &*! 3. &en,,.,,-.--trala termic &T! "roducia obinut &antita- '. te mii (. buc.! ,-11, ,,3 ./h m.c. 5cal #in care destinat seciilor: $nterdependente %einterdependente &) &* &T S$ S $$ mii mii mii mii mii buc.! buc.! buc.! buc.! buc.! 0 ,,, 1,3 11 0 -,1 ,+ 3,3 0 +4-,3 23 4,,4 -,2

Rezolvare: Se stabilete pe baza ?bunului simB, nee<ist>nd un criteriu de e6aluare obiecti6, care este ordinea descresctoare a seciilor, de la cele care le deser6esc cel mai mult pe celelalte p>n la cele care le deser6esc cel mai puin. "resupunem c 7n cazul nostru ordinea este: centrala termic &T!, centrala de ap &*! i centrala electric &)!.
11

"aii de urmat 7n cazul acestui procedeu sunt urmtorii: 1. &alculul costului unitar al produciei fiecrei secii c.u.i.!, 7n ordinea stabilit pe baza criteriului amintit, conform relaiei:
Chi + c.u.i. = Qi
k =i +1 n k =i +1 n

Chk

Qk

unde:
Chi

F cheltuieli iniiale ale seciei cu producie de fabricaie


n

interdependent ?iBH
k= i+ 1

Chk - cheltuieli decontate seciei cu producie de fabricaie

interdependent ?iB de toate seciile aflate 7naintea ei 7n clasamentul 7ntocmitH


Qi
n

- producia total a seciei ?iBH

k= i+ 1

Qk - producia furnizat de secia ?iB tuturor seciilor beneficiare

?.B aflate 7naintea ei 7n clasamentul 7ntocmit. ,. #eterminarea cotei-pri din cheltuielile seciei furnizoare ?iB ce re6in tuturor celorlalte secii beneficiare aflate 7naintea ei 7n ordinea stabilit pe baza relaiei:
Chk = Qk c.u.i.

unde:
Qk

- producia furnizat de secia ?iB seciei beneficiare ?.BH - cheltuielile de producie aferente 8.. *plicm cele prezentate mai sus asupra datelor iniiale i

Chk

obinem tabelul urmtor:


14

Tabel 3.2.
)<plicaia &ostul unitar
Chi +

Secii de producie interdependent


n

k =i +1

Chk Qi + Qk
k =i +1

c.u.i. 0

&T ,,.,,-.---

&* 1,.3,-.---

&) 1+.,--.---

Secii de producie neinterdependent S$ S $$ 0 0

1. &heltuieli iniiale &hi! ,.)6aluarea i decontarea produciei interdependente 7n scar astfel: ,.1.&entrala termic: - calculul c.u.i. - producie furnizat - cheltuieli decontate ,.,.&entrala de ap: - calculul c.u.i. - producie furnizat - cheltuieli decontate ,.3.&entrala electric: - calculul c.u.i. - producie furnizat - cheltuieli decontate &heltuieli Clobale decontate

0 ,,.,,-.--0 0 0 13.11,.+2, 0 0 0 3-.131.23, 0 0

0 ,.3-0 0 0 1-1.3-0 0 0 143.--0 0

0 :.,,+,2, 0 0 0 1,4,43 0 0 0 1+,,1+ 0 0 0

0 0 0 -,,.,,-.--0 0 0 0 0 0 0 0 -

0 0 1-:,,.+2, 0 0 0 -13.11,.+2, 0 0 0 0 -

0 0 1.3-1-.2+:.4-2 0 0 ,.,-,32.122 0 0 0 -3-.131.23, -

0 0 3-4.32-.331 0 0 4-.--2.,32.4-0 0 +-.--13.,+3.1--

0 0 2-1.+33.3+: 0 0 4,.4-2.4+-.,+2 0 0 23.--1,.:33.43,

24.433.231 0

,+.331.331 ,1.1-4.222

3./.Pro0 e+e propu'e O firm prezint, la sf>ritul unei perioade de Cestiune, urmtoarea situaie a cheltuielilor de producie, a produciei obinute, precum i a destinaiei acestora pe cele trei secii au<iliare pe care le deine: Tabel 3.3.
Secii Total benefi- cheltuieli ciare iniiale u.m.! Secii productoare 1. &en+-.---.--trala electric &)! 4. &entra24.---.-la de ap &*! 2. &en3:.---.-trala termic &T! "roducia obinut &antita- '. te mii (. buc.! + ./h #in care destinat seciilor: $nterdependente %einterdependente &) &* &T mii mii mii mii buc.! buc.! buc.! buc.! 0 1 3 4

2 1

m.c. 5cal

1 1,-4

0 -,-,

, 0

3 ,,+3

S se determine costul unitar al celor trei produse obinute de cele trei secii interdependente i li6rate seciilor neinterdependente utiliz>nd procedeul reiterrii i procedeul alCebric. S se determine, 7n paralel, costul unitar al celor trei produse obinute de cele trei secii interdependente i li6rate seciilor neinterdependente utiliz>nd procedeul e6alurii i decontrii prestaiilor reciproce ?7n scarB. S se compare costurile obinute prin

aplicarea procedeelor enunate i s se comenteze diferenele dintre acestea.