Sunteți pe pagina 1din 22

Asigurari si reasigurari 16.02.

2006
curs I
Conceptul de asigurare = finantele in sens larg cuprind:
O Finantele publice
O Finantele private
O Relatii de credit
O Relatii de asigurari
O Finantele publice si O Finantele private
Diferente si aseanari intre finantele publice si finantele private:
! finantele publice sunt legate de e"istenta statului pe cand finantele private sunt legate de
e"istenta intreprinderii
! finantele publice se de#volta la nivel acroeconaic iar finantele private se de#volta la nivel
icroeconoic
! finantele publice se ocupa de satisfacerea interesului public pe cand finantele private pe obtinerea
profitului
! finantele publice prin interediulo parg$iilor %re#erva inia obligatorie& politica de opti& ta"a
scontului' poate interveni asupra asei onetare pe cand finanele private nu are nici o atributie.
! finantele publice si finantele private se confrunta cu problee de ec$ilibru financiar
! finantele publice se supun dreptului public pe cand finantele private dreptului coercial.
O Relatii de credit
O Relatii de asigurari
Dupa doeniul la care se refera asigurarile se clasifica in trei categorii:
Asigurari de bunuri
Asigurari de persoane
Asigurari de raspundere civila
Asigurarea pentru a putea deveni operanta trebuie sa inbrace o fora (uridical iar aceasta este
conferita de contractul de asigurare care repre#inta legea partilor si de legea propriu!#isa care
guvernea#a doeniul asigurarilor.
Asigurarile pot fi structurate din uratoarele puncte de vedere:
` Din punct de vedere (uridic
Din punct de vedere econoic
` Din punct de vedere financiar
Creditori Debitori
! p.f.
! p.(.
! banca
coerciala
! statil
etc
! p.f.
! p.(.
! banca
coerciala
! statil
etc
credit
rate& doban#i& penali#ari&
coisioane
Asiguratorul Asiguratul
! p.f.
! p.(.
! statil
! p.(. %asigurari&
asigurari)asigurari&
reasigurari
! capital de stat %i"t&
privat'
pria de asigurare
despagubire sau siua asigurata
` Din punct de vedere (uridic
*rebuie sa anali#a atat contractul cat si legea. Caracteristicile contractului de asigurai:
! este un contract consensual = devine valabil atunci cand partile contractante isi e"pria
acordurile de vointa. Faptul ca legea ipune fora scrisa pentru contractul de asigurare acest
lucru nu repre#inta o abatere de la principiul consensualisului ci o asura de protectie a
partilor contractante.
! este un contract sinalagmatic = partile contractante isi asua obligatii reciproce si
interdependente astfel asiguratul se obliga la plata prielor de asigurare si efectuarea unor
declaratii corecte de risc iar asiguratorul se obliga la plata despagubirilor in ca#ul producerii
riscului asigurat.
! Esteun contract aleatoriu = ariea sau valoarea obligartiilor sau a profiturilor re#ultate in ura
e"ecutarii contractului nu este cunoscuta la oentul inc$eieri contractului& intrucat acesta
depinde de un evenient viitor si incert& singurul evenient este decesul.
Caracterul aleatoriu este dat de oentul la care se produce decesul.
+entru ca un risc sa devina risc asigurat tebuie sa indeplineasca cuulativ uratoarele conditii:
. sa aiba un c$aracter aleatoriu& incert
. sa nu depinda de vointa partilor
. sa fie posibil
. sa fie cuprins intr!o serie statistica
! contract de adeziune = societatea de asigurari forulea#a conditii contractului il ipria iar la
el adera sau nu asigurati %standardi#are& se pot negocia: sua de asigurare si coosioanele'
! este un contract succesiv = atat asiguratul cat si asiguratorul isi pot onora obligatiile contractuale
periodic in tip astfel asiguratul poate plati priele de asigurare %triestrial& anual etc' iar
asiguratorul are posibilitatea de a!si reali#e#e atributiile %triestrial& anual etc'.
! cu titlu oneros = este opusul contractului de donatie& fiecare poate contractata urareste
obtinerea unui castig.
! un contract de buna credinta = apare in are parte in asigurari
Asigurari si reasigurari 16.02.2006
curs II
Alaturi de contractul de asigurare legea repre#inta o alta fora de e"istenta a asigurarii din acest
punct de vedere se clasifica in doua ari categorii:
1' Asigurari facultative
! e"contractul
! se inc$eie pe ba#a principiului facultativitatii
! este o asigurare selectiva si din acest otiv priele de asigurare sunt ai ari
! se inc$eie ipotriva unor riscuri care aeninta bunurile personale
! scopul consta in indeni#area pagubelor
2' Asigurari obligatorii
! e"lege
! se inc$eio pe ba#a principiului obligativitatii
! este atotcuprin#atoare deci este ai ieftina
! sunt inc$eiate nuai de societatile de asigurare autori#ate de coisia de supraveg$ere a
asigurarilor sa efectue#e astfel de asigurari
! persoanele fi#ice sau persoanele (uridice care detin bunuri preva#utute ar fi asigurate in od
obligatoriu sunt obligate sa le asigure
Asigurarile facultative se aseaana cu asigurarile obligatorii prin prisa faptului ca abele
asigurari se forea#a un fond de asigurare si cu asigurarile sociale prin care caracterul obligatoriu al
acestora.
Din punct de vedere econoic
Din punct de vedere econoic asigurarile sunt anali#ate prin prisa fondului de asigurare. Fondul de
asigurare este constituit la nivelul fiecarei societati de asigurari pe ba#a prielor de asigurare ac$itate de
asigurati in scopul indeni#arii pagubelor.
Caracteristicile fondului de asigurare:
! fondul de asigurare inbraca in od necesar fora baneasca& constituirea fondului de asigurari in
natura este de neconceput intrucat ar iplica problee de evaluare si repre#entare a bunurilor care
constituie fondul de asigurare
! asigurarile sunt indisolubil legate de e"istenta fondului de asigurare
! se forea#a in od descentrali#at pe ba#a prielor de asigurare ac$itate de toti asiguratii
! se utili#ea#a in od centrali#at pentru plata despagubirilor
! prin interediul fondului de asigurare are loc o redistribuire a valorii brute in econoie
! se constituie pe ba#a principiului utualitatii
! presupune e"istenta unei counitati de risc %se forea#a in od spontan prin sipla plata a
prielor de asigurare %+
a
' de catre asigurati'
! fondul de asigurare este utili#at pentru:
plata despagubirilor %D' si a suei asigurate %,A' in ca#ul producerii unui risc
asigurat
acoperirea c$eltuielilor adinistrativ gospodaresti
efectuarea de c$eltuieli in scopul liitarii pagubelor
pentru constituirea re#ervelor te$nice si ateatice
Functiile asigurarilor:
Ca si finantele publice asigurarile indeplinesc doua functii:
O Functie de repartitie %trebuie facuta coparatia cu finantele publice'
In ca#ul finantelor publice ave:
O Functie de control: -ste o functie secundara acest lucru este valabil si pentru finantele publice.
.biectivele functiei de control:
! verifica odul de fundaentare a tarifelor de prie
! fundaentarea despagubirilor prin aplicarea corecta a principiilor de raspundere
! fundaentarea re#ervelor te$nice si ateatice
! gestionarea portofoliului de constituire a dosarului de daune
! gestionarea portofoliului de subscriere
! selectarea reasiguratoriilor
Asigurator
Asigurat
Asigurat ,tatul
I' pria de
asigurare
II' ,ua
asigurata/
despagubirea
II' inpo#ite/
ta"e/
contributii
,tatul
p.f./ p.(./ inst. pb. p.f./ p.(./ inst. pb.
I 0enituri
publice
II C$eltuieli
publice
! ipo#ite
! ta"e
! c$. cu sanatatea
! c$. cu invataantul
! c$. cu cultura
! c$. cu apararea
Asigurari si reasigurari 16.02.2006
curs III
-leentele te$nice ale asigurarii:
Asiguratorul = repre#inta p.(. autori#ata de C,A pt. efectuarea de operatiuni de asigurare. In ca#ul
producerii riscului asigurat asiguratorul se obliga la plata:
Despagubirii %D' in ca#ul bunului asigurat
,uei asigurate %,A' in ca#ul asigurarii de persoane
1a acoperirea pre(udiciului adus de asigurat unei terte persoane in ca#ul asigurarii de raspundere
civila
Indiferent de tipul de asigurare practicat asiguratorul este intotdeauna o p.(. In conforitate cu 1
22)200 asiguratorul poate ibraca uratoarele fore:
,ocietate de asigurari
,ocietate de reasigurari
,ocietate de asigurari)reasigurari
0eniturile asiguratorilor provin din uratoarele surse:
+ +riele incasate de la asigurati
+ +rofiturile reali#ate in ura investirii re#ervelor
Asiguratul = p.(. sau p.f. care in sc$ibul priei de asigurare ac$it3 asiguratorului se ac$ita
ipotriva:
Accidentelor
Fenoene sau eveniente care se pot produce in viata personala a asiguratului
4nor riscuri cale le aeninta bunurile
+re(udiciilor aduse unor terte persoanr
In ca#ul asigurarilor de persoane asiguratul este intotdeauna o p.f. iar in ca#ul asigurarilor de bunuri
asiguratul poate fi: p.(. sai p.f.
Beneficiarul asigurarii = repre#inta p.f. indreptatita sa prieasca despagubirea %D' sau sua
asigurata %,A' fara sa fie parte la contractul de asigurare. 5eneficiarul poate fi inscris in contractul de
asigurare fie la oentul senarii acestuia fie pe parcursul e"ecutarii contractului la cererea e"presa a
asiguratorului. In ca#ul asigurarilor de decese beneficiarul este urasul sau sotia)sotul.
Contractantul asigurarii= repre#inta p.f. sau p.(. care contractea#a o asigurare fara sa fie parte la
contractul de asigurare %e". o societate coerciala care cupara o asigurare pentru anga(ati'
. Intre notiunea de contractant si beneficiar nu e"ista o deliitare clara in ulte ca#uri cele 2
notiuni se pot suprapune. %e". In ca#ul asigurarilor de bunuri asiguratul = beneficiar = contractant/ in
ca#ul asigurarii de deces asiguratul = contractant iar urasii = beneficiarii/ in contractul asigurarii de
supravietuire asiguratul = beneficiar = contractent/ in ca#ul asigurarilor de raspundere civila asiguratul =
contractantul iar beneficiarul = terta persoana'
Riscul asigurat = repre#inta evenirntul sau fenoenul care odata produs il obliga pe asigurator la
plata despagubirilor %D' sau suelor asigurate %,A'
= probabilitatea de producere a unui evenient sau fenoen
= evenient care deterina un pre(udiciu aterial
= variabilitatea unui indicator fata de edia previ#ionata& cuantificarea riscului in
teoria finantarii se reali#ea#a cu a(utorul abaterii edii patratice.
6u toate riscurile pot fi incluse in categoria riscurilor. +entru ca un risc sa devina risc asigurat
tebuie sa indeplineasca cuulative uratoarele conditii:
. sa aiba un c$aracter aleatoriu& incert
. sa nu depinda de vointa partilor
. sa fie posibil
. sa fie cuprins intr!o serie statistica
,electia riscurilor si anteselectia riscurilor:
,electia repre#inta operatiunea prin care asiguratorul reali#ea#a o selectie a tuturor riscurilor luate in
asigurari pentru a le eliina pe cele cu probabilitate are de producere.
A nteselectia repre#inta operatiunea efectuata de asigurat de a selecta acele asigurari care au un grad
ridicat de acoperire a pagubei si o posibilitate are de producere a riscului.
Evaluarea in vederea asigurarii = operatiunea efectuata de asigurat pentru deterinarea valorii
bunurilor cuprinse in asigurare. -ste o operatiune specifica asiguratorilor de bunuri. ,upraevaluarea sau
subevaluarea poate deterina efecte negative atat pentru asigurat cat si pentru asigurator.
,upraevaluarea bunului cuprins in asigurare conduce la scaderea interesului asiguratului fata de
bunul asigurat.
, ubevaluarea bunului asigurat se restrange in od negative asupra asiguratorului intrucat paguba %+'
si despagubirea %D' acordate vor fi deaseenea subevaluate.
Suma asigurata %,A' = repre#inta partea din valoarea cuprinsa in asigurare pana la care asiguratorul
isi asua raspunderea. In ca#ul asigurarilor de bunuri sua asigurata %,A' nu poate depasi valoarea
reala %0
r
' a bunului. In ca#ul asigurarilor de persoanae sua asigurata %,A' nu este liitata iar valoarea
acesteia este infuentata de:
! puterea de cuparare a asiguratului
! obiectivele investitionale ale acesteia
7ariea suei asigurate %,A' influentea#a valoarea despagubirii %D' si voluul prielor de asigurare
%+
a
' platite de asigurat.
Prima de asigurare %+
a
' = repre#inta obligatia de plata a asiguratului& daca asiguratorul nu!si ac$ita
priele de asigurare la terenele stabilite prin contract atunci acesta este considerat nul fara obligatia
asiguratorului sa anunte asiguratul. +ria de asigurare ibraca doua fore:
1' +ria bruta de asigurare
2' +ria neta de asigurare
+ria bruta de asigurare este constituita din pria neta si a dosarului de pria de asigurare prin
aplicarea cotei de pria asupra suei asigurate.
In ca#ul asigurarii de bunuri pria neta unitaraeste influentata de uratoarele eleente:
! nuarul de bunuri asigurate
! nuarul de bunuri despagubite
! sua asigurate pe bun
! despagubirea pe bun
In ca#ul asigurarilor de personae uratoarele eleente sunt luate in calculul cotei de pria neta:
! sua asigurata
! coeficientul de actuali#are
! durata contractltui de asigurare
! odul de plata a priei de asigurare
! odul de plata a suei asigurate
! varsta asiguratului
Asigurari si reasigurari 02.02.2006
curs I0
Norma de asigurare = este specifica asigurarii obligatorii si repre#inta sua asigurata stabilita prin
lege pe unitatea de bun asigurat %e". asigurari agricole& asigurari de locuinte'
,A = nora de asigurare 8 nuarul de unitati din care este copus bunul asigurat
Paguba %+' = repre#inta pre(udicial adus unui bun deterinat de producerea riscului asigurat.
-leentul et$nic specific asigurarilor de bunuri sau raspundere civila. 0aluarea pagubei se reali#ea#a de
catre specialisti prin etode stiintifice iar valoarea acesteia nu poate depasi valoarea reala a bunului.
Dc. + = 0
r
at. aceasta se nueste paguba totala.
Dc. + 9 0
r
at. aceasta se nueste paguba partiala.
Durata contractului de asigurare = perioada de tip in care raporturile de asigurare raan valabile.
In ca#ul asigurarilor de bunuri durata este in general de 1 an de #ile iar in ca#ul asigurarilor de personae
durata varia#a de la cativa ani la #eci de ani. In ca#ul asigurarilor de personae durata repre#inta un
eleent care se ia in calculul primei de asigurare.
Despagubirea %D' = repre#inta partea din paguba care cade in sarcina asiguratorului& in general
despagubirea nu poate depasi ,A& 0
r
& +. Despagubirea se calculea#a de catre asigurator in functie de ,A&
0
r
& + pe ba#a principiilor de raspundere in asigurari.
+rincipii de raspundere in asigurari:
In teoria si practica asigurarilor e"ista 2 principii de raspundere:
` principiul proportionalitatii
principiul primului risc
` principiul raspunderii limitate
` principiul proportionalitatii. Despagubirea este direct proportionala cu paguba& iar raportul de
proportionalitate este egal cu cel e"istent intre sua asigurata si valoarea reala.
r
V
SA
P
D
=

r
V
SA
P D 8 =
! despagubirea este direct proportionala cu paguba si sua asigurata si invers proportionala cu
valoarea reala a bunului.
! daca asigurarea este totala at %,A = 0
r
' =: D = +
! daca paguba este totala %+ = 0
r
' =: D = ,A
principiul primului risc. D = + in liita suei asigurare:
! dc. + 9 ,A =: D = +
! dc. + : ,A =: D = ,A
! dc ave asigurare totala =: ,A = 0
r
/ 0
r
:= + =: ,A : + =:D = +
! dc paguba este totala =: + = 0
r
/ 0
r
:= ,A =:+ : ,A =: D = ,A
+rincipiul proportionalitatii si priului risc coincide cand asigurarea este totala si cand + este totala.
Aplicatie:
4n bun evaluat la valoarea sa reala este asigurat la ai ulte societati de asigurare:
,A1 !: soc. 1
!!!!!!!!!!!!!!!!
,an !: soc. n
,e produce o + toti asiguratorii utili#ea#a principiul priului risc& sa se deterine despagubirile incasate
de asigurat de la fiecare societate de asigurari:
I' ,e aplica principiul de raspundere utili#at pentru fiecare societate:
,oc. 1 =: dc. + : ,A1 =: D1 = ,A1
dc. + 9 ,A1 =: D1 = +
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
,oc. n =: dc. + : ,An =: Dn = ,An
dc. + 9 ,An =: Dn = +
II' 0erificare
a' P Dn
b' SAn Dn
c'
r
V Dn
-ste de a(uns sa verifica doar a'
Daca conditia este indeplinita D sunt cele de la pct I'
Daca conditia nu este indeplinita se trece la pct III'
III' -tapa de a(ustare
n
n
n
SA
P
D D

= 8
8
` principiul raspunderii limitate. Acest principiu presupune fran;i#e %partea din paguba suportata
de asigurat'
! toate + 9 FR este suportata de asigurat
! e"ista doua tipuri de FR %FR
d
si FR
a
'
! raspunderea asiguratorului intervine atunci cand + : FR
FR
d
8 asigurare partiala %,A 0
r
'
! dc. + 9 FR
d
=: D = 0 iar asiguratul suporta toata paguba
! dc + : FR
d
=:
r
d
V
SA FR P
D
' %
=
asiguratul suporta FR
d
8 asigurare totala %,A = 0
r
'
! + 9 FR
d
=: D = 0
! + : FR
d
=: D = + < FR
d
asiguratorul %+ < FR
d
' iar asiguratul %FR
d
'
FR
a
8 asigurare partiala %,A 0
r
'
! dc. + 9 FR
a
=: D = 0 asiguratorul %0' iar asiguratul %+'
! dc. + : FR
a
=:
r
V
SA P
D
8
=
asiguratul suporta FR
a
8 asigurare totala %,A = 0
r
'
! + 9 FRa =: D = 0 asiguratorul %0' iar asiguratul %+'
! + : FRa =: D = + asiguratorul %+' iar asiguratul %FRa'
Aplicatie:
4n bun evaluat la valoarea reala este asigurat pentru o sua la o societate de asigurari si produce o
paguba iar societatea de asigurari ac$ita despagubirea asiguratului stiind ca utili#ea#a FR
d
deternati
valoarea acesteia.
,A 0
r
2
8 8 8 8 ' %
SA
V D SA P
SA
FR
SA
V D
P FR
V
SA FR P
D
r r
r

= => = =>

=
= 0
r
= >0 il
,A1 = ?0 il
,A2 = 60 il
,A2 = @0 il
+ = @? il
D1 = A/ D2 = A/ D2 = A
,e utili#ea#a principiul priului risc adica dc + 9 ,A =: D = +/ dc + 9 ,A =: D = ,A
I' + : ,A1 =: D1 = ,A1 = ?0 il
+ : ,A2 =: D2 = ,A2 = 60 il
+ : ,A2 =: D2 = ,A2 = @0 il
II'
P D
n
<
1>0 il : @? il nu indeplineste conditia si deci se trece la pct III'
III'
mil D >2 & 20
1>0
@?
8 ?0
8
1
= =

mil D 2?
1>0
@?
8 60
8
2
= =

mil D 16 & 2B
1>0
@?
8 @0
8
2
= =
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mil D n @?
8
=
= 0
r
= 2?0 il
,A1 = ?0 il
,A2 = 60 il
,A2 = @0 il
+ = 200 il
D1 = A/ D2 = A/ D2 = A
I' + : ,A1 =: D1 = ,A1 = ?0 il
+ : ,A2 =: D2 = ,A2 = 60 il
+ : ,A2 =: D2 = ,A2 = @0 il
II'
P D
n
<
1>0 il 9 200 il indeplineste conditia si prin rare nu se ai face pct III'
Asigurari si reasigurari 02.02.2006
curs 0
Clasificarea asigurarilor
I' Dupa doeniul la care se refera asigurarile se ipart astfel:
1. asigurari de bunuri
2. asigurari de persoanae
2. asigurari de raspundere civila
1. asigurari de bunuri. Au ca obiectiv refacerea valorii bunului de dinaintea producerii riscului
asigurat. +entru deterinarea despagubirilor se utili#ea#a cele 2 principii de raspundere. Despagibirea nu
poate depasi ,A& 0
r
& +
! despagubirea este specifica pentru asigurarile de bunuri
! obiectul asigurat consta in bunuri ateriale ce apartin asiguratului
! e". autove$icole& cladiri& terenuri agricole
! sua asigurata este stabilita de asigurat dar in liita valorii reale
2. asigurari de persoanae. .biectul este de fructificare a suelor investite
! sua asigurata este stabilita de asigurat in functie de:
! puterea de cuparare a asiguratului
! obiectivele investitionale ale acesteia
! riscurile asigurate:
! supravietuirea
! decesul
! accidente
! e". ,upravietuire& de deces& i"te de viata& sanatate
2. asigurari de raspundere civila. .biectivul il repre#inta protectie financiara a asiguratilor
ipotriva unor pagube produse unor terte personae
! despagubirea se calculea#a in raport cu principiile de raspundere utili#ate de asigurator
II' Dupa obiectul de activitate preva#ut in contractul social si in statut e"ista uratoarele tipuri de
asiguraru:
1. asigurari de bunuri
2. asigurari de personae
2. asigurari de viata
C. asigurari de supravietuire
?. asigurari de deces
6. asigurari i"te
@. asigurari de autove$icole
>. asigurari aritie
B. asigurari agricole
10. asigurari aeriene
11. asigurari de raspundere civila
12. asigurari de trensport
12. asigurari de sanatate
III' Din punct de vedere (uridic e"ista doua categorii de asigurari:
1. asigurari obligatorii
2. asigurari facultative
1. asigurari obligatorii
! se inc$eie pe ba#a de constrangere
! asigurare totala
! norata = sua asigurata este stabilita prin lege sub fora norelor de asigurare
! este valabila si in ca#ul neac$itarii prielor de asigurare
2. asigurari facultative
! se inc$eie pe ba#a principiului facultativitatii din propria initiativa
! se inc$eie pe ba#a contractuala
! nu este o asigurare totala
! nu este o asigurare norata
! nu este o asigurare fara teren
! este o asigurare selective
! gradul de cuprindere in asigurare este sca#ut
I0' Dupa sfera de cuprindere in profil teritorial asigurarile se grupea#a in :
1. asigurari interne
2. asigurari e"terne
1. asigurari interne . Asigurari pentru toate eleentele te$nice ale asigurarii sunt e"priate in
oneda nationala a tarii respective.
2. asigurari e"terne . 4nul din eleentele te$nice se produce in e"teriolul granitelor tarii sau sua
asigurata& priele de asigurare sunt ac$itate intr!o oneda de circulatie internationala.
0' Dupa felul raporturilor care se stabilesc intre asigurati si asiguratori:
1. asigurari directe %asigurarea propriu#isa'
2. asigurari indirecte
0I' Dupa natura riscurilor cuprinse in asigurare:
1. asigurari ipotriva inundatiilor
2. asigurari curente
2. asigurari ipotriva inundatiilor
C. asigurari pentru risc de accidente
?. asigurari ipotriva riscurilor de furt
6. asigurari de supravietuire
Asigurari si reasigurari 0B.02.2006
curs 0I
+IA*A A,ID4RARI1.R
Relatiile de asigurare pe ba#e contractuale se desfasoara intr!un cadru organi#at nuit piata a
asigurarilor. +e piata asigurarilor se intalnesc cererea de asigurari provenita din partea personelor fi#ice
sau (uridice si oferta de asigurare sustunta de organele speciali#ate in efectuarea operatiunilor de
asigurari.
+iata asigurarilor poate fi:
! o piata concurentiala: in ca#ul tarilor cu econeie de piata in carte functionea#a ai ulte
societati de asigurari fiecare avand ca obiectiv obtinerea unei cote de piata cat ai are.
! o piata aparent concurentiala: se intalneste in ca#ul tarilor cu econoie centralista unde
functionea#a o singura societate de asigurari& eleentul de concurenta in acest ca# este generat
de concurenta produselor de asigurare
Diensiunea +ietei Asigurarilor este deterinata de ariea cererii de asigurare. Cererea de asigurare
in general este influentata de uratoarele eleente:
! puterea de cuparare
! utilitatea produsului de asigurare
! transparenta produsului de asigurare
Indicatorii care sunt utili#ati pentru evaluarea diensiunii +ietei Asigurarilor sunt:
! nuarul de contracte inc$eiate
! nuarul de polite valabile
! voluul prielor incasate
! priele incasate pe locuitor
! voluul suelor asigurate
Cererea de asigurare provine din partea: persoanelor fi#ice& agenti econoici& statului& institutii
publice& regii autonoe& agenti econoici cu capital de stat& sfera bancilor coerciale& organi#atii fara
scop lucrativ.
ferta de asigurare este forata din: socitati de asigurari& societati de asigurari)reasigurari& societati
de reasigurari& organi#atii de asigurari de tip utual& tontinele.
,ocietati de asigurare
! au ca obiect de activitate reali#area asigurarilor
! au ca obiectiv obtinerea de profit
Asigurat Asigurator Reasigurator
D ) ,A
Asigurare directa
Asigurare indirecta
+ria de asigurare +ria de asigurare
D ) ,A
! trebuie sa indeplineasca conditiile ipude de coisia de supraveg$ere a asigurarilor %C,A'
! trebuie sa!si fore#e re#erve stabilite de C,A
! trebuie sa tina o canoabilitate
! trebuie sa respecte restrictiile
! pot avea capital privat& de stat sau i"t
.rgani#atiile de asigurari de tip utual
! functionea#a dupa principiul utualitatii
! nu au ca scop obtinerea de profit ci intra(utorarea ebrilor organi#atiei
! fiecare ebru are o dubla caliate %asigurat& asigurator'
! toti ebrii participa la forarea fondului si de acest fond beneficia#a nuai aceea care se
confrunta cu riscul asigurat
*ontinele
! organi#atie de asigurari ce functonea#a o perioada deterinata de tip
! la forarea fondului de asigurari participa toti ebrii organi#atiei
! fondul de asigurari este fruvtificat prin investitii variate
! la scadenta fondurile se ipart intre ebrii supravietuitori
%posibil subiect la e"aen interediarii in asigurari'
*rasaturile unei piete perfecte
! oogenitatea produsului %in asigurari nu se poate inlocui un bun asigurat cu un altul'
! transparenta pietei
! atoi#area pietei %piata asigurarilor nu poate fi atoi#ata'
! descentrali#area deci#iilor
! libera intrare sau iesire de pe piata %intrarea pe piata in asigurari este libera dar totusi este
conditionata& la fel si iesirile'
Asigurari si reasigurari 0B.02.2006
curs 0II
Fundamentarea tarifelor de prime la asigurarile de bunuri
!
=
!
N
nuarul de bunuri asigurate
! n
E
= nuarul de bunuri despagubite
! 0
E
= sua asigurata pe bun
!
=
!
v
despagubirea pe bun
! I
E
= indicele de despagubire
p.f. ag.ec. inst. pb.
org. fara scop
lucrativ
societati
bancare
Cererea de asigurare
.ferta de asigurare
societati de
asigurari
societati de asigurari)reasigurari
%cu capital: de stat& privat sau i"t'
societati de
reasigurari
fie prin
interediari%broFer& agenti
econoici'
fie direct
! f
E
= frecventa
! !
! !
!
V N
v n
"
8
8
=

=
=
n
!
!
!
!
n
n
f
1

n
!
!
n n n
n
f
+ + +
=
.......
2 1
E = 1&n %n = ori#ontul de
tip'

!
!
f f f
" " "
"
. ..........
. ..........
:
2 1
2 1
7%I' = indicele ediu de despagubire

=
+ =
n
!
! !
" f " #
1
' %

n n
" f " f " f " # + + + = ... .......... ' %
2 2 1 1

=
= =
n
!
! !
" # " f dispersia D
1
2 2
'' % %

2 2
1 1
2
'' % % .... .......... '' % % " # " f " # " f D
n n
+ + =
= ' %" D
abaterea edie patratica %sau adaos de risc'
' % ' %
2
" D " D =
nu
P
= cota de pria neta %pria neta unitara' = 7%I' G D%I'
nt
P
= pria neta totala = nuarul de bunuri asigurate 8 ,A)bun 8
nu
P
bu
P
= pria bruta unitara %cota de pria bruta' =
nu
P
G a
a = adaos. Adaosul este utili#at pentru acoperirea c$eltuielilor adinistrativ gospodaresti& pentru
forarea re#ervelor& renuerarea actionarilor
+
n
este utili#at pentru indeni#area pagubelor sau plata suelor de asigurare
bt
P
= pria bruta totala = nuarul de bunuri 8 ,A)bun 8
bu
P
Aplicatie:
I) ,tabiliti pria neta pentru un bun si pria neta totala in ca#ul asigurarii a 2.000 de bunuri cu
,A = 1.200 u)bun. *recutul statistic al acestei categorii de bunuri este redat de tabelul de ai (os:
An 0
E
6
F
n
E
!
v
1 100 2.000 200 1?
2 200 2.000 @00 20
2 100 1.600 >00 C?
! !
! !
!
V N
v n
"
8
8
=
01 & 0
000 . 200
000 . 2
100 8 000 . 2
1? 8 200
8
8
1 1
1 1
1
= = = =
V N
v n
"
02? & 0
000 . 600
000 . 21
200 8 000 . 2
20 8 @00
8
8
2 2
2 2
2
= = = =
V N
v n
"
22? & 0
000 . 160
000 . 26
100 8 600 . 1
C? 8 >00
8
8
2 2
2 2
2
= = = =
V N
v n
"
n
!
!
n n n
n
f
+ + +
=
.......
2 1
C11@ & 0
@00 . 1
@00
>00 @00 200
@00
2 2 1
1
1
= =
+ +
=
+ +
=
n n n
n
f
11@6 & 0
@00 . 1
200
>00 @00 200
200
2 2 1
2
2
= =
+ +
=
+ +
=
n n n
n
f
C@0? & 0
@00 . 1
>00
>00 @00 200
>00
2 2 1
2
2
= =
+ +
=
+ +
=
n n n
n
f

C@0? & 0 C11@ & 0 11@6 & 0


22? & 0 02? & 0 01 & 0
: "
n n
" f " f " f " # + + + = ... .......... ' %
2 2 1 1
12262C & 0 22? & 0 8 C@0? & 0 02? & 0 8 C11@ & 0 01 & 0 8 11@6 & 0 ' %
2 2 2 2 1 1
= + + = + + = " f " f " f " #
2 2
1 1
2
'' % % .... .......... '' % % " # " f " # " f D
n n
+ + =
2
2 2
2
2 2
2
1 1
2
'' % % '' % % '' % % " # " f " # " f " # " f D + + =
2 2 2 2
' 1226 & 0 22? & 0 % C@0? & 0 ' 1226 & 0 02? & 0 % C11@ & 0 ' 1226 & 0 01 & 0 % 11@6 & 0 + + = D
00B?>2>?> & 0
00CB22?? & 0 0021?B2>6 & 0 001CB1022 & 0
2
2
=
+ + =
D
D
' % ' %
2
" D " D =
0B@>B@1>1 & 0 00B?>2>?> & 0 ' % = = " D
nu
P
= 7%I' G D%I' = 0&12262C G 0&0B@>B@1>1 = 0&220?211>1
+ = ,A 8
nu
P
= 1.200 8 0&220?211>1 = 26C&62?C1@C
+
n
) bun = ,A 8 +
nu
) bun = 1.200.000 8 0&220?211>1 = 26C62?&C1@2
+
nt
= nr bunuri 8 +
n
) bun = 200 8 26C62?&C1@2 = ?2B2?0>2&CC
II) ,A = 1C0 01 = 100 02 = 1C0 02 = 100
6r. de bunuri asigurate%6
E
': 2.000 C.600 ?.000
n
E
: 200 >00 B00

!
v
: 11 20 2?
D
i
= 0&012@
a = CH
,A = @.000
+ = C.000
D = 2.000
,a se afle cota de pria bruta si valoarea reala a bunului.
+
bu
= +
nu
G a +
nu
= 7%I' G D%I'
011 & 0
000 . 200
200 . 2
100 8 000 . 2
11 8 200
8
8
1 1
1 1
1
= = = =
V N
v n
"
02C> & 0
000 . 6CC
000 . 16
600 . C 8 1C0
20 8 >00
8
8
2 2
2 2
2
= = = =
V N
v n
"
0C? & 0
000 . ?00
?00 . 22
000 . ? 8 100
2? 8 B00
8
8
2 2
2 2
2
= = = =
V N
v n
"
1? & 0
000 . 2
200
2 2 1
1
1
= =
+ +
=
n n n
n
f
C & 0
000 . 2
>00
2 2 1
2
2
= =
+ +
=
n n n
n
f
C? & 0
000 . 2
B00
2 2 1
2
2
= =
+ +
=
n n n
n
f

C? & 0 C & 0 1? & 0


0C? & 0 02C> & 0 011 & 0
: "
021>2 & 0 0202? & 0 00BB2 & 0 0016? & 0 0C? & 0 8 C? & 0 02C> & 0 8 C & 0 011 & 0 8 1? & 0 ' %
2 2 2 2 1 1
= + + = + + = + + = " f " f " f " #
2
2 2
2
2 2
2
1 1
2
'' % % '' % % '' % % " # " f " # " f " # " f D + + =
2 2 2 2
' 021>2 & 0 0C? & 0 % C? & 0 ' 021>2 & 0 02C> & 0 % C & 0 ' 021>2 & 0 011 & 0 % 1? & 0 + + = D
000162B02 & 0
0000@>1@ & 0 00001B@12 & 0 00006?02 & 0
2
2
=
+ + =
D
D
' % ' %
2
" D " D =
012@6222B & 0 000162B02 & 0 ' % = = " D
+
nu
= 7%I' G D%I' = 0&021>2 G 0&012@6222B = 0&0CC?>222B
+
bu
= +
nu
G a = 0&0CC?>222B G CH = 0&0>C?>222B
Asigurari si reasigurari 16.02.2006
curs 0III
A,ID4RAR-A 7ARI*I7A
Asigurarea aritia ca raura a asigurarilor de bunuri prote(ea#a navele aritie si fluviale&
abarcatiunile si celelalte instalatii portuare ipotriva unui cople" de riscuri. Avaria repre#inta
pre(udiciul adus unui bun indiferent de ariea sau natura acestuia din acest punct de vedere avaria
inbraca doua fore:
a' avarie totala atunci cand are loc disparitia totala a bunului asigurat %+=0
r
'
b' avaria partiala %+90
r
'
Avaria cuprinde si c$eltuieli e"traordinare efectuate de coandantul navei pentru salvarea de la
sacrificiu a intereselor tuturor partilor participante la e"peditia aritia. -"ista doua fore de avarii in
acest sens: avarii < pagube/ avarii < c$eltuieli.
Din punct de vedere al asigurarilor avaria se grupea#a in: 1' avarie particulara/ 2' avarie couna
$% avarie particulara: repre#inta pre(udiciul adus unui bun deterinat de actiunea directa a: fortei
a(ore %furtuna'/ greselilor de navigatie %coli#iune'/ vicii ale bunului.
Avaria particulara cuprinde totalitatea c$eltuielilor care privesc interesul uneia din partile participante la
e"peditia aritia. ,e caracteri#ea#a prin: este efectul unor riscuri produse inafara vointei oaenilor/
are caracter accidental.
&% avarie comuna& cuprinde pagubele si c$eltuielile efectuate de coandantul navei in od intentionat
si rational pt salvarea de la sacrificiu a tuturor intereselor partilor participante la e"peditia aritia. +t
ca o c$eltuiala sa fie inclusa in avaria couna trebuie sa undeplineasca cuulativ urnatoarele conditii:
! sacrificiul sa fie real
! c$eltuielile sa fie efectuate in od constient si rational
! scopul urarit consta in salvarea celot trei interese: interes nava& interes navlu& interes arfa.
%s!ar putea sa ne dea la e"aen ce inseana: ispa;3& dol& nalvu& dispasa'
,tabilirea caracerului avariei pre#inta o iportanta deosebita deoarece despagubirile sunt reparti#ate in
functie de natura acesteia astfel:
1' in ca#ul avariei particulare reparti#area se face fie pe interes nava fie pe interes arfa
2' in ca#ul avariei coune reparti#area se face pe cele trei interese: interes nava& navlu& arfa.
C$eltuielile incluse in avaria couna:
! c$eltuieli cu reparatiile pana in portul de refugiu %cel ai apropiat port'
! c$eltuieli cu reparatiile navei in portul de refugiu
! c$eltuieli cu salariile si orele suplientare
! costul asigurarii
! c$eltuieli de dispa;3 %ta"e portuare'
C$eltuieli care nu sunt incluse in avaria couna:
! coisioane
! doban#i
! c$eltuieli cu ec$ipa(ul si cobustibilul consuat care nu a fost sc$ibat pe parcursul foia(ului
! alte c$eltuieli efectuate in port de destinatie
+e langa riscurile asigurabile cu plata a unei prie si uratoarele categorii de riscuri:
! riscuri asigurabile nuai cu plata unei prie suplientare
! riscuri neasiguranile nici acar cu plata unei prie suplientare:
! dolul
! ferentare
! rance#ire
! pierdere in greutate
! vieri& gandati
! putre#ire
,
6
= sua asigurata nava ,
7
= sua sigurata arfa
AC = avarie couna C
AC
= cota de distributie la avaria couna
D
6
= despagubire nava D
7
= despagubire arfa
A
6
= avarie nava A
7
= avarie arfa
1' 6atura c$eltuielilor AC =

c$
2' ,e calculea#a cota de contriburie la avaria couna
100 8
# # N N
AC
A S A S
AC
C
+
=
2' ,e deterina despagubirile:
AC A A D D
A S A S C A A D D
A S C A D
A S C A D
# N # N
# # N N AC # N # N
# # AC # #
N N AC N N
+ + = +
+ + + = +
+ =
+ =
' %
' %
' %
Aplicatii:
,
6
= 2.000.000
,
7
= 600.000
+e parcursul voia(ului intra in coli#iune cu o alta nava si ave uratoarele c$eltuieli:
! c$eltuieli cu reorcatul ??.000
! c$eltuieli cu reparatiile 2?.000
! c$eltuieli cu salariile si orele suplientare 10.000
! costul asigurarii ?00
! coisioane 2.000
! doban#i 2.000
! intretinerea ec$ipa(ului si cobustibilul consuat in plus ?.000
In ura producerii acestui evenient se constata ca A
6
= 1>0.000 A
7
= 1?0.000.
1a destinatie se constata ca BH din arfa este deteriorata datorita putre#irii aterialelor.
Aflati D
6
/D
7

1' AC = ??.000 G 2?.000 G 10.000 G ?00 G ?.000 = B?.?00
2'
100 8
# # N N
AC
A S A S
AC
C
+
=
1B & C 100 8
000 . 2@0 . 2
000 . B?
100 8
000 . 1?0 000 . 600 000 . 1>0 000 . 000 . 2
?00 . B?
= =
+
=
AC
C
2'
>00 . >0? . @ ' 000 . 1>0 000 . 000 . 2 % 1B & C 000 . 1>0
' %
= + =
+ =
N
N N AC N N
D
A S C A D
?00 . 02? . 2 ' 000 . 1?0 000 . 600 % 1B & C 000 . 1?0
' %
= + =
+ =
#
# # AC # #
D
A S C A D
,tabilitatea financiara a societatii de asigurari
, = sua asigurata pe bun
n = nuarul de bunuri cuprinse in asigurare %de aceeasi natura'
I = probabilitatea daunei %cota de pria neta'
=abaterea edie patratica
+
nt
= pria neta totala
+
n
) bun = pria neta pe bun
F = coeficientul de stabilitate financiara
S
bun P
'
n
)
= =: +
n
) bun = , 8 I +
nt
= , 8 n 8 I +
nt
= n 8 +
n
) bun

' 1 % 8 ' ' n S =
nt
P
( =
=:
' n S
' ' n S
(
8 8
' 1 % 8
= =:
n'
'
(

=
1
=:
1
1 1
=
'
n
(
!: cu cat F este ai ic cu atat F al societatii este ai buna %gradul de stabilitate financiara financiara
creste' si invers
+ = probabilitatea ca asiguratorul sa plateasca despagubiri decat +
n
2
' %
(
P D P
n
= >
Asigurari si reasigurari 16.02.2006
curs IJ
6uarul de ani de la care un an poate fi nefavorabil nr. ani
(
2
=
cu cat F scade
nuarul de ani creste si invers
I
F
= indicele de stabilitate financiara
0
1
(
(
=
DI
F
= cu ce procent a crescut sau a sca#ut gradul de stabilitate financiara
1 =
(
"
Daca I
F
91 =: F
1
9 F
0
=: ( iar gradul de stabilitate DI
F
= 1!I
F
Daca I
F
:1 =: F
1
: F
0
=: F iar gradul de stabilitate DI
F
= I
F
!1
7odalitati de inbunatatire a grdului de stabilitate financiara
1
1 1
=
'
n
(
a' cresterea nuarului de bunuri cuprinse in asigurare
n =: ( =:gradul de stabilitate de financiara
b' cresterea cotei de pria neta
'
=: ( =:gradul de stabilitate de financiara
c' cresterea in reasigurare
J = sua a"ia pana la care se pastrea#a in asigurare
nt
P ( ) 8 2
2
=
, : J =: ce depaseste J se cedea#a in asigurare
, 9 J =: se pastrea#a in asigurare
d' n =: ( =: gradul de stabilitate de financiara
'
=: ( =: gradul de stabilitate de financiara
CAK4RI +AR*IC41AR-
a) n = constant I = variabil
t
0
: n I
0
F
0
t
1
: n I
1
F
1
0
0
0
1 1
'
'
n
(

=

1
1
1
1 1
'
'
n
(

=
( (
D"
' '
' '
(
(
" =>

= =
1 0
0 1
0
1
' 1 %
' 1 %
b) n = variabil I = constant
t
0
: n
0
I F
0
t
1
: n
1
I F
1
1
1 1
0
0
=
'
n
(

1
1 1
1
1
=
'
n
(
( (
D"
n
n
" => =
1
0
Aplicatii:
1) n
i
= nuarul de bunuri cuprinse in asigurare
I
i
= cota de pria neutra
,
i
= ,A
E
*
= A
+
nti
= ,
i
8 n
i
8 I
i

=
=
n
i
nti nt
P P
1


' 1 % 8 8
i i i i
' ' n S =

t

=
=
n
i
i
1
2

nt
*
P
t
( =
2) . societate utili#ea#a o cota de pria bruta de 2&?H din care >0H repre#inta cota de pria neta.
,ocietatea de asigurare reuseste sa cuprinda in asigurare n = 1.000
, = 100 u. ,a se deterine:
a' ,tabiliti coeficientul de stabilitate financiara
b' deterinati cu cat creste sau scade F %DI
F
' stiind ca n in anul urator creste cu 1>H
C
pb
= 2&?H !: 1>H C
pb
= I
n = 1.000 a' F = A
, = 100 b'DI
F
= A %t
1
1>H'
a' I = 2&?H 8 1>H = 0&2>
+
nt
= , 8 n 8 I = 100 8 1.000 8 0&02> = 2.>00

@ & 16CB ' 02> & 0 1 % 02> & 0 8 000 . 1 100 ' 1 % 8 = = = ' ' n S
?> & 0
>00 . 2
@ & 16CB
= = =
nt
P
(
in od noral F trebuie sa fie sub 10H
b' F
1
= A
n
1
= n
0
8 1&1> = 11>0
+
nt
= , 8 n 8 I = 100 8 11>0 8 0&02> = 2.0C

06 & 1@B2 ' 02> & 0 1 % 02> & 0 8 11>0 100 ' 1 % 8 = = = ' ' n S
?C & 0
20C . 2
06 & 1@B2
= = =
nt
P
(
DI
F

1 =
(
"
= 0&0@ adica @H %a crescut cu @H gradul de stabilitate financiara'
,au
B2 & 0
1>0 . 1
000 . 1
1
0
= = =
n
n
"
(
3) . societate de asigurari a reusit sa cuprinda in asigurare un nr de 1.600 de bunuri dintr!o grupa pt
suna de 260 u. ,ocietatea practica o C
pb
de 2&BH din care @?H repre#inta pria neta. ,a se calcule#e:
a' coeficientul de stabilitate financiara
b' cu cat la suta trebuie sa creasca sau sa scada nuarul de bunuri cuprinse in asigurare pt ca societatea
sa!si inbunatateasca gradul de stabilitate financiara cu 1BH
c' care este valoarea cotei de pria pe care societatea trebuie sa o practice pentru ca stabilitatea
financiara sa scada cu 12H
d' cu cat trebuie sa creasca sau sa scada gradul de stabilitate financiara stiind ca societatea a(orea#a
cota de pria bruta cu 21H
Re#olvare
n = 1.600
, = 260 C
pb
= 2&BH din care @?H I
a'
1
1 1
=
'
n
(
I = @?H 8 2&BH = 2&1@?H %0&021@?'
16@6 & 0 @06CB02?2 & 6 8 02? & 0 1
021@? & 0
1
8
600 . 1
1
1
1
8
1
= = = =
'
n
(
b' gradul de stabilitate de financiara cu 1BH =: F 1BH n
1
= A
( (
D"
n
n
" => =
1
0
I
F
= 0&>1 n
0
= 1.600
02@2>26>B & @ 2>2@160? & CB
>1 & 0
C0
>1 & 0
600 . 1 600 . 1
>1 & 0
1 1 1 1
1
= => = => = => = => = n n n n
n
c' gradul de stabilitate de financiara cu 12H I = A
n = constant I = variabil
( (
D"
' '
' '
(
(
" =>

= =
1 0
0 1
0
1
' 1 %
' 1 %
12 & 1
' 1 %
' 1 %
1 0
0 1
=

=
' '
' '
"
(
I
0
= 2&1@?H
12 & 1
' 1@? & 2 1 %
1@? & 2 ' 1 %
1
1
=

'
'

1 1
' 021@? & 0 1 % 12 & 1 021@? & 0 ' 1 % ' ' =

01@C1?@@1 & 0
2C>>6> & 1
021@? & 0
2C>>6> & 1 021@? & 0
' 021@? & 0 1 % 8 2?CC & 1 021@? & 0 8 ' 1 %
1
1
1 1
= =
=
=
'
'
' '
d' C
pn
21H
C
pn
= I
1
= 2&1@?H 8 21H = 0&C?6@?H %0&00C?6@?'
F
0
= 0&16@6 F
1
= A
26B06>21 & 0 @62@2>C1 & 1C 8 02? & 0 1
00C?6@? & 0
1
8
600 . 1
1
1
1
8
1
1
= = = =
'
n
(
Asigurari si reasigurari 22.02.2006
curs J
A,ID4RARI D- 0IA*A
Functii bioetrice:
1.' functia de supravietuire %e
"
' repre#inta nuarul ediu de persoane aflate in viata la varsta de " ani
% = varsta a"ia = 100/ l

= 0'
2.' probabilitatea de supravietuire sau probabilitatea de viata +%"&L' = probabilitatea ca o persoana in
varsta de " ani sa fie in viata la iplinirea varstei de L ani.
posibile cazuri nr
favorabile cazuri nr
P
. .
. .
=

+
,
l
l
, + P = ' & %
2.' probabilitatea de oarte sau deces I%"&L' = probabilitatea ca o persoana in varsta de " ani sa nu ai
fie in viata la varsta de L ani.
+%"&L' G I%"&L' = 1
+
,
l
l
, + ' , + P , + ' = => = 1 ' & % ' & % 1 ' & %
notati: L = " G n
+%"&"Gn' =
n
+
"
= probabilitatea ca o persoana invarsta de " ani sa fie in viata peste n ani %la varsta
de "Gn ani'
I%"&"Gn' =
n
I
"
= probabilitatea ca o persoana de " ani sa nu fie in viata peste n ani
+
+
+ n
l
n l
P
+
=

+
+
+ n
l
n l
'
+
=1
C.' viata edie %e
"
' *
"
= durata de viata raasa 7 = edia
7%*
"
' = e
"
0iata poate fi privita in doua feluri:
a' in ca# discret
=
+
+ =

1
1
2
1
!
! +
+
+
l
l
e
b' in ca# continuu. *recerea de la ca#ul discret la ca#ul continu se face prin interediul
integralelor

+
=
+
t t +
+
+
d l
l
e

0
8
1

+
t t
+
+
d l
l
e 8
1
?.' viata probabila = perioada de tip t pentru care probabilitatea de supravietuire a unui individ este
egala cu probabilitatea de deces
t
+
"
=
t
I
"
=:
2
1
=
+ t
P
sau
2 2
1
+
t +
+
t +
l
l
l
l
= => =
+
+
t
+
"
G
t
I
"
= 1
6.' intensitatea ortalitatii = probabilitatea ca o persoana de " ani sa oara intr!o perioada de tip
foarte scurta.
+
+
+
l
lM
=
lN
"
= derivata functiei de supravietuire
' 8 e"p% ' & %

=
,
+
t t
d , + P
e"p%a'=e
a

a
a
e
e
1
=

=
,
+
t t
,
+
t t
d
d
e
e , + P
8
8
1
' & %

+R.5A5I1I*A*I +-6*R4 DR4+4RI D- +-R,.A6-


"
1
...................."
n
t
+
"1
................."
n
= probabilitatea ca tot grupu sa fie in viata peste t ani =
+n
t +n
+
t +
+
t +
+n t + t + t
l
l
l
l
l
l
P P P
+ + +
..... .......... 8
....... .......... 8
2
2
1
1
2 1
" L
l
"
l
L
t
I
"1
................."
n
= probabilitatea ca tot grupu sa dispara peste t ani =
' 1 '......% 1 % 8 ' 1 %
.......... .......... .......... 8
2
2
1
1
2 1
+n
t +n
+
t +
+
t +
+n t + t + t
l
l
l
l
l
l
' ' '
+ + +

4n grup forat din 2 persoane cu varstele de "
1
& "
2
& "
2
. Deterinati:
a' probabilitatea ca tot grupul sa fie in viata peste t ani
b' probabilitatea ca nuai o persoana sa fie in viata peste t ani
c' probabilitatea ca nuai doua persoane sa fie in viata peste t ani
d' probabilitatea ca cel putin o persoana sa fie in viata peste t ani
e' probabilitatea ca cel putin doua persoana sa fie in viata peste t ani
f' probabilitatea ca tot grupul sa dispara peste t ani
R-K.10AR-
a'
2 2 1
8 8
+ t + t + t
P P P P =
2
2
2
2
1
1
8 8
+
t +
+
t +
+
t +
l
l
l
l
l
l
P
+ + +
=
2 2
2 2
1 1
P P
P P
P P
+ t
+ t
+ t
=
=
=
=:
2 2
2 2
1 1
1
1
1
P '
P '
P '
+ t
+ t
+ t
=
=
=
+ = +
1
8 +
2
8 +
2
b'
2 2 1 2 2 1 2 2 1
8 8 8 8 8 8
+ t + t + t + t + t + t + t + t + t
P ' ' ' P ' ' ' P P + + =
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
8 ' 1 % 8 ' 1 % ' 1 % 8 8 ' 1 % ' 1 % 8 ' 1 % 8
+
t +
+
t +
+
t +
+
t +
+
t +
+
t +
+
t +
+
t +
+
t +
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
P
+ + + + + + + + +
+ + =
2 2 1 2 2 1 2 2 1
8 8 8 8 8 8 P ' ' ' P ' ' ' P P + + =
' 1 % 8 ' 1 % 8 ' 1 % 8 ' 1 % 8 ' 1 % 8 ' 1 % 8
2 1 2 2 1 2 2 2 1
P P P P P P P P P P + + =
' 1 % 8 ' 1 % 8 ' 1 % 8
2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1
P P P P P P P P P P P P P P P P + + + + + =
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P + + + =
2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1
2 ' % 2 P P P P P P P P P P P P P + + + + + =
c'
2 2 1 2 2 1 2 2 1
8 8 8 8 8 8
+ t + t + t + t + t + t + t + t + t
P P ' P ' P ' P P P + + =
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
8 8 ' 1 % 8 ' 1 % 8 ' 1 % 8 8
+
t +
+
t +
+
t +
+
t +
+
t +
+
t +
+
t +
+
t +
+
t +
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
P
+ + + + + + + + +
+ + =
2 2 1 2 2 1 2 2 1
8 8 8 8 8 8 P P ' P ' P ' P P P + + =
2 2 1 2 2 1 2 2 1
8 8 ' 1 % 8 ' 1 % 8 ' 1 % 8 8 P P P P P P P P P P + + =
' % 8 ' % ' % 8 ' % ' % 8 ' %
2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P + + =
2 2
2
1 2 2 1 2 2 1 2 2 2
2
2 1 2 2 1 2 2 1 2 1
2
2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P + + + + + =
2 2
2
1 2
2
2 1
2
2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1
6 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P + + + + + =
d' + = b' G c' G a'
2 2
2
1 2
2
2 1
2
2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1
6 2 ' % 2 +2 8 +2 8 +1 + P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P + + + + + + + + + + + + =
' 1 '% 1 '% 1 % 1
8 8 1
2 2 1
2 2 1
P P P P
' ' ' P
+ t + t + t
=
=
e' + = c' G a'
f'
' 1 '%
2
1 '% 1 %
2
2 2
1
1
2 2 1
+
t + t +
+
t +
+ t + t + t
l
l
l
l
l
l
P
' ' ' P

=
+ + =
Asigurari si reasigurari 22.02.2006
curs JI
+olinoul +.4I,.6
"
1
......................."
n
i +i t
i +i t
' '
P P
=
=

' % ' %
i i
' + P ) P + =
+entru un grup de 2 persoane polinoul este:
' '% '% % ' %
2 2 2 2 1 1
' + P ' + P ' + P ) P + + + =
coeficientul lui "
2
repre#inta probabilitatea ca tot grupul sa fie in viata peste t ani
coeficientul lui "
2
repre#inta probabilitatea ca nuai doua persoane sa fie in viata peste t ani
coeficientul lui " repre#inta probabilitatea ca o singura persoana sa fie in viata peste t ani
terenul liber repre#inta probabilitatea ca tot grupul sa dispara peste t ani
2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
2 2
2 2 1
2 2 1 2 2 1 2 2 1
2
2 2 1 2 2 1
2
2 2 1
2
2 2 1
2
2 2 1
2 2 2 1 1 2 2 1
2
2 1
' % ' % ' %
' %
' '% % ' %
' ' ' P ' ' ' P ' ' ' P + P P ' P ' P ' P P + + P P P ) P
' ' ' + ' P ' + ' ' P + ' P P + P ' ' + P P ' + P ' P + P P P ) P
' + P P ' + ' P + ' P + P P ) P
+ + + + + + + =
+ + + + + + + =
+ + + + =
+ria neta unica in asigurarile de supravietuire pentru grupuri de persoane
4n grup forat din n persoane cu varste de "
1
& "
2
..............."
n
contractea#a o asigurare in care urea#a
sa prieasca peste t ani sua de , unitati onetare daca:
a' nuai F persoane sunt in viata
b' cel putin F persoane sunt in viata
c' tot grupul este in viata...............................................................
P v S P
t
nu
8 8 =
+
nu
= pria neta unica
, = sua asigurata
v
= factorul de actuali#are
i
v
+
=
1
1
t = durata asigurarii
+ = probabilitatea din asigurare %nuai& tot& cel putin'
i = rata doban#ii
A+1ICA*I-
+ag 1?? aplicatia 2
0 failie forata din doua persoane cu varstele de ?1 si CB de ani inc$eie o asigurare prin care
urea#a sa prieasca peste opt ani& sua de >B0.000 u..& daca cel putin una dintre ele este viata.
Cunoscand procentui de dobanda de 10H& atunci pria neta unica aferenta asigurarii este: l
?1
= >2.0@@&
l
CB
= >?.066& l
?@
= @?.C2C& l
?B
= @2.22B
n = 2
"
1
= ?1......................"
2
= CB
t = > , = >B0.000 i = 10H + = cel putin 1
l?1
= >2.0@@& l
CB
= >?.066& l
?@
= @?.C2C& l
?B
= @2.22B
+
nu
= A
Re#olvare
+ = nuai 1 G tot
2 1 2 1
8 8
+ t + t + t + t
P ' ' P +
= nuai 1
2 1
8
+ t + t
P P
= tot
B>CC & 0
>>66?2@16 & 0 8 >@0@@C6C16 & 0 >>66?2@16 & 0 8 ' >@0@@C6C16 & 0 1 % ' >>66?2@16 & 0 1 % 8 >@0@@C6C16 & 0
066 . >?
C2C . @?
8
0@@ . >2
22B . @2
066 . >?
C2C . @?
8 '
0@@ . >2
22B . @2
1 % '
066 . >?
C2C . @?
1 % 8
0@@ . >2
22B . @2
8 8 ' 1 % ' 1 % 8
8 ' 1 % ' 1 % 8
8 8 8
CB
?@
?1
?B
CB
?@
?1
?B
CB
?@
?1
?B
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2 1 2 1 2 1
=
+ + =
+ + =
+ + =
+ + =
+ + =

P
P
P
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
P
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
P
P P P ' ' P P
+
t +
+
t +
+
t +
+
t +
+
t +
+
t +
+ t + t + t + t + t + t
? & C0>@1C B>CC & 0 8 '
1 & 0 1
1
% 8 000 . >B0 8 8
>
=
+
= = P v S P
t
nu
Asigurarea de supravietuire cu plata unica
. persoana de " ani contractea#a o asigurare de unde urea#a sa prieasca peste t ani sua de ,
u.. daca este in viata. Daca la scadenta asiguratul nu ai este in viata asiguratorul este e"onerat de
orice obligatie.
+
n +
+ n
+ n nu
D
D
E
E S P
+
=
= 8

+
n +
nu
D
D
S P
+
= 8
+ n
E
=factorul de actuali#are utili#at in asigurari
D
"
= nuarul de coutatie
A+1ICA*I-
+ag 16? aplicata 2
0 persoana in varsta de 21 de ani inc$eie o asigurare de supravietuire pe 1B ani pentru care ac$ita o
pria neta unica de ?00.000 u.. ,tiind nuerele dc coutatie D
21
= C.B01& O D
?0
= @16& D
1B
== 1?.6@6&
sa se calculc#c valoarca suei asigurate.
" = 21 n =1B +
nu
= ?00.000
D
21
= C.B01& O D
?0
= @16& D
1B
== 1?.6@6
, = A
Re#olvare
+
n +
+ n
+ n nu
D
D
E
E S P
+
=
= 8

+
n +
nu
D
D
S P
+
= 8
=: ?1
?0
8 000 . ?00
D
D
S =
=:
CB01
@16
8 000 . ?00 S =

=:
1C60B262C & 0 8 000 . ?00 S =
=:
1C60B262C & 0
000 . ?00
= S
=: 2C22C>6 = S
"
"Gn
+
nu
= A
,