Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

Nr._________/Data__________________ I. PRILE CONTRACTULUI Art.1. Prile prezentului contract sunt: A. Asociaia Carmelitanelor isionare, cu nr. , emis de Ministerul Justiiei la data de , tel. !".!"!.!#.$!, Email cm%ucarest&'a(oo.es, reprezentat) prin *anc(ez A+uirre Maria Teresa, a,-nd .uncia de preedinte, !. Vol"ntar"l# N"mele#/////////////////////////////////////////////////////////////////////// A$resa#/////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////// Tele.on: ////////////////////// Email ///////////////////////////////// Act de identitate //////////////////////// II. O!IECTUL CONTRACTULUI Art. %. O&iect"l contract"l"i 'l constituie derularea acti,it)ii a.erente poziiei de ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 0descris) 1n .ia postului, ane2at)3 care urmeaz) s) .ie des.)urat) de c)tre ,oluntar. III. DURATA CONTRACTULUI Art. (. Durata prezentului contract este de un an. IV. DREPTURILE I O!LI)AIILE PRILOR Art. *. Dre+t"rile ,ol"ntar"l"i a. A .i respectat ca persoan), .)r) deose%ire de ras), etnie, se2, con,in+eri politice sau reli+ioase, a%ilitate .izic45 psi(ic4, ni,el de educaie, stare ci,il4, situaie economic) sau alte asemenea criterii6 &. A a,ea acces la c-t mai multe in.ormaii despre or+anizaia 1n cadrul c)reia urmeaz) s) acti,eze6 c. 7reptul de a participa acti, la ela%orarea si derularea pro+ramului la care urmeaz) s) participe6 $. A participa la sesiuni de .ormare 1n domeniul 1n care presteaz) acti,itatea, at-t la 1nceputul acti,it)ii, c-t i pe parcurs, pentru a %ene.icia tot timpul de cele mai noi in.ormaii 1n domeniu6

e. 7reptul la super,izare 8 orientare din partea unei persoane cu e2perien), %ine in.ormat), cu r)%dare, atent) i care dispune de timp pentru a r)spunde ne,oilor sale6 -. Dre+t"l la "n loc "n$e s 'i $es-oare acti,itatea i acces"l la ec.i+ament"l i cons"ma&ilele necesare $er"lrii acti,itii6 /. 7reptul de a i se asi+ura 0de c4tre or+anizatie5institutie3 protectia muncii 01n conditiile le+ale3, 1n .uncie de natura si de caracteristicile acti,it)ii pe care o des.)oar)6 .. 7reptul la o durat) a timpului de lucru 0sta%ilit) 1n condiiile le+ii3 care s) nu 1i a.ecteze s)n)tatea i resursele psi(o8.izice6 i. A i se eli%era, de c)tre or+anizaie5instituie, un certi.icat nominal care s) ateste calitatea de ,oluntar. Art. 0. Aceste $re+t"ri constit"ie o&li+aiile or+anizaiei5 instituiei. Alte o&li/aii ale or+anizaiei5instituiei sunt: a. A or+aniza o 1nt-lnire de orientare a ,oluntarului 0re.eritoare la or+anizaie 1n +eneral, pro+ramul 1n care ,a acti,a ,oluntarul, prezentarea locului de des.4urare a acti,it)ii, prezentarea cole+ilor, sarcinile concrete ale ,oluntarului, etc.36 &. A pune la dispoziia ,oluntarului o .i) a postului clar), din care s) reias): 1 titl"l2 sco+"l i durata postului6 1 sarcinile $e 'n$e+linit i pro+ramul de lucru6 1 numele i tele.onul persoanei c)reia i se su%ordoneaz4 direct ,oluntarul6 1 mo$alitile de raportare i accesul la ec(ipament6 1 alte $ate 'n -"ncie de post6 c. A desemna o persoan) care s) super,izeze acti,itatea ,oluntarului. Art. 3. O&li/aiile ,oluntarului: a. A 1ndeplini la timp sarcinile primite din partea or+anizaiei5instituiei prin .ia de post6 &. A anuna din timp orice sc(im%are sur,enit) 1n derularea pro+ramului 0inclusi, 1nt-rzieri, a%sene etc.36 c. A +stra si +rote4a con-i$enialitatea in-ormaiilor la care are acces 1n cadrul acti,it)ii de ,oluntariat, inclusi, dup) 1ncetarea acti,it)ii6

$. A participa la cursurile de instruire or+anizate, iniiate sau propuse de or+anizaie5instituie6 e. A -i la c"rent c" misi"nea i acti,itile or/ani5aiei/instit"iei6 -. A respecta procedurile, politicile i re+ulamentele interne ale instituiei6 /. A ocroti %unurile pe care le .olosete 1n cadrul acti,it)ii de ,oluntariat6 .. A o.eri ser,icii de calitate i a solicita spri9in persoanei c)reia i se su%ordoneaz), c-nd este ne,oit s) des.)oare acti,it)i 1ntr8un domeniu necunoscut sau 1n care a%ilit)ile sale sunt limitate6 i. A completa corect, la timp, .ormularele5rapoartele necesare, con,enite prin .ia de post6 4. A trata cu respect toate persoanele cu care ,ine 1n contact 0ali ,oluntari, personal an+a9at3, a8i o.eri ser,iciile cu respect pentru .iina uman) i mediul 1ncon9ur)tor, .)r) a discrimina 1n .uncie de ras), etnie, se2, con,in+eri politice sau reli+ioase, a%ilitate .izic)8 psi(ic), ni,el de educaie, stare ci,il), situaie economic), sau orice alte asemenea criterii6 6. A aduce 1n discuie cu persoana c)reia i se su%ordoneaz4 direct toate situaiile 1n care ar putea s) apar) con.licte de interese. Dre+t"rile or/ani5aiei/instit"iei: Art. 7. Aceste o&li/aii constituie drepturile or+anizaiei5instituiei. V. R*:UN7EREA, RENE;OCIEREA, RE<ILIEREA I LITI;IILE Art. 8. Rspunderea pentru nee2ecutarea5e2ecutarea necorespunz)toare a contractului de ,oluntariat este supus) re+ulilor pre,)zute de Codul Ci,il. Art. 9. Rene/ocierea contractului se .ace 1n cazul modi.ic)rii unei situaii care s) 1n+reuneze e2ecutarea o%li+aiilor ce re,in ,oluntarului, i are loc la cererea scris) a oric)rei p)ri, .ormulat) 1n termen de "$ zile de la apariia situaiei mai sus menionate. Art. 1:. ;n ca5"l 'n care sit"aia $escris la articol"l 9 -ace im+osi&il e2ecutarea 1n continuare a contractului, acesta ,a .i reziliat de drept. Art. 11. Den"narea "nilateral a contract"l"i se .ace cu prea,iz de "$ zile. Art. 1%. Liti/iile i5,or<te $in 'nc.eierea2 mo$i-icarea2 e=ec"tarea sa" 'ncetarea contract"l"i de ,oluntariat sunt de competena instanelor 9udec)toreti dac) p)rile contractului nu le pot rezol,a pe cale amia%il46 aciunile iz,or-te din contractul de ,oluntariat sunt scutite de ta2) de tim%ru.